Nafufill KM 250 - MC

Komentáře

Transkript

Nafufill KM 250 - MC
Nafufill KM 250
Správková malta odolná požáru
pro staticky relevantní oblasti
z
S
RW
e
l
d
a
n
e
ko u š
Nafufill KM 250
Prvotřídní malta pro sanaci betonu
S prvotřídní správkovou maltou Nafufill KM 250 zvládnete jakýkoliv požadavek při sanaci betonu. Od jednoduché reprofilace
přes vytvoření stavební požární ochrany až ke komplexnímu
sanačnímu zásahu - vše je možné!
Malta Nafufill KM 250 byla vyvinuta speciálně pro rozmanité
požadavky v oblasti sanace betonu. S touto konstrukční správkovou maltou můžete své betonové konstrukce dlouhodobě
sanovat a plně obnovit jejich únosnost, jakož i vytvořit požární
ochranu železobetonového dílce.
Nabízíme Vám doposud jedinou polymery modifikovanou cementovou maltu splňující všechny požadavky stran požární
ochrany, které jsou platné v oblasti pozemní a občanské výstavby jakož i pro stavební požární ochranu v oblasti tunelů. To
Vám zaručí potřebnou bezpečnost.
PCC-náhrada betonu pro ruční a strojní zpracování
dle směrnice ZTV-ING, kapitola 3 Masivní konstrukce, odstavec 4
(dopravní stavby) a ZTV-W, oblast výkonů 219
(vodohospodářské stavby)
staticky relevantní
dle sanační směrnice DAfStb,
třídy zatížení M3 a M2
nehořlavá
dle ČSN EN 13501 stavební hmota třídy A1
odolná požáru dle standardní teplotní křivky
(ETK) dle normy ISO 834, splňuje třídu požární odolnosti F90
odolná požáru dle požárních křivek
dle ZTV-ING, část , odstavec 1+2, dle směrnice EBA
a dle TNO-Report 1998-CVB-R1161
RWS
na dle
zkouše
úřadu Rijkswaterstaat (křivka RWS)
certifikována a zařazena dle ČSN EN 1504
část 3 / část 9 principy 3,4 a 7
pro metody 3.1; 3.3; 4.4; 7.1 a 7.2
elektricky vodivá
opravná malta a malta pro uložení anody dle ČSN EN 12696
pro sanační princip
„Katodická ochrana oceli
v betonu“
použitelná dle ČSN EN 206
pro expoziční třídy XC 1-4; XF 1-4;
XW 1-2; XD 1-3 a XS 1-3
Nafufill KM 250 při aplikaci
Speciální materiálové složení malty zaručuje jednoduchou a rychlou aplikaci. Konstrukční malta Vás přesvědčí svojí vysokou stabilitou (přídržností) a rychlým nárůstem pevností. Maltu Nafufill
KM 250 je možné nanášet jak ručně tak strojně torkretem.
Nafufill KM 250 nabízí kompletní program:
1
2
3
sanace povrchových
poškození betonu
znovuobnovení statických
parametrů betonu
požární ochrana
železobetonových konstrukcí
18 / 19
Nafufill KM 250
Prvotřídní malta
pro sanace betonu
Informace
Požadujeme poslat - poštou, faxem nebo e-mailem
n nehořlavá, stavební hmota třídy A1
n odolná požáru, třída požární odolnosti F90
n schválený systém pro třídu zatížení M3
Ano, chtěl bych…
... poslat další informace o systému
Nafufill KM 250.
... aby jste mi zavolali!
... přesvědčit se o kvalitách
Nafufill KM 250 přímo při aplikaci!
Domluvte se mnou vhodný termín.
Firma:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Průmyslová zóna - sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
E-mail:
Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118
[email protected]
www.mc-bauchemie.cz
pt.mc-bauchemie.cz
Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Na Pántoch 10
831 06 Bratislava
Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348
akut 100559 DE
[email protected]
www.mc-bauchemie.sk

Podobné dokumenty

Nafufill KM 250 - MC

Nafufill KM 250 - MC odolný požáru dle teplotních křivek směrnice ZTV-ING, část 5, odstavec 1+2, směrnice EBA a dle TNO-Report 1998-CVB-R 1161 úřadu Rijkswaterstaat (křivka RWS)  odolný požáru dle standardní teplotní ...

Více

Technický list

Technický list Pro sanaci a povrchovou úpravu betonových stavebních částí, například: K reprofilaci betonu v oblastech s i bez statické funkce Během zesílení betonových nosných konstrukcí uvažovaných a podrobovan...

Více

ombran PWS 50/50 (pracovní verze) - MC

ombran PWS 50/50 (pracovní verze) - MC PWS 50/50 minimálně 72 hodin chránit před rychlým vysycháním a ztrátou vody (chemické ošetřující přípravky, juta, fólie apod.). Přitom je potřeba zohlednit především relevantní vlivy teploty a hlav...

Více

Nafufill KM 250 HS - MC

Nafufill KM 250 HS - MC Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak mí...

Více

BETON_6-10_Steny

BETON_6-10_Steny modelu náhradní příhradoviny lze použít stejných vztahů, (1) až (3), jako u přímo zatíženého stěnového nosníku. Sílu v táhle T2 stanovíme ze zatížení působícího při spodním líci nosníku. Na obr. 10...

Více