Česká mše Vánoční, koledová - Sanctus#Antonín Hradil#1.1#39

Komentáře

Transkript

Česká mše Vánoční, koledová - Sanctus#Antonín Hradil#1.1#39
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, KOLEDOVÁ
Sanctus
 
 
Moderato


 
   
  
Při - spě - cha - li

 
   
   
f
hrá - li skoč - nou
dě - ťát - ko - vi
ma - lé

 
     
  

p
19 f 
 
 


 
 
 
 
Chvá - la

f
na
 
 





   
   

f


-






vy - so - kos - ti
a
po - koj
 
 
 
 
 


mu.

 
   
   


f


 
f


 
na
 
 

1.
na
ze -
mi.




mu,



     
     


-



Chvá - la


k Be - tlé
f





   
   
p
p
f
pas - tuš - ko - vé

   
   
     
    
  
13

 
   
   
p

 
 
A. Hradil, op.43.



vy - so - kos - ti,
 
   
   
 

2.

mi.

 

Další sloky:
2. U Betléma dnes Maria přečistá,
porodila Spasitele nám, Krista.
R:
3. Anděl z oblak pastuškám se zjevuje,
a veselou novinu jim zvěstuje.
R:
Další refrén:
R: Chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu,
a pokoj nám na zemi.
v.1.1