ZNZ Přeıtice - leták

Komentáře

Transkript

ZNZ Přeıtice - leták
PRODEJNA HOSPODÁ SKÝCH POT EB
(areál u nádraží)
Nabízí široký sortiment zboží
s dobrým p ístupem pro nakládku zboží
parkování p ed prodejnou
Hutní materiál
Spojovací materiál- šrouby, h ebíky
Pletiva, železá ské zboží
Ná adí pro emeslníky i kutily
Ochranné od vy a prost edky s atestem
Hnojiva, zeminy a substráty
Krmiva, obiloviny, krmné dopl ky
istící prost edky, drogerie
Akumulátory
Nafta
Zahradní krby a nábytek, betonové ploty
P
Í Z N I V É C E N Y !!!
Dohodnout je možné i závoz zboží !!!
Pro stále zákazníky nabízíme možnost slev
dle odb ru nápo tem !!!
Provozní doba: PO až PÁ 6.30 hod. až 17.00 hod.
SO
7.30 hod. až 11.30 hod.
Kontakt:
Prodejna HP
Fax
Vedoucí prodeje
Obchodní referent
377 982 376
377 983 900
721 829 467
721 567 553
V AREÁLU SILA NABÍZÍME:
PRODEJ PEVNÝCH PALIV
Využijte jarních slev do 31. 5. !!!
SOKOLOV
MOST
BÍLINA
Kostka
Kostka
Kostka
O ech I
O ech I
O ech I
O ech II
O ech II
O ech II
Brikety
Zajišt n rozvoz a skládka transportérem i možnost vlastního odvozu.
Uhlí je skladováno v krytých skladech !!!
P IPRAVUJEME PRODEJ ŠTÍPANÉHO D EVA
PRODEJ PÍSK A KAMENIVA Nov zaveden prodej pro podnikatele i ob any !
Sortiment:
Písky do betonu
Maltové písky
Drt 4/8, 8/16, 16/22 …
Ka írek 4/11, 8/16, 16/22, 19/45, 35/63 a
velké oblázky
Št rkodr ( drcený ka írek)
Šmanda
Vhodné na pokládku zámkových dlažeb, beton apod.
Vhodné i na okrasu zahrad, zásypy kolem dom apod.
Vhodné na cesti ky
Sortiment je skladem, p i v tších odb rech je nutné dohodnout p edem.
Pro podnikatele a p ímé dodávky výhodné ceny.
Prodej uhlí, písk a kameniva je možný jak s vlastním
odvozem, tak dopravou ZNZ P eštice, a.s. ,
od 2 t do 5,5 t, 6 t až 8,5 t, 18 t až 30 t.
Do 5,5 t zajiš ujeme u uhlí skládku transportérem dle p ání
zákazníka za úplatu, doprava je zahrnuta v cen uhlí.
P i vlastním odvozu je stanovena sleva.
Doprava písk a kameniva je stanovena dle km pásem a
použitého vozidla.
Nakládka a ú ední vážení zajišt no v míst !!
DÁLE NABÍZÍME NÁKUP, PRODEJ,
SKLADOVÁNÍ, OŠET OVÁNÍ
ZEM D LSKÝCH KOMODIT A KRMNÝCH
SUROVIN, DODÁVKY OSIV, HNOJIV A
P ÍPRAVK NA OCHRANU ROSTLIN
DOPRAVA
Provozní doba:
PO až PÁ 7.00 hod. až 14.30 hod., rozvoz do 17 hod.
SO
7.00 hod. až 11.30 hod., rozvoz do 12 hod.
Pracovníci ZNZ P eštice, a.s. jsou vám k dispozici na t chto telefonech:
ÚST EDNA
DOPRAVA, OBJEDNÁVKY
VEDOUCÍ PROVOZU P EŠTICE – ŠÍP PAVEL
VEDOUCÍ DOPRAVY – MÍŠEK VÁCLAV
OBJEDNÁVKY – SINGEROVÁ JANA
Více informací na www.znz.cz
377 982 001-2
377 982 115
721 829 467
602 302 470
602 302 469

Podobné dokumenty