Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP

Komentáře

Transkript

Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP
Tisková zpráva Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP V Praze 11. 2. 2010 / Nejvýznamnější grafické práce z typografické, plakátové, knižní a známkové tvorby Jana Solpery budou prezentovány veřejnosti na souhrnné jubilejní výstavě ve dnech 18. února až 20. března 2010 v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (nám. Jana Palacha 80 / otevřeno pondělí–sobota, 10–18 hodin). Vernisáž výstavy za účasti autora Jana Solpery se uskuteční 17. března 2010 v 18 hodin. Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze čas od času připomíná tvorbu a působení svých významných pedagogů a osobností, které touto školou prošly, jako tomu bylo u Františka Muziky nebo Václava Bláhy. Současná výstava prezentuje výtvarníka, který se na VŠUP neodmyslitelně zapsal. „Jedná se o výstavu k sedmdesátým narozeninám jednoho z nejvýznamnějších pedagogů naší školy,“ uvádí Karel Haloun, jeden z iniciátorů výstavy a současný vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie. Jan Solpera se narodil 26. 12. 1939 v Jindřichově Hradci. Studoval na Výtvarné škole v Praze (1954–1958) a pak na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1959–1965). Na této škole působil od roku 1973 do roku 2003 jako pedagog, od roku 1992 jako profesor vedl Ateliér písma a typografie. Těžiště jeho výtvarné činnosti je v práci s písmem, které je pro něj nejen prostředkem k vytváření verbálního sdělení, ale i tím nejúčinnějším výtvarně‐emotivním prvkem. „Písmenka mě nepřestávají fascinovat, protože nejsou jen prostředkem k stabilizování a předání lidské myšlenky, ale svou výtvarnou formou dovedou tuto myšlenku konkretizovat a umocnit…,“ uvádí Jan Solpera. Jeho aktivita zahrnuje grafický design, knižní grafiku, plakáty, grafiku v architektuře i známkovou tvorbu. Je autorem řady podnikových značek a logotypů, například pro Českou národní banku, Akademii věd a Subterru. Navrhuje typografická písma a písmem se rovněž zabývá jako teoretik. Je členem profesních organizací Type Directors Club v New Yorku, Double Crown Club v Cambridge a TypoDesignClub v Praze. Za svou výtvarnou činnost získal přes čtyřicet ocenění doma i v zahraničí. Od roku 1966 se zúčastnil asi sto šedesáti výstav a domácích i zahraničních přehlídek grafického designu a plakátu. Podílel se na všech dvaceti devíti výstavách Typo& a osmkrát vystavoval samostatně. Aktuální výstava Space Cowboy umožňuje pražskému publiku po dlouhé době shlédnout ve velkém rozsahu to nejlepší ze Solperovy tvorby. Je zastoupen v řadě našich i zahraničních sbírek, veřejných i soukromých. Žije a pracuje v Praze a Třeboni. V 77. čísle Revolver Revue se při příležitosti autorova významného jubilea za Solperovou prací ohlíží František Štorm, bývalý Solperův asistent a následně vedoucí Ateliéru písma a typografie. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se ke gratulantům připojuje a v prostorách své galerie pořádá retrospektivu Solperovy typografické, plakátové, knižní a známkové tvorby. „Rádi bychom upozornili na skutečnost, že výstava je gratulací k významnému jubileu a poděkováním člověku, který na naší škole učil třicet let a je jedním z nejvýznamnějších českých typografů a grafiků,“ doplňuje Karel Haloun. Během výstavy bude možné v galerii zakoupit plakáty, dále knihy a katalogy, které vydalo Nakladatelství VŠUP. Space Cowboy – Jan Solpera ‐ Typografie Vernisáž: 17. 2. 2010 / 18 hodin Výstava: 18. 2. – 20. 3. 2010 Galerie VŠUP / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 Otevřeno pondělí – sobota / 10 – 18 hodin / vstup zdarma Technická pomoc při realizaci: Barbora Solperová a ateliér Tvorba písma a typografie Více informací: http://www.vsup.cz http://www.vsup.cz/cs/grafika/atelier‐tvorby‐pisma‐a‐typografie Galerii VŠUP podporuje: Ministerstvo kultury ČR Magistrát hl. m. Prahy Mediální partneři: Radio 1 A2 Revolver Revue Radio Wave Design Cabinet Czech Design DesiGnGuiDe Student Point ArtMap Další informace: Petra Panenková oddělení vnějších vztahů / výstavní činnost Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1 tel: 251 098 262 / mobil: 739 304 060 [email protected] / www.vsup.cz Jan Solpera 26. 12. 1939 1954 – 1958 1958 – 1959 1959 – 1965 1965 1960 1962 1964 – 1969 1965 – 1969 1966 1968 1969 1969 – 1973 1970 1971 1971 – 1973 3.9.1973 1973 1. 7. 1975 1982 1976 1977 1977 1980 1. 4. 1983 1985 1985 10. 9. 1987 1988 1989 1989 4. 12. 1989 Narozen v Jindřichově Hradci. Dětství prožil v jižních Čechách, v městečku Stráž nad Nežárkou. Poslední rok povinné školní docházky absolvoval v Řevnicích u Prahy. Studium na Výtvarné škole v Praze Středočeské tiskárny Praha, řezač do linolea a ruční sazeč; družstvo Smalt, dělník; Divadlo E. F. Buriana, poskok v propagaci Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve Speciálním ateliéru knižní grafiky a plakátu, vedeném profesorem Františkem Muzikou Na škole se seznamuje s Rostislavem Vaňkem Začátek spolupráce s Divadlem Na zábradlí Začátek soustavného dokumentování světové písmařské produkce Spolupráce s časopisem Tvář Československá televize, samostatný grafik Výstava mladých, užité umění, Praha. Do roku 2010 se zúčastnil asi 160 společných výstav a domácích i zahraničních přehlídek grafického designu a plakátu První realizace vlastního písma: Circo, Berthold Phototype; konec 60. let ‐ navrhuje písma pro titulkovou fotosazbu Nakladatelství Horizont, výtvarný redaktor Pracuje jako samostatný výtvarník „na volné noze“ 4. bienále užité grafiky Brno; cena Merkur. Od té doby získal za svou výtvarnou činnost přes 40 ocenění doma i v zahraničí Setkává se s prací Herba Lubalina a produkcí společnosti International Typeface Corporation Akademie výtvarných umění v Praze, externí učitel nauky o písmu v Ateliéru grafiky vedeném doc. Ladislavem Čepelákem Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – lektor, vyučuje předmět nauka o písmu Zakládající člen volného sdružení Typo&. Do roku 1989 se účastnil se všech 29 výstav Typo&, doma i v zahraničí. Výstavy pro ITC Center v New Yorku v letech 1983 a 1988 organizoval; 70. léta – 80. léta Intenzivní spolupráce s nakladatelstvím Odeon Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, odborný asistent Organizuje výstavu Soudobá česká písmařská tvorba, Praha Začátek publikační činnosti v časopisu Typografia a dalších odborných periodikách Obnovená spolupráce s Divadlem Na zábradlí Navrhuje novou klasifikaci typografických písem, která je přijata jako oborová norma Samostatná výstava: Typomanie, Památník národního písemnictví, Praha; 80. Léta ‐ navrhuje převážně divadelní a výstavní typografické plakáty Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, docent Type Directors Club, New York, člen Samostatná výstava: Typoplakáty, Divadlo Na zábradlí, Praha Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, přestává vyučovat předmět nauka o písmu a je pověřen vedením Ateliéru knižní grafiky a písma Samostatná výstava: Jan Solpera – Plakati, Izložba, Záhřeb, Jugoslávie Double Crown Club, Cambridge, čestný člen Samostatná výstava: Jan Solpera – Písmo, typografie, plakáty, Nová síň, Praha Všichni studenti v ateliéru, který vedl, mu projevili důvěru pro jeho další působení ve škole 1990 1. 2. 1992 1996 1996 1997 1998 1999 1999 2000 2001 2001 2002 30. 6. 2003 2005 2005 2008 2008 Absolvoval konkurz na místo vedoucího ateliéru; 90. léta ‐ navrhuje převážně logotypy pro různé instituce a společnosti Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, profesor TypoDesignClub, Praha, zakládající člen Absolvoval další konkurz na místo vedoucího ateliéru Samostatná výstava: Typograf Jan Solpera, Galerie výtvarného umění, Benešov; výstava z cyklu Osobnosti českého grafického designu Samostatná výstava: Jan Solpera: Od známek k balonu, Jihočeské divadlo, České Budějovice Realizuje ve Střešovické písmolijně ve spolupráci s Františkem Štormem rodinu písem Solpera Vybrán institucí International Biographical Centre, Cambridge, Velká Británie mezi 2 000 významných umělců a designérů 20. století. Samostatná výstava: Jan Solpera: Retrospektiva, Jindřichův Hradec, Muzeum Nezúčastňuje se dalšího konkurzu; jeho působení na škole je prodlouženo do roku 2003 Samostatná výstava: Jan Solpera: Retroretrospektiva, Galerie Hrozen, České Budějovice Od tohoto roku se věnuje historii Jindřichohradecka a Třeboňska z let 1919–1939 Odchází z Vysoké školy uměleckoprůmyslové; zůstává členem umělecké rady školy až do září 2006 Realizuje ve Střešovické písmolijně ve spolupráci s Františkem Štormem rodinu písma Areplos Výstava s Františkem Štormem: Areplos, nahoře s, dole bez …, Dynamo, Praha Na 23. mezinárodním bienále grafického designu v Brně obdržel Cenu organizačního výboru za přínos v grafickém designu V Muzeu Jindřichohradecka mu vychází knížka „Devětadvacátí v osmatřicátém“ a v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích knížka „Nadějný začátek se smutným koncem“ Jako příloha Revolver Revue č. 77 znovu vychází jeho „Klasifikace typografických písem latinkových“; Žije a pracuje v Praze a Třeboni 2009 Zastoupení ve sbírkách Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha; Moravská galerie, Brno; Památník národního písemnictví, Praha; Muzeum poštovních známek, Praha; ITC Center, New York, USA; The Poster Society, Seattle, USA; Centre Pompidou, Paříž; Musée de la Publicité, Paříž; Musée de l'Affiche, Paříž; The University of Connecticut; Kanazawa University, Japonsko; Poster Museum, Toyama, Japonsko; Státní muzeum Osvětim, Polsko; Museum für Gestaltung, Zürich; Poster Museum, Mexico City; Poster Museum, Lahti; Dansk Plakatmuseum, Århus; Okresní muzeum, Jindřichův Hradec Jan Solpera: Born on the 26th of December 1939 in the town of Jindřichův Hradec in South Bohemia. He studied in Prague at the Secondary Art School (1954–1958) and then at the Academy of Arts, Architecture and Design (1959–1965). At this school he worked as a lecturer between 1973 and 2003; since 1992 as a professor. He was the head of the Studio of Type and Typography. The core of his work lies in type, which he takes not only as a means of transferring a message, but also as the most expressive visual and emotional element. His activities include graphic design, book design, posters, design in architecture, and design of stamps; he created numerous trademarks and logotypes, for example for the Czech National Bank, the Academy of Sciences and the Subterra Company. He is a type theoretician and type designer. He is a member of the following professional bodies: Type Directors Club (New York), Double Crown Club (Cambridge, U. K.) and TypoDesignClub (Prague). For his art works he received over forty prizes, both at home and abroad. Since 1966 he took part in approximately 160 exhibitions of poster and graphic design, both at home and abroad. He took part in all twenty‐nine Typo& exhibitions and held eight solo exhibitions. His works are represented in a number of public and private collections in the Czech Republic and abroad. He lives and works in Prague and Třeboň. 

Podobné dokumenty