Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro

Komentáře

Transkript

Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro
MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST
CVX
ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika
tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782
e-mail: [email protected]
www.sigmapumpy.com
426
1.11
12.08
Odstředivá, radiální článková, horizontální čerpadla řady CVX
Použití
Materiálové provedení
Čerpadla řady CVX jsou určena k dopravě čisté a mírně
znečištěné vody do teploty 130°C s hodnotou pH v rozsahu 6,5
- 8,5. Přípustné znečištění je nejvýše 1% objemového množství
bahna nebo nevydírajících jemných mechanických přimísenin s
velikostí zrna do 0,5 mm. Obsah nečistot a stupeň tvrdosti
ovlivňuje ovšem životnost čerpadla. Charakteristické je použití
čerpadel ve vodárenství, jak pro hlavní nebo pomocné čerpací
stanice, tak pro zesilovací stanice ke zvýšení tlaku ve
vodovodních sítích, v průmyslu, energetice a zemědělství pro
zásobování různých objektů čistou a užitkovou vodou, případně
pro čerpací stanice závlahových souprav. Uplatní se také v
důlních provozech pro přečerpávací zařízení z ustalovacích
systémů apod.
Čerpadla CVX se vyrábí v materiálovém provedení LC a LB.
LC - hlavní části čerpadla jsou zhotoveny ze šedé litiny
a konstrukční oceli, pouzdro ucpávky z chromové oceli.
LB - hlavní části čerpadla jsou zhotoveny ze šedé litiny, oběžná
kola z bronzi, hřídel z nerez oceli.
Hlavní předností čerpadel CVX je:
– vysoká provozní spolehlivost
– jednoduchá konstrukce
– snadná obsluha a údržba
– rovnoměrné krytí pracovních oblastí
– stabilní charakteristika
– malé stavební rozměry
– nízká hmotnost
– široká unifikace dílců
Rozsah dodávky
Podmínky pro pracovní prostředí
Prostředí, ve kterém mohou čerpadla pracovat, je dáno
především typem pohonu. Obvykle bývají čerpadla vybavena
elektromotory s krytím IP 55 a mohou pracovat v prostředí
základním a vlhkém ve smyslu ČSN 33 2000-3, na objednávku
také v prostředí studeném, mokrém, s vodivým okolím, s otřesy
a tropickém suchém nebo vlhkém.
Čerpadla se dodávají smontovaná. Sací a výtlačná hrdla jsou
zaslepena. Obvykle se dodávají se způsobem pohonu 9 nebo
14 podle ČSN 11 0021. Mohou být ovšem dodány také se
způsobem pohonu 1, 2 nebo 3.
Pohon 1 - samotné čerpadlo s volným koncem hřídele
Pohon 2 - samotné čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou
Pohon 3 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a zákl.
deskou společnou pro čerpadlo a el. motor
Pohon 9 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou
a elektromotorem na společné základové desce
Pohon 14 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou, základovou
deskou pod čerpadlo a podložkou pod elektromotor
Popis
Čerpadla jsou konstruována jako odstředivá, s radiálními
oběžnými koly, článková, s osou čerpadla uspořádanou
horizontálně. Čerpadla sestávají z rotoru a statoru s ložisky a
ucpávkami.
Rotor čerpadla sestává z hřídele, na kterém jsou umístěna
oběžná kola, pouzdra ucpávky a pouzdra hřídele. Celek je
stažen maticí včetně vnitřního ložiskového kroužku. Oběžná
kola jsou opatřena oboustrannými těsnicími kruhy a
vyrovnávacími otvory k částečnému vyrovnání hydraulické
osové síly. Rotor je pečlivě dynamicky vyvážen, takže zaručuje
klidný chod stroje.
Stator čerpadla sestává z jednotlivých těles článků a pláště
článků, opatřených plochým těsněním, staženým mezi sacím a
výtlačným tělesem spojovacími šrouby a odpovídajícími
maticemi tak, že tvoří jeden celek. Výtlačné těleso je opatřeno
vložkou.
Ložiska jsou valivá, nechlazená, tukem mazaná. Radiálněaxiální ložisko na výtlačné straně čerpadla je dvouřadé,
kuličkové s kosoúhlým stykem. Radiální ložisko na sací straně
čerpadla je kuličkové, jednořadé. Ložiska jsou uložena v
ložiskových tělesech přišroubovaných k odpovídajícímu sacímu
nebo výtlačnému tělesu čerpadla.
Ucpávky čerpadla jsou měkké nebo mechanické. Jakost
měkkého těsnění se volí podle vlastností čerpané kapaliny a její
teploty. Čerpadla mají propojeny předucpávkové prostory
výtlačné i sací ucpávky. Tím je tlakově odlehčena výtlačná
ucpávka a zároveň sací ucpávka zahlcena proti přisávání
atmosferického vzduchu.
Zvláštní příslušenství
Na objednávku jako zvláštní příslušenství se dodává:
– manometr s příslušným manometrickým kohoutem a
připojovacími částmi
– vakuometr nebo manovakuometr s příslušným
manometrickým kohoutem a připojovacími částmi
– protipříruby včetně těsnění a spojovacího materiálu:
do DN 50 a PN 16 jsou protipříruby závitové, od DN 65
nebo pro PN 25 jsou přivařovací
– sada náhradních dílů
Doporučená sada náhradních dílů
Pro pětiletý provoz:
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Smysl otáčení
Čerpadla jsou pravotočivá při pohledu ze strany pohonu, pohon
je na sací straně čerpadla.
2
název
Vložka
Plášť článku
Těleso článku
Oběžné kolo
Pouzdro ucpávky
Těsnění článku
Matice
Ucpávkové těsnění
ks
1
1
n-1
n
2
n+1
1
24
Odstředivá, radiální článková, horizontální čerpadla řady CVX
Informativní řez čerpadlem s měkkou ucpávkou
21
18
1
16 73
47
7
1
2
3
4
5
6
7
11
12
16
17
4
6
5
2
19
Sací těleso
Výtlačné těleso
Vložka
Plášť článku
Těleso článku
Oběžné kolo
Pouzdro ucpávky
Pouzdro hřídele
Víko ucpávky
Těleso ložiska
Těleso ložiska
3
61 12 17 49
18
19
21
24
25
26
27
47
48
49
61
73
3
11 48
24
26 27 25
Víko ložiska
Vložka
Hřídel
Víčko
Víčko
Pouzdro ložiska
Příložka ložiska
Ložisko
Ložisko (varianta A)
Ložisko (varianta B)
Ucpávkové těsnění
Maznice
Odstředivá, radiální článková, horizontální čerpadla řady CVX
Informativní řez čerpadlem s mechanickou ucpávkou
5
7
9
12
13
15
17
20
23
4
24A
27
1
49
48
24B
47
28
30
19 31
34
1
4
5
7
9
12
13
15
17
19
20
23
24A
24B
Hřídel
Těleso ložiska
Maznice
Víko ucpávky
Mechanická ucpávka
Sací těleso
Plášť článku
Těleso článku
Vložka
Rozpěrné pouzdro
Mechanická ucpávka
Pouzdro hřídele
Ložisko (varianta A)
Ložisko (varianta B)
39
27
28
30
31
34
39
43
44
45
47
48
49
4
43
Víčko
Víko ložiska
Ložisko
Příruba
Zahlcovací potrubí
Pouzdro ucpávky sání
Oběžné kolo
Pouzdro ucpávky výtlaku
Výtlačné těleso
Těleso ložiska
Pouzdro ložiska
Příložka ložiska
45
44
Odstředivá, radiální článková, horizontální čerpadla řady CVX
LEGENDA PLATNÁ PRO NÁSLEDUJÍCÍ TABULKY
Parametry platí pro vodu t=20°, ρ=1000kg.m-3 a otáčky n = 2900 min-1.
Max. tlak v sání čerpadla při max. počtu stupňů ps max = 0,4 MPa (4 bar).
Q - průtok čerpadla
H - dopravní výška čerpadla
NPSHR (hdov) - dovolená kavitační deprese, tj. přebytek tlakové a rychlostní výšky ve vstupním průřezu čerpadla v polohové výšce z s nad tlakovou
výškou nasycených par čerpané kapaliny nutný k zabezpečení bezkavitačního provozu
P - příkon čerpadla
m - hmotnost samotného čerpadla
Ix - moment setrvačnosti rotoru k jeho ose
Čerpadlo 40-CVX
NPSHR (∆hdov )
Q
[m]
-1
[l.s ]
[m]
[kW]
2
Provedení x1 – standardní stočení oběžných kol
2,3
1,9
H
29
P
1,5
3,5
2,4
H
27
P
1,7
4,5
3,3
H
24
P
2
Provedení x0 – plná oběžná kola
2,3
1,9
H
39
P
1,9
3,5
2,4
H
36
P
2,3
4,5
3,3
H
32
P
2,7
Hmotnost
m
[kg]
34,6
2
I
M. setr.
[kg.m ]
0,0029
X
NPSHR (∆hdov )
Q
[m]
-1
[l.s ]
[m]
[kW]
Provedení x1 – standardní stočení oběžných kol
2,3
1,9
H
P
3,5
2,4
H
P
4,5
3,3
H
P
Provedení x0 – plná oběžná kola
2,3
1,9
H
P
3,5
2,4
H
P
4,5
3,3
H
P
Hmotnost
m
[kg]
M. setr.
IX
[kg.m2]
3
Počet stupňů
4
5
6
49
2,5
45
2,9
40
3,3
68
3,4
63
4
56
4,7
88
4,4
81
5,1
72
6
107
5,4
99
6,3
88
7,3
58
2,9
54
3,4
48
4
38,1
77
3,8
72
4,6
64
5,4
41,6
97
4,8
90
5,7
80
6,7
45,1
116
5,8
108
6,9
97
8
48,6
0,0042
0,0055
0,0068
0,0081
Počet stupňů
7
8
9
10
126
6,3
117
7,4
104
8,7
146
7,3
135
8,6
120
10
165
8,2
152
9,7
136
11,4
185
9,2
170
10,8
152
12,7
136
6,7
126
8
113
9,4
52,1
155
7,7
144
9,1
129
10,7
55,7
174
8,6
161
10,3
145
12,1
58,4
194
9,6
179
11,4
161
13,4
63
0,0094
0,0107
0,0120
0,0133
5
Odstředivá, radiální článková, horizontální čerpadla řady CVX
Čerpadlo 50-CVX
Q
NPSHR (∆hdov )
[m]
[l.s ]
[m]
[kW]
Provedení x2 – standardní stočení kol 2.stupně
4,5
2,1
H
P
7
2,5
H
P
9
3,3
H
P
Provedení x1 – standardní stočení kol 1.stupně
4,5
2,1
H
P
7
2,5
H
P
9
3,3
H
P
Provedení x0 – plná oběžná kola
4,5
2,1
H
P
7
2,5
H
P
9
3,3
H
P
Hmotnost
m
[kg]
IX
M. setr.
[kg.m2]
-1
Počet stupňů
2
3
4
5
6
45
3,9
40
4,6
34
5,3
77
6,7
70
8
60
9,3
110
9,5
100
11,4
86
13,4
142
12,3
130
14,9
113
17,4
174
15,1
160
18,3
139
21,5
55
4,7
50
5,7
43
6,6
87
7,5
80
9,2
69
10,7
119
10,3
110
12,6
95
14,8
151
13,1
140
16
122
18,9
183
15,9
170
19,4
148
22,9
64
5,6
60
6,9
53
8,2
51
97
8,4
90
10,3
79
12,2
57,4
129
11,2
120
13,8
105
16,3
63,7
161
14
150
17,2
131
20,4
70,5
193
16,7
180
20,6
158
24,4
76,4
0,0074
0,0108
0,0142
0,0178
0,0212
2
3
Počet stupňů
4
5
6
46
7,4
40
8,4
33
9,6
80
12,5
70
14,7
60
17,1
113
17,6
100
21,1
87
24,5
147
22,8
130
27,4
114
32
180
27,9
160
33,8
141
39,4
57
8,9
50
10,7
44
12,3
90
14
80
17,1
71
19,7
124
19,2
110
23,4
98
27,2
158
24,3
140
29,8
125
34,6
191
29,4
170
36,1
152
42,1
67
102
60
12,7
54
14,9
63,7
101
15,4
90
19,1
81
22,4
72
135
20,5
120
25,4
108
29,8
80,3
168
25,6
150
31,8
135
37,3
89
202
30,7
180
38,1
162
44,7
97,8
0,0120
0,0173
0,0226
0,0281
0,0334
Čerpadlo 65-CVX
NPSHR (∆hdov )
Q
[m]
-1
[l.s ]
[m]
[kW]
Provedení x2 – standardní stočení kol 2.stupně
9
2,3
H
P
14
3,2
H
P
18
4,6
H
P
Provedení x1 – standardní stočení kol 1.stupně
9
2,3
H
P
14
3,2
H
P
18
4,6
H
P
Provedení x0 – plná oběžná kola
9
2,3
H
P
14
3,2
H
P
18
4,6
H
P
Hmotnost
m
[kg]
IX
M. setr.
[kg.m2]
6
Odstředivá, radiální článková, horizontální čerpadla řady CVX
Informativní oblastní diagram
H[m]
210
6
200
6
10
190
40
-C
180
50
VX
-C
65
-C
VX
VX
9
170
5
5
160
8
150
140
4
7
130
4
120
6
110
100
3
5
3
90
80
4
70
2
60
2
3
50
40
2
30
20
1,1
1,6
2
2,3
3 3,5
4
4,5
6
7
8
9
12
14
16
18 19,2
24
30,4
Q[l.s ]
-1
7
Odstředivá, radiální článková, horizontální čerpadla řady CVX
Rozměrový náčrtek
B
∅ dv
C
Ds
r
∅ Dv
Dv
J
Ev
A
sr
d
H
b
∅D
∅ ds
K
a
20
30
∅0
50
15
I
M
FG
L
N
Es
J
65-CVX-160-15
50-CVX-160-10
40-CVX-125-8
TYP ST. A
B
C
DV
DN PN
Dvr dv Ev
Ds
DN PN
Dsr ds Es
F
G
H
J
K
L
M
N
O
a
b
d
l
m
[kg]
2
160
120
525
34,6
3
210
170
575
38,1
4
260 150
220
625
41,6
5
310
270
675
45,1
4
4
40 25 110 x 20 50 16 125 x 20 235 320 292 160 132 160 210 725 14 24,5 6 22 35 48,6
18
18
370
790
52,1
6 215 360
7
410
8
460
9
510
10
420
840
55,7
470
890
58,4
560
520
940
63
2
185
145
595
51
3
240 170
165
4 240 295
5
350
6
405
2
250
3
330 195
190
4 280 410
5
490
6
570
210
200
650
57,4
4
4
50 25 125 x 22 65 16 145 x 20 260 255 360 200 160 212 265 705 14 30,5 8 28 50 63,7
18
18
310
780
70,5
365
835
76,4
210
725
63,7
290
805
72
8
4
65 25 145 x 24 80 16 160 x 22 300 370 360 200 160 212 262 885 18 35,3 10 32 60 80,3
18
18
450
980
89
530
8
1060
97,8

Podobné dokumenty

manometry robustní - Thermis, spol. s ro

manometry robustní - Thermis, spol. s ro Plastový/skleněný (160mm) průzor

Více

Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro

Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: [email protected]

Více

čerpací technika - Aqua Thermo sro

čerpací technika - Aqua Thermo sro Ponorná článková čerpadla 4SRm do 4“ vrtů jsou určena k čerpání čisté pitné a nebo užitkové vody z vrtů, studní a nebo jiných vodních zdrojů. Čerpadla mohou pracovat samostatně nebo v sestavě s tla...

Více

návrh elektromagnetického tlumiče s využitím comsol

návrh elektromagnetického tlumiče s využitím comsol celá řada studií kmitání (nejen vozidel) má významný vliv na obsluhu a v extrémním případě může znamenat i vážné poškození zdraví. Nejčastěji používané běžné tzv.pasivní tlumiče jsou naladěny na ne...

Více

32-CVXV - SIGMA PUMPY HRANICE, sro

32-CVXV - SIGMA PUMPY HRANICE, sro užitkové vody bez mechanických pøimísenin. Pøi èerpání zneèištìné kapaliny je nutno poèítat s kratší životností mech. ucpávky. Charakteristické je použití èerpadel ve vodárenství, jak pro hlavní ne...

Více

Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením

Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením odčerpávání odpadních vod do gravitačních nebo tlakových kanalizací. Je dodáváno jako samostatné čerpací soustrojí nebo jako součást automatických přečerpávacích stanic.

Více

manometry s oddělovací membránou

manometry s oddělovací membránou M 20x1,5, G1/2, závity do M 65x2 ( G1 1/2), otevřené příruby od DN 15 do DN 80

Více

Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro

Prospekt - SIGMA PUMPY HRANICE, sro SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 214, fax: 581 661 361 e-mail: [email protected] www.sigmapumpy.com

Více