Popisy číselníků pro volby do Poslanecké sněmovny

Komentáře

Transkript

Popisy číselníků pro volby do Poslanecké sněmovny
Popisy číselníků pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2006
stav k: 23.09.2013
Číselník okresů, krajů a regionů
Jméno souboru: CNUMNUTS.DBF
Struktura souboru:
Field Field Name
1 NUMNUTS
2 NUTS
3 NAZEVNUTS
Type
Width Dec Index
Character
4
N
Character
6
N
Character
20
N
Popis položky
Numerický kód oblasti
Kód oblast
Název oblasti
Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty
Jméno souboru: CNS.DBF
Struktura souboru:
Field Field Name
1 NSTRANA
2 NAZEV_STRN
3 ZKRATKAN30
4 ZKRATKAN8
Type
Width Dec Index
Numeric
3
N
Character
50
N
Character
30
N
Character
8
N
Popis položky
Kód navrhující strany
Název strany 50 znaků
Název strany 30 znaků
Zkratka názvu 8 znaků
Číselník politické příslušnosti kandidátů
Jméno souboru: CPP.DBF
Struktura souboru:
Field Field Name
1 PSTRANA
2 NAZEV_STRP
3 ZKRATKAP30
4 ZKRATKAP8
Type
Width Dec Index
Numeric
3
N
Character
50
N
Character
30
N
Character
8
N
Popis položky
Kód politické příslušnosti
Název politické příslušnosti 50 znaků
Název politické příslušnosti 30 znaků
Zkratka názvu 8 znaků
Číselník volebních stran
Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí,
jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty), které se vyskytly ve všech volbách od roku 1998.
Umožňuje tak časové srovnání mezi různými typy voleb konanými v různých letech.
Jméno souboru: CVS.DBF
Struktura souboru:
Field Field Name
1 VSTRANA
2 NAZEVCELK
3 NAZEV_STRV
4 ZKRATKAV30
5 ZKRATKAV8
6 POCSTR_SLO
7 SLOZENI
8 ZKRATKA_OF
Type
Width Dec Index
Numeric
3
N
Character
120
N
Character
50
N
Character
30
N
Character
8
N
Numeric
2
N
Character
60
N
Character
50
N
Popis položky
Kód volební strany
Název strany 120 znaků
Název volební strany 50 znaků
Zkrácený název 30 znaků
Zkratka názvu 8 znaků
Počet polit. subjektů ve složení volební strany
Složení volební strany
(kódy VSTRANA<201 nebo VSTRANA=7*))
Oficiální zkratka volební strany
Číselník volebních krajů
Při volbách do Poslanecké sněmovny je jedním ze dvou hledisek vymezení území pro volby určení, kolik
bude volebních krajů pro podávání kandidátních listin a pro rozdělování stanoveného počtu mandátů
z celkového počtu 200. Číselník zároveň obsahuje informaci o maximálním počtu kandidátů na kandidátních
listinách stran, podávaných v daném volebním kraji.
Jméno souboru: PSVOLKR.DBF
Struktura souboru:
Field Field Name
Type
Width Dec Index Popis položky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 VOLKRAJ
Numeric
2
N Číslo volebního kraje (1-14)
2 NAZVOLKRAJ
Character
20
N Název volebního kraje
3 KRAJ
Numeric
4
N Kód kraje dle CNUMNUTS
4 MAXKAND
Numeric
2
N Maximální počet kandidátů na kandidátní listině
Číselník obcí, městských částí, městských obvodů a volebních okrsků
Dalším ze dvou hledisek vymezení území pro volby je určení, ve kterých volebních okrscích (obcích,
městských částech a městských obvodech) se volby konají a do kterého volebního kraje se výsledky v nich
zjištěné započítají.
Jméno souboru: PSCOCO.DBF
Struktura souboru:
Field Field Name
Type
Width Dec Index Popis položky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 KRAJ
Numeric
4
N Kód kraje dle CNUMNUTS, kam OBEC patří
2 OKRES
Numeric
4
N Kód okresu dle CNUMNUTS, kam OBEC patří
3 CPOU
Numeric
3
N Kód přebíracího místa dle CISPM, kam OBEC patří
4 OBEC
Numeric
6
N Kód obce, MČ, MO, kde se volí
5 NAZEVOBCE
Character
40
N Název obce, MČ, MO
6 VOLKRAJ
Numeric
2
N Číslo volebního kraje dle PSVOLKR, do kterého se
v OBEC volí
7 MINOKRSEK1
Numeric
4
N Nejnižší číslo okrsku v rámci OBEC
8 MAXOKRSEK1
Numeric
4
N Nejvyšší číslo okrsku v rámci OBEC
Upozornění: Volební okrsky jsou shodné pro souběžně konané volby, ale nemusí být stejné pro volby
konané v jiných termínech.
Registr zvláštních volebních okrsků (zahraniční)
Jméno souboru: PSRZVO.DBF
Struktura souboru:
Field Field Name
Type
Width Dec Index Popis položky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 OBEC
Numeric
6
N Fiktivní kód obce 999997
2 OKRSEK
Numeric
4
N Číslo zvláštního volebního okrsku
3 KC1
Numeric
1
N Kontrolní číslice (MODULO7)
4 NAZEVOKRSK Character
25
N Název okrsku (sídelní město) - česky
5 TYPURADU
Character
2
N Typ zastupitelského úřadu (ZÚ)
(vv=velvyslanectví, gk=generální konzulát,
kj=konzulární jednatelství)
6 KODZEME
Numeric
3
N Numerický kód země sídla ZÚ dle CZEM
7 ZKRZEME
Character
2
N Alfabetický kód země na 2 znaky dle CZEM
8 NAZEVZEME
Character
25
N Název země sídla ZÚ dle CZEM - česky
9 SVETADIL
Character
2
N Zkratka světadílu (EV=Evropa, AS=Asie,
AF=Afrika, AM=Amerika, AO=Austrálie a
Oceánie)
10
11
12
13
ADRESA
CASPOSUNLC
NAZEVOKRSA
NAZEVZEMEA
Character
Character
Character
Character
140
4
25
30
N
N
N
N
Adresa sídla ZÚ, kde je okrsek
+ - časový posun v hodinách proti SLEČ
Název okrsku (sídelní město) - anglicky
Název země sídla ZÚ dle CZEM - anglicky

Podobné dokumenty

Popisy číselníků pro volby do zastupitelstev krajů 2016

Popisy číselníků pro volby do zastupitelstev krajů 2016 Jméno entity XML pro řádek: CVS_ROW Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí, jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kan...

Více

Co je nového ve hře Total War: ATTILA?

Co je nového ve hře Total War: ATTILA? centralizovaným úřednickým aparátem a silnou státní církví. Východ bezpečně odolal bouři barbarské migrace a nájezdy často odvracel na západ. Mladý císař Arcadius však bude muset čelit barbarům, dv...

Více

Popis registrů pro volby do zastupitelstev krajů 2016

Popis registrů pro volby do zastupitelstev krajů 2016 Width Popis položky ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------1 KSTRANA Numeric

Více