výsledky - Klub francouzských buldočků

Komentáře

Transkript

výsledky - Klub francouzských buldočků
Klub francouzských buldočků z.s. Praha
VÝSTAVNÍ KATALOG
jarní Speciální výstavy
kemp Pohoda Roudná, 22. května 2016
Program výstavy:
08.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu – psi, feny
výstavní soutěže
vyhlášení vítězů
Bonitace:
Vzhledem k velkému počtu přihlášených jedinců, bude bonitace zahájena po ukončení
posuzování psů – třídy mladých, přibližně v 10:00 hodin.
Bonitaci hodnotí spolu s chovatelským kolegiem klubu pan Antonín Karban.
1
Vážení,
dovolte mi, abych Vás jménem všech organizátorů a sponzorů přivítal na
letošní jarní Speciální výstavě.
Věřím, že budete dnešní den hodnotit jako příjemné setkání s přáteli. Radujte
se z vlastních úspěchů a přejte úspěch ostatním!
Hodně štěstí Vám všem a mnoho hezkých zážitků
Martin Novák, ředitel výstavy
VÝSTAVNÍ VÝBOR:
ředitel výstavy
moderátor, divácká soutěž
vedoucí kruhu
zapisovatelka
ekonomka
spojka
Martin Novák
Martin Novák
Lenka Šlaufová
Monika Nováková
Denisa Šamánková
Petr Potůček
výstavní agenda, sponzoring
Jana Dvořáková
ROZHODČÍ
Psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí paní Ilona Potůčková
KLASIFIKACE :
Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu – velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů, čestná – výborný, velmi
dobrý, dobrý, dostatečný
2
ROZDĚLENÍ DO VÝSTAVNÍCH TŘÍD PODLE VÝSTAVNÍHO
ŘÁDU ČMKU
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
vítězů
veteránů
čestná
mimo konkurenci
4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální
výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion
od stáří 8 let
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává
se známka a pořadí, V1 se nemůže účastnit soutěže o
Vítěze plemene (BOB)
od 15 měsíců, jedinci bez nároku na klasifikaci a pořadí
SOUTĚŽE:
Přihlášky je možné odevzdat v den výstavy do 12.30 hodin spolu s platbou u
pokladníka výstavy paní Šamánkové.
Nejhezčí pár: V této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Chovatelská skupina: V této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří
byli na výstavě posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od 2
různých matek nebo otců. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Dítě a pes: V této soutěži nastoupí se svěřenými jedinci chlapci i děvčata ve
věku 2 -16 let . Dle počtu přihlášených může být soutěž rozdělena do více
věkových kategorií.
3
TITULY:
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být
uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet
přihlášených psů.
Nejlepší štěně - může být udělen psu nebo feně s oceněnín VN1
Nejlepší dorost - může být udělen psu nebo feně s oceněnín VN1
CAJC - může být udělen psu a feně ve třídě mladých se známkou výborný 1
BOJ - Nejlepší mladý - může být udělen psu nebo feně s oceněním CAJC
CAC - může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů se
známkou výborný 1
Res. CAC - může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů
se známkou výborný 2
Vítěz speciální výstavy - může být udělen psu a feně s oceněním CAC,
majitel nemusí být členem KFB, ze soutěže ve třídě otevřené, mezitřídě,
vítězů
BOV - Nejlepší veterán - může být udělen psu nebo feně ve třídě veteránů se
známkou výborný 1
BOB - Vítěz plemene - může být udělen psu nebo feně s hodnocením BOJ,
BOV, Klubový vítěz
BOS – Nejlepší z opačného pohlaví - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes
CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena
(V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena Vítěz speciální
výstavy opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží při vyhlašování vítězů posudek
a diplom. Jedinci, kteří získali titul obdrží věcné ceny .
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb psů a prodej štěňat.
Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem. Z výstavy se
vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, háravé feny, feny ve
vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným
veterinárním zákrokem za účelem odstranění exteriérové vady nebo
nedostatku. Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu
4
původu. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se
výstavy se psem nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou výstavní
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. V souladu se zákonným
ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita
osobní data pouze pro účely pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu.
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu
výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán
zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá
zvířata nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního
lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní
záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti
vzteklině od 30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším
nákazám, jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvoviróza nebo leptospiróza,
podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny. Psi již
nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.
DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
- originál průkazu původu psa pro zapsání výsledku
- potvrzený vstupní list
- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Nejhezčí pár Chovatelská skupina Dítě a pes -
250,- Kč platba na místě
250,- Kč platba na místě
zdarma
5
PRAVIDLA „DIVÁCKÉ SOUTĚŽE“ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO JEDINCE
V letošním roce se při Speciální výstavě uskuteční 12.ročník „Divácké
soutěže“, která měla v minulých letech velký ohlas.
Rozhodovat budou vylosovaní vystavovatelé, dle katalogového čísla, kteří
nemají v kruhu momentálně vystavovaného buldočka.
Pro 1. kolo bude vylosován vždy jeden vystavovatel, a to pro každou třídu.
Pro 2. kolo budou vylosováni tři vystavovatelé, kteří nerozhodovali v 1.kole.
Soutěží psi a feny z těchto tříd:
PSI - třída dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, vítězů
FENY - třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, vítězů,
V ostatních třídách z důvodu přihlášení jednoho jedince soutěž neproběhne.
1. kolo – každý vylosovaný vystavovatel, který bude posuzovat svou třídu,
napíše na papírek k tomu určený, číslo vystaveného buldočka a předá ho do
rukou moderátora soutěže, který po posouzení od rozhodčího a určení pořadí v
kruhu, vyhlásí vítěze této soutěže z dané třídy.
2. kolo – do tohoto kola postoupí z předcházejícího kola vždy výherce z dané
třídy. Do tohoto kola budou vylosováni tři vystavující. Každý za sebe napíše
na papírek pořadí tří nejkrásnějších, podle čísel vystavujících se buldočků.
Poté se opět toto hodnocení předá moderátorovi soutěže a ten podle klíče bodů
oznámí vítěze.
Klíč bodového hodnocení:
1. místo 3 body
2. místo 2 body
3. místo 1 bod
Prostým součtem bodů se vyhlásí vítěz.
Pokud by se stalo, že by měli dva buldočci na prvním místě shodný počet
bodů, vyhrává ten, který má lepší umístnění na třech odevzdaných lístcích. Při
jakémkoli problému, který by se mohl vyskytnout s určením nejkrásnějšího
jedince, bude toto řešit opět vylosovaný vystavovatel, který bude mít poslední
a rozhodující slovo.
Cenu pro vítěze 1. místa věnoval pan Marek Vašíček (Sk) z chovatelské
stanice Slavic Storm. Ceny pro 2. a 3. místo věnovali pan Petr Jůza a Martin
Holeček z chovatelské stanice Bull Team.
Všem moc děkujeme  !
6
PSI - třída štěňat
1.
TOBBY Z ERIDANU DOG LOVE
CMKU/FB/zažádáno
07.12.2015
O: Hobo Dumm Dumm Royal of France M: Chashmira Z Eridanu Dog Love
Chov: Langová Georgina, Maj: Šupka Miloslav
VN1
PSI - třída dorostu
2.
CONAN DOYLE AGLAOS
CMKU/FB/8663/15
O: I´Am Fatal Dicar M: Roberta Lana Action Alet
Chov: Kreplová Jana, Maj: Kreplová Jana
VN2
19.11.2015
3.
EDGAR VARESE KAUL
NENASTOUPIL
CMKU/FB/8568/15
18.10.2015
O: Demon Blanc De Neige Tombante A´Vigdors M: Vaya Kaul
Chov: Ulmanová Karin, Maj: Ulmanová Karin
FLORIÁN ZARAGOSA
CMKU/FB/8583/15
O: Casio Ricardo Bohemia M: Destiny N.O. Chaos
Chov: Vanecková Jana, Maj: Nátr Martin
4.
5.
VN3
27.10.2015
LIBER-TE-SAOIRSE DU BERCEAU DES LOUPS-ANGES
VN1
SPKP 5583
12.10.2015
O: Joshua-Andy Du Berceau Des Loups-Anges M: H´Emzelle Filomene Du Berceau Des
Loups-Anges
Chov: MmeM Tesson Christel a David, Maj: Vašícek Marek
7
PSI - třída mladých
6.
A-CHRISTOPHER AJ-RI Z LUK
CMKU/FB/8216/15
O: Fedor Hawortia M: Princess z Rybího mesta
Chov: Procházka Richard, Maj: Veselá Šárka
V1 CAJC,BOS
25.01.2015
7.
ARRAK BUBBLE HOUSE
CMKU/FB/
16.12.2014
O: Kenshi Bitt Box M: Orka z Dybohurky
Chov: Václavíková Zetová Martina , Maj: Václavíková Zetová Martina
V2
BLIZZARD ZE ZLATÉHO LANKASTRU
CMKU/FB/8326/15
O: Aleos Bull Evo M: Alice z Perthenova hradu
Chov: Šupka Miloš, Maj: Šupka Miloslav
VD
8.
DUGLAS TERRA TANRO
CMKU/FB/8578/-15/15
O: Infinity V.Marver´s Fortuna M: Tsaritsa Nochi
Chov: Svetlana Efimova, Maj: Vilhelm Jan, Vilhelmová Ivana
20.04.2015
9.
V
02.03.2015
10. JACK POMÁDA
CMKU/FB/8332/15
30.04.2015
O: Gregory iz Samary Gorodka dlja Palevyh Buldogov M: Caynee Pomáda
Chov: Pešátová Helena, Maj: Vogeltanzovi Vera a Antonín
VD
11. JACK O´LANTERN FLAT DEVILS
CMKU/FB/8299/15
O: Lionheart el Fryosa M: Best Looking Flat Devils
Chov: Pejšová Katerina, Maj: Jindrová Michaela
VD
12. JAMES SAM KARANN
CMKU/FB/8486/15
O: Lionheart el Fryosa M: Honey Sam Karann
Chov: Roška Jaroslav, Maj: Vodicková Ivana
17.03.2015
VD
12.08.2015
13. JEFF SAM KARANN
CMKU/FB/8488/15
O: Lionheart el Fryosa M: Honey Sam Karann
Chov: Roška Jaroslav, Maj: Vetýšková Katerina
8
V
12.08.2015
14. JEREMIASH ZE ZÁMECKÉHO ŽEROTÍNU
CMKU/FB/8477/15
O: Cuky ze Zámeckého Žerotínu M: Evelin Soli Deo Gratia
Chov: Krystonová Libuše, Maj: Dupal Ivo
15. JOLLY RANCHER FLAT DEVILS
CMKU/FB/8300/15
O: Lionheart el Fryosa M: Best Looking Flat Devils
Chov: Pejšová Katerina, Maj: Jirouchová Denisa
16. JORICK JISKRA NADEJE
CMKU/FB/8311/15
O: Vallon Suverén M: OLLIE od Koberné hráze
Chov: Dvoráková Iva, Maj: Voreková Gabriela
17. JUMPING JASPER FLAT DEVILS
CMKU/FB/8301/15
O: Lionheart el Fryosa M: Best Looking Flat Devils
Chov: Pejšová Katerina, Maj: Krejcová Michaela
18. KAVALÍR-B. BATOM
CMKU/FB/8188/15
O: Malvin El Aglaos M: Demie - B. Batom
Chov: Tomanová Blažena, Maj: Maraske Pastorková Martina
V
03.08.2015
V
17.03.2015
VD
04.04.2015
V4
17.03.2015
V
15.01.2015
19. NELSON Z´ERIDANU DOG LOVE
CMKU/FB/5331
30.03.2015
O: Hugo Boss Z´eridanu dog love M: Cashmira II. Z´eridanu dog love
Chov: Langová Georgina, Maj: Bohácková Klára
VD
20. ORLANDO ALSAMAR
CMKU/FB/8368/15
O: Cinna Igor v.Muppy's Place M: Ginett Alsamar
Chov: Saulichová Martina, Maj: Anisimova Natalia
VD
21. TOBIAS Z RYBÍHO MESTA
CMKU/FB/8458/15
O: Natiel z Rybího mesta M: Otylka Dívcí plamen
Chov: Zajacová Anna, Maj: Horcicka Petr
9
10.05.2015
VD
23.07.2015
22. TOMÍK CMOUDOVO SRDCE
CMKU/FB/8219/15
O: Cinna Igor v.Muppy's Place M: Otýlie Cmoudovo srdce
Chov: Weissová Stanislava, Maj: Ryšlavá Pavla
23. TONNY BITT BOX
CMKU/FB/8411/15
O: Lionheart el Fryosa M: Olivia Fancy Bitt Box
Chov: Matuška Jirí, Maj: Matuška Jirí
V
27.01.2015
V3
05.06.2015
PSI - třída mezitřída
24. ARNOLD ALSIENA
CMKU/FB/8078/14
O: Lionheart el Fryosa M: Brixie Lemako
Chov: Reháková Zuzana, Maj: Kolací Klára
V2, R.CAC
02.11.2014
25. BILLY JOE Z MILOVICKÉ NÍŽINY
CMKU/FB/7962/14/15
O: Dagwood od Stríbrnáku M: Ebby z Lounského chovu
Chov: Rothová Marie, Maj: Navrátilová Daniela
04.08.2014
26. CARLO Z LANTÍKOVA
CMKU/FB/8014/14
O: Fabien Jiskra nadeje M: Daphne Sen Vysociny
Chov: Holková Jitka, Maj: Menclová Petra
11.09.2014
27. CHANDLER SAM KARANN
CMKU/FB/7911/14/15
O: Lionheart el Fryosa M: Dennie Sam Karann
Chov: Roška Jaroslav, Maj: Rošková Jaroslava
28. JURA-B. BATOM
CMKU/FB/7953/14
O: Malvin El Aglaos M: Caylli - B. Batom
Chov: Tomanová Blažena, Maj: Klimeš Ladislav
VD
VD
V
12.07.2014
ODSTOUPIL
04.08.2014
29. MR. MARLEY ALSAMAR
CMKU/FB/8107/14
07.11.2014
O: Georges Clooney des P'tits Bout Boul M: Dalila Anima Canis
Chov: Saulichová Martina, Maj: Saulichová Martina
10
V3
30. SAM DÍVCÍ PLAMEN
CMKU/FB/7924/14
O: Nyirségi Ráncos Nobel M: Chrochťa Dívcí plamen
Chov: Fuchsíková Daniela, Maj: Nykytenko Yevgen
22.07.2014
31. Y´ZACHARIEL AGLAOS
CMKU/FB/8065/14
O: CH Obi Wan Aglaos M: CH Roberta Lana Action Alet
Chov: Kreplová Jana, Maj: Kreplová Jana
25.10.2014
V4
V1 CAC
PSI - třída otevřená
32. ARCHIE ALSIENA
CMKU/FB/8077/14
O: Lionheart El Fryosa M: Brixie Lemako
Chov: Bc. Reháková Zuzana, Maj: Gruberová Irena
33. ARNOŠT REGIA UTTIS
CMKU/FB/6581/11/14
O: V' Esprit de Soleure M: Ajda La cour de Ciara
Chov: Herinková Iveta, Maj: Krocil Tomáš
34. BRADBURRY R. TEAM SOFT
CMKU/FB/7846/14
O: Yaspis Sam Karann M: Johanka Team Soft
Chov: Hašek Ivan, Maj: Parma Václav
V4
02.11.2014
V
20.04.2011
V
22.05.2014
35. DIEGO OD DONA CARMINE
CMKU/FB/7728/14/15
O: Bernardo Alsamar M: Céline od Dona Carmine
Chov: Lojková Zdenka, Maj: Skuhrová Katerina
36. DOLCE OD DONA CARMINE
CMKU/FB/7729/14/15
O: Bernardo Alsamar M: Céline od Dona Carmine
Chov: Lojková Zdenka, Maj: Kubánková Jana
11
V
17.01.2014
VD
17.01.2014
37. DONATELLO RICARDO BOHEMIA
CMKU/FB/7852/14
O: Brutus Bullbumpkin´s M: Ambra Jiskra nadeje
Chov: Herzigová Dana, Maj: Krausová Vendula
VD
18.05.2014
38. EDVARD ANOTHER DREAM
CMKU/FB/7748/14
10.02.2014
O: Cameron Dívcí plamen M: Cesmína ze Zámeckého Žerotínu
Chov: Brožíková Monika, Maj: Kubová Petra
39. HELLZAPOPPIN L ´ANIMA DEL FILOSOFO
SPKP 4809
07.09.2013
O: Hellzapoppin Camembert Electrique M: Krutaya Staya Grand Cru Jivara
Chov: Denisova Anna, Maj: Vašícek Marek
40. JOHNY DEPP KAUL
CMKU/FB/6801/11/14
O: Elliot Civánov dvor M: Gabriela Sabatini Kaul
Chov: Ulmanová Karin, Maj: Spevácek Jakub
41. JORANZA URSA MAIOR
CMKU/FB8807/-16/14
O: Hugo Boss M: Cest´La Vie
Chov: Orbánová Zuzana, Maj: Kocián Jaroslav
42. MAKE IT SNAPPY! HARD BLACK JACK
CMKU/FB/8492/-15/14
O: Aston martin Hard Black Jack M: Fidjy de Molosse Land
Chov: Jakab Ákos , Maj: Pejšová Katerina
V2, R.CAC
VD
V
10.11.2011
VD
04.09.2014
V1 CAC, VSV
26.05.2014
43. QUINCEY JONES OF ENERGY HOUSE ENERGY
NENASTOUPIL
CMKU/FB/8055/14/14
07.06.2014
O: Gardemarin dlja Palevyh Buldogov M: Kaliopi of Energy House
Chov: Todorovic Goran, Maj: Hašek Ivan
44. S´ROCCO BOHEMIA HAPET
CMKU/FB/7708/14
O: Enrique Janoel M: Juddy Bohemia Hapet
Chov: Petrová Hana , Maj: Vajcnerová Monika
12
V3
02.01.2014
45. STÁNÍK CMOUDOVO SRDCE
CMKU/FB/7675/13
09.12.2013
O: For Me de la Legende de l´Hermine M: Otýlie Cmoudovo srdce
Chov: Weissová Stanislava, Maj: Weissová Stanislava
V
PSI - třída vítězů
46. DON VITO DU DIEUDONNÉ
CMKU/FB/8277/-15/14
01.09.2014
O: Idem Fifty Des P´Tits Bout Boul M: Tessa De Siete Lagunas
Chov: D´Addario, Leticia Sierra, Maj: Matuška Jirí
47. PATRICK OD KOBERNÉ HRÁZE
CMKU/FB/7233/13/14
O: Endy Jiskra nadeje M: Katherin od Koberné hráze
Chov: Dvoráková Jana, Maj: Janková Miroslava
V1 CAC
V2, R.CAC
10.02.2013
PSI - třída veteránů
48. YASPIS SAM KARANN
CMKU/FB/5269/07
O: Simon iz Palevych Buldogov M: Peggy Sam Karann
Chov: Roška Jaroslav, Maj: Hašek Ivan
13
NENASTOUPIL
05.11.2007
Sponzoři speciální výstavy
Dovolte, abychom Vám představili sponzory Speciální výstavy, kterým
patří VELKÝ DÍK, za tak nádherné ceny, které pro naši výstavu
věnovali. Vaší štědrosti si vážíme a moc děkujeme ! ! !
Generální sponzor výstavy
AKCE SČÍTÁNÍ PYTLŮ
POKUD SI ZAKOUPÍTE 4 PYTLE
SUPERPREMIOVÝCH GRANULÍ SAM´S FIELD, 5.
PYTEL DOSTANETE ZDARMA
www.jkanimals.cz
14
Další sponzoři
www.labet.cz
www.kockyapsi.cz
www.mira-mar.cz
http://www.chicdog.cz
15
www.chejn-krmiva.cz
www.justhunter.cz
www.bullmanie.cz
Sponzor divácké soutěže :
www.krasnezvire.cz
16
Mediální sponzor výstavy
www.pespritelcloveka.cz
Sponzoři z řad členů klubu
Ch.s. „ BULLTEAM “ , Martin Holeček a Petr Jůza
Ch.s. „ ČMOUDOVO SRDCE “ , manželé Weissovi
Ch.s. „ FLAT DEVILS “, Kateřina Pejšová
Ch.s. „ OD KOBERNÉ HRÁZE “, Jana Dvořáková
Ch.s. „ JISKRA NADĚJE “ ,
Iva Dvořáková
Ch.s. „ SLAVIC STORM “ , Marek Vašícek
Ch.s. „ Z JEMČINY “ , Ing. Jelena Vrzáková
Ch.s. „Z VLČÍCH SKAL “ , Zdenka Zajíčková
17
Sponzoři 2. Víkendu s buldočkem
18
www.rpmservice.cz
www.facebook.com/DogVISUAL
www.bullmanie.cz
Sponzoři z řad členů klubu
JUDr. Petr Šlauf, advokát
Bc. Karolína Husková
Kateřina Pejšová
JUDr. Lenka Šlaufová
Denisa Šamánková
19
FENY - třída štěňat
49. ABBY-GAIL VLKANECSKÁ NADEJE
CMKU/FB/8689/16
O: A´Vigdors Revaz Rien de Pareil M: Felina Telcská ruže
Chov: Marecková Pavlína , Maj: Marecková Pavlína
50. BABETTE JOLLYVILLE
Zazadano
O: Wassago Nuberun Aglaos M: Antonina Jollyville
Chov: Scheller Jolanta, Maj: Kreplová Jana
VN3
11.01.2016
NENASTOUPIL
01.12.2015
51. MADEMOISELLE PARIS SLAVIC STORM
SPKP 5585
03.01.2016
O: Hellzapoppin L ´Anima Del Filosofo M: Happy Slavic storm
Chov: Vašícek Marek , Maj: Vašícek Marek
52. WINNIE DAFFAR ACTION ALET
CMKU/FB/8672/15
O: A'vigdors Projecteur Dans L'Avenir M: Quest Bonvivant
Chov: Tvrzová Alena, Maj: Tvrzová Alena
VN2
VN1, NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ
31.12.2015
FENY - třída dorostu
53. AILIN JIZERSKÁ HVEZDA
CMKU/FB8580/15
O: A´Vigdors Revaz Rien de Pareil M: Eileen Telcská ruže
Chov: Holík Fricková Monika, Maj: Holík Fricková Monika
54. AIMÉ JIZERSKÁ HVEZDA
CMKU/FB8579/15
O: A´Vigdors Revaz Rien de Pareil M: Eileen Telcská ruže
Chov: Holík Fricková Monika, Maj: Holík Fricková Monika
VN1, NEJLEPŠÍ DOROST
21.10.2015
VN4
21.10.2015
55. AMÁLKA STAFF KOMAS
CMKU/FB/8493/15
31.08.2015
O: Kimmy od Koberné hráze M: Heduš z Jemciny
Chov: Zwiefelhoferová Václava, Maj: Zwiefelhoferová Václava
20
VN
56. ANABEL JIZERSKÁ HVEZDA
CMKU/FB/8581/15
O: A´Vigdors Revaz Rien de Pareil M: Eileen Telcská ruže
Chov: Holík Fricková Monika, Maj: Fedor Vojtech
57. DOLLY TENUTO
5524
O: Patriot Bitt Box M: Tina Tenuto
Chov: Diosi Ladislav , Maj: Voríšek Jan
VN2
21.10.2015
VN
11.11.2015
58. ELLIS KAUL
NENASTOUPILA
CMKU/FB/8574/15
18.10.2015
O: Demon Blanc De Neige Tombante A´Vigdors M: Vaya Kaul
Chov: Ulmanová Karin, Maj: Ulmanová Karin
59. ENYA MARSO
CMKU/FB/8680/15
O: Foggy Marso-Bull M: Britney Marso
Chov: Linhart Lukáš, Maj: Prucha Radek
VN
12.10.2015
60. FELICITY ZARAGOSA
CMKU/FB/8586/15
O: Casio Ricardo Bohemia M: Destiny N.O. Chaos
Chov: Vanecková Jana, Maj: Franková Zuzana
61. HEATHER LOCKLER TEAM SOFT
CMKU/FB//8507/15
O: Yaspis Sam Karann M: Betty Anjelsky Dar Beliniec
Chov: Hašek Ivan, Maj: Vlcek Jirí
62. ITS MEE TEAM SOFT
CMKU/FB/8617/15
O: A´Vigdors Revaz Rien de Parelli M: Oprah Team Soft
Chov: Hašek Ivan, Maj: Hašek Ivan
VN
27.10.2015
VN
13.09.2015
NENASTOUPILA
24.10.2015
63. PITA PRISE DUGAMALE
SPKP 5484
21.10.2015
O: Hellzapoppin L ´Anima Del Filosofo M: Murriel Mia Hawortia
Chov: Kolencík Dušan , Maj: Kolencík Dušan
21
VN3
FENY - třída mladých
64. AGÁTA Z MESTA HORNÍKU
CMKU/FB/8341/15
O: Bullbumpkin's Brutus M: OFÉLIE Dívcí plamen
Chov: Rašková Ivana, Maj: Rašková Ivana
65. AICARLY Z KEDARKY
CMKU/FB/8241/15
O: Pascha od Oskarky M: Britney Lady Alison
Chov: Príhodová Renáta, Maj: Moudrá Irena
VD
05.05.2015
VD
06.02.2015
66. AILIN K CHATOVÉ OBLASTI
CMKU/FB/8416/15
O: Bombers Charlie Skorpius M: Naomi Beauty bully
Chov: Vlcek Jirí, Maj: Rajdlová Jitka
24.05.2015
67. ALŽBETA. RUŽENKA BULLTEAM
CMKU/FB/8208/15
O: Eagle-Eyed Flat Devils M: Elvira Bull Pard
Chov: Juza Petr, Maj: Vodrážková Eva
02.02.2015
68. ARYA Z JELENÍHO KRÁLOVSTVÍ
CMKU/FB/8426/15
O: Nobel Nyirségi Ráncos M: Unihero Srdce Evropy
Chov: Necasová Jelena, Maj: Necasová Jelena
21.06.2015
69. BELLE AL ISFAHÁN
CMKU/FB/8441/15
O: Nyirségi Ráncos Nobel M: Jackie Siskin
Chov: Sedlácková Iveta, Maj: Svobodová Lenka
12.07.2015
70. BRAMBÍNA Z MESTA HORNÍKU
CMKU/FB/8342/15
O: Lionheart el Fryosa M: Fanny Sam Karann
Chov: Rašková Ivana, Maj: Klimeš Ladislav
07.05.2015
71. DEBORAH VYŠEHORSKÝ DVUR
CMKU/FB/8249/15
O: Nyirségi Ráncos Nobel M: Banshee Vyšehorský dvur
Chov: Lencéš Pavol, Maj: Pacovská Magdalena
05.02.2015
22
V
V
V
VD
V
V
72. EDITH PIAFF TEAM SOFT
CMKU/FB/8164/14
O: Cézar Anjelský dar Beliniec M: Rebeca Team Soft
Chov: Hašek Ivan, Maj: Dostálovi Pavla a Petr
73. FATHERA DO NEPOHODY
CMKU/FB/8393/15
O: Nyirségi Ráncos Nobel M: Elisabeth do Nepohody
Chov: Juricka Aleš, Maj: Nátr Martin
74. FRANCESCA RILL TEAM SOFT
CMKU/FB/8240/15
O: A´Vigdors Revaz Rien de Pareil M: Evita Team Soft
Chov: Hašek Ivan, Maj: Kadlec Klára
75. GINGER SUVERÉN
CMKU/FB/8255/15
O: Vallon Suverén M: Daniela Suverén
Chov: Kolárová Ivana, Maj: Kolár Pavel
VD
12.12.2014
VD
11.05.2015
V
12.02.2015
V3
17.02.2015
76. HOT SPICED DE LA RIBERA DEL DUERO
CMKU/FB/8687/15/15
17.04.2015
O: Mokaodc Robobull Yagrumo M: Easy Going De La Ribera Del Duero
Chov: T.Moreton Jose Maria, Maj: Tvrzová Alena
V4
77. CHELSEA MIA MORAVIA
CMKU/FB/8347/15
12.05.2015
O: Omar Civánov Dvor M: Drusila Mia Moravia
Chov: Kis Pisti Kozáková Marketa, Maj: Kis Pisti Kozáková Marketa
V1 CAJC, BOJ
78. CHERRY MIA MORAVIA
CMKU/FB/8348/15
12.05.2015
O: Omar Civánov Dvor M: Drusila Mia Moravia
Chov: Kis Pisti Kozáková Markéta, Maj: Kis Pisti Kozáková Marketa
V
79. CHIARA ALDEBARAN TAURUS
CMKU/FB/8476/15
O: Donatello Flat Devils M: Gillivray Aldebaran Taurus
Chov: Formanová Ivana, Maj: Žlebková Lucie
23
V2
07.08.2015
80. IONESKA ŽDÁRSKÁ MERKURY
CMKU/FB/8230/15
O: Fedor Hawortia M: Amy Ždárská Merkury
Chov: Hronová Kvetoslava, Maj: Kolárová Jitka
20.01.2015
81. NATÁLIE ALSAMAR
CMKU/FB/8363/15
O: Lionheart el Fryosa M: Corida Alsamar
Chov: Saulichová Martina, Maj: Fedor Vojtech
05.05.2015
82. TEREZIA OLIVIA BITT BOX
CMKU/FB/8414/15
O: Lionheart el Fryosa M: Olivia Fancy Bitt Box
Chov: Matuška Jirí, Maj: Matuška Jirí
83. TINA CMOUDOVO SRDCE
CMKU/FB/8223/15
O: Cinna Igor v.Muppy's Place M: Otýlie Cmoudovo srdce
Chov: Weissová Stanislava, Maj: Valvodová Dagmar
84. URŠULA CMOUDOVO SRDCE
CMKU/FB/8232/15
O: Lionheart el Fryosa M: Nexin Cmoudovo srdce
Chov: Weissová Stanislava, Maj: Weissová Stanislava
85. VIVIEN BEAUTY BULLY
CMKU/FB/5263
O: Artuš z Petrhenova hradu M: Tara Mops Breeding
Chov: Šutovská Tatiana, Maj: Smejkalovi Jana a David
V
V
NENASTOUPILA
05.06.2015
V
27.01.2015
V
29.01.2015
V
28.03.2015
FENY - třída mezitřída
86. ANNABEL LEE BULLTEAM
CMKU/FB/8210/15
O: Eagle-Eyed Flat Devils M: Elvira Bull Pard
Chov: Juza Petr, Maj: Vilhelm Jan a Ivana
87. BEST BOND GIRL KAUL
CMKU/FB/8184/15
O: Omar Civánov Dvor M: Nina Ricci Kaul
Chov: Ulmanová Karin, Maj: Ulmanová Karin
24
V
02.02.2015
NEASTOUPILA
08.01.2015
88. DAKI FROM BOHEMICA LAND
CMKU/FB/8150/14
O: Lionheart el Fryosa M: Bibi From Bohemica Land
Chov: Smejkalová Jana, Maj: Smejkalovi Jana a David
89. DOLLY FROM BOHEMICA LAND
CMKU/FB/8154/14
O: Lionheart el Fryosa M: Bibi from Bohemica land
Chov: Smejkalová Jana, Maj: Hrdlicková Irena
90. ESCADA RICARDO BOHEMIA
CMKU/FB/8186/15
O: Cinna Igor v.Muppy's Place M: Carerra Ricardo Bohemia
Chov: Herzigová Dana, Maj: Herzigová Dana
V4
09.12.2014
VD
09.12.2014
V
11.01.2015
91. FRAN FINE TEAM SOFT
CMKU/FB/8239/15
O: A´Vigdors Revaz Rien de Pareil M: Evita Team Soft
Chov: Hašek Ivan, Maj: Hašek Ivan
NENASTOUPILA
12.02.2015
92. INNOCENCE V. FLAT DEVILS
CMKU/FB/8032/14
O: Kenshi Bitt Box M: Olivia z Dybohurky
Chov: Pejšová Katerina, Maj: Juza Petr
V1 CAC, VSV, BOB
16.09.2014
93. ISABELL SAM KARANN
CMKU/FB/8180/15
O: Bullbumpkin's Brutus M: EMMA Sam Karann
Chov: Roška Jaroslav, Maj: Fukala Martin
94. ISABELLE FLAT DEVILS
CMKU/FB/8033/14/15
O: Kenhsi Bitt Box M: OLIVIA z Dybohurky
Chov: Pejšová Katerina, Maj: Husková Karolína
95. KARMELITA ALSAMAR
CMKU/FB/7972/14
O: Benton Alsamar M: Carina Alsamar
Chov: Saulichová Martina, Maj: Klimeš Ladislav
25
V
03.01.2015
V
16.09.2014
V
13.08.2014
96. PRADA NOIR FRUSTYLE
SPKP 5239
O: Invictus D´MayroFrenches Loe M: Adelfilla Nica Frustyle
Chov: Nazarikhina Svetlana, Maj: Kolencík Dušan
97. TARA CMOUDOVO SRDCE
CMKU/FB/8221/15
O: Cinna Igor v.Muppy's Place M: Otýlie Cmoudovo srdce
Chov: Weissová Stanislava, Maj: Svobodová Lenka
98. TESS CMOUDOVO SRDCE
CMKU/FB/8222/15
O: Cinna Igor v.Muppy's Place M: Otýlie Cmoudovo srdce
Chov: Weissová Stanislava, Maj: Weissová Stanislava
V3
13.12.2014
V
27.01.2015
V2, R.CAC
27.01.2015
FENY - třída otevřená
99. AMÁLKA KAUL
CMKU/FB/8006/14
O: Kenny Rogers Kaul M: Penelope Cruz Kaul
Chov: Ulmanová Karin, Maj: Jirícek Milan
VD
08.08.2014
100. ARABELLA BEATRICE LEIGH AURUM GRAUM
NENASTOUPILA
CMKU/FB/8484/-15/14
08.09.2014
O: Express il Tuo Preferito A´Vigdors M: Sarbona Marion Gentile Heart
Chov: Godyna A.V., Maj: Reháková Zuzana
101. BAMBINE TEAM SOFT
CMKU/FB/7847/14/15
O: Yaspis Sam Karann M: Johanka Team Soft
Chov: Hašek Ivan, Maj: Kopecková Alena
V
22.05.2014
102. BARRA LEMAKO
CMKU/FB/7199/12
O: Ivko Du Miriem M: Amálka Lemako
Chov: Malá Lenka, Maj: Mottl Pavel
V
08.12.2012
26
103. BOBINA ROKOSKA
CMKU/FB/6369/10
O: Villers Suverén M: Alexia Rokoska
Chov: Novotný David, Maj: Novotný David
V3
15.12.2010
104. DAYSY MEGAREDPASSION
8380
15.11.2014
O: Giordano Gorolski Raj M: Dalia Atletiko Mega Red Passion
Chov: Vlček Jiří, Maj: Vlček Jiří
105. ENJI MIA MORAVIA
CMKU/FB/7333/13
O: Atos Mia Moravia M: Bree Mia Moravia
Chov: Kis Pisti Kozáková Markéta, Maj: Morávek Petr
106. FUNNY SWEATHEART FLAT DEVILS
CMKU/FB/7239/13
O: Vallon Suverén M: July z Dybohurky
Chov: Pejšová Katerina, Maj: Šamánková Denisa
107. GLORY OF THE SUN FLAT DEVILS
CMKU/FB/7517/13
O: Eagle-Eyed Flat Devils M: A Small Bundle Flat Devils
Chov: Pejšová Katerina, Maj: Borovcová Katerina
108. HANNAH SAM KARANN
CMKU/FB/7765/14
O: Cinna Igor v.Muppy's Place M: Emma Sam Karann
Chov: Roška Jaroslav, Maj: Loudová Hana
109. HEDUŠ Z JEMCINY
CMKU/FB/7652/13/15
O: Endy Jiskra nadeje M: Gitta z Jemciny
Chov: Ing. Vrzáková Jelena, Maj: Zwiefelhoferová Václava
110. HELGA Z JEMCINY
CMKU/FB/7654/13/15
O: Endy Jiskra nadeje M: Gitta z Jemciny
Chov: Vrzáková Jelena, Maj: Vrzáková Jelena
VD
V
20.04.2013
V2, R.CAC
02.02.2013
V
30.08.2013
V
08.03.2014
V
27.11.2013
V1 CAC
27.11.2013
27
111. LINNET OD KOBERNÉ HRÁZE
CMKU/FB/6113/10/12
O: Bonzo Suverén M: Peggey Moravia la Barót
Chov: Dvoráková Jana, Maj: Eliášová Lenka
V
19.04.2010
112. MARGARITA ALSAMAR
CMKU/FB/8108/14
07.11.2014
O: Georges Clooney des P´tits Bout Boul M: Dalila Anima Canis
Chov: Havránková Jana, Maj: Havránková Jana
V
113. OLDRIŠKA ANTONIE TEAM SOFT
CMKU/FB/6964/12/13
O: Yaspis Sam Karann M: Evita Team Soft
Chov: Hašek Ivan, Maj: Juza Petr
NENASTOUPILA
08.05.2012
114. OPRAH TEAM SOFT
CMKU/FB/6962/12
O: Yaspis Sam Karann M: Evita Team Soft
Chov: Hašek Ivan , Maj: Hašek Ivan
NENASTOUPILA
08.05.2012
115. ROXETT BEAUTY BULLY
CMKU/FB/4789
O: Gucci Semir Aglaos M: Afra Beauty Bully
Chov: Šutovská Tatiana, Maj: Smejkalovi Jana a David
116. ROYAL CHARLIZE HAWORTIA
CMKU/FB/8245/-15/14
O: Eamon CHi-Kikamonka bull M: Nancy Vértesi-Orfeusz
Chov: Scherhauferová Edita, Maj: Vilhelm Jan a Ivana
117. ZARINA MOPS-BREEDING
CMKU/FB/7773/-14/12
O: Ali of Konga Bull M: Pamy Mops-Breeding
Chov: Šáli Dezider, Maj: Korínek Aleš
28
V
01.12.2013
V4
04.12.2014
VD
20.12.2012
FENY - třída vítězů
118. CARISMA RICARDO BOHEMIA
CMKU/FB/7192/12
O: Bullbumpkin´s Brutus M: Ambra Jiskra nadeje
Chov: Herzigová Dana , Maj: Moudrá Irena
119. YO-LO CACHE AGLAOS
CMKU/FB/8068/14
O: Obi Wan Aglaos M: Roberta Lana Action Alet
Chov: Kreplová Jana, Maj: Kreplová Jana
V2 R.CAC
04.12.2012
25.10.2014
V1 CAC
FENY - třída veteránů
120. UZALLA SUVERÉN
CMKU/FB/5234/07
O: Gordon v. Glandorf M: Ennes Strážní pes
Chov: Kolárová Ivana , Maj: Pejšová Katerina
V1 BOV
07.10.2007
FENY - třída čestná
121. BEST LOOKING FLAT DEVILS
CMKU/FB/6333/10
O: Vallon Suverén M: July z Dybohurky
Chov: Pejšová Katerina , Maj: Pejšová Katerina
V1
16.09.2010
Zveme Vás na podzimní 38. Klubovou výstavu,
která se koná 10.září 2016 ve Zloníně.
Rozhodčí Ch.van Raamsdonk.
r
29
Seznam vystavovatelů:
Anisimova Natalia; Nad Smetankou 225/2; 190 00 Praha
20
Boháčková Klára; Pod Kánínem 1051; 373 41 Hluboká nad Vltavou
19
Borovcová Kateřina; Luční 56; 616 00 Brno
107
Dostálovi Pavla a Petr; Němčice 63; 533 52 Pardubice
72
Dupal Ivo; Rooseveltova 618/26; 160 00 Praha 6
14
Eliášová Lenka, Ing., Srázná 34; 586 01 Jihlava
111
Fedor Vojtěch; Janov 116; 473 01 Nový Bor
56, 81
Franková Zuzana; Botevova 3102/15; 143 00Praha-Modřany
60
Fukala Martin; Hořátev 279, 289 13 Hořátev
93
Gruberová Irena; Blatnice 74; 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
32
Hašek Ivan; Nad Priorem 20A; 301 00 Plzeň
43, 48, 62, 91, 114
Havránková Jana; Šeříková 901; 330 11 Třemošná u Plzně
112
Herzigová Dana; Sokolovská 35; 323 00 Plzeň
90
Holík Fricková Monika; Sosnová 469/8; 460 01 Liberec
53, 54
Horčička Petr ; Dr.M.Horákové 1638; 397 01 Písek
21
Hrdličková Irena; K Lesu 492; 252 44 Dolní Jirčany
89
Husková Karolína, Bc., Ruská 24; 101 00 Praha
94
Janková Miroslava; Grünwaldova 7; 370 01 České Budějovice
47
Jindrová Michaela;, akad.arch.; Sokolská 215; 252 16 Nučice
11
Jirouchová Denisa;, Ing. Rpety 144; 268 01 Hořovice
15
Jiříček Milan; Krkonošská 9; 466 06 Jablonec nad Nisou
99
Jůza Petr; Na Dražkách 122; 252 25 Zbuzany
92, 113
Kadlec Klára; tř. Přátelství 1992; 397 01 Písek
74
Kis Pisti Kozáková Marketa; Radvanická 118/42; 715 00 Ostrava
77, 78
Klimeš Ladislav; Dříteň 180; 373 51 Dříteň
28, 70, 95
Kocián Jaroslav; Otěšínská 1444/16; 153 00 Praha Radotín
41
Kolací Klára ; Ohradní1344/51; 140 00 Praha 4
24
Kolář Pavel; Hlavní 50; 289 08 Běrunice
75
Kolářová Jitka; Pavlov 111; 588 33 Stonařov
80
Kolenčík Dušan; Mlynárska 435; 925 71 Trnovec nad Váhom
63, 96
Kopečková Alena,Mgr.; Zagarolská 164; 277 51 Nelahozeves
101
Kořínek Aleš; Kolínská 9; 130 00 Praha
117
Krausová Vendula; Beranových 717; 199 00 Praha 9
37
Krejčová Michaela; Rovná 45; 386 01 Strakonice
17
Kreplová Jana;Prokopova 582; 289 12 Sadská
2, 31,50,119
Kročil Tomáš ; 682 01 Vyškov
33
Kubánková Jana ;, Mgr.; Ochozská 2660; 190 16 Praha 21, Újezd nad Ledy
36
Kubová Petra ;, Ing., Mlynářovice 32; 384 51 Volary
38
Loudová Hana;; Chebská 1578/185; 352 01 Aš
108
Maraske Pastorková Martina; B.Němcové 652;473 01 Nový Bor
18
Marečková Pavlína; Vlkaneč 107; 285 64 Vlkaneč
49
Matuška Jiří; Šárovcova 965; 503 46 Třebechovice pod Orebem
23, 46, 82
Menclová Petra;, PhDr., Ph.D.; Chabařovická 1331/5; 182 00 Praha 8
26
30
Morávek Petr; Tunelářů 275; 156 00 Praha 5
Mottl Pavel;, Ing.; Věžnice 22; 582 52 Věžnice
Moudrá Irena; Bezručova 723/5; 251 01 Říčany
Nátr Martin; Drnov 53; 274 01 Slaný 1
Navrátilová Daniela; Pionýrů 503 ;431 51 Klášterec n. Ohří
Nečasová Jelena, Mgr., Bílovice-Lutotín 62; 798 41 Kos
Novotný David; Jankovcova 8b; 170 00 Praha 7
Nykytenko Yevgen; Terronská 17; 160 00 Praha 6
Pacovská Magdalena; Hošťálkova 98; 169 00 Praha
Parma Václav; Na Potůčku 687; 264 01 Sedlčany
Pejšová Kateřina; Lesní 64; 417 23 Střelná
Průcha Radek; Revoluční 171; 512 63 Rovensko pod Troskami
Rajdlová Jitka; Heřmanova 1087/10; 170 00 Praha 7
Rašková Ivana; Lochousice 51; 330 23 Lochousice
Rošková Jaroslava, Kamenný Újezd 118; 330 23 Nýřany
Ryšlavá Pavla; 17.listopadu 604/2; 400 10 Ústí nad Labem
Řeháková Zuzana, Bc., Tylova 490/35; 400 04 Trmice
Saulichová Martina; Nečín 73; 262 13 Nečín
Skuhrová Kateřina, Třída 1.máje 1174, 334 41 Dobřany
Smejkalovi Jana a David; Ždánice 101; 281 63 Kostelec n.č. Lesy
Spěváček Jakub; Holoubkov 289; 338 01 Houloubkov
Svobodová Lenka; Božkovská 20; 251 64 Všešimy
Šamánková Denisa; Na Pískách 197; 250 70; Panenské Břežany
Šupka Miloslav; Záblatí 15; 379 01 Třeboň
Tvrzová Alena; Lány 29; 289 21 Kostomlaty nad Labem
Ulmanová Karin; Výškovická 157; 700 30 Ostrava 30
Václavíková Zeťová Martina; Tyršova 7; 250 83 Škvorec
Vajčnerová Monika; Rajmonova 1198/13; 182 00 Praha 8
Valvodová Dagmar; MUDr.; V Šáreckém údolí 78c/2694; 160 00 Praha 6
Vašíček Marek; Zahradníčka 293; 920 03 Hlohovec, Slovensko
Veselá Šárka; Brtnická 43; 586 01 Jihlava
Vetýšková Kateřina; Thámova 1274/19; 301 00 Plzeň
Vilhelm Jan a Ivana ; Ellišky Krásnohorské 1802; 440 01 Louny
Vlček Jiří; Zahořanská E 066; 251 63 Všestary
Vodičková Ivana, Domažlická 526; 333 01 Stod
Vodrážková Eva; Mgr., DiS., Na Dlážděnce 22; 182 00 Praha 8
Vogeltanzovi Věra a Antonín, Dolákova 553/16; 181 00 Praha 8
Voreková Gabriela; Jeseniova 111; 130 00 Praha 3
Voříšek Jan; U Sv. Markéty 78; 386 01 Strakonice
Vrzáková Jelena; Ing.;Svatojánská 214; 378 25 Deštná
Weissová Stanislava; Dlouhá 5; 312 04 Plzeň
Zwiefelhoferová Václava; Brloh 47; 382 06 Brloh
Žlebková Lucie; Oldřichov v Hájích 34; 463 31 Oldřichov v Hájích
31
105
102
65, 118
4, 73
25
68
103
30
71
34
42, 120, 121
59
66
64
27
22
100
29
35
85, 88, 115
40
69, 97
106
1, 8
52, 76
3, 58, 87
7
44
83
5, 39, 51
6
13
9, 86, 116
61, 104
12
67
10
16
57
110
45, 84, 98
55, 109
79
32

Podobné dokumenty

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti vzteklině od 30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším nákazám, jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvovi...

Více

výstavní katalog - Klub francouzských buldočků

výstavní katalog - Klub francouzských buldočků výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Psi musí být doprováze...

Více

Probudil jsem se - E

Probudil jsem se - E Jany pak vzala ze stolu účtenku, odtrhla z delší strany proužek, pak konce proužku spojila. Ne však, jak je běžné, ale opačně přetočila konce. Výslednou topologickou zvláštnost mi podala. „A máme t...

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá zvířata nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně dal...

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Více

výsledky

výsledky barva fawn strakoš

Více

vz05_pz07-08-web - Průběžná zpráva za rok 2007-8

vz05_pz07-08-web - Průběžná zpráva za rok 2007-8 přístup a samostatné inciativní provedení laboratorních prací (pracovníky D2) přispívá ke kvantitě i kvalitě výstupů 2. na publikační aktivitu, která se zvýšila zároveň s tím, jak se podařilo vypra...

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Více