odpady - Mechanizace zemědělství

Komentáře

Transkript

odpady - Mechanizace zemědělství
Odpady
10/2010
cena 85 kč / 4,2 EuR
odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí
PŘÍLOHA:
kOMunáLnÍ
OdPAdy
Sanační práce
vystačí ještě
na hodně let
katalog odpadů –
skupina 13
Množství odpadů
se meziročně
snížilo
Veřejné zakázky
zezelenaly
Měsíčník vydavatelství Economia a.s., odpady.ihned.cz
OD000526-1
www.avia.cz | tel.: 800 224 422
editorial
Vážení čtenáři,
v časopise najdete velký článek o zelených zakázkách - tedy systému, který nutí úřady při nákupech vybírat si výrobky chránící životní prostředí.
Je to hezké, úctyhodné, velmi evropské a vůbec.
A co lidi v běžném životě, mohou taky dělat zelené nákupy, při nichž kupujete jen věci,
prokazatelně nepoškozující životní prostředí?
Na to by se mohla udělat pěkná soutěž: postavit
lidi do hypermarketu, ať schválně nějaké takové
výrobky najdou a koupí. Možná by přitáhli pár
plechovek s barvou, co mají značku Ekologicky
šetrný výrobek, něco sýrů, mléko a zrní. Možná
i něco dalších „zelených“ výrobků, u nichž by ale
nebylo úplně jasné, co je na nich vlastně zeleného
(kromě záměru marketingu využít zelenou barvu
pro zvýšení prodeje, když je teď Matička příroda
v kurzu).
Nedávno jsem byla v drogerii. Koupila jsem
prášek na praní, aviváž, dezodorant na záchod,
pytle na odpadky, ubrousky. Když se nad tím
výčtem zamyslíte, nic z toho před sto lety lidi
neměli, ani nepotřebovali. Stačila kostka mýdla na všechno. Záchod prostě nevoněl svěžím
vánkem moře. Odpadky se spálily nebo skončily
v rokli za vesnicí. Bylo jich málo. Teprve s tím,
že si dnes z hlediska hmotného žijeme v neuvěřitelném luxusu, vyvolalo potřebu spousty věcí,
které jsou ale zcela zbytečné. A lidi si už dávno
neuvědomují, že by se bez nich vlastně dalo přežít
(a v mnoha místech na Zemi bez nich taky žijí).
Jenže to by holt musel být jiný svět, než je ten náš.
Podstata problému není v jednotlivých výrobcích,
ale tkví v samotném systému, v němž žijeme. Kupovat za těchto okolností ekologické výrobky mi
přijde marné. Jako když v hořícím domě zalíváte
kytičky v květináči, aby neuschly.
Stejně tak mi připadají směšné a neúčinné veškeré kampaně za šetrné a zelené nakupování. Nicméně o nich budu dál psát, informovat a podporovat. Budu kupovat zelené a bio a kdoví co. Protože
vážně nevím, co jiného by se s tím dalo dělat - tedy
kromě nějaké katastrofy typu Day After, což bych
zase vám, ani sobě nepřála.
Stará láska
nerezaví
Jediné nákladní vozidlo
s pozinkovanou karoserií kabiny
Přeji krásný říjen
odpady.ihned.cz
str. 3
OD000517-1
Jarmila Šťastná,
šéfredaktorka
obsah
kauza
příloha
str. 8 |
sanační práce na starých zátěžích vystačí
ještě na hodně let
Pátrání po zdrojích znečištění podzemních vod někdy připomíná práci archeologů. Pomoci by mělo jejich důkladné
mapování.
nakládání s odpady
Města a obce musí řešit mnoho problémů - třeba co se skládkou, jak naložit s odpady ze hřbitovů, či jak se bránit nelegálnímu pálení.
katalog odpadů
str. 10 |
vysloužilé automobily a
pneumatiky na slovensku
O autovraky se na Slovensku starají velcí zpracovatelé
spektrum
str. 13 |
komunální odpady
4
praxe
str. 27 |
jak nakládat s odpadními
oleji?
Nebezpečný odpad nebo oblíbené, ale
nelegální palivo? Skupina 13 podle Katalogu odpadů představuje setrvalý problém
příloha: komunální odpady
Sanační práce na starých zátěžích vystačí ještě na hodně let
8
Hledání kontaminovaných míst
na leteckých snímcích
9
Odpadový zákon se rozdělí na dva
13
Mít vlastní skládku, nebo pronajatou? 15
Může se občan bránit pálení odpadů
u sousedů?
16
Environmentální účtování ve školách 16
Nakládání s odpady na pohřebištích 18
nakládání s odpady
praxe
kauza
Vysloužilé automobily a pneumatiky
na Slovensku
10
Po Zelené firmě přichází Zelená obec 11
Burzovní trh s chemikáliemi
NECHELA
12
str. 4
Celkové množství odpadů
se meziročně snížilo
Odpadní vody po velké novele
vodního zákona
Je toxičtější pitná voda než spaliny
ze spaloven?
Veřejné zakázky a nákupy zezelenaly
Kontejner v Brazílii
a Basilejská úmluva
21
23
str. 26 |
kontejner v brazílii a basilejská úmluva
Nález kontejneru plného údajně nebezpečných odpadů ukazuje, že jsme se stali světovými.
katalog odpadů – skupina 13
Jak nakládat s odpadními oleji?
servis
Příručka o férové ekoreklamě
Graf měsíce Přístupy ke zpracování vozidel
Pokročilé studium
odpadového hospodářaství
Do diáře
Co nového ve Sbírce zákonů
Společnost
27
28
28
29
29
29
30
24
25
26
odpady 10 | 2010
spektrum
Jádro jako obnovitelný zdroj
najít místo pro spalovnu kalů bude velmi obtížné
praha chce mít spalovnu kalů
v klecanech
Praha by chtěla v Klecanech u Prahy vybudovat
technologii na zpracování
kalů z Ústřední čističky
odpadních vod na Císařském
ostrově. Plán výstavby počítá
s vybudováním rozsáhlého
komplexu technologických
zařízení.
Navrhovány jsou dvě
varianty zpracování, buď
anaerobní stabilizace kalu
s výrobou bioplynu, nebo
aerobní fermentace kalu
a organických nečistot, kde
jsou výsledným produktem
granule biopaliva. Se stavbou by se mělo začít v roce
2013, náklady se odhadují
na 22 mld. korun.
Právě v Klecanech-Drastech je už řadu let nefunkční
technologie pro zpracování
kalů, kterou by měl nový
projekt nahradit. Obyvatelé
Klecan se však v místním
referendu proti výstavbě
postavili. Ze 2014 dospělých
místních své hlasy odevzdalo 781, což je téměř 39
procent. Referendum je proto
platné a pro město závazné. n
Ministr životního prostředí
Pavel Drobil (ODS) oznámil, že na říjnovém setkání
ministrů životního prostředí
evropské sedmadvacítky
navrhne, aby se jaderná
energie zařadila do kategorie
obnovitelných zdrojů energie. S ministrem souhlasí
i premiér Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu
Martin Kocourek.
„Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez
toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný
zdroj, nemáme šanci splnit
20procentní cíl podílu těchto
zdrojů na výrobě elektrické
energie, který si Evropa vytyčila,“ řekl Drobil Hospodářským novinám. Evropa se
zavázala tuto hranici splnit
do roku 2020.
Pokud by Drobil v Bruselu uspěl, jádro by se zařadilo
po bok například větrných
elektráren, vztahovaly by
se na něj finanční podpory
a Evropa by se alespoň na papíře stala „zeleným“ kontinentem, 20procentní hodnotu by totiž bez problémů
splnila. Jaderné energii by
se otevřel i přístup do nové
Mezinárodní agentury pro
obnovitelné zdroje se sídlem
v Bonnu, která má za cíl pod-
prohlásit jádro za obnovitelný
zdroj není podle Bedřicha Moldana dobrý nápad.
poru zelené energie po celém
světě.
Ekolog a senátor Bedřich
Moldan, který za ČR vyjednával přístupové podmínky
k EU v oblasti životního prostředí, se domnívá, že šance
na úspěch Drobilova návrhu
je nulová. „Navíc to není
dobrý nápad. Uran potřebný
pro výrobu jaderné energie
není obnovitelný zdroj,“ upozornil Moldan. Také české
zákony říkají, že definici
obnovitelného zdroje plní jen
ten, který má buď sám, nebo
za přispění člověka schopnost se sám obnovovat. n
recyklace paliva z raket
V bývalém muničním
skladu u obce Vlachovice
na Zlínsku chce společnost
Bochemie vybudovat závod
na recyklaci nepoužitelného
raketového paliva. Zařízení s investičními náklady
kolem 100 milionů korun
má ročně zpracovat zhruba
1600 tun materiálu.
V závodě se bude recyklovat palivo z vojenských
raket států NATO, které má
prošlou lhůtu použitelnosti.
Jedna raketa obsahuje podle
velikosti a doletu 50 až 150
kilogramů tohoto paliva.
Do Vlachovic se bude svážet
ze skladů NATO v zemích
EU. Palivo s prošlou lhůtou
použitelnosti se do závodu
bude vozit v pevných blocích
nebo ve směsi podobné suroodpady.ihned.cz
vé gumě. Skládá se z chloristanu amonného, hliníku,
gumy a vody. Na tyto složky,
které jsou surovinou pro
jiné výroby, se bude dělit
v zařízení, které Bochemie
vyvinula.
Záměr firmy recyklovat
prošlé palivo do raket (které
se jinak musí neekologicky
spalovat) byl zveřejněn před
šesti měsíci a vzbudil tehdy
odpor obyvatel obce. Petici
proti přestavbě bývalých
muničních skladů na provoz
recyklující raketové palivo
podepsalo více než tisíc lidí.
Projekt Bochemie ale nyní
získal souhlas Krajského
úřadu ve Zlíně i souhlasné
stanovisko procesu EIA,
podle něhož provoz závodu
neovlivní životní prostředí. n
Bochemie může začít recyklovat palivo z raket
str. 5
spektrum
Zkušební provoz skladu
vyhořelého paliva
Kontejner typu castor pojme
19 vyhořelých palivových článků
Večer 1. září začali v areálu jaderné elektrárny Temelín poprvé plnit vyhořelým
palivem kontejner Castor,
který během září převezou
do nového skladu použitého paliva ve svém areálu.
Energetici do kontejneru zavezou 19 vyhořelých palivových souborů. Nový sklad
pro použité palivo v areálu
elektrárny Temelín stavěl
ČEZ od loňského března.
Stál zhruba 1,5 miliardy
korun. Vejde se do něj 152
obalových souborů se 1370
tunami uranu a jeho kapacita bude stačit na třicet let.
Dosud se vyhořelé palivo
ukládalo do bazénů vedle
reaktoru. n
mŽp na slovensku
bude zase obnoveno
Slovenská vláda od listopadu
obnoví ministerstvo životního prostředí, které zrušila
předcházející vláda premiéra
Roberta Fica. Ta argumentovala nutnými úsporami
a agendu životního prostředí
převedla pod ministerstvo
zemědělství. Obdobně zaniklo i ministerstvo výstavby.
Bývalá vláda tak chtěla ušetřit ročně až 13,28 milionu
eur (asi 330 milionů Kč).
Podle médií se však počet
státních úředníků zrušením
obou ministerstev prakticky
nezměnil a úspory tudíž byly
stěží měřitelné.
Zrušení ministerstva
životního prostředí ostře
kritizovali ochránci přírody
a ekologické organizace. Prezident Gašparovič zpočátku
str. 6
plánované stamilionové dotace z evropských peněz mají pomoci konkurenceschopnosti velkých hutních podniků
ekodotace pro hutě
Podle něho stále přísnější
ekologická legislativa snižuje
konkurenceschopnost hutí
na trhu s ocelí v Evropě
a ve světě, což může mít
za důsledek omezení výroby
a následné rušení tisícovek
pracovních míst v tomto
odvětví. Hutě proto nedávno
požádaly stát o pomoc. Ten
jim nyní vyšel vstříc. Ministerstvo životního prostředí
vyčlenilo z evropských peněz
v Operačním programu Životní prostředí čtyři miliardy
korun na zlepšení ovzduší
na Ostravsku. Podle zástupců Státního fondu životního
prostředí je mají také velkou
šanci získat velké průmyslové
podniky na severu Moravy
a ve Slezsku.
Třinecké železárny mají
nyní například připravené
tři projekty za 2,2 miliardy.
Operační program Životní
prostředí chtějí požádat
o padesátiprocentní dotaci,
tedy 1,1 miliardy korun, neboť v současné situaci by si
tak velkou investici nemohly
bez podpory dovolit.
Prezident Odvětvového
svazu Hutnictví železa a generální ředitel Třineckých
železáren Jiří Cienciala řekl
tisku, že přísnější ekologické normy jsou také jednou
z příčin, proč globální výrobci dávají přednost investicím
do ocelářství v regionech
mimo Evropu. n
recyklace fotovoltaiky
Bývalý premiér Robert Fico ministerstvo životního prostředí zrušil,
teď ho obnovují
obnovení rezortu vetoval,
protože chtěl, aby se působnost ministerstva rozšířila
i na vodní a lesní hospodářství, které dosud patří
do rezortu zemědělství. n
Životnost solárních panelů
je sice až 25 let, ale omezení výhod zřejmě odpojí
z provozu solární elektrárny mnohem dříve. Většina
těchto elektráren obsahuje
panely s krystalickým hliníkem.
Podle Františka Šmolky
z České fotovoltaické průmyslové asociace panely neobsahují žádné nebezpečné
prvky pro životní prostředí.
Rám je hliníkový, ze zevní
strany je PET fólie, dále
obsahují sklo a křemíkové
destičky.
Firma, která by solární
panely později likvidovala,
u nás zatím neexistuje. Podle
Františka Šmolky nastane
taková potřeba až za dvacet
let a půjde o velmi výhodný
business. n
odpady 10 | 2010
spektrum
poslední výzva k registraci
Konečný termín pro povinnou registraci nejrozšířenějších nebo nejnebezpečnějších chemických látek byl
Evropskou komisí stanoven
na 30. listopad 2010. Lhůta
tedy vyprší za necelé dva
měsíce. Registrace je jedním
z milníků REACH, nařízení
EU o chemických látkách
a jejich bezpečném používání. Podniky by rovněž měly
mít na paměti, že do 3. ledna
příštího roku musí Evropské
agentuře pro chemické látky
oznámit klasifikaci a označení svých chemických látek.
Pokud vyrábíte nebo
dovážíte chemické látky
v množství nad jednu tunu,
musíte se do 30. 11. 2010
registrovat. Nová pravidla
CLP (klasifikace, označování a balení chemických
látek) znamenají, že látky je
třeba překlasifikovat do počátku prosince 2010 a směsi
do 1. června 2015.
Výrobci a dovozci musí
do třetího ledna 2011
informovat ECHA o klasifikaci látek uváděných na trh,
které: podléhají registraci
REACH (u látek, které se mají
zaregistrovat do 30. listopadu 2010, bude oznámení
součástí registrační dokumentace), jsou klasifikovány
jako nebezpečné (bez ohledu
na množství!), nebo u směsí nad určité koncentrační
flash
limity, u kterých je nutná
klasifikace.
Do 30. 11. musíte Evropské agentuře pro chemické
látky předložit registrační
dokumentaci, která má dvě
části. Společnou pro všechny výrobce a dovozce téže
látky a samostatnou, která
obsahuje specifické informace o společnosti. n
"Stále více lidí ví, že by měli
házet vysloužilé spotřebiče do
příslušných kontejnerů nebo je
odvézt do sběrného dvora, aby
je bylo možno recyklovat. Čísla však ukazují, že ne vždy to
dělají."
Mgr. Jiří Remr
z agentury Markent
Registrace se netýká jen chemických továren, ale i souvisejících provozů.
kamiony s nebezpečným odpadem
V areálu bývalých kasáren
pohraniční stráže v k.ú. Hrabětice byly zjištěny nelegálně
navezené odpady.
Zástupci ČIŽP, Policie
ČR, MěÚ Znojmo a Celního
úřadu Znojmo na místě nalezli hromady odpadů, převážně plastů. Před vjezdem
do areálu byla zadržena nákladní vozidla z Rakouska,
která přivážela další odpady
ve velkoobjemových kontejnerech. Jednalo se o pneumatiky a plasty. Areál patřící
české akciové společnosti
byl pronajat rakouskému
státnímu příslušníkovi, který
však neměl k nakládání s odpady souhlas podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.,
jednalo se tedy o neoprávněné zařízení.
ČIŽP podle předložených
dokladů a prohlídky obou
vozidel konstatovala, že se
podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č.
1013/2006 jedná o nepovolenou přeshraniční přepravu
odpadů.
odpady.ihned.cz
Proto Celní úřad na místě
nařídil v souladu s § 77 odst.
7 zákona o odpadech přerušení přepravy a odstavení
obou vozidel, dále dle § 77
odst. 9 zákona o odpadech
zadržel doklady k vozidlům
a k nákladům a zakázal oběma vozidlům pokračování
v jízdě. S rakouskou stranou
se nyní řeší vrácení odpadů
zpět do Rakouska. n
"Úklid stálého stanoviště sběrných nádob nebo zanášku odpadových nádob do domu nelze
zahrnout do věcně usměrňovaných cen v odpadovém hospodářství."
Ing. Marie Janečková, vedoucí
oddělení regulace cen a ochrany trhu na Ministerstvu financí
podle Radka Janouška z informačního portálu enviWeb.cz se
o rozjezd zeleného podnikání
postarají malé a střední podniky. zelená revoluce se podle něj
projevila od výroby designových šperků z elektroodpadu až
po nanotechnologie pro sanace
ekologických zátěží.
Kasárny sloužily jako nelegální sklad odpadů z Rakouska
(Šperk z odpadů značky Trash Made).
str. 7
kauza
Sanační práce na starých zátěžích
vystačí ještě na hodně let
průzkumné a sanační práce na starých zátěžích i jiných lokalitách, to je hlavní téma a pracovní
náplň c ze společnosti aVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. pátrání po zdrojích znečištění podzemních vod přirovnává k práci archeologů.
Jaká je nyní situace na „sanačním trhu“?
Trh funguje tak, jako každý jiný.
Významnou část pokrývají veřejné
zakázky na odstraňování starých zátěží
vzniklých před privatizací a financované Ministerstvem financí. Na trhu
velmi dobře přežívají ty firmy, které
mají dlouhodobé zakázky, ostatní
společnosti se pak podílejí na subdodávkách nebo hledají náhradní činnost,
jako jsou zahraniční projekty nebo
úprava vod a podobně. Toky zakázek
a financí z privátního sektoru, z fondů
EU a jiných zdrojů přece jen v současné
chvíli představují menší část.
V poslední době se objevuje nový
trend u představební přípravy pozemků. Jak rostou ceny nemovitostí, kupují
nyní investoři brownfieldy, o které
donedávna neměli zájem. U takových
pozemků kalkulují i s cenou za jejich
vyčištění, včetně následného vyloučení
rizika dalšího výskytu kontaminace
v průběhu stavby. Od sanačních firem
proto požadují převzetí dlouhodobé
garance. To znamená, že kdyby se třeba
v příštích deseti letech objevilo něco
z hlediska sanací (i to, co průzkum
nezaznamená), musí to daná sanační
firma na své náklady odstranit.
Tento postup jsme již vyzkoušeli
na řadě staveb například v Praze. Při
intenzitě, jakou se nyní využívá každá
myslitelná plocha, jsou pro nás tyto
projekty velmi zajímavé. Rozjíždějí se
rovněž mezinárodní projekty, aktuálně
se pokoušíme vyvíjet aktivity v Kosovu
nebo například v rafineriích v Rumunsku.
Staré zátěže z dob před privatizací se
odstraňují už skoro dvacet let. Objevují
se ještě nové?
Existují lokality, na které ještě nebylo sáhnuto. Byly třeba jen prozkoumány,
stát je garantoval a sanace teprve mají
proběhnout. V Ostravě byla například
ukončena sanace Koksovny Karolína
a probíhá sanace lagun Ostrama, ale
obrovské zátěže mají Vítkovice nebo ArcelorMittal. Také nejsou ještě zcela dokončeny sanace v Synthesii, Unipetrolu,
Paramu a mnoho dalších. Hodně se
však již udělalo, kompletně je například
sanována Spolchemie i nejzávažnější
str. 8
"přikláním k tomu, aby sanační produkt zůstal
v režimu odpadů. Je to korektní cesta," říká
RNdr. Milan Žežulka
znečištění ve Spolaně. Většina ekologických zátěží je tedy známa, ale stále se
objevují ještě další kostlivci ve skříni.
Mimo staré ekologické zátěže definované při privatizaci podniků existuje řada
jiných kontaminovaných a rizikových
míst, které evidují a řeší podle priorit
MŽP, krajské úřady i obce. Velmi dobrý
projekt NIKM (národní inventarizace
kontaminovaných míst) dává veřejnosti
možnost se informovat o ekologických
zátěžích a také vnášet do registru nové
poznatky. Je přístupný např. na http://
kontaminace.cenia.cz.
Znečištění pod chemickými továrnami
se tam hromadilo desítky let. Jde tyto
škody vůbec napravit? A co by se stalo,
kdyby se neudělalo prostě nic?
V podstatě každá chemička u nás
má pod sebou kontaminační mrak
z dob, kdy životní prostředí nikoho
nezajímalo. Pro nás je to práce na hodně
let. Začíná se průzkumem a auditem,
v druhé fázi se dělá analýza rizik.
Snažíme se vystihnout míru rizika
a ohrožení obyvatelstva, přírody, zdrojů
pitné vody, ovzduší, objektů atd. To je
nejdůležitější krok, kdy vzniká koncept
celého nápravného zásahu. Nejdůležitější je eliminovat zdroje znečištění.
Buď přímo tím, že se problémový objekt
odstraní, nebo se znečištění izoluje
bariérami od okolí a snižuje se jeho
negativní vliv přímo na místě. Pokud se
vám toto podaří, můžete se začít zabývat čištěním podzemních vod, o které
jde především.
Pokud by se stará zátěž nechala
svému osudu, může se postupnou degradací zmenšit. V místech kontaminovaných například ropnými látkami se
objevují autochtonní bakteriální kmeny,
které znečištění likvidují. Postupují tak
dlouho, dokud jim takříkajíc stačí dech
(dojde jim kyslík nebo narazí na něco
nestravitelného). Tyto mikroorganismy
lze extrahovat, kultivovat a aplikovat
cíleně při biodegradacích. Ponecháme-li
však znečištění samo sobě bez zásahu,
vždy bude existovat nebezpečí, že znečišťující a často velmi rezistentní látky
budou v podzemí putovat a zasáhnou
člověka nebo zdroje vody. Na rozsah
a kvalitu přírodních degradačních procesů se bohužel nedá spoléhat.
Nalezení zdrojů znečištění třeba ve starých průmyslových areálech může být
problém. . .
Především je nutný důkladný průzkum lokalit. Znečištění a staré zátěže
musí člověk vysloveně hledat. Zabýváme se proto materiálovými toky v provozu dané lokality. Je dobré si mapovat
historii továrny a mluvit s pamětníky.
Dělali jsme například sanaci v areálu
plynáren. Když se přestal vyrábět svítiplyn, byly provozy zásadním způsobem
přestavěny a stará zařízení v podstatě
zmizela pod povrchem. Zdrojových
objektů znečištění (jímky, zásobníky
dehtů) je poměrně dost. Stará dokumentace ze začátku 20. stol. ukázala, že tyto
objekty, přestože byly na různých místech, mají podobnou logiku a strukturu.
Když jejich logiku budete respektovat
a vycházet z toho, jak se stavěly instalace, propojení, zásobníky, ušetříte neuvěřitelné množství času a peněz, které
by bylo nutné vynaložit na průzkumy.
Naše práce se často podobá archeologii.
Na čem teď děláte?
Před 8-10 lety jsme se začali zabývat
odpady v rafinerských nebo plynárenOdpady 10 | 2010
TM00124
kauza
ských lagunách. Z energetického hlediska jde o materiál s velmi zajímavými
vlastnostmi a my se dlouhodobě zabýváme jejich úpravou. Snažíme se tento
materiál upravit do homogennější manipulovatelné hmoty, která má definovatelné znaky a složení. Většinou je třeba
si nějak poradit s vodou, protože tyto
materiály bývají hodně zavodněné, také
mají mechanické nečistoty. Jde většinou
o kaly nejrůznější konzistence, takže
manipulace s nimi je velmi obtížná.
Materiál z lagun se musí dlouhodobě
a důkladně zkoušet a absolvovat mnoho
spalovacích zkoušek. Po přepracování
se kaly využívají například v cementářských pecích jako alternativní palivo.
Neobsahují látky, které by při využití
v cementářské peci mohly představovat
nějaké riziko zplodin.
Je alternativní palivo výrobek, nebo
odpad?
Na trhu se používají obě cesty. Já
se však přikláním k tomu, aby sanační
produkt zůstal v režimu odpadů. Je to
korektní cesta pro obě strany – výrobce
i uživatele. V evidenci odpadů je možné
velice dobře sledovat jeho tok, navíc
s ním nejsou administrativní problémy.
Z vlastní zkušenosti vím, že úředník
nemá příliš rád výrobek z materiálu,
který býval nebezpečným odpadem
– mizí totiž poněkud ze zorného pole
kontroly. Zjednodušeně řečeno přechází z režimu České inspekce životního
prostředí do režimu České obchodní
inspekce.
Otázka stabilní kvality paliva je zásadní.
V lagunách musí být odpad dost nehomogenní.
Například laguny v Růžodole
u Litvínova, na kterých pracujeme, jsou
HledáNí kONtAmiNOVANýcH míSt NA leteckýcH SNímcícH
projekt 1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst – NiKM (2009-2012)
zpracovala CENia, česká informační agentura životního prostředí, na podnět Ministerstva
životního prostředí.
Cílem je komplexní zajištění nástrojů pro vlastní inventarizaci, která bude následně realizována jako druhá etapa (2013-2015). projekt je spolufinancován Fondem soudržnosti
v rámci OpŽp (oblast podpory 4.2.). první etapa projektu NiKM má celkový rozpočet přes
100 mil. Kč, příspěvek EU je kolem 85 %.
doposud neevidovaná kontaminovaná místa (i upřesňování míst již evidovaných) jsou
vyhledávána pomocí leteckého snímkování a dálkového průzkumu Země. Řada zaniklých
objektů, které mohly být příčinou vzniku kontaminace, je zobrazena pouze na historických snímcích.
Vytvořená historická ortofotomapa byla zpracována na základě leteckých měřických
snímků z prvního celoplošného leteckého snímkování z 50. let 20. st. a částečně i z let
1937-1938. poskytl je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřadem (VGhMÚř)
v dobrušce. Zpracovala ji společnost GEOdiS BRNO, s. r. o., která dodala i současnou ortofotomapu a podkladovou vrstvu datování snímků. Byly použity také podkladové snímky
družice Landsat 7.
CENia provádí vyhodnocení těchto fotomap s cílem nalézt historické ekologické zátěže.
K 1. červnu 2010 bylo vyhodnoceno téměř 100 % plochy testovacích území 1. etapy projektu NiKM (7500 km2). "Každý uživatel internetové mapové aplikace má nyní možnost
oznámit místo s důvodným podezřením na kontaminaci životního prostředí, jako je
například indikace dosud neznámé ekologické zátěže nebo staré nelegální skládky," říká
vedoucí projektu RNdr. Zdeněk Suchánek. V současné době je možno oznámení (souřadnice místa, stručný popis, případně fotografie) zaslat e-mailem na adresu [email protected]
cenia.cz. V další fázi bude uživatelům zpřístupněn webový formulář pro vkládání informací veřejností.
data historické ortofotomapy jsou určena výhradně pro nekomerční využití. podmínkou
užití dat je dodržení licenčních podmínek (copyright). data historické ortofotomapy jsou
poskytována bezplatně, pouze za manipulační poplatek. Ortomapa je umístěna na http://
kontaminace.cenia.cz.
- kce -
zasaženy produkty z provozu továrny
od čtyřicátých do osmdesátých let. Každá laguna je z tohoto pohledu vlastně
rybník, kam dříve vylévali z výroby
všechno, co nepotřebovali. Takže je to
heterogenní divoká skládka odpadů,
jejíž složení je definováno kulturou
a druhem výroby daného provozu.
Odpady, které těžíme a následně zpracováváme, musíme analyzovat velmi
detailně. Věnovali jsme dlouhou dobu
vypracování technologie na využití
vytěžených materiálů a nehodláme si
výsledek pokazit tím, že by produkt nebyl kvalitní. Kdybychom si neuhlídali
zdrojový materiál a nevěděli, co v laguně potkáváme, bylo by to špatné. Velmi
často posloucháme historky pamětníků. Tak jako každý rybník má svého
vodníka, každá laguna má podle nich
něco ukryto pod hladinou – dokonce
prý lokomotivu nebo bagr. Zatím jsme
však nic takového nenašli. Z původních
čtrnácti lagun už zbývá poslední. Příští
rok po dokončené sanaci a rekultivaci
bude následovat výstavba rekreační
zóny. Jsem rád, že celá oblast, kterou
právě sanujeme, spěje k velice zajímavému zvelebení.
- jhm -
TM001248-2
při účasti
obec
zúčastněné obci
3000 Kč
do 500 obyvatel
1000 Kč
od 11 do 25 obcí
6000 Kč
od 501 do 1500 obyvatel
2000 Kč
nad 1501 obyvatel
3500 Kč
nad 26 obcí
Odpady.ihNEd.CZ
svazku obcí nebo mikroregionu
do 10 obcí
10000 Kč
str. 9
nakládání s odpady
Vysloužilé automobily
a pneumatiky na slovensku
Na budování systému komplexního sběru a zpracování starých vozidel se na Slovensku významně podílí Recyklační fond. Loni se na Slovensku sebralo přes 70 tisíc starých automobilů.
Za osm roků svého působení podpořil
Recyklační fond v sektoru vozidel 51
jednokomoditních projektů za víc než
23,79 mil. eur (bez poskytnutých úvěrů)
a 45 vícekomoditních projektů za více
než 3,97 mil. eur. Na Slovensku nyní
působí 36 autorizovaných provozů
na zpracování starých vozidel s vybudovanou sítí sběrných míst. Podle ředitele
Recyklačního fondu Ing. Jána Líšky
podpora směřuje do progresívních
technologii na zpracování jednotlivých
komodit ze starého vozidla, do logistiky sběru, a část finančních prostředků
je určená na krytí části provozních
nákladů spojených se zpracováním starých vozidel. Do roku 2015 by se podle
slovenského POH měl zvýšit podíl opětovného použití častí starých vozidel
a zhodnocování odpadů ze zpracování
starých vozidel na 95 %,
Velký zpracoVatel
Jedním z největších zpracovatelů
na Slovensku je společnost Fe-MARKT,
spol. s. r. o., Košice, která v roce 2009
zpracovala 6624 kusů starých vozidel.
Vybudování zpracovatelských kapacit firmy si dosud vyžádalo celkové
investice přes dva miliony eur, z toho
zhruba 700 tisíc eur pocházelo z dotací
od Recyklačního fondu. „Stará vozidla
firma zpracovává technologií demontážních hnízd, přičemž se třídí druhotné suroviny z nich – hliník, ocel,
litina, sklo, guma a plasty,“ informovala
ředitelka Fe-MARKT Mária Bendíková.
,,Použitelné komponenty prodáváme
jako náhradní díly a nevyužitelné končí
v spalovně odpadů. Při nepřetržitém
pracovním režimu je zařízení schopno
zpracovat až 30 kusů vozidel denně.“
Odhadovaný výskyt opotřebovaných
pneumatik na Slovensku v roce 2010
dosahuje zhruba 28 tisíc tun. V roce
2009 se z nich podle Recyklačního
fondu zpracovalo necelých 20 tisíc tun,
celková vybudovaná recyklační kapacita na zpracování na Slovensku dosahuje
48 000 tun.
Slovenský POH umožňuje podpořit
pouze materiálové využití pneumatik.
Recyklační fond vázaný tímto cílem
proto podporuje dotacemi závody,
jako je například V.O.D.S., a. s., Košice,
str. 10
závod Kechnec, kde se z pneumatik
vyrábějí nové gumové produkty. Značná
část opotřebovaných pneumatik se
však využívá i energeticky, zejména v
cementárnách jako zařízeních na spoluspalování odpadů.
potíže s eVidencí pneumatik
Slovenská agentura životního prostředí
(SAŽP) v posledním vyhodnocení POH
z června 2010 konstatuje, že cíle stanovené pro opotřebované pneumatiky
v Programu odpadového hospodářství
(POH) SR do roku 2010 se plní. Podle
vyjádření odborníků z oblasti opotřebovaných pneumatik však SAŽP nemá
k dispozici relevantní údaje. Svědčí
o tom i údaj z vyhodnocení, že ,,menší část opotřebovaných pneumatik se
zhodnocuje ve čtyřech cementárnách,
jako zařízeních na spoluspalování
odpadů. Množství opotřebovaných
pneumatik, které byly zhodnocované
v cementárnách, je v hodnoceném období ustálené“, uvádí se v zprávě SAŽP.
Podle odhadů uveřejněných v tisku se v SR ročně v cementárnách ještě
před pár lety energeticky využívalo
kolem 20 tisíc tun pneumatik. Zástupci
Holcimu (Slovensko), a. s., však uvádějí,
že v roce 2009 takto využili jen kolem
3000 tun pneumatik, a cementárna
VSH dokonce popřela, že by v současnosti spalovala pneumatiky. Část pneumatik přitom pocházela v minulosti ze
zahraničí. Z nejasných údajů je zřejmé,
že v SR chybí přesný systém evidence
v oblasti odpadů.
záVod kechnec
V průmyslovém parku Kechnec pracuje již pět let závod na zpracování
opotřebovaných pneumatik a gumy.
Na vybudování závodu dostala firma V.O.D.S., a. s., Košice, dotaci 2,78
Počet sebraných a zPracovaných vysloužilých automobilů na slovensku
(zpracovatelské subjekty podpořené
Recyklačním fondem)
Rok
Počet kusů
2004
723
2008
37 209
2009
72 508
2010 (do srpna)
20 113
V.O.d.S. od dubna tohoto roku zpoplatnila
odběr těch opotřebovaných pneumatik,
které nejsou kryty recyklačním poplatkem.
mil. eur od Recyklačního fondu a další
prostředky získala ze strukturálních
fondů EU. Ročně se zde zpracuje kolem
15 tisíc tun starých pneumatik, část
z nich pochází ze zahraničí. Společnost
zabezpečuje také vlastní systém sběru
a svozu opotřebovaných pneumatik.
Někteří dovozci a prodejci pneumatik obcházejí odvádění recyklačních
poplatků, například internetovým
prodejem. V.O.D.S., a. s., proto od dubna
tohoto roku zpoplatnila odběr těch opotřebovaných pneumatik, které nejsou
kryty recyklačním poplatkem. Pokud držitel odpadu, např. pneuservis,
nemůže prokázat, že nové pneumatiky
nabyl od smluvních partnerů (výrobců
nebo dovozců), pak mu je odběr tohoto
odpadu zpoplatněn. Tento systém vyvíjí
tlak na pneuservisy a maloobchodní
prodejce, aby spolupracovali s firmami,
které plní své recyklační povinnosti. n
- kce -
Odpady 10 | 2010
OD00
nakládání s odpady
po zelené firmě přichází zelená obec
projekt zelená firma umožňuje zaměstnancům odevzdávat přímo v práci vysloužilá elektrozařízení a baterie. po dvou a půl letech od vyhlášení se dostává do další fáze.
Autor projektu, společnost REMA
Systém, v minulých dnech instalovala
již tisící sběrný box. Celkem je přitom
v projektu již 836 firem z celé ČR. Zároveň se postupně rozšiřují služby, které
REMA Systém podnikům nabízí. Kromě
bezplatného svozu elektroodpadu
a souvisejícího poradenství je stále větší
zájem o školení o problematice nakládání s elektroodpadem. REMA Systém
přichází i s dalšími iniciativami.
„Formou pilotního projektu jsme
ve společnosti TNT vyzvali zaměstnance, aby během jediného týdne
splnili to, co členským zemím ukládá evropská směrnice o odpadech
na celý rok. Ta dává za povinnost
sebrat ročně minimálně 4 kg elektroodpadu na osobu. Za tím účelem jsme
pochopitelně zajistili svoz vysloužilých elektrozařízení z určených míst,
samotné kontejnery projektu „Zelená
firma“ by totiž velké elektropřístroje
nemohly pojmout, jsou určeny na drobnější předměty. Nakonec se podařilo
vysbírat celkem 1340 kilogramů elektroodpadu a baterií, což je v přepočtu
5,5 kilogramů na jednoho zaměstnance
společnosti TNT,“ říká Petr Kubernát, marketingový ředitel společnosti
REMA Systém.
Budete v podobných akcích pokračovat?
Ano, stejný projekt nabízíme i ostatním zeleným firmám. V prvním kole
projevilo zájem celkem deset společ-
Odpady.ihNed.cz
OD000484-1
ností a s třemi již jednáme o podrobnostech. Tato forma je velmi cílená
a efektivní. Samozřejmě je zapotřebí
najít partnerskou firmu, která na environmentální odpovědnost klade
velký důraz a kde jsou na stejnou notu
naladěni i zaměstnanci. Velmi nás těší,
že se nám pilotní projekt zdařil. V této
formě spolupráce, kdy firmy samy aktivně propagují a vybízejí zaměstnance
k ekologicky šetrnému chování, vidíme
velký potenciál.
Lze říci, který typ společností se do projektu Zelená firma hlásí nejčastěji a odkud je nejvíce partnerů projektu?
Zastoupeny jsou prakticky všechny typy firem, ale i státní instituce,
od velkých bank a průmyslových
podniků až třeba po advokátní kanceláře. V posledních měsících se nám
firmy již samy do projektu hlásí, značka
„Zelená firma“ je stále více brána jako
určitý standard pro environmentálně
odpovědnou firemní politiku. Pokud
jde o regionální členění, tak to kopíruje rozvrstvení firem i populace v celé
zemi. Nejvíce společností, přes 250, je
pochopitelně z Prahy. Zde je ale třeba
říci, že některé síťové firmy si od nás
objednaly sběrné nádoby i pro větší
pobočky nebo pracoviště v regionech.
Například největší partner projektu,
Česká spořitelna, touto cestou rozšířila
svou síť o čtyřicet dva sběrných míst
pro elektroodpad. Po Praze následují
„V projektu zelená obec se zaměřujeme na menší vesnice, kde nejsou žádná jiná sběrná místa,“
říká petr Kubernát z kolektivního systému
ReMa Sytém
další velké kraje, Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský.
Je podobný zájem o obdobný projekt
Zelená obec?
Určitě, Zelených obcí je nyní 685.
V tomto případě se zaměřujeme zejména
na menší vesnice, kde nejsou žádná jiná
sběrná místa pro odevzdání vysloužilých elektrozařízení a baterií. Samozřejmě se ale nebráníme i větším obcím,
městům a městským částem. n
- jhm-
str. 11
nakládání s odpady
burzovní trh s chemikáliemi nechela
prodej nepotřebných chemikálií pomocí elektronické burzovní aukce umožňuje obchodní systém
NecheLa, který v uplynulém roce vyvinula Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK).
Letos v březnu burza uvedla systém
do zkušebního provozu a k němu otevřela celý specializovaný trh s nevyužitými chemikáliemi. Cílem obchodního
systému NECHELA, který na ČMKBK
vznikl na zadání Ministerstva průmyslu a obchodu v reakci na plnění
usnesení vlády č. 1076/2008, je pomoci
zejména malým a středním podnikům
zbavit se nespotřebovaných chemikálií
tržním způsobem.
potenciální zátěže
Jedná se především o nepotřebné zásoby, které mnohdy zatěžují kapacitu skladů a stávají se potenciální ekologickou
zátěží. Systém NECHELA má umožnit,
aby pro každou chemikálii byl nalezen
konečný vlastník, který ji spotřebuje.
Podmínkou je, aby chemikálie byla dosud v originálním neporušeném obalu
či odpovídajícím přepravním obalu.
Celý proces takového hledání je přitom
maximálně zjednodušen.
Systém disponuje veřejnou internetovou databází, do které zájemci,
za podpory burzovních makléřů,
vkládají nabídky látek a přípravků. Finanční podpora Ministerstva průmyslu
a obchodu pak umožnila, aby registrace
účastníků systému, vkládání nabídek
i vlastní obchodování v něm byly v roce
2010 zdarma.
Náběh systému pro obchodování s chemikáliemi rozdělila ČMKBK
na tři etapy odpovídající logice náběhu
každého obchodního trhu. Základním
předpokladem pro vytvoření trhu je
zprvu registrace účastníků obchodování (jak prodávajících, tak kupujících),
čímž se garantuje nejen důvěryhodnost
uživatelů, ale i závaznost nabídek a uzavíraných obchodů. Na tuto fázi registrace navazuje vlastní vkládání nabídek
chemikálií do veřejné databáze, které
by mělo dosáhnout jistého kritického
množství, kdy se začne střetávat nabídka s poptávkou. Třetí fází je pak pravidelné obchodování, které provozovatel
předpokládá už od 4. čtvrtletí 2010.
nabídka a poptáVka
Počet vložených nabídek v systému
NECHELA rostli zpočátku poměrně
pomalu, postupně však akceleruje.
Zatímco v 18. týdnu od spuštění burzy
bylo registrováno pouze pět nabídek,
ve 26. týdnu to již bylo 30 nabídek a v
35. týdnu obchodování dosáhl počet
nabídek v magickému číslu sto.
V současné době už počet registrovaných chemikálií v databázi systému
NECHELA překročil první stovku.
Poprvé se střetla nabídka s poptávkou
23. června, kdy změnilo majitele 20 kg
síranu železnatého za 380 Kč. Objemem
nevelký obchod potvrdil, že systém je
nastaven na prodeje zbytků skladových
zásob a sloužit má především živnostníkům a malým a středním firmám,
u nichž se také předpokládá největší
zájem o vstup do systému
spolupráce na VýVoji
Do práce na vývoji systému NECHELA
se vedle Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské komoditní burzy
Kladno a Svazu chemického průmyslu
ČR zapojila také Hospodářská komora
ČR, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Tito účastníci
se rovněž podílejí na propagaci systému
s cílem zajistit jeho využití podnikatelskou veřejností.
Systém NECHELA je přístupný
na internetové adrese: www. nechela.
eu. Dostat se do něj lze i z oficiálních
webových stránek burzy www.cmkbk.
cz, ze sekce Průmyslové komodity,
podsekce NECHELA. Zájemci o obchodování v systému se mohou obrátit na úsek burzovních obchodů, tel.
312 818 045, e-mail [email protected]
cmkbk.cz či Registrační centrum burzy,
tel. 312 818 043, e-mail [email protected]
cmkbk.cz. n
- kce -
■
Pochůzné sklady pro nebezpečné látky
■
Regálové sklady pro nebezpečné látky
■
Kompletní kontejnerové sklady
■
Pochůzné protipožární sklady
■
Regálové protipožární sklady
■
Individuální řešení
LEGISLATIVĚ VYHOVUJÍCÍ ŘEŠENÍ
PRO SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
OD000530
Vyžádejte si nyní zdarma novou DENIOS-brožuru
»SKLADY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK«
včetně aktuálních informací k legislativě:
str. 12
Tel. 800 383 313 nebo www.denios.cz
Odpady 10 | 2010
komunální odpady
Téma
ilustrační foto: dagnmar hofmanová
SPOLEČNÁ PŘÍLOHA ČASOPISŮ MODERNÍ OBEC A ODPADY č. 10/2010
Dobrá péče o komunální odpad začíná pravidelným vyprazdňováním odpadkových košů.
Na přípravě návrhu nového zákona o odpadech pracovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) už pod vedením několika
bývalých ministrů. V této oblasti se kříží mnoho zájmů, proto
není snadné najít konsenzus. Zeptali jsme se proto nového
ministra životního prostředí Pavla Drobila, jak pokračují práce na tomto důležitém zákoně.
foto: arChiv
Odpadový zákon
se rozdělí na dva
Ministr životního prostředí Pavel Drobil
Jaký jste zvolili postup při hledání zmíněného konsenzu?
Po neúspěšném pokusu předložit návrh
nového zákona o odpadech ve funkčním
období ministra Martina Bursíka zahájilo
MŽP v loňském roce práce na nové legislativě odpadového hospodářství postupnými kroky. Bylo rozhodnuto zpracovat určitý koncepční rámec, a to za účasti odborné
veřejnosti. Na podzim roku 2009 byly vládě
pro informaci předloženy Teze rozvoje odpadového hospodářství, které byly letos
rozpracovány do Rozšířených tezí rozvoje
odpadového hospodářství. Práce probíhaly v pracovních skupinách, ustavených ze
zástupců ministerstev, klíčových stakeholderů a dalších významných subjektů odpadového hospodářství.
Koncem srpna vláda tento materiál
projednala a schválila. Dokument představuje určitý konsenzus napříč spektrem
zájmů odpadového hospodářství a měl by
pomoci při dalších legislativních pracích
na nové právní úpravě odpadového hospodářství v ČR.
n
10
Kdy předložíte návrh nového zákona
vládě?
Rozšířené teze budou sloužit jako základ
pro tvorbu věcného záměru zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností, které mají být vládě předloženy
na podzim příštího roku. Některé oblasti
však přes intenzivní jednání zůstaly otevřené a při přípravě věcného záměru zákona
je bude nutné znovu projednat. Jde především o výjimky ze zpoplatnění při ukládání
odpadů na skládky, a to pro odpady používané pro technologické zabezpečení skládek, zvažována je i možnost osvobození poplatků u vybraných odpadů, jako například
u odpadů z azbestu.
Jako podstatné vidím rozdělení dosavadní koncepce jednoho odpadového zákona
na zákon o odpadech a zákon o výrobcích
s ukončenou životností. Pokud jde o zákon
o obalech, bude muset být novelizován nejméně u stanovení cílů pro využití a recyklaci jednotlivých obalových toků od roku
2013, neboť stávající limity jsou nastaveny
pouze do roku 2012.
n
n Z jakého důvodu je zařazen zpětný odběr elektropřístrojů a elektrozařízení pod
zvláštní zákon?
Chci zdůraznit, že nejde jen o oddělení
zpětného odběru elektropřístrojů a elektrozařízení, ale o celou problematiku zpětného odběru výrobků s ukončenou životností,
tj. o vozidla s ukončenou životností, baterie
a akumulátory, pneumatiky. Pro oddělení
problematiky zpětného odběru výrobků
s ukončenou životností do samostatného
zákona jsme se rozhodli z několika důvodů,
ale těmi hlavními byly dva. Jedním je dosažení celkové přehlednosti obou zákonů
a druhým zásadním důvodem jsou velmi
časté novelizace té části zákona, která transponuje směrnice, upravující zpětný odběr
vybraných výrobků. Důležitá je i povinnost převzetí dalších prováděcích předpisů
a novel směrnic Evropského společenství,
které se průběžně projednávají na evropské
úrovni. Odpadové hospodářství patří bohužel mezi oblasti s vysokou mírou pokrytí
evropskými předpisy.
13
›
Téma
komunální odpady
Komplexní systém nakládání s odpady
BATERIE
ELEKTROODPAD
Vyřešíme Vaše zákonné
povinosti a zpětný odběr
› n Jak se MŽP vyrovná s tím, že zřejmě
byla celá koncepce kolektivních systémů
pochybená? Lze na tom něco změnit?
Transpozice jednotlivých předpisů do národní legislativy znamenaly diferencovaný
přístup právního prostředí pro etablování
jednotlivých systémů. Každý přístup, ať už
jde o autorizaci ve smyslu obalového zákona nebo bateriové novely, nebo liberální
přístup podle části zákona o elektrozařízení měly ve své době jistě své opodstatnění. Soubor smluvních vztahů a finančních
toků, které vedou k zajištění povinností
výrobce konkrétní komodity, nepředstavují jednoduché řešení. V této oblasti bylo
a vždy bude nutné hledat cestu jak na regionální, tak především na celostátní úrovni. Princip kolektivních systémů je napříč
Evropou shledáván jako nejčastěji volené řešení, s různými specifiky v závislosti
na geopolitické situaci, nastavení stávajícího systému sběru komunálního odpadu
a dalších podmínkách.
Východiskem pro budoucnost je v první
řadě nastavení jasných podmínek na vstupu, důrazné prosazení principu neziskovosti na úrovni kolektivního systému, k čemuž by měla vést fakt, že za systémy stojí
skuteční výrobci dané komodity, dále pak
vyšší dohled nad činností ze strany státu
a mechanismy kontroly finančních toků
a jasné stanovení odpovědnosti výrobce
a kolektivního systému. Veškeré otázky
včetně návaznosti na stávající řešení jsou
diskutovány v rámci pracovních skupin při
vzniku nového zákona.
14
www.remasystem.cz
www.remabattery.cz
n Které hlavní záměry v odpadovém hospodářství ministerstvo preferuje?
Ministerstvo bude vycházet především
z hierarchie nakládání s odpady, tj. předcházení vzniku odpadů, přípravě k opětovnému použití, recyklaci odpadů, energetického využití a nejméně výhodného
odstranění odpadů. Toto by měla být základní idea při tvorbě nových zákonů.
n Jsou odpady obnovitelným energetickým zdrojem? Jaký je váš postoj k jejich
spalování, respektive jejich energetickému využití?
Odpady lze samozřejmě vnímat jako obnovitelný energetický zdroj, a to zejména
komunální odpady. Jejich energetické využití má – spolu s materiálovým využitím –
své místo i v hierarchii nakládání s odpady
deklarované ve směrnici EU o odpadech
i v českém zákoně o odpadech, přičemž
oba jmenované způsoby využití odpadů
jsou předřazeny před jejich odstraněním.
V souladu s tím je i můj postoj k problematice energetického využívání odpadů.
Mechanicko-biologická úprava odpadů
(MBÚ) a následné spoluspálení získané výhřevné složky je doplňkovou cestou nakládání s komunálními odpady. Ministerstvo
životního prostředí se rozhodlo podpořit
výstavbu zařízení k mechanicko-biologické úpravě odpadů (spolu s výstavbou
zařízení k energetickému využití) z prostředků Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP). Důvodem je to, že v ČR
existuje poptávka po takovémto typu zaří-
MO000968
zení a také lokality, které splňují specifické
podmínky pro funkčnost MBÚ, jako je například dostupnost vhodného spoluspalovacího zařízení.
n Bude v Ostravě oživen projekt výstavby
spalovny odpadů?
Musím vás opravit, nejde o spalovnu, ale
o zařízení k energetickému využívání odpadů. To je zásadní rozdíl. V nedávné době
se uskutečnilo jednání s předkladateli tohoto projektu na Státním fondu životního
prostředí (SFŽP). Protože v rámci aktuálně
platné výzvy na předkládání žádostí o podporu výstavby zařízení k energetickému
využívání odpadů z OPŽP šlo o první jednání o tomto projektu na SFŽP, byly podány pouze základní informace o projektu
a podmínkách udělení podpory.
Pokud bude v budoucnu předložena žádost o dotaci na výstavbu tohoto zařízení
z OPŽP, budou muset být před poskytnutím
finanční podpory naplněny všechny podmínky stanovené pro tyto projekty ve výzvě. V souvislosti s plánovaným projektem
zařízení k energetickému využívání odpadů blízko Karviné lze například zmínit, že
kapacita takového zařízení, podpořeného
z OPŽP, nesmí překročit 50% produkci komunálních odpadů v regionu. To je podmínka související s cílem stanoveným evropskou směrnicí o odpadech – opětovně
použít a recyklovat nejméně 50 % odpadů
n
z domácností.
mILENa GEUSSOVÁ
10
komunální odpady
m
ěstská rada v Jílovém nedaleko
Prahy se v posledních letech intenzivně zabývala současností
i budoucností městské skládky na Radlíku.
Otázkou bylo, zda skládku ponechat
v majetku města, pronajmout, nebo prodat?
Které řešení je ekonomičtější a výhodnější
pro obec? Místostarosta Jílového RNDr. Bohuslav Kohoutek zastává jednoznačný názor, že nejlepší by bylo skládku prodat.
HISTORIE
Krajský úřad Středočeského kraje nařídil již
v roce 2004 skládku na Radlíku modernizovat kvůli splnění přísnějších požadavků
na provoz. Protože se tak nestalo, byla uzavřena. »Teprve pak tehdejší vedení města
v dubnu 2006 skládku na 6 let pronajalo firmě Remondis Praha. Ta se zavázala skládku na své náklady upravit a zmodernizovat
podle požadavků úřadů a příslušných norem. Její provoz byl obnoven koncem března 2007,« říká RNDr. Bohuslav Kohoutek.
Skládka má kapacitu 23 tisíc tun ročně
a ukládají se na ni odpady z Jílového a jiných lokalit. Po skončení nájmu v roce 2012
ji chtělo bývalé vedení města provozovat
ještě 10 let jen pro potřeby města.
VÁZaNÝ ÚČET
Součástí nájemní smlouvy byla povinnost
nájemce zřídit vázaný účet v bance, kam se
odvádějí v zákonné výši finanční prostředky na rekultivaci skládky. A zde jsme u jádra
problému. Místostarosta tvrdí, že odvedené
prostředky jsou minimální a na rekultivaci
skládky v současných cenách nebudou stačit. »V rekultivačním fondu, tvořeném povinně nájemcem ze zákona, bude po ukončení nájmu v roce 2012 jen asi 11,5 mil. Kč.
Nemůžeme nájemce nutit, aby ukládal víc
peněz, než požaduje zákon.« Náklady rekultivace se odhadují na zhruba 30 mil. Kč.
Lze předpokládat, že v roce 2022 mohou
být až o 50 % vyšší. Navíc dalších 30 let bude
muset město jako vlastník skládku monitorovat, což obnáší zhruba 400 tisíc Kč za rok,
celkem tedy 12 mil. Kč.
Hlavním příjmem ze skládky jsou pro
město poplatky za uložení odpadů, které by
však obdrželo i v případě, že by nebylo majitelem skládky. Po skončení pronájmu budou jeho příjmy nulové, na skládce se budou
ukládat jen »vlastní« odpady z města, za které mu poplatek nenáleží. »Z uvedeného vyplývá, že nájemní smlouva není pro město
výhodná,« uzavírá RNDr. Kohoutek.
DaLŠÍ VaRIaNTa
Existuje však ještě jiná, ekonomicky výhodnější varianta – využít skládku komerčně,
tedy odprodat její zbývající kapacitu současnému provozovateli, společnosti AVE
odpadové hospodářství, s. r. o. »Při mnoha jednáních o budoucnosti skládky jsme
na základě ekonomických ukazatelů dospěli společně s odborníky k závěru, že nejlepším řešením bude skládku co nejrychleji
zaplnit do její projektované kapacity a co
nejdříve zrekultivovat. Město by tak získalo podíl na zisku ve výši 4 mil. Kč již v roce
2010,« vypočítává místostarosta Kohoutek.
»Celkový přínos tohoto postupu se předpokládá ve výši 11 mil. Kč. Skládka by byla
zavezena v roce 2012.« Získané prostředky
spolu s financemi na zákonném rekultivačním fondu by postačovaly na rekultivaci skládky v roce 2013 a město by se navíc
zbavilo negativních vlivů jejího provozu
na okolí.
Tento postup, navržený RNDr. Bohuslavem Kohoutkem, zastupitelstvo města odsouhlasilo. Zaplnit zcela projektovanou kapacitu skládky do konce roku 2012 lze bez
problémů. Město uzavřelo potřebné smlouvy s nájemcem skládky, který garantuje dodání požadovaného množství odpadů. A co
bude, až se skládka naplní a uzavře? Město má plán odpadového hospodářství až
do roku 2017. Uzavřené dodatky ke smlouvám mu zaručují garantované ceny za svoz
a likvidaci odpadů, které budou již odváže/jmh/
ny na jinou skládku.
PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OSA 4 - Nakládání s odpady
VYBAVENÍ SBĚRNÝCH DVORŮ
LISOVACÍ TECHNIKA
TECHNIKA RPO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
BALÍKOVACÍ LISY - do 5 t
BALÍKOVACÍ LISY - 20 až 50 t
KONTEJNEROVÉ LISY
LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY
TRÍDÍCÍ LINKY
PŘEKLÁDACÍ STANICE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ
KOMISNÍ PRODEJ
GENERÁLNÍ OPRAVY
LUX-PTZ s.r.o.
Mlýnská 701
561 64 Jablonné nad Orlicí
Czech Republic
tel.: +420-465 676 655
fax: +420-465 641 421
e-mail: [email protected]
www.lux-ptz.com
10
www.lux-group.cz
15
MO001059
ČISTÁ MĚSTA a OBCE
mít vlastní skládku,
nebo pronajatou?
Téma
Téma
komunální odpady
může se občan bránit pálení
odpadů v sousedství?
Podívali jsme se na to, jaké má možnosti člověk, jehož sousedé se nechovají civilizovaně a pálením odpadů mu otravují
vzduch. Má se na koho obrátit?
J
edna čtenářka nám napsala: »Naši
sousedé používají jako topivo lakovaná okna, lakovaný a lepený nábytek, dřevotřísku a zamořují ovzduší okolo.
Máme malé děti a rozhodně nechceme,
aby onemocněly v důsledku bezohlednosti sousedů. Několikrát jsem s nimi hovořila
a vysvětlovala jim, že škodí také sobě. Marně. Předpokládáme, že za dvěma muži, kteří rozvážejí „topivo“ obyvatelům naší i přilehlé ulice, stojí nějaká firma, která se tímto
způsobem snaží nelegálně zbavit odpadu.
Jak bychom měli postupovat v tomto případě? Na koho se máme obrátit o pomoc? Co
pro nás může udělat naše obec?«
ZaKROČÍ OBEC NEBO SOUD
Danou problematiku řeší zákon č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, který upravuje základní povinnosti každé fyzické či právnické osoby. Každý je povinen omezovat
a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek.
Zákon zakazuje používat jako palivo odpad (jak je definován podle zákona o odpadech). Podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně
ovzduší se ve zdrojích znečišťování ovzduší
nesmí používat paliva, které neurčil výrobce. Podle právníka Mgr. Petra Adámka, vedoucího oddělení legislativního a právního
na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, v případě, že sousedé jako fyzické osoby používají kamna, kotel či jiné spalovací
zařízení (tedy zdroj znečišťování ovzduší),
jsou povinni dodržovat shora uvedené povinnosti. Lakované odpadní dřevo a mnoho
dalších materiálů (například odpadní PET
lahve a podobně) by se mohly v kamnech
spalovat jen v případě, že by to výrobce výslovně uvedl v návodu k provozu.
»Jde pravděpodobně o tzv. malý zdroj
znečišťování ovzduší. Provozovatelé malých
stacionárních zdrojů jsou povinni dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou
míru obtěžování zápachem a neobtěžovat
kouřem a zápachem osoby ve svém okolí
a obydlené oblasti. Nedodržení těchto povinností je pak přestupkem. Lze tedy podat podnět na příslušný obecní úřad, který
může uložit pokutu za nedodržování povinností provozovatele malého stacionárního
zdroje. Je však nezbytné poznamenat, že
prokázání porušení daných povinností je ze
strany obcí dosti problematické. Vzhledem
k právu na nedotknutelnost obydlí podle
čl. 12 Listiny základních práv a svobod jsou
možnosti provádět prohlídky stacionárních
zařízení v jednotlivých domácnostech velmi
omezené,« vysvětluje Mgr. Petr Adámek.
Podle občanského zákoníku (zákon číslo
40/1964 Sb.) je též možné využít cestu soudní, to znamená obrátit se s žalobou na příslušný soud. Podle paragrafu 127 odst. 1
se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by
nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval
jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon
jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit
sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm
zřízené bez toho, že by učinil dostatečné
opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům
obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním
a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata
vnikat na sousedící pozemek a nešetrně,
popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho
pozemek.
JE Za VŠÍm FIRma?
»Ohledně druhé části otázky – osoby nabízející či prodávající odpad k pálení v do-
mácnostech porušují zákon o odpadech,
eventuálně obecně závaznou vyhlášku
obce (pokud takováto vyhláška je vydána). V takovém případě je možné se obrátit
s podnětem jak na příslušný obecní úřad,
tak na Českou inspekci životního prostředí,« uvádí právník Mgr. Petr Adámek.
S odpady lze nakládat pouze v zařízeních,
která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Při tomto nakládání
s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví
ani ohrožováno nebo poškozováno životní
prostředí a nesmějí být překročeny limity
znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
»Fyzické osoby jsou povinny odkládat
komunální odpad na místech k tomu určených, odděleně ho shromažďovat, třídit
a předávat k využití a odstraňování podle
systému stanoveného obcí, pokud odpad
samy nevyužijí. Pálení v kamnech však není
využitím odpadu podle zákona o ochraně
ovzduší,« uzavírá Mgr. Petr Adámek.
Obrátit se na Českou inspekci životního
prostředí (ČIŽP) však nejde vždy. »Obecně
platí, že ČIŽP není oprávněna kontrolovat
fyzické osoby a vstupovat do jejich obydlí
a prostor nesouvisejících s podnikatelskou
činností. Fyzické osoby může kontrolovat
jen obec, např. podle § 80 odst. 1 písm. a)
zákona o odpadech, nebo podle přestupkového zákona. Občan však může požádat
obec o prošetření toho, kde fyzické osoby
přišly k odpadu, který nabízejí. Pokud by
obec svým šetřením zjistila a zaprotokolovala, že konkrétní fyzické osoby převzaly
odpad od jiných subjektů, pak obec může
předat inspekci kompletní spis v této věci
s návrhem na uložení pokuty za neoprávněné převzetí odpadu podle § 69 zákona
o odpadech. Česká inspekce životního prostředí pak uloží pokutu za přestupek. Pokud
by se obci navíc podařilo zjistit konkrétní
subjekt, který předával odpad a ten by byl
podnikající osobou, potom by věc týkající
se samotného původce odpadu již mohla
samostatně prošetřit ČIŽP,« konstatovala
Mgr. Ivana Awwadová, tisková mluvčí Čes/jhm/
ké inspekce životního prostředí.
Environmentální vyúčtování ve školách
Z
a loňský rok odevzdaly školy zapojené v recyklačním programu Recyklohraní 5719 vyřazených televizí a 3363
počítačových monitorů. Do přírody se tak
mj. nedostalo 1377 tun nebezpečného odpadu. Recyklací těchto spotřebičů se také
ušetří elektrická energie, která by vystačila
519 běžným českým domácnostem na celý
rok. Údaje o úsporách energií a surovin ve
školách účastnících se Recyklohraní lze vyčíst z tzv. Environmentálního vyúčtování.
16
Nejlépe dopadla Střední škola – Centrum
odborné přípravy technickohospodářské
z Prahy 9, která odevzdala 294 televizí a 173
monitorů. Na druhé příčce se umístilo
Gymnázium Kroměříž, které vybralo 208
televizorů a 122 monitorů. Pomyslná bronzová medaile patří Základní škole Křivoklát.
Ta vytřídila 176 televizí a 104 monitorů.
Projekt iniciovaný neziskovou společností ASEKOL probíhá v mateřských, základních a středních školách už třetím rokem.
»Letos jsme podpořili vypracování studie, která umožńuje přesně vypočítat přínosy recyklace televizí a monitorů pro životní prostředí. Na základě studie jsme se
rozhodli pro obce a následně i pro školy
vypracovat tzv. Environmentální vyúčtování za rok 2009. Školy tak mohou zjistit, jak
konkrétně jejich snažení prospělo životnímu prostředí,« konstatovala Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL.
/pa/
10
komunální odpady
Téma
Šetřete vodu,
zrecyklujte
vaši televizi!
Díky recyklaci jedné televize (monitoru)
se nemusí vyrobit 745 litrů pitné vody
(757 litrů u monitoru) a nevznikne stejné
množství znečištěných odpadních vod.
Stejné množství vody je například
spotřebováno při deseti sprchováních.
MO001058
www.asekol.cz
10
17
Téma
komunální odpady
Nakládání s odpady
na pohřebištích
Barevné popelnice na tříděný odpad rozeseté po obcích už
většina lidí asi zná a používá. Na některých místech, jako například na pohřebištích, však zatím stále chybějí. To je zřejmé
o každých Dušičkách, kdy směsné kontejnery doslova přetékají smetím. Přitom i pohřebiště jsou vhodným místem pro
barevné popelnice. Jsou tu totiž tři nejčastější skupiny odpadů: sklo, plasty a bioodpad. Proto je vhodné usilovat o to, aby
návštěvníci pohřebišť mohli tyto komodity oddělit.
L
o pohřebnictví, respektive trestním zákoníkem požívají zvláštní ochrany. Z působnosti zákona o odpadech byly na základě
připomínky Ministerstva zdravotnictví
České republiky s účinností od 1. ledna
2004 vyloučeny i mrtvě narozená těla, potraty a části těl včetně amputovaných končetin a orgánů.
NENÍ TO ZaNEDBaTELNé mNOŽSTVÍ
Zatímco prvotním původcem – neboli producentem odpadu, vznikajícího při údržbě
veřejných ploch, je provozovatel pohřebiště
– obec, prvotním původcem odpadu z jednotlivých hrobových míst je uživatel pronajatého hrobového místa.
ilustrační foto: dagmar hofmanová
ikvidace odpadů z pohřebišť patří
do činnosti při provozování veřejných pohřebišť, která podle zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví náleží mezi
povinnosti obcí a měst – výjimečně církví a náboženských společností. Skladba
odpadů co do druhů je různorodá a zahrnuje odpady při údržbě travnatých ploch,
okrasné a vzrostlé zeleně, úklidů a údržbě komunikací, při opravách – výstavbě
a likvidaci hrobových zařízení (náhrobků) a také odpady ze samotných hrobových míst. Přitom zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech jsou z kategorie odpadů
jednoznačně vyjmuty lidské pozůstatky
a ostatky ve všech formách, které zákonem
Ke shromažďování směsného odpadu slouží na pohřebištích většinou velkoobjemové
kontejnery, kam se odkládá vše – zbytky květin, ořezu z okrasních keřů, svíček, dále plastové obaly a dokonce i stavební suť.
18
Množství jednotlivých skupin odpadů je
podle charakteru místa a velikosti pohřebišť
různé. U odpadů z veřejných ploch (travnatých, s okrasnou a vzrostlou zelení, z údržby
komunikací) jde o rozsah srovnatelný s parkovými plochami měst a obcí a jeho shromažďování, třídění a likvidaci řeší zpravidla
obvyklým a uspokojivým způsobem přímo
subjekt, který danou činnost provádí. Vznikající nesrovnalosti, náklady a podobně mají
adresného původce.
U jednotlivých hrobových míst jde naopak o odpad, jehož prvotním původcem
– producentem je nejen samotný uživatel
hrobového místa, tedy nájemce, případně
vlastník hrobového zařízení, ale i kterýkoliv
návštěvník, jenž při návštěvě konkrétního hrobu zde položí květiny, zapálí svíčku
apod. Různorodost takového odpadu je
blízká odpadu komunálnímu, který produkují občané při zajišťování chodu běžné domácnosti. Ve většině případů jde tak
o odpad z činnosti anonymních fyzických
osob, které ne vždy jsou i obyvateli dané
obce. Zahrnuje vedle kytic, věnců i odstraněnou výsadbu, odpady z ořezu okrasných
keříků, zbytky svíček, různé obaly včetně
plastů a nejednou i obaly s případnými
zbytky různých látek, užívaných ke svícení
petrolejek, olejových lampiček apod.
Takový odpad – označovaný obvykle jako
odpad komunální – směsný, není zpravidla
na pohřebištích odděleně skladován, tříděn
a likvidován. K jeho shromažďování a odvozu slouží většinou velkoobjemové kontejnery, na větších pohřebištích i jednotlivé
malé odpadové nádoby, jejichž obsah se
v určitých intervalech odváží opět do velkoobjemových nádob. A nejde o zanedbatelné množství.
I když statistika množství odpadů z pohřebišť v ČR (je-li vedena) nám není známa, na základě dlouholetých zkušeností při
správě pohřebišť středně velkého města,
s počtem více než 4500 hrobových míst je
možné uvést, že roční průměr likvidovaného směsného komunálního odpadu dosahuje zhruba 54 tun. Částka na jeho likvidaci
dosahuje v průměru za šest předchozích
let 12,5 % veškerých nákladů na běžný provoz a správu pohřebiště, jehož podstatná
část má stálý dozor a v nočních hodinách
je uzamčena. Přitom náklady pouze za samotný odvoz a skládkovné na jednu tunu
tohoto odpadu se od roku 2003 do roku
2009 zvýšily o takřka 87 %. Vedle toho při
běžné údržbě a správě pohřebiště se vyprodukuje a vytřídí ročně přes 30 tun biologicky rozložitelného odpadu a více než 10 tun
stavebních sutí.
V ZaHRaNIČÍ TO JIŽ JDE
Mnohokrát jsme zamýšleli nad možností a účelností alespoň základního třídění
směsného komunálního odpadu na odpad
z výzdob hrobů a na odpad ze zbytků svíček, obalových materiálů apod. (převažující
věnce a kytice z hrobů pro použití umělých
hmot při jejich výrobě nelze považovat
zcela za biologický rozložitelný odpad).
Z technického hlediska by si takové třídění
vyžádalo nové typy dělených odpadových
nádob, umístěných na více místech pohře10
DVĚ PŘÍKLaDNé OBCE
Pozitivní, ačkoliv zatím ojedinělé zkušenosti s tříděním odpadů na pohřebištích, jsou
známy i u nás. Podle starostky obce Štítné
nad Vláří-Popova na Valašskokloboucku
Marie Hrnčiříkové na místním hřbitově se
separují plasty, sklo a bioodpad už pět let.
»Jsme s tím spokojeni. I když se občas stane,
že je něco tam, kde to být nemá, většina lidí
si zvykla a odpad třídí.« Dva roky se odpad
separuje na místě posledního odpočinku
v Pržně na Vsetínsku. Odděleně pak mohou
občané vyhazovat směsný odpad. Problém
je například s věnci, protože mají polystyrenový základ, takže nejsou čistě přírodní.
NaKLÁDÁNÍ SE STaVEBNÍ SUTÍ
Samostatnou kapitolou je nakládání s odpadem, který vzniká při výstavbě, opravách
a likvidaci hrobových zařízení (náhrobků)
– stavební sutí. Je na místě připomenout,
že hrobová zařízení, zhotovená dříve nebo
později jsou majetkem toho, kdo je pořídil,
nebo dědiců. Neboli konkrétních osob. Výjimečně – u majetku opuštěného (§ 135 občanského zákoníku) půjde o majetek obcí
(do září 2005 státu).
V obcích, kde není zabezpečen denní
dozor nad děním na pohřebišti, se potýkají
mnohdy až s bezprecedentním nakládáním
s takovýmto odpadem. U řady pohřebišť je
pro jeho odložení vyhrazen samostatný
prostor, odkud se v potřebných intervalech
odváží na určené místo. Kde taková místa vyhrazená nejsou a není zajištěn denní
dozor, je nejednou stavební suť odkládána
do nádob na směsný komunální odpad.
Nezřídka mimo vyhrazené prostory a nikdo
se k ní nehlásí.
U pohřebišť s trvalým dozorem se zpravidla uplatňuje zásada, že za manipulaci
a nakládání se stavební sutí odpovídá ten,
kdo nebo v jehož prospěch se taková činnost provádí. Nejsou výjimkou pohřebiště, kde jejich provozovatelé takovou činnost nabízejí a zajišťují jako individuální
a úplatnou službu. Určitým pomocníkem
10
v udržování pořádku může být na takových
pohřebištích základní evidence o hrobových zařízeních na jednotlivých hrobových
místech, jako naplnění povinnosti dané citovaným zákonem o pohřebnictví (§ 21).
NEBEZPEČNÝ ODPaD
Další specifický odpad na pohřebišti vzniká
při hrobnické práci. Pracovní oděv a pomůcky hrobníka jsou potřeba likvidovat,
bylo-li při exhumaci podezření, že šlo o nezetlelé lidské ostatky osoby, která v době
úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny.
Je velmi vhodné, aby provozovatel veřejného pohřebiště určil místo, oddělené
od běžného odpadu, kam ukládat zbytky
rakví, polštářů, oděvů, kytic nebo stuh vyjmutých z hrobů a hrobek. Některé vlastnosti činí tento odpad z pohřebiště nebezpečným (infekčním) a je potřeba s ním
nakládat na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Doporučujeme uzavřít pro tyto případy smluvní
vztah s firmou oprávněnou k likvidaci tohoto odpadu.
PROBLémy, KTERÝm JE NUTNO
VĚNOVaT POZORNOST
Stav pohřebišť se za poslední desetiletí
i v malých obcích očividně zlepšil, zejména díky jednorázovému vynaložení nemalých finančních prostředků. I přesto vyžaduje nakládání s odpady z pohřebišť větší
pozornost. Především ve vytvoření technických předpokladů (zpravidla s jednorázovými finančními potřebami), v osvětě
všech návštěvníků pohřebišť a také v zajištění potřebných prostředků na běžnou
a pravidelnou činnost (včetně kontroly).
V této souvislosti si připomeňme stanovisko Ministerstva životního prostředí, že
zavedení tzv. paušálního poplatku za likvidaci komunálního odpadu fyzických osob
v obci se vztahuje na veškerý komunální
odpad, jehož producentem je občan obce,
a to na celém katastru obce. Neboli i na veřejném pohřebišti. Pak by se náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu
z pohřebišť již neměly zahrnovat do cen
za služby spojené s nájmem hrobových
míst, které mimochodem již několik let patří mezi ceny věcně regulované.
Existují také další problémy, o které by se
měly zainteresované strany více zajímat.
Omezená šíře i únosnost uliček na pohřebištích a objemnost výzdob – věnců a kytic mnohdy neumožní nasadit prostředky
a pomůcky, které se v mnoha obcích již
běžně na třídění odpadů používají. Situaci
neprospívá například odlišnost ve zdaňování činnosti při nakládání s komunálním
odpadem produkovaným fyzickými osobami obcí coby obyvateli a mezi nakládáním s tímto odpadem, jde-li o veřejná pon
hřebiště.
VÁCLaV GRaF
správce pohřebišť ve valašském meziříčí
TOmÁŠ KOTRLÝ
Prodej a servis zemědělské, lesnické a komunální techniky
biště (zpravidla u zdrojů vody), mechanizaci na manipulaci s nimi a konečně i oddělený odvoz a likvidaci. To by stálo nemálo
finančních prostředků, kterých se obcím
většinou nedostává.
Pro úspěch takového třídění je také nezbytná aktivní spoluúčast nájemců hrobových míst a ostatních návštěvníků, a to
již v okamžiku, kdy nepotřebné věci, coby
odpad odkládají poprvé. A v tom spatřujeme hlavní problém při snaze směsný komunální odpad z pohřebišť třídit již od prvopočátku. Z několika návštěv pohřebišť
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii
máme poznatky, že technické prostředky pro třídění odpadů z hrobových míst
už dlouho existují a používají se. Rovněž
je tam i větší snaha široké veřejnosti něco
učinit pro ochranu a udržení životního prostředí také na pohřebištích.
V obcích s malými a místně odloučenými pohřebišti, bez denního dozoru je obvykle k dispozici velkoobjemový kontejner,
do kterého odpad z hrobů odkládají návštěvníci přímo a bez základního třídění.
Téma
www.somejh.cz
komunální odpady
Produkt manager: Kamil Koranda
Kontakt: 384 372 029
e-mail: [email protected]
Prodejní a servisní střediska:
SOME Jindřichův Hradec: mob.: 602 295 408,
SOME Vysočina: mob.: 607 555 191, 602 207 405,
602 294 806, SOME Trutnov: mob.: 724 145 860,
725 740 151, SOME Žamberk: mob.: 602 619 318,
602 653 481, SOME Severní Morava: mob.: 602 207 471,
725 731 367, SOME Nečtiny: mob.: 602 619 324,
SOME Chvalšiny: mob.: 602 253 389, SOME Sušice:
mob.: 724 137 076, SOME Střední Čechy: mob.: 725 827
210, SOME Sever: mob.: 602 490 622, 602 155 849,
SOME Jižní Morava: mob.: 777 044 012, 777 044 212
MO000973
ministerstvo pro místní rozvoj čr
19
Nakládání s biologickým odpadem
Spoleènost I-Tec Czech, spol. s r.o. se zabývá biologickým odpadem již od roku 1998. Jak už název
spoleènosti napovídá, dodáváme na trh italskou technologii a právì Itálie má co se týká nakládání
BRKO více než desetileté zkušenosti.
Jsme dodavatelé pøedevším vozidel a nástaveb urèených ke svozu, logistice tohoto druhu odpadu
a jsme schopni pro potøeby zákazníka dodávat vozidla od kategorie motocyklù, tøíkolek - ètyøkolek až
po „klasické náklaïáky“ kategorie N3. Vždy pùjde o rozsah èinnosti, rozlehlost regionu, terénní, klimatické
a prùjezdní podmínky.
Náš první zákazník v ÈR - spoleènost DEPOS Horní Suchá – skládka odpadù zakupovala vozidlo na
svoz bioodpadu v roce 2003. Máme tedy více než sedmileté zkušenosti v tomto sektoru odpadového
hospodáøství. Mezi další významné klienty, kteøí užívají naše vozidla patøí skládka odpadù ASOMPO
Životice u Nového Jièína, TS Vizovice, TS Chomutov a TS Benešov, které naše vozidlo
zakomponovali do projektu „velké bioplynové stanice“.
V èem je tedy svozové vozidlo pro bio èi gastroodpad od naší spoleènosti tak jiné ?
V prvé øadì jde hlavnì o vodotìsnost celé nástavby, protože pøi svozu, lisování bioodpadu dochází
ke vzniku bioš�áv, které nevypadají na vozovce èi na vozidle nijak vábnì. Nástavby vybavujeme
univerzálním pøevraceèem nádob, cca 16 typù, tak jak je v ÈR používáme. Velmi cenìnou vlastností
je také možnost pøekládání, zejména u menších typù, do stacionárních kontejnerù èi vìtšího
svozového vozidla.
Jde o zefektivnìní tras, úsporu èasu a PHM. Pro tento druh logistiky se vžilo oznaèení satelitní svoz
(menší krouží kolem vìtšího a postupnì jej doplòují svým obsahem).
Nemalou výhodu našich nástaveb spatøuji v univerzálnosti po-užití, protože si poradí i s komunálním
odpadem èi separovaným a� už plast, papír, sklo.
Já sám jsem byl velmi pøekvapen pøi zkušebních / pøedávacích a testovacích jízdách u zmínìných
zákazníkù velmi vøelým zájmem obyvatel o tuto službu.
Jako typický mìstský obyvatel žijící v domnìní, že se na obci – v rodinném domku 100% vše
zužitkuje, jsem nevycházel z údivu. Napø. v regionu skládky ASOMPO geometrickou øadou rostla
poptávka po této službì, kdy se prakticky každý mìsíc zkušebního provozu pøistavovaly další a další
odpadní nádoby, v tomto pøípadì o objemu 770 litrù a pro zajímavost první mìsíc po nasazení
našeho vozidla èinil svoz za mìsíc 27 tun a po pùl roce služby to bylo již více než 200 tun mìsíènì.
Osobnì jsem pøesvìdèen, že pokud bude tato služba obèanùm poskytnuta, budou ji hojnì využívat
a spoleènì tak pøispìjeme ke zlepšujícímu se životnímu prostøedí.
Pokud Vás tato problematika zajímá velmi rádi pøijedeme a poskytneme vám radu i pomocnou ruku,
napø. v možnosti èerpání dotaèních titulù na poøízení technologie jenž dodáváme pro nakládání
s biologickým rozložitelným odpadem.
MO001056
Pøeji vám hodnì štìstí pøi øešení problematiky BRKO ve Vaší obci.
Jiøí Vyvial, jednatel spoleènosti
praxe
Celkové množství odpadů
se meziročně snížilo
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady.
podle tohoto šetření bylo v roce 2009 v ČR vyprodukováno celkem 24,2 mil. tun odpadu.
Oproti roku 2008, kdy produkce dosáhla 25,9 mil. tun, se jedná o šestiprocentní pokles. Z celkového množství
vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1511 tis. tun (1518 tis. tun
v roce 2008), což v relativním vyjádření znamená, že nebezpečný odpad se
v roce 2009 na produkci podílel 6,2 %.
Oproti roku 2008 se podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci odpadů
výrazně nezměnil.
podniky snižují produkCi odpadů
Ekonomické subjekty (podniky), jež jsou
nejvýznamnějšími původci odpadů,
vyprodukovaly v roce 2009 celkem
20,5 mil. tun odpadu. Ve srovnání
s rokem 2008 se jedná o téměř osmi
procentní pokles.
S výjimkou podniků, které se zabývají odpadními vodami, odpady a sanacemi, byl meziročně ve všech odvětvích
zaznamenán pokles produkce odpadů.
Z důvodu mezinárodní srovnatelnosti statistických dat přistoupila Česká
republika k zavedení nové klasifikace
ekonomických činností CZ-NACE, která
je implementací evropského standardu
klasifikace ekonomických činností
NACE Rev.2. Letos poprvé jsou data
o odpadech prezentována podle nové
klasifikace namísto dříve používané
Odvětvové klasifikace ekonomických
činností OKEČ. Meziroční indexy jsou
vypočítány z plně srovnatelných dat.
Podnikový odpad vyprodukovaný
v roce 2009 napříč všemi odvětvími
byl podobně jako v minulých letech
z hlavní části tvořen odpady stavebními a demoličními. Ve sledovaném roce
činila produkce odpadů skupiny 17 celkem 12,4 mil. tun, přičemž převažovala
zemina a kamení (170504 – 7,3 mil. tun),
železo a ocel (170405 – 1,1 mil. tun)
a beton (170101 – 0,8 mil. tun).
Kromě dat od podniků jsou sledována data o odpadech obcí. Obce
podle statistického šetření ve sledovaném roce vykázaly produkci 3722 tis.
tun odpadů. Vůči roku 2008 se jedná
o nárůst o 2,7 %. Z pohledu zařazení
těchto odpadů do Katalogu odpadů
se jednalo téměř výhradně o skupinu
20 – komunální odpady, které tvořily
88,9 % (v roce 2008 to bylo 87,6 %). Dále
byly obcemi vykázány stavební odpady
skupiny 17, odpady z autovraků a odpady z elektrického a elektronického
zařízení (skupina 16).
Ze statistického zjišťování se opět
potvrdilo, že naprostá většina podnikových odpadů (75 %) vzniká při činnosti
přibližně 300 původců odpadů. Ačkoli
svou produkcí tito významní producenti pokryli tři čtvrtiny celkového
Graf 3 Dovoz a vývoz oDpaDů
2000
Vývoz
1750
1500
1250
1000
750
dovoz
500
250
0
2004
odpady.ihned.cz
2005
2006
2007
2008
2009
objemu podnikových odpadů, z celkového počtu subjektů produkujících
podnikový odpad představovali pouze
2,2 %.
produkCe komunálního odpadu
naopak roste
Komunálním odpadem se rozumí
odpad z provozu domácností, odpad z čištění veřejných komunikací
a prostranství, odpad z údržby veřejné
zeleně a odpad živnostenského charakteru (odpad podobný komunálnímu
odpadu, který vzniká z nevýrobní činnosti a provozu živností, úřadů a škol).
Rostoucí trend produkce komunálního
odpadu zůstal zachován, a to jak v absolutních hodnotách, tak v přepočtu
na jednoho obyvatele. Tento indikátor
vykazuje nárůst o 3,3 %, z původních
305 kg v roce 2008 na 315 kg v roce
2009.
V roce 2009 bylo vyprodukováno
3 310 tis. tun komunálního odpadu,
z toho největší část 71,7 % tvořil běžný
svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů
nebo svozových pytlů), 12,2 % činil
tříděný odpad (sklo, papír, plasty)
a 13,9 % tvořil objemný odpad (koberce,
nábytek).
Z dlouhodobého hlediska se výše
vyprodukovaného komunálního odpadu pohybuje stále okolo 3 mil. tun ročně
a nezaznamenává výraznější výkyvy. Při detailním pohledu lze ovšem
i v jeho případě každoročně sledovat
mírně vzrůstající tendenci. Příznivé
změny nastávají ve způsobech sběru
komunálního odpadu. Každoročně obyvatelé více využívají možnosti třídění
odpadu a svozu objemného odpadu. Naopak běžný svoz v poměru k produkovanému komunálnímu odpadu vykazuje
mírně klesající trend.
Příznivým trendem je, že roste tříděný sběr komunálního odpadu. Zatímco
v roce 2002 tvořil oddělený sběr necelých 6 procent produkce komunálního
odpadu, v roce 2009 již bylo vytříděno
14 procent, což v absolutním vyjádření znamená 44 kg na obyvatele oproti
16 kg na obyvatele v roce 2002. Můžeme tedy říci, že vzhledem k roku 2002
str. 21
praxe
vzrostlo množství vytříděného odpadu
třikrát a svoz objemného odpadu stoupl
o více než jednu třetinu.
Způsoby nakládání s odpady
se roZšiřují
Národní legislativa odpadového hospodářství rozlišuje tři skupiny způsobů
nakládání s odpady – využití (R kódy),
odstranění (D kódy) a ostatní způsoby
nakládání (N kódy).
V roce 2009 bylo nakládáno celkem
s 27,7 mil. tun odpadu. Z tohoto množství bylo 8,3 mil. tun využito, 5,6 mil.
tun odstraněno a s 13,8 mil. tunami odpadu bylo nakládáno ostatními způsoby
nakládání.
Srovnatelnost sumárních hodnot nakládání je v delším časovém horizontu
poměrně komplikovaná. V první řadě je
třeba si uvědomit, že v průběhu období,
za které jsou odpady statisticky zjišťovány, došlo postupně k nárůstu počtu
ostatních způsobů nakládání.
Bylo to způsobeno tím, že některé
specifické způsoby nakládání byly
z využívání odpadů legislativně vyčleněny a zařazeny do skupiny ostatních
způsobů nakládání, z důvodu nutnosti
získávání detailnějších informací.
V roce 2009 téměř polovina odpadů,
s nimiž bylo nakládáno, prošla některým z N-kódů (49,7 %). Přestože celkově
ostatní způsoby nakládání oproti roku
2008 o 4,5 % klesly, využití odpadů
na terénní úpravy (N1) naopak zaznamenalo mírný nárůst, a to o 3,2 %.
I tak lze pro jednotlivé způsoby
nakládání ze statistických dat vysledo-
vat zřetelné trendy vývoje. Významný
nárůst je patrný např. u zpracování
autovraků (konkrétně v roce 2009
oproti roku 2008 o 54,1 %) či ve zpracování elektroodpadů (o 38,3 %), přičemž
celkové množství odpadů, s nimiž
bylo v letech 2008 a 2009 nakládáno, je
téměř na stejné úrovni.
Statistické zjišťování poskytuje každoročně kromě informací o produkci
odpadů a nakládání s nimi i výsledky
přeshraničního pohybu odpadů. Export
a import odpadů je monitorován dlouhodobě od roku 2004 podle základních
kategorií odpadů (nebezpečné a ostatní)
a dále z pohledu směru obchodu (v rámci EU, mimo EU). Ačkoli dovoz odpadu
vykazoval od roku 2005 vzrůstající tendenci, ve sledovaném roce zaznamenal
pokles, a to o 21,2 % oproti roku 2008.
V roce 2009 bylo do České republiky dovezeno 350,5 tis. tun odpadu,
naprostá většina odpadu pocházela
z členských zemí EU a tvořila 348,5
tis. tun. Jednalo se zejména o kovy
včetně jejich slitin (ze skupiny 17
a 19 Katalogu odpadů) a dále plastové
odpady a kaučuk. Do ČR byly mimo
jiné dovezeny odpady vznikající při
výrobě a zpracování celulózy, papíru
a lepenky, vyřazené pneumatiky, papírové a lepenkové obaly a odpadní sklo.
Vzhledem ke skutečnosti, že import odpadů do ČR za účelem odstranění není
povolen, byly dovezené odpady z 57 %
využity (R-kódy) nebo bylo s nimi
nakládáno v rámci ostatních způsobů
nakládání (N-kódy).
celkem
v tom
odpady
index 2008/2009
nebezpečné
ostatní
24 236
1511
22 725
93,7
2 514
1495
19 019
92,2
176
6
170
69,3
v tom:
z podniků
z toho
zemědělství, lesnictví, rybářství
těžba a dobývání
132
18
114
79,0
zpracovatelský průmysl
4232
533
3699
80,0
výroba a rozvod elektřiny, plynu,
tepla a klimatizovaného vzduchu
1721
25
1696
89,6
10 016
175
9842
94,0
stavebnictví
doprava a skladování
243
41
203
82,7
činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi
1975
616
1359
103,3
z obcí
3722
16
3706
102,7
3310
7
3303
104,2
z toho
komunální odpad
str. 22
produkce
odpadů v tunách/počet
0-999/ 11 538 – 7 %
1000-4999/1009 – 11 %
5000-9999/202 – 7 %
VýVoZ pětkrát přeVyšuje doVoZ
Tab. 1 proDukce oDpaDů v roce 2009
Produkce odpadů celkem
počeT poDniků a jejich poDíl na proDukci
poDnikových oDpaDů poDle množsTví
proDukovaných oDpaDů v roce 2009
více než
10 000/281 – 75 %
Ve sledovaném období bylo z ČR
vyvezeno 1540 tis. tun odpadu a téměř
veškerý export (1518 tis. tun) byl směřován do členských zemí EU. Ve srovnání
s předchozím rokem se z ČR vyvezlo
o 17,7 % odpadu méně a snížení tak kopírovalo pokles zaznamenaný u dovozu. V absolutní hodnotě bylo množství
vyvezeného odpadu takřka stejné jako
v roce 2007. Struktura vývozu se podle
jednotlivých katalogových skupin
odpadů z dlouhodobého hlediska nijak
výrazně nezměnila. Největší podíl
tvořily kovové odpady, odpadní papír
a lepenka.
inVestiCe na nakládání s odpady
rostou
Rostoucí nároky na ekologicky
šetrné ukládání a likvidaci odpadů
včetně třídění a recyklace vyžadují
stále náročnější technologie, což se
projevuje i ve finančních ukazatelích.
V České republice bylo v roce 2008 (data
za rok 2009 se zpracovávají) na investice na ochranu životního prostředí
vynaloženo 20,3 mld. Kč. Z této částky
investice na nakládání s odpady činily
20,4 %, na nakládání s odpadními
vodami 37,2 %, investice na ochranu
ovzduší a klimatu činily 18,9 % a zbývající část představují další investice, jako
je ochrana a sanace půdy, podzemních
a povrchových vod, omezování hluku
a vibrací a další. Můžeme říci, že investice na nakládání s odpady vykazují
neustále rostoucí trend.
Detailní informace o produkci odpadů a nakládání s nimi najdete na internetových stránkách www.czso.cz pod
názvem Produkce, využití a odstraňování odpadů v roce 2009. n
Ing. MIloslava veselá,
Český statistický úřad,
oddělení statistiky životního prostředí
odpady 10 | 2010
praxe
odpadní vody po velké novele
vodního zákona
Velká novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., která nabyla účinnosti 1. srpna 2010, přinesla některé závažné změny v problematice odpadních vod.
hláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
(vyhláška totiž ve vztahu k závadným
látkám obsaženým v odpadních vodách
žádné speciální požadavky nezakotvuje). Nejsou-li uvedené podmínky
splněny, je nutno srážkové vody považovat za vody odpadní a jako s takovými
s nimi nakládat. Stejně tak je třeba
nadále respektovat obecnou povinnost
zakotvenou v § 39 odst. 1 vodního
zákona a činit přiměřená preventivní
opatření proti vniknutí závadných látek
do povrchových nebo podzemních vod
a ohrožení jejich prostředí.
Z důvodů praktických potíží při
určení, zda se v konkrétním případě
jedná či nejedná o odpadní vody, zavádí
novela oprávnění vodoprávního úřadu
rozhodnout v pochybnostech o tom, zda
se jedná o odpadní vody (§ 38 odst. 13
vodního zákona). Příslušným k rozhodnutí je krajský úřad. Jedná se vždy
o řízení z moci úřední (§ 126 odst. 8
vodního zákona), které bude využitelné
zejména v řízeních o nakládání s vodami, popř. v řízeních sankčních.
nejlepší teChnologie
Zdůrazněn byl požadavek na čištění
odpadních vod v souladu s nejlepšími
dostupnými technologiemi (§ 38 odst. 3
vodního zákona). Zákon je přímo definuje (před účinností novely byly definovány pouze nařízením vlády č. 61/2003
Sb.). Nově je vypouštění odpadních vod
vázáno na normy environmentální kvality (§ 38 odst. 8 vodního zákona), které
by taktéž měly být dány novelizovaným
nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Výrazného zjednodušení se dostane
osobám majícím v úmyslu vypouštět
odpadní vody prostřednictvím čistírny
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejíž podstatnou
součástí je výrobek označovaný CE
podle § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky.
Jedná se však pouze o čistírny odpadních vod, nikoliv septiky či další vodní
díla! Původně byl sice zamýšlen širší
rozsah vodních děl, který by do zjednodušeného procesu spadal. Z důvodů
nepříliš velkých zkušeností s úpravou
a jejími dopady se rozsah zúžil pouze
na uvedené čistírny. Zjednodušení spočívá v možnosti (nikoliv však povinnosti) stavebníka takové vodní dílo pouze
ohlásit a při kladném vyřízení (souhlasu vodoprávního úřadu) zároveň získat
povolení k vypouštění odpadních vod
(§ 15a vodního zákona), jakož i možnost
využít ve fázi tomu předcházející cestu
územního souhlasu namísto územního rozhodnutí (§ 104 odst. 2 písm.
k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu). Novinkou
je možnost provádět takovouto čistírnu
odpadních vod svépomocí (§ 160 odst.
3 písm. b) stavebního zákona). Stavby
(popř. zařízení) sloužící k přívodu odpadních vod do čistírny a odvodu z čistírny se ohlašují s čistírnou odpadních
OD000552
Při vymezení pojmu odpadních vod
došlo pouze k formální úpravě jejich
definice (§ 38 odst. 1 vodního zákona),
Důležitější změny však nastaly ve vymezení vztahu odpadních vod k vodám
srážkovým, kde zejména v případě
znečištěných srážkových vod bylo
obtížné určit hranici, kdy se ještě jedná
o povrchové (srážkové) vody a kdy již
o vody odpadní. Předně, srážkové vody
jsou vodami povrchovými, které se
dle našeho názoru stávají odpadními
vodami až jejich (cíleným) použitím.
Srážkové vody, které pouze dopadají
na stavby (stavbami jsou myšleny rovněž například parkoviště nebo manipulační plochy) a nejsou nijak využívány,
by svůj charakter povrchových vod (§ 2
odst. 1 vodního zákona) ztrácet neměly. Proto bylo výslovně stanoveno, že
za odpadní vody se nepovažují srážkové
vody z dešťových oddělovačů a pozemních komunikací (§ 38 odst. 2 vodního
zákona). Tím byla zdůrazněna povinnost zneškodňování srážkových vod ze
staveb v souladu se stavebními předpisy
(§ 5 odst. 3 vodního zákona), a to již
v průběhu územního, resp. stavebního
řízení.
Výše uvedený přístup ke srážkovým
vodám je však podmíněn tím, že oddělovač musí splňovat podmínky, které
stanoví vodoprávní úřad v povolení
(jedná se zejména o technické požadavky, požadavky na kontrolu a údržbu oddělovače apod.), a pozemní komunikace
musí být realizována v souladu s vy-
odpady.ihned.cz
str. 23
praxe
vod, jelikož tyto slouží výlučně k provozu čistírny a v opačném případě, tzn. že
by se jednalo o samostatná vodní díla.
Vypouštění do kanaliZaCe
Přes čistírnu odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel lze
vypouštět do vod povrchových nebo
podzemních a rovněž do jednotné
kanalizace neukončené čistírnou. Ppovolení k nakládání s vodami se v tomto
případě nevydává a vypouštění se má
za povolené (§ 15a odst. 4 vodního
zákona).
Jde tedy o vypouštění odpadních
vod do kanalizace podle § 15a odst. 2
písm. d) vodního zákona (§ 15a odst.
4 vodního zákona se v tomto případě nepoužije). Naopak je však nutné
respektovat ustanovení § 18 odst. 3
zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, které stanoví
povinnost povolení vodoprávního
úřadu, pokud kanalizační řád vyžaduje
předchozí předčištění odpadních vod
vypouštěných do kanalizace. Stavebník
by si měl rozmyslet, zda nedá přednost
klasickému vodoprávnímu řízení, které
lze spojit s řízením o povolení podle §
18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že přes takto umístěnou čistírnu
nelze vypouštět odpadní vody do oddílné srážkové kanalizace, která je určena
pouze k odvádění srážkových vod.
Výraznou úlevou je vyjmutí takových čistíren z povinnosti měřit objem
vypouštěných vod a míru jejich znečištění (§ 38 odst. 5 vodního zákona). Toto
ulehčení však ztrácí smysl při vypouštění odpadních vod do kanalizace.
V případě ohlášení bude mít vlastník
povinnost provádět jedenkrát za dva
roky prostřednictvím osoby odborně
způsobilé technické revize vodního
díla (§ 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona). Zjištěné závady je vlastník povinen
odstranit ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize. Podmínky pro získání
pověření k provádění technické revize
čistírny by měly být do konce roku
zveřejněny na internetových stránkách
MŽP. Sankci za neprovedení technické
revize čistírny, nepředání jejích výsledků vodoprávnímu úřadu nebo neodstranění zjištěných závad lze uložit do výše
20 000 Kč (§ 119 odst. 4 písm. g), resp.
§ 125d odst. 4 písm. g) vodního zákona).
V případě jakýchkoliv dotazů, ať
již k problematice odpadních vod či
jakéhokoliv jiného tématu, se můžete
obrátit na emailovou adresu pro dotazy
[email protected], která byla zřízena za účelem zajištění jednotné (a jednodušší)
aplikace novely vodního zákona č.
150/2010 Sb. n
Zdeněk Horáček,
zástupce ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,
Ministerstvo zemědělství
veronIka vytejčková,
odbor legislativní,
Ministerstvo životního prostředí
je toxičtější pitná voda než spaliny?
hg
0,3
0,15
0,001
0,02
0,05
Sb
5
2,5
0,05
0,3
0,5
as
0,015
0,6
0,05
1,0
0,5
pb
0,7
0,2
0,05
1,0
0,5
0,1
0,05
0,5
0,5
Možná si při svém rozhodování tuto
implicitní volbu ti, kteří rozhodují, ani
neuvědomují, ale nutně ji činí.
V současnosti samozřejmě porovnáváme současné náklady a výnosy jednotlivých alternativ a současné preference
a zkušenosti z historie tak lze aplikovat
pouze omezeně. Současné spalovny
využívají moderní technologie jak pro
energetické využívání odpadu a výrobu
energie, tak při snižování či odstraňování emisí ze spalovacího procesu.
Pokud bychom tedy srovnali spalovací proces ve spalovnách a v ostatních
zdrojích, resp. limity stanovené legislativními předpisy pro jednotlivé zdroje,
pak platí, že spalovny jsou z hlediska
emisí tím nejčistším zdrojem vůbec.
A otázka v záhlaví? Porovnáme-li
nejvyšší přípustné koncentrace toxických kovů ve venkovním a pracovním
prostředí, pitné vodě, potravinách se
skutečnými emisemi ze spaloven komunálních odpadů, vidíme, že na spalovny jsou kladeny požadavky ze všech
zdrojů zdaleka nejvyšší. Ekologická zátěž je tak u spaloven velmi malá – mnohem menší, než u mnohé jiné činnosti,
která je veřejností považována za z ekologického hlediska bezpečnou. n
Zdánlivě absurdní otázka, ale pokud
se podíváme na reálná data, pak možná
zjistíme překvapivou odpověď.
V minulosti nebylo spalování odpadů
dokonalé a vzniklá energie se zhusta
nijak dále nevyužívala, ale odstranění
odpadu spalování zabraňovalo např.
šíření infekčních chorob ve městech.Ani
dnes neexistují dokonalá řešení – ale
pouze více či méně dokonalé alternativy
řešení problému. A tato dokonalost závisí na místních a časových podmínkách –
tedy kdo, kdy a kde nějaký problém řeší.
Jde jenom o to, které ze zvolených
řešení má dopady na životní prostředí
menší s ohledem na nákladnost alter-
nativních řešení. Nákladový pohled je
nakonec nejpodstatnější, neboť ačkoliv
se někdo domnívá, že v otázkách životního prostředí, zdraví a života „není
možné kšeftovat“ nebo vše přepočítávat
na peníze, pak ve skutečnosti jsou tyto
volby explicitně nebo implicitně prováděny vždy a neustále.
Kdykoliv, když jakákoliv entita
(vláda, kraj, město, soukromá firma,
domácnost nebo jedinec) rozhoduje
o výši nákladů na nakládání s odpady
či o odstranění odpadů, vždy minimálně implicitně rozhoduje o tom, kolik je
nutné a možné zaplatit za snížení rizika
úrazu/choroby/smrti o nějaké procento.
porovnání nejvyšších přípusTných koncenTrací Toxických kovů
Kov
cd
Tl
Volné ovzduší
(mg./m3)
pracoviště
(mezní hodnota v mg/m3)
pitná voda
(mg/l)
potraviny
(mg/kg)
emisní limit
pro spalovny
(mg/m3)
0,025
0,1
0,005
0,05
0,05
-
0,5
-
-
0,05
cr
co
-
0,1
-
-
0,5
Ing. Mgr. MIroslav Zajíček, Ma
cu
0,02
0,2
0,1
25,0
0,5
Ředitel Laboratoře experimentální ekonomie,
10
6,0
0,1
-
0,5
Vysoká škola ekonomická
0,15
0,25
0,1
2,0
0,5
zdroj: www.spalovna.info - informační server
1,0
0,3
0,01
-
0,5
k výstavbě spalovny v plzeňském kraji
Mn
ni
V
zdroj: příslušné vyhlášky, nařízení vlády a hygienické předpisy. in: www. spalovna.info
str. 24
odpady 10 | 2010
praxe
Veřejné zakázky a nákupy zezelenaly
od června má Česko pravidla pro uplatňování zelených veřejných zakázek. Jaký byl důvod tohoto kroku? co se vlastně pod tímto názvem skrývá? Jak se projeví v reálném životě?
Jako zelené označujeme ty veřejné
zakázky, do nichž jsou integrována
environmentální hlediska a požadavky
(Green Public Procurement, GPP). Patří
k nástrojům, které podporují výrobní
postupy šetrnější k životnímu prostředí, stimulují dodávky výrobků a služeb
s vysokou užitnou hodnotou a environmentálními přínosy v rámci celého
životního cyklu výrobků.
Možné úspory dosažené dodržováním principů GPP při zadávání veřejných zakázek ukazuje dokument Evropské komise „Akční plán Evropského
společenství pro udržitelnou spotřebu
a výrobu a udržitelnou průmyslovou
politiku“, schválený v roce 2008. Pro
podmínky České republiky přizpůsobuje obsah tohoto akčního plánu materiál
s dlouhým názvem „Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při
zadávání veřejných zakázek a nákupech
státní správy a samosprávy“ (Pravidla),
který 14. června přijala vláda ČR jako
usnesení č. 465. Pravidla byla vypracována především pro organizace, jež se
řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Mohou být však využita i dalšími podnikatelskými či nepodnikatelskými subjekty, a to na straně
poptávky i nabídky. Při veřejných
zakázkách či přímých nákupech lze
podle Pravidel využívat různé nástroje
(viz rámeček).
Roční náklady veřejných organizací
v Evropské unii představují přibližně
16 % hrubého domácího produktu
Evropské unie. V České republice je toto
číslo ještě vyšší - přibližně 20 %, což
v roce 2009 odpovídalo 550-580 mld.
Kč. Využitím své kupní síly při výběru
zboží a služeb mohou veřejné instituce
výraznou mírou přispět k naplňování
principů udržitelného rozvoje. Veřejné
zakázky mohou být hnací silou inovací
na trhu, stejně jako zavádění systémů environmentálního managementu
(EMS/EMAS).
přínosy ZelenýCh ZakáZek
V roce 2001 došlo v rámci projektu RELIEF (www.iclei-europe.org/relief) k vědeckému posouzení možných environmentálních přínosů v případě širokého
uplatnění zelených veřejných zakázek
v Evropské unii. Z výsledků projektu
například plyne, že kdyby všechny
veřejné instituce v EU požadovaly
„environmentálně šetrnou“ elektrickou
energii, snížily by se emise CO2 o 60
odpady.ihned.cz
mil. tun, což představuje 18 % závazku
EU podle Kjótského protokolu. V případě využití energeticky úsporné výpočetní techniky by emise klesly o 830 tis.
tun CO2. Pokud by byly nainstalovány
úsporné toalety a vodovodní baterie,
spotřeba vody by se snížila o 200 mil.
tun (0,6 % celkové spotřeby domácností
v EU). Zelené veřejné zakázky však
přinášejí i ekonomické výhody.
Příkladem může být použití
úsporných zdrojů osvětlení. Interiérová naváděcí světelná označení typu
„VÝCHOD“ využívající technologie
LED spotřebují o 80-95 % energie méně
než standardní a jejich nákup se vrátí
již za tři roky (ASE, 2005). Úspory
po přechodu na úsporné (fluorescenční)
zdroje světla se ve Washingtonu, DC,
odhadují na 11 mil. kWh, tedy 700 000
dolarů ročně. Z expertní studie vyplývá, že Americký úřad pro energetiku
prostřednictvím veřejných zakázek
nastartoval na počátku roku 1998 trh
pro novou generaci kompaktních zářivek.
Mezi další přínosy řadíme zvyšování materiálové efektivity, protože zelené
veřejné zakázky tlačí na vyšší využití
recyklace odpadů i lepší recyklovatelnost výrobků. Opomenuty nesmí být ani
přínosy, které nelze tak snadno vyčíslit,
například snížení obsahu chemických
látek.
praVidla
Vzhledem k uvedeným přínosům se
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo připravit materiál, který by oblast
GPP upravil. Nejsou-li totiž parametry
zelených veřejných zakázek nastaveny
správně, nepřinesou žádaný efekt a jsou
spíše administrativní zátěží pro všechny zainteresované subjekty.
Pravidla byla vytvořena na základě
zkušeností s obdobnými dokumenty –
Usnesením vlády č. 720/2000 k návrhu
podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků, resp. Usnesením vlády č. 1592/2008 o Programu
obměny vozového parku veřejné správy
za „ekologicky přátelská“ vozidla.
Samotná Pravidla pouze určují
základní parametry, tedy pro koho jsou
závazná, jakým způsobem a kdy bude
docházet k vyhodnocování jejich plnění. Vybrané produktové skupiny jsou
pak upraveny podrobnějšími metodikami. Metodiky stanovují environmentální požadavky na pořizované výrobky
a služby a dále zahrnují i podrobné
instrukce, jak tyto požadavky do veřejné zakázky zakomponovat (včetně
vzorových zadávacích dokumentací,
jejichž podoba byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj).
V současné době jsou k dispozici
metodiky pro nákup nábytku a kancelářské výpočetní techniky, podle
nichž by se měly od 1. listopadu 2010
řídit centrální orgány státní správy.
Metodiky pro další produktové skupiny potraviny a cateringové služby,
doprava a dopravní služby, oděvy,
uniformy a jiný textil, papír a tiskařské služby, čisticí výrobky a služby by
měly být představeny do konce roku
2011 spolu s vyhodnocením prvního
roku účinnosti. V budoucnu budou
průběžně představeny metodiky pro
další oblasti.
Obsahová část metodik byla konzultována s odbornými asociacemi
(Asociací českých nábytkářů, Asociací spotřební elektroniky a Asociací
dovozců a výrobců kopírovací techniky). Uvedené asociace s uplatňováním
Pravidel souhlasí, neboť pomohou
stimulovat inovativní procesy a zároveň
přispějí k boji s konkurencí, především
ze zahraničí.
Požadavky v Metodikách postihují nejvýraznější dopady výrobků
na životní prostředí, především jsou
zde požadavky na obsah nebezpečných
látek, využití recyklovaných materiálů,
snadnou recyklovatelnost, u počítačů
Nástroje a jejich možNé
využití při veřejNých
zakázkách či přímých
Nákupech
n Vyhodnocovat nabídky na základě
environmentálních požadavků na výrobky a služby. Jako referenci pro stanovení
potřeb a související technické specifikace
se využijí příslušné části předpisů pro
environmentální značení nebo jiné environmentální normy.
n program systému environmentálního
řízení a auditu (eMaS) a normy environmentálního managementu (iSo 14000),
které pomáhají při hodnocení subjektů
ve specifických podmínkách v přípravné
fázi veřejných zakázek.
n Ustanovení o plnění smluv při uplatnění Gpp. Jedná se o možnost uložit využívání principů Gpp mandatorně vybraným
orgánům státní správy, a to i v případě
veřejných zakázek na projekty spolufinancované z fondů evropské unie.
str. 25
praxe
energetickou efektivitu, u nábytku použití legálně vytěženého dřeva atp.
Ministerstvo životního prostředí
věnovalo velkou pozornost tomu, aby
materiál jen minimálně zvyšoval
administrativní zátěž a nevytvářel
překážky pro podnikatele. Z tohoto důvodu byly vytvořeny i nové internetové
stránky www.zelenenakupovani.cz,
na kterých je možné kromě všech relevantních dokumentů nalézt i podrobnější návody pro uchazeče i zadavatele
jak prokázat splnění environmentálních požadavků.
Nově schválená Pravidla považuje
MŽP za dobrý základ pro implementaci zásad zelených veřejných zakázek v podmínkách České republiky.
kontejner v brazílii
případy nelegálního dovozu odpadů do Česka vzbudily velkou
pozornost i vyvolaly změny zákonů. Kontejner nalezený v Brazílii ukazuje, že jsme se stali světovými.
Kontejner s dvaadvaceti tunami odpadu, zadržený v přístavu Rio Grande,
měl obsahovat plasty k recyklaci. Podle
brazilské strany však obsahoval toxický
odpad - obaly od čisticích prostředků,
použité jednorázové plenky, zbytky
krmiva pro zvířata či blíže neupřesněný
kontaminovaný odpad.
Do Brazílie ho na začátku srpna
poslala nedakonická firma NeOmA,
která se specializuje na vývoz recyklovatelných plastů do celého světa.
Proti tvrzením, že obsah kontejneru byl
toxický, se ostře ohradila: „Od označení
našeho odpadu jako toxického se zásadně distancujeme a pevně si stojíme
za certifikovanou kvalitou všech našich
výrobků,“ uvedl v prohlášení společnosti její mluvčí Zbyněk Buchtík.
Podle něj se NeOmA stala obětí nekvalifikovaného a účelového rozhodnutí brazilské byrokracie: „Při medializaci
tohoto případu postupně vznikla dezinformace, kdy z prázdné LDPE tašky
od nových dětských plen ‚narostlo‘ přes
dvacet tun toxického odpadu. Aféra je
ve skutečnosti výsledkem nekalého boje
asijských firem o pozici na brazilském
trhu,“ tvrdí se v prohlášení.
Sporný odpad byl odeslán zpět
do přístavu v Hamburku, odkud byl
původně vypraven a může tam být
zlikvidován. Záleží na dohodě s majitelem kontejneru nebo jeho dopravcem,
kterým je hongkongská firma Dashan.
Korejská firma Hanjin Shipping, která
kontejner do Brazílie dopravila, dostala
pokutu 1,5 milionů realů (asi 16,5 milionu Kč).
Ministerstvo životního prostředí
ve svém prohlášení uvedlo, že nemá
žádnou oficiální informaci od kompetentních úřadů ani z Brazílie, ani
z Německa a čerpá své údaje pouze ze
sdělovacích prostředků.
ÚmluVa
Přeshraniční přeprava odpadů se řídí
mezinárodními předpisy, v tomto
Muž, zachycený v recyklačním zařízení v Sao paolo (Brazílie), se živí jako tzv. catadore - sbírá
a dává k recyklaci šrotu, lepenku a plastové lahve. podle úřadů se díky j činnosti catadores drží
Brazílie mezi zeměmi s největším podílem recyklace. Foto: ČTK
str. 26
Všechny úřady by proto měly využívat
Pravidla a výhody GPP v co nejširší
míře a zařadit se tak mezi vyspělé státy,
kde je uplatňování environmentálních
požadavků již běžnou praxí. n
danIel Hájek,
odbor nástrojů politiky životního prostředí,
Ministerstvo životního prostředí
Basilejská úmluva o koNtrole pohyBu NeBezpečNých
odpadů přes hraNice států
a jejich zNeškodňováNí
Basilejská úmluva byla podepsána
22. března 1989 v Basileji a vstoupila
v platnost dne 5. května 1992. naše
republika ratifikovala smlouvu dne
24. července 1991 a stala se závaznou
dnem 1. ledna 1993. Úmluva má 166
smluvních stran (včetně eS) a tři signatáře (mezi nimi USa). změna Basilejské
úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných
odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování byla sjednána dne 22. září
1995 v Ženevě. Česká republika změnu ratifikovala 28. února 2000. dosud
nevstoupila v platnost.
povinnosti vyplývající pro Českou republiku členství jsou zakotveny v zákoně o odpadech. nařízením 259/93/ehS,
ke kontrole zásilek odpadů a dohledu
nad jejich přepravou, se v rámci evropského společenství zřizuje systém
ke kontrole pohybu odpadů. Tento
systém zároveň implementuje na úrovni Společenství i Basilejskou úmluvu,
rozhodnutí Rady oecd c(92)39/FinaL
k přeshraničnímu pohybu odpadu. zatímco se Basilejská úmluva týká pouze
nebezpečných odpadů, toto nařízení
zahrnuje i zásilky odpadů ostatních.
nařízením je stanoven zvláštní režim pro
zásilky v rámci eU, pro export, import
a tranzit odpadů, liší se požadavky kladené na odpad určený ke zneškodnění
a k dalšímu využití, tj. zda je přepravovaný odpad uveden v přílohách nařízení
v tzv. zeleném, žlutém či červeném
seznamu.
případě Basilejskou úmluvou (viz box).
Pokud by byly předmětem vývozu
neznečištěné plastové odpady určené
k využití, pak by nepodléhaly souhlasu
úřadů a mohly by být vyvezeny do Brazílie v režimu tzv. zeleného seznamu.
Pokud brazilské úřady zjistily, že byly
dovezeny odpady obsahující škodliviny,
jedná se zřejmě o nedovolenou přepravu odpadů. Basilejská úmluva stanoví
jak postupovat, dojde-li k nezákonné
přepravě odpadů.
Prokáže-li se pochybení nedakonické firmy, hrozí jí podle paragrafu 66
zákona o odpadech pokuta až do výše
50 milionů korun. Ve firmě již taky provedla kontrolu Česká inspekce životního prostředí. n
- jhm -
odpady 10 | 2010
skupina 13
katalog odpadů
Jakým způsobem nakládat s odpadními oleji?
Skupina 13 podle Katalogu odpadů zahrnuje odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 a 19).
Mazací oleje se rozdělují na motorové, převodové, průmyslové (hydraulické, obráběcí, izolační) a ostatní
(k výrobě plastu a pryží). Na občanské
úrovni hrají hlavní roli motorové oleje
(84 % spotřeby) a převodové oleje (16
% spotřeby). U odpadních motorových a převodových olejů se počítá
se spotřebou 3,5 litru na občana a rok
(během používání jsou motorové oleje
spotřebovány z 37 % a převodové oleje
z 20 %). Odpadní motorové a převodové oleje jsou nebezpečným odpadem.
Během používání jsou oleje znečištěny
mechanickými látkami (pryskyřičné
kaly), produkty degradace a tepelného
namáhání (polyaromáty) a toxickými
kovy (kadmium, chróm, rtuť, olovo).
Chemickým postupem lze odpadní oleje
vyčistit (regenerovat), avšak s ohledem
dobu a bez vázání na nákup zboží.
Spalování vyjetých olejů v malých
energetických zdrojích (do 200 kW) je
od 1. 6. 2004 zakázáno. Lze je spalovat – ať již jako energetické využívání
odpadů nebo jako jejich odstraňování
– výhradně v souladu s podmínkami
zákona o odpadech pouze v zařízeních,
která jsou k tomu určena (§ 12 odst. 2
a § 14 odst.1 zákona).
Pokud se v zařízení spalují pouze
odpady z vlastní produkce, je postačující schválení krajským úřadem (při
produkci tohoto odpadu převyšující 100
t/rok) nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností (při produkci pod
100 t/rok) v rámci souhlasu k nakládání
s nebezpečnými odpady.
na současné vysoké nároky na kvalitu
nových mazacích olejů lze použít regenerované odpadní oleje pouze ke spalování.
Nejpoužívanějšími způsoby sběru
odpadních olejů jsou sběr na stabilních
stanovištích do speciálních kontejnerů a mobilní sběr; nejúčinnější je
kombinace obou způsobu sběru. Tyto
služby nabízí v podstatě všechny firmy
provozující svoz komunálního odpadu.
Na použité oleje se vztahuje povinnost (bezúplatného) zpětného odběru.
Od roku 2002 platí povinnost prodejců
informovat zákazníky o způsobech
sběru odpadních olejů.
Neučiní-li tak, musí prodejce (např.
čerpací stanice pohonných hmot)
odpadní oleje odebrat sám zpět a to bez
nároku na úplatu, po celou provozní
Zdroj: http://energoportal.cz/forum/
Odpady Olejů a Odpady kapalných paliv (krOmě jedlých Olejů a Odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 a 19) v rOce 2009 (tuny)
Druh odpadu
produkce odpadu
celkem
v tom způsob nakládání na straně původce odpadu
Využití celkem
odpady skupiny 13 celkem
z toho
13 01 odpadní hydraulické oleje
13 02 odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 03 odpadní izolační a teplonosné oleje
13 04 oleje z lodního dna
90 568
R1-R13
413
Odstraňování
celkem
d1-d15
2891
Ostatní způsoby
celkem
n1-n18
87 265
3772
13 181
263
0
6
201
0
0
34
29
0
0
3731
12 953
263
0
13 05 odpady z odlučovačů oleje
13 07 odpady kapalných paliv
13 08 odpadní oleje blíže nespecifikované
54 654
5221
13 347
206
1
0
2719
0
109
51 730
5220
13 328
pozn: nejsou uvedeny druhy odpadů se třemi a méně vykazujícími jednotkami, proto součty jednotlivých řádků nesedí na řádek "celkem".
zdroj dat: ČSÚ
odpady.ihned.cz
str. 27
servis
Příručka o férové ekoreklamě
Úplně první českou publikací s konkrétním návodem, jak se při zeleném
marketingu vyvarovat zbytečných
nešvarů a nejasností, vydává CENIA,
česká informační agentura životního
prostředí. Publikace Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi obsahuje praktický návod
pro firmy, jak propagovat své ekologicky
šetrnější produkty efektivně a zároveň
věrohodně.
Příručka poradí jak věrohodnou
ekoreklamu vytvořit a efektivně používat. Zároveň obsahuje srozumitelný
popis pravidel pro vlastní environmentální tvrzení v normě ČSN ISO 14021
i s příklady správného použití nejčastěji
používaných tvrzení (např. recyklovatelný, recyklovaný, energeticky úsporný
atd.). Nedílnou součástí je informace
o regulaci reklamy v České republice
a sankcích pro případy, kdy je reklama
nekalou obchodní praktikou. Do této
kategorie se může počítat i tzv. greenwashing.
Vlastní environmentální tvrzení
je prohlášení, značka nebo obrazec
poukazující na environmentální aspekt
produktu, součástky či obalu. Stručně
řečeno, je to vlastně jakákoli „ekoreklama“ – od sdělení o 100% recyklovanosti
na obalu toaletního papíru po reklamní
spot o novém „ekologickém“ modelu
televizoru s LCD displejem. O podobě
vlastních environmentálních tvrze-
ní rozhoduje především firma, není
vyžadováno žádné oficiální schválení
(na rozdíl od certifikátu Ekologicky
šetrný výrobek). Spotřebitel má proto
u takové ekoreklamy málo možností
ověřit si, zda je předkládaná informace
pravdivá, nebo je jen šalebnou pobídkou k nákupu daného zboží. Pro praxi,
kdy výrobce dělá svůj výrobek šetrnější
k životnímu prostředí, než ve skutečnosti je, se vžil název „greenwashing“.
Podle průzkumu kanadské organizace
TerraChoice v kanadských a amerických supermarketech je to případ
celých 98 % zelené reklamy, kdy byla
informace o výrobcích falešná, zavádějící nebo špatně podaná (viz zpráva The
Seven Sins of Greeenwashing, dostupná
na <http://sinsofgreenwashing.org>).
„Na greenwashing běžně narážíme
i v České republice. Přesto věříme, že
drtivá většina firem na českém trhu si
váží svých zákazníků, a chce tedy své
ekologicky šetrnější produkty propagovat poctivě. Příručka by jim v tom měla
výrazně pomoci a rozptýlit nevědomost,
se kterou se u firem v souvislosti se
zelenou reklamou neustále setkáváme,“
říká Pavel Hrubý z CENIA.
Zájemci si příručku mohou stáhnout
na adrese www.cenia.cz/prirucka-vet
ve formátu PDF. Ve výjimečných případech lze objednat i zaslání poštou. n
- kce
na obalech často najdeme tvrzení o recyklovatelnosti. Jsou však vždy pravdivá?
NEWSLETTER ČASOPISU OdPAdy
n
každých 14 dní
krátce
n
na váš e-mail
n
v pdf
aktuálně
rychle
ObjEdNEjTE SI zASíLáNí NA [email protected]
schema měsíce
PřístuPy k zPracování vozidel
na konci životnosti
Ve světě se postupně vyvinulo
několik specifických přístupů
při zpracování starých vozidel.
liší se podle množství používaných automobilů v zemi, vztahu
k ochraně životního prostředí
a svou roli jistě má i ekonomická
síla státu. u nás, jak je zřejmé, se
pohybujeme mezi americkým, německým a francouzským přístupem, zatímco napříkald na kubě
jednoznačně vítězí repse.
Šrédrování
(americký přístup)
rozdrcení vozidla a následná separace materiálů
Úplná demontáž
(německý přístup)
recyklace veškerých materiálů
Selektivní demontáž
(francouzský přístup)
Znovupoužití nepoškozených dílů
Repase
(nepreferovaný přístup)
Obnova, modernizace
vozidla
Zdroj: prof. Ing. Vladimír Šooš, přednáška na kongresu Odpady luhačovice 2010
str. 28
Odpady 10 | 2010
servis
Pokročilé studium odpadového
hospodářství
Ústav chemie ochrany prostředí VŠcht
v praze pořádá již patnáctý ročník
pokročilého studia „Odpadové hospodářství“. toto třítýdenní studium
je zaměřené na význam aktuálních
právních úprav v Čr a jejich srovnání
s odpovídajícími legislativními a technologickými opatřeními eu. Významná
část programu je věnována funkci
odpadového hospodáře a programům
odpadového hospodářství. Součástí výuky jsou rovněž přednášky související
s hodnocením nebezpečných vlastností
odpadů, technologiemi jejich zpracování
a odpady z jednotlivých průmyslových
odvětví. na konci studia se konají exkurze do moderních zařízení na zpracování odpadů. přednášet budou přední
odborníci z jednotlivých odvětví odpadového hospodářství. Odborný program
je průběžně aktualizován se zřetelem
na nové poznatky a technologické
trendy v odpadovém hospodářství.
Účastníkům bude po složení závěrečné
zkoušky vydáno osvědčení o úspěšném
absolvování studia.
Časový plán
1. týden – 10. - 14. leden 2011
(odpadové hospodářství, legislativa)
2. týden – 7. - 11. únor 2011
(způsoby využití a odstraňování odpadů)
3. týden – 23. - 27. květen 2011
(odpady z některých prům. odvětví,
exkurze)
Odborný garant: prof. Ing. Mečislav
kuraš, cSc. podrobné informace: www.
vscht.cz/uchop/studium/odpady11.
html, uzávěrka přihlášek 30. 11. 2010.
Průmyslová ekologie
druhý ročník mezinárodní konference
průmyslová ekologie, který se bude
konat ve dnech 23. -24. března 2011
v Berouně v Best Western hotel Grand.
konference se snaží o mezioborový
přístup, vytváří prostor pro diskusi
mezi odborníky z jednotlivých oblastí
průmyslové výroby a životního prostředí. průmyslová ekologie je ucelený
přístup vycházející z předpokladu, že
zlepšování jednoho environmentálního
problému nesmí vést k narůstaní problému jiného. Zavádění environmentálně šetrnějších technologických postupů
je účinné pouze ve spolupráci odborníků na přírodní vědy, environmentální
management, ekonomii, environmentální politiku, environmentální výchovu či
na komunikaci s veřejností.
cílem konference průmyslová ekologie
je vytvořit platformu pro setkávání
provozovatelů průmyslových zařízení,
Odpady.Ihned.cZ
investorů, zástupců státních orgánů,
výzkumných pracovníků, konzultačních
firem a nevládních neziskových organizací a umožnit jim diskusi a výměnu
zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.
paralelně k hlavnímu přednáškovému
programu bude organizována i mezinárodní sekce přednášek v anglickém
jazyce (nebude tlumočena) organizovaná ve spolupráci se společností
Setac (www.setac.org). tato sekce je
otevřena všem přednášejícím. Součástí
odborného programu bude i posterová
sekce. Odborným garantem konference
je doc. Ing. Vladimír kočí, ph.d.
podrobný program a přihlášky na
www.ekomonitor.cz
Do diáře
13. -14. 10.
Beroun, Best Western hotel Grand
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi
konference
sanační technologie in-situ a ex-situ, pilotní ověření, matematické modelování,
biotechnologie
kontakt: www.ekomonitor.cz
19. 10.
praha, Magistrát hl. města prahy
Veřejné služby a veřejná podpora 2010
konference: veřejná služba = absence
zakázané veřejné podpory eu = předpoklad efektivního dosažení kvality
a legitimní ceny veřejných služeb pro
veřejný sektor i uživatele služby.
kontakt: www.bids.cz
19. - 20. 10.
praha, hotel Ibis
Odpadové hospodářství
konference: euronovela, vliv ekonomické krize na odpadové hospodářství,
pOh, dotace, outsourcing
kontakt: Institute for International
research Gmbh, www.konference.cz
26. -27. 10.
Ústupky u Seče, hotel Jezerka
Problematika nakládání se sedimenty V
konference – změny, které přinesla
euronovela a nakládání se sedimenty
využívanými na zemědělském půdním
fondu v praxi
kontakt: www.empla.cz
2. -3. 11.
horka nad Moravou (hostětín)
Obce a energetická efektivita v Evropě
Seminář – efektivní řešení energetických úspor, environmentálně zaměřené
projekty na podporu obnovitelných
zdrojů energie a snížení emisí. Informace o konkrétních, úspěšně realizovaných projektech.
kontakt: www.slunakov.cz, Michal
Bartoš
23. - 27. 11.
praha, pražský veletržní areál letňany
(pVa)
Aqua-therm Praha 2010
17. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky.
kontakt: progres partners advertising,
s. r. o., www.ppa.cz
Co nového
ve sbírce zákonů
ČáSTkA 95 zE dNE 8. září 2010
� 259 – Úplné znění zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), jak
vyplývá z pozdějších změn
ČáSTkA 97 zE dNE 15. září 2010
� 264 – Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen
v energetických odvětvích a postupech
pro regulaci cen
21. 10.
praha, Výzkumný ústav vodohospodářský t. G. Masaryka, v.v.i.
Stanovení farmak v povrchových a odpadních vodách metodou Lc/mS
+ radiochemie – presentace výsledků
sledování v okolí temelína
kontakt: [email protected]
21. -22. 10.
dolní kounice, hotel Vinum coeli
Seminář Ekologie – Praxe, rizika,
Ochrana
Seminář – aktuální trendy v oblasti
environmentálních rizik s akcentem
na aktuálnost a použitelnost v praxi.
kontakt: www.e-pro.cz, Ing. Barbora
Vejtasová
SEzNAm INzERcE
firma
tel.
T-Mobile Czech
Republic a.s.
AVIA Ashok LM
800 224 422
ELEKTROWIN a.s. 241 091 843
Renault Trucks ČR
s.r.o.
DENIOS s.r.o.
800 383 313
ABF, a.s.
225 281 264-6
Komerční banka
800 111 055
Příloha MO + OD č.10
REMA Systém, a.s. LUX-PTZ s.r.o.
465 676 655
ASEKOL s.r.o.
SOME Jindřichov
Hradec s.r.o.
384 372 029
I-tec Czech,
spol. s r.o.
596 761 141
fax
str.
241 091 834
2
3
9
225 291 199
-
11
12
23
32
465 641 421
-
14
15
17
-
19
596 761 140
30
str. 29
servis
SPOLEČNOST
Odborný časopis pro nakládání s odpady
a životní prostředí
Číslo 10. Ročník XX, vychází 13. 10. 2010
cena výtisku 85 kč, roční předplatné 935 kč
V letech u dobřichovic otevřela společnost Stena Safina nový provoz pro
zpracování elektrického a elektronického odpadu. návštěvníky seznamuje
s provozem piotr Ślusarz.
V Mnichově proběhl IFat entSOrGa největší světový veletrh technologií pro
ochranu životního prostředí. Mnoho
vystavujících firem známe i u nás.
Adresa redakce: dobrovského 25, 170 55 praha 7
tel.: 233 071 427, e-mail: [email protected]
http://odpady.ihned.cz
ředitelka divize odborného tisku:
Ing. Sylvie Šmeráková
Šéfredaktorka: Ing. Jarmila Šťastná
zlom: libor hofman
manažer titulu: petr pfleger
tel.: 233 071 403, fax: 233 072 012, 603 198 873
e-mail: [email protected]
Vydává: ecOnOMIa, a. s.,
dobrovského 25, 170 55 praha 7, IČO: 00499153
Tiskárna: uniprint, rychnov nad kněžnou
distribuce a volný prodej: dobrovského 25,
170 55 praha 7, tel.: 233 071 110, fax: 233 072 001
e-mail: [email protected]
Předplatné, nové objednávky:
tel.: 233 071 197, fax: 233 072 009,
e-mail: [email protected], www.economia.cz
zákaznická linka: tel.: 800 110 022
Objednávky do zahraničí: tel.: 233 071 197,
fax: 233 072 009, e-mail: [email protected]
doručování předplatného: Mediaservis, s. r. o.,
Česká pošta, s. p. - střediska postservis
Předplatné a distribuce v SR: l.k. permanent, s.r. o.,
Magnet press, Slovakia, s. r. o.
Internetový online archiv: divize nová média,
dobrovského 25, 170 00 praha 7, tel.: 233 074 142,
e-mail: [email protected]
Internetová inzerce: divize nová média,
dobrovského 25, 170 00 praha 7, tel.: 233 074 163,
e-mail: [email protected]
přes 100 tisíc půllitrových kelímků se
podařilo vytřídit na festivalu rock for
people . Festival se zapojil do projektu
Čistý festival, kterou pořádá autorizovaná obalová společnost ekO-kOM.
nevyžádané příspěvky se nevracejí. uveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
ISSn 1210-4922 Mk Čr 6330
poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí
s jeho rozmnožováním, rozšiřováním
a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném
a/nebo elektronickém titulu vydavatele či osoby
s jeho majetkovou účastí, či v jejich souboru. autor
souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou
bezvadnost příspěvku. Za užití náleží autorovi honorář podle obvyklých honorářových podmínek vydavatele. Blíže viz www.economia.cz. autorská práva
k časopisu náleží vydavateli. přetiskování a přebírání
článků, včetně provádění překladů, je zapovězeno.
© 2010 ecOnOMIa, a. s.
Veletrh IFat proběhl za rekordní účasti
43 českých firem, které vystavovaly
na celkové ploše 1500 m2, podívat se
přijelo 2000 návštěvníků z Čr.
OBJEDNÁVÁM PŘEDPLATNÉ měsíčníku Odpady
na 12 měsíců za cenu 935 Kč (včetně DPH)
Předplatné se automaticky prodlužuje, dokud není zrušeno.
ADRESA
KÓD:
2731
OBJEDNAVATELE:
ZPŮSOB
PLATBY:
FAKTURA
PLATEBNÍ KARTA
SIPO
NÁZEV ORGANIZACE:
SLOŽENKA
spoj. č.
PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
TITUL:
ÚDAJE
ULICE , Č. P.:
OBEC:
PSČ:
PROFESE:
PRO FAKTURACI:
IČ:
DIČ:
Č. ÚČTU:
ADRESA
PRO DORUČOVÁNÍ: (je-li shodná s adresou objednavatele,nevyplňovat)
NÁZEV ORGANIZACE:
VYPLŇTE
PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
KONTAKT:
TITUL:
ULICE , Č. P.:
OBEC:
PSČ:
RAZÍTKO/PODPIS:
Vyplněním kuponu souhlasím bezplatně s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto kuponu byly
po dobu deseti let zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, společností ECONOMIA a.s. se sídlem Praha 7, 170 55, Dobrovského 25,
Vyplněný lístek odešlete na adresu:
jako správcem, k nabízení výrobků a služeb správce, k průzkumu trhu, analýz, organizování dalších akcí,
ECONOMIA a. s., oddělení distribuce, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7.
zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků. Tento
Podrobnější informace: telefon zdarma 800 110 022,
souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán na adrese správce. Souhlasím se zasíláním
internet – http://www.economia.cz a http://www.economia.cz
obchodních sdělení elektronickou poštou ANO NE
str. 30
Odpady 10 | 2010
OD000527-2
OD000503-3
KB Municip 4 210x297 ModerniObec.indd 1
19.2.2010 11:52:32

Podobné dokumenty

IT infrastruktura obcí a měst

IT infrastruktura obcí a měst Za nepořádek okolo popelnic a kontejnerů na směsný odpad odpovídají vlastně sami obyvatelé. Pokud objem nádob v místě bydliště nestačí, měli by kontaktovat majitele či správce domu. Právě oni totiž...

Více

Startovní listina / Start list

Startovní listina / Start list STOHR Pavel VRÁŽEL Viktor MATOUŠEK Jirí

Více

zde

zde od průmyslové revoluce dokázala rozvinout do nepředvídatelné podoby. Létáme do vesmíru, počítače se staly nedílnou součástí našich životů, aktuálně třeba zkoumáme částice rychlejší než světlo. Svět...

Více

Tiché lesní jezírko

Tiché lesní jezírko dáte mu jídlo. Přichází žíznivý člověk, dáte mu něco pít. To je všechno! To úplně stačí! To je buddhismus - vlastně vůbec nic. Adžán Čá říká: „Lidé jsou jako bůvoli - dokud nejsou přivázáni pevně z...

Více

2008 - Podzimní škola pro středoškolské učitele

2008 - Podzimní škola pro středoškolské učitele karcinogenních. Obavy z exploze zhoubných nádorů mezi exponovanou populací však byly plané. 2. Osud chemických látek v prostředí Velké množství chemických látek je v současné době rozšířeno praktic...

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMODITNÍCH BURZ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA

VYUŽÍVÁNÍ KOMODITNÍCH BURZ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA smlouva jsou známy jen u menšiny soutěží, odměny burze a jejím dohodcům jsou pak veřejné jen výjimečně. Je otázkou, zda takový způsob fungování vyhovuje podmínkám evropské směrnice o veřejných zaká...

Více