Stáhnout PDF

Komentáře

Transkript

Stáhnout PDF
Číslo 3
magazine
LITE Camp
Tábor s angličtinou,
který děti
milují str. 6–11
Mr. Boris
Levitsky
Výjimečný servis
znamená výjimečný
úspěch AJ/ČJ str. 16–19
Bc. Pavel Paul
Chci naučit celý
Královéhradecký
kraj anglicky str. 4–5
Kanada,
země javorového listu
a nedotčené přírody...
str. 20–25
Theatre, ball
or cinema?
Vyrazte s angličtinou
za zábavou str. 26–27
SLOVO
NOVÝ ÚVODEM
ZÉLAND
Vážení studenti, milí přátelé,
držíte v rukou třetí číslo našeho časopisu, ve kterém
vám opět přinášíme zajímavé informace jak ze života
naší školy, tak ze světa angličtiny.
Ú
V
O
D
E
M
Víte například, kolik má angličtina slov a kolik se jich
používá v běžné komunikaci? Nebo co má angličtina
společného s francouzštinou? Odpovědi na tyto otázky
a spoustu dalších zajímavostí najdete v naší rubrice
„VÍTE, ŽE?“.
Kdo by se nechtěl podívat do Kanady!? Pro ty z vás,
kteří ještě neměli příležitost tuto nádhernou zemi
navštívit, přinášíme alespoň malý výlet prostřednictvím
našeho cestopisu. Nejvhodnější čas pro její návštěvu je
právě nadcházející období léta.
Ani v tomto čísle nechybí anglicko-český článek,
tentokrát opět od Borise Levitského na téma
„Výjimečná služba znamená výjimečný úspěch“, který volně navazuje na článek z minulého čísla.
S Dášou Hrubou jsme si povídali o letním táboře LITE Camp, který se svým týmem organizuje
již šestým rokem. V našem rozhovoru si můžete přečíst, jak vypadá běžný táborový den, jakou
formou se děti učí anglicky či jaké jiné aktivity dělají, když se právě nevěnují angličtině. Dozvíte
se také, jestli hrají v noci klasickou bojovku a co o táboře říkají naši stálí táborníci a jejich rodiče.
A jelikož se blíží léto, nemohu nezmínit oblíbené letní intenzivní kurzy, které probíhají
ve všech našich školách od června do září a které jsou skutečnou injekcí pro vaši angličtinu.
Právě díky jejich intenzitě studenti udělají za velmi krátkou dobu (pouhý jeden nebo dva týdny)
obrovský posun v jazyce, a to je jedním z důvodů, proč se staly tyto kurzy mezi našimi klienty
opravdovým hitem.
Přeji vám za celý náš tým prosluněné léto a spoustu zážitků.
Eva Řehořová
Výkonná ředitelka LITE
Obsah
3
Víte, že…
Zajímavosti, které
o angličtině možná
ještě nevíte.
4–5
Rozhovor
LITE
Od archeologie
k angličtině.
6–11
LITE Camp
Tábor s angličtinou,
ze kterého se dětem
nechce domů.
12–15
Ze života
školy
Něco z naší
„kuchyně“.
16–19
Anglicko-česky
Co vám zaručí výjimečný úspěch?
20–25
Kanada
Procestujte s námi
zajímavá místa a nedotčenou přírodu.
Vydavatel: PROSPECTEA Česká republika, s. r. o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 29028809, [email protected] EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 22160. Vydáno v květnu 2016 v Praze. TEXT A FOTO:
Marketingové oddělení LITE a Shutterstock. LITE je ochranná známka ve vlastnictví LITE International. LITE je oprávněna k používání studijní technologie Applied Scholastics založené na dílech L. Rona Hubbarda.
Applied Scholastics je ochranná známka ve vlastnictví mezinárodní organizace Association for Better Living and Education International a je použita s jejím svolením.
2
26–27
Anglické
okénko
Tentokrát s angličtinou
za zábavou.
VÍTE, ŽE…
Na světě se mluví
přibližně sedmi tisíci
jazyky, ale anglicky se
domluvíte téměř všude.
Angličtinu používají běžně
ke komunikaci
Počet lidí,
kteří používají
angličtinu jako druhý
jazyk, stále výrazně
převyšuje počet
rodilých mluvčích.
2 miliardy lidí
po celém světě.
56 států
používá angličtinu jako celostátní
úřední jazyk.
Dle počtu
mluvčích je (po čínštině) druhým
Zajímavá
nejrozšířenějším
faktčatině
Průzkumy
z celého světa ukazují,
že přeshraniční
o arnočgseliji budete
obchodní
komunikace
(a p
chtít naučit!)
probíhá nejčastěji právě
v angličtině.
Angličtina
je dominantním
obchodním jazykem
a pro lidi, kteří se
chtějí uplatnit na celosvětovém trhu práce,
se stala nutností.
Angličtina
je jazyk mezinárodní komunikace pro
celé lidstvo.
jazykem na
světě.
Angličtina má
jisté podobnosti s francouzštinou a němčinou,
protože její první formy se
vyvinuly z jazyka germánských
osadníků, kteří přišli na území
Británie z rozličných částí území
dnešního Německa. Angličtinu později ovlivnili také
Normané, jejichž jazyk byl
blízký francouzštině.
80 %
veškerého obsahu na internetu je v angličtině. Znalost
anglického jazyka vám tak
umožní přístup k neuvěřitelnému množství informací, které
by vám jinak mohly
být nedostupné.
Latinská a řecká
slova se do angličtiny dostala
až po rozšíření
křesťanství.
Zajímavá fakta
historie
anglického
z jazyka
V angličtině
neexistují slova,
Nejdelší slovo
z Oxfordského slovníku je
„pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis“. Toto
slovo je uměle vytvořené. Je to
pojmenování pro nemoc plic,
která je zapříčiněna vdechováním jemného popelu
a písčitého prachu.
která se rýmují se
slovy „month“,
„orange“, „silver“
a „purple“.
Anglické
Angličtina
v současnosti obsahuje přibližně
zajímavosti,
České výrazy
„lítost“ a „prozvonit“
se dostaly do žebříčku
dvaceti do angličtiny nepřeložitelných slov, který
sestavil server Matador
Network.
1 025 100 slov
a tento stav se neustále navyšuje (informace
z Global Language Monitor). Toto číslo je
tak velké, protože se sem započítávají i různé
významy jednoho slova, technické výrazy,
zastaralé výrazy atd. Běžný Angličan však
aktivně používá „jen“ 20 000 slov. Navíc
90 % anglického textu se skládá jen
z 1 000 slov.
o kterých možná
ještě nevíte
Angličtina je
jazyk nejméně
fonetický ze všech evropských jazyků. To znamená, že
se slova jinak píší a jinak čtou.
Tak například -oo- se jednou
vyslovuje jako „a“, jindy jako
„u“ a ještě jindy jako „o“
(blood, pool, floor).
Angličtina je
západogermánský
jazyk, který se začal
vyvíjet od 5. stol.
Angličtina se
vyvíjela pod vlivem
nájezdů různých kmenů
během své historie a tyto
události na ní vždy zanechaly stopy. Každý dobyvatel
přinesl svůj „pytel slov“. Takže
pro stejnou věc existují dva
i více výrazů (germánský,
normanský, francouzský, latinský, keltský atd.). Proto má
angličtina proti ostatním
jazykům několikanásobně větší slovník.
3
ROZHOVOR
Bc. Pavel Paul:
Chci zaběhnout
„Sportovec s vášní pro vaření
a fantasy literaturu“, tak
bychom mohli představit
lektora Bc. Pavla Paula
z pobočky v Hradci Králové.
Již v průběhu výběrového
řízení Pavel věděl, že chce
být součástí jazykové školy
LITE, a to ho drží již 7 let.
Do budoucna se chce mimo
vyučování věnovat také
kvalitnímu zaškolování
kolegů a učitelů a jeho snem
je zaběhnout maraton.
Pavel rád cestuje a poznává
nová místa
Vaření si
opravdu
užívá
Běh se stal
jeho velkou
láskou
C
moje cesta nepovede. Nicméně právě
tady jsem potkal velice inspirativního
učitele angličtiny. Díky němu jsem dostal
příležitost překládat archeologické články
a od té doby jsem získal k angličtině
pozitivní vztah.
Proč sis vybral právě tuto jazykovou školu
v Hradci Králové?
Přijímací řízení bylo docela náročné, testovala
se jak úroveň angličtiny, tak i psychologický profil
každého uchazeče. Dělalo se několik písemných testů
i několik ústních pohovorů. Už to mi napovědělo,
že se musí jednat o profesionální školu. V rámci
výběrového řízení jsem se zúčastnil i ukázkové
hodiny. Tam jsem si na vlastní kůži zkusil, jak jazyková
škola vyučuje jazyky, a byl jsem nadšený. Bylo mi
jasné, že chci být součástí tohoto týmu.
Jak bys jednoduše vysvětlil metodu výuky
LITE studentovi, který má zájem naučit se
anglicky?
Ze všeho nejdřív bych studentovi řekl, že to jde, že
na to má. Koneckonců, česky se také naučil, tak proč
ne anglicky. A právě stejným způsobem, jako jsme se
naučili česky, učíme studenty anglicky. Nepoužíváme
učebnice (jako roční děti jsme je také neměli)
a vyhýbáme se gramatickým pojmům a složité teorii
(o shodě přísudku s podmětem nám maminka
s tatínkem také nic neříkali). Výuka v LITE je hlavně
o mluvení, komunikaci a intenzivním procvičování
jazyka. Díky tomu si studenti látku skutečně zažijí
a jsou schopni ji používat v reálném životě. Naši
studenti se nechtějí stát lingvisty ovládajícími teorii, ale
chtějí umět mluvit. A to je naučíme.
Čemu ses věnoval předtím?
Předtím jsem studoval archeologii na Univerzitě
Hradec Králové. Bylo to velmi zajímavé a přínosné
studium, mám z něj spoustu krásných zážitků, ale
po ukončení bakalářského studia jsem věděl, že tudy
Proč bys doporučil studentovi angličtiny, aby
navštěvoval právě vaše hodiny angličtiny?
Protože za šest let práce ve škole LITE mám
za sebou řadu studentů, kteří se dokázali anglicky
naučit, někteří i od úplného začátku. S klidem
o tě přivedlo do jazykové školy LITE?
Byl jsem 22letý kluk, s čerstvě ukončeným
vysokoškolským studiem. Hledal jsem
práci, procházel jsem inzeráty, až jsem narazil
na jazykovou školu LITE. Jejich hlavní požadavky
byly skvělá znalost angličtiny a časová flexibilita.
Nebyla potřeba žádná praxe v oboru nebo
pedagogické vzdělání, což bylo pro mě ideální.
Zkusil jsem to a vyšlo to.
4
tedy mohu říct, že naše
metoda funguje, lidé hlavně
mluví a o to v jazyce jde.
Samozřejmě ale student musí
chtít se učit, jinak s ním nic
nezmůžeme.
Na co jsi v rámci svého působení v LITE
nejvíc pyšný?
Na úžasné zpětné vazby od studentů, v jakékoli
podobě. Například když vidíte, jak před vámi během
kurzu rostou a „rozkvétají“. Nebo když přijdou
na večerní kurz ztahaní a zničení a po třech hodinách
tvrdé práce odcházejí nabití energií a spokojení.
Nebo když se vám neustále ozývají bývalí studenti
s dotazem například: „Kdy začneš další kurz INT1?“
Podle toho víte, že děláte něco dobře.
Jak nejraději trávíš svůj volný čas?
Abych se udržel v kondici s angličtinou, čtu knihy.
Mám rád hlavně fantasy literaturu, jsou to takové
obdoby dětských pohádek, kde bojuje dobro se
zlem, člověk sice tuší, že dobro vyhraje, ale i tak je
během celé knihy napnutý. Mám rád i cestování, ať
už po krásách naší země, nebo po zahraničí. Další věc,
kterou si užívám, je vaření. Snažím se to nebrat jako
povinnost, ale jako koníček. Místo abych si řekl „zase
musím vařit“, řeknu si „copak dobrého si udělám
tentokrát“. Rád si i zasportuji, okolí Hradce Králové
maraton
běžci. Na podzim roku 2016 chci zaběhnout hradecký
maraton.
Jak se na takový náročný závod připravuješ?
Největší část přípravy je samozřejmě běhání samotné.
Mimo to čtu různou literaturu, sleduji a zkouším
různé tréninkové plány, tipy na vybavení, výživu apod.
Naštěstí mám kolem sebe celkem dost kamarádů běžců,
se kterými se navzájem podporujeme.
Jaké máš, Pavle, plány v osobním životě?
Hlavně bych chtěl dělat cokoli, co mi přináší radost.
Teď je to běh a učení, kdo ví, co to bude za pár let.
V životě nám byl dán k dispozici nějaký čas
a já bych si užil každou chvilku.
je perfektní pro brusle a kolo. Mou velkou láskou se
stalo běhání, do kterého mě před rokem a půl uvedl
kamarád a které mě pořád baví a pořád posunuje dál.
Myslíš, že muži jsou lepší kuchaři než ženy?
Je pravda, že v dnešní záplavě kuchařských show
v televizi převládají spíše muži. Ale upřímně, mně
chutná od mužů i žen. Je důležité, aby člověk dával
do vaření srdce, pak je jedno, jestli vaří muž, žena,
chlapec nebo dívka.
A jaké by sis chtěl splnit
profesní plány v jazykové
škole LITE?
Rád bych se podílel
na rychlém a kvalitním
zaškolení nových
kolegů učitelů.
Začátky nikdy
nejsou snadné,
ale v dobře
fungujícím
týmu
se to
Zmínil jsi, že rád cestuješ. Jaká země tě
v poslední době uchvátila? Proč?
Byl jsem nadšený z výletu do Irska. Je to krásná
zelená země s malebnými vesničkami, rozlehlými
pastvinami a působivými historickými památkami.
Na Irsku mě ale nejvíc uchvátili samotní Irové.
Cestoval jsem mimo velká města a měl jsem možnost
poznat spoustu rodilých Irů. Jsou velmi přátelští, velmi
veselí, a i když jsem po Irsku cestoval sám, díky nim
jsem si nikdy sám nepřipadal.
Jaké jsou tvé další sportovní plány a sny?
Chci běhat dál a rychleji. Běhání je jediný sport,
který mi takhle intenzivně (2–4x týdně) vydržel
takhle dlouho. A stále mě baví. Běhám sám,
s kolegy, s kamarády. Žádný výběh není stejný. Rád
se účastním závodů, je to parádní možnost zjistit, jak
na tom jsem, ale i vyměnit tipy a zkušenosti s jinými
Výuka
v LITE je
hlavně
o mluvení,
komunikaci
a intenzivním
procvičování.
snáší
mnohem
lépe. A také si napůl
žertem říkám, že jeden
z mých profesních cílů je
spolu s kolegy naučit celý
Královéhradecký kraj anglicky.
To je krásný cíl. ■
5
LITE CAMP
LITE
CAMP
,
tábor, kde se vaše děti
naučí hravě anglicky
LITE Camp je určen pro děti od 6 do 16 let a je ideální pro začátečníky
i pokročilé. Stejně tak i pro děti, které
mají angličtinu rády, tak i pro ty, které ji
rády nemají a třeba se jí i ve škole bojí.
„Naším cílem je děti naučit angličtinu příjemným
a hlavně přirozeným způsobem, aby jí nejen
porozuměly, ale také aby ji měly rády a nebály se
jí,“ říká Dáša Hrubá, koordinátorka tábora, se kterou
jsme si o campu povídali.
LITE CAMP
Týmová hra –
prolézání
pavučinou
Závěrečná hromadná fotka
K
dy jste pořádali první LITE Camp?
První LITE Camp jsme pořádali v roce
2010, a to ve spolupráci se společností,
která se specializovala na pořádání běžných táborů
a měla s tím tedy dostatek zkušeností. Dopoledne
bylo věnováno učení, odpoledne se však lektoři
proměnili ve vedoucí a následoval běžný táborový
program. Nicméně jsme s touto spoluprací nebyli
úplně spokojeni, protože jsme si dětičky chtěli
rozmazlovat po všech stránkách, tj. i po stránce
stravy a odpoledního programu. Proto si od roku
2011 organizujeme tábory již sami a vše je podle
našich představ.
Kdo se po dobu tábora o děti stará?
Celý tým je složen z našich lektorů, které dobře
známe a víme, že se o děti skvěle postarají. Našimi
tábory prošlo přes 300 dětí.
Kde organizujete letošní LITE Camp?
Letos náš tábor bude ve Vysoké Srbské – okres
Náchod. V tomto areálu jsme již od roku 2014.
Areál se skládá z velké budovy a více než dvaceti
chatek. V budově jsou k dispozici toalety a sprchy
a je ideální hlavně při nepříznivém počasí, protože
je v ní dostatek místností k nerušené skupinové
výuce. Celý areál je obklopen lesy, loukami
a protéká v něm malá říčka. Je to příjemné místo
i pro odpolední táborový program. Pro termíny
kurzů, které máme letos k dispozici, navštivte naše
internetové stránky www.lite.cz.
Můžete nám popsat běžný táborový den?
Ráno, kolem 7. hodiny, je budíček s následnou
rozcvičkou. Po rozcvičce je čas na osobní hygienu
a snídani. Po snídani, tj. kolem 8. hodiny, startuje
výuka. Nechybí ani dopolední svačinka. Kolem
8
Tvorba
táborových
triček
12. hodiny je oběd a následně polední klid.
Většina dětí využívá polední klid ke psaní
domácích úkolů. Poté začíná odpolední program,
tj. dobrodružství, zábava, sranda a bojovnost mezi
týmy. Odpolední program obsahuje různé týmové
hry, ať v lese, na louce, či v táboře na hřišti. Celý
týden všechny týmy hrají celotáborovou hru, hra je
složená z mnoha soutěží a úkolů. Na závěr tábora
jsou vyhlášeny výsledky a na nejlepší týmy čeká
odměna. Během odpoledne si ještě děti nacvičují
společný závěrečný program pro rodiče. Po večeři
je klidnější večerní program i s angličtinou – různé
hry, ve kterých je také zapojená angličtina. Kolem
21. hodiny je večerka.
Mimo výuku se jedná o běžný dětský tábor?
Ano. Mimo her a soutěží u nás nechybí ani
pořádný táborák, který pořádáme minimálně jednou
týdně, a noční hra. Nikdy u nás děti nestrašíme, ale
necháme je seznámit se i s nočním lesem, který
dobře znají z denních her. Po chvíli se rozkoukají
a vidí i jiné věci než ve dne a zjistí, že tma jim neublíží
a nemusí se jí bát. Během odpoledního programu
vyrábíme například táborová trička, která jim zůstanou
jako památka na tábor. Na závěr tábora je program
pro rodiče, na kterém děti předvedou to, co si
připravily – tento program je samozřejmě v angličtině
a jsou zapojeny všechny děti.
Jak probíhá výuka dětí?
Výuka trvá čtyři vyučovací hodiny a probíhá
podobným způsobem jako ve školách LITE, ale
obsahově je přizpůsobena dětem. Samozřejmostí je
i spousta her a soutěží.
V táboře je spousta dětí, rozdělujete je
do týmů podle věku?
Táborový pokřik
kolem ohně
Týmy jsou věkově smíšené, tj. v každém
týmu jsou děti od nejmladších po nejstarší. Toto
rozdělení se nám velmi osvědčilo. Je nádherné
sledovat, jak jsou velké děti trpělivé vůči mladším,
s ochotou jim ve všem pomoci a povzbudit
je. A zároveň se malé děti učí od těch velkých
různým dovednostem.
Jaké máte zpětné vazby od rodičů či od dětí?
Rok od roku je o tábor větší a větší zájem. Vrací
se nám nejenom naši věrní táborníci, ale přichází
i spousta dětí, které na tomto táboře ještě nikdy
nebyly. S každým dalším rokem je LITE Camp více
a rychleji obsazen. Většina nových dětí se k nám
hlásí na doporučení od táborníka, který s námi
již byl. Z toho usuzuji, že spokojenost je opravdu
veliká. Angličtinu si děti hned oblíbí, baví je, protože
na sobě vidí pokroky už po prvním dni. Ideální, jak
zjistit, jaký náš tábor je, je ho vyzkoušet.
Týmová hra–
ocáskovaná
Tvorba kulis
na závěrečné
vystoupení
pro rodiče
Dopolední
táborová
výuka AJ
Večerní posezení
u táborového ohně
9
LITE CAMP
Co říkají na LITE Camp
děti a jejich rodiče?
Vážená paní Hrubá,
velké poděkování patří vám a všem vašim
kolegům za to, jak krásný týden jste našim
dětem připravili.
Jak jsem vám již na táboře říkala, Lucce se na tábor
nechtělo, protože tam nastupovala sama, nikoho
neznala. Byl to mezi mnou a Luckou jakýsi „výměnný
obchod“, když chtěla jet v květnu se školou na týden
do Londýna. Z vlastní zkušenosti s vaší jazykovou
školou jsem věděla, že LITE je synonymem pro
příjemné lidi a přátelskou atmosféru, a proto jsem
Lucku na tábor tak trochu „ukecala“.
V sobotu odpoledne, když jsme spolu čekaly
na příjezd její spolubydlící do chatky a viděla
jsem, jak je otrávená a možná i naštvaná, že tam
musí zůstat, jsem odjížděla se smíšenými pocity
a do večera přemýšlela, jestli jsem neudělala chybu,
když jsem jí zařídila prázdninovou aktivitu tak trochu
proti její vůli (obvykle to svým dětem nedělám),
jako maminka tyhle pocity určitě znáte. Večer mi
na dotaz, jak se má, přišla SMS „Čaukyy, faajn“ a já
jsem si mohla vybrat, jestli to myslí vážně, nebo je
naštvaná. V neděli se celý den neozvala, takže jsem
už k večeru byla přesvědčená, že varianta b) – tedy
naštvání – je správně.
O to větší bylo mé překvapení, když jsem
jí večer zavolala a ona mi s velikým nadšením
vyprávěla, jak je to na táboře super, neuvěřitelně
skvělí lidé, super program, takže ani nemá čas
volat... a příští rok že bude chtít jet znovu. Musím
přiznat, že v tu chvíli jsem skoro brečela :-).
A když se pak skoro celý týden neozvala, věděla
jsem, že je tam nadmíru spokojená.
Lucka byla o loňských prázdninách na tanečním
táboře (jako malá chodila do Besty a tanec má
moc ráda) manželů Černých z Chrasti, jela tam
s kamarádkou, a když jsem pak při závěrečném
tanečním vystoupení pro rodiče viděla tu super
atmosféru a nakonec tekly i slzičky smutku při
táborovém loučení, myslela jsem si, že takhle
skvělý tábor už nenajdeme.
Ale jsem moc ráda, že jsem se mýlila, letos
absolvuje skvělé tábory dva :-). Při vašem
táborovém loučení chvílemi tekly slzy i mně, bylo
10
to úžasné, nádherné, skvělé. Lucka už plánuje další
setkávání se svými novými kamarády a už teď se
těší na váš tábor o příštích prázdninách.
Ještě jednou tedy velké poděkování vám
a vašim kolegům za to, že jste našim dětem
připravili nádherný prázdninový týden plný
nejen zábavy a poznání, ale především úžasných
mezilidských vztahů, na který určitě budou dlouho
a rády vzpomínat (stejně jako já budu mít dlouho
v paměti obrázky šťastných dětí, které se – někdy
se slzičkami – loučí s táborovými vedoucími;
nejkrásnější vysvědčení tábora).
Mějte se moc hezky, užijte si hezké léto
a budu se těšit někdy na viděnou (nejpozději asi
na podzim při mém odloženém kurzu angličtiny ;-)).
Dobrý den, paní Hrubá,
jak již jsme spolu telefonovaly, obě dcery byly
velmi spokojené a Lea (starší) by ještě ráda zůstala
:-), hned referovaly, co nového se naučily, dá
se říct, že konečně jsem od nich slyšela anglická
slůvka a věty.
I sama Lea to komentovala slovy, že se naučila
víc než za tři roky ve škole, to myslím mluví
samo za sebe. Zábava, hry, jídlo – vše si moc
pochvalovaly, Lindě moc chutnalo (doma jídlu moc
nedá, ale tam že si i přidávala :-)).
Moc děkujeme za super tábor
a těšíme se na příští rok!!!!!
Děkuji moc a jste úžasní
Moc děkuji, že jste dětem připravili
tak úžasný týden plný nových poznatků,
zážitků a zkušeností. Obdivuji vás
všechny za vaši neúnavnou aktivitu,
nápaditost, originalitu a v neposlední
řadě obdivuhodnou trpělivost! Již druhý
den (v poledne, ihned po probuzení) mi
Deniska v obrovské euforii oznámila, že
se už těší na příští prázdniny.
Takže veliké díky vám všem a na
shledanou na dalším LITE Campu.
Dobrý den,
chtěla bych
celému vašemu
týmu poděkovat
za úžasný tábor.
I když byli naši
Týmová hra – běh
kluci s vámi
a házení létajícím talířem
poprvé, tak vše
dopadlo nad
očekávání výborně. I přes počáteční seznamovací
a zvykací potíže našeho mladšího – Ríši, kdy mi
volal, že chce domů, tak v polovině tábora volal,
že je to tam super, že mají buřty, a po skončení
tábora mi dokonce řekl, že chce jet příští rok
znova. Což si myslím, že je na jeho povahu
(nemá rád změny) dost rychlý zlom.
I konstatování našeho staršího – Tondy „jóó, je
to tu dobrý, to vloni ten tábor (se Syka agency) byl
příšernej“ mluví za vše.
Takže vám všem ještě jednou děkuji
za vytvoření úžasné pohodové atmosféry
a skvělou péči o děti. No a samozřejmě i za výuku
angličtiny, kterou náš Tonda chválil :-). A to mu
jazyky moc nejdou.
Hezký zbytek prázdnin
11
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V LITE to žije!
V uplynulých měsících ve školách LITE proběhla spousta zajímavých akcí,
ať už pracovních, či společenských. Vybrali jsme pro vás některé z nich.
NOVOROČNÍ KONFERENCE
Nový rok jsme zahájili
společnou pracovní
konferencí na zámku
ve Valči. Zhodnotili
jsme rok 2015, předali
certifikáty nejlepším
pracovníkům a školám
a nastínili plány
na tento rok. Vznikly
zde nejenom zajímavé
pracovní nápady, ale
byl čas i na zábavu.
Zahráli jsme si bowling,
po slavnostní večeři
si zazpívali, pobavili
se u scének a her.
Odjížděli jsme
s výbornou náladou
a plni pracovního elánu.
Opravdu jste byli
hodní
Všechny vás moc
zdravíme
PRAHA – Halloween
Na Halloween se naši lektoři převlékli do strašidelných
kostýmů a vydali se potěšit studenty do svých tříd.
O přestávce všechny podarovali malými sladkými strašidýlky.
A v prosinci nás, jako každý rok, navštívil Mikuláš s božským
andělem a samozřejmě nesměl chybět ani čert.
Zrcadlo, zrcadlo,
kdo je tady
nejkrásnější?
12
Někteří z oceněných
pracovníků
Opravdu jste byli
hodní
Nadané
sourozenecké
duo z Liberce
A nechyběly ani
kytary…
n a Mikuláš
Sladké
překvapení
pro studenty
S našimi lektory
angličtinu určitě
zvládnete!
Slavnostní večeře
13
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PLZEŇ – Příchod
Naši milí studenti
JIHLAVA – Prostory a soutěž
Prostory pro
studenty
V Jihlavě jsme také pořádali
soutěž o nejoriginálnější
fotografie z cest. Studenti
svými nápady skutečně
předčili naše očekávání. Byli
prostě báječní a vymýšleli,
co se dalo. Tato akce měla
velký úspěch.
14
Na konci loňského roku jsme se přestěhovali
do nových krásných prostor. K dispozici
máme celý domeček, ve kterém se všem
moc líbí.
Copak asi říkal
Mikuláš tak
vtipného?
OSTRAVA
Studenti
zasílali
originální
pozdravy
z dovolené
d Mikuláše
Ani naše škola v Plzni nebyla
ochuzena o návštěvu Mikuláše
a čerta. A jako každý rok se studenti
ve třídách velice pobavili.
Spokojení
studenti
BRNO – Nové prostory
Také v Brně začaly být prostory školy
pro studenty i učitele těsné, a proto
jsme na podzim minulého roku začali
s přestavbou, která trvala asi tři týdny. Získali
jsme navíc nejenom další tři učebny, ale
i prostornou recepci a kancelář. Interiér je
krásně vymalovaný v barvách LITE . Každá
třída byla pojmenována podle známého
anglicky mluvícího města. Za zajímavost
stojí, že celá rekonstrukce proběhla
za plného chodu školy. Nové prostory se
všem moc líbí.
– Narození Terezky
O čem asi sní…?
Terezka v náručí
své maminky
V Ostravě se mohli
těšit z příchodu nového
človíčka. Paní ředitelce Lucce
se narodila krásná holčička
Terezka. Všichni, hlavně rodiče
měli velký důvod k radosti
a malé Terezce přáli spoustu
zdraví a štěstí.
Recepce školy
15
ANGLICKO-ČESKY
Exceptional Service
– Exceptional Success
Výjimečná služba
– výjimečný úspěch
16
17
ANGLICKO-ČESKY
Mr. Boris Levitsky – II.
A satisfied customer is a customer
who feels that they received what they
expected from the product or service
that they bought from you and nothing
more. The product was average, the
service was average and they are
content or pleased with their purchase.
However, they may or may not talk
about their experience or refer someone
to you. Not bad, but not great.
Spokojený zákazník je zákazník, který
cítí, že od produktu či služby, které
od vás zakoupil, dostal to, co očekával,
a nic víc. Produkt byl průměrný, služba
byla průměrná a on je spokojený nebo
potěšený svým nákupem. Nicméně,
možná o své zkušenosti někomu řekne
a možná ne a možná k vám někoho
pošle, nebo nepošle. Celkem dobré,
ale ne skvělé.
A
L
So how do you earn the loyalty of your
customers?
Jak si tedy zasloužíte loajalitu svých zákazníků?
loyal customer is a customer who feels great about their
purchase. They are enthusiastic about the service or product,
that they bought from you because their needs were not only
met but they were exceeded. They received service and quality far
more than they expected. Their experience with you was memorable
and they will be active in talking about you and referring people to
you. That is the road to exceptional success!
Satisfied customers are only a sign that you did your minimum job. Let’s be
realistic, yes, you did what you were supposed to do, but in the customers’
eyes that is a mediocre job, not something that they will remember you for.
Loyalty is an interesting subject. I am sure you have all experienced
it. A loyal friend, a loyal fan, a loyal girlfriend/boyfriend or husband/
wife. It is the highest form of commitment, dedication and friendship.
It is faithful, unstoppable, continual and ceaseless. Would you prefer
your wife/husband, boyfriend/girlfriend or friend to be just satisfied or
would you prefer them to be loyal?
But you must remember, as in life as it is with customers, loyalty is
not just granted it is earned.
First, you have to understand one point and only one point.
Customers are contacting you because they need HELP and they
need HELP NOW!
They need answers to questions, they need service, they need help
with something that is wrong or broken, they need help to place an
order, in all its different forms and variations, like the words in the
Beatles song, “All You Need is Love”, in the case of customers, All They
Need is HELP! And they need it NOW!
How do you want to be treated when you are a customer? If you
don’t want it done to you, don’t do it to them.
When you call a company because you need help with something,
do you want to hear things like “the person who handles that is on
vacation”, or “we are out of stock and I don’t know when we will have it”,
18
oajální zákazník je zákazník, který má ze svého nákupu skvělý pocit.
Ze služby nebo produktu, které od vás koupil, je nadšený, protože
nejen jeho potřeby byly uspokojeny, ale ještě je přesáhly. Dostalo
se mu služeb a kvality daleko nad jeho očekávání. Jeho zkušenost
s vámi byla nezapomenutelná a aktivně o vás bude mluvit a posílat
k vám lidi. To je cesta k výjimečnému úspěchu!
Spokojení zákazníci jsou pouze znamením toho, že jste udělali
minimum své práce. Buďme realističtí, ano, udělali jste, co se od vás
očekávalo, ale v očích zákazníka je to průměrná práce, ne něco, pro co
by si vás pamatoval.
Loajalita je zajímavá věc. Jsem si jistý, že jste to všichni zažili. Loajální
kamarád, loajální fanoušek, loajální přítelkyně/přítel nebo manžel/
manželka. Je to nejvyšší forma věrnosti, oddanosti a přátelství. Je věrná,
nezastavitelná, vytrvalá a neustálá. Dali byste přednost tomu, aby vaše
manželka / váš manžel, přítel/přítelkyně, kamarád byli pouze spokojení,
nebo byste dali přednost tomu, aby byli loajální?
Ale musíte si zapamatovat, že stejně jako v životě je to se zákazníky,
loajalita není samozřejmostí, je zasloužená.
Nejprve musíte pochopit jednu jedinou věc.
Zákazníci vás kontaktují, protože potřebují POMOC a potřebují
POMOC TEĎ!
Potřebují odpovědi na otázky, potřebují službu, potřebují pomoc
s něčím, co není v pořádku nebo co je rozbité, potřebují pomoc
se zadáním objednávky, pomoc ve všech jejích různých formách
a variacích, jako slova v písni Beatles „vše, co potřebuješ, je láska“,
v případě zákazníků je vše, co potřebují, POMOC! A potřebují ji TEĎ!
Jak vy chcete, aby se s vámi jednalo, když jste zákazník? Pokud
nechcete, aby to dělali vám, nedělejte to vy jim.
Když voláte do nějaké firmy, protože potřebujete s něčím pomoct,
chcete slyšet věci jako „osoba, která to má na starosti, je na dovolené“
nebo „došly nám zásoby a nevím, kdy to budeme mít,“ či „to není
moje práce“ nebo „váš telefonát bude vyřešen v pořadí, ve kterém
or “that’s not my job”, or “your call will be answered in the order that it
was received”, or “our policy does not allow us to…”, or you get a recorded
message that says: “I’m either on the phone or away from my desk.”
Any computer that answers the phone, anyone unfriendly, anyone
giving an excuse or arguing or making the customer feel they are
wrong is not making a loyal customer and is in fact losing money for
the company and is certainly not delivering exceptional service!
I am sure you hate this when it happens to you because it doesn’t
help you with what you want now! Well, your customer hates this just
as much as you!
Banks in the United States are notorious for this. You only call them
when you absolutely need help and you get a recorded message that
tells you to press 1 for this, press 2 for that, enter your 15 digit account
number and after 5 or 10 minutes you finally get a live person on the
phone and they ask you for your 15 digit account number again!!
How annoying!! What do you remember from this transaction as
a customer? You remember how frustrating and annoying the bank is
and how you never want to call them again.
Yes, it’s true, customers these days are smarter, more price
conscious, more demanding, less forgiving, more difficult to satisfy,
less loyal and above all have more options or choices because more
competition is approaching them. That is exactly why your customer
service must be exceptional and create loyal customers and not just
satisfied customers.
byl přijat,“ nebo „naše směrnice nám nedovoluje…“ nebo se vám
dostane nahrané zprávy, která říká: „Buď telefonuji, nebo jsem mimo
kancelář.“
Jakýkoliv počítač odpovídající na telefonát, kdokoli nepřátelský,
kdokoli, kdo se vymlouvá či hádá nebo vzbuzuje v zákazníkovi pocit, že
nemá pravdu, nevytváří loajální zákazníky a ve skutečnosti způsobuje
firmě finanční ztrátu a zcela určitě nedodává výjimečnou službu!
Jsem si jistý, že nesnášíte, když se vám toto stane, protože vám to
nepomáhá s tím, co teď chcete! No, váš zákazník to nenávidí stejně
jako vy!
Banky ve Spojených státech jsou tím proslulé. Voláte jim pouze
tehdy, když rozhodně potřebujete pomoc, a dostanete nahranou
zprávu, která vám říká, abyste stiskli 1 pro to, stiskli 2 pro ono, zadali
15místné číslo účtu a po pěti nebo deseti minutách nakonec dostanete
k telefonu živou osobu a ta vás požádá o vaše 15místné číslo účtu
znovu!! Jak otravné!! Co si z tohoto jednání jako zákazník pamatujete?
Pamatujete si, jak frustrující a otravná ta banka je a jak jim už nikdy
nechcete volat.
Ano, je pravdou, že zákazníci jsou dnes chytřejší, jsou si více
vědomi ceny, více vyžadují, méně odpouštějí, je těžší je uspokojit, jsou
méně loajální, a protože je oslovuje větší množství konkurence, mají
především více možností nebo voleb. Přesně z toho důvodu musí být
vaše služby zákazníkům výjimečné a musí vytvářet loajální zákazníky
a ne jen spokojené zákazníky.
This is why you must:
Proto musíte:
1.
Understand your customers
2.
Be prepared to serve them
3.
Help angry customers right away
4.
Ask customers for information
5.
Listen to customers
6.
Be responsible for your actions
7.
Follow through on any promises you make to the customer
8.
Be memorable
9.
Positively surprise customers
10.Try to keep customers for life and get referrals from
customers on a regular basis without even asking for
them
1.
Rozumět svým zákazníkům
2.
Být připraveni jim poskytnout služby
3.
Rozzlobeným zákazníkům pomoci okamžitě
4.
Žádat zákazníky o informace
5.
Naslouchat zákazníkům
6.
Být zodpovědní za své činy
7.
Dotáhnout do konce všechny sliby, které jste zákazníkovi dali
8.
Být nezapomenutelní
9.
Mile zákazníky překvapovat
10.Snažit se udržet si zákazníky na celý život a pravidelně
na základě jejich doporučení získávat nové, aniž byste je
o taková doporučení museli žádat.
Every time a customer calls you or contacts you, are you doing the
above? If you keep these points in mind and do your best to use these
points, you will create frequent, lasting impressions that the customer
will remember and you will thereby earn their loyalty.
Pokaždé, když vám zákazník zavolá nebo vás kontaktuje, děláte výše
uvedené? Pokud máte tyto body na paměti a děláte vše pro to, abyste
je používali, vytvoříte hojné, trvalé dojmy, které si zákazníci budou
pamatovat, a tím si zasloužíte jejich loajalitu.
If everyone wants loyal customers, why is only
customer satisfaction measured?
Když chce loajálního zákazníka každý, proč je
jediným měřítkem spokojenost?
Ask your customers to describe the most memorable thing that
happened during their last transaction with you. Their answers may surprise
you. However, you will probably learn something that you didn’t know and
your awareness will be raised. And that will bring you that much closer to
providing exceptional service and earn your customers’ loyalty. ■
Požádejte své zákazníky, aby popsali tu nejnezapomenutelnější věc,
která se stala během jejich posledního jednání s vámi. Jejich odpovědi
vás možná překvapí. Nicméně, pravděpodobně se dozvíte něco, co
jste nevěděli, a vaše vědomí se zvýší. A právě to vás o tolik přiblíží
k dodávání výjimečných služeb a získávání loajality zákazníků. ■
You can write me with questions or comments anytime:
[email protected] I would love to hear from you.
Kdykoli mi můžete napsat jakékoli otázky či komentáře na e-mail:
[email protected] Budu rád, když mi napíšete.
19
Kanada,
země javorového
listu a nedotčené
přírody
Nádherné jezero Moraine v Údolí
deseti vrcholů v národním parku
Banff v Albertě
20
„Po dvou letech poslouchání kolegy Kanaďana, jak básní o své rodné
zemi, jsem se rozhodla vydat se za dobrodružstvím a přestěhovala se
z Prahy na západ Kanady do horského městečka asi o 4 700 obyvatelích.
V Kanadě jsem už přes rok a půl a zatím bez úmyslu ji opustit. Přesto
že se mi již podařilo procestovat velkou část této rozlehlé země,
zůstávám zatím v onom malém horském městečku jménem Jasper, kde
je na denním pořádku, že dopravu na silnicích zastavují přecházející
medvědi, horské ovce, jeleni a čas od času také losi.“
21
KANADA
Kanadští fanoušci
oslavující zlatou medaili
na zimních olympijských
hrách v roce 2010
Toronto, vyhlídková věž
CN Tower, víceúčelový
stadion Rogers Centre
N
ení Kanada jako Kanada.
Kanada se skládá z deseti provincií
a tří teritorií a před cestou do této
země je dobré si uvědomit, kam se vlastně
člověk vydává. Každá provincie má svá
specifika. Zároveň je rozdíl, jestli přijedete
do velkoměsta, nebo řekněme do odlehlejších
oblastí – národních parků a malých městeček.
Sportovní ráj
Montreal nebo třeba Toronto jsou rušná
velkoměsta se vším, co k tomu patří, nakupováním,
kulturou, zábavou, plážemi a parky, do kterých
místní v létě utíkají za relaxací. Kanaďané jsou
Hokejový národ s velkým H. Montreal žije
úspěchy svého hokejového týmu Montreal
Canadiens v NHL, a když se hraje zápas v play-off, najdete hokejové dresy skoro na každém
rohu, například i na soše na náměstí.  Toronto
se kromě hokejového týmu pyšní také svým
úspěšným baseballovým týmem Blue Jays
a stadionem s rozevírací kupolí, který stojí hned
vedle světoznámé CN Tower (v letech 1976–2010
nejvyšší věž světa). Na doporučení pár kanadských
přátel jsem se šla podívat na svůj první baseballový
zápas právě tam a atmosféra byla úžasná. Jelikož
byl krásný jarní den, poštěstilo se mi i sedět pod
širým nebem a kochat se CN Tower nade mnou.
Klid a nádherná příroda
Pokud se vydáte projet národní parky v Albertě,
zjistíte, že velmi často musíte ujet desítky až
stovky kilometrů, abyste se dostali z jedné
22
malé komunity do druhé. Navíc bez auta se tu
neobejdete. Na rozdíl od měst tu neexistuje
městská hromadná doprava a meziměstských
autobusových a vlakových spojů je pomálu.
V době mimo turistickou sezonu (hlavně jaro
a podzim) jsou malá městečka povětšinou
prázdná, místní si tu žijí svým poklidným
životem v nádherné přírodě, krámky
a čerpací stanice mají zkrácenou otevírací
dobu nebo jsou úplně zavřené. Přesto že
letos je to již moje druhá zima v Kanadě,
stejně se mi občas stane, že mě
překvapí cedule „zavřeno“, když se
vydám něco nakoupit bez rozmyslu.
Zejména v letní sezoně se to tu
ale jen hemží aktivitou. Miliony
turistů a cizinců přijíždějících
za sezonní prací si naplno
užívají outdoorové sporty,
jedinečné scenerie a honí
se za příležitostí alespoň
jednou vidět a vyfotit si
medvěda.
Život a práce
v Kanadě
Kanaďané jsou
pyšní na svůj
multikulturalismus
a otevřenost vůči
všem cizincům. Jsou
přátelští, rádi vám
poradí a pomohou.
Kanadská
jízdní
policie
Nemělo by vás překvapit, když se s vámi dá někdo
vedle vás ve frontě nebo na lavičce jen tak do řeči.
Pokud nemáte ty správné drobné do automatu
na lístek na MHD, může se vám klidně stát, že
vás řidič autobusu nechá jet zadarmo (jak se mi
to několikrát stalo ve Vancouveru). Kanaďané
také hodně cestují a sledují zahraniční zprávy. Už
mnohokrát jsem byla překvapená jejich znalostí
Evropy včetně České republiky.
Zejména v turisticky populárních oblastech –
národních parcích a lyžařských střediscích
na západě země je díky cestovnímu ruchu
práce dost. Pro cizince není
problém sehnat sezonní
práci během pár dní,
pokud vám nevadí
začít například jako
pomocník v kuchyni
nebo pokojská. (Je
tu i spousta Kanaďanů
z menších měst
na východě, kteří přijeli
na západ za prací.)
Kanaďané jsou zvyklí
tvrdě pracovat. Lidé mají
často dvě zaměstnání.
Já jsem měla již před
odjezdem do Kanady
dobrou angličtinu
a práci jsem si sehnala
sama na dálku rozesíláním
životopisů. Začala jsem jako
recepční v hotelu, přes léto
Muzeum, které se věnuje
problematice životního
prostředí v Montrealu
Calgary, most pro pěší – Peace Bridge
Obecné informace
o Kanadě:
 Kanada se rozkládá v severní části Severní
Ameriky
 Počet obyvatel: 35 056 064
 Celková rozloha: 9 984 670 km²
 Hlavní město: Ottawa
Přístaviště
ve Vancouveru
jsem si ještě přivydělávala výpomocí v půjčovně
aut a nedávno jsem povýšila na vedoucí recepce.
Nechte se okouzlit divokou přírodou v Jasperu
Tohle malé městečko, ve kterém žiji, leží
ve Skalnatých horách ve stejnojmenném národním
parku zapsaném na Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Jasper je ikonou
kanadských národních parků díky naprosto
nedotčené přírodě a dechberoucím vyhlídkám.
Městečko je obklopené horami, na jejichž
vrcholcích se od podzimu do jara leskne sníh. Mé
nejoblíbenější místo je park uprostřed města, odkud
vidíte v podstatě všechny hory kolem dokola.
V okolí Jasperu je nepřeberné množství průzračně
modrých jezer a turistických stezek od krátkých
na hodinovou vycházku až po ty na několikadenní
túry. Kromě hledání ledovců, jezer a vodopádů je
v létě také populární rafting, horská cykloturistika
nebo rybaření. V zimě se centrem dění stává
nedaleké lyžařské středisko, do kterého si teď jezdím
alespoň jednou týdně zalyžovat. Kdo má rád prašan,
může si vyšlápnout a sjet nějakou tu horu i mimo
sjezdovky (jen pozor na laviny).
Projeďte se po Icefields Parkway
Vydejte se z Jasperu na jihovýchod, směrem
do národního parku Banff a města Calgary, po jedné
z nejkouzelnějších vyhlídkových projížděk na světě –
dálnici číslo 93 nebo také tzv. Icefields Parkway.
Tento přes 100 km dlouhý úsek dálnice je mým
nejoblíbenějším místem pro pozorování medvědů.
Tady jich vždycky vidím nejvíce. Můj rekord jsou
tři medvědi za den. Když se vydáte na cestu brzo
ráno nebo navečer koncem května a v červnu,
pravděpodobnost, že žádného medvěda neuvidíte,
je dost malá. Pozorovat medvěda, jak se klidně
prochází vedle vašeho auta, je úžasný zážitek. Potkat
medvěda v lese, bez bezpečí auta, je ale o něco více
adrenalinové. Naštěstí tohle se mi zatím podařilo
pouze jednou, a to z relativně bezpečné vzdálenosti
druhého břehu jezera.
Udělejte si zastávku v Banffu
Národní park Banff se nachází jen asi 120 km
od Calgary a je o něco rušnější než Jasper. Najdete
tu až neuvěřitelně modré ledovcové jezero
Moraine, vyobrazené na zadní straně kanadské
dvacetidolarové bankovky z let 1969–1979,
nebo jezero Louise, které je (ne bezdůvodně)
nejfotografovanějším jezerem v Kanadě. Samotný
Banff nabízí množství krámků, restaurací a barů,
sirné prameny a kabinovou lanovku, která vás v létě
vyveze na vrchol 2 281 metrů vysoké hory Sulphur
Mountain. Výhled na město, údolí a hory okolo je
dechberoucí.
 Úřední jazyky: angličtina, francouzština
 Měna: kanadský dolar (CAD)
 Nejvyšší bod: Mount Logan, Yukon (5 959 m n. m.)
 Hraničí se Severním
ledovým oceánem (sever),
Atlantikem (východ), USA (jih a severozápad)
a Tichým oceánem (západ)
 Nejrozšířenějším a nejznámějším státním
symbolem je javorový list, jehož první
používání se datuje až do 18. století a který je
vyobrazen na současné kanadské vlajce
Historické město
Quebec
Kochejte se Pacifikem z Vancouveru
Vancouver mě překvapil poměrně maloměstskou
atmosférou: klidné čtvrti, malé krámky, útulné
hospůdky, spousta parků a zeleně! Oblast kolem
Vancouveru je nejteplejší z celé Kanady. Oceánem
ovlivněné podnebí mi připomíná Velkou Británii.
Nejen že je tam tepleji, ale také častěji prší.
Zatímco v horách budete v zimě shánět hucule
nejlépe do minus 30 °C, jednou z prvních věcí,
23
KANADA
Co byste ještě měli vědět:
 Všechny ceny se vždy uvádějí bez daně
(v obchodech na zboží, v restauraci v jídelním lístku
apod.). Daň je vám připočtena k ceně při placení.
Na zboží a služby je minimálně uvalena 5%
nepřímá federální daň GST (Goods and Services
Tax). Většina provincií uvaluje na zboží a služby
ještě druhou, provinciální daň, jejíž sazby se mezi
provinciemi liší.
 Pití alkoholu na veřejnosti je zakázáno – tím
se rozumí například pití z načaté plechovky piva
na ulici. Kromě Quebecu lze koupit jakýkoli
alkohol pouze v k tomu určených licencovaných
obchodech.
 V oblastech stranou velkých měst v době
mimo hlavní sezonu mohou být turistické atrakce,
obchody, kempy atd. zavřené nebo otevřené
jen částečně. Obzvláště v zimě mohou být také
za špatného počasí zcela uzavřené některé silnice
a dálnice.
 Při rozhovoru s Kanaďanem nereferujte
o Kanadě jako o Americe, ani když tím budete
myslet ze zeměpisného hlediska kontinent Severní
Amerika. Kanada a USA jsou dvě samostatné
země.
 Kanaďané velmi často a rádi mluví o počasí
a pravidelně sledují předpověď počasí.
 Lidé v této zemi se za všechno omlouvají
(Američané si z nich kvůli tomu rádi dělají legraci).
Omluví se i za to, co nezpůsobili nebo nemohli
v žádném případě ovlivnit.
Niagarské vodopády
které si ve Vancouveru pořídíte, budou gumáky.
Pohled na záliv English Bay, kde v dálce kotví
desítky nákladních lodí, je ale nezapomenutelný
za jakéhokoli počasí – projděte se po některé
z mnoha pláží a určitě obejděte dokola obrovský
Stanley Park.
A pokud vás neohromí pohled
na oceán, stačí se pootočit
a v dálce uvidíte hory. Přejeďte
trajektem na severní břeh
města a vydejte se
k 137 metrů dlouhému
visutému mostu Capilano
prozkoumat, jak vypadá
deštný prales kanadského
pobřeží. Tady se také mimo
jiné můžete projít v korunách
 Kanaďané nepředbíhají. Vždy se vzorně řadí
do fronty jeden za druhého v pořadí, v jakém přišli.
Pokud uvidíte, že se někdo přiřadí do fronty „ze
strany“, zaručeně víte, že jde o cizince.
 Pepřák je považován za zbraň a jeho držení
je nelegální. Na druhou stranu pokud se vydáte
do lesa na delší tůru nebo kempovat, měli byste
si s sebou vzít tzv. bear spray neboli pepřák
na medvědy, který se dá koupit v obchodech se
sportovním/outdoorovým vybavením.
 Když Kanaďané mluví o policii, většinou
neříkají „police“, ale „RCMP“, což je zkratka
pro Royal Canadian Mounted Police (Královská
kanadská jízdní policie).
24
stromů po několika dalších
menších visutých mostech.
Připomeňte si Evropu
v Quebec City
Historické centrum Quebec
City bych popsala slovy:
 Pradávný totem, který
se nachází ve Stanleyho
parku ve Vancouveru
Soutěska Athabasca
„Evropštější než
Falls, Alberta
Evropa.“ Architektura,
hradby a úzké uličky
na vás dýchnou kulturní a historickou tradicí Evropy.
Přestože oficiální jazyky jsou v Kanadě dva, ve všech
provinciích kromě Quebecu si naprosto vystačíte
s angličtinou. Všechny cedule a etikety v Kanadě
jsou sice dvojjazyčné, ale pouze velké nebo státní
podniky a celokanadské řetězce nabízejí zákazníkům
komunikaci v obou jazycích. Zato právě v Quebecu
převládá francouzština, a před tím než spustíte
anglicky, je dobré francouzsky minimálně pozdravit.
Ochutnejte plody moře v Novém Skotsku
Ať už navštívíte jakoukoli osadu nebo městečko
na pobřeží Nového Skotska, všude najdete
molo, u něj rybářské loďky a na něm vyrovnané
klece na lov humrů. Právě v Novém
Skotsku jsem si oblíbila krevety
a hřebenatky, které jsou jako většina
dalších podávaných ryb a humrů
čerstvě vylovené z moře. Přestože je tahle
provincie rozlohou podstatně menší než jiné
kanadské provincie (přesněji je druhou nejmenší
provincií a pro srovnání je o něco menší než
Česká republika), nabízí nepřeberné množství
turistických atrakcí a krásných míst s výhledem
na Atlantik. Celé pobřeží je také lemované
snad stovkou různých majáků. Populární je
tu pozorování velryb nebo možnost ulovit si
vlastního humra, kterého vám pak uvaří k jídlu.
Hlavní město Halifax je mimo jiné známé díky
pivovaru vařícímu jedno z nejpopulárnějších piv
v Kanadě, což je shodou okolností i jedno z mých
nejoblíbenějších piv tady. ■ Veronika Černá
Nejmalebnější
silnice
v národních
parcích Banff
a Jasper
Medvědí rodinka
v kanadských lesích
Pohled z břehu
řeky Bow
v národním
parku Banff
Jezero Agnes, park
Banff v Albertě
Zajímavosti o Kanadě:
KANADA
 Kanada žije hokejem. I menší města mají zimní
stadion, eventuálně venkovní kluziště. Většina
Kanaďanů má oblíbený tým v NHL, kterému
fandí, pravidelně sleduje zápasy, o zápasech
a jejich výsledcích denně mluví, vlastní hokejový
dres a kšiltovku s logem svého oblíbeného týmu.
Hodně dlouho budete hledat restauraci (o barech
nemluvě), která nemá televizi – v ní pak drtivou
většinu času běží přímé přenosy hokejových zápasů.
 Kanadské turistické mapy nejsou většinou
kresleny podle žádného měřítka. V důsledku toho
poměry vzdáleností mezi různými body na mapě
často neodpovídají realitě.
 Hlavou Kanady je královna Alžběta II. Prakticky
ji ale zastupuje kanadský generální guvernér.
Královna nicméně hraje důležitou symbolickou roli
a stále ji uvidíte třeba na kanadských bankovkách.
Národní park Banff
Národní park Jasper
 Kanada patří k zemím s nejnižší hustotou
zalidnění. Většina obyvatelstva je soustředěna
v několika městských aglomeracích zejména
na východním pobřeží.
 Kanada je tak veliká, že musí být rozdělena
na šest časových pásem.
Hora Sulphur
Mountain
Jezero Louise
 Přestože je hlavním městem Kanady Ottawa, řadí se
až na druhé místo v počtu obyvatel v rámci provincie
za Toronto a celkově na čtvrté místo celé země.
Ledovcové jezero
Moraine
Niagarské vodopády
25
SLOVNÍČEK
Theatre,
ball or cinema?
S angličtinou za zábavou:
Následující fráze a slovíčka se vám budou hodit
nejenom v divadle, kině, ale například i na plese.
Slovíčka: Theatre/Divadlo
auditorium
audience
curtain
performance
opera
ballet
orchestra
play
musical
pantomime
premiere
last performance
opera glasses
usher
balcony seats
programme box-office
stage manager
actor
actress
ballerina
interval
props
stage
foyer
sál
obecenstvo
opona
představení
opera
balet
orchestr
divadelní hra
muzikál
pantomima
premiéra
derniéra
kukátko
uvaděč/ka
sedadla na balkoně
program
divadelní pokladna
divadelní režisér
herec
herečka
baletka
přestávka
rekvizity
jeviště
předsálí, vstupní hala
Rozhovor:
Let's go out! Pojďme do společnosti!
A: Hi there, do you fancy going out
tomorrow?
Ahoj, máš chuť jít zítra ven?
B: Hi, sure! I‘m in the mood to go
somewhere. Any ideas?
Ahoj, určitě! Mám náladu někam jít.
Máš nějaké nápady?
A: Hmm well, there is a new play
on, at the theatre. Or if you’d rather
go to the cinema?
Hmm no, ted‘ je v divadle nová hra.
Nebo bys šla raději do kina?
B: Oh, the cinema please! I heard
that they are showing a film which
was inspired by that book I told you
about...
Jé, kino prosím! Slyšela jsem, že
hrají film, který byl inspirován tou
knihou, o které jsem ti říkala...
A: Deal! That was an interesting
book. I wonder whether the film
will be as good or better...
Dohodnuto! Byla to zajímavá kniha.
Jsem zvědavá, zda film bude stejně
dobrý nebo ještě lepší...
Příklady použití a fráze:
Will you book the tickets please?
I would like to reserve balcony seats.
I would like to sit near the stage.
I would like to sit in the centre of the auditorium.
Do you sell the programme? May I buy a copy?
We will collect our coats from the cloakroom.
During the interval we will get some refreshments.
I thoroughly enjoyed myself! Great performance!
Did you like the last act?
Shh, the curtain is about to be raised.
I am not a regular theatregoer.
26
Zarezervuješ vstupenky prosím?
Chtěl bych rezervovat místa na balkon.
Chtěl bych sedět poblíž pódia.
Chtěl bych sedět uprostřed sálu.
Prodáváte program? Smím si koupit jeden výtisk?
Vyzvedneme kabáty ze šatny.
Během přestávky dojdeme pro nějaké občerstvení.
Perfektně jsem si to užila! Skvělé představení!
Líbilo se ti to poslední dějství?
Psst, bude se zvedat opona.
Nejsem častý návštěvník divadla.
B: Me too. Listen, I have the
programme here, it says that the
film is showing at 1 pm, 3:30 pm
and then again at 7 pm. So what
time shall we go?
Já také. Poslouchej, mám tady
program. Stojí v něm, že se ten film
promítá ve 13 hod., 15:30 hod.
a pak znovu v 19 hod. Takže v kolik
půjdeme?
A: At 3:30 pm. That sounds great
to me. I‘ll meet you in front of the
screening room. Is it salty or sugary
popcorn that you like?
V 15:30 hod. To zní skvěle.
Sejdeme se před projekčním
sálem. Chutná ti slaný, nebo
sladký popcorn?
B: Salty one, please! Thank
you. See you there.
I can‘t wait!
Slaný, prosím!
Děkuji. Uvidíme se
tam. Už se nemůžu
dočkat!
Slovíčka: At the Cinema / V kině
Slovíčka: At the ball / Na plese
ball
dance
ballroom
dance floor
dress code
casual
formal
evening dress
ball-gown
cocktail dress
suit
tuxedo (dinner jacket)
tailcoat
bowtie
evening shoes
evening gloves
live music
slow music
music group
classical dance
barn dance
raffle
raffle ticket
main prize
cloakroom
ples
tancovat
taneční sál
taneční parket
pravidla oblékání
neformální
formální
večerní róba
plesové šaty
koktejlové šaty
oblek
smoking
frak
motýlek
večerní obuv
večerní rukavice
živá hudba
pomalá hudba
hudební skupina
klasický tanec
lidový tanec
tombola
lístek do tomboly
hlavní cena
šatna
Příklady použití a fráze:
We are going to a dance/ball.
Would you like a drink first?
Let’s go dancing.
May I have this dance?
I am not very good at dancing!
I don’t like this music.
I love this song.
I wish I could dance like that.
Look at them dancing!
What style of dancing
are you good at?
It is very noisy in here, let’s go and talk outside.
I am going to get some
refreshments, would you
like a cocktail?
It is really late, let’s call a taxi.
Chystáme se na taneční zábavu / ples.
Chtěli byste nejdříve něco k pití?
Pojďme tancovat.
Smím prosit?
Moc dobře tancovat neumím!
Nelíbí se mi tato hudba.
Miluji tuto písničku.
Kéž bych uměl/a takto tancovat.
Podívejte se na ně, jak tancují!
Jaký styl tance umíte dobře?
action filmakční film
cast
herecké obsazení
characterpostava
directorrežisér
documentarydokumentární film
film (BrEn), movie (AmEn)
film
genrežánr
comedy filmkomedie
horror filmhoror
plot
děj, zápletka
scenescéna
screenplátno
seatsedadlo
now showing
promítá se
coming soon
připravujeme (brzy se objeví)
produced/directed byprodukoval/režíroval
not suitable for...
není vhodné pro...
Příklady použití a fráze:
I haven’t been to the cinema
Už dlouho jsem nebyla v kině!
for ages! Let’s go tonight!
Pojďme dnes večer!
That was a dramatic movie!
To byl dramatický film!
Did you enjoy that last bit?
Líbila se vám ta poslední část?
Which aisle/row are you sitting in?
V které uličce/řadě sedíš?
Have you seen this film before?
Už jsi viděla tento film?
I am not a fan of horror films, Nejsem fanoušek hororových
but this one is supposed
filmů, ale tenhle má být
to be very good. velice dobrý.
Did you know that this film
Věděli jste, že tento film
was filmed in Prague? byl natočen v Praze?
I saw ‘Jurassic park’ in 3D. It was scary! Viděl jsem „Jurský park“ ve 3D.
Bylo to děsivé!
My boyfriend doesn’t like romantic
Můj přítel nemá rád romantické
films, so I go with my girlfriends. filmy, takže chodím se svými
kamarádkami.
Je tady velmi hlučno,
pojďme si povídat ven.
Dojdu pro nějaké občerstvení,
dal/a by sis koktejl?
Je opravdu pozdě, pojďme zavolat taxi.
27
mluvit
mmlluuvvitit
mluvit
Chcete
opravdu
mluvit
anglicky?
LETNÍ
INTENZIVNÍ KURZY
– extra silná dávka angličtiny
 Budete mluvit, mluvit, mluvit anglicky
 Ujasníte si časy a jejich použití
 Zlepšíte si výslovnost
 Užijete si přátelskou atmosféru
 Vaše jistota v komunikaci výrazně vzroste
Rezervujte si své místo na www.lite.cz

Podobné dokumenty