vy_12_inovace_26

Komentáře

Transkript

vy_12_inovace_26
9.ročník
OPAKOVÁNÍ UČIVA LITERATURY FORMOU ZNÁMÉ SOUTĚŽNÍ
HRY
AZ KVÍZ
1
2
4
7
3
5
8
6
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Tato pyramida je nakreslena na tabuli.
Pravidla:
- Žáci jsou rozděleni do dvou skupin a zvolí si svého mluvčího a barvu, kterou budou
označeny správně zodpovězené otázky dané skupiny.
- Následně si skupinky dle rozlosování volí čísla jednotlivých otázek tak, aby co
nejrychleji spojila všechny strany pyramidy.
- Na jednotlivé odpovědi mají interval 10 vteřin, pokud to nestihnou, mohou odpovídat
protihráči .Jestliže ti nemají o otázku zájem či neznají odpověď, je možné vybrat otázku
náhradní.
- Vyhrávají tedy ti, co nejrychleji spojí všechny tři strany pyramidy.
Otázky:
1.) V jakém díle vystupují postavy: Všudybud, Mámeni a Poutník?
2.) Vysvětli zkratkové slovo označující divadlo SEMAFOR.
3.) V jaké zvíře se proměnil úředník v povídce proměna (F:Kafka)?
4.) Kde bydlel Saturnin a jeho pán?
5.) Co způsobilo Trójskou válku?
6.) Jaké zvíře pomáhá řeckému bohu Hádovi s hlídáním podsvětí?
7.) V jaké knize vystupuje Petr Bajza?
8.) O jakém uměleckém období hovořím? Je 1.pol.19.st. a spisovatelé si
všímají hrdinů, kteří nežijí podle pravidel tehdejší společnosti, lidí
vykořeněných, …(cikánů, zločinců,…)
9.) Kde sídlí řečtí bohové?
10.) V co se proměnili Filemon a Baucis ve stejnojmenné báji?
11.) Co přinesla holubice na Noemovu archu?
12.) Co je to OXYMORÓN?
13.) Jmenuj antonymum ke slovu hrubý.
14.) O čem hovořím? Je to smutná lyrickoepická báseň s tragickým závěrem.
15.) Co je to argot?
16.) Co je to bajka?
17.) Kdo napsal „Vita Karoli“?
18.) Do jakého historického období byste zařadili G.Boccaccia?
19.) Který ruský spisovatel popsal ve svém díle pocity zločince – vraha?
20.) Jaký český spisovatel vycházel ve svém díle z prostředí Malé Strany?
21.) Jaké literární žánry můžeme zařadit do lidové slovesnosti?
22.) Jmenuj alespoň jedno dílo barokní literatury.
23.) Jmenuj alespoň jedno dílo literárního klasicismu.
24.) Co učinilo doktora Fausta šťastným, v čem nalezl smysl svého života?
25.) Co znamená , že jsem dostal DANAJSKÝ DAR?
26.) Kdo byl otec Vavřinec v díle W.Shakespeara?
27.) Kde se odehrává děj slavného dramatu „Romeo a Julie“?
28.) Vysvětli rozdíl mezi bájí a pověstí.
Náhradní otázky: Co je to personifikace, metafora, slovo
mnohoznačné,homonymum,…
ŘEŠENÍ:
1.) J.A.Komenský – Labyrint světa a ráj srdce
2.) sedm malých forem
3.) brouk
4.) loď
5.) únos Heleny Paridem
6.) trojhlavý pes Kerberos
7.) K.Poláček Bylo nás pět
8.) romantismus
9.) hora Olymp
10.) stromy
11.) olivovou ratolest
12.) slovní spojení protikladných slov
13.) jemný
14.) balada
15.) mluva sociálně vyloučených skupin
16.) krátký prozaický příběh, ve kterém zvířata jednají jako lidé
17.) Karel VI.
18.) renesance
19.) F.M. Dostojevskij
20.) Jan Neruda
21.) písnička, pohádka, říkadlo,…
22.) Labyrint světa a ráj srdce
23.) Causy
24.) Práce
25.) něco, co mi nepřinese nic dobrého
26.) pomáhal Julii
27.) italská Verona
28.) báje vypráví o bozích a hrdinech,v pověstech se objevují i reálné souvislosti

Podobné dokumenty

VY_32_INOVACE_HV1.15 Název: Test – Antonio Vivaldi Autor: Otto

VY_32_INOVACE_HV1.15 Název: Test – Antonio Vivaldi Autor: Otto Autor: Otto Kohout Předmět: Hudební výchova Třída:. 8. ročník ZŠ Časová dotace: 15 minut Metodické poznámky: Žáci mají za úkol odpovědět písemně na zadané otázky.

Více

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně nijak neupravujeme. V tomto případě text uvádíme v uvozovkách a píšeme kurzívou. Příklad Tyto výsledky komentuje NOVOTNÝ (1999, str. 12) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodujíc...

Více

zde

zde 1. a) Charon je měsíc planetky Pluto. b) Původně bylo Pluto planeta . Dne 24. srpna 2006 bylo na astronomickém kongresu v Praze ze seznamu planet vyškrtnuto v důsledku přijetí nové definice planety...

Více

1. Úvod do literatury

1. Úvod do literatury Idylično – skutečnost je harmonická, neexistuje žádný problém Absurdno – nesmyslnost

Více