Svatý rok – pouť do Říma

Komentáře

Transkript

Svatý rok – pouť do Říma
Svatý rok – pouť do Říma
Organizační pokyny k poutnímu zájezdu do Říma, ve dnech 24.4. – 30.4.2016
Milí přátelé,
nabízím poutní zájezd do Říma, který se uskuteční ve Svatém roce Božího milosrdenství v termínu od 24. dubna
do 30. dubna 2016. Na této pouti budete mít možnost se seznámit s křesťanskými i antickými památkami ve věčném městě
Římě. K tomu všemu vám sděluji následující pokyny a informace:
Doba pouti: od neděle 24. dubna do soboty 30. dubna 2016 včetně. Program a trase je uvedena v příloze.
Cena pouti:
9.000,-- Kč
Doprava autokarem a záloha za ubytování činí 4.500,- Kč na osobu. Prosím o zaplacení této částky do 15. března
2016. Autodopravci musíme zaplatit zálohu předem.
Je také třeba uhradit zálohu na ubytování. Děkuji!
v částce 9.000,-Kč je obsažena doprava, 4 noclehy v Římě včetně snídaně a polopenze a jedna jízdenka na MHD
v ceně 18,-€. Mimo to je třeba, aby každý měl s sebou ještě EURA jako kapesné pro nákup suvenýrů, pohlednic, známek,
WC apod.
Další důležité informace:
Každý účastník si vezme s sebou úměrné množství vhodného jídla: pro cestu tam i zpět, dále pro obědy v Římě.
Po zkušenostech doporučujeme zabalit chleba do utěrky a teprve do igelitového sáčku. Při zastávkách na odpočívadlech a
při dalších vhodných příležitostech pobytu bude možnost si u řidičů autokaru zakoupit za Kč: čaj, káva, pivo, nealko nápoje
a polévka.
Při balení zavazadla počítejte s tím, že věci potřebné během cesty, včetně nutného jídla po cestě, je třeba mít u
sebe uvnitř autokaru v menší tašce. Větší zavazadlo bude uloženo v autokaru v zavazadlovém prostoru, který se během
jízdy nebude otvírat! Prosíme, v žádném případě s sebou neberte krosny a batohy, ale kufr nebo cestovní tašku, které jsou
v zavazadlovém prostoru nejlépe skladovatelné.
Objektivně posuďte a vezměte s sebou jen nejpotřebnější praktické oblečení, dále pohodlnou obuv, lehké přezůvky
do pokoje, hygienické potřeby, vlastní léky.
Každý účastník sám si sjednal na dobu pobytu v cizině úrazové a zdravotní pojištění a léčebných výloh.
Doporučujeme malou náprsní tašku na krk pod vrchní oděv pro peníze a doklady při chůzi městem a po památkách
- ochrana proti zcizení!
Klimatizovaný autokar má 48 míst + 2 řidiči + průvodce
Co nesmíme zapomenout!
- platný cestovní pas nebo občanský průkaz, platnost musí být nejméně 6 měsíců od doby odjezdu,
- EURA na pobyt v Itálii a rovněž Kč na občerstvení v autokaru,
- doklad o zaplacení částky 4.500,- Kč,
- doklad o pojištění,
- nutné léky
Příprava na pouť:
I když budeme cestovat v radostné pohodě, kdy nebude scházet ani pěkná píseň, každá pouť má mít duchovní ráz.
Proto k ní patří společná i soukromá modlitba, účast na mši svaté, příp. svátost smíření, eventuelní námahu a nesnáze
během cesty je možno obětovat na různé úmysly.
Doporučujeme vzít s sebou breviář pro laiky, kancionál, zpěvník Hosanna, případně kytaru.
Srdečně zdraví, klidnou a radostnou přípravu na pouť přeje
P. František Sedláček, Mariánské náměstí 57, 763 14 Štípa nebo telefon 603715254 nebo e – mail:
[email protected]
Přihláška: Jméno a příjmení:
Email:
Datum a místo narození:
Trvalé bydliště včetně telefonu:
Místo nástupu:
Nástupní místa: Štípa
Bohuňovice
Neděle – 24. dubna
Autokar bude přistaven ve Štípě – v 13,30 hodin dále pojedeme směrem na Bohuňovice odjezd kolem 15.00
odjezd z Bohuňovic/Olomouce a do Itálie. V noci jízda Rakouskem se zdravotními zastávkami.
Pondělí - 25. Dubna
kolem poledne příjezd do Říma na nové poutní místo Santuario Divino Amore, prohlídka, mše, občerstvení z
vlastních zásob, přejezd na ubytování na via Tiburtina
Úterý – 26. dubna
snídaně, jízda metrem MHD (jízdenka na 72 hodin za 18€), sv. Pavel za hradbami, brána, mše svatá, prohlídka,
koloseum, sv. Kliment, autobusem k Nepomucenu, polední přestávka – oběd z vlastních zásob v Nepomucenu, autobusem
MHD k Lateránu, svaté schody, Sv. Kříž Jeruzalémský), porta Maggiore, - tramvaj 3 nebo 19, v případě časové rezervy –
san Lorenzo?, na metro POLICLINICO) dále na REBBIBIA metrem, večeře na Tiburtině - 20.00, nocleh.
Středa - 27. dubna
snídaně,
MHD na generální audienci, (prohlidka sv. PETRA ?), poutní dům Velehrad, mše (v poutním domě nebo v bazilice Santa
Maria in Trastevere, nebo sv. Bartoloměj), Janikul, Zátibeří - santa Maria in Trastevere – mše, sv. Bartoloměj, Benátské
náměstí, antika, Ara coeli, odjezd od Kolosea, do 23.30 návrat metrem na Tiburtinu, večeře z vlastních zásob,
Čtvrtek - 28. dubna
snídaně,
termini MHD,porta poveri pokud bude přístupná, sv. Praxeda, santa Maria Maggiore, santa Maria degli Angeli, sv.
Zuzana, španělské schody, večeře ve 20.00 na Tiburtině. Oběd z vlastních zásob.
Pátek – 29. dubna
snídaně, uvolnění pokojů, naložení do autobusu, odjezd přes Bolognu, prohlídka katedrály a mše ve večerních
hodinách. Setkání se sestřičkou Sylvií. V Bologni 9 hodin zastávka – ve večerních hodinách bude odjezd do vlasti – cca 14
hodin.
Sobota - 30. dubna
do Tarvisia - (noční přejezd domů), návrat do Štípy v sobotu odpoledne! Pozn.: Změna jízdy na trase je možná dle
objektivních podmínek, rovněž program v Římě může být pozměněn a vylepšen dle P. Jiřího Sedláčka, který nás bude na
této pouti provázet.
Přihláška: Jméno a příjmení:
Email:
Datum a místo narození:
Trvalé bydliště včetně telefonu:
Místo nástupu:
Nástupní místa: Štípa
Bohuňovice