Technický list

Komentáře

Transkript

Technický list
Stránka 1 z 2
Technický list
Číslo výrobku 2820
Uniplan Grund
Základní nátěr
Vysoce kvalitní, přilnavý základní nátěr bez obsahu
rozpouštědel, určený pro nesavé podklady a dřevěné palubové
podlahy.
Oblasti použití:
Remmers Uniplan-Grund je
přilnavá penetrace, určená pro
husté a nesavé podlahy, jakými
jsou např. staré keramické
obklady, litý asfalt, cementové a
palubové podlahy, upínací desky
a neodstranitelné zbytky lepidel,
na které je potom dále nanášen
Remmers Uniplan.
Údaje o výrobku:
Hustota:
Viskozita:
Hodnota
Barva:
Kontrola jakosti:
Doba schnutí:
Podlahové topení:
cca. 1,0 g/cm3
cca. 2500 mPas
pH: 7
modročerná
složení a jakost
45 min. při 20°C
vhodné
Vlastnosti výrobku:
Podklad:
Remmers Uniplan Grund je vysoce
kvalitní základní nátěrová hmota bez
obsahu rozpouštědel, určená pro
nesavé podklady a dřevěné palubové
podlahy, které se potom dále ošetřují
pomocí Remmers Uniplan. Remmers
Uniplan Grund je ihned použitelná,
rychle schne a má vynikající přilnavé
vlastnosti.
Po 1 hodině přepracovatelná!
Podklad musí být suchý, pevný, čistý,
a nesmí obsahovat žádné látky, které
by mohly ovlivnit přilnavost nátěru
Uniplan Grund (např. sintrové vrstvy,
volné části, prach, maziva, oleje
apod.) V případě potřeby podklad
důkladně vyčistěte a nežádoucí vrstvy
odstraňte. Vysajte prach a odstraňte
eventuální zbytky čistících prostředků
(např. vosky) z podlahy (palubová
podlaha, obkladačky).
2820-TM-11.06.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 2 z 2
Zpracování:
Balení, spotřeba, skladovatelnost:
Uniplan-Grund je připraven k použití
a po provedení přípravy podkladu se
pomocí pěnového válečku nebo
válečku s krátkými štětinami plošně
nanáší v tenké a rovnoměrné vrstvě.
Dejte pozor na tvoření kaluží.
Po zaschnutí základního nátěru
Uniplan Grund (v závislosti na
teplotě, minimálně 1 hodinu) je
možné nanést libovolně silnou vrstvu
nátěru Remmers Uniplan.
Balení:
plastové nádoby 1l, 5l a 10 l
Skladovatelnost:
Na paletách, v suchu, chráněné před
vlhkostí, v uzavřených obalech cca 12
měsíců
Upozornění:
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:
Uniplan-Grund nesmí být
zpracováván při teplotách pod 12°C.
Při další instalaci podlahových krytin
platí příslušné předpisy, směrnice a
doporučení.
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuální bezpečnostním listě.
Spotřeba:
asi 100 g/m2 podle vlastností povrchu
a drsnosti podkladu
Pracovní nářadí a čištění:
Pěnový váleček nebo váleček s
krátkými štětinami. Čištění vodou.
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.10/07
2820-TM-11.06.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz

Podobné dokumenty

Relö Uniplan-Grund

Relö Uniplan-Grund Relö Uniplan-Grund je vysoce kvalitní základní nátěrová hmota bez obsahu rozpouštědel, určená pro nesavé podklady a dřevěné palubové podlahy, které se potom dále ošetřují pomocí Relö Uniplan. Relö ...

Více