Stáhnout PDF - Praha - Asociace inkasních agentur

Komentáře

Transkript

Stáhnout PDF - Praha - Asociace inkasních agentur
Tisková zpráva
Praha, 7. října 2009
Praha byla hostitelem kongresu FENCA, společnosti, která v Evropě sdružuje národní
asociace inkasních agentur. Mezi nejvýznamnější závěry setkání patří konstatování, že se ve
většině zemí znatelně zhoršila platební morálka, zejména u firem. Dalším problémem je, že
jsou státní instituce stále častěji v prodlení s platbami soukromému sektoru a je nutné
provádět inkaso pohledávek za státem. Kongres doporučil iniciativami každé národní
asociace prosazovat směrnice Evropského parlamentu a Komise, které se týkají inkasa a
správy pohledávek, na půdě národních parlamentů. Asociované inkasní agentury jsou
povinny dodržovat existující regulace na ochranu dat a osobních údajů všech
zainteresovaných stran obchodního případu. K předání zkušeností a konzultacím je na
letošní prosinec naplánováno setkání zástupců národních asociací se zástupci příslušných
výborů Evropského parlamentu.
Členem představenstva FENCA, s funkcí generálního sekretáře, je také pan Ivo Klimeš,
viceprezident české Asociace inkasních agentur.
Kongresu se ve dnech 24. – 27. září 2009 zúčastnilo 124 účastníků.
Úvodní prezentaci, týkající se problematiky inkasa v Evropě, přednesl generální tajemník
FENCA pan Marco Recchi, po ní následovala prezentace pana prof. Vittorio Colomba o
ochraně dat a prezentace pana Stefana Zickgrafa o právu v rámci EU.
Pan Tim Fearon ze společnosti “Extraordinary Coaching Company” ukázal možnosti řešení
konfliktů a pan Hans Ingels, hlavní správce ředitelství pro podnikání a pro průmysl
Evropského výboru /Principal Administrator of Enterprise and Industry Directorate General,
European Commission/, připomenul nejvýznamnější předpisy související se směrnicí
upravující problematiku pozdních plateb.
V sobotu měla společnost FENCA již tradičně své výroční zasedání. Poté, co byla
prezentována zpráva o činnosti za rok 2008, byla přijímána nejvýznamnější rozhodnutí této
schůze; konkrétně se jednalo o rozpočet a obchodní plán na období 2009/2010, schválení
rozvahy a výkazu ztrát a zisku a také volba představenstva. V prvním kole voleb se stal
vítězem a novým členem představenstva FENCA kandidát z německé společnosti BDIU, pan
Andreas Aumüller.
Příští zasedání FENCA se koná přesně za rok v řeckých Aténách.
Konec Tiskové zprávy
S dodatečnými dotazy se neváhejte obrátit na paní Danu Samkovou.
Mob.: 777 648 997 nebo 777 073 808
Mail: [email protected]
Tel.: 296 150 033

Podobné dokumenty

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur Asociace inkasních agentur chce přispět ke kultivaci trhu Asociace inkasních agentur (AIA) založení v roce 2002 sdružuje největší domácí společnosti zabývající se mimosoudním vymáháním pohledávek. ...

Více

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur COUNTIF, SUBTOTAL, vkládání a úprava vnořených funkcí, vybrané funkce z kategorie Text, Datum a čas, převod čísel uložených jako text na čísla, ošetření chybových hlášení 3. Propojení - propojení l...

Více

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur ASOCIACE INKASNÍCH AGENTUR Asociace inkasních agentur České republiky byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evrops...

Více