Seznam doporučené literatury - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Komentáře

Transkript

Seznam doporučené literatury - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
190 00 Praha 9, Poděbradská 1/179
http://www.copth.cz
Seznam doporučené literatury
Při základní úrovni maturitní zkoušky předloţí student seznam dvaceti přečtených titulů, přičemţ
zastoupení jednotlivých období musí být následující:
Světová a česká literatura do konce 19. století
min. 4 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století
min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století
min. 5 literárních děl
Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu ţáka zastoupena próza, poezie, drama.
Při vyšší úrovni maturitní zkoušky předloţí student seznam třiceti přečtených titulů, přičemţ
zastoupení jednotlivých období musí být následující:
Světová a česká literatura do konce 18. století
min. 3 literární díla
Světová poezie a próza 19. století
min. 2 literární díla
Česká poezie a próza 19. století
min. 2 literární díla (z toho jedno básnické)
Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. století
min. 2 literární díla
Světová a česká poezie 20. a 21. století
min. 2 literární díla
Světová próza 20. a 21. století
min. 3 literární díla
Česká próza 20. a 21. století
min. 4 literární díla
Světová a česká literatura do konce 18. století
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Boccaccio Giovanni - Dekameron
de Cervantes y Saavedra Miguel- Důmyslný rytíř don Quijite de la Mancha
Defoe Daniel - Robinson Crusoe
Goethe Johann Wolfgang - Utrpení mladého Werthera
Hus Jan - Dcerka
Komenský Jan Amos - Labyrint světa a ráj srdce
Moliére - Lakomec
Shakespeare William - Romeo a Julie
Shakespeare William - Zkrocení zlé ţeny
Shakespeare William - Othello
Sofoklés - Král Oidipús
Swift Jonathan - Gulliverovy cesty
Světová literatura 19. století
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Andersen Hans Christian - Pohádky
Baudelaire Charles - Květy zla
Čechov Anton Pavlovič - Povídky
de Balzac Honoré - Otec Goriot
de Maupassant Guy - Miláček
Dickens Charles - Oliver Twist
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
190 00 Praha 9, Poděbradská 1/179
http://www.copth.cz
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Dostojevskij Fjodor Michailovič - Zápisky z mrtvého domu
Dostojevskij Fjodor Michailovič - Zločin a trest
Dostojevskij Fjodor Michailovič - Idiot
Dostojevskij Fjodor Michailovič - Bratři Karamazovi
Dumas Alexandre - Tři mušketýři
Dumas Alexandre - Hrabě Monte Christo
Flaubert Gustave - Paní Bovaryová
Gogol Nikolaj Vasiljevič – Revizor
Gogol Nikolaj Vasiljevič – Mrtvé duše
Hugo Victor - Bídníci
Hugo Victor - Chrám Matky Boţí v Paříţi
Ibsen Henrik - Nora
Poe Edgar Allan - Jáma a kyvadlo
Puškin Alexandr Sergejevič - Evţen Oněgin
Scott Walter - Ivanhoe
Shelley Mary - Frankenstein
Sienkiewicz Henryk - Quo vadis?
Stevenson Robert Louis - Dr. Jackyll a pan Hyde
Stevenson Robert Louis - Ostrov pokladů
Tolstoj Lev Nikolajevič - Anna Karenina
Turgeněv Ivan Sergejevič - Lovcovy zápisky
Twain Mark - Dobrodruţství Toma Sawyera
Twain Mark - Dobrodruţství Huckleberryho Finna
Verne Jules - Dvacet tisíc mil pod mořem
Wilde Oscar - Obraz Doriana Graye
Wilde Oscar - Pohádky
Zola Émile - Zabiják
Zola Émile - Nana
Česká literatura 19. století
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Arbes Jakub - Newtonův mozek
Arbes Jakub - Svatý Xaverius
Arbes Jakub - Advokát chudých
Čech Svatopluk - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
Erben Karel Jaromír - Kytice
Havlíček Borovský Karel - Tyrolské elegie
Havlíček Borovský Karel - Král Lávra
Havlíček Borovský Karel - Obrazy z Rus
Jirásek Alois - Filozofská historie
Jirásek Alois - Staré pověsti české
Mácha Karel Hynek - Máj
Mrštíkové Alois a Vilém - Maryša
Němcová Boţena - Babička
Němcová Boţena - Divá Bára
Neruda Jan - Povídky malostranské
Neruda Jan - Písně kosmické
Neruda Jan - Balady a romance
Rais Karel Václav - Kalibův zločin
Rais Karel Václav - Rodiče a děti
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
190 00 Praha 9, Poděbradská 1/179
http://www.copth.cz
66.
67.
68.
69.
70.
Stroupeţnický Ladislav - Naši furianti
Tyl Josef Kajetán - Fidlovačka aneb ţádný hněv a ţádná rvačka
Tyl Josef Kajetán - Strakonický dudák aneb hody divých ţen
Vrchlický Jaroslav - Noc na Karlštejně
Zeyer Julius - Radúz a Mahulena
Světová literatura 20. a 21. století
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Adams Dougles Noël - Stopařův průvodce po galaxii
Asimov Isaac - Já, robot
Barbusse Henri - Oheň
Beckett Samuel - Čekání na Godota
Bradbury Ray Douglas - 451° Fahrenheita
Brecht Bertold - Matka Kuráţ
Bulgakov Michail Afanasjevič - Mistr a Markétka
Bunin Ivan Alexejevič - Temné aleje
Burroughs William Seward - Nahý oběd
Camus Albert - Cizinec
de Saint-Exupéry Antoine - Malý princ
Deník Anny Frankové
Eco Umberto - Jméno růţe
F. Christiane - My děti ze stanice ZOO
Feuchtwanger Lion - Ţidovka z Toleda
France Anatole - Ostrov tučnáků
Ginsberg Allen - Kvílení
Golding William - Pán much
Gorkij Maxim - Na dně
Hemingway Ernest – Stařec a moře
Hesse Hermann - Stepní vlk
Heller Joseph - Hlava XXII
Irving John - Svět podle Garpa
Joyce James - Portrét umělce v jinošských dětech
Kafka Franz - Proměna
Kafka Franz - Proces
Kazan Elia - Tichá dohoda
Kazantzakis Nikos - Řek Zorba
Kesey Ken - Vyhoďme ho z kola ven
Kerouac Jack - Na cestě
Kisch Egon Ervín - Praţský pitaval
Lem Stanislaw - Solaris
London Jack - Tulák po hvězdách
London Jack - Démon alkohol
Mann Heinrich - Profesor Neřád aneb Konec tyrana
Merle Robert - Smrt je mým řemeslem
Meyrink Gustav - Golem
Miller Frank - Sin city
Myrer Anthony - Poslední kabriolet
Orwell George - 1984
Orwell George - Farma zvířat
Puzo Mario Gianluigi - Kmotr
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
190 00 Praha 9, Poděbradská 1/179
http://www.copth.cz
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Queneau Raymond - Stylistická cvičení
Remarque Erich Maria - Na západní frontě klid
Remarque Erich Maria - Tři kamarádi
Remarque Erich Maria - Černý obelisk
Rolland Romain - Petr a Lucie
Ryan Patric - Jak jsem vyhrál válku
Salinger Jerome David - Kdo chytá v ţitě
Saroyan William - Tracyho tygr
Shaw George Bernard - Pygmalion
Solţenicyn Alexandr - Jeden den Ivana Děnisoviče
Steinbeck John - Pláň Tortilla
Steinbeck John - Na plechárně
Steinbeck John - O myších a lidech
Styron William - Sophiina volba
Šolochov Michail Alexandrovič - Osud Člověka
Tolkien John Ronald Reuel - Pán prstenů (všechny 3 díly)
Tolkien John Ronald Reuel - Hobit
Tool John Kennedy - Spolčení hlupců
Vian Boris - Pěna dní
Vonnegut Kurt - Jatka č. 5
Waltari Mika - Egypťan Sinuhet
Werfel Franz - Čtyřicet dnů
Williams Tennessee - Tramvaj do stanice Touha
Wyndham John - Den trifidů
Česká literatura 20. a 21. století
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Ajvaz Michal - Druhé město
Bass Eduard - Cirkus Humberto
Bass Eduard - Klapzubova jedenáctka
Bezruč Petr - Slezské písně
Čapek Karel - R. U. R.
Čapek Karel - Bílá nemoc
Čapek Karel - Továrna na Absolutno
Čapek Karel - Noetická trilogie (Hordubal, Povětroň, Obyčejný ţivot)
Drda Jan - Němá barikáda
Drda Jan - Hrátky s čertem
Fuks Ladislav - Spalovač mrtvol
Hašek Jaroslav - Osudy dobrého vojáka Švejka
Halas František - Torzo naděje
Havlíček Jaroslav - Petrolejové lampy
Hrabal Bohumil - Obsluhoval jsem anglického krále
Hrabal Bohumil - Pábitelé
Hrabal Bohumil . Ostře sledované vlaky
Hrabě Václav - Blues pro bláznivou holku
Hrubín František - Romance pro křídlovku
Hůlová Daniela - Paměť mojí babičce
Jirotka Zdeněk - Saturnin
John Radek - Memento
Kainar Josef - Člověka hořce mám rád
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
190 00 Praha 9, Poděbradská 1/179
http://www.copth.cz
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Kainar Josef - Stříhali dohola malého chlapečka
Kaplický Václav - Kladivo na čarodějnice
Kohout Pavel - Katyně
Krchovský J. H. - Zamilovaný dement
Kundera Milan - Směšné lásky (jeden ze tří sešitů)
Kundera Milan - Ţert
Loukotková Jarmila - Není římského lidu
Lustig Arnošt - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Neff Ondřej - Vejce naruby
Nezval Vítězslav - Edison
Olbracht Ivan - Nikola Šuhaj loupeţník
Olbracht Ivan - Ţalář nejtemnější
Pavel Ota - Smrt krásných srnců
Pavel Ota - Jak jsem potkal ryby
Páral Vladimír - Soukromá vichřice
Pelc Jan - ...a bude hůř!
Poláček karel - Bylo nás pět
Poláček Karel - Muţi v ofsajdu
Seifert Jaroslav - Maminka
Seifert Jaroslav - Koncert na ostrově
Šabach Petr - Opilé banány
Šabach Petr - Občanský průkaz
Škvorecký Josef - Zbabělci
Škvorecký Josef - Tankový prapor
Topol Filip - Texty
Vančura Vladislav - Markéta Lazarová
Vančura Vladislav - Rozmarné léto
Viewegh Michal - Báječná léta pod psa
Voskovec Jiří, Werich Jan - Osel a stín
Ţák Jaroslav – Študáci a kantoři

Podobné dokumenty