Call for papers - Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze

Komentáře

Transkript

Call for papers - Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze
Call for papers
Katedra Elektronické kultury a sémiotiky FHS UK ve dnech 7. - 8. 11. 2015 pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou
na koncepci znaku a afektivity v myšlení Gilla Deleuze. Cílem konference je poskytnout novou perspektivu v reflexi
filosofie Gilla Deleuze, se zvláštním zaměřením na způsob jakým tento autor uvažuje o spojení afektivity a sémiotiky.
Oba tyto pojmy hrají stěžejní roli v rámci Deleuzova myšlení.
Afekt jako pojem Deleuze poprvé používá v knize Nietzche a filosofie stejně jako ve své disertaci Spinoza a problém
exprese. Později v osmdesátých letech se afekt objevuje v Deleuzových přenáškách o Spinozovi, kde je spojován s
pojmem stávání se, který je stejně tak jedním ze základních pojmů jeho filosofie a rovněž také v Tisíci Plošinách.
Koncepce znaku se pak objevuje v knize Proust a znaky, kterou autor sám později interpretoval jako pokus o
vybudování „obecné sémiologie“. Ačkoliv v jednom z mnoha rozhovorů Deleuze říká "Vše, co jsem napsal, je vitalistické,
tedy alespoň v to doufám, a je to součástí teorie znaků a události "(Negotiation 143.) Znak a sémiotika jako pragmatika
nebo symptomatologie se objevují v Deleuzových pracích o literatuře a jsou silně navázány právě na koncepci afektu.
Hlavním tématem konference tedy je reflexe spojitosti mezi sémiotikou a afektivitou tak, jak je formulována
ve filosofii Gilla Deleuze a jejích následných interpretacích. Přijímáme příspěvky tématicky orientované na Deleuzovy
koncepce sémiotiky a znaku, afektu, obrazu – pohybu, literatury, znaku a afektivity, efektu a síly znaků a rovněž také
příspěvky tematizující „obrat ke znaku“ současné filosofie v implikacích Deleuzových myšlenek.
Důležitá data a informace
Deadline pro odeslání abstraktů vašich příspěvku je 15. 9. 2015.
Délka abstraktu by neměla přesáhnout 400 slov a to včetně názvu a klíčových pojmů, kterých by nemělo být uvedeno
víc než pět. Oficiálním jazykem konference je angličtina. Abstrakty vašich příspěvků v angličtině prosím zasílejte na
[email protected]
Oznámení o přijetí Vašeho příspevku Vám bude zasláno nejpozději do 30. 9. 2015
Konferenční poplatek činí 80 EUR a musí být zaplacen do konce října 2015
Bankovní spojení pro platbu konferenčního příspěvku: KB Praha 1
č. účtu: 27-1842600277/0100
IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Publikace
Z vybraných příspěvků plánuje ve vydavatelství Brill publikovat konferenční sborník.
Compiled 1.6.2015 0:49:27 by Document Globe ®
1

Podobné dokumenty

Přihláška pro neziskové organizace

Přihláška pro neziskové organizace Originál, faxovou kopii nebo scan této přihlášky, podepsaný osobou oprávněnou za vystavovatele jednat, zašlete společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. Přihláška je bez podpisu a data neplatná. ...

Více

PAMÁTKY / MONUMENTS MUZEA / MUSEUMS ŘEMESLA

PAMÁTKY / MONUMENTS MUZEA / MUSEUMS ŘEMESLA Vystavovatel prohlašuje, že podpisem této přihlášky uzavírá řádnou smlouvu s pořadatelem o své účasti na výstavě. Doručením přihlášky do společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. nabývá smlouva ú...

Více

981 kB - Lingua Show

981 kB - Lingua Show Originál, faxovou kopii nebo scan této přihlášky, podepsaný osobou oprávněnou za vystavovatele jednat, zašlete společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. Přihláška je bez podpisu a data neplatná. ...

Více

přihláška k účasti

přihláška k účasti Vystavovatel prohlašuje, že podpisem této přihlášky uzavírá řádnou smlouvu s pořadatelem o své účasti na výstavě. Doručením přihlášky do společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. nabývá smlouva ú...

Více

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy výuky technických předmětů. 1. vyd. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Olomouc 1999. s. 418-422. ISBN 80-244-0052-9 60 % STOFFOVÁ, V.: Vyuľívanie multimédií v animačno-simulačných d...

Více

Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.

Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián. Jak dlouho trvalo, než se odbouralo otroctví, které dlouhý čas. "civilizovaný" svět přijímal jako něco zcela samozřejmého. Myslím, že. stejně tomu bude s pojídáním zvířat. Linda McCartney fotograf...

Více

Pokyny pro přispěvatele do ArcRevue

Pokyny pro přispěvatele do ArcRevue Pro psaní textu používejte co nejstřídmější úpravu (sty‑ ly budou během sazby přeformátovány) a grafickou úpravu textu řešte pouze do té míry, aby bylo zřejmé:

Více

Change in evaluation Změna v hodnocení

Change in evaluation Změna v hodnocení Based on the decision of the jury (chairmen of categories and Vice-Rector for Science and Research) has been canceled final evaluation and and determine the final placing. The evaluation results ar...

Více

OBOROVÝ PROJEKT: - informační zdroje

OBOROVÝ PROJEKT: - informační zdroje 1. Úvod: má za cíl čtenáři sdělit širší kontext řešeného problému, důvody, proč se daný problém řeší, apod. 2. Teoretická část/literární rešerše: nezbytná součást, je nutné zpracovat současný stav ...

Více

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu Důležité termíny a platby 29. února 2016 – uzávěrka přihlášek a konečný termín pro zaslání příspěvku 5. března 2016 – konečný termín pro zaplacení účastnického poplatku ve výši: 1000 Kč příspěvek ...

Více