sport zpraVodajstVí

Komentáře

Transkript

sport zpraVodajstVí
evropané
na podluží
25
Jediný samostatný týdeník Hodonínska, Kyjovska a Veselska
úterý 16. června 2009 • cena 12 Kč / 0,5 • předplatné 11 Kč • ročník IV.
Příloha NÁŠ SPORT + barevný TV MAGAZÍN POHODA
1803
• Rozhovor s prezidentem Klausem
• soutěž: permanentky na MFF Strážnice
Navzdory krizi některé
firmy propouštění ruší
REGION – „Máme novou
zakázku, k plánovanému propouštění nedojde!“ Věta, kterou by v době hospodářské
krize rád zaslechl snad každý
zaměstnanec recesí zmítaného podniku. Zatímco některé
firmy na špatný odbyt už tvrdě doplatily, jiným se skutečně
podařilo katastrofický scénář
prozatím odvrátit.
Například k dvaceti lidem propuštěným v březnu ze bzenecké
firmy WMW, zabývající se výrobou obalů na kosmetiku, měly
nedávno přibýt ještě dvě desítky
výpovědí. Firma se ale v nejbližší
době další pracovní síly určitě zbavovat nebude. „Máme asi
stovku zaměstnanců a ty bychom
chtěli udržet. Navíc, někteří z již
dříve propuštěných u nás pracují
brigádně. Zpět je ale zatím vzít
nemůžeme, zakázky totiž nejsou
dlouhodobějšího rázu,“ vysvětlil
ředitel společnosti Radek Vavřina. Zároveň upozornil, že určitá
nejistota stále trvá. Sehnat v dané
situaci dlouhodobý kšeft, ať už
z tuzemska nebo zahraničí, je
totiž podle něj téměř nemožné.
Podobně, co se týče propuštěných, je na tom i hodonínský dřevařský závod Ploma. Tady první
Jídla z celé Evropy v Poddvorově
zprávy dokonce hovořily o tom,
že se celá firma zavře a výpověď
dostane více než šest stovek lidí.
„Skutečnost byla taková, že jsme
chtěli propustit asi dvě stě třicet
zaměstnanců. V konečné fázi to
ale bylo jen stopětadevadesát.
Spekulace o tom, že všechny
propuštěné nabereme pak zase
zpět, se také nezakládaly na
pravdě,“ upřesnil situaci Jaroslav
Nykodým.
Přestože regionální trh práce přišel v posledních měsících
už o stovky pracovních míst,
když se propouštělo například
ve velické Kordárně, společnosti MWG Bzenec nebo již zmiňované Plomě, situace se zatím
ani zdaleka nepřiblížila té, která
v regionu byla zhruba v polovině devadesátých let. „To během
pár měsíců přišlo o práci asi tři
a půl tisíce lidí, zaměstnanců lignitových dolů. Dalších několik
stovek pak zase ztratilo zaměstnání, když se zrušil hodonínský
masokombinát nebo cukrovar.
Tehdy byla situace týkající se
hromadného propouštění mnohem horší,“ uvedl ředitel hodonínského úřadu práce Vladimír
Šťáva.
PETR FRIDRICH
Prezident ve sklepech i na lodi.
Jeden celý den strávil prezident České republiky Václav Klaus se svou
ženou Livií minulý týden v hodonínském okrese. Navštívil Hodonín, Milotice a Petrov, kde vyměnil svou limuzínu za loď. Ta
jej dopravila po Baťově kanále do Strážnice. Více v rozhovoru (strana 5) a fotoreportáži (strana 6 a 7).
Text Karel Prchal, foto Lenka Fojtíková
Neonacistu z Ratíškovic zadrželo komando
Představte si stan plný stolů a na nich
ukázky jídel všech unijních zemí, království a států, nabízená samotnými
cizinci. Od rybích specialit z Dánska
(na snímku) přes maďarskou polévku,
belgické sušenky, likéry z Estonska,
francouzská vína až po speciality
z Kypru. Něco takového zažili o víkendu účastníci setkání Evropské charty
venkovských obcí ve Starém Poddvorově. Více v reportáži na straně 9.
Text a foto Ivo Cencinger
RATÍŠKOVICE – Takové
manévry čtyřtisícová obec
zřejmě ještě nezažila. Malou
uličku nedaleko centra obsadilo minulé úterý nad ránem
speciální zásahové komando
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ).
V rámci celorepublikové razie
si muži v kuklách přijeli pro
člověka, který patří zřejmě
k samé špičce jihomoravské
neonacistické scény.
Při úterní razii policisté v celé
republice zatkli několik pravicových extrémistů. Mezi zadrženými byl také ratíškovický Pavel
Blinka, frontman neonacistické
hudební skupiny Devils Guard,
jejíž název oslavuje veterány
SS, kteří po druhé světové válce sloužili jako žoldáci ve francouzské cizinecké legii. „Večer
se o tom chlapi bavili v hospodě. Zakuklenci si ho prý odvezli, ale nic bližšího k tomu nevím.
Navíc, nechtěl bych se dostat do
problémů,“ reagoval na náš dotaz
jeden z místních obyvatel.
Krátce po misi vedené proti
osobám podezřelým z organizace
neonacistických koncertů, vydávání a šíření materiálů podporujících fašismus a rasovou diskriminaci, nechtěl nic bližšího říct ani
tiskový mluvčí ÚOOZ. „Mohu
jen potvrdit, že jsme v rámci celé
republiky zadrželi deset takových
osob,“ řekl nám Pavel Hanták.
„Všichni jsou podezřelí z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod
člověka,“ stručně potvrdil Hynek
Olma z Krajského státního zastupitelství pro Brno-venkov. To
mělo nad akcí dozor.
Policisté se blíže k celému případu, který pod krycím názvem
POWER rozkrývali od ledna loňského roku, vyjádřili až v pátek.
Všech deset osob bylo obviněno
z toho, že se na území celé naší
republiky podílely na přípravě,
organizaci a personálním zajištění koncertů, takzvaných White power music. „Tyto osoby si
přitom byly vědomy, že na těchto koncertech dochází ze strany
účinkujících i diváků k šíření
extrémně pravicových myšlenek neonacismu, nacionalismu,
rasismu, xenofobie a výzvám
k násilí proti lidem jiné barvy pleti, vyznání či politického
smýšlení. Obvinění dále věděli,
že na jimi pořádaných koncertech je oslavováno a propagováno neonacistické hnutí, nazývané Národní odpor, Svobodný
odpor či Odpor,“ vysvětlil Hanták. Tyto neonacistické koncerty přitom považují kriminalisté
za zvláště nebezpečné. „Utužují
hnutí pravicových extremistů,
radikalizují jeho členy, napomáhají k získání nových členů
z řad mladých lidí a v neposlední řadě pomáhají financoDT-servis spol. s r. o.
Prodejna: Jungmannova 1310,
697 01 Kyjov
(budova České pojišťovny)
vat hnutí,“ upozornil mluvčí.
Pětici obviněných poslal soud
do vazby, druhá polovina je prozatím stíhána na svobodě. „Ke
konkrétním jménům se ale nebudeme vyjadřovat,“ odmítl sdělit
podrobnosti mluvčí ÚOOZ. Pouze informoval, že v případě prokázání viny hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od tří
do osmi let.
Osoba Pavla Blinky je přitom
spojována také s neonacistickou organizací White rebel klan.
Toto uskupení zprvu sdružovalo
jen pár členů z Hodonína, později ale podle serveru Antifa.cz
získalo stejně smýšlející příznivce také z řady dalších měst regionu. S White rebel klanem podle
zmíněného serveru má pravděpodobně úzkou spojitost i další
neonacistická hudební skupina
z Hodonínska, nazvaná W.R.K
crew, v níž má Blinka působit jako
zpěvák.
PETR FRIDRICH
tel.: 515 536 677
fax: 515 536 678
[email protected]
www.dtservis.cz
Certifikát ISO 9001 : 2001
Plastová okna a dveře
l vlastní výroba
l několik typů 5ti a 6ti komorových německých profilů
INOUTIC-THYSSEN
l špičkové německé kování ROTO
l žaluzie, parapety, sítě, rolety
Těšíme se na Vaši návštěvu
1940
1943
PO – PÁ 8 – 16.30
1648
16. června 2009 Na úvod
Kdo nám tady běhá
Při víkendových cestách mě stále napadala jedna z proslavených vět filmu Kurvahošigutntag: Kurňa, dva roky po revoluci a
Němci sa tady proháňajú jak za války! Kdyby
Bohuš dojel teď na Slovácko, musel by konstatovat: Herdek, dvacet roků po revoluci a běhá
tu celá Evropa! Považte sami: dvě stě vyslanců všech států unie na Podluží, někteří ve sklepech, jiní v bazénu, další ve škole. A předtím by
Bohumil třeba potkal i hlavu státu a volal by na ni: To je Klaus, né?
A kdoví, jak by reagoval, kdyby narazil na korejskou sommeliérku
mluvící francouzsky. Jsem docela rád, že je mír, a taky, že nám tady
nějaký milionář nedělá ostudu.
Ivo Cencinger
zpravodajství
strana
Krytý bazén vymění po letech filtry,
na další opravy finance nejsou
Několik secvičených dělníků dokázalo usadit deset čtyřiadvacet metrů dlouhých
železobetonových nosníků během pár hodin.
Foto Lenka Fojtíková
Cizinecká policie úřadovala v Sobůlkách
SOBŮLKY – Nestává se asi tak často, aby do malé poklidné obce
zavítali příslušníci hodonínského Inspektorátu cizinecké policie
a jejich brněnští kolegové ze Služby cizinecké policie se speciálně
vycvičenými psy. Do Sobůlek nevyrazili k zásahu, ale za dětmi do
mateřské školy. Předškoláci tak mohli s údivem sledovat, jak vypadá základní výcvik policejních psů. „Děti byly asi nejvíc nadšeny
z ukázky vyštěkávání ukryté osoby a následného zadržení pachatele,“ uvedla vedoucí učitelka mateřské školy Jana Jarošková. Kromě
toho si malí zvědavci mohli na vlastní kůži vyzkoušet neprůstřelnou
vestu, osahat si základní vybavení policistů nebo prohlédnout zásahové vozidlo. Vše bylo navíc doplněno zajímavým výkladem. (pf)
Malí předškoláci mohli při nedávné návštěvě příslušníků cizinecké policie detailně
prozkoumat také jejich vozidlo.
Foto archiv školy
NAŠE Slovácko, týdeník Hodonínska, Kyjovska a Veselska.
VYCHÁZÍ V ÚTERÝ. Vydává C.A.S.P. s.r.o., Hodonín. Registrováno Ministerstvem kultury
ČR pod značkou MK ČR E16440. ADRESA REDAKCE: Hodonín, nám.17. listopadu 5,
PSČ 695 01. Recepce tel. 518 346 888, mobil 774 551 119, fax 518 341 974. Šéfredaktor:
Ing. Ivo Cencinger, 518 346 889, 774 551 117 [email protected] Redaktoři: Hodonínsko - Luděk Durďák, 518 324 447, 774 551 118, [email protected]
Kyjovsko - Ing. Karel Prchal, 518 324 453, 774 551 126, [email protected], Petr
Fridrich, 518 324 453, 775 745 504, [email protected] Veselsko - Lenka Fojtíková, 775 551 162, 777 331 582, [email protected] Sport: Mgr. Eduard Mezera, 518
324 551, 774 551 124, [email protected] Kultura: Kateřina Jagošová, 518 346
891, 774 551 187, [email protected] obchodní oddělení: Marta Maradová,
774 777 222, [email protected], INZERCE: 518 346 888, 774 551 119,
fax 518 341 974, [email protected] Obchodní zástupci: Jiřina Tomečková
(Hodonínsko, Velká, Mutěnice, Čejkovice), tel. 775 551 163, [email protected],
Pavel Třetina (Kyjovsko, Veselsko, Strážnicko), tel. 775 551 156, [email protected]
Internet: www.naseslovacko.cz PŘEDPLATNÉ: Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum,
Kounicova 2b, 695 51 Brno, tel. 541 233 232, [email protected], příjem
reklamací 800 800 890. Tiskne: SAMAB GROUP Brno, a.s., ISSN 1801-6235.
Stručně a jasně
Výstava kaktusů
a sukulentů v Hodoníně
HODONÍN • Před 45 lety
založilo několik nadšenců kaktusářský kroužek v Hodoníně. Členové dokázali vypěstovat velké
množství nádherných kvetoucích
rostlin, mnoho z nich už se v přírodě nevyskytuje. O tom, jak jsou
kaktusy a sukulenty nádherné, se
můžete přesvědčit na výstavě od
20. do 24. června v budově MěÚ
Horní Valy Hodonín, otevřeno
bude od 9 do 17 hodin.
(duf)
Nový most bude bezpečnější
HROZNOVÁ LHOTA – Velké manévry se odehrávaly minulou
středu mezi Hroznovou Lhotou a Kněždubem. Experti zde na most
usazovali deset čtyřiadvacetimetrových a sedmnáct tun těžkých železobetonových nosníků.
Opravy původního mostu přes říčku Veličku, postaveného v roce
1907, začaly v březnu. „Nelze říct, že by byl v havarijním stavu.
Spíš už dávno nevyhovoval z bezpečnostních důvodů. Stejně jako na
nedalekém mostě přes Kuželovský potok, který se opravoval vloni,
zde byl jen jednosměrný provoz. Pokud řidiči jedoucí od Kněždubu nedali přednost protijedoucím vozidlům, docházelo tady často
k nehodám,“ informoval vedoucí hodonínské oblasti Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Martin Bedrava. Stavba by měla být
kompletně hotova do konce září. „Po dokončení mostu ještě chceme položit asfaltový koberec mezi Kněždubem a Hroznovou Lhotou,“ nastínil další plány Bedrava.
(lef)
2
Nejlepší cukrářské ručičky
má studentka ze Bzence
BRNO • Jihomoravský kraj ocenil minulý týden žáky odborných
škol a učilišť z celé republiky
v soutěži dovedností ve vybraných oborech nazvané České
ručičky. V soutěži cukrářů triumfovala Kateřina Pavlová z VOŠ,
SOŠ a SOU ve Bzenci.
(red)
Skrytá paměť Moravy
Krytý bazén hojně využívají školy a školky ze širokého okolí.
HODONÍN – Hodonínský krytý
plavecký bazén, spolu s ratíškovickým jediný v regionu, čeká
o letních prázdninách důležitá rekonstrukce. Po opravách
šaten, sprch a sauny přichází
tentokrát na řadu výměna filtrů v obou bazénech.
Provoz zařízení by bez tohoto
zásahu mohl být po šestadvaceti letech reálně ohrožen. „Filtry
jsou velmi opotřebované a za
zenitem. Není vyloučeno, že by
službu brzy definitivně vypověděly. Na několikamilionovou investici máme vyčleněny
finanční prostředky a ekonomická krize ji tak neohrozí. Část prostředků uspořila společnost Teza
coby správce, zbytek zafinancuje
město,“ nastínila místostarostka
Milana Grauová.
Komfort návštěvníků se podle správce krytého bazénu po
opravě zvýší. „V rámci výměny
chceme jeden současný filtrační
okruh rozdělit na dva. To nám
mimo jiné umožní vyhřívat vodu
v dětském bazénu na vyšší teplotu než v plaveckém,“ vysvětlil
Pavel Švandelka, ředitel příspěvkové organizace Teza.
Plánovaná výměna filtračního
systému sice bazénu pomůže,
všechny jeho bolístky ale zdaleka
neřeší. Letitý kryťák volá po celkové rekonstrukci. „Po povodních v roce 1997 se stavba mírně
naklonila. Jde pouze o několik
milimetrů a v žádném případě
Foto Luděk Durďák
tak nehrozí, že by budova spadla nebo bazén praskl. Větší přeliv
vody na jedné straně má ale za
následek provlhání, což je problém, který musíme v budoucnu
řešit,“ naznačila Grauová. Stejné
je to podle ní i v případě střechy. „Zastřešení je sice funkční,
ale pokud bychom na střechu
chtěli instalovat solární panely pro vyhřívání vody, musíme
konstrukci opravit. Investice se
sčítají a generální rekonstrukce
se jeví jako ideální řešení. Ta by
ale byla otázkou desítek milionů
korun, které samozřejmě nemáme. Naléhavost opravy je navíc
podobná jako v případě kulturního domu,“ zdůraznila místostarostka.
LUDĚK DURĎÁK
Většina autobusů na papeže obsazena
Dolnobojanovické hody budou letos zřejmě beze mše svaté
REGION – Na první návštěvu
České republiky přijede koncem září papež Benedikt XVI.
Na brněnské letiště, kde bude
sloužit mši svatou, se chystají
desetitisíce lidí. Farnosti, které si s předstihem nezamluvily autobus, budou mít zřejmě
problémy.
Všechny oslovené autodopravy totiž hlásí, že už mají v uvedeném termínu plno. „Nemáme žádnou volnou kapacitu.
Zájemci si nás zamlouvali hodně
dopředu,“ uvedl majitel autodopravy Štěpán Škopík z Louky.
„Všechny autobusy už máme
zadané. V uvedeném termínu
totiž pořádáme poutě do Fatimy, Lurd a do Řecka. Ty už byly
naplánované s obrovským předstihem, kdy ještě nikdo nevě-
děl, že sem papež přijede. Jeden
autobus jsem ale předběžně slíbil
Blatnici. Bude ovšem záležet na
tom, jestli se včas vrátí ze zahraničí,“ informoval majitel autodopravy Martin Hanáček z Javorníku. Plno hlásí také společnost
ČSAD Hodonín.
Zajímavá situace nastává
v Dolních Bojanovicích. „Zatím
jsme si žádný autobus neobjednali. Musím se poradit na farní radě a udělat průzkum, kolik
lidí bude mít zájem. U nás totiž
budou ve stejném termínu hody,“
připomněl správce farnosti
v Dolních Bojanovicích P. Petr
Karas. Jinak vyhlášené bojanovické hody budou letos vskutku
výjimečné. Zřejmě vůbec poprvé
v historii nebude jejich součástí
mše svatá. V ten den bude totiž
P. Karas, stejně jako většina jeho
kolegů z celé jižní Moravy, na
mši svaté v Brně s Benediktem
XVI. „Navrhoval jsem, aby se
kvůli tomu hody přesunuly, ale
obecní zastupitelstvo rozhodlo,
že budou ve stejném termínu jako
v jiných letech,“ uvedl farář.
Autobusy zatím nemá zamluvené ani hodonínská farnost.
„Na biskupství jsme kvůli parkování hlásili, že by mohly jet asi
tři autobusy. Je pravda, že jsme
si je ještě neobjednali. Nemám
ale strach, že by se tam naši farníci nedostali. Mají být totiž vypravené zvláštní vlaky, které by
měly zajistit dokonce lepší spojení. Ohledně dopravy budeme mít
ještě poradu na biskupství,“ informoval hodonínský děkan P. Josef
Zouhar. LENKA FOJTÍKOVÁ
Malíř Cundrla získal zlatou medaili
PRAHA – Nejvyšší ocenění Českého vysokého učení technického
(ČVUT), zlatou Medaili I. stupně za významné zásluhy o rozvoj
ČVUT, převzal minulý týden od Vědecké rady na slavnostním zasedání v Betlémské kapli akademický malíř František Cundrla.
Strážnický rodák nejprve učil figurální kresbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, po krátké pedagogické pauze strávil 22 let na Fakultě architektury ČVUT. V roce 1989
získal akademickou hodnost docenta, posledních pět let zde dokonce vedl Ústav výtvarné tvorby. „Práce s mladými lidmi mě nesmírně obohacovala, dodávala energii. Je to úžasné povolání formovat a
předávat své tvůrčí zkušenosti budoucím architektům, kteří musí mít
vzdělání technické, ale i nesmírně vyvinutý cit pro výtvarné umění. Léta jsem měl zavedený pracovní rytmus: tři dny jsem se plně
věnoval výuce v Praze, poté se ponořil do vlastní tvorby ve strážnickém ateliéru. Jsem rád, že žiju v úžasném inspiračním prostředí
našeho kraje, plného talentovaných a prostých moudrých lidí, navíc
obklopen nádhernými lidovými písněmi,“ prozradil malíř, jehož díla
jsou zastoupena v galeriích doma i v zahraničí.
(šim)
František Cundrla před strážnickým
ateliérem.
Foto archiv F.C.
MIKULČICE • Třetí měsíc
hlavní návštěvní sezony ve Slovanském hradišti v Mikulčicích
bude mít vyvrcholení v pátek 19.
června. V areálu začne v 15 hodin
slavnostní program s vyhlášením výsledků třetího ročníku
literární soutěže Skrytá paměť
Moravy. S narůstajícím napětím zde také očekávají zprávy ze
sídla UNESCO v Paříži ve věci
zapsání Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Listinu světových kulturních památek.
(fs)
Zoo chce vytvořit rekord
HODONÍN • Do celoevropské
kampaně na záchranu ohrožených
evropských šelem se zapojila
i hodonínská zoo. V neděli 21.
června od 10 do 12.30 se v jejích
prostorách uskuteční medvídkový piknik. Děti i dospělí, kteří
přijdou s jedním nebo několika svými oblíbeným medvídky,
budou mít vstup zdarma. Pořadatelé by rádi počet chlupáčů
zapsali do knihy rekordů. (kp)
Prázdniny začne Schmitzer
MIKULČICE • Recitál svérázného písničkáře, ale také herce
a tanečníka Jiřího Schmitzera se
připravuje na sobotu 27. června v Mikulčicích. Bude součástí nabídky aktivně stráveného
odpoledne s možností návštěvy
Slovanského hradiště, oblíbené
stezky pro in-line bruslení, vinařské turistiky, připravuje se prezentace dětských aktivit, atrakce
pro děti nebo grilování. Více na
www.rockandpeople.cz
(red)
VÝHERCI VSTUPENEK
Vstupenky na šest koncertů jsme nabídli v soutěžích
v minulém čísle. Na Černohorský festival Slunce Strážnice získává dvě permanentky
Marcela Turečková z Kyjova. Koncert Boney M v Břeclavi navštíví Roman Juriga
z Popudinských Močidlan.
Čechomor v Buchlovicích má
zadarmo Dagmar Výborná
z Hodonína. Na Evu a Vaška
do Dubňan posíláme Renatu
Novákovou z Dubňan a Josefa Vlčka z Rohatce. Po dvou
permanentkách na Radimovskou šopu získávají Františka Petrová z Tvarožné Lhoty,
Kamila Svobodová z Radějova, Pavel Šumbera ze Šardic
a Naďa Jakubíčková ze Svatobořic-Mistřína. Další soutěže připravujeme!
(red)
16. června 2009
Cyklista hrozil policistům zastřelením
KYJOV – Jako při natáčení skrytou kamerou si museli připadat
kyjovští strážníci, když chtěli nedávno domluvit cyklistovi jedoucímu v nočních hodinách na neosvětleném kole. Poté, co jej zastavili, jim začal vyhrožovat zastřelením.
Sedmapadesátiletý muž byl kromě notné dávky agresivity evidentně posílen alkoholem. „Po zastavení začal být vulgární. Navíc začal
kolegům vyhrožovat, že po nich bude střílet ze zbraně, kterou má
schovanou v batohu,“ popsal jednání cyklisty šéf kyjovských měšťáků Lubomír Plachý. Policisté okamžitě zakročili a dříve než dotyčný stačil cokoliv ze svých výhrůžek uskutečnit, byl zpacifikován.
„S ohledem na situaci musely být použity nejen chvaty sebeobrany,
ale dokonce i pouta,“ popsal další průběh Plachý.
Scénku, kterou ale následně cyklista sehrál, by neodmítl režisér
snad žádné dobré komedie. Nejenže u něj strážníci žádnou zbraň
nenašli, ale už zklidněný muž je začal dokonce přesvědčovat, že to
tak nemyslel a celé to měla být legrace. To vše s téměř dvěma promile alkoholu v krvi. „Občas se sice stane, že někoho zastavíme a bývá
agresivní, ale s něčím takovým jsem se nesetkal,“ kroutil hlavou Plachý. Zkratovité jednání sedmapadesátiletého muže z Kyjova se tentokrát obešlo jen s tisícikorunovou pokutou. „Pokud strážníkům ze
situace vyplynulo, že není vážná, naše asistence nebyla nutná. Je sice
pravda, že jednání muže určitě nebylo v pořádku, na druhou stranu
by ale bylo asi velmi složité prokázat, jestli byl za daných okolností
spáchán nějaký trestný čin,“ dodal k neobvyklému zásahu policejní
mluvčí Petr Zámečník.
PETR FRIDRICH
Taurus měl zpoždění a museli jej roztlačit
zpravodajství strana
3
Starosta zamkl ženu na chodbě úřadu
TVAROŽNÁ LHOTA – Když
se minulé pondělí večer vydala
Marie Kadubcová z Hroznové Lhoty na zasedání zastupitelstva v nedaleké Tvarožné
Lhotě, netušila, co ji čeká. Starosta ji po konfliktu zamknul
na chodbě, takže se nemohla
dostat ven z budovy.
Situaci musel řešit až přivolaný policista. „Byla jsem tu devět
let ředitelkou školy a tehdy jsem
na zasedání zastupitelstva chodila pravidelně. Účastním se ho
i nyní, přestože tu už dva roky
nepracuji. Zajímá mne, co se
v obci děje a jak jsou interpretovány některé skutečnosti. Zastupitelstvo je veřejné a ze zákona
může přijít kdokoliv,“ zdůvodnila svou přítomnost v jiné obci
otřesená žena.
„Měli jsme sice veřejné zasedání zastupitelstva, ale zpočátku jsme museli probrat některé
citlivé věci za zavřenými dveřmi, proto jsem paní Kadubcovou vyzval, aby počkala deset
minut na chodbě. Nechtěla uposlechnout, tak jsem zamkl vchodové dveře, protože nemohu
nechat otevřeno, aby v budově někdo něco neukradl. Musel
jsem zamknout ale i místnost,
kde jsme jednali, protože paní
chtěla jít dovnitř,“ zdůvodnil
své netradiční jednání starosta
Marii Kadubcovou z uzamčeného Obecního úřadu ve Tvarožné Lhotě vysvobodil přivolaný policista. Foto Lenka Fojtíková
obce Jiří Uřičář. „Pan starosta
mě chytil za ruku a chtěl mi dát
facku. Cukla jsem se a nyní mám
zablokovanou krční páteř. Musela jsem vyhledat lékaře a nosím
molitanový límec,“ uvedla Marie
Kadubcová. S jejím tvrzením ale
starosta nesouhlasí. Podle něj
k žádnému fyzickému napade-
ní nedošlo. Stejného mínění je i
další zastupitel Josef Durna.
Konflikt mezi bývalou ředitelkou školy a starostou začal
už v říjnu roku 2007, kdy byla
odvolána z funkce ředitelky.
Kadubcová pak podala žalobu
na neplatnost odvolání a dále se
s vedením obce soudí také kvů-
li pomluvě. Se svým problémem
se obrátila minulý týden i na
hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška během prezidentské návštěvy ve Strážnici. Ten jí
před zaplněným náměstím přislíbil, že ji přijme a bude se jejím
případem zabývat.
LENKA FOJTÍKOVÁ
Nové jízdní řády přinesly jen malé změny,
v létě ale zlevní některé druhy jízdného
HODONÍN – Netradiční podívaná se v pondělí naskytla fanouškům
železnice. V Hodoníně při cestě do Ostravy na veletrh Czech Raildays zastavila v současnosti nejrychlejší kolejová souprava na světě.
Rakouská Railjet vedená lokomotivou Taurus dosahuje maximální
cestovní rychlosti 230 km/h. Samotný Taurus se na testovací trati
v Německu řítil dokonce rekordní rychlostí 357 km/h. Na českém
území jí ale předpisy dovolily pouze sto šedesátku. Příjezd rychlovlaku v čele se strojem v českých národních barvách se ovšem neobešel
bez problémů. Kvůli výluce na rakouském území dorazil s půlhodinovým zpožděním. Výluka trolejového vedení ve stanici Hodonín
pak způsobila, že nablýskaný Railjet roztláčela stařičká dieselová
lokomotiva. Fanoušci přesto odcházeli spokojení. „Právě pracuji na
modelu této soupravy. Když jsem ji dnes viděl, vážně uvažuji, že si
koupím místenku na zpáteční cestu a svezu se,“ svěřil se Libor Jaborník z Hodonína. Vlak se bude vracet ve čtvrtek. Do Hodonína by
měl dorazit ve 20.48.
Text a foto Luděk Durďák
Cestu komplikovala další výluka
REGION – Minulý týden čekaly na cestující vlakem z Hodonína do Javorníka a Vrbovců komplikace. V jinak přímém spoji
museli až čtyřikrát přesedat.
Všichni si už zvykli, že v Lipově kvůli ujetému svahu u Louky
museli opustit vagony a přestoupit na náhradní autobusovou dopravu, která je zavezla do Velké nad Veličkou. Tam zase opustili autobus
a přesedlali na vlak. Tento bláznivý kolotoč minulou středu a čtvrtek absolvovali dvakrát. Na vině byla pravidelná údržba trati v úseku
Rohatec–Sudoměřice a Strážnice–Veselí nad Moravou. „Jednodenní
výluky byly nastaveny tak, aby nebyly zasaženy hlavní spoje v ranních a odpoledních hodinách. Železniční doprava v těchto místech
nefungovala od osmi asi do čtrnácti hodin,“ uvedla přednostka osobního nádraží ve Veselí nad Moravou Marcela Pavková.
Zřídit na celé trati pouze náhradní autobusovou dopravu, čímž
by cesta byla plynulejší, se provozovateli jevilo naopak náročnější.
„Museli bychom zastávky náhradní dopravy dělat navíc i v úsecích,
kde železniční doprava funguje,“ doplnil Alan Butschek z krajského centra osobní dopravy. Podmáčená půda u Louky se sesunula na
začátku dubna. Tehdy železničáři uvedli, že koleje opraví za dvacet
milionů korun nejdříve do letních prázdnin. Termín se ale s největší pravděpodobností posune.
(kp)
Policie otevře
Odpůrci nacismu
koncertovali v klidu dveře veřejnosti
HODONÍN – Bez incidentů se
odehrál sobotní koncert v rockovém klubu Beseda, zaměřený proti nacismu a vzrůstajícímu násilí.
Policisté i strážníci hlídkovali na
místě i na příjezdech a hlídky také
kontrolovaly vozidla. V záloze byla připravena i pořádková
jednotka. Očekávaní pravicoví
extremisté ale nedorazili. (ld)
HODONÍN – Den otevřených
dveří územního odboru Policie
ČR Hodonín se bude konat u příležitosti Dne policie ČR v pátek
19. 6. od 8 do 12 hodin. Školní
mládež i veřejnost může mimo
jiné navštívit policejní cely a sledovat kriminalistické techniky,
ukázku vozidel a též policejní
psy a koně.
(pčr)
REGION – Cestující, kteří se
přepravují vlakem nebo autobusem, si musí od neděle opět
zvykat na novinky v jízdních
řádech. Naštěstí jich není tolik,
jako když před časem začal
platit Integrovaný dopravní
systém (IDS JMK). Potěšující
pro pasažéry budou u některých spojů také výrazné letní
slevy.
Zbystřit by měli především
lidé, kteří využívají autobusovou
dopravu. Zatímco na Hodonínsku nebo Kyjovsku se jedná pouze o drobnější úpravy, Veselska
se nový jízdní řád dotýká mnohem více. „Změnami se snažíme
reagovat na požadavky obcí a
samotných občanů,“ uvedl Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která provozuje Integrovaný
dopravní systém. V úplně jiných
časech například pojedou spoje
z Veselí nad Moravou do Suchova, kdy se u vybraných linek
posunuly časy odjezdů až o
hodinu. „Podstatnou novinkou
je i přímé spojení z Kuželova
do Hodonína. O víkendech byly
také zavedeny spoje pro pracující ve službách s příjezdem do
Veselí na osmou hodinu ranní a
odjezdem po dvanácté odpoledne. Podrobněji by se ale měl každý cestující informovat buď na
příslušném nádraží nebo v jízdním řádu,“ upozornil Havlík.
Naopak jen kosmetických
úprav doznal vlakový jízdní řád,
když se odjezdy některých spojů
posunuly pouze o minuty. Kromě toho, že na všech důležitých
tratích zůstala frekvence vlaků
zachována, přibyl například ranní spoj s odjezdem pět minut po
půl sedmé ze Bzence do Moravského Písku.
Jednadvacátým červnem začne
u Českých drah platit několik letních slev. „Zvýhodněné jízdné
budou moci cestující využívat
například u jízdenek SONE plus.
Ty dříve platily pouze o víkendu,
kdežto od zmiňovaného data až
do dvaadvacátého srpna to bude
po celý týden. Ze současných sto
Bývalé potrubí na popílek má
posloužit při povodních
HODONÍN – Pět železných trubek vedlo kdysi z hodonínské
elektrárny lesem k popílkovišti
Zbrod u Mutěnic. Dopravovaly tam strusku a popel a byly
také oblíbenou atrakcí. Dnes
zůstaly jen dvě, jsou prázdné,
ale údajně mají svůj význam.
„Dopravní trasy struskopopelové směsi jsou udržovány v provozuschopném stavu pro případ
povodní. Pomocí nich bychom
z areálu elektrárny odčerpávali
vodu na bývalé složisko popílku.
Voda se tam dříve dopravovala
i během sucha a vysoké prašnosti popílkoviště k jeho zkrápění.
To už ale dnes není příliš aktuální, protože lokalita postupně
zarůstá trávou,“ vysvětlil dnešní
funkci potrubí vedoucí odboru
řízení provozu elektrárny Antonín Svěrák.
Voda se v areálu elektrárny
a okolí objevila při povodních
v roce 1997 a způsobila její
krátkodobé odstavení. Osud tří
potrubních tras, které firma v roce
2001 jako nevyužívané rozebrala, tak zbývající dvě v délce sed-
mi kilometrů zatím nečeká. Šéf
elektrárny se neobává ani toho,
že by potrubí demontoval někdo
jiný. „Je poměrně dobře upevněno a také díky jeho rozměrům
si nepamatuji, že bychom někdy
řešili problém se zloději,“ ujistil
Svěrák.
Železná dvojčata podél lesní cesty nepřekážejí ani městu.
„Nevzpomínám si, že by po nás
v minulosti někdo požadoval,
aby se s potrubím něco dělo. My
s ním problém nemáme,“ řekla
místostarostka Milana Grauová.
Bývalou přečerpávací stanici
v lese poblíž Hornické čtvrti přitom firma ČEZ prodala soukromníkovi. Zastupitelstvo nedávno zamítlo jeho požadavek na
změnu územního plánu a úpravu
objektu na firemní.
(ld)
padesáti korun v daném období
zlevní i síťová jízdenka RegionNet na devětadevadesát korun.
Navíc zákaznické jízdné by mělo
klesnout na úroveň loňského
roku,“ nastínila vedoucí osobní přepravy Marcela Pavková
z uzlové železniční stanice ve
Veselí nad Moravou.
Ani s novými jízdními řády ale
nepřestávají platit některá omezení. Pro železniční trať spojující
Lipov s Javorníkem je stále platná úplná výluka z důvodu opravy sesunutého terénu a objízdná
trasa přes Žeraviny kvůli rekonstrukci mostu platí pro autobusy na lince Hroznová Lhota–
Kněždub. PETR FRIDRICH
O čem píší sousedé
Petice zabrala, benzinka
nebude. Obyvatelé Uherského Hradiště žijící na třídě
Maršála Malinovského si hluboce vydechli. Stavbu čerpací
stanice hypermarketu Tesco
pod jejich okny Zlínský kraj
smetl ze stolu. Výstavbu zcela nezavrhli pouze hygienici.
Pro striktní zákaz se podle
nich nenašel důvod, investor
ale musí dodržet přísná protihluková opatření. U kraje
však projekt neměl vůbec žádnou šanci, intenzita dopravy
na třídě Malinovského totiž
už dnes překračuje hygienické limity hluku. O prašnosti
a vibracích ani nemluvě.
(Dobrý den s Kurýrem, 8.6.)
Kútek strýca Fany
Dvojice potrubí se táhne od Hodonína podél lesní cesty směrem k Mutěnicím.
Foto Luděk Durďák
Dočetu sem sa
v novinách titulek,
že prý Kaká v Realu za 1,83 miliardy.
Tož to ňa nasralo.
Já kakám celý život zadarmo
a netušil sem, že to može byt
tak dobrý kšeft! A na to snáď
nemosím byt ani fotbalista.
Váš Fana
16. června 2009
ANKETA, zpravodajství
strana
4
Dětem hrozí o prázdninách úrazy,
proto si mohly vyzkoušet ošetření
Mělo by se v médiích na Slovácku psát a hovořit
také slovensky? Rozumíte tomuto jazyku?
„Prezident Husák mluvil k lidu československy.“ Pavel Navrátil
Petr Skoumal, hudební skladatelpísničkář, Praha
Slovenština
je
krásná řeč a je
škoda, že se na
ni
zapomíná.
Dříve to bylo
i pro děti běžné,
že rozuměly slovensky. Dnes se můj osmnáctiletý syn často ptá, co je to třeba
chrumkavé. To je zrovna příklad
takového krásného slovenského slova. Křupavé není tak pěkné jako chrumkavé. A takových
slov by se našla spousta. Takže
já jsem rozhodně pro, aby se to
míchalo dál, aby se pokračovalo v tom, co bylo. I když se dnes
nemusíme navzájem podporovat,
nemusíme se hádat, nenávidět,
tak je umetená cesta k tomu - mít
se rádi a mluvit oběma jazyky.
Jsem velice pro, aby se v našich
médiích slovenština objevovala
a nejen na úrovni regionální. Vy
s tím začnete, potom se to rozšíří
dál a nakonec se tak bude mluvit
i v Praze (dlouhý smích).
Vladimír Šácha, odborný pracovník
VIS Bílé Karpaty, Hluk
Já si myslím,
když jsme tady
ten příhraniční
region, že slovenština má své
opodstatnění.
Žije tu podstatná
část Slováků, tak abychom jim
taky lépe rozuměli. Slovenštině
velmi dobře rozumím, ale tímto
jazykem nemluvím.
Peter Futák, vedoucí Městského
muzea ve Veselí n. Mor., Kuželov
V kraji, kde má
téměř
každý
nějaké příbuzné na Slovensku,
případně
některý z rodičů je
původem Slovák,
jako například
můj otec, byly oba jazyky zcela
běžné. Dnes už tomu tak bohužel
není. Po rozdělení bývalého Československa se oba jazyky dost
odcizily. Přesto nevidím jediný
důvod, proč by se v regionálním
tisku nemohla slovenština objevovat. Rozumím jí velice dobře.
Národnost mám totiž slovenskou,
ženu horňáckou.
Pavel Navrátil, úředník, Kyjov
Já jsem z generace, kdy jsme
se ve škole učili
slovensky a kdy
v televizi bylo
slyšet
češtinu
namíchanou se
slovenštinou. Co se týká toho
namíchání, tak nejlepší byl prezident Husák, který mluvil k lidu
československy (úsměv na tváři).
Mně to tedy problémy nedělá, ale
nevím, co ta mladá generace?!
Takže to doporučuji osvěžovat.
Dokonce si myslím, že by se mělo
učit i horňácky (dlouhý smích).
Monika Štrokajová, nezaměstnaná, Prušánky
Není to na škodu a vůbec mi to
nevadí. Hodně
lidí tento jazyk
vůbec neovládá.
My jsme vyrůstali
v době Československa, tak nezapomínáme a ještě
rozumíme. Proto stále nerozlišuji
Česko-Slovensko! Pochopitelně,
že média by měla dávat úměrný
prostor, i když zase ne moc velký.
Například v novinách nejvíc tak
čtvrt strany.
Dagmar Štěrbová, vedoucí provozu, Uherský Ostroh
Říkám jednoznačně ne! Není to
vůbec zapotřebí.
Zaměstnáváme
Slováky a nechtějí
vůbec komunikovat česky! Když jedeme na Slovensko, tak taky musíme „hovoriť“ po
jejich. Jinak už několik let máme
každý samostatný stát!
Veronika Hráčková, lidová šička,
Uherský Ostroh (Slovenka z Dubnice nad
Váhom)
Kedysi sme boli
Slovenská republika, tak sme fungovali tak. Teraz,
keď vlády chceli
rozdelenie, máme
každý svoju reč,
svoje média. Takže je to zbytočné. Malé deti aj tak už nerozumejú reči ani od vás, ani od nás.
Jan Korvas, důchodce, Veselí nad
Moravou
Nevidím důvod, proč?! Spíše
bych doporučoval, aby se psalo
a mluvilo nářečím z různých
míst Slovácka.
Horňáčtina
je
nádherná!
Jan Hozák, starosta obce, Javorník
Kdyby
bylo
dvacet procent
v novinách ve
slovenštině,
vůbec by mně to
nevadilo! Jsme
tady
sousedé
a máme s nimi dobré vztahy!
Tomáš Prachař, fotbalový trenér,
Velká nad Veličkou
Sem tam by se
slovenština měla
v našich médiích
objevovat, aby se
tato řeč osvěžila.
I kvůli mladší
generaci. Nemělo by se na ni zapomínat. Byli
jsme přece dost dlouho Československo.
Připravil Antonín Vrba
HODONÍN – Masáž srdce,
umělé dýchání z úst do úst, ošetření zlomeniny nebo zastavení
tepenného krvácení si mohly minulou středu dopoledne
vyzkoušet děti z hodonínských
škol. Před zimním stadionem
si pro ně v rámci Dětského dne
bez úrazu připravili preventivní přednášky spojené s prohlídkou techniky také záchranáři,
hasiči a městští strážníci.
Červnový termín akce zvolili
organizátoři záměrně. Blížící se
prázdniny jsou totiž co do počtu
úrazů dlouhodobě nejhorší.
„Kromě volna tomu napomáhá
i stále větší nabídka sportovního
vyžití. Nejrizikovější jsou z tohoto pohledu děti na druhém stupni
základních škol. Statistiky říkají, že každé čtvrté dítě je u nás
ošetřeno kvůli úrazu. Zatímco
úmrtnost se díky kvalitní zdravotní péči snižuje, trvalé následky a nemocnost nadále přetrvávají,“ popisuje Hana Zapletalová
z hodonínské pobočky Státního
zdravotního ústavu.
Důležitou prevencí je podle ní správné vyhodnocení rizik
a zodpovědný přístup. Zdůraznila například používání přileb a chráničů při jízdě na kole
nebo in-line bruslích. V případě
samotného úrazu klade důraz na
první pomoc. „Může být poskytnuta už jen tím, že školák zavolá
zraněnému kamarádovi záchranku. Zkušenosti máme poměrně
dobré, děti se umí zorientovat
a nepanikaří. Záleží ale i na okol-
nostech,“ upřesnila Zapletalová.
V podobných případech se
často hraje o čas. „Pokud zraněný nedýchá, bývá včasné zahá-
jení resuscitace otázkou života
a smrti. Masáž srdce a umělé
dýchání přitom může zvládnout
i dítě. Snažíme se jim na figu-
rínách vysvětlit, jak,“ nastínila
učitelka kyjovské zdravotnické
školy Olga Kostýlková.
LUDĚK DURĎÁK
Zapomenutá listerióza? Pozor by si měly na tuto
infekční nemoc dávat hlavně těhotné ženy
REGION – Zákeřné infekční onemocnění listerióza se do
hlubšího povědomí lidí dostalo
před dvěma roky, kdy se v celé
republice rapidně zvýšil počet
nakažených osob. Nemoc tehdy
zasáhla i náš region. Přestože je
podle odborníků nyní situace
klidná a není důvod k panice,
určitá pravidla by se rozhodně
neměla podceňovat.
Při současném babyboomu jsou
ohroženy hlavně těhotné ženy.
Onemocnění způsobuje bakterie
zvaná Listeria monocytogenes.
Ta se nejčastěji vyskytuje v půdě
a vodě, ale nosiči bakterie jsou
také zvířata. „Prostřednictvím zvířecích produktů, tedy masa nebo
mléka, se dostává do potravinového řetězce. Pasterizace či var
bakterii zničí. Přítomná ale zůstává v produktech, které neprošly
dostatečnou tepelnou úpravou,“
vysvětlila epidemioložka Renata
Vaverková z brněnské hygienické stanice. Nejvíce ohroženou
skupinou jsou lidé s oslabeným
imunitním systémem a těhotné
ženy. „U těhotných žen je riziko
nákazy až dvacetkrát vyšší než
u ostatní populace,“ upozornila
Vaverková.
Zatímco zdraví jedinci a děti
onemocní listeriózou jen výjimečně a její forma je velmi mírná,
právě těhotné ženy by se měly mít
na pozoru. „V těhotenství je imunita částečně narušena a bakterie
listerie jsou proto schopny mnohem lépe se v těle usídlit. U samotné matky sice listerióza obvykle
proběhne jako lehké onemocnění,
u novorozenců takto nakažených
žen ale může dojít k postižení
nervového systému a bakterie se
může dostat také do krve,“ vysvětlila epidemioložka Vaverková.
K příznakům onemocnění patří
například bolesti svalů, horečky,
ale může se objevit i nechutenství
nebo průjmy. K léčbě se používají antibiotika a jejich kombinace. Nákaze se dá přitom dobře předcházet. „Bakterie může
být například v chlazených nebo
špatně tepelně opracovaných jídlech. Hrozbu ale mohou představovat také měkké zrající sýry
a špatně umyté ovoce či zelenina.
Důležité je také dodržovat zásady
hygieny při přípravě jídel, jako je
například krájení syrového masa
odděleně a jiným nožem. Vhodné
je také pravidelné čištění lednice,“ poradil Josef Blažek, primář
infekčního oddělení kyjovské
nemocnice. PETR FRIDRICH
Domácí hospic pomáhá lidem dožít doma
KYJOV – Lidé s nevyléčitelnou chorobou a na konci své
životní pouti už nemusejí umírat anonymně v nemocnicích.
Kyjovská charita ve spolupráci
s ambulancí tišení bolesti připravila projekt domácí hospicové péče David. Rodina si tak
dědečka nebo babičku může
ponechat doma.
V Kyjově tato služba funguje pátým rokem a od ledna ji
využívá sedmnáct klientů. Stará
se o ně tým vyškolených odborníků. „Je v něm sestřička, lékař
z ambulance bolesti poskytující
odborné zázemí služby a samozřejmostí je spolupráce s obvodním lékařem i dalšími specialisty. Domácí hospicová péče je
určena těm, kteří se mohou opřít
o zázemí rodiny a preferují pobyt
v domácích podmínkách. Proto
ji nemohou využít pacienti žijící
osaměle a trpící nemocí ve stádiu
vyžadujícím terapeutické a dia-
gnostické zásahy v nemocnici,“
řekl lékař kyjovské ambulance
tišení bolesti Jiří Vyhnal.
Zájemce o službu kontaktuje
telefonicky charitu a ta vyšle ses-
tru, která na místě zjistí všechny potřebné informace. Naváže
spolupráci s obvodním lékařem
a informuje lékaře z ambulance tišení bolesti. „Doposud bylo
Služeb kyjovského domácího hospice David využilo od začátku letošního roku
sedmnáct klientů.
Foto Charita Kyjov
možné podávat infuzi nebo léky
na tišení bolesti pomocí infúzních pump pouze v nemocnicích.
Teď jsme schopni tuto specializovanou péči zajistit pacientovi i
v domácích podmínkách,“ doplnil Vyhnal.
Domácí hospicová služba není
hrazena zdravotními pojišťovnami
a charita je musí shánět, kde se dá.
„Převážně je financována z Jihomoravského kraje a další peníze získáváme od různých nadací. Hodně nás podpořila Nadace
Olgy Havlové a něco máme i
z Tříkrálové sbírky. Ještě máme
možnost oslovit sponzory, ale tam
jsou částky minimální,“ uvedla vrchní sestra hospice Blažena
Hanáková. KAREL PRCHAL
Využití domácího hospice David
rok počet
rok počet
2005 14
2006 27
2007 25
2008 41
rozhovor, inzerce
16. června 2009
strana
5
Prezident: Radost převažuje a to je hlavní zpráva z naší cesty po jižní Moravě
P
tech, ale že v něm lidé ještě stále
vycházejí normálně z domů. Stále tu žije v běžném životě a to je
hezké.
ři plavbě po Baťově kanálu
na lodi Danaj se prezident
Václav Klaus se ženou Livií sešel
s novináři. Podle jeho mínění by
se mohlo takových tiskových
konferencí na vodě konat více.
Na úvod upozornil, že je na jižní
Moravě velmi rád a není to fráze.
Váží si prý každé ze svých cest
a jižní Morava se představuje
tím nejkrásnějším, co má. „Viděli jsme a mluvili se spoustou lidí.
Člověk vnímá, čím žijí, co je trápí, z čeho mají radost. Myslím,
že radost převažuje a to je asi ta
hlavní zpráva z celé této cesty,“
podělil se o dojmy prezident na
úvod brífinku. Neodpovídal ale
pouze na dotazy novinářů. Reagoval také na otázky občanů
v Hodoníně, Petrově, Strážnici
i Miloticích. Některé z nich přináší tento rozhovor. Při rozmlouvání svého muže občas doplnila
také Livia Klausová.
n První vaší zastávkou byl
Hodonín. Zaujalo vás zde něco
konkrétního?
V Hodoníně jsem nebyl
poprvé. Podle mého je to pěkně uspořádané město, kde jsou
domečky stále pečlivěji opravené a upravené. Také lázně jsou
jiné než bývaly, když jsem tam
byl poprvé. Je zde evidentní
postup vpřed.
Livia Klausová: Mne zaujala návštěva v Moravských naftových dolech. Měli jsme tam
velmi kratinkou prezentaci, ale
dozvěděla jsem se nejen, jak se
n Myslíte, že by náš region
mohl žít z turistiky?
Určitě! Turisty nalákáte jedině
na nějaký zajímavý nápad a myšlenku… Očekávání, že turisté
přijdou sami, což vidím v některých místech České republiky, je
mylné. To se prostě neuskuteční.
Chce to nápad a přidat k tomu
nějakou zvláštnůstku. To se musí
ale zrodit přímo tady mezi vámi.
hledají zdroje, ale i o sanaci ekologických problémů.
n Za svůj život jste už určitě
navštívil celou řadu zemí. Kde
se vám líbilo nejvíce?
Každá země je pěkná. Pro mě
určitě platí, že bych se z České republiky nikam nestěhoval.
Jsem velmi rád, že žiji právě tady.
Ostatní země jsou krásné. Z mého
pohledu je pěkné je všechny navštívit, ale nestěhovat se tam. Myslím, že máme být tady.
Livia Klausová: Čím více
zemí člověk navštíví, tím více si
váží toho, co má doma. A je úpl-
ně správné, že pro ty, kdo jsou
z Jihomoravského kraje, je pro
ně tím nejhezčím krajem a pro
ty z Petrova je pro ně jejich obec
nejhezčím místem. Tak to má
být. Takže cestujte a dívejte se,
abyste viděli, co je doma krásného.
n Jaký je váš vztah k folkloru?
Když tady zazní nějaká cimbálová muzika, tak se zaradujeme
a zároveň litujeme, že musíme
hned odjíždět. V Petrově jsme ale
viděli, že se tu do krojů nestrojí jen při speciálních příležitos-
n O vás je známo, že jste
byl proti vstupu České republiky do Evropské unie. Dnes
jdou z EU do našeho regionu
stovky milionů korun, za něž
se už vybudovala spousta nejrůznějších věcí. Myslíte si, že
by se peníze na tyto aktivity
v republice našly, kdybychom
v EU nebyli?
Debata není o vstupu a nevstupu do Evropské unie, ale jak EU
funguje. Když jsem řekl před
volbami, že jsou to v řadě ohledů
sporné volby, tak se všichni divili. Nyní každý oslovený politik
řekl, že jsou to takové zvláštní
volby a lidé je neberou vážně.
Všichni to ale říkají anonymně,
protože nepatří k bontonu o něčem takovém hovořit. Bavme se
o tom, jakou si Evropskou unii
udělat. Myšlenka, že by byla
nekritizovatelná, tak to už bychom byli jako v komunismu.
Sovětský svaz byl také nekritizovatelný. Stejně kritizovatelná
je ale i EU. Hledejme, co s ní
udělat, aby to byl funkční celek
a současně i demokratický. Jen
a jen o to mně jde. O nic jiného
mi nikdy nešlo. O tom je také
celá nadsazená debata o Lisabonské smlouvě. Odlišme vstup
do EU od bytí v EU. To jsou dvě
úplně odlišné věci.
n A otázka peněz, které
dostáváme do regionu?
Vážení, drtivá většina z těchto peněz jsou peníze českých
daňových poplatníků, které jsou
různým způsobem přerozdělovány. Některé zůstávají v centru, jiné jdou do regionů, některé
jdou přímo do Hodonína, Petrova, jiné jdou do Evropské unie
a z nich se ty peníze zase vrace-
jí. Myšlenka, že veškeré investice, které se u nás dělají, jsou
z EU, není pravdivá. Takhle se
na to nedívejte! Já doufám, že
až příště dojedeme, tak v Hodoníně nebo ve Strážnici nebude
jen vlajka Jihomoravského kraje a EU, ale doufám, že tam ještě nadále zůstane i vlajka České
republiky.
n Chtěl jste být už v dětství
prezidentem?
Tehdy jsem samozřejmě nevěděl, čím jednou budu. Doma mně
ale bylo vštěpováno to hlavní,
co bych přál všem dětem: aby
se člověk o něco snažil, učil se,
neproflákal zbytečně svůj čas
a každou minutu dne zaplnil něčím pěkným.
LENKA FOJTÍKOVÁ,
foto 2x Filip Fojtík
PALUBKY – PODLAHOVKY
JOSEF TRUMPEŠ
Dřevěné i plastové
PARAPETY vnitřní i venkovní
Plovoucí podlahy, PVC, koberce
PLOTY – PLOTOVKY
OSB desky, střešní latě
Dveře – obložky
Léto se blíží, tak neváhejte a opatřete Vaše střešní okna tou nejmodernější
ZATRAVŇOVACÍ PLASTOVÝ SYSTÉM
zastiňující technikou. Teď nově v širších barevných variantách.
ODVĚTRANÉ FASÁDY
Odbornou montáž doplňků i kompletního systému VELUX Vám provede certifikovaná firma:
Trumpeš Josef tel. 777025867, www.sadrokartony-trumpes.cz, [email protected]
1298
Areál Velkých kasáren Hodonín, tel. 518 359 515, 603 879 333
1812
R i g i f o r m , s . r. o .
sádrokartonové systémy
střešní okna • tepelná izolace • kazetové podhledy
NYNÍ NOVINKA: PLOVOUCÍ PODLAHY ZA ZAVÁDĚCÍ CENY
Doprava materiálu zajištěna.
Pondělí – pátek 730 – 1600
Rigiform, s.r.o., Čajkovského 45,
(areál velkých kasáren) Hodonín 695 01
Tel./fax. 518 341 345, mob. 602 739 698
e-mail: [email protected]
1953
plastová okna a dveře
JIKO
eurookna
Štefánikova 23, HODONÍN
tel./fax: 518 367 649, mob. 724 707 932, 736 675 361
e-mail: [email protected]
• žaluzie
• sítě proti hmyzu •
• parapety •
• zednické zapravení •
%
SLEVY až 40
www.jiko-okna.cz
• zateplování budov •
Vyměření, demontáž, doprava ZDARMA
1037
1512
Akce do konce června
100.000 Kč za 1.999 Kč
200.000 Kč za 3.999 Kč
1849
!! Registry neřešíme !!
Důchodci, ženy na MD, OSVČ
zaměst. i pro nezaměstnané
Až do 500.000 kč bez zástavy
Tel.: 606 / 78 58 39
1954
- nám. 17. listopadu 5, 695 01 Hodonín
(najdete nás naproti staré polikliniky za sochou T. G. Masaryka)
1955
e-mail: [email protected]
telefon 518 346 888, fax 518 341 974, mobil 774 551 119
[email protected], www.naseslovacko.cz
kontakty, archiv, inzerci ... najdete na
www.naseslovacko.cz
16. června 2009
prezident na slovácku
strana
6
Prezident začal v Hodoníně pohárkem vína a končil v milotickém zámku
Když se lidé dozvěděli, že prezident přijede do Strážnice lodí, tak most u přístaviště doslova obsypali. Každý chtěl získat to
nejlepší místo, odkud pořídí exkluzivní záběry do domácí videotéky.
První dáma dostávala na návštěvě samé květiny. Nejinak tomu bylo i před strážnickým dětským domovem.
Svou návštěvu Milotic stvrdil prezident podpisem na ručně vyrobený papír. Nepoužil přitom žádné značkové pero
ani husí brk. Stejně jako ve staré škole musel pero nejprve namočit do kalamáře. „Hlavně, ať neudělám žádnou
kaňku,“ strachoval se a ještě před vlastním podpisem
pero utřel do papírového ubrousku.
Bývalá pracovnice hodonínských lázní Marie Holešinská se protlačila přes dav lidí, aby Václavu Klausovi stiskla ruku a
krátce jej pozdravila. „Jste třetí prezident, kterého vítám. Prvním byl v sedmačtyřicátém roce Edvard Beneš, když projížděl
Hovorany. Tenkrát jsem byla ještě děcko. Potom jsem pozdravila Václava Havla před hodonínskou Galerií výtvarného
umění,“ uvedla sedmdesátiletá pamětnice, která v lázních pracovala šestnáct let. „Václav Klaus je velice milá a příjemná
osobnost,“ sdělila krátce po setkání.
HODONÍN,
MILOTICE,
STRÁŽNICE – „Jsem velice ráda, že mohu svého muže
doprovázet na cestě po Jihomoravském kraji. Doufám, že
budu mít příležitost alespoň
někomu z vás stisknout ruku.
Těší mě, že jste nás přišli přivítat,“ zahájila setkání s občany
před hodonínskou radnicí první dáma Livia Klausová. Ještě předtím ale stačila se svým
manželem na uvítanou ochutnat dobré víno a zakousnout se
do koláčků.
Na náměstí přišlo hodně lidí.
Nechyběla ani drobotina ze školky. „O panu prezidentovi jsme
si vykládali, a tak jsme se na něj
přišli podívat. Děti se hrozně
těšily,“ uvedla učitelka hodonínské mateřské školy Lužní Lenka
Lužová. Původně chtěla hlava
státu na vlastní kůži vyzkoušet
„Přijeli jsme zkontrolovat, jestli tady roste ona lípa, kterou
jsme zasadili před šesti lety. A ona roste. To je dobré zjištění.
Asi se o ni dobře staráte,“ řekl před stromkem v lázeňském
parku prezident. „Jen musíme dávat stále novou cedulku
s označením, protože nám ji pořád někdo krade,“ prozradil ředitel Lázní Hodonín Milan Sýkora. „Tak ji udělejte
z něčeho, co se nekrade,“ bystře zareagovala hlava státu.
kvalitu služeb lázní při nějaké
proceduře. Ale když zjistila, že
na návštěvu je vyhrazeno pouhých dvacet minut, návrh zavrhla. „Za tu dobu bychom vás mohli tak akorát vyfotit ve vaně,“
zavtipkoval hodonínský starosta
Lubor Šimeček.
Prezidenta ale v lázních zaujala speciální vana s dvířky. „Loni
jsem podstoupil operaci kyčle a několik týdnů pak pobýval
v podobném zařízení. Nejšílenější věcí po zákroku bylo vylézt po
schůdkách na kraj vany, přehodit
tam operovanou nohu a spustit
se dolů. Ve vašem balneoprovozu mě fascinovala vana s dvířky.
Nikdy jsem nic podobného neviděl,“ vysvětlil svůj údiv Václav
Klaus. Aby jej vedení lázní opět
nalákalo do svého provozu, věnovalo prezidentskému páru týdenní
pobyt v tomto léčebném zařízení.
„Mít týden dovolené po třech
letech by bylo fajn. Ale dovolenou považujeme za barbarský
přežitek minulého století, který
už v dnešní moderní době neexistuje,“ vysvětlil Klaus.
Potom se limuzínová karavana
přesunula k Moravským naftovým dolům a následně zamířila
do petrovských Plžů a Strážnice.
Závěrečná
zastávka
byla
v Miloticích na zámku. Své povídání s občany v parku pod širým
nebem ale musel kvůli dešti zkrátit. „Je mi to nepříjemné, když
mám nad sebou deštník a vy tady
moknete,“ řekl Klaus. Čekalo
na něj ještě setkání se zastupiteli
obce a prohlídka zámku. Program
v hodonínském okrese zakončila večeře v zámecké oranžerii
s poslanci a senátory zvolenými
za Jihomoravský kraj.
Stranu připravil Karel Prchal
Prezidentova manželka si vyhradila celé úterní odpoledne pro obyvatele dětského domova ve Strážnici. Ten se zapojil do
projektu Startovné do života Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Díky tomu mohou děti do odchodu
z domova naspořit až padesát tisíc korun, které pak využijí k vybavení domácnosti, zaplacení nájemného, na další studium
nebo zařízení podnikatelské dílny. „Přijela jsem tak trochu na kontrolu a ráda bych věděla, jak s těmi penězi děti naloží,“
řekla Livia Klausová. Před odchodem všem obyvatelům domova složila velkou poklonu. „Ještě jsem nenavštívila domov,
kde by se děti uměly tak hezky vyjadřovat a mluvit. V řadě podobných zařízení je to problém,“ dodala na závěr.
V interiérech milotického zámku si Václav Klaus našel malou chvilku na debatu s místními zastupiteli.
Livia Klausová při plavbě lodí po Baťově kanále si užívala výhledu do krajiny na
horní palubě.
V hodonínské radnici kmitala obsluha
oděná do slušivého stejnokroje.
Ochranka pečlivě střežila prezidentovu bezpečnost i na hodonínském náměstí, kam jej přišly pozdravit desítky lidí.
16. června 2009
prezident na slovácku
strana 7
Prezident prošel Petrovské Plže, nejvíce lidí ho čekalo ve Strážnici
PETROV, STRÁŽNICE – Čerstvě posekané trávníky, všude
čisto, pořádek a bělobou svítící vinné sklepy v Plžích přivítaly v úterním dopoledni prezidentskou návštěvu manželů
Václava a Livie Klausových.
U vchodu do areálu na ně čekal
starosta Ladislav Krůtil a místostarostka Eva Mlýnková
s krojovaným párem.
Po příjezdu jim nabídli hrozny
a víno, poté se všichni vydali do
obecního sklepa, kde se uskutečnilo krátké setkání se zastupiteli obce. To už v areálu, kde
se konají různé kulturní akce,
čekaly stovky lidí. První začali přicházet s téměř dvouhodinovým předstihem. „Těším se!
Nic podobného jsem nezažila,
proto si takovou událost nemohu nechat ujít,“ svěřila se pětasedmdesátiletá Alžběta Salčáková z Petrova, která se na setkání
nastrojila do kroje. „Paní místostarostka mě požádala, abych
panu prezidentovi naškrábala
deset kraslic. Jsou na nich takové
našinské vzory, které mě naučila
maminka,“ prozradila další krojovaná návštěvnice, třiasedmdesátiletá Marie Opavská.
Připravení byli ale i vinaři.
Nikdo nevěděl, jestli pan prezident nenakoukne právě do jeho
sklepa. „Co pamatuji, tak největší sláva tady byla, když mi bylo
deset let. Tehdy se zde v září
roku 1939 uskutečnily první
Národopisné slavnosti. Bydleli
jsme ve Strážnici, ale tatínek byl
původem z Petrova, proto jsme
sem přišli. Když se zpívala česká
hymna, němečtí vojáci salutovali,“ zavzpomínal letos osmdesátiletý spolumajitel sklepa číslo
dvacet čtyři Jan Košťuřík. Poté
připustil, že návštěva pana prezidenta je v jeho životě zatím největší událostí. Jeho sklep, jehož
stáří památkový úřad odhaduje
na 350 až 380 let, ukrýval spoustu dobrých vzorků vína. Nakonec
do něj ale pan prezident nezašel
a s mužem si jen venku podal
ruku.
Při krátkém setkání s občany
prozradil, že v Petrově nikdy
nebyl, jen tudy občas projížděl,
takže moc dobře ví, jak domácí
trápí frekventovaná silnice. A že
když slyšel o Plžích, myslel si
nejdříve, že jde o nějakou farmu na hlemýždě. Paní Klausová
zase pochválila výborné koláčky
z pekárny ve Tvarožné Lhotě.
Poté černými limuzínami odfrčeli do přístaviště Baťova kanálu,
odkud vypluli směrem do Strážnice. Zde je přivítal starosta Risto
Ljasovský, aby společně zamířili do zámku, kde byl pro vzácné
hosty i starosty z okolních obcí
připravený oběd. Po něm následovala módní přehlídka studentů
strážnické oděvní školy. Podle
reakcí pana prezidenta i jeho ženy
se modely oběma velmi líbily.
Návštěvu Strážnice prezident
ukončil na náměstí setkáním
s občany a poté navštívil i radnici, kde na něj už čekali zastupitelé města. Podle Václava Klause ho přišlo ve Strážnici přivítat
nejvíce lidí.
Stranu připravila LENKA FOJTÍKOVÁ
Nejeden z petrovských školáků si domů přinesl jako suvenýr prezidentův autogram. Děti z Rohatce zase hlavu státu vítaly
v přístavišti Baťova kanálu. „Do Petrova to máme sedm kilometrů, já odsud pocházím, a navíc bydlím u Baťáku, který obě
obce spojuje. Tak jsem si řekla, že si s dětmi uděláme výlet a pozdravíme pana prezidenta právě tady,“ řekla třídní učitelka
rohateckých šesťáků Ludmila Bederková.
Když slyšel prezident Václav Klaus poprvé o petrovských Plžích, myslel si, že se zde, stejně jako ve Francii, pěstují hlemýždi. Na místě pak byl mile překvapen krásou historických sklepů.
Livia Klausová neodolala a hned po nástupu na loď Danaj zašla na horní palubu, aby pozdravila přihlížející.
Po obědě studenti Střední oděvní školy ve Strážnici připravili pro vzácné hosty krátkou módní přehlídku. Podle kladných reakcí se manželům Klausovým
modely líbily.
Od představitelů obcí a různých institucí si prezidentský pár kromě úsměvů
odvážel také spoustu zajímavých darů. V Petrově dostali sadu škrábaných kraslic. Obecně prospěšná společnost Baťův kanál zase manželům věnovala keramickou plastiku převozníka na loďce ve tvaru kotvy z dílny veselského keramika
Vladimíra Groše. Národní ústav lidové kultury mimo jiné věnoval obraz akademického malíře Františka Cundrly a starosta města Risto Ljasovský Klausovým
daroval knihu o řezbáři Františku Gajdovi včetně jedné z jeho soch. Všude byly
součástí darů láhve vína.
Václav Klaus byl na roztrhání. Jen ve Strážnici a Petrově si potřásl rukou s desítkami lidí. S mnohými krátce pohovořil. Ke všem byl milý a vstřícný.
Ve Strážnici přišlo na náměstí pana prezidenta přivítat nejvíce lidí. Pokud se chtěl
někdo s hlavou státu zvěčnit, jako tento chlapeček, tak mu Václav Klaus vyšel
vždy ochotně vstříc.
V Petrově prezidentskou návštěvu vítal krojovaný pár. Lucie Opavská (23)
z Petrova a její přítel Josef Brandstieller ze Strážnice (30) jsou členy folklorního
souboru Danaj.
inzerce
16. června 2009
strana 8
1916
kuchyně
na míru
Násedlovice
mobil: 777 187 424
Vestavěné
skříně
renovace
dveří a schodů
Eurookna • eurodveře
1946
1835
Největší prodejce
podlahových krytin v regionu
s bezkonkurenčně nejširším
sortimentem koberců, PVC,
laminátových podlah.
Rozvoz a pokládka zdarma.
Měšťanská 4142,
Hodonín
% 518 610 272
% 603 306 533
www.artekon.cz
[email protected], tel. 518 346 635, 777 332 985
1956
Komenského 1356, Kyjov
1936
e-mail: [email protected]
ČERVEN 10% SLEVA
1945
ZŠ a MŠ Veselí nad Moravou, Hutník
Nabízí žákům, kteří ve školním roce 2009/2010
půjdou do 6. ročníku – rozšířenou výuku
v rámci povinně volitelných předmětů.
Mohou si vybrat z následující nabídky:
1. Druhý cizí jazyk - angličtina 2. Druhý cizí jazyk - němčina
3. Matematika-informatika
4. Tělesná výchova
Tuto možnost mohou využít i žáci, kteří budou navštěvovat vyšší ročníky základní školy.
Veškeré informace získáte na telefoním čísle:
518 323 285 nebo tel., fax 518 323 221
Kontaktujte nás na adrese: Hutník 1456, 698 01 Veselí nad Moravou
nebo el. adrese: [email protected]
S naší školou se můžete blíže obeznámit na www.zshutnikves.cz,
nebo osobní návštěvou
1958
1957
e-mail: [email protected]
1813
1947
fotoreportáž 16. června 2009
strana 9
Starý Poddvorov byl čtyři dny hlavní obcí Evropské unie
C
o se ještě nedávno zdálo být utopií, se uskutečnilo. Ve Starém
Poddvorově a okolí zněly jazyky mnoha zemí. Obec na Podluží
s necelou tisícovkou obyvatel, český člen Evropské charty venkovských obcí, přivítal vyslance ze všech členských států. Omluvili se
pouze Bulhaři. Přípravy byly dramatické co do získávání financí a také
zajišťování ubytování tak, aby hosté byli pohromadě. Nakonec se díky
kraji a dalším sponzorům podařilo vybudovat nové přírodní hlediště,
delegáti bydleli také u rodin v sousedním Novém Poddvorově, Dolních Bojanovicích nebo Čejkovicích. „Jsou nadšení a mnozí nečekali,
že se u nás dá udělat taková akce. Někteří delegáti ze západní Evropy
si dokonce psali o prospekty, aby vůbec věděli, kam jedou,“ uvedla
starostka Marie Bůšková a ocenila také práci místních, kteří pracovali,
pekli, uklízeli a věnovali se cizincům a programu. Ten přímo v místě
zahrnoval například košt vín, kulinářský večer, tanec při moderní hudbě i dechovce nebo dětské hody. Vyslanci evropských obcí se také plavili po Moravě z Rohatce do Hodonína, navštívili školy v Čejkovicích
a Bojanovicích, krytý bazén a kuželky v Ratíškovicích, sportovní halu
v Lužicích, autobusy je zavezly také do Lednice nebo Kyjova. Starostové absolvovali seminář na čejkovickém zámku na téma školství,
zemědělství a místního rozvoje se zástupci kraje a ministerstev.
Oboustranné přijetí bylo srdečné. „Bude to zážitek, už se to nemusí
v životě opakovat, dorozumíme se, jak to půjde,“ těšila se jedna z hostitelek Markéta Winklerová.
Delegáti se sjížděli celý čtvrtek, někteří i po půlnoci. Měli také jedinečnou možnost poznat u nás všechny druhy počasí. První dny chladné
a deštivé, v závěru pak horké slunečné. Nálada se uvolnila hned na
úvodním koštu vín, na který dali zahrádkáři dohromady 154 vzorků.
Mezi prvními dorazil na Slovácko
zástupce Irska Cashel Niall Gregory.
Archeolog přijel vlakem na hodonínské nádraží, do Poddvorova se pak
svezl s naším redaktorem.
„Přispěli i vinaři z okolí. Hodnocení necháváme na hostech. Například
Italům chutnal Sauvignon, Portugalci byli na sladší Tramín, Němci
srovnávali s jejich veltlíny, úspěch mělo i růžové,“ konstatoval Jaromír Štětka. Rodiny se hostům věnovaly i soukromě. „Nevěděli jsme,
kdo na nás připadne a měli jsme u nás tři Polky. Zavedli jsme je mezi
řádky, protože u nich vinohrad neznají. Ale přivezly si i svoje kroje.
Nemůžu si to vynachválit, domluvili jsme se na všem a dokonce jsme
byli pozváni k nim,“ řekl Vladimír Komosný. „K nám přijel z Rumunska pravoslavný kněz s dcerou. Tak jsme je vzali na pravoslavnou mši
do Hodonína a na mikulčický památník. Byli úplně nadšeni. Hodně
jsme se ale nasmáli při jídle. Neznali český knedlík, který byl ke kačeně se zelím. Mysleli si, že je to chleba, příloha do ruky,“ líčila Drahoslava Veselská.
Všechno muselo skončit, putovní talíř pro příští rok převzala polská
delegace. Loučili se také Finové. „Byli jsme překvapeni, že i u nás na
vesnici řešíme podobné problémy. Moc odlišností opravdu nevidím,
možná folklor,“ svěřila se Tertuu Kortu. Prezident charty, Nizozemec
Frans Ronnes, nešetřil chválou: „Poddvorov má jen dvě ulice, ale připravil bohatý program a hodně nám ukázal, lidé byli všude velmi přátelští. Jako učitel jsem překvapen vaším výukovým systémem a kolik
místa mají školáci k dispozici,“ řekl nám a na slavnostním ukončení
v čejkovickém kulturním domě pochválil organizátory: „Ukázali jste
nám nejen jednu obec, ale celý kraj. Z toho by si měla Evropa vzít
příklad. A žádám o svolení, abychom záznam z tohoto setkání mohli
promítat v regionálních televizích všech států,“ uzavřel prezident za
potlesku.
IVO CENCINGER za přispění Luďka Durďáka
Markéta Winklerová ubytovala dvojici Rumunů v dětském pokoji.
Padalíkovi hostili skupinu delegátů z Portugalska a vyvěsili vlajky.
Zahajovací průvod všech delegátů provázel déšť a chladno, místní lidé ale zahraniční výpravy vítali s úsměvem.
Dívky u recepce s vlajkami pro delegace.
Děvčata z Finska se hned při zahájení seznamovala s místními kluky.
Organizátoři připravili pro hosty kromě výletů do okolí také prohlídku Templářských sklepů v Čejkovicích.
Páteční večer patřil kulinářským vzorkům od každé delegace.
Hosté dostali na památku džbánky s motivem poddvorovského větrného mlýna. Dole stříbrný putovní talíř charty
s nápisem People Meet People, vyjadřujícím její poslání.
Litevčanky si sdělují dojmy na koštu připraveném místními zahrádkáři.
Hosté z celé Evropy mohli poznat i místní folklor, ve Starém Poddvorově se zároveň konaly dětské
hody. Nahoře verbíři, dole průvod, na obou snímcích místní děti v krojích.
Starostka Starého Poddvorova Marie Bůšková dostala na památku od prezidenta charty Franse Ronnese z Nizozemska obraz sjednocené Evropy.
inzerce
16. června 2009
strana 10
Řádková inzerce a společenská kronika - možno zadávat i na www.naseslovacko.cz
!!! Nově otevřeno !!!
Blahopřání
Levné a kvalitní
Dne 17. června 2009 oslaví své 16. narozeniny
naše vnučka LUCINKA ČECHOVÁ z Hodonína.
Hodně štěstíčka, zdravíčka, úspěchů ve škole a
v atletice přejí babička a děda Neumannovi a
prababička a pradědeček Malíkovi.
KUCHYNĚ
• návrh na PC a zaměření ZDARMA
• 40 typů dvířek, 70 odstínů
KOBERCE
• POKLÁDKA + DOVOZ
• metráž, běhouny, PVC
• OBŠÍVÁNÍ KOBERCů
Velkomoravská 83 (naproti mlékárny)
Hodonín, tel. 603 470 145
Poděkování
1824
KDU-ČSL děkuje všem voličům, kteří nám věnovali svůj hlas
ve volbách do Evropského parlamentu.
Zuzana Roithová, Jan Březina, OV KDU-ČSL Hodonín
Pozvánka
Základní škola v Moravském Písku oslaví 150. výročí školy
ve dnech 19.–21. června 2009.
Program oslav:
• pátek 19.6. v 19.00 Slavnostní zahájení v tělocvičně haly
• sobota 20.6. v 9.30 Te Deum v chrámu sv. Anny, 10.30 - Zahájení oslav u školy, 11.00 hod.- Prohlídka školy pro pozvané
hosty, 14.30–18.00 Slavnostní akademie, Otevření výstavy pro
veřejnost v ZŠ, 20.00 - Taneční zábava se skupinou Artemis na
stadionu
• neděle 21.6. 10.00 –16.00 - Výstavy v budově školy, 17.00 Ukončení oslav 150. výročí školy. Všichni jsou srdečně zváni
Vzpomínky
Dne 22. 6. 2009 si připomeneme 100. výročí narození paní
PAVLÍNY MRKÁVKOVÉ z Dubňan a dne 12. 6. 2009 101.
od narození jejího manžela, pana ANTONÍNA MRKÁVKA.
Za vzpomínku děkuje vnučka Ing. Ludvíka Miková s rodinou
nProdám třešně, meruňky, včelí med.;
Levně.Tel. 518 626 583
nProdám luxusní proutěný kočárek
Nostalgie; vyrobený na zakázku. Barva
hnědo-béžová. Peřinky, slunečník a slída v
barvě kočárku. Tel. 605 848 303
nProdám vrata bílá, dvoukřídlá,; nová,
160x200 cm se zárubní. Vrata garážová dřevěná, laťková, zateplená 240x200 cm + rám
železný - 3 roky použité. Tel. 518 341 839
nProdám starší matrace z koňských
žíní.; Tel. 721 293 562
nProdám konzumní brambory.; 1 kg za 3
Kč. Výborný stav - neklíčí. Tel. 721 328 537
nProdám 6-metrový stavební vrátek v
dobrém stavu.; Cena 5000 Kč. Tel. 774
995 843
nProdám stavební buňku, roz. 3x6 m,;
plechový sklad roz. 3x6 m. Cena dohodou.
Tel. 723 154 612
nProdám nehašené vápno 1 600 kg.;
Cena dohodou. Tel. 723 154 612
nProdám 3 pulty na noty a klasický
psací stroj.; Cena symbolická. Tel. 518
372 673
nProdám větší množství starších
cihel.; Tel. 721 030 106
nProdám fasádní polystyren; tl. 5 cm42 Kč/m2, 8 cm-68 Kč/m2, 10 cm-85 Kč/m2.
Tel. 776 636 272
nProdám tepelně izolační vatu do
stropů a podkroví; tl. 18 cm-126 Kč, 16
cm-114 Kč, 12 cm-87 Kč, 10 cm-74 Kč, 6
cm-42 Kč, 5 cm-36 Kč. Tel. 776 636 272
KOUPĚ
Odešel tiše večerní tmou, odešel tiše s bolestí svou. Dne
19. června vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana PAVLA ZOUBKA
z Vracova.
S úctou vzpomínají manželka, synové Pavel a Milan s rodinou.
Pohřební
služba
Josef Příkazký, Petrov 48
NEMOVITOSTI
Tel. 604 839 410
Kompletní
zajištění pohřbu
Kancelář Strážnice, U podjezdu,
Tel. 723 490 967
1839
1798
PRODEJ
n www.OK-TOP.cz nabízí; krbová
kamna-ohřívače-kotle-radiátory. Splátkový prodej. Tel. 728 519 538
n www.krbova-kamna-akce.cz
1753
12,5
12,5
77
111
133
Velkomoravská 3543/87 Hodonín
602 830 481
1831
1132
nProdám dětské kolo na 7–12 let.; Tel.
732 453 206
n Pronajmeme skladové prostory;
o velikosti 1 300 m2, dále sklad vína o
kapacitě 1 mil. litrů. Zájemci, volejte na
737 239 982
BYTY
prodám
nPRODEJ BYTŮ v KYJOVĚ.; Poslední
volné byty 1+kk, 2+kk, 3+kk. Novostavba
je zateplená, plastová okna s žaluziemi.
Vlastní vytápění, samostat. měřiče energií,
společ. prostor za domem, sklep, kolárna.
Tel. 607 542 139
nProdám DB 2+1 v HO, sídl. Jihovýchod.; Do OV cena 820 000 Kč. Plast.
okna, DIGI TV, internet. Jádro původní. Tel.
720 129 094
nProdám byt 3+1 v OV v centru Hodonína.; Celková rekonstrukce paneláku
- plast. okna, zateplení, fasáda, rozvody
vody, stupačky. K bytu komora, sklep. Rozloha 70 m2. Cena po slevě 1,4 mil Kč. Tel.
777 936 143
nProdám nebo pronajmu byt 2+1 ve
Veselí nad Mor.; Po celkové rekonstrukci, včetně nábytku na míru. Od října 2009.
Cena dohodou. Tel. 511 116 643, 737 514
575
n Prodám 3+1 s lodžií a šatnou
v Kyjově, ul. Kollárova,; 5. patro, s
možností převodu do OV. K bytu náleží
do užívání sklep, sušárna a mandlovna.
Dům má nový výtah, opravené sklepy.
Parkování před domem. Cena dohodou. Pěkný. Ne RK!! Tel. 604 803 867
nProdám pěkný byt 3+1 s lodžií v
Hodoníně.; Osobní vlastnictví, 75 m2, klidná a atraktivní lokalita. Cena: dohoda jistá.
Tel. 774 740 640
nProdám byt 2+1 v OV; s balkonem v
centru Hodonína, po rekonstrukci, podl.
plocha 64,3 m2 + sklep (ul. Tyršova 2). Ihned volný. Cena dohodou. Ne RK! Tel. 602
708 989, volat od 9.00 hod.
pronajmu
nPronajmu byt 2+1 v Kyjově.; Tel. 721
819 889
nPronajmu byt 3+1 v Kyjově na sídlišti
U Vodojemu.; Tel. 721 954 835
nNabízím pronájem bytu 2+1 v ul.
Polní, Hodonín.; Dům je zateplený, plast.
okna, pěkný. Cena celkem 8 000 Kč/měs
(inkaso i nájem). Jen solidním zájemcům
- smlouva, 2 nájmy vratná kauce. Tel. 608
639 838
nPronajmu nadst. byt 5+1 v RD v centru HO,; dvě koupelny, krb, klima, garážové
stání, dvůr s terasou. Cena 12 500 + inkaso. Tel. 774 442 800
nPronajmu garsonku v RD v centru
HO,; cca 30 m2. Cena 6000 včetně inkasa.
Tel 774 442 800
nPronajmu provozovnu v RD v centru
HO.; Cena 6000 Kč včetně inkasa. Vhodné
pro kadeřnictví, kosmetiku, masáže. Tel.
774 442 800
nPronajmu byt 2+1 v HO-zařízený.;
8 500 Kč vč. inkasa. Volný od 1.8.2009. Tel.
724 323 776
nPronajmu 3+1 v Dubňanech.; Tel. 602
502 988
nPronajmu byt 2+1 v HO, Cihlářská
ul.,; nezařízený, v přízemí. Cena 8 000
Kč/měs. Platba 1 měsíc předem.Volný od
1.7.2009. Tel. 724 589 324
SÍDLO: Komenského 53, Kyjov,
e-mail:[email protected], mobil: 774 430 040
Prodej st. pozemku v Mistříně, 1604m2, šířka 10,5 m, tel. 774 430 040
260 Kč /m2
RD 5+1 Vacenovice, řadový, klidná část, IS-vše, k nastěhování, tel. 774 430 040 2.400.000 Kč / 13.238 Kč
BOV 2+1 Kyjov, Za Stadionem, plast.okna, zateplen, 1.p., zděné jádro, balkon, zahrádka 1.260.000 Kč
RD 2+kk Kostelec, IS-vše, po GO, garáž, menší dvůr, klidná část
750.000 Kč / 4.137 Kč
2
RD 2+kk Koryčany, IS-vše, dvůr, zahrada, pozemek 197m , tel. 774 430 040 dohodou
RD 2+1 Vracov, klidná část, dvůr,zahrada, IHNED VOLNÝ, tel. 774 430 040
1.320.000 Kč / 7.240 Kč
RD 5+1 Jestřabice, IS-vše, průjezd, zahrada, tel. 774 430 040 sleva 1.100.000 Kč/ 6.067 Kč
Pronájem kanceláře v centru Kyjova, 1.p., 31m2, IHNED VOLNÁ,
5.800 Kč/měsíc.včetně inkasa
RD 4+1 Svatobořice, nová koupelna, WC,dvůr, sklep, HS, zahrada, IHNED VOLNÝ 1.050.000 Kč/5.792 Kč
Prodej sklepu v D. Bojanovicích, lisovna, posezení, voda, elektřina
250.000 Kč
Pronájem kanceláří, obchodů u centra Kyjova, výtahy, rampa, park. zdarma
700-1100 m2/rok
č
Více na www.lensreality.cz
1960
Autovrakoviště Vracov
• vydáváme doklad o likvidaci
• výkup autovraků
• likvidace a odvoz ZDARMA
Prodej nových a použitých autodílů
Tel. 731 888 888, 731 999 999
426
Torenovace
Au
u
u
u
u
u
u
u
u
óth Josef
karosářské práce
lakýrnické práce
prodej autolaků zn. DUPONT
vyřízení pojistných
událostí
svařování plastů
výměna autoskel
odtahová služba
práce na stolici
518 342 912,
[email protected]
605 586 079, Nábřeží 16,
695 01 Hodonín
1664
Brněnská 33, Hodonín
Tel./fax: 518 341 541
Mob.: 604 230 900
• Byt 3+1 OV Kyjov Jungmannova
• Byt 2+1 OV Kyjov zděný
• DB 3+1 Kyjov, Kollárova
• RD 3+1 Želetice
• RD 5+1 Sobůlky novostavba
• RD 5+1 Kyjov Nětčice
Další na: www.skorcova.cz,
e-mail [email protected]
kancelář Kyjov, Svatoborská 23,
tel. 606 780 442
1959
NEJLEVNĚJŠÍ
TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
Autoservis
Sudoměřice
Tel. 775 33 40 83
Prodej a montáž tažných zařízení
na všechny typy vozidel
Š Octavia / Oct. Combi 2.366*/ 3.059**
Peugeot Partner
2.889*/4.589**
Citroën Berlingo
2.889*/4.589**
Ford Focus Combi
3.229*/4.989**
Renault Megane Scenic 3.272*/4.989**
* pevný (2 šrouby), ** odnímatelný (bajonet)
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, nezahrnují montáž a elektroinstalaci.
1345
auto-elektro
prodej
montáž
servis
• autoalarmy • centrální zamykání •
• hands free sady • autohifi •
Velkomoravská 87 (u masokombinátu)
tel. 518 340 257, mob. 777 07 57 07
1139
Prodej, výkup, leasing
AUtobazar Patka
Možnost i na úvěr
- autobazar v provozu od r. 1992.
Zprostředkuji prodej Vašeho automobilu
s přepisem, bez parkovného, výkup ihned.
Sjednání zákonného pojištění.
Autobazar PATKA, Velkomoravská 29/A
(naproti ČP ÖMV, LIDL, OBI), Hodonín,
tel. 518 342 468, 602 708 989, www.autopatka.cz
Vozidla i na internetu
1883
nProdám Š Felicia Combi, 1.3 LX,;
šedá metal. Najeto 75 000 km, výborný
stav, garážovaná. Cena dohodou. Tel. 606
349 030
nProdám Citroën C3, 1.4 HDi,; stříbrná
metalíza, r.v. 2002, najeto 62 500 km. 1.
majitel. Výbava: klima, el. okna + zrcátka a
jiné. Cena dohodou. Tel. 608 889 431
501
autobazar
maxim car
SLUŽBY
Bratislavská 2A, Hodonín
nPODLAHY - LEVNĚJI; plovoucí, PVC,
stěrky, parkety vč. renovací. Tel. 602 755
221
• zprostředkování prodeje vozidel • výkup za
hotové i protiúčtem • prodej na leasing a půjčku
s 0% akontací • dovoz vozů ze zahraničí ...
www.lpzvuk.cz
tel. 518 353 111, 776 551 735, 603 513 481
www.maximcar.cz, e-mail: [email protected]
1754
Ozvučení
kulturních, společenských a sportovních akcí
Mobilní diskotéky
firemní akce, oldies party,
plesy, pořady pro děti,
hody, karaoke show
603 501 896
1962
n Pronajmu byt 2+1 s nikou ve Veselí nad Mor.-Hutník.; 8 700 Kč/měs.
včetně inkasa. Tel. 774 551 105
INSTALATÉRSTVÍ
nPronajmu byt 2+1 v HO.; Ihned volný.
Nájem + inkaso 7000–8000 Kč. Solidní jednání. Tel. 776 010 955 - po 19. hod.
Hodonín Příční 2 tel.: 602 777 585
WWW.NOMIPLAST.CZ
n Koupím byt 3+1 nebo 4+1; od 70
m2 v klidné části Hodonína. Přednostně v Bažantnici. Tel. 774 584 358, bob.
[email protected]
AUTO-MOTO
nProdám Peugeot 405, 1,9 D,; bílá barva, r.v. 1994. Cena dohodou. Tel. 732 453
206
nProdám YAMAHA XJ600, nová STK,
barva červená, r.v. 92. Cena 33 000 Kč.
Tel. 777 989 864
ZDARMA !!!
1.990,u ČESKÉ VODOVODNÍ BATERIE OD 399,u MONTÁŽ WC KOMBI
u WC KOMBI
koupím
kompletní realitní služby
včetně vyřízení úvěru.
Výběr z aktuální nabídky:
1963
Ilčíková
Dubňany
Tel.: 606 355 941
nProdám vinohrad asi 200 hlav; a
vedle sad, kůlna na nářadí. V lokalitě
Šidleny v Miloticích u Kyjova. Informace
na tel. +420 605 524 714 nebo e-mail:
[email protected]
nProdám garáž 6x3 m v Kapřiskách v
Hodoníně; s vlastním pozemkem. Tel. 732
928 645
koupím
nKoupím zahradu v OV v okr. Hodonín.; Tel. 728 530 804
í
Letnvy
e
sl
stavební chemie
prodám
nProdám RD se zahradou v Kuželově.;
Ne RK! Tel. 603 364 055
nProdám ve Strážnici dvougenerační; rozestavěný a podsklepený RD (hrubá
stavba, 2 patra), ZP-250 m2, OP-275 m2.
Cena 2 mil. Kč. Tel. 518 334 788
nProdám rodinný domek v Hovoranech,; cena 490 000 Kč. RK nevolat! Tel.
602 553 558
n Vinohrad s lisovnou a sklepem;
prodám nebo pronajmu. 18 arů v Mikulčicích - Těšické búdy. Tel. 777 799 811
n ZP Mikulčice a.s. nabízí k prodeji
na spodní farmě malé balíky sena,
pšenici a ječmen. Tel. 605 164 581
% 518 355 211
www.kasarna.cz
Čajkovského 41
Hodonín
nLaminátovou pramici a lodní motor.;
Tel. 603 879 333
n Koupím pultový nabo šuplíkový
mražák. Tel. 775 045 453
nKoupím plastový kontejner na užitkovou vodu.; Tel. 608 612 362
nKoupím 50 l kegy.; Tel. 606 879 001
nKoupím jahody, maliny, ostružiny,;
černý a červený rybíz. Tel. 606 879 001
pronajmu
nPronajmu zahradu v Hodoníně, osada
Štěpnice,; rozloha 400 m2, ovocné stromy,
chatka. Pronájem na rok, dále dle dohody.
Po dohodě možné odkoupení. Cena 600
Kč/rok. Tel. 774 112 791
nPronajmu v červenci chatu pro 6
osob; v rekr. oblasti Pastviny-Čeložnice u
Kyjova. Chata má vybavenou kuchyňku,
WC, sprch. kout, TV, SAT, DVD. Cena 5
000 Kč/týden. Tel. 724 410 344
1840
Autobazar
„motorest rohatec“
tel. 518 359 759, 606 534 001
u MONTÁŽ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ
u VODOINSTALAČNÍ A TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL
u OPRAVY BATERIÍ ,WC,INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
u REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER NA KLÍČ
u S NÁKUPEM VÁM PORADÍ ZKUŠENÝ PRODAVAČ
1918
tetovací studio
Výkup automobilů, prodej za hotové,
na půjčky, leasing a možnost
staršího auta jako protiúčet.
Provádíme čištění interiérů
a renovace laků
www.autosoft.cz/rohatec-motorest
Otevřeno: Po - Pá 900 - 1700, So 900 - 1200
681
1879
inzerce, akce
16. června 2009
FOTO „U NÁDRAŽÍ“
Hodonín
• prodej a montáž satelitů
• příjem digitální televize
• montáž antén a set-top-boxů
tel: 603 584 620,
e-mail: [email protected]
nRekonstrukce RD, zednické a obkladačské práce,; sádrokartony, zateplení
a nátěry fasád, elektroinstalace, revize,
hydroizolace plochých střech. Tel. 602 746
212
n Maliarské a natieračské práce,;
nátery fasád - stierky - sadrokartóny plávajúce podlahy - zateplovanie. Tel.
+421 902 692 284
1961
n Provádíme pokrývačské, klempířské a izolatérské práce. Tel. 518 342
289, 608 724 433
renovace parket
plovoucí podlahy
!!! levně a rychle !!!
n UBYTOVNA Hodonín, Brno, nonstop.; Na jednu noc i dlouhodobě.
Solidní klientela a cena. Tel. 721 553
665
Konzultace na místě zdarma
tel. 777 959 662
1590
nVyhotovím precizně kupní smlouvy,; darovací smlouvy, směnné smlouvy,
budoucí smlouvy o převodu bytů, nájemní
a pronájemní smlouvy, aj. Cena 2000 Kč kupní smlouvy + návrh na vklad do Katastru
nemovitostí, 1000 Kč pronájemní smlouvy.
Praxe ve zpracování smluv 7 let. RegionVeselsko, Horňácko, Ostrožsko. Tel. 604
898 990, [email protected]
nStolařství Rohatec Vám nabízí vše
z masivu; (dveře, klasická vrata, pergoly,
balkóny, schodišťové nášlapy, stoly a bytové zařízení). Také lamino a dýha, drobné
opravy a údržba, drobné přípravy pro kutily.
Tel. 606 391 961
n Vít Vašulka Svatobořice-Mistřín
Traktorová doprava, dovoz stav.
mat. Cena 600 Kč á 1mth. Tel. 605
077 971
n Střechy-opravy,rekonstrukce; tesařské, klempířské a pokrývačské
práce, dřevostavby, altánky, pergoly.
Tel. 777 294 875
n VODO-TOPO-PLYN JIŘÍ FOTR.;
Volejte nonstop. Tel. 777 047 867
n Zateplujeme fasády,; kvalitně a levně. Tel. 773 453 807, 775 973 250
n www.ceska-dvirka.cz.; Tel. 775
586 588
n OPRAVY střech, omazávky korýtek.; Levně. Rychle. Kvalitně. Tel. 606
362 121
n Plastová okna a dveře. Tel. 604
996 046,www.pesa-okna.cz
nVODO-TOPO-PLYN,
SOLÁRNÍ
KOLEKTORY. Tel. 603 922 096
nHudebník nabízí své služby,; klávesy,
vokál. Tel. 723 107 518
Jan Košťál
Měšťanská 59, 695 01 Hodonín
tel. 602 951 129, 777 951 129
[email protected]
Pozor! SLEVA 50% za uzavření smlouvy
1842
nRychlé půjčky bez ručitele až do
1 000 000 Kč.; Tel. 777 049 948
nPŮJČKY. Nebankovní zdroj. Tel. 774
052 494
nKreditní karty až 1 000 euro, bez
registru.; Příjem nutný. Tel. 774 808 365
n Žádný podvod, až 2 000 000 Kč
bez práce!; Máte domek, střechu na
jih, ideální rovnou. Využijte šanci jen
tento rok. Tel. 604 996 053 od 8–20
hod.
nPůjčky bez prokazování příjmů.; Možnost vyřízení po telefonu. Tel. 723 701 366
n www.kuchyne-kratochvila.cz. Tel.
608 378 412
n Potřebujete peníze?; Půjčky snadno, rychle a bez poplatků. Tel. 724 319
333
n PSÍ HOTEL Dubňany nabízí ubytování pejsků.; Tel. 775 208 354,
www.doghotel.wbs.cz
n Novinka v půjčkách!!!; pro občany a podnikatele. RIGHT-ON s.r.o., tel.
773 677 987
nSklenářství Velká kasárna,; Čajkovského 45, Hodonín. Veškeré sklenářské
práce, rámování, prodej a montáž polykarbonátů. Po–Pá 8.00–17.00. Tel. 604 468
893
nDluhy, exekuce přenechejte nám.;
Oddlužení bez zástavy. Tel. 737 942 747
nMáte rádi slevy a výhody?; Třeba
11 % z Vašeho nákupu nebo 2 Kč z každého litru benzinu? To není podvod, to je
bonus AXA. Volejte 725 061 681.
nPotřebujete půjčit na dovolenou?;
Volejte Smart capital 774 453 522
n STŘECHY-klempířské, tesařské
a pokrývačské práce. Tel. 720 630
372
nOdvlhčení mokrých prostor,; izolační
nátěry, protiplísňové izolace, opravy teras a
balkónů, zateplování, termonátěry. Tel. 739
421 802, 733 111 193
nSVOBODA čistí koberce,; sedačky,
interiéry aut. Tel. 603 879 949
nŽIVÁ HUDBA I DISCO,; 608 858 088
FINANCE
n Přímý investor - peníze do týdne
všem s příjmem nad 7000 Kč. Tel.
733 224 414, 777 655 221
nPurkyňovo gymnázium Strážnice
přijme od 1.9.2009 vyučujícího s aprobací ČJ/ZSV a vyučujícího s aprobací
AJ. Pro další informace mohou zájemci
volat na tel. 518 332 105 (ředitel), 518
332 106 (kancelář), nebo zasílat nabídky
na e-mail: [email protected]
nProfidach, s.r.o., společnost zabývající se prodejem střech a stavebních materiálů, hledá OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE pro oblast UH a HO.
Požadujeme min. SŠ stavební, popř.
praxi v oboru, zodpovědnost, flexibilitu,
vysoké pracovní nasazení a obchodní předpoklady. Nabízíme zázemí stabilní firmy, možnost profesního růstu, finanční ohodnocení dle výkonu,
služební auto. Kontakt 775 599 712 nebo
[email protected]
1964
Firma METALLBAU CZ s.r.o. VLKOŠ
přijme pracovníky na pozice:
n Firma se zaměřením na velkoobchod/maloobchod stavebních materiálů přijme obchodního zástupce
pro svoji pobočku ve Veselí nad
Moravou. Podmínkou ŘP sk. B a
středoškolské vzdělání. Zkušenosti z oboru vítány. V případě zájmu
zašlete životopis na adresu: ITEMA,
spol. s r.o., k rukám Jana Látala, Na
Zákopě 2, 772 00 Olomouc nebo na
e-mail: [email protected]
u frézař, soustružník (klasické stroje)
u lisař na ohraňovací a výstředníkový lis
Nutná praxe v oboru.
Nabízíme:
u pracovní poměr na dobu neurčitou
u mzdové ohodnocení 120,- Kč/hod.
u zaměstnanecké výhody ve formě stravenek
u nástup možný ihned
n Hledáte uplatnění, perspektivu,
jste komunikativní?; Tel. 723 807
120
Tel. 518 625 248, 602 525 601
nPřijmeme prezentátora, 2M/Ž.; Kariérní růst, seberealizace. HODONÍN. HPP.
Tel. 774 345 140
nPřijmeme 3M/Ž pro práci.; HODONÍN.
HPP. Tel. 774 345 140
nPřijmeme spolupracovníky pro nové
pobočky.; Tel. 607 707 891
1921
sex shop
Nabízíme: velký výběr erotických pomůcek u gelů u prádla
u DVD a VHS u žertovné předměty
n Práce na PC.;
www.internetjob.cz/kov
VOLNÁ MÍSTA
nHledáme organ. schopného pracovníka; do kanceláře v HO, KY, BV i NF. Tel.
736 473 194
nHledáme 2 komunikativní pracovníky.; Tel. 721 277 615
nHledáme 2 pracovníky nebo brigádníky.; Tel. 721 277 615
nNabízím práci.; Tel. 777 325 914
nČeskomoravská stavební spořitelna
přijme 2 finanční poradce z důvodu rozšíření finančních produktů. Tel. 602 552
603
Firma Okna Macek s.r.o.
se sídlem Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany
nabízí volná místa na následující pozice:
1) Montážní pracovník
Náplň práce: montáž plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, interiérových dveří, garážových vrat a jednotlivých doplňků.
Nutná je praxe v oblasti montáže oken a dveří - alespoň 2 roky.
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, manuální zručnost, logické a technické myšlení, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, časová flexibilita.
2) Vedoucí oddělení realizace
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, dobrá znalost práce na PC, managerské zkušenosti a kompetence, logiské myšlení, organizační schopnosti, komu
nikativnost, pečlivost, spolehlivost, samostnatnost.
Schopnosti jednat s lidmi a zkušenosti s vedením kolektivu.
Bližší informace sdělíme na telefonním čísle
608 600 678
životopisy můžete zasílat e-mailem:
[email protected]
strana 11
1965
n POZOR! Příležitost pro všechny,;
kdo chtějí ochutnat první „WELLNESS“
kávu s možností podílet se na obchodování v EU. Tel. 603 425 542, 731
190 921
Y
Skalica, Potočná 42
(u restaurace Peklo)
tel. +421 905 745 403
Možnost nákupu v Kč
no:
Otevře - 17
9
Á
P
O
P
12
SO 8 -
Y
Senica, Hviezdoslavova 1
(Stará pošta)
tel. +421 907 114 060
1687
PRÁCI HLEDÁ
nProdavačka hledá práci v Kyjově,;
i na zkrác. úvazek a za min. mzdu. Ne v
potravinách. e-mail: [email protected] cz
n40-letá žena hledá práci na ŘP sk. B.;
Kyjov a okolí. Rozvoz obědů, zboží apod.
Tel. 776 665 642
SEZNÁMENÍ
nŽena 50/167 hledá muže; dobré povahy okr. HO. Tel. 728 036 160
ZVÍŘATA
n Prodám štěňata labutěnky,
čínského chocholatého psa. K
odběru koncem června. Více na
www.elinka.snadno.eu
nProdám Německého ovčáka - štěňata
s PP. Tel. 605 586 079
nProdám štěňata Bernský salašnický,;
odčervená, očkovaná, bez PP, rodiče s PP.
Klidné, vyrovnané povahy. Odběr červenec. Tel. 737 323 795
nProdám králíky.; Tel. 518 370 515.
Volat po 20. hod.
JAK ZADÁVAT ŘÁDKOVOU INZERCI
1.prostřednictvím www.naseslovacko.cz
2. osobně podáním v označených sběrnách (Dubňany, Kyjov, Bzenec, Veselí nad Moravou)
3.osobně na recepci týdeníku Naše Slovácko, (8–16 hod.)
Nám. 17. listopadu 5, 695 01 Hodonín (za sochou TGM)
4.telefonicky 518 346 888, 774 551 119
Inzerát bude vydán po jeho zaplacení (osobně, složenkou typu C nebo
na účet 43-3513340207/0100 pod přiděleným variabilním symbolem)
Kontakty, archiv, soutěže ... najdete na
www.naseslovacko.cz
OZNÁMENÍ
n AUTOŠKOLA VÁVRA,; Dvořákova
2, Hodonín oznamuje zahájení kurzů
řidičů A, B, B+E - 19. 6. 2009 v 16.00
hod. Cena smluvní - nejnižší v regionu!
Tel. 603 513 080
VÝZVY
nNabízím reklamní plochu na RD v
Moravském Písku; u hlavní silnice. Dohodou - levně. Tel. 773 522 862, 721 071
911
RŮZNÉ
n Tuček English-Kurzy angličtiny v
Hodoníně-; 17. školní rok 2009–10
pro veřejnost (8 úrovní) a pro firmy.
Last minute - intenzivní kurz v Jeseníkách 5.–11.7. a 12.–18.7.2009.
Info, přihlášky, kontakt:
www.tucekenglish.cz, tel. 605 142 824.
JAK PŘEDPLATIT
NAŠE SLOVÁCKO
• přes doručovatelku nebo
Mediaservis, tel. 541 233 232
•osobně v redakci, nám. 17. listopadu Hodonín (za TGM)
• telefonicky v redakci
518 346 888 nebo 774 551 119
kulturní servis 16. června 2009
strana 12
KULTURNÍ SERVIS • co • kdy • kde • kam • tipy na kulturní, vzdělávací a zábavné akce našeho regionu
KINA
HODONÍN: kino Svět: Andělé a démoni (16.-17.6. v 17.30
a 20.00), ART klub: Tulpan
(18.6., 20.00), Pátek třináctého
(18.6. v 17.30, 19.-21.6. ve 20.00),
Líbáš jako bůh (19.-21.6., 17.30),
Star Trek (22.-24.6., 17.30),
Báječný svět shopaholiků (22.24.6., 20.00).
HOLÍČ: amfiteátr: Sněženky
a machři po 25 letech (19.6.,
21.30).
KYJOV: kino Panorama: El paso
(17.-18.6., 19.00), X-men origins:
Wolverine (19.-21.6. v 19.00, LK
ve 21.30).
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: kino Hvězda: Dvojí hra (16.6.ve 20.00),
Předčítač (16.6. v 17.30, 17.6. ve
20.00). o Bijásek: Bolt – pes pro
každý případ (17.6., 15.30).
VESELÍ NAD MOR.: kino Morava:
Na půdě aneb kdo má dneska
narozeniny? (16.-17.6., 18.00),
Marley a já (16.-17.6., 20.00),
Bijásek: Mach a Šebestová na
prázdninách (18.6., 16.00), ArtFK: La Bohéme (18.6., 20.00),
Předčítač (19.6., 20.00), Víno
roku (20.-21.6., 20.00).
VRACOV: kino: Příběh o Zoufálkovi (19.6., 17.00), S.S.D. - Spojení nenavázáno (19.6., 19.30).
DIVADLA, KONCERTY,
FOLKLOR
ARCHLEBOV:
(22.6.)
Dětské
hody
DUBŇANY: KD: Jak Kašpárek
Honzovi k princezně pomohl,
divadýlko pro děti i pro maminky
(21.6., 15.00).
HODONÍN: KD Horní Valy: Zlatovláska, výpravná pohádka Divadla Pohádka Praha na motivy K. J.
Erbena (17.6., 8.30 a 10.00), Seriál dechových hudeb: Mistříňanka a Straňanka (18.6., 19.00).
u Víceúčelový sál Evropa, Nár. tř.:
HUDEBNÍ ČTVRTEK – Koncert
Smíšeného pěveckého sboru
města Hodonína (18.6., 19.00),
CONCENTUS MORAVIAE: Merel
Quartet (Curych), na programu G.
Tailleferre, J. Haydn, K. Saariaho,
F. M.-Bartholdy (21.6., 19.30).
HOLÍČ: XVIII. Letní jarmark
– tradiční kulturně-společenská
akce s jarmarkem v Zámecké
ul., nám. sv. Martina a kulturním
programem v areálu holíčského
zámku. Vystoupí DH Májovanka,
sólisté, hudební a taneční sk. Eminent, Andalucia, Edith Piaf (E.M.),
Bangovci, Lojzo, Dance Ranch,
Energia, Zonyga Band a další,
Oldies disco night ve velkoploš-
ném stanu, výstava loutek v galerii, prohlídka zámku a podzemních
chodeb, městského muzea, dětské atrakce,..(20.6., od 8.00).
HÝSLY: Agapé pod stromy III. benefiční koncert, úč. Hana a Petr
Ulrychovi – Javory (21.6., 17.00).
KYJOV: div. sál DK: Léto je léto
– vystoupení travesti sk. Screamers, zábavný kabaret tanečních
i pěveckých výkonů a scének
(17.6., 19.00). u Městský park:
CIAO CORNUTO! - hra na cirkus
v šapitó (21. a 23.6., 21.00).
MALÁ VRBKA: Horňácké kosení
(20.6.)
MUTĚNICE: areál rest. Pod
Bůdama: Zpívání pod Bůdama
– mužské sbory a beseda u cimbálu (20.6., 18.30).
NENKOVICE: areál hřiště: Pěnčíkovy Nenkovice – přehlídka
dechových hudeb u příl. vzpomínky na Stanislava Pěnčíka, vystoupí Nenkovjanka, Hradišťanka (SR),
Vlkošáci, Mladá muzika Šardice,
(21.6., 15.00).
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Slovácké
divadlo: Carmen (18.6., 19.00),
Naši furianti (veř. gen. zk. 19.6.
v 10.00, prem. 20.6. v 19.00),
1+2=6 (22.6., 19.00), Dobrý den
aneb Každý den dobrý (19.6.,
19.00).
SKALICA: Mezinárodní hudební
festival Divergencie 2009: Večery komorní hudby: Ivan Ženatý
a Daniela Varínska (frant. klášter,
16.6., 18.00), Bratislava Clarinet
Connection (frant. klášter, 17.6.,
18.00), Cellomania (evang. kostel
a.v., 18.6., 18.00). u DK: Taneční
muzikál TS TAXIS (19.6., 17.00).
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN: Dětská soutěž o putovní pohár
Josefa Muchy a Josefa Ingra –
SDH Svatobořice (21.6.). u Mezinárodní folklorní festival MISTŘÍN 2009 (23.–26.7.), více na
www.svatoborice-mistrin.cz
VESELÍ NAD MOR.: Zámecký
park: Svátek bláznů, 3. ročník
multižánrového festivalu – divadlo, tvůrčí dílny, film, hudba (19.–
21.6.). u Zámecké nádvoří: Svátek hudby – Společnost přátel
bluegrassu, Free´p rocková sk.
ZUŠ, Sargon, Ccrew a Artemis
(21.6., 16–19 hod.).
ŽDÁNICE: kavárna KD: Pořad
písniček a vyprávění v podání Jaroslava Wykrenta a Boba
Frídla (16.6., 19.00).
KOŠTY
Letní festival otevřených sklepů
- Slunovrat na Podluží – Mikulčice, Prušánky, Nový Poddvorov, M.
N. Ves, Kostice, Tvrdonice (20.21.6.), viz program str. 14.
ŠARDICE: Šardické
otevřené sklepy, 1. ročník putování za
vínem. Ochutnávka vín 21 vinařství (20.6. od 13–20 hod.). Od
20.00 v restauraci U Jindry hraje
CM Denica.
VLKOŠ: areál vinných sklepů: Sklepy dokořán, 2. ročník.
Možnost návštěvy vinných sklepů a degustace vín, občerstvení (20.6., od 10.00–18.00). Od
8.00 start turistického pochodu
z nádraží ČD Vlkoš s cílem v areálu vinných sklepů, od 19.00 letní
noc s muzikou.
JINÉ AKCE
DOLNÍ BOJANOVICE: Slavnost
Božského Srdce (21.6.)
HODONÍN: Den otevřených dveří ÚO Policie ČR Hodonín (19.6.,
8–12 hod.). u Městská knihovna,
dětské odd.: Už umím číst – přijetí 150 žáků 1. tříd mezi čtenáře,
kulturní program, královská družina
Vodního království aj. (19.6., 9.00).
u Lázně: Taneční večer s dechovou kapelou Dolinečka (17.6.,
19.00), Hudební večer: Operní
dueta, melodie z muzikálů, vystoupí absolventi JAMU Brno (22.6.,
19.00). u Městský úřad Hodonín,
Horní Valy 2: Výstava kaktusů
a sukulentů, otevřeno denně od
9–17 hod. ve dnech 19.–24.6.
u Kavárna KD H. Valy: OLDIES
party s Petrem Olivou (20.6.,
20.00).
HROZNOVÁ LHOTA: Obecní den
– 120. výr. založení SDH (20.6.)
KNĚŽDUB: Jánská pouť (20.21.6.)
KYJOV: Městská knihovna: Zadáno pro ženy, přednáší gynekolog
MUDr. B. Haltmar (17.6., 18.30).
u Obřadní síň radnice: Vzpomínkový literární podvečer ke 100.
výr. nar. básníka Ivana Jelínka
(23.6., 17.00).
MIKULČICE:
areál
myslivecké chaty: Tradiční Myslivecký
večer, hraje DH Zlaťulka, v ceně
vstupného jsou myslivecké speciality (20.6., 20.00).
MUTĚNICE: před OÚ: Dětská
show aneb Odpoledne plné her
– hry, ukázka hasičské techniky
aj. (20.6., 14.00).
NÁSEDLOVICE: Cesta pohádkou na myslivnu (21.6., zač.
v 15.00 u KD).
PRUŠÁNKY: areál u koupaliště:
Svatojánská noc – historický
šerm, středověké tance, ohňová
show a spousta zábavy pro děti
i dospělé (19.6., 19.00).
ROHATEC: Letecký den (20.6.)
SKORONICE: přír. areál: Pivní
slavnosti, hraje sk. Generace
(20.6., 20.30).
STARÝ PODDVOROV: Slavnost
Božského Srdce (21.6.)
SUDOMĚŘICE: Oslava 70 let
zahájení provozu překládání uhlí
pod Výklopníkem (20.6.)
UHŘICE: Sjezd Uhřic (20.-21.6.)
VACENOVICE: salaš Rúdník: Svatojánský pochod, tradiční noční
pochod tajemnými i strašidelnými místy okolí Vacenovic (20.6.,
20.30). o Slunovrat na salaši,
odpoledne pro děti (21.6.).
VESELÍ N. M.: O.s. Život a zdraví, Na Rybníčku 76: Kurz vaření
– Letní moučníky (18.6., 18.00).
u Veselské louky: Myslivecký den dětí – soutěže, ukázka
mysliveckých činností, opékání,...
Doprovod dospělé osoby nutný!
(20.6., 14–16.30).
VLKOŠ: Vlkošské dny vojenských tradic – vojensko-historická vzpomínková akce k výr. úmrtí
gen. S. J. Ingra. Program: 20.6. od
8–18 military burza, ukázka dobového žití ve vojenských táborech,
příjezd prezidenta Beneše, hist.
boj. ukázaka, slavnostní otevření
Military biografu a další. Večerní zábava se sk. ŠU-FA. 21.6.
dopoledne pietní akty, odpoledne dyn. ukázky Aktivních záloh
Brno. Doprovodné akce: výstava
modelů techniky z období II. svět.
války, Sklepy dokořán.
VRACOV: přír. areál Březíčko:
Březo Mexico party – disco+
rock + oldies (20.6., 20.00).
VERNISÁŽE
HODONÍN: Masarakovo muzeum:
Voda živá, výtvarná soutěž pro
děti, vernisáž 17.6. v 10.00, výstava potrvá do 6.9.
VESELÍ NAD MOR.: galerie
Ve Dvoře: Veselští živnostníci, výstava fotografií a dobových
dokumentů z období první republiky, vernisáž 21.6. v 10.00. Otevřeno v neděli 14–17 hod., v prac.
dny na požádání v KD, výstava
potrvá do 16.8.
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
BOHUSLAVICE: ART mlýn, Věteřov 63: Z Bohuslavic do Telče –
tvorba Alice Grünwaldové, potrvá
do 28.6. Otevřeno každou neděli
od 14–17 hod. nebo po předcházející domluvě (tel. 602 969 267,
518 614 142).
BUKOVANY: minigalerie větrného mlýna: Malovaná radost ze
života – obrazy Borka Bayera,
do konce června, dále prohlídka
mlýna každou celou hodinu, expozice slovácké vesnice 19. stol.,
vyhlídková terasa,...
ne 10–17 hod. (do září).
HODONÍN: Galerie originálů,
Masarykovo nám. 6: Prodejní
výstava děl SVUM, výstava potrvá do 20.6. Otevřeno po 13–17,
út–pá 10–12 a 13–17, so 9–12
hod. u Galerie Pohoda, MěÚ, Horní Valy 2: ANIMA MUNDI, výstava
fotografií, autor Milan Fano Blatný, otevřeno po–čt 14–18, pá
10–13, potrvá do 22.6. u Galerie
Vednevnoci, Národní tř.: Miroslav
Mrazík Mráz – OBRAZY, výstava
potrvá do 27.6. u Galerie výtvarného umění, Uprkova ul.: Petr
Kvíčala – Krása, výstava potrvá
do 28.6. u Masarykovo muzeum,
zámeček: Maturitní práce studentů Střední školy průmyslové
a umělecké v Hodoníně, obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
– vytváření keramiky, potrvá do
24.6. u Městská knihovna, výstavní sál: Výstava fotografií skupiny
KONTAKT – Cyril Gajdík, Radek
Severa, Ladislav Mrkva, Milan
Havlíček, Zdeněk Kučera, potrvá
do 26.6.
STRÁŽNICE: KD Strážničan: Stromy v krajině okolo nás, fotovýstava Antonína Salajky, otevřeno
po–pá 8–16, výstava potrvá do
konce června. u Městské muzeum: Lidový ornament a dřevořezby Anny Pechové a Jaromíra
Všetuly, ukázky tvorby strážnických maléreček, otevřeno út–pá
8–11, 12–15.30, so–ne 13–17
hod., výstava potrvá do 2.7. Stálá
expozice – historie, školství, kultura, příroda Strážnicka, pamětní síň manželů Landsfeldových.
u Židovská synagoga: Historie
Židů v Čechách a na Moravě
– putovní výstava Židovského
muzea Praha, potrvá červen–
září, Strážnice a Židé – výstava
mapující problematiku židovského
obyvatelstva ve Strážnici, Moravské synagogy – instalace obrazů Romana Šafránka, výstava
potrvá do 18.10., otevřeno pá–ne
13.30–17.30.
HOLÍČ: zámek: Bolo, nebolo...
výstava divadelních loutek a závěrečná výstava výtvarného oboru
ZUŠ, potrvá do konce června,
otevřeno denně od 9–17 hod.
KYJOV: Galerie Doma: Není
krychle jako krychle, výstava
sádrových krychlí zpracovaných
umělci jižní Moravy, potrvá do
19.6. u Galerie pod schody, DK:
Kolorované frotáže akademického malíře Miroslava Bravence,
potrvá do 28.6. u Radniční galerie, Masarykovo nám. 30: Malby
a kresby Cecilie Markové, potrvá
do 30.6. Otevřeno po–pá 10–12
a 14–16, so–ne 14–16. u Vlastivědné muzeum, Palackého 70:
Já mám koně... ze sbírek Hipologického muzea ve Slatiňanech,
otevřeno po–pá 8–12 a 13–16,
ne 12.30–16.30, výstava potrvá
do 6.7. Stálá expozice - archeologická, etnografická a Příroda na
Kyjovsku. Otevřeno po–pá 8–12
a 13–16, ne 12.30–16.30.
MIKULČICE: Slovanské hradiště,
Malá galerie: Zážitky z cest po
Peru, výstava fotografií Jany Darmovzalové, potrvá do 29.6. Informace, objednávky: 518 357 293.
MILOTICE:
Galerie
Penzion:
Koláže + kresby + ilustrace Jiřího Dunděry, potrvá červen–červenec. u Komunitní a rozvojové
centrum, Zámecká 1: Expozice
Tradice na zámku, zaměřená
na kroje obcí Mikroregionu Nový
Dvůr, info, fotografování v zapůjčeném kroji a další, otevřeno út–
Hana a Petr Ulrychovi
a Javory
Generální partner:
Mediální partneři:
SKALICA: Záhorské múzeum:
AMFO 2009, výstava neprofesionální fotografické tvorby
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN: ObKD:
Jdu Slováckem krásným, výstava malíře Moarcha Evena, otevřeno po, st, pá od 8–18 hod., potrvá
do 30.6.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Galerie
Slováckého muzea: Život s loutkami, autor Vratislav Schilder,
výstava potrvá do 13.9.
VESELÍ NAD MOR.: Městské
muzeum, Bartolomějské nám. 41:
Šlechta na Veselsku, otevřeno
po–pá 8–12 a 13–16, so zavřeno,
ne 13–17, potrvá do 20.9. Stálá
expozice „Od Doubravy po Javořinu“ – výstava přibližuje lokalitu po
stránce archeologické, etnografické a historické. Otevřeno po–pá
8–12 a 13–16.00, ne 13–17.
ŽDÁNICE: Vrbasovo muzeum,
Zámek č. 1: Výstava exponátů
z muzejního depozitáře, potrvá
do 30.8. Stálá expozice: Pohyblivé modely vodních a větrných
mlýnů, parních lokomotiv, větrného motoru, staré ždánické vesničky, funkční věžní hodiny, národopis, lidové umění, památky na
generála Laudona a zámecké
panstvo – rod podnikatelů Seidlů, starožitný nábytek, keramika,
zbraně, numismatika, památky na
napoleonské války, archeologie,
zámecká kaple z r. 1569 a další
zajímavosti. Otevřeno st–čt 8–16,
ne 13.30–17.30 nebo kdykoliv po
dohodě na tel. 776 612 401. u Síň
sportu v zámecké vile: Orchideje přírodního parku Ždánický
les – fotografie Zdeňka Kežlínka,
potrvá do 30.8. o Výstava historických tříkolek Jiřího Fialy, potrvá do 30.9.
16. června 2009
kultura
strana 13
Strážnice je připravena na čtyřiašedesátý Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2009
ročník Mezinárodního folklorního festivalu Program 64. ročníku MFF Strážnice 2009 a 27. ročníku Dětské Strážnice 2009
STRÁŽNICE – Dva tisíce folkloristů z celé České republiky
a dalších dvě stě padesát ze
zahraničí zamíří koncem června do Strážnice. Na čtyřiašedesátém ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu, patřícího
mezi nejstarší a nejznámější v Evropě, se od 25. do 28.
června vedle předních našich
souborů představí také hosté
z Bulharska, Jižní Koreje, Slovenska, Turecka, Uzbekistánu
a Velké Británie. Od letošního
roku je navíc součástí festivalu
i Dětská Strážnice.
Od čtvrtka do neděle bude pro
návštěvníky připraveno osmatřicet pořadů. „Zahraniční soubory nám potvrdily účast. Dokud
tady ale nejsou, tak samozřejmě
nemáme jistotu. Stát se může
cokoliv. Stejně jako v minulých letech se ale téměř všechny
účastní dalších festivalů,“ uvedla
minulý týden tajemnice festivalu
Ludmila Horehleďová z pořádajícího Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici.
Podle jejího mínění je těžké
doporučovat návštěvníkům nějaký konkrétní pořad. Určitě si
na své ale přijdou všichni milovníci folkloru i dechovek. Kdo má
omezený čas a přesto chce vidět
a zažít co nejvíce, měl by si ve
svém kalendáři červenou tužkou
zaškrtnout sobotu. Od rána až do
hluboké noci zde poběží jeden
zajímavý pořad za druhým.
V průběhu celého festivalu vystoupí sedmdesát souborů
a skupin, dvanáct cimbálových
muzik a šest dechových hudeb.
V areálu skanzenu pak bude
možné při práci sledovat zručnost osmačtyřiceti řemeslníků. „V zahraničních pořadech
se připomenou mistrovská díla
zapsaná v seznamu UNESCO.
Stejně jako my máme verbuňk,
mají také ostatní státy své tance
nebo třeba nějaké lidové divadlo,“ upozornila tajemnice festivalu. Zahraniční soubory přitom letos nebudou mít žádnou
reprízu.
Z domácích dostane tentokrát
větší prostor Luhačovické Zálesí, které tu už delší dobu nebylo.
Bude mu věnován páteční regionální pořad na stadionu Bludník
a jeho repríza bude v neděli.
Čtvrtek 25. 6. 2009
09.30 - 11.30 hod.
19.30 - 22.30 hod.
amfiteátr Bludník
Ostrůvek
Zahraniční pořad pro školy
Rádi tančíme, rádi zpíváme. Zábavný večer pro děti
Pátek 26. 6. 2009
09.00 - 13.00 hod. louka za amfiteátrem Zámek
17.00 - 18.30 hod. amfiteátr skanzen
17.00 - 19.00 hod. skanzen-areál
20.00 - 20.20 hod. amfiteátr Bludník
20.20 - 21.50 hod. amfiteátr Bludník
22.00 - 23.20 hod. amfiteátr Bludník
19.00 - 02.00 hod. zámecký park
Ten umí to a ten zas tohle… Tvůrčí dílny a soutěže pro děti
Děti dětem. Tady jsme doma
Víno + ženy = tanec
Slavnostní zahájení MFF
Pod biskupskú horú hospoda malovaná aneb
Luhačovické Zálesí zpívá a tančí
Z krajin za obzorem - Hudba světa. Hudební
program zahraničních folklorních souborů
Tance a tanečníci Slovenska. Program lidových tanců z celého Slovenska v podání vynikajících sólistů
Noc s hudci
Sobota 27. 6. 2009
Jedním z nejvíce navštěvovaných bývá sobotní krojovaný průvod všech účastníků městem. Nemohou v něm chybět ani
strážnické kroje.
Foto Lenka Fojtíková
Tanečníci verbuňku
se museli kvalifikovat
V listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO
Koichiro Matsuura slovácký
verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví
lidstva. Slovácký verbuňk se tak
stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil
se mezi devadesát prohlášených
fenoménů z celého světa. Tanec
byl oceněn pro svou vysokou
uměleckou úroveň a byl označen
za výraz kulturní identity celé
oblasti Slovácka.
Soutěž verbířů bývá každým
rokem jedním z nejnavštěvovanějších pořadů. Účastníci klání
mají na stadionu Zahrada celé
své fankluby. „Každým dnem
nám přibývají noví přihlášení.
Soutěže se mohou zúčastnit vítězové regionálních kol. Loňský
vítěz strážnické soutěže se pak
má právo zúčastnit přímo letošního finále. Do výběrového kola
strážnické soutěže se mohou přihlásit soutěžící, kteří se zúčastnili regionálního kola a umístili se
v něm na druhém až šestém místě. Dále se do výběrového kola
mohou přihlásit také soutěžící
z předchozího ročníku, kteří se
umístili ve finále na druhém až
třetím místě. V případě, že některé regiony uspořádají regionální soutěž společně, vyhlašují se
výsledky za každý region zvlášť.
Do finále postupují vítězové
z každého zúčastněného regionu
a do předkola tanečníci na druhém až šestém místě,“ upozornil
pracovník propagace Národního
ústavu lidové kultury Zdeněk
Bobčík. LENKA FOJTÍKOVÁ
Seznam dosud přihlášených verbířů do soutěže O nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku na MFF Strážnice 2009
Jakub Tomala (Popovice), Lukáš Lattenberg (Skoronice), Milan
Pokorák (Kyjov), David Vašíček (Svatobořice-Mistřín), Petr Klein
(Dolní Němčí), Ivan Vařecha (Lipov), Bořivoj Smaženka (Lipov),
Jaroslav Šraděja (Hroznová Lhota), Martin Zríni (Louka), Ondřej
Jagoš (Lipov), Pavel Vařecha (Lipov), Pavel Fridrich (Kyjov) a
František Juráš (Podivín).
09.00 - 9.45 hod.
kostel sv. Martina
09.00 - 12.00 hod. amfiteátr Zahrada
10.00 - 11.30 hod. skanzen-stodola
10.30 - 12.00 hod. amfiteátr skanzen
10.30 - 15.00 hod. skanzen-areál
10.30 - 19.00 hod. skanzen-areál
10.30 - 19.00 hod. skanzen-luhačovické Zálesí
11.00 - 12.00 hod. zámecká expozice
12.30 - 13.30 hod. skanzen-stodola
14.00 - 15.00 hod. zámecká expozice
14.00 - 16.00 hod. skanzen objekt E 12
14.00 - 16.00 hod. amfiteátr Zámek
14.30 - 15.30 hod. skanzen-areál
14.30 - 17.00 hod. amfiteátr Zahrada
15.00 - 17.00 hod. město
17.30 - 19.00 hod. amfiteátr Zahrada
18.00 - 19.30 hod. amfiteátr Zámek
20.10 - 20.30 hod. amfiteátr Bludník
20.30 - 22.00 hod. amfiteátr Bludník
22.30 - 24.00 hod. amfiteátr Bludník
22.30 - 24.00 hod. amfiteátr Zámek
12.00 - 03.00 hod. zámecký park
Hudba piaristů ve Strážnici. Koncert chrámového sboru Laudamus a komorního orchestru farnosti
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku Folklorní klub. O knihách s písničkou mezi obrazy
Děti ve výročních obyčejích. Pořad dětského folkloru
Dětský dvůr. Májek, májíček
Přehlídka tradičních řemesel
Museum vivum. Dúbravský stárek, porúbal májek
Děvče z Moravy. Lidová píseň v životním putování Bohuslava Martinů
Folklorní škola. Za zbojníky, raubčíky a portáši Děvče z Moravy - repríza
Promítání dokumentů ČT
Strážnické doteky. Na pomezí žánrů - pozvánka na Černohorský Festival Slunce Strážnice 2009
Muzičky. Přehlídka dětských folklorních muzik
Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
Slavnostní průvod
Zazpívejme sobě a pospolu, letos o koních…
Domovina. Pořad národnostních menšin žijících na území České republiky
Předání Cen České národopisné společnosti za rok 2008
Strážnická svajba
Zbojnické obrázky
Z krajin za obzorem - Mistrovská díla UNESCO. Program zahraničních folklorních souborů
Zábavy a Noc s hudci
Neděle 28. 6. 2009
10.00 - 13.00 hod. skanzen-areál
10.30 - 12.00 hod. amfiteátr Zahrada
11.00 - 12.30 hod. amfiteátr Zámek
13.30 - 15.00 hod. amfiteátr Bludník
13.30 - 15.30 hod. skanzen-areál
14.30 - 16.00 hod. amfiteátr Zámek
15.00 - 16.30 hod. amfiteátr Bludník
16.30 - 17.00 hod. amfiteátr Bludník
10.00 - 17.00 hod. zámecký park
Neděle za časů našich stařečků
Ozvěny Zpěváčka. 15 let soutěže dětských zpěváků lidových písní
Tance s přáteli
Pod biskupskú horú - repríza
Víno + ženy = tanec - repríza
Dřeva, plechy, rozezvučí mladé měchy. Mládežnické dechové hudby
Z krajin za obzorem. Program zahraničních folklorních souborů
Ukončení MFF
Zábavy
V neděli v 9.00 hod. slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí P. Marie za účasti domácích a zahraničních souborů.
Ve dnech 26. - 28. 6. proběhne v prostorách amfiteátru Zámek prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou „Folklorica“ - knihy - audio - video
Na stadionu Zahrada bývá při soutěži verbířů bouřlivá nálada ne nepodobná
atmosféře fotbalových utkání.
Foto Lenka Fojtíková
informace, rubriky, akce
16. června 2009
Aktuální problémy v ochraně rostlin
rady pro drobné pěstitele a zahrádkáře
Ochrana ovocných dřevin a rajčat – chloróza, plíseň rajčete, štítenka zhoubná
V řadě lokalit je zjišťován výskyt chlorózy. Její silné výskyty
jsou jak na révě vinné, tak i ovocných dřevinách – jabloních,
třešních, hrušních apod. Onemocnění je vyvoláno nedostatečným příjmem železa na silně vápenitých půdách. Projev
podporují náchylnost odrůdy, podnože a hlavně nepříznivé
stanovištní podmínky: utužená a přemokřená půda, nedostatek vzduchu v půdě, nevyrovnaná výživa apod. Příznaky
onemocnění jsou pěstitelům dostatečně známy. Typickým
příznakem je poměrně rovnoměrné žloutnutí až blednutí
listů. Příznaky postupují od mladších listů ke starším. Listy
od vrcholků žloutnou, hlavní i vedlejší žilky zůstávají dlouho zelené, později ale listy žloutnou, nekrotizují od okrajů
a hynou. Velmi silně postižené keře mají kratší internodia,
dochází k metlovatění letorostů, keře méně kvetou, dochází
ke sprchávání a zasychání květenství. K ošetření dle návodu
použití lze aplikovat např. Fytovit, Tenso Fe, Vinofert Plus,
zelenou skalici. Je třeba připomenout, že účinnost opatření může být nižší na těžších a chladných půdách s malou
vzdušnou a vysokou vodní kapacitou.. Na těchto půdách je
velmi účinným opatřením hluboké a časté kypření, případně
prohlubování půdního profilu. Dále je doporučováno zajistit
vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojit fosforem.
V případě vyšších dešťových srážek je u rajčat nebezpečí
infekce plísně rajčete (plíseň bramborová). Tato choroba
může za příznivých podmínek zničit celou úrodu. Choroba
napadá rajčata, je-li delší období s vyšší vlhkostí vzduchu
nebo vydatnějšími srážkami a jsou-li výrazné rozdíly mezi
denními a nočními teplotami. Pro infekci a následné šíření
choroby je totiž nezbytné ovlhčení listů. Příznaky onemocnění jsou pěstitelům známy. Na listech vznikají od okrajů listů
neohraničené, vodnaté, později hnědé skvrny, které se rych-
le rozšiřují. Na spodní straně napadených listů se za vlhkého
počasí objevuje bělavý povlak reprodukčních orgánů houby.
Napadené listy postupně odumírají. Za silného infekčního
tlaku se mohou skvrny objevit i na lodyhách. Na plodech se
nejdříve objeví šedozelené skvrny, které se rychle zvětšují.
Nemocné pletivo hnědne a jeho povrch je vrásčitý a pevný.
Kromě chemické ochrany je nutno dodržet i některá agrotechnická opatření. Rajčata by se měla pěstovat v lokalitách
s dostatečným osluněním a pohybem vzduchu. Nedoporučuje se je vysazovat v blízkosti vodních toků a ploch nebo ve
stínu stromů, budov apod. Napadené rostliny je třeba včas
a důsledně likvidovat. Proti chorobě lze použít dle etikety
několik přípravků: Acrobat MZ, Bravo 500, Kuprikol 50, typ
Dithane, typ Ridomil, Champion 50 WP apod. Ošetřuje se
obvykle dle průběhu počasí a primárních výskytů v intervalu
7–14 dní. Je třeba střídat organické a měďnaté fungicidy a
zajistit dostatečnou pokryvnost postřikové jíchy na ošetřovaných porostech. Podle vzrůstu rostlin a sponu je třeba 5–10
litrů postřikové kapaliny/1ar.
Od poloviny června lze ovocné dřeviny ošetřit proti nymfám
první generace štítenky zhoubné. V průběhu vegetace
nejsou proti štítenkám registrovány speciální insekticidy.
K ochraně lze však použít přípravky registrované do sadů
proti jiným škůdcům, kteří se v daném období v sadech
vyskytují: např. Reldan 40 EC, Insegar, Mospilan 20 SP,
Calypso 480 SC. Následné ošetřetření v intervalu 14 dnů.
Ing. František Luža, Státní rostlinolékařská správa Hodonín. Relace jsou vydávány ve spolupráci
s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Hodonín.
V kopcích a dolinách Slovácka se odvíjely příběhy lidí
Církevní areál na Silničné prý nemusel být likvidován
C
írkevní areál na Silničné
v katastru Žarošic, zrušený
na základě dekretu císaře Josefa
II. (1741–1790) z července 1783,
prý mohl stát. Musel by se o to
ale zasadit farář v obci Martin
Vaněk (1741–1793). Za příčinu
jeho snahy likvidovat tzv. Rezidenci, označil historik Rudolf
Hurt (1902–1978) v rukopisné práci Žarošice za feudalismu, snahu získat příjmy z poutí.
Patrně proto duchovní usiloval
o zánik památky. Podporu v tomto směru získal údajně též u místních činitelů. Proto byla asi už
11. září 1785 v podvečer přenesena průvodem do farního kostela sv. Anny v obci vzácná socha
Staré Matky Boží z první třetiny
14. století. Teorii podporuje též
tvrzení autora publikace o klášteře na Silničné Antonína Kolka
(1895–1983). Podle něj se v tomto čase o koupi Žarošic a zachování rezidence dohodl s Josefem
II. majitel panství ve Ždánicích,
kníže Alois I. Josef z Lichtenštejna (1759–1805). Císař ale
v únoru 1790 zemřel a k uzavření smlouvy z neznámých pří-
čin nedošlo. Areál na Silničné,
významem srovnatelný s Velehradem, tak zanikl. Jeho rozsáhlost potvrdil i nedávný archeologický výzkum. Stavební úroveň
církevních staveb dokumentuje též rytina Josefa Sebastiana
Klaubera (asi 1711–1768) z roku
1760. Před zánikem jejich území patrně tvořil čtyřhran o stranách 56 metrů. Byl ohraničen
chodbou křížové cesty se čtyřmi
věžemi, dále průčelím kláštera
s příbytky pro kněze a mnichy.
V přízemí byla předsíň, dlouhá klenutá chodba, tři světnice,
kuchyně a komora. V prvním
poschodí se prý nacházelo sedm
světnic. Obývací místnosti i portály zdobily obrazy světců cisterciáků. Uprostřed nádvoří stál kostel zasvěcený Panně Marii. Měl
zřejmě podobu kříže, byl dlouhý
asi 32 metrů. Jeho součástí byla
věž a dvě kaple. V něm i v klášteře bylo patrně devět oltářů; čtyři
v chrámu, zbytek v krytých ochozech. Součástí byla též kruchta
s varhanami; dochovaly se prý
také různé hudební nástroje. Prostor kolem hlavního oltáře, zvaný
presbytář, byl gotický. Směřoval
na východ. Chrám ale postupně
získal barokní podobu. Byl krytý měděným plechem, klášterní objekt pak taškami a ochozy
šindelem. V průčelí prý do dálky
zářila plechová a silně pozlacená
silueta Staré Matky Boží. Ve druhé polovině 18. století přicházelo
k rezidenci a do chrámu P. Marie
za rok údajně na padesát procesí.
Objekt byl zřejmě založen kolem
roku 1150, historici ale nevyloučili dřívější původ. Např. bývalý arcikněz v Žarošicích Tomáš
Ždánský (1915–1998) ho posunul
do časů Cyrila a Metoděje. Podle
něho byly např. podobné studny
jako v lázeňské kapli ve Zdravé
Vodě objeveny u velkomoravského chrámu v Sadech u Uherského
Hradiště. Doplnil, že v koupelích
v osadě se léčily duchovní osoby, neboť lázně patřily klášteru
cisterciáků. Jeho závěry potvrdil
též hlavní archeolog Vatikánu Jiří
Maria Veselý. Také on předpokládal vznik církevního areálu na
Silničné v dobách Velké Moravy,
takže zhruba v 9. století.
Ze zápisků Oldřicha Bílovského
strana 14
Letní Festival otevřených sklepů
SLUNOVRAT NA PODLUŽÍ 20.+21.6.2009
V rámci další části Festivalu
otevřených sklepů, konaného
tentokrát na Podluží, budou
otevřeny vinné sklepy v obcích
MIKULČICE,
PRUŠÁNKY, NOVÝ PODDVOROV,
MORAVSKÁ NOVÁ VES,
TVRDONICE A KOSTICE
u VSTUPENKY
• Centrum festivalu je na obecním úřadu v Moravské Nové Vsi,
kde se budou vydávat vstupenky
a startovní balíčky. Bez vstupenky a skleničky s logem festivalu
nelze degustovat.
- v sobotu 20.6. od 8.00 do
15.00
- v neděli 21.6. od 10.00 do
12.00
• Slavnostní zahájení festivalu je
v sobotu 20.6. v 9.00 před Obecním úřadem v Moravské Nové
Vsi.
• K účasti na festivalu potřebujete vstupenku, viditelně zavěšenou na krku, papírový náramek
na zápěstí a skleničku s logem
festivalu, to vše dostanete v místě výdeje vstupenek a startovních
balíčků.
Prodejní místa skleniček jsou.
Obecní úřad Moravská Nová Ves,
Vinné sklepy Podluží, Moravská
Nová Ves, Pension u Kosíků,
Tvrdonice, Pension Nechorka
v Prušánkách, Vinařství Sůkal
v Novém Poddvorově, Vinařství
Petr Marada v Mikulčicích, Dům
seniorů v Kosticích
ven ráno autobus do Moravské
Nové Vsi a večer zpět do hotelů.
• Součástí startovního balíčku je
Festivalový průvodce, který obsahuje orientační plánky obcí se
zakreslenou polohou otevřených
sklepů a dalších důležitých bodů.
• Sklepy jsou pro přehlednost
očíslované. Přímo v obcích jsou
trasy ke sklepům označené směrovými šipkami s číslem sklepu,
samotné sklepy jsou označené
velkými informačními panely.
u DOPROVODNÝ
PROGRAM festivalu
• Doprovodný program festivalu
zahrnuje 20 folklórních, kulturních, vinařských a kulinářských
akcí
• Program začíná Gurmánským
menu s vínem ve sklepě U Jeňoura v Nechorách u Prušánek již
v pátek 19. června v 17.00
• Doporučujeme naplánovat si na
jeden den návštěvu asi 15 sklepů, což může znamenat až 100
degustačních vzorků vín.
• Festival bude ukončen koncertem cimbálové muziky v neděli
21. června od 17 hod. mezi sklepy v Nechorách.
u DALŠÍ INFORMACE
Další informace naleznete na
stránce www.otevrenesklepy.cz
Pořadatel. Partnerství, o.p.s.
Hlavní partner. Vinařský fond
České republiky.
u JAK BUDOU SKLEPY
OTEVŘENY
- v sobotu 20.6. od 10.00 do
21.00
- v neděli 21.6. od 11.00 do
18.00
• Mezi všemi obcemi je zajištěna
kyvadlová autobusová doprava
za jednotnou cenu 10 Kč.
- Linka A: Mikulčice - Moravská
Nová Ves - Tvrdonice - Kostice
- Linka B: Moravská Nová Ves Prušánky - Nový Poddvorov
• Pro návštěvníky ubytované
v Hodoníně, Břeclavi a Velkých
Bílovicích je z těchto měst vypra-
Představujeme naše dechové hudby, cimbálové muziky, pěvecké sbory, hudební skupiny
Milotický Separator se vrací ke kořenům heavy/glam metalu
S
eparator. Tak si říká hudební
uskupení, jehož domovem
jsou Milotice. Tato partička se
poprvé na regionální hudební
scéně objevila v létě minulého roku. „Osmý srpen by se dal
datovat jako oficiální den vzniku kapely. Prvotní nápad, který
se zrodil, jak tomu často v takových případech bývá, v restauračním zařízení, ale vzešel ode
mne a basáka Tomáše „Dantese“
Gregoroviče už o něco dřív. Zpočátku jsme sice nebrali tuto myšlenku příliš vážně, ale postupně
jsme k ní přistupovali stále zodpovědněji, až došlo ke zrodu
kapely,“ vzpomíná na nedávný
začátek kytarista Martin „Lih“
Hajný. Stejně jako myšlenka
založení vlastní kapely přišla na
svět v hospodě u piva, podobný osud je propojený i s jejím
názvem. Základ mu totiž položil
nápis na popelníku. „Později
se ukázalo, že název naší kapely, tedy Separator, má rozhodně
svůj smysl. Slovo separace totiž
přesně vystihuje náš cíl, oddělit se od současných stylů tvrdší hudby a vrátit se zpátky ke
kořenům klasického heavy/glam
metalu osmdesátých let,“ upozornil Hajný.
Od svého prvopočátku hraje
kapela v šestičlenném složení, se
třemi kytarami, baskytarou, bubeníkem a zpěvákem. V jejím repertoáru se zatím objevují především
převzaté písně například od skupin
Iron Maiden, Kiss, Black Sabbath
nebo Metallica. „Pracujeme i na
vlastní tvorbě. Pár písniček máme
sice už napsaných, nejprve je ale
musíme pořádně nazkoušet. Inspiraci se přitom snažíme čerpat všude možně. Například naše první
věc se jmenuje Death On The Earl
Road (Smrt na hraběcí cestě) a je
inspirována vraždou, která se měla
údajně stát právě na zámecké cestě z Milotic do Mistřína,“ prozradili členové kapely. V budoucnu
by tedy mělo na svět přijít také
cédéčko. Ale jak sami Separatoři
tvrdí, až tehdy, když si budou jisti, že materiál je opravdu kvalitní.
Odlišnou charakteristiku přitom
dává skupině také to, že každý její
člen je ovlivněn jiným hudebním
vzorem. „Ty se ale na druhou stranu při naší tvorbě navzájem doplňují,“ uvedl Hajný.
Složení kapely Separator:
(foto zleva) David „Dejv“ Měchura – kytara, Jan „Havja“ Haviernik
– zpěv, Dušan Janovský – zpěv,
kytara, Martin „Lih“ Hajný – kytara, Tomáš „Dantes“ Gregorovič
– baskytara, Martin Bílek – bicí.
Kontakt: www.separator.bigbity.cz
PETR FRIDRICH
zábava
16. června 2009
strana 15
Takoví jsme byli ... pamatujete?
„Ano, pane ženichu, podle čárového kódu
je vaše nevěsta opravdu panna.“
Povídka pro volný čas
Béleška a podnájemníci
K
Foto archiv Věra Štěpánková
Naše osmisměrka, sudoku, křížovka
MURPHYHO ZÁKONY:
ACCURATE, DIAGNOSTIC, HOLIČI, LETOROSTY, NÁCHYLNOSTI, NÁKLADY, NEJSPÍŠ, OMAGRA, RIEGER, SEKÁČEK, STŘELY.
SUDOKU
ŘEŠENÍ: Doplňte do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby se ve čtvercovém poli ani
v dlouhých řádcích a sloupcích žádná neopakovala.
Náhradní baterie jsou většinou vybité.
Křížovka s vtipem. Jdou dva opilci po kolejích. Jeden povídá: To je hrozné, tolik schodů! Druhý odvětí: To by mi tak nevadilo, ale to ... (zbytek
odpovědi v tajence)
Znáte region? Víte, kde to je?
Štít hodonínského zimního stadionu nad hlavním vchodem.
Branci z Mutěnic před sochou TGM v Hodoníně 25. 3. 1946.
aždý rok máme doma podnájemníků. Sú dobří. Neplýtvajú elektřinú, zbytečně nepúšťajú vodu a taky moc neprotopijú. Než by
si zatopili, rači na zimu odletijú do teplých krajů a vrátijú sa, až je
teplo. Ani na vybavení svojého bývání nejsú nároční. Dlúho jim stačily enom otevřené dveřa do chlívka. Nikdy s nima nebyl
žádný problém. Až jednú. Měli sme čerstvo vymalované a protože Bélešek nebyl
doma, tož sme mu nechali v pokoju okno
dokořán. Bylo pěkné počasí a tož mňa ani
nenapadlo jít to okno zavřít. Spomněla
sem si naň až za dva dni, když sa měl vrátit. Otevřela sem dveřa a strašně sa lekla.
Kolem frňáku ně prosvištěly dvě vlaštovky.
No co, vlaštovky nosijú štěstí, řekla sem si,
ale rači sem okno zavřela. Ráno sa Bélešek probudíl a hneď na mňa volál: „Mamko, poď sa podívat, co mám v pokoju!“
Vletěla sem tam jak puma. Myslela sem,
že si třeba z výletu dovézl v batohu nejakú
myš nebo jinú žúžel. Opatrno sem otvírala
dveřa a čekala, co na mňa vyletí. „Kde to
máš?“ ptala sem sa. – „Hen na zdi!“ ukazoval ke stropu, kde bylo
napůl postavené hnízdo. Bylo ně líto vlaštovek, ale hnízdečko sme
zbúrali, protože Bélešek nechtěl mět v pokoju podnájemníků. A tak
sa vlaštovky nastěhovaly na schodiště do sklepa. To mně nevadilo.
Pěkně sme dali na schody kartón, aby nám ich nezničily a každý deň
sme sa dívali, jak jim hnízdečko přibývá. A co teprv, dyž seděly na
vajíčkách. To sme sa do sklepa snažili chodit minimálně a dyž nebylo vyhnutí, tož sme šli potichúčku, aby sme ich nerušili. Oni nám za
to na dvoře chytaly muchy a tak sme ve vzájemné spokojenosti žili
nekolik roků. Až letos sa vlaštovkám ve sklepě přestalo líbit. Slyšela
sem ich cvrlikat každé ráno. Ale protože máme před barákem tújku,
vůbec ňa nenapadlo, že sú na balkóně. Došla sem na to minulý týdeň,
dyž sem šla z práce. Prohlídala sem si okna, esli jich mám umyt nebo
esli eště chvilku vydržijú. Důle sem usúdila, že to eště počká a dyž
sem sa podívala na okno od obýváku, tož sem ostala čučat jak tele na
nové vrata. Máme dva roky novú fasádu. Pěknú, broskvovú a kolem
oken máme také bílé ozdobné pásky. No a vlaštovky nám to bílé celé
olepily blatem. Myslím, že si tam chtěly postavit hotové velkoměsto.
„A to zas né!“ zařvala sem na nich. „Já vám stavební povolení nedám
a černé stavby sa rušijú!“ vtrhla sem na balkón a né že sem jim enom
zničila jejich dílo. Pěkně sem si balkón aj vyzdobila. Najdřív sem
navrch do okna přivřela velkú igelitovú tašku. Enomže za chvilku už
vlaštovky seděly na zábradlí a domlúvaly sa mezi sebú, co tam postavijú. Tož sem k téj tašce přidala eště prázdné plastové flašky a pár
špatných cédéček. No a vlaštovky došly na to, že tam pro nich už néni
Vaša tetka Béleška
místo a odstěhovaly sa zpátky do sklepa.
Foto Luděk Durďák
Tajenka: ... zábradlí je strašně nízko.
barevné zpravodajství
16. června 2009
strana16
Dračí loď poprvé sjela Baťák až do Hodonína ExArgema pojala návrat na ex ve Bzenci
Foto Ivo Cencinger
Bystrčtí Draci vjíždí do hodonínského přístaviště.
A
trakcí byl v neděli pro návštěvníky hodonínského přístaviště U jezu na řece Moravě příjezd lodě
s posádkou Draků z brněnské Bystrce. Jako první plavidlo tohoto typu projela celý úsek Baťova
kanálu z Kroměříže až do Hodonína. Na dálku ji oznamoval zvuk bubnů od bubenice na přídi, který udával rytmus dvaceti mužům, ale i žen za pádly. „Loď má povinný profil i tvar pádel včetně dračí hlavy a ocasu. Váží 250 kilogramů, je dlouhá dvanáct a půl metru a špičkově můžeme dosáhnout
rychlost až patnáct kilometrů v hodině. Celý úsek asi pětasedmdesáti kilometrů jsme absolvovali
s přestávkami za tři a půl dne. Loď jsme museli dvakrát přenášet, na Bělovském jezu a v místě budoucí plavební komory u Rohatce,“ uvedl kapitán Svatopluk Beneš. Posádka přivezla také poselství od
kroměřížského starosty, ve kterém též apeluje právě na zprovoznění celého kanálu. Dračí lodě pocházejí ze staré Číny, dnes existují registrované i neregistrované kluby i soutěže.
(ice)
Kamelot ukončil
svoji rekordní
šňůru v Kostelci
ExArgema v sobotu v noci ve Bzenci.
V
elkolepým návratem na scénu po dvaceti letech byl sobotní koncert ExARGEMY v zaplněném bzeneckém zámeckém areálu. Velkoplošná projekce, retrospektivní znělka na úvod a pak už vyběhli na
pódium černokněžníci a postupně odhazovali pláště. „Děkujeme, že jste nezapomněli a že jste tady!“ znělo z pódia k publiku. Dnešní pětatřicátníci a starší si budou pamatovat Argemu, která v původní sestavě
skončila v roce 1989, aby se vrátila s projektem Velká Morava. Na svých stránkách skupina zdůrazňuje,
že čerpá výhradně z vlastní historie a tvorby. ExArgema se také chystá vydat vzpomínkové album, které
dosud nevydala ani Argema, ani Bobr. Další koncert chystá skupina 19. června v Kunovicích. (ice)
Pěstounské rodiny se sjely do Javorníku
T
N
Zarostlý, unavený, ale šťastný Roman Horký na konci šňůry v Kostelci.
Foto Ivo Cencinger
epřetržitou šňůru 110 koncertů za sebou, nazvanou
původně Kamelot hraje ostošest,
zakončila populární brněnská
skupina Kamelot v neděli v přírodním areálu Pod sklepy v Kostelci u Kyjova. Tento nebývalý
počin zapíše pelhřimovská agentura Dobrý den do České knihy
rekordů. „Bylo to naprosto šílené, ale nešlo ani tak o rekord,
jako co nejvíc zpropagovat
písničky z našeho nového alba
Mořská sůl,“ řekl zarostlý, ale
šťastný lídr kapely Roman Horký. Podle něj přišlo na všechny
koncerty okolo 24 tisíc diváků.
Kapela také věnovala pro Fond
ohrožených dětí na projekt Klokánek 106 tisíc korun, návštěvníci koncertů navíc vhodili do
kasičky asi 60 tisíc.
(ice)
Foto Ivo Cencinger
Zatímco dospělí diskutovali, pro děti pořadatelé připravili na hřišti různé
dílny, hry a dokonce přijel i cirkus.
Foto Lenka Fojtíková
řicet pěstounských rodin z celé
republiky se o víkendu sjelo do
Javorníku. Pořadatelé nejen pro ně připravili diskusní skupiny a také kulturní
program. „Je to už naše sedmé celostátní setkání. Chceme se otevřít i lidem
zvenčí, aby případní zájemci poznali,
že pěstounská péče je něco normálního. Javorník jsme si vybrali, protože
nám ho doporučil náš dlouholetý patron, režisér Břetislav Rychlík,“ uvedl
manažer Sdružení pěstounských rodin
Pavel Šmíd. Zatímco rodiče a hosté
debatovali, děti si hrály na nedalekém
hřišti, kde pro ně pořadatelé připravili
spoustu zábavy. Odpoledne pokračoval kulturní program, v němž vystoupil
ženský a mužský pěvecký sbor z Javorníku, cimbálová muzika Josefa Staši,
děti ze základní školy a Jan Vodňanský. „Setkání jsem si nemohla nechat
ujít. Pěstouni totiž mají jen povinnosti a žádná práva. Něco by se s tím už
mělo začít dělat,“ upozornila maminka
svých čtyř dětí a tří v pěstounské péči
Eva Maňáková z Lipova.
(lef)
Sekání sektů v Prušánkách rekordní a mezinárodní Automobily při pouti zcela zaplavily kopec
P
opáté se do vinařského areálu Nechory u Prušánek sjeli
sommeliéři, aby ukázali odborné
porotě, jak umí servírovat sekty
a také provádět zvláštní operaci, totiž otevření láhve seknutím
hrdla, takzvanou sabráž. K tomu
lze použít různé nástroje, nejčas-
těji šavli, ale také nůž nebo skleničku, objevila se i netradiční
sekera, a také zajímavé polohy,
například vsedě nebo dokonce vleže. Sekt musí být dobře
vychlazený, v ideálním případě
odletí velkou rychlostí horní část
hrdla se zátkou, láhev se jinak
nenaruší a nápoj nevyteče. Díky
velkému tlaku se do něj nedostanou kousky skla a lze jej nalévat
hostům. „Tady se bojuje i o body
do celkového hodnocení, na
jehož základě bude vybrán reprezentant na evropské i světové
mistrovství sommeliérů, ale také
o žebříček sommeliérské asociace,“ zdůraznil moderátor večera
a též úspěšný sommeliér Libor
Nazarčuk. Vítězem se stal Kamil
Prokeš z Velkých Němčic. Do
České knihy rekordů se zapíše
i úspěšné useknutí sektů jednatřiceti lidmi za sebou.
(ice)
B
Vlevo Francouz Thomas Birling právě usekl hrdlo sektu šavlí. Nevídaný počin
se povedl Jung Mikuyng z jižní Koreje, studentce sommeliérství v Paříži.
Hrdlo odletělo sekundu poté, co jej přejela šavlí.
Foto Ivo Cencinger
latnická hora se při nedělní Hlavní pouti ke cti sv. Antonína Paduánského ocitla zcela pod záplavou
automobilů. Tisíce věřících se sem sjely z celé České republiky i ze Slovenska. Hlavní mši svatou
celebroval olomoucký biskup Josef Hrdlička (na snímku). Při promluvě mimo jiné upozornil na citlivost
srdce člověka, které je schopné milovat, obětovat se, odpouštět a pomáhat. Na závěr mše bylo podruhé
v historii uděleno vyznamenání Bílá růže Antonína Šuránka. Letos ho získal odstupující předseda Matice
svatoantonínské Oldřich Graubner ze Strážnice a In memoriam Stanislav Budař z Ostrožské Lhoty. Odpoledne pouť pokračovala kulturním programem.
(lef) foto Filip Fojtík
www.naseslovacko.cz
Fotbalisté FK Šardice
slavili divizní triumf
Pojďte s námi
25
Sportovní
hry
Hodonín 2009
sportovní příloha týdeníku
více na
www.teza-hodonin.cz
úterý 16. června 2009 • 25. týden • ročník IV.
Začalo finále
hokejbalové ligy
Sportovní hry jsou v plném proudu
Tenisové derby
Celotýdenní zpravodajství z nejdůležitějších sportovních a tělovýchovných akcí Hodonínska, Kyjovska a Veselska
Vyznavači severské chůze poprvé vyzkoušeli orientační závody
HODONÍN - Ve dnech 6. a 13. června 2009 uspořádal Sportovní
klub Nordic Walking Hodonín první orientační závody s holemi
s trasami v délkách 11 a 30 km.
„Severská chůze má řadu variant, a tak jsme i v našem klubu vůbec
poprvé vyzkoušeli i náročnější orientační závod. První kratší trasa
vedla hodonínskými lesy a účastníci obdrželi název orientačního
bodu, ke kterému se měli podle mapy dostat nejkratší cestou. Zde
dostali další bod a cesta tak pokračovala až do cíle, kde také byla slosována startovní čísla a závodníci byli odměněni hodnotnými cenami,“ popsal premiérovou akci Miroslav Levek, předseda oddílu NW
Hodonín.
Druhý třicetikilometrový závod už byl mnohem fyzicky náročnější
a jeho trasa vedla od hodonínské sportovní haly lesem přes Ratíškovice k Žilkovu dubu u turistické základny Littner. Na pochodníky
v lese čekalo několik kontrolních stanovišť, kterými museli projít
a kde jim byl zapsán čas. Ani tentokrát ale nešlo o vavříny, nýbrž
vylepšení vlastní kondice v příjemném prostředí a mezi stejně zapálenými nadšenci. Příznivci nordic walkingu se mohou letos těšit
ještě na jednu významnější akci, kterou hodonínský klub uspořádá
17. října v rámci Dnů zdraví v Hodoníně.
(em)
Trasy v délkách 11 a 30 km. Takovou porci přichystali hodonínští pořadatelé prvních orientačních závodů v severské chůzi
neboli nordic walkingu.
Foto Miroslav Levek
Do házenkářské interligy se po letech vrací Inter
Bratislava, sextet českých zástupců zůstává stejný
REGION – Tým Interu Bratislava bude jediným nováčkem
v nadcházejícím ročníku házenkářské interligy žen. Rozhodla o
tom jak baráž na české straně, tak i absence ve slovenské části
účastníků, které ještě v průběhu minulé sezony opustila ekonomicky oslabená Banská Bystrica.
V české baráži splnil tým Jindřichova Hradce roli favorita v souboji s Porubou, naopak nejhorší slovenský celek z Partizánskeho nemusel bojovat o záchranu v interlize a neúplnou šestici doplní vítěz první
ligy žen - Inter Bratislava. Ten v minulosti získal třikrát titul mistra
Překážkářka Lucie Škrobáková
se představí na Zlaté tretře
OSTRAVA – Lucie Škrobáková, odchovankyně atletického
oddílu AC Čejkovice a současná
nejlepší česká překážkářka (na
snímku), se představí na nadcházejícím atletickém mítinku Zlatá
tretra v Ostravě – Vítkovicích.
Hlavní program závodu, ve
kterém se představí i nejrychlejší
muž planety Usain Bolt, odstartuje ve středu 17. června v 17.45
a vstup dětem do 15 let je zdarma.
(em)
ČSSR a mezi házenkářskou elitu se vrací po šesti letech. Do známé haly na Pasienkách se tak v novém soutěžním ročníku podívají i
interligové mistryně z Veselí nad Moravou.
Účastníci WHIL 2009/2010:
čeští zástupci: HC Britterm Veselí nad Moravou, DHK Olomouc,
DHC Slavia Praha, Casta Sokol Písek, TJ Házená Jindřichův Hradec,
HC Zlín, slovenští zástupci: ŠKP Bratislava, IUVENTA Michalovce, HK Duslo Šaľa, HK Trenčín, HK Slávia Partizánske, AŠK Inter
Bratislava.
(em)
Tasovští znovu uspořádají turnaj v nohejbalu
TASOV – Po roční pauze se na
travnatém hřišti v Tasově opět
uskuteční nohejbalový turnaj
trojic. V pořadí již 11. ročník
oblíbeného setkání se uskuteční v sobotu 27. června od 9.00.
Nohejbalový
Wimbledon,
jak se soutěži přezdívá po celé
republice, byl velkou výzvou pro
řadu týmů z Čech a Moravy a
pořadatelé ještě mají volná místa
i v letošní turnajové soupisce.
Další týmy se mohou hlásit do 25. června na tomto tel.
čísle: 603 237 538 (R. Hoňka)
nebo prostřednictvím e-mailu:
[email protected]
(em)
1. FC Slovácko
je opět prvoligové
UH. HRADIŠTĚ - Fanoušci
fotbalového klubu 1. FC Slovácko se radují. Vedení klubu v čele
s předsedou Zdeňkem Zemkem
se dohodlo s vítězem druhé ligy
FC Zenit Čáslav na odkoupení práv na první ligu, a tak na
výstavním městském stadionu
s kapacitou osmi tisíc diváků
se bude opět hrát nejvyšší soutěž. Po letošním sestupu Zlína
si tak náš region uchová kontakt
s nejvýznamnějším tuzemským
kláním.
(em)
Ondra Mazuch
míří do belgického
Anderlechtu
ITÁLIE - Fotbalový obránce
a prušánecký
rodák
Ondřej Mazuch
(na
snímku) po dvou
letech končí
své angažmá v italské Fiorentině
a jeho další štací bude nejslavnější belgický klub Anderlecht Brusel. V klubu, kterému se upsal
na jeden rok s následnou opcí,
se potká i s krajany Danielem
Zítkou a Janem Polákem. Dvacetiletý střední obránce dostával
v italské Fiorentině jen minimum příležitostí a většinou hrál
jen za rezervní mužstvo. O člena současné české jedenadvacítky a majitele stříbrné medaile
z mistrovství Evropy sedmnáctiletých (2006) se údajně zajímala
(em)
i pražská Sparta.
sport
16. června 2009 zpravodajství
strana ii
Slovácký pohár vyhrál domácí Sokol Hodonín
Hodonínská zápasnická naděje Jakub Martinec (vpravo) vyhrála v rámci Slováckého poháru soutěž ve váze 63 kg. Ve finále závodník Sokola porazil Němce
Müllera z Frankfurtu nad Odrou.
Foto Eduard Mezera
HODONÍN - Zápasnické naděje ze tří evropských zemí se
v sobotu ucházely o vavříny
dalšího ročníku soutěže o Slovácký pohár města Hodonína.
Součástí celodenního turnaje
v hale Lipová bylo i otevřené
mistrovství žákovských družstev v zápase řeckořímském,
kterého se zúčastnily celky ze
slovenského Šamorína, německého Frankfurtu nad Odrou a
samozřejmě i domácího Sokola
Hodonín.
„Letos náš oddíl pořádá již
pátý ročník Slováckého poháru.
Bohužel vzhledem k tomu, že
jsme přistoupili na žádost svazu,
aby se v jeho rámci uskutečnilo
i ligové kolo, máme slabší účast
oproti minulým ročníkům. Při
další organizaci poháru tak chceme zachovat původní skladbu a
přilákat mnohem více talentů ze
zahraničí,“ konstatoval Oldřich
Kučera st., rozhodčí a trenér
Sokola Hodonín při SVČ Hodonín.
I navzdory menšímu počtu
zápasníků byl turnaj obrovským
přínosem především pro domácí zápasníky, kteří v poslední
době pravidelně sklízí vavříny.
Družstvo hodonínského Sokola
nakonec vyhrálo pohárový turnaj před Chomutovem a Havlíčkovým Brodem, čemuž triumfy
ve svých váhových kategoriích
napomohli Štěpán Antoš, Tomáš
Pihar a Jakub Martinec. Mladí
Hodoňané se touto výhrou také
posunuli do čela republikového
přeboru žákovských týmů.
V soutěži jednotlivců za Sokol
Hodonín bodovali tito zápasníci:
ve váze 47 kg František Antoš
2. místo, Michal Balák 3. místo
ve váze 53 kg, Luboš Horníček
2. místo ve váze 59 kg, Štěpán
Antoš 1. místo ve váze 73 kg,
Ondřej Herník 2. místo ve váze
85 kg, Kocián Jaroslav 3. místo,
vložená soutěž kadetů: ve váze
54 kg Tomáš Pihar 1. místo, ve
váze 63 kg Jakub Martinec 1.
místo.
(em)
Ve Filipovském údolí řádili
Finále hokejbalového přeboru mezi týmy
manželé Jana a Petr Kadlecovi Rigum a CSKA je zatím velmi vyrovnané
JAVORNÍK – Běhu Filipovským údolím, který
v neděli ukrojil již svůj 28. díl, kralovala vytrvalecká manželská dvojice Jana a Petr Kadlecovi.
Vítězný milotický závodník porazil dalšího veterána Jána Moravce ze Skalice o 16 sekund, bronzový stupeň vítězů si po dvouměsíčním trápení
se zraněnou nohou jistě zasloužil hodonínský Jiří
Brožík. V kategorii žen Jana Kadlecová (Ammerová) porazila druhou Alenu Krchákovou o 14 vteřin,
třetí Farkašová za vítězkou zaostala o dalších 33 s.
Do cíle těžkého závodu na 10 km doběhlo 72 vytrvalců, dohromady ve všech kategoriích startovalo
114 běžeckých nadšenců.
(em)
Čotov marně útočil na rekord
M. PÍSEK – Sedmý ročník Běhu Moravským Pískem, který je vyhledávaným krosovým závodem,
ovládl zkušený bulharský veterán Ivan Čotov.
Dokonce marně útočil na traťový rekord (zaostal
o dvacet vteřin), když jeho snahu eliminoval silný
protivítr. Druhé místo patřilo skalickému Michalčíkovi a bronz vybojoval další veterán Petr Kadlec. Mezi ženami se z prvenství radovala Jaroslava
Chovancová (Hrubá Vrbka), druhá byla Kadleco(em)
vá a třetí Farkašová.
HODONÍN – Velmi vyrovnaná je podle očekávání finálová série hokejbalového přeboru Hodonínska. V prvních dvou zápasech si hráči hodonínských týmů Rigum a CSKA nedarovali ani píď hřiště a v souboji o titul
nabídli velmi zajímavou podívanou.
SK CSKA - Rigum Hodonín B 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) branky: Prochászka P.
2x, Krajsa L. - Hübl T. 2. Tým CSKA se dokázal vyvarovat hrubým zákrokům a hrál neobyčejně disciplinovaně, za což si vysloužil zcela po právu
výhru v prvním finálovém duelu.
Rigum Hodonín B - SK CSKA 5:4 (3:1, 0:2, 2:1) branky: Hübl T. 3x,
Hlavačka Z., Salajka M. - Prochászka P., Teplanský, Helt M., Valovič Š. Na
odvetu se mužstvo Rigumu zdravě nahecovalo a od prvních minut udávalo
rytmus hry. Úvodní branku vsítil po pěkné individuální akci Hausnera univerzál Salajka, po jehož trefě se domácí ještě více opřeli do soupeře. Vzešla
z toho další trefa, když se tentokrát konečně prosadil Hübl přesnou střelou
k tyči.
Za nadějného stavu 3:0 nastartoval hosty kontaktní gól Teplanského, načež
probuzený tým CSKA dokonce vyrovnal z hole Helta, jenž využil přesilovou
hru. Zápas byl opět na začátku a v maření šancí se překonávali zejména oba
brankáři Igor Jurenka a Roman Sentesi.
Hostující Valovič dokonce poslal CSKA do vedení, ale radost utnul obránce
Zdeněk Hlavačka, který vyrovnal dělovkou nad Sentesiho rameno. Rozhodnutí
přinesl kuriózní gól po spolupráci Hübla s Novotným, kterou se snažil zastavit
Teplanský, ale místo toho sám srazil míček za brankovou čáru. Rigum tak těsnou
výhrou 5:4 vyrovnal stav série na 1:1 a boj o titul bude pokračovat jak v sobotu
(em)
20. června, tak i následující neděli vždy od 16.00.
Velmi vyrovnaná je podle očekávání finálová série hokejbalového přeboru Hodonínska mezi
týmy Rigumu a CSKA.
Foto Eduard Mezera
Atletické mládí zápolilo v mikulčických Břízkách na počest Petra Bělohoubka
MIKULČICE - Atletický klub AK Mikulčice letos v září oslaví již 35. narozeniny, a
přestože se jako řada dalších oddílů rovněž potýká s pokračujícím úbytkem talentů,
drží se svých tradic. Mezi ně rozhodně patří i Memoriál Petra Bělohoubka v žákovských vícebojích, který se uskutečnil minulý čtvrtek.
Závody mladších a starších žáků i přípravek v hodu míčkem, vrhu koulí, běhu přes překážky, sprintech, dálce, výšce i vytrvalostním běhu jsou již čtrnáct let poctou Petru Bělohoubkovi, někdejšímu zasloužilému činovníku mikulčické atletiky, který tragicky zahynul
při autonehodě.
Memoriál se výrazně drží tradic, a tak se například běžecká dráha vyznačuje pomocí takzvaného margírování (zcela stejně se na Slovácku řádkují i brambory) a nadšení pořadatelé
se nehroutí ani z náhlého přívalu dešťových srážek. O to více je pak těší zaujetí samotných
vícebojařů, kteří letos do útulného areálu v Břízkách přijeli z okolních obcí Hodonína,
Prušánek, Čejkovic i Moravské Nové Vsi.
Vítězové jednotlivých kategorií: Mladší žáci – Filip Sasínek (AK Hodonín, 1373 b.),
mladší žákyně – Leona Helešicová (Mor. N. Ves, 1370), starší žáci – Jakub Bartoník (AK
Mikulčice, 1375), starší žákyně – Bára Kolibová (AK Prušánky, 1687), přípravka hoši – Ondřej Kachyňa (AK Hodonín, 890), přípravka dívky – Marie Hůlková (AK Mikulčice, 684).
V rámci čtvrtečního Memoriálu Petra Bělohoubka v Mikulčicích se závodilo ve
skoku vysokém, sprintech a bězích přes překážky i v hodu kriketovým míčkem.
Foto Eduard Mezera 3x
16. června 2009 sport
Dorostenci FK Mutěnice se radují z postupu do KP
SLAVKOV•MUTĚNICE – Fotbaloví dorostenci FK Mutěnice
se již v předposledním soutěžním
kole na hřišti ve Slavkově radovali z vítězství v soutěži jihomoravské I. třídy a o uplynulém víkendu svůj triumf stvrdili
drtivou výhrou nad Dambořicemi 5:1. Přebor první třídy tak
vyhráli před Rohatcem a Ratíškovicemi, čímž si zajistili postup
do krajského přeboru, což se
naposledy mutěnickému dorostu
podařilo před deseti lety.
„Ceníme si tohoto úspěchu, protože máme v klubu dva dorosty a
přitom se v obou týmech můžeme
spoléhat výhradně na své odchovance. Myslím, že pokud kluci zůstanou
u kopané, tak se naše obec může
brzy těšit i na kvalitní hráče v seniorských týmech,“ uvedl Petr Blaha,
sekretář oddílu FK Mutěnice. (em)
strana iii
zpravodajství
Úspěšný tým dorostenců FK Mutěnice: brankáři (zleva) Gábor Radim, Chludil Jakub, dolní řada (zleva): Skočík David, Trávník Lukáš, Holešinský Radim,
Konečný Tomáš, Šmíd Roman, Lamáček Vít, Čepil Marcel, Brablc Stanislav, horní řada (zleva): trenér Marek Antoš, Varmuža Pavel, Hodes Milan, Kupčík
Luboš, Bravenec David, Čepil Jakub, Pospíšil Petr, Konečný Michal, as. trenéra Balaštík Jan.
Foto FK Mutěnice
Do Hodonína
opět míří Běh
Olympijského dne
HODONÍN – Také v Hodoníně
se tuto středu 17. května uskuteční populární Běh olympijského dne, který formou celosvětové akce umožňuje všem lidem
stát se součástí olympijského
hnutí bez ohledu na sportovní
zdatnost. Běh Olympijského dne
se poprvé konal v roce 1987 při
vzpomínce na 23. červen 1894,
kdy baron Pierre de Coubertin
založil Mezinárodní olympijský výbor. Od prvního ročníku
jeho obliba stále stoupá, přičemž hodonínský běh odstartuje
ve 14.00 na sokolském stadionu
v Rybářích. Odtud žáci základních škol nebo i obyvatelé města
vyrazí do cílového prostoru v přístavišti U Jezu.
(em)
Antukové dvorce v Rybářích hostily tenisové derby Hodonín – Kyjov
V úvodních dvouhrách derby utkání LTC – TPC proti sobě nastoupili hráči (zleva) Daniela Dvořáková (Hodonín), Petra Horáková (Kyjov), Tomáš Hrdina (Hodonín) a Oldřich Pintera (Kyjov).
HODONÍN - Soutěž smíšených družstev jihomoravského tenisového přeboru již pomalu spěje ke svému cíli a v minulém kole
přinesla zajímavé derby dvou slováckých oddílů z Hodonína a
Kyjova.
Mezi oběma kluby panují dlouhodobě dobré vztahy, i když v poslední době se více daří tenistům ze sklářského města. „Zatím pobýváme
ve středu tabulky, poněvadž máme trošku potíže se sestavou děvčat.
Trápí je zranění a také se musí věnovat i jiným nesportovním povinnostem. Ale jsme přesvědčeni, že tuto pro Hodonín zajímavou soutěž,
dokážeme udržet. V příštím roce bychom do družstva chtěli zabudovat
více mladých hráčů, kterým se daří v dorosteneckém přeboru, takže i
my možná časem budeme bojovat o postupová místa,“ uvedl Tomáš
Hrdina, vedoucí družstva LTC Hodonín. Hodoňané sice kvůli absenci
hráčky do utkání nastoupili s hendikepem 0:2, zápasu ale vrátil náboj
právě domácí veterán Hrdina, jenž v úvodní dvouhře nečekaně porazil
favorizovaného Oldřicha Pinteru. Kyjovany z oddílu TCP Pintera to
ale nevyhodilo ze sedla a náročné derby utkání nakonec vyhráli 6:3. O
to více je tak může mrzet těsná prohra 5:4 na půdě Otrokovic.
„V Otrokovicích jsme statečně bojovali, ale soupeř byl na nás dobře připravený a musím uznat, že vyhrál zaslouženě. V otázce postupu
Foto Eduard Mezera
do divizní soutěže ale není nic rozhodnuté a ještě máme šanci splnit svůj hlavní cíl,“ konstatoval po výhře v hodonínských Rybářích
Oldřich Pintera, vedoucí družstva TCP Kyjov. Ten na sebe částečně
vzal i zodpovědnost za otrokovický neúspěch, když spolu s deblovým kolegou Řačákem nezvládli rozhodující čtyřhru.
Dvě kola před koncem soutěže tak mají nejlepší výchozí pozici
právě hráči otrokovické Jiskry, kterým k vysněnému postupu stačí uhrát jednu výhru ve zbývajících zápasech s Brnem a Znojmem,
zatímco Kyjov musí vyhrát oba své zbývající duely a přitom čekat
na výsledky soupeřů.
(em)
Hodonínské Sportovní hry odstartoval sobotní turnaj v in-line hokeji
HODONÍN – V sobotu ráno se jako první zapojili do bohatého
programu populární akce s názvem Sportovní hry Hodonín 2009
vyznavači in line hokeje. Na modravé ploše zimního stadionu
TEZA se o zajímavé ceny utkaly čtyři celky, složené z bývalých
i současných hráčů hodonínských hokejových oddílů. Na kolečkových bruslích se tak v často ostrých soubojích utkali zkušení
veteráni Kozánek, Zálešák, Švandelka, Šprincl a Bukovský, opory druholigových Drtičů a úspěšné juniorky Michalové Hoza a
Hapla a volný čas si našel dokonce i hráč extraligové Mladé Boleslavi a hodonínský rodák Jakub Sajdl.
Z vítězství ve druhém ročníku turnaje se nakonec radoval tým G
- Mont Hodonín, který ve finálovém duelu porazil Old Stars Hodonín 5:3. Výsledky turnaje: G – Mont Hodonín – Výběr Hodonína
8:0, Old Stars Hodonín – Junioři Hodonín 11:3, o třetí místo: Výběr
Hodonína - Junioři Hodonín 7:2, finále: G – Mont Hodonín – Old
Stars Hodonín 5:3. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jaroslav Grabovský z týmu Starých hvězd.
(em)
Navštivte bruslení pro veřejnost na
in-line
ploše ZS TEZA v Hodoníně
HODONÍN – Až do konce července mohou vyznavači bruslení na
kolečových bruslích (in -line) využít nabídky bezplatného bruslení pro veřejnost na zimním stadinou TEZA v Hodoníně.
Termíny bruslení: 16. června (úterý) 16.00 – 18.00, 17. června
(středa) 16.00 – 18.00, 18. června (čtvrtek) 16.00 – 18.00, 19. června
(pátek) 15.00 – 17.00, 21. června (neděle) 15.00 – 17.00, 22. června (pondělí) 16.00 – 18.00. Podrobný rozpis in-line plochy naleznete na www.teza-hodonin.cz
(red)
Ve finále druhého ročníku turnaje v in-line hokeji se utkaly týmy G – Mont Hodonín (bílé dresy) a Old Stars Hodonín (modré dresy).
Foto B. Maloušek
sport
16. června 2009 strana iv
zpravodajství
Fotbalový klub ze Šardic slavil historický postup do MSFL
ŠARDICE - Fotbalový klub FK
Šardice si poprvé ve své pětasedmdesátileté historii vybojoval
účast ve třetí nejvyšší soutěži
(MSFL). Až v posledním kole
o tom rozhodlo nervy drásající
utkání s Velkým Meziříčím, ve
kterém se na hře lídra divizní
tabulky jednoznačně podepsala nervozita z případné zpackané sezony.
FK Šardice – Velké Meziříčí 2:2 (0:1), branky: Spazier
(63. z pen.), Dorotík (76. z pen.)
- 22. Kratochvíl, 56. Pokorný.
Sestava Šardic: Štěpán – Kopčil (46. Kučera), Spazier, Rezek
(70. Crla), Janík (60. Foltán)
– Sukup, Štěpanovský, Zaple-
tal, Švrček – Dorotík, Macháň.
Asi ani ten největší pesimista nepředpovídal, že na šardickém pažitu bude diktovat tempo
zápasu mužstvo, jež v průběhu
divizní soutěže nastřádalo o třicet bodů méně. Fotbal ale nemá
logiku, a tak ještě v 62. minutě světelná tabule hlásala sotva uvěřitelný stav 0:2 a domácí
tým hrál v absolutní křeči. Avšak
půlhodinku před koncem zápasu pronikl dravě do vápna hostů Kučera, který zprvu až příliš
dlouhou otálel s pádem, aby si
nakonec vykoledoval penaltu,
která se ještě dlouho po zápase
probírala ze všech úhlů pohledu.
Hlavní otázkou ale bylo to, kdo
se ujme tak důležitého úkolu a
nakonec si míč postavil zkušený zadák Petr Spazier. Byl jedním z určených exekutorů a rozhodně nepostrádal chuť napravit
svůj kiks při gólu hostů. Velický
rodák se nemýlil, to ale nebyla
poslední akce z místa s bílým
puntíkem. Krátce po snížení stavu totiž rozhodčí Svoboda nařídil
i druhou penaltu, tentokrát už ale
za jednoznačné sražení Zapletala. Hlavní sudí pak byl řadu
minut doslova obsypán hostujícími hráči, od kterých si vyslechl
řadu pikantních slov (na snímku
dole). Svůj verdikt ale nezměnil,
takže vyrovnání a s ním i postupový bod chladnokrevně vystřelil
kanonýr Dorotík a do Šardic se
třináct minut před koncem vrátila dobrá nálada. Domácí mužstvo
už kýžený bod nepustilo z ruky a
po remíze 2:2 na trávníku mohly
začít bouchat zátky od šampaňského. Šardice tak slaví postup do
třetí ligy, naopak sestup postihl
týmy Mohelnice, Rájce-Jestřebí a
Ždírce nad Doubravou.
V otázce postupu nebylo zcela jasno
Ihned poté, co na hřišti v Šardicích dozněla vítězná radost
domácího souboru, vyrojily se
spekulace ohledně údajného
nezájmu vedení FK Šardice
hrát herně i finančně náročnější třetí ligu. „Je to pravda. Majitel klubu se necítí být
natolik finančně silný, abychom premiérovou sezonu ve
vyšší soutěži zvládli se ctí. Proto budeme vyjednávat s novými
partnery, kteří by byli ochotni podpořit náš klub a velkou
váhu bude mít i schůzka vedení
s hráči a realizačním týmem.
Ta se uskuteční v pondělí večer,
až po ní případně přihlásíme
nebo nepřihlásíme mužstvo do
soutěže. Každopádně hráči tře-
tí ligu hrát chtějí, a to i za
současných finančních podmínek,“ potvrdil spekulace
Radek Grdina, sportovní ředitel FK Šardice. O tom, zda se
fotbaloví fanoušci mohou těšit
na derby Mutěnice – Šardice,
bude jasno až dnes ráno, tedy
v úterý, kdy je uzávěrka přihlášek do MSFL.
Kouč Ondrůšek: Rád bych v Šardicích pokračoval
K
dyž obránce Spazier zahrával první penaltu, raději se ani nedíval na hřiště. Tak nervózní byl šardický kormidelník František OndrůšeK (na
snímku vpravo), který v sobotu večer stál před branou
třetí ligy, ta ale byla řádně zaklapnutá. Nakonec ale
trenér, který během druhé sezony slavil se Šardicemi
druhý postup, splnil svůj úkol.
„Náš tým byl nervózní celé utkání, protože tam
byl jen ten jeden bod. To je hodně ošidné a dnes se to
znovu prokázalo,“ řekl ochraptělý kouč a ještě se vrátil k rozhodujícím penaltám. „Peťa Spazier si to vzal
automaticky, je to prostě náš stálý penaltový exekutor. Radek Dorotík si pak vzal zodpovědnost na sebe
sám a zaplaťpánbůh, že to vyšlo. Ale věřil jsem mu.“
Ondrůškovi zanedlouho skončí v klubu FK smlouva,
rád by ale u týmu zůstal. „Uvidíme, to je všechno na
prezidentovi. Třetí ligu jsem dělal čtyři roky na Slovácku, takže znám její nároky i soupeře a rozhodně
z ní nemám strach,“ uzavřel kouč čerstvých divizních
mistrů.
Proměněná penalta v podání Petra Spaziera, která vrátila Šardice do hry o postup do MSFL.
Dorotík potvrdil pověst
divizního kanonýra
Z
a stavu 1:2 ještě pořád chyběl gól k vytouženému
bodu. Říká se, že penalta se dá jenom špatně kopnout, v takovém stresu a pod takovým tlakem ochozů
byl ale naměkko i zkušený internacionál. Radek Dorotík (na snímku vpravo) se své životní penalty zhostil
výborně, vždyť je také druhým nejlepším střelcem
uplynulého divizního ročníku. „Byl to určitě těžký okamžik v závěru zápasu. Vlastně šlo o všechno, ale věřil
jsem si. Kluci mě povzbudili a nebyl to pro mě problém, zvláště když jsem to dal po svojí noze, jak jsem
zvyklý kopat. Jsem rád, že jsme to zvládli za všechny,
za fanoušky, za vedení i za celý klub.“
Připravil, text a foto Eduard Mezera
Tým FK Šardice, čerstvý vítěz divizní skupiny D slaví svůj triumf.
Mutěnice s Uničovem zabojovaly a zůstanou ve třetí lize
Mutěnický kapitán David Helísek (vpravo) právě přihrává na první branku utkání, která rozhodla o tom, že tým vinařů zůstane ve třetí lize.
Foto Eduard Mezera
ŠARDICE - Alespoň bod za jakoukoliv remízu. Tak zněl úkol
pro mutěnické fotbalisty v posledním soutěžním kole s Uničovem,
pokud si chtěli udržet příslušnost k Moravsko-slezské fotbalové lize.
I v rozhodujícím duelu sezony se museli spolehnout, že jejich věrní
příznivci je přijedou podpořit na náhradní hřiště do Šardic, což se
také stalo, a to dokonce ve velmi hojném počtu.
FK Mutěnice – Uničov 2:0 (0:0), branky: Czücz (66.), Obal (78.)
Do boje o všechno přivedl tým vinařů spoluhráč Petr Zemánek, který
zastoupil trenéra Vlčka, jenž právě pobýval na dovolené. Pro své hráče
přitom našel zajímavou motivaci. „Klukům jsem řekl, ať hrají hlavně za
sebe. Já už končím kariéru a nikdy jsem nezažil sestup do nižší třídy, ale
dobře vím, jak se to s hráčem táhne v jeho další kariéře,“ uvedl zkušený
fotbalista s prvoligovými zkušenostmi. Sám se bude nyní rozhodovat,
zda bude již jen trénovat anebo třeba ještě vypomůže rodným Ratíškovicím. „Dnes ještě nevím, to ukáže až další čas,“ dodal Zemánek, který
nakonec dovedl Mutěnice k zisku potřebného bodu.
Že to nakonec byly plné tři, na tom měl zásluhu hlavně domácí kapitán David Helísek, který připravil oba veledůležité góly. Nejprve v 66.
minutě unikl po pravé straně a našel volného Czücze, aby po dvanácti
minutách předložil tutovku kanonýru Obalovi. „Paráda, jsme zachránění a dneska si půjdeme s klukama sednout a zapít tuto sezonu. Někteří
v Mutěnicích končí, tak je potřeba se řádně rozloučit, i když výsledkově
to na přílišné veselí není,“ kýval uznale Helísek. Tým FK Mutěnice tedy
i v příští sezoně bude třetiligový a může se pravděpodobně těšit na zajímavé derby se Šardicemi, naopak minimálně na rok se s účastí v divizi
(em)
musí smířit týmy Zlína, Blanska a Slovácka.
Fotbalový oddíl
FK Mutěnice hledá
dorostence i žáky
Fotbalový oddíl FK Mutěnice,
který je nováčkem dorostenecké soutěže krajského přeboru,
nabízí uplatnění ambiciózním
fotbalistům ročníků narození
1994–1991 pro nadcházející
sezonu 2009/2010. Nabízíme
možnost fotbalové seberealizace na úrovni krajského přeboru,
kvalifikovaný realizační tým,
kolektiv spoluhráčů ochotných
na sobě pracovat i kvalitní podmínky pro sportovní trénink.
Mutěnický klub rovněž pořádá nábor hráčů do všech
žákovských kategorií ročníků
narození 1995–2004. Bližší
informace o celém fungování
mládežnických kategorií FK
Mutěnice vám budou poskytnuty na tel. 607 149 672 (Blaha Petr) a 602 569 203 (Bíza
Michal).
(em)
sport
16. června 2009 Bzenec prohrál vysoko ve Vlkoši,
Vracov těsně porazil postupující
Šardice, Dubňany se loučily výhrou Hlohovec zostudil Mutěnice
Vracov – Šardice B 1:0 (0:0),
Ňorek
Tvrdonice – Dubňany 0:1 (0:0),
Křižan
Slavkov – Velké Pavlovice 6:2
(4:2), Houšť 3, Matocha, Strnad,
Vrána – Stráněl, Vašek
Rohatec – Vacenovice 0:3 (0:1),
Nedvěd 2, Gasnárek
Břeclav B – Kostice 3:0 (0:0),
Ivančic, Kočíř, Polášek
Šlapanice – Bučovice 3:0 (0:0),
Šamšula 2, Vlach
Veselí – Ivanovice 0:0.
1. Šardice B 20 3 3
56:15 63
2. Břeclav B
14 0 12
50:40 42
3. Ivanovice
11 8 7
49:33 41
4. Vracov
11 8 7
39:35 41
5. Tvrdonice 10 9 7
35:27 39
6. Šlapanice 11 5 10
37:42 38
7. Vacenovice 10 7 9
34:28 37
8. V. Pavlovice 11 3 12
41:46 36
9. Bučovice
10 5 11
33:32 35
10. Kostice
9 6 1
37:38 33
11. Rohatec
10 3 13
43:53 33
12. Slavkov
9 5 12
39:43 32
13. Veselí
8 7 11
32:45 31
14. Dubňany
1 5 20
17:65
8
Doubravník – Blatnice 0:3 (0:2),
Schmeister 2, Vaněk
Podivín – Bořetice 3:3 (3:0),
Martečík, Švestka 2 – Kadlec 2,
Jambor
Kněždub – Lednice 0:1 (0:1),
Fóbl
Vlkoš – Bzenec 5:2 (3:0), David
3, Hlaváč, Žandovský – Linhart,
Škodík
Hroznová Lhota – Vel. Bílovice
2:0 (0:0), Bíla, Lipčík
Lanžhot – Milotice 3:0 (2:0),
Bartoš, Libuša, Šustr
Hlohovec – Mutěnice B 7:2 (4:1),
Křen 3, Pekárek, Pivoluska, Sed-
Velká je nejlepším zástupcem regionu
láček, Uhlík – Bílek, Kourek. (kp)
1. Bzenec
17
2. Lednice
16
3. Lanžhot
13
4. Bořetice
12
5. Podivín
12
6. Milotice
12
7. Blatnice
12
8. Vlkoš
10
9. Mutěnice B 10
10. Hrozn. Lhota9
11. Kněždub
9
12. Hlohovec 10
13. V. Bílovice 7
14. Doubravník 0
strana v
zpravodajství
3
5
6
7
6
5
4
5
4
7
6
2
3
3
6 73:41
5 72:37
7 59:34
7 46:34
8 50:36
9 71:38
10 41:41
11 49:45
12 37:57
10 34:41
11 36:37
14 49:52
16 37:68
23 18:111
54
53
45
43
42
41
40
35
34
34
33
32
24
3
Výsledky KP: Rosice – Tasovice 1:2 (1:1), Šimek – Čerstvý
2, Židenice – Velká 2:2 (1:2),
Janek, Mičko – Kohůt, Kučera,
Kuřim - Bavory 2:2 (0:1), Karásek, Moniak – Machala, Spišiak,
Ráječko – Ratíškovice 1:0 (1:0),
Bartoš, Hrušovany – Mikulov
1:5 (0:1), Pikolon – Prajka 2,
Pukančík, Valenta, Žárský, Mor.
Krumlov – Bohunice 4:1 (2:1),
Zelníček 2, Anders, Záviška –
Bombicz, Sparta Brno – Kyjov
3:2 (1:2), Novotný 2, Forman –
Možíš 2, Ivančice – Podluží 6:0
(2:0), Štork 4, Hobik, Čožík.
1. Rosice
19 4 7
65:34 61
2. Tasovice
16 10 4
48:30 58
3. Ráječko
16 8 6
49:35 56
4. Židenice
14 9 7
46:30 51
5. Ivančice
14 5 11
51:35 47
6. M. Krumlov 13 8 9
51:41 47
7. Podluží
11 8 11
37:47 41
8. Sp. Brno
10 11 9
39:46 41
9. Bohunice
12 4 14
51:49 40
10. Velká
11 5 14
39:49 38
11. Ratíškovice 10 6 14
39:49 36
12. Kuřim
9 9 12
35:38 36
13. Bavory
8 9 13
30:38 33
14. Kyjov
7 8 15
30:40 29
15. Mikulov
6 6 18
30:49 24
16. Hrušovany 6 6 18
31:61 24
Starý Poddvorov se s okresním přeborem rozloučil vydřenou výhrou nad Ježovem
St.
Poddvorov
– Svátečně naladěný a vyzdobený Starý
Poddvorov, který na
konci minulého týdne
hostil setkání delegátů Charty venkovských
obcí Evropské unie, se
v neděli večer radoval i
z postupu seniorského
týmu TJ Družstevník do
1. B třídy.
Starý Poddvorov –
Ježov 3:2 (1:1), Bařina,
Wagner, Fiala – Exl 2.
Svěřenci trenéra Petra
Vyškovského už sice měli
vyšší třídu zajištěnou před
necelým měsícem, přesto
se před výrazně zaplněným stadionem chtěli rozloučit výhrou i v posledním soutěžním kole.
Hostující Vlast Ježov ale
rozhodně nepřijela prodat svoji kůži zadarmo, a
tak byl k vidění rušný a
místy i příliš ostrý zápas
s vítězným koncem pro
čerstvého okresního pře(em)
Foto Eduard Mezera borníka.
Na poslední výhru se mistr okresního přeboru ze Starého Poddvorova značně nadřel.
Sudoměřice se loučily prohrou
Lovčice servírovaly střelecké hody
Výsledky III. třídy sk. A: Prušánky – Dol. Bojanovice 3:0
(1:0), Bílek 2, Herka, Terezín –
Sobůlky 1:3 (1:0), Racek – Jelínek 2, Klíma, Kostelec – Ždánice 2:0 (1:0), Křižka, Vymazal,
Bohuslavice – Strážovice 4:2
(1:1), Indruch 2, Lebduška, Chvátal – Fúsek, Beker, Milotice B –
Svatobořice B 2:4 (2:3), Novák
2 – Sklenář 2, Synek, Želetice
– Násedlovice 2:5 (0:1), Kolaja
Blíží se uzávěrka
přihlášek do přeboru
OFA Hodonín
HODONÍN – Právě v těchto
dnech vedení regionální futsalové asociace OFA Hodonín finišuje s přípravami nového ročníku
soutěží v sálové kopané – futsalu
pro sezonu 2009/2010. Přihlášky
pro týmy, které by se chtěly utkat
v boji o přeborníka Hodonínska, jsou ke stažení na stránkách
www.ofahodonín.cz, a je nutné
je do konce června zaslat na tuto
adresu: O.F.A. Hodonín, Miroslav Bartyzal, U hřiště č. 622,
696 19 Mikulčice. Veškeré další
informace o soutěži, kontaktech
na týmy či náboru nových hráčů,
jsou rovněž součástí webových
stránek O.F.A. Hodonín. (em)
2 – Svozil 2, Roman Baják, Zd.
Baják, Konečný, Lovčice – Nenkovice 7:4 (4:0), Farmačka 3,
Bednařík 2, Božík, Fric – Košulič 2, Plaček, Kolaja.
(kp)
1. Ždánice
2. Sobůlky
21 1 4
75:29 64
6. Násedlovice 11 5 10
54:48 38
7. Kostelec
47:36 36
8. Lovčice
10 6 10
10 5 11
43:58 35
9. Nenkovice 10 1 15
47:59 31
10. Terezín
9 3 14
35:64 30
11. Želetice
7 4 15
36:58 25
6 6 14
32:49 24
40:65 21
19 4 3
70:26 61
3. Strážovice 15 5 6
63:30 50
12. Milotice B
4. Prušánky
14 3 9
52:35 45
13. Svatobořice B6 3 17
5. Dol. Boj.
12 3 11
45:37 39
14. Bohuslavice 6 3 17
MSFL
35:80 21
Divize
1. Hlučín
18 6 6
49:31 60
1. Šardice
21 5 4
66:26 68
2. Znojmo
17 8 5
54:30 59
2. Líšeň
21 5 4
63:24 68
3. Bystrc
15 4 11
45:37 49
3. Hulín
16 8 6
58:25 56
4. Uničov
13 9 8
41:31 48
4. Třebíč
14 9 7
42:23 51
5. Kroměříž
12 11 7
31:22 47
5. Vyškov
13 8 9
45:34 47
6. Frýdek
12 7 11
41:37 43
6. Otrokovice 12 7 11
49:40 43
7. Břeclav
12 7 11
31:37 43
7. Protivanov 11 6 13
35:36 39
8. Ostrava B 12 5 13
28:34 41
8. Konice
11 5 14
46:67 38
9. Brno B
34:29 37
9. Žďár
10 8 12
48:56 38
10 7 13
10. Olomouc B 10 7 13
46:47 37
10. V. Meziříčí
9 9 12
38:48 36
11. Mutěnice
9 9 12
37:37 36
11. Rousínov
10 5 15
33:39 35
12. Jihlava B
10 6 14
30:48 36
12. Napajedla
8 9 13
36:53 33
13. Zábřeh
10 4 16
27:44 34
13. Boskovice
8 7 15
29:53 31
14. Zlín B
8 9 13
38:48 33
14. Ždírec
8 6 16
29:45 30
15. Slovácko B 8 6 16
27:37 30
15. Rájec
7 7 16
32:51 28
16. Blansko
7 9 14
39:49 30
16. Mohelnice
7 4 19
33:62 25
Výsledky III. třídy sk. B: Lipov
– Hr. Lhota B 4:2 (1:1), Urbánek
2, Kučera, Tomčal – Jegla, Pavlica, Petrov – Lužice 2:2 (2:0),
Šantavý, Macháček – Mokroš,
Hasík, Strážnice – Hodonín 10:0
(6:0), Bačík 2, Popelka, Barnet, Zíbr, Daněk, Rambousek,
Bílek, Jar. Barnet, Chlup, Žeravice – Bzenec B 2:2 (2:2), Bystřický, Hlaváč – Janás, Štěpaník,
N. Lhota – Sudoměřice 4:2 (2:2),
Štipčák 2, Jan Štipčák, Mikeska
– Novák, Hostýnek, Suchov –
Veselí 0:4 (0:0), Potrusil, Šilling,
Páč, Štůral, Velká B – Domanín
2:3 (1:1), Šácha, P. Jurena – Šimek, Hrobař, Brož.
5. Lužice
14 3 9
60:35 45
6. Strážnice
11 6 9
58:33 39
7. Petrov
9 11 6
41:30 38
8. Veselí
12 2 12
43:45 38
9. Domanín
7 8 11
49:55 29
10. Velká B
8 4 14
43:63 28
1. Sudoměřice 19 4 3
78:20 61
11. Hodonín
8 3 15
35:71 27
2. Lipov
18 5 3
80:35 59
12. Suchov
6 4 16
25:55 22
3. Hr. Lhota B 15 6 5
48:31 51
13. N. Lhota
3 7 16
18:63 16
4. Bzenec B
70:44 48
14. Žeravice
3 2 21
21:89 11
15 3 8
Z okresního přeboru sestupují Věteřov se dostal
týmy Kozojídek a Radějova před Moravský Písek
REGION – Disciplinární komise OFS Hodonín v minulém
týdnu vynesla ortel v případě
údajného korupčního jednání
funkcionářů Kozojídek, které ocenila finanční pokutou a
odebráním dvaceti bodů. Do
třetí třídy tak sestupují právě
Kozojídky a Radějov.
Výsledky okresního přeboru: Hovorany – Žádovice 6:2
(2:1), Studnica 2, Spěvák, Turzík, Konvička, vlastní – Čada
2, Svatobořice – Moravany 2:0
(1:0), Koch, Bradáč, Uhřice
– Radějov 3:0 (3:0), Uřičář 2,
Chimiak, St. Poddvorov – Ježov
3:2 (1:1), Bařina, Wagner, Fiala
– Exl 2, Žarošice – Mikulčice
1:2 (1:1), Frýbort – nehlášeno,
Vnorovy – Kozojídky 2:1 (2:1),
Komoň, Knotek – Symerský, Tv.
Lhota – Dambořice 5:2 (1:2),
Durna 2, Bačík, Kuryvial, Kašný – Matula 2.
(kp)
1. St. Poddvorov18 5 3
46:23 59
2. Svatobořice 15 4 7
45:28 49
3. Hovorany
14 4 8
53:34 46
4. Moravany 12 5 9
49:33 41
5. Mikulčice
11 5 10
37:31 38
6. Uhřice
10 6 10
37:40 36
7. Ježov
10 5 11
43:39 35
8. Žarošice
9 7 10
45:43 34
9. Vnorovy
10 4 13
36:36 34
10. Dambořice 8 9 9
39:38 33
11. Žádovice
9 4 13
43:57 31
12. Kozojídky
9 3 14
39:47 30
13. Tv. Lhota
8 2 16
37:62 26
14. Radějov
7 1 18
23:61 22
Výsledky IV. třídy: Vřesovice
– Bukovany 3:4 (2:3), Řezník,
Žáček, Jakubíček – Cenkner,
Nedvědický, Gažák, Pekárek,
Archlebov – Ratíškovice B 0:3
(0:2), Duryn, Gasnárek, Koplík, Hr. Vrbka – Dubňany B 4:5
(1:3), Peprna 3, Frolka – Šrůtka, Binder, Vágner, Vymyslický,
Zahrádka, Věteřov – Vnorovy B
3:1 (0:0), Pintera, Lejska, Koutný – Procházka.
(kp)
1. Ratíškovice B16
2. Věteřov
14
3. M. Písek 14
4. Čejč
11
5. Vnorovy B 10
6. Dubňany B 9
7. Hr. Vrbka 6
8. Bukovany 4
9. Lipov B
4
10. Archlebov 2
11. Vřesovice 2
2
4
3
3
3
3
3
5
2
6
2
2
2
3
6
7
8
11
11
14
12
16
63:20
42:20
57:21
37:26
38:28
40:39
35:35
32:62
19:52
23:55
35:63
50
46
45
36
33
30
21
17
14
12
8
sport
16. června 2009 Zpravodajství
Výsledky dorosteneckých soutěží
Tabulky mládežnických regionálních fotbalových soutěží
MSDL starší
12. Sp. Brno
10 6 14
39:52 36
8. Miroslav
10 4 12
42:60 34
6. Veselí
12 5 9
75:49 41
11 4 11
50:46 37
1. Ostrava B 20 7 3
78:25 67
13. Karviná
9 8 13
44:56 35
9. Boskovice
9 7 10
36:39 34
7. Petrov
2. Sig. Olom. B18 7 5
62:33 61
14. Znojmo
10 3 17
40:71 33
10. Břeclav B
9 6 11
38:52 33
8. Hr. Lhota
10 2 14
60:58 32
23:49 31
11. Rousínov
8 3 15
35:73 27
9. Vracov
10 1 15
51:81 31
14:70 12
12. Sv. Brno
5 3 18
34:74 18
10. Mikulčice
9 3 14
41:73 30
22:61 16
11. St. Poddvorov7 6 13
38:59 27
27:78 12
12. Kněždub
8 3 15
37:73 27
13. Bukovany
6 2 18
39:95 20
3. Kroměříž
17 7 6
56:31 58
15. Frýdek
16. Šardice
7 10 13
2 6 22
4. Jihlava B
16 7 7
85:46 55
5. Vítkovice
17 4 9
69:42 55
6. Slovácko B 15 6 9
69:38 51
7. FC Brno B 12 8 10
56:57 44
1. Veselí
15 6 5
50:31 51
8. Frýdek
41:45 43
2. Šardice B 13 8 5
55:37 47
12 7 11
13. Kuřim
KP starší
14. Slatina
4 4 18
3 3 20
14. Mor. Písek 2 3 21 32:102 9
I. třída sk. C
9. Zlín B
11 8 11
54:48 41
3. Sp. Brno B 13 6 7
64:38 45
1. Mutěnice
10. Opava B
11 4 15
58:57 37
4. Znojmo B
13 2 11
56:44 41
2. Rohatec
19 3 4
118:39 60
11. Sp. Brno
10 7 13
34:47 37
5. Blansko
13 2 11
47:37 41
3. Ratíškovice 18 5 3
94:33 59
12. Šardice
9 7 14
49:66 34
6. Břeclav B
12 3 11
48:53 39
4. Bučovice
17 2 7
92:36 53
13. Třinec
8 6 16
40:43 30
7. Kuřim
12 3 11
53:56 39
5. Dubňany
15 4 7
68:35 49
14. Znojmo
8 5 17
37:67 29
8. Kyjov
12 3 11
56:61 39
6. Dol. Boj.
14 5 7
56:34 47
15. Karviná
6 7 17
43:61 25
9. Boskovice 11 4 11
60:62 37
7. V. Pavlovice 11 5 10
53:48 38
16. Vyškov
1 1 28 15:140 4
10. M. Krumlov 10 6 10
50:46 36
8. Dambořice 8 5 13
54:48 29
9 2 15
49:86 29
MSDL mladší
1. Sig. Olom. B24 2 4
96:37 74
20 3 3
85:23 63
11. Rousínov
9 3 14
45:60 30
9. Podluží
12. Slatina
7 6 13
33:57 27
10. V. Bílovice
8 3 15
56:64 27
13. Sv. Brno
8 1 17
39:50 25
11. Hovorany
7 4 15
32:60 25
43:67 21
12. Vacenovice 6 5 15
39:55 23
13. Slavkov
5 3 18
42:83 18
14. Kostice
0 1 25 10:204 1
14. Miroslav
6 3 17
2. Slovácko B 21 5 4
68:23 68
3. Ostrava B 18 2 10
71:38 56
4. Kroměříž
15 5 10
57:39 50
5. Opava B
13 5 12
50:46 44
1. Sp. Brno B 20 4 2
89:20 64
16 8 2
69:22 56
69:35 51
1. Bzenec
20 3 3
75:23 63
18 5 3
KP mladší
6. Vyškov
12 6 12
43:51 42
2. Blansko
7. Jihlava B
11 8 11
48:46 41
3. Šardice B 16 3 7
III. třída sk. A
1. Žarošice
14 1 3
74:13 43
2. Ždánice
13 3 2
67:16 42
3. Prušánky
11 0 7
63:35 33
4. Svatobořice 10 2 6
64:29 32
5. Kostelec
10 1 7
57:32 31
6. Moravany
8 1 9
58:53 25
7. Sobůlky
8 1 9
37:38 25
8. Věteřov
8 1 9
54:56 25
9. Bohuslavice 2 0 16 17:124 6
10. Lovčice
1 0 17 14:109 3
III. třída sk. B
1. Strážnice
13 0 1
65:18 39
2. Vlkoš
10 1 3
48:20 31
3. Lipov
9 1 4
50:24 28
4. Bzenec B
8 3 3
38:17 27
83:28 59
OP
8. FC Brno B 10 9 11
48:46 39
4. Znojmo B
16 3 7
74:32 51
2. Velká
5. Ježov
6 0 8
26:21 18
9. Vítkovice
49:51 38
5. Kyjov
13 4 9
47:41 43
3. Milotice
16 5 5
82:28 53
6. Lužice
3 2 9
27:37 11
43:41 37
6. Veselí
10 8 8
50:46 38
4. Vnorovy
16 3 7
82:45 51
7. St. Poddvorov2 1 11
26:72
42:41 37
5. Blatnice
13 3 10
73:58 42
8. Žeravice
7:78
10. Třinec
11. Zlín B
10 8 12
10 7 13
11 4 15
35:52 37
7. M. Krumlov 11 4 11
strana vi
0 2 12
7
2
(kp)
MSDL starší: Karviná – Šardice 1:4, MSDL mladší: Karviná
– Šardice 6:1 (4:1), KP starší:
Šardice B – Veselí 3:2 (0:0),
Navrátil 2, Maršálek – Sládeček, Řičica, Mor. Krumlov
– Kyjov 0:2 (0:2), Možíš 2, KP
mladší: Šardice B – Veselí 3:1
(2:0), Bartoněk, Koryčánek, Zůbek – Zajíček, Mor. Krumlov
– Kyjov 1:3 (1:0), Řezáč – Žandovský 3.
I. třída sk. C
Mutěnice – Dambořice 5:1
(2:0), Chludil, Hodes, Holešínský, Lamáček, Trávník – Tesařík, Podluží – Dubňany 7:3
(2:2), Petřík 4, Kos 3 – Pluháček
2, Baťa, Slavkov – Vel. Pavlovice 2:3 (1:3), Hejdušek, Sedláček
– Zájeda 2, Kalužík, Rohatec –
Vacenovice 3:2 (3:1), Stanický
2, Doležal – Korčák 2, Kostice
– Vel. Bílovice 1:7 (1:4), Hrubý
– Sycha 4, Osička 3, Ratíškovice – Bučovice 6:1 (2:0), Voříšek
2, Bábíček, Kadlčík, Stokláska,
Svozil – Kolaja, Hovorany –
Dol. Bojanovice 1:2 (0:0), Miklík – Bohun, Svobodník.
Okresní přebor
Mor. Písek – Velká 2:5 (1:3),
Stuchlík 2 – Mikeska 2, Pavlinec 2, Kružica, Petrov – Milo-
tice 1:4 (1:1), Veverka – vlastní, Kotásek, Hartman, Kasan,
Hr. Lhota – Bukovany 9:0
(6:0), Hora 3, Náhlík 3, Falešník, Lipčík, vlastní, St. Poddvorov – Bzenec 0:2 (0:1), Bednář,
Krstina, Kněždub – Mikulčice 1:0 (1:0), Rýpar, Vnorovy
– KEN Veselí 4:3 (3:1), Petrucha 2, Vajdík, Třináctý – Kehm
2, Tobiáš, Vracov – Blatnice 4:1
(3:0), Mezihorák 2, Vít Říha,
Vondryska – nehlášeno.
III. třída sk. A
Věteřov – Lovčice 3:0 (2:0),
Sedlář, Luža, Potáček, Ždánice – Kostelec 1:1 (1:0), Kunč
– Šupa, Moravany – Svatobořice 3:3 (2:0), Ryška 2, Surka –
Lunga, Bábík, Vavřina, Sobůlky
– Prušánky 1:6 (0:3), Pazourek
– Budín 3, Řezník, Čupr, Hrubý.
III. třída sk. B
Ježov – Vlkoš 1:3 (0:2), Frýza – Zálešák, Novák, Otépka,
Bzenec B – Žeravice 16:0 (9:0),
Jakub Juřík 3, Marek Urban 2,
Patrik Mikulík 2, Daniel Šnajdr
2, Zeman, Pavlica, Tuhý, Severa, Faltýnek, Dobřický, Zgoda,
St. Poddvorov – Strážnice 3:4
(3:1), Veselský 3 – Bačík 2,
Matyáš, Lípa.
(kp)
Zpráva OFS Hodonín č. 34
STK schvaluje pohárový turnaj mužů,dorostu a přípravek
v Dambořicích STK schvaluje pohárový turnaj mužů dne
27.6.09 ve Starém Poddvorově
STK schvaluje pohárový
turnaj mužů ve Vřesovicích dne 4.7.2009 STK
schvaluji pohárový turnaj žáků v Bzenci Poplatky a pokuty: Žarošice 200,- Kč
dle RS OFS čl. 11/13 Bohuslavice 200,- Kč dle RS OFS čl. 11/13
Lipov 200,- Kč dle RS OFS čl.
11/13 4xŽK 100,- Kč Ježov,Svat
obořice,Vnorovy VV OFS rozhodl na svém zasedání o pořádání
Okresního fotbalového poháru.
OFP se povinně zúčastní všechny oddíly, hrající v soutěžním
ročníku 2009/10 okresní přebor
mužů a dále všechny oddíly na
základě přihlášení. Odměna pro
vítěze OFP činí 30.000,- Kč, pro
druhé družstvo 15.000,- Kč a
dále, dle rozhodnutí VV OFS.
Propozice a rozlosování turnaje
provede STK, rozhodčí obsadí
KRD a náležitosti rozhodčím
vyplatí OFS. Turnaj začne pravděpodobně, dle přihlášených
družstev 26.7.2009 a následně
2.9.2009…. Přihlášení do turnaje oddíly provedou do termínu
22.6.2009 e.mailovou poštou.
Losovací aktiv nového soutěžního ročníku 2009/10 se bude
konat dne 3.7.2009 v 16.00
hod v rest. Marina v Hodoníně
KRD: Fyzické prověrky okresních fotbalových rozhodčích se
uskuteční v PA. 19.6.2009
v 17.30 hod, Na stadionu 1.FC Kyjov v
Kyjově. Účast všech
okresních rozhodčích
je povinná DK: Radějov
Příkazký Marek 2 SU PO do
30.11.09 – změna trestu Žarošice Sedláček Radek 2 SU PO do
30.11.09 – změna trestu Mikulčice Beneš Jakub 1 SU NEPO
Mikulčice Urbánek Tomáš 1 SU
PO do 30.11.09 Svatobořice
Lunga Jaroslav 1 SU PO do
30.11.09 Blatnice dor.Janota
Martin 1 SU NEPO od 1.6.09
Ždánice žák Čanecký Tomáš
3 SU NEPO Ždánice žák Fronek Petr 1 SU PO do 30.11.09
Strážnice žák Sklenský Lukáš
2 SU PO do 30.11.09 Kozojídky fc.Kolůch Viktor 6 měsíců
NEPO Kozojídky fc.Horák Zdeněk 2 roky NEPO Kozojídky
oddíl se trestá pokutou ve výši
10.000,- Kč dle DŘ:příloha 2/6
splatnou do termínu 29.6.2009
Kozojídky oddíl se trestá odebráním 20-ti soutěžních bodů
dle DŘ: 2/6 Kozojídky oddíl se
předává STK OFS Hodonín
z důvodu porušení povinností
pořadatelské služby
16. června 2009 sport
fotoreportáž
strana vii
Hodonín poprvé hostil E.ON Cup - skvělou podporu mládežnické kopané
HODONÍN - Největší fotbalový turnaj v České republice pro
hráče do deseti let s názvem E.ON ČR Junior Cup 2009 poprvé
ve své pětileté historii zavítal do Hodonína. Na stadionu TEZA
U Červených domků bojovalo v rámci Jihomoravského kraje
dvanáct týmů z Hodonínska, Vyškovska a Blanska o postup do
takzvaného Velkého finále. Spolupořádající oddíl RSM Hodonín
– Šardice pozval kluby, které patří v těchto okresech k nejlepším,
a tak se v náročném klání fotbalových talentů mohly představit i týmy přípravek RSM Šardice, FK Šardice, FC Veselí nad
Moravou, TJ Dolní Bojanovice, FK Mutěnice, TJ Sokol Hroznová Lhota, TJ Jiskra Strážnice, 1. FC Kyjov či TJ Kovo Ždánice.
„V Hodoníně je tato akce poprvé a jsem velmi rád, že se ji podařilo
dostat i do našeho okresního města, které mohlo nabídnou naprosto ideální podmínky,“ konstatoval Josef Foltýn st., vedoucí mládeže
spolupořádajícího klubu RSM Baník Šardice, aniž by ještě tušil, jak
se šance poprat se o velmi zajímavé i hodnotné ceny zhostí zástupci
naší slovácké kopané. Celky RSM Šardice A a FC Veselí nad Moravou se totiž probojovaly až do semifinále, kde rozhodně nezklamaly,
ačkoliv je soupeři již nepustili do finálového boje. Mladí Veselané
vedení trenérem Romanem Grabcem podlehli vítěznému Blansku,
kluci z Hodonína pod vedením trenérského dua Štefančík – Pazdera
zase v semifinále podlehly vrstevníkům ze Starého Lískovce. O to
zajímavější byla ale boj o třetí místo, ve kterém po bezbrankovém
průběhu utkání zvítězila na penalty domácí přípravka a zaslouženě se
radoval z kolekce kompletní sady žlutých dresů, šortek i stulpen.
Stranu připravil, text a foto Eduard Mezera
V semifinále sobotního turnaje podlehl tým domácí přípravky s názvem RSM Šardice A celku Tatranu Starého Lískovce 2:1.
E.On Cup to není pouze kopaná, ale i celá řada soutěží spojených se zdravým pohybem či bohatým kulturním programem. Na parkovišti hodonínského stadionu tak
vyrostlo hned několik stanovišť pro zábavu účastníků i hostů turnaje.
Tisíce míčů už dychtivým chlapcům rozdala firma, která se zaměřila na nejmladší
talenty. Další desítky oranžovo-bílých balonů putovaly i mezi účastníky sobotního
turnaje v Hodoníně.
Krásné dresy patří i klukům z Hodonína a Šardic
K
Ve stánku, kterému vévodila obří fotografie brankáře Petra Čecha, si kluci mohli během zápasových přestávek vyzkoušet
fotbal či hokej na populárních herních konzolích Playstation.
aždý účastník sobotní soutěže E.ON ČR Junior Cup
2009 si na památku odnesl značkový míč a řadu drobností, přitom si mohl zajezdit i na vozítku
Segway nebo řídit rychlé modely
na obří autodráze. Své dovednosti mohli poměřit i při střelbě na
branku na přesnost, svoji střelu
si mohli změřit a kdo měl odvahu, vyzkoušel i pravou horolezeckou stěnu. První tři týmy
obdržely kompletní sadu dresů,
přičemž jejich novými majiteli
jsou i kluci z Hodonína a Šardic.
Nebylo divu, že páni fotbalisté se
domůvraceli s rozzářenýma očima a stále ještě pootevřenou pusou. Takovou propagaci fotbalu
totiž ještě neviděli.
Kompletní sada s dresem, šortkami a stulpnami a navrch ještě značkový míč. To
byla odměna pro nejšikovnější účastníky sobotního E.ON ČR Junior Cupu.
sport
16. června 2009 Sedm hodonínských turistů vyrazilo pěšky
z jižních Čech až na konce světa
Foto Kčt Hodonín
Koblenz, největší město spolkového států Porýní – Falc, které leží na soutoku řek Rýna a Mosely.
HODONÍN – V rámci předsednictva ČR Evropské unii probíhá od konce měsíce března do
27. června pod patronací Jihočeského kraje akce Klubu českých turistů s názvem Z jižních
Čech až na konce světa.
Ta je jakousi reminiscencí na
poselstvo, které v letech 1465 – 67
vyslal český král Jiří z Poděbrad
s cílem vyzvat evropské panovníky a sjednotit je ke společné
obraně proti tureckému ohrožení.
Současná, moderní podoba poselství má formu etapového turistického pochodu, celkem o 77 eta-
pách rozdělených do šesti částí.
Klub českých turistů Hodonín byl
pozván k účasti na předposlední
páté části, která vedla německým
Porýním z města Koblenz na soutoku řek Rýna a Mosely, do Bonnu a Kolína nad Rýnem.
Sedmičlenná skupina hodonínských turistů absolvovala ve
dnech 2.–11. června devět pěších
etap o celkové délce 170 km.
Trasa byla zahájena v Koblenzi
v městské pevnosti Ehrenbreitstein a přes etapová místa Vallendar, hrad Sayn u města Bendorf,
Rengsdorf, Leutesdorf, Bad
Hönningen, Linz am Rhein, Bad
Honnef a Königswinter u Bonnu do cíle v Kolíně nad Rýnem.
Vytyčený úsek rozhodně nebyl
úplnou procházkou, jelikož byl
veden většinou po horských
turistických cestách poněkud
vzdálených od samého toku
Rýna. Účastníci tak poznali stezky Rheinhöhenweg (Cesta rýnských výšin), Rheinsteig (Rýnská stezka) a Limeswanderweg
(Cesta po římském pohraničním
opevnění). Přesto se dokonale
nabažili výhledů na samotnou
řeku Rýn, četná a výstavná his-
torická města, nebo na pohoří
Eifel na západním břehu Rýna.
Vyhlídku poskytly četné hradní
zříceniny, kterými je kraj poset,
a cesty mezi porýnskými vinicemi na svazích říčního údolí. Počasí sice v první dekádě
června nebylo ideální, lze říci,
že bylo až nepříznivé, ale nedokázalo narušit plán tras. V průběhu výpravy byli čeští turisté
přijati i starostou města Linz am
Rhein Adi Buchwaldem, který
je seznámil se starou i moderní
historií svého města i jeho současným životem.
(kčt)
Veselané zůstávají druholigoví, tečku za nijak
výraznou sezonou udělala prohra v Jihlavě
VESELÍ n. M. - Bez sebemenších stresů mohli veselští národkáři o předminulém
víkendu vyrazit k posledním
dvěma zápasům sezony. Místenku ve druholigovém vlaku
nadcházejícího
soutěžního
ročníku už totiž měli v kapse.
Opatovice nad Labem –
SKNH Veselí nad Moravou
25:29 (11:14)
Sestava a branky hostů: Pejša, Nejezchleba – Bauer, Flo-
der, Vaďura, Matuška, Mrozek
1, Malovaný 3, Fojtík 11, Šafář
14. Sobotní klání na půdě severočeských Opatovic se proměnilo ve střelecké dostihy. Šťastnější
nakonec překvapivě byli hosté,
a to hlavně díky útočnému duu
Fojtík, Šafář. Dohromady oba
borci ve veselském dresu totiž
zaznamenali úctyhodných pětadvacet branek.
Autonot Jihlava – SKNH
Veselí nad Moravou 21:12
(11:3)
Sestava a branky Veselí:
Pejša, Nejezchleba – Bauer,
Floder, Vaďura, Matuška, Václavík 1, Mrozek 1, Fojtík 1,
Malovaný 4, Šafář 5. Trenér
Jiří Nejezchleba. O den později, v horácké metropoli Jihlavě,
se už Veselanům tolik nedařilo.
Za poměrně krutou porážkou
stál především jejich slabý
výkon v prvním dějství, kdy
za půl hodiny dokázali vstřelit
pouhé tři branky.
PETR FRIDRICH
1. Vítkovice
strana viii
zpravodajství
16 1 5 375:303 33
2. Opatovice 13 4 5 419:379 30
3. Studénka
14 1 7 402:341 29
4. Brno
13 0 9 382:325 26
Náš tip na výšlap
Pozvánka do napajedelského hřebčína
Klub českých turistů Hodonín zve svoje členy, ostatní příznivce
turistiky a především jejich děti a vnuky na výlet do Napajedel,
místního hřebčína a rekreačního střediska Pahrbek. Výlet se bude
konat v sobotu 20. června. Sraz účastníků bude na nádraží ČD
v 8.45 a odjezd vlaku směr Přerov v 9.00. Po příjezdu do Napajedel se uskuteční procházka přes zámecký park do hřebčína, kde
je zajištěna prohlídka s průvodcem (35 Kč za osobu). O hřebčíně lze uvést, že je zde největší koňská porodnice v Evropě, také
koňský hřbitov, ale převažuje to radostné, protože nyní je období, kdy koňská mládež už vyráží do výběhů. Po prohlídce objektu následuje společný oběd v restauraci Malina, kde je příjemné
prostředí přátelské dětem: houpačky, skluzavky, prolézačky. Po
obědě přesun do rekreačního střediska Pahrbek, kde bude možnost koupání, vypůjčení lodiček a šlapadel. Je zajištěna krátká
(45 min.) projížďka lodí po řece Moravě, cena 100 Kč za osobu.
Následovat bude pěší procházka přes jez u Spytihněvi na místní
nádraží, odkud odjezd do Hodonína v 16.20 s příjezdem do Hodonína v 17.02. Jako možná varianta připadá odjezd ze Spytihněvi
v 18.20 s příjezdem do Hodonína v 19.02. Další informace na tel.
č. 604 980 462, za KČT Hodonín srdečně zvou J. Mikšánková a
J. Suchánek.
Výbor KČT uspořádá členskou schůzi
Výbor KČT Hodonín zve svoje členy i další zájemce o turistiku na
členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 18. června v zasedací místnosti městského úřadu v ulici Horní Valy. Začátek schůze
je v 15.00 hodin a projednána bude činnost v prvním pololetí roku
2009 i důležité rozhodnutí pro roky následující.
(kčt)
Smutná zpráva
Smutná zpráva dorazila ze Šardic, kde 11. června po dlouhé a
těžké nemoci zemřel ve věku 60 let pan Ladislav Kůřil,
dlouholetý člen a funkcionář fotbalového klubu v Šardicích.
Po letech aktivní hráčské kariéry zde zastával řadu významných funkcí od trenéra a vedoucího mužstva, přes jednatele až
po předsedu oddílu kopané. Ladislav Kůřil obětavě vypomáhal i
při organizaci divizních utkání a podílel se i na činnosti řídících
orgánů OFS Hodonín, kde byl řadu let členem jeho výkonného
výboru a disciplinární komise. Právě Ladislavu Kůřilovi patřila i
sobotní postupová remíza s Velkým Meziříčím.
Čest jeho památce! (em)
5. Albrechtičky 11 1 10 322:318 23
6. Rokytnice 11 0 11 377:398 22
7. Podh. Újezd10 1 11 435:433 21
8. Jihlava
9 1 12 321:338 19
9. Veselí n. M. 9 0 13 437:474 18
10. Krčín B
8 1 13 341:401 17
11. Ostopovice 6 2 14 357:399 14
12. Pustějov
5 2 15 379:438 12
Párům TK Classic při SVČ se dařilo na soutěžích po jižní Moravě i na Slovensku
BRNO•TELNICE•TRNAVA - Již minulý týden si na soutěži
v Brně vytančila mladičká dvojice oddílu TK Classic N. Novák
a K. Adamová třetí místo v kategorii hobby junior II. latina.
Uspěla v nejstarší kategorii, přestože startovala i v dalších dvou
soutěžích věkově mladších účastníků. Mezi juniory se tak nyní
drží na velmi pěkném třetím místě i v celkové klasifikaci českého
žebříčku, kde přitom závodí se soupeři až o čtyři roky staršími
(13 - 15 let).
Ještě lépe se Novákovi s Adamovou daří v jejich věkové třídě děti
II. (9-11 let). Po dvou druhých místech na minulých soutěžích zcela
jasně zvítězili minulou sobotu mezi 16 páry na mezinárodní soutěži
v Mikulově. Vítězství je o to cennější, že nejlepší známky jim dávali především porotci z Rakouska, Slovinska a Polska. Jednoznačnou
převahu nad svými soupeři pak potvrdili i o den později v Telnici, kde
porazili 12 soupeřů. Po těchto dvou vítězstvích si upevnili i absolutní
vedení v žebříčku ČR hobby děti II. v konkurenci 72 párů. Velkou
radost tím udělali nejen sobě, ale určitě i svým trenérům Renému
Šafránkovi a Lence Chovančíkové.
Dařilo se však i dalším hodonínským párům. Taneční dvojice
B. Hájek - Z. Chalupová si minulý víkend na GP Trnava vytančila mezi 28 konkurenty z pěti států slušné 15. místo. Koncem května vybojovali dvě finálová umístění pro barvy TK Classic také D.
Ševčík a K. Bajajová, kteří v Mikulově získali v kategorii mladších
juniorů I. C lat. nejprve třetí místo a následně v kategorii výše mezi
staršími juniory šestou příčku. Už prvního června na soutěži v Telnici podpořily úspěch Nikoly s Klárou také dva páry v kategorii
dospělých B lat. Štěpán Galečka s Nikolou Budínkovou se po delší
odmlce probojovali do semifinále a soutěž ukončili na 10. místě. B.
Hájek se Z. Chalupovou se svým dynamičtějším stylem tance protančili až do finále, kde se blýskli šestou pozicí. Pár Novák – Adamová bodoval i o dalším víkendu v Brně, kde se většinou hodonínským párům nedaří. Zcela jasně vyhrál v kategorii hobby junior II
latina a dobře jim v této kategorii sekundoval i druhý hodonínský
zástupce, pár Rudolf Jelínek - Lidka Krbková. Ti i navzdory dvoutýdennímu tréninkovému výpadku zabojovali a z Brna si odvezli velmi pěkné šesté místo. Novák s Adamovou pak ještě vytančili
rovněž šestou příčku v kategorii děti II. (24 párů ), přičemž o lepší
umístění je připravila nejistota ve standardní části soutěže.
(red)
ně
n
e
d
o
n
e
ř
v
e
t
O
od 8.00 hod.
Sportbar
Hodonín, nám. 17. listopadu 5 (za sochou T.G.M.)
Kyjov, Masarykovo nám. 17 (vedle Komerční banky)
Veselí nad Moravou, Masarykova 132
Zveme všechny příznivce sportu
ke sledování sportovních pořadů
na velkoplošné projekci.
Aktuální nabídka zápasů k dispozici v baru.
Pro zákazníky baru
internet zdarma!!
č
K
5
2
2
1
PLZEŇ
O
Mladičká taneční dvojice oddílu TK Classic Hodonín N. Novák a K. Adamová
posklízela v minulých týdnech řadu cenných výsledků.
Foto TK Classic

Podobné dokumenty