Nederman Norclean Katalog výrobků

Komentáře

Transkript

Nederman Norclean Katalog výrobků
Nederman Norclean
Katalog výrobků
Podtlakové úklidové systémy
Podtlakové dopravní systémy
Podtlaková řešení
Technicky dokonalé, vysoce spolehlivé podtlakové
systémy pro náročné aplikace
Nederman Norclean je celosvětově uznávaný
výrobce s vysokou technickou úrovní, který se
specializuje na řešení sběru a dopravu suchých
nebo mokrých materiálů, hmot a kapalin. Jednotky
Norclean nacházejí využití v odvětvích průmyslu s
náročným prostředím, kde je vyžadováno odolné,
spolehlivé a vysoce kvalitní zařízení. Lze jej použít
na námořních plošinách, u olejových nádrží, v
chemickém průmyslu pro zpracování výbušných a
nebezpečných látek, v potravinářství a farmacii a
všude, kde jsou zvýšené nároky.
Zastoupení po celém světě
Nederman Norclean je částí skupiny Nederman,
která má více než 60 let zkušeností s řešením
požadavků na odsávání prachu a dýmů ve všech
průmyslových odvětvých. Celosvětová přítomnost
ve více než 50 zemích nám dovoluje porozumět
nesčetným národním a mezinárodním nařízením a
směrnicím týkajících se bezpečnosti práce, zdraví a
pracovního prostředí.
Svěřte se odborníkům
Každá aplikace vyžaduje vlastní řešení. Naším
úkolem je pomoci Vám dosáhnout optimální
výsledky s ohledem na výkon a návratnost nákladů, ať je Vaše aplikace jakákoli.
Výrobní závod Norcleanu v Sandefjordu
Obsah
Aplikace
Průvodce výrobky
Účinné, spolehlivé a vysoce výkonné podtlakové
jednotky pro odsávání a dopravu medií. Zvláště
vhodné pro náročné operace ve většině průmyslových
odvětvích. Používají se pro jakýkoli průmyslový
produkt nebo materiál, např. kapaliny,
prach nebo granule.
Podtlakové jednotky schválené a klasifikované podle
ATEX pro použití ve potenciálně výbušném prostředí.
Malé a středně velké elektrické podtlakové jednotky s
robustní konstrukcí pro náročné požadavky na úklid.
Vynikající pro většinu průmyslových odvětví, např.
potravinářství, farmacie, práškové nátěry, slévárny,
obrobny a loděnice.
Centrální odsávací systémy zjednodušují práci
a zvyšují účinnost oddělování materiálů a jejich
dopravy. Centrální odsávací systémy také významně
zlepšují celkový úklid všech pracovišť.
Široká nabídka příslušenství a vybavení
Jemný prach
Prach
Drť Granulát K
ovové Kapaliny
třísky
Různé
Ejektorové systémy
Ejektorové systémy ATEX
Elektrické systémy
Centrální systémy do
těžkých provozů
Příslušenství
Hlavy, trubky, kolena, hadice atd.
Filtry a předseparátory Sila,
vozíky, ventily
Znalost aplikací
Máme bohaté zkušenosti z mnoha tisíc instalací
s nejvyššími nároky v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Náš vývojový tým Nederman
Norclean ví, jak navrhnout a sestavit systém
s maximálním podtlakem a účinností průtoku
vzduchu pro různé aplikace.Jsme připraveni
pomoci i Vám.
• Beton, cement
• Petrochemie
• Elektrotechnický průmysl
• Potravinářství
• Elektrárny
• Chemický průmysl
• Letectví
• Slévárny
• Stavebnictví
• Loděnice
• Úklid
• Metalurgie
• Námořní přeprava a plošiny
• Obrobny
• Otryskávání
• Plasty, pryž, sklo
• Zpopelnění
• Železnice
...a mnoho dalších
Otryskávání
Natírání
Výroba
Potravinářství a farmacie
Námořní přeprava a plošiny
Chemický průmysl
Centrální systém
Loděnice
Opracování kompozitu
Průvodce výrobky
Ejektorové podtlakové systémy
Ab014
Ab105
Ab115
Ab139
Ab216
Ab221
Ab306
Ab405
Ab426
Ab450
Ab471
Ab500
Ab510
Ab570
Ab581
Ab600
Ab710
Ab722
Jemný prach
Prach
Drť Granulát
Kovové
třísky
Kapaliny
Různé
Strana
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
Ejektorové podtlakové systémy ATEX
Ab105Ex
Ab140Ex
Ab216Ex
Ab221Ex
Ab426Ex
Ab500Ex
Ab510Ex
Ab950Ex
15
15
15
15
16
16
17
17
Elektrické podtlakové systémy
Bb104
Bb114
Bb116
Bb181
Bb206
Bb216
Bb221
Bb306
Bb426
Bb515
Bb680
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
21
Centrální podtlakové systémy
Cb050
Cb111
Cb120
Cb126
22
22
22
22
Ejektorové podtlakové systémy na stlačený vzduch
– nejúčinnější způsob pneumatické přepravy materiálu – mokrého i suchého
Ejektorové jednotky na stlačeným vzduch nemají
žádné pohyblivé části, žádný motor ani žádnou
pumpu. Nepotřebují elektřinu a lze je proto s
výhodou použít v průmyslu, dopravě a na moři.
Používají se pro sběr jakéhokoli průmyslového
produktu nebo materiálu (kapaliny, prach nebo granule), které vzhledem ke své velikosti lze dopravit
odsávací hadicí.
vyhovují pouze skupině II B. Výrobky schválené
podle ATEX jsou všechny vyrobeny z vodivých a
antistatických materiálů, vyhovují směrnici ATEX
94/9/EC a mohou být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu kategorie 2 a 3.
Široká nabídka ejektorových hlav k jednotkám
Nederman Norclean umožňuje zajistit dostatečný podtlak a průtokové charakteristiky. Jednotky
Norclean se správně vybranou ejektorovou hlavou
jsou zárukou řešení všech požadavků, které by
zákazník mohl mít na podtlakový úklid nebo
přepravu materiálu.
Evropská směrnice 99/92/EC ATEX
Tato směrnice stanoví odpovědnost uživatele/
zaměstnavatele posoudit a klasifikovat pracovní prostředí
pokud jde o možná rizika výskytu výbušného prostředí.
Zaměstnavatel posuzuje rizika výbuchu zejména se
zřetelem na:
Norclean vyvinul také řadu účinných filtračních
systémů pro použití s těmito vysoce výkonnými
ejektory. Většina filtrů má automatické čištění,
řízené buď časovačem nebo ručně.
Výrobky schválené podle ATEX
Ejektorové systémy také zahrnují širokou řadu
podtlakových systému schválených podle ATEX
pro použití v prostředím s nebezpečím výbuchu.
Naše výrobky ATEX dodávané s antistatickými
hadicemi PE nebo PUR vyhovují skupině II C (nejvyšší skupina).Hadice PVC nebo standardní PUR
Označení ATEX: viz strana 35
Závazné směrnice ATEX
• pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání
• pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace, včetně možných
výbojů statické elektřiny a na pravděpodobnost, zda jsou
aktivní a účinné
• používaná zařízení včetně instalace, látky, technologické
procesy, pracovní postupy a jejich možné
vzájemné působení
• rozsah předpokládaných účinků výbuchu. V krátkosti,
prvním krokem je určení, zda je zde riziko výbuchu
způsobené plynem nebo prachem, druhým krokem je
určení klasifikační zóny.
Evropská směrnice 94/9/EC
Evropská směrnice 94/9/EC/ATEX se týká výrobců
vybavení a sjednocuje technické a legislativní normy pro
výrobu zařízení používaných v potencionálně výbušném
prostředí. Nederman Norclean nabízí řadu výrobků
schválených pro výbušné prostředí označených EX, které
jsou vyrobeny v souladu s těmito normami.
Elektrické podtlakové systémy
Univerzální podtlak pro náročné aplikace v průmyslovém čištění
Elektrické podtlakové jednotky jsou určeny pro
náročné provozní podmínky v průmyslu. Elektrické podtlakové jednotky lze použít ke sběru prachu
a granulovaného materiálu, stejně jako vody a
nehořlavých kapalin.
Široká nabídka elektrických hlav k jednotkám
Nederman Norclean umožňuje zajistit dostatečný
podtlak a průtokové charakteristiky dle potřeb aplikace. Podtlak a průtokové charakteristiky různých
modelů byly pečlivě zvoleny, aby poskytovaly
nejlepší účinnost pro každou aplikaci.
Všechny jednotky Norclean obsahují vysoce
kvalitní elektrické motory a vícestupňové turbíny.
Všechny motory mají nezávislé chlazení vzduchem, který zvyšuje životnost motoru. Vynikající
vodotěsná konstrukce zabraňuje proniknutí vlhkosti do elektrických součástí. Pro použití v těžkých
provozech a pro nepřetržitý provoz jsou standardnědodávány systémy kontroly přehřátí.Konstrukce
všech jednotek snižuje hladinu hluku pod úroveň
schválenou pro použití v průmyslové výrobě
nebo institucích.
Centrální systémy do těžkých provozů
Centrální odsávací systémy zjednodušují práci a
zvyšují účinnost oddělování materiálů např. od
brusek a účinnost dopravy prachu a jiných materiálů. Centrální odsávací systémy také významně
zlepšují celkový úklid všech pracovišť ve všech
průmyslových odvětvích. Centrální odsávací systém je vystavěn kolem elektrické podtlakové jednotky a lze je využít pro malé nebo velké instalace.
Systémy na míru
Řešíme náročné požadavky na odsávání pro
zákazníky ve všech průmyslových odvětvích, např.
v potravinářské výrobě, farmacii, chemickém a
petrochemickém průmyslu, slévárnách, obrobnách,
strojírenství, kovovýrobách a loděnicích. Naši
zkušení pracovníci vývojového oddělení již navrhli
nejrůznější podtlakové systémy pro velké množství
spokojených zákazníků, např. centrální odsávací
systém pro úklid, zařízení pro dopravu velkých
objemů, sběrná sila, separaci materiálu, cyklóny a
výsypky materiálu.
Různé konstrukce filtrů zaručují kompletní řešení.
Standardně jsou všechny jednotky do rizikových
provozů dodávány s HEPA filtry.
Modulární systém umožňuje speciální
provedení pro každého zákazníka
Systémy řady Norclean:
Systém 50 / Systém 200 / Systém 300
Před třiceti lety, když Norclean začal vyrábět flexibilní
modulární systémy, byly základem podtlakových systémů sběrné nádoby na 50 l a 200 l. Tyto modulární
systémy jsou proto označeny Systém 50 a Systém 200.
Průměr Systému 50 je 400 mm a průměr Systému 200
je 600 mm. Později byl uveden větší Systém 300 o
průměru 800 mm.
Při výběru mezi různými systémy je třeba vzít v úvahu
dva faktory: sběrná kapacita a filtrační plocha. Pro
běžný úklid je vhodnější Systém 50. Je-li požadován
větší průtok nebo sběr více odpadu, je vhodným řešením Systém 200. Větší průtok vyžaduje větší filtrační
plochu a v takovém případě je opět vhodný Systém
200 nebo 300.
Výkonové hlavy
Sběrné nádoby
Separátory
Sila
Filtry
Koše
Úklidové příslušenství
Hadice
Vozíky a rámy
Ventily a ovládání
Ab014 - Plnič sudu
Ab105 - Suché a mokré odsávání
• Jednoduchá a robustní
• Jednoduchá a robustní
• Bez filtru
• Jednorázový prachový pytel
• Jednoduchá manipulace
• Snadná manipulace
Praktický plnič sudu s ejektorovým
systémem zajišťuje účinnou odsávání a dopravu olejů, chemikálií,
vody atd. Je umístěn v otvoru pro
zátku (R2”) prázdného sudu. Po
napojení přívodu stlačeného vzduchu
a odsávací hadice je jednotka připravena k použití. Po naplnění sudu
se odsávání přeruší. Vhodné např.
pro vyprazdňování olejových jímek,
olejových bubnů a suché odsávání
olejových skvrn z podlah.
Vysokopodtlaková jednotka poháněná stlačeným vzduchem s lehkým
úklidovým příslušenstvím pro čištění
podlah, stěn, nosníkových konstrukcí
atd. Kapacita vyšší, než většina přenosných elektrických vysavačů na
trhu. Víceúčelová úklidová jednotka
pro použití v průmyslu i v úřadech.
Lze vybavit hlavními/HEPA filtry
pro odsávání nebezpečného prachu a
granulátu. Možnost odsávání kapalin.
43010001
Systémy na stlačený vzduch
Ejektorové systémy na stlačený vzduch
43020001
43140001
43120100
43650001
43670001
POZOR! Sud není součástí dodávky.
43322001
43662001
43841001
43720001
43840050
43862001
43819011
43840001
43860200
43861001
43862001
43811106x6
43819011
Ab115 - Odsávání kapalin
Ab139 - Odsávání kapalin
• Účinný podtlak
• Vysoký podtlak
• Snadná manipulace
• Výpustný ventil 2”BSP
• Výklopná sběrná nádoba
• Snadná manipulace
Vysokokapacitní vysokopodtlaková
jednotka pro sání a dopravu různých
nehořlavých kapalin jako olejů, chemikálií, bahna, chladících kapalin,
vody stejně tak jako malých kovových třísek, prachu, písku a jiných
granulátu. Ve standardním provedení
tato vysokopodtlaková jednotka
může naplnit kontejner kapalnou
látkou během minuty nebo dvou.
Sací zařízení snese vysoké zatížení.
Výklopné sběrné nádoby usnadňují
vyprazdňování.
Vysokopodtlaková jednotka pro
těžké provozy je určena pro odsávání kapalin a přepravu materiálu
na dlouhé vertikální i horizontální
vzdálenosti. Vhodná pro úklid a sběr
kapalin v průmyslu. Pro korosivní
materiály je k dispozici je sběrná
nádoba z nerezové oceli. Vybavena
výpustným ventilem 2“BSP. Vhodná
pro odsávání granulátu, oleje, vody a
jiných kapalných látek.
43022001
43660300
43660001
43842150
43842001
43812100
43026001
43140001
43120300
43670001
43622010
43110100
43660300
43670001
43660001
43322001
43670001
43326002
43662001
43722001
43662001
43720001
43840150
43861001
43862001
43842150
43851050
43840150
43842150
43842001
43822100
43851050
43862001
43842001
43822200
43850001
Ejektorové systémy na stlačený vzduch
Ab216 - Víceúčelová jednotka pro jemný prach
Ab221 - Víceúčelová jednotka pro jemný prach
• Vysoká účinnost odsávání
• Vysoká účinnost odsávání
• Ruční čištění filtrů
• Jednoduchý systém čištění fitru
• Možno s dvojitým HEPA filtrem
• Možno s dvojitým HEPA filtrem
Vysoce účinná vysokopodtlaková
jednotka jednoduše řeší odsávání
jemného prachu. Účinný cyklónový
předseparátor prachu před hlavním/
HEPA filtrem. Jednoduchýá sběrná
nádoba s absolutním/HEPA filtrem
pro záchyt velmi jemného prachu a
granulátu. Filtrovací čistící proces
je jednoduchý a extrémně účinný.
Ejektorový systém poháněný stlačeným vzduchem vytváří vysoký podtlak a proud vzduchu pro vynikající
sběr a přepravu materiálu.Kapacitu
lze zvětšit použití jednotky s větší
sběrnou nádobou.
Problémy s jemným prachem lze
snadno vyřešit pomocí této vysokokapacitní vakuové jednotky. Účinné
rychlé předseparování prachu před
hlavním/HEPA filtrem. Metoda
čištění filtrů je mnohem účinnější a
jednodušší než standardní manuální
provoz. V případě požadavku může
být filtrační čištění prováděno automaticky. Ejektorový systém poháněný stlačeným vzduchem vytváří
vysoký podtlak a proud vzduchu pro
vynikající sběr materiálu a jeho přepravu. Ve standardní verzi je kapacita
odsávání 25 litrů prachu a granulátu
během několika minut.
“
43022001
43424001
43140001
43120200
43723001
43840001
Objednací číslo:
Podtlaková jednotka:
43140001
43120200
43723001
43840150
43860200
43862001
43842150
43842001
43862001
43425001
43332001
43332001
43860200
43022001
43812100
43842150
43842001
Ab014
Ab105
Ab115
Ab139
Ab216
Ab221
42101400
42110500
42111500
42113900
42121600
42122100
43812100
NE14
NE22
NE32
NE52
NE32
NE32
Max. podtlak
mmWC
2300
2100
3100
5200
3100
3100
Max. průtok vzduchu jednotky
Nm³/h
132
306
342
342
342
342
Spotřeba stlačeného vzduchu
Nm³/min
1
1
1 .6
3
1 .6
1 .6
Tlak stlačeného vzduchu
bar
7
7
7
7
7
7
Hlučnost*
dB(A)
72
72
74
76
74
74
Využitelný objem kontejneru:
l i tr y
-
40
40
47
47
47
Délka x Šířka x Výška:
mm
440 x 60 x 370
1140 x 550 x 1200
1140 x 550 x 1200
1140 x 550 x 1540
700 x 530 x 1550
700 x 530 x 1550
Hmotnost:
kg
2 .7
50
51
62
69
72.5
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
38
51
51
51
51
51
Standardní délka odsávací hadice:
m
5
6
6
10
6
6
Filtr, hlavní, plocha:
m²
-
2 .38
0.35
2.38
1 .56
1.56
Filtr, hlavní, schválená třída:**
-
M
-
M
H
H
Filtr, hlavní, typ:
-
Patrona
Vak
Patrona
Patrona
Patrona
Filtr, hlavní, materiál:
-
Celuloza
Polyester potažený PTFEPET
Mikrovlákno
Mikrovlákno
Filtr, hlavní, metoda čištění:
-
Manuální
Manuální
Manuální
Zpětný vzduchový ráz
Zpětný vzduchový ráz
Standardní kvalita odsávací hadice:
PE
PE
PVC
PVC
PE
PE
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
10
(Stlačený vzduch 7 bar)
Ejektorové systémy na stlačený vzduch
Ab306 - Víceúčelová odsávací jednotka
Ab405 - Odsávání suchého odpadu
• Oddělování kapalin
• Silo s předseparátorem s ručním výpustným ventilem
• Mokré a suché odsávání
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
• Výklopná sběrná nádoba
• Oddolný vozík s velkými koly pro nerovné povrchy
43812400
43620001
43611001
43621001
43660300
Výkonná dvojitá odsávací jednotka
vybavená silem a filtrační nádobou
je určena pro odsávání průmyslového odpadu. Velká speciální otočná
kola s blokováním zajišťují vysokou
mobilitu a umožňují jednoduché
zacházení s těžkými břemeny.
Konstrukce sila umožňuje vyprázdnění sebraného materiálu přes rošty
nebo žlaby centrálního sběru materiálu. Jednotka může být vybavena
nastavitelnou protiváhou a držákem
pytlů pro naplnění pytlů. Model má
otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem.
43022001
43660001
43660001
43110100
43670001
43670001
43320001
43324001
43662001
43026001
43812500
43620001
43610001
43120100
43650001
43412001
43670001
43324001
43630001
43725001
43851050
43842001
43840150
43862001
43842150
43850001
43822100
Ab426 - Průmyslový odpad a jemný prach
Ab450 - Odsávání hrubého prachu
• Předseparátor v silu
• Účinná vysokopodtlaková jednotka vyžadující minimální plochu
• Ruční čištění filtrů
43851050
43842001
43822100
• Účinné samočištění NVF filtrů
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
Výkonná dvojitá odsávací jednotka
pro odsávání průmyslového odpadu.
Silo a cyklónový předseparátor před
absolutním/HEPA filtrem zaručují
účinnou filtraci velkých množství
prachu. Čištění filtrů je jednoduché a
účinné. Velká speciální otočná kola s
blokováním zajišťují vysokou mobilitu a umožňují jednoduché zacházení s těžkými břemeny. Jednotka je
vybavena nastavitelnou protiváhou
pro automatickou výsypku odpadu.
Model má otvory pro manipulaci
vysokozdvižným vozíkem.
43140001
43621100
43724001
43840150
43860200
43862001
43842150
Systémy na stlačený vzduch
Jednotka se dvěmi sběrnými nádobami a předseparátorem, určená pro
odsávání kapalin, prachu, písku a
jiných jemných granulí. Optimální
účinnost záchytu zaručují tři stupně
separace/filtrace. Plovák zabraňuje
přeplnění první sběrné nádoby. Sací
zařízení je pevné a odolné s dlouhou
životností. Sběrné nádoby uchycené
na vozíku lze snadno vyprázdnit.
Vysoce kvalitní kola vozíku
umožňují dobrou pohyblivost.
• Vysoká účinnost odsávání
Jednoduchá jednotka pro stacionární
instalaci vybavená samočisticím
vyonovým filtrem, který se automaticky vyčistí při každém zastavení
systému. Rychlé vysypání materiálu
do kontejneru o objemu 47 nebo
67 litrů. Lze dodat se všemi částmi
antistatkými nebo vodivými pro
prevenci výbojů od statické elektřiny.
Výkonné vytváření vakua vhodného
pro oddělení kapalin, prachu a granulátu. Jednotka je vhodná pro sběr
mastných třísek ze soustruhů, vrtaček
napojených do centrálního
odsávacího systému.
43026001
43812500
43620001
43610001
43412001
43424026
43930221
43140001
43120200
43332001
43630001
43725002
43840150
43862001
43842150
43024001
43160001
43420001
43332001
43741001
43851050
43842001
43930221
43822100
43840150
43860200
43862001
43861001
43842150
43842001
43822100
11
Ejektorové systémy na stlačený vzduch
Ab471 - Oddělování drti a úklid
Ab500 - Odsávání hrubých částic
• Systém čištění pro oddělenou drť
• Vysoká účinnost sběru materiálu
• Odstranění prachu z oddělené drti
• Snadná manipulace
• Vysokopodtlakové odsávání s velkou účinností
• Vysokopodtlakové odsávání s velkou účinností
Dvojitá jednotka pevně zabudovaná
na rámu. Výstup drti a granulátu pro
oddělení otryskávacího materiálu od
prachu. Sběr drtě ve sběrné nádobě.
Prach je zachycen na vyonovém filtru a shromážděn ve sběrné nádobě.
Filtr je automaticky čištěn při vypnutí systému nebo je čištění filtru automatické pomocí časovače. Výkonné
vytváření vakua pro sběr materiálu
na dlouhou vzdálenost. Vhodné pro
sběr směsi prachu a granulátu.
Jednoduchá jednotka pro sběr hrubých částic. Je vhodná pro odsávání
kovových třísek nebo granule, stejně
jako pro kapaliny nebo kal. Vysoký
podtlak umožňuje dopravu materiálu na dlouhou vzdálenost. Sběrná
nádoba o velkém objemu. Lze dodat
s vypouštěcím ventilem na dně pro
rychlé a jednoduché vyprázdnění
kapalin.
43832008
43026022
43160001
43550001
43030001
43660300
43660200
43110300
43413014
43420001
43670001
43362001
43334001
43630200
43730001
43740001
43860200
43851050
43861001
Objednací číslo:
Podtlaková jednotka:
43840150
43862001
43861001
43850001
43832100
43842150
43842001
43850001
43822100
Ab306
Ab405
Ab426
Ab450
Ab471
Ab500
42130600
42140500
42142600
42145000
42147100
42150000
NE32
NE52
NE52
NE42
NE52
NE52
Max. podtlak
mmWC
3100
5200
5200
4200
5200
5200
Max. průtok vzduchu jednotky
Nm³/h
342
342
342
360
342
342
Spotřeba stlačeného vzduchu
Nm³/min
1 .6
3
3
2 .2
3
3
Tlak stlačeného vzduchu
bar
7
7
7
7
7
7
Hlučnost*
dB(A)
74
76
76
74
76
76
Využitelný objem kontejneru:
l i tr y
40 + 50
40 + 58
47 + 58
47
67 + 89
160
Délka x Šířka x Výška:
mm
1760 x 550 x 1200
1400 x 730 x 1820
1400 x 730 x 1820
700 x 380 x 1670
1370 x 880 x 1960
925 x 850 x 1380
Hmotnost:
kg
69
119
119
88
165
72
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
51
51
51
51
51
51
Standardní délka odsávací hadice:
m
6
6
6
6
6
6
Filtr, hlavní, plocha:
m²
0.35
2.38
1.56
1.6
1.6
0.6
Filtr, hlavní, schválená třída:**
-
M
H
-
-
-
Filtr, hlavní, typ:
Vak
Patrona
Patrona
NVF
NVF
Vak
Filtr, hlavní, materiál:
Polyester potažený PTFECeluloza
Mikrovlákno
Spékaný PP
Spékaný PP
Polyester potažený PTFE
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Manuální
Manuální
Zpětný vzduchový ráz
Tlakový vzduch
Tlakový vzduch
Manuální
Standardní kvalita odsávací hadice:
PVC
PVC
PVC
PVC
PUR
PVC
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
12
(Stlačený vzduch 7 bar)
Ejektorové systémy na stlačený vzduch
Ab510 - Odsávání hrubých částic
Ab570 - Odsávání drtě a granulí
• Vysoká účinnost sběru materiálu
• Silo s velkými koly a otvory pro vysokozdvižný vozík
• Výklopná sběrná nádoba pro snadné vyprazdňování
• Vysoký podtlak pro odsávání
na dlouhé horizontální a
vertikální vzdálenosti
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
• Účinný NVF filtr se samočištěním
Mobilní jednotka s vysokou odsávací
kapacitou, určená pro sběr prašných
materiálů a granulí, jako jsou ocelové částice, písek, hrubé nečistoty atd.
Silo s ručním výpustným ventilem.
Lze dodat s protivážným ventilem
nebo pneumaticky ovládaným
ventilem pro automatický provoz.
Vybavena velmi účinným a vyonovým filtrem. Otvory pro manipulaci
vysokozdvižným vozíkem umožňují
43030001
43660300
43660200
43110300
43670001
43362001
snadné vyprázdnění do všech typů
kontejnerů, na dopravní pásy nebo
do odpadních nádob. Jednotka je
dodávána s úklidovou sadou o
průměru 63 mm.
43731001
43840150
43840500
43842150
43851050
43850001
43842001
Systémy na stlačený vzduch
Jednoduchá jednotka pro sběr
velkých objemů hrubých částic.
Je vhodná pro odsávání kovových
třísek nebo granule, stejně jako pro
kapaliny nebo kal. Vysoký podtlak
umožňuje dopravu materiálu na
dlouhou vzdálenost. Sběrnou nádobu
uchycenou na vozíku lze vyklopením
snadno vyprázdnit. Model má otvory
pro manipulaci vysokozdvižným
vozíkem. Lze dodat s vypouštěcím
ventilem na dně pro rychlé a jednoduché vyprázdnění kapalin.
43034017
43162001
43470001
43630001
43840400
43843050
43843100
43843001
43833100
43880350
43822100
Ab581 - Vysoká účinnost oddělení drtě
Ab600 - Odsávání hrubého prachu a granulí
• Vysoká účinnost sběru a veký průtok vzduchu
• Vysokopodtlaková jednotka se silem na flexibilním rámu
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
• Vysoký podtlak pro odsávání těžkých materiálů
na velké vzdálenosti
• Účinná filtrace a separace
směsi drť/prach
Účinná a flexibilní vysokopodtlaková jednotka instalovaná na
vozíku. Vybavena oddělovačem na
směs drť/prach na předseparátoru
sila. Vyčištěná drť je vysypána do
korečového nakladače, na dopravník
nebo do nádoby na podlaze. Prach je
zachycen na vyonovém filtru norclean a shromážděn ve druhém stupni
sila. Vhodné pro použití v otryskávacích halách pro odsávání otryskávacího materiálu a čistění ocelových
konstrukcí. Tato jednotka je dodávaná s úklidovou sadou 63 mm.
• Účinný NVF filtr se samočištěním
2x43930089
43834400
43040001
43024001
43561001
43476001
43630001
43851250
43162001
43630001
43850100
43834200
Jednotka se silem s vysokou odsávací kapacitou pro pevné instalace.
Určena pro sběr prašných materiálů
jako jsou granule, ocelové částice
a pro oddělení drahých kovů. Silo
s ručním výpustným ventilem. Lze
dodat s protivážným ventilem nebo
pneumaticky ovládaným ventilem
pro automatické operace. Jednotka
vybavena účinným vyonovým filtrem norclean. Je plně automatická
a řízená z pracovního místa. Může
být použita jako pohonná jednotka
centrálního odsávacího systému.
Dodávána s úklidovou sadou 63 mm.
43034001
43024001
43162001
43440001
43756001
43756001
43756001
43752001
43630001
43840400
43843050
43843100
43880350
43843001
43851100
43850050
43833001
13
Ejektorové systémy na stlačený vzduch
Ab710 - Oddělování drti a úklid v těžkých provozech
Ab722 - Oddělování a čištění drti
• Velmi vysoký podtlak pro odsávání těžkých materiálů na velké vzdálenosti
• Vysoký podtalk a průtok vzduchu
• Separace prachu od drtě a granulí
• Účinné samočištění NVF filtrů
• Separace prachu od granulí a drti
• Automatické čištění filtru a vyprázdnění sila
Tato robustní a extrémně účinná jednotka je určena pro oddělení otryskávacího materiálu. Je vybavena
dálkovým ovládáním, pneumaticky
ovládaným oddělovacím ventilem a
vyonovým filtrem norclean se samočištěním. Většina prachu je separována od otryskávacího materiálu nebo
granulí. Prach je veden do svého
vlastní sběrné nádoby, zatímco otryskávací materiál nebo granule jsou
43834100
43561001
43038001
43214100
43441001
43162001
43461001
43752001
43632100
vedeny zpět do otryskávacích nádob,
na dopravníky nebo do
jiných kontejnerů.
43756100
43334001
43757001
Extrémně výkonná vysokopodtlaková jednotka pro sběr otryskávacího materiálu a jiných granulí.
Kombinace vysokého podtlaku a velkého proudu vzduchu umožňuje přepravu materiálu na dlouhou vzdálenost. Kompaktní konstrukce, uložená
na rámu s možností přepravy na
vysokozdvižném vozíku. Vybavena
separátorem drtě a prachu. Čistá drť
je sebrána do zásobníku a může být
znovu použita. Prach je zachycen
na vysoce účinném vyonovém filtru
norclean a odtud je vysypán do
kontejneru pro prach.
43044016
43834500
43164001
43561001
43903091
43461023
43334001
43443001
43750001
43630001
43220001
43751008
43850050
43880150
43833001
Objednací číslo:
Podtlaková jednotka:
Ab510
Ab570
Ab581
Ab600
Ab710
Ab722
42151000
42157000
42158100
42160000
42171000
42172200
NE52
NE64
NE76
NE64
NE74
NE96
5200
6800
4800
6800
7800
6800
Nm³/h
342
330
690
330
318
660
Nm³/min
3
4.3
5 .4
4.3
5.3
8.6
Tlak stlačeného vzduchu
bar
7
7
7
7
7
7
Hlučnost*
dB(A)
76
77
78
77
75
78
Využitelný objem kontejneru:
litry
160
146
230
146
67 + 220
67 + 220
Délka x Šířka x Výška:
mm
925 x 730 x 1640
1020 x 880 x 2090
1640 x 890 x 1820
1150 x 1000 x 2740
1875 x 1000 x 3025
1530 x 1000 x 2870
Max. podtlak
mmWC
Max. průtok vzduchu jednotky
Spotřeba stlačeného vzduchu
Hmotnost:
kg
102.5
203
290
144
271
300
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
51
63
76
63
63
76
Standardní délka odsávací hadice:
m
6
20
6
10
10
-
Filtr, hlavní, plocha:
m²
0.6
3 .15
3 .15
3.15
3 .15
5 .25
Filtr, hlavní, schválená třída:**
-
-
-
-
-
-
Filtr, hlavní, typ:
Vak
NVF
NVF
NVF
NVF
NVF
Filtr, hlavní, materiál:
Polyester potažený PTFESpékaný PP
Spékaný PP
Spékaný PP
Spékaný PP
Spékaný PP
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Manuální
Tlakový vzduch
Tlakový vzduch
Tlakový vzduch
Tlakový vzduch
Tlakový vzduch
Standardní kvalita odsávací hadice:
PVC
PUR
PUR
PUR
PUR
-
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
14
(Stlačený vzduch 7 bar)
Podtlakové systémy schválené podle ATEX
Ab105Ex - Úklid prachu a granulátu
Ab140Ex - Oddělování kapalin
• Jednoduchá a robustní
• Vysoký podtlak pro přepravu do velkých výšek
• Jednorázový prachový pytel
• Nerezová ocel
• Scháleno podle ATEX
• Schváleno podle ATEX
43020014
43291001
43140004
43120100
Schválená vysokopodtlaková jed-
43650001
notka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC,
Nemko.
43670001
43933603
43348001
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC, DNV.
43662001
43840100
43842150
43034014
43140009
43120304
43622015
43660300
43660003
43352006
43662001
43720004
43862001
43860200
43861001
Jednotka z nerezové oceli pro těžký
provoz, vynikající pro odsávání
nebezpečných a hořlavých kapalin.
Může přepravovat materiál na dlouhých vertikálních i horizontálních
vzdálenostech. Vhodné pro různá
čištění a odsávání kapalin v průmyslu, pro čištění nákladních nádrží
nebo hlubokých jímek. Obvykle je
jednotka připojena k čerpadlům.
Části v přímém kontaktu se odsávanými kapalinami jsou vyrobeny z
nerezové ocele. Všechny části jsou
antistatické a vodivé pro zabránění
vzniku statického elektrického náboje. Vhodné pro odsávání oleje, vody
i jiných kapalných látek.
43720004
Podtlakové systémy ATEX
Jednotka poháněná stlačeným
vzduchem s lehkým úklidovým
příslušenstvím pro čištění podlah,
stěn, nosníkových konstrukcí atd.
Kapacita vyšší, než většina přenosných elektrických vysavačů na trhu.
Víceúčelová úklidová jednotka pro
použití v průmyslu i v úřadech. Může
být vybavena hlavními/HEPA filtry
pro odsávání nebezpečného prachu a
granulátu. Může být snadno použita
pro odsávání kapalin.
43842001
43831010
43812100
43933602
Ab216Ex - Víceúčelová jednotka pro jemný prach
Ab221Ex - Víceúčelová jednotka pro jemný prach
• Vysoká účinnost odsávání
• Vysoká účinnost odsávání
• Ruční čištění filtrů
• Jednoduchý systém čištění fitru
• Schváleno podle ATEX
• Schváleno podle ATEX
Vysokopodtlaková jednotka do
výbušného prostředí navržená speciálně pro odsávání a oddělení hořlavého a explozivního prachu. Vhodná
pro použití v oblastech velkých
průmyslových závodů, kde se mohou
vyskytovat hořlavé plyny a prach
představující nebezpečí pro osoby i
zařízení. Všechny části jsou antistatické a vodivé pro zabránění vzniku
statického elektrického náboje.
Vysokopodtlaková jednotka do
výbušného prostředí navržená speciálně pro odsávání a oddělení hořlavého a explozivního prachu.Vhodná
pro použití v oblastech velkých
průmyslových závodů, kde se mohou
vyskytovat hořlavé plyny a prach
představující nebezpečí pro osoby i
zařízení. Všechny části jsou antistatické a vodivé pro zabránění vzniku
statického elektrického náboje.
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC.
43026028
43291001
43424001
43140004
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC,
Nemko.
43120200
43723007
43862001
43291001
43425001
43140004
43120200
43933604
43723007
43332001
43840150
43860200
43026028
43933600
43332001
43842150
43842001
43812100
43840150
43860200
43862001
43842150
43842001
43812100
15
Podtlakové systémy schválené podle ATEX
Ab426Ex - Odsávání suchého odpadu
Ab500Ex - Odsávání hrubých částic
• Silo s předseparátorem s ručním výpustným ventilem
• Vysoká účinnost sběru materiálu
• Snadná manipulace
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
• Schváleno podle ATEX
• Schváleno podle ATEX
Výkonná dvojitá odsávací jednotka
vybavená silem a filtrační nádobou
je určena pro odsávání průmyslového odpadu. Velká speciální otočná
kola s blokováním zajišťují vysokou
mobilitu a umožňují jednoduché
zacházení s těžkými břemeny.
Konstrukce sila umožňuje vyprázdnění sebraného materiálu přes rošty
nebo žlaby centrálního sběru materiálu. Jednotka může být vybavena
nastavitelnou protiváhou a držákem
pytlů pro naplnění pytlů. Model má
43424026
43930221
43412001
43140004
43120200
43291001
43630001
otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem.
43332001
43933605
Test documentation
Test documentation
Test documentation
43862001
43851050
43842001
43030014
43660300
43291001
43660202
43110400
Schválená vysokopodtlaková jed-
43362001
notka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC,
Nemko.
43725027
Test documentation
Test documentation
Test documentation
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC,
Nemko.
43291001
43026028
43812500
43620001
43610001
Jednoduchá jednotka určená pro
sběr hrubých částic, jako jsou třísky
nebo granule, ale stejně tak, jako
jsou kapaliny a bláto. Vysoký podtlak umožňuje dopravu materiálu
na dlouhou vzdálenost. Kontejner
může shromáždit a udržet velký
objem materiálu před tím, než se
musí vyprázdnit. Může být dodáván
s vypouštěcím ventilem na dně pro
rychlé a jednoduché vyprázdnění
kapalin.
43933606
43730003
43840150
43842150
43842150
43840500
43851050
43840150
43850001
43842001
43822100
43822100
Objednací číslo:
Podtlaková jednotka:
Ab105Ex
Ab140Ex
Ab216Ex
Ab221Ex
Ab426Ex
Ab500Ex
42210500
42214000
42221600
42222100
42242600
42250000
NE22
NE64
NE52
NE52
NE52
NE52
Max. podtlak
mmWC
2100
6800
5200
5200
5200
5200
Max. průtok vzduchu jednotky
Nm³/h
306
330
342
342
342
342
Spotřeba stlačeného vzduchu
Nm³/min
1
4 .3
3
3
3
3
Tlak stlačeného vzduchu
bar
7
7
7
7
7
7
Hlučnost*
dB(A)
72
77
76
76
76
76
Využitelný objem kontejneru:
l i tr y
40
67
47
47
47 + 58
160
Délka x Šířka x Výška:
mm
1140 x 550 x 1200
1140 x 550 x 1550
700 x 530 x 1550
700 x 530 x 1550
700 x 530 x 1550
925 x 730 x 1640
Hmotnost:
kg
50
60
69
72.5
160
110
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
51
38
51
51
51
51
Standardní délka odsávací hadice:
m
6
16
6
6
6
6
Filtr, hlavní, plocha:
m²
2.38
2.38
1.56
1.56
1.56
0.6
Filtr, hlavní, schválená třída:**
M
M
H
H
H
-
Filtr, hlavní, typ:
Patrona
Patrona
Patrona
Patrona
Patrona
Vak
Filtr, hlavní, materiál:
Celuloza
PET
Mikrovlákno
Mikrovlákno
Mikrovlákno
Polyester potažený PTFE
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Manuální
Manuální
Zpětný vzduchový ráz
Zpětný vzduchový ráz
Zpětný vzduchový ráz
Manuální
Standardní kvalita odsávací hadice:
PE
PUR
PE
PE
PVC
PVC
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
16
(Stlačený vzduch 7 bar)
Podtlakové systémy schválené podle ATEX
Ab510Ex - Odsávání hrubých částic
Ab950Ex - Oddělování kapalin
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
• Vysoký podtlak pro přepravu do velkých výšek
• Výklopná sběrná nádoba pro snadné vyprázdnění
• Kapacita 959 l
• Schváleno podle ATEX
Vysoce výkonná vysokopodtlaková
jednotka do výbušného prostředí speciálně navržená pro odsávání a pro
sběr velkého množství hořlavých a
výbušných třísek nebo granulí, stejně
jako pro kapalin nebo kalů. Vhodná
pro použití ve mnoha průmyslových
závodech, kde mohou být přítomny
hořlavé plyny a prachy, které mohou
být nebezpečné lidem i zařízení.
Všechny části jednotky jsou vodivé
nebo antistatické, aby se zabránilo
vzniku statické elektřiny. Lze dodat
s vypouštěcím ventilem na dně pro
rychlé a jednoduché vyprázdnění
kapalin.
Zařízení z nerezové oceli pro těžký
provoz je vynikající pro odsávání
nebezpečných a hořlavých kapalin.
Může přepravovat materiál na dlouhých vertikálních i horizontálních
vzdálenostech. Vhodné pro různá
čištění a odsávání kapalin v průmyslu, pro čištění nákladních nádrží
nebo hlubokých jímek. Obvykle je
jednotka připojena k čerpadlům.
Části v přímém kontaktu se sebranými kapalinami jsou vyrobeny z
nerezové ocele. Všechny části jsou
antistatické a vodivé pro zabránění
vzniku statického elektrického náboje. Vhodné pro odsávání oleje, vody i
jiných kapalných látek.
43030010
43291001
43660300
43660202
43110400
43362005
43933601
43731011
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC,
Nemko.
43851050
43840150
43840500
43842001
43842150
43850001
43822100
43028007
43631001
43660303
Podtlakové systémy ATEX
• Schváleno podle ATEX
43391002
Schválená vysokopodtlaková jednotka dle ATEX Ex II 2 GDc IIC, DNV.
Ab510Ex
Ab950Ex
Objednací číslo:
42251000
42295000
-
-
-
-
Podtlaková jednotka:
NE52
NE74
-
-
-
-
-
-
-
-
Max. podtlak
mmWC
5200
7800
-
-
-
-
Max. průtok vzduchu jednotky
Nm³/h
342
318
-
-
-
-
Spotřeba stlačeného vzduchu
Nm³/min
3
5 .3
-
-
-
-
Tlak stlačeného vzduchu
bar
7
7
-
-
-
-
Hlučnost*
dB(A)
76
75
-
-
-
-
Využitelný objem kontejneru:
l i tr y
160
950
-
-
-
-
Délka x Šířka x Výška:
mm
925 x 730 x 1640
1380 x 1000 x 1800
-
-
-
Hmotnost:
kg
102.5
197
-
-
-
-
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
51
-
-
-
-
-
Standardní délka odsávací hadice:
m
6
-
-
-
-
-
Filtr, hlavní, plocha:
m²
0 .6
-
-
-
-
-
Filtr, hlavní, schválená třída:**
-
-
-
-
-
-
Filtr, hlavní, typ:
Vak
-
-
-
-
-
Filtr, hlavní, materiál:
Polyester potažený PTFE -
-
-
-
-
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Manuální
-
-
-
-
-
Standardní kvalita odsávací hadice:
PVC
-
-
-
-
-
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
(Stlačený vzduch 7 bar)
17
Elektrické podtlakové systémy
Bb104 - Úklid dílen
Bb114 - Úklid v průmyslu
• SJednoduchá a robustní
• Vysoký výkon a účinné odsávání
• Provoz s pojistkou 10A
• Snadná manipulace
• Snadná manipulace
• Výklopná sběrná nádoba
Jednoduchá jednotka určená pro sběr
suchých materiálů na krátkých vzdálenostech, mnohostranné použití v
různých odvětvích průmyslu a institucích. Odsávací jednotka je lehká a
snadno ovladatelná.
Jednoduchá jednotka určená pro
sběr suchých materiálů na krátké
vzdálenosti. Víceúčelová jednotka
pro použití v různých odvětvích průmyslu a institucích. Lehká, snadno
ovladatelná. Výklopná sběrná nádoba
usnadňuje vyprazdňování.
43054100
43052001
43660001
43660001
43110100
43110100
43670001
43670001
43322001
43322001
43662001
43662001
43720001
43840001
43860200
43861001
43862001
43722001
43840150
43860200
43861001
43862001
43842150
43842001
43812100
Bb116 - Úklid zdraví školdlivých látek
Bb181 - Doprava kapalin
• Maximální účinnost filtrace s předfiltrem ve sběrné nádobě
• Snadná manipulace a robustní konstrukce
• Výklopná sběrná nádoba pro snadné vyprazdňování
• Provoz s pojistkou 10A
43842150
43812100
• Výkonné čerpadlo s antikorozního materiálu
• Vysoká účinnost zaručuje rychlé oddělení prachu
Jednoduchá jednotka určená pro sběr
jemného prachu, granulí a nebezpečných materiálů. Zahrnuje dva
separační / filtrační stupně. Oddělený
sběr materiálu zachyceného na filtru
a prachu ve společném plastovém
pytli minimalizuje kontakt s nebezpečným materiálem. Odsávací
jednotka je lehká a manipulace
s ní snadná.
43851050
43842001
Vysokopodtlaková jednotka s vestavěným čerpadlem o výkonu 500W.
Účinné odsávání kapalin a současný
transport do nádrže nebo jiného sběrného zařízení. Splňuje nejpřísnější
požadavky pro použití v průmyslu.
43054100
Údaje o čerpadle; max.kapacita:
10,6m³/h, max. výtoková výška:
9000 mmWC.
43140001
43130500
43660100
43110001
43670001
43052001
43660300
43660001
43670001
43622200
43328001
43670001
43650100
43320001
43721001
43662001
43722001
43840001
43842150
18
43842001
43841001
43812100
43840050
43811001
Elektrické podtlakové systémy
Bb206 - Úklid dílen
Bb216 - Víceúčelová jednotka pro jemný prach
• Start/stop pro ruční nářadí
• Vysoká účinnost odsávání
• Snadná manipulace a pohyblivost
• Ruční čištění filtrů
• Provoz s pojistkou 10A
• Možno s dvojitým HEPA filtrem
Malá a praktická jednofázová odsávací jednotka s vysokým průtokem
vzduchu s vynikající účinností odsávání. Jednotka je vybavena zvláštním
chladícím systémem. Automatický
start/stop pro elektrické nářadí.
Jednotka je dodávána s úklidovou
sadou o průměru 63 mm.
Tato vysoce účinná jednotka snadno řeší odsávání jemného prachu.
Účinný cyklónový předseparátor
před absolutním/HEPA filtrem v
jednoduché sběrné nádobě pro sběr
jemného prachu a granulátu. Proces
čištění filtru je jednoduchý a účinný.
Jednotlivé fáze vícestupňového systému ventilátoru vytváří velký proud
vzduchu pro vynikající sběr a transport materiálu. Jednotku lze vybavit
kontejnerem o větším objemu.
43910006
43910006
43401001
43054200
43140001
43130500
43424001
43140001
43120100
43710001
43842001
43120201
43862001
43310001
Podtlaková jednotka:
43812100
43332001
43842150
43840001
43841001
43811001
43840050
Objednací číslo:
43860200
43723001
Bb104
Bb114
Bb116
Bb181
Bb206
Bb216
42410400
42411400
42411600
42418100
42420601
42421601
NEL2R
NEL3R
NEL3R
NEL2R
NEL1
NEL3RT
mmWC
2150
2150
2150
2150
2200
2150
Max. průtok vzduchu jednotky
Nm³/h
312
460
460
312
160
460
Napětí
V
230
230
230
230
230
230
Příkon
kW
1.6
2 .4
2.4
1 .6
1.4
2 .4
Jednofázový
Jednofázový
Jednofázový
Jednofázový
Jednofázový
Jednofázový
Max. podtlak
Typ připojení
Frekvence
50
50
50
50
50
50
Klasifikace
IP44
IP44
IP44
IP44
IPX4
IP44
Metoda spouštění
Přímo
Přímo
Přímo
Přímo
Přímo
Přímo
dB(A)
74
75
75
74
74
75
-
-
-
-
-
-
Využitelný objem kontejneru:
l i tr y
40
40
67
40
21
47
Hlučnost*
Hz
Současně odsávaná pracovní místa:
Elektrické systémy
43903075
Délka x Šířka x Výška:
mm
1140 x 550 x 1060
1140 x 550 x 1060
1140 x 550 x 1390
1140 x 550 x 1060
600 x 400 x 1000
700 x 530 x 1350
Hmotnost:
kg
49
4 5 .3
59
5 1 .8
3 1 .8
69
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
51
51
51
38
38
51
Standardní délka odsávací hadice:
m
6
6
6
6
5
6
PE
PE
PE
PE
PE
PE
0.35
0.35
0.5
-
1
2.38
Standardní kvalita odsávací hadice:
Filtr, hlavní, plocha:
m²
Filtr, hlavní, schválená třída:**
-
-
-
-
H
M
Filtr, hlavní, typ:
Vak
Vak
Vak
-
Patrona
Patrona
Filtr, hlavní, materiál:
Polyester potažený PTFEPolyester potažený PTFEPolyester potažený PTFE -
Mikrovlákno
Celuloza
Manuální
Manuální
Použitelné
-
Zpětný vzduchový ráz
Zpětný vzduchový ráz
-
-
1.56
-
0.75
1.56
-
-
H
-
H
H
Filtr, kontrolní, typ:
-
-
Patrona
-
Patrona
Patrona
Filtr, kontrolní, materiál:
-
-
Mikrovlákno
-
Mikrovlákno
Mikrovlákno
Filtr, kontrolní, metoda čištění:
-
-
Manuální
-
Manuální
Manuální
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Filtr, kontrolní, plocha:
Filtr, kontrolní, schválená třída:
m²
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
19
Elektrické podtlakové systémy
Bb221 - Víceúčelová jednotka pro jemný prach
Bb306 - Víceúčelová odsávací jednotka
• Vysoká účinnost odsávání
• Oddělování kapalin
• Jednoduchý systém čištění fitru
• Mokré a suché odsávání
• Možno s dvojitým HEPA filtrem
• Výklopná sběrná nádoba
Tato vysoce účinná jednotka snadno řeší odsávání jemného prachu.
Účinný cyklónový předseparátor
před absolutním/HEPA filtrem. Ruční
čištění filtru. Lze dodat s automatickým čištěním filltru. Jednotlivé fáze
vícestupňového systému ventilátoru
vytváří velký proud vzduchu pro
vynikající sběr a transport materiálu.
Jednotku lze vybavit kontejnerem o
větším objemu.
Dvojitá odsávací jednotka určená pro
sběr prachů, písku a jemných granulí.
Tento systém obsahuje tři
separační / filtrační stupně, které
zajišťují optimální účinnost odsávání. Výkonná jednotka s dlouhou
životností. Sběrnou nádobu uchycenou na vozíku lze vyklopením snadno vyprázdnit. Koš na vozík jako
příslušenství.
43054100
43425001
43140001
43120200
43812400
43620001
43611001
43621001
43054100
43660300
43660001
43660001
43110100
43320001
43670001
43670001
43324001
43723001
43662001
43332001
43724001
43840150
43860200
43862001
43842150
43842001
43840150
43860200
43862001
43842150
43812100
43851050
43842001
43850001
43822100
Bb426 - Průmyslový odpad a jemný prach
Bb515 - Odsávání kapalin a hrubých částic
• Předseparátor v silu
• Velká kapacita sběru materiálu
• Výsypka materiálu do jednorázového pytle
• Výklopná sběrná nádoba
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
• Ruční čištění filtrů
Dvojitá odsávací jednotka určená k
odstraňování průmyslového odpadu.
Vysokou účinnost filtrace velkých
objemů prachu zaručuje silo a cyklónový předseparátor prachu před
absolutním/HEPA filtrem. Čištění filtrů je jednoduché a účinné. Speciální
otočná kola s brzdou slouží ke
zvýšení mobility a usnadňují manipulaci s těžkými náklady. Jednotka je
vybavena nastavitelným protivážným
ventilem pro automatické vyprázdnění nad roštem nebo žlabem. Tento
model mají otvory pro manipulaci
vysokozdvižným vozíkem.
43054100
43812500
43620001
43610001
43412001
43630001
43840150
43862001
43842150
20
Vysokokapacitní systém určený
pro odstraňování většího množství
kapalin nebo granulátu. Trolejově
uchycený kontejner se snadno vyklápí pro vyprázdnění jeho obsahu.
Vypouštěcí ventil na dně se používá
pro jednoduché vyprázdnění kapalin. Je konstruován pro manipulaci
vysokozdvižným vozíkem a snadné
vyklopení do kontejneru, na
dopravníkové pásy a podobně.
43424026
43930221
43054100
43622300
43660300
43660001
43110100
43140001
43670001
43120200
43366001
43332001
43725002
43731001
43901020
43840150
43862001
43861001
43851050
43842001
43822100
43842150
43842001
43850001
43822100
Elektrické podtlakové systémy
Sada pro mokré odsávání
Bb680 - Odsávání prachu, 3-fázový model
Nabídka jednotek Norclean zahrnuje
také jednotky pro mokré odsávání,
obvykle s dvojitou sběrnou nádobou. Některé jednotky určené pro
odsávání suchých materiálů mohou
být snadno upraveny pro mokré
odsávání.
• Vysokopodtlakový ventilátor
• Dlouhá životnost
• Vysoký podtlak a průtok
• Nízká hlučnost
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro úklid v průmyslu,
např. odsávání od brusek, dopravu
prachu atd. Standardně dodávána s
filtrační vložkou kategorie “M”, která slouží jako hlavní a bezpečnostní
filtr. K dispozici též filtr HEPA/
absolutní nebo omyvatelný. Účinné
čištění filtru zpětným proudem
vzduchu řízeno časovačem. Tepelná
pojistka a připojení pro hadice
2” a 3” součástí.
43620200
43610001
43621001
43140001
43805001
43130001
43930089
43881059
43424002
43881050
43885300
Koš:: Úprava se provede pomocí sady
Plovák:
pro mokré odsávání. Vyjmete filtr
a vložíte koš s plovákem. Plovák
zabraňuje přeplnění sběrné nádoby a
vytečení kapaliny z jednotky. Jestliže
odsáváte kapalinu z boku nádoby,
lze použít teflonový filtr. Například
chcete odsávat kapalinu s jednotkou
Ab105. Jednoduše vyjmete filtr a
prachový pytel a vložíte plovák, koš
a teflonový filtr.
Filtr:
43660001
43660300
43110100
43060200
43140001
43120100
43233009
43332001
Objednací číslo:
Podtlaková jednotka:
Bb221
Bb306
Bb426
Bb515
Bb680
-
42422100
42430600
42442600
42451500
42468000
-
NEL3R
NEL3R
NEL3R
NEL3R
NEL5.5SC
-
mmWC
2150
2150
2150
2150
3000
-
Max. průtok vzduchu jednotky
Nm³/h
460
460
460
460
639
-
Napětí
V
230
230
230
230
230/400
-
Příkon
kW
2.4
2 .4
2.4
2 .4
5.5
-
Jednofázový
Jednofázový
Jednofázový
Jednofázový
Třífázový
-
Max. podtlak
Typ připojení
Frekvence
Hz
Klasifikace
Metoda spouštění
Hlučnost*
dB(A)
Současně odsávaná pracovní místa:
50
50
50
50
50
-
IP44
IP44
IP44
IP44
IP54
-
Přímo
Přímo
Přímo
Přímo
Man. Y/D
-
75
75
75
75
70
-
-
-
-
-
2
-
Využitelný objem kontejneru:
l i tr y
47
40 + 50
47 + 58
160
47
-
Délka x Šířka x Výška:
mm
700 x 530 x 1350
1760 x 550 x 1060
1400 x 730 x 1820
990 x 730 x 1510
1290 x 590 x 1650
-
Hmotnost:
kg
69
67
119
116
135
-
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
51
51
51
51
-
-
Standardní délka odsávací hadice:
m
6
6
6
6
-
-
PE
PVC
PVC
PE
-
-
1.56
0.35
1.56
0.35
2.38
-
Standardní kvalita odsávací hadice:
Filtr, hlavní, plocha:
m²
Filtr, hlavní, schválená třída:**
H
-
H
-
M
-
Filtr, hlavní, typ:
Patrona
Vak
Patrona
Vak
Patrona
-
Filtr, hlavní, materiál:
Mikrovlákno
Polyester potažený PTFEMikrovlákno
Polyester potažený PTFECeluloza
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Zpětný vzduchový ráz
Manuální
Zpětný vzduchový ráz
Manuální
Zpětný vzduchový ráz
-
Filtr, kontrolní, plocha:
-
-
-
-
-
2 .3 8
Filtr, kontrolní, schválená třída:
-
-
-
-
M
-
Filtr, kontrolní, typ:
-
-
-
-
Patrona
-
Filtr, kontrolní, materiál:
-
-
-
-
Celuloza
-
Filtr, kontrolní, metoda čištění:
-
-
-
-
Manuální
-
m²
Elektrické systémy
43723010
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
21
Centrální systémy do těžkých provozů
Cb050 - El. jednotka s vysokopodtlakovým ventilátorem
Cb111 - El. jednotka s vysokopodtlakovým ventilátorem
Odsávání jemného prachu a
granulí, 3-fázový model
Centrální odsávací systém
• Velký průtok vzduchu
• Účinné čištění filtrů
• Dlouhá životnost
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro pevné instalace v
malých centrálních odsávacích systémech. Lze použít např. pro úklid,
odsávání od brusek, dopravu prachu.
Standardně dodávána s filtrační
vložkou kategorie “”M””, která
slouží jako hlavní a bezpečnostní
filtr. K dispozici též filtr HEPA/
absolutní nebo omyvatelný. Účinné
čištění filtru zpětným proudem vzduchu. Pro čištění filtrů je potřeba stlačený vzduch 6 bar. Tepelná pojistka a
ventil pro falešný vzduch součástí.
• Velký průtok vzduchu
• Dlouhá životnost
• Účinná filtrace
Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro stacionární instalaci ve středně velkých centrálních
odsávácích systémech. Lze použít
např. pro úklid, odsávání od brusek,
dopravu prachu.
Hlavní filtr ze slinutého polyetylénu
kategorie “L“ je instalován standardně. Účinné čištění filtru zpětným
proudem vzduchu řízeno časovačem.
Bezpečnostní filtr je filtrační vložka
kategorie “M”. Startér Y/D, tepelná
pojistka a ventil pro falešný vzduch
součástí. Pro nasátí a oddělení
velkých množství materiálu doporučujeme instalovat předseparátor
sila s cyklónovým vyprázdněním
materiálu.
Cb120 - El. jednotka s Rootsovým čerpadlem
Cb126 - El. jednotka s Rootsovým čerpadlem
Centrální odsávací systém
Centrální odsávací systém
• Velký průtok vzduchu
• Velký průtok vzduchu
• Dlouhá životnost
• Dlouhá životnost
• Účinná filtrace
• Účinná filtrace
Elektrická vysokopodtlaková jednotka s Rootsovým čerpadlem vhodná
pro stacionární instalaci ve středně
velkých centrálních odsávacích systémech. Lze použít např. pro úklid,
odsávání od brusek, dopravu prachu.
Standardně dodávána s filtrační
vložkou kategorie “L”. Účinné čištění hlavního filtru zpětným proudem
vzduchu řízeno PLS. Standardní filtr
kategorie “M” slouží jako bezpečnsoatní filtr. PLS, startér Y/D, tepelná
pojistka, reguklace podtlaku a ventil
pro falešný vzduch součástí. Pro
nasátí a oddělení velkých množství
materiálu doporučujeme instalovat
předseparátor sila s cyklónovým
vyprázdněním materiálu.
Elektrická vysokopodtlaková jednotka s Rootsovým čerpadlem vhodná
pro stacionární instalaci ve středně
velkých centrálních odsávacích systémech. Lze použít např. pro úklid,
odsávání od brusek, dopravu prachu.
Standardně dodávána s filtrační
vložkou kategorie “M”, která slouží
jako hlavní a bezpečnostní filtr. K
dispozici též filtr HEPA/ absolutní
kattegoie “H”. Účinné čištění hlavního filtru zpětným proudem vzduchu řízeno PLS. PLS, startér Y/D,
tepelná pojistka, reguklace podtlaku
a ventil pro falešný vzduch součástí. Pro nasátí a oddělení velkých
množství materiálu doporučujeme
instalovat předseparátor sila s cyklónovým vyprázdněním materiálu.
22
Centrální systémy do těžkých provozů
Objednací číslo:
Podtlaková jednotka:
Cb050
Cb111
Cb120
Cb126
-
-
42705000
42711100
42712000
42712600
-
-
NEL5.5SC
NEL11SC
NEL30RB
NEL37RB
-
Max. podtlak
mmW C
3000
3000
5000
5000
-
-
Max. průtok vzduchu jednotky
Nm³/h
639
1098
1740
2130
-
-
Napětí
V
230/400
230/400
400
400
-
-
Příkon
kW
5 .5
11
30
37
-
-
Třífázový
Třífázový
Třífázový
Třífázový
-
-
Typ připojení
Frekvence
50
50
50
50
-
Klasifikace
IP54
IP54
IP54
IP54
-
-
Metoda spouštění
Man. Y/D
Y/D
Y/D
Y/D
-
-
70
67.7
79.5
81.3
-
-
2
2-4
4-6
5-8
-
-
Hlučnost*
Hz
dB(A)
Současně odsávaná pracovní místa:
Využitelný objem kontejneru:
l i tr y
47
67
67 + 67
67 + 67
-
-
Délka x Šířka x Výška:
mm
1290 x 590 x 1650
1600 x 900 x 2050
2180 x 1350 x 2270
2180 x 1350 x 2270
-
-
Hmotnost:
kg
176
350
1400
1405
-
-
Standardní průměr odsávací hadice:
mm
76
102
152
152
-
-
Standardní délka odsávací hadice:
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.38
4.2
5.25
10
-
-
Standardní kvalita odsávací hadice:
Filtr, hlavní, plocha:
m²
Filtr, hlavní, schválená třída:**
M
-
-
M
-
-
Filtr, hlavní, typ:
Patrona
Filtrační sada
NVF
Patrona
-
-
Filtr, hlavní, materiál:
Celuloza
Spékaný PP
Spékaný PP
Celuloza
-
-
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Zpětný vzduchový ráz
Tlakový vzduch
T l a kov ý vzd uc h
T l a ko vý vzduch
-
-
2.38
6.9
10
10
-
-
Filtr, kontrolní, schválená třída:
M
M
M
M
-
-
Filtr, kontrolní, typ:
Patrona
Patrona
Patrona
Patrona
-
-
Filtr, kontrolní, materiál:
Celuloza
Celuloza
Celuloza
Celuloza
-
-
Filtr, kontrolní, metoda čištění:
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
-
-
Filtr, kontrolní, plocha:
m²
Centrální systémy
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m **Schválená třída - EN 60335-2-69
23
Úklidové příslušenství
Nederman Norclean nabízí velké
množství úklidového přísušenství.
Pracujeme se 3 odsávacími systémy;
38 mm, 51 mm a 63 mm. Rozměry
popisují vnitřní průměr hadice používaný v odsávacím systému. Odsávací
systém o průměru 38 mm se používá
hlavně pro lehké aplikace. Je flexibilní
a snadno se používá.
Odsávací systém o průměru 51 mm je
nejběžněji používaný systém a má nejvíce úklidových příslušenství.
Odsávací systém o průměru 63 mm se
používá hlavně v těžkých provozech
s nebezpečím oděru matriálu, protože
průměr hadice zaručuje nízký pokles
tlaku v hadici.
Běžně je podtlaková jednotka dodávaná s úklidovým příslušenstvím,
ale podle potřeb zákazníka lze dodat
zvláštní příslušenství.
Hadice PE jsou ohebné a snadno se
používají, ale nejsou příliš odolné vůči
chemikáliím a abrazivním materiálům.
Hadice PVC jsou robustní a chemicky
odolné. Hadice PUR jsou velmi robustní a používají se pro abrazivní materiály. Norclean má přehled chemické
odolnosti hadic PE/ PVC/PUR a pokud
máte malou zkušenost s používáním
těchto hadic pro odsávání Vašeho
materiálu, obraťte se na nás.
Podlahová koncovka Šířka
- systém 63 mm
500 mm
600 mm
450mm
43840400
43840450
•
•
•
• Robustní do těžkých provozů
• Antistatická
• Kolečka 65 mm
• Výměnné gumové pásy
Trubice systém 63 mm
Díl č.
43843001
Trubice systém 51 mm
Koleno systém 63 mm
•
•
•
Robustní z hliníku
Výměnná gumová ochrana
Antistatické
Díl č.
43843100
400 mm
500 mm
600 mm
•
•
•
•
Koleno systém 51 mm
•
•
•
43840300
43840350
43840200
Šířka
400 mm
Díl č.
43840500
•
•
•
400 mm
Díl č.
43840550
• Do těžkých provozů
• Výměnné kartáče
• Antistatická
43999663
Díl č.
43999763
Díl č.
43999063
Robustní z nerezové oceli
Na trubici 43999062 (nerez)
Antistatické
Podlahová koncovka Šířka
370 mm
-systém 38 mm
Díl č.
43840050
• Do lehkých provozů·
Nastavitelná kolečka
Do těžkých provozů
Výměnné gumové pásy
Pro mokrý odsávání
Antistatická
Šířka
Díl č.
Robustní z nerezové oceli s ochranou proti oděru
Na trubici 43842001 (PEHD-EL)
Antistatické
43840100
Do těžkých provozů
Kolečka 38 mm
Výměnné gumové pásy
Antistatická
Šířka
Díl č.
43842150
Robustní z nerezové oceli
Na trubici 43842001 (PEHD-EL)
Antistatické
•
•
•
43840150
•
•
•
•
43840250
500 mm
•
•
•
•
Díl č.
Díl č.
• Robustní z PA
• Antistatické
Do těžkých provozů
Kolečka 65 mm
Výměnné gumové pásy
Antistatická
600 mm
Robustní z nerezové oceli
Délka 1m
Antistatická
Různé délky na vyžádání
Díl č.
Šířka
Díl č.
43999062
• Robustní z PEHD-EL
• Antistatická
• Robustní z nerezové oceli
• Antistatický
Podlahová koncovka Šířka
systém 51 mm
43840001
1 m43842001
43843050
Otočný čep systém 63 mm
Šířka
Díl č.
Díl č.
Použití v lehkém průmyslu
Nastavitelná kola 40 mm
Výměnné kartáče a gumové pásy
•
•
•
• Robustní z hliníku
• Antistatická
400 mm
24
Šířka
Díl č.
40 mm
• Výměnné kartáče a gumové pásy
Trubice s kolenem
-systém 38 mm
Díl č.
43841001
• Lehká, snadno ovladatelná
• Antistatická
Úklidové příslušenství
•
•
•
šířka
Díl č.
500 mm
42930000
600 mm
42930100
Robustní do těžkých provozů
Vhodná pro abrazivní materiály
Antistatická
Složení modelů
Podlahová
koncovka
Trubice
Koleno
Otočný
čep
43840400
43843001
43843050
43843100
43840450
43843001
43843050
43843100
Kompletní úklidová sada systém 51 mm
• Do těžkých provozů·
•
•
šířka
Díl č.
400 mm
42932000
600 mm
42932200
500 mm
šířka
400 mm
42932100
Díl č.
42932300
Podlahová
koncovka
Díl č.
400 mm
42932500
Koleno
43840100
43842001
43842150
43840200
43842001
43842150
43840150
43842001
•
•
•
•
Podlahová
koncovka
43840250
Podlahová
koncovka
43840500
•
•
•
•
šířka
400 mm
Díl č.
42932800
šířka
Díl č.
450 mm
42934200
Složení modelů
Trubice
•
•
•
•
šířka
Víceúčelová
Podlahová koncovka s kolečky 38 mm a
gumovými pásy
Antistatická
Podlahová
koncovka
43840550
•
•
•
Podlahová
koncovka
Složení modelů
Trubice
Koleno
43842001
43842150
Do těžkých provozů·
Pro odsávání mokrých podlah Podlahová koncovka s gumovými pásy
Antistatická
Trubice
Koleno
43842001
43842150
Do těžkých provozů
Víceúčelová
Podlahová koncovka s kartáči
Antistatická
Složení modelů
Trubice
Koleno
43842001
šířka
Díl č.
370 mm
42935000
Díl č.
51 mm
910 mm
43850001
76 mm
930 mm
43850100
63 mm
930 mm
•
•
•
Do lehkých provozů
Víceúčelová
Nastavitelná výška koleček
Podlahová koncovka s kolečky 40 mm, kartáči a gumovými pásy
Složení modelů
Trubice
Koleno
43842001
43842150
Délka
Díl č.
51 mm
910 mm
43850150
76 mm
930 mm
43850250
63 mm
930 mm
•
•
•
Složení modelů
Podlahová koncovka
Trubice a koleno
43840050
43841001
Díl č.
32 mm
43819001
51 mm
43819021
38 mm
43819011
Odsávací hadice Norclean jsou
dodávány samotné nebo se spojkami pro
různých připojení nástrojů k jednotce.
Běžný úklid
•
•
•
Nasazuje se přímo na hadici
PP
Antistatická
Trubice
Díl č.
51 mm
100 mm
43863001
200 mm
Odsávací systém
Délka
38 mm
5m
32 mm
Odsávací systém
51 mm
Odsávací systém
43850200
Hubice pro čištění trubek
Odsávací systém
Délka
Díl č.
38 mm
500 mm
43851001
51 mm
1000 mm
43851150
63 mm
1000 mm
51 mm
63 mm
500 mm
•
•
•
Kartáč
Díl č.
51 mm
Tvrdý
43860001
51 mm
Měkký
20 m
Hubice pro čištění profilů
•
•
•
Odsávací systém
51 mm
Kónická hubice
Odsávací systém
51 mm
Díl č.
130 mm
43851050
Nasazuje se přímo na hadici
PP
Antistatická
Délka
250 mm
Díl č.
43862001
Díl č.
43930102
Díl č.
43930101
•
•
•
•
•
•
Délka
51 mm
10 m
51 mm
43930101, 43930102
Díl č.
Spojka
6m
43822100
43930101, 43930102
30 m
43822300
žádná
Odsávací systém
Délka
51 mm
6m
38 mm
43822200
43930101, 43930102
Díl č.
Spojka
43832100
43930101, 43930102
43832300
žádná
20 m
43831001
51 mm
10 m
43832200
63 mm
10 m
20 m
20 m
10 m
76 mm
20 m
102 mm
10 m
152 mm
10 m
žádná
43930101, 43930102
43833001
žádná
43833100
žádná
43834200
žádná
43834300
žádná
43835001
žádná
43836001
žádná
Hadicové navijáky
Hadicové navijáky jsou běžnou součástí
centrálních odsávacích systémů. Naviják
usnadňuje manipulaci s hadicemi a
zajišťuje bezpečné uložení hadic. Naviják
je vybaven automatickou klapkou a integrovaným mikrospínačem umožňujícím
automatický start/stop odsávání.
Rychlé připojení k jednotce
Samec s otočným čepem
Antistatické PA
Rychlé připojení k jednotce
Samice
Antistatické PA
žádná
žádná
Úklid v těžkém průmyslu
• PUR
• Abrazivní materiály
• Odolná vůči olejům, benzínu a naftě
• Antistatická
• Teplotní rozsah:
-40°C to 960°C
76 mm
šířka
•
•
•
Odsávací systém
63 mm
Nasazuje se přímo na hadici
PP
Antistatická
43812300
43812200
žádná
Úklid v průmyslu
• PVC
• Chemicky odolná
• Hladký vnitřní povrch
• Antistatická
• Teplotní rozsah:
-20°C to 70°C
51 mm
43860200
43930101, 43930102
10 m
51 mm
43851250
Odsávací systém
43812100
51 mm
51 mm
Nasazuje se přímo na hadici
PP
Antistatický
43930102, 43819011
43811100
6m
43851200
Kartáč pro křehké povrchy
43811001
20 m
51 mm
43851100
1000 mm
Spojka
38 mm
43851050
500 mm
Díl č.
43810001
43863100
• Odstraní přischlou špínu z jakéhokoli povrchu
• Galvanizovaná ocel
PE
Ohebná
Antistatická·
Teplotní rozsah:
-40°C to 60°C
20 m
Škrabka
Hadicové spojky
Do lehkých provozů
Pro odsávání mokrých podlah
Podlahová koncovka s gumovými pásy
Zajišťuje dostatečný přívod vzduchu
Nastavitelný otvor pro
nasávání falešného vzduchu
Epoxidový povlak
Odsávací systém
• Koncovka pro úklidové příslušenství
• Antistatické PE
Odsávací hadice
43850050
Gulper pro úklid podlah
43842150
Kompletní úklidová sada systém 38 mm
•
•
•
Délka
76 mm
Složení modelů
Zajišťuje dostatečný přívod vzduchu
Nastavitelný otvor pro nasávání falešného vzduchu
Galvanizovaná ocel
Odsávací systém
43842150
Do těžkých provozů·
Vhodná pro abrazivní materiály
Podlahová koncovka s kolečky 65 mm a
gumovými pásy
Antistatická
43840001
•
•
•
•
•
•
•
Odsávací
systém
51 mm
Typ
hadice
PE
Bezpečné uložení hadic
Pevná a robustní konstrukce
Snadná obsluha
Běžně připojen k podlahové úklidové sadě
Délka
Díl č.
Spojka
10 m
4299001
43930101
25
Příslušenství
Gulper
Kompletní úklidová sada systém 63 mm
Filtry
Filtry NVF
Filtry NVF
Speciální filtry Nederman Norclean
NVF(Norclean Vyon Filter) jsou nejvyspělejší filtry se samočištěním na trhu.
Filtrační materiál je vytvořen slinutým
polypropylénem. Stlačený vzduch
(6 - 7 bar) uložený v zabudovaných
vzdušných kapsách je foukán přes filtrační patrony, ze kterých procházející
vzduch odstraňuje prach. Takto se filtr
očistí a podtlaková jednotka může
pracovat na plný výkon.
Během odsávaní prachu doporučujeme maximální zatížení filtru 200
m3/m2/h s systému s jedním filtrem.
Pokud jsou použity dva a více filtrů v
systému s nastavitelným postupným
časováním, filtry lze během čištění
filtrů zatížit maximálním průtokem
vzduchu 300 m3/m2/h.
Filtry NVF jsou k dispozici v různých
velikostech vyhovujícím všem podtlakovým systémům Nederman Norclean,
mobilním i stacionárním. Filtry lze také
použít s jinými podtlakovými jednotkami.
Nederman Norclean nabízí ručné nebo
plně automatické čištění filtrů. Filtr
NVF (Norclean Vyon Filter) je vynikají
při odsávání velkých objemů prachu,
zajišťuje vysokou účinnost filtrace a
minimalizuje náklady na údržbu. Filtry
mají tyto vlastnosti:
Tlaková ztráta při průtoku vzduchu
230 m3/h čistým filtrem je 20 mm
H2O. Plné filtry mohou mít tlakovou ztrátu vyšší než 900 mm H2O v
závislosti na typu odsávaného prachu.
Při sběru a filtraci velkých objemů
prašných materiálů doporučujeme
použít předseparátor.
Je-li prach nebezpečný, doporučujeme použít filtry NVF jako předfiltr
a následně HEPA filtr jako 2.stupeň
filtrace pro konečný záchyt
jemného prachu.
• Vynikající filtrační charakteristiky
• Filtrační materiál je samonosný
•Filtr je kompaktní, výměna je snadná·
Filtrační patrony „svíce“ jsou omy
vatelné vodou
•Filtr je spolehlivý a nevyžaduje téměř žádnou údržbu
•
•
•
•
•
•
Plocha
1,6 m
2
3,15 m2
5,25 m2
Díl č.
43160001
43162001
43164001
Systém
50
200
200
Filtrační patrony NVF
Čištění stlačeným vzduchem
Výměnný filtr PPF „svíce“
Účinnost filtrace 98,54%
Omyvatelné filtry
MAX 110 °C
Počet
filtrů
Délka
Max.
zátěž
36
300 mm
480 Nm3/h
70
500 mm
1575 Nm3/h
70
300 mm
945 Nm3/h
Filtr “svíce”
Délka
Díl č.
300 mm 43906040
500 mm 43906042
O-kroužek43901013
Matka
26
43908005
Filtry
Filtrační vložky a pytle
Filtrační vložka
Prachový pytel
Menší odsávací systémy používají
filtrační vložky, filtrační pytle nebo
kombinaci obou.Filtrační pytle zachytí větší částice a jsou částo používány
při odsávání kapalin.Filtrační vložky
jsou dodávány standardně, verze
HEPA na objednání. Standardní filtrační vložky mají účinnost 99,97%,
a filtrační vložky HEPA 99,997%.
Některé podtlakové systémy, jako Ab/
Bb 216 ad 221 mohou být vybaveny
dvěmi filtračními vložkami. Druhý
bezpečnostní filtr může použit z ekologických důvodů nebo jako prevence
vniknutí jemného prachu do odsávací
hlavy, zvláště elektrických částí.
Filtrační vložky jsou běžně
používány pro odsávaní jemných
částic. Provozní dobu filtrů zvýšíte
současným použitím prachových
pytlů nebo předsepátrátoru pro
předseparaci prachu.Omyvatelné
filtrační vložky Norclean je běžně
používají při odsávaní olejů nebo
emuslzních kapalin. Filtrační vložky
se čistí atmosférickým systémem.
Při čištění se sejme hadice ( nebo
se blokuje) a systém se odvzdušní
pákou. V důsledku toho v systému
okamžitě poklesne tlak na filtru a filtr
se vyčistí.Model 221 má samočistící
páku se stejnou funkcí, ale bez
odpojení hadice.
Pro použití spolu s filtrační vložkou
pro odsávání suchých materiálů.
Jednorázový prachový pytel se
používá pro sběr nebezpečných látek
a jako ochrana filtru.
Filtrační pytle
Pro použití s podtlakovými jednotkami Norclean Systému 50/200 pro
odsávaní suchých a hrubozrných
materiálů. Provozní dobu filtrů zvýšíte současným použitím prachových
pytlů pro předseparaci prachu.
Filtrační vložka
• Filtrační vložka pro systém 50 a systém 200
• Max 120 °C
POZOR! 43120300 má max. teplotu 140°C
Plocha
Materiál
220 mm
1,56 m2
Mikrovlákno
5,4 m2
Papír
220 mm
Filtrační pytle
Díl č. 43110001
220 mm
470 mm
•
•
•
•
Systé 50
Jednorázový vícevrstevný papírový filtr
Plocha 0.5 m2
Max 70 °
470 mm
600 mm
600 mm
870 mm
870 mm
2,38 m2
Poznámky
43120100
Polyester
Omyvatelný
43120300
3,5 m2
Mikrovlákno
HEPA
4,5 m2
Mikrovlákno
HEPA
6,5 m2
Mikrovlákno
HEPA
6,9 m2
10 m2
Papír
Papír
•
•
•
• Teflon
• Násobné použití
• Max 120 °
Systém
Typ
Plocha
Díl č.
50
Běžný
0,35 m2
43110100
Běžný
0,59 m2
43110300
50
Antistatický
200
Antistatický
200
0,35 m2
0,59 m2
43110200
43110400
Výška
Plocha
220 mm
2,38 m2
220 mm
220 mm
220 mm
470 mm
470 mm
600 mm
600 mm
870 mm
870 mm
Díl č.
-
2,38 m2
Papír
HEPA
-
Poznámky
Papír
bez dna
Mikrovlákno
HEPA/nerez
3,5 m2
Mikrovlákno
HEPA
4,5 m2
Mikrovlákno
HEPA
6,5 m2
Mikrovlákno
HEPA
Papír
1,56 m2
Mikrovlákno
5,4 m2
Papír
1,56 m2
6,9 m2
10 m2
Papír
Papír
43130201
43130702
43130301
43130801
43130401
43130901
Filtrační vložka pro systém 50 a systém 200
Max 70°C
Ochrana z perforované ocelové desky
Materiál
2,38 m2
43120200
Díl č.
-
43130001
HEPA
43130500
-
-
Prachový pytel
Díl č.
43650001
43130100
43130502
43130200
43130700
43130300
43130800
•
•
•
•
•
Příslušenství
Výška
Systém 50
Jednorázový
Sada 5 ks
Vícevrstevný papír
Objem 30
43130400
43130900
27
Předseparátory a cyklóny
Ve většině systémů podtlakového sběru
a dopravy je velmi důležitá předseparace sebraného materiálu před jeho
vstupem na filtr. Předseparaceč splňuje
různé požadavky zákazníků.
•Vysyspání většiny materiálu do vel
kých pytlů, sila nebo sběrných nádob
•Podávání shromážděného materiálu do jiných dopravníkových systémů
•Podávání shromážděného materiálu do jiných výrobních strojů
•Separace prachu od granulátu
•Kombinace různých úkolů
Cyklóny
Separátor hrubozrných částic
Cyklóny jsou běžně používány tak,
kde je požadována maximální předseparace shromážděného materiálu.
Cyklóny jsou umístěny nádobách,
např. na silu nebo sběrné nádobě, které jsou vhodné pro uložení sebraného
materiálu a tím fungují jako komora
pod cyklónem.Obvykle je filtr inatalován mezi cyklón a podtlakovou
jednotku.
Separátor hrubozrných částic se
běžně používá k separaci prachu a
materiálu pro opětovné použití. Ten
je shromážděn v silu pod předsepátorem, zatímco prach je dopraven na
filtr a do odpadní nádoby. Nejlepší
účinnosti separace, cyklónem nebo
separátorem hrubozrných částic, se
dosáhne při konstantním průtoku v
odsávacím systému.
Díl č. •
•
•
•
28
Systém
Díl č.
200
42915500
50
•
•
•
42915000
Jednoduchý předseparátor namontovaný na sběrnou nádobu
Odsávací vstup 51 mm pro připojení hadice
Rozsah průtoku:
150 - 270 Nm3/h
43510001
Systém 50
Vysoká účinnost předseparátoru
Odsávací vstup 51 mm pro připojení hadice
Rozsah průtoku:
150 - 270 Nm3/h
Díl č.
•
•
•
•
Separátor hrubozrných částic
43522001
Systém 200
Vysoká účinnost předseparátoru
Odsávací vstup 152/127/102 mm
Rozsah průtoku:
500 - 800 Nm3/h
Díl č.
•
•
•
•
43550001
Systém 50
Vysoká účinnost předseparátoru
Odsávací vstup 51 mm pro připojení hadice
Rozsah průtoku:
150 - 270 Nm3/h
Díl č.
•
•
•
43562001
Systém 200
Odsávací vstup 152/127/102 mm
Rozsah průtoku:
500 - 800 Nm3/h
Sila
Díl č.
Sila jsou nádoby určené pro
dočasné skladování odpadu/znovu
použitelného materiálu během sběru,
před vypuštěním do sběrné nádoby
nebo velkých pytlů. Obvykle je silo
instalováno mezi filtr, který je nad
silem a sběrnou nádobou pod silem.
systém likvidace odpadní doře a mezi
filtrem. Sila s přírubou na spodu
jsou běžně opatřena ventilem na
vypouštění odpadu.
•
•
•
•
146 l Systém 200
Otvory pro vysokozdvižný vozík
Mobilní
Odsávací vstup
76/63/51 mm
Díl č.
•
•
•
•
43470001
43480001
500 l Systém 300
Montáž pod nepřetržitou výsypku nebo předseparátor
Odsávací vstup 76 mm
Montáž na nohy nebo na rám
Sběrné nádoby
Příslušenství
Odstranění odpadu nebo materiálu
k opětovnému využití je důležitou
částí odsávacího systému. Nabídka
sběrných nádob Nederman Norclean
je široká a zahrnuje sběrné nádoby s
různými vlastnostmi a výhodami.
Díl č.
43320001
• 67 l Systém 50
Silo s nepřetržitým
vyprazdňováním
Díl č.
43412001
• 58 l Systém 50
• Odsávací vstup 51 mm
• Montáž na zeď
Jednotkou s nepřetržitým vyprazdňováním je třeba použít při vyprazdňování sila do atmosférického tlaku při
nepřetržitém odsávání. Obvykle je
instalována mezi filtr a Systém 200
nebo silo systému 300.
Díl č.
43322001
• 40 l Systém 50
• Odsávací vstup 51 mm
Díl č.
43414001
• 28 l Systém 50
• Montáž pod jiné silo místo sběrné nádoby
Díl č.
•
•
•
•
58 l Systém 50
Odsávací vstup 51 mm
Montáž na zeď
Pro připojení nad sběrnou nádobu
Díl č.
•
•
•
•
•
•
•
•
43450001
146 l Systém 200
Výstup 320 mm
Pneumatická výsypka
Odsávací vstup
76/63/51 mm
Montáž na nohy
Díl č.
Díl č.
•
•
•
43485001
Pro nepřetržitý sběr
Elektricky řízený čas vyprazdňování
200 l Systém 200 nebo Systém 300
Úplný separátor
Úplný separátor je jednotka, která
obsahuje vstup pro odsávací hadici,
cykón a filtrační vložku. Obvykle se
používá na přenosných systémech se
zdrojem podtlaku nad separátorem a
odpadní nádobou připojenou vespod.
43326001
• 40 l Systém 50
• Odsávací vstup 51 mm
• Výpustný ventil 2“ BSP
Díl č.
•
•
•
•
43328001
40 l Systém 50
Odsávací vstup 51 mm
Výpustný ventil 2“ BSP
Čerpadlo 500W
Díl č.
43348001
• 40 l Systém 50
• Nerezová ocel
• Odsávací vstup 51 mm
43442001
146 l Systém 50
Odsávací vstup 76 mm
Montáž na zeď nebo
na rám
Díl č.
•
•
•
•
•
43417001
61 l Systém
Výstup 385 mm
Pneumatická výsypka
Montáž na zeď
Díl č.
•
•
•
43420001
Díl č.
43461001
Systém 200
Odsávací vstup
76/63/51 mm
Montáž na zeď nebo
na rám
Pro připojení nad sběrnou nádobu
Díl č.
•
•
•
43424001
Systém 50
Ruční čištění zpětným vzduchem
Odsávací vstup 51 mm
Díl č.
• 200 l Systém 200
Díl č.
Díl č.
•
•
•
43425001
Systém 50
Automatické čištění zpětným vzduchem
Odsávací vstup 51 mm
43360001
43362001
• 160 l Systém 200
• Odsávací vstup 51 mm
Díl č.
Příslušenství
43366001
• 160 l Systém 200
• Odsávací vstup 51 mm
• Výpustný ventil 2“ BSP
29
Příslušenství
Vozíky
Rámy
Přenosné jednotky jsou obvykle
připevněny na vozík. Nabídka vozíku
Nederman Norclean je široká a umožňuje přizpůsobit podtlakové systémy
jakékoli aplikaci.
V případech kdy není nutné,
aby jenotky byly mobilní, nabízí
Nederman Norclean řadu noh a rámů
pro polopřenosné jednotky.
Díl č.
•
•
•
•
43212001
Pneumatický řídící systém pro ejektorové systémy
Čas odsávání 0 - 5 min
Čas vyprázdnění: 0 - 30 s
Hadice 5 m
System 50
System 200
Díl č.
Díl č.
•
•
•
Díl č.
Systém 50
Průmyslové provozy
125 mm přední kola,
225 mm zadní kola
Díl č.
•
•
•
43720001
Díl č.
43740001
43751001
• Dvojitá montáž
• Otvory pro vysokozdvižný vozík
43722001
Díl č.
Systém 50
Výklopný
125 mm přední kola,
225 mm zadní kola
43220026
•
•
•
•
Elektrický řídící systém pro
ejektorové systémy
Časovač montován příno na připojení tlaku
Čas odsávání 0 - 5 min
Čas vyprázdnění:
0 - 15 s
•
•
•
Elektrický řídící systém pro ejektorové systémy
Čas odsávání 0 - 60 min
Čas vyprázdnění: 0 - 5 s
43752001
• Systém 200
• Rám montovaný na nohy
• Snadné nastavení výšky
Díl č.
•
•
•
43724001
Systém 50
Dvojitý výklopný
225 mm přední kola,
125 mm zadní kola
Díl č.
•
•
•
• Nohy pro 43752001
• Otvory pro nastavení výšky
Systém 50
Těžké provozy
125 mm přední kola,
300 mm zadní kola
Díl č.
•
•
•
43723001
43725001
Systém 50
Rám pro montáž silaTěžké provozy
300 mm přední kola,
200 mm zadní kola
Díl č.
43730001
Nohy
Délka
Díl č.
Bent
1500 mm
43755001
Straight
2200 mm
43756100
Straight
1500 mm
43756001
Délka
Vzduchem poháněné ejektorové systémy jsou zapínány a vypínány ventilem pro přívod vzduchu. Výrobková
řada Norclean nabízí také dálkový
start/stop pro vzduchem poháněné
podtlakové jednotky. Elektrické
podtlakové systémy jsou zapínány a
vypínány spínačem start/stop. Řídící
sytémy se používají pro vyprázdnění
sila a čištění filtrů nastavením času
odsávání a vyprázdnění.
• Systém 200
• Průmyslové provozy
• 300 mm kola
•
•
•
•
30
43731001
Výklopný systém 200
Otvory pro vyokozdvižný vozík
Těžké provozy
200 mm kola
Ejektory
NE22 - NE76
43222001
NE96
Držák pytlů
Namísto sběrné nádoby na
shromážděný materiálu lze použít
pytle. Pytle jsou obvykle jednorázové a jsou dodávány v různých
velikostech a s různými manžetami.
Díl č.
•
•
43640001
Držák pytlů pro sila s protiváhou a motýlkovými ventily
Pro malé objemy
Díl č.
Díl č.
Díl č.
43220001
43210001
Hadice pro pneumatický
dálkový start/stop:
Díl č.
43211001
Nutno uvést délku
• Pneumatický dálkový start/stop
• Bez hadice
Díl č.
43640200
• Držák velkých pytlů s protivážným vypouštěcím ventilem
• Uchycení velkých pytlů
• Pro velké objemy
Příslušenství
Ventily
Koše
Naviják na stlačený vzduch
Ventily se používají pod sila k
vypouštění odpadu/materiálu ze sila
do sběrné nádoby, velkého pytle nebo
na dopravník. Ventily jsou ruční nebo
automatické nebo řízené protiváhou.
Protivážný ventil se otevře sám, vždy
když je přerušen podtlak a vypustí
materiál ze sila. Po obnovení podtlaku se protivážný ventil uzavře a může
začít odsávání. Při použití ručního
nebo automatického ventilu se podtlak uzavře během vypouštění sila.
Koše mají dvě funkce. Plovák nedovolí kapalině přetéct ze sběrné nádoby a vniknout do odsávací hlavy.
Po naplnění sběrné nádoby plovák
vyplave a zavře vstup odsávací hlavy.
Odsávaní se přeruší a uživatel musí
vyprázdní sběrnou nádobu. Koš
také zabraňuje nasátí filtru do
odsávací hlavy.
Naviják na stlačený vzduch jsou
používány pro mobilní podtlakové
jednotky na stlačený vzduch. Hadice
pro přívod stlačeného vzduchu je
namotána na hadicovém navijáku,
čímž se pracovní prostředí stává
bezpečnější a výkonější.
•
•
•
•
Průměr
hadice
19 mm
25 mm
Díl č.
Bezpečné uložení
Silná a robustní konstrukce
Snadná obsluha
Dodávka stlačeného vzduchu do odsávací
hlavy
Tlak
Díl č.
Spojka
15 m
42990021
43909006
10 m
42990022
43909007
43630001
• Ruční výpustný ventil
• Suchý materiál
• Průměr 150 mm
•
•
•
•
Automatický výpustný ventil
Pneumatický
Suchý materiál
Průměr 150 mm
č.
Díl
•
•
•
•
43630100
• Systém 50 a 200
• Plovák
• PVC
43631001
Díl č.
Motýlkový ventil
Suchý a mokrý materiál
Průměr 150 mm
Připojení potrubí
• Pneumatický škrtící ventil
• Kapaliny a suchý materiál
• Připojení potrubí
Průměr
Díl č.
60 mm
43632001
95 mm
43632200
75 mm
43632100
43660001
• Systém 50
•
Mokré odsávání
• Pro filtry 43110100 nebo 43110200
• Pro plovák 43660300
Díl č.
•
•
•
•
43660300
43630200
Automatický výpouštění
Nastavitelný protivážný ventil
Suchý materiál (ne lehký)
Průměr 150 mm
Díl č.
Díl č.
•
•
•
•
•
Systém 50
Mokré a suché odsávání
Možnost připojení filtračního pytle a filrtační vložky
Pro filtry 43110001, 43110100 nebo
43110200
Pro filtrační vložku vysokou 220 mm
Díl č.
•
•
•
•
43660100
43660200
Systém 200
Mokré odsávání
Pro filtry 43110300 nebo 43110400
Pro plovák 43660300
Servisní vybavení
Servisní kit pro ejektory na stlačený
vzduch. Nářadí na rychlospojky pro
měření tlakové ztráty různých ejektorových hlav. To je velmi snadný
způsob zjištění, zda ejektorové hlavy
mají dostatečný přívod stlačeného
vzduchu.
Díl č.
•
•
•
•
43290001
Měření tlaku na vstupu
Měření stlačeného vzduchu
Měření podtlaku
Servisní nářadí
31
Příslušenství
Díl č.
Technické údaje – ejektory na stlačený vzduch
Objednací číslo:
Podtlaková
jednotka:
Nm³/min
mmWC
-kPa
Max. průtok
vzduchu
jednotky
Nm³/h
Spotřeba stlačeného
vzduchu
Max. podtlak
Standardní
Hlučnost* průměr odsávací
hadice:
dB(A)
mm
Nezbytný rozměr přívodu stlačeného vzduchu
12mm
20mm
25mm
32mm
38mm
51mm
63mm
½"
¾"
1"
1-¼"
1-½"
2"
2-½”
1-8
9 - 58
59 - 200
201+
43020001
NE22
1.0
2100
22
306
73.5
51
43022001
NE32
1.6
3100
32
342
73.5
51
2 - 22
23 - 69
70 - 110
43024001
NE42
2.2
4200
42
360
73.5
51
1-8
9 - 41
42 - 100
101+
43026001
NE52
3.0
5200
52
342
75.5
51
1-6
7 - 29
30 - 70
71 - 160
43032001
NE56
2.7
2500
25
564
73.5
76
1-7
8 - 39
40 - 90
91 - 190
191+
43034001
NE64
4.3
6800
68
330
77.0
63
1 - 21
22 - 41
42 - 102
103+
43036001
NE66
4.1
3800
38
630
76.5
76
1 - 25
26 - 47
48 - 150
151+
43038001
NE74
5.3
7800
78
318
75.0
63
1 - 15
16 - 31
32 - 63
64+
43040001
NE76
5.4
4800
48
690
78.0
76
1 - 14
15 - 30
31 - 71
72+
43044001
NE96
8.6
6800
68
660
78.0
76
1-4
5 - 11
12 - 32
33 - 125
Stlačený vzduch 7 bar
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m
111+
161+
126+
Vzdálenost od kompresoru (m)
Technické údaje – elektricky poháněné hlavy
Max. průtok vzduchu
jednotky
Hlučnost*
Standardní průměr odsávací
hadice:
kPa
Nm³/h
dB(A)
mm
21.5
310
74
51
2150
21.5
310
74
51
Jednofázový
2150
21.5
460
75
51
230
Jednofázový
2150
21.5
460
75
51
110
Jednofázový
2150
21.5
460
75
51
Max. podtlak
Objednací číslo:
Podtlaková
jednotka:
Příkon
Napětí
kW
50/60Hz
mmWC
43052001
NEL2R
1.6
230
Jednofázový
2150
43052002
NEL2
1.6
110
Jednofázový
43054100
NEL3R
2.4
230
43054200
NEL3RT
2.4
43054300
NEL3
2.4
Fáze
*Hlučnost - vzdálenosti: 3 m - výška: 1 m
NEL 2R vybaveno 2 motory a všechny NEL 3R/RT mají 3 motory
Technické údaje – elektrické jednotky do těžkých provozů
Objednací číslo:
Podtlaková
jednotka:
Příkon
Napětí
kW
50Hz
Max. podtlak
Fáze
mmWC
kPa
Max. průtok
vzduchu
Hlučnost*
Standardní průměr odsávací
hadice:
Nm³/h
dB(A)
mm
IP
Metoda
spouštění
Současně odsávaná
pracovní místa:
1
43060001
NEL3SC
3
230/400
Tři
3000
30
315
7 2.0
51
IP 5 4
Přímo
43060100
NEL5.5SC
5.5
230
Tři
3000
30
639
78 . 0
76
IP5 4
Man.Y/D
2
43060200
NEL5.5SC
5.5
400
Tři
3000
30
639
78.0
76
IP 54
Man.Y/D
2
43060300
NEL11SC
11
230
Tři
3000
30
1098
6 7 .7
102
IP 54
Aut.Y/D
2-4
43060400
NEL11SC
11
400
Tři
3000
30
1098
67.7
102
IP5 4
Aut.Y/D
2-4
43080100
NEL22RB
22
400
Tři
5000
40
1340
78.8
152
IP54
Aut.Y/D
3-5
43082100
NEL30RB
30
400
Tři
5000
50
1740
79.5
152
IP5 4
Aut.Y/D
4-6
43084001
NEL37RB
37
400
Tři
5000
50
2130
81.3
152
IP5 4
Aut.Y/D
5-8
*Hlučnost - vzdálenosti: 1 m - výška: 1.6 m
Klasifikace filtrů
EN 60335-2-69
Maximální
úroveň
propustnosti
Kategorie
materiálu
L
BIA
Kategorie
Maximální
úroveň
propustnosti
materiálu
Oblast použití
filtračního materiálu
Testovaná
průměrná
propustnost
textilních filtrů
norclean
U
<5.0%
Propustnost filtru pro prach dle MAK >1 mg/m³
1.46%
<1.0%
Propustnost filtru pro prach dle MAK >1 mg/m³
G
M
<0.5%
Propustnost filtru pro prach dle MAK <0.1 mg/m³
<0.1%
Propustnost filtru pro prach dle MAK <0.1 mg/m³
a karcinogenního prachu podle
§15a "GefStofV"
<0.1%
C
K1
H
<0.005%
<0 .05 %
K2
32
norclean
objednací
číslo
43160001
43162001
43164001
Propustnost karcinogenního prachu
a zvlášť karcenogenního prachu
podle §15a of "GefStofV"
Patogenní prach navíc k výše uvedené K1
0.03%
0.05%
<0.003
43120100
43130001
43030100
43130200
43130300
43130400
43120300
43130500
43120200
43130700
43130800
43130900
Ejektory na stlačený vzduch
mmWC
kPa
8000
80
NE22
NE32
NE42
NE52
NE56
NE64
NE66
NE74
NE76
NE96
7000
6000
5000
4000
Zdroj stlačeného vzduchu pro
všechny údaje = 7 bar
70
60
50
40
3000
30
2000
20
1000
10
0
0
100
200
300
400
Nm³/h
500
600
0
700
Ny brosjyre Chart 4
Elektricky poháněné hlavy
kPa
mmWC
2500
25
2000
20
NEL-2
NEL-3
1500
15
1000
10
500
5
0
0
100
200
300
0
500
400
m³/h
Elektrické jednotky do
těžkých provozů
Page 1
Ny brosjyre
Chart 4
kPa
mmWC
5000
50
4500
45
NEL3SC
NEL5.5SC
NEL11SC
NEL22RB
NEL30RB
NEL37RB
4000
3500
3000
40
35
30
2500
25
2000
20
1500
15
1000
10
500
5
0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
0
2250
m³/h
Page 1
Celková tlaková ztráta - příklad
22.11.2005
Tlaková ztráta
v mmH2O
Modrá: separátor drtě 43550001, rovná
hadice d=51 L=10 m a filtrační vložka
43130001 (použitá).
2800
2600
2400
Červená: separátor drtě 43550001, rovná
1800
1600
Příslušenství
Tyto dva teoretické příklady ukazují celkovou tlakovou ztrátu ve dvou typických případech. Výsledek se bude měnit v závislosti na
hmotnosti materiálu, množství, tvaru, teplotě,
vhkosti, velikosti, délce hadice, použitých
nástrojů, počtu kolen a drsnosti povrchu
hadice. Hadice představují zhruba 70-90%
celkové tlakové ztráty.
2200
2000
Pressure drop mmWC
hadice d=51 L=10 m a filtrační vložka
43130001 (nová).
Total pressure loss
Example
3000
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
50
100
150
200
250
Airflow m³/h
300
350
400
450
Průtok vzduchu m3/h
33
REGISTRAýNÍ LIST PRO NÁVRH ODSÁVACÍHO SYSTÉMU
Spoleþnost:
Ulice:
MČsto:
Telefon:
Kontaktní osoba:
PSý:
PO BOX:
E-mail:
PĜímá linka:
Telefax:
SPECIFIKACE MATERIÁLU
Typ materiálu:
Množství v t/h:
Objemová hmotnost v kg/m³:
Specif. hmotnost v kg/m³:
RozdČlení þástic podle velikosti:
nejvČtší
prĤmČrná
nejmenší
Pm
Pm
%
%
Velikost þástic v Pm:
Množství v % celku:
Výbušný prach:
Výbušné prostĜedí:
Ohrožení zdraví:
Agresivní chemikálie:
Hygroskopická látka:
Volné proudČní:
TEPLOTY V qC
Teplota materiálu:
Teplota odsávaného místa:
VAC
A
ElektĜina
PĜímo nebo /'
ve vzdálenosti v metrech:
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
Teplota okolí instalace:
DOSTUPNÉ A POŽADOVANÉ NAPÁJENÍ
HLUýNOST
Maximum v dB(A):
NepĜetržité:
RIZIKA
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
Pm
%
Stlaþený vzduch v místČ
bar
m³/min
ve výšce v metrech:
ýETNOST ODSÁVÁNÍ
Obþasné hodin/den:
PRACOVNÍ PODMÍNKY/ INFORMACE O HADICÍCH A ROZVODECH
Poþet pracujících v daném okamžiku:
s nástroji a hadici o prĤmČru v mm:
ýásti potrubí od nejvzdálenČjšího odsávaného místa k podtlakové
Horizontální
DolĤ
jednotce
1. þást v metrech
2. þást v metrech
3. þást v metrech
4. þást v metrech
5. þást v metrech
6. þást v metrech
7. þást v metrech
8. þást v metrech
9. þást v metrech
10. þást v metrech
11. þást v metrech
12. þást v metrech
13. þást v metrech
14. þást v metrech
Maximální délka hadic v metrech
PĜipojte, prosím izometrický nákres. Je-li systém složitČjší, zašlete zvláštní nákres a informujte norclean.
V otázkách ANO/NE, prosím, vymažte nebo pĜeškrtnČte NEsprávnou odpovČć.
34
Nahoru
Označení ATEX
Výrobky řady Norclean schválené podle ATEX jsou běžně
klasifilkovány takto:
II 2 GD c IIC 60˚C
Třída vybavení
I-Hornictví
-
(T6)
Typ v bu ného prost ed
G - Plyn, výpary a mlha
-
D - Prach
Metoda ochrany
II - Ne-hornictví
Kategorie vybavení
Kategorie
Zóna plyn
1
0
2
1
3
2
Zóna prach
20
21
22
c ochrana bezpečnou konstrukc c prEN
neelektrické vybaven pro pou it v potencionálně v bu ném
prost edi
Skupiny Plyn/Prach
II B
II C
Skupina plyn B
Skupina prach C
B Etylen
J energie zá ehu
C Vod k a Acetylen
J energie zá ehu
Klasifikace teploty prachu
Klasifikace teploty plynu
T
C Maximáln povrchová teplota
Výrobky řady Norclean ATEX dodávané s antistatickými
hadicemi PE nebo PUR vyhovují nejvyšší třídě Gas
Group II C. Hadice PVC nebo standardní hadice PUR
jsou v souladu pouze se třídou Gas Group II B.Výrobky
Norclean ATEX jsou všechny vyrobeny z vodivých
a antitatických materiálů a vyhovují směrnici ATEX
94/9/EC a mohou být použity s prostředí s nebezpečím
výbuchu kategorie 2 a 3.
Příslušenství
Klasifikační zóny pro PLYN
Zóna 0: Oblast s nepřetržitou přítomností nebo
dlouhodobou přítomností výbušného prostředí, např.
uvnitř nádrží na tekutá paliva.
Zóna 1: Oblast s přítomností výbušného prostředí
během běžného provozu, ale ne nepřetržitě, např.
tankování paliva.
Zóna 2: Oblast s nepravděpodobnou přítomností
výbušného prostředí během běžného provozu a pokud
nastane, pak pouze po velmi krátký čas, např. skladovací
prostory pro rozpouštědla v zapečetěných sudech.
Klasifikační zóny pro PRACH
Zóna 20: Místo, kde výbušné prostředí, reprezentované
oblakem vznětlivého prachu ve vzduchu, je přítomno
nepřetržitě, dlouhodobě nebo často.
Zóna 21: Místo, kde výbušné prostředí, reprezentované
oblakem vznětlivého prachu ve vzduchu, příležitostně
nastane během běžného provozu.
Zóna 22: Místo, kde výbušné prostředí, reprezentované
oblakem vznětlivého prachu ve vzduchu, pravděpodobně
nenastane během běžného provozu, ale když nastane,
pak pouze po velmi krátký čas.
C Maximáln povrchová teplota
35
Zastoupení Nederman
Norclean Line
Kanada
Nederman Canada Ltd
6675 Millcreek Drive
Mississauga
Ontario L5N 5M4
Tel: +1-905 542 9296
Fax: +1-905 542 2206
Email: [email protected]
Čína
Nederman International
Rm 5361. west Bldg, Jin Jiang Hotel
59 Mao Ming Road, Shanghai
Tel: +86 21 5466 1710
Fax: +86 21 5466 0382
Mobile: +86 1381 6694143
E-mail: [email protected]
Česká republika
Nederman CR s.r.o.
Ve Žlíbku 1800
193 00 Praha 9
Tel: +420 281 012 331-7
Fax: +420 281 012 330
E-mail: [email protected]
Indie
Nederman
Tel: +91 11 25112177
Fax: +91 11 25112177
Mobile: +91 98 185 22271
E-mail: [email protected]
Norsko
Nederman A/S
Postboks 26, Haugenstua
Haavard Martinsens vei 19
0915 Oslo 9
Tel: 22 79 02 10
Fax: 22 79 02 15
E-mail: [email protected]
Polsko
Nederman Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Bpa Bednorza 2A-6
40-384 Katowice
Tel: +48-32.201 9792
Fax: +48-32.201 8324
E-mail: [email protected]
Portugalsko
Nederman Ibérica SA
Alameda dos Oceanos,
Lote 3.15.02 Loja A
1990-197 Lisboa
Tel: +351-21 89 23 440
Fax: +351-21 89 23 449
E-mail: [email protected]
Španělsko
Nederman Ibérica S.A.
Av. Camino de lo Cortao, 34. Nave 5
28709 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Tel: 91 659 24 30
Fax: 91 651 33 94
E-mail: [email protected]
Velká Británie
Nederman Ltd
91 Walton Summit, Bamber Bridge
Preston, Lancashire PR5 8AF
Tel: +44 (0)1772 334721
Fax: +44 (0)1772 315273
E-mail: [email protected]
USA
Nederman Inc.
39115 Warren Road, Westland, MI 48185
Telephone: (734) 729-3344
Fax: (734) 729-3358
Toll Free: (800) 575-0609
Fax: (888) 729-3358
www.nedermanusa.com
E-mail: [email protected]
Other Countries:
Nederman International
Tel: +46 42 18 87 00
Fax: +46 42 14 79 71
Nederman Norclean
Distributoři
Rakousko
Eder Strahltechnik GmbH
Tel: +43 (0) 2662 4010
[email protected]
Belgie
Euromat-Air N.V.
Tel: +32 (0) 3/326.24.00
[email protected]
Německo
Nederman Norclean GmbH
Tel: +49 2842 96420
[email protected]
Holandsko
Nederman Norclean B.V.
Tel: +31 10 4357644
[email protected]
Korea
Sudo International Trading Inc.
Tel: +82 031 467 2454
[email protected]
Katar
Qatar Trading Company
Tel: +974 443 1166
[email protected]
Rumunsko
Straaltechniek Minex International SRL
Tel: +40 21 411 7181
[email protected]
Rusko
NPM St. Petersburg
Tel: +7 812 332 0576
[email protected]
Singapur
AD Safety (Singapore) Pte Ltd
Tel: +65 6268 1221
[email protected]
Slovensko
VALOR s.r.o.
+421 (0)2 4371 2671-2
[email protected]
Švédsko
AB NORCLEAN
+46 (0)340-46505
[email protected]
Dánsko
Clean Blast APS
Tel: +45 65 93 49 34
[email protected]
Finsko
Oy Tecalemit Ab
Tel: +358 29 006 200
[email protected]
Francie
Equipments et Techniques Industriels ETI
Tel: +33 (0) 2 35 25 66 66
[email protected]
Nederman CR s.r.o
Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9
Tel: +420 281 012 331-7 Fax: +420 281 012 330
e-mail: [email protected]
www.nederman.com
Společnost Nederman má zastoupení v následujících zemích: Austrálie, Rakousko, Bahrajn, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Čína, Česká Republika, Kypr, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie,
Německo, Řecko, Hong Kong, Maďarsko, Island, Indie, Írán, Irsko, Itálie, Japonsko, Korea, Lotyšsko, Litva, Malajsie, Nizozemí, Norsko, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábie,
Srbsko a Černá Hora, Singapur, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan - Čínská republika, Thajsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, USA.
No. 991000100 2006-01
Nederman Norclean as

Podobné dokumenty

Produkty, systémy a řešení pro pracoviště 2009/2010

Produkty, systémy a řešení pro pracoviště 2009/2010 • Rozsáhlé zkušenosti při tvorbě optimálního pracovního prostředí • Rozšíření po celém světě

Více

Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest Poskytuje vynikající pohodlí a vysokou úroveň ochrany dýchání proti širokému spektru škodlivin. Celoobličejové masky stejně jako polomasky lze použít buď jako filtrační zařízení v kombinaci s filtr...

Více

VŠEOBECNÝ KATALOG

VŠEOBECNÝ KATALOG EURO 2000 chce uspokojit své zákazníky prostøednictvím inovací (náš hlavní charakteristický rys), spolu s týmovou prací, která vede k novéjším produktùm a konkurenceschopnosti jako výsledek kombina...

Více

level instruments

level instruments K dispozici je rovnì 5−ti místný LCD displej, který lze umístit v oddílu elektroniky. Jistiè: Vestavìný jistiè s protibleskovou ochranou. Odolnost: 4kV (1,2 x 50 µs)

Více

technická spec.hasícího letištního speciálu

technická spec.hasícího letištního speciálu - všechna kola v provedení jednomontážním, vzájemně záměnná - typ disků - dvoudílný šroubovaný - pneumatiky rozměr 24R21 XZL, výrobce MICHELIN, s vyšší odolností na betonové plochy a v provedení te...

Více

Aerosolový slovník

Aerosolový slovník Electric aerosol analyzer (EAA) / Elektrický analyzátor aerosolů – Integrální spektrometr pro měření rozdělení velikosti aerosolových částic na základě jejich elektrické pohyblivosti. Částice, jeji...

Více