Žádost o vízum_vysvětlivky

Komentáře

Transkript

Žádost o vízum_vysvětlivky
ŽÁDOST O UDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA – VYSVĚTLIVKY
HOW TO FILL IN THE VISA APPLICATION – INSTRUCTIONS
NEŽ ZAČNETE ŽÁDOST VYPLŇOVAT, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A PROSTUDUJTE INSTRUKCE NA:
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-skoly.aspx
BEFORE FILLING THE APPLICATION, PLEASE READ FOLLOWING INSTRUCTIONS AT:
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/information-for-schools-and-students.aspx
Strana / Page 1:
bod / item 5, 6, 7, 14:
Zde najdete seznam států a jejich zkratky: http://www.mvcr.cz/clanek/kody-statu.aspx
You can find the list of countries and their codes here: http://www.mvcr.cz/mvcren/article/countrycodes.aspx
Strana / Page 2:
bod / item 22: připadá-li v úvahu / if applicable
bod / item 23:
napište adresu studentské koleje (na ubytovací smlouvě) nebo adresu soukromého ubytování tak, jak
je uvedeno na Vašem potvrzení o ubytování
write the address of your dormitory (as stated in the accommodation contract) or the address of
your private accommodation, both as stated in your written confirmation of accommodation issued
to a foreigner
bod / item 25:
celkový počet dní dle akceptačního dopisu (Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání)
number of days according to the document confirming the purpose of stay in the Czech Republic confirmation of enrolment into studies (Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání)
Strana / Page 3
bod / item 29, 30:
napište dle skutečnosti, musí být v souladu s termíny studia
write as requested, must refer to the dates of study
Strana / Page 5
nezapomeňte se podepsat / don´t forget to sign the document