Motorpal má nového majitele Loni se podle zaměstnanců nejvíce

Komentáře

Transkript

Motorpal má nového majitele Loni se podle zaměstnanců nejvíce
M O T O R PA L B U L L E T I N – P R AV I D E L N É I N F O R M A C E O D Ě N Í V E S P O L E Č N O S T I
M O T O R PA L B U L L E T I N – P R AV I D E L N É I N F O R M A C E O D Ě N Í V E S P O L E Č N O S T I
Gratulujeme
jubilantům!
02/07
tryska 02/07 12.3.2007 10:43 Stránka 1
Klienti Motorpalu:
Steyr Motors – specialista na diesely
Narozeniny oslaví v březnu:
Šedesátiny
Miloslav ŠOUKAL
Marie JANÁKOVÁ
Josef URBAN
Josef MÁLEK
středisko č.
20050
28122
31252
44151
Padesátiny
Jiří DOHNAL
Jana MÁTLOVÁ
Lubomír RANDA
50050
31292
31164
Čtyřicátiny
Jana DOLEJŠÍ
Petr EHRENBERGER
Jana ŠEREDOVÁ
31293
21211
30030
Třicátiny
Zdeněk BULÍK
Marta ČONKOVÁ
Renata KRUŽÍKOVÁ
Marián MAŠLEJ
Karel PEŠEK
Naděžda RAMPÍROVÁ
Radka TRČOVÁ
33113
21203
19010
21191
31161
31164
21241
V dubnu popřejeme k
Šedesátinám
Josef KŘÍŽ
Jan HVĚZDA
Vladimír ROMANOVSKÝ
Josef LAMPLOT
Jan VESELÝ
51310
31164
51310
21201
21201
Padesátinám
Miroslav DOČEKAL
Pavol MATUŠKOVIČ
Irena ŠTĚPÁNOVÁ
19520
21191
31292
Čtyřicátinám
Milan FRANZ
Jiří HLAVÁČEK
Jana KITTLEROVÁ
Marie KOUDELKOVÁ
Ivana MIRČEVOVÁ
Jiří ŠKARVADA
19130
19210
21211
37141
44153
37151
Třicátinám
Jitka BULÍČKOVÁ
Petra ŠIMKOVÁ
Společnost Steyr Motors GmbH patří již
k dlouholetým partnerům Motorpalu a specializuje se výhradně na výrobu dieselových
motorů. V devadesátých letech se tato firma
postupně vyčlenila ze skupiny Steyr-DaimlerPuch, která vznikala již v 19. století.
Historicky se věnovala například výrobě jízdních kol, motorek (jsou známé pod značkou
Puch), osobních a nákladních automobilů.
Steyr Motors vyrábí v současnosti vznětové
motory pro všechny druhy využití v průmyslu,
v lodní dopravě, ve vojenských strojích a podobně. Současná produkce je postavena na
monoblocích z rodiny Steyr M1. Jedná se
o monoblok ze speciální litiny, který má
mechanicky ovládané a elektronicky kontrolované sdružené vstřikovací jednotky se vstřikovacími tlaky až do 2000 bar. Olejová vana
tohoto motoru nese přídavné zařízení a snižuje
vibrace a hlučnost.
Počátky výroby dieselových monobloků u firmy
bývalého uskupení Steyr najdeme v roce
1922, kdy byl vyroben motor s označením
Type II. Steyr Motortechnik se však vyčlenil
až v roce 1990. O rok později se zrodil motor
M1 – Marine Diesels (OMC Cobra Diesel),
který byl zároveň prvním elektronicky řízeným
lodním vznětovým motorem. V roce 1993
firma zahájila marketingovou kampaň „Steyr
marien diesel“. Pro vojenské aplikace používané v rámci NATO byl v roce 1996 homologován motor Steyr M16TCA (HD). Definitivně
se však Steyr Motors GmbH osamostatnil
až v roce 2001. O dva roky později se rovněž
přemístila produkce a vývoj do rakouského
Gleinku. Generačně nová řada motorů Steyr
s označením 256 byla představena v roce 2004.
Steyr dodává vznětové motory pro katamarány,
námořní lodě, do pracovních, záchranářských
i vojenských lodí, využívají se však i například
v průmyslových strojích. Mezi odběratele
těchto motorů patří kromě řady dalších i firmy
Bukh, Fjord, CGG Veritas, GAZ, IED, URO,
BAE Systems, Siemens, IMG nebo Feichter.
Motorpal dodává společnosti Steyr Motor
sdružené vstřikovací jednotky (pumpendüse)
celkem ve třech různých provedeních, které
odpovídají různým použitím motorů.
Ples Motorpalu přinesl zábavu i uvolnění
Tradiční reprezentační ples Motorpalu se
uskutečnil v osvědčených prostorách jihlavského hotelu Gustav Mahler. Slavnostní večer
zahájil ředitel společnosti Antonín Policar,
který pozval hosty k občerstvení a popřál
všem příjemnou zábavu. Slavnostní atmosféru
plesu umocnil i zrekonstruovaný hlavní sál,
kde hrála hudba k poslechu i tanci. Hosté
měli možnost si zatančit na klasickou taneční
hudbu, ale i na známé hity od šedesátých let
až po současnost. Z dolní části hotelu zaznívala diskotéková hudba, při které se bavili
nejen ti nejmladší z hostů. Zábava probíhala
v plném proudu ještě dlouho po půlnoci,
tak jak se na pořádný ples sluší. Nezbývá než
se těšit na další ročník.
TRYSKA
Úvodní slovo
Vážení kolegové,
jistě se k Vám již dostaly informace o novém většinovém akcionáři Motorpalu. V průběhu
uplynulých týdnů se v souvislosti
s jeho vstupem změnilo také složení představenstva i dozorčí rady. Chci Vás ujistit, že noví
investoři považují Motorpal za velmi perspektivní společnost, která má dlouholetou
tradici, má ve světě zvučné jméno a má špičkovou
technologii i odborníky. Naším cílem je firmu rozvíjet
a jsme si vědomi toho, že se nám to bez Vás nepovede. Pracujeme na tom, abychom si s Vámi, zaměstnanci firmy, vytvořili hned od počátku otevřené a konstruktivní vztahy.
Naším nejbližším úkolem je důkladně se zamyslet
nad strategií do dalších let a poznat firmu do všech
detailů. Již nyní však víme, že nebudeme měnit linii
řízení firmy, která je úspěšná a přináší výsledky.
Restrukturalizaci firmy považujeme za skončenou.
Nyní nás čekají již jen mírnější kroky, které se
dají nazvat optimalizací. Ta nemusí vždy znamenat
jen snahu o další úspory, ale může představovat například nové investice do rozvoje. Chceme, aby
Motorpal průběžně navyšoval výrobu a dlouhodobě
prosperoval. S tímto záměrem souvisí i hledání další „opěrné nohy“ pro náš odbyt. Situace, kdy jeden
ze zákazníků odebírá téměř polovinu produkce,
může v budoucnu přinést určitá rizika i přesto, že
vztahy s tímto klíčovým zákazníkem jsou a, jak doufáme, i budou velmi dobré. Na setkání v Německu
jsme se proto dohodli i na tom, že pan Helmut Mayer
již nebude členem dozorčí rady. V žádném případě
to neznamená zhoršení vztahů s firmou Deutz, spíše naopak. Shodli jsme se, že nám to uvolní ruce
pro spolupráci i s dalšími partnery.
Chci vás ujistit, že myslíme na rozvoj firmy a naším
nejupřímnějším přáním je ještě více zviditelnit jméno
firmy na trhu. Věříme, že se budete na této naší
snaze i Vy aktivně podílet, což chceme ocenit nejen
chválou, ale chceme to zohlednit například i v systému odměňování.
Přeji všem mnoho pracovních i životních úspěchů,
Milan Medonos
Předseda představenstva
33112
21232
Všem srdečně blahopřejeme
a přejeme mnoho zdraví, úspěchů
a štěstí v osobním i pracovním životě!
Obsah 02/07
Redakční rada:
Ing. Antonín Policar, Ing. Pavel Chýňava,
Jaromír Prášil, Ing. Pavel Nový, Ing. Petr Vykoukal,
Ing. Jan Nováček
Vydává:
4JAN Public Relations, s.r.o.
Varšavská 30/345, Praha 2 120 00
tel.: 222 513 997, fax.: 222 242 408
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Vojtěch Špáňa
Tisk: Jiprint, s.r.o.
Novinová sazba povolena MK ev.č. E 12084
ze dne 23. 5. 2001
4
1
Úvodní slovo
Motorpal má nového majitele
Loni se podle zaměstnanců nejvíce zlepšilo pracovní
prostředí a vnímání firmy
2
Tryska představuje:
Tým obchodního ředitele Karla Ziky
Noví členové statutárních orgánů
3
Motorpal loni opět zvýšil tržby
Na setkání manažerů byli oceněni nejlepší pracovníci
Školení manažerů je za půlkou
4
Klienti Motorpalu: Steyr Motors
Ples Motorpalu přinesl zábavu i uvolnění
Loni se podle zaměstnanců
nejvíce zlepšilo pracovní
prostředí a vnímání firmy
Anketa spokojenosti zaměstnanců, která
má v Motorpalu již několikaletou tradici,
ukázala, že nejvíce se za poslední rok zvýšilo vnímání image firmy, pracovní prostředí,
sociální program a vedlejší výhody spolu
s informovaností a znalostí cílů. Magická
hranice, která je dobrou známkou pro
každou firmu, je 60 procent. Té dosahuje
Motorpal ve třech z jedenácti ukazatelů,
v dalších pěti se jí velmi blíží. Naopak největší nedostatky jsou v systému odměňování
a osobnostním rozvoji. Výrazně vyšší by měla
být také informovanost zaměstnanců, přičemž
se tento ukazatel podle výsledků ankety
průběžně každý rok zatím zlepšuje. „V porovnání s rokem 2005 došlo ve většině
oblastí ke zlepšení, což je pozitivní a dokazuje to, že smyslem ankety není pouze zjištění míry spokojenosti. Ke zvýšení spokojenosti přispěla řada opatření, která byla
v souvislosti s touto anketou přijata a realizována. Ne všechny oblasti však zaznamenaly zlepšení, a to by pro nás mělo být výzvou v roce 2007,“ říká personalistka Pavla
Janoušová, která měla nad anketou patronát.
Celkem se v rámci ankety rozdalo na konci
loňského roku zaměstnancům 1 910 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo 473, tedy
zhruba čtvrtina. „Je to pokles proti roku
2005, kdy se jich vrátilo 522. Otázkou je,
zda tento mírný pokles zapříčinil nedostatek
připomínkových schránek nebo pouze nezájem zaměstnanců vyjádřit svou spokojenost
či nespokojenost,“ doplňuje Pavla Janoušová.
Za tým personalistů děkujeme všem, kteří
věnovali svůj čas této anketě, a věříme,
že v příštím roce projeví více zaměstnanců
zájem podílet se touto formou na pozitivních změnách ve společnosti.
Motorpal má nového majitele
Společnost Motorpal má nového majitele.
Majoritní podíl ve výši 85 procent získala
společnost Gubera, a. s., vedená Milanem
Medonosem a Miroslavem Čižíkem. Hlavními
akcionáři Guber y jsou Milan Medonos
a Martin Burda.
S novým majitelem souvisí i změna představenstva společnosti Motorpal, kde Petra
Veselského a Jaroslava Chvojku vystřídali
zástupci nového většinového akcionáře
Milan Medonos a Miroslav Čižík. V tomto
statutárním orgánu tedy zůstal finanční
ředitel a bývalý předseda představenstva
Pavel Chýňava. Novým šéfem představenstva byl jmenován Milan Medonos.
Změnami prošla po únorové mimořádné
valné hromadě i dozorčí rada, kde Michala
Fleka a zástupce firmy Deutz Helmuta
Mayera nahradili rovněž zástupci Gubery Petr Vykoukal a Petr Bič. První z nich bude
přitom stát v čele rady. Šéf odborů Petr
Szelke zůstává členem a v tomto orgánu
bude i nadále hájit zájmy zaměstnanců.
„Na odstoupení pana Mayera z dozorčí rady
jsme se dohodli při naší návštěvě ve firmě
Deutz. Z pohledu Motorpalu jde o pozitivní
krok, který nám uvolní ruce v dalším rozvoji.
V žádném případě to ovšem nebude znamenat
zhoršení vztahu s tímto klíčovým zákazníkem,“ uvedl Milan Medonos.
Do Motorpalu se noví investoři rozhodli
vstoupit proto, že jde o tradiční a silnou
značku, společnost podle jejich vyjádření
disponuje špičkovou technologií. „V Motorpalu chceme působit dlouhodobě. Jeho
velkou předností jsou i exportní úspěchy,
o jeho výrobky mají zájem renomovaní
zákazníci z celého světa. Naším záměrem je
proto pokračovat ve stávajícím úspěšném
rozvoji společnosti,“ uvedl Milan Medonos
a dodal, že se i nadále bude firma zaměřovat na vývoj nových produktů aplikujících
nejnovější poznatky ve vývoji motorů
a splňujících přísné požadavky v oblasti
ekologie. „Cílem je získat výrobky, které
udrží Motorpal na světové špičce i v dlouhodobém horizontu,“ prohlásil Medonos.
Mimořádná valná hromada schválila i změnu
stanov společnosti. Novinkou je přechod
z takzvaného německého na anglosaský
model řízení firmy. V praxi se tento model
projeví například tím, že zatímco dosud
volili akcionáři dozorčí radu, která následně
jmenovala představenstvo, nyní bude představenstvo volené přímo na valné hromadě.
Dalším pozitivním krokem nového vlastníka
je snaha jednat s menšinovými akcionáři,
kteří měli v minulosti značné spory s dřívějšími významnými majiteli akcií Motorpalu.
Tyto vzájemné rozepře poškozovaly především
obraz společnosti v médiích a tím i u široké
veřejnosti.
1
tryska 02/07 12.3.2007 10:43 Stránka 3
M O T O R PA L B U L L E T I N – P R AV I D E L N É I N F O R M A C E O D Ě N Í V E S P O L E Č N O S T I
Tr yska představuje:
Tým obchodního ředitele Karla Ziky
Obchodní ředitel Karel Zika je v Motorpalu
přibližně rok, firmu však zná již přes třicet let.
„Je a byla to v oboru vždycky známá tradiční
značka. Obchodně jsem se s Motorpalem,
myslím, setkal poprvé v sedmdesátých letech,
kdy jsme od něj ve Škodě Diesel odebírali
čerpadla,“ vzpomíná pan Zika.
Tým Karla Ziky je rozdělený do tří oddělení
a tvoří jej v současnosti 26 lidí. Má na starosti
prodej, obchodně technické služby, marketing,
logistiku a plánování. Bez tohoto týmu by
například nebylo komu prodávat. Jeho klíčovým
úkolem je nejen udržovat úzké vztahy se stávajícími klienty, ale i vyhledávat nové partnery
a trhy. „Jsou to velmi kvalitní, iniciativní a kvalifikovaní lidé, s nimž se velmi dobře pracuje,“
říká Karel Zika.
Jako obchodní ředitel má Karel Zika bohaté
zkušenosti, i když po průmyslovce začínal jako
zkušební technik. Obchod měl na starosti
například v Magnetonu Kroměříž, Daewoo Avia,
Škodě Diesel nebo v bývalém podniku zahraničního obchodu Pragoinvest. Kromě toho pracoval na obchodním zastoupení v Indii nebo
zastával funkci generálního ředitele a předsedy
představenstva firmy Avtash v Uzbekistánu.
Těsně před nástupem do Motorpalu byl výkonným ředitelem rodinné slévárny s dvousetletou
historií J. Pokert. Výčet bývalých působišť Karla
Ziky svědčí o tom, že v automobilovém průmyslu
není žádným nováčkem. „Dieselové motory mě
provázely podstatnou část mé kariéry,“ dodává.
Proto když před více než rokem dostal z Motorpalu nabídku na post obchodního ředitele,
neváhal. „Je to velmi perspektivní firma, v které je pro mne potěšením pracovat,“ hodnotí.
Karel Zika je ženatý, má dospělou dceru a syna.
Původem je z Prahy, nyní bydlí kousek za
Prahou.
Nejužší tým
obchodního ředitele Karla Ziky:
Ing. Tomáš Emmer
vedoucí prodeje
Ing. Olga Vacková
vedoucí logistiky a plánování
Milan Machek
vedoucí obchodně technických služeb
Juraj Zeman
zodpovědný za marketing
Školení manažerů je za půlkou Noví členové
statutárních
orgánů
Milan Medonos
předseda představenstva
2
tohoto projektu, pracuje velice kvalitně a náš
lektorský team celou skupinu hodnotí velice
pozitivně. Ve skupině je i silný potenciál pro
další profesní rozvoj,“ uvedl projekt manažer
ATT consulting Ing. Martin Kozák.
V současné době je tréninkově-vzdělávací
projekt již za svou polovinou a pracovní výsledky celé skupiny dosahují již na devadesáti
procent očekávaných cílů ze strany manažerů.
„Z toho vyplývá, že všichni účastníci skupiny
k tréninkově-vzdělávacímu projektu přistupují
poctivě a aktivně,“ dodává Martin Kozák.
Strategický meeting manažerů se opět spojil
s vyhlášením nejlepších zaměstnanců. Za mimořádné pracovní výsledky jich bylo na počátku
letošního března oceněno celkem dvanáct.
Setkání manažerů, které se opakuje tradičně
každý půlrok již od roku 2005, se tentokrát zúčastnilo osmdesát lidí, z toho 75 zaměstnanců
Motorpalu. Krátce po půl deváté ráno jej zahájil
nový předseda představenstva Milan Medonos.
Ve svém projevu především představil záměry
nového vlastníka, shrnul poslední události
a pobídl manažery k iniciativě a odvaze přicházet s novými myšlenkami. Po něm vystoupil
generální ředitel společnosti Antonín Policar
a za nimi následovalo osm dalších řečníků.
Ve svých prezentacích se zaměřili na shrnutí
dosavadních výsledků a představili záměry na
nejbližší období.
Setkání skončilo obědem krátce před jednou
hodinou odpolední.
Ve zkrácené podobě proběhne meeting během
nejbližších týdnů i v ostatních závodech
Motorpalu.
Ocenění pracovníci:
Jméno
Pracoviště
Funkce (profese)
Ocenění
Roman Polák
kalírna
seřizovač
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti výroby
Ing. Jiří Nevrkla
TPV Diesel, čerpadla
samostatný technolog
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti technické přípravy výroby
Jiří Vojtěch
TPV Diesel, Jemnice
vedoucí TPV
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti technické přípravy výroby
Zdeněk Andrle
energetika – Batelov
vedoucí technik-energetik
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti technických služeb
Luboš Vala
brusky BE 40
brusič
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti výroby
Jaroslav Doležal
výroba vstřikovačů
seřizovač
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti výroby
Ing. Olga Vacková
obchodní úsek
vedoucí centrálního plánování
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti plánování výroby
Pavel Frejlich
technická kontrola
– montáže vstřikovačů
samostatný kontrolor
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti technické kvality
(46 let) je absolventem matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy, v minulosti působil
jako investiční analytik či správce fondů rizikového kapitálu, naposledy pak zodpovídal za
firemní půjčky a projektové financování v pražské pobočce zahraniční banky. V představenstvu Motorpalu je již od počátku února.
Ing. Roman Staněk
konstrukční rozvoj
konstruktér
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti technického vývoje
Ing. Jaroslav Ryšavý
interní služby – Jihlava
vedoucí projektant
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti technických služeb
Jiří Suk
finanční úsek
vedoucí informační soustavy
Za mimořádné pracovní výsledky
v oblasti účetnictví
Miroslav Čižík
člen představenstva
Miroslav Masopust
TPV Diesel, trysky a vstřikovače
samostatný technolog
Za dlouhodobý přínos
v oblasti technické přípravy výroby
(33 let) absolvoval ekonomiku na VUT v Brně,
v minulých letech pracoval jako investiční
manažer rizikového kapitálu a jako osoba
zodpovědná za akviziční financování v pražské
pobočce zahraniční banky. Do představenstva
Motorpalu vstoupil rovněž na počátku února.
Střední management Motorpalu se blíží ke konci
kursu, který by měl zlepšit jejich manažerské
schopnosti. Změna by se měla projevit například v efektivnější organizaci času, ve způsobu
řízení, komunikaci se spolupracovníky, administrativě a ve zlepšení reakcí na krizové situace.
Vzdělávací program nazvaný „Rozvoj klíčových
manažerských dovedností středního a vrcholového managementu“ je spolufinancován Evropským Sociálním Fondem a státním rozpočtem
České republiky. Kurs vedou zkušení lektoři
ze společnosti ATT consulting, s.r.o. „Skupina
středního managementu, která je zařazena do
Na setkání manažerů byli ocenění nejlepší pracovníci
Petr Vykoukal
předseda dozorčí rady
(29 let) vystudoval finance na VŠE, po škole pracoval jako novinář například v Hospodářských
novinách a na serveru Peníze.cz. V poslední době je nezávislým ekonomickým poradcem.
Petr Bič
člen dozorčí rady
(27 let) dokončuje studia na VŠE, je konzultantem a členem statutárních orgánů v několika
firmách.
Motorpal loni opět zvýšil tržby
1500
Tržby celkem
Tržby expor t
1200
900
Příznivý vývoj hospodaření Motorpalu pokračoval podle předběžných výsledků i loni. Tržby
se zvýšily o 12 procent na 1,5 miliardy korun.
Očekávaný zisk vzrostl před zdaněním dokonce
z 15 milionů na více než 40 milionů korun.
V roce 2006 se společnosti opět podařilo razantně navýšit prodeje v zákaznickém segmentu
originálních výrobců, tzv. OEM, a to zejména
u vstřikovacích čerpadel jedno a víceválcových,
sdružených vstřikovacích jednotek, podávacích
čerpadel a vstřikovačů. Jednalo se především
o významné zahraniční a domácí zákazníky
Deutz, Zetor, Steyr Motors. „Průběžné zlepšování těchto klíčových ukazatelů je výsledkem
jednak realizovaných restrukturalizačních opatření a dále prohlubování spolupráce se současnými klíčovými zákazníky,“ doplnil finanční
ředitel Pavel Chýňava. Výsledky Motorpalu se
každoročně zlepšují již od roku 2003, kdy byla
zahájena důkladná restrukturalizace firmy.
Například tržby se za toto období zvýšily ze
zhruba jedné miliardy korun o polovinu, tedy na
1,5 miliardy. Restrukturalizace firmy přinesla
i zvýšení produktivity práce a zlepšení postavení na trhu. Produkty Motorpalu se prosazují
zejména na náročných evropských trzích, kam
směřuje 80 procent produkce.
Úspěchem Motorpalu je i zařazení mezi 25
600
300
0
2002
2003
2004
2005
2006
nejvýznamnějších společností podle žebříčku
Exportér roku 2006 v kategorii Nárůst exportu
v letech 2004–2005. Ve stejné kategorii firma
zaznamenala úspěch již v předchozím roce, kdy
skončila dokonce pátá. Motorpal vyváží prakticky na všechny kontinenty světa s výjimkou
Austrálie.
3

Podobné dokumenty

tryska 04/07

tryska 04/07 Jiří Vojtěch: Jeden za všechny a všichni za jednoho Další ze skupiny oceněných nejlepších pracovníků – pan Jiří Vojtěch – začal kariéru v Motorpalu jako samostatný konstruktér přípravků. Nyní je sa...

Více

tryska 04/07

tryska 04/07 VALENTA Jiří

Více

Mauser – od Gewehr 98 po K98k

Mauser – od Gewehr 98 po K98k 6. hledí již není vysoké, ale klasické plátkové, v podstatě stejné jak je známe z K98k.. Je kaliobrováno v rozsahu 300m – 2 000m 7. Zákl. Značení : - shora na pouzdru uávěru korunka, výrobce a rok ...

Více