virova trubice

Komentáře

Transkript

virova trubice
RANQUE-HILSCH VÍROVÁ TRUBICE
stlačený vzduch
(21oC, 0,3 až 0,7 MPa)
studený výstup
až -46oC
regulační ventil
horký výstup
až 100oC
stacionární generátor
stlačený vzduch
výlisek
přívod stlačeného
vzduchu
generátor
řídící ventil
HORKÝ VÝSTUP
STUDENÝ
VÝSTUP
vírové trubice
PRINCIP VÍROVÉ TRUBICE
APLIKACE PŘI CHLAZENÍ
VYFUKOVANÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE
kryt zařízení
svařovací
lišta
vírová trubice
přívod vzduchu
držák
PE - fólie
chladící
trubice
APLIKACE CHLAZENÍ SPOJE PO
SVAŘOVÁNÍ SÁČKŮ
TZN 2004/05, Luboš Běhálek

Podobné dokumenty

zde

zde VÝSLEDKY VVaI (PUBLIKAČNÍ ČINNOST), OHLASY (CITACE), GRANTOVÁ, RECENZNÍ a AKADEMICKÁ ČINNOST Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. Technická univerzita v Liberci

Více

Výroční zpráva katedry za rok 2005

Výroční zpráva katedry za rok 2005 byly podány dva projekty do FRVŠ, jeden projekt v rámci 6. rámcového programu EU a jeden grant v rámci DAAD. Jeden projekt v rámci FRVŠ byl přijat, stejně jako grant v rámci DAAD. Jednalo se o násl...

Více

9-10/2014 - Plasty a kaučuk

9-10/2014 - Plasty a kaučuk forma, je polymorfní a vykazuje zajímavé krystalizační chování. Může krystalizovat do více krystalických forem a navíc, vlivem okolních podmínek, může docházet k jejich přeměně. Tento článek je zam...

Více

kombinovaného studia

kombinovaného studia EVIDENČNÍ LIST STUDIJNÍHO PŘEDMĚTU

Více

temperační systém s vysoce tepelně vodivým materiálem cooling

temperační systém s vysoce tepelně vodivým materiálem cooling Při temperaci vírovou trubicí je pro chlazení nebo ohřev využito stlačeného vzduchu. Princip činnosti vírové trubice, která upravuje obyčejný stlačený vzduch do dvou vzduchových proudů (horkého a s...

Více

PREfórum 7/2003

PREfórum 7/2003 „Cena za dodávku elektřiny se skládá v zásadě ze dvou hlavních položek, z ceny za distribuci elektřiny a z ceny za elektřinu samotnou. V ceně za distribuci se, zjednodušeně řečeno, promítají náklad...

Více