Test - gramatika - Integrovaná střední škola Slaný

Komentáře

Transkript

Test - gramatika - Integrovaná střední škola Slaný
Označení materiálu:
VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_20
Název materiálu:
Test - gramatika
Tematická oblast:
Německý jazyk 2. ročník
Anotace:
Materiál složí k opakování a procvičování učiva
z gramatiky.
Očekávaný výstup:
Žáci znají a užívají daná gramatická pravidla.
Klíčová slova:
stupňování, tvorba vět, přivlastňovací zájmena, předložky
Metodika:
Slouží ke zkoušení probraného učiva.
Obor:
Cukrář, prodavač, kuchař - číšník
Ročník:
2.
Autor:
Mgr. Věra Hladíková
Zpracováno dne:
15. 3. 2014
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané
právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního
vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým,
hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona
121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ
svého díla.
Integrovaná střední škola, Slaný
Test
jméno: ………
1. Doplň vhodné přivlastňovací zájmeno:
a. ich und ………. Freundin
b. wir und ………. Schüler
c. er und ………. Haus
d. die Lehrerin und ………. Bluse
e. der Mann und ………. Auto
f. die Kinder und ………. Äpfel
g. der Brief und………. Text
h. Peter und Maria und ………. Heft
2. Přídavná jména převeď do 2. stupně:
a. alt …………..
b. klein ………..
c. sauber ………
d. lang …………
e. teuer ………..
f. eng …………
g. fleßig ………
h. neu …………
i. gut …………
j. kurz ………..
k. billig……….
l. hoch ……….
3. Škrtni, které spojení nepatří do řady:
a. ich male– er malst – wir malt – sie malen
b. er musst – ich muss – wir müssen – ihr müsst
c. wir fahren – ich fahre – du fahrst – er fährt
d. du bist – wir sind – sie seid – er ist
e. wir haben – ihr habt – er hat – du habst
Integrovaná střední škola, Slaný
4. Doplň člen určitý:
aus… Buch
mit … Bruder
durch… Haus
ohne… Handy
für… Lehrerin
zu… Frühstück
von… Freund
nach… Arbeit
gegen… Mann
um…Stunde
5. Doplň vhodnou předložku:
a. … Donnerstag
b. … Frühling
c. … fünf Uhr
d. … Juni
e. … Herbst
f. … der Nacht
g. … Wochenende
h. …. Mittwoch
i. … August
6. Ze slovíček sestav věty:
a. KEINE – HABE – ZEIT – ICH.
………………………………………………………………………………
b. MONTAG – PETER – PARTY – MACHT – AM – EINE.
………………………………………………………………………………
c. NIMMT – MILCH – KAFFEE – MIT – EINEN – ER.
………………………………………………………………………………
d. SIE – GERN – SUPPE – KOCHEN?
………………………………………………………………………………
e. MÜSSEN – ÄPFEL – NOCH – KAUFEN – SIE.
………………………………………………………………………………
f. SALAT – SIND – TOMATEN – IM – UND – KAROTTE.
………………………………………………………………………………
g. FRÜHSTÜCK – DIE – ESSEN – KINDER – MIT – MARMELADE –
BROT - ZUM.
………………………………………………………………………………
Integrovaná střední škola, Slaný
Test - řešení
jméno: ………
7. Doplň vhodné přivlastňovací zájmeno:
a. ich und MEINE Freundin
b. wir und UNSER/UNSERE Schüler
c. er und SEIN Haus
d. die Lehrerin und IHRE Bluse
e. der Mann und SEIN Auto
f. die Kinder und IHRE Äpfel
g. der Brief und SEIN Text
h. Peter und Maria und IHR Heft
8. Přídavná jména převeď do 2. stupně:
a. alt - ÄLTER
b. klein - KLEINER
c. sauber - SAUBERER
d. lang - LÄNGER
e. teuer - TEURER
f. eng - ENGER
g. fleßig - FLEIßIGER
h. neu - NEUER
i. gut - BESSER
j. kurz - KÜRZER
k. billig - BILLIGER
l. hoch - HÖHER
9. Škrtni, které spojení nepatří do řady:
a. ich male– er malst – wir malt – sie malen
b. er musst – ich muss – wir müssen – ihr müsst
c. wir fahren – ich fahre – du fahrst – er fährt
d. du bist – wir sind – sie seid – er ist
e. wir haben – ihr habt – er hat – du habst
Integrovaná střední škola, Slaný
10. Doplň člen určitý:
aus DEM Buch
mit DEM Bruder
durch DAS Haus
ohne DAS Handy
für DIE Lehrerin
zu DEM Frühstück
von DEM Freund
nach DER Arbeit
gegen DEN Mann
um DIE Stunde
11. Doplň vhodnou předložku:
a. AM Donnerstag
b. IM Frühling
c. UM fünf Uhr
d. IM Juni
e. IM Herbst
f. IN der Nacht
g. AM Wochenende
h. AM Mittwoch
i. IM August
12. Ze slovíček sestav věty:
a. KEINE – HABE – ZEIT – ICH. - ICH HABE KEINE ZEIT.
b. MONTAG – PETER – PARTY – MACHT – AM – EINE. - AM
MONTAG MACHT PETER EINE PARTY. (PETER MACHT AM
MONTAG EINE PARTY.)
c. NIMMT – MILCH – KAFFEE – MIT – EINEN – ER. - ER NIMMT
EINEN KAFFEE MIT MILCH.
d. SIE – GERN – SUPPE – KOCHEN? - KOCHEN SIE GERN SUPPE?
e. MÜSSEN – ÄPFEL – NOCH – KAUFEN – SIE. -SIE MÜSSEN NOCH
ÄPFEL KAUFEN.
f. SALAT – SIND – TOMATEN – IM – UND – KAROTTE. - IM SALAT
SIND TOMATEN UND KAROTTE.
g. FRÜHSTÜCK – DIE – ESSEN – KINDER – MIT – MARMELADE –
BROT - ZUM. – DIE KINDER ESSEN ZUM FRÜHSTÜCK BROT MIT
MARMELADE.
Integrovaná střední škola, Slaný

Podobné dokumenty

THEMA – Im Geschäft - Integrovaná střední škola Slaný

THEMA – Im Geschäft - Integrovaná střední škola Slaný Cvičení slouží k procvičování slovní zásoby na téma obchody. Materiál lze žákům rozeslat elektronicky, anebo elektronicky použít ve výuce.

Více