G.5 Výztuž

Komentáře

Transkript

G.5 Výztuž
ČSN EN 1994-1-2
G.5 Výztuž
(1) Redukční součinitel ky,t pro mez kluzu a redukční součinitel kE,t pro modul pružnosti výztuže jsou
popsány podle třídy požární odolnosti a geometrického průměru u vzdálenosti výztužného prutu k
vnějším hranicím betonu (viz tabulky G.5 a G.6).
(2)
Vzdálenost u je geometrickým průměrem vzdáleností u1 a u2 a získá se ze vztahu:
(G.14)
u = u1 ⋅ u 2
kde
u1
je osová vzdálenost výztužného prutu k vnitřnímu povrchu pásnice, [mm];
osová vzdálenost výztužného prutu k povrchu betonu, [mm].
u2
POZNÁMKA
je-li (u1 − u 2 ) > 10 mm, potom u =
u 2 (u 2 + 10 )
je-li (u 2 − u1 ) > 10 mm, potom u =
u1 (u1 + 10 )
Tabulka G.5 – Redukční součinitel ky,t pro mez kluzu výztuže fsy
u [mm]
40
45
50
55
60
R 30
1
1
1
1
1
R 60
0,789
0,883
0,976
1
1
R 90
0,314
0,434
0,572
0,696
0,822
R 120
0,170
0,223
0,288
0,367
0,436
Normová požární odolnost
Tabulka G.6 – Redukční součinitel kE,t pro modul pružnosti výztuže Es
u [mm]
Normová požární odolnost
40
45
50
55
60
R 30
0,830
0,865
0,888
0,914
0,935
R 60
0,604
0,647
0,689
0,729
0,763
R 90
0,193
0,283
0,406
0,522
0,619
R 120
0,110
0,128
0,173
0,233
0,285
(3) Návrhová plastická únosnost v osovém tlaku a ohybová tuhost výztuže v požární situaci se
získají ze vztahů:
N fi,pl,Rd,s = As k y,t fsy γ M,fi,s
(G.15)
(EI )fi,s,z = kE,t E sI s,z
(G.16)

Podobné dokumenty

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ NÁSTROJE ISCAR Platnost od 1.10.2013

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ NÁSTROJE ISCAR Platnost od 1.10.2013 A) Odpovídající vrtací těleso DCN nebo DCNS (do délky 8D) s další 40% slevou B) Odpovídající vrtací těleso DCN nebo DCNS (do délky 8D) s další 60% slevou C) Odpovídající vrtací těleso DCN nebo DCNS...

Více

Výpočet předpětí axiálního kompenzátoru

Výpočet předpětí axiálního kompenzátoru Musí být navrženo tak, aby zabránilo vybočení potrubí v důsledku příčné pružnosti kompenzátoru a zatížení od vnitřního přetlaku. Je velmi výhodné, pokud osová vedení bezprostředně sousedící s kompe...

Více

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti Nosník o dvou polích (obr. 9). Problém ale u tohoto schématu je, že v místě spojitosti rukávem je reakce přenášena na vazník 0,75 násobek reakce prostého nosníku a u vnitřní podpory je reakce 1,25 ...

Více

copyright Jan Harciník 2010

copyright Jan Harciník 2010 ŠTĚTOVNICOVÉ VODOTĚSNÉ PAŽENÍ S ODČERPÁVÁNÍM VODY

Více