Poutní ultramaraton - Koloběžky

Komentáře

Transkript

Poutní ultramaraton - Koloběžky
Poutní ultramaraton
po ekumenické poutní cestě VIA PORTA
Volkenroda – Waldsassen – Cheb
Celkem 355 km
313 km za 4 dny a
42 km Poutní maraton pátý den
19. – 23. června 2012
Charakteristika: Kolo-běžecká pětietapová benefiční pouť
Poutní ultramaraton je novou odnoží již tradičního Poutního maratonu (marathon.farnostcheb.cz),
který se koná v sobotu 23. 6. 2012 a je benefiční akcí pro širokou veřejnost i sportovně laděné
jedince určenou na podporu služby Farní charity Cheb (charita.farnostcheb.cz).
PUM je na jedné straně náročnou sportovní výzvou, čímž právem patří do série Běhů bez hranic
(behybezhranic.ic.cz), na straně druhé je také poutí svého druhu, která dává prostor pro osobní i
společné spirituální hledání účastníků na 355 km dlouhé poutní cestě.
Spiritualita cesty: „Cesty vznikají tím, že jimi kráčí člověk“ (Franz Kafka)
PUM vede po ekumenické poutní cestě VIA PORTA (www.viaporta.de) spojující evangelický a
katolický klášter, protínající tři země (Duryňsko, Bavorsko a Čechy) a probíhající na bývalém
rozhraní Západní a Východní Evropy.
Tato symbolika jedné cesty překračující rozmanité kulturní, duchovní, zemské, společenské či osobní
hranice bude také vyjádřena tím, že účastníci se budou střídat v nesení „Poutnické listiny“, na kterou
budou moci všichni, kdo poutníky přijmou či se s nimi jakýmkoli hlubším způsobem setkají, připsat
své vlastní poselství.
Tuto „spiritualitu cesty“ může každý z účastníků či každá ze skupin poutníků na cestě prožívat svým
vlastním způsobem a vyjadřovat svými vlastními prostředky (modlitby, bohoslužby, zpěv, rozhovory,
mlčení, běh, smích, úžas, pomoc druhým, kontemplace, doprovázení, přijetí pohostinství,
poskytování pohostinství atd.), aniž by cokoli z toho bylo organizováno nějak centrálně.
Start:
Cíl:
Klášter Volkenroda, Německo
úterý 19. 6. 2012 v 6:00 ráno
Kostel sv. Mikuláše, Cheb, Česká republika
sobota 23. 6. 2012 odpoledne
1
Způsob absolvování: PUM je možné absolvovat během nebo kolo-během
Základním způsobem absolvování trasy PUMu je běh. Momentálně se celý PUM chystají uběhnout
Miloš Škorpil a Zdeněk Dančo z Běžecké školy Miloše Škorpila. Ne každý si však troufne na
takovouto běžeckou výzvu. Je proto možné kombinovat běh s jízdou na nějakém jiném vlastní silou
poháněném vozidle (tzv. „koloběh“ – běh kombinovaný s jízdou na kole nebo koloběžce).
Doprovodný mikrobus bude mít za sebou vlek na kola, takže bude možné způsob pohybu po trati
poměrně pružně kombinovat podle momentální kondice. Poměr uběhnutých a ujetých kilometrů,
které si každý z účastníků zaznamenává sám, budou pak vyznačené v jeho vlastní kopii „Poutnické
listiny“.
Za úspěšné absolvování PUMu se považuje poměr minimálně 0,13 (tj. min. 42 km běh : max. 313
km jízda). Pokud tedy někdo celé první čtyři etapy z Volkenrody do Chebu pojede na kole, musí pak
pro úspěšné absolvování PUMu uběhnout celý sobotní Poutní maraton. Je však také např. možné
každý den si střihnout 10 km běhu a zbytek vždy dojet na kole apod.
Průvodci „na částečný úvazek“: Na jakoukoli část pouti jsou vítání průvodci „na
částečný úvazek“, kteří mohou skupinu poutníků povzbudit a obohatit
Na jakoukoli část trasy, třeba i jen na část etapy, se k poutníkům mohou připojit další běžci či
cyklisté, kteří je mohou kus trasy doprovázet. Takovíto „průvodci na částečný úvazek“ jsou velmi
vítáni, protože i když nemohou absolvovat celou trasu, mohou přinést hodně povzbuzení a dále
prohloubit rozmanitost zkušeností celé poutnické skupiny.
Pokud se chcete na jakoukoli část poutní cesty připojit, včas se ozvěte na níže uvedené kontakty.
Pořadatelé: Farní charita Cheb a Běžecká škola Miloše Škorpila
PUM pořádá Farní charita Cheb (charita.farnostcheb.cz) ve spolupráci s Běžeckou školou Miloše
Škorpila (www.bezeckaskola.cz).
Podporují: PUM má širokou podporu českých i německých institucí
Finančně, materiálně, morálně či modlitebně tuto benefiční akci doposud podpořili Město Cheb
(www.cheb.eu) a Řk farnost Cheb (www.farnostcheb.cz). S dalšími subjekty o jejich podpoře
jednáme či chceme jednat, např. s městem Waldsassen (www.waldsassen.de), s Řk farností
Waldsassen (www.pfarrei-waldsassen.de), s cisterciáckým opatstvím Waldsassen (www.abteiwaldsassen.de), s Jesus-Bruderschaft Volkenroda (www.kloster-volkenroda.de), s Biskupstvím
plzeňským (www.bip.cz), Biskupstvím řezenským (www.bistum-regensburg.de), Biskupstvím
erfurtským (www.bistum-erfurt.de) atd.
Cílová skupina: Sportovně založení dospělí jedinci, dvojice či skupiny
Účastníci PUM absolvují na vlastní nebezpečí. Měli by být schopni dlouhodobého kombinovaného
běžecko-cyklistického vytrvalostního výkonu odpovídajícímu jednotlivým etapám i celkové trase
PUMu (355 km). Pokud k absolvování použijí nějaký dopravní prostředek, měli by být ve vlastní režii
schopni jeho základní údržby a oprav běžných defektů. Předpokládá se také schopnost základní
orientace podle poutního mapového průvodce na poměrně dobře značené trati a schopnost zajištění
si odpovídajícího pitného a stravovacího režimu během trasy a ošetření běžných zdravotních
komplikací.
Zajištění: Doprovodný mikrobus s vlekem na kola a doprovodní cyklisté
Po celé trase PUMu bude účastníky doprovázet doprovodný mikrobus s vlekem na kola a se
základním zdravotnickým a servisním vybavením. Mikrobus také bude převážet osobní věci
účastníků a bude na ně čekat i během jednotlivých etap na domluvených občerstvovacích stanicích.
Předpokládáme také, že část z účastníků absolvujících trasu převážně na kolech bude běžcům sloužit
jako doprovodná vozidla vezoucí potřebné tekutiny, kalorie či oblečení.
Ubytování: Zařízení poskytující ubytování v rámci poutní cesty Via porta
Účastníci budou přespávat ve vlastních spacích pytlích na čtyřech ubytovacích místech (ubytováních
či církevních zařízeních) podél poutní cesty VIA PORTA (www.viaporta.de) (v jednání): Volkenroda
– Fridrichroda nebo Ebertswiese – Neuhaus am Rennweg nebo Spechtsbrunn – Selbitz nebo
Münchberg – Cheb
2
Stravování: V ubytovnách polopenze, během dne na cestě z vlastních zásob
Účastníci budou mít snídani a večeři připravenou v ubytovacích zařízeních (v rámci nákladů na
ubytování), na cestě se pak stravují a pitný režim si zajišťují z vlastních zásob vezených
doprovodným vozidlem, doprovodnými cyklisty či nesených na vlastním hrbu.
Startovné: 1.500 Kč na účastníka + dobrovolný sponzorský příspěvek
Startovné pro účastníky PUMu je stanoveno ve výši 1.500,- Kč a je určené k úhradě ubytování,
polopenze a části organizačních nákladů. Protože PUM je benefiční akcí, bude samozřejmě vítán
každý další příspěvek převyšující tento základní organizační poplatek. Nevratnou 500,- Kč je třeba
zaplatit spolu s přihláškou do 30. 4., zbytek je možné doplatit na startu v hotovosti nebo převést na
účet před startem (viz odstavec „Přihlášky“).
Sponzoři: Města Cheb a Waldsassen, různé firmy, účastníci, přátelé, sympatizanti…
Město Cheb poskytlo na PUM grant ve výši 5.000,- Kč; o podpoře jednáme také s městem
Waldsassen a některými firmami a organizacemi. Další firmy či sympatizanti, ale i samotní účastníci
či jejich přátelé, mohou v souvislosti s PUM přispět jakoukoli částkou na benefiční účel akce –
podporu služeb Farní charity Cheb (charita.farnostcheb.cz). Uvítáme, když jednotliví účastníci se
také pokusí na tento účel sami získat sponzory. Sponzorské příspěvky je možné posílat na benefiční
konto Farní charity Cheb: č. účtu 220699597; kód banky: 0300, variabilní symbol: 2303.
Doprava na start: Po vlastní ose (auto, vlak, autobus)
Na místo startu (Kloster Volkenroda, Amtshof, 99998 Volkenroda, Körner, Unstrut-Hainich-Kreis,
Thüringen, Deutschland, 51°15'5.184"N 10°34'7.227"E) by se měli účastníci dopravit nejlépe již
večer před startem, a to po vlastní ose doprovodným mikrobusem, osobními automobily s vlastními
řidiči, autobusem či vlakem (z Chebu 270 km).
Pojedete-li vlakem, můžete využít tzv. Sachsen-Ticket, který můžete po 9. hodině použít pro
všechny osobní vlaky (Nahverkehrszüge, označené RB) z Bad Brambach (přestup ve Weischlitz a
Gera Süd, příp. Erfurt) do Mühlhausen (Thüringen). Sachsen-Ticket stojí 21 euro pro první osobu,
pro každou další osobu ve skupině (maximálně 4 další osoby) pak již jen 3 euro (pro skupinu 5 lidí
tedy celkem 33 euro, tj. 6,60 euro na osobu). Do Bad Brambachu můžete jet z Čech za českou
jízdenku. Sachsen-Ticket si pak můžete koupit v automatu umístěném v zelených vozech
Vogtlandbahn. Z Mühlhausen se pak do Volkenroda (Körner) dostanete autobusem. Podrobnosti viz
www.bahn.de (ve vyhledávači zaškrntěte „Nur Nahverkehr“).
Upomínka: Vlastní kopie „Poutnické listiny“ a tričko s logem PUMu
Každý účastník dostane tričko s logem PUMu a obdrží vlastní kopii „Poutnické listiny“ s po cestě
shromážděnými poselstvími a se záznamem jeho vlastního poměru uběhnutých a ujetých kilometrů.
Poutní trasa: VIA PORTA (313) + POUTNÍ MARATON (42) = 355 km
Trasa PUMu (celkem 355 km) vede první čtyři etapy od Kláštera Volkenroda do Chebu po
ekumenické poutní cestě VIA PORTA (www.viaporta.de). Pátá sobotní etapa je trasa Poutního
maratonu (marathon.farnostcheb.cz), která ve své první části sleduje závěr poutní cesty Via porta
z Chebu do Waldsassenu, ve své druhé části se oklikou vrací zpět do Chebu.
V závislosti na jednání o ubytování bude zvolena pravděpodobně jedna z těchto variant:
1. etapa
2. etapa
3. etapa
4. etapa
5. etapa
(úterý)
(středa)
(čtvrtek)
(pátek)
(sobota)
70
87
67
89
42
km
km
km
km
km
Volkenroda – národní park Hainich – Fridrichroda
Fridrichroda – Duryňský les – Neuhaus am Rennweg
Neuhaus am Rennweg – Ost/West pohraničí – Selbitz
Selbitz – Fichtelgebirge – Cheb
Cheb – Loreta – Waldsassen – Kappl – Zelená hora – Cheb
Alternativa:
1. etapa (úterý)
2. etapa (středa)
3. etapa (čtvrtek)
4. etapa (pátek)
5. etapa (sobota)
81
87
76
68
42
km
km
km
km
km
Volkenroda – národní park Hainich – Ebertswiese
Ebertswiese – Duryňský les – Spechtsbrunn
Spechtsbrunn – Ost/West pohraničí – Münchberg
Münchberg – Fichtelgebirge – Cheb
Cheb – Loreta – Waldsassen – Kappl – Zelená hora – Cheb
3
Celá trasa je k nahlédnutí zde (dvě varianty etapové kilometráže – v jednání):
http://www.runningfreeonline.com/Map/Create/Course/12006
Fotogalerie z trasy je k nahlédnutí zde:
https://picasaweb.google.com/102358784420467384119/ViaPorta
Koloběh: Možnost sponzorovaného zapůjčení koloběžky z KOLOBĚHsport Plzeň
Prodejna a půjčovna koloběžek a skládacích kol KOLOBĚHsport Plzeň
(www.kolobezky-plzen.cz) nabízí zájemcům o absolvování Poutního
ultramaratonu (nebo i jen sobotního Poutního maratonu) možnost
zapůjčení koloběžky pro dospělé, to za symbolické půjčovné, které bude
celé odevzdáno Farní charitě Cheb. Navíc za každou zapůjčenou
koloběžku na tuto pouť bude odvedena částka 500,-Kč. Koloběžka může
přijít vhod zejména běžcům, kteří se necítí uběhnout tak dlouhou trať po
vlastních nohách, případně cyklistům, kteří to budou mít chuť zkusit bez
rizika otlačeného pozadí.  Koloběžky je možné rezervovat e-mailem na [email protected],
nebo telefonicky na tel: 603 218 471, Václav Jun. Doprava koloběžek do Chebu bude zajištěna.
Informace: [email protected] & marathon.farnostcheb.cz
Kontaktní osoby:
Petr Hruška (tel. 608 656 557)
za Farní charitu Cheb
Zdeněk Dančo (tel. 777 591 622) za Běžeckou školy Miloše Škorpila
Oba jsou dostupní také na společném e-mailu PUMu: [email protected]
Nejaktuálnější info: marathon.farnostcheb.cz a www.facebook.com/poutni.maraton
Přihlášky: Nutno zaslat nejlépe obratem, nejpozději však do 15. 5. 2012
Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, datum narození, bydliště,
e-mailový a telefonický kontakt. S přihláškou, zaslanou na adresu [email protected] (příp.
poštou na Farní charita Cheb, Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb) je třeba zaslat nevratnou zálohu na
startovné ve výši 500,- Kč na účet Farní charity Cheb, č. účtu 220699597; kód banky: 0300,
variabilní symbol: 2303, zpráva pro příjemce: PUM. Počet účastníků PUMu je limitován kapacitou
zajištěného ubytování, proto s přihlašováním neváhejte, po naplnění kapacity již nebudou další
přihlášky, i když zaslané v termínu, akceptovány.
4

Podobné dokumenty

pravidla ultrapoutníka

pravidla ultrapoutníka pozváním na naši cestu: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář“ (1 Korintským 13). Pokud je na této větě něco pravdy, pak si při naší pouti tímto světem můžeme v...

Více

týden manželství - Římskokatolická farnost Cheb

týden manželství - Římskokatolická farnost Cheb Všechny lidi dobré vůle zve Ekumena a MC Klubíčko; více na www.tydenmanzelstvi.farnostcheb.cz

Více

životu životu

životu životu (Zielona Góra) v Polsku, zde pracovaly židovské ženy v „Německé továrně na vlnu“, k tomu se přidružilo ještě na 1200 žen z Glogau (Glogow) v Polsku. Koncem ledna 1945 se muselo těchto asi 3000 mlad...

Více

ZLATÁ KOLOBĚŽKA Velká cena obce Těškov

ZLATÁ KOLOBĚŽKA Velká cena obce Těškov Obec Těškov nejlépe přístupná po dálnici D5 - EXIT 50 MÝTO, vzdálenost 55 km z Prahy-Zličína, čas jízdy 35 min a 27 km z Plzně, čas jízdy 22 min. Prezentace 9:00 – 9:50 v zasedací místnosti Obecníh...

Více