NP6 - Naše Praha 6

Komentáře

Transkript

NP6 - Naše Praha 6
NAŠE PRAHA 6
Pra h a 6  Prah a 17  Lyso laje  Neb ušice  P ře dn í Ko pa n in a  S u ch do l
NAŠE PRAHA je součástí sítě
• www.nasepraha.cz
Parkovací zóny
v Praze 6
21/2015
Herečka a zpěvačka
Yvetta Blanarovičová:
V Praze se cítím
bezpečně
Máte informace? Víte, kde
budou, od kdy budou platit a co
především – kolik zaplatíte vy?
Radnice prosadila nerozdělení
do dalších podzón.
více na straně 3
Dobijete si mobil
na zastávce?
Pražský mobiliář se dává do
pohybu. Zatím se představují
návrhy. Které se vám líbí
nejvíce? Které podpoříte?
více na straně 6
více na straně 7
SC-350242/19
INZERCE
Rozhovor na stranách 8 a 9
ně a
5
Pár dobrých tipů na vánoční
dárky z muzea, sport zdarma
a něco o betlémském světle.
více na stranách 10 a 11
S
na outě
o D ž
víc n I c i s n o l í
str e n e ey stk
a
y
Praha o Vánocích
2
[email protected]
SC-351034/05
inzerce
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS NA ŠESTCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Tak nám Senát odsouhlasil Velký pátek jako státní
svátek. Už od příštího roku
budeme mít o den volna víc.
Senátoři nadšením nejásali, zvlášť ti, kteří považují
náboženství za opium lidstva.
A senátor Jiří Dienstbier
poukazoval na to, že podle
Listiny základních práv
a svobod se nemáme vázat
ani na výlučnou ideologii, ani
na náboženské vyznání a dokladoval to tím, že 70 procent
Čechů je bez vyznání. Jo jo,
ale volný den je volný den,
radost z toho mají ti bez
vyznání i ti, co nějaké vyznání
mají. A nemusí být zrovna
křesťané. Křesťanství je
ale jedním z pilířů Evropy,
a když si uvědomíme, že
Velký pátek se tu slavil až
do roku 1951, vrátili jsme se
jen ke kořenům. Kdybychom
používali logiku některých
senátorů, pak by se mohly
zrušit třeba Vánoce. A proto
vám Naše Praha přeje právě
ty (nezrušené) Vánoce klidné
a pohodové a příští rok lepší,
než byl ten letošní.
Na Prahu 6 dopadnou parkovací zóny:
Co si o nich myslíte? Je dost informací?
 TSK připravilo pražskému magistrátu žhavé téma: rozdělení
města včetně Prahy 6 na parkovací zóny. Platit má od jara 2016.
„Máte k tomu dostatek informací?“ ptá se časopis Naše Praha.
Jan Bělohubý
Praha 6 - Pražský magistrát
připravil varianty rozdělit
městské části na menší sektory, kde by se platilo 700 až
1200 korun podle konkrétní městské části (v Praze 6
je v současnosti schválen
poplatek 1200 Kč), mnohé
radnice i skupiny obyvatel
proti tomu protestují. Logicky: museli byste parkovat ve
své ulici a pár ulic okolo, ale
ve „své Praze“ na druhém
konci už ne – nebo za několik
tisíc. Míchá se do toho ještě
kupon na MHD, který by
cenu srážel. První parkovací zóny jsou ve městě již od
roku 1996.
vy? Dostáváte, jak slíbil
pražský magistrát, dostatek informací o parkovacích
zónách s předstihem, abyste
se mohli vyjádřit? Informují
vás dostatečně vaše míst-
ní radnice městských částí
a vaši zvolení zastupitelé?
Znáte ceny, které budete platit? Víte, kdo si kupon může
koupit? Víte, kde bude platit,
a kde ne? Časopis Naše Praha
a web www.nasepraha.cz
tuto věc velmi sleduje a budeme o ní elektronicky i v tištěné verzi informovat. O váš
názor stojíme.
Naše Praha: Máte
dostatek informací?
Žhavé debaty nicméně pokračují: jak tu situaci vidíte
PLNÉ ULICE – aut prostě v celém městě přibývá. Foto: Martin Solar
INZERCE
V Patočkové zkrátí DP
výluku tramvají o týden
Střešovice – Od konce října
probíhá výluka z důvodu
rekonstrukce tramvajové
trati v Patočkově ulici a je
obousměrně přerušen provoz
tramvají v zastávce Vozovna
Střešovice (trať v Patočkově
ulici od křižovatky s ulicí
Střešovickou po křižovatku
s ulicí U Brusnice). Dopravní podnik informoval, že
zkrátí opravy o týden, tedy již
11. prosince od půlnoci. (běl)
TSK opravuje
kompletně
Loutkářkou ulici
Na výstavu Ondřej
Sekora dětem smí
i dospělí
SC-351763/01
Břevnov – V pondělí 16. listopadu zahájila Technická správa komunikací
hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci ulice Loutkářská.
Kompletní oprava bude trvat
do 15. prosince v úseku od
křižovatky s ulicí Rozýnova
po křížení s ulicí Oddělená.
Jedná se o celkovou rekonstrukci, ulice bude řešena
jako obytná zóna s šířkou
vozovky čtyři metry. Vozovka je navržena asfaltová,
parkovací stání a vjezdy
budou dlážděny drobnou
žulovou dlažbou a chodníky budou mít povrch ze
zámkové dlažby. Budou
vybudovány dvě nové uliční
vpusti a obnoveno kompletní dopravní značení. (běl)
praha 6
Bubeneč – Až do 28. ledna
probíhá ve Skleněném paláci
na náměstí Svobody pod
patronací galerie Chodník
a na pozvání starosty Ondřeje
Koláře výstava prací Ondřeje Sekory. Ondřej Sekora
(1899–1967) dodnes patří
k nejvýraznějším autorům
české literatury pro děti. Je
znám především díky populární postavičce Ferdy Mravence, která spatřila světlo
světa v roce 1933. (běl)
3
praha 6
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Vlaky mezi Bubenčí a Holešovicemi jezdí rychleji
 Na konci listopadu předalo
Sdružení zhotovitelů vedené
Metrostavem investorovi –
Správě železniční dopravní
cesty (SŽDC) – zmodernizovaný úsek železniční trati mezi
čtvrtěmi Bubeneč a Holešovice. Spolufinancovala jej EU.
Jan Bělohubý
Praha 6 – Modernizovaný
úsek trati je přibližně čtyři
a půl kilometru dvoukolejný
a elektrizovaný. Jeho součástí
byly původně dvě železniční
stanice Praha-Bubeneč a Praha-Holešovice. V odbočce
Stromovka se napojuje trať ze
směru Masarykovo nádraží.
Došlo k navýšení rychlosti
místy až na 90 km/h. Rekonstrukcí prošla stanice Praha-
KRÁTCE ZE ŠESTKY
V Písecké bráně
oslavy adventu
Hradčany – V Písecké bráně
se již desátým rokem konají
oslavy adventu. Akce se koná
s finanční podporou Prahy 6,
vstup je zdarma. Na stříbrnou
neděli zde proběhne koncert
Tria Štěpána Markoviče,
18. prosince koncert skupiny
Bílá nemoc, na zlatou neděli
program skautů. (běl)
Trhy na Kulaťáku
ozdobí koncert
Dejvice – Adventní trhy na
Kulaťáku probíhají každý pátek a sobotu. Můžete
se těšit na vánoční dárky,
cukroví, věnce, svařené víno
a mnoho dalšího. V pátek
vždy s doprovodným hudebním programem od 16 hodin.
V pátek 18. prosince zde vystoupí HarmCore Jazz Band.
O týden dříve Břevnovský
chrámový sbor. (běl)
INZERCE
Společná realitní a advokátní kancelář
SC-351423/05
JURIS REAL, spol. s r. o.
4
ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce i
privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
-Holešovice, a to včetně úprav
výpravní budovy, nástupišť
včetně zastřešení, podchodů
a výtahů. Dále byla kompletně
rekonstruována trafostanice
v místě bývalé stanice Praha-Bubeneč. Stanice Bubeneč
byla na konci srpna loňského
roku po přesně 164 letech uzavřena. Posledním úkolem bylo
provést na základě hlukových
měření na vytipovaných místech a po zpracování hlukové
studie individuální protihluková opatření. Celkové náklady činily 930 milionů.
Nová zastávka je v Podbabě
HLAVNÍ PŘÍNOS zastávky Podbaba je napojení na MHD.
„Největším přínosem stavby
pro veřejnost bylo vybudování
nové zastávky Praha-Podbaba, která má lepší napojení
na pražskou MHD než dosavadní stanice Praha-Bubeneč. Ta funguje od minulého
roku pouze jako výhybna,“
konstatuje generální ředitel
SŽDC Pavel Surý. Ta disponuje
dvěma zastřešenými nástupišti
v délce 220 m, jež jsou pod tratí
propojena podchodem, z něhož
vedou na nástupiště schodiště
i rampy. Přes obě nástupiště
probíhají objekty protihlukových stěn. Podchod i opěrné
zdi se staly terčem sprejerů, tak
je nechal Metrostav vymalovat.
Na barevné výzdobě se podílely
děti ze základní školy Petřiny
sever a výtvarné studio 3AX.
Na Šestce se rozpadla koalice. Zelené nahradila STAN a ANO
Praha 6 – V radě Prahy 6
skončili Petra Kolínská a Antonín Nechvátal ze Strany
zelených. Nahradil je Libor
Bezděk (STAN) a Zdeněk Hořánek (ANO 2011).
Rozhodlo o tom zastupitelstvo městské části na svém
zasedání v pátek 27. listopadu.
Ke změnám ve vedení radnice
dochází po roce společného
vládnutí TOP 09, ANO 2011,
SZ, STAN a KDU-ČSL, během kterého se podle mínění
vládnoucí koalice ukázalo, že
členové Strany zelených stojí
ideově mimo rámec původně
zamýšleného koaličního projektu. Ostatní koaliční partneři
se proto dohodli, že Straně
zelených vypoví koaliční
smlouvu s 30denní výpovědní
lhůtou. Ta vypršela koncem
listopadu. V radě má aktuálně
TOP 09 čtyři zástupce, ANO tři
zástupce a Starostové a nezávislí (STAN) dva. KDU-ČSL je
v koalici bez radního. Změna ve
vedení radnice zároveň přinesla
změnu v rozdělení gescí. Libor
Bezděk se v pondělí 30. listopadu ujal oblasti „sport a volný
čas“, Zdeněk Hořánek dostal na
starost oblast bezpečnosti. (běl)
komentáře volených zastupitelů
„Podle mne byl hlavním důvodem nedostatek zkušeností, komunikace, důvěry i sebedůvěry. Je potřeba znovu říci, že výpověď přišla bez jednání o výhradách. Starosta nás nikdy (ale ani jiné radní) nepozval k evaluaci naší práce,“
uvedla zastupitelka Petra Kolínská (SZ).
„Diskuse, která odvolání zelených radních předcházela, jen potvrdila naše rozhodnutí i důvody, které byly již dříve popsány. Většina příspěvků na podporu
zelených se nesla v duchu »bez nás to nezvládnete, máte povinnost nás v koalici nechat, protože nás lidé volili, na naše odvolání doplatíte, protože vás už
nikdy nikdo, na rozdíl od nás, nezvolí«,“ uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09).
Šestka dá na kulturu čtyři miliony
Dejvice – Kulturní projekty
v Praze 6 nezůstanou „na suchu“
ani příští rok. Rada městské části rozhodla o přidělení finančních prostředků Kultura 2016 ve
výši 2 miliony korun. Finance
půjdou též pro děti-angličtináře
základních škol.
Druhé dva miliony rozdělí
městská část na začátku příštího roku. Celkem 92 žádostí
posuzovala kulturní komise
rady Prahy 6. Uspělo 30 z nich,
z toho 7 víceletých a 23 jednoletých. Nejvíc peněz by pak mělo
získat Multifunkční centrum
Dlabačov, s. r. o., a také Městská
knihovna v Praze. Radní také
schválili vyhlášení dotačního
programu na podporu školství
Otevřený svět 2016. Ten vyhlašuje městská část spolu s letištěm Praha. Celkem se v jeho
rámci přerozdělí 8 650 000 Kč
(4 650 000 Kč z rozpočtu MČ
Praha 6 a 4 miliony korun dá letiště Praha). Podpoří konkrétně
oblast rozvoje všeobecné vzdělanosti, komunitních funkcí
školy, podpory výuky cizích
jazyků, mezinárodní spolupráce
a studijních pobytů v zahraničí.
Letos získají ještě tři ZŠ několik
desítek tisíc korun. Jde o ZŠ
a MŠ Bílá, ZŠ Pod Marjánkou
a ZŠ Hanspaulka. (běl)
řekli o dotacích
„Jsem rád, že se podařilo dokončit
transparentní a spravedlivý dotační
program, který zahrnuje i víceleté
dotace. Pro rok 2016 posíláme do dotací na kulturu desetkrát víc peněz než
v minulých letech – 4 miliony korun.
V roce 2017 by to mělo být 6 milionů,“
říká místostarosta Jan Lacina (STAN),
zodpovědný za kulturu a školství.
„Znalost cizího jazyka je v dnešní době
nutností a vlastně zkušenost k nezaplacení. Jsme velmi rádi, že dětem
můžeme takovou formu studia i nadále
umožnit,“ dodává starosta Prahy 6
Ondřej Kolář (TOP 09).
inzerce
SC-351575/03
[email protected]
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Chytrá zastávka dostala od Pražanů zelenou
 Téměř deset tisíc Pražanů během necelých dvou týdnů vyjádřilo svou nespokojenost s podobou,
jakou má v současné době městský pražský mobiliář, a svým podpisem pod peticí volají po diskuzi,
jak by měl v budoucnu vypadat. Petici pro ně nachystala iniciativa Pro lepší město, která jim zároveň
ukázala, jaký by mohl mít design.
redakce Naše Praha
Praha – Iniciativa Pro lepší
město představila i například
takzvanou chytrou zastávku
MHD, která technologicky
odpovídá nejmodernějším
nárokům a vymoženostem jedenadvacátého století. „Mezi
ně patří například možnost
dobití mobilního telefonu,
připojení k wifi síti, využití
LCD monitorů s jízdními řády
či mapou okolí s vyznačením
památek s informacemi o nich
a volba mezi mapou pro pěší
nebo cyklisty,“ vysvětluje
Marek Pavlas, tiskový mluvčí
společnosti BigBoard, která
celý projekt fi nančně a marketingově zaštítila. Veškeré
ukázkové exponáty, mezi
které kromě chytré zastávky
patří také například odpočinkové lavičky či odpadkové
koše, byly vystaveny v říjnu
letošního roku v pražské ulici
CÍLEM STUDENTŮ A AUTORŮ tohoto návrhu je nabídnout obyvatelům i návštěvníkům Prahy moderní provedení městNa Příkopě.
ského mobiliáře s vysokou užitnou hodnotou. Vizualizace: Eduard Herrmann a Matěj Coufal
Řešení navrhli
studenti designu
Návrhy pochází z návrhů dvojice studentů designu Eduarda
Herrmanna a Matěje Coufala.
„Nechali jsme se inspirovat
řekou, která protéká českým
hlavním městem a odjakživa je jeho nedílnou součástí
a která výrazně utváří i jeho
charakter. Návrh má působit
sice konzervativně, přitom
však spontánně a nenápadně,
stejně tak i splynout s Prahou – tímto starobylým, ale
elegantním městem, které
zdobí snad všechny významné architektonické styly,“
vysvětluje hlavní záměr jeden
z dvojice studentů Eduard
Herrmann. Jejich návrhy
Pražany a turisty zaujaly,
poutaly neustálou pozornost
kolemjdoucích, což potvrzuje
i Marek Pavlas. „Tušili jsme,
že designově a technologicky zcela odlišný přístřešek
zastávky lidi zaujme, ale že
Pražané našemu projektu
budou věnovat až takovou pozornost, jsme nečekali. V prů-
běhu celých dní to na zastávce
vypadalo, jak kdyby tam lidé
čekali na skutečné spoje.“
Autoři uvítají další podněty
uvítali byste na zastávce?
• možnost dobití mobilního telefonu
• připojení k wifi síti
Autoři projektu stojí o další
• využití LCD monitorů s jízdními
podněty, kontaktovat je totiž
řády či mapou okolí
můžete i mailem. „Jsme ne•
vyznačení památek s informacemi
smírně rádi, že se nám podařilo
o nich
splnit náš základní cíl – ukázat,
že do budoucna by se výraz• volba mezi mapou pro pěší nebo
ným způsobem mohla zatrakcyklisty
tivnit tvář Prahy, pokud by
To vše jsou unikátní přednosti
se podařilo sjednotit na celém
přístřešku městské hromadné
jejím území venkovní mobiliář.
dopravy, který je součástí městTen doposud nemá ucelenou
ského mobiliáře navrženého přímo
podobu reflektující estetickou
pro Prahu, vytvořeného kompletně
i funkční potřebu města a jeho
od návrhu až po výrobu českými
obyvatel. I když petice moodborníky.
mentálně není nikde veřejnosti
k dispozici, své názory nám
mohou Pražané i nadále sděněty uvítáme. Nechceme, aby
lovat prostřednictvím e-mailu vyvolaná diskuze skončila,“
[email protected], poduzavírá Pavlas.
Bude v Praze sdílení kol? Půjčovnu najdete v mobilu
KOLA už jsou připravena. Foto: velonet.cz
6
Totožná situace byla i s unikátním systémem sdílení jízdních kol, který si denně
osahaly stovky zájemců. Ten by se mohl také stát součástí nového pražského
mobiliáře. Jedná se o nejnovější generaci systému pro sdílení kol, který nabízí
technologicky moderní a jednoduchý systém půjčování fungující na platformě
sofistikované webové a mobilní aplikace. Členem systému se uživatel stane
registrací buď přes internet, nebo aplikaci v telefonu, případně i v kiosku přímo
na ulici. Vybere si tarif, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Obdrží svůj PIN
nebo přímo bezkontaktní členskou kartu. Po přihlášení je již samotné půjčení
kola otázkou několika sekund. Pomocí aplikace si zájemce najde nejbližší kolo.
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
velká Praha
Ženy se při dopravní nehodě dostávají snadněji
do stresu než muži. I na ně číhají lovci nehod
nezajišťují pouze odtah vozidla v případě nehody. Služeb,
Ženy jsou snadnější terč
Petra Ďurčíková
které mohou řidiči využívat,
Průzkum Linky pomoci řidi- je víc. „K poruchám vozidel
V Praze se stane denně kolem čům 1224 potvrzuje, že ženy
vyjíždí naše asistenční a od80 bouraček. Podle policejstresují dopravní nehody víc
tahové vozy dokonce dvakrát
ních statistik se z celé Prahy
než muže 80 procent řidičastěji než k dopravním nenejvíc bourá na Jižní spojce.
ček uvedlo, že se při nehodě
hodám. Ne vždy je navíc nutNebezpečný je i úsek Praždostalo do stresu, muži „jen“
ný odtah, zhruba každé šesté
ského okruhu u Novořeporyj- v 55 procentech případů.
auto se nám podaří zprovoznit
ské ulice nebo křižovatka na
A právě rozhozené řidičky
rovnou na místě,“ objasnil
Strakonické a Barrandovském jsou pro lovce nehod snadným Petr Bold. Veškeré služby
mostě. Právě tyto lokality jsou cílem. Mnohdy nejsou v šoku
jsou obvykle zahrnuty v ceně
častým stanovištěm lovců ne- schopny situaci správně vypovinného ručení. „Česká
hod. Na místě jsou zpravidla
hodnotit a podlehnou nevýkancelář pojistitelů spusdříve než policie a otřeseným hodné nabídce lovce nehod.
tila Linku pomoci řidičům
řidičům, často pod nátlakem, „Ženy by se sebou rozhodně
1224, kde si motorista snadno
vnucují své služby. Ty jsou ale neměly nechat manipulovat
přivolá odtah auta nebo jinou
často nekvalitní, předražené
a neměly by se bát požádat
pomoc své pojišťovny, dle
a nespolehlivé, navíc leckdy
o pomoc, nejlépe asistenční
rozsahu, který má sjednaný
nepatří mezi asistenční služby společnost své pojišťovny,
ke svému povinnému ručení.
hrazené z pojištění vozidla.
případně policii, pokud je
Určitý rozsah asistenčních
služeb dnes motorista získává
ke každému povinnému ručení. V Praze jsou odtahová vozidla smluvních asistenčních
pojišťoven u nehod průměrně
do 30 minut. V závislosti na
intenzitě dopravy to může
trvat déle nebo naopak kratší
dobu,“ popsal Aleš Povr, tiskový mluvčí České kanceláře
pojistitelů.
jak funguje linka 1224
Klienti, kteří zavolají na číslo 1224,
jsou v průměru za šest vteřin spojeni s operátorem. Linku obsluhují
zkušení zaměstnanci tří call center
asistenčních společností, které jsou
členy České asociace asistenčních
společností. Operátor zjistí pojišťovnu,
u které mají řidiči uzavřené povinné
ručení. Pokud si řidič nevybaví pojišťovnu, operátor ji snadno zjistí podle
SPZ jejich auta. Poté je přepojen na
smluvní asistenční společnost, která
na místo okamžitě vyšle vůz a zařídí
opravu nebo odtažení do seriózního
servisu. Linka 1224 pomáhá řidičům
12 měsíců v roce 24 hodin denně.
SC-351467/02
„ Pokud jste někdy zažili dopravní nehodu, pak víte, že se bez k nehodě přivolána,“ doporučil Petr Bold, prezident České
stresu a emocí neobešla. Z průzkumu Linky pomoci řidičům
asociace asistenčních společ1224 vyplývá, že ženy se při dopravních nehodách dostávají
ností.
do většího stresu než muži. Řidičky se také častěji stávají
Vyplatí se počkat
oběťmi agresivního chování ostatních účastníků nehody,
Smluvní asistenční společnosti pojišťoven pro řidiče
snadněji pak podlehnou nátlaku takzvaných lovců nehod.
INZERCE
www.trigema.cz / Nové byty chytře...
PY
HOLU
Í MĚC
N
R
HO
[email protected]
E
YATHYÁ J
RETJBZ
OD
RA
M
ANY
LETŇ
[email protected]
N!
DSP
PŘE
Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení rozdělili
do pěti navzájem propojených segmentů: ekologie a energie,
moderní technologie, zdraví a bezpečí, cena a služby na dosah,
které společně ovlivňují spokojené bydlení našich klientů.
Aktuálně můžete vybírat byty v projektech SMART byty Nové Butovice
a [email protected]í Měcholupy nebo nově v předprodeji [email protected]ňany.
SC-351435/06
Ceník bytů naleznete na byty.trigema.cz,
další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
INZERCE
Yvetta Blanarovičová:
Velké byty
za malé ceny
PRAHA
a okolí
„ Herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová se narodila na Slovensku. Do Prahy se ale přestěhovala
ještě během studií a od té doby žije v české metropoli. Když ale mluví o Slovensku, rozzáří se jí oči.
Petra Ďurčíková
Cítíte se spíš jako Češka, nebo
jako Slovenka?
Žiju v Praze, kde jsem studovala a kde mám svůj domov,
těším se, když jedu na Slovensko. Mám tam rodinu,
spoustu kamarádů… Nepřemýšlím o tom, cítím se dobře
všude tam, kde je dobře.
Proč jste si jako místo pro život
vybrala Prahu?
Praha je nádherná
metropole, vystudovala jsem tady,
mohla hostovat
na pražských
scénách, točila
fi lmy, vlastně
jsem nikdy
byty 2+1, 50m2
od
neuvažovala nad tím, že by to
mělo být jinak. Neměla jsem
potřebu.
Kdy jste vlastně do Prahy přišla poprvé?
V šestnácti letech. Udělala
jsem zkoušky na státní konzervatoř Praha.
Co se vám na Praze líbí, a co
vám naopak vadí?
Čím víc cestuji po světě, tím si
víc uvědomuji, v jak okouzlujícím a klidném městě žiju.
Nemusíme se bát, že
nám vybouchne granát pod
nohama nebo že
někdo vlítne
do divadla
a jen tak za-
byty 3+1, 70 m2
1,7mil. 2,3 mil.
od
SC-351655/06
soutěž – vyhrajte dva lístky na Slovenské divy
8
800 910 910
www.canaba.cz
Celkem 13 slovenských zpěvaček se 1. února potká na jevišti pražské Lucerny.
Soutěžte s časopisem Naše Praha o dvě vstupenky na vystoupení Slovenské
divy. Stačí zodpovědět soutěžní otázku a správnou odpověď poslat
do 15. ledna na e-mailovou adresu: [email protected]
Otázka: Kolik let bylo Yvettě Blanarovičové,
když natočila svůj první televizní film?
Další rozhovory máme i na Facebooku
V Praze se cítím bezpečně
čne po někom střílet. Žijeme
v metropoli, která v žebříčku
bezpečnosti zastává osmé
místo na světě. A navíc, nedávno jsem četla studii, která
Prahu zařadila mezi nejpůvabnější města planety. Mám
radost, že tady žiju. Cítím se
tu bezpečně.
Ještě na Slovensku jste studovala hru na housle a operní
zpěv, myslím, že vás ale lidi
mají spíš zafixovanou jako
herečku. Jaká byla první role
pěvecká, nebo herecká?
V jedenácti letech jsem natočila svůj první film Prázdniny,
který režíroval Ivan Balaďa.
Během studia v Praze jsem
koncertovala s kapelou GBS,
jezdila do zahraničí s divadlem Imaginace, hostovala
na pražských scénách…. Klíčovou se však patrně stala role
čertíka v pohádce Princezna
ze mlejna a v divadle Elisa
v muzikálu My Fair Lady.
V čem se cítíte jistější – ve zpěvu, nebo ve hraní?
Obojí je součást mé práce.
Hrajete v muzikálech, divadlech občas ve filmu nebo
v seriálech, jak to všechno
stíháte?
Vždy si řeknu: „Nic nemusím, ale můžu.“ A taky proto,
že jsou to zajímavé nabídky
a mne baví užívat si práce.
Často vystupujete i na charitativních akcích, což je vlastně
případ i Slovenských div, je to
pro vás důležité?
Každá pomoc, která je správně nasměrovaná, je důležitá,
a pokud můžu přispět na dobrou věc, tak to vždy udělám.
Navíc vás v únoru čeká megakoncert Slovenské divy, jak
probíhají přípravy?
Měla jsem premiéru muzikálu
Pokrevní bratři a teď zkouším
další muzikál Angelika, zatím
se spíše věnuji zkouškám
a vánočním koncertům, ale
už jsem mezitím konzultovala, jaký repertoár zvolit
do Lucerny.
Jste zakladatelka a ředitelka
La Sophia, o.p.s, čemu se vaše
společnost věnuje?
La Sophia díky svým projektům podporuje mimořádně
talentované děti z dětských
domovů a sociálně znevýhodněných rodin v oblasti sportu
a hudby. Finančně podporujeme jejich vzdělání a rozvoj
jejich talentu.
Na pódiu pražské Lucerny
se potkáte s řadou kolegyň,
budete s některými vystupovat
poprvé?
Vlastně s většinou. Bude nás
tam celkem 13 slovenských
zpěvaček. Pracovně jsem se
potkala jen se Sisou Sklovskou
a Zuzkou Maurery, se kterou
jsem hrála v muzikálu Čarodějky z Eastwicku.
Co vás čeká v nejbližší době?
Kromě představení a koncertů mne čeká v únoru
premiéra muzikálu Angelika
v Divadle Broadway, pak budu
v březnu ve studiu kvůli CD,
do léta musím dopsat a natočit
pohádky Čertoviny II. Pak začínají výběrová kola v Česku
a na Slovensku k projektu Talent La Sophia. Je toho hodně.
rozhovor
profil
Yvetta Blanarovičová
Yvetta Blanarovičová se narodila
24. září 1963 na Slovensku. Vystudovala státní konzervatoř v Žilině
a poté státní konzervatoř v Praze.
Ještě během studia hostovala
na předních pražských divadelních
scénách. Čeští filmoví diváci ji znají
především jako představitelku čertíka z filmové pohádky Princezna
ze mlejna nebo čarodějnici Černavu
z pohádky O princezně Jasněnce
a létajícím ševci. Hrála například
v seriálech Pojišťovna štěstí nebo
Ordinácia v Rúžovej záhrade.
Je zakladatelka a předsedkyně
občanského sdružení La Sophia.
SC-351627/03
SC-351755/03
INZERCE
9
vánoce
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Dárky nejen pod stromeček z muzea Prahy
„ Muzeum hlavního města Prahy připravilo
na každou adventní sobotu od 13 do 15 hodin
u Petřínské rozhledny adventní koncert. Vystoupí sbor „Olešáčci“ pod vedením dirigenta
Stanislava Poslušného, ZUŠ Příbram, sbor
Gymnázia Na Vítězné pláni a další.
12. 12. od 9 do 18 hodin se uskuteční akce „MuzeuM Market“,
na které lze zakoupit ručně
vyráběné šperky, dětské knihy,
hračky, keramiku, slaměné ozdoby, výrobky z rouna,
plsti a skla. Nebudou chybět
ani léčivé sirupy, marmelády
a pečené čaje. V rámci akce
budou probíhat i workshopy
a tvořivé dílny. Nezapomeňte,
že muzeum vydává překrásné publikace o Praze a v právě
muzejním obchůdku je můžete
koupit výhodněji než v běžných
obchodech. Populární jsou knihy, kde jsou malby staré Prahy
konfrontovány se současnými
fotografiemi, a nebo monografie
jednotlivých pražských čtvrtí.
Oskar Kuptík
Praha - Hlavní budova muzea bude vánočně vyzdobena
studenty Střední odborné školy
stavební a zahradnické, Praha 9.
Výzdobu muzea doplní ukázka
dřevěných forem na perník ze
sbírek muzea. V hlavní budově
muzea Na Florenci 19. 12. od 15
hodin můžete s dětmi zhlédnout
pohádku Klidné Vánoce. Už
Při nákupu
v našem e-shopu
a zadání kódu
„Praha“
máte dopravu
po celé ČR
ZDARMA
www.pohodliratanu.cz
SC-351740/01
INZERCE
TAK TO VYPADALO dříve a tak nyní - Repro z publikace Zmizelá Praha Jana Minaříka vydané Muzeem hlavního města Prahy.
SC-351772/02
INZERCE
þ(6.É632ŏ,7(/1$9É6=9(1$08=,.É/
1HMYöWwÈVYöWRY¼URGLQQ¼OHGQÈUHYXHRSöWYç5
v titulní roli:
19. - 20. 12. PRAHA Tipsport Arena
3DUWQHĵL
+ODYQÈ
PHGL¼OQÈ
SDUWQHĵL
7LFNHWV
www.disneyonice.cz | www. pragokoncert.com
10
Dagmar Patrasová / Mahulena Bočanová
SC-351375/05
+ODYQÈ
SDUWQHU
3RĵDGDWHO
www.snehovakralovna.cz
[email protected]
SC-322206/117
lší
Přidáno da í!
představen
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Tradice bramborových
salátů v Čechách
bydlení
vánoce
Týden sportu zdarma 2015
zdarma rovněž není vždy po
celou jejich vánoční otevírací
dobu, ale jen ve vybraných
dnech a hodinách. Kompletní
harmonogram včetně online
rezervace http://www.prahasportovni.cz/. (tík)
„Jedním z vrcholů vánočního veselí je štědrovečerní hostina, byť
k ní někdy přibývá i stres. Tradiční místo má bramborový salát,
který se zde začal objevovat až začátkem 50. let 20. století.
Naši předci měli ke štědroKoupit nebo vyrábět?
Zabruslit si, zahrát si squash,
zacvičit si ve fitness či vylézt
horolezeckou stěnu. Nabídka
Nákupní chování dnes je
večerní hostině menu o více
volně otevřených sportovišť
podobné. Velká část lidí
chodech. Mezi hlavní ingrev rámci tradičního projektu
dience patřilo vepřové s kned- se snaží šetřit peníze i čas.
Týden sportu zdarma je opět
Proto nakupují ve specialilíky. Obrat nastal v padesáširoká. Pražané si budou moci
zovaných lahůdkářstvích.
tých letech minulého století,
v týdnu od 25. do 31. prosince
kdy se stal hitem bramborový Salát, který se dělá dle
zdarma zasportovat v desítsalát a smažený kapr. Zmínky tradiční receptury v lahůdkách sportovních zařízeních.
o salátu jsou i v kuchařce Mag- kářství Palma, je vyhlášený
V případě některých sportopo celé Praze. „Výroba zabere višť je vzhledem k jejich kadaleny Dobromily Rettigové
až několik hodin. Oblíbené
z roku 1826. První zmínka
pacitě vyžadována telefonická
VELMI oblíbené jsou návštěvy bazénů.
jsou u nás ale i pomazánky.
o kombinaci salátu a kapra se
či online rezervace. Přístup
Mezi ty největší bestsellery
objevuje v roce 1924. Za dob
Rakouska-Uherska a první re- patří pomazánka česneková
publiky ho masy lidí kupovaly se sýrem nebo hermelínový
salát. Ty se prodávají hlavně
v řeznictvích a lahůdkách. To
Ručně pletený nábytek z umělého ratanu má dlouhou životna chlebíčkách. Lidé se připotvrzuje i ředitel pražského
nost a je nadčasový. Nemusíte se bát počasí, UV záření ani
lahůdkářství Aleš Říha. „Lidé pravují na silvestra, navštěkoroze. Je funkční i estetický, nabízí různé barevné možnosti.
vují rodiny a nemají čas na
u nás v hojné míře nakupují
Hospodyňky ocení jednoduché čištění a údržbu. Stačí sprcha
před svátky nejenom brambo- to trávit dny u kuchyňské
linky,“ doplňuje Říha. Každý a na povlečení z polštářů pračka. Kupujete-li takový nábytek,
rový salát, ale i různé druhy
se může rozhodnout, zda mít je důležitá tloušťka pletiva (čím silnější, tím více odolá počapomazánek. Navazují tak na
Vánoce v klidu jako pradědo- sí), ručně pletené jsou také kvalitnější, důležitá je i konstrukce
tradici, která se dodržovala
a počet samostatných částí. „Nákup v e-shopu společnosti
vé, a v lahůdkářství zakouza dob první republiky. Lidé
Pohodliratanu.cz dává záruku dobré investice,“ říká Zuzana
pit již připravenou hostinu.
tenkrát říkali příloze FranHodiny příprav je tak možné Strečanská, majitelka obchodu. Její nábytek je 100% ručně
couzský salát a nakupovali
pletený, takže i vysoce kvalitní. (tík)
věnovat třeba dětem.
propriety u řezníka,“ říká.
Proč se nebát ratanu?
INZERCE
Kvalita • Tradice • Cena
Nejlevnější chlebíčky v Praze – pouze 13 Kč
SALÁTY
•
POMAZÁNKY
•
CHLEBÍČKY
•
OBLOŽENÉ MÍSY
•
Podniková prodejna: Sokolovská 51/46, Praha 8 - Karlín, (PO – PÁ 7 – 17 h)
www.lahudky-palma.cz
e-shop:
objednávky: +420 235 321 102; +420 296 134 770
UZENINY
•
SMAŽENÉ
VÝROBKY
•
ZÁKUSKY
SC-351768/01
Lahůdky – Palma, spol. sr.o., Reinerova 4, 163 00 Praha 6, (areál DP)
Při objednávce nad 500 Kč rozvoz po Praze zdarma. (možnost osobního odběru)
11
kultura/volný
čas Užitečné
na www.nasepraha.cz
vzdělání
kultura
vzdělávání
Pozvánkyinformace
a tipy máme
i na Facebooku
Nakupte v klidu
na jednom místě
a navíc získejte
kapra zdarma
Žižkovská knihovna
„zaparkovala“ ve vozovně
„ Vlastně ve Vozovně s velkým „V“, neboť tak se od
30. listopadu jmenuje nová pobočka Městské knihovny a kulturní
centrum v Praze 3: je u vozovny na Koněvově naproti Pražačce.
Praha 10 Vánoce se již
blíží mílovými kroky
a pro mnohé
to znamená
odstartování
nákupního maratónu. „Nákupy vánočních dárků patří
k atmosféře tohoto období,
ale nesmí se změnit v nervózní běhání po krámech
a shánění dárků na poslední
chvíli. Právě proto nabízíme
zákazníkům předvánoční tipy, jak u nás mohou
nakoupit pro všechny členy
rodiny a ušetřit si tak čas na
sebe a svou rodinu. Navíc při
nákupu nad 1 000 korun ve
dnech 19.–23. prosince získají
zdarma vánočního kapra
na štědrovečerní hostinu,“
uvedla Lenka Kulda, ředitelka OC Park Hostivař. Tipy na
vánoční dárky pro všechny členy rodiny najdete na
www.nasepraha10.cz. (pet)
uvedl místostarosta pro kulturu Alexander Bellu. Kulturní
centrum má podle něj připravovat programy pro děti, pro
školy, bude v něm i prostor pro
vzdělávací přednášky, prostor
pro seniory či konzervativněji
laděnou, méně hlasitou hudbu.
Zároveň s knihovnou se
zrenovoval i suterén do podoby multifunkčního kulturního centra. „Zázemí knihovna
a centrum sdílejí,“ uvedl
zastupitel Matěj Stropnický.
Celková cena rekonstrukce
podle něj nepřesáhla patnáct
milionů korun, výpůjční
kapacita je patnáct tisíc knih.
Kulturní centrum umožňuje
promítání filmů, divadelní
a hudební představení.
z důvodu výpovědi od majitele objektu. „Doufám, že
v nových prostorách najdou
návštěvníci veškerý komfort, který potřebují, ať už
se to bude týkat divadelních
představení, výstav, koncertů, nebo pořádání přednášek,
které plánuje městská část
pořádat během příštího roku,“
Jan Bělohubý
Praha 3 – Žižkovská radnice rekonstrukci za patnáct
milionů financovala v původních „potravinách“. Ty byly
přestěhovány jinam. Bývalá
knihovna Chmelnice fungovala od roku 1965 a ukončila
svůj provoz v dubnu 2014
otevírací doba
Po
Út, pá
St, čt
So, ne
13:00-19:00
9:00-16:00
12:00-19:00
Zavřeno
Zajděte na výstavu betlémů
Praha 1 - Vánoční stromek se
slaměnými ozdobami, adventní
věnec a na něm svíčky, vůně
skořice a cukroví – to jsou
Vánoce v Muzeu Karlova mostu.
Součástí Vánoc je neodmyslitelně také betlém – scenérie
krajiny, v níž se uprostřed chléva mezi zvířaty narodil Ježíšek,
za kterým se vydávají lidé ze
všech koutů světa. Variací na
toto téma existují desítky. Ty
nejtypičtější betlémy, kterými
dodnes v předvánočním čase
zdobíme české domácnosti, ale
hlavně ukázky, jak se betlémy
rodí, uvidíte od 29. 11. 2015 do 3.
2. 2016 v Muzeu Karlova mostu
v Praze. Základní vstupné je 170
korun. (pet)
INZERCE
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
SC-351297/07
Top hotel, Blažimská 4, Praha 4, vstup: 70/30/150 Kč
expozice útulků, info: [email protected]
www.schk.cz/praha4, tel.: 734 621 757
SC-351764/01
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
časopis všech Pražanů
SC-350943/10
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
0(=,1œ52'1¨9¸67$9$.2£(.
12. + 13. 12., 10-17 hodin
www.nasepraha.cz
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ LEGENDA!
Muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese
MM A MI A!
EN TI MU ZIK ÁL U MA
PŘ INÁ ŠE JÍ PR OD UC
OD DUBNA 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
12
SC-350198/03
ZAVÁDĚCÍ CENY DO KONCE ROKU 2015 JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM
Hlavní mediální partner
me
SC-341925/10
VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný
volný čas
čas
Hřiště Na Františku prošlo rekonstrukcí a přivítalo první bruslaře
„ Hřiště Na Františku prošlo důkladnou rekonstrukcí a je
tak nyní plně připraveno na zimní sezónu. V pátek 4. prosince přivítalo na své ledové ploše malé bruslaře, kteří se
zúčastnili první hodiny kurzu bruslení.
Petra Ďurčíková
Zrenovovaná ledová plocha
sportovního areálu Na Františku se nyní může pyšnit
30 novými mantinely a kompletně repasovaným chlazením, díky kterému se zamezí
tání ledu v teplejších dnech
během zimního období.
Navíc na kluzišti čeká
na děti kurz bruslení. Připravený je pravidelně každý
pátek, a to až do 26. února
s krátkou přestávkou přes vánoční svátky. Děti během tohoto období absolvují celkem
11 lekcí, které budou zakončeny závěrečnými zkouškami
a předáním diplomů. Kurzy
jsou pro děti z Prahy 1 zcela
zdarma. Přinést si musí pouze
helmu (postačí i cyklistická)
a teplé rukavice. Brusle budou
v případě zájmu k zapůjčení
přímo v areálu.
KURZY. Nové kluziště si děti vyzkoušely na prvním z kurzů bruslení 4. prosince.
RECEPT NA PROVENSÁLSKÝ SILVESTROVSKÝ ZÁVIN
Těsto: 1 baklažán, 1 cuketa, 2 rajčata, 1 a půl červené cibule
nebo šalotky, listové těsto, 2 polévkové lžíce olivového oleje,
300 g tvrdého sýra na strouhání, 20 g parmezánu, strouhanka
Postup: Baklažán a cuketu nakrájíme na plátky, které nasolíme.
Poté je opláchneme, usušíme a s trochou olivového oleje a bylinkami ogrilujeme. Rajčata a cibulky nakrájíme na kolečka a nastrouháme sýr. Poté vyválíme listové těsto, které trochu posypeme
strouhankou a veprostřed vrstvíme ingredience na sebe a posy-
peme sýrem, aby se vše spojilo. Rajčata
můžeme dát až naposled. Když máme
všechny ingredience srovnané na sobě,
těsto přeložíme a trochu utáhneme. Poté potřeme olivovým olejem, posypeme zbytkem bylinek a parmezánem. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180°C asi 20 minut. Můžeme podavát teplý nebo
studený třeba se zakysanou smetanou nebo rajčatovým dipem.
Autorem receptu je bistro Svačinka, Zenklova 149, telefon: 284 842 109
KŘÍŽOVKA – ...PATŘÍ MEZI JEDNY Z PRVNÍCH RANĚ BAROKNÍCH STAVEB V PRAZE.
13
servis
???
Užitečné
informace na www.nasepraha.cz
???
Balená kohoutková voda měla
premiéru na Hradčanech
PORADNA
Z dotací EU se dělá kanalizace. Protože jsme neměli přístupovou cestu, museli jsme vykoupit přilehlý pozemek
velikosti 55 x 4 m. Tato cesta je pod jiným katastrálním
číslem než pozemek, kde stojí chalupa. Stavební pozemek
je ukončen vraty. Městský úřad odmítá zavést kanalizaci
až k vratům. Chce, abychom si to udělali na své náklady.
Domníváme se, že je to jejich povinnost.
Zmíněnou část přípojky na vlastním pozemku si musíte
vyprojektovat, schválit a realizaci financovat sami. Pokud
jste si dokoupený pozemek ještě „nepřiplotili“ k původnímu
pozemku, nabízí se možnost, abyste se případně dohodli
a vlastnictví k němu převedli (úplatně, či bezúplatně) na
obec. Pozemek ve vlastnictví obce by se stal předmětem
veřejného užívání. Ve výsledku byste z něj měli přístup na
váš původní pozemek a obec - případně jiný investor, by
na něm mohla vybudovat zmíněnou kanalizaci a také další
infrastrukturu, například chodník, zelený pás, vozovku,
odstavná stání a podobně.
„ Ostrou premiéru přímo v ulicích metropole zažil projekt
dodávky pitné vody balené v sáčcích. Pražské vodovody
a kanalizace sáčky nasadily koncem listopadu při havárii první
kategorie na Hradčanech v uličkách okolo Nového světa.
Mgr. J. V. Martinek, advokátní kancelář Martinek & partner
Potřebujete i vy s něčím poradit?
Posílejte své dotazy na [email protected]
Petra Ďurčíková
Jak to funguje
Informace o tom, zda je v ulicích při havárii umístěna balená voda, najdete na stránkách
www.pvk.cz v sekci aktuální
havárie. „Projekt balené vody
je primárně určen jako doplněk
cisteren pro držitele průkazů
TP, ZTP a ZTP/P donesením
pitné vody do místa, které si
zájemce zvolí. A to v době havárie vodovodní sítě na území
hlavního města s předpokladem přerušení dodávky pitné
vody v trvání delším než pět
hodin. S distribucí pitné vody
pomáhá Český červený kříž,“
popsal tiskový mluvčí PVK
Tomáš Mrázek.
Každý zájemce musí mít registraci
služby SMS INFO pro dodávku balené
pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP
a ZTP/P. V době, kdy v místě zájemcem registrované adresy pro donesení
vody v sáčku, bude z důvodu havárie
vodovodu omezena nebo přerušena
dodávka pitné vody a služba aktivována, obdrží registrovaný zájemce na jím
zvolené telefonní číslo zprávu: „Voda
PVK: máte-li zájem o donesení pitné
vody v náhradním balení, zavolejte na
tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny
od obdržení této zprávy.“ Následně
bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vodou na zaregistrované adresy.
SVÁTKY
11. 12. Dana, 12. 12. Simona, 13. 12. Lucie, 14. 12. Lýdie,
15. 12. Radana, 16. 12. Albína, 17. 12. Daniel, 18. 12. Miloslav,
19. 12. Ester, 20. 12. Dagmar, 21. 12. Natálie, 22. 12. Šimon,
23. 12. Vlasta, 24. 12. Adam a Eva, 25. 12. 1. svátek vánoční,
26. 12. Štěpán, 27. 12. Žaneta, 28. 12. Bohumila, 29. 12. Judita,
30. 12. David, 31. 12. Silvestr
INZERCE
řádková inzerce
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
• !!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
NA SKLÁDKU!! Stěhování všeho
Tel.: 608 203 342.
druhu. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odve• MÁTE VELKOU ZAHRADU a potřezeme cokoliv. Vše za rozumnou
bujete peníze? Koupíme část vaší
cenu. Volejte: 773 484 056.
zahrady/pozemku. Nechte si poradit. P. Císař, 725 845 667.
• STĚHOVÁNÍ NA JEDNIČKU –
STĚHUJEME, VYKLÍZÍME.
• KOUPÍM KNIHY a knižní pozůstaloswww.stehovaninajednicku.cz;
ti, platba na místě, odvoz zajištěn.
Tel.: 286 891 400
tel.: 776 459 886
• UDĚLEJ TO. Daruj krevní plazmu.
Náhrada 460 Kč dle §32 odst. 2
zákona č. 373/2011 Sb., registrace
na www.caraplasma.cz nebo telefon 702 278 928. Perlová 5, Praha.
Pomáhat je lidské.
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA!
Pro manažery firem s rodinami
hledáme pěkné byty v Praze.
Garantujeme prověřené nájem-
níky a bezproblémový průběh
nájmu. NEPLATÍTE PROVIZI!
T: 734 319 304.
• KOUPÍM housle, violu, violoncello
a kontrabas v jakémkoliv stavu.
Platba hotově. 732 389 392.
• SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE
od 149Kč/měsíc. TEL.: 728 991 247,
www.SIDLOPROFIRMUPRAHA.cz
NAŠE PRAHA Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 6?
www.nasepraha.cz
SC-350212/19
Řádková inzerce již od 140 Kč
2
Zavolejte nám a my to zařídíme!
2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
tel. 272 734 264, 607 719 394
tel.: 224 816 821
SC-341711/14
SC-341943/66
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
14
tel.: 734 580 087
Malování od 202Kč m
Mal
o
vání od 20,- Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
Kontaktujte nás na
příští číslo vychází 27. 1. 2016
SC-341500/65
časopis všech Pražanů
Aktuality na www.nasepraha.cz
Kam se vydat v Praze za betlémy?
Oskar Kuptík
Praha - Výstava je
otevřena až do neděle 3. 1. 2016
a orientuje se
na stará řemesla.
Ukázky košíkářství, kartáčnictví, provaznictví,
knihařství, lesní řemesla, ale
i funkční mlýn – to
vše najdete na Bet- JEDEN Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH betlémů v životní
lémském náměstí. velikosti nabízí kostel Panny Marie Královny andělů
Zajímavá je i výsta- na Hradčanech. Figury jsou vyrobeny z papírmašé
va betlémů v Muzeu a jsou i pohyblivé. Foto: Ivan Kuptík
Karlova mostu spojená s vyjížďkami po Vltavě.
Betlémy 2015, která umožní
Arcibiskupství pražské
návštěvníkům snadnější proorganizuje už počtvrté akci
hlídku betlémů nejen v cen-
tru Prahy. Od 24. prosince
jsou tyto betlémy vystaveny
v pražských kostelech. Už
by měla být dostupná v kostelích, ale i v infocentrech
Pražské informační služby a dalších brožura, která
prezentuje 31 významných
pražských betlémů. „Součástí
skládačky je časový rozpis,
kdy a kde je možné betlémy
v jednotlivých kostelech navštívit, informace o historické
a umělecké hodnotě betlémů
i čas nedělních bohoslužeb,“
uvedl pro Naši Prahu mluvčí
Arcibiskupství pražského
Aleš Pištora. Projekt je doplněn o vánoční hru pro děti
Sestav si svůj betlém. V každém zapojeném kostele je pro
děti k dispozici do vyčerpání
zásob jedna z 30 postaviček
s biblickým citátem na zadní
straně figurky. Kulisy k betlému jsou ke stažení na stránkách http://www.krestanskevanoce.cz.
soutěž o 20 vstupenek na 19. prosince:
Víte, kdo nazpíval „Tanečnice z Lúčnice“?
V celé historii Lúčnice je to podruhé, co slovenský folklórní
soubor souhlasil se spojením tance s rockovou muzikou.
Pokud víte, s kým to bylo poprvé, můžete vyhrát díky časopisu Naše Praha vstupenky na fúzi populární hudby a folklóru,
efektní světelnou show, kostýmy a kroje z různých koutů
Slovenska. Vstupenky v cenách 790 korun lze získat v soutěži časopisu Naše Praha. V ČR se jedná o jediné vystoupení.
Výherci získají vstupenky na 19. 12. od 19 hodin do O2 arény
na IMT Smile a Lúčnica. Deset výherců po dvou lístcích
na stání pod pódiem bude vylosováno 14. 12. ze správných
odpovědí došlých do půlnoci 13. 12. Vyhrané vstupenky bude
možné osobně vyzvednout v Praze–Strašnicích do pátku 18.
prosince do 12 hodin. Seznam výherců bude zveřejněn na
www.nasepraha.cz, kde také naleznete malou „nápovědu“.
Jak získat vstupenky?
Foto: archiv Lúčnice
Na www.facebook.com/casopisNasePraha zadejte
této stránce „To se mi líbí“ (celé stránce, nikoli jen
příspěvku). Správné zodpovězení i označení „Like“
stránce je podmínkou výhry. Zde najdete také přesnou formulaci otázky! Na [email protected]
zašlete své jméno, adresu i správnou odpověď.
Novoroční ohňostroj
bude na Vítkově
NEMÉNĚ ZAJÍMAVÝ je ohňostroj
vytvořený návštěvníky centra Praha
na silvestra. Foto: Ivan Kuptík
Žižkov – Pražský novoroční
ohňostroj se přesune z Letenské pláně na Vítkov.
1. ledna 2016 bude odpálen
nově z Vítkova v 18 hodin.
Bude trvat zhruba deset minut. Magistrát bude
schvalovat podrobný scénář
ohňostroje včetně seznamu
hudebního doprovodu.
Letos se novoroční ohňostroj konal na Letenské pláni,
Prahu vyšel na 1,2 milionu
korun. Novoroční show trvala
též zhruba deset minut. Nesla
název Stroj času a zobrazovala
události z české historie ve
20. století. Pyrotechnici odpalovali z Letenských sadů.
V dřívějších letech býval
novoroční ohňostroj odpálen i z vltavského pontonu,
s ohledem na vodní ptactvo
byl ale později přestěhován
právě na Letnou. Vítkov,
který je v nadmořské výšce
265 metrů, by měl být z velké
části Prahy dobře vidět. (běl)
PROCHÁZKY PRAHOU
ADVENTNÍ TIP
Vydejte se za čerty k bráně pekelné
Navštivte dočasnou kavárnu
Šiška na Betlémském náměstí
Myslíte si, že čerti vylézají na povrch jen 5. prosince? Přesvědčte
se, že rohatí z pražských pověstí jsou tu stále. Přijďte 17. prosince
v 17 hodin k „pramenu Čertovky“ a Malou
Stranou vystoupejte až na Hradčany, kde je
jedna ze sedmi bran pekelných. Kde? Přeci
přímo pod ministerstvem zahraničí - Černínským palácem. Cena je pro dospělé 160, pro
studenty 100 a pro děti a důchodce 80 korun.
Děti do šesti let se mohou účastnit zdarma.
Místa si můžete rezervovat na 257 221 289
nebo [email protected] (pet)
V pondělí 7. prosince otevřela unikátní kavárna Šiška. Ta je umístěna v ocelovém objektu
sochaře Čestmíra Sušky. Rozměrná funkční
socha bude dočasně umístěna na Betlémském náměstí přímo před Betlémskou kaplí. Provoz kavárny Šiška bude jen dočasný, občerstvit se teplým čajem či kávou bude
možné během adventních víkendů. Šiška patří k nejrozměrnějším objektům, které Čestmír Suška vytvořil prořezáváním plášťů
vysloužilých železných cisteren a kontejnerů. (pet)
Titul NAŠE PRAHA vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • odpovědný redaktor Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažer
inzerce: Petr Špaček, tel.: 775 899 470, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci:
tel. 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad 51 100 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21855 • Vychází 11. 12. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
„ V době adventu se odehrává řada výstav týkajících se
Vánoc a betlémů. Za pozornost jako každý rok rozhodně
stojí vánoční výstava už tradičně pořádaná v podzemí Betlémské kaple.
z Prahy
praha
15
???
Pondělí: 14.???
12., ÚTerý: 15. 12., STředa: 16. 12. 10–17 HOD.
KDY:
KDE: Národní dům na vinohradech
zlata
(bývalý dům železničářů),
Náměstí míru 9, (metro A - stanice nám. míru)
u)
VYKUP
eny
c
í
n
p
u
k
ý
V
g
/
č
K
až 999
táří
ti a s
s
o
z
y
r
e
l
d
;-"5"45Ė#3"1-"5*/:
7Ì5&$)/*$,‰"45"30Ļ*5/045
Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné a to jak nepoužité v plátcích aurix, či
destičkách, tak zubní zlato již použité.
1-"5#"7)0507045*"Ļ%07Ğ&
1.000.000 KČ
Firma HAUER & Schneiberger, registrována puncovním úřadem.
PRO VELKÝ ZÁJEM OBČANŮ SE TATO AKCE OPAKUJE!
Výkup starožitností tel.: 603 505 686
STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)
říbro
Technické st kty,
tykače, konta
s
dráty
16
nická
Platina tech ky,
- termočláán áty
ky, dr
chemické mis
Zubní zlato ixx,
aur
i nečištěné palaargen
hny
Obrazy - všec
Brilianty
Zlaté mince
SC-351689/01
Zajišťujeme
zprostředkování
do aukčních síNi.
esní,
t
náramkové, s
n
n
ě
a nást é
Hodinky - kap olní
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
Ű0#3";:Ű)0%*/:Ű)0%*/,:ŰĞ1&3,:#3*-*"/507‰(3"/507‰"5%
Ű45Ė#30
45Ė#3/‰1Ė#03:47$/:45Ė#3/‰/%0#5$:16%Ė&/,:5"#"5Ú3,:
.*/$&"5%
Ű40Ğ,:"1-"45*,:;103$&-/6#30/;6,0764-0/07*/:%Ė&7"
ŰĞ"7-&Ű#0%,:Ű4.:Ì$07‰/4530+&Ű;-"5‰.*/$&/"1Ė477$-"7
'3+04&'"5%
Ű1&34,‰,0#&3$&Ű+*/‰;"+."7‰45"30Ļ*5/045*

Podobné dokumenty

NP10 - Naše Praha 5

NP10 - Naše Praha 5 občany jako rukojmí tím, že nezodpovědně protahuje vyřešení stavu, že nepřijaly vůdkyně Vlasty paní Chmelová i paní Richterová žádnou politickou zodpovědnost v podobě vedení výboru pro IT, který by...

Více

NP9 - Naše Praha 9

NP9 - Naše Praha 9 Plamínková. Stavba zastávky trvala 28 týdnů a stála 27 586 090 korun bez DPH. (pet) měly k železniční zastávce přibýt i zastávky autobusu MHD, které zkrátí přestup pro cestující ze směru Horní Poče...

Více

NP10 - Naše Praha 10

NP10 - Naše Praha 10 Jak systém funguje? Členem systému se uživatel stane registrací buď přes internet, nebo aplikaci v telefonu, případně i v kiosku přímo na ulici. Vybere si tarif, který nejlépe vyhovuje jeho potřebá...

Více

ZDE - Yvetta Blanarovičová

ZDE - Yvetta Blanarovičová autorských skladeb se tak na repertoáru objevily skladby z muzikálů a pop hity. Písňový komplet je velice pestrý. Jako bonus, zejména v čase vánočním, jsou na konci koncertu vloženy vánoční koledy ...

Více