2/2009 - Mops klub

Komentáře

Transkript

2/2009 - Mops klub
Představujeme vám:
Barnie Leny Fay,
V1, CAC, VKV, BOB
Datum narození:
19. 11. 2006
Číslo zápisu:
ČMKU/MOP/4385/06
Otec:
Big-Ben Pug ze Sametu
Matka:
Jorga Anna Monan
Chovatelka:
Zárubová Lenka
Majitelé:
Kramer Jiří
Klubový
zpravodaj
2/2009
BABY OD MĚSÍCE NAD ŘEKOU
V1, CAC, VKV
ČMKU/MOP/4408/06
Narozena: 10. 12. 2006
Otec: Gaston Pibaro
Matka: Wanesa Dog – Lome
Chovatelka: Dvořáková Jiřina
Majitelka: Hromová Alena, Veltěže
MOPS KLUB ČR – redakce zpravodaje
www.mopsklub.cz
Mopsklub ČR
www.mopsklub.cz
klubový zpravodaj 2/2009
VÝBOR MOPS KLUBU ČR
Prezident:
MUDr. Milan RABA
Nová Kolonie1451/3a
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel/fax.: 251 511 992
mobil: +420 724 049 739
e-mail: [email protected]
Welfare + Tisková mluvčí (PR):
Anna KOLÁŘOVÁ
Špagátovka 552
331 51 Kaznějov
mobil: +420 604 682 811
e-mail: [email protected]
Sekretář:
JUDr. Josef PLACHÝ
Letiny 17, 336 01 Blovice
tel.: 377 527 883
mobil: +420 604 404 227
e-mail: [email protected]
Člen výboru:
Petr GALÁŠ
Pod Makovým vrchem 524
345 62 Holýšov
tel.: 379 491 804
mobil: +420 775 363 791
e-mail: [email protected]
Hlavní poradce chovu:
Jiřina KRSOVÁ
Kbelnice 33, 336 01 Letiny
tel.: 371 596 227
mobil: +420 732 402 998
e-mail: [email protected]
Redakce zpravodaje Mops klub ČR:
Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ
Ohradní 1359
140 00 Praha 4 – Michle
mobil: +420 732 186 524
e-mail: [email protected]
Evidence členské základny + ekonom:
Věra PLACHÁ
Letiny 17, 336 01 Blovice
tel.: 377 527 883
mobil: +420 737 107 854
e-mail: [email protected]
Člen výboru
Ing. Táňa HOZMANOVÁ
V Pěšinách 158, 251 64 Mnichovice
mobil: +420 731 455 758
mobil: + 420 733 551 976
e-mail: [email protected]
Referent CHP:
Alena HROMOVÁ
Čechova 93, 440 01 Veltěže
tel.: 415 676 230
mobil: +420 607 970 667
e-mail: [email protected]
1
klubový zpravodaj 2/2009
PORADCI CHOVU
Hlavní poradce chovu:
Jiřina KRSOVÁ
Kbelnice33, 336 01 Letiny
tel.: 371 596 227
mobil: +420 732 402 998
e-mail: [email protected]
Praha a střední Čechy:
Blanka HUBÁLKOVÁ
Komenského novostavba, 276 01 Mělník
tel.: 732 233 410
Severní Čechy:
Iva KYSELKOVÁ
Suché 6, 415 01 Teplice
tel.: 417 565 388
Západní Čechy:
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ
Šťáhlavy 574, 332 03 Šťáhlavy
tel.: 377 969 142
mobil: +420 605 180 721
Severní Morava:
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ
Nám. Osvobození 137
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: 583 239 317
mobil: +420 607 288 587
REVIZNÍ KOMISE
Předseda komise:
Marie BLÁHOVÁ
Dolce 79, 334 01 Přeštice
mobil: +420 776 383 511
e-mail: [email protected]
Hana NYČOVÁ
Pátek u Loun 138
439 08 Pátek u Loun
tel.: 415 693 377
mobil: +420 723 437 520
e-mail: [email protected]
Drahuška HANZÍKOVÁ
17.listopadu 793, 334 41 Dobřany
mobil: +420 777 804 820
Východní Čechy:
Jana SLABÁ
Dolní Ředice 40, 533 75 Pardubice
mobil: +420 605 276 020
e-mail: [email protected]
Jižní Čechy:
Jolana PILLAROVÁ
Ponědrážka 5, 379 01 Třeboň
tel.: 384 792 041
mobil: +420 602 852 694
e-mail: [email protected]
Jižní Morava:
Jana HOLUBOVÁ
Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: +420 724 315 178
tel. zam.: 566 659 186
e-mail: [email protected]
INTERNETOVÉ STRÁNKY
MK ČR
Jiří KULHÁNEK
Květnového vítězství 1554/54
Praha 11, 149 00
mobil: +420 603 393 538
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
2
klubový zpravodaj 2/2009
PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR
IČO MK ČR: 452 49 474
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň
název účtu:
číslo účtu:
kód banky:
konstantní symbol:
IBAN:
variabilní symbol:
Mops klub ČR
0725280329/0800
0800
0379
CZ19 0800 0000 0007 2528 0329
člen MK ČR přidělené osobní číslo xxxx
nový člen před schválením 9999
nečlenové 5555
Specifický symbol (označuje druh platby):
členský příspěvek
chovná přehlídka
krycí list
poplatek za štěně
klubová výstava
inzerát
zájezd
sponzorský dar
dobírka (mimo krycí list)
přeregistrace
0300
0250
0140
0170
0500
0200
0400
3333
1111
2222
NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL!
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
pro člena MK ČR 350,- Kč
pro člena MKČR - důchodci a studenti 200,- Kč
pro zahraniční členy 20,- €
zápisné pro nové členy + 50,- Kč
POPLATKY:
za vystavení krycího listu 140,- Kč
za štěně 170,- Kč
za chovatelskou přehlídku 500,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč
za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/ od 100,- Kč
Nečlenové platí vše dvojnásobně !
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok
následující !!!
Ekonom klubu: Věra Plachá
Letiny 17, 336 01 Blovice, tel.: 377 527 883, mobil: +420 737 107 854,
e-mail: [email protected]
3
klubový zpravodaj 2/2009
ZA „MOPSÍ MÁMOU“ –
JIŘINKOU
D V O Ř Á K O V O U.
19.3. 2009 oslavila Jiřinka své osmdesáté narozeniny. To už jsme
se znali deset a půl roku a tak jsme si přiťukli na aspoň ještě pět let
společného života. Bohužel, osud se naši naději vysmál a měl už
připravené eso, jímž během tří dnů naši krásnou pozdní lásku přebil a 8.
května o druhé hodině ranní nám tuto nádhernou duši, nesmírně
laskavou ke všem lidem (i k těm, kteří ji ubližovali), odvedl. Naštěstí už
od středy večer bez bolestí, a po operaci, která pouze zjistila, že se nám
už vrátit nemůže.
4
klubový zpravodaj 2/2009
A tak jsme tu zůstali čtyři sirotci – tři pejsci a já, vydáni kruté bolesti
ze ztráty člověka, kterého jsme všichni milovali. Všichni hledáme,
schází nám a bohužel jen já vím, že se nám už nikdy nevrátí. A právě
pro mne je tato ztráta nejbolestnější i proto, že naši malí mopsí miláčci
za mnu chodí, kam se jen hnu a v jejich velkých, krásných, smutných
očích čtu stálou otázku:“ Páničku, kde je naše milovaná panička? Kdy
se nám vrátí?“ Jak jim mohu vysvětlit, že ta jejich laskavá máma jim už
nikdy nepohladí svou chlácholivou rukou jejich kožíšky?
Paní Krsová kdysi Jiřince v žertu řekla:“ Z Vás nikdy nebude
opravdová chovatelka. Vy to berete moc přes city!“ Snad měla i trochu
pravdu, protože Jiřinka naše ťapkavé pejsánky především milovala
a naštěstí tuto vlastnost přenesla i na mne, bývalého „kočičáka“ –
milovníka koček.
A co říci na závěr? Vím, že ta rána se mně nezacelí, vždyť už je
mně také osmdesát (kolik času mi ještě zbývá, než odejdu za Jiřinkou?).
A tak je mým přáním, abych mohl dosloužit do konce života mému
miláčkovi Ulince (10 let) a snad i Elince (9 let). Jenže – to je moje přání
a po zkušenosti z oslavy Jiřinčiných osmdesátin mně tuhle moji prosbu
k Osudu nikdo zaručit nemůže.
A tak nakonec prosím všechny vás, mopsí přátele, kteří jsme Jiřinku
znali, věnujte jí aspoň tichou vzpomínku a uchovejte si ji v paměti a
srdcích jako ženu, která milovala naše malé pejsky i lidi.
Děkuji všem, kteří moji prosbu vyslyší.
Karel Háček
5
klubový zpravodaj 2/2009
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Jankovcova 53/C
170 00 Praha 7
Telefon : 234 602 275
Fax : 234 602 278
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
I .Jarošová
tajemnice ČMKU
[email protected]
tel.: 234 602 275
L. Fairaislová
Šampionáty ČR, Interšampionáty
[email protected]
tel.: 234 602 270
Ing. K. Fialová
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby
[email protected]
tel.: 234 602 274
M. Truksová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 602 273
Bc. L. Hromádko
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 602 273
L. Pečená
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 602 277
S. Hurábová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 602 277
I. Leová
Chovatelské stanice
[email protected]
tel.: 234 602 276
Zápis č.26 ze zasedání P ČMKU dne 18.6. 2009
zasedací místnost ČMKU
USNESENÍ
105/06/09 Nové dělení plemen podle barev schválené X. VH
nabývá platnosti pro výstavy
konané od 1.1.2010
6
klubový zpravodaj 2/2009
ZÁPIS z výroční členské schůze Mops klubu ČR
dne 28. března 2009 konané v Lounech.
Přítomni:MUDr. Raba, JUDr.Plachý, J.Krsová, V.Plachá, A.Hromová, Ing. P. Procházková,
A. Kolářová
předseda RK M.Bláhová
poradci chovu: I.Kyselková, B.Hubálková
Omluveni: P.Galáš, Ing. T. Hozmanová
schůzi řídí: JUDr.Josef Plachý
Program: 1. Uvítání a zahájení - JUDr. J. Plachý
2. Schválení návrhu programu – JUDr. J. Plachý
3.Volby komisí - JUDr. J. Plachý
3.Zpráva o činnosti výboru a MK od poslední členské schůze – MUDr. M Raba
4.Zpráva hlavní poradkyně chovu – pí. J.Krsová
5.Zpráva ekonoma klubu + návrh rozpočtu na rok 2009– pí. V.Plachá
6.Zpráva revizní – pí. M.Bláhová
7.Zpráva Welfare – pí. A.Kolářová
8.Různé
9.Diskuse
10. Návrh na usnesení - hlasování
11.Ukončení schůze – MUDr. M. Raba a JUDr. J. Plachý
K bodu 1:
JUDr. Plachý přivítal členy klubu na výročné členské schůzi
K bodu 2:
JUDr. Plachý předložil ČS návrh na program, který byl jednomyslně přijat.
K bodu 3:
ČS zvolila jednočlennou návrhovou komisy – p. J. Procházka. Celkový počet přítomných
členů na schůzi je 24.
K bodu 4:
Zpráva o činnosti výboru a Mops klubu od poslední členské schůze – MUDr. M. Raba,
viz. str. 9
K bodu 4:
Zpráva hlavní poradkyně chovu – pí. J.Krsová, viz. str. 15
K bodu 5:
Zpráva ekonoma klubu + návrh rozpočtu na rok 2009– pí. V.Plachá, viz. str. 12
K bodu 6:
Zpráva revizní – pí. M.Bláhová, viz. str. 15
K bodu 7:
Zpráva Welfare – pí. A.Kolářová, viz. str. 10
K bodu 8:
Různé – členská schůze schvaluje změnu Zápisního řádu MK ČR – změnu minimálního věku
pro první krytí z 15. na 14. měsíců u fen i psů
K bodu 9:
Diskuse – vystoupila pí. Blanka Hubálková – poradkyně chovu pro středočeský kraj a Prahu
7
klubový zpravodaj 2/2009
a majitelka chovatelské stanice „z Lobkovických vinic“.
Představila svoji chovatelskou stanici, její 16 –letou historii, chovné feny, psy a vrhy. Uvedla
na pravou míru diskusi na webových stránkach s názvem Mopsí webík, kde byly o ní
zvěřejněny nepravdivé informace. Varuje před prodejem štěnat do zahraničí, popisuje své
špatné zkušenosti s prodejem psa do Chorvatska a nevhodné jednání majitelů tohoto psa, kteří
pí. Hubálkovou obviňují z podvržení štěněte.
Poděkovala výboru klubu za jeho práci.
Diskuse byla na žádost pí. Hubálkové ukončena minutou ticha za zemřelé psí miláčky.
K bodu 10:
Návrh na usnesení – hlasování:
Předkládá p. J. Procházka
1.VČS schvaluje zprávu prezidenta klubu o činnosti výboru a Mops klubu od minulé členské
schůze.
2.VČS schvaluje zprávu ekonoma a návrh rozpočtu na rok 2009.
3.VČS schvaluje zprávu revizní.
4. VČS změnu Zápisního řádu MK ČR – změnu minimálního věku pro první krytí z 15. na 14.
měsíců u fen i psů
Členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu hlavní poradkyně chovu.
2. Zprávu Welfare.
3. Zahájení 1. fáze programu zjištění četnosti výskytu vykloubení čéšky u mopsů a souhlasí
v této souvislosti se změnou výše poplatků za chovnou přehlídku a se změnou způsobu
výběru tohoto poplatku.
Členská schůze ukládá výboru Mops klubu ČR:
1.Uspořádat dvě klubovoé výstavy.
2.Vydat 4 čísla klubového Zpravodaje.
3.Uspořádat tři chovné přehlídky podle počtu přihlášených jedinců.
4.V případě, že nedojde ke zlepšení aktualizace klubových stránek iniciovat výběr nového
webmastera
5.Zahájit 1. fázi programu vykloubení čéšky u mopsů.
6. Vypracovat vzorovou smlouvu na prodej štěňat.
Členská schůze přijala všechny body jednomyslně a bere je na vědomí.
K bodu 11:
Ukončení schůze – MUDr. M. Raba a JUDr. Plachý - pozval všechny členy na klubové akce,
popřál hodně zdraví, výstavních a osobních úspěchů.
Zapsala: Ing. Petra Procházková
8
klubový zpravodaj 2/2009
Činnost Mops klubu ČR v roce 2008
předkládá MUDR. Milan Raba - prezident klubu
Vážení přátelé,dámy a pánové!
Výbor Mops klubu ČR pokračoval ve své činnosti ve složení doplněném o
p.ing.Hozmanovou.Od poslední členské schůze se sešel na celkem 4 schůzích, z nichž jedna
byla monotématicky věnována programu potlačení vykloubení čéšky v chovu.Předmětem
činnost výboru byla příprava výstavy a chovných přehlídek,přijímáním nových členů,řešením
stížností,hospodařením další agendou dle potřeby.
Výbor ještě dořešil požadavek p.Pincové na publikaci jejích námitek proti jedné z členek
klubu na stránkách Zpravodaje a tento požadavek zamítl,protože se jednalo o soukromý spor
dvou osob.
Závažná byla stížnost,kterou výbor MK obdržel od p.Kamarýtové na hlavní poradkyni
chovu.Výbor této stížnost věnoval velkou pozornost,jelikož se jednalo o etiku chovu,welfare a
zdravotní stav chovaných mopsů na chovné stanici.Výbor pověřil 3 členy výboru (presidenta
klubu,p.Kolářovou za Welfare a p.JUDr.Plachého jako sekretáře a právníka
klubu),provedením neohlášené kontroly v chovné stanici Dog-Lome.Kontrola proběhla dne
13.10.08 v odpoledních hodinách.Ani při důkladné kontrole ve všech prostorách chovné
stanice nezjistili pověření členové závažnější pochybení chovatelky proti platným zákonným
normám a řádům ČMKU.O kontrole byl proveden zápis.President klubu po té navštívil
stěžovatelku v místě bydliště,celou stížnost s ní prodiskutoval,informoval jí zjištěních v
chovné stanici.Rovněž o tomto jednání byl učiněn zápis.Po projednání všech zjištěných
skutečností a vyslechnutí chovatelky dospěl výbor k závěru nezahajovat kárné řízení.
Výbor obdržel odpověď P ČMKU na svou stížnost k prodlení ve vydávání PP plemennou
knihou.P ČMKU zdůvodňuje prodlení ve svém dopise ze dne 13.5.08 obměnou pracovníků
PP dále P ČMKU konstatuje,že situace se zlepšuje.
Klubová výstava se uskutečnila opět na zámku Kozel.Posuzovatelem byl p.K.Karcher z
Francie,člen výboru a pokladních francouzského Klubu Mopsů a Bostonských terriérů.Během
své návštěvy se p.Karcher seznámil nejen s úrovní chovu mopsů v ČR,ale bylo mu i
prezentována chovná stanice chodských psů jako dosud neuznaného českého plemene.Pro
francouzské hosty byla zajištěna prohlídka západních Čech.Výstava byla velmi dobře
organizačně zvládnuta,za což patří dík především paní Bláhové.
Uskutečnily se 3 chovné přehlídky,ale počet zúčastněných jedinců má v poslední době spíše
klesající tendenci.
Welfare se podařilo umístit jednoho mopse.
Byla vydána 4 čísla Zpravodaje.
Den mopse proběhl v prostorách hotelu Hájek.Bohužel nám počasí nepřálo tak,jak jsme
bývali zvyklí.
Nemůžeme být spokojeni se způsobem,jakými jsou spravovány naše internetové
stránky.Grafická úroveň je sice vysoká,ale aktualizace pokulhává,je nepravidelná a většinou
proběhne až po několika urgencích.
Potěšitelné je,že zkoušky pro plemeno mops po dlouhé době složila nová rozhodčí –
p.Vojáčková.
9
klubový zpravodaj 2/2009
V roce 2009 jsou naplánovány dvě klubové výstavy.První proběhne dne 13.6.09 v rámci
I.Národní výstavy psů v Klatovech.Je to novinka ve způsobu organizace našich klubových
výstav.Chceme umožnit vystavovatelům získat dvoje čekatelství národního šampionátu za
jeden weekend,protože další den (14.6.) se budou čekatelství zadávat i na národní výstavě
jiným rozhodčím.
Klasická samostatná klubová výstava se bude konat v Lounech v nedaleké sportovní hale,se
kterou máme již velmi dobré zkušenosti, dne 10.10.09.
K posuzování je pozván pan Dr.Redlicki z Polska.
V příštích několika letech chceme provést šetření výskytu vykloubení čéšky u mopsů.S
podrobnostmi Vás seznámím ve zvláštním vystoupení.
Pro rok 2009 počítáme se třemi chovnými přehlídkami z nichž jedna proběhne po dnešní
členské schůzi,další po výstavě v Klatovech a poslední v podzimním termínu.
V roce 2009 čeká klub bohatá činnost a několik novinek.Doufám,že se nám ve spolupráci s
Vámi,vážení členové,podaří všechny naše plány realizovat.
Děkuji Vám za pozornost
MUDr.Milan Raba – prezident MK ČR
rybíz je zdravý, já ti ho natrhám Maya Pug Altbox
Zpráva Welfare 2008
předkládá – Anna Kolářová - welfare
Welfare umístil v roce 2008 dva mopsíky.V lednu to byl černý pejsek s PP Damian od Rivety,
4 roky starý.Je drobnějšího vzrůstu, na jedno oko slepý a měl poškozenou předkožku.Ujala se
ho paní Alena Bezdíčková z Pardubic.Pejsek byl držen v nevyhovujících podmínkách,
hladový, vyzáblý a celkově ve špatném zdravotním stavu. Paní Bezdíčková se Damianka ujala
10
klubový zpravodaj 2/2009
a dla ho do pořádku, ale sama má mopsí holky a pejska si nechat nemohla. Než jsem stačila
„rozhodit sítě“ ozvali se mi manželé Tribučkovi, kteří už jednoho mopsíka od welfare mají.
Jejich příbuzní přišli o mopsího kluka.Slovo dalo slovo a Damiánek má nový domov, kde ho
mají rádi a jsou za něho šťastní. V tomto případě bylo z konta welfare proplaceno
4930,- Kč na veterinární výdaje. Vše je podloženo účty.
Druhý mopsík, kterého jsem umisťovala byl béžový pejsek bez PP.Pan Košnar není člen MK,
ale o Welfare se dozvěděl od známých.V dubnu mě požádal , abych umístila jejich 5 letého
Teddyho. Nemohl se o Teddyho řádně starat z důvodu velkého pracovního vytížení..Ráno
odešel brzo do práce a vracel se pozdě v noci. Teddy byl doma celé dny sám .Snažila jsem se
napsat odkaz na stránky našeho MK, ale webmaster Kulhánek naprosto ignoroval moje
žádosti. Pan Košnar byl rozezlený, psal mi, že nic v jeho záležitosti nedělám nic. Že na MK
webu není žádný odkaz a že měl jiné představy o práci welfare. Dávala jsem inzeráty a
nabízela jsem Teddyho i jinak, ale bohužel se to nedařilo. Pan Košnar si stěžoval i panu
prezidentovi, ale pan Raba měl již informace o celé kauze ode mne . Nutno ještě zmínit, že
Teddy trpí epilepsií.. Ne nějak častou, cca 2krát do roka, ale přesto. Až v listopadu mi zavolal
náš pan básník Karel Háček a paní Jiřinka Dvořáková z Písku. Jejich přátelé přišli o béžového
pejska a jestli by nějaký nebyl. Nabídla jsem Teddyho a 14.11. se Teddy stěhoval ke
Slívovým do Blatné. Slívovi měli radost, že mají zase kamaráda a Teddy konečně nebude
trávit svůj život o samotě.
Chci poděkovat všem, kteří mi pomohli.Skvělé paní Bezdíčkové, které není lhostejný osud
cizího pejska. Tribučkovým, kteří zavolají když je nejvíce potřebuji. I báječné paní Jiřince
Dvořákové a panu básníkovi Karlu Háčkovi a také manželům Slívovým, že si vzali pejska s
handicapem. Děkuji, že jste.
Anny Kolářová
11
klubový zpravodaj 2/2009
Zpráva ekonoma klubu + návrh rozpočtu na rok 2009
předkládá Viera Plachá – ekonom klubu
Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2008
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Členské příspěvky
70.000,88.420,Bonitace
20.000,12.250,Výstavy
40.000,49.200,Štěňata
40.000,46.580,Krytí
13.000,11.900,ČMKU
20.000,22.650,Ostatní
17.000,344,15
Welfare
800,--------------------------------------------------------------------------------------------celkem
220.000,232.144,15
Výdaje
rozpočet
skutečnost
výstavy
bonitace
ČMKU
Zpravodaj
Den mopse
Internet
Ostatní
Welfare
80.000,20.000,1.000,70.000,4.000,4.000,41.000,-
75.852,50
23.855,1.500,46.169,5.050,3.130,25.164,50
4.930,50
-----------------------------------------------------------------------------------------celkem
220.000,185.651,50
Výsledek hospodaření – zisk 46.492,65 Kč
Zůstatek: pokladna 52.345,BÚ
302.424,74
Příjmy
Někteří členové uhradili členský příspěvek n rok 2008 až v běžném roce, proto jsou příjmy za
ČP vyšší. Příjem za krytí (85) a poplatky za zapsaná štěňata (274) se nedají přesně
12
klubový zpravodaj 2/2009
naplánovat. V položce ostatní jsou příjmy za úroky z běžného účtu a poplatky za zveřejněné
inzeráty ve Zpravodaji MK. Proti loňskému roku se počet inzerátů snížil.
oběd u Plachých – Eliza Dog-Lome
Výdaje
Největší rozdíl oproti rozpočtu jsou výdaje na vydávání zpravodaje. Čtvrté číslo bylo vydáno
až těsně před koncem roku, proto byly náklady na jeho tisk a poštovné za zaslání uhrazeny až
v roce 2009. Náklady na bonitaci jsou mírně vyšší, protože jsme s chovatelskou přehlídkou
spojili uspořádání výborové schůze. V položce ostatní jsme si nechávali rezervu na případné
13
klubový zpravodaj 2/2009
nutné výdaje, které nebylo třeba čerpat. Nejvyšší částku činil nákup digitální váhy pro
chovatelské přehlídky. Na welfare byly v roce 2008 čerpány prostředky na úhradu
veterinárních nákladů pro mopsíka (viz zpráva paní Kolářové).
následuje odpolední siesta u Plachých – chovatelská stanice BARD
R o z p o č e t na rok 2009
Příjmy:
Výdaje:
Členské příspěvky
80.000,-
Zpravodaj
70.000,-
Výstavy
40.000,-
Výstavy
80.000,-
Bonitace
20.000,-
Bonitace
25.000,-
Krytí
12.000,-
Den mopse
Štěňata
40.000,-
Internet
14.000,-
ČMKU
20.000,-
ČMKU
2.000,-
5.000,-
Ostatní
18.000,Ostatní
34.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
230.000,230.000,-
14
klubový zpravodaj 2/2009
Zpráva hlavní poradkyně chovu MK ČR za rok 2008
předkládá Jiřina Krsová - HPCH
Vážení přátelé,
celkový počet zapsaných mopsů za rok 2008 bude k dispozici až v dubnu 2009, kdy plemenná
kniha uzavře rok 2008. V současné době mám k dispozici rok 2008 od 4.1 do 3.6. K tomuto
datu bylo zapsáno 98 psů a 97 fen, celkem 195 mopsů. Další zveřejním ve zpravodaji č.2/09.
Jak sami vidíte za polovinu loňského roku se odchovalo o třetinu štěňat více než v roce
předchozím. Takže počty nám narůstají rychle, bylo by však třeba, aby nám stejným tempem
narůstala i kvalita. Počty štěňat se v současné době projevují na prodejnosti mopsů. Pryč je
doba, kdy na štěňátka mopsů byl pořadník a chovatel si mohl vybrat pro své štěně
odpovídajícího nabyvatele. Možná teď, kdy o mopse zájem opadl, jim zůstanou věrní jen ti
skalní chovatele, kteří budou svůj chov zaměřovat na kvalitu exteriéru a zdraví mopse.
Výbor klubu a chovatelské kolegium na popud chovatelů rozhodl s platností od 13.6.2009
začít monitorovat stav patel v stávající populaci mopsů po dobu následujících dvou let,
abychom věděli, jak na tom naši pejsci v tomto směru se zdravím jsou – a my všichni určitě
své pejsky zdravé chceme mít. Proto se sdružujeme v klubu, a samo slovo „klub“ je i
v slovníku cizích slov vyjadřováno významem – cituji „ spolek sdružení lidí se společným
zájmem“. A našim společným zájmem jsou bezesporu naši mopsi.
Do chovatelské a výstavní sezóny 2009 přeji všem kolegům chovatelům nejen mnoho
krásných mopsů, ale především hodně přátelství, tolerance a slušnosti k sobě navzájem. A
prosím buďme našim psům tím, čím jsou oni nám – především kamarády.
HPCH Krsová Jiřina
Doplňuji: Plemenná kniha nám poskytla zápisy k 9.10.2008 a od 4.6.2008 k tomuto dni bylo
zapsáno 46 psů a 51 fen. Celkem tedy od začátku roku 2008 do 9.10.2009 bylo zapsáno 144
psů a 148 fen.
HPCH Krsová Jiřina
Zpráva revizní komise za rok 2008
předkládá Marie Bláhová – předseda komise
Při revizi účetnictví za rok 2008 jsme neshledali žádné chyby. Tak jako každoročně je peněžní
deník veden chronologicky, součty souhlasily, doklady byly v pořádku. Daňové přiznání bylo
v řádném termínu odevzdáno panem MUDr. Rabou na příslušný finanční úřad. V roce 2008
jsme neobdrželi žádnou oficiální stížnost. S výsledky hospodaření vás seznámila paní Plachá.
Za revizní komisi ve složení Bláhová Marie
Hanzíková Drahuška
Nýčová Hana
Bláhová Marie
15
klubový zpravodaj 2/2009
POZVÁNKA na XIX. DEN MOPSE
v areálu Šibeniční vrch, 3.10.2009 od 13:00 hod.
Srdečně Vás zveme na tradiční setkání mopsů, chovatelů a obdivovatelů a také
všech přátel psů a zvířat v krásném prostředí.
Vyhlášení vítěze MOPS KLUB TOUR 2009.
Na pořadu budou tradiční soutěže:
• nejzakroucenější ocásek
• nejžravějšího mopse
• Mistr SUMO (nejtěžší mops)
• Miss TWIGGY (nejlehčí fenka)
• Nejlepší pár
• Nejstarší účastník (samozřejmě mops)
• Nejpočetnější výprava (lidi + psi)
• Nejvzdálenější účastník
Nové návrhy a podněty rádi přivítáme. Vše potřebné sdělte nebo se vše dozvíte na telefonním
čísle paní Ing. T. Hozmanové, 731 455 758, 733 551 976, e-mail: [email protected]
Přineste sebou očkovací průkaz s vyznačením očkováním proti vzteklině a parvoviroze ne
kratší než jeden měsíc a ne starší než jeden rok.
Kontakty:
Šibeniční vrch, horský areál
Ulice K Myšlínu 808
251 64 Mnichovice
tel.: 323 640 975, http://www.sibenicnivrch.cz/
16
klubový zpravodaj 2/2009
HLÁŠENÍ KRYTÍ
12.12.2008
HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
X
GAMEKEEPER´S DID IT
Hájková Jarmila, Štefánikova 1895, 440 01 Louny, tel: 732 646 926
24.12.2008
ALEKS IZ STROGINO X
12.2.2009
ETTI PERALI- MORAVIA
16.3.2009
ALEKS IZ STROGINO
X
SIDNEY PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
17.3.2009
BARD HAVAVLON
X
CHANEL RADYŇSKÝ VRCH
Nýčová Hana, 439 08 Pátek u Loun 138, tel: 723 437 520, 415 693 377
BLÄ MANDAG´S ATRACTIVE LADY
PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
X
BANANA TERAMARK
CHAUTUR
Murdychová Jana, Ke Kapličce 181, 250 73 Podolánka, tel: 777 114 167
17
klubový zpravodaj 2/2009
24.3.2009
BARD HAVAVLON
X
FRÍDA JO-ME-LICH
Nýčová Hana, 439 08 Pátek u Loun 138, tel: 723 437 520, 415 693 377
25.3.2009
CH. BLÄ MANDAG´S CUTE CHRISTIAN CARAMEL
X
CH. CHARLOTTE PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
27.3.2009
JOHNY OD RIVETY
X
FINA PERALI- MORAVIA
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 396 06 České Budějovice, tel: 777 883 477
28.3.2009
BARON BARD
X
DEBORAH Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
Zuzík Milan, P. Bezruče 961, Stará Boleslav, tel: 721 844 142
30.3.2009
ALEKS IZ STROGINO
X
INNES PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
8.4.2009
HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
X
ORNELA MAOKAMA
Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník
10.4.2009
MOBBY DOG-LOME
X
AMBRA Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
Peroutková Jiřina, Klec 52, 379 01 Třeboň, tel: 776 041 135
Nemo Pug Altbox
18
klubový zpravodaj 2/2009
13.4.2009
BARD HAVAVLON
X
ADINA PERLA SAEBOR
Hromová Alena, Čechova 93, 440 01 Veltěže
13.4.2009
GALWAY PUG ARCITA
18.4.2009
JCH. SEMLANS QUPIDO
X
CECILKA PUG ZE SAMETU
Hubálková Blanka, Komenského novostavby, 276 01 Mělník
19.4.2009
JOHN OD RIVETY
X
BONNIE SMILING
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, tel: 777 883 477
X
ASSARACH ZE ZLATÉHO
LANCASTRU
Nýčová Hana, 439 08 Pátek u Loun 138, tel: 723 437 520
20.4.2009
BLACK – SCHNAU BETTER
X
BONNIE BABY FOR PLUMS´ JEWEL ETERNAL
Sobotíková Iveta, Na záplotí 174/1, 748 01 Hlučín – Darkovičky, tel: 776 800 320
21.4.2009
MOBBY DOG – LOME
X
CORA Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, tel: 777 883 477
26.4.2009
BEEFEATHER SCHMEICHEL
X
GRACIE PERALI- MORAVIA
Mazák Vladislav, Opatovec 188, 568 02 Svitavy, tel: 603 313 250
27.4.2009
MOBBY DOG – LOME
X
BRENDA OD ŽELEZNÉ PANNY
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, tel: 777 883 477
1.5.2009
ENTHONY –EMIR ZE ŠTAJNICŮ
X
EISHA ZAMATOVÁ LÁSKA
Konárková Andrea, Radhošť 54, 534 01 Holice, tel: 724 136 887, 466 030 380
2.5.2009
KAY DOG-LOME
X
ELIZA DOG- LOME
JUDr.. Plachý Josef, Letiny 17, 336 01 Blovice, tel: 604 404 227, 737 107 854
12.5.2009
DOMINIK HAVAVLON
X
POLLY DOG- LOME
Jindrová Marie, Sokolovská 551, 432 01 Kadaň, tel. 603 232 722
13.5.2009
ALEKS IZ STROGINO
X
WINIE PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
19.5.2009
ELZAGAR FIJI
X
KISMET PUG ZE SAMETU
Lexová Vladimíra, Pod Saharou 722, 252 66 Libčice nad Vltavou, tel: 736 527 287
21.5.2009
ALEKS IZ STROGINO
X
ICH HALINA PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
22.5.2009
BARD HAVAVLON
X
ANNIE Z RAKOVNICKÉ JAMKY
Klíma Josef, Na Studánkách 2699, 269 01 Rakovník, tel: 602 449 700
19
klubový zpravodaj 2/2009
23.5.2009
JCH. SEMLANS QUPIDO
X
CH. TENNESSEE PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
30.5.2009
ENTHONY –EMIR ZE ŠTAJNICŮ
X
FAYEN STAR ZE ŠTAJNICŮ
Kalousková Barbora, Dr. Beneše 1188, 500 02 Česká Třebová
11.6.2009
KEVIN COSTNER MAD MOPS
X
CARLINO CECILKA
HEJAKRAL
MVDr. Šikulová Jana, Masarykova 519, 417 42 Bohosudov
12.6.2009
CH. BLÄ MANDAG´S CUTE CHRISTIAN CARAMEL
X
GABRIELA PIBARO
Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
Otto, Rulle a Ferro
HLÁŠENÍ VRHŮ
10.2.2009
„ ZE SAMETU“
o: Ch. Hrabě Anns´i z Lobkovických vinic
m: Gamekeeper´s Did It
ch: Hájková Jarmila, Štefánikova 1895, 440 01 Louny, tel: 732 646 926
2/4 béžoví
20
klubový zpravodaj 2/2009
12.2.2009
„ALTBOX“
o: Semlans Qupido
m: Estephanie Pug ze Sametu
ch: Alschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, tel: 737 670 472
1/0 béžoví
23.2.2009
„HELZA“
o: Jolly Dog- Lome
m: Collet Zlatá nymfa
ch: Kecová Hel., Mostiště 26, 338 28 Radnice, tel: 736 200 152, 371 785 004
3/2 béžoví
6.3.2009
„Z BÁRTOVA HÁJE“
o: Alfons Tr0jský vršek
m: Valli Dog- Lome
ch: Motyčková Hana, Dolní Roveň 89, 533 71, tel: 607 853 118
1/1 černí
7.3.2009
“HELZA“
o: Jolly Dog- Lome
m: Venuše Dog- Lome
ch: Kecová Hel., Mostiště 26, 338 28 Radnice, tel: 736 200 152, 371 785 004
1/0 béžoví
19.3.2009
„PIBARO“
o: Aleks iz Strogino
m: Artemis z Udolí vzpomínek
ch: Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
2/0 béžoví
25.3.2009
„PES VÍTACÍ“
o: Ch. Hrabě Anns´i z Lobkovických vinic
m: Adélka Pes Vítací
ch: Šlesingrová Taťána, I. Olbrachta 113, 273 08 Pchery, tel: 723 321 937
5/0 béžoví
31.3.2009
„ VEJVODA DECHRISTIE“
o. Champ Dog- Lome
m: Illusion Dog- Lome
ch: Ing. Hozmanová T., V Pěšinách 158, 251 64 Mnichovice, tel: 731 455 748
1/1 béžoví
0/3 černí
4.4.2009
„OD STŘÍBRŇÁKU“
o: Semlans Qupido
m: Jeans Blue Pug ze Sametu
ch: Fialová M., Na Vinici 375, 440 01 Dobroměřice, tel: 608 319 956
3/1 béžoví
21
klubový zpravodaj 2/2009
5.4.2009
„ROZÁRKA“
o: Bols Dog- Lome
m: Hermina Pibaro
ch: Rejnková K., jlmo 9, 373 71 Rudolfov, tel: 606 823 689
1/0 béžoví
1/2 černí
15.4.2009
„MURDYBAN“
o: Etti Perali Moravia
m: Banana Teramak Chautur
ch: Murdychová Jana, Ke kapličce 181, 250 73 Podolanka, tel: 775 907 441
3/1 béžoví
23.4.2009
„PIBARO“
o: Donaldson´s Jeremy
m: Fergie Malý sen
ch: Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
6/1 béžoví
27.4.2009
„PIBARO“
o: Twix mad- Mops
m: Rosemarry Pibaro
ch: Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
2/4 béžoví
22.5.2009
„HAVAVLON“
o: Bard Havavlon
m: Chanel Radyňský vrch
ch: Nýčová Hana, 439 08 Pátek u Loun 138, tel: 415 693 377
0/1 béžoví
27.5.2009
„HAVAVLON“
o: Bard Havavlon
m: Frída Jo- Me- Lich
ch: Nýčová Hana, 439 08 Pátek u Loun 138, tel: 415 693 377
1/ 2 béžoví
27.5.2009
„PIBARO“
o:Ch. Bla Mandag´s Cute Christian Caramel
m: Ch. Charlotte Pibaro
ch: Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
4/0 béžoví
1.6.2009
„PIBARO“
o: Aleks iz Strogino
m: Innes Pibaro
ch: Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel: 603 453 761, 326 391 564
3/1 béžoví
22
klubový zpravodaj 2/2009
Chovatelská přehlídka - 13.6.2009 Klatovy
Psi béžoví
BILLY DOG- LOME
váha 9,40 kg
o: Charlie Pharlap
m: Sibba Dog- Lome
maj: Krsová Jiřina, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, č.t.732 402 998
Kód:
I.
1c,2b,5b,6a,7a,8a,9b,10a,11a
II.
1-11a 12b,13a
III.
1-7a,8b,9-21a
IV.
1a
zařazen do chovu
DODI DOG- LOME
váha 8,20 kg
o: Semlans Qupido
m: Carrine Zlatá nymfa
maj: Bláhová Marie, Na stráni 662, 343 62 Holýšov, č.t 776 383 511
Kód:
I.
1a,2b,5-11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-21a
IV
1a
zařazen do chovu
DORIAN DOG- LOME
váha 8,90 kg
o: Semlans Qupido
m: Carrine Zlatá nymfa
maj: Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, tel: 777 883 477
Kód:
I.
1a,2a,5-11a
II.
1-13a
III.
1-7a, 8b, 9-21a
IV.
1a
zařazen do chovu
FALL RIVER LEGANZA váha 12.25 kg
o: Grant Pug Arcita
m: Brita Leganza
maj: Řežábková Jana, Čistovická 10/237, 163 00 Praha
kód:
I.
1c,2b,5a,6a,7c,8b,9-11a
II.
1a,2a,3b,4-13a
III.
1-7 a, 8b,9-21a
IV.
1a
zařazen do chovu
GEORG HAVAVLON
váha 11,8 kg
o: Bard Havavlon
m: Chanel Radyňský vrch
maj: Mikulecká Danuše, Zahradní 359, 411 56, Bohušovice
kód:
I.
1a,2c,5a,6a,7c,8-11a
II.
1-13a
III.
1-21a
IV.
1a
zařazen do chovu
23
klubový zpravodaj 2/2009
JONÁŠ HAVAVLON
váha 9,10 kg
o: Semlan Qupido
m: Honky Tonky Pug ze Sametu
maj: Krsová Jiřina, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, tel: 732 402 998
kód:
I.
1a,2b,5-11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-21a
IV
1a
zařazen do chovu
NARCIUS PUG ZE SAMETU
váha 11,30 kg
o: Hrabě Anns´i Pug ze Sametu
m: Fergie Miss Pug ze Sametu
maj: Vondráček Josef, Peškova 513, 403 31 Ústí nad Labem,
kód:
I.
1a,2b,5a,6a,7c,8b,9a,10a,11a
II.
1-13a
III:
1-7a,8b,9-21a
IV.
1a
Psi černí
zařazen do chovu
FAETON DOG - LOME
váha 9,0 kg
o: Gaston Pibaro
m: Yocco Pug ze Sametu
maj: Bláhová Marie, Na stráni 662, 345 62 Holýšov, tel 776 383 511
kód:
I.
3a,5a,6-11a
II.
1-12a
III.
1-7a,8b,9-21a
IV
1a
zařazen do chovu
Feny béžové
ALISON PIBARO
váha 7,7 kg
o: Pugsies Jimini Cricket
m: Charlotte Pibaro
maj: Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, tel: 603 453 761
kód:
I.
1a,2c,5-8a,9b,10a,11a
II.
1a,2b,3-13a
III.
1-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
AMÁLKA ŠIMÍČEK
váha 8,80 kg
o: Gutchi Dog- Lome
m: Catrin Zlatá nymfa
maj: Viktorová Renata, Zlončice 19, 278 01 kralupy nad Vltavou, tel: 724 970 785
kód:
I.
1a,2b,5-11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
24
klubový zpravodaj 2/2009
BAIRA DOG -LOME
váha 10,0 kg
o: Charlie Pharlap
m: Sibba Dog-Lome
maj: Krsová Jiřina, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, tel: 732 402 998
kód:
I.
1c,2b,5a,6a,7c,8a,9b,10a,11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
CAROLINA PIBARO
váha 7,60 kg
o: Fatman Dog- Lome
m: Bla mandag´s Atractive Lady Pibaro
maj:Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, tel: 603 453 761
kód:
I.
1a,2c,5-8a,9b,10a,11a
II.
1a,2b,3-10a,11b,12a,13a
III.
1-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
DORIS BOHEMIA BILBERRY váha 7,80 kg
o: Apollo Plums´Jewel
m: Beky Bohemia Bilberry
maj: Červenková Libuše, Ve dvoře 295/1, 338 45 Strašice
kód:
I.
1a,2a,5-11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
DOROTTE DOG -LOME
váha 8,40 kg
o: Semlans Qupido
m: Carrine Zlatá nymfa
maj: Bláhová Marie, Na stráni 662, 345 62 Holýšov, tel 776 383 511
kód:
I.
1a,2b,5-8a,9b,10a,11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
25
klubový zpravodaj 2/2009
HIPI OD ŽELEZNÉ PANNY
váha 10,15 kg
o: Casio Talovín
m: Bonie Smiling Frog
maj: Kopolovičová Veronika, Milíře 198, 347 01 Tachov, tel:737 455 303
kód:
I.
1a,2c,5a,6a,7a,8b,9b,10a,11a
II.
1a,2b,3-13a
III.
1a,2b,3a,4ac,5a,6a,7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
HOLLY OD ŽELEZNÉ PANNY váha 10,15 kg
o: Casio Talovín
m: Bonnie Smiling Frog
maj: Chvála Václav, Šafaříkova 649, 500 02 Hradec Králové,tel: 731 481 866
kód
I.
1c,2b,5a,6a,7a,8b,9b,10c,11a
II.
1-13a
III.
1-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
CHRISTINE HAVAVLON
váha 7,5 kg
o: Bard Havavlon
m: Assarach ze zlatého Lancastru
maj: Jindrová Marie, Sokolovská 551, 432 01 Kadaň
kód:
I. 1c,2b,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
II.
1a,2a,3b,4-13a
III.
1-7a,8b,9-20a
zařazena do chovu
IRIS OD ŽELEZNÉ PANNY
váha 6,60 kg
o:Johny od Rivety
m: Bonnie Smiling Frog
maj: Rafajová Eva, Davlovice 80, 613 41 Bohdalice
kód:
I.
1c,2b,5a,6c,7a,8b,9b,10b,11b
II.
1a,2b,3-13a
III.
1-7a,8b,9-14a,15b,16-20a
zařazena do chovu
JENNY HAVAVLON
váha 8,30 kg
o: Semlans Qupido
m: Honky Tonky Pug ze Sametu
maj: Nýčová Hana, 439 08 Pátek u Loun 138, tel: 723 437 520
kód:
I.
1a,2b,5-11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-11a
IV.
1a
zařazena do chovu
26
klubový zpravodaj 2/2009
JESSICA HAVAVLON
váha 10,20 kg
o: Semlans Qupido
m: Honky Tonky Pug ze Sametu
maj:Krsová Jiřina, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, tel: 732 402 998
kód:
I.
1a,2b,5-8a,9b,10a,11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
MYA PUG ALTBOX
váha 8,70 kg
o: Gutchi Dog- Lome
m: Comtesa ze Štajniců
maj: Altschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, tel: 737 670 472
kód:
I.
1a,2a,5-11a
II.
1-13a
III.
1-7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
Feny černé
BABY OD MĚSÍCENAD ŘEKOU
váha 9,60 kg
o: Gaston Pibaro
m: Wanesa Dog- Lome
maj: Hromová Alena, Čechova 93, 440 01 Veltěže
kód:
I.
3a,5-11a
II
1a,2a,3d,4-12a
III.
1a,2a,3c,4a,5a,6c,7a,8b,9-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
DIDIEN ZLATÁ NYMFA
váha 8,20 kg
o: B. Napoleon de Champs Elysées
m: Adeline Zlatá nymfa
maj: Srovnalová Lenka, Brdičkova 1911/21, 105 00 Praha 5, tel: 724 832 954
kód:
I.
4a,5-8a,9b,10b,11a
II.
1-7a,9-13a
III.
1-14a,15b,16a,17a18,a19b,20a
IV.
1a
zařazena do chovu
VALESPES SEVERNOE SIANE
váha 8,20
o: Fantasy´s Sure Sweet Habenero
m: Valespes ElinaRogers
maj: MVDr. Šikulová Jana, Masarykova 519, 417 42 Bohosudov,tel:728 817 829
kód:
I.
3a,5-11a
II.
1a,2b,3-7a,9-12a
III.
1-20a
IV.
1a
zařazena do chovu
27
klubový zpravodaj 2/2009
Národní výstava psů - 11.1. 2009 Olomouc
Posuzoval: p. Otakar Vondrouš
Psi – béžový
třída
třída
mladých
třída
mladých
jméno psa/feny chovatelská stanice
majitel psa/feny
hodnocení
Winston
Pibaro
Shmaltsel Elena
V2
Zikmund
Pibaro
Panýrek Patrik
V1, CAJC
mezitřída
Bla Mandag's
Cute
Christian Caramel
Panýrek Patrik
V1, CAC
mezitřída
BREDY
z Troubska
Rozehnalová Jana
V2
mezitřída
Zargo
Tenuto
Stárková Romana
V3
třída
otevřená
třída
otevřená
ENTHONY-EM ze Štajniců
Konárková Andrea V2, Res. CAC
Joshua
Pibaro
Panýrek Patrik
V1, CAC
třída vítězů Aleks
iz Strogino
Panýrek Patrik
V1, CAC, NV,
BOB
třída vítězů ETTI
Perali Moravia
Mazákovi V.+ M.
V2, Res. CAC
Feny - béžové
třída
mladých
Krasivaja Pibaro iz Strogino
Panýrek Patrik
V1, CAJC
mezitřída
GRACIE
Perali Moravia
Mazákovi V. + M.
V1, CAC
mezitřída
Sheena
Pibaro
Panýrek Patrik
V2, Res. CAC
Bla Mandag's
Atractive Lady
Pibaro
Panýrek Patrik
V1, CAC, NV
ELLIN
MoDaBe
Šátková Romana
V2, Res. CAC
Debora Eternal
Panýrek Patrik
V1, CAC
třída
otevřená
třída
otevřená
třída vítězů Stellanova
Psi - černí
mezitřída
Grant
Aifi
Zrůstová Gabriela
V1
třída
otevřená
ALFONS
Trojský vršek
Motyčková Hana
V2
28
klubový zpravodaj 2/2009
třída
otevřená
Derek
třída vítězů KLARK
Aifi
Zrůstová Gabriela
V1, CAC
Pibaro
Rudolfová Hana
V1, CAC
Feny - černé
třída štěňat Decentia
třída
mladých
třída
mladých
třída
mladých
z Budislavských lesů Konárková Andrea VN
HORTENZIE
ze Štajniců
Rozehnalová Jana
V2
Severnoe Sianie Valespes
Šikulová Jana,
MVDr.
V1, CAJC
VALLI
Motyčková Hana
V3
Dog-Lome
Karla Dog-Lome
Mezinárodní výstava psů - 7.2.2009 Brno
Posuzoval: p. Antonín Karban
Psi
třída
třída
dorostu
jméno psa/feny
Picador´s
třída
Bla Mandag´s
mladých
chovatelská stanice
majitel psa/feny hodnocení
Gogol
Chiesa-Folbrecht
Sabina
VN
One Is Enough
Enoch
Gronvold Anka
V1, CAJC
29
klubový zpravodaj 2/2009
třída
Natan
mladých
nemá
Gvozdeva A.
V4
třída
WINSTON
mladých
Pibaro
Shmaltsel Elena
V3
třída
Zikmund
mladých
Pibaro
Panýrek Patrik
V2
mezitřída Ben Pug
Otakon
Posolda Josef
V2, Res.
CAC
mezitřída Cute Christian
Caramel
Bla Mandag's
Panýrek Patrik
V1, CAC
mezitřída Grant
Aifi
Zrůstová Gabriela V3
mezitřída Zargo
Tenuto
Stárková Romana V4
třída
Donaldson´s
otevřená
Jeremy
Gronvold Anka
V1, CAC,
Res.
CACIB
třída
GUTCHI
otevřená
Dog-Lome
Karásková Hana
V3
třída
Leonardo da
otevřená Vinci
Zuma´s
Sprogis + A.
V2, Res.
Sprobe-Treimawe CAC
M.
třída
Aleks
šampiónů
iz Strogino
Panýrek Patrik
třída
Breizhou
šampiónů
des Hauts de France Gvozdeva A.
třída
ETTI
šampiónů
Perali Moravia
Mazákovi V. + M. V4
třída
KLARK
šampiónů
Pibaro
Rudolfová Hana
V
třída
Picador´s
šampiónů
Dolce Divo
Chiesa-Folbrecht
Sabina
V2, Res.
CAC
třída
Betgabriell
veteránů
Kellijs
Sprogis + A.
V1, Nejl.
Sprobe-Treimawe vet.
M.
V1, CAC,
CACIB,
BOB
V3
Feny
třída
dorostu
Amélie
Vesper Bohemia
třída
dorostu
DECENTIA
z Budislavských lesů Konárková
Andrea
VN2
třída
Ballerina
mladých
Notting Hill
Chiesa-Folbrecht
Sabina
V2
třída
iz Strogino
Panýrek Patrik
V1,
Krasivaja Pibaro
Protiva Radek,
MVDr.
VN1
30
klubový zpravodaj 2/2009
mladých
CAJC,
Nejl.
mladý
třída
Severnoe Sianie
mladých
Valespes
Šikulová Jana,
MVDr
V3
mezitřída Orchidey of
Norway
Tangetoppen´s
Sprogis + A.
V1, CAC
Sprobe-Treimawe
M.
mezitřída Sheena
Pibaro
Panýrek Patrik
V2, Res.
CAC
třída
Ája
otevřená
Otakon
Konečný Otakar
V4
třída
Anika
otevřená
Bard
Protiva Radek,
MVDr.
VD
třída
ELLIN
otevřená
MoDaBe
Šátková Romana
V1, CAC
třída
GRACIE
otevřená
Perali Moravia
Mazákovi V. + M. V2, Res.
CAC
třída
Marie & Kent´s
otevřená Ametysten
Aleksandra
Gronvold Anka
V3
třída
Ambervill
šampiónů
Miracle
Gronvold Anka
V1, CAC,
CACIB
třída
Fergie
šampiónů
Malý sen
Panýrek Patrik
V2, Res.
CAC, Res.
CACIB
třída
MON CHERRI
šampiónů
Pibaro
Křížová Věra
V3
Mezinárodní výstava psů - 8.2.2009 Brno
Posuzovala: pí. Hana Ahrens
Psi
třída
jméno psa/feny chovatelská stanice majitel psa/feny hodnocení
třída
dorostu
Picador´s
Gogol
Chiesa-Folbrecht VN1
Sabina
třída
mladých
Bla Mandag´s
One Is Enough
Enoch
Gronvold Anka
třída
mladých
DORIAN
Dog-Lome
Peroutková Jiřina V3
třída
mladých
FREDY
Zlatá nymfa
Ungerman
Vojtěch
V
V
31
klubový zpravodaj 2/2009
třída
mladých
Natan
nemá
Gvozdeva A.
V1, CAJC,
Nejl. mladý
třída
mladých
WINSTON
Pibaro
Shmaltsel Elena
V3
třída
mladých
Zikmund
Pibaro
Panýrek Patrik
V2
mezitřída
Ben Pug
Otakon
Posolda Josef
V3
mezitřída
Cute Christian
Caramel
Bla Mandag's
Panýrek Patrik
V1, CAC
mezitřída
Grant
Aifi
Zrůstová
Gabriela
V2, Res.
CAC
mezitřída
Zargo
Tenuto
Stárková
Romana
VD4
třída
otevřená
Dio
od Železné panny
Rafajová Eva
VD4
třída
otevřená
Donaldson´s
Jeremy
Gronvold Anka
V2, Res.
CAC
třída
otevřená
GUTCHI
Dog-Lome
Karásková Hana VD3
třída
otevřená
Leonardo da
Vinci
Zuma´s
Sprogis + A.
SprobeTreimawe M.
třída
šampiónů
Breizhou
des Hauts de France Gvozdeva A.
V3
třída
šampiónů
ETTI
Perali Moravia
Mazákovi V. +
M.
V4
třída
šampiónů
Joshua
Pibaro
Panýrek Patrik
V1, CAC,
CACIB,
BOB
třída
šampiónů
KLARK
Pibaro
Rudolfová Hana absent
třída
šampiónů
Picador´s
Dolce Divo
Chiesa-Folbrecht V2, Res.
Sabina
CAC, Res.
CACIB
třída
veteránů
Betgabriell
Kellijs
Sprogis + A.
SprobeTreimawe M.
V1, CAC
V1, Nejl.
vet.
Feny
třída
dorostu
AMÁLKA
Šimíček
Viktorová Renata absent.
třída
dorostu
Amélie
Vesper Bohemia
Protiva Radek,
MVDr.
VN1
32
klubový zpravodaj 2/2009
třída
dorostu
DECENTIA
z Budislavských lesů Konárková
Andrea
VN2
třída
mladých
CHEER
od Železné panny
Peroutková Jiřina VD3
třída
mladých
Iris
od Železné panny
Rafajová Eva
VD4
třída
mladých
Krasivaja Pibaro iz Strogino
Panýrek Patrik
V1, CAJC
třída
mladých
Severnoe Sianie Valespes
Šikulová Jana,
MVDr
V2
mezitřída
Ballerina
Notting Hill
Chiesa-Folbrecht V1, CAC,
Sabina
Res.
CACIB
mezitřída
BLACK
BERRY
Bet's Music
Kašparová
Marie, Ing.
absent.
mezitřída
BLOODY
MARY
Bet's Music
Kašparová
Marie, Ing.
VD4
mezitřída
Orchidey of
Norway
Tangetoppen´s
Sprogis + A.
SprobeTreimawe M.
V2, Res.
CAC
mezitřída
Sheena
Pibaro
Panýrek Patrik
V3
třída
otevřená
Ája
Otakon
Konečný Otakar V2, Res.
CAC
třída
otevřená
Alla
Bet´s Music
Kašparová
Marie, Ing.
VD
třída
otevřená
Ally
z Jeleního kouta
Kyselková Iva
V1, CAC
třída
otevřená
Anika
Bard
Protiva Radek,
MVDr.
VD3
třída
otevřená
ELLIN
MoDaBe
Šátková Romana V34
třída
otevřená
GINA
Malý sen
Slabá Jana
V4
třída
otevřená
GRACIE
Perali Moravia
Mazákovi V. +
M.
V
třída
otevřená
Marie & Kent´s Aleksandra
Ametysten
Gronvold Anka
V
třída
šampiónů
Ambervill
Miracle
Gronvold Anka
V2, Res.
CAC
třída
šampiónů
Fergie
Malý sen
Panýrek Patrik
V1, CAC,
CACIB
třída
šampiónů
MON CHERRI Pibaro
Křížová Věra
absent.
33
klubový zpravodaj 2/2009
Mezinárodní výstava psů – 24.5. 2009 Litoměřice
Rozhodčí: pí. Ilona Potůčková
Psi
třída
jméno psa/feny
hodnocení
majitel psa/feny
třída
mladých
Cherokee Pung ze Štajniců
Andy od Rivety x Aschly ze Štajniců
VD 2
Štajncová V.
třída
mladých
Zikmund Pibaro
CH.Pugsies Jiminy Cricet x CH.Fergie
Malý sen
V1, CAJC
Panýrek P.
mezitřída
Georg Havavlon
Bard Havavlon x Chanel Radyňský vrch
V1, CAC
Mikulecká D.
mezitřída
Tom Dog - Lome
Gaston Pibaro x Nicol Béžový diamant
V2, res.CAC
Červenková L.
třída
otevřená
Cigi Boy z Města Rakovníka
V1, CAC,
Galway Pug Arcita x Annie z Rakovnické
res.CACIB
jamky
Břachová B.
třída
otevřená
Enthony - Emir ze Štajniců
Kastanjan Billbergia x Bea Aifi
Konárková A.
třída
otevřená
Jolly Dog - Lome
V3
Elzager Fiji x For Doglome Astarte Gold
třída
otevřená
třída
šampiónů
třída
šampiónů
V2, res. CAC
Kenth Pibaro
Dharma Do Dl Bug By Teaseltail x
V4
Cedra Zoenal z Čecch
Joshua Pibaro
V1,CAC ,CACIB,
Dharma Do Dl Bug By Teaseltail x Feli
BOB
Pibaro
Klark Pibaro
Dharma Do Dl Bug By Teaseltail x
V2,res.CAC
Cedra Zoenal z Čecch
Kecová H.
Myšička A.
Panýrek Patrik
Rudolfová H.
Feny
třída
mladých
Decentia z Budislavských lesů
Jan od Rivety x Aida Bart
V2
Konárková A.
34
klubový zpravodaj 2/2009
třída
mladých
třída
mladých
Desty Bard
Ferdinand Dog - Lome x Ema Perali
Moravia
Doris Bohemia Bilberry
Apollo Plum's Jewel x Beky Bohemia
Bilberry
V3
Ing.Jambor L.
V1, CAJC
Červenková L.
třída
mladých
Isis z Lobkovických vinic
V
Joshua Pibaro x Ina Marry Pug ze Sametu
Hubálková B.
třída
mladých
Severnoe Sianie Valespes
Fantasys Sure Sweet Habenero x
Valespes Elina Rogers
VD 4
Mvdr.Šikulová
J.
mezitřída
0'Yess Pug ze Sametu
Bard Havavlon x Kiwi Pug ze Sametu
V2,res.CAC
Hubálková B.
mezitřída
Sheena Pibaro
Dharma Do Dl Bug By Teaseltail x
CH.Innes Pibaro
V1,CAC,CACIB
Panýrek Patrik
mezitřída
Taika Dog - Lome
Gaston Pibaro x Nicol Béžový diamant
V3
Voborníková A.
třída
otevřená
Aja Otakon
Gremlin Pug Palaimon x Gina Talovín
V3
Konečný O.
V1,CAC,
res.CACIB
Hubálková B.
V2,res.CAC
Panýrek Partrik
třída
otevřená
třída
otevřená
Ina Marry Pug ze Sametu
Fatman Dog - Lome x Yellow Pug ze
Sametu
Krasivaja Pibaro iz Strogino
CH.Idea Fix Aman x CH.Fanni iz
Strogino
XIX. Klubová výstava mopsů – 13.6. 2009 Klatovy
Rozhodčí : pí. Jiřina KRSOVÁ
Zapsala: pí. M. Bláhová
Psi béžoví - třída mladých
1.
DODI DOG – LOME
o: Semlans Qupido
ch: Krsová Jiřina
V4
m: Carrine Zlatá nymfa
maj: Bláhová Marie, Holýšov
2.
DORIAN DOG – LOME
o: Semlans Qupido
ch: Krsová Jiřina
V3
m: Carrine Zlatá nymfa
maj: Ducháčková Petra, Č. Budějovice
35
klubový zpravodaj 2/2009
3.
ERYTROCYT HEJAKRAL V2
o: Kewin Costner Mad- Mops m: Best Of Hejakral
ch: Šikulová Jana, MVDr.
maj: Karas Michal, Plzeň
4.
JULI Z LOBKOVICKÝCH VINIC
V1 CAJC
o: Hrabě Anns´i z Lobkovických vinic
m: Ornela Maokama
ch: Hubálková Blanka
maj: Schmid Leopold, Ing. Nový Bor
Juli z Lobkovických vinic
Psi béžoví - mezitřída
5.
FALL RIVER LEGANZA
o. Grant Pug Arcita
ch: Benčová Renata
V2 r. CAC
m: Brita Leganza
maj: Řežábková Jana, Praha 6
6.
GEORG HAVAVLON
o: Bard Havavlon
ch: Nýčová Hana
V1 CAC
m: Chanel Radyňský vrch
maj: Mikulecká Danuše, Bohušovice
7.
NARCIUS PUG ZE SAMETU
V4
o: Hrabě Anns´i z Lobkovických vinic
m: Fergie Miss Pug ze Sametu
ch: Hájková Jarmila
maj: Vondráček Josef, Ústí nad Labem
36
klubový zpravodaj 2/2009
8.
TOM DOG- LOME
o: Gaston Pibaro
ch: Krsová Jiřina
V
m: Nicol Béžový diamant
maj: Červenková Libuše, Strašice
9.
IRWIN Z LOBKOVICKÝCH VINIC
V3
o: Joshua Pibaro
m: Ina Marry Pug ze Sametu
ch: Hubálková Blanka
maj: Drozd Jan, Kolinec
Narcius Pug ze Sametu
Psi béžoví - třída otevřená
10. BARNIE LENY FAY
o: Big- Ben Pug ze Sametu
ch: Zárubová Lenka
V1 CAC VKV BOB
m: Jorga Anna Monan
maj: Kramer Jiří, Plzeň
37
klubový zpravodaj 2/2009
Barnie Leny Fay
38
klubový zpravodaj 2/2009
11. EFEKT PUG ZE SAMETU
o: Galway Pug Arcita
ch: Hájková Jarmila
D
m: Zondhora Pug ze Sametu
maj: Vondráček Josef, Ústí nad Labem
12. JOKIE DOG – LOME
o: Elzagar Fiji
ch: Krsová Jiřina
V2 r. CAC
m: For – Doglome Astarte Gold
maj: Jägerová Alena, Lovosice
13. NELSON PIBARO
o: Fatman Dog-Lome
ch: Panýrek Patrik
V3
m: Angelina Teramak Chautur
maj: Mynařík Jindřich, Praha 10
14. JCH. SEMLANS QUPIDO V
o: Ich. Klehaugens Just a Gigolo m: Semlans Lydia
ch: Gunilla Hirwing
maj: Hájková Jarmila, Louny
15. NORMEN PIBARO
o: Fatman Dog-Lome
ch: Panýrek Patrik
V4
m: Angelina Teramak Chautur
maj: Mgr. Šrámková Michaela, Plzeň
Psi béžoví - třída vítězů
16. GUTCHI DOG – LOME
o: Apollo Plums´ Jewel
ch: Krsová Jiřina
V3
m: Sibba Dog – Lome
maj: Karásková Hana, Hodkovice nad Mohelkou
39
klubový zpravodaj 2/2009
17. HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
V1 CAC
o: Fatman Dog- Lome
m: Annsarah´s Pug ze Sametu
ch: Hubálková Blanka
maj: Hubálková Blanka, Mělník
18. JOLLY DOG – LOME
o: Elzagar Fiji
ch: Krsová Jiřina
V2 r.CAC
m: For – Doglome Astarte Gold
maj: Kecová Helena, Mostiště
Psi béžoví - třída veteránů
19. APOLLO LADY IN BLACK V
o: Lucius Poem
m: Elen Kontrast CS
ch: Haidelmaierová Viola
maj: Legátová Lenka, Plzeň
Apollo Lady in Black
Psi černí - třída puppy
20.
ALBERT KELLY BOHEMIA
VN 1
o: Bard Havavlon
m: Daisy Teramak Chautur
ch: Šubrtová Vlasta
maj: Šubrtová Vlasta, Hostivice
21.
ALF KELLY BOHEMIA
o: Bard Havavlon
ch: Šubrtová Vlasta
VN2
m: Daisy Teramak Chautur
maj: Šubrtová Vlasta, Hostivice
Psi černí - třída mladých
22. ALF MON KELLY
o: Klark Pibaro
ch: Rudolfová Hana
V2
m: Colleta Havavlon
maj: Nosková Jana, Jičín
23. FAETON DOG – LOME
o: Gaston Pibaro
ch: Krsová Jiřina
V3
m: Yocco Pug ze Sametu
maj: Bláhová Marie, Holýšov
40
klubový zpravodaj 2/2009
24.
CHICKY DOG – LOME
o: Jan od Rivety
ch: Krsová Jiřina
V1 CAJC VKVM
m: Emira Dog- lome
maj: Schmidlová Tereza, Aš
Psi černí - třída otevřená
25.
ALEX BARD
o: Kay Dog – Lome
ch: JUDr. Plachý Josef
V1 CAC
m: Gloria Pibaro
maj: Kratejlová Kateřina, Praha
26. BEDŘICH MÁJOVÁ HVĚZDA
V2 r. CAC
o: Humlans Vet Inte Nat
maj: Beatris od Rivety
ch: Truhlářová Hana
maj: Székely Rostislav, Křinec
27. BILLY BARD
o: Kay Dog – Lome
ch: JUDr. Plachý Josef
V3
m: Gloria Pibaro
maj: Jägerová Alena, Lovosice
Psi černí - třída vítězů
28. KLARK PIBARO
V1 CAC
o: Dharma Do´Di bug By Teaseltail
m: Cedra Zoenal z Čech
ch: Panýrek Patrik
maj: Rudolfová Hana, Mlázovice
Feny béžové - třída puppy
29. ARWEN MYSTERY OF FLOWER FORTURE
VN 1
o: Oasis – Dog Maxi
m: Greisy ze Štajniců
ch: Zuzíková Anna
maj: Zuzíková Anna, Jablonov nad Turňou, SK
30. GABI VIATYNA
o: Semlans Qupido
ch: Kyselková Iva
VN 2
m: Enka Viatyna
maj: Kyselková Iva, Teplice
Feny béžové - třída mladých
31. AMÁLKA ŠIMÍČEK
o: Gutchi Dog – Lome
ch: Viktorová Renata
V2
m: Catrin Zlatá Nymfa
maj: Viktorová Renata, Kralupy nad Vltavou
32. DESTINY BARD
o: Ferdinand Dog- Lome
ch: JUDr. Plachý Josef
NENASTOUPILA
m: Ema Perali Moravia
maj: Ing. Jambor Luděk, Lovosice
33. DORIS BOHEMIA BILBERRY
V1 CAJC
o: Apollo Plums´ Jewel
m: Beky Bohemia Bilberry
ch: Červenková Libuše
maj: Červenková Libuše, Strašice
41
klubový zpravodaj 2/2009
34. DOROTTE DOG – LOME
o: Semlans Qupido
ch: Krsová Jiřina
V
m: Carrine Zlatá Nymfa
maj: Bláhová Marie, Holýšov
35. GINNEL ZLATÁ NYMFA
o: Gutchi Dog- Lome
ch: Karásková Hana
V4
m: Cindy Zlatá Nymfa
maj: Karásková Hana, Hodkovice nad Mohelkou
36. CHRISTINNE HAVAVLON V
o: Bard Havavlon
m: Assarach ze Zlatého Lankastru
ch: Nýčová Hana
maj: Jindrová Marie, Kadaň
37. IRIS OD ŽELEZNÉ PANNY VD
o: Johny od Rivety
m: Bonie Smiling Frog
ch: Ducháčková Petra
maj: Rafajová Jana. Bohdalice
38. ISIS Z LOBKOVICKÝCH VINIC
NENASTOUPILA
o: Joshua Pibaro
m: Ina Marry Pug ze Sametu
ch: Hubálková Blanka
maj: Hubálková Blanka, Mělník
39. JENNY HAVAVLON
o: Semlans Qupido
ch: Nýčová Hana
V3
m: Honky Tonky pug ze Sametu
maj: Nýčová Hana, Pátek u Loun
Feny béžové – mezitřída
O‘yess Pug ze Sametu 42
klubový zpravodaj 2/2009
40. GREISY ZE ŠTAJNICŮ
o: Bard Havavlon
ch: Štajncová Vladislava
V3
m: Aschly ze Štajniců
maj: Zuzíková Anna, Slovensko
41. HOLLY OD ŽELEZNÉ PANNY
V4
o: Casio Talovín
m: Bonie Smiling Frog
ch: Ducháčková Petra
maj: Chvála Václav, Hradec Králové
42. MAYA PUG ALTBOX
o: Gutchi Dog – Lome
ch: Altschulová Jana
V1 CAC
m. Comtesa ze Štajniců
maj: Altschulová Jana, Skupice
43. O‘ YESS PUG ZE SAMETU V2 r. CAC
o: Bard Havavlon
m. Kiwi Pug za Sametu
ch: Hájková Jarmila
maj: Hubálková Blanka, Mělník
Maya Pug Altbox a O‘yess Pug ze Sametu
Feny béžové - třída otevřená
44. AGATHA BUBLAVÝ POTŮČEK
V1 CAC
o: Dharma Do‘ Di bug By Teaseltail
m: Doreen Malý sen
ch: Voleská Jana
maj: Havlíček Miroslav, Pardubice
43
klubový zpravodaj 2/2009
45. CATRIN ZLATÁ NYMFA
V3
o: Dharma Do‘ Di bug By Teaseltail
m: Afaia Helza
ch: Karásková Hana
maj: Viktorová Renata, Kralupy nad Vltavou
46. ELISCHCA ZLATÁ NYMFA
V2 r. CAC
o: B. Napoleon de Champs Elysées
m: Adeline Zlatá Nymfa
ch: Karásková Hana
maj: Schmidlová Lenka+ Tereza, Aš
47. POLLY DOG- LOME
o: Charlie Pharlap
ch: Krsová Jiřina
V4
m: Sibba Dog- Lome
maj: Jindrová Marie, Kadaň
Feny béžové - třída vítězů
48. INA MARRY PUG ZE SAMETU
V1 CAC
o: Ich. Fatman Dog- Lome
m: Ich. Yellow Pug ze Sametu
ch: Hájková Jarmila
maj: Hubálková Blanka, Mělník
Ina Mary Pug ze Sametu
Feny béžové - třída veteránů
49. CATRIN ISTAKO
o: Poosbury Bobby Dazzler
ch: Hromová Alena
V
m: Aileen Baksly
maj: Procházka Jaroslav, Praha
44
klubový zpravodaj 2/2009
Catrin Istako
Feny černé - třída dorost
50. ARWEN MYSTERY OF LITTLE FORTUNE
VN1
o: B. Napoleon de Champs Elysées
m: Frencis od Rivety
ch: Zuzík Milan
maj: Zuzíková Anna, Slovensko
Feny černé - třída mladých
51. AMÉLIE VESPER BOHEMIA
V
o: Champ Dog- Lome
m: Anika Bard
ch: Protiva Radek
maj: Protiva Radek, Plzeň
52. BETSY PIBARO
o: Semlans Qupido
ch: Panýrek Patrik
V2
m: Gabriela Pibaro
maj: Havlíček Miroslav, Pardubice
53. DECENTA Z BUDISLAVSKÝCH LESŮ
V4
o: Jan od Rivety
m: Aida Bard
ch: Bezdíčková Alena
maj: Konárková Andrea, Holice
54. CHITA AIFI
o: Alfons Trojský vršek
ch: Holubová Jana
V1 CAJC VKVM
m: Doris Malý sen
maj: Žáčková Jaroslava, Mořiny
55. VALESPES SEVERNOE SIANIE
V3
o: Fantasy’s Sure Sweet Habe m: Valespes Elina Rogers
ch. Pestova Elena. Rusko
maj: MVDr. Šikulová Jana, Bohosudov
45
klubový zpravodaj 2/2009
Feny černé – mezitřída
56. TAIKA DOG – LOME
o: Gaston Pibaro
ch: Krsová Jiřina
V
m: Nicol Béžový diamant
maj: Voborníková Aneta, Praha
Feny černé - třída otevřená
57. DIDIEN ZLATÁ NYMFA
V2 r. CAC
o: B. Napoleon de Champs Elysées
m: Adeline Zlatá nymfa
ch: Karásková Hana
maj: Srovnalová Lenka, Praha
58. BABY OD MĚSÍCE NAD ŘEKOU
V1 CAC VKV
o: Gaston Pibaro
m: Wanesa Dog – Lome
ch: Dvořáková Jiřina
maj: Hromová Alena, Veltěže
Baby od Měsíce nad řekou
Feny černé - třída vítězů
59. ASHLEY BUBLAVÝ POTŮČEK
V1 CAC
o: Dharma Do‘ Di bug By Teaseltail
m: Doreen Malý sen
ch: Voleská Jana
maj: Voleská Jana, Česká Třebová
46
klubový zpravodaj 2/2009
Soutěže:
Nejkrásnější pár: Ch.Hrabě Anns ´i z Lobkovických vinic + Ch.Ina Marry Pug ze Sametu
majitelka : Blanka Hubálková
Chovatelská skupina: ze Sametu, majitelka: Jarmila Hájková
Nejkrásnější dvojice: Amálka Šimíček + Catrin Zlatá Nymfa, majitelka: Renata Viktorová
Baby od Měsíce na řekou
Děkuji MVDr. Janě Šikulové za předvedené mé feny Baby od Měsíce nad řekou.
Alena Hromová
47
klubový zpravodaj 2/2009
Ch.Hrabě Anns ´i z Lobkovických vinic + Ch.Ina Marry Pug ze Sametu
Národní výstava psů - 14.6.2009 Klatovy
Posuzovala: pí. Cathy Delmar IRL
Zapsal: MUDr. M. Raba
Psi - třída mladých
Zikmund Pibaro
V1,CAJC,BOB
o.Pugsies Jiminy Cricket,m.Fergie Malý sen
ch.+maj.P.Panýrek
Alf Mon Kellz
o.Klark Pibaro,m.Colleta Havavlon
ch.H.Rudolfová,maj.J.Nosková
V2
Fouky Fouk Pug Otakon
o.Gremlin Pug Palaimon,m.Bekz Bílá packa
ch.+maj.O.Konečný
V3
Psi - mezitřída
Tom Dog-Lome
o.Gaston Pibaro,m.Nicol Béžový diamant
ch.J.Krsová,maj.L.Červenková
V1
48
klubový zpravodaj 2/2009
Winston Pibaro
V2
o.Dharma Do Di´Bug By Teaseltail,m.Cedra Zoenal y Čech
chov.P.Panýrek,maj.E.Shmaltsel
Psi - třída otevřená
Aleks iz Strogino
o.Idea Fix Aman,mLalechka iz Strogino,
chov.L.Lutsenko,maj.P.Panýrek
V1,CAC,NV
Psi - třída vítězů
Joshua Pibaro
V1,CAC
o.Dharma Do´Di Bug By Teaseltail,m.Feli Pibaro
ch.+maj.P.Panýrek
Klark Pibaro
V2
o.Dharma Do´Di Bug by Teaseltail,m.Cedra Zoenal z Čech
chov.P.Panýrek,maj.H.Rudolfová
Feny - třída mladých
Doris Bohemia Billbery
o.Apollo Plum´s Jewel,m.Beky Bohemia Billbery
chov.+maj.M.Červenková
V1
Carolina Pibaro
V2
o.Fatman Dog-Lome,m.Bla Mandag´s Actractive Lady Pibaro
ch.+maj.P.Panýrek
Severnoe Sianie Valepes
V3
o.Fantasy´s Sure Sweet Habenero,m.Elina Rogers Valespes
ch.S.Nazirkhina,maj.J.Šikulová
Amálka Šimíček
o.Gutchi Dog-Lome,m.Catrin Zlatá nymfa
ch.+maj.R.Viktorová
V4
Decenta z Budislavských lesů
o.Jan od Rivety,m.Aida Bard
ch.A.Bezdíčková,maj.A.Konárková
VD
Betsy Pibaro
o.Semlans Qupido,m.Gabriela Pibaro
ch.P.Panýrek,maj.M.Havlíček
VD
Amélie Vesper Bohemia
o.Champ Dog-Lome,m.Anika Bard
ch.+maj.R.Protiva
D
49
klubový zpravodaj 2/2009
Gutchi Dog - Lome
Feny - mezitřída
Sheena Pibaro
o.Dharma Do Di´Bug by Teaseltail,m.Innes Pibaro
ch.+maj.P.Panýrek
Anna Andromeda Rozárka
V1,CAC
D2
ch.+maj.K.Rejnková
Feny - třída otevřená
Catrin Zlatá nymfa
o.Dharma Do Di´Bug by Teaseltail,m.Afaia Helza
ch.H.Karásková,maj.R.Viktorová
Feny - třída vítězů
Krasivaja Pibaro iz Strogino
o.Idea Fix Aman,Fanni iz Strogino
chov.L.Lutsenko,maj.P.Panýrek
V1,CAC,NV
50
klubový zpravodaj 2/2009
Aschley Bublavý potůček
V2,RCAC
o.Dharma Do DI´Bugs by Teaseltail,m.Doreen Malý sen
ch.+maj.J.Voleská
51
klubový zpravodaj 2/2009
1. krajská výstava - 21.6.2009 Trmice
Posuzoval: Iuza Beradze z Gruzie
Zapsala: MVDr. Jana Šikulová
Feny -béžové
třída
štěňat
mladých
otevřená
jméno feny
Gabi Viatýna
Destiny Bard
Brenda Earl Beige
hodnocení
velmi nadějná
výborná
nenastoupila
majitel
Iva Kyselková
ing.Luděk Jambor
Vladimíra a René
Bayovi
Feny -černé
mezitřída Valespes Severnoe
Sianie
výborná 1, Vítěz třídy,Krajský MVDr Jana
vítěz
Šikulová
Valespes Severnoe Sianie
52
klubový zpravodaj 2/2009
Mops Klub Tour 2009
průběžné pořadí k 15.6.2009
1.Aleks iz Strogino
281
2.Joshua Pibaro
270
3.Zikmund Pibaro
209
4.Krasivaja Pibaro iz Strogino
130
5. Blamandag ´s Cute Christian Caramel
128,5
6. Fergie Malý sen
7. Aschely Bublavý potůček
112,5
89,5
7. Blamandag´s Actractive Lady Pibaro
89,5
9. Stellanova Debora Eternal
79
10.Klark Pibaro
76
11.Winnie Pibaro
58
12.Zyra Pibaro
33
12.Babette Pibaro
33
14.Charlotte Pibaro
32
15.Doris Bohemia Bilberry
30
dále bodovalo 48 jedinců
53
klubový zpravodaj 2/2009
Aschely Bublavý potůček
na Mezinárodní výstavě psů v Bratislavě konané dne 9.5.2009 jako jedinný
zástupce z České republiky získala
V1, CAC, CACIB, BOB
Gratulujeme!
54
klubový zpravodaj 2/2009
Derek AIFI
– zařazen do chovu 5.4. 2008
Datum narození: 25.2.2006
Číslo zápisu: CMKU/MOP/4207/06/08
Otec: Antoan ze Staré Cianky
Matka: Doris Malý sen
výstavní ocenění: vždy výborný, 3xCAC, res. CAC,
Vítěz třídy otevřené, Krajský vítěz
Majitelka: Gabriela Zrůstová, Vlčnovská 1039, 357 01 Chrudim
e-mail: [email protected], tel.:777 553 700
55
klubový zpravodaj 2/2009
Grant AIFI
– zařazen do chovu 4.10. 2008
Datum narození: 20.04.2007
Číslo zápisu: CMKU/MOP/4530/07/08
Otec: Gaston Pibaro
Matka: Doris Malý sen
výstavní ocenění: vždy výborný,VN1,CAJC,CAC,na MVP 1X CAC,2 X RES
CAC,Vítěz třídy mladých
Majitelka: Gabriela Zrůstová, Vlčnovská 1039, 357 01 Chrudim
e-mail: [email protected], tel.:777 553 700
56
klubový zpravodaj 2/2009
„Naše první mopsička, malá Jackie prohrála nerovný boj s nemocí a my ji v tom
boji nedokázali pomoci. Přešla duhový most do psího nebíčka, ale v našich
srdcích zůstává navždy.“
zarmouceni manželé Karáskovi
57
klubový zpravodaj 2/2009
Kalendář výstav 2009
• Seznam výstav v kategorii Mezinárodní (CACIB)
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Termín konání: 29.8.2009 - 30.8.2009
Adresa pořadatele: Kynologická jednota, Interdog Bohemia - sekretariát MVP, Luční 286,,
Mladá Boleslav
1. uzávěrka 7.7. 2009
2. uzávěrka 25.7. 2009
Místo konání: Mladá Boleslav - kynologický areál na Krásné louce
Kontaktní údaje:tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041, http://www.interdogbohemia.com,
[email protected]
Mezinárodní výstava psů České Budějovice
Termín konání: 24.10.2009 - 25.10.2009
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub,
P.O. Box 238, Klostermannova 7, 370 04, České Budějovice
Místo konání: České Budějovice - výstaviště
Kontaktní údaje: fax: 387 330 454 tel.: 387 203 926, http://www.intercanis.cz,
[email protected]
Mezinárodní výstava psů Praha
Termín konání: 7.11.2009 - 8.11.2009
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, ČKS, U Pergamenky 3 170 000 Praha 7
Místo konání: Praha - Pražský veletržní areál
Kontaktní údaje: fax: 266 722 235, http://www.vystavapsu.cz/, [email protected]
• Seznam výstav v kategorii Národní (CAC)
Národní výstava Mladá Boleslav
Termín konání: 18.7.2009 - 19.7.2009
Adresa pořadatele: Kynologická jednota, NVP-sekretariát, Luční 286,, Mladá Boleslav
1. uzávěrka 5.6.2009
2. uzávěrka 20.6. 2009
Místo konání: Mladá Boleslav - kynologický areál na Krásné louce
Kontaktní údaje tel.: 326 327 220, fax: 326 331 041, http://www.interdogbohemia.com,
[email protected]
Národní výstava psů Brno
Termín konání: 17.10.2009 - 18.10.2009
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, NVP, Všetičkova 5, 602 00, Brno
Místo konání: BVV Brno
Kontaktní údaje http://www.intercanis.cz, [email protected]
58
klubový zpravodaj 2/2009
• Svetová výstava psov 2009 Bratislava
Termín konání: 8. – 11.10. 2009
Adresa pořadatele: Štefánikova 12, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
1. uzávěrka 28.2.2009
2. uzávěrka 30.6. 2009
3. uzávěrka 17.8. 2009
Kontaktní údaje: Tel.: + 421 (2) 52 62 61 21–2, Fax: + 421 (2) 52 62 61 23
Informácie o výstave: [email protected], o prihláškach:
[email protected]
vnouček manželů Karáskových – „ to to šimrá,až jsem se vyčůral! “
59
klubový zpravodaj 2/2009
60
klubový zpravodaj 2/2009
61
klubový zpravodaj 2/2009
62
klubový zpravodaj 2/2009
63
klubový zpravodaj 2/2009
64
klubový zpravodaj 2/2009
65
klubový zpravodaj 2/2009
66
klubový zpravodaj 2/2009
67
klubový zpravodaj 2/2009
68
klubový zpravodaj 2/2009
69
klubový zpravodaj 2/2009
70
klubový zpravodaj 2/2009
71
klubový zpravodaj 2/2009
72
klubový zpravodaj 2/2009
73
klubový zpravodaj 2/2009
74
klubový zpravodaj 2/2009
75
klubový zpravodaj 2/2009
76
klubový zpravodaj 2/2009
HLÁŠENÍ VRHU
Č.
Chovatelská stanice:
Otec:
Matka:
Délka porodu:
údaje o vrhu
datum vrhu:
datum krytí:
porod: normální – císařským řezem
Béžoví
psi
feny
narozená štěňata
chovu
z toho mrtvě
chovu
úhyn v 1. týdnu
Černí
psi
feny
celkem
Nejpozději do 7 dnů zašlete
- originál hlavnímu poradci
- kopii oblastnímu poradci
- zprávu majiteli krycího psa
zůstává
Jméno a příjmení chovatele
Adresa:
Telefonní spojení:
Podpis chovatele:
77
klubový zpravodaj 2/2009
HLÁŠENÍ ADRES NOVÝCH MAJITELŮ ŠTĚŇAT
vrh:
Název chovatelské stanice:
Jméno a adresa chovatele:
Telefonní spojení:
Datum vrhu:
Otec:
Matka:
Jméno štěněte
pohlaví tetovací číslo
adresa nového majitele telefonní spojení
1x poslat na adresu WELFARE: Anna Kolářová, Špagátovka 552, 331 51 Kaznějov
tel.spoj: 373 332 235
mob. +420 604 682 811
78
klubový zpravodaj 2/2009
MOPS KLUB ČR
kraj:
HLÁŠENÍ KRYTÍ
DNE:
OPAKOVÁNO DNE:
INSEMINAČNĚ (potvrzení veterináře)
PES: ------------------------------------------------------------------------CMKU/MOP:--------------Datum narození ---------------------------
uznán do chovu:-----------------------------------
FENA: --------------------------------------------------------------------CMKU/MOP:----------------Datum narození: -------------------------
uznána do chovu:----------------------------------
Datum posledního vrhu: ------------------- předpokl. termín narození štěňat -----------------
Jméno a adresa
Jsem členem MK ČR:
ANO – NE
telef. spojení
majitele psa
Jméno a adresa
telef. spojení
majitele fenky
Jsem členem MK ČR: ANO - NE
Oba zúčastnění ručí svými podpisy za správnost uvedených údajů.
Nejpozději do 7 dnů zaslat: 1. Originál hlavnímu poradci chovu: Jiřina KRSOVÁ,
Kbelnice 33, 336 01 LETINY
2. Kopii svému krajskému poradci
79
klubový zpravodaj 2/2009
ŽÁDANKA O EVIDENČNÍ ČÍSLA
Razítko klubu:
Čísla vydává:
ČMKU
Pečená Libuše
Jankovcova 53, budova C
170 00 Praha
PLEMENO:
Evidenční
číslo
Ráz a barva:
Datum
Jména štěňat
P/F
(do 15-ti znaků včetně mezer)
narození
Rodiče
Otec (jméno, chovatelská stanice, číslo
zápisu)
Matka (jméno, chovatelská stanice, číslo
zápisu)
Název chovatelské stanice:
Jméno a adresa chovatele včetně PSČ:
Upozornění:
Žádanku posílá chovatel na shora uvedenou adresu ve stáří 3-4 týdny věku štěňat.
Pokud nemáte dosud chráněný název chovatelské stanice, uveďte „zažádáno“.
V záznamu uveďte nejprve psy – abecedně, potom feny – abecedně
80
klubový zpravodaj 2/2009
Žádanka o čísla zápisu
čísla vydává: ČMKU
Jankovcová 53 budova C
170 00 Praha 7
Plemeno:
Ráz a barva
Číslo
zápisu
Jména štěňat
Do 15-ti znaků včetně mezer
P/F
Datum narození
Rodiče
OTEC: (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu)
MATKA: (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu)
Název chovatelské stanice:
Jméno a adresa chovatele včetně PSČ:
Upozornění:
Žádanku posílá chovatel na shora uvedenou adresu ve stáří 3-4 týdny věku
štěňat
Pokud nemáte dosud chráněný název chovatelské stanice uveďte
„zažádáno“.
V záznamu uveďte nejprve psy – abecedně, potom feny – abecedně.
81
klubový zpravodaj 2/2009
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 3/2009 je 15.9. 2009
Vážení prátelé,
chci Vám poděkovat za Váš zájem a aktivní přístup ke spolupráci s redakcí zpravodaje.Děkuji
za vaše příspěvky a fotografie. Očekávám další pro zpestření našeho zpravodaje. Fotografie,
listy šampiónů posílejte přednostně ve formátu .jpg (maximálně v rozlišení VGA 640x 480)
na e-mail: [email protected]
REDAKCE:
Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ
Ohradní 1359
140 00 Praha 4 – Michle
mobil: + 420 732 186 524, e-mail: [email protected]
„Řeknu vám, zemědělec to dnes nemá lehký“ - Pepa (Galway Pug – Arcita)
Klubový zpravodaj 2/2009 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 180 ks.
Vydavatel: MOPS KLUB ČR
Odpovědný redaktor: Ing. Petra Procházková
tisk: Hanzar, Přeštice, tel.: 377 982 713
82

Podobné dokumenty