Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as

Komentáře

Transkript

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as
ze světa obráběcích strojů
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
3 / 2011
úvodní slovo
akce
reference
Přání generálního ředitele
do nového roku 2012
Mikulášské setkání
se zaměstnanci
Na Slovensku nás chválí
strana 2
strana 4 - 5
strana 9
www.kovosvit.cz
> Slovo předsedy představenstva | Snažíme se navázat na odkazy Tomáše Bati
Vážení zaměstnanci,
zákazníci a obchodní partneři,
již více než šest měsíců jsem přímo ve vedení
společnosti, která se ještě nedávno potýkala se
ztrátou v době odeznívající krize. Společnosti,
která se právem řadí k největším výrobcům
obráběcích strojů ve střední Evropě. Snažíme
se navázat na odkazy Tomáše Bati a na kovosvitské tradice. Klíčové změny důležité pro
dosažení nelehkých cílů byly již letos učiněny.
Proto zde apeluji na všechny – máme před
sebou nelehkou budoucnost, na kterou se
musíme jako firma připravit, využít doby konjunktury a být silní pro nástup další vlny krize,
která přijde pravděpodobně v kratším cyklu
než ta předchozí.
Rád bych Vám chtěl tedy touto formou poděkovat jménem svým, jménem celého představenstva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
i jménem dozorčí rady KOVOSVITU MAS, a.s.
za dosavadní práci a přízeň a přeji Vám všem
klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku především hodně zdraví, štěstí, spokojenost a pracovní úspěchy. 
Ing. František Komárek, předseda představenstva
KOVOSVIT MAS, a.s.
(zleva) Dozorčí rada: František Veselý, Iva Říhová, Pavel Kovář
Představenstvo: František Komárek, Patrik Komárek, Larisa Táborová
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
i já bych rád využil možnosti popřát Vám všem
do nového roku hodně zdraví, spokojenosti
a štěstí. Přeji Vám také příjemné a klidné prožití
vánočních svátků v kruhu rodinném.
Ohlédněme se společně za několika posledními
měsíci a podívejme se, co vše KOVOSVIT MAS
v letošním roce prožil. Do KOVOSVITU MAS
jsem se vrátil v polovině roku jako do téměř
rozjetého vlaku, kde hlavní směr je již určený.
Je to trvalý rozvoj a prosperita naší společnosti.
KOVOSVIT MAS v roce 2011 vstoupil do prvního
období nastupující konjunktury. Již na sklonku
roku 2010, v jeho posledních třech měsících,
společnost vykázala zisk a v tomto trendu pokračovala i celý letošní rok 2011, čímž se vrátila
definitivně do černých čísel.
Začátkem druhého kvartálu došlo k výměně
top managementu společnosti, na klíčových
postech se objevili noví lidé, nové tváře, které
mají zodpovědně řídit své úseky a dále je rozvíjet, procesně analyzovat, ale nikoli redukovat.
V oblasti ekonomických výsledků KOVOSVIT
MAS v roce 2011 opět potvrdil více jak 30%
nárůst obratu proti předchozímu roku a proti
původnímu plánu, který byl v úhrnu tržeb
na úrovni 1,08 mld. Kč, bude nyní skutečnost
oscilovat na hranici tržeb na úrovni 1,25 mld. Kč.
Úroveň zisku by měla být minimálně 30 mil. Kč.
Výrobková strategie společnosti se orientuje
nadále směrem na více sofistikované stroje,
02 |
novinky
v letošním roce byla uvedena na trh nová
varianta stroje MCU 630 – pětiosé portálové
frézovací centrum MCU 630VT – 5X s možností
soustružení. První stroj je již instalovaný u zákazníka. Správný směr naší výrobkové strategie
potvrzuje i zájem a poptávka po sofistikovaných
a multifunkčních strojích na všech klíčových
trzích, kde naše společnost operuje. Pokračuje
vývojový projekt MULTICUT 630 jako rozvoj
oblasti soustružení, připravujeme nové vývojové
projekty v oblasti frézování.
Jedním z klíčových rozhodnutí pro rozvoj obchodu naší společnosti byla účast na veletrhu EMO
Hannover a také „povinná účast“ na veletrhu
MSV Brno, kde byla představena novinka MCU
630VT – 5X společně se strojem MULTICUT
a kde se oba exponáty těšily velkému zájmu.
I v letošním roce společnost investovala nemalé
peníze do rozvoje výroby, dále pak do oblasti
bezpečnosti práce a pracovního prostředí.
Do výroby bylo uvedeno portálové centrum
Heynumill Ecoflex VD. Byla provedena rekonstrukce střechy slévárny a také nová výstavba
montážních základů pro rozměrné stroje
v klimatizované hale montáží. V prvních dvou
patrech pětietážové budovy byla vyměněna
okna. Další investice jako potvrzení rozvoje společnosti jsou nadále v plánu. Jedná se například
o výměnu a rekonstrukci mostového jeřábu
v lodi expedice a zvětšení jeho nosnosti na 35
tun. V příštím roce bude také provedeno zateplení krajní lodi klimatizované montáže a dalším
větším projektem je plánovaná přestavba vrátnice a vstupu do závodu, spolu s dokončením
projektu předváděcího centra a zkušebny.
Závěrem bych ještě rád zopakoval priority pro
rok 2012:
 Prodej strojů a litiny v objemu více než
1,4 mld. Kč
 Dokončení vývojového projektu
MULTICUT 630 a SP 630
 Vývoj a rozvoj v oblasti pětiosých frézovacích
center
 Plánované investice
 Pro-zákaznicky orientovaný přístup napříč
celou společností
Děkuji Vám všem za odvedenou práci v letošním
roce a byl bych rád, kdyby konání nás všech
v roce nadcházejícím vycházelo z motta:
Dělejme svoji práci tak, abychom se nestyděli
ohlédnout zpět. 
Ing. Miloslav Kafka, generální ředitel
manažer logistiky Jiří Hrdinka | Představujeme <
krátké Zprávy pro zaměstnance
 K 31. 11. 2011 byl odvolán představenstvem z pozice obchodního ředitele
Václav Sváček. Od 1. 12. 2011 tuto funkci
zastává Daniel Horský. Další personální
změnou je ukončení činnosti výrobního
ředitele Jaroslava Pekaroviče. Na této
pozici je zastupujícím výrobním ředitelem
od 1. 12. 2011 Pavel Prokop. 
mají všichni zaměstnanci KOVOSVITU MAS
možnost objednávat si potravinové doplňky
značky „GS“ za velmi výhodné ceny. Personální
oddělení pravidelně rozesílá nové nabídky slevových akcí a také nabízí možnost hromadného
objednávání jeho prostřednictvím. Výhodou
této velké objednávky je to, že nikdo nenese
náklady za poštovné a balné.
 Výrazné úspory při nákupu
produktů „GS“
KOVOSVIT MAS, a.s. podepsal koncem
srpna tohoto roku smlouvu
o spolupráci se společností Green Swan
Pharmaceuticals, a.s. Díky této smlouvě
Ráda bych Vás informovala, kolik jsme díky
této spolupráci na produktech ušetřili. Do konce platnosti druhé vánoční nabídky GS Benefit
programu si zaměstnanci právě prostřednictvím personálního útvaru objednali zboží
v celkové hodnotě 17 103,- Kč. Kdyby si zboží
Gabriela Jeřábková / personální manažer
zakoupili běžným způsobem, byla by celková
hodnota 41 378,- Kč.
Díky programu GS Benefit jste tak ušetřili
v součtu krásných 24 275,- Kč. 
 Systém zlepšovacích návrhů
Vedení společnosti KOVOSVIT MAS se rozhodlo pro rok 2012 jako motivaci uvolnit větší
sumu prostředků na odměňování zlepšovacích
návrhů uplatněných ve výrobě, konstrukci,
montáži a jinde v naší společnosti. Právě nyní
probíhá revize systému řízení a posuzování
vynálezů a zlepšovacích návrhů. V příštím
čísle Vás budeme na tomto místě informovat
podrobněji. 
Máme pro vás skvělou zprávu!
Výhodné volání obchází kovosvitem
Spolu s Vodafonem jsme pro naše zaměstnance a jejich blízké připravili výhodnou nabídku:
 75% sleva na volání
 100% sleva na službu Kamarádi
Nabídku můžete využít až pro 5 telefonních čísel.
Tento Vodafone Zaměstnanecký program mohou využít všichni zaměstnanci i bez služebního telefonního čísla.
Dotazy k Vodafone Zaměstnaneckému programu pro KOVOSVIT MAS, a.s. zodpoví naše konzultantka na telefonním čísle
800 777 791 v době 9 - 18 hodin (pracovní dny).
Představujeme Jiřího Hrdinku,
manažera logistiky
Motto: „Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.“ Znamení: Beran
V Kovosvitu jste už v minulosti pracoval,
dokonce v oddělení, v jehož čele dnes stojíte.
Jaký posun jste u společnosti a v oblasti
logistiky zaznamenal?
Do Kovosvitu jsem nastoupil počátkem roku
1996 na pozici dispečera Zásobování. Během
jedenáctiletého působení ve firmě jsem později
vykonával funkci vedoucího plánu Zásobování.
Posun ve společnosti vnímám hlavně v oblasti
nových investic a moderních technologií.
Logistika prošla v době krize velkými změnami a stala se klíčovým útvarem pro celou
společnost. Musela rozšířit dodavatelský
řetězec a začít zajišťovat i technologické celky
na jednotlivé stroje.
Co Vás přimělo se do firmy vrátit a s jakými
pocity jste do Kovosvitu znovu nastupoval?
K návratu mě přiměla osobní nabídka na spolupráci od majitele Kovosvitu a jeho firemní
představy a vize, které mi při setkání deklaroval. S návratem do firmy jsem neměl větší
problém, a to hlavně díky znalosti systému
společnosti a většiny spolupracovníků.
Jaké jsou cíle manažera logistiky pro rok
2012?
Cílů pro nadcházející rok je mnoho, ale
mezi hlavní patří vytvoření dodavatelských
rámcových smluv, které by měly napomoci
ekonomické i termínové stabilitě subdodávek.
Dalším cílem uvnitř společnosti, který chci
zlepšit a nastavit, je procesní spolupráce a komunikace Logistiky s vnitřními zákazníky.
Jste spokojen se zajištěním lidských zdrojů
ve Vašem úseku? Chystáte nějaké změny,
třeba posilování týmu?
Během svého tříměsíčního působení jsem zatím
analyzoval procesy, které Logistika zajišťuje
a nevylučuji, že pro zkvalitnění a procesní řízení
budu nucen přistoupit v nejbližších chvílích
k personálním změnám a obměnám. 
Za odpovědi panu Jiřímu Hrdinkovi děkuje
Renata Vaňková
novinky
| 03
> Mikulášské setkání
Pro děti Mikuláš, čert
a andělé, pro dospělé
moravská zabíjačka
V pátek 2. 12. 2011 se hala 3 KOVOSVITU MAS, a.s. proměnila během
odpoledne ve velký sál s vyzdobeným pódiem, velikým vánočním stromem,
posezením pro dospělé, barem a dětským koutkem. Akce oficiálně začínala
v 15.30 h a už v 15 h začali chodit první rodiče s dětmi plni očekávání, co se
bude dít.
Na začátku programu vystoupili s krátkými
úvodními proslovy a uvítáním předseda představenstva František Komárek a generální ředitel
Miloslav Kafka. Potom už nic nebránilo tomu,
aby moderátor akce svolal děti k pódiu a všichni
si společně přivolali Mikuláše, čerta a anděly. Ti dorazili v plné síle a za básničku nebo
písničku začali přímo na pódiu dětem rozdávat
balíčky se sladkostmi. V dětském koutku si děti
mohly pohrát nebo namalovat obrázek, napsat
dopis Ježíškovi a společně s anděly ho odeslat
Nebeskou poštou. Během večera si rodiče
pochutnávali na pivu, medovině nebo svařáku
a děti na dobrotách, které jim andělé rozdávali
z obrovských papírových kornoutů.
Velkým lákadlem hlavně pro rodiče bylo
občerstvení ve stylu moravské zabíjačky, které
bylo připravené v jídelně. Poté, co děti zhlédly
divadelní pohádku loutkohereckého souboru
DIVADÉLKO NA SCHODECH ze Sezimova
Ústí, mohly se společně s rodiči nechat vyfotit
od profesionálního fotografa před pozadím
s vánoční tématikou. Odkaz na galerii fotografií
najdete na intranetu KOVOSVIT MAS.
Každá vstupenka na Mikulášské setkání byla
04 |
novinky
slosovatelná a v tombole bylo připraveno 10
hodnotných cen od sponzorů akce:
KOVOSVIT MAS, GREEN SWAN
PHARMACEUTICALS, A.W. FABER CASTELL,
BOWLING BAR SOJČÁK, KALAS SPORTSWEAR
a RESTAURACE NA MÝTĚ.
Tombolu losovaly děti a každý výherce musel
hádat, co se skrývá za tajemným názvem ceny,
například Spojení mezi Zemí a Nebem, Nebeská
bašta, Čertovo sirové chipsy nebo Čertovské
šminky.
Během celého podvečera bylo možno vyplnit
dotazník zpovědnice a vyjádřit se tak k tématu
akce nebo kovosvitského zpravodaje NOVINKY
MAS. Na závěr programu byla připravena
diskotéka pro nejmenší a ten, kdo vydržel až
do samého konce, se dočkal ohňostroje před
halou. Celý večer byl tak rozzářen rozesmátými tvářičkami dětí všech věkových kategorií,
k čemuž přispěl i bohatý program společně se
spoustou her a soutěží. Na akci dorazilo cca
400 dospělých a 250 malých kovosviťáků.
Mikulášské setkání byla po dlouhé době první
akce svého druhu ve firmě. Můžeme se všichni
těšit, že nebyla poslední... 
Martin Volný a Renata Vaňková
Postřehy z nebeské
ZPOVĚDNICE – Váš názor nás
zajímá. Celkem odpovědělo
84 dotázaných
1)Kdyby KOVOSVIT MAS, a.s. v roce 2012
pořádal ples – přišla/přišel byste?
90 % respondentů odpověděla ANO.
2)Čtete kovosvitské Novinky? Jak často byste
chtěl(a), aby vycházely?
5 % nečte, 40 % si přeje čtvrtletník, 40 %
dokonce častější vydávání, 15 % četnost
vyhovuje.
3)Je něco, o čem byste se v nich chtěl(a)
dočíst a momentálně to tam není?
Tady jste odpověděli, že chcete číst
o budoucnosti firmy, více o ekonomice,
chcete si přečíst příběhy zaměstnanců,
dokonce drby a informace o sportování
zaměstnanců. Za připomínky k Novinkám
děkujeme a budeme rádi, když nám s nimi
pomůžete v tom smyslu, že na emailovou adresu [email protected] budete
posílat Vaše příspěvky k otisknutí nebo nás
dále budete upozorňovat na témata, které
Vás zajímají a my se na ně zaměříme.
4)Jste spokojen(a) s náplní této akce a jejím
průběhem?
5 % se nevyjádřilo, 95 % se akce líbila
5)Co byste na této akci udělal(a) jinak a proč?
Bez odpovědi nebo spokojenost
Připomínky:
 místo jitrnic řízek
 dát lidem u vchodu hned něco k jídlu!
 brzy došly nealko nápoje
 soutěž dětí ve hře na hudební nástroje
 více aktivit pro děti, nejen básničky
a písničky, ale i jiné.
Mikulášské setkání <
Pastelky do dětského koutku nám věnovala společnost
Faber-Castell
V celosvětovém měřítku patří společnost Faber-Castell mezi vedoucí
společnosti v oblasti výroby vysoce kvalitních potřeb pro psaní, malovaní
a kreativní tvorbu.V současné době je Faber-Castell reprezentován ve více jak
120 zemích. Výroba probíhá v 17 výrobních závodech po celém světě a prodej
ve 20 distribučních společnostech.
Rok 2011 je pro společnost Faber-Castell význačný kvůli jedné mimořádné
události – 250. letému jubileu firmy. Společnost, která je již osmou generaci
rodinným podnikem, tak patří k nejstarším průmyslovým podnikům na světě.
Úsilí o jedinečnost výrobků, které se výrazně odlišují od konkurenčních
vzhledem k jejich jasně rozpoznatelnému designu a užitku pro zákazníka,
je pro dnešního předsedu představenstva Antona Wolfganga hraběte von
Faber-Castell stejně jako kdysi rozhodujícím faktorem pro úspěch značky
Faber-Castell: „I nadále platí, soustavně a cílevědomě zkoumat přání zákazníků, přizpůsobovat se jim a přitom zůstat věrni nárokům, které mají i pro
budoucnost podniku tu nejvyšší prioritu.“
„Dělat obyčejné věci neobyčejně dobře“
novinky
| 05
> Porada technických a výrobních ředitelů | V letošním roce projekt formálně končí
Porada technických a výrobních ředitelů
členských organizací svazu SST
Dne 22. 11. 2011 KOVOSVIT MAS hostil setkání technických a výrobních
ředitelů členských organizací svazu SST. Akce byla spojená s workshopem
sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika. Účastníci
porady se na stanovenou hodinu shromáždili v předváděcí hale společnosti
KOVOSVIT MAS a poté se uskutečnila prohlídka výrobních pracovišť společnosti spojená s odborným výkladem a prezentací výrobního sortimentu
společnosti.
Vlastní poradu technických a výrobních
ředitelů zahájil ing. Zemánek, ředitel SST.
Přivítal předsedu představenstva společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s., ing. Františka Komárka
a ing. Miloslava Kafku, ředitele společnosti,
kteří vystoupili s krátkými projevy. Řízení porady pak převzal ing. Mačák, náměstek ředitele
SST.
Na úvod porady byly promítnuty filmy prezentující účast svazových firem na MSV Brno
2011 a propagující soutěž studentů středních
odborných škol a učilišť technického zaměření
v programování na CNC obráběcích strojích.
Program porady dále pokračoval dle připravené agendy, vybíráme z něho několik zajímavých bodů:
Ekonomická informace o vývoji
oboru obráběcích a tvářecích
strojů
Ing. Mačák podal stručnou informaci o vývoji
oboru obráběcích a tvářecích strojů za 1. – 3.
čtvrtletí roku 2011. Vzhledem k tomu, že svaz
zpracovává statistické údaje poskytované členskými podniky a dále je předává do CECIMO,
apeloval na přesné vykazování vývozu
a produkce, zejména pak porovnávání v rámci
jednotlivých nomenklatur podle celního sazebníku. Doplňující informaci podal ing. Zemánek.
Zaměřil se zejména na světovou statistiku,
která predikuje až trojnásobek nárůstu oboru
obráběcích strojů. Spotřeba se přitom orientuje především na asijské destinace a Rusko.
Zastoupení členských podniků SST
na veletrzích EMO Hannover a MSV
Brno 2011
Účast členských organizací svazu na veletrzích EMO Hannover a MSV Brno 2011
krátce zhodnotil ing. Zemánek, ředitel svazu.
Současně již informoval o přípravě na příští
EMO, které bude opět v Hannoveru, a to
od 16. do 21. 9. 2013. Termín konání MSV 2013
je stále v řešení s Veletrhy Brno, a.s. Snahou
svazu je, aby mezi konáním obou veletrhů byly
alespoň dva týdny.
S činností sdružení Technologická platforma
strojírenská výrobní technika v průběhu 3.
etapy projektu seznámil obšírně ředitel výkonného výboru, ing. Smolík.
V letošním roce projekt formálně končí. MPO
bylo doručeno memorandum na podporu technologických platforem. Hlavním cílem TPSVT
je zejména posílení konkurenceschopnosti
oboru. Uspokojivě vyznívá zpracování a přijetí
Implementačního akčního plánu TPSVT a jeho
aplikace do strategických výzkumných agend
jednotlivými podniky.
Technické poznatky
z mezinárodních veletrhů EMO
Hannover a MSV Brno
Ohlédnutí za EMO Hannover a MSV Brno
2011 z hlediska technických poznatků provedl
ing. Vrhel s výrazným přispěním ing. Smolíka.
Ten mj. informoval, že Výzkumné centrum pro
strojírenskou výrobní techniku a technologii
připravuje na konec ledna seminář se zaměřením na technická, odborná témata, která se
objevila na EMO.
Pozornost je zaměřována zejména na multifunkčnost strojů, maximální podporu zákazníků, technologické aplikace, finanční servis,
novinky
Prezentace činnosti VCSVTT
Prezentaci Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii provedl
ing. Smolík. Informoval o fúzi s Ústavem
výrobních strojů a zařízení při FS ČVUT Praha,
připravované k datu 1. 1. 2012.
Dále informoval, že končí projekt na podporu
dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru
strojírenské výrobní techniky podporovaný
MŠMT. Další činnost centra bude zaměřená
zejména na propojení výuky s projekty VaV,
rozvoj pedagogických činností, efektivní využívání infrastruktury a administrativy.
Informace o projektech TIP, ALFA,
Centrum kompetence a dalších
Ing. Smolík informoval o úzké vazbě projektů
TIP na strategii zúčastněných podniků. V současné době je 11 projektů VaV ve fázi hodnocení. Předpoklad řešení projektů TIP – 3 roky,
ALFA – 4 roky. Je připravován projekt Centrum
kompetence strojírenská výrobní technika
– měl by navázat na stávající projekt, který
končí v datu 31. 12. Dále seznámil s projektem
„Synergický vývoj obráběcích strojů“, na jehož
prezentaci budou přítomní pozváni.
Problematika řešení Ekodesignu
Činnost TPSVT v průběhu 3. etapy
projektu
06 |
automatizaci a systémová řešení. Ze semináře
představujícího zejména technické a technologické novinky bude vydán sborník.
Ing. Holkup ve své prezentaci „Problematika
ecodesignu výrobních strojů“ informovat
zejména o tom, jak výrobce ovlivňuje evropská
legislativa, která nařizuje, aby výrobky co
nejméně zatěžovaly životní prostředí, zejména
z hlediska spotřeby energií při výrobě a provozu strojů. Současně informoval o projektu
TIP – Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů
(předpokládaná doba řešení je 3 roky) - na řešení jsou zapojeny svazové podniky, VCSVTT
a VUT Brno.
Informaci doplnil ing. Zemánek, který seznámil
přítomné s genezí vzniku ekologické značky
„Blue Competence“ a následnou iniciativou
CECIMO při jejím udílení. Existuje představa
o úloze svazu při přezkoumávání žádostí,
vyhodnocení a převzetím garance s tím, že
značka bude udílena firmě, nikoliv jednotlivému výrobku.
Vývoj v oblasti řízení rizik a vazby
na způsobilé stroje
Doc. Blecha seznámil přítomné s projektem
vyhlášeným MPO pod názvem „Požadavky
na způsobilé stroje“. Do projektu jsou spolu
s VUT Brno, ČVUT Praha zapojeny i svazové
podniky. Jeho prezentace obšírně seznamuje s platnými normami a směrnicemi. 
Martin Volný / manažer marketingu
Zdroj: zápis z porady SST
Vyhlašován byl vždy vítěz za každé soutěžní kolo a systém | MSV Brno 2011 <
Výukové centrum – soutěž mladých strojařů
v programování CNC obráběcích strojů
Jednou z expozic SST na veletrhu MSV Brno 2011 bylo i „Výukové centrum –
soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“, které bylo
umístěno v pavilonu A1 a bylo vybudováno na ploše 232 m2. Zájem návštěvníků o expozice SST byl značný, zejména pak právě o „Výukové centrum“, kde
byl zaznamenán zájem jak ze strany odborné veřejnosti, tak i médií.
Svaz strojírenské technologie organizoval
letos již třetí ročník soutěže mladých strojařů
v programování CNC obráběcích strojů při
příležitosti Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně.
K rozhodnutí organizovat tuto soutěž i letos
přispěl velmi pozitivní ohlas předešlých dvou
ročníků, a to jak ze strany pedagogů, studentů
středních technických škol a učilišť, tak i ze
strany médií i odborné veřejnosti. Kromě
toho samozřejmě i nadále trvá zájem Svazu
strojírenské technologie o podporu výuky
strojírenských oborů na středních odborných
školách.
Studenti si i letos mohli vybrat ze tří řídicích
systémů, a to HEIDENHAIN (iTNC 530) pro
technologii frézování, SIEMENS (Sinutrain
Operate 2.6) pro technologii frézování
a FANUC (Fanuc 31i-A) pro technologii
soustružení. Ve všech řídicích systémech se
programovalo pomocí dílenského programování. V soutěži se hodnotila výhradně úroveň
znalosti studentů, nesrovnávaly se tedy
jednotlivé řídicí systémy mezi sebou.
Soutěže se zúčastnilo celkem 155 studentů
z 34 středních odborných škol z celé České
republiky. Soutěž byla jednokolová a probíhala
v dopoledním (10:00 – 13:00 hod.) a odpoledním bloku (14:00 – 17:00 hod.), v závislosti
na počtu přihlášených studentů pro zvolený
řídicí systém. V každém bloku mezi sebou
v rámci jednoho systému soutěžilo maximálně 9 studentů. Pro řídicí systém společnosti
Heidenhain se rozhodlo 77 studentů, pro
systém společnosti Siemens 49 studentů a pro
systém společnosti Fanuc 29 studentů.
Každý soutěžní blok začal krátkým úvodem
moderátora soutěže, při kterém seznámil
soutěžící s tím, jakým způsobem, jakými
nástroji a v jakém rozsahu mají být zadané
úlohy vypracovány, přičemž byl kladen důraz
na dodržení všech požadovaných technologických operací a řezných podmínek. Studenti
dostali po zadání 90 minut na vypracování NC
programu podle výkresu. Bylo možné soutěžit
ve více řídicích systémech v rámci jedné
školy. Vytvořené NC programy byly na místě
vyhodnoceny moderátorem soutěže a vítězný
program byl navíc okamžitě využit k obrábění
na CNC obráběcím stroji.
Vyhlašován byl vždy vítěz za každé soutěžní
kolo a systém. Vítěz každého kola získal diplom
Soutěže se zúčastnilo celkem 155 studentů z 34 středních odborných škol z celé
České republiky.
podepsaný prezidentem SST a ředitelem SST
a také hodnotnou cenu od příslušné systémové
společnosti (Heidenhain, Siemens, Fanuc).
Po skončení soutěže proběhlo závěrečné
vyhodnocení a systémové společnosti ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie
vyhlásily celkové vítěze za celý soutěžní týden
pro každý řídicí systém. Tito tři vítězové byli
za účasti představitelů své školy s náležitou
publicitou oceněni zástupci MPO ČR, SST
a představiteli systémových společností.
Slavnostní předávání cen proběhlo přímo
na půdě jednotlivých škol a vítězové byli
odměněni diplomem podepsaným ministrem průmyslu a obchodu ČR, Ing. Martinem
Kocourkem. SST každému z nich věnoval
špičkový tablet ASUS.
Do soutěže byly zapojeny významné české strojírenské společnosti. Obráběcí stroje pro účely
soutěže poskytly KOVOSVIT MAS, a.s. (vertikální obráběcí centrum MCV 1016 QUICK a CNC
soustruh SP 180 SMC) a TAJMAC-ZPS, a.s. (vertikální obráběcí centrum MCFV 1050 BASIC).
Soutěž byla moderována a řízena lektory
dodavatelů řídicích systémů HEIDENHAIN s.r.o.,
SIEMENS, s.r.o. a FANUC FA CZ s.r.o. Nástroje
pro obrobení komponentů podle vítězných
NC programů dodala společnost PRAMET
TOOLS, s.r.o. a mediálním partnerem soutěže
byl Technický týdeník, který poskytl soutěži
náležitou publicitu. Důležitými partnery, bez
kterých by soutěž byla jen stěží realizovatelná,
byly Ministerstvo průmyslu a obchodu České
republiky a společnost Veletrhy Brno, a.s. Všem
těmto společnostem a partnerům patří velký
dík ze strany představitelů SST.
Svaz strojírenské technologie se již několik let
aktivně zapojuje do podpory vzdělávání a rozvoje českého technického školství. „Výukové
centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“, které bylo
realizováno při příležitosti MSV 2011 v Brně, je
nedílnou součástí strategie Svazu. Touto soutěží
se Svaz snaží zmapovat úroveň znalostí v programování CNC obráběcích strojů u studentů
jednotlivých škol a také získat poznatky o tom,
jakou technikou a jakým strojním zařízením
jsou jednotlivé školy v různých regionech ČR
vybaveny. Z těchto poznatků zřetelně vyplývají
potřeby jednotlivých škol ke zlepšení úrovně
jimi uskutečňované odborné přípravy.
Cílem tohoto projektu bylo také podpořit zájem
mladé generace o technické obory formou
atraktivní soutěže, která by svým charakterem
byla blízká naturelu dnešní mládeže, a pomoci
tak řešit velký problém českého strojírenství,
kterým je naléhavý nedostatek absolventů
technických strojírenských učilišť, středních
technických škol a rovněž vysokých technických
škol. 
Martin Volný / manažer marketingu
Zdroj: tisková zpráva SST
Předávání ceny vítězi kola Tomáši Pospíšilovi na půdě COP, SŠ, VOŠ, Sezimovo Ústí
novinky
| 07
> Projekt | tepelný vliv technologického procesu má významný dopad na výslednou přesnost výroby
Tepelně stabilní stroj MCV1000
– projekt technického úseku
Navrhovaný projekt v zásadě navazuje na řešení projektu programu MPO
TIP, který byl úspěšně ukončen v prosinci roku 2010. Hlavním cílem původního projektu bylo výrazné zvýšení přesnosti stroje MCV 1000 eliminací
teplotních deformací jeho struktury pomocí aktivně řízených chladicích
okruhů. Výstupem tohoto projektu byl prototyp teplotně stabilního stroje
MCV 1000 TS, který vznikl na základě experimentálního výzkumu tepelného
chování standardního stroje MCV 1000 a jeho matematického modelování
(MKP modely).
Poznatky získané při vývoji a zkouškách tohoto
prototypu společnost KOVOSVIT MAS, a.s. již
využívá také při vývoji nových, konstrukčně
odlišných typů strojů. Skutečnost, že teplotně
stabilizovaný prototyp MCV 1000 TS bude
společností KOVOSVIT MAS, a.s. dán plně
k dispozici pro potřeby navrhovaného projektu,
je jeho hlavním benefitem. Protože stroj byl
v rámci potřeb plnění dílčích úkolů předchozího projektu vybaven vysokým počtem
teplotních čidel a řadou prvků v chladících
okruzích používaných pro nastavování provozu
chladících okruhů (i možnému úplnému vyřazení z činnosti), představuje tak nyní vynikající
základnu pro provádění následných experimentů. Tento prototyp provozovaný v režimu
adaptivně řízeného chlazení všech pohonů vyhovuje nejnáročnějším požadavkům zákazníků
na přesnost daného typu stroje. Samozřejmě
pořizovací cena plné výbavy umožňující tento
režim je odpovídající. Aby bylo možné vyhovět
individuálním požadavkům zákazníků na redukovanou výbavu za sníženou cenu při nižších
požadavcích na výslednou pracovní přesnost
stroje, je nutné otestovat a průmyslově přizpůsobit též varianty stroje s nižším počtem
chlazených komponent.
Jak vyplývá z výsledků předchozího projektu,
s úbytkem chlazených komponent dochází
k nárůstu teplotních deformací. Lineární složky
těchto deformací je možné kompenzovat
odpovídajícím protipohybem strojních os vypočítanými pomocí doplňujícího softwarového
algoritmu. Běžné polynomické kompenzační
algoritmy, které lze nalézt ve většině řídicích
systémů (Siemens, Heidenhain atd.), však
nejsou dostatečně robustní a nejsou schopny
tepelný vliv technologického procesu má významný
dopad na výslednou přesnost výroby
s potřebnou přesností simulovat průběhy teplotních deformací v rámci celé šíře komplexních pracovních režimů. Řešení představuje
možnost použití pokročilých softwarových
kompenzací (dále jen SW kompenzací), které
vyvíjí spoluřešitel VCSVTT.
Kompenzace teplotních chyb v současné době
zajišťují modely, které do výpočtů zahrnují
tepelnou zátěž nosné struktury stroje od vnitřních tepelných zdrojů (zejména vřetenové
jednotky). Tento fakt se týká jak zmíněných
běžných polynomických kompenzačních
algoritmů, tak naprosté většiny pokročilejších
matematických modelů teplotních kompenzací
(neuronové sítě, přenosové funkce atd.) ve světě, které lze nalézt v odborné literatuře. Tyto
simulace však opomíjejí velmi významný, ale
z hlediska působení a možností predikce také
velmi problematický zdroj tepla: technologický
proces. Tepelný vliv technologického procesu
má významný dopad na výslednou přesnost
výroby a nebyl předmětem zkoumání v předchozím projektu. Jeho vliv je třeba zahrnout jak
do pokročilých SW kompenzací, tak do stávajícího řídicího systému chlazení.
Technologický proces má z hlediska působení
na teplotní deformace stroje vysoce nelineární
chování. Teplo vznikající mezi obrobkem a nástrojem odchází spolu s odebíraným materiálem, dále je odváděno nástrojem a obrobkem
a je-li použito chlazení nebo mazání řezného
procesu, také technologickými kapalinami.
Vzájemné poměry tepelných toků jsou dány
konkrétními technologickými podmínkami
a v současné době nejsou k dispozici nástroje
k jejich přesnému stanovení. V případě strojů
s kapotovaným pracovním prostorem také dochází k výrazným změnám na straně konvektivní okrajové podmínky vnitřních částí nosné
struktury. Navíc má technologický proces
velký dopad na proudovou zátěž motoru vřetene, jejíž proměnlivost silně ovlivňuje celkovou
teplotní chybu. Všechny výše zmíněné jevy
významně ovlivňují globální šíření tepla v celé
struktuře stroje. Navzdory tomu lze i ve světě
nalézt pouze několik výzkumných prací, které
se těmito problémy zabývají a tyto efekty
zahrnují do kompenzačních modelů.
Řešení programového projektu se skládá ze
sedmi navazujících etap. Etapy se částečně
časově překrývají jednak z důvodu postupného
navazování činností a dále z důvodu zpětného
ověřování dílčích závěrů.
Etapy řešení projektu
I.Specifikace a testování variant systému
chlazení pro výrobní program
II.Měřicí metody a přístrojové vybavení
III. Pokročilé SW kompenzace
IV.Technologický proces
V.SW kompenzace technologického procesu
VI. Průmyslové řešení řízení chladících okruhů
a SW kompenzací
VII. Závěrečné zkoušky 
Martin Volný / manažer marketingu
Zdroj: projektové zadání
08 |
novinky
Obrábacie centra Kovosvit su presné, spolahlivé | reference <
Vrtulník nad KOVOSVITEM
V pátek 2. 12. 2011 po obědě se zaměstnanci KOVOSVITu a případní kolemjdoucí
mohli stát svědky nevšední události, kdy
na louce před naší „pětietážkou“ přistál
vrtulník, jímž do KOVOSVITu přicestoval
zákazník z Německa. Majitelé firmy Bergauer
Regenerierung spojili příjemné s užitečným
(svůj koníček létat s potřebou cestovat) a přiletěli osobně projednat detaily týkající se výroby
nového obráběcího stroje, do kterého hodlají
v roce 2012 investovat. Tím bude portálové
centrum typu MCU3000, které jim prodejce
pan Král a produktový manažer pan Ludačka
na montáži předvedli ve stavu těsně před
dokončením.
Přestože jsme si vědomi, že jak konkurenčních
nabídek, tak možných technických řešení
zákazníkovy potřeby může být celá řada, doufáme, že se zákazník rozhodne právě pro náš
stroj, a že u nás tedy nebyl naposledy. 
Petr Král / obchodní zástupce KOVOSVIT MAS, a. s.
Na Slovensku nás chválí
Mohl byste stručně představit Vaši společnost?
Firma Milan Tomaškovič ToMaC je firmou
rodinného typu, stopercentným vlastníkom
je rodina Tomaškovičová, bez akéhokoľvek
podielu cudzieho kapitálu. Tento rok oslavujeme už 21 rokov existencie. Postupne sme sa
vypracovali z malej firmy bez zamestnancov
s lokálnymi zákazníkmi až do dnešnej podoby,
firmy, ktorá má vlastné výrobné priestory
s rozlohou 2800 m2 a zodpovedajúci výrobný,
technologický park a zákaznícku základňu
po celom svete. Sme priamymi dodávateľmi
do automobilového priemyslu. Hlavne v oblasti výroby nastrojov a foriem ako aj lisovaných
dielcov.
V mojom predchádzajúcom zamestnaní som
získal nenahraditeľné skúsenosti s tvárnením
a obrabaním, montáže do zostáv atď., získal
kontakty. Tieto skúsenosti som využil pri budovaní vlastnej firmy. V začiatkoch podnikania
bola veľkým problémom nedostatočná kvalita
spolupráce medzi kooperujúcimi firmami,
a preto som sa rozhodol vybudovať vlastnú
kompletnú modernú nástrojáreň a vstúpiť tak
na trh výroby nástrojov a foriem. Ako prvé som
kúpil dostatočne veľké výrobné priestory a postupne ich zapĺňal výrobnými technológiami.
Trh výroby nástrojov je charakteristický dlhodobými projektmi, dlhodobými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi. Na preklenutie
finančnej nerovnováhy spôsobenej realizáciou
niekedy aj niekoľko mesačných projektov z oblasti výroby nástrojov a foriem sa sústreďuje
podnikateľská činnosť aj do oblasti lisovaných
dielcov a do oblasti obrábania odliatkov rôznych veľkostí a materiálov.
Počas niekoľkoročnou existenciou sme získali
skúsenosti, ktoré nám dávajú možnosť rozvoja
podnikania na trhu výroby veľkorozmerových,
zložitých postupových nástrojov, ktoré sme
schopní dodať zákazníkovi od navrhnutia
konštrukcie, skreslenie konštrukcie, výrobu až
po odskúšanie v podmienkach sériovej výroby.
Do jakých segmentů průmyslu dodáváte
Vaše výrobky?
Najviac je to automobilový priemysel, ale taktiež biela a čierna technika, poľnohospodárstvo
a špecialna výroba.
Jaké stroje máte ve výrobě?
Okrem obrábacích centier (3osé a 5osé)
od spoločnosti Kovosvit MAS taktiež veľké horizontálne obrábacie centrá, CNC sústruhy, lisy
(mechanické, hydraulické, taktiež 600 tonový
tušírovací pre skúšanie veľmi presných lisovacích nástrojov), odvíjacie a rovnacie zariadenia
a samozrejme elektroerozívne stroje (hlbička,
rezačka), kontrolne 3D meraky.
Odkdy používáte stroje KOVOSVIT MAS?
Prvy stroj, frézovacie centrum - MCV 1000
Quick CNC, sme kúpili v januári 2006.
Ale už predtým sme mali skusenosti zo strojmy
Kovosvit ako su kridlové a stĺpové vrtačky.
Jaká je Vaše zkušenost se stroji
KOVOSVIT MAS?
Stroje maju modernú a robustnú konštrukciu,
sú presné a spoľahlivé.
Proč jste si vybrali stroje KOVOSVIT MAS?
Už v minulosti sme použivali stroje Kovosvit.
Kovosvit má skúsenosti s výrobou obrábacích
strojov, má vybudovanú technickú základňu
s vlastným vývojom a skúsenými vyrobno-technickými pracovníkmi a zodpovedajúcim
strojným a kontrolným vybavením (nie je to
len predajca, ktorý predáva stroje neznámeho pôvodu a po predaji sa „vytratí“). Máme
kontakt priamo na výrobcu, jeho technikov
a servis.
Společnost KOVOSVIT MAS má pro rok 2011
jako jednu ze strategických priorit zkvalitnění služeb servisu, jak Vy vnímáte tuto oblast?
Kvalitný, rýchly servis je jedno z najviac hodnotených kritérií (už dávno nerozhoduje iba cena)
pri výbere strojov pre firmu ToMaC. Na základe mojich dlhoročných skúseností si veľmi
dobre uvedomujem, čo znamená nedodať
zákazníkovi tovar načas a s potrebnou kvalitou,
a preto viem, že si nemôžeme dovoliť zastaviť
s výrobou na dlhšiu dobu z dôvodu oneskoreného, nekvalitného servisu.
Víte, že KOVOSVIT MAS pořádá kromě
Zákaznických dnů také Dny aplikovaných
technologií? Zajímají Vás podobné akce a jak
je hodnotíte?
Pre moju a mojich zamestnancov pracovnú
vyťaženosť sme sa doteraz zúčastnili len
„Zákazníckych dní“. Tieto akcie hodnotím
pozitívne v smere spoznania nových technológií, nových možností obrábania. Určite budem
uvažovať aj o účasti na „Dňoch aplikovaných
technológií“.
Jak vnímáte posun trendu v technologii obrábění směrem k multifunkčnímu a pětiosému
obrábění?
Päť-osé obrábanie využívame hlavne pri kontinuálnom 5-osom obrabaní foriem kontrolných
makiet a ostatných tvarovo komplikovaných
časti nástrojov. Kúpou 5-osého centra sme
ziskali u našich zakaznikov vyšši kredit, otvoril
sa nam ďalši segment trhu a získali sme nových
zakaznikov.
Chcete něco vzkázat našim čtenářům?
Obrábacie centra Kovosvit su presné, spolahlivé aj po rokoch použivania. Maju rychly
a spolahlivý servis. Su rovnocené strojom
od špičkových výrobcov ako je Deckel Maho
apod. 
Rozhovor s panem Milanem Tomaškovičem připravil
Miroslav Križan / obchodní zástupce
KOVOSVIT MAS, a.s. na Slovensku
novinky
| 09
> Vystavujeme | MSV Brno a EMO Hannover 2011
Zhodnocení veletržních akcí v roce 2011,
MSV Brno a EMO Hannover 2011
Letošní rok byl pro KOVOSVIT MAS ve znamení účasti na několika klíčových veletrzích a pořádání i většího počtu
akcí uvnitř firmy. Tento článek berte jako ohlédnutí za již téměř uplynulým letošním rokem z pohledu veletrhů. Již
na začátku března (3. 3. 2011) naše firma uspořádala Dny aplikovaných technologií věnované technologii soustružení. S technologií bylo připraveno k předvedení zákazníkům celkem 8 strojů (jmenovitě SP 180 SMC, SP 280 SY,
HiTURN 65-10X, MASTURN 550i, SP 430 MC, SP 430 Y/L2 2500, MULTICUT 500i POWER, SP 430 SY/2, ROLLER
2800CNC) jak na showroomu, tak i v prostorách montáže. Akci navštívilo celkem 109 osob ze 47 firem.
Zákaznické dny KOVOSVIT MAS se konaly ve dnech 19. a 20. 4. 2011 pro Českou
a Slovenskou republiku. Stejně jako v loňském
roce, byla i letos akce pojata netradičním
způsobem za vystoupení hudební skupiny
Hurricanes a programu Tina Turner show.
V prostorách showroomu společnosti bylo
celkem předvedeno 8 strojů (mj. i novinka roku,
pětiosé multifunční centrum MCU 630VT
5X, které bylo k vidění také na veletrhu MSV
Brno 2011) včetně technologií, které byly
návštěvníkům servírovány jako workshopy
ve dvou blocích, rozdělených na technologie
soustružení a frézování. Aplikace technologií
byla připravená ve spolupráci s partnerskými
firmami z řad distributorů nástrojů, měřicích
sond, CAM systémů aj. Pro návštěvníky dnů
byla také připravena organizovaná prohlídka
výroby a montáží strojů včetně technologických ukázek na dalších strojích z produkce
KOVOSVITu, např. multifunkčního centra
MULTICUT 500 S (obrábění sestavy tramvajového kola) a CNC soustruhu SP 430 Y/L2/2500
(obrábění železniční nápravy). Nechyběla
také vědomostní soutěž, kde hlavní ceny
soutěže představovaly produkty CAM SYSTEM
KOVOPROG od firmy Peška&Brtna Computer
Service a EdgeCAM Part modelář od firmy
NEXNET. Další hodnotné ceny (celkem 4 každý
den) byly také věnované partnerskými firmami,
kterých bylo na Zákaznických dnech celkem
28. Zákaznických dnů v KOVOSVITU se letos
zúčastnilo na 180 návštěvníků z celkem 90
firem. Další dva dny po této akci se ve firmě
konaly Dny pro distributory, kam dorazily téměř 3 desítky zástupců distributorů z Evropské
unie, Ruska a států SNS a i zákazníků z Polska.
Veletrh MSV Nitra se konal ve dnech 24. 27. 5. 2011 a naše společnost zde na ploše 70
10 |
novinky
čtverečních metrů vystavovala exponát MCV
1000 5AX SPEED. Počet návštěv našeho stánku
a i celého veletrhu potvrdil mírně pozitivní
vzestupný trend od předchozího roku. Téměř
souběžně se slovenským veletrhem probíhal i v Moskvě veletrh METALOBRABOTKA,
kde na stánku našeho partnera, firmy
KOVOSVIT RUS, obdivovali návštěvníci
exponát MULTICUT 500iS. O stroje tohoto
typu je v Rusku a zemích SNS velký zájem
a trend poptávek je jednoznačně stoupající.
Veletrh MACH TOOL Poznaň probíhal necelý
měsíc poté, v termínu od 14. do 17. 6. 2011.
Expozice byla tentokrát bez stroje, pouze jako
infostánek.
Letošní mezinárodní veletrh EMO Hannover
potvrdil svou velmi důležitou pozici a s mottem "Machine Tools & More" a přes 2000
vystavovateli ze 41 zemí poskytl návštěvníkům
velmi zajímavou podívanou. Většina předních
světových výrobců se v rámci tohoto motta
snažila ukázat návštěvníkům právě nejen obráběcí stroje, ale také zajímavé technologie, SW
řešení a doplňkové služby. Expozice KOVOSVIT
MAS byla situována v hale 27, kde měli také
expozici přední světoví výrobci obráběcích
strojů, např. MAZAK, DOOSAN, OKUMA,
HAAS a také další asijští a evropští výrobci, jako například DMTG, KITAMURA, YCM,
MATSUURA, HARTFORD, AXA, STAMA, AGIE
CHARMILLES, CHIRON a další. Návštěvnost
haly byla vzhledem k její poloze u západního
vstupu velmi dobrá, a tak se zejména exponát
MCU 630V-5X těšil velkému zájmu, jistě i kvůli
zajímavé technologii obrábění kompresorového kola. Velikost expozice KOVOSVIT MAS 130
metrů čtverečních byla spíše menší svou rozlohou oproti ostatním vystavovatelům, kde se
plochy v hale pohybovaly v násobcích stovek
metrů. Kromě standardních jednání s distributory a s obchodními partnery se tak uskutečnil v tak velkém konkurenčním prostředí
i zajímavý počet jednání o konkrétních strojích
a posléze byly uzavřené i konkrétní kontrakty.
V globále stav na trzích Evropy potvrzuje i situace na veletrhu a jednání s distributory, Evropa
se velmi pomalu probírá ze stagnace, orientace
je směrem k Číně a státům SNS. Potenciál je
v nových trzích jižní Ameriky a Afriky.
Tradiční mezinárodní veletrh MSV v Brně
se konal letos týden po veletrhu EMO.
KOVOSVIT MAS měl na brněnském výstavišti
celkem 6 exponátů: novinku MCU 630VT-5X,
MULTICUT 500i, ROLLER 2800 na své expozici, další stroje SP 180SMC, MCV1016Quick
a Masturn 550i byly na expozicích SST a společnosti Siemens. Výrobci a distributoři obráběcích
strojů opět vystavovali pouze v hale P a letošní
veletrh byl poznamenán konáním mezinárodního veletrhu EMO. Někteří výrobci tak umístili
do Brna pouze infostánky, někteří nevystavovali
vůbec. Velkému zájmu návštěvníků se těšily
oba stěžejní exponáty, jak MULTICUT 500, tak
i MCU630VT-5X, jako důkaz hovoří i vážně rozjednané obchodní případy právě na MULTICUT
do České republiky. Plocha 204 m2 byla o 30
metrů větší než v předešlém roce, díky umístění
3 exponátů působil stánek uzavřeným dojmem,
v návštěvních špičkách pak byl plně obsazený.
Meziroční další vzestup počtu jednání a návštěv
na našem stánku dokazuje pokračující oživení
českého trhu a nastupující konjunkturu, stejně
tak jako i zájem zákazníků řešit konkrétní projekty a dodávky konkrétních strojů v poměrně
krátkém čase. Rozpočet na MSV Brno 2012
počítá s plochou 250 m2. Hlavní exponátem
v roce 2012 bude MULTICUT 630. 
Martin Volný / manažer marketingu
Veletrhy v roce 2012 | Vystavujeme <
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2011
– tisková zpráva SST
V pátek 7. října 2011 skončil již 53. Mezinárodní
strojírenský veletrh a současně s ním i 6. mezinárodní veletrh Transport a Logistika.
Velká strojírenská show skončila a nastal čas
bilancování a zamýšlení se nad tím, co nového
veletrh přinesl, co se v dnešní době, kterou
charakterizují známky určitého oživení našeho
oboru, podařilo a především, jaký bude další
vývoj českého a světového strojírenství.
Nejprve uveďme několik čísel, která letošní
ročník MSV charakterizují. Podle předběžných
údajů veletrh navštívilo 79 300 návštěvníků. Jde sice o úctyhodnou návštěvnost,
ale například v roce 2008 se na brněnské
výstaviště přišlo podívat o 18 tisíc lidí a o rok
později téměř o 3 tisíce lidí více než letos. Je
ale třeba zdůraznit, že oproti loňsku stoupla
návštěvnost téměř o 8 tisíc návštěvníků. Velmi
pozitivní je také skutečnost, že roste počet
skutečných odborníků, kteří na MSV přicházejí
za jasným investičním nebo technickým cílem.
Svým rozsahem, ale také vysokou odbornou
úrovní, byla velmi významná expozice obráběcí
a tvářecí techniky, která byla návštěvníkům
prezentována především v pavilonech “P“a “B“.
Celkem přijelo do Brna na Mezinárodní
strojírenský veletrh 1 590 vystavujících
firem, z nichž 560 bylo zahraničních. Přímou
výstavní účastí bylo zastoupeno 27 zemí.
Ve srovnání s posledními dvěma ročníky se
zvýšil počet vystavených exponátů a návštěvníci byli spokojeni zejména s vysokým
podílem technologických inovací. Nejlepší
exponáty se ucházely o prestižní Zlaté
medaile MSV 2011. Odborná hodnotitelská komise letos udělila čtyři hlavní ceny
a čtyři čestná uznání. Je potěšitelné, že
jednu ze Zlatých medailí MSV 2011 získal
členský podnik SST, STROJÍRNA TYC s.r.o.,
za vystavované multifunkční 6osé portálové
obráběcí centrum FVCT 180/2 CNC. 
Zdroj: Tisková zpráva SST
V roce 2012 se bude společnost KOVOSVIT MAS, a.s.
přímo nebo nepřímo účastnit těchto veletrhů
Akce, veletrh
Země
Datum
KMAS / Dealer
MSV Brno
ČR
10. - 14. 9. 2012
KMAS
MSV Nitra
SR
22. - 25. 5. 2012
KMAS
MESSE Hannover
SRN
23. - 27. 4. 2012
KMAS
INNOTRANS
SRN
18. - 21. 9. 2012
KMAS
Zákaznické dny KMAS 1
ČR
17. - 18. 4. 2012
KMAS
Distributors days EU+PL
ČR
19. 4. 2012
EU + KMAS POL
Distributors days SNS
ČR
20. 4. 2012
RUSKO
Dny aplikovaných technologií 5AX
ČR
t.b.a.
KMAS
Dny aplikovaných technologii soustružení
ČR
15. 2. 2012
KMAS
Den otevřených dveří
ČR
16. 6. 2012
KMAS
PL
29. 5. - 1. 6. 2012
KMAS Polska
METAV
SRN
28. 2. - 3. 3. 2012
Strojimport
PRODEX
Švýcarsko
20. - 24. 11. 2012
Reiden
Francie
26. - 30. 3. 2012
Transtec
Rumunsko
17. - 20. 10. 2012
ROMTOS
Meталлообработка 2012
Moskva
28. 5. - 1. 6. 2012
KOVOSVIT RUS
Kovoobrábění, strojírenství 2012
Bělorusko
11. - 14. 4. 2012
Systémy a Technologie
Mezinárodní průmyslové fórum
Ukrajina
22. - 25. 11. 2012
Eliks
CIMES
Čína
12. - 16. 6. 2012
KINGMAS
CCMT
Čína
16. - 20. 4. 2012
KINGMAS
TATEF / MAKTEK EURASIA
Turecko
9. - 14. 10. 2012
AK MAKINA
KAZTECH ALMATU
Kazachstán
22. 5. - 26. 5. 2012
KMAS
MECANICA SAO PAOLO
Brazílie
21. 9. - 23. 9. 2012
KMAS
Výstavy a akce KOVOSVIT MAS - přímá účast
Polsko
ITM MACH TOOL Poznaň
Distributoři SRN, AUT, SUI
Distributoři Benelux, Francie, Skandinávie
INDUSTRIE PARIS
Distributoři Balkán
TIB Bukurešť
Distributoři Rusko, Ukrajina, Bělorusko, SNS
Distributoři Asie, Amerika
novinky
| 11
> Informujeme | Součástí sazbové novely je také změna zákona o daních z příjmů
Změny v daních pro rok 2012 a dále
Konec roku nám opět přináší schválení několika zásadních novel, které
se dotknou každého z nás. Pojďme
se tedy na některé z nich společně
podívat.
S přihlédnutím k důchodové reformě byla
schválena tzv. sazbová novela zákona o DPH,
která si bere za cíl zvýšit výběr DPH a použít jej
právě k financování nabíhajících změn důchodového systému. Jak název novely napovídá,
úprava se týká především sazby DPH. Pro rok
2012 to bude tedy znamenat nárůst snížené
sazby DPH z 10 % na 14 %. V tomto předpise je
navíc řešeno i sjednocení sazeb DPH s účinností od 1. 1. 2013 na úrovni 17,5 %. Zde je
ale nutno podotknout, že v otázce sjednocení
pravděpodobně dojde ještě ke změnám v účinnosti či samotné výši sazby daně.
Součástí sazbové novely je také změna zákona
o daních z příjmů. Pro zmírnění dopadu nárůstu sazby DPH na rodiny s dětmi došlo počínaje
rokem 2012 ke zvýšení daňového zvýhodnění
na dítě o 150 Kč měsíčně (z 11 604 Kč ročně
na 13 404 Kč) a maximálního daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč.
Co se týče zákona o daních z příjmů, setkáme
se zde, kromě sazbové novely, i s dalšími úpravami. V důsledku loňské změny zákona o daních z příjmů se nyní vrátí výše slevy na poplatníka pro rok 2012 na úroveň 24 840 Kč.
Tato sleva byla v roce 2011 dočasně snížena
v souhrnu o 1 200 Kč - tzv. povodňovou stokorunou. S rokem 2011 končí také osvobození
některých výsluhových záležitostí bývalých
vojáků z povolání (výsluhový příspěvek, odbytné apod.) a obdobných plnění poskytovaných
bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů.
Tyto budou zdaňovány jako ostatní příjmy tzv.
srážkovou daní (15 %).
Dalším velmi diskutovaným tématem je
změna v souvislosti s „opravenou“ novelou
zákona o stavebním spoření. V zákoně o daních
z příjmů se jedná o zrušení daňové výjimky pro
úroky ze stavebního spoření, kdy již od roku
2011 budou zdaňovány 15 % jak úroky z vkladů,
tak ze státní podpory. Navíc bude od letošního
roku činit státní podpora 10 % z vkladu, maximálně však 2 000 Kč za rok. Toto znamená,
že plné výhody získáme při vložení 20 000 Kč
ročně. Pro ujasnění je dobré uvést, že úroky
připsané v minulých letech se tomuto zdanění
vyhnou. Zákonodárci také upustili od prokazování účelovosti při použití státní podpory.
Souběžně koalice připravuje daňovou reformu,
která by měla začít platit od roku 2013, resp.
2014 (diskutuje se odsunutí účinnosti o 1 rok).
V návrhu se pracuje se zvýšením sazby daně
z příjmů fyzických osob z 15 % na 19 % s tím, že
se daň bude počítat pouze z hrubé mzdy, nikoliv ze superhrubé jako doposud. Na výplatních
páskách by se toto projevilo mírným poklesem
vypočtené daně, současně se však plánuje zvýšení odvodu na zdravotní pojištění z nynějších
4,5 na 6,5 %. Sazba sociálního pojištění by
zůstala stejná, tedy 6,5 %. V souhrnu by tyto
možné změny způsobily mírnou progresi, lidé
s příjmy nad 100 tisíc Kč měsíčně by odvedli
více. Slevy na dani jsou v návrhu zachovány.
Dochází zde pouze k jednomu omezení, a to
u slevy na poplatníka, kterou budou moci využít jen lidé s příjmy do čtyřnásobku průměrné
mzdy. Dále by měly skončit úlevy pro členské
příspěvky odborům a náklady na zvyšování
kvalifikace, měly by se omezit odpočty úroků
u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření (nově
uzavřené smlouvy neumožní žádné úlevy).
Diskutuje se také o zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů (např. stravenky) a jeho určitém nahrazení zaměstnaneckým
paušálem v jednotné výši 3 000 Kč ročně.
Vzhledem k proměnlivosti daňové oblasti věřme, že nás brzy čekají další změny v zákonech,
a proto také berte informace o připravované
reformě jako nástin možného vývoje. 
Lucie Syrovátková / hlavní účetní
Novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce přinese zpružnění pracovněprávních vztahů a zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě
nových pracovních míst. Změna umožní například sjednat zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců až na půl roku či
vyplácet odstupné při výpovědi pro organizační změny podle doby trvání pracovního poměru.
Práce na dobu určitou by nově neměla přesáhnout tři roky a mělo by být možné prodloužit
ji o tuto dobu ještě dvakrát. Nově bude také
možné dát výpověď zaměstnanci, který
v prvním období pracovní neschopnosti poruší
léčebný režim zvlášť hrubým způsobem.
Novela zákoníku práce bude účinná
od 1. ledna 2012.
Níže uvádíme zásadní změny, které se mohou
dotknout každého z nás.
Zkušební dobu bude možné sjednat u vedoucích zaměstnanců ze současných nejdéle 3
na nejdéle 6 měsíců.
Odstupné se při rozvázání pracovního poměru
z důvodu organizačních změn má nově řídit
počtem odpracovaných let u daného zaměstnavatele. Nárok na odstupné by měl být
odstupňován takto:
Délka pracovního poměru
méně než rok
alespoň 1 rok a méně než
2 roky
alespoň 2 roky
12 |
novinky
Nárok na odstupné
nejméně 1 průměrný měsíční
výdělek
nejméně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku
nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku
Pracovní poměr na dobu určitou bude možné
nově sjednat až na 3 roky (nyní max. doba činí 2
roky) a u téhož zaměstnavatele bude možné jej
sjednat opakovaně na tuto dobu ještě dvakrát
(pravidlo celkem 3× a dost). Úprava přinese
vyšší ochranu zaměstnance a současně zpružní
trh práce.
Na dohodu o provedení práce bude možné
odpracovat u jednoho zaměstnavatele až 300
hodin za kalendářní rok; nyní je to 150 hodin. Při
příjmu z dohod o provedení práce nad 10 000
korun měsíčně se bude nově platit sociální
a zdravotní pojištění.
Pro zvlášť hrubé porušení povinnosti práce
neschopného zaměstnance, resp. pojištěnce,
který nedodrží v době prvních 21 kalendářních
dnů pracovní neschopnosti léčebný režim, bude
nově možné dát zaměstnanci výpověď.
Nově bude možné dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli, aniž by přidělující
zaměstnavatel byl současně agenturou práce.
Nově pracovní směna nesmí přesáhnout 12
hodin bez ohledu na typ rozvržení pracovní
doby. Doposud platilo, že směna nesmí být delší
než 9 hodin.
Novela zjednodušuje úpravu týkající se nevyčer-
pané dovolené. Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen určit tak, aby zaměstnanec vyčerpal v daném roce všechnu dovolenou, na kterou
mu vznikl nárok. Pokud zaměstnanec například
z provozních důvodů nebo z důvodu překážek
v práci (nemoc atd.) dovolenou v daném roce
nevyčerpá, je zaměstnavatel povinen určit
(nejpozději do 30. 6.) její čerpání do konce roku
následujícího. V případě, že ji zaměstnavatel
do 30. 6. neurčí, může si zaměstnanec termín
čerpání dovolené stanovit sám, ale musí o tom
zaměstnavatele písemně informovat alespoň 14
dnů předem.
V oblasti odměňování novela například umožňuje sjednat mzdu s přihlédnutím k případné
práci přesčas u všech zaměstnanců, přičemž
podmínkou pro tento postup bude současné ujednání o rozsahu práce přesčas, k níž je
ve sjednané mzdě přihlédnuto. U vedoucích
zaměstnanců bude možno tímto způsobem
ocenit veškerou práci přesčas, u ostatních
zaměstnanců maximálně práci přesčas do 150
hodin v kalendářním roce.
Zpřesňují se podmínky působnosti odborové
organizace u zaměstnavatele – musí mít oprávnění podle stanov, alespoň 3 její členové jsou
u zaměstnavatele v pracovním poměru a musí
mít oprávnění jednat vlastním jménem. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
NSK - Národní soustava kvalifikací | Informujeme <
Národní soustava pomůže k uznání kvalifikací
V České republice vznikla Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popisuje jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy,
zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání.
NSK pomůže těm, kteří z nějakého důvodu
nedokončili studium a chtěli by si doplnit
vzdělání, pomůže i všem těm, kteří určitý druh
studia absolvovali, ale poté pracovali v jiných
oborech, mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad.
Úplná kvalifikace znamená způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla je spojená
s dosažením příslušného stupně vzdělání. Dílčí
kvalifikace znamená způsobilost vykonávat
určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které dávají možnost pracovního
uplatnění.
Úplné kvalifikace bude možné dosáhnout také
na základě získání dílčích kvalifikací, které jí
ve svém souhrnu odpovídají, a to bez nutnosti
absolvovat školní vzdělání. Zájemce předloží
certifikáty o dílčích kvalifikacích, a bude mu
umožněno složit zkoušku pro získání úplné
kvalifikace (např. závěrečnou učňovskou
zkoušku nebo maturitní zkoušku).
Škola však zůstane tím, kdo nakonec prověří,
zda zájemce všechny potřebné znalosti a dovednosti pro získání úplné kvalifikace skutečně
má. Kdo uspěje, obdrží výuční list či jiné vysvědčení dokládající jeho úplnou kvalifikaci.
Víte, že …?
 máte možnost získat celostátně platné
osvědčení i pro znalosti a dovednosti,
na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení)? Stačí uspět
při zkoušce z některé dílčí kvalifikace.
 získáte-li osvědčení o více dílčích kvalifikacích, které dohromady odpovídají požadavkům na vyučení v některém oboru vzdělání,
máte nárok složit závěrečnou učňovskou
zkoušku a získat tak výuční list, aniž byste
předtím museli chodit do školy?
 dílčí nebo úplné kvalifikace můžete získat
i na COP Sezimovo Ústí?
Podrobnější informace najdete na
www.narodnikvalifikace.cz 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
Krásné a veselé Vánoce‚
do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů
Vám přeje Redakční rada NOVINEK KOVOSVIT MAS, a.s.
novinky
| 13
> Blahopřejeme | vítězům bowlingu i jubilantům
Podzimní turnaj v bowlingu
Odborová organizace uspořádala pro zaměstnance KOVOSVITU MAS, a. s. 2. ročník turnaje
v bowlingu v prostorách Hotelu MAS. Turnaje
se zúčastnilo 20 čtyřčlenných družstev, tj. 80
jednotlivců, z toho 5 žen. Jednotlivá družstva
soutěžila ve dvou kolech a čtyři družstva, která
dosáhla největšího počtu bodů, postoupila
do třetího, finálového kola. Výsledky dosažené
ve třetím kole rozhodly o vítězném družstvu
turnaje.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme a těšíme se na účast ve 3. ročníku
v roce 2012. 
František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
Naši jubilanti
Kategorie jednotlivci (prvních 10 po dvou kolech)
Počet bodů
Středisko
Jméno a příjmení
1.
912
Sedláček R.
715
2.
913
Černuška B.
641
3.
403 A
Ťoupal S.
621
4.
912
Mašát P.
619
5.
912
Šírek K.
595
Tůma Miroslav
Slévárna
6.
320
Podroužek V.
593
Prokeš Jaroslav
Výroba součástí
7.
200
Lacina V.
587
Buřič Zdeněk
Výroba součástí
8.
120 A
Smolík P.
576
9.
912
Válek J.
543
Melichar Vladislav
Výroba součástí
10.
914
Matějko M.
542
Celkem
Kategorie žen (všechny zúčastněné, po dvou kolech)
Pořadí
Středisko
Jméno a příjmení
Bergrová Jarmila
Nástrojárna
Mikšovský Václav
Slévárna
Varvařovský Václav
Technický úsek
Marek Miroslav
Technologie
Nástrojárna
403 D
Němcová L.
422
2.
403 D
Kráslová K.
416
3.
300
Červenková M.
339
4.
320
Pavličková O.
335
Voříšek Pavel
5.
91A
Šípová A.
323
Dvořák Josef
Výroba součástí
Smitka Miroslav
Výroba součástí
Šustr Pavel
Výroba součástí
Kaisler Petr
Výroba součástí
Nástrojárna
Středisko
Vedoucí družstva
Počet bodů
1.
912
Šírek K.
2 472
2.
320
Pavličková O.
2 017
Růžička Miroslav
3.
200
Lacina Vr.
2 100
Moravec Miloš
Nástrojárna
4.
403 "A"
Kropík J.
2 049
Šíp Josef
Technologie
5.
914
Samek M.
2 007
6.
919
Novák L.
1 906
Másílko Martin
Řízení a kontrola jakosti
7.
403 "B"
Sušek
1 901
Vácha Vlastimil
Výroba součástí
8.
120 "B"
Drha J.
1 899
9.
403 "C"
Kellner
1 827
35 let
10.
915
Mareš
1 764
Matějka Jaroslav
Slévárna
11.
403 "D"
Němec J.
1 759
12.
562 "A"
Weber P.
1 737
Nosek Dalibor
Slévárna
13.
120 "A"
Anděra Vl.
1 725
Kužel Vladimír
Dřevomodelárna
14.
Elektroprof
Varmuža J.
1 700
Dvořák Rudolf
Dřevomodelárna
Údržba
15.
120 "C"
Šustr
1 688
Veselý Jaromír
16.
913
Kubeš
1 636
Mimráček Zdeněk
Servis
17.
91A "A"
Pavliš V.
1 588
18.
91A "B"
Brabec J.
1 455
Němec Josef
Technologie
19.
300
Blažek
1 433
Pospíchal Milan
Lakovna
20.
562 "B"
Veselý F.
1 428
Martinů Jan
Nástrojárna
Novák Petr
Řízení a kontrola jakosti
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
…společnou cestou…
novinky
30 let
Celkem
Celkem
14 |
oddělení
25 let
1.
Pořadí
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí má za sebou
první polovinu soutěže ve II. fotbalové lize.
Nutno podotknout, že se jedná o druhou sezonu tohoto celku v uvedené soutěži. Prognózy
hovoří o tom, že druhá sezona je tou nejtěžší.
Vzhledem ke skutečnosti, že druhá liga byla
posílena o dva velice silné kluby z Moravy – FC
Zbrojovka Brno a SFC Opava, pak vše nasvědčovalo tomu, že se pro sezimoústecký celek
bude skutečně jednat o daleko těžší sezonu
než v loňském roce. Při pohledu na tabulku,
kde Ševci mají 20 bodů a okupují desáté místo,
se může jevit podzim jako méně úspěšný než
Jméno
Počet bodů
Kategorie družstev (po dvou kolech)
Kategorie družstev, 1. místo
Blahopřejeme jubilantům, kteří dovršili v roce 2011 výročí zaměstnání
v KOVOSVITu MAS, a. s. 25 a více let
Pořadí
před rokem. Vezmeme-li však v úvahu výše
zmiňované prognózy a fakt, že v loňském roce
měl klub po podzimní části pouze o dva body
více, pak i tento půlrok v druhé nejvyšší soutěži
lze hodnotit jako úspěšný. A to i s ohledem
na letní sloučení klubu s jeho dlouholetým
konkurentem, FK Tábor, což vedlo k řadě
organizačních změn vyžadujících spoustu času
i financí. Nyní, s časovým odstupem, si však
snad každý, kdo se o fotbal na Táborsku zajímá,
může říci, že pro oba kluby byla trefa do černého vydat se SPOLEČNOU CESTOU… 
Zdeněk Pištěk
40 let
Zedník Petr
Údržba
Šmelc Karel
Kooperace
Hucl Vladimír
Výroba součástí
Veselý František
Údržba
Šíp Jan
Montáže
Kovanda Jiří
Výroba součástí
Krajíc Jaroslav
Výroba součástí
Tušl Jan
Výroba součástí
Kolář Jiří
Servis
45 let
Šedivec Jan
Obchodně technické
služby
Kratochvíl Pavel
Údržba
Veselé vánoce a šťastný nový rok 2012 | Kultura <
Vánoce
Vánoce
Vánoční koncerty
pěveckého sboru NOKTURNO
pátek / 16. 12. / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
v Sezimově Ústí
10. 12. / 15 hod. / kostel v Malšicích
13. 12. / 18 hod. / Spektrum Sezimovo Ústí II.
26. 12. / 14 hod. / kostel v Chotovinách
26. 12. / 16 hod. / kostel v Sezimově Ústí I.
8. 1. / 11 hod. / kostel v Klokotech
22.12. se Nokturno účastní společného dobročinného zpívání České mše vánoční Jana Jakuba
Ryby v Praze v Betlémské kapli
Pondělí / 12. 12. - Sobota 31. 12. / 17 hod. / Spektrum
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
ČESKÉ RETRO VÁNOCE
aneb NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
Céčka, Igráčci, stavebnice Merkur, že vám to
nic neříká? A nebo naopak vás při vzpomínce
na tyto hity sedmdesátých a osmdesátých let
přepadla milá nostalgie? MěXus pro vás připravil retro výstavu vánočních dárků, ozdob, zvyků
a tradic, které nás provázely v dobách ne zas tak
minulých. Výstava potrvá do konce prosince.
Otevřeno pouze v době konání kulturních akcí
(viz program)
Čtvrtek / 22.12. / 17 hod. / Nám. T. Bati
ŽIVÝ BETLÉM
Odložte prachovky, vypněte vysavače,
dopečte cukroví a pojďte se těšit na Štědrý
den!
Koledy, povídání o Vánocích, prodejní stánky
a také "starostenská Korma" (něco tekutého pro
zahřátí vám osobně uvaří sám starosta Martin
Doležal), to všechno na vás čeká v podvečer
22. prosince na náměstí T. Bati. Nezapomeňte si
přinést svíčky. Do svých domovů si totiž budete
moci odnést opravdové světlo z Betléma, které
už tradičně každý rok touto dobou přivážejí
do českých měst skauti.
Sobota / 24. 12.
Sezimovo Ústí I / 16 hodin
Sezimovo Ústí II / 17 hodin
v Táboře
CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ RECITÁL
Účinkuje: His Master´s Voice Band Tábor
/Pořádá Rotary klub Tábor ve spolupráci s městem Táborem/
pátek / 16. 12. / 19 hod. / Divadlo O. Nedbala
VÁNOCE S EVOU PILAROVOU
vánoční koncert oblíbené české zpěvačky
za doprovodu dua Víti Fialy
Vstupné 180 Kč a 150 Kč, předprodej vstupenek
pouze v Divadle O. Nedbala
neděle / 18. 12. / 13–17 hod. /
odpočinková zóna Komora – Sídliště Nad Lužnicí
ZLATÁ NEDĚLE NA KOMOŘE
předvánoční pohodové odpoledne s hudbou,
divadlem, staročeskými pouťovými atrakcemi
pro děti, prodejem vánočních stromků a stánkovým prodejem s gastro nabídkou
14 hod. – jarmareční představení
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM – lidový příběh o narození Ježíše /účinkuje Teátr Víti Marčíka/
V programu vystoupí:
ŠVEJK BAND – pouliční partička jarmarečních
muzikantů a pěvecký sbor DOMINO Tábor
pondělí / 19. 12. / 16–19 hod. / plavecký stadión
VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ PRO DĚTI
zábavné soutěžní odpoledne určené pro děti
do 15 let
/Pořádají město Tábor, TZMT Tábor, plavecké oddíly a plavecká
škola TJ Tábor/
středa / 21. 12. / 19 hod. / Divadlo O. Nedbala
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO
ORCHESTRU BOLECH
sobota / 24. 12. / 23.30 hod. / park Pod Kotnovem
PŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor
sobota / 24. 12. / 24 hod. / kostel sv. Jakuba
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL...
„Kapesní rybovka“ – liturgické provedení
slavné vánoční mše
Jakuba Jana Ryby „Hej, Mistře“ v komorním
provedení
/Pořádá starokatolická církev/
pondělí / 26. 12. / 16 hod. /
Žižkovo náměstí – děkanský kostel
SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT
Účinkují: Ladislav Šotek – varhany a TAkvintet
Tábor pod vedením Richarda Mlázovského
a Táborský chrámový sbor
neděle / 1. 1. 2012 / 15.30 hod. / poutní kostel Klokoty
NOVOROČNÍ VARHANNÍ KONCERT
Účinkují: Ladislav Šotek – varhany, Hana
Žvachtová – zpěv
Na programu Česká mše vánoční „Hej, Mistře!“
Jakuba Jana Ryby pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr a skladby A. Dvořáka.
Diriguje: Vladimír Elner
Koncert se koná pod záštitou místostarostky
města Ing. Lenky Horejskové
/Pořádá komorní orchestr Bolech města Tábora ve spolupráci
s Divadlem O. Nedbala a městem Táborem/
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Tradiční vánoční koledy v podání Swing Bandu
Tábor.
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL ...
sobota / 24. 12. / 9.30 hod. /
Žižkovo náměstí - u vánočního stromu
SVĚTLO Z BETLÉMA
pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním
betlémského světla
/Ve spolupráci s táborskými církvemi/
sobota / 24. 12. / 21.30 hod. / Žižkovo náměstí
VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
v podání Žesťového souboru Swing bandu
Tábor
sobota / 24. 12. / 22 hod. /
Žižkovo náměstí – děkanský kostel
PŮLNOČNÍ MŠE
Účinkují: Ladislav Šotek – varhany a Táborský
chrámový sbor
novinky
| 15
Štědrý den
u jiných národů
Podle německé tradice nosí dárky podob ně jako v Čechách Ježíšek (Christkind),
podobná zvyklost panuje i v Horním
Slezsku, kulturně původně německém,
kde dárky přináší Dětátko (Dzieciątko).
V různých polských regionech dárky
přináší vždy někdo jiný. Kromě Dětátka
(Slezsko) je to, Gwiazdka (Hvězdička,
zřejmě první hvězda na obloze), sv.
Mikuláš (św. Mikołaj, Mazovsko), Andílek
(Aniołek, Malopolsko), Gwiazdor (stařec
s holí, Velkopolsko).
Ve Spojených státech amerických vozí dár ky Santa Claus. Létá vzduchem na saních,
které jsou tažené kouzelnými soby. Tato
tradice pomalu zasahuje i do některých
zemí Evropy. Tradice se prosadila i ve Velké
Británii nebo Austrálii, ale je rozšířená
i v Západní Evropě.
Ve Francii nosí dárky Papa Noël.
Ve Španělsku nosí dárky Tři králové
(Los Reyes Magos).
V Rusku se nenaděluje na Štědrý den,
ale na Nový rok přináší dárky Děda Mráz,
který přijíždí za doprovodu Sněhurky
na saních.
KONTAKTY:
Ve Finsku navštěvuje děti Joulupukki,
což je postava oděná do kozlí kůže
bydlící v Laponsku. Tato tradice připomíná
českého Mikuláše.
Zvláštností je tradice na Apeninském
poloostrově - zde naděluje dárky žena,
hodná čarodějnice Befana. Ta ale dárky
rozdává až 6. 1., a proto se i zde stále víc
projevuje vliv Santy Clause, stejně jako
v ostatních evropských zemích.
V Dánsku nosí dárky skřítci, kterým zde
říkají nisser.
V Belgii a Nizozemsku dárky naděluje
Sinterklaas nebo Saint Nikolas
V Itálii jsou dárky spojené s osobou
obdobné Santa Clause - Babbo Natale
Ve Švédsku nosí dárky přihrblý dědeček
Jultomten (Vánoční muž) za pomoci
vánočních skřítků Julnissarů.
KOVOSVIT MAS, a.s.
náměstí Tomáše Bati 419,
391 02 Sezimovo Ústí
www.kovosvit.cz
Prodej obráběcích strojů:
(Kontakty na jednotlivé obchodní
zástupce najdete na www stránkách)
Tel.: +420 381 632 501
Fax: +420 381 633 570
e-mail: [email protected]
Servisní centrum MAS:
Tel.: +420 381 74 74 74
http://www.kovosvit.cz/servis/
Obchodně technické služby - OTS:
Tel.: Fax: VYDÁVÁ:
KOVOSVIT MAS, .a.s.
náměstí Tomáše Bati 419
391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT:
T: +420 381 632 351
E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA:
Renata Vaňková
Martin Volný
Milena Filipová
Miroslav Lazar
Gabriela Jeřábková
Ladislav Dostál
Petr Novák
František Veselý
Jan Chyna
REGISTRACE:
MK ČR E 17608
+420 381 74 25 72
+420 384 74 35 71
Zdroj: wikipedia
Prodej slévárna:
+420 381 742 504,
+420 381 742 537
Fax: +420 381 744 519
e-mail: [email protected]
Tel: www.kovosvit.cz
Penzion - restaurace
Na Mýtě
Na Mýtě 123 / 391 01 Sezimovo Ústí I / T: +420 381 214 730
10% sleva do restaurace
10% sleva na ubytování
www.penzionnamyte.cz
Platnost kupónu od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012

Podobné dokumenty

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as na poli strojírenství, v know-how svých klíčových zaměstnanců a přesně a jasně nastavených procesech. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za odvedenou práci v l...

Více

Divize výroby SoučáStí funguje na tříSměnný provoz

Divize výroby SoučáStí funguje na tříSměnný provoz bude se tedy péct klasika – sekanice, mazanec, možná i beránek. 

Více

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as Začátkem druhého čtvrtletí roku 2011 došlo k výměně top managementu společnosti. Na klíčových postech se objevili noví lidé, kteří

Více