FF-7 (T7CP) 2,4 GHz

Komentáře

Transkript

FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
Návod k
obsluze
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana
11.
Funkce MOTO-Advance menu . . . . . . . . . . . . . .26
11.1 Programovatelné mixy 1-3 (V-MIX1-3) . . . . . . . . . .26
11.2 Mix křidélka - vztlakové klapky (FLAPRN) . . . . . . .27
11.3 Nastavení dráhy vztlakových klapek (FLA-TRM) . .28
11.4 Brzdící klapky (BREMSKL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
11.5 Výškovka->vztlakové klapky (HOE->FLP) . . . . . . .29
11.6 Vztlakové klapky ->výškovka (FLP->HOE) . . . . . . .29
11.7 V-mix (V-LEITW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
11.8 Delta-mix (DELTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
11.9 Ailvator (QUE->HOE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
11.10 Kombi-mix křidélka -směrovka (QUE->SEI) . . . . . .31
11.11 Předvolba výkrutu (SNAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
12.
Programování vrtulníků (HELI) . . . . . . . . . . . . . .32
12.1 Struktura HELI-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
12.2 Základní displej HELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
13.
Funkce HELI-Basic menu . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
13.1 Funkce ukládání modelů (MODELL) . . . . . . . . . . .33
• Volba modelu (MODELL AUSW) . . . . . . . . . . . . .33
• Kopírování paměti modelu (MODELL COPY) . . .33
• Název modelu (MODELL NAME) . . . . . . . . . . . .34
13.2 Dual Rate / exponenciální funkce (D/R, EXP) . . . .34
13.3 Nastavení dráhy serva (ENDPUNKT) . . . . . . . . . . .36
13.4 Nastavení nulové polohy serva (SE-MITTE) . . . . . .36
13.5 Revers serv (UMPOLUNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
13.6 Nastavení trimů (TRIMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
• Reset paměti trimu (LOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
• Rozsah nastavení trimu (KA1 bis KA4) . . . . . . . .37
13.7 Vypnutí motoru (MOT-AUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
13.8 Nastavení dráhy cykliky (TAUMEL) . . . . . . . . . . . . .38
13.9 Nastavení Fail-Safe (FAIL SAFE) . . . . . . . . . . . . . .39
13.10 Nastavení parametrů (PARAM) . . . . . . . . . . . . . . . .39
• Reset paměti modelů (RESET) . . . . . . . . . . . . . .39
• Typ modelu (Typ mixu cykliky) (TYPE) . . . . . . . . .39
• Popis mixu cykliky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Volba ovladače kanál 5 und 7 (SCH-K5/7) . . . . .40
13.11 Křivka plynu Normal (GAS-KU-N) . . . . . . . . . . . . .41
13.12 Křivka Pitch Normal (PITCH-KU-N) . . . . . . . . . . . .41
13.13 Mix Pitch-vyrovnávací rotor (HECK-MIX) . . . . .42/46
13.14 Stopky (STOPUHR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
14.
Funkce HELI-Advance menu . . . . . . . . . . . . . . . .44
14.1 Křivky plynu (GASKURVE) N-1-2 . . . . . . . . . . .44/45
14.2 Křivky Pitch (PITKURVE) N-1-2 . . . . . . . . . . . . . . .45
14.3 Mix Pitch-vyrovnávací rotorr (HECK-MIX) . . . . . . .46
14.4 Gyro (KRSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
14.5 Visení plyn (GAS-HOV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
14.6 Visení Pitch (PIT-HOV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
14.7 Autorotace (AUTOROT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
14.8 Úprava trimů (OFFSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
14.9 Nastavení počtu otáček (Governor) . . . . . . . . . . . . 48
14.10 Mix cykliky (SWASH -> THR) . . . . . . . . . . . . . . . . 49
14.11 Programovatelný V-mix 1-3 (V-MIX 1-3) . . . . . . . .49
15.
Tipy k instalaci přijímače . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
15.1 Přijímačová anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
15.2 Vypínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
15.3 Servokabel / toroidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
15.4 Instalace serv / dráhy serv / páky serv . . . . . . . . .51
15.5 Instalace táhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
16.
Záruční podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
17.
Zákonná ustanovení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
18.
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
19.
Všeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
20.
Doporučené příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
21.
Servisní adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
22.
Likvidace výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
OBSAH
Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.
Obsah setu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1
Doporučené příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.
Všeobecný popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.1
Vysílač FF7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.2
Přijímač R617 FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
3.
Technická data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
3.1
Vysílač FF7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
3.2
Přijímač R617FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4.
Vysílač FF7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.1
Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.2
Zabudování/výměna vysílačových aku . . . . . . . . . .6
4.3
Nabíjení aku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4.4
Ukazatel napětí vysílačových aku . . . . . . . . . . . . . .8
4.5
Provozní doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.6
Odejmutí zadního krytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.7
Nastavení ovládacích kniplů . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.8
Přestavba plynu napravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5.0
Předvolby vysílače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5.1
Mód ovládacích kniplů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5.2
Směr účinku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.3
Asymetrické trimování plynu . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.4
Volba jazyka softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.0
Zapojení serv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
7.0
Pokyny pro provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7.1
Pořadí zapínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7.2
Výboje statické elektřiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7.3
Elektromotory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7.4
Kontrola nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
8.
Uvedení vysílače do provozu . . . . . . . . . . . . . . .11
8.1
Displej a klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
8.2
Digitální trimování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
8.3
Rozložení ovladačů a přepínačů . . . . . . . . . . . . . .12
8.4
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
8.5
Programovací postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
8.6
Zapojení přijímače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.
Programování modelů letadel (MOTO) . . . . . . . .15
9.1
Struktura MOTO-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
9.2
Základní displej MOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
10.
Funkce MOTO-Basic menu . . . . . . . . . . . . . . . . .16
10.1 Funkce ukládání modelů (MODELL) . . . . . . . . . . .16
• Volba modelu (MODELL AUSW) . . . . . . . . . . . . .16
• Kopírování paměti modelu (MODELL COPY) . . .16
• Název modelu (MODELL NAME) . . . . . . . . . . . . .17
10.2 Dual Rate / exponenciální funkce (D/R, EXP) . . . .17
10.3 Nastavení dráhy serva (ENDPUNKT) . . . . . . . . . . .19
10.4 Nastavení nulové polohy serva (SE-MITTE) . . . . . .19
10.5 Revers serv (UMPOLUNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
10.6 Nastavení trimů (TRIMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Reset paměti trimu (LOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Rozsah nastavení trimu (KA1 až KA4) . . . . . . . . .20
10.7 Vypnutí motoru (MOT-AUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
10.8 Nastavení Fail-Safe (FAIL SAFE) . . . . . . . . . . . . . .21
10.9 Nastavení parametrů (PARAM) . . . . . . . . . . . . . . . .22
• Reset paměti modelů (RESET) . . . . . . . . . . . . . .22
• Typ modelu (TYPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
• Volba ovladače kanál 5 a 7 (SCH-K5/7) . . . . . . .22
10.10 Stopky (STOPUHR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
10.11 Režim učitel/žák (TRAINER) . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
10.12 DSC-provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
10.13 Provoz na leteckém simulátoru . . . . . . . . . . . . . . .24
10.14 Přehled kabelů U/Ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
BĚŽNÉ KONTROLY PŘED STARTEM
DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!
Dodržujte bezpečnostní pokyny! Před prvním uvedením
do provozu si důkladně přečtěte Návod k obsluze, zvláště
pak naše bezpečnostní upozornění. Pokud s řízením
modelů letadel nebo vrtulníků začínáte, doporučujeme
Vám obrátit se na nějakého zkušeného modeláře. Toto
dálkové ovládání je určeno a povoleno výhradně k řízení
dálkově ovládaných modelů. Robbe Modellsport nepřebírá
žádnou odpovědnost v případě jiného použití.
Pokud je na letišti více pilotů, ujistěte se, že je Váš kanál
volný dříve než zapente vysílač.
• dbejte na správné upevnění antény a nezapomeňte ji úplně
vytáhnout
• zapněte vysílač
• dříve než zapnete přijímač se ujistěte o tom, že je ovladač
plynu na vysílači v nulové poloze
• zapínejte vždy nejdříve vysílač a potom přijímač • při vypínání je pořadí opačné, nejdříve vypněte přijímač, poté vysílač
• po zapnutí vysílače a přijímače zkontrolujte prvně LED
diody, jestli je přijímač opravdu napojený na vysílač, jinak
žádné funkce • před startem proveďte test dosahu
• zvolili jste správný typ paměti modelu?
• proveďte zkoušku funkcí, přezkoušejte smysl otáčení serv a
výchylky na modelu
• jsou funkce mixů a přepínačů správně nastaveny?
• jsou baterie dostatečně nabité?
•
pokud máte jakékoli pochybnosti, nikdy s modelem
nestartujte!!!! Mohli byste ohrozit sebe i ostatní.
Bezpečnostní pokyny
Dálkově řízené modely nejsou hračky v běžném slova smyslu
a nesmějí být ovládány dětmi mladšími 14 let bez dozoru dospělých Jejich stavba i provoz vyžadují určité technické znalosti, manuální zručnost a zodpovědné chování. Chyby nebo
nedbalosti během stavby nebo létání mohou vést k vážným
škodám nebo i úrazům.
Výrobce ani prodejci nemohou v žádném případě převzít zodpovědnost za chyby vzniklé při stavbě nebo provozování
modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňujeme a
vylučujeme jakékoli záruky.
PROVOZ MODELU
• Nikdy nepřelétávejte nad přihlížejícími nebo ostatními piloty.
• Nikdy nelétejte v blízkosti drátů vysokého napětí nebo obytných oblastí.
• Neohrožujte lidi ani zvířata.
• Nelétejte s modelem na veřejných komunikacích, ulicích
apod..
Technické chyby elektronického i mechanického rázu mohou
vést např. k nechtěnému spuštění motoru, kdy může dojít k
uvolnění dílů a jejich odlétnutí. Ke stejným důsledkům může
vést i provoz přijímače bez zapnutého vysílače. Může tak dojít
k vážných úrazům. Všechny díly motoru, které se točí, představují neustálé nebezpečí.
Za bouřky nesmí být dálkové ovládání v provozu.
Proto se vyhýbejte jakémukoli kontaktu s těmito díly. Nikdy se
nezdržujte v nebezpečné blízkosti vrtulí nebo rotujících části
elektromotorů s připojenými bateriemi. Dávejte pozor také na
to, aby se s těmito díly nedostaly do kontaktu jakékoli jiné
předměty.
Během řízení a startu modelu musí být anténa úplně vytažena
a neměla by směřovat na model. V tomto směru má vysílač
nejmenší vysílání. Nejlepší je, když anténa míří na model ze
strany. Při současném provozu více RC aparatur by měli stát
piloti, eventuelně jezdci, ve volné skupině. Opodál stojící piloti
mohou ohrožovat svůj model i modely ostatních.
Chraňte aparaturu před prachem, nečistotami a vlhkem. Nikdy
nevystavujte horku, chladu a vibracím. RC soupravu lze provozovat jen v teplotním rozsahu -15° až + 55°.
POJIŠTĚNÍ
Upoutané modely stejně jako i větroně bez pohonu jsou větši
nou pojištěny v rámci soukromého pojištění. Pro motorové
modely je nutné dodatečné připojištění nebo rozšíření pojistky.
Ujistěte se, že jste uzavřeli pojištění, kterým jste dostatečně
krytí.
K nabíjení používejte jen doporučené nabíječe a články nabíjejte vždy jen udávanou dobu. Dbejte pokynů výrobců baterií
Přebíjení nebo chybné nabíjení může vést i k explozi článků.
Dbejte také na správnou polaritu.
Vyvarujte se nárazům a nikdy nepokládejte na vysílač těžké
předměty. Překontrolujte i obal vysílače a kabeláž. Vysílače
poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by se už
neměly používat. Buď je nechejte přezkoušet v robbe servisu
nebo si opatřete nové.
Vyloučení záruky
Za dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obsluze,
jako i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení RC
komponentů nemůže robbe-Modellsport přebírat záruku.
Pádem nebo vlhkem může dojít ke skrytým poškozením, která
mohou vést k výpadkům funkcí po krátkodobém provozu. Pro
vysílač lze používat jen námi doporučené komponenty a příslušenství.
K zabudování funkčních modulů je zapotřebí nářadí. Dbejte
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Používejte vždy
originální robbe-Futaba konektory a krystaly. Na vysílači nesmějí být prováděny žádné úpravy (porušení záručních podmínek). Pokud je na letišti více modelářů, ujistěte se dříve než
zapnete vysílač, že není Váš kanál obsazen.
Potud tedy firma Robbe nepřebírá v žádném případě
odpovědnost za ztráty, škody a náklady, které souvisí jakýmkoli
způsobem s chybnou obsluhou a provozem.
Pokud to zákon připouští, omezuje se závazek firmy robbe
Modellposrt k plnění náhrady škody, stejně tak ze zákona, na
hodnotu faktury za množství zboží firmy robbe Modellsport,
které se bezprostředně podílelo na poškozující události. Toto
neplatí, pokud firma robbe Modellsport podle závazných
zákonných předpisů ručí neomezeně, z důvodu záměru nebo
hrubé nedbalosti.
3
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
1.
č. F 7029
OBSAH SETU
Aparatura FF7 je dodávána pod č. F 7029 v pásmu 2,4 GHz. Součástí setu je přijímač R617FS a vypínač.
1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
Doporučené příslušenství
vysílačové aku 8NiMH 2000 AA
č. 4547
přijíamčové aku 4 NiMh 2000 . . . . . . . . . . . . . . . .č. 4551
nabíjecí kabel vysílačových aku . . . . . . . . . . . . . .č. F1415
nabíjecí kabel přijímačových aku . . . . . . . . . . . . .č. F1416
závěsný popruh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .č. F1550
kabel učitel/žák na propojení 2 vysílačů FF7- . . .č. F1591
adaptér pro letecký simulátor . . . . . . . . . . . . . . . .č. 8239
DSC-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .č. F1593
Alu kufr “Aero” . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. F1556
Všeobecný popis
• Delta-mix s diferenciací
• 3 -bodový program. mix, s/bez trimování a přimixování offsetu
• 5-ti bodová křivka plynu, Normal, volba plynu 1 a 2
• 5-ti bodová Pitch křivka, Normal, volba plynu 1, 2 a autorotace
• trim plynu visení
• Pitch plynu visení
• autorotace s offsetem vyrovnávacího rotoru
• mix Pitch -> vyrovnávací rotor
• H1, H2, HR3, H3 (90 °), H3 (1:1:1, 140°), H4 mixování
cykliky
• nastavení dráhy cykliky
• menu pro nastavení citlivosti gyra
• nastavení Governor
• SWASH-THR mix
Aparatura FF7 je plně vybavený moderní výkonný počítačový
vysílač určený pro modely letadel a vrtulníků.
2.1
Vysílač FF7
Vysílač má všechny podstatné funkce, které pokročilejší mode
lář opravdu potřebuje.
Charakteristika vysílače:
• integrovaný systém učitel/žák
• zabudovaná zásuvka pro DSC-provoz
• 72 x 32 Dot-Matrix-LC-displej s velkými doty pro lepší čitelnost a přehlednost znázorněných dat a jednoduchou obsluhu
• ve vysílači je možno uložit parametry až pro 10 modelů
• každý model (paměťovou pozici) lze pojmenovat
• přesné digitální trimování nastavitelné v malých krocích, při
změně modelu není nutno ukládat hodnoty trimů
• nový integrovaný mix cykliky H3 (1:1:1) pro CCPM-ovládání
rotoru (140 °)
• dlouhá provozní doba díky akumulátorům 9,6V/2000 mAh
• přehledný digitální ukazatel stavu napětí aku
• bohatý software standardních funkcí a předprogramovaných
menu pro modely letadel a vrtulníků
• čítač provozních hodin
• Ailvator mix (mix křidélka-výškovka)
• stopky měří od nuly nebo odpočítávají
• změna řídící dráhy (D/R) pro 3 funkce kniplů
• exponenciální funkce pro všechny 4 funkce kniplů (Heli =3)
• nastavení dráhy serva - nulová poloha a - revers pro
všechny kanály
• trimování volnoběhu s reversem
• mix menu pro modely letadel a vrtulníků
• mix flaperonů s diferenciací
• V-mix
• flaperon (křidélka jako vztlakové/brzdící klapky)
4
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
2.2
Přijímač R 617 FS
R 617 FS je malý lehký 7 CH přijímač (SMD-technika. Díky
svému tvaru a praktickému zapojování serv na horní straně jej
lze použít i v malých modelech.
3.
TECHNICKÁ DATA
3.1
Vysílač FF7
Ovládací kanály / funkce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 14
Frekvenční pásma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4...2,4835 GHz
Frekvenční kanály: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Systém přenosu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FSK
Rozestup kanálů: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2048 kHz
Zdroj proudu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 V Akku
Odběr proudu: . . . . . . . . . . . . . . . . 180 mA (s VF modulem)
Rozměry: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 x 170 x 60 mm
Váha (včetně aku): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 875 g
3.2
Přijímač R 617 FS
Provozní napětí:
4,8-6 V(4-5 NC/NiMH)
Odběr proudu:
ca. 80 mA
Počet kanálů:
7
Rozestup kanálů:
2048 kHz
Frekvenční pásmo:
2,4...2,4835 GHz
Frekvenční kanály:
36
Systém přenosu:
FSK
Váha:
9g
Rozměry :
40 x 27 x 9 mm
Citlivost:
-95 dBi
Anténa:
-8 dBi
Délka antény:
ca. 10 cm
2-anténový Diversity System
systémový dosah :
zem - zem:
více než 2000 m (při výšce 1,5 m přijímače na dohled)
země - vzduch :
Více než 3000 m (na dohled)
5
č. F 7029
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
4.
4.1.
VYSÍLAČ FF7
OVLÁDACÍ PRVKY
č. F 7029
držák
anténa
Power ON / Alarm (LED)
očko pro závěsný popruh
ovladač ‘VR’ kanál 6
přepínač
přepínač ‘E’
přepínač ‘G’
přepínač ‘B’
přepínač ‘D’
přepínač ‘A’
ovladač
křidélka/směrovka
ovladač plyn/směrovkal
trim plynu-
trim výškovky-
trim směrovky
trim křidélek
hlavní vypínač
3-D-Hotkey
programovací tlačítka
displej
programovací tlačítka
Monitor LED
zásuvka učitel /
DSC-
zásuvka
nabíjení
označený bod
pro stisknutí při
otevírání krytu
akuboxu
akubox
4.2
INSTALACE / VÝMĚNA VYSÍLAČOVÝCH AKU
instalovat nebo vyměnit, otevřete akubox. Stiskněte na zadní
straně vysílače označené místo na krytu akuboxu a vysuňte za
pomocí mírného tlaku dolů ve směru šipky. Doporučené akupacky bez problémů vložíte do připraveného prostoru. Díky
systému zapojení je přepólování téměř vyloučeno, ale přesto
byste měli dbát na správnou polaritu.
Počítačové aparatury jako FF7 jsou velmi kvalitní elektronická
zařízení na vysoké úrovni. Proto musí být vybaveny odpovídajícími zdroji. Nedoporučujeme použití suchých článků, ani nabíjecích aku, které nejsou sletovány do akupacku, neboť při
vibracích může docházet k výpadkům proudu. Jako vysílačové
i pohonné články doporučujeme používat sletované akupacky.
Vysílačová aparatura FF7 je dodávána bez zdrojů. Na zadní
straně vysílače je umístěn akubox. Pokud chcete akumulátory
6
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
UN
IC
HA
RG
ER
6
otevřený
akubox
Při výměně akupacku netahejte přímo za kabel, když chcete
vyjmout konektor! Použijte odpovídající nářadí a konektor
opatrně vytáhněte.
DOPORUČENÉ NABÍJEČE
Pro normální nabíjení vysílačových a přijímačových aku doporučujeme Unicharger 6 (č. 8500) a nabíjecí kabely č. F 1415 a
F 1416. Nejdříve byste měli vždy zapojovat do nabíječe
banánky nabíjecích kabelů.
Jak již bylo uvedeno v
kapitole 4.2, doporučujeme pro vysílač 8
NiMH 2000 AA (č.
4547).
Přestože vestavěná ochranná dioda ve vysílači snižuje
škody, které mohou vzniknout přepólováním, měli byste
při zapojování dbát na správnou polaritu. Vysílač i přijímač
musí být během nabíjení bezpodmínečně vypnutý!!
Tento akupack se přesně vejde do připraveného akuboxu a
díky své kapacitě 2000 mAh zajistí 8 hodin provozu vysílače.
Po instalaci nového akupacku je nezbytné provést kontrolu
stavu nabití. Zapněte vysílač a zkontrolujte stav pomocí ukazatele stavu napětí (viz kap. 4.4). Pokud není akupack plně
nabitý, musí se dobít.
Pokud vysílač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme akupack
vyjmout.
4.3
Pokud chcete nabíjet vysílačové nebo přijímačové akumulátory
vyšším proudem než 1/10 kapacity, měli byste použít nabíječ
se systémem automatického odpojování Delta Peak, např.
robbe Power Infinity 3 č. 8429 nebo Power Peak Compact č.
8487.
Obzvláště při použití NiMH článků je automatické odpojení
jistější, neboť NiMH články jsou velmi citlivé na přebíjení. V
zásadě lze použít jakýkoli rychlonabíječ s automatickým odpojováním.
Při rychlonabíjení vysílačových akumulátorů by hodnota
nabíjecího proudu neměla přesáhnout 1A. Jinak dojde k
přetížení zásuvky pro nabíjení a interního vedení nabíjecího proudu.
Nabíjení akumulátorů
Předtím, než uvedete vysílačové baterie do provozu je nabíjejte 1/10 kapacity po dobu 24 hod. Po použití nebo delší době
nepoužívání by se měly všechny vysílačové baterie před každým použitím nabíjet 14 hod 1/10 kapacity (normální nabíjení),
bez ohledu na to, jak dlouho byly předtím používány. Tím se
vyrovná samovybíjení článků a akumulátory se zformátují.
Po delším skladování (např. po zimním období), by se měly
akumulátory několikrát vybít a nabít. Teprve po tomto zformátování dosáhnete plné kapacity a doby provozu článků.
Upozornění:
Vybíjení je nutno provést přímým napojením baterie na
nabíječ, neboť ochranná dioda proti zkratu nepovolí vybíjení přes zásuvku vysílače.
(Př. akumulátor 2000 mAh, normální nabíjecí proud = cca
200 mA)
NiMH články mají poměrně vysokou hodnotu samovybíjení, a
to cca 1,5% za den, takže jsou asi po 75 dnech vybité, aniž
byste je použili.
Doporučujeme použití nabíjecího kabelu č- F 1416, aby bylo
možno vysílačové aku připojit přímo na nabíječ.
NiCD i NiMH akumulátory se recyklují, recyklační poplatek je
již zahrnut v ceně článků. Akumulátory nevyhazujte do
běžného odpadu. Vadné nebo použité články vždy odevzdejte
na místech k tomu určených. Akumulátory jsou dále zpracovávány a předány k recyklaci.
Vysílačové akumulátory je možné nabíjet přímo ve vysílači,
aniž byste akupack museli vyjímat. Na pravé straně vysílače je
zásuvka pro nabíjení.
POZOR!
Nikdy nenabíjejte suché články!! Hrozí nebezpečí exploze!
7
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
4.4
4.7
UKAZATEL STAVU NAPĚTÍ VYSÍLAČOVÝCH AKU
č. F 7029
NASTAVENÍ DÉLKY OVLÁDACÍCH KNIPLŮ
Aktuální stav napětí vysílačových aku je zobrazován na základním
displeji. V uvedeném příkladu mají vysílačové aku napětí 10 V.
Nastavení délky
Délku kniplů lze plynule nastavit tak, aby byla optimálně
přizpůsobena pilotovu způsobu řízení (viz obrázek).
Jakmile klesne napětí na cca
8,5 V, budete na tuto skutečnost vysílačem opticky i
akusticky upozorněni. Zazní
signál a na displeji začne blikat zobrazená hodnota napětí.
• uvolněte díly A a B
• nastavte držák na požadovanou délku
• díl A zajistěte zpět s dílem B
4.5
díl A
PROVOZNÍ DOBA
Pokud ve vysílači použijete výkonné aku NiMH 2000 mAh AA
(č. 4547), má vysílač při plně nabitých akumulátorech k dispozici cca 8 hodin provozu. Toto ovšem neplatí pro přijímačové
akumulátory, zde je provozní doba velmi závislá na počtu připojených serv, lehkosti chodu ovládacích prvků, jako i četnosti
řídících pokynů. Servo v chodu odebírá něco mezi 150 - 600
mA, v klidu cca 5-8 mA.
Tvrdost pružiny
Na ovládacích kniplech je možno nastavit tvrdost pružiny dle
individuálních zvyklostí pilota. Odejměte zadní kryt vysílače.
Pomocí šroubováku nastavte pružinu pro každou ovládací
funkci. Otáčením ve směru hodinových ručiček provedete tužší
nastavení daného ovladače a naopak. Z obrázku je jasné
umístění nastavovacích šroubů. Je zde znázorněn pohled na
zadní stranu otevřeného vysílače s přiřazením ovladačů v
módu 2.
Když se servo dostane do nastavené polohy, jeho motor se
vypne a servo tak odebírá pouze "klidový proud". Toto platí, i
když je servo v neutrálu, koncové poloze nebo mezipoloze.
Proto dbejte na to, aby měla táhla lehký chod a servo nebylo
mechanicky omezováno.
4.6
díl B
Pokud se na vysílač díváte zezadu, je ovladač směrovky a výškovky na levé straně vysílače. Pravým ovladačem se řídí křidélka a plyn.
ODEJMUTÍ ZADNÍHO KRYTU VYSÍLAČE
Seitenruder
Höhenruder
Zadní strana vysílače je připevněna pomocí 4 šroubů s křížovou hlavou.
Otevření zadního krytu
• uvolněte konektor vysílačových aku a akupack vyjměte ven
• uvolněte upevňovací šrouby zadního krytu
• kryt vyjměte směrem dozadu
Stick
Stick
Vysvětlivky:
Seitenruder = směrovka, Höhenruder = výškovka
Querruder = křidélka
Uzavření zadního krytu
• opatrně nasaďte zadní kryt vysílače zpět
• připevněte kryt pomocí 4 šroubů
• instalujte zpět akumulátory do akuboxu, zapojte konektor a
akubox zavřete krytem
8
Querruder
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
4.8
č. F 7029
PŘESTAVBA PLYNU NA PRAVOU STRANU
5.0
NASTAVENÍ VYSÍLAČE
Sériově se vysílač dodává s plynem vlevo (mód 2). Toto nastavení je možno přizpůsobit individuálním zvyklostem pilota a
přehodit plyn na pravou stranu.
Postupujte následovně:
(údaje o směrech vpravo/vlevo = pohled zezadu)
1. Vyjměte vysílačové aku a uvolněte konektor.
2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte 4 upevňovací
šrouby zadního krytu.
3. Odejměte kryt směrem dozadu.
4. Uvolněte pružinu plynu na pravé straně a vyjměte ven.
5. Zabudujte pružinu plynu na levou stranu.
6. Vyjměte pomocí pinzety pružinu na levém svislém kolébkovém potenciometru neutrálu.
7. Na levé straně vyjměte páku neutrálu. Tím je změna funkce
realizována.
8. Nasaďte páku neutrálu do pravého kniplu. Pružinu nasaďte
pomocí pinzety. Pravá svislá funkce kniplu je tak přebudována na autoneutrál.
5.1
MÓD ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ
Vedle mechanické přestavby
funkce plynu nabízí vysílač
možnost přiřazení funkcí řídícím ovladačům.
Software vysílače má kromě nastaveného módu 2 ještě další 3
módy řídících ovladačů. Díky tomu můžete systém přizpůsobit
svým individuálním zvyklostem.
Přiřazení ovládacích funkcí na odpovídajících výstupech na
přijímači zůstává stejné, je tedy nutno určit, kterým ze 4
možných módů bude pilot model řídit.
Pokud chcete změnit mód vysílače, musíte během zapínání vysílače podržet současně stisknuté tlačítka ‘Mode’ a
’End’.
Na displeji se pak zobrazí aktuální mód ovladačů (ST-MODE).
Otočením 3-D tlačítka doprava nebo doleva můžete nastavit
požadovaný mód.
Při dalším zapnutí vysílače je pak již tento mód aktivován.
Díky možnosti přestavby funkce plynu má vysílač k dispozici 4
módy (viz kap. 5.1).
K dispozici jsou 4 módy přiřazení funkcí (mód 1...4)
MÓD 1:
H
G
S
Q
Q = křidélka
H = výškovka
G =plyn
S = směrovka
MÓD 2:
G
bod 4
Uvolněte pružinu plynu
bod 5
Zapudujte pružinu doleva.
křidélka vpravo
výškovka vlevo
plyn vpravo
směrovka vlevo
Q
křidélka vpravo
výškovka vpravo
plyn vlevo
směrovka vlevo
S
křidélka vlevo
výškovka vlevo
plyn vpravo
směrovka vpravo
H
S
ložisko
MÓD 3:
kolébka
H
pružina
bod 6
Vyjměte pomocí pinzety pruži
nu na levém svislém kolébko
vém potenciometru neutrálu.
G
Q
bod 8
Nasaďte páku neutrálu do pra
vého kniplu. Pružinu zavěste
nejdříve dole, potom nahoře.
MÓD 4:
G
Q
9
H
S
křidélka vlevo
výškovka vpravo
plyn vlevo
směrovka vpravo
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
5.2 SMĚR ÚČINKU FUNKCE PLYNU
6.
č. F 7029
ZAPOJENÍ SERV
Pořadí zapojení serv na přijímači je předem dané, protože
většina funkcí mixů je na výstupech předprogramována. Pokud
chcete plně využít programovacích možností vysílače, musíte
dodržet pořadí zapojení serv na přijímači. Pořadí je u kanálů 57 závislé vždy na příslušném programu mixu. Zapojení a
funkce jsou znázorněny v následujících tabulkách.
V dalším řádku menu předprogramování je možno přizpůsobit směr účinku funkce plynu
individuálním
zvyklostem
pilota.
Tak můžete určit, na které straně ovládacího kniplu bude
pozice plného plynu.
Následující schéma znázorňuje pořadí zapojení pro modely
letadel. Prosím, dbejte v této souvislosti i na doporučení uvedená v kapitole 5.1 Mód ovládacích kniplů (str. 9).
NORM = pozice plného plynu ovl. knipl dopředu (anténa)
UMPO = pozice plného plynu ovl. knipl dozadu
kanál 1
křidélko levé
kanál 2
výškovka
• zvolte tlačítky Select řádek GAS-UMP (černá šipka)
• otočte 3-D tlačítkem doleva, údaj se změní z NORM na
UMPO
• tím je směr změněn
kanál 3
plyn
kanál 4
směrovka
5.3 ASYMETRICKÉ TRIMOVÁNÍ PLYNU
Vysílač disponuje asymetrickým trimováním kanálu 3 (plyn),
které je stále aktivní. Proto působí trimování jen v pozici volnoběhu.
To je důležité především pro ovládání karburátoru u spalovacích motorů, aby se nezměnila pozice plného plynu, pokud se
upravuje volnoběh.
Funkce trimování plynu je velmi užitečná i pro řízení brzdících
klapek nebo regulátoru, pokud jsou touto funkcí ovládány.
V souvislosti s výše uvedeným popisem reversu směru působení funkce plynu je automaticky přepólováno i trimování.
kanál 7
volitelný
přijímač. aku
nabíjecí
zásuvka
vypínač
Následující tabulka znázorňuje osazení servokanálů pro oba
typy modelů, letadla (MOTO) a vrtulníky (HELI).
Kanál
rozsah trimu
Normal
kanál 5
zatah. podvozek.
kanál 6
křidélko pravé
přijímač R 617 FS
Reverse
5.4 VOLBA JAZYKA SOFTWARU
Software vysílače je šestijazyčný:
•
ENGL = angličtina
•
DEUT = němčina
•
FREN = francouzština
•
SPAN = španělština
•
ITAL
= italština
•
NEDE = holandština
Volba:
• zvolte poslední řádek (SPRACHE), černá šipka
• otočte 3-D tlačítkem, na displeji se objeví nabídka v uvedeném pořadí, zvolte požadovaný jazyk
10
Vrtulník (HELI)
Typ letadla (MOTO)
1
křidélko levé
křidélka (Roll)
2
výškovka
výškovka (Nick)
3
plyn /
brzdící klapka
otáčky motoru (plyn)
4
směrovka
směrovka (Heck)
5
zatahovací podvozek
citlivost gyra
6
křidélko pravé
Pitch
7
volně obsaditelný
volně obsaditelný
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
7.
DOPORUČENÍ PRO PROVOZ
8.
8.1
Všechny robbe-Futaba přijímače pracují i při zdroji napětí 3V
se stejným dosahem. Tato vlastnost je velkou výhodou v případě, kdy dojde k poškození jednoho článku akupacku (zkrat).
Přijímač pracuje dál, protože serva robbe-Futaba pracují ještě
při napětí 3,6V, pouze pomaleji a mají menší tah.
7.1
tlačítko
Mode
tlačítko
End
symbol pro program mixu
typ modulace
ukazatel trimu
směrovky
provozní
doba
tlačítka Select
ukazatel napětí
3-D-Hotkey
ukazatel trimu
křidélek
Během zapínání vysílače zazní pro potvrzení zabudovaný hlásič a na displeji se v prvním řádku objeví zobrazení uvedené v
příkladu. Před každým letem, popř.každým startem si musíte
být absolutně jisti, že jsou údaje na displeji opravdu shodné s
údaji, se kterými chcete létat.
Z tohoto důvodu se v základním nastavení displeje zobrazí
název a číslo modelu. Kvůli chybnému směru chodu serv nebo
chybnému nastavení trimů, stejně jako i nesprávným kombinacím mixů dojde nevyhnutelně k pádu modelu.
VÝBOJE STATICKÉ ELEKTŘINY
Kromě toho byste měli před každým startem zkontrolovat napětí akumulátorů. Od startovat byste měli pouze v případě, že
mají akumulátory odpovídající napětí a dostatečnou kapacitu.
ELEKTROMOTORY
Elektromotory musí být vždy
odrušené, protože by jiskry,
které mohou vznikat mezi
kolektorem a uhlíky mohly
rušit. Doporučujeme použití
odrušovacích filtrů č. 8306,
8307 a odrušovacích kondenzátorů č. 4008. Každý motor
musí být odrušen samostatně,
tak jak je uvedeno na obrázku.
7.4
ukazatel trimu
výškovky
POŘADÍ PŘI ZAPÍNÁNÍ APARATURY
Pro bezpečný provoz se musíte bezpodmínečně vyvarovat
výbojům statické elektřiny. Ty mohou vznikat třením kovových
dílů o sebe, jako např. táhel nebo vibracemi. Proto by mělo být
táhlo karburátoru apod. vždy napojeno na plastovou vidličku a
nikdy přímo bez izolace na páku karburátoru.
7.3
číslo a název modelu
stopky
Zapínejte vždy nejdříve vysílač a až poté přijímač. Při vypínaní
postupujte v opačném pořadí. Po zapnutí přijímače se serva
přesunou do nulové polohy. Doporučujeme vždy přezkoušet
každou funkci pomocí ovladačů. Kromě toho byste měli vždy
zkontrolovat správnost směru otáčení. Pokud se servo pohybuje špatným směrem, musíte změnit smysl otáčení.
7.2
UVEDENÍ VYSÍLAČE DO PROVOZU
DISPLEJ A KLÁVESNICE
ukazetel trimu
plynu
Samozřejmě, že nevýhodou této vlastnosti je skutečnost, že,
mimo jiné, výpadek jednoho článku nezaregistrujete. Proto
byste měli přijímačové aku sem tam zkontrolovat. Doporučujeme k tomu použít robbe Accumonitor č. 8409, který pomocí
LED diod zobrazí aktuální napětí akupacku.
č. F 7029
Výše uvedený obrázek znázorňuje zobrazení displeje, které se
objeví bezprostředně po zapnutí vysílače. Jednotlivé ovládací
prvky mají následující významy.
100nF
TLAČÍTKO MODE:
Pokud stisknete tlačítko MODE a podržíte jej min. 1s, aktivujete ‘Basic’ nebo ‘Advance’- Menu volby. Kromě toho toto
tlačítko slouží k přepínání mezi těmito dvěmi menu.
TLAČÍTKO END
Stisknutím tlačítka ‘End’ se dostanete z úrovně menu volby
nebo nastavení zpět na základní displej.
47 nF
TLAČÍTKA SELECT:
Pomocí těchto tlačítek můžete pohybovat kurzorem v menu.
KONTROLA NASTAVENÍ
3-D-HOTKEY:
Tímto tlačítkem lze otáčet doprava a doleva a také jej můžete
stisknout. Otáčením 3-D-Hotkey se v menu pohybujete tam
nebo zpět a můžete měnit hodnoty nastavení, stejně jako i
funkci vypnutí a zapnutí. Stisknutím se provádí volba funkce. 3D tlačítkem se nulují i stopky popř. čítač provozních hodin.
Displej vysílače FF7 poskytuje uživateli kompletní informace.
Po zapnutí vysílače zazní krátký tón, který akusticky signalizuje
zapnutí vysílače. Poté jsou na displeji zobrazeny důležité informace o stavu vysílače. Tyto údaje před startem modelu vždy
zkontrolujte.
Jednotlivě překontrolujte následující údaje:
• napětí vysílačových aku
• paměť modelu (paměťová pozice)
• zelenou LED
11
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
8.3
K tomu si ale tlačítky ‘Select’ musíte nejdříve zvolit odpovídající
hodiny.
ROZLOŽENÍ PŘEPÍNAČŮ A OVLADAČŮ
Software vysílače FF7 umožňuje, aby byla většina přepínačů
individuálně přiřazena různým funkcím.
Poté začne blikat odpovídající displej s hodinami. Hodiny vynulujte tak, že podržíte asi 1s stisknuté tlačítko 3-D.
Díky pohodlné obsluze tlačítka 3-D se velmi jednoduše dostanete do jednotlivých menu a provedete rychle nastavení hodnot mixů.
8.2
č. F 7029
Na obrázku je znázorněno umístění jednotlivých přepínačů na
vysílači a jejich označení.
DIGITÁLNÍ TRIMOVÁNÍ
E
Trimování ovládacích kniplů budete potřebovat, aby bylo
možné i při nulové poloze kniplů udržet letadlo v rovném letu.
Drobné úpravy středové polohy kniplů jsou prováděny právě
pomocí digitálního trimování.
A
H
G
B
D
Přiřazení přepínačů funkcím je dáno již výrobcem, viz. níže
tabulka. Funkce v šedě vyznačených polích jsou trvale přiřazeny (nelze měnit), ostatní funkce/přepínače lze volně konfigurovat.
Za tímto účelem je vysílač vybaven funkcí digitálního trimování.
Tento moderní způsob trimování má tu výhodu, že i po opětovném uvedení do provozu popř. změně paměťové pozice zůstávají stále zachovány dříve nastavené hodnoty trimu nebo jsou
automaticky znovu nastaveny. Další úpravy trimu pak tedy
nejsou nutné.
Hodnoty trimů jsou uloženy v příslušné paměti modelu.
Každá funkce ovladače má mikrotaster se dvěma směry přepínání. S těmito tastery musíte velmi citlivě zacházet.
Modely letadel
(MOTO)
Přepínač A
Dual Rate výškovka
Dual Rate výškovka
(Nick)
Přepínač B
Dual Rate směrovka
a kanál 7
Dual Rate směrovka
(Heck)
Přepínač D
Dual Rate křidélka
Dual Rate křidélka
Přepínač G
Kanal 5 / EZFW
autorotace
Tlačítko H
učitel-žák
nebo Snap-Roll
učitel-žák
Ovladač VR 6 kanál 6 (Flap-Trim)
Poloha trimu je symbolicky zobrazena na displeji černými značkami (viz schéma), které se více či méně pohybují ve směru
změn trimování.
Při každé manipulaci jedním ze 4 digitálních trimovacích tasterů zazní tón, takže změna nastavení je signalizována i akusticky.
Jakmile je dosaženo nulové polohy, kurzor i zvuková signalizace na chvíli vynechají (cca 1s). Díky tomu jednoduše najdete
středovou polohu.
12
(Roll)
volba plynu 1 + 2
Přepínač E
polohy trimů
Vrtulníky
(HELI)
Přepínač/
ovladač
visení / Pitch
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
8.4
8.5
VAROVÁNÍ
PROGRAMOVACÍ POSTUP
Kvůli větší přehlednosti je software rozdělen do dvou oddílů pro modely letadel (MOTO) a vrtulníků (HELI). Díky tomu je
možné každý model - od nejjednoduššího větroně až po náročný vrtulník - jednoduše naprogramovat. Návod k obsluze je
rozčleněn v souladu rozdělením - MOTO a HELI.
Alarm nebo chybová hlášení se na displeji vysílače objevují z
obzvláště důležitých důvodů.
Každé chybové hlášení je doprovázeno i akustickým pípákem.
Varování na displeji je tím ještě zdůrazněno, takže by měl pilot
chybu zaregistrovat i během létání. .
t.
Vysílač FF7 je vybaven rotačním menu. V tomto systému jsou
všechny funkce řazeny za sebou v nekonečné smyčce. Jednotlivé body menu volby jsou pak voleny otáčením 3-D tlačítka
a aktivovány krátkým stisknutím (úrovně nastavování).
U funkce mixů je možno měnit hodnoty tak, aby bylo možné
vysílač přizpůsobit na konfigurace modelu nebo optimalizovat
letové vlastnosti.
BACK UP ERROR: (SPEICHERVERLUST)
Alarm nebo chybová hlášení se na displeji vysílače
objevují z obzvláště důležitých důvodů. Každé chybové hlášení je doprovázeno i akustickým pípákem. Varování
na displeji je tím ještě zdůrazněno, takže by měl pilot chybu
zaregistrovat i během létání.
Všechna nastavení a změny se týkají vždy pouze toho modelu
(paměťové pozice), který je právě aktivní.
ALARM NÍZKÉHO NAPĚTÍ
V obou výše jmenovaných programech modelů jsou prakticky
2 menu funkcí. V základním Basic Menü se provádí nejdůležitější nastavení. Pokročilejší Advanced Menu mají speciální
funkce mixů, které jsou typické pro určité modely.
Jakmile klesne napětí vysílačových aku během provozu na 8,5
V, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn hlášením prázdné
aku.
OBSLUHA:
Úroveň volby
Ze základního displeje se stisknutím tlačítka MODE (podržte
cca 1s) dostanete do Basic-Menü. Ven z tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka ‘End’.
Aktuální hodnota napětí je
zobrazena na displeji a
blinkt
bliká.
Kromě toho až do vypnutí
vysílače zní varovný signál.
Pokud nechcete ztratit kontrolu nad modelem, musíte v takovém případě okamžitě zahájit přistání a akumulátory nabít.
Do Advanced-Menü se dostanete ze základního Basic-Menü
stisknutím tlačítka ‘Mode’ a zárověň i zpět do základního BasicMenü. Tlačítkem “End” se dostanete z obou menu zpět ma
zíkladní displej..
V úrovních volby se lze pohybovat Auswahlebene erfolgt durch
Drehen des 3-D-Hotkey’s (schrittweise) oder durch die
“Select”-Taste (blattweise). Die Auswahl erfolgt durch Druck
auf den 3-D-Hotkey, wodurch man in die Einstellebene gelangt.
VAROVÁNÍ MIXU
nápis bliká
Nastavení
V této úrovni nastavování lze nastavit hodnoty jednotlivých
specifických funkcí modelů.
V rámci menu se lze v jednotlivých úrovních pohybovat tlačítky
“Select” dopředu nebo dozadu.
Toto hlášení se zobrazí v případě, když vysílač ihned po zapnutí zjistí aktivní funkce mixu.
Trvalý varovný tón zní tak dlouho, než je odpovídající funkce
mixu vypnuta.
Tím byste měli zabránit startu s nechtěně zapnutou funkcí
mixu. Dodatečně se pak ve spodní části displeje objeví název
funkce mixu, která je aktivní
MOTO: MOT-AUS
SNAP
BREMSKL
HELI: AUTOROT
GASVORWAHL
č. F 7029
Zvolený bod menu je označen černou blikající šipkou. Také
hodnota, kterou chcete změnit, bliká.
Změnu nastavení provedete otáčením tlačítka 3-D, dopředu
popř. dozadu.
Stisknutím 3-D tlačítka na cca 1s se hodnota nastaví zpět do
původního stavu.
= vypnutí motoru,
= Snap Rolle,
= brzdící klapky
= autorotace,
(volba plynu)
Stisknutím tlačítka ‘End’ se dostanete zpět do úrovně volby a
dalším stisknutím na výchozí displej.
Pro vypnutí alarmu msuíte vypnout přepínač odpovídající
funkce mixu.
13
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
3 Zapněte zdroj proudu pro přijímač.
8.6 ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE
Pro jednoznačnou identifikaci vysílá dálkový ovladač kromě
jiného i zašifrovaný kód. Díky více než 130 miliónům kódovacích možností je zdvojené obsazení kanálu téměř nemožné.
4 Pro připojení stiskněte na přijímači tlačítko "ID Set"
Vysílací kód je možno v přijímači uložit a tím jej trvale přiřadit
jen na tento jeden vysílač.
V takovém případě je pak jedno, jaký vysílač se naloguje v
pásmu ISM, protože přijímač bude akceptovat pouze signály
vysílače s tímto speciálním kódem.
Stisknutím tlačítka "ID Set" se v přijímači automaticky uloží individuální číslo kódu vysílače. Díky tomuto přiřazení reaguje přijímač pouze na signály tohoto vysílače. Tím jsou potlačena
rušení a ovlivňování ostatními vysílači. Na jeden modul lze takto
napojit více přijímačů. Pokud chcete přijímač přiřadit nějakému
jinému modulu, musíte po zapnutí stisknout tlačítko SW.
Toto trvalé přiřazení vysílače k přijímači nabízí samozřejmě ty
nejlepší předpoklady pro potlačení jakýchkoli rušivých signálů
než u ostatních běžných systémů, neboť díky digitálnímu filtru
jsou vyhodnocovány pouze vysílací impulzy vlastního vysílače.
Protože je kód uložený v přijímači, je možno jedním vysílačem
obsluhovat libovolný počet přijímačů.
Pokud chcete přijímač přiřadit nějakému jinému vysílači, je
možné v přijímači stisknutím tlačítka kód vymazat a uložit nový.
Signály monitorovací LED diody na přijímači
1 Vysílač a přijímač dejte blízko k sobě (cca. 1 m).
2 Zapněte vysílač.
Funkce
LED
vysílačový signál není akceptován
červená: svítí
vysílačový signálje přijímán
zelená: svítí
vys. signály jsou přijímány, ale č. kódu je chybné zelená : bliká
neodstranitelná závada
Monitor-LED dioda
na zadní straně
vysílače
červená a zelená
střídavě bliká
Zvláštní případ: změna rozsahu frekvence
Rozsah frekvencí ISM pásma 2,4 GHz je v některých zemích,
jako např. ve Francii různý. Pokud chcete vysílač provozovat
ve Francii, musíte pásmo změnit.
Při změně rozsahu frekvence otevřete zadní kryt vysílače, jak
je znázorněno na obrázku a pomocí spínače změňte na požadovaný rozsah.
Přijímač se na tento změněný rozsah frekvence automaticky
nastaví.
Funkce
LED
kontrola parametrů, 0,5 Sek.
červená: svítí
signál je vysílán
zelená: svítí
Power down mód (test dosahu)
zelená : bliká
neodstranitelná závada
červená a zelená
střídavě bliká
GENERAL
(univerzální)
(2405.376MHz 2477.056 MHz
FRANCE (Francie)
(2407.424 - 2450.432
MHz
14
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
9.
9.1
PROGRAM MODELŮ LETADEL (MOTO)
STRUKTURA MOTO-MENU
č. F 7029
Předprogramování vysílače:
Pokud během zapínání vysílače podržíte stisknuté
tlačítka Mode a End, dostanete se do menu předvolby
základního nastavení vysílače.
• mód ovládacích kniplů 1...4 (kap. 5.1)
• směr účinku páky plynu (kap. 5.1)
• volba jazyka (kap.5.4)
EIN
Startdisplej (kap.9.2)
• nastavení kontrastu LC-displeje
• nulování čítače provozní doby
• nulování stopek
Pro vyvolání Basic menu podržte 1s
stisknuté tlačítko MODE.
Pro návrat zpět na základní displej stiskněte tlačítko End.
(po dobu 1s)
Basic Menü
Tlačítky Select (kurzor)
přeskočíte k příslušným stránkám zobrazení B1...B3.
Advance Menü
Tlačítky Select (kurzor)přeskočíte k příslušným stránkám zobrazení A1...A4.
Otáčením 3D tlačítka se
dostanete k
jednotlivým
funkcím.
Otáčením 3D tlačítka se
dostanete k
jednotlivým
funkcím.
MODELL
D/R, EXP
ENDPUNKT
SE-MITTE
UMPOLUNG
TRIMM
MOT-AUS
FAIL SAFE
PARAMETR
STOPUHR
TRAINER
Modellauswahl
(volba modelu)
Dual Rate, Exponential
(dvojí/exponen. výchylky)
Servowegeinstellung
(nastavení dráhy serva)
Servomittenverstellung
(nastavení nulové polohy)
Servoumpolung
(obrácení chodu serv)
Trimmschritte-/speicher
(kroky trimů, paměť
trimů)
Motor abstellen
(vypnutí motoru)
Fail-Safe Einstellungen
(nastavení Fail-Safe)
Parameter- Einstellung
(nastavení parametrů)
Stoppuhr
(stopky)
V-MIX1
Programmierbarer V-Mischer 1
(programovatelný V mix 1)
V-MIX2
Programmierbarer V-Mischer 2
(programovatelný V mix 2)
V-MIX3
Programmierbarer V-Mischer 3
(programovatelný V mix 3)
Flaperon-Mischer
(mix flaperonů)
Wölbklappeneinstellung
FLA-TRM
(nastavení vztlakových klapek)
Bremsklappenfunktion
BREMSKL
(nastavení brzdících klapek)
->
WölbklappenHOE-> FLAP Höhe
Mischer
FLAP-> HOE (mix výškovka -> vztlak. klapky)
Wölbklappen
->
HöheMischer
V-LEITW
(mix vztlak. klapky -> výškovka)
V-Leitwerks Mischer
DELTA
(V mix)
Delta Mischer
AILVATOR
(Delta mix)
Querruder->Höhenruder
QUE->SEI
(mix křidélka -> výškovka)
Kombi-Mischer Quer->Seite
SNAP-RO
FLAPRN
K jednotlivým funkcím menu
volby se dostanete dostanete
otáčením 3-D tlačítka.
Stisknutím 3-D tlačítka provedete volbu funkce.
Pokud chcete funkci opustit, stiskněte 1x tlačítko End.
15
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
Pohyb a volba v menu volby probíhá stále stejným způsobem. V menu nastavování se lze pohybovat kurzorem (tl.
Select) a nastavovat pomocí 3-D tlačítka. Viz také kap.
8.5. U dalších popisů budete poznatky z této kapitoly
potřebovat.
9.2
10.
č. F 7029
FUNKCE MOTO-BASIC MENU
10.1 NÁZEV MODELU, ULOŽENÍ NÁZVU, KOPÍROVÁNÍ
MODELU (MODEL)
V tomto menu jsou spravovány a voleny jednotlivé
pamě’tové pozice.
STARTSDISPLEJ MOTO (modely letadel)
Jsou zde následující podmenu:
• volba modelu
• kopírování paměti modelu
• název modelu
stopky
čítač provozních hodin
(MODEL AUSW)
(MODEL COPY)
(MODEL NAME)
VOLBA MODELU
Vysílač je sériově dodáván s pamětí pro 10 modelů, všechna
předprogramovaná nastavení jsou zde ukládána. Pro různé
modely a použití je tak možno jednoduše uložit individuální
nastavení a v případě potřeby je rychle vyvolat. Pro lepší přehled je každá paměťová pozice očíslována a dodatečně je
možno zadat i název modelu
o 6 znacích.
Základní displej zprostředkovává následující informace:
• název a číslo modelu
• symbol zvoleného typu modelu
• polohu trimů ovladačů
• aktuální napětí vysílačových aku
• stopky
• čítač provozních hodin
Základní displej neslouží pouze k zobrazování, lze z něj obsluhovat následující funkce:
ÚPRAVA KONTRASTU LC-DISPLEJE
Kontrast LC displeje můžete změnit tak, že pokud máte zobrazen základní displej, stisknete tlačítko ‘END’ a současně
pomocí 3-D tlačítka upravujete kontrast. Otáčením doprava je
kontrast větší, otáčením doleva se kontrast zmírňuje.
• zvolte řádek AUSW (černá šipka)
• otočením 3-D tlačítka zvolte paměťovou pozici 1...10, názvy
modelů se souhlasně mění
• podržte tlačítko 3-D-Hotkey po dobu 1s
• objeví se potvrzující otázka“Ja?”
• potvrďte stisknutím 3-D-Hotkey
• nová paměťová pozice je zvolena (akustický signál).
NULOVÁNÍ STOPEK
Pokud chcete vynulovat stopky, označte si tlačítkem ‘Select’
(kurzor) odpovídající řádek (údaj bliká) a následně stiskněte
tlačítko 3-D a podržte jej po dobu 1s. Vynulování je potvrzeno
akustickým signálem.
KOPÍROVÁNÍ PAMĚTI MODELU (MODEL COPY)
Tato funkce umožňuje kopírování paměti modelu (paměťové
pozice), což je velmi užitečné, když chcete programovat
podobný model. Stávající paměťovou pozici si zkopírujete do
volné pozice a pouze změníte název modelu a provedete
úpravy v nastavení nového modelu. Díky tomu ušetříte čas při
nastavování.
Pokud chcete s nastavením
modelu experimentovat, je
možné udělat záložní kopii
originálního programu do
volné paměti.
NULOVÁNÍ ČÍTAČE PROVOZNÍCH HODIN
Pokud chcete vynulovat čítač provozních hodin, označte si
tlačítkem ‘Select’ (kurzor) odpovídající řádek (údaj bliká) a následně stiskněte tlačítko 3-D a podržte jej po dobu 1s. Vynulování je potvrzeno akustickým signálem.
Vynulování čítače provozních hodin doporučujeme např. po
nabití vysílačových aku. Zobrazený údaj pak odpovídá době
vybíjení akumulátorů.
L
Při kopírování jsou současně zkopírovány veškeré údaje o
modelu, včetně názvu. Po zkopírování proto doporučujeme
ihned změnit název u nově uloženého modelu a vyhnout se tak
pozdějším nejasnostem.
Upozornění:
Než začnete kopírovat, ujistěte se, že je cílová paměť opravdu
prázdná. Obsazené paměťové pozice lze totiž přepsat.
16
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
10.2 DUAL RATE / EXPONENCIÁLNÍ VÝCHYLKY (D/R,
EXP), OMEZENÍ ŘÍDÍCÍ DRÁHY, NELINEÁRNÍ KŘIVKA
Postup kopírování
• Zvolte si model, který chcete kopírovat.
• Přejděte kurzorem na řádek Copy.
• Otáčením 3-D tlačítka najděte volnou paměť 1...10, názvy
modelů se mění souhlasně s čísly.
• Podržte stisknuté tlačítko 3-D-Hotkey po dobu 1s.
• Objeví se potvrzující otázka“Ja?”
• Potvrďte stisknutím 3-D-Hotkey.
• Nová data jsou kopírována, což se zobrazuje i na displeji.
Ukončení procesu kopírování je akusticky ohlášeno.
Změna dráhy serva neboli Dual Rate umožňuje změnu lineárního chodu serva kormidla na předem nastavenou hodnotu během
provozu, a to pomocí externího přepínače. Přitom je možno
zmenšit nebo zvětšit dráhu kormidla při stejném vychýlení kniplu
použitím přepínače.
Funkce je aktivní, i když se přepínač nachází v poloze AUS a
může být použita podobně jako nastavení dráhy ovladače pro
nastavení plynulého oboustranného omezení dráhy.
Ukončení kopírování
• Kopírování lze ukončit jedním z tlačítek Select při potvrující
otázce.
Ovlivňuje pak funkci zvoleného řídícího ovladače, stejně jako i
všechny ostatní funkce tohoto řídícího ovladače.
NÁZEV MODELU (MODEL NAME)
Touto funkcí lze paměťovým pozicím dodatečně kromě čísel
ještě doplnit i název, aby byla volba přiřazování jednodušší.
Přimixované signály, které ovlivňují stejný výstup serva, nejsou
na rozdíl od omezení dráhy serv (ENDPUNKT) ovlivňovány.
Graf znázorňuje charakteristiku různých
drah řízení. Průběh je v
obou případech lineární. Po reversu je
však původní hodnota
dráhy serva při plném
vychýlení
kniplu
změněna na 60%
původní hodnoty.
dráhas erva
Název modelu je možné
zadat pomocí 6 znaků. Zvolit
můžete čísla, písmena a
mezery.
• Přesuňte kurzor na poslední řádek - bude automaticky zvolena aktuální paměťová pozice a objeví se nápis “NAME”.
• První písmeno bliká, otočením 3-D -Hotkey’ zvolíte písmeno, číslo nebo jiný znak.
dráha řízení
• Stisknutím spodního tlačítka ‘Select’ se dostanete k dalšímu
písmenu, popř. také zpět.
Zvolené písmeno bliká.
Tato funkce je k dispozici pro všechny tři funkce kormidel.
Přitom jsou předvoleny následující přepínače:
• křidélka
přepínač D
• výškovka
přepínač A
• směrovka
přepínač B
• Tento postup opakujte tak dlouho, až je název modelu kompletní.
L
č. F 7029
Pro obsluhu D/R-funkce jsou určeny všechny přepínače A...H.
Přitom je možná jakákoli kombinace, např. zapnout všechny 3
D/R funkce odděleně, potom jsou však přiřazeny 3 různé přepínače.
Nebo zapnout pomocí 1 přepínače všechny 3 D/R funkce současně , potom se konfiguruje 3x tentýž přepínač.
Po zadání názvu modelu
stiskněte pro potvrzení
tlačítko END.
volba přepínače
ukazetel polohy přepínače
zvolený ovládací kanál
dráha řízení v %
hodnota exponenciální funkce
Příklad nastavení D/R pro kanál křidélek
• vyvolejte menu nastavení D/R
• uveďte D/R přepínač (D) do požadované Aus-polohy
• pokud je to nutné, lze ve 3. řádku (D/R) omezit základní
dráhu řízení
• uveďte D/R přepínač do polohy Ein
• nyní nastavte omezený nebo zvětšený rozsah dráhy řízení
• v posledním řádku je možné ještě dodatečně k funkci D/R
nastavit nelineární křivku, viz následující popis
17
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE
• volbu kanálů pro omezení dráhy řízení lze provést dvěma
způsoby:
• stisknutím tlačítka Mode
• přesunem kurzoru na řádek Kanal a otočením 3-D-Hotkey tlačítka
• pokud chcete zvolit přepínač, přesuňte kurzor do prvního
řádku a otočte tlačítkem 3-D
Upozornění:
U volby přepínače existuje jedna výjimka!
Pokud zvolíte 3-polohový přepínač “E”, lze nastavit a zrušit 3
hodnoty funkce D/R a/nebo exponenciálních funkcí.
Funkce EXPO ovlivňuje charakteristiku řídícího kniplu vysílače
tak, že lineární vztah mezi chodem kniplu a chodem serva je
změněn na nelineární (exponenciální) chod.
Tato funkce umožňuje citlivé řízení kolem nulové polohy,
přičemž je ale zachována celková dráha řízení
Postup při programování
exponenciálních funkcí je
naprosto shodný s postupem
při nastavování Dual Rate.
Rozsah nastavení je -100 %
a + 100 %.
V programu MOTO lze ještě dodatečně možné provést nastavení reversu D/R přes ovladač. K tomu si musíte v menu volby
přepínačů zvolit odpovídající číslo ovladače 1...4.
Touto funkcí lze pak automaticky předprogramovat revers
dráhy ovladače D/R od zadané pozice ovladače (90%).
Tato funkce je k dispozici pro všechny 4 funkce řídících ovladačů (křidélka, směrovka, výškovka a plyn).
Přiřazením některého z přepínačů lze exponenciální funkci
stejně jako funkci Dual Rate přepnout během letu (kromě
plynu).
Funkce je aktivní, i když se přepínač mixu nachází v poloze
AUS, přičemž jsou možné 2 exponenciální nastavení, mezi
nimiž lze přepínat.
Ovlivňuje pak funkci zvoleného řídícího ovladače, stejně jako i
všechny ostatní funkce, které jsou tímto ovladačem řízeny.
Exponenciální nastavení působí na řídící ovladač, pro který už
je nastaveno omezení dráhy přes D/R.
Přimixované signály, které ovlivňují stejný výstup serva, nejsou
na rozdíl od omezení dráhy serv (ENDPUNKT) ovlivňovány.
dráha řízení
Pokud je přepínač využíván i k přepínání funkce D/R, přepínají
se současně i exponenciální funkce.
Pokud provedete revers D/R jedním z ovladačů, je pro rozsah
0-90% dráhy kniplu účinná jedna hodnota, při 90% dráhy kniplu dojde k reversu a pro dráhu kniplu 90-100% platí druhá
hodnota.
V příkladu byla pro normální letový rozsah nastavena omezená
dráha řízení 60% , díky čemuž je řízení velmi citlivé. Pokud je
pro zvláštní letové situace zapotřebí větší dráha, přepne se od
90% dráhy ovladače na 100 % řídící dráhy.
křivka 1
(+%)
křivka 2
(-%)
dráha řízení
• kladné znaménko -> silný účinek řídícího ovladače kolem
nulové polohy, na konci slábnoucí ve směru tam (křivka 1)
Z bezpečnostních důvodů byste funkci Dual-Rate-neměli
omezovat na 0% , jinak je funkce zrušena. Minimální hodnota nastavení by měla činit 20% .
• záporné znaménko -> minimální účinek řídícího ovladače
kolem nulové polohy, na konci vzrůstající ve směru tam
(křivka 2)
Mohou nastat případy, kdy tomuto ovladači nebudete chtít
přiřadit žádnou funkci, neboť tento ovládací kanál budete
chtít využít k přenosu funkce V mixu.
• V každém případě zůstává zachována celková výchylka.
• Rovná čára zobrazuje normální lineární průběh křivky řídícího ovladače (hodnota nastavení 0 %).
18
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
10.4 NASTAVENÍ NULOVÉ POLOHY SERV (SE-MITTE)
10.3 NASTAVENÍ DRÁHY SERVA (ENDPUNKT)
0-140% 0-140%
doleva doprava
č. F 7029
Tato funkce umožňuje nastavit pro
každou stranu odděleně různou dráhu
serva, a to v rozsahu od 0 - 140% celkové dráhy serva včetně trimování.
Toto nastavení musíte provést proto,
abyste zabránili chodu serva po větší
dráze než je mechanické omezení,
např. než které povolí ovládání kormidla.
Při zástavbě serv do modelu je v podstatě nejlepší, když jsou
páky serv při nulové poloze trimování na vysílači také v nulové
poloze. Pokud by nebylo možno zabránit odchylce nebo by se
při použití jiných serv nebo již zabudovaných serv neutrální
poloha odchylovala, je možné pomocí této funkce uvést serva
všech kanálů do přesné nulové polohy.
Předtím, než tuto funkci aktivujete, musíte nastavit trimování
přesně na střed.
Dbejte na to, aby nebyly odchylky od středu příliš velké, jinak
se nastaví viditelně odlišné dráhy serv na
obou stranách.
Nezapomeňte na to, že se změněné nastavení proporcionálně
projeví taktéž na dráze trimu a případně nastaveném podílu
Dual Rate.
Tato funkce neslouží k trimování kormidel
modelu.
Doporučujeme postupovat následovně:
Nejdříve byste měli nastavit zalétané
hodnoty trimů pokud možno co nejpřesnější montáží servopák
a seřízením táhel kormidel.
Paměť trimu by měla být vymazaná (viz. Kap. 10.6) a nastavení v tomto menu by měly být na 0%.
Poté byste měli využít tohoto menu pro přesné nastavení
nulové polohy.
Touto funkcí by se měly kompenzovat jen drobné odchylky,
které nelze mechanicky nastavit.
• Volbu mezi kanály 1...7 provedete tlačítky ‘Select’, kurzor
bliká u zvoleného kanálu.
• Přesuňte odpovídající ovladač do směru, ve kterém má být
dráha řízení změněna.
• Zobrazení kurzoru se odpovídajícím způsobem změní i na
displeji.
• Pro tento směr lze pak otáčením 3-D tlačítka zmenšit nebo
zvětšit nastavení dráhy serva.
• Přesuňte ovladač opačným směrem.
• Nastavte 3-D tlačítkem dráhu pro koncový/hraniční bod.
V případě potřeby nastavte i ostatní kanály shodným způsobem.
• Pokud podržíte 3-D tlačítko stisknuté po dobu 1s, vrátíte
nastavení zpět na výchozí hodnotu (100 %).
• Volbu mezi kanály 1...7 provedete tlačítky ‘Select’, kurzor
bliká u zvoleného kanálu.
• Zobrazení kurzoru se na displeji změní odpovídajícím
způsobem.
• Otáčením 3-D tlačítka nastavte nulovou polohu pro zvolený
kanál
• Rozsah nastavení je -120 % a +120 %, což odpovídá +/- 15
stupňům dráhy serva.
• Pokud podržíte 3-D tlačítko stisknuté po dobu 1s, vrátíte
nastavení zpět na výchozí hodnotu (0 %).
19
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
10.5 REVERS SERV (UMPOLUNG)
10.6 NASTAVENÍ TRIMU (TRIMM)
Pomocí této funkce můžete elektronicky otočit smysl otáčení
všech serv. Díky tomu nemusíte při montáži serv do modelu
brát ohled na smysl jejich otáčení. Serva můžete do modelu
zabudovat tak, aby měla táhla přímou pozici a potom dodatečně elektronicky změnit smysl jejich otáčení.
Trimování řídících ovladačů je zapotřebí v případě, kdy chcete
udržet model v rovném letu i při nulové poloze ovládacích kniplů.
Drobné korektury nulového nastavení lze provést právě trimováním.
Než budete programovat další data, měli byste nejdříve
pomocí této funkce správně nastavit smysl otáčení serv.
Poloha trimu je symbolicky zobrazena na displeji černými značkami (viz schéma), které se
více či méně pohybují ve směru
trimování. Při každé manipulaci
jedním ze 4 trimovacích tlačítek
zazní tón, takže změna nastavení je signalizována i akusticky. Dohromady je k dispozici 30
skoků trimu na každou stranu, přičemž jeden skok posune servo
o 0,5 stupně.
Za tímto účelem je vysílač vybaven funkcí digitálního trimování.
Tento moderní způsob trimování má tu výhodu, že i po opětovném
uvedení do provozu popř. změně paměťové pozice zůstávají stále
zachovány dříve nastavené hodnoty trimu nebo jsou automaticky
znovu nastaveny.
Další úpravy na trimu pak tedy nejsou nutné. Hodnoty trimů jsou
již uloženy v příslušné paměťové pozici. Každá funkce ovladače
má mikrotaster se dvěmi směry přepínání.
• Volbu mezi kanály 1...7 provedete tlačítky ‘Select’.
• Zobrazení kurzoru se na displeji změní odpovídajícím
způsobem, takže bliká číslo zvoleného kanálu
• Otočením 3-D tlačítka určíte směr chodu.
• doleva = revers (změna smyslu otáčení)
• doprava = normal
• V případě potřeby zopakujte tento postup i pro ostatní
kanály.
RESET PAMĚTI TRIMU
Touto funkcí lze automaticky
nastavit hodnoty trimů 4 funkcí
ovladačů, které jsou uloženy v
paměti trimu, do středové
polohy.
Nulové nastavení serv (SE-MITTE) a účinek trimu (STEP) se tím
nezmění.
• zvolte kurzorem pozici resetu (LOE, označena černou šipkou).
• podržte min. 1s stisknuté 3-D tlačítko
• akustický signál potvrdí reset paměti trimu
Doporučení:
Pokud by bylo potřeba pro některý kanál provést úpravu nasta
vení středové polohy serva, musí se tato úprava provést až po
reversu. Změnou smyslu otáčení totiž změna nulové polohy
působí na “špatnou” stranu.
Rozsah skoku trimu
Rozsah skoku trimu V tomto podmenu lze nastavit účinek a citlivost trimování. Pilot může v souladu se svými zvyklostmi určit,
jestli určitý pohyb ovladačem trimu vyvolá malou nebo velkou
změnu.
Malý rozsah skoku umožňuje
velmi citlivé trimování, avšak
vyžaduje pro zvětšení dráhy
větší počet skoků. Naopak
velký rozsah nastavení skoku
umožňuje sice rychlou úpravu, ale nastavení není tak přesné. V
závislosti na typu modelu je možno nastavit citlivost 1 až 40.
• zvolte kurzorem požadovaný ovladač (1...4)
• nastavte 3-D tlačítkem požadovaný rozsah skoku trimu
20
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
10.8 NASTAVENÍ F/S, FAIL-SAFE (FAILSAFE)
10.7 VYPNUTÍ MOTORU (MOT-AUS)
dráha trimu
dráha
serva
dráha
vypnutí
motoru
Touto funkcí lze pomocí přepínače
vypnout motor, aniž byste změnili trimování volnoběhu.
Pro motorové modely a vrtulníky je to
velmi elegantní způsob, jak motor
vypnout.
Odpovídající přepínač a směr aktivace si určíte dle vlastního uvážení.
Rozsah nastavitelné hodnoty 0..+40
% odpovídá dráze volnoběhu o ca.
+/-15°. Předvolená poloha je nezávislá na poloze ovládacího kniplu.
Pro případy, kdy mezi přijímačem a vysílačem není žádné
rádiové spojení, můžete volit mezi 2 alternativami.
1. 'NOR'- (Normal), nebo Hold mód
V přijímači se uloží poslední bezchybně vysílané signály,
které budou v případě rušení dále předávány servům. S
těmito signály bude přijímač pracovat tak dlouho, dokud
nepřijdou z vysílače nové bezchybné signály.
2. (F/S) Fail-Safe-poloha
Serva se přesunou do polohy, která je naprogramovaná
přes vysílač a je dočasně uložena i v přijímači. Zde je vždy
Failsafe sériově aktivován předprogramovanou hodnotou
20 %.
Přesuňte se do F/S-menu nastavení.
V levé části displeje je blikající číslicí zobrazen údaj o kanálu
plynu, pro který má být nastavení Fail-Safe provedeno.
Pomocí tlačítka Dateneingabe lze volit mezi Hold a Fail-Safe
módem.
Nor - (Hold) mód
= stiskněte dopředu (+)
F/S - mód
= stiskněte dozadu (-)
• Přesuňte kurzor na první řádek a aktivujte funkci otočením 3D-Hotkey tlačítka doleva.
• Údaj ja displeji se změní z INA (= neaktivní) na EIN popř.
AUS, podle polohy přepínače.
• Přesuňte kurzor na řádek RATE a nastavte 3-D tlačítkem
takovou hodnotu, aby byl karburátor úplně zavřený.
• Přesuňte kurzor na řádek SW (Switch = přepínač).
• Otáčením 3-D tlačítka můžete zvolit jeden z přepínačů ‘A’ ‘H’ stejně jako i směr přepínání.
Šipka označuje aktivní funkci.
Vysvětlivky symbolů pro směr přepínaní
Ein
Aus
Aus
Ein
č. F 7029
te ho min. po dobu 2s.
Ein
Aus
Aus
Pokud má být pro kanál plynu
(3) provedeno nastavení FailSafe, přesuňte ovladač kanálu
plynu do požadované polohy,
stiskněte tlačítko Dateneingabe směrem dolů (-) a podrž-
Přijetí F/S-pozice je potvrzeno akustickým signálem a na displeji se zobrazí procentuální hodnota pozice řídící dráhy.
Ein
Vypnutím vysílače zaujme servo plynu (kanál 3) naprogramovanou pozici F/S. Nenastavujte příliš nízkou hodnotu F/S,
abyste motor nevypnuli.
Ein
Aus
Aus
Ein
Upozornění:
Za jistých okolností má u určitých modelů smysl spíše nastavení normálního (Hold) módu.
Aus
Prosím, dbejte následujících pokynů:
Dodatečně je k dispozici také funkce „battery-fail-safe“, pokud
je funkce F/S aktivovaná.
Pokud klesne napětí přijímačové baterie pod hodnotu ca. 3,8 V,
přesune se servo plynu na naprogramovanou pozici a dá tím
pilotovi znamení, že by měl přistát.
• Při startování motoru musí být funkce vypnutí motoru v
poloze ‘AUS’ .
• Pokud je během zapnutí vysílače funkce vypnutí motoru
ještě zapnutá, spustí software alarm.
Přesuňte přepínač mixu pro odpojení motoru do polohy AUS
a alarm se vypne
• Funkce alarmu by měla uživatele upozornit na skutečnost,
že je karburátor ještě úplně zavřený a motor nelze startovat.
Po tomto upozornění musíte bezpodmínečně přistát.
Pokud potřebujete mít pro přistání motor na plný plyn, musíte
postupovat tak, že přesunete páku plynu na chvíli na volnoběh
a potom plyn znova přidáte . Tím přesunete funkci kontroly
napětí baterie zpět o cca. 30 sekund. Po 30s se servo plynu
přesune zpět do pozice Battery Fail-Safe, pokud se stav napětí nezlepší.
Tato funkce je rovněž dána regulátory elektromotorů, které jsou
připojeny na kanál 3.
V menu “Voreinstellungen des Senders” (předvolby nasta
vení vysílače) si určíte, na kterou stranu se má motor vypí
nat. Viz kap. 5.2 a 5.3.
21
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
10.9 NASTAVENÍ PARAMETRŮ (PARAM)
uložená data dané paměťové pozice.
Menü parametrů disponuje následujícími podfunkcemi:
Ukončení/přerušení volby typu modelu
• Přerušení/ukončení změny lze provést tlačítky SELECT
(CURSOR) při potvrzovacím dotazu.
V tomto menu lze provést různá obecná nastavení pro provoz
leteckých modelů.
•
•
•
•
RESET
TYPE
SCH-K5
SCH-K7
reset/mazání uložených modelů
volba typu modelu (MOTO / HELI)
určení ovladače pro kanál 5
určení ovladače pro kanál 7
VOLBA OVLADAČE PRO KANÁL 5 A 7
Tato funkce se používá k definování vztahu mezi ovladači vysílače a výstupy 5 a 7 na přijímači.
K dispozici jsou přepínače ‘A’ až ‘H’. Díky této možnosti lze
přizpůsobit vysílač FF-7 individuálním požadavkům.
MAZÁNÍ PAMĚTI (RESET)
Dříve než uložíte data nového modelu je často nutné vymazat již
nepoužívanou paměťovou pozici. V tomto podmenu je možno
vymazat data modelů aktivní paměťové pozice. Všechny hodnoty,
kromě typu modelu (‘Modell-Typ’), se nastaví zpět na parametry
předprogramované výrobcem.
Před spuštěním procesu mazání se vždy ujistěte, zda jste zvolili
správnou paměťovou pozici.
• zvolte
řádek
RESET
(černá šipka)
• podržte tlačítko 3-Dmin. 1s
• na displeji se objeví
potvrzující dotaz “Ja?”
• pokud chcete spustit reset, potvrďte stisknutím tlačítka 3-D
• postup procesu mazání je signalizován na displeji, ukončení
resetu je ohlášeno akustickým signálem
• Přesuňte kurzor na řádek “SCH-K5”.
• Otočením 3-D tlačítka zvolte jeden z přepínačů A...H.
• Pro kanál 7 provedete volbu stejným způsobem.
Ukončení/přerušení procesu mazání
• Ukončení/přerušení procesu mazání lze provést tlačítky
SELECT (CURSOR), a to při potvrzovacím dotazu.
VOLBA TYPU MODELU (TYPE)
Pro řízení náročnějších modelů je nezbytné automatické propojení mnoha řídících povelů. Aby bylo možno plně využít
možností této počítačové aparatury, musí být použit náročnější
program. Pro usnadnění práce nabízí vysílač FF-7 uživatelům
možnost zvolit přeprogramované programy pro různé typy
modelů.
U vrtulníků lze ještě určit typ cykliky (viz také kap. 13.10).
K dispozici jsou dva následující programy:
• MOTO
program pro modely letadel
• HELI
program pro modely vrtulníků
Pokud chcete změnit typ modelu, postupujte následovně:
•
•
•
•
• Přesuňte kursor na řádek
‘TYPE’
• Zvolte pomocí 3-D jiný
vhodný typ modelu.
Volbu modelu potvrdíte stisknutím tlačítka 3-D (podržte min.
1s).
Na displeji se objeví potvrzující dotaz “Ja?”.
Pokud chcete typ modelu změnit, potvrďte volbu stisknutím
tlačítka 3-D.
Data se začnou ukládat, průběh je zobrazen na displeji, ukončení ukládání dat je
Nezapomeňtě, že se při změně typu modelu vymažou všechna
22
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
10.10 STOPKY (STOPUHR)
č. F 7029
Nastavení
Na základním displeji najdete kromě ukazatele provozní doby
i funkci stopek.
Ukazatel doby provozu je možné použít u elektromodelů ke
zprostředkování celkové doby a stopky použít pouze pro
motorovou část letu.
V tomto menu lze provést nastavení stopek. Nastavení jsou
individuální pro každou paměťovou pozici a jsou sem vždy i
kopírovány i s ostatními daty.
• Přesuňte kurzor na první
řádek a aktivujte funkci
otočením 3-D tlačítka doleva.
• Údaj se změní z INA = Inaktiv na EIN-příp. AUS, podle
polohy přepínače .
• Přesuňte kurzor na řádek “ZEIT”, začne blikat ukazatel
minut. Pomocí 3-D tlačítka zadejte předvolenou dobu.
• Dalším stisknutím tlačítka Select zvolíte textové pole
označující sekundy a pomocí 3-D tlačítka nastavíte požadované hodnoty.
• Zvolte řádek Mode a zvolte funkci otočením 3-D tlačítka.
• Přesuňte kurzor na řádek SW (Switch = Schalter/přepínač).
• Otočením 3-D tlačítka můžete zvolit jeden z přepínačů
(A...H) nebo řídících ovladačů (1...4).
• Pokud nezvolíte žádný ovladač (“--”) spustí se stopky v
momentě, kdy se zapne vysílač. Dalším stisknutím tlačítka
der Select-Taste -> zvolíte textové pole označující sekundy
a pomocí 3-D tlačítka nastavíte požadované hodnoty.
Při změně modelu se předvolená zadání automaticky uloží. U
stopek lze nastavit maximální čas v délce 99 minut a 59
sekund.
K dispozici jsou 2 možnosti provozu – odpočítávání (countdown/ ABWAER) nebo počítání od nuly (count-up/ AUFWAE).
Při Abwärts-Modus/count-down, tedy odpočítávání, lze pro
každý model zadat maximální dobu letu, např. v závislosti na
objemu nádrže nebo kapacitě pohonných akumulátorů.
Jakmile jsou stopky zapnuty, začne se odpočítávat čas
směrem dolů od zadané hodnoty. Na displeji se zobrazuje
zbývající čas.
Při počítání count-up se začíná na 0 a zobrazuje se doba,
která uplynula od aktivace.
V obou módech po každé uplynulé minutě zazní akustický
signál. V posledních 10 sekundách naprogramovaného času
pípá akustický hlásič každou sekundu.
Vysvětlivky symbolů směru přepínaní
Ein Kromě toho jak budou stopky obsluhovány lze zvolit i směr přepíAus
nání. Tím je určeno, jestli přepínač
Aus příp. ovládací knipl spouští stopky
Ein při přesunutí dopředu nebo
dozadu.
Ein
Aus
Ein = zapnuto
Aus
Aus = vypnuto
Ein
Ein
Aus
Aus
Ein
Aus
Stopky lze přes přepínač nejen spouštět, ale také zastavovat.
Pokud chcete stopky vynulovat, musíte stisknout a podržet
min. 1s tlačítko 3-D, poté co jste pomocí jednoho z tlačítek
Select zvolili odpovídající funkci hodin na hlavním displeji.
K aktivaci stopek lze naprogramovat všechny přepínače
(A...H) nebo jeden z ovladačů (1...4). Navíc je zde ještě
možnost stopky aktivovat přímo při zapínání vysílače.
Pokud zvolíte pro obsluhu stopek některý z řídících ovladačů,
můžete ještě dodatečně nastavit bod spínání.
Pokud použijete ovladač plynu, aktivují se stopky jen v případě, když je u elektromodelu zapnutý i motor. T
ak lze jednoduše získat informace o čisté motorové době letu
a odhadnout zbývající dobu letu.
Určení bodu spuštění
Ein
bod přepínaní
Pokud se mají stopky spouštět
řídících kniplem, např. pákou
plynu, je možné naprogramovat
bod přepínání na určitou polohu
dráhy řídícího kniplu.
Aus
• Přesuňte kurzor na řádek “SW” a zvolte ovladač plynu (3) a
směr přepínání dopředu (směrem k anténě).
• Přesuňte ovládací knipl do požadované polohy a podržte
min. po dobu 1s stisknuté tlačítko 3-D.
• Aktuální pozice je pak uložena jako spouštěcí bod. Pro
potvrzení zazní akustická signalizace.
• Nakonec překontrolujte, jestli se stopky ve správné poloze
kniplů spouští a měří čas.
23
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
10.11 REŽIM UČITEL-ŽÁK (TRAINER)
• Propojte oba vysílače pomocí vhodného kabelu
• Zapněte oba vysílače (v případě 2 FF7 vysílačů a kabelu č.
F 1591 bude žákovský vysílač automaticky zapnut spolu s
učitelovým vysílačem).
• Přesuňte přepínač “H” a proveďte kontrolu funkcí na
žákovském vysílači.
• Po zpětném přepnutí je model řízen opět z učitelova vysílače.
• Poté, co učitel s modelem odstartuje a dosáhne stabilní
letové polohy a bezpečné výšky předá řízení žákovi.
V kritických nebo nepřehledných situacích lze pomocí přepínače opět předat řízení učiteli.
Režim U/Ž umožňuje začátečníkům naučit se ovládat model za
pomoci zkušeného pilota.
Učitel řídí model během startu a přistání, ale pouhým přepnutím spínače nebo stiskem tlačítka může předat řízení žákovi,
pokud se model nachází v bezpečné letové pozici.
Pokud se vyskytne nějaká kritická situace, může učitel modulem L/S (Lehrer/Schüler – učitel/žák) opět převzít řízení
modelu. Tímto způsobem je možné naučit žáka krok po kroku
bezpečné pilotáži bez event. škod a ztráty modelu.
Vysílač FF7 je standardně dodáván s 6-ti kolíkovou zásuvkou
na připojení kabelu učitel-žák. Zásuvka je umístěna na zadním
panelu vysílače.
Oba vysílače musíte propojit odpovídajícím kabelem U/Ž, pro
dva FF7 vysílače je to kabel č. F 1591.
Upozornění:
V módu U/Ž nelze využít funkci Snap-Roll, které je přiřazen
přepínač H. Všechny ostatní funkce přiřazené přepínači H
zůstávají zachovány.
Přehled vhodných kabelů a adaptérů pro kombinace
robbe-Futaba vysílačů najdete na konci návodu na str. 25.
Lehrer (učitel)
č. F 7029
Zajistěte odpovídající volbou smysluplnou kombinaci.
Schüler (žák)
kabel
F 1591
Nastavení
• Přejděte do menu nastavení
režimu U/Ž a přesuňte kurzor
do řádku TRAINER.
vysílač EIN! (zapnuto)
vysílač AUS! (vypnuto)
• Otočením 3-D tlačítka doleva aktivujete funkci U/Ž, údaj na
displeji se změní na “AUS”.
• Pro funkci U/Ž je určen přepínač “H”, toto přiřazení nelze
změnit. Při předávání řízení žákovi je tento přepínač nutno
podržet.
• Přesuňte kurzor na řádek KA (Kanal). Otáčením tlačítka 3-D
určíte pro kanál 1 (křidélka) mód funkcí ‘F’, ‘N’ nebo ‘-’.
• Tlačítkem Select-> zvolte další kanál a následně mód
funkcí. Opakujte tento postup pro všechny kanály, u kterých
chcete změnit předvolená nastavení.
stejná nastavení
Obecně:
Vysílač FF7 lze použít jako vysílač učitele i žáka. Menu nastavení pro režim U/Ž nabízí 3 různé provozní módy (MD), které
lze volně přiřadit každému kanálu:
MÓD “F”
V módu “F” (= Funktionen/funkce) jsou využívány funkce mixu učitelova vysílače. Díky tomu je možné jednoduchým 4CH vysílačem
bez funkcí mixů ovládat pomocí nastavení učitelova vysílače např.
model vrtulníku.
10.12 DSC - PROVOZ
MÓD “N”
V tomto módu (N=Normal) jsou pro řízení modelu používány
funkce žákovského vysílače. Pokud jsou pro ovládání modelu
zapotřebí funkce mixů, musí být těmito funkcemi vybaven žákovský vysílač.
DSC provoz s přijímači 2,4 GHz v současnosti není možný.
10.13
PROVOZ NA LETECKÉM SIMULÁTORU
Pro připojení leteckého simulátoru budete potřebovat adapter
kabel č. 8239. Provoz na leteckém simulátoru je v zásadě
možný, na trhu jsou však simulátory, se kterými T7CP 2,4 GHz
nepracují. Vysílání vysokofrekvenčního modulu (VF modul)
nelze vypnout, proto provoz na leteckém simulátoru nedoporučujeme.
MÓD “-”.
Toto nastavení znamená, že je daný kanál pro provoz U/Ž vypnutý.
Dbejte následujících pokynů
• Při provozu U/Ž je někdy podle typu vysílače a propojovacího
kabelu zapotřebí vlastního zdroje napětí.
Pokud použijete
6-ti kolíkový kabel č. F 1591, stačí napájet oba vysílače z jednoho akupacku.
• Oba vysílače by měly mít shodné přiřazení funkcí, pokud
není funkce plynu na stejné straně, musí být provedena
změna módu (MODE, Kap. 5.1).
24
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
10.14 PŘEHLED KABELŮ UČITEL/ŽÁK
UPOZORNĚNÍ:
Provoz učitel/žák s jinými robbeFutaba aparaturami ve funkci
žákovských vysílačů je možné realizovat jen v případě, že jsou
vybaveny novou obdélníkovou 6-ti pólovou zásuvkou. Připojení
k jiným než robbe-Futaba aparaturám (jako žák. vysílačům),
např. s kulatým DIN konektorem, vede k chybnému fungování.
Modul učitel
6-ti pólová mikro
zásuvka
Modul žák
č. F 7029
U vysílačů FC-18 a FC-28 V3.0 je možné přepnutí jednotlivých
kanálů, ostatní přepínají všechny kanály najednou.
• vysílač učitele: FF-8 Super, FF-9, FC-18 V3 a V3 Plus
(verze 3.1/3.2), FC-28 V3 (verze 3.1/3.2), T12Z, T14MZ a
FX-40.
Tyto typy vysílačů vyžadují “inteligentní” žákovské vysílače,
které mají funkce mixů. Pokud řídí žák, jsou používány funkce
mixů, které jsou nastaveny na učitelově vysílači. Proto stačí
např. k nácviku pilotáže vrtulníku pouze jeden vysílač T7CP.
Ovládací funkce je možné přepnout jednotlivě i najednou.
Kabel U/Ž
F 1591
U FC-18/28, T12Z, T14MZ a FX-40 je dokonce možný kombinovaný provoz, tzn., že oba vysílače mají možnost řídit model
současně.
• Jako učitelský lze vysílač T7CP 2,4 GHz použít pouze v programu ACRO
• Žákovský vysílač musí být v každém případě nastaven na
PPM (FM) modulaci (u T7CP 2,4 G je to automaticky dáno).
• Všechny kanály se přepnou najednou (celkové přepnutí).
• Při přepnutí na provoz žák jsou všechny naprogramované
hodnoty žákovského vysílače vysílány k modelu přes VF
modul učitelova vysílače.
• Dávejte pozor na to, aby měl připojený žákovský vysílač také
případně požadované funkce mixu pro daný model a tyto
funkce byly správně nastaveny.
• V zásadě musí být oba vysílače shodně naprogramovány.
Pouze mód plynu (Stickmode, vpravo nebo vlevo) a hodnoty
řídících ovladačů exponenciálních funkcí mohou být odlišně
nastaveny .
T7CP JAKO ŽÁKOVSKÝ VYSÍLAČ
Ve funkci žákovského vysílače je použití T7CP velmi rozmanité,
podle typu vysílače učitele popř. stavu softwaru se mohou vyskytnout následující zvláštnosti:
• vysílač učitele: Skysport T4YF, T4EX, T6EXP, T6EXP 2,4G,
FF-6, T7 CP, F-14, FC-16, FC-18 Junior, FC-18 V1 & V2, FC28 V1 &V2, FC-18 V3 a V3 Plus (verze 3.0), FC-28 V3 (verze
3.0)
V této kombinaci lze T7CP 2,4G použít jako žákovský vysílač,
pokud model nevyžaduje žádné další funkce mixu, popř. jsou t
yto naprogramovány ve vysílači učitele.
25
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
11.
FUNKCE MOTO-ADVANCE MENÜ
Programovatelné propojovací mixy (V-MIX)
č. F 7029
• Podle postavení příslušného přepínače mixu se na displeji
zobrazí nápis ‘EIN’ nebo ‘AUS’.
• V dalším řádku “HAU” lze zvolit řídící ovladač-hlavní kanál,
kterým se bude mixování spouštět.
Volbu provedete otočením 3-D tlačítka.
• O řádek níž “NEB” se provádí volba servo kanálu (vedlejšího kanálu), na který má podíl mixu působit.
• Ve spodním řádku zvolíte přepínač (SW), který má funkci
mixu zapínat příp. vypínat.
Také zde je směr přepínání předem daný.
Pokud není zvolen žádný přepínač (“--”), je mix stále aktivní.
Ze základního menü se stisknutím tlačítka ‘Mode’dostanete do Advanced-Menü k
funkcím mixů, které jsou specifické pro určité modely.
11.1 PROGRAMOVATELNÉ PROPOJOVACÍ MIXY (VMIX1-3)
Vysílač FF7 má kromě předprogramovaných funkcí mixů
ještě tři samostatné volně
programovatelné V-mixy.
Vysvětlivky symbolů směru přepínání
Ein
Pohyb kniplem většinou ovlivňuje vždy jen servo, které je na
tento kanál připojeno. Pokud má knipl ovládat i další servo,
mluvíme již o mixování. Z ovladače (hlavního kanálu) je elektronicky přimixován podíl na servokanál (vedlejší kanál). Hodnotu a směr podílu lze samozřejmě nastavit.
Jednoduché funkce mixů jako např. mixování křidélek a
směrovky (Kombi-Switch), lze v tomto menu jednoduše nastavit.
Ein
Aus
Aus
Ein
Aus
Aus
Ein
Ein
Aus
Aus
Ein
Aus
NASTAVENÍ HODNOTY MIXU
Software vysílače FF7 má k dispozici 3 V-mixy s funkcí Dummy
a Offsetu. S jejich pomocí můžete libovolně navzájem mixovat
ovládací funkce a kanály. Funkci mixu lze za provozu jednoduše vypnout nebo zapnout pomocí externího mixu. Přepínače, kterými mají být aktivovány různé mixy, lze volit individuálně.
• Vraťte se pomocí tlačítka Mode zpět na první displej k nastavení hodnoty mixu - Mischrate (RT).
• Nastavte odděleně pro každou stranu řídícího ovladače
podíl mixu. Přesuňte ovladač hlavního kanálu předem do
požadovaného směru, na displeji bliká příslušný údaj v %.
Pro náš příklad nastavte po 50%.
Postup programování pro první mix (V-MIX1) je znázorněn.
Mixy 2 a 3 se programují shodným způsobem.
NASTAVENÍ OFFSET (OFS->SET)
V posledním řádku lze nastavit bod offsetu “Offset-Punkt. Zde
se zadává, od které polohy hlavního ovladače kanálu má následovat přimixování.
Většinou je to středová poloha ovladače.
V určitých případech, např. při řízení přistávacích klapek, je
výhodné přimixování z koncové polohy hlavního ovladače
kanálu. Přesuňte hlavní ovladač kanálu do požadované polohy
a stiskněte na 1s tlačítko 3-D. Poté zazní akustické potvrzení o
uložení nové polohy.
Pro náš příklad necháme bod offsetu na středové poloze
funkce křidélek.
Schematické zobrazení funkce V-Mix kanálu 1 - 4.
Nastavení
FUNKCE DUMMY
Místo hlavního ovladače kanálu lze také zvolit hodnotu offsetu.
Tzn., že je nastavená hodnota mixu (Mischrate “RT”) trvale
mixována na zvolený vedlejší kanál.
Pokud mixujete např. 5% podíl na kanál výškovky (jako „hlubokou výchylku“), můžete to využít tak, že např. během rychlé
fáze letu nemusí výškovka zůstat stále v této poloze.
Tuto funkci lze použít také k nastavení počtu otáček nebo
poloh serv.
K tomu si v řádku “HAU” nastavte Offset.
Upozornění:
Funkce trimu hlavního kanálu nepůsobí na vedlejší kanál.
Pokud má být některý ovladač mixován na funkce se 2 servy,
musí se naprogramovat 2 V-mixy.
• Přesuňte se tlačítkem
Mode do 2. displeje VMIX1, do prvního řádku
“V-MIX1> INA” (neaktivní)
a otočením 3-D tlačítka
doleva aktivujte mix.
26
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
11.2 MIX FLAPERONů (FLAPRN)
Nastavení
Zapnutí mixu
Touto funkcí lze mixovat obě
křidélka s nastavitelnou diferenciací a volitelně je nastavit
jako přistávací, vztlakové
nebo brzdící klapky. Tato
funkce bývá označována jako
mix flaperonů (Flaperon-Mischer).
Klappen (klapky) = Flap + Querruder (křidélka) = Aileron.
Vysvětlivky:
Díky tomu, že lze podíly mixu nastavit pro každou klapku pro
oba směry odděleně, jsou křidélka multifunkční a jejich funkce
se mění podle výchylky.
• úplně vysunutá nahoru -> brzdící klapky (Spoiler)
• lehce vysunutá nahoru -> rychlostní klapky pro rychlý let
• lehce vysunutá dolů
-> vztlakové klapky pro termický let
• úplně vysunutá dolů
-> přistávací klapky
č. F 7029
Přejděte do menu nastavení FLAPERON.
• Přesuňte kurzor do řádku
Flaperon a zapněte mix
otočením 3-D tlačítka doleva, údaj INA (inaktiv) se
změní na EIN.
Nyní jsou obě kormidla navzájem mixována. Při pohybu ovladačem křidélek se serva budou protichůdně pohybovat. Pokud
tomu tak není, musíte provést revers směru (změna smyslu
otáčení) v menu Umpolung.
Pokud otočíte potenciometrem VR CH6, budou se serva
pohybovat souhlasně jako klapky (Flap).
Naprogramujte v menu FLA-TRM nastavení drah.
Souhlasnou výchylkou směrem nahoru se zvětší odpor křídla a
model bude pomalejší, což je velmi výhodné při přistávání
nebo klesání z větší výšky.
Současně dojde ke změně kolem boční osy letadla, díky
čemuž model začne směřovat dolů. Podle typu modelu je
zapotřebí více nebo méně kompenzovat tento moment pomocí
výškovky. Jako kompenzaci lze přimixovat přes mix FLP->HOE
(klapky-výškovka) podíl výškovky. K tomu si musíte aktivovat
mix FLA->HOE.
Předpokladem využití mixu flaperonů je použití dvou serv křidélek serv, aby bylo možné funkci flap mixovat. Křidélka jsou
zapojena většinou na výstupu 1 a 6. V tomto menu se nastavuje i
diferenciace
křidélek.
Té je
u leteckých
•
Nastavení diferenciace
• Přesuňte kurzor na řádek DIFF a otáčením 3-D tlačítka nastavte požadovanou hodnotu diferenciace v %.
Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Nastavte hodnotu
diferenciace na 50 %. Podle polohy zabudovaného serva
zvolte znaménko +/-.
Pokud je nastavení správné, bude se vychýlené servo pohybovat pouze po polovině své dráhy (viz obrázek).
modelů obecně zapotřebí ke kompenzaci negativního kroutícího momentu. Při zatáčce se vnější křídlo pohybuje vzduchem
rychleji, má větší vztlak, ale současně také větší odpor (odpor
je zde vedlejším produktem obtékání křídla vyvozujícího
vztlak). Proto i u křidélka tohoto křídla, které je vychýleno dolů,
dochází k většímu odporu než u křidélka, které je vychýleno
nahoru. V zatáčce pak vzniká opačný kroutící moment kolem
kolmé osy letadla a trup má tak tendenci vybočovat ze zamýšleného oblouku zatáčky.
Volba 2. výchozího kanálu serva křidélka
• Funkce Flaperon pracuje, jak již bylo výše popsáno, když je
2. křidélko připojeno na přijímači na výstupu - kanálu 6
(předprogramováno).
Zvláštnosti - výstup 2. křidélka na kanál 5 nebo 7
2. servo křidélka je možno zapojit do přijímače i na kanál 5
nebo 7, aby bylo možné pracovat i s 5CH přijímačem, popř. u
modelů s oddělenou vztlakovou klapkou zachovat oddělené
řízení vztlakových a brzdících klapek (K7). Řízení oddělených
vztlakových klapek přitom zůstává na kanálu 6. Větší výchylka
křidélek ve funkci brzdících klapek je pak realizována mixem
brzdících klapek.
Tento efekt je o to větší, oč větší je rozpětí modelu. Proto k
němu dochází především u velkých větroňů. Negativní kroutící
moment je možné kompenzovat také stejným smyslem
výchylky směrovky (viz kap. QUE - SEI). Tím ale vzniká dodatečně i odpor při letu do zatáčky.
Diferenciace křidélek způsobuje také to, že klapka, která je
vysunutá směrem dolů, má menší výchylku než klapka vysunutá nahoru, takže na obou křídlech vzniká stejný odpor. Tím
pádem nedojde ke vzniku negativního kroutícího momentu.
• Přesuňte kurzor do posledního řádku QUE-2 a 3-D tlačítkem
určete odpovídající 2. výstup.
Upozornění:
Pokud je mix flaperonů aktivní, měl by se aktivovat i trim mixu
flaperonů. Zde se dá nastavit výchylka pro funkci klapek individuálně na každou stranu, nezávisle na funkci křidélek.
bez diferenciace
Mix flaperonů a funkce Delta mixu se navzájem vylučují.
Aktivní může být vždy pouze jeden z nich. Pokud je jeden
zapnutý, je druhý automaticky blokován.
50% diferenciace
100% diferenciace (Split)
27
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
11.3
11.4 FUNKCE BRZDÍCÍCH KLAPEK (BREMSKL)
NASTAVENÍ VZTLAKOVÝCH KLAPEK (FLA-TRM)
Díky této funkci je možno použít křidélka, která jsou zapojená
na kanálu 1 a 6, jako brzdící klapky. Díky souhlasné výchylce
nahoru se zvýší odpor křídla a model je pomalejší.
Tato funkce je využívána při přistávání nebo sestupu z velké
výšky.
Zároveň odchází k momentu kolem boční osy letadla, díky kterému “čumák” trupu začne směřovat dolů. Podle typu modelu
je tento moment více či méně nutné kompenzovat výškovkou.
Toto menu má současně funkci, která přimixuje nastavitelný
podíl kompenzace výškovky, aby model letěl rovně. Tato
funkce je ovládána přepínačem ”E”.
Otočný potenciometr VR6 většinou přímo ovládá kanál 6. Pokud je
mix FLA-TRM zapnutý, je kanál 6 zahrnutý do ovládání vztlakových
klapek a potenciometr VR6 je tak použit jako řídící ovladač.
V tomto menu lze nastavit
dráhu ovladače pro otočný
potenciometr VR6, tedy
dráhu vztlakových klapek,
odděleně pro každou
stranu. 'Wölbweg' (dráha
vztlaku) klapek je velmi
závislá na konkrétním
modelu. U větroně by se
měla nastavovat jen menší
dráha, ca. 10-20 %. Při příliš silném zakřivení profilu křídla dochází
k velkému odporu.
Drehregler VR6
Nastavení
Aktivace mixu
Nastavení
Aktivace mixu
• Přejděte do menu nastavení, přesuňte kurzor do
prvního řádku a otočením
tlačítka
3-D
doleva
zapněte mix.
• Přejděte do menu nastavení
- Einstell-Menü, přesuňte
kurzor do prvního řádku a
otčením 3-D tlačítka doleva
mix zapněte.
Nastavení dráhy výškovky (HOE)
• Přesuňte kurzor do řádku HOE, otočením 3-D tlačítka nastavíte dráhu pro výškovku. Nastavte požadovanou hodnotu
v %. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramované nastavení má hodnotu -10 %.
Nastavení dráhy brzdících klapek (FLP)
Přesuňte kurzor do řádku FLP, nastavení drah pro obě křidélka (výchylka nahoru - ve funkci klapek) provedete otočením 3-D tlačítka. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %.
Předprogramované nastavení má hodnotu 50 %.
Pokud podržíte tlačítko stisknuté min. podobu 1s, dostanete
se zpět na předprogramované nastavení.
Nastavení dráhy klapky
Změnu nastavení vztlakových klapek provedete otočným ovladačem ‘VR 6’. Pokud je pro dráhu nastavena hodnota 0%, nemá
potenciometr žádnou funkci.
Dráhu lze nastavit
odděleně pro obě
strany ovladače.
Zvláštní případ (Butterfly-Mix)
• Znaménka “+” a “-” udávají směr obsluhy ovladače klapek.
• Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramovaná hodnota je 0 %. Nastavení provedete otáčením 3-D tlačítka.
• Klapky lze v obou případech ovládat stejným směrem.
• Pokud podržíte 3-D tlačítko min. 1s stisknuté, dostanete se zpět
na výchozí hodnotu.
•
Pokud je v menu FlaperonMix 2. výstup křidélka přiřazen
na kanál 5 nebo 7, objeví se
na
displeji
dodatečná
možnost nastavení QUE.
• Zapojte serva do výstupů na přijímači tak, jak je uvedeno na
obrázku.
• Přes % hodnotu v řádku QUE lze nastavit výchylku křidélek
(1+5/7) nahoru (křidélka mají funkci klapek).
• V řádku HOE se nastavuje výškovka.
• V řádku Flap se nastavuje poloha vztlakové klapky/klapek,
která je připojena na kanál 6.
• Pokud nastavíte křidélka nahoru jako klapky a vztlakové
klapky dolů, získáte funkci Butterfly-mix, která má na model
velmi silný brzdící účinek.
NASTAVENÍ OFFSET (změna nastavení nulového bodu)
Pro jednodušší obsluhu vztlakových klapek během letu lze definovat určitou polohu otočného ovladače pro vysunuté klapky.
•
č. F 7029
Otočte potenciometr VR 6
napravo nebo nalevo od
středu.
Přesuňte kurzor do řádku
OFS>SET.
• Podržte min 1s stisknuté tlačítko 3-D.
• Pokud je potenciometr na středu nebo mírně od středu, jsou obě
klapky vysunuté
• Polohu vysunutých klapek řídí levá strana ovladače.
Zvláštní případ: Pokud by byl v menu Flaperon nastaven výstup
pro 2. křidélko na kanál 6, je převezme tento bod offsetu i funkce
klapky křidélka na kanál 1.
28
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
11.5
11.6
MIX VÝŠKOVKA>VZTLAKOVÉ KLAPKY (HOE->FLP)
Pomocí tohoto mixu je možné paralelně s výchylkou výškovky
podpořit řízení klapkami, příp. vztlakovými klapkami. Této
funkce je zapotřebí, když chcete letět úzké zatáčky nebo pravoúhlé letové figury.
Nastavení
Aktiviace mixu
Pokud jsou např. u Hotlineru křidélka naprogramována tak, že
se během přistávání vysunou o ca. 45° nahoru, vyžaduje to
většinou přimixování hlubokého podílu výchylky ca. -10%.
Nastavení
Aktiviace mixu
Nastavení drah vztlakových klapek (RT)
• Přesuňte kurzor do řádku RT (Rate). Nastavení provedete
otočením 3-D tlačítka.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr výchylek klapek. Funkce
se nastavuje tak, že se při výchylce výškovky nahoru vysunou klapky dolů a naopak.
• Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramovaná
hodnota činí 50 %.
• Pokud se chcete vrátit zpět na výchozí hodnotu, stiskněte
min na 1s tlačítko 3-D.
• Přejděte do menu nastavování, přesuňte kurzor do
prvního řádku a otočením
3-D
tlačítka
doleva
zapněte mix.
Nastavení dráhy výškovky (RT)
• Přesuňte kurzor do řádku RT (Rate). Nastavení provedete
otáčením 3-D tlačítka.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr výchylek klapek. Funkce
se nastavuje tak, že jde výškovka při klapkách vysunutých
nahoru mírně dolů.
• Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramovaná
hodnota činí 50 %.
• Pokud se chcete vrátit zpět na výchozí hodnotu, stiskněte
min na 1s tlačítko 3-D.
Volba přepínače a směru přepínání
• V nejnižším řádku zvolíte přepínač (SW), který má funkci
mixu vypínat/zapínat. Zde také určíte směr přepínaní.
Pokud není zvolen žádný přepínač (“--”), je mix stále aktivní.
Vysvětlivky symbolů směru přepínaní
Ein
Aus
Aus
Ein
Ein
Ein
Aus
MIX VZTLAKOVÉ KLAPKY> VÝŠKOVKA (FLP->HOE)
Při vysunutí klapek (FLAPS) dochází u mnoha modelů k velkým změnám zatížení kolem boční osy letadla. Tento moment
musí pilot kompenzovat výškovkou. Software vysílače nabízí
mix, který toto vyrovnání provede automaticky.
Přejděte do menu nastavová
ní, přesuňte kurzor do první
ho řádku a otočením 3-D
tlačítka doleva zapněte mix.
Ein
Aus
Aus
č. F 7029
NASTAVENÍ OFFSETU (NEUTRALPUNKTEINSTELLUNG)
Také pro toto menu je k dispozici možnost vyrovnání neutrálu
(Offset) mezi polohou řídícího ovladače a polohou serva. V
tomto menu se vzájemně vyrovnávají nulové body vztlakových
klapek a výškovky.
• Přesuňte otočný potenciometr VR 6 do polohy “Klappen eingefahren (Vysunuté klapky)”.
• Přesuňte kurzor na poslední řádek OFS>SET.
• Stiskněte a min 1s podržte tlačítko 3-D.
• Výškovka se také přesune do nulové polohy.
Aus
Ein
Aus
POZOR
OFS>SET poloha tohoto menu je shodná s polohou v menu
Flaperon-Trimm (FLA-TRM) a působí znova na tuto funkci, což
uživateli ušetří přepínání mezi dvěma menu.
Zvláštní případ
Nastavení pro výstup 2. serva křidélka v menu mixu Flaperonů
má vliv i na tuto funkci.
2. výstup křidélka kanál 6
Pokud je zvoleno toto nastavení, pohybují se křidélka, zapojené na kanál 1 a 6, k výškovce nesouhlasně jako klapky.
Pokud je funkce mixu FLA-TRM vypnutá, ovlivňuje Offset
pouze výškovku.
2. výstup křidélka kanál 5 nebo 7
Pokud je zvoleno toto nastavení, pohybují se vztlakové klapky,
zapojené na kanál 6, k výškovce nesouhlasně jako klapky.
Upozornění:
Pokud je v menu Flaperon výstup pro 2. křidélko nastaven na
kanál 6, převezme tento bod offsetu i funkce klapek křidélka na
kanálu 1.
29
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
11.8 DELTA MIX (DELTA)
11.7 V-MIX (V-LEITW)
Této funkce je zapotřebí u modelů s V-kormidly. U modelů
tohoto typu je potřeba mixovat signály směrovky a výškovky
dohromady. Dráhy pro funkci směrovky a výškovky lze však
nastavit nezávisle na sobě. Serva se zapojují do přijímače na
výstupy 2 a 4.
směr.
č. F 7029
Tento mix kombinuje signály křidélek a výškovky pro řízení
modelů typu Delta nebo samokřídla.
Při pohybu pákou výškovky mají serva souhlasný chod, při
pohybu pákou křidélek protichůdný.
Serva se zapojují do přijímače na výstupy 1 a 2.
výšk.
výchylka výškovky
výchylka křidélek
Podíly mixu (drah) lze pro funkci křidélek a výškovky odděleně
nastavit.
Aktivace mixu
Nastavení
Aktivace mixu
•
Přejděte do menu nastavování, přesuňte kurzor do
prvního řádku a otočením
3-D
tlačítka
doleva
zapněte mix.
• Přejděte do menu nastavování, přesuňte kurzor do
prvního řádku a otočením
3-D tlačítka doleva zapněte
mix.
DELTA-mix není možné provozovat současně s V-mixem. Pokud
je V-mix aktivní, není možné DELTA-mix zapnout. Proto je nutné
případně aktivní V-mix nejdříve vypnout.
Nastavení drah kormidel
• Přesuňte kurzor do řádku QUE. Přesuňte ovládací knipl křidélek do koncové polohy. Otáčením 3-D tlačítka určíte dráhu
křidélek.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr výchylky křidélek. Funkce
se nastavuje tak, že se při pohybu kniplem křidélek doprava
vychýlí pravé křidélko nahoru a levé křidélko dolů. V případě
nutnosti proveďte revers jednoho serva.
• Přesuňte kurzor do řádku HOE. Přesuňte ovládací knipl výškovky do koncové polohy. Otáčením 3-D tlačítka určíte
dráhu výškovky.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr výchylky výškovky. Funkce
se nastavuje tak, že se při potažení výškovky vychýlí obě
kormidla souhlasně nahoru.
• Pokud se chcete vrátit zpět na základní nastavení, stiskněte
min na 1s tlačítko 3-D.
Pokud jsou křidélka a výškovka řízeny současně, dráhy kormidel se sčítají. Dávejte při nastavování pozor na to, abyste
nepřekročili maximální dráhy kormidel.
Podle typu modelu se nastavují různé dráhy kormidel. Podle
zkušenosti reagují modely citlivěji na výškovku, která potřebuje
větší dráhu než křidélka.
V-mix není možné provozovat současně s DELTA mixem. Pokud
je Delta mix aktivní, není možné V-mix zapnout. Proto je nutné případně aktivní Delta mix nejdříve vypnout.
Nastavení drah kormidel
• Přesuňte kurzor do řádku HOE. Přesuňte ovládací knipl výškovky do koncové polohy. Otáčením 3-D tlačítka určíte
dráhu výškovky.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr výchylky výškovky. Funkce
se nastavuje tak, že se při potažení výškovky vychýlí obě
kormidla souhlasně nahoru. V případě nutnosti proveďte
revers jednoho serva.
• Přesuňte kurzor do řádku SEI. Přesuňte ovládací knipl
směrovky do koncové polohy. Otáčením 3-D tlačítka určíte
dráhu směrovky.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr výchylky směrovky. Nastavte směr tak, že se při pohybu kniplem směrovky doprava
vysunou obě zadní hrany kormidel souhlasně doprava.
• Pokud se chcete vrátit zpět na základní nastavení, stiskněte
min na 1s tlačítko 3-D.
Pokud je směrovka výškovka řízena současně, dráhy kormidel
se sčítají. Dávejte při nastavování pozor na to, abyste nepřekročili maximální dráhy kormidel.
Podle typu modelu se nastavují různé dráhy kormidel. Podle
zkušenosti reagují modely citlivěji na výškovku, která potřebuje
větší dráhu než směrovka.
Naše doporučené výchylky: výškovka 40%, směrovka 70%
Diferenciace křidélek (DIFF)
Diferenciace křidélek slouží ke kompenzaci negativního kroutícího momentu. Při zatáčce se vnější křídlo pohybuje vzduchem
rychleji, má větší vztlak, ale současně také větší odpor. Proto i
u křidélka tohoto křídla, které je vychýleno dolů, dochází k
většímu odporu než u křidélka, které je vychýleno nahoru. V
zatáčce pak vzniká opačný kroutící moment kolem kolmé osy
letadla a trup má tak tendenci vybočovat ze zamýšleného
oblouku zatáčky. (viz FLAPERON mix)
Nastavení kanálu pro směrovku
• V posledním řádku displeje lze pro zvláštní případ mixovat také
kanál křidélek a výškovky.
• Po zvolení tohoto řádku lze 3-D tlačítkem přiřadit požadovaný
kanál.
• Pokud zvolíte mixování křidélek a výškovky (KAN 2/1), musíte
do těchto výstupů na přijímači zapojit i serva.
• Tato volba odpadá v případě, když je kanálu křidélek již přiřazen mix Flaperonů.
• Přesuňte kurzor do řádku DIFF a 3-D tl. nastavte hodnotu v
% tak, aby se křidélko vychýlené dolů pohybovalo pouze po
ca. 50% své dráhy.
• Podle polohy zabudovaných serv můžete měnit směr diferenciace znaménky “+” a “-”.
30
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
11.9 AILVATOR (QUE->HOE)
11.11 FUNKCE SNAP-ROLL (SNAP)
Toto menu má k dispozici všechny funkce mixu k ovládání výškovky, která se dodatečně ke křidélku podílí na vytváření kroutícího momentu kolem podélné osy. Přitom se obě poloviny
výškovky vychýlí paralelně ke klapkám křidélek.
Funkce Snap Roll neboli „kopaný výkrut“. Touto funkcí lze určit
polohu ovládacích kniplů, které vedou k určité letové figuře.
Tento manévr se pak provádí přepínačem‘H’. Snap-Rolle lze
provést do všech 4 směrů.
Tato funkce se používá pro zvýšení účinku klopení modelu.
Předpokladem pro tento mix je použití dvou serv pro výškovku
zapojených na samostatných výstupech v přijímači. Tato
funkce se označuje názvem Ailvator. Lze ji použít nejen pro
běžné modely, ale i pro modely s V kormidly (Rudervator).
V tabulce je uveden přehled korektní předvolby znamének (+)
a (-) příslušných funkcí kormidel, aby byl manévr proveden
správným směrem.
Také tuto funkci musíte po volbě
nejdříve aktivovat. Zvolte si v 1.
řádku menu QUER-HOEH a
potvrďte funkci 3-D tlačítkem.
Na displeji se změní údaj z
‘INA’ na ‘EIN’, mix je aktivní.
Směr / Znaménko
+
+
+
doprava / dolů
+
-
-
doleva / nahoru
-
+
-
doleva / dolů
-
-
+
Hodnota nastavení je sama o sobě závislá na konkrétním
modelu, těžišti apod., takže lze jen stěží doporučit nějakou
hodnotu.
Pro kopaný výkrut doprava nahoru je na začátek vhodné nastavit +55% n a výškovku a 100-120% na směrovku.
V rámci meni se provádí volba
oběma
tlačítky
‘Select‘.
Tlačítkem ‘End’ se dostanete
zpět do Advanced menu.
Nastavení
Aktivace mixu
11.10 KOMBINOVANÝ-MIX (QUE->SEI - křid.-směrovka)
Software vysílače nabízí předprogramovaný vyrovnávací mix z
křidélka na směrovku. Tímto mixem jsou kormidla křidélek a
směrovky propojeny, takže při zatáčce model řídíte pouze jedním ovládacím kniplem. Tuto funkci lze využít obzvláště u velkých větroňů, neboť negativní kroutící moment modelu působí
proti řízení zatáčky. Pomocí směrovky lze proti tomuto nežádoucímu efektu působit.
• Přejděte do menu nastavování, přesuňte kurzor do
prvního řádku a otočením
3-D
tlačítka
doleva
zapněte mix.
• K obsluze funkce Snap-Roll je určen přepínač H.
Tímto přepínačem se řídí i funkce U/Ž.
Přepínač je možné používat vždy jen pro jednu z funkcí.
Proto se ujistěte, zda je při Snap Roll vypnutý režim U/Ž.
Nastavení aktivace mixu
•
Quer/křid. Höhe/výš. Seite/směr
doprava / nahoru
Nastavení podílů mixu
• Přesuňte kurzor na řádek QUE. Nastavení % hodnoty provedete tlačítkem 3-D.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr přimixování.
• Rozsah nastavení je -120 % a +120 %. Předprogramovaná
hodnota činí+100 %.
• Pokud se chcete dostat zpět na výchozí hodnotu, stiskněte
na 1s tlačítko 3-D.
• Při nastavování hodnot pro výškovku a směrovku postupujte
stejným způsobem.
Přejděte do menu nastavování, přesuňte kurzor do
prvního řádku a otáčení 3D tlačítka doleva zapněte
mix.
Nastavení podílu mixu ke směrovce (RT)
• Přesuňte kurzor na řádek RT (Rate). Nastavení provedete
tlačítkem 3-D.
• Znaménka “+” a “-” udávají směr přimixování. Směr mixování musíte nastavit tak, že při pohybu pákou křidélka
doprava bude doprava přimixována i směrovka.
• Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramovaná
hodnota činí 50 %.
• Pokud se chcete dostat zpět na výchozí hodnotu, stiskněte
na 1s tlačítko 3-D.
31
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
12.
PROGRAM VRTULNÍKŮ (HELI)
12.1 STRUKTURA MENU VRTULNÍKŮ
č. F 7029
Předprogramování vysílače:
Pokud během zapínání vysílače podržíte stisknuté
tlačítka Mode a End, dostanete se do menu předvolby
základního nastavení vysílače.
• mód ovládacích kniplů 1...4 (kap. 5.1)
• směr účinku páky plynu (kap. 5)
• volba jazyka
EIN
Startdisplej
• nastavení kontrastu LC-displeje
• nulování čítače provozní doby
• nulování stopek
viz. Kap. 12.2, str. 31)
Pro vyvolání Basic menu podržte 1s
stisknuté tlačítko MODE.
Pro návrat zpět na základní displej stiskněte tlačítko End.
(stisk. 1s
Basic Menü
Tlačítky Select (kurzor)
přeskočíte k příslušným
stránkám zobrazení
B1...B4.
Advance Menü
Tlačítky Select (kurzor) přeskočíte k příslušným stránkám
zobrazení A1...A4.
Otáčením 3-D tlačítka se
dostanete k jednotlivým
funkcím.
Otáčením tlačítka
3-D se dostanete k
jednotlivým funkcím.
MODELL
D/R, EXP
ENDPUNKT
SE-MITTE
UMPOLUNG
TRIMM
MOT-AUS
TAUMEL
FAIL SAFE
PARAMETR
GAS-KU-N
PIT-KU-N
HECK-MIX
STOPUHR
TRAINER
Modellauswahl
(volba typu modelu)
Dual Rate, Exponential
(dvojí/exponenciální výchylky)
Servowegeinstellung
(nastavení dráhy serv)
Servomittenverstellung
(nastavení nulové polohy serv)
Servoumpolung
(obrácení chodu serv /revers )
Trimmschritte-/speicher
(kroky trimů, paměť trimů)
Motor abstellen
(vypnutí motoru)
Taumelscheibe-Einstellung
(nastavení typu cykliky)
(ne u typu H1)
Fail-Safe Einstellungen
(nastavení Fail-Safe)
Parameter- Einstellung
(nastavení parametrů)
Gaskurve Normal
(křivka plynu - Normal)
Pitch Kurve Normal
( Pitch křivka - Normal)
Heckmischer (REVO)
(mix vyrovnávacího rotoru)
Stoppuhr
(stopky)
Lehrer-Schüler Betrieb
(provoz učitel/žák)
GASKURVE
PITKURVE
HECK-MIX
KRSL
GAS-HOV
PIT-HOV
AUTOROT
OFFSET
DREHZ-REG
TAUM-GAS
V-MIX1...3
K jednotlivým funkcím menu volby se dostanete dostanete
otáčením 3-D tlačítka.
Stisknutím 3-D tlačítka provedete volbu funkce.
Pokud chcete funkci opustit, stiskněte 1x tlačítko End.
32
Gaskurve N-1-2
(křivka plynu)
Pitchkurve N-1-2
(křivka Pitch)
Pitch-Heck-Mischer
(mix Pitch vyrov. rotoru)
Kreiselempfindlichkeit
(citlivost gyra)
Gas-Schwebeflug
(plyn - visení)
Pitch-Schwebeflug
(Pitch - visení)
Autorotation
(autorotace)
Trimm-Offset
(offset trimu)
Drehzahlregler
(regulátor otáček)
Taumelscheiben-Gas
Mischer (mix plyn-cyklika)
Programmierbarer Verbindungs-Mischer 1...3
(program. propoj. mix 1..3)
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
13.
Pohyb a volba v menu volby probíhá stále stejným způsobem. V menu nastavování se lze pohybovat kurzorem (tl.
Select) a nastavovat pomocí 3-D tlačítka. Viz také kap.
8.5. U dalších popisů budete poznatky z této kapitoly
potřebovat.
č. F 7029
FUNKCE HELI-BASIC MENÜ
13.1 Funkce uložení modelů (MODELL)
V tomto menu jsou spravovány a voleny jednotlivé
pamě’tové pozice.
12.2 STARTDISPLEJ HELI (HUBSCHRAUBER)
Změna typu modelu z Moto na Heli :
• zvolte menü “Parameter“ ( viz Kap. 13.10 )
• změňte typ modelu z Moto na H-1, H-2, HR3, HN3, H-3, HE3,
podle typu cykliky a volbu potvrďte
• stiskněte 2x tlačítko End
Jsou zde následující podmenu:
• volba modelu
• kopírování paměti modelu
• název modelu
(MODEL AUSW)
(MODEL COPY)
(MODEL NAME)
VOLBA MODELU
Vysílač je sériově dodáván s pamětí pro 10 modelů, všechna
předprogramovaná nastavení jsou zde ukládána. Pro různé
modely a použití je tak možno jednoduše uložit individuální
nastavení a v případě potřeby je rychle vyvolat. Pro lepší přehled je každá paměťová pozice očíslována a dodatečně je
možno zadat i název modelu o 6 znacích.
stopky
čítač provozních hodin
Základní displej zprostředkovává následující informace:
• název a číslo modelu
• symbol zvoleného typu modelu
• polohu trimů ovladačů
• aktuální napětí vysílačových aku
• stopky
• čítač provozních hodin
• zvolte řádek AUSW (černá šipka)
• otáčením 3-D tlačítka zvolte paměťovou pozici 1...10 , názvy
modelů se souhlasně mění
• podržte tlačítko 3-D-Hotkey po dobu 1s
• objeví se potvrzující otázka“Ja?”
• potvrďte stisknutím 3-D-Hotkey
• nová paměťová pozice je zvolená (akustický signál)
Základní displej neslouží pouze k zobrazování údajů, lze z něj
obluhovat následující funkce:
ÚPRAVA KONTRASTU LC-DISPLEJE
Kontrast LC displeje můžete změnit tak, že pokud máte zobrazen základní displej, stisknete tlačítko ‘END’ a současně
pomocí 3-D tlačítka upravujete kontrast. Otáčením doprava je
kontrast větší, otáčením doleva se kontrast zmírňuje.
KOPÍROVÁNÍ PAMĚTI MODELU (MODEL COPY)
Tato funkce umožňuje kopírování paměti modelu (paměťové
pozice), což je velmi praktické, když chcete programovat
podobný model.
Stávající paměťovou pozici si
zkopírujete do volné pozice a
pouze změníte název modelu
a provedete úpravy v nastavení pro nový model. Díky
tomu ušetříte čas při nastavování.
Pokud chcete s nastavením modelu experimentovat, je možné
udělat záložní kopii originálního programu do volné paměti.
Při kopírování jsou současně zkopírovány veškeré údaje o
modelu, včetně názvu. Po zkopírování proto doporučujeme
ihned změnit název u nově uloženého modelu a vyhnout se tak
pozdějším nejasnostem.
NULOVÁNÍ STOPEK
Pokud chcete vynulovat stopky, označte si tlačítkem ‘Select’
(kurzor) odpovídající řádek (údaj bliká) a následně stiskněte
tlačítko 3-D a podržte jej po dobu 1s. Vynulování je potvrzeno
akustickým signálem.
L
NULOVÁNÍ ČÍTAČE PROVOZNÍCH HODIN
Pokud chcete vynulovat čítač provozních hodin, označte si
tlačítkem ‘Select’ (kurzor) odpovídající řádek (údaj bliká) a následně stiskněte tlačítko 3-D a podržte jej po dobu 1s. Vynulování je potvrzeno akustickým signálem.
Vynulování čítače provozních hodin doporučujeme např. po
nabití vysílačových aku. Zobrazený údaj pak odpovídá době
vybíjení akumulátorů.
Upozornění:
Než začnete kopírovat, ujistěte se, že je cílová paměť opravdu
prázdná. Obsazené paměťové pozice lze totiž přepsat.
33
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
Postup kopírování
• Zvolte si model, který chcete kopírovat.
• Přejděte kurzorem na řádek Copy.
• Otáčením 3-D tlačítka najděte volnou paměť 1...10, názvy
modelů se mění souhlasně s čísly.
• Podržte stisknuté tlačítko 3-D-Hotkey po dobu 1s.
• Objeví se potvrzující otázka “Ja?”
• Potvrďte stisknutím 3-D-Hotkey.
• Nová data jsou kopírována, což se zobrazuje i na displeji.
Ukončení procesu kopírování je akusticky ohlášeno.
č. F 7029
13.2 DUAL RATE / EXPONENCIÁLNÍ VÝCHYLKY (D/R,
EXP), OMEZENÍ ŘÍDÍCÍ DRÁHY, NELINEÁRNÍ KŘIVKA
Změna dráhy serva neboli Dual Rate umožňuje změnu lineárního chodu serva kormidla na předem nastavenou hodnotu během
provozu, a to pomocí externího přepínače. Přitom je možno
zmenšit nebo zvětšit dráhu kormidla při stejném vychýlení kniplu
použitím přepínače.
Funkce je aktivní, i když se přepínač mixu nachází v poloze AUS
a může být použita podobně jako nastavení dráhy ovladače pro
nastavení plynulého oboustranného omezení dráhy. .
Ukončení kopírování
• Kopírování lze ukončit jednídm z tlačítek Select při potvrující
otázce.
Ovlivňuje pak funkci zvoleného řídícího ovladače, stejně jako i
všechny ostatní funkce tohoto řídícího ovladače.
Přimixované signály, které ovlivňují stejný výstup serva, nejsou
na rozdíl od omezení dráhy serv (ENDPUNKT) ovlivňovány.
Název modelu je možné
zadat pomocí 6 znaků. Zvolit
můžete čísla, písmena a
mezery.
Graf znázorňuje charakteristiku
různých
drah řízení. Průběh je v
obou případech lineární. Po reversu je však
původní hodnota dráhy
serva při plném vychýlení kniplu změněna na
60% původní hodnoty.
Servoweg
NÁZEV MODELU (MODEL NAME)
Touto funkcí lze paměťovým pozicím dodatečně kromě čísel
ještě doplnit i název, aby byla volba přiřazování jednodušší.
• Přesuňte kurzor na poslední řádek - bude automaticky zvolena aktuální paměťová pozice a objeví se nápis “NAME”.
• První písmeno bliká, otočením 3-D -Hotkey’ zvolíte písmeno, číslo nebo jiný znak.
• Stisknutím spodního tlačítka ‘Select’ se dostanete k dalšímu
písmenu, popř. také zpět.
Zvolené písmeno bliká.
• Tento postup opakujte tak dlouho, až je název modelu kompletní.
L
Steuerweg
Tato funkce je k dispozici pro všechny tři funkce kormidel.
Přitom jsou předvoleny následující přepínače:
• Rollfunktion
= klonění, přepínač D
• Nickfunktion = klopení, přepínač A
• Heckrotor
= vyrovnávací rotor, přepínač B
Pro obsluhu D/R-funkce jsou určeny všechny přepínače A...H.
Přitom je možná jakákoli kombinace, např. zapnout všechny 3
D/R funkce odděleně, potom jsou však přiřazeny 3 různé přepínače. Nebo zapnout pomocí 1 přepínače všechny 3 D/R
funkce současně , potom se konfiguruje 3x tentýž přepínač.
Po zadání názvu modelu
stiskněte pro potvrzení
tlačítko END.
volba přepínače
ukazatel polohy přepínače
zvolený řídící kanál
řídící dráha v %
hodnota exponenciální funkce
Příklad nastavení D/R pro kanál křidélek
• vyvolejte menu nastavení D/R
• uveďte D/R přepínač (D) do požadované Aus-polohy
• pokud je to nutné, lze ve 3. řádku (D/R) omezit základní
dráhu řízení
• uveďte D/R přepínač do polohy Ein
• nyní nastavte omezený nebo zvětšený rozsah dráhy řízení
• v posledním řádku je možné ještě dodatečně k funkci D/R
nastavit nelineární křivku, viz následující popis
34
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE
• volbu kanálů pro omezení dráhy řízení lze provést dvěma
způsoby:
• stisknutím tlačítka Mode
• přesunem kurzoru na řádek Kanal a otočením 3-D-Hotkey
tlačítka
• Pokud chcete zvolit přepínač, přesuňte kurzor do prvního
řádku a otočte tlačítkem 3-D.
Funkce EXPO ovlivňuje charakteristiku řídícího kniplu vysílače
tak, že lineární vztah mezi chodem kniplu a chodem serva je
změněn na nelineární (exponenciální) chod.
Tato funkce umožňuje citlivé řízení kolem nulové polohy,
přičemž je ale zachována celková dráha řízení
Upozornění:
U volby přepínače existuje jedna výjimka! Pokud zvolíte 3polohový přepínač “E”, lze nastavit a zrušit 3 hodnoty funkce
D/R a/nebo exponenciálních funkcí.
Postup při programování
exponenciálních funkcí je
naprosto shodný s postupem
při nastavování Dual Rate.
Rozsah nastavení je -100 %
a + 100 %.
Tato funkce je k dispozici pro všechny 3 funkce řídících ovla
dačů (Roll, Nick a Heck).
Přiřazením některého z přepínačů lze exponenciální funkci
stejně jako funkci Dual Rate přepnout během letu (kromě
plynu).
Funkce je aktivní, i když se přepínač mixu nachází v poloze
AUS, přičemž jsou možné 2 exponenciální nastavení, mezi
nimiž lze přepínat.
Ovlivňuje pak funkci zvoleného řídícího ovladače, stejně jako i
všechny ostatní funkce, které jsou tímto ovladačem řízeny.
Exponenciální nastavení působí na řídící ovladač, pro který už je
nastaveno omezení dráhy přes D/R.
Přimixované signály, které ovlivňují stejný výstup serva, nejsou
na rozdíl od omezení dráhy serv (ENDPUNKT) ovlivňovány.
dráha serva
Pokud je přepínač využíván i k přepínání funkce D/R, přepínají
se současně i exponenciální funkce.
křivka 1
(+%)
křivka 2
(-%)
řídící dráha
• kladné znaménko -> silný účinek řídícího ovladače kolem
nulové polohy, na konci slábnoucí ve směru tam (křivka 1)
• záporné znaménko -> minimální účinek řídícího ovladače
kolem nulové polohy, na konci vzrůstající ve směru tam
(křivka 2).
• V každém případě zůstává zachována celková výchylka.
• Rovná čára zobrazuje normální lineární průběh křivky řídícího ovladače (hodnota nastavení 0 %).
35
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
13.4 NASTAVENÍ NULOVÉ POLOHY SERV (SE-MITTE)
13.3 NASTAVENÍ DRÁHY SERVA (ENDPUNKT)
0-140% 0-140%
doleva doprava
č. F 7029
Při zástavbě serv do modelu je v podstatě nejlepší, když jsou
páky serv při nulové poloze trimování na vysílači také v nulové
poloze. Pokud by nebylo možno zabránit odchylce nebo by se
při použití jiných serv nebo již zabudovaných serv neutrální
poloha odchylovala, je možné pomocí této funkce uvést serva
všech kanálů do přesné nulové polohy.
Tato funkce umožňuje nastavit pro
každou stranu odděleně různou dráhu
serva, a to v rozsahu od 0 - 140% celkové dráhy serva včetně trimování.
Toto nastavení musíte provést proto,
abyste zabránili chodu serva po větší
dráze než je mechanické omezení,
např. než které povolí ovládání kormidla.
Předtím, než tuto funkci aktivujete, musíte nastavit trimování
přesně na střed.
Dbejte na to, aby nebyly odchylky od
středu příliš velké, jinak se nastaví viditelně odlišné dráhy serv na obou stranách.
Funkce ovlivňuje příslušný kanál serva a redukuje všechny přimixované funkce. Nezapomeňte na to, že se změněné nastavení proporcionálně projeví taktéž na dráze trimu a případně
nastaveném podílu Dual Rate.
Tato funkce neslouží k trimování kormidel
modelu.
Doporučujeme postupovat následovně:
Nejdříve byste měli nastavit zalétané hodnoty trimů, a to pokud
možno co nejpřesnější montáží servopák a seřízením táhel
kormidel.
Paměť trimu by měla být vymazána a nastavení v tomto menu
by měly být na 0%. Poté byste měli využít tohoto menu pro
přesné nastavení nulové polohy.
• Volbu mezi kanály 1...7 provedete tlačítky ‘Select’, kurzor
bliká u zvoleného kanálu.
• Přesuňte odpovídající ovladač do směru, ve kterém má být
dráha řízení změněna.
• Zobrazení kurzoru se odpovídajícím způsobem změní i na
displeji.
• Pro tento směr lze pak otáčením 3-D tlačítka zmenšit nebo
zvětšit nastavení dráhy serva.
• Přesuňte ovladač opačným směrem.
• Nastavte 3-D tlačítkem dráhu pro koncový/hraniční bod.
Touto funkcí by se měly kompenzovat jen drobné odchylky,
které nelze mechanicky nastavit.
V případě potřeby nastavte i ostatní kanály shodným způsobem.
• •Volbu mezi kanály 1...7 provedete tlačítky ‘Select’.
• Zobrazení kurzoru se odpovídajícím způsobem změní i na
displeji.
• Otáčením 3-D tlačítka nastavte nulovou polohu pro zvolený
kanál
• Rozsah nastavení je -120 % a +120 %, což odpovídá +/- 15
stupňům dráhy serva.
• Pokud podržíte 3-D tlačítko stisknuté po dobu 1s, vrátíte
nastavení zpět na výchozí hodnotu (0 %).
Pokud podržíte 3-D tlačítko stisknuté po dobu 1s, vrátíte nastavení zpět na výchozí hodnotu (100 %).
36
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
13.5 REVERS SERV (UMPOLUNG)
13.6 NASTAVENÍ TRIMOVÁNÍ
Pomocí této funkce můžete elektronicky otočit smysl otáčení
všech serv. Díky tomu nemusíte při montáži serv do modelu
brát ohled na smysl jejich otáčení. Serva můžete do modelu
zabudovat tak, aby měla táhla přímou pozici a potom dodatečně elektronicky změnit smysl jejich otáčení.
Trimování řídících ovladačů je zapotřebí v případě, kdy chcete
udržet model v rovném letu i při nulové poloze ovládacích kniplů.
Drobné korektury středového nastavení lze provést právě trimováním.
Než budete programovat další data, měli byste nejdříve
pomocí této funkce správně nastavit smysl otáčení serv.
Poloha trimu je symbolicky zobrazena na displeji černými značkami (viz schéma), které se
více či méně pohybují ve směru
trimování. Při každém manipulaci z jedním ze 4 digitálních trimovacích tlačítek zazní tón,
takže změna nastavení je signalizována i akusticky. Dohromady je
k dispozici 30 skoků trimu na každou stranu, přičemž jeden skok
posune servo o 0,5º.
Za tímto účelem je vysílač vybaven funkcí digitálního trimování.
Tento moderní způsob trimování má tu výhodu, že i po opětovném
uvedení do provozu popř. změně paměťové pozice zůstávají stále
zachovány dříve nastavené hodnoty trimu nebo jsou automaticky
znovu nastaveny.
Další úpravy na trimu pak nejsou nutné. Hodnoty trimů jsou již uloženy v příslušné paměťové pozici.
Každá funkce ovladače má mikrotaster se dvěma směry přepínání, se kterými musíte velmi citlivě zacházet
• Volbu mezi kanály 1...7 provedete tlačítky “Select”.
• Zobrazení kurzoru se na displeji změní odpovídajícím
způsobem, takže bliká číslo zvoleného kanálu.
• Otáčením 3-D tlačítka určíte směr chodu.
•
doleva = revers (změna smyslu otáčení)
•
doprava = normal
• V případě potřeby zopakujte tento postup i pro ostatní
kanály.
Doporučení:
Pokud by bylo potřeba pro některý kanál provést úpravu nastavení středové polohy serva, musí se tato úprava provést až po
reversu. Změnou smyslu otáčení totiž změna nulové polohy
působí na “špatnou” stranu.
RESET PAMĚTI TRIMU
Touto funkcí lze automaticky
nastavit hodnoty trimů 4 funkcí
ovladačů, které jsou uloženy v
paměti trimu, do středové
polohy.
Nulové nastavení serv (SE-MITTE) a účinek trimu (STEP) se tím
nezmění.
• zvolte kurzorem pozici resetu (LOE, označena černou šipkou)
• podržte min. 1s stisknuté 3-D tlačítko
• akustický signál potvrdí reset paměti trimu
Rozsah skoku trimu
V tomto podmenu lze zadat účinek a citlivost trimování. Pilot může
v souladu se svými zvyklostmi určit, jestli určitý pohyb ovladačem
trimu vyvolá malou nebo velkou změnu.
Malý rozsah skoku umožňuje
velmi citlivé trimování, avšak
vyžaduje pro zvětšení dráhy
větší počet skoků. Naopak
velký rozsah nastavení skoku
umožňuje sice rychlou úpravu, ale nastavení není tak přesné. V
závislosti na typu modelu je možno nastavit citlivost 1 až 40.
• zvolte kurzorem požadovaný ovladač (1...4)
• nastavte 3-D tlačítkem požadovaný rozsah skoku trimu
37
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
13.8 NASTAVENÍ DRÁHY CYKLIKY (TAUMEL)
13.7 VYPNUTÍ MOTORU (MOT-AUS)
dráha trimu
dráha
serva
dráha
vypnutí
motoru
č. F 7029
Pokud je v následujícím menu parametrů zvolen pro vrtulníky
mix pro cykliku typu H-2, HE3, HR3, H-3 nebo HN3, objeví se
na tomto místě menu TAUMEL.
Protože jsou ovládací funkce Roll, Nick a Pitch u těchto typů
cyklik navzájem mixovány, musí se nastavení dráhy serv a
směru chodu provést v tomto menu. Tím je zajištěno, že má
nastavení, odpovídající funkci mixu, také účinek na příslušné
servo.
Koncový/hraniční bod nastavení se proto musí pro všechna
tato serva nastavit na 100 %.
Touto funkcí lze pomocí přepínače
vypnout motor, aniž byste změnili trimování volnoběhu. Pro motorové
modely a vrtulníky je to velmi elegantní způsob, jak motor vypnout.
Odpovídající přepínač a směr aktivace si určíte dle vlastního uvážení.
Rozsah nastavitelné hodnoty 0..+30
% odpovídá dráze volnoběhu o ca.
+/-15°. Předvolená poloha je nezávislá na poloze ovládacího kniplu.
Pro typ cykliky H1 není tato funkce žádoucí, neboť funkce
nejsou mixovány a lze je naprogramovat jednotlivě přes nastavení koncového bodu.
• Zapojte serva podle schéma v menu parametrů (Kap. 13.10,
str. 40).
•
• Přesuňte kurzor na první řádek a aktivujte funkci otočením
3-D-Hotkey tlačítka doleva.
• Údaj ja displeji se změní z INA (= neaktivní) na EIN popř.
AUS, podle polohy přepínače.
• Přesuňte kurzor na řádek RATE a nastavte 3-D tlačítkem
hodnotu tak, aby byl karburátor úplně zavřený.
• Přesuňte kurzor na řádek GAS a přesuňte klapku karburátoru do požadované polohy , od které má být možno motor
vypnout. Podržte tlačítko 3-D min. podobu 1s stisknuté. V
horní polovině této nastavené polohy plynu už behrozí
nechtěné vypnutí motoru. .
• Přesuňte kurzor na řádek SW (Switch = přepínač).
• Otáčením 3-D tlačítka můžete zvolit jeden z přepínačů ‘A’ ‘H’ stejně jako i směr přepínání.
•
Př. typ HR3
Ein
Aus
Aus
Aus
Ein
Ein
Ein
Aus
pravé
Rollservo 1
Nickservo 2
levé
Rollservo 6
Roll vpravo:
stojí
nahoru
dolů
Nick nahoru
dolů
nahoru
nahoru
Pitch nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
Funkce/Pohyb
• Pokud jeden nebo více řídících příkazů neudává správnou
funkci nebo směr, musí se provést změna úpravou znaménka +/- funkce Roll-Nick-Heck.
Tip z praxe: Nejjednodušší je, když nejdříve při pohybu ovladačem Pitch najedou všechna serva stejným směrem, i
když je to špatný směr Pitch.
Kdyby tomu tak bylo,
změňte směr Pitch a teprve potom správně nastavte ostatní
funkce.
• K nastavení je zapotřebí pomocí kurzoru zvolit odpovídající
funkci. Otáčením 3-D tlačítka lze změnit nastavené hodnoty
od -100%...+100% a změnit tak směr chodu i dráhu.
Vysvětlivky symbolů pro směr přepínaní
Ein
Aus
Přesuňte se do menu TAUMEL.
Přezkoušejte, zda se serva
otáčí správným směrem
(Dle následujícího příkladu). Př. typ HR3
Aus
Ein
Aus
Upozornění:
Nezapomeňte při nastavování dráhy na to, že je na jedno servo
mixováno více funkcí, takže při spuštění všech funkcí musí být
výchylka omezena. U typu cykliky H-2 se objeví pouze 2 hodnoty pro Roll a Pitch.
Prosím, dbejte následujících pokynů:
• Při startování motoru musí být funkce vypnutí motoru v
poloze ‘AUS’ .
• Pokud je během zapnutí vysílače funkce vypnutí motoru
ještě zapnutá, spustí software alarm.
Přesuňte přepínač mixu pro odpojení motoru do polohy AUS a alarm se
vypne.
• Funkce alarmu by měla uživatele upozornit na skutečnost,
že je karburátor ještě úplně zavřený a motor nelze startovat.
Nastavte maximální dráhu tak, aby serva nebyla mechanicky omezena.
V menu “Voreinstellungen des Senders” (předvolby nasta
vení vysílače) si určíte, na kterou stranu se má motor vypí
nat. Viz kap. 5.2 a 5.3.
38
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
13.9 NASTAVENÍ PARAMETRŮ NASTAVENÍ F/S, FAIL-SAFE
(FAILSAFE)
13.10
č. F 7029
NASTAVENÍ PARAMETRŮ (PARAM)
V tomto menu lze provést různá obecná nastavení pro provoz
leteckých modelů.
Pro případy, kdy mezi přijímačem a vysílačem není žádné
rádiové spojení, můžete volit mezi 2 alternativami.
Menü parametrů disponuje následujícími podfunkcemi:
1. 'NOR'- (Normal), nebo Hold mód
V přijímači se uloží poslední bezchybně vysílané signály,
které budou v případě rušení dále předávány servům. S
těmito signály bude přijímač pracovat tak dlouho, dokud
nepřijdou z vysílače nové bezchybné signály.
•
•
•
•
RESET
TYPE
SCH-K5
SCH-K7
reset/mazání uložených modelů
volba typu modelu (MOTO / HELI)
určení ovladače pro kanál 5
určení ovladače pro kanál 7
2. (F/S) Fail-Safe-poloha
MAZÁNÍ PAMĚTI (RESET)
Dříve než uložíte data nového modelu je často nutné vymazat již
nepoužívanou paměťovou pozici. V tomto podmenu je možno
vymazat data modelů aktivní paměťové pozice. Všechny hodnoty,
kromě typu modelu (‘Modell-Typ’), se nastaví zpět na parametry
předprogramované výrobcem.
Přesuňte se do F/S-menu nastavení.
V levé části displeje je blikající číslicí zobrazen údaj o kanálu
plynu, pro který má být nastavení Fail-Safe provedeno.
Pomocí tlačítka Dateneingabe lze volit mezi Hold a Fail-Safe
módem.
Nor - (Hold) mód
= stiskněte dopředu (+)
F/S - mód
= stiskněte dozadu (-)
Před spuštěním procesu mazání se vždy ujistěte, zda jste zvolili
správnou paměťovou pozici.
Serva se přesunou do polohy, která je naprogramovaná
přes vysílač a je dočasně uložena i v přijímači. Zde je vždy
Failsafe sériově aktivován předprogramovanou hodnotou
20 %.
•
•
•
Šipka označuje aktivní funkci.
zvolte
řádek
RESET
(černá šipka)
podržte tlačítko 3-Dmin. 1s
na displeji se objeví
potvrzující dotaz “Ja?”
• pokud chcete spustit reset, potvrďte stisknutím tlačítka 3-D
• postup procesu mazání je signalizován na displeji, ukončení
resetu je ohlášeno akustickým signálem
Pokud má být pro kanál plynu
(3) provedeno nastavení FailSafe, přesuňte ovladač kanálu
plynu do požadované polohy,
stiskněte tlačítko Dateneingabe směrem dolů (-) a podržte ho min. po dobu 2s.
Ukončení/přerušení procesu mazání
• Ukončení/přerušení procesu mazání lze provést tlačítky
SELECT (CURSOR) při potvrzovacím dotazu.
Přijetí F/S-pozice je potvrzeno akustickým signálem a na displeji se zobrazí procentuální hodnota pozice řídící dráhy.
VOLBA TYPU MODELU (TYPE)
Pro řízení náročnějších modelů nebo vrtulníků je nezbytné
automatické propojení mnoha řídících povelů. Aby bylo možno
plně využít možností této počítačové aparatury, musí být použit náročnější program. Pro usnadnění práce nabízí vysílač FF7 uživatelům možnost zvolit přeprogramované programy pro
různé typy modelů.
Vypnutím vysílače zaujme servo plynu (kanál 3) naprogramovanou pozici F/S. Nenastavujte příliš nízkou hodnotu F/S,
abyste motor nevypnuli.
Upozornění:
Za jistých okolností má u určitých modelů smysl spíše nastavení normálního (Hold) módu.
K dispozici jsou dva následující programy:
• MOTO
program pro modely letadel
• HELI
program pro modely vrtulníků
Dodatečně je k dispozici také funkce „battery-fail-safe“, pokud
je funkce F/S aktivovaná.
Pokud klesne napětí přijímačové baterie pod hodnotu ca. 3,8 V,
přesune se servo plynu na naprogramovanou pozici a dá tím
pilotovi znamení, že by měl přistát.
Pokud chcete změnit typ modelu, postupujte následovně:
•
Po tomto upozornění musíte bezpodmínečně přistát.
•
Pokud potřebujete mít pro přistání motor na plný plyn, musíte
postupovat tak, že přesunete páku plynu na chvíli na volnoběh
a potom plyn znova přidáte . Tím přesunete funkci kontroly
napětí baterie zpět o cca. 30 sekund. Po 30s se servo plynu
přesune zpět do pozice Battery Fail-Safe, pokud se stav napětí nezlepší.
Tato funkce je rovněž dána regulátory elektromotorů, které jsou
připojeny na kanál 3.
Přesuňte kursor na řádek
‘TYPE’ .
Zvolte pomocí 3-D jiný
vhodný typ modelu.
• Volbu modelu potvrdíte stisknutím tlačítka 3-D (podržte min.
1s)
• Na displeji se objeví potvrzující dotaz “Ja?”
• Pokud chcete typ modelu změnit, potvrďte volbu stisknutím
tlačítka 3-D
• Data se začnou ukládat, průběh je zobrazen na displeji, ukončení ukládání dat je ohlášeno akustickým signálem.
Nezapomeňte, že se při změně typu modelu vymažou
všechna uložená data dané paměťové pozice.
39
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
Typ cykliky HE3
POPIS MIXů CYKLIKY DER TAUMELSCHEIBENMISCHER
Typ cykliky H-1
Tento typ je nejčastěji používanou variantou. Model je ovládán oddělenými servy
klonění, klopení a Pitch. Systém ovládání
kloněním naklání cykliku doprava nebo
doleva, klopením dopředu a dozadu a
prostřednictvím řízení úhlu náběhu kolektiva se cyklika pohybuje nahoru a dolů za
použití serva (kanál 6). Tyto funkce spolu nelze navzájem
mixovat.
Model je ovládán přes servo Nick (2) a 2
serva Roll (1+6). Při pohybu ovladačem
Pitch se cyklika pohybuje nahoru a dolů
pomocí všech 3 serv. Toto 3-bodové ovládání s 90° uspořádáním je zapotřebí např.
u modelu ECO.
VOLBA OVLADAČE PRO KANÁL 5 A 7
Typ cykliky H-2
Tato funkce se používá k definování vztahu mezi ovladači vysílače a výstupy 5 a 7 na přijímači.
Ovládání pro vrtulníky typu “Heim-System”. Model je u tohoto typu ovládán přes
servo klonění (Roll) a Pitch (kanál 1 a 6).
Tato serva naklánějí cykliku doprava popř.
doleva. Při pohybu pákou ovládání Pitch se
cyklika pomocí obou serv naklání nahoru
nebo dolů. Klopení je ovládáno přes servo
zapojené na kanál 2. K ovládání Nick (klopení) je zapotřebí
kolejničky, protože jsou mixovány pouze serva Pitch a Roll.
K dispozici jsou přepínače ‘A’ až ‘H’. Díky této možnosti lze
přizpůsobit vysílač FF-7 individuálním požadavkům.
Typ cykliky HR3 (Trilink, CCPM 120°)
Cyklika typu ‘HR3’ vyžaduje řízení přes
servo úhlu náběhu kolektiva, klonění a klopení podle uvedeného schéma zapojení.
Všechny tři serva řídí cykliku pod úhlem
120°. Protichůdné řízení obou serv (1 a 6)
naklání cykliku doprava a doleva. Klopení
dopředu a dozadu je řízeno pomocí všech
serv. Při pohybu kniplem Pitch se začne cyklika pohybovat
pomocí všech tří serv nahoru a dolů.
Typ cykliky HN3
č. F 7029
• Přesuňte kurzor na řádek “SCH-K5”.
• Otočením 3-D tlačítka zvolte jeden z přepínačů A...H.
• Pro kanál 7 provedete volbu stejným způsobem.
Tento typ cykliky odpovídá nejvíce typu
HR3. Jsou zde použita 2 serva pro Nick a
jedno pro Roll. Tento typ cykliky je tedy
natočené řízení HR3.
Typ cykliky H-3 ( CCPM 140° )
Tento typ ovládání cykliky je označován
také jako CCPM 140° ovládání nebo H
1:1:1. Díky prodloužení řídících bodů
obou serv klonění (Roll) na stejnou vzdálenost od cykliky vzniká mezi servem Nick
a Roll úhel 140°.
Výhodou tohoto ovládání je skutečnost, že při řízení Nick urazí
všechna serva stejnou dráhu a nezdvojí se tak nechtěný podíl
Pitch. Řízení cykliky je díky tomu mnohem přesnější.
40
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
13.11 KŘIVKA PLYNU NORMAL (GAS-KU-N)
č. F 7029
13.12 PITCHKURVE NORMAL (PIT-KU-N)
Software vysílače FF7 disponuje celkem 3 odlišně nastavitelnými křivkami Pitch:
PIT-KU-N=
Normale Einstellung
PIT-KU-1 =
Pitchkurve 1
PIT-KU-2 =
Pitchkurve 2
Software vysílače FF7 disponuje celkem 4 odlišně nastavitelnými hodnotami/křivkami plynu:
GAS-KU-N=
běžné nastavení
GAS-KU-1 =
volba plynu 1
GAS-KU-2 =
volba plynu 2
AUTOROT =
autorotace
V menu PIT-KU-N (křivka Pitch Normal) lze provést nastavení
pro funkci plynu, tak jak je potřeba pro startování a vypínání
motoru a zvednutí vrtulníku.
V menu GAS-KU-N (křivka plynu Normal) lze provést nastavení pro funkci plynu, tak jak je potřeba pro startování a vypínání motoru a zvednutí vrtulníku.
Toto nastavení je většinou možné takto ponechat, protože
bývá použito jako základní nastavení, tedy představuje maximální hodnotu.
Řízení karburátoru je potřeba nastavit tak, aby při poloze
plného plynu byla klapka karburátoru úplně otevřená, při
nulové poloze kniplu otevřená asi na 60 % a při poloze volnoběhu byl zaručen bezpečný chod volnoběhu.
Nezapomeňte, že při odpovídající volbě typu cykliky (kromě
typu H1) je také v menu TAUM dráha Pitch nastavena na maximální hodnotu.
U elektromotorů se většinou nastavuje počet otáček na regulátoru.
Toto nastavení je většinou možné takto ponechat, protože
bývá použito jako základní nastavení, tedy představuje maximální hodnotu.
Při maximální řídící dráze Pitch by měl na vrtulníku vzniknout
úhel nastavení Pitch kolem ca. + 12°. V nulové poloze ovladače má úhel Pitch asi +4° a při minimální dráze Pitch má úhel
nastavení asi -5°.
Funkce plynu a Pitch je řízena stejným kniplem a ke každé
křivce plynu náleží také křivka Pitch.
Ty pak určují v jakém poměru funkce plynu a Pitch vzájemně
pracují.
Funkce plynu a Pitch je řízena jedním kniplem a ke každé
křivce plynu náleží také křivka Pitch. Ty pak určují, v jakém
poměru funkce plynu a Pitch vzájemně pracují. Předprogramovaná 5-ti bodová křivka představuje lineární souvislost mezi
dráhou serva a dráhou kniplu. Při nastavení lze body křivky
přesunout vždy v rozsahu od 0 % do +100 %. (viz pravý sloupec kombinované křivky plynu a Pitch).
křivka plynu-Pitch Normal
dráha serva
Přesné vyladění pro různé letové režimy jako visení, kruhový
let a autorotaci lze provést později v menu nastavení GASKURVE (křivka plynu). V tomto menu lze změnit i normální
křivku plynu.
Nastavení
• Přesuňte kurzor do menu nastavení GAS-KU-N.
• Bod křivky, který má být změněn, musíte označit kurzorem
(černá šipka za body P5...P1). Nakonec zvolte otáčením 3D tlačítka požadovanou % hodnotu.
• 5 bodů křivky je rozděleno do 3 menu nastavení.
• Při kontrole hodnoty nastavení serva musí být ovladač na
bodě, který je nastavován. Údaj o pozici kniplu je označen
černou šipkou za % hodnotou.
min
body dráhy ovladače 1...5
max
Nastavení
bod křivky
• Přesuňte kurzor do menu nastavení PIT-KU-N.
• Nastavování a zobrazování je shodné jako u křivky plynu.
aktuální pozice ovládacího kniplu
bod křivky
aktuální pozice ovládacího kniplu
41
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
13.13 MIX PITCH->VYROVNÁVACÍ ROTOR (HECK-MIX)
č. F 7029
Rozdíl mezi oběma směry otáčení je při nastavení ve změně
znaménka obou bodů. Mohlo by to vypadat následovně:
Tato funkce mixuje kolektiv do výchylek vyrovnávacího rotoru
za účelem potlačení reakčního momentu způsobeného
změnou úhlu náběhu listů nosného rotoru a rychlosti jeho
otáčení. Touto funkcí se změny kroutícího momentu hlavního
rotoru využívají přes mix pro řízení vyrovnávacího rotoru tak,
že má vyrovnávací rotor stále správnou hodnotu direktivního
momentu a kompenzuje tak nechtěné momenty kolem kolmé
osy. Tato funkce bývá označována jako REVO mix.
pravotočivý rotor:
LI: -25 %
levotočivý rotor :
LI: +25 %
LI= links (doleva), RE=rechts (doprava)
RE: -25 %
RE: +25 %
Pro optimální nastavení mixu vyrovnávacího rotoru jsou většinou zapotřebí zkušební lety. Model by měl být přitom vytrimovaný tak, aby nebylo zapotřebí dávat pro stabilní visení žádné
řídící povely.
Mix vyrovnávacího rotoru lze vyvolat a naprogramovat jak v
Basic, tak i v Advanced Menü.
Nejdříve optimalizujte nastavení spodního rozsahu plynu mezi volnoběhem a visením. Model musíte opakovaně startovat, viset s ním a zase přistávat. Přitom se mix nastavuje tak,
aby při stoupání a klesání nevykazoval trup žádnou tendenci k
točení.
Pokud chcete, aby byl vrtulník ve visu stabilní a neměl tendenci
se otáčet kolem osy, musí být v rovnováze všechny síly, které
na něj působí.
Určitý počet otáček hlavního rotoru s určitým nastavením rotorových listů (Pitch) musí být vyrovnaný s určitým počtem otáček ocasního rotoru a nastavením jeho listů.
Pokud není mezi nastavením obou rotorů shoda, otáčí se celý
vrtulník, díky kroutícímu momentu hlavního rotoru, na jednu
strany kolem své osy.
Pokud má vrtulník např. stoupat, musí být listy hlavního rotoru
nastaveny silněji. Pilot zvedne úhel náběhu kolektiva (úhel
Pitch).
Současně je v souladu s popsanými souvislostmi mezi křivkou
Pitch a plynu zvýšen výkon motoru.
Tím dojde ke zvýšení kroutícího momentu, který působí na
vrtulník a ten by se začal otáčet kolem své osy, protože by už
všechny síly nebyly vyrovnané.
Pokud se přední část kabiny natáčí při přechodu z visení na
přistání doleva, znamená to, že je hodnota mixu nastavená příliš vysoko. Pokud se špička natáčí naopak, tedy doprava, je
hodnota mixu příliš nízká. Přitom musíte mít na paměti, že k
optimálním výsledkům dospějete jen tehdy, pokud všechna
ostatní nastavení na vrtulníků přesně souhlasí.
Poté je nutno celý postup zopakovat i pro horní rozsah nastavení - mezi visem a plným plynem. Při tomto nastavování
musíte s modelem několikrát stoupat, padat, viset a znovu opakovaně stoupat. Pokud je nastavení REVO mixu optimální,
nesmí model během testovacích letů vykazovat tendence k
otáčení doprava nebo doleva.
Mixem vyrovnávacího rotoru působí změny úhlu Pitch hlavního
rotoru také na vyrovnávací rotor. Tím se změny kroutícího
momentu změnou plynu nebo Pitch automaticky vyrovnají.
Vždy, když dá pilot pokyn ovladači Pitch se nastavení listů
vyrovnávacího rotoru změní tak, že na vrtulník nepůsobí žádný
moment kolem osy.
Dobré nastavení ulehčí připojenému gyru ocasního rotoru
spoustu práce. Pokud je mix vyrovnávacího rotoru špatně nastavený, pracuje dokonce proti gyru. Proto věnujte nastavení
tohoto mixu velkou pozornost.
Nastavení
Přejděte do menu nastavení vyrovnávacího rotoru.
• Přesuňte kurzor do horního řádku a otáčením 3-D
tlačítka mix aktivujte - údaj
se změní z INA (inaktiv) na
EIN.
• Přesuňte kurzor do řádku LI a otáčením 3-D tlačítka nastavte % hodnotu levé strany mixu LI, poté pravé strany RE.
• V posledním řádku menu (SW) lze určit přepínač, kterým
budete funkci mixu zapínat a vypínat. Tuto možnost oceníte,
když budete létat s modelem v režimu s mixem ocasního
rotoru a v jiném zase bez mixu (gyro v AVCS módu).
Pokud není zvolen žádný přepínač(--), je mix po nastavení
stále aktivní.
• Mix vyrovnávacího rotoru ovlivňuje letové režimy Normal,
volba plynu 1+2 stále stejným nastavením.
Moderní systémy gyr s Piezo senzory jsou již citlivé a
nevyžadují tak perfektní nastavení mixu vyrovnávacího
rotoru, takže lze obecně pracovat s orientační hodnotou 25
%.
Zvláštní případ:
Pokud je Piezo- nebo SMM gyro provozováno v Headinghold/ AVCS módu, nesmí být v žádném případě aktivní
Revo-Mix. Hodnota mixu této funkce se udává ve dvou
bodech. Přitom je potřeba vzít v úvahu směr otáčení hlavního rotoru.
(-) znaménko = levotočivý hlavní rotor
(+) znaménko = pravotočivý hlavní rotor
•
Vysvětlivky symbolů směru přepínání
Ein
Aus
Ein
Aus
Aus
Aus
Ein
Ein
Ein
Aus
Aus
Ein
Aus
42
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
13.14
STOPKY (STOPUHR)
č. F 7029
Nastavení
Na základním displeji najdete kromě ukazatele provozní doby
i funkci stopek.
Ukazatel doby provozu je možné použít u elektromodelů ke
zprostředkování celkové doby a stopky použít pouze pro
motorovou část letu.
V tomto menu lze provést nastavení stopek. Nastavení jsou
individuální pro každou paměťovou pozici a jsou sem vždy i
kopírovány i s ostatními daty.
• Přesuňte kurzor na první
řádek a aktivujte funkci
otočením 3-D tlačítka doleva.
• Údaj se změní z INA = Inaktiv na EIN-příp. AUS, podle
polohy přepínače .
• Přesuňte kurzor na řádek “ZEIT”, začne blikat ukazatel
minut. Pomocí 3-D tlačítka zadejte předvolenou dobu.
• Dalším stisknutím tlačítka Select zvolíte textové pole
označující sekundy a pomocí 3-D tlačítka nastavíte požadované hodnoty.
• Zvolte řádek Mode a zvolte funkci otáčením 3-D tlačítka.
• Přesuňte kurzor na řádek SW (Switch = Schalter/přepínač).
• Otáčením 3-D tlačítka můžete zvolit jeden z přepínačů
(A...H) nebo řídících ovladačů (1...4).
• Pokud nezvolíte žádný ovladač (Anzeige/údaj “--”) spustí se
stopky v momentě, kdy se zapne vysílač. Dalším stisknutím
tlačítka der Select-Taste -> zvolíte textové pole označující
sekundy a pomocí 3-D tlačítka nastavíte požadované hodnoty.
Při změně modelu se předvolená zadání automaticky uloží. U
stopek lze nastavit maximální čas v délce 99 minut a 59
sekund.
K dispozici jsou 2 možnosti provozu – odpočítávání (countdown/ ABWAER) nebo počítání od nuly (count-up/ AUFWAE).
Při Abwärts-Modus/count-down, tedy odpočítávání, lze pro
každý model zadat maximální dobu letu, např. v závislosti na
objemu nádrže nebo kapacitě pohonných akumulátorů.
Jakmile jsou stopky zapnuty, začne se odpočítávat čas
směrem dolů od zadané hodnoty. Na displeji se zobrazuje
zbývající čas.
Při počítání count-up se začíná na 0 a zobrazuje se doba,
která uplynula od aktivace.
V obou módech po každé uplynulé minutě zazní akustický
signál. V posledních 10 sekundách naprogramovaného času
pípá akustický hlásič každou sekundu.
Vysvětlivky symbolů směru přepínaní
Stopky lze přes přepínač nejen spouštět, ale také zastavovat.
Pokud chcete stopky vynulovat, musíte stisknout a podržet
min. 1s tlačítko 3-D, poté co jste pomocí jednoho z tlačítek
Select zvolili odpovídající funkci hodin na hlavním displeji.
Ein
Aus
Aus
Ein
K aktivaci stopek lze naprogramovat všechny přepínače
(A...H) nebo jeden z ovladačů (1...4). Navíc je zde ještě
možnost stopky aktivovat přímo při zapínání vysílače.
Ein
Aus
Aus
Pokud zvolíte pro obsluhu stopek některý z řídících ovladačů,
můžete ještě dodatečně nastavit bod spínání.
Pokud použijete ovladač plynu, aktivují se stopky jen v případě, když je u elektromodelu zapnutý i motor. T
ak lze jednoduše získat informace o čisté motorové době letu
a odhadnout zbývající dobu letu.
Kromě toho jak budou stopky obsluhovány lze zvolit i směr přepínání. Tím je určeno, jestli přepínač
příp. ovládací knipl spouští stopky
při přesunutí dopředu nebo
dozadu.
Ein = zapnuto
Aus = vypnuto
Ein
Ein
Aus
Aus
Ein
Aus
Určení bodu spuštění
Pokud se mají stopky spouštět
řídících kniplem, např. pákou
plynu, je možné naprogramovat
bod přepínání na určitou polohu
dráhy řídícího kniplu.
• Přesuňte kurzor na řádek “SW” a zvolte ovladač plynu (3) a
směr přepínání dopředu (směrem k anténě).
• Přesuňte ovládací knipl do požadované polohy a podržte
min. po dobu 1s stisknuté tlačítko 3-D.
• Aktuální pozice je pak uložena jako spouštěcí bod. Pro
potvrzení zazní akustická signalizace.
• Nakonec překontrolujte, jestli se stopky ve správné poloze
kniplů spouští a měří čas.
43
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
Ze základního Menü se stisknutím tlačítka ‘Mode’ dostanete do Advanced-Menü.
Volby v rámci menu lze provést otáčením tlačítka 3-D.
Menu se aktivuje stisknutím tlačítka.
VOLBA PLYNU 1 (GVW1) VISENÍ
V tomto letovém režimu se většinou provádí visení.
Na rozdíl od letového režimu Normal (NORM) se spodní hodnota plynu zvedne, aby motor i při malém nastavení Pitch
udržel minimální počet otáček. Horní hodnota Pitch je pak stažena zpět na ca. +10°.
Přepínačem“E” lze tento předprogramovaný letový režim zrušit a přeřídít.
14.1 KŘIVKA PLYNU (NORMAL / VOLBA PLYNU 1 + 2)
Nastavení křivky plynu pro volbu plynu 1
14.
FUNKCE DES HELI-ADVANCE MENÜ
•
V tomto menu lze nastavit pro různé letové režimy (volby
plynu) individuálně křivky. Aktivuje se zde i přepínač pro přepínání mezi volbami plynu (letovými režimy).
GAS-KU-N=
GVW1-KU-1 =
GVW2-KU-2 =
•
Normal,nastartování a vypnutí motoru
volba plynu 1, visení
volba plynu 2, kruhový let
•
•
Třípolohovým přepínačem 'E' lze po aktivaci přepínat mezi 3
křivkami (NORM, GVW1 a GVW2).
• Nastavení a přepínání pro příslušný letový režim se děje
nezávislé a proto je např. možné jeden letový režim aktivovat (N), přestože v jiném letovém režimu (1) probíhají nastavení.
•
Vyvolejte menu nastavení
GASKURVE (křivka plynu).
•
Pomocí tlačítek Select zvolte podmenu GAS-KU.
•
•
•
NORMAL
Otáčením 3-D tlačítka aktivujte přepínač pro volbu
plynu 1 a 2.
Podle polohy přepínače
“E” se zobrazí EIN/AUS.
letový režim, ve kterém má být nastavení provedeno
zvolený (aktivní) letová režim
(přepínč E)
Přepínači E je trvale přiřazeno přepínání mezi volbami plynu.
Kurvenpunkt
VOLBA PLYNU 2
dráha serva
KŘIVKA PLYN VOLBA PLYNU 1 (GVW1)VISENÍ
dráha ovladače bod 1...5
aktuální poloha
Steuerknüppelposition
• Pokud se má pro kontrolu nastavení pohnout odpovídající
servo, musí být letový režim zvolený pro nastavování
shodný s aktivním letovým režimem. Taktéž řídící ovladač
se musí nacházet v tomto bodě. Šipka za % hodnotou
udává polohu ovládacího kniplu.
VOLBA PLYNU 1 1
min
Přesuňte kurzor do prvního
řádku na menu nastavení
plynu (černá šipka).
Otočením 3-D -Hotkey se na
displeji změní údaj z “N” na
“1”.
Nyní lze nastavit křivku plynu
pro GVW 1 (volba plynu 1).
Přesuňte kurzor postupně do
řádků P5...P1k nastavení 5-ti
bodové křivky.
max
44
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
KŘIVKA PLYN-PITCH E-HELI
VOLBA PLYNU 2 (GVW2) KRUHOVÝ LET
V tomto letovém režimu se spodní hodnota plynu ještě více
zvýší, aby se duržely minimální otáčky motoru při letových figurách, které vyžadují hodně síly. Spodní hodnota Pitch se
naproti tomu snižuje na -3°, aby bylo zabráněno rychlému klesání. Nastavení probíhají shodně s letovými režimy Normal (N)
příp. volbou plynu 1 (GVW1).
dráha serva
dráha serva
KŘIVKA PLYN-PITCH VOLBA PLYNU 2 (GVW2) kruhový let
min
min
dráha ovladače bod 1...5
dráha ovladače bod 1...5
max
Dosud popsané křivky plynu se týkaly vrtulníků se spalovacím
motorem.
Křivky plynu pro elektro vrtulníky jsou naprosto odlišné. Elektronický regulátor otáček se zde ovládá buď přes dodatečný
kanál 7 přepínačem nebo se nastaví křivka plynu na hodnotu
ca. 85-90%. Regulátor konstantně udržuje předvolený počet
otáček a přes páku plynu se mění pouze úhel Pitch. Hodnoty
křivky Pitch pro modely se spalovacími motory i elektromotory
jsou prakticky stejné.
max
KŘIVKA PLYN-PITCH VOLBA PLYNU 2 (GVW2) 3D let
14.2 KŘIVKY PLYNU (NORMAL / VOLBA PLYNU 1 + 2)
Programování různých křivek Pitch se provádí naprosto
shodně jako pro křivky plynu, proto bude popis stručný. Zobrazení křivek obsahují také příslušnou Pitch křivku. Orientujte se,
prosím, podle těchto zobrazení.
dráha serva
Nastavení
min
•
Přesuňte se do menu nastavení PITCHKURVE v
‘Advanced’-Menü.
• Zde lze naprogramovat
nastavení Pitch křivek pro
letové režimy (volby plynu)
Normal, GVW 1 a 2 .
dráha ovladače bod 1...5
• Přepínání následuje paralelně ke křivkám plynu za
pomocí přepínače “E”.
max
Volbu plynu 2 lze nastavit buď pro akrobacii s ještě větším zvýšením plynu oproti volbě plynu 1 nebo, jako zde v příkladu, jako
3-D -křivku pro “3-D-létání”, či na zádech. Přitom musíte dávat
pozor na to, aby byly dráhy Pitch symetrické +/- 10° a v nulové
poloze kniplů byl nastaven úhel Pitch 0°.
Při přepínání z volby plynu 1 na 2 by se měl model nacházet v
bezpečné výšce a stoupavém letu, neboť nastavení Pitch v
nulové poloze se citelně změní a model by se mohl propadnout.
3-D piloti nastavují už i křivky volbu plynu 1 a 2 symetricky.
• Celkové nastavení a zobrazení je identické s popisem křivek plynu v předešlé kapitole.
Ke každé křivce plynu náleží křivka Pitch, pročež obě křivky
jsou zakresleny v grafu.
45
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
14.3 MIX PITCH-VYROVNÁVACÍ ROTOR (HECK-MIX)
Mix Pitch-vyrovnávací rotor byl již popsán v kapitole 13.13 na
straně 42.
V předešlém příkladu je nastavena citlivost 50 % v normálním
módu, ovládací přepínač je “B” a nachází se v horní poloze.
14.4 MIX CYKLIKY (KRSL)
• Pokud se rozhodnete pro
třípolohový přepínač “E”, je
možné naprogramovat 3
nastavení.
Pomocí této funkce lze provést vysílačem změnu nastavení citlivosti cykliky. K tomu je nutné propojit odpovídající výstup gyra
s kanálem 5 na přijímači.
Přes libovolně zvolený přepínač lze zrušit dříve naprogramovanou citlivost gyra.
Díky tomu máte možnost nastavit pro každý letový režim optimální citlivost gyra.
• Protože se přepínačem ”E” ovládá i přepínaní mezi letovými
režimy (volba plynu), následuje při této konfiguraci nastavení citlivosti gyra paralelně s přepnutím letového režimu.
Nejdříve aktivujte mix cykliky
•
A= AVCS
N= NORMAL
Přesuňte se do menu nastavení KRSL a tlačítky
Select vyvolejte podmenu
(viz příklad).
V předešlém příkladu je zvolen přepínač “E” a AVCS mód.
•
Přesuňte kurzor do horního řádku (černá šipka),
otáčením 3-D tlačítka se
změní údaj z INA (inaktiv)
na EIN.
• Výrobcem je již předprogramován přepínač B a provedeno
nastavení citlivosti gyra pro normální gyra.
Nastavení 3 poloh přepínače je odlišné:
• v horní poloze je nastaven AVCS mód (A) s citlivostí gyra
80%
• ve středníní poloze je nastaven AVCS mód (A) s citlivostí
gyra 70%
• ve spodní poloze je nastaven Normal mód (N) s citlivostí
gyra 70%
Nastavení módu Normal nebo AVCS.
Mód Normal
Mód Normal je určen pro běžná gyra, u kterých je
citlivost (0...100%) rozdělena přes celou dráhu
kanálu 5.
Mód AVCS
Tento mód je určen pro gyra, která lze přepínat
mezi módy Normal a AVCS (Heading Lock).
Kanál 5 je rozdělen do jedné poloviny
0...100%(A) AVCS a 0...100% (N) normálního
módu.
Díky tomu lze během letu přepínat nejen citlivost
gyra, ale také módy.
•
č. F 7029
V předešlém příkladu je graficky zobrazena souhra 3 poloh
přepínače v kombinaci s AVCS módem.
Jedná se o doporučené nastavení, pokud provozujete vrtulník
s robbe-Futaba gyrem typu GY 401/501 nebo robbe gyry 3-D
/G-400.
Zvolit lze i ovládací přepínač. Pokud zvolíte dvoupolohový přepínač, lze
nastavit a zrušit 2 zadání
(OB +UN).
Tip:
• Při kontrole nastavení byste měli do přijímače na kanál 5
zapojit nejdříve servo namísto gyra.
• Šipka znázorňuje aktuální polohu přepínače.
• Procentuální změnu nastavení lze provést tlačítkem 3-D.
46
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
14.5 NASTAVENÍ VISENÍ-PLYN (GAS-HOV)
14.7 AUTOROTACE (AUTOROT)
Tato funkce umožňuje trimování křivky plynu pro letový režim
Normal a volbu plynu 1 v oblasti visení, tedy pro oblast s nastavením 2-4 bodové křivky.
Vnější vlivy jako teplota a vlhkost mají na nastavení motoru
velký vliv.
Předprogramované hodnoty nastavení plynu a Pitch se změní
a bod visu se přesune.
Změnou bodu plynu-visu je tato skutečnost kompenzována.
Pomocí otočného potenciometru VR6 lze bod visu znovu vrátit
zpět na střed ovladače plynu a Pitch. Rozdíl lze uložit a v případě potřeby kdykoli znovu vyvolat. Díky tomu jsou optimálně
nastavené a zalétané hodnoty vždy znovu k dispozici, i když je
potenciometr ‘VR’ pro funkci plynu/visu zpět v nulové poloze.
Funkce slouží k takovému nastavení autorotace, aby při letovém režimu Autorotace běžel motor na volnoběh nebo byl vypnutý, a to nezávisle na poloze páky plynu. Servo plynu se
okamžitě přesune do této polohy.
Tuto funkci lze vyvolat přepínačem 'G'. Volnoběh - dráhu serva
plynu lze nastavit v rozsahu -50 až +50 %. Přitom má tento přepínače přednost a je nadřazen přepínači pro volbu plynu 1+2.
Současně je pro fázi autorotace aktivována i křivka Pitch.
Nastavení
Nastavení
• Přesuňte kurzor do prvního řádku menu GAS-HOV.
• Otočením 3-D tlačítka
zapněte mix.
• Přesuňte kurzor do prvního řádku menu AUTOROT
a aktivujte otočením tlačítka 3-D.
• Podle polohy přepínače “G” se na displeji objeví údaj EIN
nebo AUS.
• O řádek níž se pod názvem POS nastavuje poloha plynu.
Pro vyzkoušení nastavte volnoběh na určitou hodnotu, pro
skutečnou autorotaci na Motor-Aus. Rozsah nastavení je
-50 % a +50 %. Základní nastavení činí 0 %. Původní hodnotu nastavení lze aktivovat stisknutím tlačítka na min 1s.
• Ve druhém řádku lze 3-D tlačítkem zadat opravené hodnoty
pro bod plynu/visu.
• údaj L% = úprava dolů
• údaj H% = úprava nahoru
• V řádku MR (mix regulátoru) lze použít externí mix potenciometru VR6 pro nastavení drobných korektur v letu. K tomu
se musí změnit údaj na ON, dodatečně je pak zobrazena i %
hodnota polohy potenciometru.
Upozornění: Protože je potenciometr ‘VR’ používán i pro
nastavení visení-Pitch, musí se ovladač u funkce, která
zrovna není používána, deaktivovat, aby se nastavení jiné
funkce současně nezměnilo.
Po přistání se kurzor přesune do 2. řádku (RT). Stisknutím
tlačítka 3-D na min. 1s se hodnota uloží a potenciometr lze
nastavit zpět do středové polohy.
• Dále menu nabízí možnost posunutí nulového bodu (offset)
vyrovnávacího rotoru ”H-OF”. Při použití moderních Piezo
nebo SMM gyr tato funkce není žádoucí, avšak u starších
typů gyra nebo při použití pevného pohonu vyrovnávacího
rotoru ano.
Dosáhnete tím naprogramovaní neutralizace kompenzace
kroutícího momentu neutralizována, protože během autorotace nedochází ke kroutícímu momentu.
Upozornění:
Několikanásobné uložení je možné, hodnoty se sčítají.
• Nakonec je možné ještě zvolit mód (MD), zda má trimování
plynu/visu platit pouze pro letový režim NORMAL nebo i pro
volbu plynu 1 (NOR/GVW1).
• Aktivujte mix offsetu vyrovnávacího rotoru v řádku H-OF a v
následujícím řádku hodnotu offsetu nastavte.
14.6 NASTAVENÍ VISENÍ - PITCH (PIT-HOV)
Toto menu nastavení slouží ke korekturám polohy visení Pitch. Nastavení a obsluha jsou naprosto shodné s výše popsaným menu visení - plyn.
Jediný rozdíl spočívá v korektuře křivky Pitch v rozsahu nastavení bodů 2...4.
Protože změny křivky plynu a
Pitch působí oboustranně, je
případná korektura nutná v
obou menu.
47
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
14.9 NASTAVENÍ REGULÁTORU OTÁČEK (GOVERNOR)
14.8 KOREKTURY TRIMU (OFFSET)
Pomocí této funkce lze změnit nastavení regulace počtu otáček
vysílačem, popř. vyvolat
předprogramované hodnoty.
Požadovanou hodnotu regulace počtu otáček lze naprogramovat v %. Naprogramujete si přepínač, kterým budete moci měnit
počet otáček ve 3 stupních (RATE 1, 2 a 3) v rámci jednoho letového režimu v módu Separat. Kromě toho lze, jako u mnoha
jiných funkcí určit, zda má být funkce platná pro všechny letové
režimy (Global) nebo pouze pro daný režim (Seprat). Pro přesné nastavování je možno naprogramovat ovladač.
Díky náběhu rotorových listů a pádlům stabilizátoru u kruhovko
letu vznikají mezi visením a kruhovým letem odlišné hodnoty
trimu.
V tomto menu lze nastavit opravené hodnoty pro letové režimy
volba plynu 1 a 2.
Přes přepínač - nebo společně s přepínačem letových režimů
“E” se příslušná hodnota offset trimu přimixuje. Tak dosáhnete
perfektního vytrimování modelu pro všechny letové režimy.
Nastavení
Přesuňte se do menu nastavení OFFSET a tlačítky
Select vyvolejte podmenu,
které je uvedeno v příkladu.
Po zvolení a potvrzení menu
‘Governor’ musíte funkci aktivovat 3-D tlačítkem.
• Přesuňte kurzor do horního řádku (černá šipka) a otočením
tlačítka 3-D změňte údaj z INA (inaktiv) na EIN.
• Výrobcem je předprogramován přepínač “E”, takže přepínání trimu offsetu následuje současně s přepnutím letového
režimu.
K ovládání není zapotřebí 2. přepínače. Přepínač “E” má 3
polohy, přičemž pro 2-letové režimy lze nastavit Offset.
K obsluze lze samozřejmě zvolit i jiný přepínač, avšak
všechny ostatní přepínače jsou jen 2-polohové a je pak tedy
k dispozici pouze 1 nastavení trimu offsetu.
• Přesuňte se zpět do hlavního menu nastavení.
• Přesuňte kurzor do prvního řádku a zvolte 3-D tlačítkem
nastavení trimu offsetu 1 = GVW1 nebo 2 = GVW2.
• Poté nastavte 3-D tlačítkem pro funkci Roll, Nick a Heck offset příslušného letového režimu.
• Pokud chcete provést kontrolu funkcí přes servo zapojené v
modelu, musíte samozřejmě přepínačem “E” zvolit odpovídající letový režim. Údaj o aktivním letovém
Tlačítky Select přejděte do
menu 2/2 a podmenu MIX, údaj
se změní z INH -> na EIN.
•
letový režim, ve kterém ma být provedeno nastavení
zvolený (aktivní) letový
režim (přepínač E)
(-) = Normal
(1) = GVW1
(2) = GVW2
zvolená řídící funkce
48
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
14.11 PROGRAMOVATELNÉ PROPOJOVACÍ MIXY (VMIX1-3)
14.10 MIX CYKLIKA-PLYN (SWASH-THR)
Tato funkce umožňuje perfektní nastavení cykliky přes celkovou
dráhu. Navzájem lze mixovat všechny funkce (Roll, Nick a
Pitch). K tomu je zapotřebí 4 mixů, přičemž pro každý z nich je
nezbytné aktivovat křivku mixu a určit vratný spínač. Označte si
v menu modelů vrtulníků tlačítkem 3-D funkci ‘TAUMEL MIX’ a
potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Displej má jednu úroveň, ale
pro každý mix je k dispozici jeden graf pro programování křivky
mixu.
Vysílač FF7 má kromě předprogramovaných funkcí mixů ještě
tři samostatné volně
programovatelné
V-mixy.
Pohyb kniplem většinou ovlivňuje vždy jen servo, které je
na tento kanál připojeno.
Pokud má knipl ovládat i další
servo, mluvíme již o mixování.
Z ovladače (hlavního kanálu) je elektronicky přimixován podíl
na servokanál (vedlejší kanál).
Hodnotu a směr podílu lze samozřejmě nastavit.
Jednoduché funkce mixů jako např. mixování křidélek a
směrovky (Kombi-Switch) lze v tomto menu jednoduše nastavit.
Software vysílače FF7 má k dispozici 3 V mixy s funkcí
Dummy a Offsetu. S jejich pomocí můžete libovolně navzájem
mixovat ovládací funkce a kanály. Funkci mixu lze za provozu
jednoduše vypnout nebo zapnutou pomocí externího mixu.
Přepínače, kterými mají být aktivovány různé mixy, lze volit
individuálně.
Postup pro první mix (V-MIX1) je znázorněn. Mixy 2 a 3 se programují shodným způsobem.
V řádku ‘MIX’ musíte otočením
tlačítka 3-D mix aktivovat a
odpovídající údaj na displeji se
tak změní z ‘INH’ na ‘ON’.
Schematické zobrazení funkce V-Mix kanálu 1 - 4.
Nastavení
•
49
Přesuňte se tlačítkem
Mode do 2. displeje VMIX1, do prvního řádku “VMIX1> INA” (neaktivní) a
aktivujte mix otočením 3-D
tlačítka doleva.
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
15.
• Podle postavení příslušného přepínače mixu se na displeji
zobrazí nápis ‘EIN’ nebo ‘AUS’.
• V dalším řádku “HAU” lze zvolit řídící ovladač-hlavní kanál,
kterým se bude mixování spouštět.
Volbu provedete
otočením 3-D tlačítka.
• O řádek níž “NEB” se provádí volba servo kanálu (vedlejšího kanálu), na který má podíl mixu působit.
• Ve spodním řádku zvolíte přepínač (SW), který má funkci
mixu zapínat příp. vypínat.
Také zde je směr přepínání předem daný.
Pokud není zvolen žádný přepínač (Anzeige “--”), je mix
stále aktivní.
č. F 7029
TIPY PRO ZABUDOVÁNÍ PŘIJÍMAČE
15.1 PŘIJÍMAČOVÁ ANTÉNA
Důležité: Přijímačová anténa 2,4 GHZ FASST systémůmá jiné
vlastnosti než běžné přijímače 27...40 MHz Empfänger. Proto si
důkladně pročtěte následující kapitolu.
Antenne
Vysvětlivky symbolů směru přepínání
Koaxial Kabel
*Diesen Bereich möglichst gestreckt verlegen.
Ein
Aus
Ein
Aus
Aus
Aus
Ein
Ein
Ein
Aus
ULOŽENÍ PŘIJÍMAČOVÉ ANTÉNY
Přijímač R 617 FS má tzv. Diversity-System se 2 anténami a
odpovídajícími vstupními úrovněmi. Sériově zapojená PSS
(Packets Screening Stufe) překontroluje chyby vstupních signálů a sílu signálu. V případě potřeby je provedena oprava
chyb. Lepší vstupní signál obou antén je pak předáván dál k
dalším úpravám signálu.
Pokud jsou obě antény uloženy navzájem k sobě pod úhlem
90º, je běžná závislost na uložení podstatně vylepšena, což
výrazně zvyšuje spolehlivost přijímače. Pro dosažení optimálních výsledků přijímání signálu dbejte následujících pokynů:
Aus
Ein
Aus
NASTAVENÍ HODNOTY MIXU
• Nejdůležitější je, aby byly obě antény uloženy co možná
nejdále od sebe.
• Obě antény by měly být uloženy natažené.
• Vzájemný úhel antén by měl být 90º.
• Velké modely mívají často velké kovové díly, které HF signál
stíní. V takových případech byste měli uložit anténu nalevo a
napravo od těchto prvků.
• Antény by měly být vedeny minimálně 1-1,5 cm od vodivých
materiálů, jako jsou uhlík, kov apod.
• To neplatí pro koaxiální kabely, ale jen pro koncovou oblast
antény.
• Měli byste se vyhnout těsnému rádiu uložení a zlomení
koaxiálního kabelu.
• Chraňte přijímač před vlhkem.
• •Vraťte se pomocí tlačítka Mode zpět na první displej k nastavení hodnoty mixu - Mischrate (RT).
• Nastavte odděleně pro každou stranu řídícího ovladače
podíl mixu. Přesuňte ovladač hlavního kanálu předem do
požadovaného směru, na displeji bliká příslušný údaj v %.
Pro náš příklad nastavte po 50%.
NASTAVENÍ OFFSET (OFS->SET)
V posledním řádku lze nastavit bod offsetu “Offset-Punkt. Ten
udává, od které polohy hlavního ovladače kanálu má následovat přimixování.
Většinou je to středová poloha ovladače.
V určitých případech je výhodné přimixovat z koncové polohy
hlavního ovladače kanálu. Přesuňte hlavní ovladač kanálu do
požadované polohy a stiskněte na 1s tlačítko 3-D. Poté zazní
akustické potvrzení o uložení nové polohy.
Pro náš příklad necháme bod offsetu na středové poloze
funkce Roll.
DBEJTE POKYNŮ PRO ZABUDOVÁNÍ RC KOMPONENTŮ,
KTERÉ JIŽ BYLY UVEDENY.
Na obou obrázcích je znázorněno schematické zabudování a
uložení antén.
Pro praktický provoz je nutné přijímač chránit před vibracemi ve
vhodném obalu.
FUNKCE DUMMY
Místo hlavního ovladače kanálu lze také zvolit hodnotu offsetu.
Tzn., že je nastavená hodnota mixu (Mischrate “RT”) mixována
na zvolený vedlejší kanál.
Tuto funkci lze použít také k nastavení počtu otáček nebo
poloh serv. K tomu si v řádku “HAU” nastavte Offset.
Upozornění:
Funkce trimu hlavního kanálu nepůsobí na vedlejší kanál.
Pokud má být některý ovladač mixován na funkce se 2 servy,
musí se naprogramovat 2 V-mixy.
50
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
15.2 VYPÍNAČ
Vypínač přijímače musí být možno obsluhovat v každém směru
bez jakéhokoli mechanického omezení. Výřez v trupu musí být
dostatečně velký. U modelů se spalovacím motorem musí být
vypínač připojen na opačnou stranu než tlumič, aby se do něj
nedostal olej a neznečistil kontakty. Při použití většího počtu
digitálních serv doporučujeme použití dvojích zdrojů proudu.
15.3 SERVOKABELY / ODRUŠOVACÍ FILTRY SERV
Při instalaci kabelů dbejte na to aby nebyly příliš napnuté nebo
přetržené. Ujistěte se, že izolaci kabelů nemohou poškodit
žádné ostré hrany. Všechna propojení musí být pevná. Pokud
chcete konektor odpojit, nikdy netahejte přímo za kabel. Nikdy
neinstalujte kabely křížem krážem. Nejlepší je, když kabel připevníte lepící páskou, např. po stranách trupu nebo na podvozek. Dávejte také pozor na to, aby nedošlo k přepólování nebo
zkratům na součástkách, které proti tomu nejsou chráněny. Při
použití dlouhých servokabelů nebo prodlužovacích kabelů
(např. pro serva křidélek, která jsou zabudována v křídlech)
někdy dochází k rušení. Pokud jsou kabely delší než dva normální připojovací kabely (ca. 50 cm), použijte alespoň kroucené
kabely. (č. F 1452). Ještě lepší je použít odrušovací filtry (obj. č.
F 1413).
Pro robbe serva se dodávají různé páky serv. Serva s tzv. Zahnkranz - věncovou pákou umožňují mechanické nastavení nulové
polohy. Nastavíte ji tak, že nejdříve uvolníte pojistný šroub a
páku odejmete. V požadované nulové poloze páku zpět nasadíte a připevníte šroubem. Na níže uvedeném obrázku je znázorněno servo s připevněnými táhly.
15.4 ZÁSTAVBA SERV / DRÁHY SERV / PÁKY SERV
Pro zástavbu serv používejte vždy přiložené silentbloky a
mosazné nýty. Při šroubování serv dávejte pozor na to, abyste
šrouby nepřitáhli příliš pevně a nezmáčkli mosazné nýty. Jinak
nebudou silentbloky zabraňovat vibracím. Následující obrázek
znázorňuje montáž serv. Na obrázku A probíhá montáž do
dřeva, na obrázku B na aluminiovou nebo plastovou přepážku.
1
1
2
3
2
3
4
4
5
5
6
15.5 ZABUDOVÁNÍ TÁHEL
Obecně platí pro zabudování táhel a kormidel to, že musí být
velmi volné v chodu. Jinak bude potřeba hodně proudu a tím
se podstatně sníží doba provozu. Krom toho se také sníží přesnost zpětného nastavení kormidel, a to se zase negativně projeví na chování modelu.
táhla
1
2
3
4
5
Holzschraube
U-Scheibe
Gummitülle
Führungshülse
Holz
1
2
3
4
5
6
Mutter
U-Scheibe
Gummitülle
Führungshülse
Aluminiumplatte
Schraube
upevňovací
šroub
U vrtulníků se serva montují do předem připravených otvorů
základní desky. Při zástavbě serv do letadel doporučujeme
použít servo -Lock a různé rámečky pro uchycení.
Zástavbě serv věnujte velkou pozornost, neboť serva velmi citlivě reagují na otřesy.
Každé servo musí jít na plný chod bez mechanických omezení
kormidla nebo táhel. To platí především pro řízení karburátoru.
Nastavení plný plyn a volnoběh musí být určen polohou kniplů,
ale v žádném případě ne mechanickým nastavením klapky.
Pokud tomu tak není, je servo motoru téměř neustále pod
plným zatížením, v důsledku čehož má enormně vysoké
odběry proudu.
51
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
16.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
18.
Na tento vysílač Vám poskytujeme záruční lhůtu v délce 24
měsíců. Při uplatnění záruky je nutné předložit platný doklad o
zaplacení s datem koupě. Případné opravy neprodlužují záruční lhůtu!
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto firma robbe Modellsport prohlašuje, že je toto dálkové
ovládání v souladu se základními nařízeními a ostatními relevantními předpisy dle směrnice 1999/5/EG.
V záruční lhůtě Vám bezplatně opravíme vzniklé závady nebo
vyměníme díly, které byly poškozeny např. špatným materiálem. Případné opravy neprodlužují záruční lhůtu.
Originál prohlášení o shodě najdete na internetu na
www.robbe.com u příslušného popisu výrobku přes vyvolání
pomocí „Conform“.
V žádném případě nemůžeme přebírat odpovědnost za závady
a poškození, které vznikly během transportu. Proto Vám doporučujeme, v případě zaslání, balík pojistit.
Prosím, zasílejte vysílače servisům v příslušných zemích.
Důležité upozornění pro volbu frekvenčního rozsahu
v pásmu 2,4 GHz
Pro uplatnění záruky musí být splněny následující podmínky:
Oblasti použití: země EU, Švýcarsko, Norsko, Island, Rusko.
V pásmu 2,4 GHz jsou k dispozici 2 různá frekvenční pásma:
• přiložte paragon
• přístroje byly obsluhovány v souladu s návodem k obsluze
• při obsluze byly výlučně používány jen doporučené zdroje
proudu a originální robbe-Futaba příslušenství
• k poškození nedošlo vlhkem, cizím zásahem, přepólováním, přetížením nebo mechanickým poškozením
• pokuste se stručně popsat vzniklý problém a ulehčit tak
odstranění závady
17.
č. F 7029
1.2400 … 2483,5 MHz, pozice přepínače „General“
Tento rozsah frekvence není ve všech zemích EU jednotný,
např. ve Francii, proto je nutné použít označení „CE!“. Dále
musí být zařízení ze strany výrobce přihlášeny na příslušných
místech dané země. V tomto rozsahu pásma mohou díky
chybějícímu sjednocení pásem platit pro každou zemi odlišná
ustanovení pro používání pásma 2,4 GHz a výkon vysílání.
2. 2400 … 2454 MHz, pozice přepínače „France“
Tento rozsah frekvence není v souladu se zeměmi EU, proto
má označení „CE“. Zde není nutná žádná notifikace a neplatí
zde žádná národní omezení.
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ
Směrnice je nové evropské nařízení pro dálkové ovladače a
telekomunikační vysílací zařízení a vzájemné uznání jejich
souhlasu.
Doporučení:
Pro země jako Rakousko, Francii, Rusko, Itálii a Belgii zvolte
frekvenční pásmo 2 (2400 … 2454 MHz), poloha přepínače
„France“ (viz návod). V Rumunsku a Bulharsku je nutné dodatečné všeobecné povolení, kontaktujte Váš úřad. V Norsku
není dovoleno používat zařízení v okruhu 20 km kolem výzkumné stanice Ny Aelesund.
Směrnicí je určeno mimo jiné také uvedení do oběhu, jako i
uvedení dílkových ovladačů do provozu v EU.
Podstatnou změnou je zrušení povolení. Výrobce, popř.
dovozce musí aparatury před uvedením do oběhu přezkoušet
a na příslušných místech je označit.
Pro potvrzení splnění norem EU je výrobek označen touto značkou.
U vysílačů je pak ještě dodatečně připojen i vykřičník jako
známka toho, že užívané frekvence ještě nejsou v Evropě jednotné.
Toto označení je ve všech zemích EU stejné. Ostatní země
jako např. Švýcarsko, Norsko, Estonsko a Švédsko tuto
směrnici také převzaly. Ve všech těchto zemích je tato aparatura přihlášena (tedy přípustná) a je ji zde možno prodávat i
provozovat.
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že
za dálkové ovládání nese zodpovědnost
uživatel.
52
Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 2400,0 – 2483,5 MHz für die Nutzung
durch die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken; Wireless Local Area Networks (WLAN- Funkanwendungen)
Auf Grund § 47 Abs. 1 und 5 des Telekommunikationsgesetzes ( TKG ) vom 25. Juli 1996 ( BGBl. I S.
1120 ) in Verbindung mit der Frequenzzuteilungsverordnung (FreqZutV) vom 26. April 2001 (BGBl. I S.
829) wird hiermit der Frequenzbereich 2400,0 – 2483,5 MHz zur Nutzung durch die Allgemeinheit für
WLAN – Funkanwendungen in lokalen Netzwerken zugeteilt.
Die Nutzung der Frequenzen ist nicht an einen bestimmten technischen Standard gebunden.
1. Frequenznutzungsparameter
Frequenzbereich
Kanalbandbreite
/Kanalraster
Maximale
äquivalente
Strahlungsleistung
2400,0 – 2483,5 MHz
Keine Einschränkung
100 mW (EIRP)
3. Diese Frequenzzuteilung berührt nicht rechtliche Verpflichtungen, die sich für die Frequenznutzer aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, auch telekommunikationsrechtlicher
Art, oder Verpflichtungen privatrechtlicher Art ergeben. Dies gilt insbesondere für Genehmigungs- oder Erlaubnisvorbehalte (z.B. baurechtlicher oder umweltrechtlicher Art).
4. Der Frequenznutzer ist für die Einhaltung der Zuteilungsbestimmungen und für die Folgen von
Verstößen, z. B. Abhilfemaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten verantwortlich.
5. Der Frequenznutzer unterliegt hinsichtlich des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern den jeweils gültigen Vorschriften.
6. Beauftragten der Reg TP ist gemäß §§ 7 und 8 EMVG der Zugang zu Grundstücken, Räumlichkeiten und Wohnungen, in denen sich Funkanlagen und Zubehör befinden, zur Prüfung der
Anlagen und Einrichtungen zu gestatten bzw. zu ermöglichen.
7. Beim Auftreten von Störungen sowie im Rahmen technischer Überprüfungen werden für
WLAN - Funkanwendungen im 2,4 GHz - Frequenzbereich die Parameter der europäisch
harmonisierten Norm EN 300 328-2 zu Grunde gelegt. Hinweise zu Messvorschriften und
Testmethoden, die zur Überprüfung der o. g. Parameter beachtet werden müssen, sind ebenfalls dieser Norm zu entnehmen.
225-13
53
Die äquivalente Strahlungsleistung bezieht sich, unabhängig vom Modulations- bzw. Übertragungsverfahren, auf die Summenleistung mit Bezug auf den Frequenzbereich von 2400,0 bis 2483,5 MHz.
2. Nutzungsbestimmungen
Maximale spektrale Leistungsdichte
bei FrequenzsprungSpektrumspreizverfahren (FHSS)
100 mW /100 kHz
Maximale spektrale Leistungsdichte
bei Direktsequenz Spektrumspreizverfahren (DSSS) und anderen
Zugriffsverfahren
10 mW /1 MHz
3. Befristung
Diese Allgemeinzuteilung ist bis zum 31.12.2013 befristet.
Hinweise:
č. F 7029
1. Die oben genannten Frequenzbereiche werden auch für andere Funkanwendungen genutzt.
Die Reg TP übernimmt keine Gewähr für eine Mindestqualität oder Störungsfreiheit des Funkverkehrs. Ein Schutz vor Beeinträchtigungen durch andere bestimmungsgemäße Frequenznutzungen kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Insbesondere sind bei gemeinschaftlicher Frequenznutzung gegenseitige Beeinträchtigungen der WLAN - Funkanwendungen nicht auszuschließen und hinzunehmen.
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
Die Amtsblattverfügung Nr. 154/1999 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die
Allgemeinheit für Funkanlagen für die breitbandige Datenübertragung im Frequenzbereich 2400 –
2483,5 MHz (RLAN - Funkanlagen)“, veröffentlicht im Amtsblatt der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) Nr. 22/99 vom 01.12.99, S. 3765, wird aufgehoben .
2. Geräte, die im Rahmen dieser Frequenznutzung eingesetzt werden, unterliegen den Bestimmungen des "Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen" (FTEG)
und des "Gesetzes über die Elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten" (EMVG).
19. ALLGEMEINZUTEILUNG
Pro provoz frekvence 2.400...2.483,5 GHz není přihlašovací povinnost a tento provoz není ani zpoplatňován.
Vfg 89 / 2003
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
20. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Unicharger 6
č. 8500
Nabíjení vysílačových a přijímačových baterií na 230V zdroji
napětí.
Power Peak Infinity 3
č. 8429
Automatický mikroprocesorem řízený nabíječ pro NiCd, NiMH,
Pb, Li-Poly a LiFe aku.
NiCd / NiMH aku
1…30 čl., nabíjecí proud 0,1 - 5 A
PB aku
1...6 a 12 čl., max. nabíjecí proud 5A
Litium aku
Li-Poly /LiFe
1...12 čl., max. nabíjecí proud 5A
Programy pro nabíjení/vybíjení, až s 99 cykly a ukládáním dat.
Nastavitelný manuální nebo automatický mód.
Power Peak Compact BID
č. 8487
Kompaktní nabíječ/vybíječ pro 1...14 NiCd/NiMH aku, 1...5 LiPoly aku a 2...12V Pb aku.
Profi-Home-nabíječ
č. 8194
Inteligentní nabíječ s bohatým menu pro nabíjení a vybíjení
NC-, NIMH-, olověných a Li-Poly článků. Postup reflexního
nabíjení:
Počet článků
NC/ NIMH:
1...16 článků,
Olověné články :
1...6 článků
Li-Poly články:
1...4 články
Nabíjecí / vybíjecí proud 0,1..5 A
Nabíječ disponuje 4 na sobě nezávislými nastavitelnými výstupy pro nabíjení, které jsou podle nastavení sekvenovitě zpracovány.
UPOZORNĚNÍ:
Při reflexním nabíjení je nezbytné přemostění diody.
Power Peak Fun Duo Power BID
č. 8468
Kompaktní nabíječ/vybíječ pro 1...24 NiCd/NiMH a 1...6 LiPoly aku s max. nabíjecím proudem do 6,5A.
Nabíjet lze z 12V autobatterie nebo přes integrovaný stabilizovaný zdroj z 230V.
54
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
Adapterkabel letecký simulátor
č. 8239
Vysílačový nabíjecí kabel
č. F1415
Vysílačové aku 8 NiMH 2000AA č. 4547
Power Pack
č. 4551
4 NiMH 2000AA (na plocho)
Vysokokapacitní NiMH-Akku. 4,8
V, 2000 mAh. Váha 115 g
Rozměry: 51 x 57 x 14 ,5 mm
Nabíjecí proud max.:
2A
Přijímačový nabíjecí kabel
č. F1416
NiMH-Akku C 3.3K
č. 4512
Vysoce výkonné NiMH-Aku s
extrémně vysokou kapacitou 3300
mAh. Nejnovější generace vysokoproudých NiMH-aku, zátěž až
40A.
Díky těmto vlastnostem je během
stejné provozní doby výkon vyšší
nebo je při stejné kapacitě provozní doba delší. Aku se dodávají
samostatně nebo sletované v akupacku.
Vypínač
č. F1408
pro odpojení zdroje proudu z
Power-Packu
Vypínač s nabíjecí koncovkou
č. F1407
Nezbytný pro připojení aku na
přijímač. Umožňuje nabíjení přijímačových aku přes samostatný konektor.
Technická data:
Vnitřní odpor
4 mOhm
Kapacita (typ.) 3300 mAh
Maximální proud 40 A
Nabíjecí proud max.
3,5 A
V-kabel
č. F1423
Slouží k paralelnímu zapojení
2 serv na jeden výstup přijímače.
DSC-propojovací kabel FF7 a FF9
č. F1593
Závěsný popruh-středový
č. F1550
Měkký popruh s nastavitelnou
délkou a karabinou.
Kabel U/Ž FF7 a FF9
č. F1591
55
FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
č. F 7029
Akumonitor
č. 8409
Robbe 8-LED Aku-Monitor je přesný digitální měřič napětí,
který slouží ke kontrole přijímačových aku s jemonivitým napě
tím4,8 V nebo 6 V (4 - 5 čl. NC / NiMH-aku).
Servo S 3010
č. F 1333
Standardní cenově výhodné univerzální servo s velkým tahem
65 Ncm. Výstupní hřídel je na ložiskách, jedno kuličkové
ložisko a jedno speciální dvojité ložisko.
Rozsah měření :
4 články = 4,3 ...5,1 Volt
5 článků = 5,2...6,2 Volt
Měřič teploty
č. 8410
Malý, lehký, přesný přístroj k měření teploty ve všech
odvětvích modelařiny.
Lze jej použít např. pro měření teploty motorů, akumulátorů
nebo výfuků.
Díky nízké hmotnosti a minimálním rozměrům jej lze použít
téměř v každém modelu a poskytovat tak informace i během
provozu.
Pro každý cyklus měření je ještě navíc v přístroji vždy uložena
maximální a minimální teplota.
Servo S 3305
č. F 1327
Velmi silné a cenově výhodné servo standardní velikosti na
dvojitém kuličkovém ložisku.
Kombinované převody vp rovedení kov-plast jsou velmi
odolné. Tah 89 Ncm.
Rozsah měření -50°...+280°C umožňuje široké spektrum
využití.
Servo S 3050
č. F 1328
Univerzální digitální servo S 3010 s velkým tahem 65 Ncm.
Výstupní hřídel je na dvojitém kuličkovém ložisku.
Toto servo je určeno pro RC auta, ale lze jej použít samozřejmě i všude tam, dke je zapotřebí silného tahu.
Speciální potenciometr zaručuje přesné najíždění do polohy a
přesnou nulovou polohu.
6-VOLT-LIMITER
č. 8140
Stabilizační element, z z 5-čl. NiCD vytváří stabilní napětíí 5,7
V, maximální trvalý proud 5A , špičkově i více.
56
21. Adresy servisů
Fax
Telefon
Stadt
Strasse
Firma
Land
0037-6-82 5476
0037-6-82 0827
130 LES ESCALDES
SORTENY
Andorra
0045-86-43 7744
0045-86-43 6100
8900 RANDERS
MAAETOFT DMI
Dänemark
0049-6644-7412
D-36355 Grebenhain 0049-6644-87-777
Metzloser Str. 36
robbe-Service
Deutschland
0044-1455-63 7151 0044-1455-63 5151
Leicestershire
LE10-1UB
robbe-Schlüter UK
England
0033-387-94 6258
F-57730 Folschviller 0033-387-94 6258
BP 12
S.A.V Messe
Frankreich
0030-1-25 33 533
143 41 Nea Philadelfia 0030-1-25 84 380
TAG Models Hellas
Griechenland
Via del Progresso 25 I-36010 Cavazeale (Vi) 00390-0444-94 5992 00390-0444-94 5991
MC-Electronic
Italien
0031-1059-13 594
0031-1059-13 594
Slot de Houvelaan 30 NL-3155 Maasland
Niederlande/Belg. Jan van Mouwerik
0047-333-78-001
0047-333-78-000
3101 TØNSBERG
Norwegian Modellers
Norwegen
0043-01259-65 5214 0043-01259-1179
A-1220 Wien
Hosnedlgasse 35
Robbe Service
Österreich
0046-18-10 8545
0046-18-71 2015
75323 Uppsala
Minicars Hobby A.B.
Schweden
0041-032-65 22 3 68 0041-032-65 37 364
CH-2543 Legnau
Gotthelfstrasse 12
Spahr Elektronik
Schweiz
0042-1831-74 442 03 0042-1831-74 447 15
91105 Trencin
Slowakische Rep. Fly Fan
Spanien
Modelimport S.A.
28850 Torrejon de Ardoz 0034-91-67 747 20 0034-91-67 798 60
Tschechische Rep. MS Composit Modelsport
CZD-25265 Tursko
00420-205-786 266 00420-205-786 266
Türkey
Formula Modelsports
35060 Pinarbasi-Izmir 0090-232-47 912 58 0900-232-47 917 14
22. Likvidace výrobku
Elektronické přístroje nelze vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Proto je vysílač označen příslušným symbolem. Uvedený symbol upozorňuje na skutečnost, že musí být výrobek na konci své životnosti zlikvidován v místě
k tomu určenému a ne v běžném domácím odpadu. Zlikvidujte vysílač v místní komunální sběrně nebo recyklačním
centru. Toto platí pro země, které jsou členy EU i pro ostatní evropské země s odlišnými sběrnými systémy.
robbe Modellsport GmbH & Co.KG
Metzloser Straße 36
D-36355 Grebenhain
Telefon +49 (0) 6644 / 87-0
robbe Form 40-5548 BBAH
Chyby a technické změny vyhrazeny.
Copyright robbe-Modellsport 2007
Kopírování a tisk, jako i výňatky jsou povoleny pouze
s písemným souhlasem robbe-Modellsport
GmbH & Co.KG

Podobné dokumenty

Futaba T14SG - Benovo letadýlka.cz

Futaba T14SG - Benovo letadýlka.cz 21. Příslušenství �������������������������������������������������������������84 22. Servisní adresy ���������������������������������������������������������86 23. Likvidace �����������������...

Více

Futaba FX-22 - Benovo letadýlka.cz

Futaba FX-22 - Benovo letadýlka.cz 17.5 Kapacita/Provozní doby přijímačových aku ����������������81

Více

Futaba FX-32 - Benovo letadýlka.cz

Futaba FX-32 - Benovo letadýlka.cz 21. Příslušenství �������������������������������������������������������������93 22. Servisní adresy ���������������������������������������������������������95

Více

Návod FrSky TARANIS D23

Návod FrSky TARANIS D23 znamená, že se odpovídající přijímač pevně sváže s modelem, který je vybrán ve vysílači. Tak, nemůže dojít k letu se špatně vybraným modelem. Taranis má 3 metody failsafe. 1 – Uchovává poslední pla...

Více

Nové Aveo 4dveřové 2014

Nové Aveo 4dveřové 2014 všechny elektrické zámky, takže nebude možné otevřít žádné dveře, i když dojde k získání vstupu díky rozbití okna.

Více

manual_FG_12CZ

manual_FG_12CZ Kapacita a provozní doba přijímačových aku . . . .75

Více

Železnice 1997 - Program konference

Železnice 1997 - Program konference hodnota minimální únosnosti zemní pláně podle platného předpisu ČSD S4 15 MPa pro všechny tratě je při současných požadavcích na jednotlivé druhy tratí a kolejí ve stanicích nedostačující. Pro možn...

Více