Schwanog NEWS 2/13 (approx. 1,9 MB)

Komentáře

Transkript

Schwanog NEWS 2/13 (approx. 1,9 MB)
Schwanog · Niedereschacher Str. 36 · D-78052 VS-Obereschach
news
Na úvod:
Obsah:
Nový milník ve vývoji podniku:
S plusem u stability a variability:
Založení Schwanog (Shanghai)
Co. Ltd...
Systém WEP nyní také s
rybinovým držákem...
Strana 2
Strana 3
Den dialogu s francouzskými
zákazníky v Obereschach:
Top zákazníci z Francie navštívili
Schwanog v Obereschach...
Strana 4
Zhotovování rádiusů se Schwanogem. Uspora času oproti frézování až o 80 %:
Obrábění oblouků se Schwanog PWP-Multikant!
Vícebokým příklepovým obráběním lze vytvořit nejenom plochy, ale také oblouky. Protože oproti frézování
Je důležité vědět:
není třeba zastavení vřetene, vede víceboké příklepové
obrábění s firmou Schwanog k enormní úspoře času a k
výraznému snížení nákladů na obráběný kus.
Velikost oblouků závisí hlavně na průměru kruhu
u obrábění.
Jak to jde?
P
roto musí být pro každý případ použití tento
Obráběný kus a nástroj se točí a potřebují stejný
průměr konstruktivně zkontrolován a přizpůsoben.
předpoklad jako při vícebokém příklepovém obrábění:
Tomu odpovídající aparát nebo vřeteno nástroje
synchronně běžící s hlavním vřetenem.
Lze vyrobit oblouky o poloměru od 7,5 mm do
20 mm, když toto dovolí uchycení nástroje a
Směr otáčení nástroje a břit nástroje se nyní vůči
průměr kruhu u obrábění.
vícebokému příklepovému obrábění točí kolem, aby díl a
Co se týká obrábění dvou oblouků odsazených
břit běžely ve stejném směru. Břit předstihne díl ovlivněn
vyšší obvodovou rychlostí nástroje a na soustruženém
dílu se obrobí oblouk.
Výhody:
-Ú
spora času oproti frézování až o 80 %.
-N
avíc zvýšení efektivity, protože není třeba zastavení
vřetene.
-V
ysoká bezpečnost procesu s příklepovými noži
Schwanog PWP-Multikant.
02
13
o 180˚, lze také vyrobit oblouky s podstatně
většími poloměry, protože lze změnit poměr
převodu mezi vřetenem nástroje a hlavním
vřetenem z 1:1 na 2:1.
Vážení obchodní partneři,
s denními výkyvy se i přes určité škarohlídství obchodní
klima potěšitelně dobře osvědčilo. Cykly v automobilovém
průmyslu jsou stále kratší a vyžadují v konsekvenci všech
účastníků na trhu ještě větší rychlost, pohyblivost a
schopnost jednat propojeně.
Pro naši firmu jsme nastavili výhybky dalšími investicemi do
rychlosti procesů a robotické technologie a další průběh
roku vidíme velmi pozitivně. Milníkem v historii naší firmy je
jistě založení Schwanog (Shanghai) Co. Ltd., se kterou
můžeme v budoucnosti ještě úspěšněji zpřístupnit čínský
trh.
Vaši zvláštní pozornost bychom chtěli obrátit na obě
technická témata tohoto vydání: Obrábění oblouků s
příklepovým nožem Schwanog PWP-Multikant a systém
WEP s rybinovým držákem. Vždy přístupni zákaznickým
akcím a návštěvám v našem závodě jsme s velkou radostí
mohli v dubnu pozdravit skupinu top zákazníků z Francie.
Z iniciativy Dominique Rossetto jsme měli příležitost přiblížit
také francouzským zákazníkům náš technologický standard
a průběhy procesů v závodě.
A konec konců v prvním kvartálu byl zvláštní důvod k
oslavám. Mému otci a zakladateli firmy Schwanog bylo
80 let a samozřejmě jsme si nenechali ujít příležitost pro
zvláštní návštěvu Siegfrieda. Krátké ohlédnutí k tomu
naleznete na straně 2.
Nakonec přeji Vám a nám všem nadále pozitivní průběh
obchodu. Těšíme se na spolupráci a setkání s Vámi!
Váš Clemens Güntert
Nový milník ve vývoji podniku:
Založení Schwanog (Shanghai) Co. Ltd.!
Naše firma se rozrůstá také v mezinárodním měřítku a my se zaměřujeme v
Gökay Dumlupinar se jmenuje vedoucí nové pobočky Schwanog (Shanghai) Co. Ltd.,
naší globální strategii na rostoucí trhy s velkými potenciály do budoucnosti jako
který chce s hrdostí a nadšením vybudovat výrazné zastoupení firmy Schwanog na
například v Číně. Před několika lety jsme v Číně zpracovávání trhu nejdříve začali s
čínském trhu. Narozen roku 1978 ve městě Marbach am Neckar, přináší pan Dumlupinar
odbytovou kanceláří a postupně jsme si mohli získávat nové zákazníky.
nejlepší předpoklady pro tuto náročnou úlohu.
Přesně k „Čínskému novému roku hada“ s velkou radostí slavíme nový milník ve vývoji
Po zakončení studia jako diplomovaný hospodářský sinolog (FH), na vysoké škole HWTG
našeho podniku - otevření vlastní dceřiné společnosti Schwanog (Shanghai) Co. Ltd. Se
Konstanz, složil také úspěšně dvojí kvalifikaci v mezinárodním národohospodářství a v
založením společnosti jsme schopni ještě lépe reagovat na přání našich zákazníků a ta
čínském jazyce. K tomu ještě studoval pan Dumlupinar také čínštinu jako cizí jazyk na
plnit také logisticky rychleji a efektivněji. S naším systémovým řešením otevíráme čínským
University of International Business and Economics (UIBE) v Beijing, VR Čína.
zákazníkům cestu k výrazné úspoře nákladů a ke zvýšení efektivity. Tímto krokem
sledujeme také cíl vybudovat naši pozici jako specialista pro systémy profilových nástrojů
Své profesní zkušenosti nasbíral Gökay Dumlupinar v Shanghai a Taipeh jako produkt
s výměnnými destičkami.
manager a vedoucí oddělení s náhradními díly pro automobily v obchodě Aftermarket v
Německu, Kanadě a Číně.
Jeho koníčky je fotografování a jako kompenzace thajský box Muai Thai.
Přejeme panu Dumlupinarovi hodně štěstí a s
podporou celého týmu Schwanog hodně úspěchů
v jeho nové úloze.
Adresa naší nové společnosti:
Schwanog (Shanghai) Co., Ltd. · No. 88 Ke Yuan Road
Room 757B, Tower 3, German Centre · 201203 Shanghai
Tel 021-2898-6210 · Fax 021 28986012
E-Mail: [email protected] · www.schwanog.com
Kulaté narozeniny při nejlepším zdraví:
Zakladatel podniku Siegfried Güntert slaví své 80. narozeniny!
80-desátiny Siegfrieda Günterta – to si nenechali ujít dlouholetí spolupracovníci
a společníci v podnikání zakladatele firmy Siegfrieda Günterta, aby mu řádně
pogratulovali.
Z původně plánované oslavy v malém kruhu se vyvinul téměř celý týden oslav,
ze kterých se stejnou měrou radoval jubilant i hosté.
Za doprovodu stavovské dechovky mašírovali spolupracovníci Schwanogu před dům
Siegfrieda Günterta a dostaveníčkem mu vyjádřili své sympatie a úctu. Přitom tekla
nejenom tu a tam slza radosti, ale také spousta chlazeného piva.
Redakce gratuluje jménem všech spolupracovníků ještě jednou velmi srdečně
k 80. narozeninám!
Siegfried Güntert se svou paní Brigitte (vlevo) a svou sestrou Brunhilde (vpravo)
-2-
S plusem u stability a variability:
Systém WEP nyní k dispozici také s rybinovým držákem!
3-břitá destička WEP se zpravidla používá u
obdélníkových nebo čtvercových držáků Schwanog.
Když je ale u vícevřetenových soustružnických
automatů také možnost upnutí držáku AWN, přináší to
znatelný nárůst stability, který často může být v
mezních oblastech rozhodující pro kvalitu povrchu a
trvanlivost.
Na četná přání našich zákazníků jsme proto systém WEP
vybavili možností volby takzvaného rybinového držáku v
normě AWN. Protože oba faktory dnes hrají rozhodující roli,
měli byste tuto novou nabídku pro Vaši výrobu vzít blíže v
úvahu.
Protože držák AWN nemusí být profilován, je univerzálně
použitelný pro různé profily destiček, pokud se
nezmění velikost destiček. Kromě toho jsou možné také
kombinované nástroje pro usazení dvou destiček.
Ohledně dalších informací nám jednoduše zavolejte.
Výhody:
Větší stabilita díky držáku AWN
Podle použití vyšší trvanlivost a kvalita povrchu
Univerzálně použitelný pro různé profily destiček
Posily pro ještě větší výkonnost:
Kapacity konstrukčního týmu rozšířeny!
Rychlost vítězí - a proto jsme náš konstrukční tým
Kienzler rád jezdí na kole, v zimě na snowboardu a je
Schlenker 3-letou profesní zkušenost, která jí nyní přijde vhod
posílili o tři další kompetentní spolupracovnice a
aktivním členem místního mládežnického spolku Brigach.
v její nové úloze. Snowboardování? Ne, nejmilejším koníčkem
spolupracovníka.
Claudie Schlenker je jízda na koni, při které nachází naprosté
Claudia Schlenker
odreagování od pracovního dne.
Tím jsme schopni ještě rychleji konstruovat individuální
Třetím nově příchozím v týmu je Claudia Schlenker, která
řešení nástrojů specifická pro zákazníka a tím urychlit celý
úspěšně zakončila 3-leté vzdělávání na technickou kresličku.
Přejeme všem třem hodně úspěchů a těšíme se na
proces.
Před svým přechodem k firmě Schwanog získala Claudia
spolupráci!
Stefanie Fichter
Stefanii Fichter je 24 let a s úspěchem zakončila od základu
solidní vzdělávání na mechaničku obráběcích strojů. Po svém
vzdělání pracovala 1 ½ roku na dlouhotočných
soustružnických strojích Star a zajistila si tak dobré
praktické znalosti. A přesně to mohla Stefanie Fichter také
dobře použít při svém dalším vzdělávání na státně
přezkoušenou techničku s odborným zaměřením na
strojírenství. Svým krokem do konstrukčního týmu Schwanog
může nyní Stefanie Fichter své znalosti náležitě uplatnit při
řešení nástrojů specifických pro zákazníka. A v jejím volném
čase? To při troše štěstí najdete Stefanie Fichter na snowboardování, turistice nebo ježdění na inline bruslích.
Andreas Kienzler
Také Andreasu Kienzlerovi je 24 let a nejdříve absolvoval
vzdělávání na průmyslového mechanika. Po ukončení svého
vzdělání byl činný v předmontáži a konečné montáži odvalovacích frézovacích strojů. Jako Stefanie Fichter také Andreas
Kienzler s úspěchem dokončil další 2-leté vzdělávání na
státně přezkoušeného technika. A kdo přes den v kanceláři
konstruuje, toho to ve volném čase žene ven: Andreas
Zleva doprava: Stefanie Fichter, Andreas Kienzler a Claudia Schlenker
-3-
Top zákazníci z Francie navštívili Schwanog v Obereschach!
v obci Rogna v Jura. Po svém vzdělávání na mechanika a
zakončení profesní maturitou pracoval pan Treuillet nejdříve
jako brusič pro výrobce nástrojů.
Ve stejném podniku nasbíral také první zkušenosti v
oddělení after aales a jako technický prodejce. Činnost
v zákaznické službě a přímý kontakt se zákazníky nadchly
pana Treuilleta a tak následovaly činnosti v zákaznické
službě pro další výrobce nástrojů.
Od 24.09.2012 se pan Treuillet se svou úlohou u firmy
Schwanog zaměřil na dlouhodobou perspektivu a je již
dnes skutečným přínosem pro tým Schwanog Sàrl. Jeho
koníčky se dobře hodí do přírody: Fotbal, lyžování a snowboardování, plavání, ježdění na kole, lezení a motokros jsou
Dominique Rossetto zval a celá řada top zákazníků a
otázky a záležitosti z každodenního obchodu. Po obědě s
zájemců z Francie využila šanci poznat zblízka hlavní
regionálním specialitami se potom jelo v brzkém odpoledni
závod Schwanog v Obereschach.
zpět do Francie. Dominique Rossetto získal za svoji cestu
jeho vášní.
od účastníků tolik uznání, že jsou již pevně naplánovány
Autobusem se dne 11. dubna jelo z firmy Schwanog Sàrl
další akce v dalším roce. Schwanog Sàrl v uplynulém roce
v Thyez do Villingen-Schwenningen do hotelu, kde
zvládl v ne jednoduchém tržním prostředí se udržet velmi
Dominique Rossetto se svými zákazníky příjemně zakončili
silně a stabilně a intenzivněji získat pro spolupráci také nové
den příjezdu. Následující den všechny hosty pozdravil
zákazníky. Akce tohoto druhu, tak říká Dominique Rossetto,
šéf Schwanogu Clemens Güntert a v krátké prezentaci
nám pomáhají přiblížit zákazníkům a zájemcům naši techno-
nejdříve vysvětlil historii a vývoj firmy Schwanog. Potom
logickou kompetentnost a schopnost procesního řešení pro
začala prohlídka firmy, při které byla kromě správy a
individuální řešení nástrojů.
vedení, konstrukce a odbytu středem zájmu především
výroba a logistika. Francouzské zákazníky fascinovala
Posily v technickém odbytu.
obzvláště vysoká technologická úroveň s novým
managementem robotických buněk v erodovacím centru.
Aby se potenciál nových zákazníků ještě cíleněji zpřístupnil,
mohl být s Gianni Treuillet získán nový, kvalifikovaný
Průběhy procesů byly podrobně vysvětleny a každý
spolupracovník pro technické poradenství. Panu Treuilletovi je
návštěvník mohl prokonzultovat své zcela individuální
35 let a bydlí se svou životní partnerkou a společnou dcerou
Schwanog veletrhy 2013:
Ohlédnutí zpět a výhled!
Také v tomto roce se prezentujeme na důležitých mezinárodních veletrzích.
S úspěchem se náš veletržní tým již vrátil z Turning Days ve Villingen-Schwenningen,
z PMTS v Columbus, Ohio a z CIMT v Beijing.
EMO 2013
Hannover
16. – 21. září 2013
Při četných veletržních kontaktech bylo naprosto zřetelné, jak enormní je potenciál
hala 5, stánek A40
pro naše řešení nástrojů. Vždy naši zákazníci hledají cesty, jak snížit náklady a zvýšit
produktivitu. A to jsou u Schwanogu na správné adrese.
Turning Days
PMTS
Schwanog · Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36 · D-78052 VS-Obereschach
Tel. +49 (0) 77 21 / 94 89-0 · Fax +49 (0) 77 21 / 94 89-99
www.schwanog.com · [email protected]
CIMT
Dipl.-Ing. Ludvík Sochor
technický poradce a prodej · Palackého 289
CZ - 682 01 Vyškov
Telefon: 00420 517 351 740 · Fax: 00420 517 351 740
Mobil: 00420 739 257 060
[email protected] · www.schwanog.com
vma-werbeagentur.de
Den dialogu v Obereschach:

Podobné dokumenty

Schwanog NEWS 1/14 (ca. 1,4 MB)

Schwanog NEWS 1/14 (ca. 1,4 MB) základy, jako jsou druhy výkresů, pravidla pro stanovení rozměrů, pohledy, řezy, a vedl až ke zprostředkování znalostí v oblasti tolerance tvaru a polohy a dat povrchu. Že přitom účastníkům pořádně...

Více

Prospekt technologie obrábění Tvarové vrtání

Prospekt technologie obrábění Tvarové vrtání systému PWP nabízí systém PWP-D  –  tento díky širším výměnným destičkám umožňuje vrtat průměry až do 28 mm.

Více

zde - Technický týdeník

zde - Technický týdeník tepelném smršťování odpařují chladi­ cí kapaliny, její zbytky ulpívají v upína­ cím průměru a kromě nákladné a ener­ geticky náročné smršťovací jednotky musí být občas nainstalován i odsávací systé...

Více

Schwanog NEWS 4/15 (ca. 1,9 MB)

Schwanog NEWS 4/15 (ca. 1,9 MB) všech potřebných parametrů na impozantní úrovni. Všechny certifikace, jako ISO, FDA, CE a QM zdůrazňují vysoké nároky na kvalitu, které podnik, středem jehož filozofie je zákazník, klade na své výr...

Více

Spotřebitelské a marketingové soutěže

Spotřebitelské a marketingové soutěže Na základně inzerce v médiích (TV, tisk, web a wap portál, terminály), kde jsou prezentovány fotografie či videa žen a mužů, kteří se chtějí seznámit v SMS seznamce, respektive fotky lidí, se který...

Více

Schwanog NEWS 2/09

Schwanog NEWS 2/09 výrobní časy a zvýšila tak výrazně svou produktivitu. Na PMTS-Show v Kolumbii/Ohio, USA a na MEDTEC v Besançon, Francie, jsme mohli úspěšně prezentovat naše řešení a rovněž navázat další důležité k...

Více

w w w .pcm .ch - PM

w w w .pcm .ch - PM GSE-306-DE011 Radial / Radial / Radial / Radiale Pince / Spannzange / Collet / Pinza

Více