zde - Sperat.cz

Komentáře

Transkript

zde - Sperat.cz
Předmluva
Pravděpodobně největší sbírka komunální heraldiky a sfragistiky našeho asi
nejplodnějšího badatele v této oblasti Karla Lišky, zesnulého v roce 1993, je dnes
deponována po částech v různých knihovnách a archivech, z velké části soukromých. Skládá
se ze čtyř částí: kartotéky „Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska“ (4.011 sídelních
jednotek), kartotéky „Znaky a pečeti českých měst a městeček“ (724 sídelních jednotek),
kartotéky „Znaky a pečeti moravských a slezských měst a městeček“ (407 sídelních
jednotek), a souboru autorovy grafické tvorby (malby pro obrazy a pohlednice s motivy
hradů, tvrzí, zřícenin, erbů, pečetí, apod.). V našem nakladatelství se chystáme první tři části
sbírky vydat knižně v pěti svazcích vydávaných v ročních intervalech pod názvem Sbírka
komunálních znaků, pečetí a razítek. Předpokládané názvy jednotlivých dílů budou:
I. Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska
II. Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček
III. Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček A-M
IV. Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček N-Z
V. Život a dílo Karla Lišky
Ačkoliv některé části sbírky Karla Lišky již dříve vyšly knižně (např. Městské znaky
s ozdobami. Praha 1989), věříme, že ucelené vydání jeho díla uvítáte. V osobě lidsky laskavého,
milého a skromného Karla Lišky (28.1.1910 - 30.7.1993) ztratila česká, moravská a slezská
komunální heraldika a sfragistika jednoho z nejnadanějších kreslířů a nejpilnějších badatelů.
Pracoval jako strojník v pražské ČKD a všechen svůj volný čas věnoval bádání v oboru,
který jej okouzlil podivuhodnou krásou znaků a starých pečetí již jako gymnazistu při
návštěvě Národního muzea. Je až s podivem, jak se v něm snoubily pro heraldiku a sfragistiku
tolik důležité vlastnosti jako: badatelská trpělivost, systematičnost a neúnavná pracovitost.
Jako nadaný výtvarník vynikal rovněž velmi vkusnou precizní realistickou kresbou. Další
podrobnosti o jeho životě a díle naleznete v pátém svazku plánovaného souboru.
Autorská práva ke všem dílům Karla Lišky zakoupilo od dědiců na jaře roku 2012
nakladatelství PhDr. Ivo Sperát z Brna společně s panem Miroslavem Milecem z Českých
Budějovic. Části sbírky jsou deponovány v těchto archivech:
 Soukromý archiv Ivo Speráta a Miroslava Milece:
- Originální malby, textové části a veškeré podklady (náčrtky a citace pramenů)
ke kartotéce pečetí a razítek obcí Čech, Moravy a Slezska.
- Originální malby a textové části ke kartotéce znaků a pečetí českých měst a městeček.
- Originální textové části ke kartotéce znaků a pečetí moravských a slezských měst
a městeček.
- Originály grafické tvorby (asi 60 kusů).
 Knihovna České genealogické a heraldické společnosti v Praze:
- Podklady (náčrtky a citace pramenů) ke kartotéce znaků a pečetí českých měst
a městeček.
- Podklady (náčrtky a citace pramenů) ke kartotéce znaků a pečetí moravských
a slezských měst a městeček.
 Archiv Národního muzea v Praze:
- Originální malby ke kartotéce znaků a pečetí moravských a slezských měst a městeček.
Věříme, že v této publikaci naleznete pečeti a razítka, která doplní váš vlastivědný zájem
o váš region. Doufám, že vás kniha potěší a stane se třeba i inspirací k další badatelské práci.
Váš nakladatel
3
Úvod
Publikace, kterou držíte v rukou, je prvním svazkem Sbírky komunálních znaků, pečetí
a razítek od autora Karla Lišky. Je sestavena z 815 karet, na kterých je vždy (až na dvě
výjimky) namalováno 6 pečetí, razítek nebo rychtářských pečetí českých, moravských
a slezských obcí. Na jednu stranu byly v této publikaci umístěny vždy dvě karty.
Karty mají vodorovný rozměr 140 x 120 mm (+/- několik milimetrů), jsou zhotoveny
z bílého tvrdého nehlazeného papíru (kartonu asi 120 g/m2) stářím částečně zažloutlého.
Pečeti a razítka jsou namalovány černou tuší, ty novější nějakým černým, pravděpodobně
lihovým „popisovačem“.
Pečeti pocházejí z období od XVI. století až po rok 1930. Novější pečeti nebo razítka jsme
nenalezli (pokud se v publikaci vyskytují i mladší, nechť nám tuto nepřesnost laskavý čtenář
promine). U maleb pečetí a razítek je zachována velikost v poměru 1:1 v porovnání
s originálem, tudíž není potřeba uvádět rozměr. Je u nich uveden vždy název obce (pokud se
stala součástí nějaké větší lokality nebo zanikla, je to zde rovněž uvedeno), okres (podle
hranic platných před rokem 1989) a citace pramene.
Seznam zkratek, ze kterých jsou sestaveny citace pramenů, naleznete také v této publikaci
za úvodem. Podotýkáme, že podklady k této kartotéce (uložené v soukromém archivu Ivo
Speráta a Miroslava Milece) uvádějí mnohem podrobnější citace pramenů. Věříme, že nám
nebudete mít za zlé, že podrobnější citaci neuvádíme (publikace by narostla přímo
do „obřích“ rozměrů).
Karty jsou řazeny ve dvou řadách: české (v této publikaci od strany 7 do strany 272)
a moravsko-slezské (v této publikaci od strany 273 do strany 413). Každá z řad byla
z počátku řazena abecedně, ale posléze, zřejmě jak karty postupně přibývaly, bylo od toho
upuštěno. Obě řady karet jsou v originále číslovány vlastními číselnými řadami, které byly
pro větší přehlednost v této publikaci zrušeny. Z toho důvodu je v publikaci následně
vyhotoven jednotný rejstřík obcí pro obě řady. V rejstříku je uveden u každé položky název
lokality, zkratka okresu a strana v publikaci. Pro úplnost ještě doplňme, že česká část byla
číslována řadou 1-533, moravsko-slezská stupnicí M1-M282. Razítko z karty 250 z české
řady bylo z prostorových důvodů přeneseno na kartu 533 z české řady (karta 255 měla
1 pečeť a karta 533 měla 3 pečeti).
Některé obce mají více pečetí nebo razítek, které nejsou vždy na jedné kartě. V takovém
případě je u malby pečeti či razítka, zpravidla v levé horní části uvedeno číslo, které uvádí
kolikátá je v pořadí v rámci této publikace pro danou lokalitu. V originální kartotéce byl
u malby ještě odkaz na další čísla karet uvádějících tuto ves, ale v této publikaci je
neuvádíme, neboť by byla matoucí (používáme již odkazování na stranu publikace).
5
Seznamzkratekokresů
zkratka
A
BE
BK
BM
BN
BO
BR
BV
CB
CH
CK
CL
CR
CV
DC
DO
FM
HB
HK
HO
JC
JE
JH
JI
JN
okres
Praha-město
Beroun
Blansko
Brno-město
Benešov
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
České Budějovice
Cheb
Český Krumlov
Česká Lípa
Chrudim
Chomutov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Hodonín
Jičín
Jeseník
Jindřichův Hradec
Jihlava
Jablonec nad Nisou
KH
KI
KL
KM
KO
KT
KV
LB
LN
LT
MB
ME
MO
NA
NB
NJ
OL
OP
OV
PB
PE
PH
PI
PJ
PM
PR
Kutná Hora
Karviná
Kladno
Kroměříž
Kolín
Klatovy
Karlovy Vary
Liberec
Louny
Litoměřice
Mladá Boleslav
Mělník
Most
Náchod
Nymburk
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Ostrava
Příbram
Pelhřimov
Praha-východ
Písek
Plzeň-jih
Plzeň-město
Přerov
414
PS
PT
PU
PV
PZ
RA
RK
RO
SM
SO
ST
SU
SY
TA
TC
TP
TR
TU
UH
UL
UO
VS
VY
ZL
ZN
ZR
Plzeň-sever
Prachatice
Pardubice
Prostějov
Praha-západ
Rakovník
Rychnov nad Kněž.
Rokycany
Semily
Sokolov
Strakonice
Šumperk
Svitavy
Tábor
Tachov
Teplice
Třebíč
Trutnov
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad Sázavou
Rejstříkobcí
název obce
Ahníkov
Alběř
Albeřice
Albeřice (Horní a Dolní)
Albrechtice
Albrechtice
Albrechtice
Albrechtice
Albrechtice nad Vltavou
Albrechtičky
Aloisburg
Andělka
Antonínovo Údolí
Arnoltice
Arnoltice
Arnultovice
Arnultovice
Arnultovice
Artolec
Babí
Babí
Babice
Babice
Babice
Babice
Babice nad Svitavou
Babice u Rosic
Babina
Babiny II
Bačalky
Bačetín
Bačice
Bačov
Bakov
Bakov
Balková
Banín
Barchov
Barnov
Bartošovice
Bartošovice
Bartoušov
Bartultovice
Bařice
Baška
Batno
Batňovice
Bavorovice
Bečkov
Bečov
okres
CV
JH
KV
TU
JN
LB
MO
UO
PI
NJ
DC
LB
DC
DC
LB
BR
TU
UO
JH
NA
TU
HK
OL
UH
ZN
BO
BO
PS
UL
JC
RK
TR
BK
KL
NA
PS
SY
HK
OL
NJ
RK
HB
BR
KM
FM
LN
TU
CB
TU
CV
strana
7
7
199
262
7
7, 268
248
7, 165
266
273
7
7, 268
7
7
7
273
7
7
8
8
8
168
398
331
273
384
273
220
8
8
8, 212
369
273, 391
168
8
220
8
220
362, 407
273
8, 169
8
333, 354
273
273
221
8
8, 169
9, 260
9
Bečváry
Bednárec
Bednáreček
Bedrč
Bedřichov
Bedřichovice
Bedřichovka
Běhánky
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá nad Svitavou
Bělá u Pecky
Bělbožice
Bělidla
Bělkovice
Bělotín
Běloves
Bělý
Benecko
Benešov u Boskovic
Benešov u Semil
Benetice
Benice
Benkov
Bernardov
Bernartice
Bernartice nad Odrou
Beřovice
Běsno
Běstovice
Bezděčín
Bezděčín
Bezděkov nad Metují
Bezděkov nad Třebůvkou
Bezměrov
Bílá
Bílá
Bílá Lhota
Bílá Třemešná
Bilany
Bílek
Bílence
Bílenec
Bílichov
Bílov
Bílovice
Bílovice nad Svitavou
Bílsko
KO
JH
JH
BN
CB
BO
LB
TP
CK
DC
OL
RK
SM
SY
JC
RA
KM
OL
PR
NA
NA
SM
BK
SM
TR
PH
OL
KH
TU
NJ
KL
LN
UO
JN
TA
NA
OL
KM
JH
LB
OL
TU
KM
HB
CV
LN
KL
PS
UH
BO
JC
169
9
9
169
9
273, 331
9
220
9
9
398
9
9, 169, 220
9, 248
262
220
273
273, 274, 331, 361
361
9
10, 169
10
274
169, 220
361
10
398
10
10, 260
274
169
10
10
165
248
10, 169
398
274
10
266
387, 274
10
274
10
10
11, 220
169
220
331, 378
384
248
415
Bílsko
Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Potok
Bílý Újezd
Biskupice
Biskupství
Bítouchov
Bitozeves
Blahuňov
Blahutovice
Blankartice
Blansko
Blatec
Blatno
Blato
Blazice
Blažim
Blažov
Blažovice
Blešno
Blízkov
Blížnovice
Blov
Bludov
Bobr
Bobrůvka
Boharyně
Bohaté Málkovice
Bohatice
Bohdalec
Bohdalov
Bohdanovice
Bohdašín
Bohdašín
Bohostice v Čechách
Bohousová
Bohumilice
Bohumilice
Bohumilice
Bohunice
Bohunice
Bohuňovice
Bohuslavice
Bohuslavice nad Úpou
Bohuslavice nad Vláří
Bohuslávky
Bohušov
Bohutín
Bohy
Bojanovice
Bojiště
Boleboř
Bolehoť
416
OL
LB
LB
RK
PV
OL
SM
LN
CV
NJ
DC
CK
OL
CV
JH
KM
LN
OL
BO
HK
ZR
CR
CV
KH
TU
ZR
HK
VY
Cl
ZR
SY
OP
NA
RK
PB
UO
BV
PT
ZN
CB
ZN
OL
NA
TU
ZL
PR
BR
PB
PS
KT
TU
CV
RK
274, 388
11
11, 268
11
274, 361
343, 398
220
248
11
274
11
11
343, 398
11
11
374
248, 271
388, 398
274
11
274, 331
11, 221
12
221, 249
12
274
221
275
12
275
361
354
12
12, 169
12
12, 169
275
12
397
221
361
275
170
12
275
331
354
170
221
249
12
12
13
Bolelouc
Boleslav
Boletice nad Labem
Bolevec
Bolkov
Boněnov
Bor u Skutče
Borač
Borek
Borek
Borkovany
Borkovice
Borotice
Borotín
Borová
Borová u Poličky
Borovná
Borovnice
Borovnice
Borovnice
Borovnička
Borovy
Boršice u Blatnice
Boršice u Buchlovic
Boršíkov
Boršov nad Vltavou
Bořenovice
Bořenovice
Bořetín
Bořice
Boříkovy
Bořislav
Bořitov
Bořitov
Bořkov
Boseň
Bosyně
Bošice
Bošice
Bošilec
Bošov
Boubín
Bousov
Bozkov
Božetice
Božičany
Božíkov
Bradecká Lhota
Bradkovice
Bradlecká Lhota
Braňany
Brančíky
Brandov
OL
LB
DC
PM
TU
TA
CR
ZR
CL
PS
BV
TA
PB
BK
NA
SY
JI
RK
TU
ZR
TU
KT
UH
UH
CB
CB
BN
KM
JH
CR
KT
TP
BK
UO
SM
MB
ME
KO
PT
CB
KV
KT
CR
SM
PI
KV
CL
SM
PB
SM
MO
CV
MO
275
13, 268
12
209
13
221
165
361
13
221
275
13
249
361
13, 221
13, 165
361
170
13
275
13
221
331
331, 378
13
13
170
331, 395
13
221
271
14
275, 343
14
170, 221, 249
14
14
170
14
14
222
170
14
14, 170, 222
14
187
14
170
170
15
14
15
15
Branišov
Branišovice
Branky
Branná
Bransouze
Brany
Bratčice
Bratkovice
Bratroňovice
Bratrouchov
Bratřejov
Bratříkov a Loužnice
Bratříkovice
Bražec
Brdo
Brenná
Brloh
Brložec
Brňany
Brňany
Brníčko
Brníkov
Brňov
Brocno
Brod
Brod nad Dyjí
Brodeslavy
Broumova Lhota
Brozany
Brtev
Brtnička
Brtníky
Brťov u Černé Hory
Brůdek
Brumovice
Brusnice
Brusy
Bruzovice
Brzánky
Brzkov
Břehoryje
Břehov
Břehy
Břest
Břestek
Břešťany
Břevenec
Březce
Březejc
Březenec
Březí
Březí
Březí
JI
ZN
VS
JH
TR
CV
KH
KL
MB
SM
ZL
JN
OP
KV
JC
CL
CK
DC
LT
VY
OL
LT
VS
LT
PB
BV
PS
HB
PU
JC
TR
DC
BK
DO
BV
TU
CV
FM
LT
JI
LT
CB
PU
KM
UH
KL
OL
OL
ZR
CV
BV
CB
KH
15
275
397
15
276
15
15
24
170
170
331
249
354
199
222
15
249
15
16
385
398
15
373
16
171
276, 362
222
16
212
16
276
16
362
16
362
16
16
392
16
16
16
171
212
276
378
171
399
343, 399
382
16
276
17
17
Březina
Březina
Březina
Březina
Březina
Březiny
Březiny
Březka
Březka
Březno
Březolupy
Březová
Březová
Březové
Březovice
Březsko
Březůvky
Břežany
Břežany
Břežany
Břežany nad Ohří
Břilice
Břízsko (a Robčice)
Břuchotín
Břvany
Bučávka
Buček
Bučina
Budeč
Budenín
Budětice
Budětsko
Budíkovice
Budislav
Budov
Buk
Bukov
Buková
Buková
Buková
Bukovany
Bukovany
Bukovice
Bukovina u Čisté
Bukovina u Pecky
Bukovinka
Bukovka
Bukovsko
Bukvice
Bulhary
Bulovka
Buřany
Býčkovice
BK
BO
KV
MB
OL
DC
SY
JC
ZR
LN
UH
KV
UH
OL
JC
PV
ZL
KT
LN
RA
LT
JH
PS
OL
LN
BR
PS
PT
JH
BE
KT
PV
TR
SY
KV
JH
ZR
CB
PV
ZR
BN
OL
NA
SM
JC
BK
PU
CK
CB
BV
LB
SM
LT
362
384
199
17
276, 399
18
222
17
331, 332
249, 272
331
249
332, 379
399
249
276
362
171
17
171
17
17
222
399
249
354
222
222
371
165
17
276
354
17, 165
199
17
362
17
396
17
171
343, 399
18, 171
262
262
276, 385
18, 212
18
18
362
18, 268
171
18
417
Bydžovská Lhotka
Býkev
Býkovec
Bylany
Bylany
Bylany
Bylnice
Bylochov
Bynina
Byňov
Bynovec
Bystrá nad Jizerou
Bystré
Bystročice
Bystrovany
Bystřec
Bystřice
Bystřice
Bystřice nad Úhlavou
Bystřice pod Lopeníkem
Bystřička
Býškovice
Býšovec
Býšt
Byzhradec
Bzí
Bzová
Bžany
Cakov
Celné
Cep
Cerekvice nad Loučnou
Cerhonice
Cetechovice
Cidlina
Cikháj
Církvice
Církvice
Císařov
Císařský
Citov
Cvikov - předměstí
Cvrčovice
Cvrčovice
Čakov
Čakovice
Čánka
Čankovice
Čáslav
Částkov
Častolovice
Čebín
Čechočovice
418
HK
ME
JI
CR
KO
MO
ZL
LT
VS
CB
DC
SM
RK
OL
OL
UO
CV
TP
KT
UH
VS
PR
ZR
PU
RK
JN
UH
TP
OL
UO
JH
SY
PI
KM
JC
ZR
KH
UL
PR
CL
PR
CL
BV
KL
CB
LT
RK
CR
DC
UH
CL
BO
TR
222
222
332
212
248
18, 249
276
18
373
18
18
171
18, 171
390, 399
344, 399
19
19
222
222
332, 378
276, 354
332
332
213
19
19
332, 362
19
276, 332, 388, 399
19
19
222
19
332, 362
171
277
19
223
354
19
368
19
277
172
19
20
20
223
20
332, 379
254
355
277
Čechovice
Čechtín
Čechy pod Kosířem
Čechyně
Čejetice
Čejkovice
Čejkovice
Čejkovice
Čelčice
Čelechovice
Čelkovice
Čenkovice
Čepice
Čepirohy
Čermná
Čermná
Čermná
Čermná
Čermníky
Černá
Černá Hora
Černá Novina
Černá Voda
Černá Voda
Černčice
Černčice
Černčín
Černěves
Černice
Černíč
Černičí
Černíkovice
Černíkovice
Černilov
Černiv
Černochov
Černotín
Černousy
Černovice
Černovice
Černovír
Černožice
Černuc
Černýšovice
Čertoryje
Červená
Červená Hora
Červená Lhota
Červenka
Červený Hrádek
Červený Potok
Česká
Česká Čermná
OL
TR
PV
VY
MB
CB
CR
CV
PV
PR
TA
UO
KT
MO
OL
TU
UL
UO
CV
ZR
TU
CL
RK
TU
LN
NA
VY
LT
MO
KT
BN
PS
RK
HK
LT
LN
PR
LB
BK
CV
UO
HK
KL
TA
OL
UO
NA
OL
OL
KO
UO
BO
NA
344, 399
277
277
277
250
172
223
20
355
396
250
20, 213
223
20
399
20
20
20
20
382
20, 261
21
21
21, 260
21
172
277
21
21, 250
21, 172
21, 250
223
21
21
21, 223
21, 205
332
269
333
22
22
22
22, 24
22
344, 399
22, 172
22
388, 400
400
172
22
384
22, 223
Česká Jablonná
Česká Lhota
Česká Metuje
Česká Proseč
Česká Rybná
Česká Rybná
Česká Ves
Česká Ves
České Kopisty
České Libchavy
České Meziříčí
České Zlatníky
České Žleby
Český Bukov
Český Heršlák
Čestice
Češnovice
Češov
Číčová
Číčová a Malá Čermná
Čičovice
Čihák
Čihalín
Číhaná
Čihovice
Čichalov
Čikov
Čikvásky
Číměř
Čímyšl
Činov
Číňov
Čistá
Čistá v Krkonoších
Čivice
Čížkov
Člunek
Čtveřín
Čtvrnáct Dvorů
Čučice
Čunín
Dalešice
Dalov
Damníkov
Daňkovice
Dařílek
Daskabát
Dasný
Děbolín
Debrné
Děčany
Dědinka
Dědkov
HB
CB
NA
JC
CR
UO
BR
CL
LT
UO
RK
MO
PT
UL
CK
RK
CB
JC
RK
RK
PZ
UO
TR
KV
PE
KV
TR
SM
TR
JC
KV
LN
SM
TU
PS
PJ
JH
LB
MO
BO
PV
JN
OL
UO
ZR
UO
OL
CB
JH
TU
LT
OL
ZR
22
172
22, 172
22, 262
23, 165
23, 172
355
23
23
23
23, 172
23
223
23
23
23, 173
173
23
23, 173
24
24
24
277, 368
199
173
223
277
173
277
24
199
23
24, 262
24
223
24
24
24
25
277
277
25
400
25, 165
278
25
278, 400
173
25
25
265
400
278
Dědov
Dědová
Dehtáry
Děhylov
Děkanské Skaliny
Desky
Desná
Dešná
Dešná
Deštné
Deštnice
Dětenice
Dětkovice
Dětřichov
Dětřichov
Dětřichovec
Díváky
Dívčí Hrad
Divec
Divnice
Dlouhá
Dlouhá
Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota a Drásov
Dlouhá Lomnice
Dlouhá Louka
Dlouhá Stropnice
Dlouhá Třebová
Dlouhá Ulice
Dlouhá Ves
Dlouhé
Dlouhé
Dlouhoňovice
Dlouhý Most
Dluhoště
Dobelice
Dobětice
Dobrá
Dobrá
Dobrá Voda
Dobrá Voda
Dobrá Voda
Dobré
Dobré Pole
Dobrkov
Dobrná
Dobronice
Dobronice u Bechyně
Dobronín
Dobroslavice
Dobrošov
Dobrotice
Dobroutov
NA
CR
PH
OP
CK
CK
SY
JH
ZL
RK
LN
JC
PV
LB
OL
LB
BV
BR
HK
ZL
KV
SY
MB
PB
KV
TP
CB
UO
OL
RK
NA
ZR
UO
LB
CK
ZN
UL
FM
HB
JH
UO
ZR
RK
BV
CR
DC
ZN
TA
JI
OP
NA
KM
JI
25
25
165
333
25
25
25, 165
362
333
26, 173
26
26, 173
278
26, 219
400
26, 269
278
278, 355
26
333, 362
195
26, 250
26
223
199
26
26, 173
26
400
27
27, 173
278
173
27
27
278
27
392
27
27
27
278
27
363
224
27
371
27
27
279
28, 224
279, 333, 395
28
419
Dobrovítov
Dobřany
Dobřejovice
Dobřejovice
Dobřenice
Dobříč
Dobříčany
Dobřichov
Dobříkov
Dobříkovec
Dobšice
Dobšice
Dohalice
Dolánky
Dolany
Dolany
Dolany
Dolany
Dolany a Habrová
Dolejší Vrchlabí
Dolín
Dolina
Dolní a Horní Sněžná
Dolní Adršpach
Dolní Albeřice
Dolní Bečva
Dolní Bezděkov
Dolní Bory
Dolní Boříkovice
Dolní Braná
Dolní Brusnice
Dolní Břežany
Dolní Bučice
Dolní Dubňany
Dolní Dušnice
Dolní Falknov
Dolní Habartice
Dolní Hbity
Dolní Hedeč
Dolní Heřmanice
Dolní Heřmanice
Dolní Houžovec
Dolní Hradiště
Dolní Chrastava
Dolní Chřibská
Dolní Jablonná
Dolní Jamné
Dolní Jelení
Dolní Jirčany
Dolní Kalná
Dolní Kamenice
Dolní Kožlí
Dolní Křečany
420
KH
RK
CB
PH
HK
PS
LN
KO
UO
RK
CB
ZN
HK
LT
CV
OL
PU
UO
PS
TU
KL
CV
PT
NA
TU
VS
CR
ZR
UO
TU
TU
PZ
KH
ZN
SM
DC
DC
PB
UO
ZR
UO
UO
PM
LB
DC
HB
PS
PU
PZ
TU
DC
PT
DC
28
28, 173
174
174
174, 213
224
224
174
28, 187, 250
28
266
397
28, 174, 224
28
28
372, 400
28
28
250
28
174
29
224
29
29
279
224, 250
382
29
29
29
174
29
279
29
29
29
174
29
279, 382
29
30
224
30
30
30
30
30
174
30, 262
250
224
30
Dolní Lánov
Dolní Lhota
Dolní Libchava
Dolní Libchavy
Dolní Lipka
Dolní Litvínov
Dolní Lomnice
Dolní Lomnice
Dolní Lysečiny
Dolní Malá Úpa
Dolní Měcholupy
Dolní Mokropsy
Dolní Němčí
Dolní Němčice
Dolní Nětčice
Dolní Nová Ves
Dolní Oldřiš
Dolní Olešná
Dolní Olešnice
Dolní Orlice
Dolní Paseky
Dolní Pěna
Dolní Pertoltice
Dolní Podluží
Dolní Povelice
Dolní Prysk
Dolní Příbraní
Dolní Přím
Dolní Radechová
Dolní Radouň
Dolní Rokytá
Dolní Rokytnice
Dolní Rybníky
Dolní Rychnov
Dolní Řasnice
Dolní Ředice
Dolní Sedlo
Dolní Sloupnice
Dolní Slověnice
Dolní Staré Buky
Dolní Suchá
Dolní Sukolom
Dolní Sytová
Dolní Štěpanice
Dolní Třešňovec
Dolní Újezd
Dolní Ves
Dolní Věžnice
Dolní Vlčkovice
Dolní Vražné
Dolní Vysoké
Dolní Zálezly
Dolní Žďár
TU
BK
CL
UO
UO
MO
PH
SM
TU
TU
PH
PZ
UH
JH
PR
JC
LB
SU
TU
UO
CH
JH
LB
DC
BR
CL
CK
HK
NA
JH
MB
RK
NA
SO
LB
PU
LB
UO
CB
TU
LB
OL
SM
SM
UO
SY
ZL
HB
TU
NJ
LT
UL
KV
30
279
30
30
31
31
31
31
31, 261
31, 261
31
224
333
371
279
224
31, 269
397
31
31
264
31
219, 269
32
355
32
32
174
32
32
32
32
32
224
32, 269
213
32
33
33
33
33
400
33, 174
33
33
165
279, 394
33
33
279
33
33
196
Dolní Žďár
Doloplazy
Doloplazy
Dolsko
Doly
Domamil
Domanín
Domanín
Domašín
Domašín
Domašín
Domašov
Domašov u Šternberka
Domina
Domoradice
Domoušice
Donín
Doubice
Doubrava
Doubrava
Doubravice
Doubravice
Doubravice
Doubravice
Doubravice
Doubravice u České Skalice
Doubravka
Doubravy
Doudleby nad Orlicí
Doudlevce
Drahanovice
Drahlín
Drahlov
Drahobuz
Drahonice
Drahonín
Drahoraz
Drahouš
Drahůnky
Dráchov
Drásov
Dražeň
Dražkov
Dražovice
Drchlava
Drmaly
Drnov
Drnovice
Drnovice
Drobovice
Droužkovice
Droždín
Drslavice
TU
OL
PV
NA
OL
TR
HO
ZR
CV
JH
RK
BO
OL
CV
UO
LN
LB
DC
JC
PS
CR
MB
NA
PU
UL
NA
CB
ZL
RK
PM
OL
PB
OL
LT
CV
ZR
JC
RA
TP
TA
BO
PS
PU
KT
CL
CV
KL
BK
VY
KH
CV
OL
KT
34
400
355
174
400
369
279
279
213
280
34
280
401
34
34
175
34
261
250
225
165
34
34, 175
213
34
250
266
333, 376
34, 175
175
344, 401
175
401
34
34
396
250
35, 225
225
35
280
251
251
225
35
35
175
280
385
35
35, 175
390
175
Drslavice
Druzcov
Drvalovice
Drysice
Držková
Držkovice
Dřemovice
Dřenice
Dřetovice
Dřevčice
Dřevčice
Dřevec
Dřevnovice
Dřevohryzy
Dřínov
Dřínov
Dřínov a Zlosyň
Dříteň
Dub
Dubany
Dubany
Dubčany
Dubenec
Dubenec
Dubičná
Dubnice pod Ralskem
Dubno
Dudín
Dukovany
Dušejov
Dušníky
Dvakačovice
Dvérce
Dvorce
Dvořáčky
Dvořetín
Dymokury
Dynín
Dzbel
Džbánov
Encovany
Falknov
Filipka
Filipov
Filipov
Filipovka
Fláje
Floriansdorf
Fojtka
Fojtovice
Folmava
Fořt
Fracova Lhota
UH
LB
BK
VY
ZL
OP
OL
CR
KL
CL
PH
PS
PV
KV
KL
MO
ME
CB
HK
LT
PU
OL
PB
TU
LT
CL
PB
JI
TR
JI
LT
CR
LN
JI
TU
CK
NB
CB
PV
UO
LT
DC
LB
DC
LB
LB
MO
DC
LB
DC
DO
TU
VS
333, 379
225
391
385
394
280
401
225
175
35
166
225
355
225
175
35, 251
251
175
35, 175
225
225
388, 401
176
35
35
36
176
36
280
36
36
225
36
36
36
36
36
36
280
36
37
37, 176
37
37
37
37
37, 226
37
37
37
37
38
363
421
Franckovice
Francova Lhota
Frankenstein
Františkov
Františkov nad Loučnicí
Františkův Vrch
Františky
Fratoly
Fryšava
Fukov
Gručovice
Grygov
Grymov
Habartice
Habartice
Habartice
Habartov
Habrovany
Habří
Háčky
Hadinec
Háj
Háj
Háj
Háj u Duchcova
Háj u Opava
Hajany
Háje
Háje nad Jizerou
Hájek
Hájek
Hájek
Hajniště
Hajniště
Halenkov
Hamernice
Hamr
Hamr a Útěchovice
Hamry
Hamry
Hanov
Haňovice
Haratice
Harrachov
Hartmanice
Hartunkov
Haukovice
Havlovice
Havraníky
Havřice
Hážovice
Hedčany
Hejná
422
ZL
VS
DC
SM
DC
DC
CR
PT
ZR
DC
OP
OL
PR
KT
LB
TP
SO
VY
UL
PV
RK
CV
LB
SO
TP
OP
BO
PB
SM
BO
DO
PH
LB
LB
VS
RK
MO
CL
CR
KT
TC
OL
JN
DC
SY
CK
OL
TU
ZN
UH
VS
PS
KT
394
280
38
38
38
38
166
38
280
38
280
280, 344, 401
333
176
38, 269
38
39
280
39
281
39
39
39
213
39
281
281
176
39
363
39
39
39
269
281
39
226
40
40
226
40
281, 334, 388
40
40
40
40, 176
401
40
281
334, 379
281
226
176
Hejnice
Helkovice
Heltínov
Helvíkov
Helvíkovice
Hemže
Herálec
Herbortice
Herink
Herlíkovice
Heroltice
Heroltice
Heroltovice
Herstošice a Zlatá Hvězda
Heršpice
Hertvíkovice
Heřmanice
Heřmanice
Heřmanice
Heřmanice
Heřmanice
Heřmánky
Heřmánky
Heřmanov
Heřmanov
Hláska
Hlásnice
Hlásnice
Hlavňov
Hlemýždí
Hlína
Hlína
Hlince
Hliněný Újezd
Hlinka
Hlinná
Hlinné
Hlinné
Hlinsko
Hlinsko
Hlivice
Hlízov
Hlubany
Hlubočepy
Hlubočky
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboké
Hluboký
Hluboš
Hlupice
Hlušovice
UO
SM
NJ
UO
UO
UO
ZR
UO
PH
TU
JI
VY
OL
KV
VY
TU
CL
LB
NA
TR
UO
CL
OL
DC
ZR
RK
OL
SY
NA
CL
BO
CR
PS
KT
BR
LT
RK
ZR
BR
PR
OL
KH
LN
A
OL
CB
CR
HB
ZR
KV
PB
LT
OL
176
176
363
40
40, 176
40, 251
41, 281
41
118
41
41
386
401
199
281
41
41
41, 269
41
369
41
41
401
41
334
41
401
42
42, 176
42
281, 334
267
226
251
281, 355, 368
42
42
334
281
334
401
42, 226
42
42
401
42
166
42
282
196
176
42
334, 402
Hluzov
Hněvětice
Hněvkov
Hněvotín
Hnojnice
Hobšovice
Hoděčín
Hodějice
Hodkov
Hodkovice
Hodonice
Hodonice
Hodov
Hodslavice
Hodyně
Holašovice
Holenice
Holešice
Holešín
Holešovice
Holetice
Holetice
Holice
Holičky
Holoubkov
Holovousy
Holštejn
Holtín
Holubice
Homole
Honbice
Honětice
Hony
Horažďovická Lhota
Horka
Horka
Horka nad Moravou
Horky nad Jizerou
Horn Bezděkov
Horní Adršpach
Horní Albeřice
Horní Bečva
Horní Bory
Horní Božíkovice
Horní Branná
Horní Brusnice
Horní Datyně
Horní Dlouhá Loučka
Horní Dobrouč
Horní Domaslavice
Horní Dřevíč
Horní Dubňany
Horní Dušnice
PR
CR
SU
OL
LN
KL
RK
VY
KH
TU
TA
ZN
TR
NJ
PS
CB
SM
MO
BK
CR
CV
KV
OL
CL
RO
PS
BK
CR
VY
CB
CR
KM
NA
KT
CR
LT
OL
MB
KL
NA
TU
VS
ZR
UO
SM
TU
FM
OL
UO
FM
NA
ZN
SM
334
166
334
402
42
177
177
282
43
43
43
334
282, 381
282
226
43
177
271
282
226
43
43
390, 402
43
226
226
282
43
282
266
226
282, 363
43
184
226
43
344, 402
43
177
44
44
282
283, 335, 363, 382
44
44
44
392
402
44
283
44
283
178
Horní Habartice
Horní Halže
Horní Hbity
Horní Hedeč
Horní Heřmanice
Horní Heřmanice
Horní Houžovec
Horní Hradiště
Horní Chrastava
Horní Chřibská
Horní Chvatliny
Horní Javoří
Horní Jesenka
Horní Jindřichov
Horní Kosov
Horní Kostelec
Horní Lánov
Horní Lapač
Horní Libchava
Horní Libchavy
Horní Libochová
Horní Lideč
Horní Lipka
Horní Loděnice
Horní Loučky
Horní Lysečiny
Horní Malá Úpa
Horní Měcholupy
Horní Mokropsy
Horní Morava
Horní Moštěnice
Horní Němčí
Horní Nětčice
Horní Nová Ves
Horní Olešná (též Závišná)
Horní Olešnice
Horní Orlice
Horní Paseky
Horní Pěna
Horní Pertoltice
Horní Podluží
Horní Police
Horní Poustevna
Horní Povelice
Horní Prysk
Horní Přím
Horní Přísahov
Horní Radechová
Horní Radíkov
Horní Radslavice
Horní Rokytá
Horní Rokytnice
Horní Rybníky
DC
CV
PB
UO
TR
UO
UO
PS
LB
DC
KO
JC
VS
DC
JI
NA
TU
KM
CL
UO
ZR
VS
UO
OL
DC
TU
TU
PH
PZ
UO
PR
UH
PR
JC
JH
TU
UO
CH
JH
LB
DC
CL
DC
BR
CL
HK
CK
NA
JH
ZR
MB
RK
NA
44
44
177
44
283, 381
44, 166, 261
45
227
45
45
177
263
335
45
335
45
45, 231
394
45
45
283, 382
283
45
402
45
45, 261
45, 261
46
227
46
282
335
282, 335
46
283
46
46, 177
265
46
46, 219, 269
46
46
46
355
46
177
47
47
371
382
47
47
47
423
Horní Řasnice
Horní Ředice
Horní Řepčice
Horní Sloupnice
Horní Smržné
Horní Staré Buky
Horní Suchá
Horní Sukolom
Horní Sytová
Horní Štěpanice
Horní Tašovice a Nová Víska
Horní Třešňovec
Horní Újezd
Horní Verneřovice
Horní Ves
Horní Ves
Horní Ves
Horní Věstonice
Horní Věžnice
Horní Vidim
Horní Vilémovice
Horní Vilímeč
Horní Vlčkovice
Horní Záblatí
Horní Žďár
Horní Žďár
Horní Žďár
Horní Životice
Horoměřice
Horská Kamenice
Hořany
Hořany
Hořehledy
Hořejší Vrchlabí
Hořenice
Hořensko
Hořešovice
Hořetice
Hořičky
Hořín
Hosín
Hostákov
Hostašovice
Hostěnice
Hostěradice
Hostěrádky
Hostětice
Hostětín
Hostíkovice
Hostín
Hostišová
Hostkovice
Hostovlice
424
LB
PU
LT
UO
TR
TU
KI
OL
SM
SM
KV
UO
PR
TU
CV
MO
ZR
BV
HB
ME
TR
PE
TU
PT
JH
KV
TU
BR
PZ
JN
LN
NB
PJ
TU
CV
SM
KL
LN
NA
ME
CB
TR
NJ
BO
PZ
VY
JI
UH
CL
ME
ZL
OL
KH
47, 269
213
47
47
283
47
335
402
47
47
196
47
335
48
48, 177
48
283
363
48
48
283
283
48
227
48
196
48
355
48, 49
49
49
49
269
49
49
227
49, 177
49
49
251
49, 178
283
284
284
178
284
284
284, 335, 379
50
227
335
344
50
Hosty
Hošnice
Hošťálková
Hoštejn
Hoštka
Houdkovice
Hovězí
Hovorany
Hrabačov
Hrabětice
Hrabí
Hrabová
Hrad Osek
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany a Chvalčovice
Hradčovice
Hradec
Hradec
Hradec
Hradec nad Svitavou
Hradecko
Hrádeček
Hradečná
Hradečná
Hrádek
Hrádek
Hrádek
Hradešice
Hradiště
Hradiště
Hradiště
Hradiště
Hradiště
Hradištko pod Medníkem
Hranička
Hraničné Petrovice
Hrbov
Hrbov
Hrbovice
Hrdějovice
Hrdlořezy
Hrdlořezy
Hrdlovka
Hrobice
Hrobice
Hroška
Hroubovice
Hrousko
Hroznatín
Hrozová
Hrubá Horka
CB
CV
VS
SU
TC
RK
VS
HO
SM
ZN
OL
SU
TP
CL
LB
NB
LB
UH
CV
LT
OL
SY
PS
TU
CV
OL
CB
HK
LN
KT
CV
CH
JH
PI
PJ
PZ
RK
OL
JI
ZR
UL
CB
JH
MB
TP
PU
ZL
RK
CR
BK
TR
BR
JN
266
50
284
335
178
50
284, 363
363, 381
50
284
402
284
50
50
266
251
251
336
50
50
402
284
227
50
50
388, 402
50
178
51
51, 178
51
51
51
252
51
178, 227
40
408
51
382
51
51, 178
51
251
51, 227
212
336, 376
51
227
284
336, 381
368
227
Hrubá Skála
Hrubá Voda
Hrubá Vrbka
Hruška
Hrušky
Hrušky
Hrušovany
Hřebečníky
Hřenice
Hřensko
Hřešihlavy
Hříběcí
Hřibiny
Hřibojedy
Hřídelec
Hříškov
Hřiště
Hřivčice
Hřivice
Hřivínov a Moukovice
Hřivnův Újezd
Hřmenín
Hubenice
Hubenov
Hubenov
Hudlice
Huníkov
Huntířov
Huntířov
Huntířov
Hůrka
Hůry
Hustěnovice
Hutisko
Hvězda
Hvozd
Hvozdečko
Hvozdice
Hvozdná
Hvozdová
Hybrálec
Hylváty
Hynkov
Chabičov
Charvatce
Charváty
Chcebuz
Chleny
Chlístov
Chlístov
Chlístov
Chlístov
Chloumek
SM
OL
HO
PV
BV
VY
LT
RA
NA
DC
RO
PE
RK
TU
JC
LN
HB
LN
LN
KV
ZL
JC
HK
CK
JI
BE
DC
DC
JN
TU
NJ
CB
UH
VS
CL
PV
OL
HK
ZL
ZL
JI
UO
OL
OL
LN
OL
LT
RK
JN
KT
NA
RK
UO
227
402
285
285, 355
285
285
52
251
261
52
52
52
178
52
227
52
52
178
52
199
336
178
213
52
52
52
52
53
53
53
285
53, 178
336, 379
285
228
398
403
178
336, 376
285
53
53, 228
344
403
53
390, 403
53
53, 179
53, 228
179
53
179
53
Chloumek, Zboží, Štěpanice
Chlum
Chlum
Chlum
Chlum
Chlum
Chlumčany
Chlumčany
Chlumec
Chlumec
Chlumek
Chlustina
Chodeč
Chodouny
Chodovlice
Cholina
Chomoutov
Chomýž
Chornice
Chorušice
Choryně
Chořelice
Choteč
Choteč
Choteč a Valdov
Chotělice
Chotěnice
Chotěnice
Chotěnov
Chotěšiny
Chotěšov
Chotěšov
Chotěvice
Chotouchov
Chotouň
Chotovice
Chotovice
Chotoviny
Chotutice
Chotýčany
Chotyně
Chouč
Chožov
Chramostek
Chrást
Chrastavec
Chrastěšov
Chrastín
Chrastna
Chrástov
Chrášťany
Chrášťany
Chrášťany
JC
CB
DC
JC
PT
SM
LN
PJ
CB
UL
ZR
BE
ME
LT
LT
OL
OL
KM
SY
ME
VS
OL
JC
PU
JC
HK
CR
CV
SY
UO
LT
RA
TU
KO
KO
CL
SY
TA
KO
CB
LB
TP
LN
ME
ME
SY
ZL
LN
LB
PE
KM
KO
RA
54
54
54
252
228
179
54, 179
54
179
54
285, 382
54
54
54
265
285, 388
372
395
397
252
336
285, 403
263
213
54
228
228
54
166
252
55
55
55
179
179
55
166, 214
260
55
180
55
55
179
228
55
55
336, 376
55
56
55
285
252
56
425
Chrlice
Chromeč
Chroustov
Chroustov
Chrudichromy
Chřebřany
Chříč
Chudčice
Chudeřín
Chudichromy
Chudobín
Chudolazy
Chuchelna
Chvalatice
Chvalčov
Chvalčova Lhota
Chvaleč
Chválenice
Chvalina
Chvalkov
Chvalkovice
Chvalkovice
Chvalnov
Chvalovice
Chvaly
Chvojenec
Chylice
Ivaň
Ivanovice u Brna
Jabloňany
Jablonec
Jablonec
Jablonecké Paseky
Jabloňov
Jablůnka
Jahodov
Jáchymov
Jáchymov
Jakartovice
Jakub
Jakubovice
Jalubí
Jamné
Jamné nad Orlicí
Jámy
Jankovice
Jankovice
Janoušov
Janoušov
Janov
Janov
Janov
Janová
426
BO
SU
JC
ZR
BK
DO
PS
BO
MO
BK
OL
ME
SM
ZN
KM
KM
TU
PJ
JC
CB
NA
VY
KM
PT
A
PU
UH
PV
BM
BK
CK
CL
JN
ZR
VS
RK
CL
OL
OP
KH
UO
UH
BO
UO
RK
KM
UH
SU
UO
DC
RK
TA
VS
336
286
180
336
286
267
228
355
56
391
286, 336
56
180
286
375
375
56
56
252
56
56
286, 386
363
56
56
214
336
356
286
286
56
57
180
286, 382
286
57
57
337
356
57
57
337
363
57, 180
57
286
337
356
287
57
180
272
286
Janova Ves
Janovice
Janovice
Janovice
Janovice
Janovice
Janovice a Skupice
Janovice v Podještědí
Janovická Lhota
Janská
Jarcová
Jarohněvice
Jaroměř
Jaroslav
Jarošov
Jarošov
Jarošov nad Nežárkou
Jarov
Jarov
Jarpice
Jasenice
Jasenka
Jasenná
Jasenná
Javor
Javorek
Javorná
Javornice
Javorník
Javorník
Javorovec
Jažlovice
Jedlí
Jedlová
Jednov
Jedov
Jehnědí
Jelence
Jelenice
Jemníky
Jeníkov
Jeníkovice
Jeníkovice
Jenišovice
Jerlochovice
Jersín
Jeřeň
Jeřmaň
Jeřmanice
Jesenice
Jesenný
Jestřabí
Jestřabí
ME
CL
CR
FM
NJ
TU
CR
CL
KH
DC
VS
KM
CK
PU
SY
UH
JH
BE
PJ
KL
VS
VS
NA
ZL
NA
ZR
KV
RK
HO
LB
UH
PH
SU
SY
PV
TR
UO
PB
ME
KL
CR
DO
HK
CR
OP
JI
KV
OL
LB
PZ
SM
OL
SM
57
57
214
392
287
57
228
58
58
228
287, 337
287
58
58
166
379
58, 180
228
180, 228
180
287, 373
287
58
376
58
287
199
58
287
58, 266
337, 379
58
413
57
287
356
59
180
229
180
59
59
59
252
287
384
59
388, 403
272
59, 181
181, 229
403
59
Jestřabí
Jestřábí
Jestřabice
Jestřebí
Jestřebice
Ješov
Ješovice
Jetenovice
Jetřichovice
Jevišovka
Jezbořice
Jezera
Ježené
Ježkovice
Ježkovice
Ježov
Ježovice
Jihlávka u Telče
Jíkev
Jilem
Jilem
Jílkov
Jílovice
Jílovice
Jimlín (též Opočno)
Jimramovské Paseky
Jimramovské Pavlovice
Jinačovice
Jindice
Jindřichov
Jindřichov
Jindřichov
Jindřichova Ves
Jindřichovice pod Smrkem
Jindřišská
Jirny
Jirský Důl
Jiříkovice
Jiříkovice
Jiřín
Jíštěrpy
Jitkov
Jítrava
Jívoví
Jizbice
Josefov
Julinčino Údolí
Kaceřov
Kaceřov
Kačerov
Kadolec
Kadov
Kalek
ZL
NJ
KM
NA
ME
OL
ME
KT
DC
BV
PU
BO
JI
RK
VY
HO
KH
JI
NB
HB
SM
OL
CB
RK
LN
ZR
ZR
BO
KH
CK
JN
PR
CV
LB
CV
PH
TU
BO
ZR
JI
LT
HB
LB
ZR
NA
ZR
RK
PS
SO
RK
ZR
ZR
CV
287
287
364
181
59
388, 403
59
181
59
364
214
288
60
181
386
337
60
288
60
60
60
403
60
60
252
288
288
288
60
60
60
288
60
60, 270
61
166
61
288, 384
288
61
61
61
61
288, 382
61
288
61
229
181
61
383
288
61
Kamenec u Poličky
Kamenice
Kamenice
Kamenická Nová Víska
Kameničky
Kameničná
Kamenná
Kamenná
Kamenná
Kamnná Horka
Kanice
Kaňovice
Kaproun
Karasín
Karasy
Karlín
Karlov
Karlov
Karlov
Karlov
Karlov pod Ještědem
Karlovice
Karlovice
Karlsdorf
Kasalice
Kašava
Kateřina
Kateřina
Kateřina
Kateřinice
Kejšovice
Kelníky
Kerhartice
Ketkovice
Kfely
Kienhaid
Kladeruby
Kladiny
Kladná - Žilín
Kladoruby
Kladruby
Klapý
Klášter Hradiště nad Jizerou
Klášter nad Dědinou
Klášterec nad Orlicí
Klášterská Lhota
Klečaty
Klečetné
Klečůvka
Klementice
Klení
Klenice
Klenová
SY
CL
RK
DC
CR
UO
CB
JI
SU
DC
BO
FM
JH
ZR
CL
HO
BR
JC
OL
ZR
LB
KM
ZL
DC
PU
ZL
BK
DC
KH
VS
PS
UH
UO
BO
KV
CV
VS
CB
ZL
BK
TU
LT
MB
RK
UO
TU
TA
RA
ZL
TR
CK
HK
JH
61
61
62
62
62
62, 181
62, 181
62
337
62
289
392
62
364
62
279
358
62, 263
403
62
62
395
376
63
63
337, 394
289
63
63
289, 364
63
337
63
289
196
63
373
63
376
289
63
229
262
63
63, 181
64
64
229
376
289
64
64, 181
64
427
Klentnice
Kleny
Klepáčov
Klešice
Kletečná
Kletné
Klíčany
Klíny
Klíše
Klobuky
Klokočí
Klopanov
Klopotovice
Klouboučky
Klužínek
Kly
Kmetiněves
Knapovec
Knězeves
Kněževes
Kněževes
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžnice
Kněžpole
Kněžská
Knínice
Knínice
Kníničky
Knížecí
Koberno
Kobeřice
Koburk
Kobylnice
Kobyly
Kocbeře
Kocléřov
Koclířov
Kocourov
Kočí
Kočín
Kohoutov
Kohoutov
Kochov
Kochovice
Kojetice
Kojkovice
Kokořín
Kolaje
Koldín
Koleč
Kolence
428
BV
NA
SU
CR
LT
NJ
PH
MO
UL
KL
PR
CK
PV
VY
PV
ME
KL
UO
PZ
BK
ZR
CL
LN
TU
JC
UH
HB
KV
LT
OL
DC
BR
VY
UO
KH
LB
TU
TU
SY
LT
CR
PS
HB
TU
BK
LT
TR
HB
ME
NB
UO
KL
JH
289
64
397
229
64
289
64
64
64
64
289
181
356
289
289
229
65
65, 166
65
290
337
65
65
65
65, 182, 229
337, 379
65
229
65
390, 403
65
356
290
65
66
267
66
66
356
66
229
229
66
66
290, 391
66
290
66
66
252
182
182
66
Kolešov
Kolešov
Količín
Koloděje nad Lužnicí
Kolovraty
Komárov
Komárov
Komárov
Komařice
Komňa
Kondrač
Konětopy
Koníkov
Konobrže
Konojedy
Konojedy
Konrádov
Konrátov
Kopaniny
Kopec
Kopřivná
Kopydlo
Korouhev
Korouhvice
Koroužné
Korunní
Koryta
Koryta (dříve Niřlery)
Korytná
Kořenec
Kosobody
Kosořín
Kostelec - Štípa
Kostelec nad Ohří
Kostelec nad Vltavou
Kostelec u Heřm. Městce
Kostelec u Holešova
Kostelecké Horky
Kostelní Vydří
Košátka nad Odrou
Košetice
Košík
Košov
Košťálov
Košťany
Koštice
Kotaneč
Kotelsko
Kotojedy
Kotvrdovice
Kounov
Kounov
Kout na Šumavě
KV
RA
KM
CB
A
OL
TU
ZL
CB
UH
CB
PB
ZR
MO
KO
LT
CL
CK
NA
DC
SU
PS
SY
ZR
ZR
KV
PS
CK
UH
BK
RA
UO
ZL
LT
PI
CR
KM
RK
JH
FM
OP
NB
SM
SM
TP
LN
PS
SM
KM
BK
RA
RK
DO
229
66
290
266
66
403
67
356
67, 252
338, 379
67
182
290
67
271
67
67
67
67
67
397
230
67
290, 338
290
67
230
68
338, 379
391
230
68
290
68
68
230
395
182
371
290, 291
356
182
182, 230
182
230
68, 230
252
182
291
291
68
68
230
Kouty
Kovalovice
Koválovice
Koválovice u Kojetína
Kovářov
Kovářová
Kozárovice
Kozičín
Kozlany
Kozlov
Kozlov
Kozlov
Kozly
Kozohlody
Kozov
Kožušany
Kožušice
Krabčice
Kracovice
Krahulov
Krakořice
Krakovec
Kralice nad Oslavou
Králová
Králova Lhota
Královec
Královec
Královice
Královice - Drchkov
Královka
Království
Kramolna
Krásensko
Krásná
Krásná
Krásná Lípa
Krásné
Krásné Březno
Krásné Pole
Krásněves
Krásný Buk
Krásný Dvoreček
Krásný Les
Krásný Les
Krasonice
Krasová
Krašov
Krátká
Kratonohy
Krátošice
Krbice
Krčín
Krčmaň
TR
BO
PV
PR
OL
ZR
ME
PB
TR
KV
OL
ST
CL
KH
OL
OL
VY
NA
TR
TR
OL
PV
TR
OL
RK
SY
TU
A
KL
DC
DC
NA
VY
FM
CH
CV
ZR
UL
DC
ZR
DC
CV
LB
UL
JI
BK
PS
ZR
HK
TA
CV
CB
OL
291
291
356
356
388, 403
338
230
183
291
200
404
182
68
68
291, 389
372, 404
364
68
291
291
404
291
291
404
69
69
69, 260
69
183
69
69
69
386
393
264
69
291
254
69
338
69
69
70, 270
70
338
292
70
292
183
252
70
70
344, 404
Krhanice
Krhov
Krhov
Krhovice
Kristiánov
Krmelín
Krnov
Krňovice
Kročehlavy
Krsmol
Krsy
Krty
Kruh
Krumvíř
Kryštofovo Údolí
Kryštofovy Hamry
Křečkovice
Křekovice
Křelov
Křelovice
Křemenec
Křenice
Křenov
Křenovice
Křepice
Křepice
Křesín
Křešice
Křešice
Křešov
Křičeň
Křída
Křídla
Křímov
Kříše
Křišťanovice
Křivá
Křivé
Křivice
Křižánky
Křižanov
Křižanovice
Křižany (též Suchá)
Křižínkov
Křížkový Újezdec
Křížlice
Křižovatka
Křovice
Křtětice
Křtiny
Ktová
Kučerov
Kudlov
BN
TR
UH
ZN
LB
FM
OL
HK
KL
JC
PS
RA
SM
BV
LB
CV
VY
RA
OL
PE
PV
PH
TU
VY
BV
ZN
LT
DC
LT
LT
PU
CL
ZR
CV
RO
PT
OL
VS
RK
ZR
NA
VY
LB
ZR
PH
SM
CH
RK
ST
BK
SM
VY
ZL
183
370
364
292
70, 270
292, 369
404
70
183
263
70
70, 230
70
292
71
70
386
230
344
183
292
231
71, 260
292
292
370
71, 231
71
71
71
71, 214
71
292
71
71
231
404
374
71
292
71
292, 386
72
338
118
72
254
72, 252
253
292
72
293
364
429
Kuchařovice
Kujany
Kuklík
Kulířov
Kumburský Újezd
Kunčí
Kunčice
Kunčice
Kunčice nad Labem
Kunčina Ves
Kundratice
Kundratice
Kundratice
Kunětice
Kunice
Kunín
Kunkovice
Kunovice
Kunratice
Kunratice
Kupařovice
Kurovice
Kuří
Kuželov
Kvačice
Kvašňovice
Květná
Květnov
Květnov
Květnová
Květoňov
Kvíc a Kvíček
Kvílice
Kvítkov
Kvítkovice
Kyje
Kyje
Kyjice
Kystra
Kyšice
Kyškovice
Kytlice
Labe
Labská Stráň
Lačnov
Lačnov
Lada
Lahošť
Lachov
Lampertice
Lánov
Lanšperk
Lány
430
ZN
NJ
ZR
BK
JC
CR
HK
UO
TU
RK
CV
SM
ZR
PU
PH
NJ
KM
VS
DC
LB
BO
KM
PH
HO
UH
KT
UO
CV
HB
KV
CK
KL
KL
CL
CB
JC
TU
CV
LN
KL
LT
DC
JN
DC
SY
VS
CL
TP
NA
TU
TU
UO
CR
293
293
293
293
253
231
183, 231
72, 183
72
72
72, 253
72, 231
383
214
231
293
364
374
72, 73
73, 270
293
395
73
293
338
183
73, 183
73
73
196
73
183
183
125
743
73, 184
73
73
231
184
74
74
74
74
74
293
74
74
74
74, 260
219
74
231
Lány u Dašic
Lanžov
Lásenice
Lasvice
Laškov
Lašťany
Lavičky
Lavičné
Lazce
Lazec
Lázně Libverda
Lazníčky
Lazsko, Kamenná, Závržice
Lázy
Lažany
Lažany
Ledce
Ledce
Ledce
Ledečko
Lednice
Lelekovice
Lelov
Lenešice
Leopold
Leopoldka
Leskovec
Leskovec na Moravicí
Leskovice
Lestkov
Leština
Leština
Leštinka
Letkovice
Lety
Levínská Olešnice
Levínské Petrovice
Levonice
Levousy
Lezník
Lhánice
Lhota
Lhota
Lhota
Lhota
Lhota
Lhota a Komárov
Lhota a Netřeba
Lhota nad Moravou
Lhota pod Hořičkami
Lhota pod Kosířem
Lhota pod Libčany
Lhota pod Pannou
PU
TU
JH
CL
PV
OL
ZR
SY
OL
PB
LB
PR
PB
SY
CV
TC
KL
MB
RK
KH
PS
BO
TP
LN
TU
DC
VS
BR
ST
SM
CR
UL
CR
BO
PZ
SM
LT
LN
LT
SY
TR
CB
OL
PS
RA
VY
SM
RK
OL
NA
OL
HK
UL
214
268
74
74
293, 338
404
3843
75
338, 372, 404
184
75, 270
364
184
293
75
184
184
184
75
75
231
384
75
75
75
75
294, 364
357
253
253
166
75
75
294, 338
231
75, 232
76
253
219
232
294
76
404
232
232
386
184
76
404
76
405
184
76
Lhota Rapotina
Lhota u Choryně
Lhota u Konice
Lhota u Luhačovic
Lhota u Malenovic
Lhota u Pecky
Lhota u Příbramě
Lhota u Trutnova
Lhota u Vsetína
Lhota za Červ. Kostelcem
Lhota zu Letovic
Lhotka
Lhotka
Lhotka
Lhotka
Lhotka
Lhotka nad Bečvou
Lhotka u Telče
Lhotky
Lhotky
Lhovice
Libčany
Libeč
Libědice
Liběchov
Libel
Libeř
Liběšice
Liběšovice
Libchyně
Libíč
Libín
Libínky
Libišany
Libkovice
Libná
Libňatov
Libníč
Libníkovice
Libochovany
Libonice
Liboňov
Libořice
Libosváry
Libošovice
Libotenice
Libotov
Libotyně
Libouchec
Libouš
Libov
Libovice
Librantice
BK
VS
PV
ZL
ZL
JC
PB
TU
VS
NA
BK
JI
JN
UH
UO
ZL
VS
JI
MB
NA
KT
HK
TU
CV
ME
RK
PZ
LN
LN
NA
LB
CB
LT
PU
MO
NA
TU
CB
HK
LT
JC
UL
LN
KM
JC
LT
TU
PT
UL
CV
UL
KL
HK
391
364, 374
294
294
339
263
184
76
294
76
338
339
184
339, 380
76, 166
339
374
294
76
76
253
76, 185
76
77
77
77, 185
185
185
232
185
267
77
77
214
77
77
77
77
77
77
253
78
232
375
78
78
268
78
219, 268
78
78
185
78
Libřice
Libuň
Libuš
Licomělice
Ličenice
Lično
Ličov
Lideň
Lidéřovice
Lichkov
Lichnov
Lichtentál
Lindava
Lípa
Lípa
Lípa
Lípa
Lipenec
Lipí
Lipina
Lipinka
Lipňany
Lipník
Lipno
Lipová
Lipová
Lipová
Lipovec
Lipovka
Liptaň
Liptice
Lípy
Líska
Lískovec
Lískovec
Lísky
Lišany
Liščí
Lišice
Líšná
Lišnice
Lišnice
Líšnice
Litava
Litětiny
Litíč
Litoboř
Litohoř
Litostrov
Litošice
Lobendava
Lobodice
Ločenice
HK
JC
OL
CR
LT
RK
CK
CV
HO
UO
BR
OL
Cl
HB
HK
RK
ZL
LN
NA
OL
SU
OL
TR
LN
PV
UL
ZL
BK
RK
BR
TP
OL
DC
FM
KM
KM
LN
DC
KH
ZR
CB
UO
CB
ZR
PU
NA
NA
TR
BO
PU
DC
PR
CB
78
185
339
232
78
185
78
78
294, 339, 378
78
357
339
79
79
185
79, 185
294
253
79
405
373
405
369
79, 253
294, 396
79
294, 339
294
79
357, 398
79
405
79
295
364
365
271
79
79
295
185
80
79
365
214
80
80
295
295
253
80
357
80
431
Loděnice
Lodhéřov
Lodín
Lochočice
Lochotín
Lojovice
Lomazice
Lomnička
Lomy
Lomy
Lomy
Lomy - Mnichová
Lopeník
Loubí
Loučany
Loučka
Loučka
Loučka
Loučky
Loučky
Loučky
Loučky
Loučná
Loučná
Loučná nad Nisou
Loučné
Louka u Litvínova
Loukov
Loukov
Loukovec
Loukovice
Lounky
Louňová
Lovčice
Lozice
Lštění
Luběnice
Lubná
Lubno
Lubno
Luboměř
Luboměř pod Strážnou
Lučice a Radostín
Ludéřov
Ludíkov
Ludkovice
Ludslavice
Ludvíkov pod Smrkem
Luh
Luhov
Luhy a Třtí
Luka
Luká
432
ZN
JH
HK
UL
KV
PH
CV
BO
JH
RK
TA
RK
UH
CL
OL
OL
ZL
PR
DC
SM
UO
NJ
LB
MO
JN
DC
MO
KM
MB
MB
TR
LT
PJ
HO
CR
DO
OL
FM
FM
HK
NJ
OL
HB
OL
BK
ZL
KM
LB
LB
CL
PB
KV
OL
295
80
80, 185, 232
80
80, 200
186
80
295, 365
80
214
232
80
339
81
344, 405
295, 388
339
295
81, 220
232
81
295
80
81
81
81
81
375
81
81
295
82
82
295, 296
253
254
344, 405
296
393
186
365
405
254
405
296
376
296, 340, 395
82, 219, 270
82
82
186
200
296, 405
Lukavice
Lukavice
Lukohořany
Lukov
Lukov
Lukov
Luková
Lukovany
Lukoveček
Lukovna
Luleč
Lupenice
Luštěnice
Lutín
Lutonina
Lutopecny
Lužany
Lužec
Lužec nad Vltavou
Luženice
Lužice
Lužice
Lužice
Lůžkovice
Lužná
Lužnice
Lvová
Mackov
Mackovice
Madeč
Machnín
Machová
Machovská Lhota
Majetín
Makolusky
Makotřasy
Makov
Malá a Velká Lhota
Malá Bukovina
Malá Bukovina
Malá Bystřice
Malá Čermná
Malá Čermná
Malá Lhota
Malá Skalice
Malá Skrovnice
Malá Strana
Malá Úpa
Malá Veleň
Malé
Malé Krhovice
Malé Poříčí
Malé Svatoňovice
RK
UO
LT
KL
LT
ZL
UO
BO
ZL
PU
VY
RK
MB
OL
ZL
KM
JC
LB
ME
DO
HO
MO
OL
ZL
VS
CK
CL
TP
ZN
OL
LB
ZL
NA
OL
KH
KL
SY
RK
DC
NA
VS
NA
RK
VS
NA
UO
RK
TU
DC
JI
CV
NA
TU
82
82, 186
82, 232
186
82
339, 376, 394
82, 186
296
394
214
386
82
82
345, 405
376
296
83
83
232
83
340
83
405
340, 377
296, 340
83, 186
83
83
297
329
83
297, 340
83, 186
345, 405
83
186
83, 215
84
84
84
357, 374
84
84, 186, 233
297, 357
84
84
84
84
84
340
84
84
85
Malé Tresné
Maleny
Malešice
Malešov
Malešovice
Maletice
Malhostice
Malhotice
Malíč
Malíkov
Malín
Málkov
Malnice
Malonty
Malovidy
Malý Dub
Malý Háj
Malý Hlavákov
Malý Jeníkov
Malý Lánov
Malý Újezd
Maňovice
Manušice
Marefy
Markoušovice
Markvartice
Markvartice
Maršov
Maršov
Maršov
Maršov nad Metují
Maršov u Úpice
Maršovice
Maršovice
Maršovice
Maršovice
Martinice
Martinice
Martinice
Mařatice
Mastník
Mastník
Masty
Matějovec
Matějovice
Mazelov
Mažice
Mcely
Meclov
Mečov
Medlešice
Medlice
Medlov
TR
PV
CB
LT
BO
PI
TP
PR
LT
JH
KH
CV
LN
CK
KH
LB
MO
KV
JH
TU
ME
KT
CL
VY
TU
CL
DC
BO
JH
UH
NA
TU
CL
JN
ZN
ZR
CR
KM
SM
UH
OL
TR
RK
JH
BR
CB
TA
NB
DO
NA
CR
ZN
KM
340
297
187
85
297
265
85
340
85
85
233
85
254
85
85
254
85
85
371
85
233
187
85
297
86
86
86, 187
297
371
341
86, 187
86
86
86
297
297
167
341, 395
86
380
406
297
86
297
297, 357
86
87
87
87
87
233
298
298
Medlovice
Medonosy
Medvědice
Měchnov
Mělčany
Mělčany
Mělnická Vrutice
Mělnické Vtelno
Menčice
Menhartice
Měník
Měník
Merboltice
Merklovice
Měrotín
Měrovice nad Hanou
Měrunice
Městec
Mezice
Mezihoří
Mezilesí
Mezilesí
Meziluží
Meziříčko
Mezná
Mezouň
Michnov
Míchov
Míchov
Mikovice
Mikuláš
Mikulášovičky
Mikulčice
MIkulovice
Mikulovice
Mikulůvka
Milasín
Milenov
Milešov
Milešovice
Milíčeves
Milíčov
Milíčovice
Milíkov
Milíkov
Milkov - Ospělov
Milonice
Milonice
Milovany
Milovice
Milovice
Miňůvky
Miritínek
UH
ME
LT
BN
BO
RK
ME
ME
PH
CV
HK
OL
DC
RK
OL
PR
TP
RK
OL
CV
NA
UO
CB
BK
DC
BE
PV
BK
ZR
UH
KH
DC
HO
SU
TR
VS
ZR
PR
LT
VY
JC
RA
ZN
CH
ZR
PV
BK
VY
OL
BV
JC
KM
BR
341
87
87, 233
233
298
87
233
87
87
233
233
406
87, 219
87
298, 389
357
88
88
389, 406
88
88, 187
88
88, 187
298
88
233
298
391
298
341
88
88
381
341
298
298
298
298
88
299
88
233
299
268
299
299
299, 341
299
406
365
254
299
299
433
Miroslavské Knínice
Mirošov
Mirošov
Mirošov a Jedlov
Mirošovice
Mirotice
Mírovka
Miřetice
Mířkov
Miskolezy
Miskovice
Mistrovice
Mistrovice
Mistřice
Miškov
Miškovice
Mítov
Mitrovice
Mladcová
Mladeč
Mladějov
Mladějovice
Mladočov
Mladoňov
Mladotice
Mlázovy
Mlčechvosty
Mlékojedy
Mlékovice
Mlýnec
Mlýnská, Černá, Liboc
Mlýny
Mnich
Mnichov
Mnichovice
Mnichovský Týnec
Mníšek
Mníšek
Močovice
Modlany
Modletice
Modrá
Modřejovice
Modřišice
Modřovice a Vysoká
Mohelnice nad Jizerou
Mokrá
Mokrá
Mokrá Lhota
Mokré
Mokrovousy
Mokřiny
Moldava
434
ZN
JI
ZL
JI
PH
KV
HB
CV
DC
NA
KH
CL
UO
UH
RK
KM
PJ
BN
ZL
OL
SY
OL
SY
CK
PS
KT
ME
LT
KO
KT
SO
DC
JH
UL
BN
LN
LB
MO
KH
TP
PH
UH
RA
SM
PB
MB
BO
KV
CR
RK
HK
CH
TP
299
299
299
254
233
200
88
89
89
89
89
89, 265
89, 188
341, 380
89
341, 395
89
89
377
389
300
406
167
89
234
271
89
89
187
187
254
90
90
90
90
90
90, 270
90
90
90
234
341
234
90
188
90, 188, 254
300
234
167
90
91, 188
265
91
Molenburk
Morašice
Morašice
Moravany
Moravec
Morávka
Moravská Huzová
Moravská Loděnice
Moravská Svratka
Moravské Bránice
Moravské Málkovice
Moravské Prusy
Moravský Kočov
Morkůvky
Mory
Mořice
Mořičov
Mořkov
Mostek
Mostek
Mostiště
Mostky
Mošnov
Mouchnice
Mouřínov
Moutnice
Mračnice
Mradice
Mrklov
Mrlínek
Mrsklesy
Mříčná
Mstětice
Mstišov
Mukařov
Mukařov
Mukoděly
Munice
Mutkov
Mydlovary
Myslechovice
Mysliboř
Myslív
Mysločovice
Mžany
Nabočany
Načešice
Načetín
Náhlov
Nahořany
Nahošovice
Nakléřov
Náklo
BK
CR
PU
PU
ZR
FM
OL
OL
ZR
BO
VY
VY
BR
BV
LN
PV
KV
NJ
TU
UO
ZR
CK
NJ
VY
VY
BO
DO
LN
SM
KM
OL
SM
PH
TP
LT
MB
LN
CB
OL
CB
OL
JI
DO
ZL
HK
CR
CR
CV
CL
NA
PR
UL
OL
300
234
91
215
341
393
342, 406
345, 406
300
300
386
300
397
300, 365
91
357
196
300
91
91
342
91
300
365
300
300
91
254
91
375
406
91
188
91, 234
92
92
234
188
406
92, 188
300, 389
301
92, 234
394
92, 188
234
234
92
92
188
374
92
301, 342
Nákří
Nalý Bor
Nárameč
Narysov a Tisová
Násedlovice
Nasobůrky
Naší
Návojná
Nebeská Rybná
Nebřeziny
Nebušice
Nečemice
Nečichy
Nedachlebice
Nedakonice
Nedašova Lhota
Nedomice
Nedvědice
Nedvězí
Nedvězí
Nedvězí
Nedvězí - Hořensko
Nehasice
Nehodiv
Nechranice
Nechvalín
Nejdek
Nelešovice
Němčany
Nemčí
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Němčičky
Německý Chloumek
Němetice
Nemojany
Nemojov
Nemotice
Nemyčeves
Nenakonice
Nenkovice
Nepasice
Neplachov
Nepoměřice
Nepomuk
Nepomuky
Neprobylice
Nepřejov
Nepřivaz
Neratov
CB
KT
TR
PB
HO
OL
CV
ZL
RK
PS
A
LN
LN
UH
UH
ZL
ME
TA
A
SM
SY
SM
LN
KL
CV
HO
BV
PR
VY
UO
BK
BO
KM
MB
PU
BO
KV
VS
VY
TU
VY
JC
OL
HO
HK
CB
KH
PB
UO
LN
PB
OL
RK
188
187
301
188
301
301, 389, 406
92
301
92
235
92
93
235
301, 342
342
301
93
254
93
235
93
188
255
255
93
301
365
345
301
93
301
342
302
255
215
302, 342
200
374
386
93
365
93
345, 407
302, 357
93
93
255
255
94
93
188
407
94
Nerošov
Nesachleby
Neslovice
Nesměň
Nesovice
Nesvačily
Nesytá
Nětčice
Netín
Netřebice
Neuleugersdorf
Neumětely
Neurazy
Neveklovice
Nevšová
Nezabylice
Nezbavětice
Nezdenice
Nezvěstice
Nieder - Leutersdorf
Níhov
Nítkovice
Nizká Srbská
Nížebohy
Nížkov
Nížkovice
Nižní Lhoty
Nižší Hodonice
Nořín
Nošovice
Nová Bělá
Nová Dědina
Nová Dědina
Nová Huť
Nová Chřibská
Nová Lhota
Nová Oleška
Nová Starost
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves nad Popelkou
Nová Ves u Jarošova
Nová Ves u Nov. Měs. na M.
HK
ZN
BO
CB
VY
BN
TU
KM
ZR
CK
DC
BE
PJ
MB
ZL
CV
PJ
UH
PJ
DC
ZR
KM
NA
LT
ZR
VY
FM
CK
UO
FM
FM
OL
PV
BE
DC
HO
DC
LB
BR
BV
CB
CV
FM
LN
OL
RA
RK
SM
TP
ZR
SM
SY
ZR
189
397
302
94
302
189
94
302, 365
342, 383
94
94
94
94, 235
94
302
94
94
342
94
94
342
302
95, 189
95
95
302
393
95
95
393
369
407
302
235
95
302
95
95
369
303
95, 189
96
393
96
343, 407
96
96
96
96
343
189
167
303
435
Nová Ves u Oslavan
Nová Ves v Horách
Nová Víska
Nová Víska
Nová Víska u Rokle
Nové Bránice
Nové Domky
Nové Doubice
Nové Dvorce
Nové Dvory
Nové Dvory
Nové Dvory
Nové Hraběcí
Nové Hrady
Nové Kopisty
Nové Křečany
Nové Město
Nové Mlýny
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sedlo
Nové Sedlo nad Bílinou
Nové Vrbno (dříve Vítkov)
Nové Zámky
Novina
Noviny pod Ralskem
Novosady
Novosedlice
Novosedlice - Kramoly
Novosedly
Novosedly nad Nežárkou
Nový Dvůr
Nový Dvůr
Nový Jiří
Nový Jiříkov
Nový Kostel
Nový Les
Nový Oldřichov
Nový Poddvorov
Nový Přerov
Nový Šaldorf
Nový Telečkov
Nový Vojířov
Nový Žďár
Nučice
Nupaky
Nýrov
Obecnice
Obectov
Obědkovice
Obědovice
Oblanov
436
BO
MO
DC
LB
CV
BO
TC
DC
OL
JI
LT
ZR
DC
CR
LT
DC
TP
BV
OL
PV
ZR
LN
CV
NJ
VY
LB
CL
KM
TP
UL
BV
JH
NA
NB
UO
DC
CH
BR
CL
HO
BV
ZN
TR
JH
CH
BE
PH
BK
PB
OL
PV
HK
TU
303
96
96
97
96
303
97
97
407
97
97
97
97
97, 167
97
97
97
365
407
303
303, 343
97
98
303
303
98
98
303, 343
235
235
303
98
98
98
95, 255
98
255
304
98
381
304
397
343
98, 235
265
235
98
304
189
407
357
189
99
Oblekovice
Obora
Obora
Obory a Vápenice
Obrnice
Očelice
Očihov
Odolice
Odolov
Odranec
Odrlice
Odrovice
Odunec
Ohnišov
Ohrazenice
Ochoz
Ochoz u Brna
Okna
Okořín
Okrašovice
Okrouhlá
Okrouhlí
Okrouhlo
Okřešice
Okřešice
Okříšky
Olbramice
Oldřichov
Oldřichov na Hranicích
Oldřichov v Hájích
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřiš
Oldříš
Olejovice
Olešenka
Olešná
Olešná
Olešná
Olešná
Olešnice
Olešnice
Olešnice
Olešnice
Olešník
Olešno
Olomučany
Olovnice
Olšany
Olšany
Olšany
Olší
Olší nad Oslavou
ZN
BK
PS
PB
MO
RK
LN
MO
TU
ZR
OL
BO
TR
RK
PU
PV
BO
CL
CV
TR
CL
BK
PZ
CL
TR
TR
OL
DC
LB
LB
UO
ZL
SY
JH
OL
HB
BK
RA
RO
ZR
CB
NA
OL
RK
CB
ME
BK
KL
JH
KT
VY
JI
ZR
397
304
235
189
99
99
235
99
99
304
407
304
369
99, 189
215
304
304, 384
99
99
304
99
391
189
99
304
304
389, 407
99
100
270
99
377
100
100
407
100
345
100
255
304
255
100
305, 407
100, 189
189
100
305
255
372
190
305
305
305, 383
Olšina
Olšovec
Omice
Omlenice
Ondrášov
Ondratice
Ondřejovice
Opatov
Opatovice
Opatovice
Opatovice
Opatovice na Moravě
Opatovice nad Labem
Oplocany
Oráčov
Orasice
Orasín
Orel
Orlice
Orlička
Orlov
Orlovice
Ořechov
Ořechov
Oseč
Osečnice
Osek nad Bečvou
Osice
Osíčany
Osíčko
Osičky
Oskol
Oskořínek
Oslava
Oslavice
Oslnovice
Oslovice
Ostašovice
Ostrata
Ostrolovský Újezd
Ostrov
Ostrov u Macochy
Ostrovánky
Ostrovec
Ostrovec
Ostrožská Lhota
Ostrožská Nová Ves
Ošťovice
Otice
Otín
Otmarov
Otradov
Otročiněves
CL
PR
BO
CK
BR
PV
BR
JI
BO
PR
VY
TR
PU
PR
RA
LN
CV
CR
UO
UO
PB
VY
BO
ZR
PB
RK
PR
HK
PV
KM
HK
KM
NB
ZR
ZR
ZN
CL
RK
ZL
CB
UO
BK
HO
PI
PS
UH
UH
MB
PH
JH
BO
CR
BE
100
305
305
100
413
345
345
100
305
305
386
305
215
357
236
236
100
236
101
101, 215
190
305, 386
306, 385
383
190
101
306
215
358
375
215
306
101
306
383
306
101
101, 190
345, 377
255
101
306
306
236
101
345
345, 346
101
101
101, 102
346
102
256
Otročkov
Otvice
Ouběnice
Oucmanice
Oudoleň
Ovesná
Paceřice
Pacetluky
Pacinovice
Pačejov
Palačov
Páleč
Páleč
Páleček
Palohlavy
Pálonín
Pamětice
Panenská
Panenská Hůrka
Panská Habrová
Panská Lhota
Panské Pole
Panský
Paračov
Parník
Paršovice
Partutovice
Paseka
Paseky
Paseky
Paseky nad Jizerou
Pasohlávky
Pastuchovice
Pastviny
Pastviny
Pastviny
Pašovice
Pátek nad Ohří
Pateřín
Patokryje
Pavličky
Pavlíkov
Pavlínov
Pavlišov
Pavlov
Pavlov
Pavlov
Pavlov
Pavlov
Pavlovice
Pavlovice u Kojetína
Pečice
Pečičky
PV
CV
BN
UO
HB
DC
LB
KM
DO
KT
NJ
KL
LT
KL
CL
SU
BK
UL
LB
RK
JI
RK
DC
ST
UO
PR
PR
OL
CR
RK
SM
BV
PS
CH
TP
UO
UH
LN
OL
MO
CL
RA
ZR
NA
BV
CV
PE
SU
ZR
CL
PV
PB
PB
306
102
167
102
102
102
255
305
256
190
306
190
102
190
102
307
307, 391
102
102
102
345
102
103
256
103, 190
307
358
408
103
103
190
307, 366
103, 236
265
103
103, 190
346, 380
103
307, 389
103
103
256
307, 383
103
366
104
103
307
383
104
358
190
190
437
Pěčín
Pěčnov
Peklo
Peklo nad Zdobnicí
Pekloves
Pěkov
Pelejovice
Pelhřimovy
Pěnčín
Perálec
Perná
Pernštejn
Pernštejnské Jestřabí
Peršíkov
Perštejn
Pertoltice pod Ralskem
Peřimov
Peřimov a Háje
Pesvice
Petrašovice
Petráveč
Petrov
Petrov
Petrov
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice a Petrovičky
Petrovičky
Petrůvka
Petříkovice
Petřkovice
Petřvald
Petřvald
Petřvaldík
Pihel
Piletice
Pilníkov II
Písečná
Písečná
Piskořov
Pískov
Pískov
Písty
Píšťany
Pištín
438
RK
PT
LB
RK
JC
NA
CB
BR
PV
CR
VS
ZR
ZR
HB
CV
CL
SM
SM
CV
LB
ZR
HO
KV
PZ
BK
BR
CL
HB
HK
NA
TR
UL
UO
ZR
RK
UO
ZL
TU
NJ
KI
NJ
NJ
CL
HK
TU
CL
UO
BR
OL
SU
LT
LT
CB
104, 191
236
104
104
104
104, 191
256
358
307
104, 167, 215
346
346
366
104
236
104
236
104
104
267
383
307
105
191
346
358
105
105
191, 236
105
307
105
105, 167
308
191
105
377
105
308
308
308
308
105
105
106
106
191
308, 358
408
373
106
106
191
Pitárné
Pitín
Pitkovice
Pivonice
Plačice
Pláň
Planá nad Lužnicí
Plasnice
Plasnice a Šediviny
Plástovice
Plav
Plenkovice
Plešovec
Plch
Plchov
Plchovice
Plchůvky
Plinkout
Pliskov
Ploskovice
Plotiště nad Labem
Ploužnice
Plužná
Pňovice
Pňovice
Poboří, Blinka, Hradenín
Pocinovice
Pocoucov
Počaply
Počedělice
Počeplice
Počerady
Podbradec
Poděšín
Podhorní Újezd
Podhoří
Podhradí
Podhradní Lhota
Podivice
Podlesí
Podlesí
Podlesí
Podlesí
Podlesice
Podlevín
Podměstí
Podmoklice
Podmoky
Podmyče
Podol
Podolí
Podolí
Podolí
BR
UH
A
CK
HK
PS
TA
RK
RK
CB
CB
ZN
KM
PU
KL
UO
UO
OL
RO
LT
HK
SM
MB
OL
PB
KL
DO
TR
PU
LN
LT
LN
LT
ZR
JC
PR
CH
KM
VY
CH
PB
RK
ZR
CV
JC
CR
SM
HB
ZN
RK
BK
MB
OL
308, 358
346, 380
106
191
215
106
256
106, 191
236
106, 191
106
308
308
216
191
106
106
408
107
107
216
191
107
346, 408
256
195
271
308
216
236
107
256
107
107
107
346
264
375
387
268
192
107
308
107
107
107, 167
192
107
308
108
391
108, 192
408
Podolí
Podolí
Podolí
Podolí
Podolí - Dvorce
Podolí II
Podolí u Brna
Podomí
Poďousy
Podřezov
Podůlšany
Podůlší
Pohledec
Pohořany
Pohoří
Pohřebačka
Pokratice
Pokřikov
Polabec
Poláky
Polánky nad Dědinou
Poleňka
Polepy
Polevsko
Poličky
Polichno
Políkno
Polínka
Polkovice
Polnička
Polom
Polom
Polomí
Pomezí
Poniklá
Ponikov
Popelov
Popluží
Popov
Popovice
Popovice
Popovice
Popovice
Popovice
Popovičky
Popůvky
Popůvky
Pořejov
Pořešín
Pořežany
Pořežín
Poříčí u Litomyšle
Posluchov
OP
SU
UH
ZR
A
PI
BO
VY
KO
RK
PU
JC
ZR
OL
RK
PU
LT
CR
NB
CV
HK
KT
LT
CL
PV
ZL
JH
PS
PR
ZR
RK
ZR
PV
SY
SM
PV
CL
DC
ZL
BO
HK
JC
KM
UH
PH
PR
TR
TA
CK
CB
ZR
SY
OL
346
309
346, 380
309
108
256
385, 309
387
192
108
216
108
309
408
108
216
108, 236
108
256
108
108
192
108
109
358
347, 381
109
109
358
109
109, 216
309
309
109
109, 167
309
109
153
309
309
192
109
309
347, 380
237
358
309
110
109
266
110
167
408
Postřekov
Postřelná
Poštovice
Poteč
Potěhy
Potočná
Potůčky
Potvorov
Pouchov
Poustka
Povrly
Pozďátky
Pozděchov
Pozdeň
Pozorka
Pozovice
Prace
Prackovice nad Labem
Prácheň
Prachov
Prachovice
Prakšice
Prášily
Pravonín
Pravy
Pražmo
Pražské Předměstí
Prkenný Důl
Prlov
Probluz
Proboštov
Proboštov
Prorubky
Proruby
Proruby
Proseč
Proseč nad Nisou
Proseč pod Ještědem
Prosečné
Prosek
Prosetín
Prosmyky
Prostřední Bečva
Prostřední Lánov
Prostřední Libchavy
Prostřední Lipka
Prostřední Nová Ves
Prostřední Olešnice
Prostřední Rokytnice
Prostřední Staré Buky
Prostřední Vydří
Provodín
Provodov
DO
CL
KL
ZL
KH
JH
KV
PS
HK
LB
UL
TR
VS
KL
TP
HB
BO
LT
CL
JC
CR
UH
KT
BN
PU
FM
HK
TU
VS
HK
TP
UL
RK
NA
RK
CL
LB
LB
TU
A
ZR
LT
VS
TU
UO
UO
JC
TU
RK
TU
JH
CL
NA
110
110
192
309
110
110
192
237
216
110, 270
237
310
310
192
118, 237
110
310
110
110
256
237
347
256, 272
110
111, 216
393
216
111
310
193
237
111
111
111
111, 193
111
111
111, 267
111
111
347
112
310
112
112
112
263
112
112
112
372
112
193
439
Provodov
Provoz
Prštice
Prštné
Prunéřov
Prusinovice
Prušánky
Pržno
Přáslavice
Přeckov
Přečaply
Přečkovice
Předboř
Předklášteří
Předlánce
Předměřice nad Jizerou
Předměřice nad Labem
Přední Ždírnice
Přehořov
Přechovice
Přelíc a Studeněves
Přemyslovice
Přepeře
Přepeře
Přepychy
Přesetice
Přeskače
Přestavlky
Přestavlky
Přešovice
Přibice
Příbram
Příbram
Přibyslav
Přibyslav
Přibyslavice
Přibyslavice
Příkazy
Příkazy
Příkrý
Příkrý a Škodějov
Přílepy
Příluky
Příluky
Přímětice
Přítkov
Přítluky
Přívlaka
Psáry
Psinice
Pšánky
Pševes
Pšovlky
440
ZL
RK
BO
ZL
CV
KM
HO
FM
OL
TR
CV
UH
PH
BO
LB
MB
HK
TU
PS
ST
KL
PV
MB
SM
RK
CV
TR
CR
OL
TR
BO
BO
DC
JC
NA
KH
TR
KM
OL
SM
SM
KM
SY
ZL
ZN
TP
BV
SM
PZ
JC
HK
JC
RA
377
112
385
377
112
347, 395
381
393
390, 408
381
113
347
237
354
113, 270
113
216
263
113
257
193
310
237
113
113
113
370
237
347, 408
370
310
310
113, 219
263
113, 193
113
310
375
347, 408
113
193, 237
310
113
310, 347, 377
310
238
366
193
193
193
257
193
238
Ptáčov
Pucov
Puchlovice
Pulčín
Pulečný
Pulice
Purkarec
Pustá Kamenice
Pustá Proseč
Pustá Rybná
Pustiměřské Prusy
Pyšná
Pytlíkov
Rabštejnská Lhota
Racková
Račerovice
Račetice
Račice
Račice
Račice
Račice
Radčice
Radeč
Radechov
Radejčín
Radějov
Radějovice
Radenice
Radenov
Radešín
Radešínská Svratka
Radešov
Radětice
Radíkov
Radíkov
Radíkovice
Radim
Radim
Radim
Radiměř
Radimovice, Kamení
Radinovy
Radkov
Radkova Lhota
Radkovice u Hrotovic
Radkyně
Radlice
Rádlo
Radňovice
Radonice nad Ohří
Radonín
Radostice
Radostín
TR
TR
HK
VS
JN
RK
CB
SY
JC
SY
VY
CV
TP
CR
ZL
TR
CV
CV
LT
TR
ZR
CR
TU
CV
UL
HO
PH
ZR
CV
ZR
ZR
NA
PB
OL
PR
HK
CR
JC
KO
SY
LB
KT
ZR
PR
TR
JC
JH
JN
ZR
LN
TR
CB
LB
311
311
193
311
114
114
114, 193
114
238, 257
114
387
114
114
238
311, 394
311
114
114
114
370
311
114
114
115
115
311
115, 194
311, 383
115
311
311
115
194
390
311
194, 238
238
115
115, 194
115
267
194
311
374
370
263
312
115
312
238
312
115
267
Radostín
Radostov
Radostovice
Radošov
Radošov
Radošovice
Radošovice
Radotín
Radotín
Radouň
Radouňka
Radovesice
Radovesice
Radovesnice II
Raduň
Radvanec
Ráj
Rájec
Rájec u Zábřeha
Rajnochovice
Rakodavy
Rakov
Raková
Raná
Raná
Ranošov
Raspenava
Raškovice
Rašov
Rašovice
Rašovice
Rašovice
Rataje
Rataje
Ratiboř
Ratiboř
Ratiboř
Ratišovice
Razová
Rebešovice
Renoty
Repechy
Rešice
Rešov
Robeč
Rodkov
Rohatce
Rohatec
Rohenice
Rohovládova Bělá
Rohozec
Rohoznice
Rohoznice
ZR
HK
RK
KV
TR
CB
PH
KV
PR
LT
JH
LT
TP
KO
OP
CL
LB
RK
SU
KM
OL
PR
PV
CR
LN
OL
LB
FM
BK
LT
RK
VY
OL
TA
JH
KV
VS
ZN
BR
BO
OL
PV
ZN
VY
LT
ZR
LT
HO
RK
PU
BK
JC
PU
115
194
194
200
312
115
116
238
347
116
116
116
116
238
413
116, 272
269
194
312
348
358, 366, 408
312
312
116
268
409
116
393
348
194
194
312
372, 409
116
116
238
312
371
358
312
409
313, 396
313, 371
313
117
313
117
313
117
117
313, 366
238
117, 216
Rohozno
Rochov
Rokle
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytník
Rokytno
Rokytno
Roprachtice
Rosice
Rosice
Rosička
Rosnice
Roškopov
Roštění
Roštín
Roučkovice
Roudnice
Roudnice
Roudníček
Rounek
Rousměrov
Rousovice
Roveň
Roveň a Jahodov
Rovensko
Rovné
Rozdrojovice
Rozhled
Rozhovice
Rozseč
Rozseč nad Kunštátem
Rozstání
Roztoky
Roztoky
Roztoky
Roztoky u Jilemnice
Rozvadov
Rozvadovice
Rožany
Roželov a Vacíkov
Rožná nad Pernštejnem
Rtišovice
Rtyně nad Bílinou
Rtyně v Podkrkonoší
Rubínovec
Ruda
Rudice
Rudice
Rudíkov
Rudimov
Rudka
KT
LT
CV
VS
ZL
ZL
NA
PU
ZR
SM
CR
PU
ZR
HK
JC
KM
KM
PE
HK
SM
LT
JI
ZR
ME
RK
RK
PU
RK
BO
DC
CR
JI
BK
LB
?
NA
UL
SM
TA
OL
DC
PB
ZR
PB
TP
TU
TU
ZR
BK
UH
TR
ZL
BK
194
117
117
313
348
377
117
216
313
117, 195
238
218
118
194, 239
118, 239
395
366
257
195
118
118
118
313, 383
239
118
239
118
118, 217
385
118
239
117
348
119, 367
119
119
119
119, 195, 239
195
313, 389
119
258
313
195
119
119
119
314, 384
314
348
381
314, 377
314
441
Rudka
Rudlovice
Rudník
Rudolfovice
Rudoltice
Rudoltovice
Runářov
Ruprechtov
Rusava
Rusek
Rusín
Rusová
Růždka
Růžová
Rváčov
Rvenice
Rviště
Rybitví
Rybná nad Zdobnicí
Rybnice
Rybníček
Rybníček
Rybníček
Rybník
Rybník
Rybníky
Rybniště
Rýdrovice
Rychlov
Rychnov
Rychnov u Nových Hradů
Rychnovek
Rychnůvek
Rýchory
Rychtářov
Rymice
Rynartice
Rýnek
Rytířova Lhota
Rzy
Rzy
Řasnice
Řečice
Ředhošť
Řednice
Řehenice a Babice
Řehlovice
Řemešín
Řendějov
Řepešín
Řepiště
Řestoky
Řešetova Lhota
442
BO
UH
TU
SM
UO
OL
PV
VY
KM
HK
BR
CV
VS
DC
SM
LN
UO
PU
RK
SM
OL
TU
VY
DO
UO
ZN
DC
UO
KM
CR
CB
NA
CK
TU
VY
KM
DC
RK
JC
NA
UO
PT
ZR
LT
KV
PH
UL
PS
KH
PT
FM
CR
NA
314
379
119
195, 239
120, 167
409
314
387
375
120
359
120
317, 348
120
120, 195, 239
257
120
120, 217
120, 195
239
409
120
387
239
120
317
120
121, 240
375
121
121
121
195
121
387
317, 395
121
121
200
121
257
240
317
121
121
195
121
240
121
240
393
240
122
Řetechov
Řetová
Řetůvka
Řeznovice
Řícmanice
Řícmanice a Kanice
Říčky
Říčky
Řídeč
Říkov
Říkovice
Řimice
Římovice
Řípeč
Řisuty
Řisuty
Řitonice
Sádek
Sádek
Sádek
Sady
Salaš
Samotín
Saň
Savín
Sázava
Sázava
Sazovice
Sběř
Sebranice
Seč
Seč
Sedčice
Sedlec
Sedlec
Sedlec
Sedlec
Sedlešovice
Sedlíkovice
Sedlisko
Sedliště
Sedliště
Sedlnice
Sedlo
Sedlo
Sedloňov
Sehradice
Seletice
Semechnice
Semonice
Semtěš
Sendraž
Senec
ZL
UO
UO
BO
BO
BO
RK
UO
OL
NA
SY
OL
BN
TA
KL
LN
MB
BR
LN
OP
UH
UH
ZR
LB
OL
UO
ZR
ZL
JC
BK
PJ
UO
LN
KH
KV
LT
PS
ZN
CB
OL
FM
JC
NJ
CB
MO
RK
ZL
LN
RK
NA
KH
NA
RA
377
122
122
317
385
314
122
122
409
122
217
314, 389, 409
240
122
195
122
122
359
122
359
314, 380
348, 380
314
122
314
123
123
377
123
315
123
123, 196
123
257
196
123
240
398
257
409
393
196
315
123
123
123, 196, 217
378
257
123
124
124
124, 196
240
Senetářov
Senice na Hané
Senička
Seninka
Sentice
Seslávky
Sestroňovice
Severní
Sezemice
Schořov
Silůvky
Sirákov
Siřem
Sítiny
Sitné
Skalice
Skalice
Skalice nad Svitavou
Skalička
Skalka
Skalka
Skalka
Skalka
Skaštice
Sklenařice
Sklenářovice
Sklené
Sklené nad Oslavou
Skochovice
Skořenice
Skotnice
Skramníky
Skrbeň
Skrchov
Skršice
Skršín
Skrýchov
Skryje
Skrýšov
Skřípov
Skřípová
Skuhrov
Skuhrov
Skuhrov
Skupice
Skůry
Skutičko a Leštinka
Skytaly
Slabce
Slaná
Slaník
Slatina
Slatina
BK
OL
OL
VS
BO
CR
JN
DC
MB
KH
BO
ZR
LN
CH
ME
FM
HK
BK
PR
CH
JH
NA
PV
KM
SM
TU
SY
ZR
HK
UO
NJ
KO
OL
BK
RK
MO
JH
ZR
PE
PV
KV
ME
SM
UO
LN
KL
CR
LN
RA
SM
ST
LT
PS
315
389, 409
315
315, 366
348, 359
124
168
124
124
124
315
124
240
261
124
393
124
315
315
265
125
125
359
315
197, 240
125, 261
315
384
240
125
316
125
390, 409
391
125
125
316
366
257
316
200
241
241
125, 209
258
197
258
125
241
197
241
125, 241
241
Slatina
Slatina
Slatina nad Úpou
Slatina nad Zdobnicí
Slatinice
Slatinice
Slatinky
Slavětice
Slavětín
Slavětín
Slavětín nad Metují
Slavice
Slavíč
Slavičky
Slavíkov
Slavíkovice
Slavkov
Slavkov pod Hostýnem
Slavkov u Lipníka nad Beč.
Slavný
Slavoňov
Slemeno
Slemeno
Slezská Harta
Slezské Pavlovice
Sloup
Sluková
Slunečná
Služín
Smidarská Lhota
Smilov
Smilov
Smolín
Smolná
Smolnice
Smolotely
Smrčná
Smrk
Smrkovec
Smrkovec
Smržice
Snědovice
Sněhov
Sněžné
Sobáčov
Sobčice
Sobědruhy
Soběchleby
Sobělice
Soběnice
Soběnov
Soběraz
Soběslavice
UO
ZN
NA
RK
MO
OL
PV
TR
HB
OL
NA
TR
PR
TR
NA
VY
UH
KM
PR
NA
NA
RK
TU
BR
BR
CL
DC
CL
PV
HK
HB
OL
BV
SO
LN
PB
JI
TR
KT
SO
PV
LT
JN
RK
OL
JC
TP
LN
KM
LT
CK
JC
LB
125
316, 370
126
126, 197
126
410
348
369
126
316
126, 197
316
413
316
126
316
348
375
316
126
126, 197
126
263
359
360
126
127
126
316
241
127
410
316, 317
241
127
197
127
317
198
127
317
127
127, 241
127, 197, 217
389, 410
127
241
127
317
127
127
128
128
443
Soběsuky
Sobětice
Sobětuš
Sobíňov
Sobkovice
Sobotovice
Sojovice
Sokol
Sokolnice
Solanec pod Soláněm
Solany
Solec
Sopotnice
Sosnová
Souš
Souvlastní
Souvrať
Sovadina
Sovenice
Sovětice
Sovětice a Sadová
Sovolusky
Sovolusky
Spáleniště
Spálov
Spálov a Bítouchov
Spělkov
Spořice
Spy
Spytihněv
Srbce
Srbice
Srbská
Srbská Kamenice
Srch
Srlín
Srní
Srnojedy
Sruby
Stadice
Stádlo
Stachov
Stachovice
Stachy
Stálky
Staňkov
Stanovice
Stanoviště
Stanovník
Stanový
Stará
Stará Hajda
Stará Chodovská
444
KM
CV
HK
HB
UO
BO
MB
OL
BO
VS
LT
MB
UO
BR
MO
RK
TU
KM
MB
HK
HK
KV
UL
RK
SM
SM
ZR
CV
NA
ZL
PV
TP
LB
DC
PU
PI
KT
PU
UO
UL
OL
OL
NJ
PT
ZN
JC
TU
BO
UO
JN
SO
DC
SO
317
128
128, 197
128
128, 197
317
128
410
318
318
128, 241
197
128
360
128
128
128
348, 375
129
129
197, 241
200
129
129
242
198
318
129
198
318
360
129
129, 270
198
217
129
198
217
129
130
410
410
318
272
318
263
130
318
130
198
268
130
242
Stará Lípa
Stará Lomnice
Stará Lysá
Stará Oleška
Stará Paka
Stará Ves
Stará Ves nad Ondřejnicí
Stará Voda
Stará Voda
Staré Doubice
Staré Heřmínovy
Staré Hodějovice
Staré Hory
Staré Hraběcí
Staré Hradiště
Staré Hrady
Staré Hutě
Staré Hutě
Staré Křečany
Staré Město
Staré Město
Staré Město nad Metují
Staré Nechanice
Staré Ždánice
Starkoč
Starojická Lhota
Starý Hrozenkov
Starý Klíčov
Starý Kolín
Starý Poddvorov
Starý Rokytník
Starý Rousínov
Starý Sedloňov
Starý Svojanov
Starý Šachov
Starý Šaldorf
Starý Týn
Stašov
Stašov
Stav
Stebno
Stehelčeves a Vrapice
Stěžírky
Stěžov
Stolany
Stolín
Strabenice
Stračí
Stračov
Stradonice
Stradonice
Stradov
Straky
CL
SM
NB
DC
JC
SM
FM
CB
OL
DC
BR
CB
JI
DC
PU
JC
UH
CB
DC
DC
UH
NA
HK
PU
NA
NJ
UH
DO
KO
HO
TU
VY
TU
SY
DC
ZN
LT
BE
SY
JC
LN
KL
HK
PB
CR
NA
KM
LT
HK
KL
LN
UL
TP
130
198
198
130
130, 242
199
369
130
410
130
360
130
130
130
217
199
349, 380
131, 200
131, 219
131, 200
349
131, 242
131, 201
272
131
318
349
201
242
381
131
318
131
131
131
318, 397
131
258
132
132, 263
132
201
198
198
242
132
318, 366
132
201
201
242
132
132
Straňany
Stránecká Zhoř
Stránky
Stranná
Stráž nad Ohří
Strážiště
Strážiště, Chrášťovice, Černá Hať
Strážkovice
Strážky
Strážky
Strážné
Strážnice
Strojetice
Stropešín
Strukov
Stružinec
Stružná
Stružnice
Střechov nad Sázavou
Střelcová
Střelecká
Střelice
Střelice
Střelná
Střelské Hoštice
Střemeníčko
Střemošice
Střeň
Střezetice
Střezov
Střežiměřice
Stříbrnice
Stříbrnice
Stříbrnice
Střimice
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střížov
Střížov
Střížov
Střížov
Střížovice
Střížovice
Studánka
Studená
Studené
Studenec
Studenec
Studenec
Studénka
Studénka
CB
ZR
LN
CV
KV
MB
PS
TU
CV
UL
TU
ME
LN
TR
OL
SM
KV
CL
BE
HB
JI
BO
OL
PV
ST
OL
CR
OL
HK
CV
NA
JC
PR
UH
MO
CR
JI
TR
TU
CB
HB
OL
TR
JH
KM
DC
PS
UO
SM
SO
TU
HB
JC
132
318
242
132
132
133
258
132
133
132
133, 242
133
133
370
410
201, 242
133, 201
133
133
133
133
319, 385
410
319
201
410
168
319, 390, 410
201
133
133
134
360
349
201
168
134
319
134
134
134
373, 410
319
134
319
134
243
134, 202
134, 243
243
134
134
258
Studený
Studnice
Studnice
Studnice
Studnice
Studnice
Stupava
Stupešice
Stupno
Stvolová
Sudice
Sudín
Sudislav nad Orlicí
Sudličkova Lhota
Sudoměřice
Sudslava
Suchá
Suchá Loz
Suchdol
Suchonice
Suchovršice
Suchý
Suchý Důl
Suchý Důl
Sukorady
Sukorady
Suletice
Sulice
Sulíkov
Sulislav
Sušany
Sušice
Sušice
Svahová
Svárov
Svárov
Svárov
Svařenice
Svatá Kateřina
Svaté Pole
Svatkovice
Svatoňovice
Svatoslav
Svatoslav
Svatý Jan nad Malší
Svébohy
Svébořice
Svémyslice
Svésedlice
Světlá
Světlá
Světlá
Světlá pod Ještědem
DC
JH
NA
TU
VY
ZR
UH
ZN
RO
BK
BK
RK
UO
UO
HO
UO
HK
UH
PV
OL
TU
BK
NA
TU
LT
MB
UL
PH
BK
TC
CV
PR
UH
CV
CL
KL
UH
LT
SY
KT
PI
OP
BO
TR
CB
CB
CL
PH
OL
BR
JH
NA
LB
134
135
135
135
387
319
349
371
135
319
319, 391
135, 217
135
135
319
202
135, 243
349
319
412
135
320
135, 202
135, 261
136
135
136, 202
202
320
265
136
320
349
136
136
202
349
136
168
202
258
349
320, 366
320
136
136, 202
136
168
390, 411
366
349
136
136
445
Světlík
Světliny
Světnov
Sviadnov
Svidnice
Svinary
Svinařov
Svinařov
Svinišťany
Sviny
Svitava
Svobodná Ves
Svobodné Dvory
Svobodné Heřmanice
Svojek
Svojetín
Svojkov
Svor
Svratouch
Svržno a Mikrovice
Sychotín
Sychrov
Sychrov
Synkov
Syrovátka
Syřenov
Šach
Šachotín
Šachov
Šalmanovice
Šanov
Šárovcova Lhota
Šebetov
Šebrov
Šedivec
Šejby
Šelešovice
Šelty
Šemanovice
Šemíkovice
Šenov
Šenov
Šerchov
Šeřeč a Domkov
Šestajovice
Ševětín
Šimonovice
Široká Niva
Široké Třebčice
Široký Důl
Šitbořice
Škrdlovice
Šlágles
446
DC
DC
ZR
FM
RK
HK
KL
RA
NA
ZR
CL
CL
HK
BR
SM
RA
CL
CL
CR
DO
BK
LB
TU
RK
HK
SM
JH
HB
RK
CB
ZL
JC
BK
BK
UO
CB
KM
CL
ME
TR
KV
NJ
CV
NA
NA
CB
LB
BR
CV
SY
BV
ZR
CB
137
137
137
320
202
137
202
243
137
320
137
137
217
360
243
137
137
137
137
258
349
138
138
138
202, 218
202, 243
372
138
138, 203
138
378
138
320, 392
320
138, 203
203
320
138
138
370
243
320
138
203
138
139, 258
139
321
139
139
321
139
139
Šlapanice a Budenice
Šlapanov
Šonov u Nov. M. nad Metují
Špinov
Šťáhlavice
Štarnov
Štarnov
Štěmechy
Štěnkov
Štěnovice
Štěpánov
Štěpánovice
Štěpánovice
Štikov
Štípa
Štipoklasy
Štiptoň
Štiřín
Štítary
Štítov
Štoutov
Študlov
Šumavské Hoštice
Šumice
Šumice
Šumvald
Šváby
Švihov
Talsejfy
Tample
Tasov
Tasovice
Tasovice
Tatce
Tatinná
Tatobity a Žlábek
Tavíkovice
Tážaly
Tečovice
Tehov
Těchlovice
Těchonice
Těchonín
Telce
Telecí
Teleč
Telnice
Temenice
Temný Důl
Těptín
Terezín
Těšánky
Těšany
KL
HB
NA
ZR
PJ
OL
PV
TR
HK
PJ
OL
BO
SM
JC
ZL
CB
CB
PH
CH
PJ
KV
VS
PT
UH
ZN
OL
Cl
RA
TU
SM
HO
BK
ZN
NB
LN
SM
ZN
OL
ZL
PH
HK
KT
UO
LN
SY
KV
BO
SU
TU
PH
HO
KM
BO
203
139, 258
203
139
139
411
321
321
139
271
369, 411
396
139
243
349
266
139
203
264
140
243
321
140
350
321
373, 411
140
243
140
264
378
350
350
140
258
243
371
350, 411
378
140
203
140
140
140
140
203
321, 385
367
140, 261
203
381
321, 367
321
Těšetice
Těšetice
Těšice
Těšice
Těšíkov
Těšnovice
Těšov
Tetčice
Tetčiněves
Tětětice
Tichá
Tichov
Tikovice
Tis
Tis u Luk
Tísek
Tišnovská Nová Ves
Tlestky
Tlustce u Tlustecká
Tmáň
Tocov
Tomášov
Topol
Topolany
Topolany
Topolná
Tošovice
Touboř
Toušice
Tovéř
Traplice
Trávník
Trávník
Trboušany
Trčkov
Trenčín
Trhové Dušníky
Trmová
Trnava
Trnava
Trnov
Trnová
Trnová
Trojany
Trojmezí
Trojovice
Troubelice
Troubky
Troubky
Trpík
Trstěnice
Trstěnice
Trubějov
KV
OL
HO
PV
OL
KM
UH
BO
LT
KT
CK
ZL
BO
RK
KV
NJ
ZR
RA
CL
KL
KV
DC
CR
OL
VY
UH
NJ
BK
KO
OL
UH
BK
KM
BO
RK
MB
PB
KV
HK
TR
RK
LT
PU
PS
CH
CR
OL
KM
PR
UO
SY
ZN
NA
203
350, 411
382
359
411
321
350, 380
321, 322
141
203
141
322
385
204
204
322
367
141
141
204
141
141
244
350
387
350
367
322
204
373, 411
350
322
322, 350, 351
322
141, 244
141
204, 258
141
204
322
141
141
218
244
264
142, 244, 267
322
367
322
142
218
322
142
Truskovna
Trusovice
Třebčín
Třebenice
Třebešice
Třebešov
Třebětice
Třebihošť
Třebichovice
Třebín
Třebomyslice
Třeboutice
Třebovice
Třebovle
Třebsko
Třebusice
Třebušice
Třebušín
Třebutičky
Třemešná
Třesov
Třesovice
Tři Dvory
Tři Studně
Třibřichy
Tříč
Třískolupy
Třtěno
Třtice
Tubož
Tučapy
Tučapy
Tučapy
Tučapy
Tuhaň
Tuchom
Tuchonice
Tulešice
Tuněchody
Tupadly
Tupadly
Tupesy
Turovice
Tuřany
Tuřice
Tušimice
Tutleky
Tvarožná
Tvarožná Lhota
Tvorovice
Týček
Tylovice
Týn
ME
OL
OL
TR
KU
RK
KM
TU
KL
LT
KT
LT
UO
KO
PB
KL
MO
LT
LT
BR
TR
HK
OL
ZR
CR
SM
LN
LN
NA
CL
KM
OL
TA
VY
SM
NB
CB
ZN
CR
KH
ME
UH
PR
KL
MB
CV
RK
BO
HO
PV
RO
VS
TR
142
411
411
370
142
142
322, 396
258
204
142
204
142
142
204
204
204
142
142
142
359
323
143, 204
323
323
218
168, 205
259
205, 244
143
143
396
411
259
387
143, 205, 244
205
266
323
244
143
143
351
374
205
143
143
205
323
323
359
244
323
323
447
Týn nad Bečvou
Týnec
Týneček
Týniště
Tytry
Úbislavice
Úbočí
Udeřice
Údolí
Údolí
Údolíčko
Údolná
Údraž
Údrč
Údrnice
Uhelná
Úherce
Úherce
Uhlíře
Úhonice
Uhřetice
Uhřice
Uhříčice
Uhřínov
Úhřinovice
Ujčov
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd u Boskovic
Újezd u Černé Hory
Újezd u Chocně
Újezd u Kunštátu
Újezd u Rosic
Újezdec
Újezdec
Újezdec
Újezdec u Luhačovic
Únanov
Unčín
Unčovice
Únětice
Únětice
Únětice
Unín
Úpořiny
Urbanice
448
PR
KL
OL
KV
RA
JC
CH
TR
CB
UO
RK
OL
PI
KV
JC
LB
LN
MB
JC
KL
CR
HO
PR
ZR
RK
ZR
CL
CV
CH
LT
OL
PS
PU
ZN
HK
BK
BK
UO
BK
BO
NA
SM
UH
UH
ZN
ZR
OL
JC
PJ
PZ
BK
TP
HK
351
205
351
206, 244
244
143, 244
143
370
143, 206
143
144
412
259
206
206
144
144
259
264
144
144, 244
323
359
323, 384
206
323
144
144
264
144
412
259
218
371
144
392
324
144
324
324
145
145
351
351, 380
324
324
324, 390
206
145
145
367
145
218
Uřínovice
Ústí
Ústí
Ústí
Ústín
Vacanovice
Václavice
Václavov
Václavova Seč
Václavovice u Frýdku
Václavy
Vahaneč
Val
Valašská Bystřice
Valašská Polanka
Valdíkov
Valdov
Valeč
Válečný Kopec
Valchov
Valkeřice
Valteřice
Valteřice
Valteřice
Valtéřov
Valtínov
Valtrovice
Vanovice
Vápenný Podol
Vápno
Vápno
Varhošť
Varvažov
Vatín
Vážany
Vážany
Vážany
Vážany nad Litavou
Včnov
Veclov
Věcov
Vědlice
Vědomice
Vedrovice
Věchnov
Velečín
Velehrad
Velemyšleves
Velenice
Velenov
Velešice
Velešice
Velešovice
RK
JC
PR
VS
OL
OL
LB
UO
RK
FM
RA
KV
RK
VS
VS
TR
JC
TR
OL
BK
DC
CL
SM
UO
CK
JH
ZN
BK
CR
LB
PU
OL
UL
ZR
BK
KM
UH
VY
UH
RA
ZR
LT
LT
ZN
ZR
PS
UH
LN
Cl
KT
KT
LT
VY
144
245, 264
324
324, 367
373, 412
351, 412
145
145
145
367
145
206
145
367
324, 367
324
145, 245
370
412
392
145, 206
146
146, 259
146
146
372
324
324, 392
245
146
218
367, 412
146
351
392
325
351
325
353
146
325
146
146
325
352
146
351
146
146
147
206
147
325
Veletiny
Veletov
Velice
Velíška
Velká
Velká a Vestec
Velká Bukovina
Velká Bukovina
Velká Čermná
Velká Dobrá
Velká Chmelištná
Velká Jesenice
Velká Ledhuje
Velká Ledská
Velká Lhota
Velká Lhota
Velká Losenice
Velká Morava
Velká Skrovnice
Velká Střelná
Velká Úpa
Velká Veleň
Velké Hamry
Velké Heraltice
Velké Hydčice
Velké Chvalovice
Velké Chvojno
Velké Petrovice
Velké Popovice
Velké Svahoňovice
Velké Těšany
Velké Žernoseky
Velký Bor
Velký Borek
Velký Děčín
Velký Dřevíč
Velký Grunov
Velký Hlavákov
Velký Hubenov
Velký Jeníkov
Velký Pěčín
Velký Ratmírov
Velký Třebešov
Velký Týnec
Vendolí
Vepice
Vepřová
Verměřovice
Verneřice
Vernéřov
Vernířovice
Věrovany
Verušičky
UH
KO
CB
CK
PR
PB
DC
NA
RK
KL
RA
NA
NA
RK
RK
VS
ZR
UO
UO
OL
TU
DC
JN
OP
KT
NB
UL
NA
PH
TU
KM
LT
KT
ME
JH
NA
CL
KV
LT
JH
JH
JH
NA
OL
SY
PI
ZR
UO
TP
CH
TU
OL
KV
352
147
206
147
352
206
147
147
206
207
245
147
147, 207
147, 207
207
325, 359
147
147
147, 207
412
148, 262
148
245
352
207
148
148
207
207
148
325
148
207
245
372
148, 207
148
148
148
372
352
149
149
352, 412
325
149
149
149, 207
149
267
149
359, 412
207
Věřovice
Ves
Veselá
Veselá
Veselá
Veselé
Veselí
Veselí
Veselí
Veselice a Měsec
Veselíčko
Veselka
Veselov
Véska
Vestec
Vestec
Vestřev
Věšťany
Věteřov
Vetlá
Větrník
Větrov
Větrušice
Veverské Knínice
Veveří
Věž
Věžná
Věžnička
Víceměřice
Vícemilice
Vídeň
Vidhostice
Vidim
Vidlatá Seč
Vidochov
Vidolice
Vidonice
Vigantice
Víchová nad Jizerou
Víchovská Lhota
Vilémov
Vilémov
Vilémovice
Vinaře
Vinařice
Vinařice
Viničné Šumice
Víno
Vinohrádky
Vintířov
Vír
Víska
Víska
NJ
LB
PV
VS
ZL
DC
CL
JN
ZR
NA
PR
BK
KV
OL
NA
PZ
TU
TP
HO
LT
NA
LB
LN
BO
CB
HB
ZR
JI
PV
VY
ZR
LN
ME
SY
JC
CV
JC
VS
SM
SM
DC
OL
BK
CV
CV
KL
BO
BR
ZN
CV
ZR
LB
OL
325
270
325
325, 374
325, 380
149
149
245
326
208
352
326
245
412
149
210
149
150
326
150
150
150, 272
150
352
150
150
326
150
360
326
326, 352
245
150
245
150
150
262
326
150
151
151
326, 390
326, 367
151
151
208
326
326, 360
326
151
327
271
412
449
Vísky
Vísky u Boskovic
Višňová
Višňová
Višňová a Minkovice
Vitčice
Vítčice
Vítějeves
Vitín
Vitiněves
Vítkov - Horní Ves
Vítkovice
Vítochov
Vítonice
Vítovice
Vlachovice
Vlastibořice
Vlčatín
Vlčí Habřina
Vlčí Hora
Vlčice
Vlčkov
Vlčková
Vlčkovice
Vlčkovice
Vlčnov
Vlčnov
Vlhlavy
Voděrady
Voděrady
Vojenice
Vojkovice
Vojkovice
Vojnice
Vojnice
Vojničky
Vojnovice
Volavec
Volenice
Voletiny
Volfartice
Volfířov
Volyně
Voznice
Vraclávek
Vračovice
Vranovice
Vrapice
Vrát
Vratíkov
Vražkov
Vrbice
Vrbice
450
BK
BK
LB
PB
LB
CV
PV
SY
CB
JC
OP
SM
ZR
KM
VY
ZR
LB
TR
PU
DC
TU
UO
ZL
HK
UO
CR
NJ
CB
RK
UO
RK
BO
FM
LN
OL
LN
OL
SM
LN
TU
CL
JH
CV
PB
BR
UO
RO
KL
JN
BK
LT
JC
KV
392
327
151
208
271
151
360
151
151
151
352
151, 152, 245
327
376
327
327
152, 245, 267
360
218
152
152
152
327, 352, 394
218
153
246
327
208
152, 208
152
208
328
394
152, 246
353, 413
152, 246
413
259
246
152
152
372
153
208
360
259
153
208
246
327, 392
153
153
246
Vrbice
Vrbice
Vrbičany
Vrbičany
Vrbka
Vrbka
Vrbka
Vrbno
Vrbno nad Lesy
Vrdy
Vrchní Orlice
Vrchoslavice
Vrchová
Vrchovina
Vrchoviny
Vrkoslavice
Vrskmaň
Vršany
Vršce
Vršovka
Vrutice
Vřesovice
Vřesovice
Vříšť
Vsisko
Všebořice
Všehrdy
Všehrdy
Všechlapy
Všelibice
Všeliby
Všeměřice
Všemily
Všemina
Všemyslice
Všeň
Všesulov
Všetuly
Vtelno
Výčapy
Výhled
Vyhnánov
Výkleky
Výprachtice
Výrov
Vyskeř
Vyskytná nad Jihlavou
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysoká
Vysoká
LT
RK
KL
LT
KM
LN
LT
ME
LN
KH
RK
PV
TU
JC
NA
JN
CV
MO
JC
NA
LT
HO
PV
ZR
OL
UL
CV
PS
TP
LB
NA
CK
DC
ZL
CB
SM
RA
KM
MO
TR
NA
TU
PR
UO
PS
SM
JI
CV
HK
PS
ZN
BR
CV
153
153, 208
153, 208
265
327
259, 272
153
246
153
154
154
360
154
154, 246
208
154
154
154
154, 246
200
154
368
327
328
373, 413
272
154
247
154
267
155
155
155
353, 368
259
155
247
328, 353
155, 209
328
155
155
328, 367
155
247
155
155
155
247
259
328
328, 361
156
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká Libyně
Vysoká Lípa
Vysoká nad Labem
Vysoká Pec
Vysoká Srbská
Vysoká u Holic
Vysoké Březno
Vysoké Chvojno
Vysoké Pole
Vysoké Popovice
Vysoké Třebušice
Vysokov
Vysoký
Vystrkov
Vyšínek a Lisovice
Výškov
Výšovice
Výtová
Záblatí
Záborná
Záborná Lhota
Záboří
Záboří
Záboří
Záboří
Záboří nad Labem
Zábrdovice
Zábrodí
Zabrušany
Zadní Újezd
Zadní Ždírnice
Zádolí
Zádveřice
Záhlinice
Zahnašovice
Záhorčice a Opálka
Záhornice
Záhorovice
Záhoří
Zahrádka
Zahrádky
Záchlumí
Zaječice
Zaječice
Zaječice
Zájezd
Zájezdec
Zákoutí
Zákraví
Zakřany
HB
CH
ME
PS
DC
HK
PB
NA
PU
MO
PU
ZL
BO
LN
NA
LB
PE
KL
LN
PV
ZL
JH
JI
PB
CB
CR
ME
TU
KH
NB
NA
TP
OL
TU
RK
ZL
KM
KM
KL
RK
UH
TP
PI
CL
UO
CR
CV
PH
NA
CR
CV
RK
BO
155
156
156
156
156, 168
218
209
156, 209
156, 271
156
218
368
328
156
156
156
209
209
259, 272
353
394
156
157
260
157
157, 168
247
157
157
157
157
157
413
157, 264
157
353, 378
328, 396
353, 396
209
157
353, 368
157
158
158
158, 209
219
149
209
158
247
158
209
328
Zakšov
Zálesní Lhota
Zálezly
Zaloňov
Zálší
Zálší
Záluží
Zalvlekov
Záměl
Zámezí
Zámrsk
Zarazice
Zárubice
Zářečí
Zářečí
Zářeská Lhota
Zářičí
Zásada
Zásada
Zástřizly
Zašová
Zašovice
Zbečník
Zbilidy
Zblov
Zborov
Zboží
Zbraslavec
Zbrašín
Zbrašov
Zbudov
Zbudovice
Zbýšov
Zděchov
Zdechovice
Zdelov
Zderaz
Zdeslav
Zdislavice
Zdobnice
Zdobnička
Zdoňov
Zehuby
Zelená
Zelená Hora
Zelenecká Lhota
Zeleneč
Zelený Důl
Zhoř
Zhoř
Zichovec
Zlámanec
Zlatá Olešnice
KV
SM
LN
NA
TA
UO
MO
KT
RK
JC
UO
HO
TR
KT
RK
UO
KM
CV
JN
KM
VS
TR
NA
JI
NA
CB
JC
BK
LN
PR
CV
KH
VY
VS
HK
RK
CR
KT
KM
RK
RK
NA
KH
CV
VY
JC
PH
MO
BK
UO
KL
UH
JN
158
158
158
158
158
260
209
159
158, 210
247
159
413
369
210
159
159
329, 353
159
159, 247
329
353, 374
329
159
159
159
159
264
329
159
329
210
159
329
329, 368
247
160, 210
160, 168, 219
210
329, 368
160
160
160
160
160
387
210
160
160
329
160
160
353
160, 161, 210, 260
451
Zlatá Olešnice
Zlatníky
Zlíč
Zličko
Zliv
Zlobice
Zlovědice
Znětínek
Zubrnice
Zubří
Zvíkov
Zvíkov
Zvíkovské Podhradí
Zvířetice
Zvole
Zvole
Zvole u Zábřeha
Zvoleněves a Usluchov
Zvolenov
Zvonovice
Žabokliky
Žabokrky
Žabonosy
Žabovřesky nad Ohří
Žákava
Žalany
Žalhostice
Žalkovice
Žalmanov
Žampach
Žáravice
Žatčany
Žatec
Žďár
Žďár
Žďár
Žďár
Žďár nad Metují
Žďár nad Orlicí
Žďár u Kumburku
Žďárek
Žďárky
Ždírec
Ždírec
Žebnice
Žehrov
Želčany
452
TU
PZ
NA
NA
JC
KM
LN
ZR
UL
ZR
CB
HK
PI
MB
NA
PZ
SU
KL
HO
VY
LN
NA
KO
LT
PJ
TP
LT
KM
KV
UO
PU
BO
JI
?
BK
RA
SM
NA
RK
SM
KV
NA
HB
JI
PS
MB
PJ
161
210
161
161
210
329
161
384
161
329
161
210
260
210
161
211
329
211
330
330
161
161
161, 211
161, 162
162
162
162
330
211
211
260
330
330
162
330
247
162, 264
162, 211
162, 211
211
247
162
162
162, 248
248
162
163
Želeč
Želeč
Želechovice
Želechovice nad Dřevnicí
Želechy
Želenice
Želenice
Želénky
Želetice
Želevice
Železná
Železná
Železné
Želiv
Želiv
Želízy
Želkovice
Ženklava
Žeranovice
Žernov
Žernov
Žerotín
Žerotín
Žerůvky
Žežice
Žežice a Zdabor
Žibřidice
Židněves
Židovice
Židovice
Židovice
Žichlínek
Žichov
Žichovec
Žim
Živanice
Životice
Životice
Životice
Žizníkov
Žiželice
Žižice
Žižín
Žižkovo Pole
Žlutava
Žopy
Žumberk
PV
TA
OL
ZL
SM
KL
MO
TP
HO
LN
DO
LN
BO
HK
PE
ME
LN
NJ
KM
NA
SM
LN
OL
OL
UL
PB
LB
MB
JC
LN
MO
UO
TP
PT
TP
PU
BR
NJ
PB
CL
LN
KL
PU
HB
ZL
KM
CB
387
163
373, 413
330, 378
163, 248
211
163
163
330, 631
248
211
248
368
211
211
163
163
330
330, 396
163
212
163
354, 413
354, 413
163
212
163
163
212
164
164
164, 212
164
164
164
164
362
330
164
164
164
212
248
164
354
396
164, 212
Obsah
Předmluva .................................................................. 3
Úvod .......................................................................... 5
Seznam zkratek pramenů a literatury ......................... 6
Kresby pečetí a razítek ............................................... 7
Seznam zkratek okresů .......................................... 414
Rejstřík obcí ........................................................... 415
Obsah ..................................................................... 453
453

Podobné dokumenty