Hlavní výkres

Komentáře

Transkript

Hlavní výkres
0
40
410
RALSKO
350
L
(
13
6)
/
13
7
K3
4B
0
44
st
Æ
Ł
14
11
)/
36
(1
450
MAL
JELEN˝ VRCH
OV.1.100.0
0
40
OCASOVSK VRCH
NL
63
0
NN
500
ZEMN˝ PL`N
420
NL
RALSKO
K
28-RC1258 ŁÆst
44
0
NN
350
0
39
420
450
450
3
3
0
56
0
N`ZEV D˝LA - STUPE - F`ZE
NL
137
0
40
VELK JELEN˝ VRCH
0
36
0
45
NL
1114
N`VRH
27-RC1257 ŁÆst
350
550
50
0
L
NL
K3
4B
HOLI¨KY
420
L
L
K
NL
380
NL
RK66
3
350
140
2
14
1/
14
N20
330
L
P
L
L
NL
142
Mapov podklad (digitÆln katastrÆln mapa - ¨ZK) je urŁen a upraven pouze pro potłeby œzemnho plÆnu
K
P
Z91
RK66
3
DS
556/
557
K
L
L
556
NN
L
L
DS
0
35
340
27
/
11
95
K
0
05
o3
l
L
L
NN
K
K
k
Cy
50
5/
6,
S
390
N16
556
400
0
40
557/
(
558)
P
NL
L
557
P
0
39
4B
K3
L
L
N18
L
N17
L
0
35
1:10000
NL
L
N19
L
400
L
L
350
M˝TKO
MSTO RALSKO
KU˝VODY 701
471 24 RALSKO
N21
U KALICHA
0
42
2a
141
L
0
42
(
139
)
/
140
38
72
/2
I
I
I
XII/2014
OBJEDNATEL
1114
556/
350
DATUM
350
000/0000
K
¨ERN` NOVINA
L
K34
B
410
SDRUEN˝ ARCHITEKT URBANIST LIBEREC
38
72 klo25
2
/
Cy
I
I
I
K
L
450
ING.ARCH.Z.BI¨˝K
ING.O.LUBOJACK
ING.J. HROMEK
ING.B.JAGIELLO
ING.V.JANE¨KA
ING.L.KENEK
0
41
KALICH
PROJEKTANTI
OBJEDNATELE
U STELNICE
0
35
1
14
/
28
480
ING.ARCH.J.PLAIL
009/2004
2
SEVERKA
VEDOUC˝ PROJEKTANT
NA
MR
HA
EE
JEZ
ZHOTOVITEL
0
45
¨.ZAK`ZKY
ZHOTOVITELE
STOH`NEK
4B
K3
NL
L
28/
140
370
350
400
400
¨˝SLO
VKRESU
50
5/
6,
S
42
0
34
0
0
50
HLAVN˝ VKRES
410
435
530
Cy
k
l
o3
0
4
6
VKRES
420
L
L
0
35
OSTROV
L
K
L
0
40
P
410
SA.2.20.60
K
L
K
0
33
14
2/
14
3
3
119
/
140
RK6
63
L
K3
4B
ok
t
k po
s
Ral
360
W
PAVL˝N
555/
556
340
K
K
L
143
/
541)
(
SKL`DKA SVBOICE
K
L
400
L
LI¨˝ VRCH
L
K
1165
MO1k -/4,5/30
K
320
K
NL
0
32
340
P
NL
310
DOUBEK
P
340
VZ.2.40.20
1193
W
555
NL
31
0
NN
VZ.2.40.20
NAD MEDNM
NL
sk
or
dv
vo
No
L
390
W
W
0
40
MI
MO
Cy
k
l
o3
0
4
6
k
s
vor
vod
No
300
300
P
K
L
SO.1.10.80
p.
29
0
Sv
Øb
oł
i
ck
P27
36
0
0
38
14
3/
12
02
sk
or
dv
vo
No
VZ.1.20.60
P
P
RZ.1.10.80 SO.1.10.80
L
554
X
NL
I
I
b.
ry
L
L
NL
1113
Cy
kl
os
t
ez
ka
vo
j
en
s
k
ch
l
es
ø
1112
K
Z
ZAJE¨˝ VRCH
K
400
1111/1112
390
NN
5/70
S9,
/270
I
I
L
L
P
BORE¨EK
36
0
38
0
L
300
L
0
35
30
0
L
SA.2.60.20
P
Z31
K
W
1/537
k p.
c
uni
o
Pl
D39v
NN
W
NL
K
P20
P
1-NC42 ŁÆst
NL
28
0
V.3.60.20
0
/5
L
5/8
11,
2
MO
I
K
L
P
340
K
P12
L
V.3.60.20
P7
Z84
L
P
P
V.2.30.50
MO
2k
-/
7/
40
Z
L
I
NL
350
0
27
L
MO2
9
/
5
/
4
0
Z4
Z3
NL
Z10
Z
SO.1.15.70 SO.1.15.70 SO.1.15.70
Z7
P
P
27
0
Z8
Z9
Z
P8
SO.1.15.70
V.2.60.20
Z16
P
34
0
SO.1.15.70
HRAD¨ANY NAD PLOU¨NIC˝
1108 NL
HradŁansk ryb.
330
SO.1.15.70
0
28
M
O2
k
-/
6,
5/
30
¨˝KV KOPEC
W
K
14
5/
14
6
350
148
147/
60
5/
,
7
S
NA ¨IHADLE
NN
DL.1.100.0
29
0
320
NN
L
P5
K
OKENSK POLES˝
L
DS
33
0
L
OS.1.10.80
SO.1.15.70
K34B
320
0
33
ZNA LETIT HRAD¨ANY
P
SO.1.15.70
OS.1.30.30
SO.1.15.70
P
I
I
/2
68
S9
,
5/
70
V.2.60.20
OV.3.40.20
K
Z89
37
0
P.
SO.1.15.70
L
SO.1.15.70
L
HEB˝NEK
BEE
320
CK
NI
Z
V.2.60.20
BEE
OS.1.1.90
Z
OV.2.30.30
Z
SO.1.15.70
SO.1.15.70
P3
Z
HRAD¨ANY - S˝DLO
P
L
Z101
OS.1.30.30
Z
I
L
OS.1.1.70
Z
Z
SO.1.30.50
SO.1.30.50
U B˝L DANLKY
I
P2
OV.2.30.30
I
320
L
I
OU
PL
Z
0
36
34
0
L
DL.3.60.20
SO.1.15.70
K˝DA
P
L
P
Z
SO.1.15.70
3
6
0
K
L
K
SA.3.60.20
P6
K
0
30
I
P16
K
OS.1.1.90
SO.1.15.70
Z12
Z5 Z6
P1
OS.1.20.30
P
¨ERVEN VREK
Z83
P
147/1109
0
33
ST
O
SO.1.15.70
P
Z1
SK
ALN
˝M
Z11
K
L
SO.1.15.70
SO.1.15.70
Z SO.1.15.70
P42
SO.1.15.70
SO.1.15.70
SO.1.15.70
P
D39c
I
SA.3.60.20
350
NA PL`NI
0
32
Z2
DV
SO.1.15.70
SO.1.15.70
NN
SO.1.15.70
Z14
SO.1.15.70
NN
SO.1.15.70
280
U KUKA¨KY
Z13
Z
NL
NL
Z
U MAGON
0
37
330
SO.1.15.70
SO.1.15.70
V.3.60.20
1109
OS.1.30.30
OS.1.10.80
P17
NL
147
Z43
0
32
0
32
27
0
D39c
L
K
Z
NL
0
34
L
VROBN-SERVISN˝ ZNA
HRAD¨ANY
K
SO.1.15.70
K
NN
52-RC1794 ŁÆst
SA.2.30.50
W
NOHAVICE
32
0
P9
P4
148
ZEMSK VRCH
NL
P
OLINA
30
0
34
0
0
33
K
NL
30
0
ZOUROVSK VRCH
33
0
147
VE SKAL`CH
330
U MYSLIVNY
P
N27
0
38
330
K
L
NN
53/
110
8
L
b.
ry
OS.1.1.70
L
sk
ov
ur
Zo
NL
L
L
SA.2.80.10
SO.1.10.80
L
K
V.3.60.20
I
L
NL
V BORV¨˝
P11
V.3.60.20
K
Z82
SO.1.10.80
NN
P
U KALIT
P10
K
L
V.3.60.20
35
0
330
350
NL
U MRCHOVIT
U KRMELN˝KU
Z83
SA.2.80.10
P
P13
SA.3.60.20
L
Z81
L
K
K
310
V KAPRAD˝
NN
K
L
0
5/6
S7,
830
/26
I
I
I
Ze
l
en
Æ
cy
kl
om
ag
i
s
t
r
Æ
l
aP
l
ou
Ł
ni
ce
U OBR`ZKU
DS
DS
370
300
U BARV˝RNY
klidovÆ zna obory idlov
147
146/
M
O
2k
-/
7/
40
P
270
Z90
380
K34B
01
12
/
08
11
TVARON˝K
TOKANISKO
obora idlov
29
0
280
V.3.60.20
0
30
DAN¨˝ OCHOZ
L
L
P18
DD
L
K
L
1199
K
X
280
32
0
147/
1204
Z
K
D39v
STR`
I
SA.3.60.20
L
K
MUFLON˝ VRCH
NL
1110
K
K
L
¨ERTV KOPEC
NN
0
4
/
6
/
kMO2
K
NL
1109/1110
P
SA.1.10.80
K
¨ERTOVA STNA
1110/1199
330
¨ERTOVA ZEˇ
P
P
K
NN
HVZDOV II
SO.1.10.80
V.3.60.20
P
NN
1-NC42 ŁÆst
P23
PLOUNICE POD RALSKEM
I
NL
JELEN˝ VRCH
NL
L
SO.2.15.70
SO.4.30.30
P
Z
K
U ZBYNSK H`JOVNY
146
K
OS.1.30.30
L
0
27
NN
L
SO.1.10.80
SA.2.30.30
L
JEHLA
VYSOK VRCH
NN
X
P
SO.4.30.30
L
P14
360
P24
SO.2.15.70
L
Z
NN
NN
DV.1.0.100
P22
SA.1.30.30
Z
L
V.3.60.20
SO.1.10.80
L
NL
1204
L
K
Z42
OV.2.30.30
SC.2.30.30
SA.3.60.20
P15
K
L
K
330
310
330
T
K
L
L
SO.1.10.80
DS
32
0
P
SO.2.15.70
Z44
SO.4.30.30
NN
L
K
L
P25
P21
OV.2.30.30
V.3.60.20
R1
L
L
PTIDOL˝
L
NN
OS.1.30.30
P19
L
NN
SO.1.10.80
0
40
0
35
L
NN
W
340
27
0
L
L
SC.2.30.30
NN
1204
Plounick ryb.
L
I
552
ŁÆst
L
W
0
36
33
0
K
PLOUNICE - S˝DLIT
L
K
N7
1203/1201/1204
L
PLOUNICE
SO.1.15.70
K
OV.2.100.0
380
320
30
0
0
31
NN
NN
0
4
/
6
/
kMO2
RZ.1.10.80
K
1
4
o2
l
k
Cy
P
29
0
0
31
L
ce
ni
ouŁ
Pl
SO.1.15.70
L
L
V SELSKM
W
320
ce
ni
Ł
ou
l
aP
l
Æ
r
t
s
i
ag
om
l
cyk
Æ
en
l
Ze
537 ŁÆst
NN
Cy
kl
o3
05
4A
SO.1.10.80
SO.1.10.80
Z19
SO.1.15.70
K
280
U LIPSK CESTY
SO.1.10.80
SO.1.10.80
K
Z36
SO.1.15.70
SO.1.15.70
NN
NL
NL
Z25
P
L
SO.1.15.70
L
SO.1.15.70
W
NA MIL˝˝CH
Z20
W
K
SA.3.60.20
K
V MLAZIN`CH
L
35
0
W
I
I
/2
72
V KALONECH
NL
NN
D39v
NN
L
NN
e
c
ni
ouŁ
Pl
L
K
SO.1.15.70
Z35
SO.2.15.70
U POUSTEVN˝KA
K
L
L
SO.1.10.80
SO.1.15.70
320
330
Z
SO.1.10.80
L
K
35
0
K
P
SO.1.15.70
SO.1.10.80
Z21
K
SO.1.10.80
34
0
29
0
I
NN
L
SO.1.15.70
SO.1.10.80
PALOHLAVY
320
SO.1.10.80
SO.1.15.70
K
31
0
HUBVY KOSTELY
Pl
ouŁ
ni
c
e
Z23 Z24
SO.1.10.80
NL
NN
K
L
SO.1.10.80
537/1201 ŁÆst
Z
Z
L
OV.2.30.30
K
K
OS.1.30.30
NN
SO.1.10.80
L
0
36
SENN` BR`NA
V.3.60.20
HVZDOV I
sk
ov
zd
Hv
SO.1.15.70
Z37
Z34
MO2k/6/40
27
0
NN
NL
Z40
SO.1.10.80
I
I
I
r.
300
31
0
NL
P
Z33
W
1201 ŁÆst
1203
SO.1.15.70
OS.1.10.60
4
120
1/
120
SO.1.10.80
310
28
0
29
0
MO
MI
RK658
X
MO1
k/
5
,
5
/
4
0
NN
280
29
0
0
28
NN
Pl
o
uni
c
k p.
OV.2.30.30
SO.1.10.80
Z39
P
SO.1.20.70
K
380
340
L
W
P
L
0
29
e
c
ni
uŁ
o
Pl
Z22
L
SA.2.60.20
I
Hvz
do
v
s
kr
y
b.I
I
.
.
b.I
y
kr
s
dov
Hvz
SA.2.30.30
Z
11
09
/
11
13
1
111
/
552
SO.1.10.80
290
K
L
0
37
SA.2.60.20
L
280
I
W
SO.1.10.80
NL
W
SO.2.20.60
V.3.60.20
NN
L
P
SO.1.10.80
K
SA.2.30.30
P
SO.1.10.80
L
Z38
Z32
SO.1.10.80
SO.1.10.80
Z
K
K3
4B
VZ.2.60.20
Z
I
POD VRCHY
SO.1.10.80
SO.1.10.80
Z96
P
P
SO.1.10.80
SO.1.10.80 OS.1.30.30
Z27
K
SO.1.10.80
300
P
P
V.3.60.20
350
280
SKALN˝ BR`NA
Z30
SO.1.10.80
OS.1.30.30
SA.2.60.20
P
Z
33
0
SA.2.60.20
Z28 Z29
0
36
W
SO.1.10.80
0
32
54
o30
l
k
Cy
/7/40
MO212
L
NA PLANIN
330
36
0
I
K
35
0
7
116
1/
NL
L
SO.1.10.80
Z
ZABLCE
370
L
U KOLNY
SO.1.10.80
280
330
1111
OS
E¨
N`
NN
NL
NL
390
350
55
2/
11
99
1-NC42 ŁÆst
340
NL
L
39
0
NL
VZ.1.15.70
145
K
0
33
NL
Cy
kl
o31
00
0
28
K
370
1167
MO
2k
-/
6,
5/
50
L
K
0
39
NL
553
40
0
U MEZN˝KU
L
Cy
kl
o2
5
Cy
kl
o
30
54
NL
L
290
Hv
z
dov
s
kr
y
b.I
V
290
NL
0
38
L
120
2/
120
3
KOZ˝ K`MEN
370
32
0
L
I
I
I
/2
72
38
S6
,
5/
50
D39c
330
I
yb.
r
350
k
s
or
odv
Nov
K
0
34
U KAPLI¨KY
1113
145/
L
SO.1.10.80
MALIN˝
28
0
K
W
38
0
1202
37
0
MI
MO
K
4B
K3
0
29
5
14
4/
14
NA HRANIC˝CH
38
0
0
29
290
K
U KU¨ERY
L
0
35
SO.1.10.80
POD BRADOU
L
N11
KRBY
35
0
NL
320
Z
SVBOICK PI¨`K
360
3
66
RK
baantnice Plounice
L
144
4
55
3/
55
Z70
SO.1.10.80
K
340
K
NA VYHL˝DCE
NL
0
40
Z71
41
0
37
0
SVBOICE
SO.1.10.80
SO.1.10.80
L
P
K
SO.1.10.80
SO.1.10.80
SO.1.10.80
K
K
VZ.1.20.60
NN
Z78
SO.1.10.80
360
VZ.1.3.90
W
360
Z76 Z94
40
0
290
Z45
300
ZA BORE¨EK
SO.1.10.80
RZ.1.10.80
0
34
Pl
ouŁ
ni
c
e
Z46
Z77
0
37
37
0
143
/
144
K
SO.1.10.80
SO.1.10.80
KALV`RIE
K34
B
K
K
SO.1.10.80
SO.1.10.80
K
K
L
OS.1.30.40
D39v
1112
/
1193
I
Z79
OV.2.30.30 Z
OS.1.30.40
P26
SA.3.60.20
SA.3.60.20
0
42
K
Z102
OV.1.15.30OV.2.30.30
DV
330
DS
K
Z75
N`HLOV
39
0
0
38
obora idlov
P41
L
Z
SA.3.60.20
K
K
K
Z74
L
K
NOV DVR
MI
MO
30
0
30
0
P
I
L
L
Z47
VZ.2.20.60
OS.1.30.30
PEKLO
111
3/
119
3
V KOPCI
38
0
I
I
I
/
2
6
8
2
9S6,
5/50
W
I
I
.I
yb
r
I
L`NV KOPEC
310
K
K
30
5/
/
1k
O
M
L
K
350
310
P
360
67
11
/
65
11
BRADA
320
42
0
36
0
K
L
DS
5
55
4/
55
Novodvorsk ryb. IV
U NOR
Z88
W
ZOUROV
DS
I
L
P
34
0
K
ANCE
KANONRSK
L
K
DS
P
0
30
330
6
110
/
147
K
K34B
DOLN˝ OKNA
P
K
31
0
32
0
1
4
o2
l
k
Cy
390
K
390
148
53/
K
NA VSP
L
K
330
KON¨INY
U ELEZN HUT
37
0
NL
NL
K
300
35
0
300
NL
U VOD`RNY
K
OKNA
30
0
P
355
0
30
1-NC42 ŁÆst
29
0
U LES˝KA
K
28
0
Drnk
N28
STAR`
L
I
PSK`C
ESTA
W
W
300
31
0
32
0
NN
310
BACHYN
VZ.2.15.70
360
300
KOSTICE
1106
320
0
5/7
9,
0S
/27
I
I
U BANDITY
L
280
SUCH VRCH
Z87
32
0
U H`JOVNY
NN
U HVZDY
DS
5
o2
kl
Cy
RAKETOV D˝RY
NN
K
L
StrÆovsk ryb.W
obora idlov
Cy
k
l
os
t
ez
k
av
oj
ens
kc
hl
es
ø
290
300
K
L
OV.2.30.30
300
OS.1.30.30
OS.1.30.30
L
Z100
SKELN` HU
53/
110
7
U LIPKY
NL
K
34
0
P
NL
0
34
KRACMANOV
NL
340
0
36
350
BOR
1-NC42 ŁÆst
53-RC1795
¨ern ryb.
28
0
30
0
560
ŁÆst
390
11
05
/
11
06
320
U H`JENKY
NL
K
W
VZ.1.100.0
K
1/
11
07
330
NL
350
37
0
NL
OV.2.30.30
0
35
V MO¨IDLECH
L
N5
W
VHLEDY
P
350
Vavroukøv ryb.
PROSE¨
L
W
290
MUFLON˝ KOUT
K
350
32
0
SO.1.10.80
L
35
0
1107
360
0
33
310
37
0
PEKRYV
J˝LOV DL
37
0
0
31
K
U SV. JANA
V˝EK
PEKRYV
DS
NL
V KATANECH
MalÆ pastłka
L
390
P
350
1105
36
0
P
U ¨ERN VE
LUT K`MEN
35
0
V CHORO˝CH
NL
300
290
NL
4B
K3
350
9
14
/
53
NL
ROMANOV
BKOL˝ HN˝ZDO
K
149
L
0
29
35
0
320
NL
JELEN˝ KRMELEC
0
35
NA CHRBTECH
K
P
3
5
0
0
33
obora idlov
370
36
0
36
0
562
U CHVOJ¨˝
0
28
300
NL
K
K
290
320
0
31
34
0
280
U PROKOPA
IV
OBORA
K
IV
340
360
0
34
NL
TOKANIT
NAD MLNEM
K
360
350
0
29
MAL` BUKOV`
37
0
K
8
109
53/
149
/
150
K34
B
295
K
30
5/
-/
1k
O
M
35
0
38
0
HOUSEN¨˝ HOUTINA
NL
L
320
U TER¨E
INFORMATIVN˝ JEVY
05
11
2/
56
1
o24
kl
Cy
X
NL
"
ovÆ
Buk
uh
Okr
"
150
370
NL
320
0
31
N`VRH
PESTAVBY
OV.2.30.30
NL
K34B
NL
P37
Z
37
0
Z80
37
0
563
JABLONE¨EK
OV.2.30.30
OS.1.30.30
30
0
33
0
K
0
32
HRANICE POZEMKOVCH PARCEL
K
P38
I
NL
K
OS.1.30.30
25
o
kl
Cy
151/152
HRANICE, N`ZEV KATASTR`LN˝CH ZEM˝
KU˝VODY
P
I
OV.2.30.30
1
15
0/
15
152
0
35
HRANICE EENHO ZEM˝ HRANICE OBCE
4B
K3
P39
35
0
300
HRANICE LIBERECKHO KRAJE
320
NL
151
340
P36
ZEMN˝ REZERVY
0
30
STAV
t
s
Æ
1102Ł
563/
PYTL˝KOVSK MLN
SO.1.10.80
I
VELK` BUKOV`
W
W
K
W
330
1-NC42 ŁÆst
U LI¨˝ NORY
154
320
IDLOV
NL
U KALIT
K
1098
0
32
VRSTEVNICE - EKVIDISTANCE 5m
L
st
Æ
2Ł
110
/
563
NA LOPAT
0
35
obora idlov
38
0
HRANICE OBORY IDLOV
380
K
NN
152/
153
K34
B
153/
154
1103
IV
NL
CHLUM
340
350
400
NA STEZCE
P
Z86
NL
NAD MLNSKOU CESTOU
K
DS
360
153
ZASTAVN ZEM˝ VYMEZEN K DATU 30.5.2014
L
K
SO.1.15.70
K33B
110
98
10
/
97
10
N23
¨ERTOVA STNA
Z67
SO.1.15.70
Z48
K
SA.2.30.30
K
Z51
NL
0
36
SO.1.15.70
PLOCHY ZMN - NEZASTAVITELN - HRANICE, OZNA¨EN˝
111
Z49
I
L
I
36
0
NL
350
V.3.60.20
Z95
0
33
"
Ok
r
uhB
uk
ov
Æ
"
K
35
0
I
Z53
Z50
V.3.60.25
V.3.60.20
PROS˝¨SK` HORKA
350
P32
DUBOV` HORA
Z
Z56
K
V.3.60.20
Z54
DS
DV.2.40.0
Z57
P31
SC.2.60.20
1097
V.3.60.20
SO.1.15.70
OV.2.30.30
NL
32
0
PLOCHY OB¨ANSKHO VYBAVEN˝ - HBITOVY (OH)
Z64
PROS˝¨KA
K
Z58
Z65
P
OV.2.30.30
SO.1.15.70
K
Z104
SA.2.30.30
Z66
SO.1.15.70
P40
SO.1.15.70
P30
SO.1.15.70
NL
NL
K
02
11
/
00
11
SO.1.15.70
I
Z68
Z60
0
36
P29
SA.3.60.20
DV.1.100.0
KAMENEC
P
0
29
Z62
OH.1.60.20
K33B
34
0
PLOCHY VROBY A SKLADOV`N˝ (V)
P
DV.2.60.20
Z61
SA.2.60.20
SO.1.15.70
DV
PLOCHY REKREACE - ZAHR`DKOV OSADY (RZ)
39
0
0
38
SO.1.15.70
350
112
4
110
7/
109
NL
Z
SO.1.15.70
MO1
k/
4
/
3
0
P
L
PLOCHY OB¨ANSKHO VYBAVEN˝ - SPORT (OS)
SO.4.10.80
0
38
NL
NA ZADN˝CH PLACECH
11
01
/
11
02
380
Z55
P
OS.1.30.30
PRMYSLOV` ZNA KU˝VODY
OV
KA I
CE
MU ROV
BO
Z63
¨IHADLA
K
Z
SC.2.60.20
330
I
38
0
SA.2.60.20
35
0
SC.2.60.20
PLOCHY OB¨ANSKHO VYBAVEN˝ - VEEJN` INFRASTRUKTURA (OV)
U KRUPSKHO DVORA
V.3.60.20
2
11
1/
11
0
28
PLOCHY SM˝EN CENTR`LN˝ (SC)
P
SC.2.60.20
P
0
31
360
ANTON˝NV OBRAZ
STR`OV
OV.2.30.30
3B
K3
NN
PLOCHY SM˝EN OBYTN (SO)
P
340
Z85
SC.2.60.20
NN
380
340
34
0
PLOCHY S ROZD˝LNM ZPSOBEM VYUIT˝ - ZASTAVN, ZASTAVITELN, PESTAVBY
39
0
K
P
Z
I
1103/1104
V.3.60.20
P33
L
370
KDY VYUIT˝ PLOCH V¨ETN PROSTOROV REGULACE (FUKCE.PODLANOST.Kn.Kz)
V.3.70.20
Z
SA.1.15.70
HRANICE PROSTOROV REGULACE PLOCH
V.3.70.20
1104
P
V.3.60.20
36
0
PLOCHY ZEMN˝CH REZERV - HRANICE, OZNA¨EN˝
L
1
o24
kl
Cy
R1
SA.1.15.70
SA.3.60.20
P
1102
L
SO.1.15.70
370
N1
K
Z52
110/
111
PLOCHY ZMN - ZASTAVITELN / PESTAVBY - HRANICE, OZNA¨EN˝
1102/1103
310
P1
IV
38
0
370
V.3.60.25
K
Z1
0
35
111/
154
Y
KS
DO
N`VRH / PLOCHY ZMN N`VRH / PLOCHY ZMN
ZASTAVITELN, NEZASTAVITELN PESTAVBY
ZEMN˝ REZERVY
0
30
STAV / PLOCHY
STABILIZOVAN
K3
4B
0
31
0
29
SCHVALOVAN JEVY
IDLOVSK` HORKA
0
5/6
7,
S
2
/27
I
I
350
36
0
370
HRANICE BAANTNICE
K34B
32
0
0
42
HRANICE KLIDOV ZNY OBORY IDLOV
0
33
obora ProsŁka
K
RZ.1.10.80
RZ.1.10.80
112/
113
K
P
DV.1.100.0
P
360
310
34
0
K
STAR` PLANT`
L
K
0
37
PLOCHY VROBY A SKLADOV`N˝ - ZEMDLSK (VZ)
370
U CHMELOV SU`RNY
PLOCHY SM˝ENCH AKTIVIT (SA)
JAHODOV` PASEKA
113
P
IV
K
97
10
/
94
10
K
31
0
NL
PLOCHY TBY NEROST (T)
Cy
kl
o2
5,
30
40
K
0
35
KU˝VODY
K
350
NL
PLOCHY TECHNICK INFRASTRUKTURY (I)
I
P
L
B
K33
NL
ZLAT VRCH
Z59
0
6
3
K
OS.2.30.30
NA OBR`ZKU
0
35
30
0
1101
32
0
ROKYTSK` HORKA
29
0
NL
K
K
1100
L
L
PLOCHY DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY - SILNI¨N˝ (DS)
40
0
320
L
360
PLOCHY DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY - DR`N˝ (DD)
290
IV
K
38
0
114
/
113
PLOCHY TECHNICK INFRASTRUKTURY - VROBA ENERGIE (IV)
38
0
U STUD`NKY
370
PLOCHY TECHNICK INFRASTRUKTURY - ODPADY (IO)
0
36
39
0
K
K
38
0
DVORSK`
0
32
PLOCHY SPECIFICK - BEZPE¨NOST ZEM˝ (X)
K
34
0
K
L
0
1101/
U NOV KOLKY
0
36
P
PLOCHY DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY - VYBAVEN˝ (DV)
K
36
0
W
NL
Y
DOKS
U SP`LEN H`JENKY
1100
/
1099
L
NL
300
PLOCHY DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY - LETECK (DL)
U T`BORA
1099
114
NL
99
10
/
94
10
P
PLOCHY VEEJNCH PROSTRANSTV˝ (P)
UL
OU¨
KY
L
L
NA VYKOV
L
370
380
PLOCHY S ROZD˝LNM ZPSOBEM VYUIT˝ - NEZASTAVN A NEZASTAVITELN
0
34
PLOCHY VODN˝ A VODOHOSPOD`SK (W)
L
L
0
35
L
PLOCHY LESN˝ (L)
IV
K
L
I
N24
NL
L
1094
380
JEZOVSK` HORKA
0
30
KOZ˝ RYNK
TOKANIT
350
320
310
DS
NL
PLOCHY ZELEN S˝DELN˝ (Z)
L
1093
L
K
310
P
K
K
L
U VOD`RNY
360
115/1093
Cy
k
l
o25
P
0
34
L
PLOCHY KRAJINN ZELEN (K)
P
70
5/
,
S9
PLOCHY P˝RODN˝ - NELESN˝ (NN)
114/
115
PLOCHY P˝RODN˝ - LESN˝ (NL)
68
/2
I
I
K33B
350
W L
W
1093/1094
350
34
0
Cy
k
l
o25
OCHRANA P˝RODY A KRAJINY
K
U JULIA
34
0
SES - BIOCENTRA M˝STN˝HO VZNAMU
115
P
0
33
33
0
34
0
SES - BIOKORIDORY M˝STN˝HO VZNAMU
K
U ¨ERVENHO
NL
P
320
0
4
0
o3
l
k
Cy
SES - BIOCENTRA REGION`LN˝HO VZNAMU
L
33
0
U LI¨˝CH NOR
L
330
0
34
VZNAMN KRAJINN PRVKY REGISTROVAN - N`VRH INICIACE REGISTRACE
L
L
330
NA DLOUH ROKLI
VZNAMN VYHL˝DKOV BODY JAKO Z`KLADN˝ M˝STA DLEITCH POHLED
N25
340
SES - BIOKORIDORY NADREGION`LN˝HO VZNAMU
K
34
0
0
5
3
0
32
K33B
5/60
,
5S7
/2723
I
I
I
116
115/
L
0
33
0
30
SES - BIOCENTRA NADREGION`LN˝HO VZNAMU
95
10
/
94
10
SES - BIOKORIDORY REGION`LN˝HO VZNAMU
0
32
300
32
0
DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURA
116
280
NL
OCHRANN KORIDORY DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY
330
L
KATEGORIZACE SILNIC II. A III. T˝DY
NL
34
0
320
340
0
32
L
II/268 S 9,5/70 II/268 S 9,5/70 II/268 S 9,5/70
K
U JEDLE
31
0
1095
Z92
DS
CYKLOTRASY
0
116/
HLAVN˝ M˝STN˝ OBSLUN KOMUNIKACE - TYP
290
NAD Z`TO¨˝
V Z`TO¨IN
310
K33B
MO2 12/7/40
300
MO2 12/7/40
P35
JEZOV`
0
30
SO.1.30.30
P
CYKLOSTEZKY
0
29
K
VEJ˝N
MULTIFUNK¨N˝ TURISTICK KORIDORY - CYKLOTRASA (c), VODN˝ TRASA (v)
L
310
D39c
P
1096
/
1095
K
K
NL
K
1096
31
0
0
32
I
L
V JEZOV
K
V Z`TO¨˝
33
0
K
330
Z98
MO
1k
330
/5
/3
0
OS.1.10.70
300
33
0
P34
OV.1.7.70
0
/
96
10
K
U BUKU
0
30
L
L
0
28
Z103
HORA¨KA
K
320
Z99
SO.1.15.70
BL
`
POD
BEZ
DZ
EM
HORN˝ KRUP`
K
300
U JEZOVSKCH POL˝
320
33
0
32
0
HORN˝ KRUP`
32
0
350
MAL RADECHOV
320
310
N`VRH
3
1
0
VKRES
0
32
P
330
HLAVN˝ VKRES
ZHOTOVITEL
DATUM
OBJEDNATEL
XII/2014
MSTO RALSKO
KU˝VODY 701
471 24 RALSKO
1:10000
18-RC1240
ŁÆst
Mapov podklad (digitÆln katastrÆln mapa - ¨ZK) je urŁen a upraven pouze pro potłeby œzemnho plÆnu
ING.ARCH.Z.BI¨˝K
ING.O.LUBOJACK
ING.J. HROMEK
ING.B.JAGIELLO
ING.V.JANE¨KA
ING.L.KENEK
0
3
3
SDRUEN˝ ARCHITEKT URBANIST LIBEREC
000/0000
2b
320
PROJEKTANTI
OBJEDNATELE
M˝TKO
SEVERKA
0
33
ING.ARCH.J.PLAIL
009/2004
2
VEDOUC˝ PROJEKTANT
270
310
N`ZEV D˝LA - STUPE - F`ZE
¨.ZAK`ZKY
ZHOTOVITELE
K
OV.1.7.70
ZEMN˝ PL`N
¨˝SLO
VKRESU
28
0
OS.1.1.70
310
RALSKO
Ma
r
i
Æ
n
s
k
Æ
c
e
s
t
a
NL
OSE¨N`
0
05
o3
kl
Cy
MEDN
K
3
66
RK
L
35
0
K
5/50
6,
8 S
3
2
7
/2
I
I
I
143/
1193
350
NN
K
40
0
L
330
K
0
28
K
6
4
0
o3
l
k
Cy
143
W
V
b.
ry
1194/
1195
NL
330
29
0
14
3/
11
94
P
DOLN˝ NOVINA
400
K
K
P
Z73
W
P
P
P
VZ.2.100.0
K
I
L
st
Æ
)Ł
66
1
(1
/
65
11
Z72
380
31
0
340
37
0
IO
K
440
P
1194
0
1
4
1195
K
430
NL
OV.2.30.30
320
29
0
0
43
P28
410
K
L
33
0
300
K
0
35
(
11
64
)
/
11
65
Ł
Æ
st
K
Cy
kl
o3
05
0
K
VZ.2.15.60
0
30
M
MN LAD
I
CH `B
OV OL
O ESL
HR AV
AD
I
T

Podobné dokumenty

Výkres technické infrastruktury

Výkres technické infrastruktury ING.O.LUBOJACK ING.J. HROMEK ING.B.JAGIELLO ING.V.JANE¨KA ING.L.KENEK

Více

Hlavní výkres

Hlavní výkres HRANICE EENHO ZEM˝ SPR`VN˝HO ZEM˝ OBCE KELOV-BUCHOT˝N

Více

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území HRANICE, N`ZEV KATASTR`LN˝CH ZEM˝

Více

Koordinační výkres

Koordinační výkres ZEM˝ S ARCHEOLOGICKMI N`LEZY III. KATEGORIE

Více

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ A) SPR`VN˝ ORG`N, KTER ZEMN˝ PL`N VYDAL:

Více

podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území průmyslových a správních center – Praha a Drážďany (Německo) a rozvíjejícími se vazbami na hlavní evropské dopravní tahy Berlin – Praha – Vídeň a Lipsko – Dresden – Wrocław. Prodloužení rychlostní ...

Více

Mezinárodní neziskové organizace a spolupráce s OSN v

Mezinárodní neziskové organizace a spolupráce s OSN v na podporu nemocných a invalidních obyvatel a v roce 1909 vznikla Společnost na ochranu domorodců.(21) Dalším nevládním celkem založeným v roce 1846 byla Světová evangelická aliance (World´s Evange...

Více

Je nestandardní přístup kontroverzní

Je nestandardní přístup kontroverzní modulu Philae na povrchu komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Porozumění uvedeným pojmům se tím nezměnilo. Vzhlížíme vzhůru k vědeckým výšinám, zda odtud není pro nás pomoc? Naše pomoc je od Hospodina,...

Více