Dodatek č. 1 Komplet

Komentáře

Transkript

Dodatek č. 1 Komplet
Příloha č. 6 SOD :
Změnový list č. 1 - PS 02, PS 03, PS 14.2 a SO 03.2, SO 02.5, SO 07.7
Rekapitulace
SO 03.2
SO 02.5
PS 02
PS 03
PS 14.2
původní cena bez DPH
nová cena dle ZL bez DPH
rozdíl
717 093 Kč
579 687 Kč 2 255 632 Kč
2 236 974 Kč 4 922 300 Kč
5 042 996 Kč
4 155 500 Kč
4 167 930 Kč
6 870 700 Kč
6 896 850 Kč
18 921 225 Kč
18 924 438 Kč
Rozdíl (navýšení) ceny jde k tíži zhotovitele obchodní sleva
3 213 Kč
Konečná cena po slevě
18 921 225 Kč
137 406 Kč
18 658 Kč
120 696 Kč
12 430 Kč
26 150 Kč
3 213 Kč
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 03.2 Dešťová zdrž
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
1
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D
0
POZNAMKA
PK
.
Rozhodujici pro oceneni vykazu vymer je popis-text
cislo polozky ceniku!
PK
0
K
D
2
K
1
konstrukce a praci - nikoliv
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
.00
Méněpráce
množství
9
množství
Upravená cena
celkem (Kč)
množství
celkem (Kč)
-169 492,06
32 086,00
541 549,40
0,00
0,00
0,00
0,00
-5 154,18
0,00
268 935,42
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
274 089,60
ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT PROVEDENA DLE PLATNYCH PREDPISU
Vícepráce
celkem (Kč)
678 955,46
0,000
ZEMNI PRACE
-
Cena celkem
3
K
PK
11510-1201.00
ČERPÁNÍ VODY V=10M PŘÍTOK DO 500L
HOD
600,000
64,26
38 556,00
600,000
38 556,00
4
K
PK
11510-1301.00
POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPR.V10M 500L
DEN
25,000
47,52
1 188,00
25,000
1 188,00
5
K
PK
12110-1103.00
SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMISTĚNÍM 250M
M3
10,000
83,80
838,00
-4,750
-398,05
5,250
439,95
nerealizace odvodň. plata
6
K
PK
13120-1102.00
HLOUBENÍ NEZAPAŽ.JAM HOR.3 1000M3
M3
270,000
161,50
43 605,00
-5,980
-965,77
264,020
42 639,23
nerealizace odvodň. plata
7
K
PK
16110-1102.00
SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4
M3
270,000
112,50
30 375,00
-5,980
-672,75
264,020
29 702,25
nerealizace odvodň. plata
DO 4M
8
K
PK
16230-1101.00
VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 500M (PRO ZASYPY - DOVOZ Z SO 04.2)
M3
233,000
44,08
10 270,64
-5,980
-263,60
227,020
10 007,04
nerealizace odvodň. plata
9
K
PK
16270-1105.00
VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM
M3
270,000
159,04
42 940,80
-5,980
-951,06
264,020
41 989,74
nerealizace odvodň. plata
10
K
PK
16710-1101.00
NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 DO 100M3 (PRO ZASYPY)
M3
233,000
147,60
34 390,80
-5,980
-882,65
227,020
33 508,15
nerealizace odvodň. plata
11
K
PK
17410-1101.00
ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM
M3
233,000
55,62
12 959,46
-5,980
-332,61
227,020
12 626,85
nerealizace odvodň. plata
12
K
PK
18040-2111.00
ZALOZENI PARK TRAV VYSEV VC.DODAVKY TRAV.SEMENE
M2
40,000
17,37
694,80
0,00
40,000
694,80
13
K
PK
18130-1103.00
ROZPR.ORNICE V ROVINĚ DO 500M2 20CM
M2
40,000
43,84
1 753,60
0,00
40,000
1 753,60
14
K
PK
21275-2113.00
TRATIVOD Z DRENÁŽ.TRUB,VÝKOP,DN 160 VC.RYHY A ZASYPU STERKEM
M
15,000
233,30
3 499,50
0,00
15,000
3 499,50
15
K
PK
97999-9990.00
POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY
M3
270,000
115,00
31 050,00
-687,70
264,020
30 362,30
16
K
PK
P.C.
UPRAVA ZAKLADOVE SPARY (UROVNANI, PREHUTNENI, OCISTENI)
M2
20,000
12,40
248,00
0,00
20,000
248,00
17
K
PK
P.C..1
ODBORNY DOHLED-KONTROLA ZAKLADOVE SPARY A VYKOPOVYCH PRACI
GEOLOGEM
KOMPL.
1,000
6 220,00
6 220,00
0,00
1,000
6 220,00
18
K
PK
P.C..2
CERPACI JIMKA VE STAVEBNI JAME - KOPANA CERPACI JIMKA Z BETONOVYCH
SKRUZI DN1000, HLOUBKA 1,5m (DODAVKA+MONTAZ+DEMONTAZ)
KOMPL.
1,000
15 500,00
15 500,00
0,00
1,000
15 500,00
3
SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUKCE
55 886,00
0,00
PK
31131-2011.00
NADZAKLAD ZDI BET PROST C25/30 (OBETONOVANI PREFA JIMKY)
M3
7,000
3 170,00
22 190,00
7,000
22 190,00
25 200,00
D
19
K
-5,980
0,00
55 886,00
20
K
PK
31135-1101.00
BEDNĚNÍ ZDÍ NOSNÝCH 1STRANNÉ -ZŘÍZ. (OBETONOVANI PREFA JIMKY)
M2
48,000
525,00
25 200,00
48,000
21
K
PK
31135-1102.00
BEDNĚNÍ ZDÍ NOSNÝCH 1STRANNÉ-ODSTR.
M2
48,000
177,00
8 496,00
48,000
38
KOMPLETNI KONSTRUKCE
D
126 966,52
-46 428,12
nerealizace odvodň. plata
32 086,00
8 496,00
112 624,40
22
K
PK
38032-6232.00
KOMPL.KCE BZV C30/37 XC4-XF3-XA1 (ODVODN.PLATO)
M3
5,000
2 950,00
14 750,00
-5,000
-14 750,00
0,000
0,00
nerealizace odvodň. plata
23
K
PK
38035-6211.00
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ZRIZ (ODV.PLATO)
M2
14,800
736,40
10 898,72
-14,800
-10 898,72
0,000
0,00
nerealizace odvodň. plata
M2
14,800
188,00
2 782,40
-14,800
-2 782,40
0,000
0,00
nerealizace odvodň. plata
T
0,700
25 710,00
17 997,00
-0,700
-17 997,00
0,000
0,00
nerealizace odvodň. plata
1,000
80 538,40
80 538,40
1,000
80 538,40
24
K
PK
38035-6212.00
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ODBED
25
K
PK
38036-1005.00
VYZT KOMPL KCE OCEL 10 505 (ODV.PLATO)
26
K
PK
P.C..3
PREFABRIKOVANA ZELEZOBETONOVA JIMKA, VNITRNI PRUMER 2,5m, TL.STENY
KOMPL.
15CM, SKRUZE A DNO VC.TESNENI (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT)
D
P.C.5
Trouba přímá železobetonová TZH-Q 60 dl. 1000 mm
kus
5 193,00
2,000
10 386,00
2,000
10 386,00
skutečnost po odbourání
P.C.6
Spojka potrubí DN 600 Flex-seal + vložka typ BC
kus
10 850,00
2,000
21 700,00
2,000
21 700,00
skutečnost po odbourání
5
KOMUNIKACE
45 850,50
-30 476,70
0,00
15 373,80
27
K
PK
18110-1102.00
ÚPR.PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUT. 1-4
M2
42,000
10,60
445,20
-25,800
-273,48
16,200
171,72
28
K
PK
56496-2111.00
PODKLAD Z MECHAN.ZPEV.KAMENIVA 20CM
M2
42,000
374,00
15 708,00
-25,800
-9 649,20
16,200
6 058,80
29
K
PK
58113-1111.00
KRYT CEMENTOBETONOVY CB I TL16CM
M2
42,000
564,40
23 704,80
-25,800
-14 561,52
16,200
9 143,28
K
PK
91786-2111.00
OSAZ.STOJ.OBRUB.,S OPĚROU,LOŽE BP VC.DODAVKY OBRUBNIKU 15/30CM
M
17,000
352,50
5 992,50
-17,000
63
PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE
30
D
34 299,03
-5 992,50
-21 494,41
0,000
0,00
0,00
12 804,62
31
K
PK
63131-3511.00
BETON.MAZANINA tl.8-12cm BP C12/15 (podkladni mazanina)
M3
3,500
2 890,00
10 115,00
-2,390
-6 907,10
1,110
3 207,90
nerealizace odvodň. plata
32
K
PK
63131-5711.00
BETON.MAZANINA tl.12-24cm C30/37 (spad.betony)
M3
6,000
3 470,00
20 820,00
-3,600
-12 492,00
2,400
8 328,00
nerealizace odvodň. plata
K
PK
M3
3,500
961,15
3 364,03
-2,180
-2 095,31
1,320
1 268,72
nerealizace odvodň. plata
33
D
34
K
PK
63157-1004.00
NÁSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU 0-32,
95
OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE
TŘ.1
95290-1411.00
VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ
1 326,00
M2
15,000
32,40
486,00
-840,00
0,00
486,00
15,000
486,00
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 03.2 Dešťová zdrž
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
1
35
2
K
3
PK
4
D
36
K
PK
Popis
P.C..4
5
PVC TROUBA DN150 (SVOD VODY) (DODAVKA+MONTAZ)
96
BOURANI KONSTRUKCI
96104-4111.00
BOURÁNÍ ZÁKLADŮ Z BETONU PROSTÉHO (KANAL, KOMUNIKACE)
MJ
6
M
Množství
celkem
7
1,000
Cena
jednotková
8
840,00
Cena celkem
Méněpráce
množství
9
840,00
-1,000
100 316,00
37
K
PK
97908-1111.00
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
38
K
PK
97908-1121.00
PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM
DO 1KM
M3
63 250,00
Vícepráce
celkem (Kč)
Upravená cena
celkem (Kč)
-840,00
-49 555,43
-11,500
množství
množství
0,000
0,00
-29 095,00
celkem (Kč)
0,00
nerealizace odvodň. plata
50 760,57
25,000
2 530,00
13,500
34 155,00
nerealizace odvodň. plata
T
50,000
153,30
7 665,00
-27,600
-4 231,08
22,400
3 433,92
nerealizace odvodň. plata
T
700,000
8,88
6 216,00
-386,400
-3 431,23
313,600
2 784,77
nerealizace odvodň. plata
39
K
PK
97908-2111.00
VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M
T
50,000
123,60
6 180,00
-27,600
-3 411,36
22,400
2 768,64
nerealizace odvodň. plata
40
K
PK
97908-2121.00
VNITR.PŘESUN SUTI
T
100,000
13,80
1 380,00
-55,200
-761,76
44,800
618,24
nerealizace odvodň. plata
K
PK
97999-0001.00
POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI
T
50,000
312,50
15 625,00
-27,600
7 000,00
nerealizace odvodň. plata
99
PRESUN HMOT
41
D
42
K
PK
D
PŘÍPL.ZA KD 5M
32 716,32
99801-2021.00
PRESUN HMOT MONOL.BUDOVY DO 6M
CH
CHODNIKY
K
PK
56423-1111.00
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU
44
K
PK
59611-1111.T3
KLADENÍ BETON.ZAMK.DLAZBY DO PISKU VC.DODAVKY MRAZUVZD.DLAZBY
TL.10CM
K
PK
46
104,860
312,00
32 716,32
-25,762
7 505,49
43
45
T
TL. 10CM
-8 625,00
-8 037,73
22,400
0,00
-8 037,73
-7 505,49
24 678,59
79,098
0,00
24 678,59
M2
11,000
91,24
1 003,64
-11,000
-1 003,64
0,000
0,00
nerealizace odvodň. plata
M2
11,000
498,60
5 484,60
-11,000
-5 484,60
0,000
0,00
nerealizace odvodň. plata
T
6,260
162,50
1 017,25
-6,260
-1 017,25
0,000
0,00
nerealizace odvodň. plata
99822-3011.00
PRESUN HMOT-KRYT DLAZDENY
D
PSV
Práce a dodávky PSV
38 138,00
0,00
38 138,00
D
767
KONSTRUKCE ZAMECNICKE
38 138,00
0,00
38 138,00
766 -
VESKERE VYROBKY OCENIT VC.MONTAZE A OSAZENI A VC.VSECH
PRISLUSNYCH DOPLNKU
K
PK
.00
47
K
PK
P.C.01
48
K
PK
99876-7201.00
0,000
LAVKY-NOSNA KONSTRUKCE NOSNIKU- -POZINKOVANE VALCOVANE
UZAVRENE PROFILY 100/60/3mm CELK.DELKA 7m A L50/50/5mm - CELK.DL.8,0m,
VC.KOTVENI POMOCI OCEL.VRTANYCH KOTEV A KOTEVNICH PLECHU,
POCHUZNA PLOCHA-OCELOVE POZINK.ROSTY TL.40mm, CELA
OCEL.KONSTRUKCE ZARO
M2
5,000
PŘESUN HMOT PRO ZAMECNICKE KCE 6m
%
0,000
Celkem
nerealizace odvodň. plata
0,00
0,00
7 500,00
37 500,00
5,000
638,00
717 093,46
0,00
-169 492,06
32 086,00
0,000
37 500,00
638,00
579 687,40
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 07.7, 02.5 - Čerp. jímka kal. vody, Podélný provzd. lapák písku
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
1
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D
0
POZNAMKA
PK
.
Rozhodujici pro oceneni vykazu vymer je popis-text
nikoliv cislo polozky ceniku!
PK
0
K
D
2
K
1
konstrukce a praci -
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
.00
Méněpráce
množství
9
množství
Upravená cena
celkem (Kč)
množství
celkem (Kč)
-184 123,90
77 321,82
1 807 546,46
0,00
0,00
0,00
0,00
-36 444,80
0,00
335 195,79
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
371 640,59
ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT PROVEDENA DLE PLATNYCH PREDPISU
Vícepráce
celkem (Kč)
1 914 348,55
0,000
ZEMNI PRACE
-
Cena celkem
3
K
PK
11510-1201.00
ČERPÁNÍ VODY V=10M PŘÍTOK DO 500L
HOD
648,000
64,26
41 640,48
648,000
4
K
PK
11510-1301.00
POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPR.V10M 500L
DEN
27,000
47,52
1 283,04
27,000
41 640,48
1 283,04
5
K
PK
12000-1101.00
PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY (STAVAJICI OBJEKT)
M3
138,400
363,00
50 239,20
138,400
50 239,20
6
K
PK
12110-1103.00
SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMISTĚNÍM 250M
M3
3,200
83,80
268,16
3,200
268,16
7
K
PK
13120-1101.00
HLOUBENÍ NEZAPAŽ.JAM HOR.3
M3
260,000
519,00
134 940,00
-40,000
-20 760,00
220,000
114 180,00
nerealizace jímky pod separátor
8
K
PK
16110-1102.00
SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4
M3
260,000
112,50
29 250,00
-40,000
-4 500,00
220,000
24 750,00
nerealizace jímky pod separátor
9
K
PK
16230-1101.00
VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 500M (PRO ZASYPY - DOVOZ Z SO 04.2)
M3
20,000
44,08
881,60
20,000
881,60
100M3
DO 4M
10
K
PK
16270-1105.00
VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM
M3
260,000
159,04
41 350,40
220,000
34 988,80
11
K
PK
16710-1101.00
NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 DO 100M3 (PRO ZASYPY)
M3
20,000
147,60
2 952,00
-40,000
-6 361,60
20,000
2 952,00
5 540,00
12
K
PK
17410-1102.00
ZÁSYP V UZAVŘ.PROSTORU SE ZHUTNĚNÍM
M3
20,000
277,00
5 540,00
20,000
13
K
PK
18040-2111.00
ZALOZENI PARK TRAV VYSEV VC.DODAVKY TRAV.SEMENE
M2
1,000
17,37
17,37
1,000
17,37
14
K
PK
18130-1103.00
ROZPR.ORNICE V ROVINĚ DO 500M2 20CM
M2
1,000
43,84
43,84
1,000
43,84
nerealizace jímky pod separátor
15
K
PK
21275-2113.00
TRATIVOD Z DRENÁŽ.TRUB,VÝKOP,DN 160 VC.RYHY A ZASYPU STERKEM
M
45,000
233,30
10 498,50
45,000
10 498,50
16
K
PK
97999-9990.00
POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY
M3
260,000
115,00
29 900,00
-40,000
-4 600,00
220,000
25 300,00
nerealizace jímky pod separátor
17
K
PK
P.C.
UPRAVA ZAKLADOVE SPARY (UROVNANI, PREHUTNENI, OCISTENI)
M2
90,000
12,40
1 116,00
-18,000
-223,20
72,000
892,80
nerealizace jímky pod separátor
18
K
PK
P.C..1
ODBORNY DOHLED-KONTROLA ZAKLADOVE SPARY A VYKOPOVYCH PRACI
GEOLOGEM
KOMPL.
1,000
6 220,00
6 220,00
1,000
6 220,00
19
K
PK
P.C..2
CERPACI JIMKA VE STAVEBNI JAME - KOPANA CERPCI JIMKA Z BETONOVYCH
KOMPL.
SKRUZI DN1000, HLOUBKA 1,5m (DODAVKA+MONTAZ+DEMONTAZ)
1,000
15 500,00
15 500,00
1,000
15 500,00
38
KOMPLETNI KONSTRUKCE
38032-6232.00
KOMPL.KCE BZV C30/37 XC4-XF3-XA2 (CERP.JIMKA FUGATU, JIMKA SEPARAT.)
D
20
K
PK
980 465,51
M3
115,000
2 950,00
339 250,00
-80 692,30
-10,000
-29 500,00
21 011,04
920 784,25
105,000
309 750,00
nerealizace jímky pod separátor
21
K
PK
38035-6211.00
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ZRIZ
M2
224,570
736,40
165 373,35
-13,660
-10 059,22
210,910
155 314,12
nerealizace jímky pod separátor
22
K
PK
38035-6212.00
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ODBED
M2
224,570
188,00
42 219,16
-13,660
-2 568,08
210,910
39 651,08
nerealizace jímky pod separátor
-1,500
-38 565,00
14,600
375 366,00
nerealizace jímky pod separátor
55,000
16 500,00
23
K
PK
38036-1005.00
VYZT KOMPL KCE OCEL 10 505
T
16,100
25 710,00
413 931,00
24
K
PK
P.C..3
VODOROVNE PRACOVNI SPARY-PASY SIKA (DODAVKA+MONTAZ)
M
55,000
300,00
16 500,00
25
K
PK
P.C..4
SVISLE PRACOVNI SPARY-VYHAZOVAKY (DODAVKA+MONTAZ)
M
7,600
420,00
3 192,00
7,600
3 192,00
380932224
Vlepení výztuže D 10, beton, malta
m
956,00
3,240
3 097,44
3,240
3 097,44
278381146
Základ pod stroje plochy do 0,50 m2 z bet. C 30/37
m3
9 815,00
0,100
981,50
0,100
981,50
380326232
Obetonování jímky na těžení písku C30/37
m3
5 614,00
16 932,10
3,016
63
PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE
D
3,016
44 864,95
26
K
PK
63131-3511.00
BETON.MAZANINA tl.8-12cm BP C12/15 (PODKLADNI MAZANINA)
M3
10,000
2 890,00
28 900,00
27
K
PK
63131-5711.00
BETON.MAZANINA tl.12-24cm C30/37 (oprava stavajici podlahy)
M3
1,000
3 470,00
3 470,00
28
K
PK
63157-1004.00
NÁSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU 0-32,
M3
13,000
961,15
12 494,95
631571005
Násyp ze štěrkodrti 63/90
95
OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE
D
TŘ.1
m3
-9 122,63
-2,622
-1,608
22 309,93
-7 577,58
-1 545,05
979,15
22,785
211 217,00
0,00
22 309,933
16 932,10
7,378
21 322,42
1,000
3 470,00
11,393
10 949,90
nerealizace jímky pod separátor
22 309,93
úprava základové spáry SO 07.7 po výkopu
25 536,10
236 753,10
K
PK
93196-1115.00
VLOŽKY DO DILAT.SPÁR,POLYSTYREN10cm
M2
110,000
298,30
32 813,00
110,000
32 813,00
K
PK
93197-1112.00
VLOŽKY DO DIL.SPÁR, LEPENKA DVOJITÁ
M2
130,000
128,00
16 640,00
130,000
16 640,00
31
K
PK
95290-1411.00
VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ
M2
110,000
32,40
3 564,00
110,000
3 564,00
M2
5,000
200,00
1 000,00
5,000
1 000,00
M2
800,000
157,50
126 000,00
800,000
126 000,00
1,000
24 600,00
24 600,00
1,000
24 600,00
K
PK
P.C..5
33
K
PK
P.C..6
OCISTENI STAVAJICICH BETONOVYCH NADRZI TLAKOVOU VODOU S
DEZINFEKCI
34
K
PK
P.C..7
ODVOZ SEDIMENTU Z VYCERPANYCH A OCISTENYCH NADRZI NA SKLADKU
15km, VC.POPLATKU ZA SKLADKU
KOMPL.
nerealizace jímky pod separátor
22,785
29
32
vestavba jímky
58 052,25
30
OCISTENI STAVAJICI BETONOVE KONSTR. V MISTE OSAZENI NOVYCH
OCELOVYCH LAVEK
vestavba jímky
blok pod dmychadlo
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 07.7, 02.5 - Čerp. jímka kal. vody, Podélný provzd. lapák písku
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
35
2
K
3
PK
4
5
D
36
37
K
K
PK
PK
P.C..8
VYCERPANI NADRZI
6
M3
P.C.10
Ruční odtěžení sedimentů do kontejneru na písek
m3
P.C.11
Příprava povrchu
P.C.12
P.C.14
P.C.15
Sanace betonové plochy pod separátor písku
96
BOURANI KONSTRUKCI
Množství
celkem
7
660,000
Cena
jednotková
8
10,00
Cena celkem
Méněpráce
množství
9
Vícepráce
celkem (Kč)
6 600,00
množství
Upravená cena
celkem (Kč)
množství
celkem (Kč)
20,000
200,00
680,000
6 800,00
2 426,00
0,500
1 213,00
0,500
1 213,00
nutno pro vestavbu
m2
338,90
17,000
5 761,30
17,000
5 761,30
nutno pro vestavbu
OPRAVA ZHLAVI (DODAVKA+MONTAZ)
m2
2 939,00
2,200
6 465,80
2,200
6 465,80
nutno pro vestavbu
Dočasné zaslepení nátoku DN 150
kpl
562,00
1,000
562,00
1,000
562,00
nutno pro vestavbu
m2
1 889,00
6,000
11 334,00
6,000
155 630,21
-51 312,17
8 464,74
11 334,00
plocha pod separátor místo jímky
112 782,78
96105-1111.00
BOURÁNÍ ZÁKLADŮ ŽELEZOBETONOVÝCH
M3
6,000
6 575,00
39 450,00
-0,880
-5 786,00
5,120
33 664,00
nerealizace jímky pod separátor
P.C..9
VRTANI PROSTUPU PRUMER 300mm VC.DOTESNENI POTRUBI
(DODAVKA+MONTAZ)
KS
12,000
8 792,10
105 505,20
-5,000
-43 960,50
7,000
61 544,70
nerealizace jímky pod separátor
T
14,400
153,30
2 207,52
-2,112
-323,77
12,288
1 883,75
nerealizace jímky pod separátor
T
201,600
8,88
1 790,21
-29,568
-262,56
172,032
1 527,64
nerealizace jímky pod separátor
38
K
PK
97908-1111.00
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
39
K
PK
97908-1121.00
PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM
DO 1KM
40
K
PK
97908-2111.00
VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M
T
14,400
123,60
1 779,84
-2,112
-261,04
12,288
1 518,80
nerealizace jímky pod separátor
41
K
PK
97908-2121.00
VNITR.PŘESUN SUTI
T
28,800
13,80
397,44
-4,224
-58,29
24,576
339,15
nerealizace jímky pod separátor
42
K
PK
97999-0001.00
POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI
T
14,400
312,50
4 500,00
-2,112
-660,00
970051018
Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm
m
1 526,00
kus
3 520,50
D
43
K
PK
D
PŘÍPL.ZA KD 5M
P.C.16
Šikmý jádrový vrt Ø182 mm, dl. 500 mm vč. utěsnění
99
PRESUN HMOT
117 165,36
99801-2021.00
PRESUN HMOT MONOL.BUDOVY DO 6M
CH
CHODNIKY
T
375,530
312,00
117 165,36
-6 552,00
-21,000
1 364,93
12,288
3 840,00
nerealizace jímky pod separátor
3,240
4 944,24
3,240
4 944,24
vrt pro potrubí hydrosměsi
1,000
3 520,50
1,000
3 520,50
vrt pro potrubí hydrosměsi
0,00
-6 552,00
0,00
110 613,36
354,530
0,00
110 613,36
1 364,93
44
K
PK
56423-1111.00
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU
TL. 10CM
M2
2,000
91,24
182,48
0,00
2,000
182,48
45
K
PK
59611-1111.T3
KLADENÍ BETON.DLAZBY, LOŽE Z KAM. VC.DODAVKY DLAZBY 50/50/6CM
M2
2,000
498,60
997,20
0,00
2,000
997,20
K
PK
99822-3011.00
PRESUN HMOT-KRYT DLAZDENY
T
1,140
162,50
0,00
1,140
OST
OSTATNI
46
D
47
K
PK
185,25
32 000,00
1,000
VYCERPANI JIMEK LAPAKU A DESTOVE NADRZE
PSV
Práce a dodávky PSV
341 283,08
-13 000,00
101 144,00
429 427,08
D
767
KONSTRUKCE ZAMECNICKE
341 283,08
-13 000,00
101 144,00
429 427,08
VESKERE VYROBKY OCENIT VC.MONTAZE A OSAZENI A VC.VSECH
PRISLUSNYCH DOPLNKU
K
PK
766 -
49
K
PK
P.C.01
NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE NADZEMNI CASTI-VALCOVANE UZAVRENE
PROFILY 100/63/3mm, DL.32,0m, VC.KOTVENI POMOCI OCELOVYCH VRTANYCH
KOTEV, ZAROVE POZINKOVANO (DODAVKA+MONTAZ)
KG
243,000
50
K
PK
P.C.02
OPLASTENI A ZASTRESENI NADZEMNIHO OBJEKTU-PUR PANELY TL.60mm S
POVRCHOVOU UPRAVOU, VC.KOTVENI
M2
51
K
PK
P.C.03
VSTUPNI OCELOVE POZINKOVANE DVERE ZATEPLENE JEDNOKRIDLOVE
900/1970mm VC.OCELOVE ZARUBNE
52
K
PK
P.C.04
0,000
32 000,00
185,25
32 000,00
P.C..10
48
32 000,00
0,00
D
.00
KOMPL.
0,00
1,000
32 000,00
0,00
0,000
0,00
95,06
23 099,58
243,000
23 099,58
19,000
2 367,37
44 980,03
19,000
44 980,03
KS
1,000
26 400,00
26 400,00
1,000
26 400,00
LAVKY-NOSNA KONSTRUKCE NOSNIKU- -POZINKOVANE VALCOVANE
UZAVRENE PROFILY 100/60/3mm VC.KOTVENI POMOCI OCEL.VRTANYCH
KOTEV A KOTEVNICH PLECHU, POCHUZNA PLOCHA-OCELOVE POZINK.ROSTY
TL.40mm, CELA OCEL.KONSTRUKCE ZAROVE POZINK.
M2
4,200
15 681,60
65 862,72
4,200
65 862,72
KG
320,000
126,75
40 560,00
320,000
40 560,00
KOMPL.
1,000
53 900,00
53 900,00
1,000
53 900,00
18,000
42 120,00
1,000
9 900,00
53
K
PK
P.C.05
OCELOVE SCHODISTE S PODESTOU NOSNA KONSTRUKCE Z VALCOVANYCH
PROFILU, POZINKOVANE VALCOVANE UZAVRENE PROFILY 100/60/3mm,
STUPNE 5ks, OCELOVY POZINKOVANY ROST PODESTY TL.4mm - 0,7m2,
ZABRADLI-POZINKOVANA OCEL.KONSTRUKCE, V.1,1m, JEDNA ZABRADELNI
VYPLN, OKOP
54
K
PK
P.C.06
TYPOVE VRETENOVE SCHODISTE Z ZAROVE POZINKOVANE OCELI, VCETNE
KOTVENI K ZAKLADOVE DESCE A KE STROPNI DESCE, VC.ZABRADLI, HORNI
PODESTY A KOTEVNICH PRVKU
M
22,000
2 340,00
51 480,00
KS
1,000
9 900,00
9 900,00
55
K
PK
P.C.07
OCELOVE ZABRADLI VYSKY 1,1m ZAROVE POZINKOVANO, JEDNA
ZABRADELNI VYPLN, OKOPOVY PLECH V.100mm, MADLA-SLOUPKY-VYPLN
TRUBKA 51/3,2mm, VC.KOTVENI POUINKOVANYMI VRTANYMI KOTVAMI A
VESKEREHO PRISLUSENSTVI
56
K
PK
P.C.08
OCELOVY POKLOP Z RYHOVANEHO PLECHU TL.4mm 900/1200mm, VCETNE
RAMU A KOTVENI, VODOTESNY, ZAROVE POZINKOVANO
-4,000
-9 360,00
nerealizace jímky pod separátor
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 07.7, 02.5 - Čerp. jímka kal. vody, Podélný provzd. lapák písku
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
1
2
3
4
57
K
PK
P.C.09
58
K
PK
P.C.10
59
K
PK
Popis
5
POJEZDOVE NOSNIKY - OCELOVE NOSNIKY IPN220 DL.1,8m A 2,8m,
VC.KOTVENI KOTEVNIMI PLECHY A VRTANYMI POZINKOVANYMI KOTVAMI,
ZAROVE POZINKOVANO
MJ
6
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
Cena celkem
Méněpráce
množství
9
celkem (Kč)
Vícepráce
množství
Upravená cena
celkem (Kč)
množství
celkem (Kč)
KG
175,000
89,89
15 730,75
POPLASTOVANA STOUPACI ZELEZA KOTVENA DO MONOLITICKE
KONSTRUKCE (JIMKA SEPARATORU)
KS
7,000
520,00
3 640,00
99876-7201.00
PŘESUN HMOT PRO ZAMECNICKE KCE 6m
%
0,000
P.C.11
Demontáž stávajícího zábradlí
m
225,00
4,000
900,000
4,000
900,00
nerealizace jímky pod separátor
P.C.12
Zábradlí Z.01
Ocelová svařovaná jímka těžení písku na separátor vč. přírub, odtokového žlabu,
uchycení a spádování dna mat 11 375
m
2 340,00
5,900
13 806,000
5,900
13 806,00
nerealizace jímky pod separátor
kpl
86 438,00
1,000
86 438,00
1,000
86 438,00
vestavovaná jímka
P.C.14
Celkem
-7,000
-3 640,00
5 730,00
2 255 631,63
-197 123,90
178 465,82
175,000
15 730,75
0,000
0,00
0,000
5 730,00
2 236 973,54
nerealizace jímky pod separátor
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Cena celkem
CZK
PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
02.1
02.2
Množství
Samočistící strojní jemné česle; pro šířku žlabu 1500 mm; hloubku žlabu v
místě osazení 1200 mm; šířka průlin filtračního pásu 6 mm; výška výsypky
česlí nad podlahou 1500 mm; sklon česlí 75°. S rotačním kartáčem; bez
zateplení a kapotáže. Kontinuální filtrační pás bez přívodu vody pro ostřik,
zesílené filtrační elementy, servis lze provádět bez nutnosti vyjímání česlí
ze žlabu.
Qmax=500l/s při hv=830mm
Celk. příkon el. pohonů:
pohon filtračního pásu: 0,55 kW; 400 V; 50 Hz
pohon rotačního kartáče: 0,25 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: rám z pozinkované oceli tř.11; z estetických důvodů
opatřený nátěrem; filtrační pás z nerezové oceli v kombinaci s plasty.
Účel: hrubé předčištění odpadních vod – splašková linka.
Poznámka: nové zařízení, náhrada za původní.
SČČ-GVM 1500x1200/1500x6/75º
Samočistící strojní jemné česle; pro šířku žlabu 1200 mm; hloubku žlabu
v místě osazení 1200 mm; šířka průlin filtračního pásu 10 mm; výška
výsypky česlí nad podlahou 1500 mm; sklon česlí 75°. S rotačním kartáčem;
bez zateplení a kapotáže. Kontinuální filtrační pás bez přívodu vody pro ostřik,
zesílené filtrační elementy, servis lze provádět bez nutnosti vyjímání česlí ze žlabu.
Qmax=470l/s při hv=830mm
Celk. příkon el. pohonů:
pohon filtračního pásu: 0,25 kW; 400 V; 50 Hz
pohon rotačního kartáče: 0,12 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: rám z pozinkované oceli tř.11; z estetických důvodů
opatřený nátěrem; filtrační pás z nerezové oceli v kombinaci s plasty.
Účel: hrubé předčištění odpadních vod – dešťová linka.
Poznámka: nové zařízení, náhrada za původní.
SČČ-VM 1200x1200/1500x10s/75º
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
méněpráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
vícepráce
Cena celkem
CZK
Množství
Cena celkem
CZK
nová cena
Množství
Cena celkem
CZK
Fontana R
kpl
2
582 221
1 164 443
2
1 164 443
kpl
1
430 593
430 593
1
430 593
Fontana R
Strana 1/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
02.3
02.4
02.5
EKOEKO s.r.o.
Šnekový bezhřídelový dopravník; průměr šneku 250 mm; délka dopravníku
9000 mm; sklon dopravníku 0º; bez zateplení; vč. příslušenství.
Výkonové parametry: Q = 2,5 m3/h,
Příkon el. pohonu šnekovnice: 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: žlab; nosná konstrukce a kryty z nerezové oceli
tř.17; z estetických důvodů opatřeno nátěrem; šnekovnice z uhlíkaté oceli
St 52.3; uložena na kluzných lištách.
Účel: doprava shrabků ze strojně stíraných česlí poz.02.1 a poz.02.2
do lisu na shrabky poz.02.4.
Poznámka: atypické provedení - 3 násypky; 1 výsypka.
Poznámka: skutečná délka dopravníku bude zpřesněna realizační
projektovou dokumentací.
Poznámka: nové zařízení, náhrada za původní.
ŠD-B 250x9000/0º, šnekovnice z uhlíkaté
oceli St 52.3
Lis na shrabky s promýváním; průměr šneku 250 mm x délka násypné části
750 mm; délka výtlačného potrubí 2500 mm; nezateplené provedení; vč.
příslušenství. Součástí dodávky jsou 2 ks elektromagnetických ventilů G ¾“
s vnitřním závitem (0,8 l/s při 0,3÷0,6 MPa) na přívodech provozní ostřikové
vody a základový rám z ocelových profilů. Při demontáži lisu bude zachován
provoz česlí a šnekového dopravníku pro manipulaci se zachycenými shrabky.
Příkon el. pohonů:
pohon šneku: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
el. mag. ventily: 2x 35 VA; 230 V; 50 Hz
Materiálové provedení: nerezová ocel tř.17; šnekovnice z uhlíkaté oceli
St 52.3; rám z oceli tř.11 + nátěr.
Účel: praní a lisování shrabků ze strojně stíraných česlí.
Poznámka: nové zařízení.
LSP 250x750/2500, šnekovnice z uhlíkaté
oceli St 52.3
Elektrický rozvaděč – rozšířený; vč. ovládacího panelu; instalační konzoly
a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: ovládání automatického chodu 3 kpl strojně stíraných česlí;
šnekového dopravníku a lisu na shrabky.
Poznámka: nové zařízení.
RPA2C rozšířený
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Fontana R
kpl
1
366 894
366 894
1
366 894
kpl
1
268 847
268 847
1
268 847
kpl
1
88 679
88 679
1
88 679
Fontana R
Fontana R
Strana 2/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
02.6
02.7
02.8
EKOEKO s.r.o.
Separátor písku s integrovaným praním; průměr šneku 250 mm; vč. el.
míchadla; elektromagnetického ventilu G 1 ½“ s vnitřním závitem (5÷7 l/s při
0,3÷0,6 MPa) na přívodu poplachové vody a ostatního příslušenství.
Separátor bude dodán v zatepleném provedení (venkovní instalace).
Výkonové parametry: Q = 25 l/s hydrosměsi
Příkon el. pohonů:
pohon šneku: 1,1 kW; 400 V; 50 Hz
pohon míchadla: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
el. mag. ventil: 30 VA; 230 V; 50 Hz
příkon zateplení: 1,54 kW; 230 V; 50 Hz
Materiálové provedení: nerezová ocel tř.17; z estetických důvodů opatřeno
nátěrem; šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3; uložena v čepech a ložiscích
na vedení.
Účel: praní a odvodňování písku; vytěženého z podélného lapáku písku.
Poznámka: vyložení vyhrnovacího šneku bude oproti standardu delší o
cca 1 m (bude zpřesněno v realizační projektové dokumentaci dle
konkrétního zakreslení osazení separátoru).
Poznámka: nové zařízení.
SP-PP 250-25, šnekovnice z uhlíkaté oceli
St 52.3
Elektrický rozvaděč – vč. ovládacího panelu; instalační konzoly
a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: ovládání automatického chodu separátoru písku poz.02.6.
Poznámka: nové zařízení.
RSP-PP3
Tabulové stavidlo s elektropohonem; pro hrazení průtoku v betonovém
žlabu; těsnění třístranné; včetně příslušenství.
Příkon el.pohonu: 0,75 kW; 400V; 50 Hz
Účel: otevírání / zavírání nátoku na strojní česle poz.02.1 (splašková linka).
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Fontana R
kpl
1
510 279
510 279
1
510 279
kpl
1
67 396
67 396
1
67 396
kpl
2
0
0
2
0
Fontana R
Strana 3/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
02.9
02.10
02.11
02.12
02.13
EKOEKO s.r.o.
Ruční závitové stavítko ; s jedním stoupavým vřetenem; pro hrazení průtoku
v betonovém žlabu; těsnění třístranné; včetně příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěrový systém pro určené prostředí
a požadovanou životnost.
Účel: otevírání / zavírání nátoku na strojní česle poz.02.2 (dešťová linka).
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
Zařízení pro těžení štěrku s drapákem o objemu 100 l; vč. nosných sloupů;
jeřábové dráhy se zavěšenou kočkou s elektrickým kladkostrojem; el.
rozvaděče a ostatního příslušenství.
Nosnost: 1000 kg
Celk. příkon el. pohonů: 3,2 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěrový systém pro určené prostředí
a požadovanou životnost.
Účel: těžení štěrku; zachyceného v lapácích štěrku.
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
Zařízení pro těžení písku s drapákem o objemu 100 l; vč. nosných sloupů;
jeřábové dráhy se zavěšenou kočkou s elektrickým kladkostrojem; el.
rozvaděče a ostatního příslušenství.
Nosnost: 1000 kg
Celk. příkon el. pohonů: 3,2 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěr.
Účel: těžení písku; zachyceného v podélném lapáku písku (z jímky písku).
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
Pojezdový most nad podélným dvoukomorovým lapákem písku, včetně el.
rozvaděče; dvou dmychadlových soustrojí pro pohon mamutek; dvou
mamutích čerpadel DN 100 a ostatního přílsušenství.
Výkonové parametry dmychadel: Qvzd = 2x 130 m3/hod.; p = 30 kPa
Příkon el.pohonů - pojezd: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
- dmychadla: 2x 4 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: ocel tř. 11 + nátěrový systém pro určené prostředí
a požadovanou životnost.
Rozsah částečné repase:
- výměna lanového přívodu el. energie; výměna ocel. lana; kluzáku
a vodících kladek + povrchová úprava nosných lanových sloupků.
Účel: vyklízení podélného dvoukomorového lapáku písku.
Poznámka:stávající zařízení; částečná repase.
Výměna společného odtového žlabu podélného lapáku písku; včetně
konzol; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství.
Základní rozměry žlabu:
Délka: 22 400 mm x šířka: 400 mm x hloubka: 500 mm.
Materiálové provedení: celý komplet nerez. ocel tř. 17 240, (DIN 1.4301)
(základní materiál: plech tl. 3 mm).
Účel: odvod směsi písku a vody do separátoru písku poz.02.6; alternativně
do jímky na písek.
Poznámka: nové zařízení; náhrada za původní.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
1
ks
1
0
0
1
0
kpl
1
0
0
1
0
kpl
1
0
0
1
0
kpl
1
334 982
334 982
1
334 982
kpl
1
190 223
190 223
1
190 223
Strana 4/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
02.14
02.14.1
02.15
02.16
02.17
Rotační dmychadlové soustrojí; vč. protihlukového krytu do vnitřního
prostředí; jednootáčkového el. motoru s úpravou pro řízení
výkonu frekvenčním měničem a ostatního příslušenství.
Ventilace protihlukového krytu je zajištěna ventilátorem hl. el. motoru.
Výkonové parametry: Qvzd = 163 ÷ 350 m3/h
Provozní přetlak: p = 50 kPa
Přetlak na pojistném ventilu: 55 kPa
Příkon el. pohonu: 7,5 kW; 400 V; 50 Hz
Rozsah regulace frekvenčním měničem: 25÷50 Hz
Hlučnost dmychadla s protihlukovým krytem: 69 dB (A)
Materiálové provedení: ocel / litina / plasty s povrchovou úpravou
od výrobce.
Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro provzdušnění obou komor podélného
lapáku písku.
Poznámka: frekvenčním měničem budou vybavena obě dmychadla.
Poznámka: frekvenční měniče jsou zahrnuty do dodávky ELEKTRO.
Poznámka: nové zařízení.
EKOEKO s.r.o.
v ceně zahrnuta diagnostika souososti
soustrojí (ustavení laserem), motor je
uzpůsoben pro napájení FM (vyšší
napěťová odolnost, izolované ložiska), FM
Control Technik (dodávka elektro)
Kruhový manometr ø 80 mm; se spodním připojením - vnější závit ½“;
včetně manometrového kohoutu – vnitřní / vnější závit ½ “ a ostatního
příslušenství.
Rozsah měření: 0÷1 bar
Materiálové provedení: těleso – plast; měřící člen – slitina mědi; čelní sklo
– akrylát; kohout – mosaz.
Účel: měření tlaku v hlavním výtlaku vzduchu pro provzdušnění lapáku
písku (vizuální kontrola).
Poznámka: nové zařízení.
Stanice pro příjem dovezených kalů; včetně řídícího počítače se
základním software (bez ochranné skříně); ovládacího terminálu na
stojanu; externí čtečky přístupových karet (možnost blokace přístupu
přímo z řídícího systému AČOV); 5-ti ks přístupových karet; uzavíracího
šoupěte DN 100 s el. pohonem; indukčního průtokoměru; sondy pro
měření pH (možnost uzavření vypoušťěcího potrubí při překročení
sledované hodnoty pH); připojovací hadice před a za stanicí a ostatního
příslušenství.
Součástí stanice bude vzorkovač s automatickým proplachem; hadicí
o světlosti 19 mm a s 23 vzorkovacími lahvemi.
Stanice bude dodána v zatepleném provedení pro venkovní instalaci.
Max. průtok odpadní vody stanicí: 100 l/s.
El. napájení: 16 A; 230 V; 50 Hz
Materiálové provedení: nerezová ocel tř.17 240 (DIN 1.4301).
Účel: řízené vypouštění dovezených kalů do svozové jímky u šnekové
čerpací stanice.
Poznámka: součástí strojní dodávky bude také komunikační rozhraní pro
výstup do řídícího systému (volitelné příslušenství).
Poznámka: sočástí dodávky je instalace zařízení a zaškolení obsluhy.
Poznámka: nové zařízení.
Stacionární automatický odběrák vzorků; včetně příslušenství.
El. napájení: 230 V; 50 Hz
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: odběr vzorků z odpadní vody v česlovně (na přítoku)
+ analýza odebraných vzorků.
Poznámka: nové zařízení.
Poznámka: odběrák vzorků je zahrnut do dodávky ASŘTP.
Přírubové uzavírací šoupátko s el. pohonem; DN 80; PN 10.
Příkon el.pohonu: 0,55 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: otevírání / zavírání přívodu stlačeného vzduchu do jednotlivých
komor podélného lapáku písku (provzdušnění LP).
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
SPOV 4, vzorkovač Buhler 4011.00.31611 s Robert Schulz
doložením certifikátu MCERT pro
defin.parametry dle Enviromnet Agency
Specification E32, komunikační protokoly
Profibus PD, indukční průtokoměr Siemens
MAG 5100W, držák, sada kabelů MAG
6000; certifikace dle standardu MID s R160
a sonda pro měření pH Hach Lange
(SC200; LXV404.99.03501 Univerzální
jednokanálový analogově-digitální kontrolér,
pHD; DPD1R1 Digitální pH senzor s
měřením rozdílu potenciálů mezi měrnou,
referenční a titanovou elektrodou, LZX961
Venkovní stříška pro digitální kontrolér,
LZX914.99.32200 PVC kloubová instalační
ponorná armatura pro echem. sondy)
kpl
2
260 417
520 833
2
520 833
kpl
1
1 580
1 580
1
1 580
kpl
1
618 467
618 467
1
618 467
kpl
1
0
0
1
0
kpl
2
0
0
2
0
Strana 5/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
02.18
02.19
02.20
Mostový jeřáb o nosnosti 4,8 t, včetně pojezdové dráhy a ostatního
příslušenství příslušenství (ruční pohon).
Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěr.
Účel. manipulace se strojním zařízením v hrubém předčištění.
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
Oceloplechový kontejner; o objemu 5 m3 (hákový systém natahování)
Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěrový systém pro určené prostředí
a požadovanou životnost.
Účel: uložení shrabků; zachycených na strojně stíraných česlích.
Poznámka: nové zařízení.
Oceloplechový kontejner; o objemu 12 m3 (hákový systém natahování).
Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěrový systém pro určené prostředí
a požadovanou životnost.
Účel: uložení a odvoz písku ze separátoru písku poz.02.6.
Poznámka: nové zařízení.
EKOEKO s.r.o.
kpl
1
0
0
1
0
ks
1
43 078
43 078
1
43 078
ks
1
53 070
53 070
1
53 070
0
0
120
26 978
0
0
1
26 591
02.21
02.22
02.23
02.23.1
Zámečnické výrobky a ostatní pomocné ocelové konstrukce.
Materiálové provedení: ocel tř.11; 17 240 (DIN 1.4301).
Poznámka: nové zařízení.
kg
120
225
26 978
Trubní a hadicové rozvody; tlakového vzduchu; provozní vody;
hydrosměsi voda-písek; vč. tvarovek; armatur; přírub;
přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení; uložení potrubí;
tepelné izolace potrubí ve venkovním prostředí a doplňkových
konstrukcí.
Materiálové provedení: ocel jak. mat. tř.11; 17 240; (DIN 1.4301);
plasty PE; PP.
Účel: rozvod jednotlivých médií v PS 02.
Poznámka: nové zařízení
Potrubí tlakového vzduchu (provzdušnění lapáku písku); zahrnující:
- mezipřírubová uzavírací klapka DN 80; PN 10; s ruční pákou - 2 ks.
- kulový kohout závitový DN 25; PN 40; s ruční pákou - 2 ks.
- pryžový kompenzátor - přírubový DN 150; PN 10 - 1 ks.
- potrubní spojka pro axiálně pevné spojení DN 80; PN 10 - 2 ks.
- nerezové potrubí DN 150 (ø 154x2,0) - 3 m.
- nerezové potrubí DN 80 (ø 84x2,0) - 6 m.
- nerezové potrubí DN 65 (ø 69x2,0) - 1 m.
- nerezový přechod přímý - centrický; DN 80/65 - 2 ks.
- nerezové koleno 90°; DN 150 - 1 ks.
- nerezové koleno 90°; DN 80 - 4 ks.
- přírubový spoj DN 150; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 2 kpl.
- přírubový spoj DN 80; PN 10 (dlouhé šrouby) - 2 kpl.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky a nátrubky - 1 soubor.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
kpl
1
43 519
43 519
1
16 928
16 928
Strana 6/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
02.23.2
Potrubí provozní vody (rozvody v hrubém předčištění); zahrnující:
- kulový kohout závitový DN 40; PN 40; s ruční pákou - 1 ks.
- kulový kohout závitový DN 25; PN 40; s ruční pákou - 1 ks.
- kulový kohout závitový DN 20; PN 40; s ruční pákou - 2 ks.
- kulový kohout závitový DN 20; PN 40; s redukovaným průtokem; ruční
pákou a hadicovým nástavcem - 1 ks.
- plastové PE potrubí DN 50; PN 10 (ø 63x3,8) - 10 m.
- plastové PE potrubí DN 40; PN 10 (ø 50x2,4) - 14 m.
- plastové PE potrubí DN 25; PN 10 (ø 32x1,9) - 15 m.
- PVC hadice DN 20 - 6 m.
- plastové PE koleno 90°; DN 50 - 4 ks.
- plastové PE koleno 90°; DN 40 - 4 ks.
- plastové PE koleno 90°; DN 25 - 8 ks.
- plastový PE T-kus 90°; DN 50 - 1ks.
- plastová PE redukce centrická; DN 50/40 - 1 ks.
- plastová PE redukce centrická; DN 40/25 - 1 ks.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky a šroubení - 1 soubor.
- tepelná izolace PE potrubí DN 40; vč. opláštění - 8 m.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
EKOEKO s.r.o.
kpl
1
15 359
15 359
1
15 359
15 359
0
0
4 328
Tlaková voda pro separátor písku
02.6.1
kohout kulový PVC de 63 DN 50
ks
2 164
2,0
4 328
2,0
02.6.2
T-kus PVC de 63
ks
105
2,0
210
2,0
210
02.6.3
koleno 90° PVC de 63
ks
81
8,0
648
8,0
648
1 688
02.6.4
přechodka kov-plast PVC de 63 DN 50, vnější závit 2"
ks
1 688
1,0
1 688
1,0
02.6.5
bajonetová spojka hliníková C52 svnitřním závitem 2"
ks
195
1,0
195
1,0
195
02.6.6
redukce krátká PVC de 63/32 DN 50/25
ks
245
1,0
245
1,0
245
02.6.7
Trubka PVC ø 32x1,8 mm, PN 10
m
39
0,5
20
0,5
20
02.6.8
kohout kulový PVC de 32 DN 25
ks
1 125
1,0
1 125
1,0
1 125
02.6.9
přechodka kov-plast PVC de 63 DN 50 PN 10, vnější závit 6/4"
ks
1 953
1,0
1 953
1,0
1 953
02.6.10
Trubka PVC ø 63x3,8 mm, PN 10
m
141
12,0
1 692
12,0
1 692
02.6.11
držák potrubí PVC Ø 40 x 1,9 mm
kpl
555
12,0
6 660
12,0
6 660
02.6.12
tepelná izolace potrubí PVC de 63 cca 12 m
kpl
19 785
1,0
19 785
1,0
19 785
0
0
02.23.3
Potrubí hydrosměsi voda-písek (přítok a odtok ze separátoru); zahrnující:
- přírubové klínové nožové šoupě DN 150; PN 10; s ručním kolem - 2 ks.
- mezipřírubové nožové šoupě DN 80; PN 10; s ručním kolem - 1 ks.
- potrubní spojka pro axiálně pevné spojení DN 150; PN 10 - 2 ks.
- nerezové potrubí DN 200 (ø 206x3,0) - 3 m.
- nerezové potrubí DN 150 (ø 156x3,0) - 1 m. zbývají 2 m
- nerezové potrubí DN 80 (ø 84x2,0) - 1 m.
- nerezové koleno 90°; DN 200 - 2 ks.
- nerezové koleno 45°; DN 150 - 2 ks.
- nerezové koleno 45°; DN 80 - 1 ks.
- přírubový spoj DN 200; PN 10 (krátké šrouby) - 1 kpl.
- přírubový spoj DN 200; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 1 kpl.
- přírubový spoj DN 150; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 5 kpl.
- přírubový spoj DN 80; PN 10 (dlouhé šrouby; pouze 1 příruba) - 1 kpl.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky a šroubení - 1 soubor.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
kpl
1
86 689
86 689
1
86 689
86 689
Potrubí hydrosměsi voda-písek (přítok a odtok ze separátoru); zahrnující:
02.3.2.
Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10 s ručním kolem
ks
13 984
2,0
27 969
2,0
27 969
02.3.3.
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200, PN 10
ks
1 203
4,0
4 812
4,0
4 812
02.3.4.
Trubka nerezová podélně svařovaná ø206x3 mm, DIN 1.4301
m
1 750
0,5
875
0,5
875
02.3.7.
Atypické mamutí čerpadlo hydrosměsi DN 150, mat. DIN 1.4301
kpl
30 469
1,0
30 469
1,0
30 469
02.3.8.
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150, PN 10
ks
813
2,0
1 626
2,0
1 626
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 7/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
EKOEKO s.r.o.
02.3.9.
Trubka nerezová podélně svařovaná ø156x3 mm, DIN 1.4301
m
1 422
5,0
7 110
5,0
7 110
02.3.10
Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s ručním kolem
ks
10 156
1,0
10 156
1,0
10 156
02.3.11.
Trubka nerezová podélně svařovaná ø206x3 mm, DIN 1.4301
m
1 750
0,5
875
0,5
875
02.3.12
Trubka nerezová podélně svařovaná ø106x3 mm, DIN 1.4301
m
891
1,1
980
1,1
980
Atypická příruba DN 250 napojení na potrubí ø 206x3 mm
ks
4 422
1,0
4 422
1,0
4 422
02.3.16
Separátor písku
02.3.19
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300, PN 10
ks
2 484
1,0
2 484
1,0
2 484
02.3.20
Trubka nerezová podélně svařovaná ø306x3 mm, DIN 1.4301
m
3 438
3,5
12 033
3,5
12 033
24 984
02.3.22
Atypické mamutí čerpadlo hydrosměsi DN 100, mat. DIN 1.4301
kpl
24 984
1,0
24 984
1,0
02.3.23
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100, PN 10
ks
469
3,0
1 407
3,0
1 407
02.3.24
Trubka nerezová podélně svařovaná ø106x3 mm, DIN 1.4301
m
891
3,6
3 208
3,6
3 208
7 188
02.3.25
Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10 s ručním kolem
kpl
7 188
1,0
7 188
1,0
02.3.26
Trubka nerezová podélně svařovaná ø206x3 mm, DIN 1.4301
m
1 750
0,5
875
0,5
875
02.3.27
Trubka nerezová podélně svařovaná ø54x2 mm, DIN 1.4301
m
344
0,9
310
0,9
310
02.3.28
nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
ks
305
2,0
610
2,0
610
02.3.29
Kulový kohout mosazný DN 50
ks
1 094
2,0
2 188
2,0
2 188
02.3.30
vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
ks
155
2,0
310
2,0
310
02.3.31
bajonetová spojka hliníková C52 s vnitřním závitem 2"
ks
195
1,0
195
1,0
195
02.3.32
Koleno 45°nerezové, podélně svařované, mořené ø156x3 mm
ks
3 906
1,0
3 906
1,0
3 906
02.3.33
Trubka nerezová podélně svařovaná ø156x3 mm, DIN 1.4301
m
1 422
11,0
15 642
11,0
15 642
3 906
02.3.34
Koleno 45°nerezové, podélně svařované, mořené ø156x3 mm
ks
3 906
1,0
3 906
1,0
02.3.35
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150, PN 10
ks
813
1,0
813
1,0
813
02.3.36
nerezová svařovaná podpěra pro potrubí ø156x3 a ø54x2 včetně chemických kotev
kpl
3 203
2,0
6 406
2,0
6 406
02.3.37
02.3.38
02.3.39
nerezová svařovaná podpěra pro potrubí ø54x2 včetně chemických kotev, výška
0,4 m
nerezová svařovaná podpěra pro potrubí ø54x2 včetně chemických kotev, výška
0,7 m
nerezová svařovaná podpěra pro potrubí ø156x3 včetně chemických kotev
kpl
3 122
1,0
3 122
1,0
3 122
kpl
5 061
1,0
5 061
1,0
5 061
kpl
8 477
1,0
8 477
1,0
8 477
Potrubí dmychadel
02.7.2.
Trubka nerezová podélně svařovaná ø76,1x2 mm, DIN 1.4301
m
445
1
445
0,0
0
1,0
445
02.7.3.
Redukce centrická podélně svařovaná, mořená ø 84/76,1x2
ks
292
2,0
584
2,0
584
02.7.4.
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80, PN 10
ks
336
2,0
672
2,0
672
02.7.6.
Koleno 90°nerezové, podélně svařované, mořené ø84x2 mm
ks
297
3,0
891
3,0
891
02.7.7.
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80, PN 10
ks
336
2,0
672
2,0
672
02.7.8.
Patní koleno 90°, nerezové, mořené ø 84x2 mm, 2x chem. Kotva
kpl
3 906
1,0
3 906
1,0
3 906
02.7.9.
Trubka nerezová podélně svařovaná ø84x2 mm, DIN 1.4301
m
497
3,0
1 491
3,0
1 491
12
11 241
02.23.4
02.24
02.25
Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu
nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11.
(nátěrový systém pro určené prostředí a požadovanou životnost).
Včetně očištění; odmaštění a aplikace.
Účel: ochrana před korozí; estetický vzhled.
Poznámka: nové.
m2
12
937
312
11 241
Stavební výpomocné práce.
hod.
16
4 996
16
02.26
Individuální tlakové a provozní zkoušky.
hod.
10
325
3 247
10
3 247
02.27
Pomocné a přípravné práce a konstrukce.
kpl
1
24 489
24 489
1
24 489
4 996
02.28
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 8/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
02.29
02.29.1
EKOEKO s.r.o.
Demontáže stávajícího vystrojení v PS 02:
Kompletní demontáž stávajícího hrubého předčištění; zahrnující:
- strojně stírané česle - splašková linka (2 kpl).
- strojně stírané česle - dešťová linka (1 kpl).
- pásový dopravník zachycených shrabků.
- sběrný žlab vytěžené hydrosměsi z lapáku písku.
- armatury.
- trubní a hadicové rozvody; včetně uložení.
- zámečnické prvky.
kg
3100
15
46 463
3 100
46 463
02.30
PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ CELKEM:
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
4 922 345
118 976
239 628
5 042 996
Strana 9/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ
03.1
03.2
03.3
Pojezdový most usazovací nádrže; včetně el. rozvaděče; zařízení pro
shrabování dna UN; zařízení pro stírání hladiny UN a ostatního přílsušenství.
Příkon el.pohonů: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: ocel tř. 11 + nátěrový systém pro určené prostředí
a požadovanou životnost.
Rozsah částečné repase:
- odstrojení mostu.
- vyzdvižení mostu a uložení na zpevněnou plochu.
- oprava svařované konstrukce mostu.
- výměna pororoštů.
- repase shrabovacího zařízení dna.
- repase stíracího zařízení hladiny.
- výměna el. pohonů + repase převodovek.
- výměna el. rozvaděče.
- kontrola rovinnosti a souososti kolejí.
- výměna lanového přívodu el. energie; výměna ocel. lana; kluzáku
a vodících kladek + povrchová úprava nosných lanových sloupků.
- nové antikorozní nátěry.
- zpětná montáž a zprovoznění.
Účel: shrabování dna UN (primárního kalu do kalových prohlubní) a stírání
hladiny UN (plovoucí nečistoty do náklopných žlabů).
Poznámka: stávající zařízení; částečná repase.
Norná stěna (nátokový deflektor) na přítoku do UN; včetně konzol;
výztuh; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství.
Základní rozměry norné stěny:
- délka:
12 000 mm
- výška:
1 500 mm
Materiálové provedení: celý komplet z nerez. oceli tř. 17 240; (DIN 1.4301)
(základní materiál: plech tl. 1,5 mm).
Účel: usměrnění proudu kalu ke dnu nádrží (do kalových prohlubní).
Poznámka: rozměry budou zpřesněny realizační projektovou
dokumentací.
Poznámka: nové zařízení; náhrada za původní.
Náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot s elektropohonem; vč. snímače
polohy a ostatního příslušenství (pro šířku nádrže 12 m).
Průměr válcové části žlabu cca 300 mm.
Příkon el. pohonu: 0,37 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: nerez. ocel. tř. 17 240; (DIN 1.4301).
Účel: odtah plovoucích nečistot z hladin usazovacích nádrží (odtok ze
žlabů zaveden do jímky plovoucích nečistot).
Poznámka: nové zařízení; náhrada za původní.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
méněpráce
Množství
v ceně zahrnuta
kontrola
rovinnosti a
souososti kolejí
včetně vystavení
protokolu
Celková cena
CZK
vícepráce
Množství
Celková cena
CZK
nová cena
Množství
Celková cena
CZK
kpl
2
619 504
1 239 008
2
1 239 008
kpl
2
70 044
140 088
2
140 088
kpl
2
166 117
332 234
2
332 234
Strana 10/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
03.4
03.5
03.6
03.7
Pojezdový most dešťové zdrže; včetně el. rozvaděče; zařízení pro
shrabování dna; zařízení pro stírání hladiny a ostatního přílsušenství.
Příkon el.pohonů: 2,2 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: ocel tř. 11 + nátěrový systém pro určené
prostředí a požadovanou životnost.
Rozsah částečné repase:
- odstrojení mostu.
- vyzdvižení mostu a uložení na zpevněnou plochu.
- oprava svařované konstrukce mostu.
- výměna pororoštů.
- repase shrabovacího zařízení dna.
- repase stíracího zařízení hladiny.
- výměna el. pohonů + repase převodovek.
- výměna el. rozvaděče.
- kontrola rovinnosti a souososti kolejí.
- výměna lanového přívodu el. energie; výměna ocel. lana; kluzáku
a vodících kladek + povrchová úprava nosných lanových sloupků.
- nové antikorozní nátěry.
- zpětná montáž a zprovoznění.
Účel: čištění dešťové zdrže (shrabování dna a stírání hladiny).
Poznámka: stávající zařízení; částečná repase.
Nátokový rozdělovací žlab + norná stěna (nátokový deflektor) na přítoku
do DZ; včetně konzol; kotevního a instalačního materiálu a ostatního
příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř. 11 + nátěrový systém pro určené prostředí
a požadovanou životnost.
Základní rozměry:
- rozdělovací žlab: délka: 12 000 mm x šířka: 500 mm x hloubka: 700 mm.
- norná stěna: délka: 12 000 mm x výška: 2 500 mm.
Rozsah částečné repase:
- očištění, odmaštění + nové antikorozní nátěry.
Účel: rovnoměrné rozdělení plnění dešťové zdrže + usměrnění proudu
hrubě předčištěné OV ke dnu nádrže (do prohlubní).
Poznámka: stávající zařízení; částečná repase.
Náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot s elektropohonem; vč. snímače
polohy a ostatního příslušenství (pro šířku nádrže 12 m).
Průměr válcové části žlabu cca 300 mm.
Příkon el. pohonu: 0,37 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: nerez. ocel. tř. 17 240; (DIN 1.4301).
Účel: odtah plovoucích nečistot z hladiny naplněné dešťové zdrže.
ze žlabu zaveden do jímky plovoucích nečistot).
Poznámka: nové zařízení; náhrada za původní.
Sběrný odtový žlab pro šířků nádrže 12 m; včetně rovné; výškově
stavitelné přelivné hrany; konzol; podpěr; kotevního a instalačního
materiálu a ostatního příslušenství.
Základní rozměry žlabu:
délka: 14 000 mm (vč. zalomení) x šířka: 600 mm x hloubka: 700 mm.
Materiálové provedení: komplet z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301).
(základní materiál: plech tl. 2 mm).
Účel: přeliv z dešťové zdrže do recipientu (v případě dlouhotrvajících
dešťů).
Poznámka: rozměry žlabu budou zpřesněny v realizační projektové
dokumentaci.
Poznámka: nové zařízení; náhrada za původní.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
EKOEKO s.r.o.
v ceně zahrnuta
kontrola
rovinnosti a
souososti kolejí
včetně vystavení
protokolu
kpl
1
569 544
569 544
1
569 544
m2
100
2 998
299 760
100
299 760
kpl
1
166 117
166 117
1
166 117
kpl
1
135 454
135 454
1
135 454
Strana 11/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
03.8
03.9
03.10
03.11
03.12
03.13
EKOEKO s.r.o.
Vyplachovací vana (klapka) pro šířku nádrže 12 m; sestávající ze dvou
samostatných klapek délky 6 m; včetně 2 ks indukčních spínačů;
podpěr; kotevního materiálu; ložisek a ložiskových těles;
nárazníkových pružin a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301).
Účel: vystrojení dešťové zdrže (výplach / čištění zdrže).
Poznámka: nové zařízení.
Přírubové uzavírací šoupátko s el. pohonem; DN 150; PN 10.
Příkon el.pohonu: 0,55 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: otevírání / zavírání odtahu primárního kalu z usazovacích nádrží
(z jednotlivých kalových prohlubní).
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
Přírubové uzavírací šoupátko s el. pohonem DN 400; PN 10.
Příkon el.pohonu: 0,55 kW; 400 V; 50Hz
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: otevírání / zavírání vypouštění dešťové zdrže do šnekové
čerpací stanice.
Poznámka: stávající zařízení; ponechané v původním stavu.
Ventil kulový závitový se servopohonem; DN 32; PN 10; včetně ostatního
příslušenství; průchozí médium – provozní voda.
Příkon el. pohonu: 0,03 kW; 230 V; 50 Hz
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: otevírání přívodu provozní vody do vyplachovací vany
v dešťové zdrži
Poznámka: nové zařízení.
Ruční závitové stavítko ; s jedním stoupavým vřetenem; pro hrazení průtoku
v betonovém žlabu; těsnění třístranné; včetně příslušenství.
Základní rozměry:
Šířka žlabu v místě osazení:
600 mm
Hloubka žlabu v místě osazení: 1 200 mm
Výška hradící desky:
700 mm
Zdvih hradící desky:
600 mm
Materiálové provedení: všechny díly z nerezové oceli tř. 17 240;
(DIN 1.4301); vedení desky z plastu; těsnění ze silikonové pryže.
Účel: otevírání / zavírání přelivu dešťové zdrže.
Poznámka: nové zařízení.
Výškově stavitelná rovná přelivná hrana pro instalaci na betonový žlab;
pro šířků nádrže 12 m; včetně norné stěny; konzol; kotevního
a instalačního materiálu a ostatního příslušenství.
Základní rozměry:
- přelivná hrana - délka: 12 000 mm x výška: 150 mm.
- norná stěna - délka: 12 000 mm x výška: 250 mm.
Materiálové provedení: celý komplet z nerez. oceli tř. 17 240; (DIN 1.4301).
(základní materiál: plech tl. 1,5 mm).
Účel: odtok mechanicky předčištěné OV z usazovacích nádrží
(vystavuje hladinu v UN).
Poznámka: nové zařízení.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
kpl
1
599 520
599 520
1
599 520
kpl
8
0
0
8
0
kpl
2
0
0
2
0
kpl
2
10 866
21 733
2
21 733
kpl
1
43 465
43 465
1
43 465
kpl
2
66 197
132 394
2
132 394
heckl
Fontana R
SR-RP
600x1200/700x60
0
Strana 12/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
03.13.1
02.4.1.
Mamutí čerpadlo; sestávající z výtlačného potrubí DN 100; přívodního
potrubí stlačeného vzduchu DN 50 (do mamutky a pro rozvíření sedimentů;
dvou ks kulových kohoutů na přívodních potrubích vzduchu; 1 ks klínového
přírubového šoupěte na výtlaku DN 100; nosných konzol, kotevního
a instalačního materiálu (bez směšovače; napojení stlačeného vzduchu
do mamutky bude přímé).
Výkonové parametry: Q = 5 ÷ 10 l/s hydrosměsi
Materiálové provedení: celý komplet z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301);
armatury - standardní od výrobce.
Účel: těžení písku, zachyceného v jímce před nátokem OV do dešťové
zdrže SO 03.2 (ochrana zdrže před pískem).
Poznámka: bude zpřesněno výkresem v realizační dokumentaci.
Poznámka: nové zařízení.
Objemové dmychadlo s přímými dutými vyváženými rotory; protihlukový kryt v
provedení pro instalaci ve venkovním prostředí
Parametry zařízení:
médium - vzduch; nasávané množství Q= 156 m3/hod; vstupní tlak -1013 bar
(abs); výstupní tlak - 1513 bar (abs); tlaková diference - 500 mbar při relat. vlhkosti
60% (max. 520 mbar); vstupní teplota - 20 ºC; výstupní teplota - 73 °C (400 mbar);
otáčky dmychadla - 3630 ot./min.; hladina hluku bez krytu - 84 dB (A); hladina
hluku s krytem - 65 dB (A); hmotnost bez krytu - 176 kg; hmotnost s krytem - 201
kg;
El. Parametry zařízení:
P= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 55, třída účinnosti IEC 3 Premium, 3×PTC;
otáčky motoru - 2890 ot./min;
regulační rozsah - 18 ÷ 60 Hz
Popis zařízení a příslušenství:
vyvážení rotorů na měrný nevývažek max. G 1,6; pojistný ventil (odfuk při 720
mbar); hnací motor IEC-standard, provedení: IM B3, jednootáčkový s úpravou pro
připojení frekvenčního měniče, osová výška: 132 mm, izolovaná a zesílená ložiska,
tepelná ochrana el. motoru termistory ve vinutí; torzně stabilní základový rám s
integrovaným výtlačným tlumičem ve smyslu nařízení pro tlakové zařízení PED
97/23/ES; přímé napojení el. motoru a dmychadlového agregátu; sada pružných
patek pro zabránění přenosu vibrací a emitování hluku; připojovací těleso s
demontovatelnou zpětnou klapkou; sací filtr / tlumič, absorpční materiál uspořádaný
ve směru proudění opačném jako filtrační element; pružné připojení (ISO) se
sponami na výtlačné straně; manometr s připojovacími prvky; indikátor zanesení
sacího filtru; indikátor překročení maximální teploty; protihlukový kryt pro venkovní
použití (pozinkovaný, opatčený nátěrem o celkové síle min. 240 mikronů); zpětná
klapka do výtlačného koncového potrubí; bezpečnostní olejová vana na 2x
násobný obsah olejové náplně, než obsahuje dmýchadlo; kotvící materiál; olejová
náplň; servisní sada; technická dokumentace
Materiálové provedení:
dmychadlo a kryt s povrchovou úpravou od výrobce; těleso: materiál EN-GJL-500;
přímé rotory, šedá litina, materiál 0.6766; ozubená kola s přímým ozubením,
cementovaná: materiál 16 Mn Cr5E; povrchová úprava: základová barva nanášená
máčením; povrchová barva syntetická, epoxidová, tloušťka min. 240 mikronů
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
EKOEKO s.r.o.
kpl
1
ks
0,0
32 224
130 625
32 224
1
32 224
1
130 625
0
0
1
130 625
Strana 13/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
03.13.2
Stacionární; vzduchem chlazený; jednostupňový šroubový kompresor
se vstřikem oleje; v provedení s protihlukovým krytem.
Kompresor a elektromotor jsou připevněny na společném rámu; který je
uchycen k tlakové horizontální nádobě. Stanice pracuje po zapnutí
automaticky v rozsahu tlaků; který je dán tlakovým spínačem;
vybaveným i odlehčovacím ventilem; vypínačem a nadproudovou
ochranou.
Na spodní straně je tlaková nádoba vybavena pojezdovými kolečky.
Na výstupu z tlakové nádoby je nainstalován kulový kohout.
Součástí dodávky soustrojí dále je:
- šroubový element se vstřikem oleje.
- ochrana proti poškození kompresoru a nadproudová ochrana.
- separátor oleje; zajišťující výstupní koncentraci oleje max.
2÷4 mg/m3 tlakového vzduchu.
- hrubý odlučovač oleje; který slouží současně jako olejová nádrž
a malá tlaková nádoba.
- trubkový chladič oleje + termostat (2 chladící okruhy).
- filtr oleje; ventil minimálního tlaku.
- suchý filtr vzduchu na sání (účinnost 99,9 %; pevné částice max.
3 mikrony).
- ventilátor na hřídeli el. motoru; pojišťovací ventil; regulace komresoru
START / STOP pomocí tlakového spínače.
Výkon: Qvzd = 48 m3/h
Max. tlak: pmax = 9 bar
Rozsah aut. cyklu: 6,5 ÷ 9,0 bar
Objem tlakové nádoby: V = 270 l; PN 11 (horizontální)
Příkon el. pohonu: 5,5 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55
Teplota okolí: + 5°C ÷ + 40°C
Hlučnost: 64 dB (A) - při použití protihlukového krytu
Hmotnost: 240 kg
Napojení do potrubí: G 1/2"
Základní rozměry: 1 558 x 646 x 1 300 mm
Materiálové provedení: standardní od výrobce s povrchovou úpravou.
Účel: zdroj tlakového vzduchu pro pohon mamutího čerpadla poz.03.13.1;
osazeném v jímce na přítoku OV do dešťové zdrže (těžení písku).
Poznámka: nové zařízení.
EKOEKO s.r.o.
ALBERT E 50 KV ATMOS Chrást
(dodavatel BOHÁČ
kompresor
šroubový; v ceně CZ spol. s.r.o.)
zahrnuta
diagnostika
souososti soustrojí
(ustavení laserem)
kpl
1
kg
140
105 815
105 815
225
31 475
arko
1
105 815
1
0
140
31 475
0
0
1
0
03.14
03.15
03.16
03.16.1
Zámečnické výrobky a ostatní pomocné ocelové konstrukce.
Materiálové provedení: ocel tř.11; 17 240 (DIN 1.4301).
Poznámka: nové zařízení.
Trubní rozvody tlakového vzduchu; primárního kalu; provozní
vody; hydrosměsi voda-písek; vč. armatur; směrových
a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních
spojek; šroubení; uložení potrubí; tepelné izolace potrubí ve
venkovním prostředí a doplňkových konstrukcí.
Materiálové provedení: ocel jak. mat. tř.11; 17 240 (DIN 1.4301);
plasty PE; PP.
Účel: rozvod jednotlivých médií v PS 03.
Poznámka: nové zařízení.
Potrubí tlakového vzduchu (do jímky na zachycení písku u DZ); zahrnující:
- kulový kohout závitový DN 50; PN 40; s ruční pákou - 1 ks.
- zpětný ventil závitový DN 50; PN 10 - 1 ks.
- nerezové potrubí DN 50 (ø 53x1,5) - 35 m.
- nerezové koleno 90°; DN 50 - 9 ks.
- šroubení přímé; s plochým těsněním; DN 2" - 3 ks.
-ostatní drobné tvarovky; vsuvky a nátrubky - 1 soubor.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
kpl
1
32 584
32 584
1
32 584
Potrubí dmychadla 02.4.1. - náhrada za kompresor
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 14/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
EKOEKO s.r.o.
02.4.2
Trubka nerezová podélně svařovaná ø60,3x2 mm, DIN 1.4301
m
336
0,5
168
0,5
168
02.4.3
Redukce centrická podélně svařovaná, mořená ø 69/60,3x2
ks
164
1,0
164
1,0
164
2 639
02.4.4
Trubka nerezová podélně svařovaná ø69x2 mm, DIN 1.4301
m
406
6,5
2 639
6,5
02.4.5
Koleno 90°nerezové, podélně svařované, mořené ø69x2 mm
ks
195
3,0
585
3,0
585
02.4.6
nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"
ks
102
2,0
204
2,0
204
02.4.7
Kulový kohout mosazný DN 25
ks
313
2,0
626
2,0
626
02.4.8
Koleno 90°nerezové, podélně svařované, mořené ø28x1,5 mm
ks
94
2,0
188
2,0
188
02.4.9
Trubka nerezová podélně svařovaná ø28x1,5 mm, DIN 1.4301
m
133
0,5
67
0,5
67
02.4.10
nerezová svařovaná podpěra pro potrubí ø69x2 včetně chemických kotev, výška
0,4 m
kpl
2 070
3,0
6 210
3,0
6 210
02.4.11
dno přivařovací ø69x2 mm
ks
211
2,0
422
2,0
422
02.4.12
nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
ks
305
2,0
610
2,0
610
1 094
02.4.13
Kulový kohout mosazný DN 50
ks
1 094
1,0
1 094
1,0
02.4.14
vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
ks
155
1,0
155
1,0
155
02.4.15
uzavírací ventil DN 50 vnitřní závity 2"
ks
2 488
1,0
2 488
1,0
2 488
1 273
02.4.16
Trubka nerezová podélně svařovaná ø54x2 mm, DIN 1.4301
m
344
3,7
1 273
3,7
02.4.17
Koleno 90°nerezové, podélně svařované, mořené ø54x2 mm
ks
211
2,0
422
2,0
422
02.4.18
nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4"
ks
195
2,0
390
2,0
390
02.4.19
Kulový kohout mosazný DN 32
ks
169
1,0
169
1,0
169
02.4.20
vsuvka jednoznačná DN 32 vnější závity 5/4"
ks
102
1,0
102
1,0
102
1 180
02.4.21
uzavírací ventil DN 32 vnitřní závity 5/4"
ks
1 180
1,0
1 180
1,0
02.4.22
Trubka nerezová podélně svařovaná ø35x1,5 mm, DIN 1.4301
m
164
6,0
984
6,0
984
02.4.23
Koleno 90°nerezové, podélně svařované, mořené ø35x1,5 mm
ks
130
4,0
520
4,0
520
02.4.24
T-kus ø 35x1,5 mm
ks
195
1,0
195
1,0
195
02.4.25
tryska provzdušnění lapáku písku DN 32
ks
859
2,0
1 718
2,0
1 718
4 128
02.4.26
Trubka nerezová podélně svařovaná ø54x2 mm, DIN 1.4301
m
344
12,0
4 128
12,0
02.4.27
nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
ks
305
1,0
305
1,0
305
02.4.28
Kulový kohout mosazný DN 50
ks
1 094
1,0
1 094
1,0
1 094
02.4.29
Přechodník redukovaný DN 50/32, vnější závit 2", vnitřní závit 5/4"
ks
2 109
2,0
4 218
2,0
4 218
02.4.30
přechodka kov-plast PVC de 40 DN 32, vnější závit 5/4"
ks
906
2,0
1 812
2,0
1 812
02.4.31
Trubka PVC ø 40x1,9 mm, PN 10
m
52
0,5
26
0,5
26
02.4.32
plovákový průtokoměr DN 32 PVC
ks
6 313
1,0
6 313
1,0
6 313
02.4.33
nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
ks
305
1,0
305
1,0
305
02.4.34
Koleno 90°nerezové, podélně svařované, mořené ø54x2 mm
ks
211
4,0
844
4,0
844
02.4.35
dno přivařovací ø54x2 mm
ks
145
1,0
145
1,0
145
02.4.36
nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4"
ks
195
4,0
780
4,0
780
02.4.37
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50, PN 10
ks
242
1,0
242
1,0
242
02.4.38
Kulový kohout mosazný DN 32
ks
469
2,0
938
2,0
938
02.4.39
uzavírací ventil DN 32 vnitřní závity 5/4"
ks
1 180
2,0
2 360
2,0
2 360
02.4.40
solenoidový ventil nepřímo ovládaný DN 32 PN 16
ks
7 031
2,0
14 062
2,0
14 062
02.4.41
vsuvka jednoznačná DN 32 vnější závity 5/4"
ks
102
2,0
204
2,0
204
02.4.42
šroubení přímé jednoznačné DN 32 vnitřní závity 5/4"
ks
336
2,0
672
2,0
672
02.4.43
Koleno 90°nerezové, podélně svařované, mořené ø35x1,5 mm
ks
130
3,0
390
3,0
390
02.4.44
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 32, PN 10
ks
153
1,0
153
1,0
153
02.4.45
T-kus ø 35x1,5 mm
ks
195
1,0
195
1,0
195
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 15/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
EKOEKO s.r.o.
02.4.46
tryska provzdušnění lapáku písku DN 32
ks
859
2,0
1 718
2,0
02.4.47
Trubka nerezová podélně svařovaná ø35x1,5 mm, DIN 1.4301
m
164
5,5
902
5,5
1 718
902
02.4.48
nerezová svařovaná podpěra pro potrubí ø54x2 včetně chemických kotev, výška
0,8 m
kpl
4 172
1,0
4 172
1,0
4 172
02.4.49
nátrubek přivařovací DN15 vnější závit 1/2"
ks
55
1,0
55
1,0
55
02.4.50
kruhový manometr Ø 100 mm
kpl
3 516
1,0
3 516
1,0
3 516
03.16.2
03.16.3
Potrubí primárního kalu (odběr z kalových prohlubní v usazovacích
nádržích); zahrnující:
- ocelové potrubí tř.11; DN 150 (ø 159x4,5) - 56 m.
- přírubový spoj (ocel tř.11) DN 150; PN 10 (krátké šrouby) - 8 kpl.
- přírubový spoj (ocel tř.11) DN 150; PN 10 (krátké šrouby +
zaslepovací příruba) - 8 kpl.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
Potrubí provozní vody (pro dešťovou zdrž); zahrnující:
- kulový kohout závitový DN 32; PN 10; s ruční pákou - 2 ks.
- kulový kohout závitový DN 25; PN 40; s ruční pákou - 1 ks.
- kulový kohout závitový DN 20; PN 40; s redukovaným průtokem; ruční
pákou a hadicovým nástavcem - 1 ks.
- plastové PE potrubí DN 40; PN 10 (ø 50x2,4) - 30 m.
- plastové PE potrubí DN 32; PN 10 (ø 40x2,0) - 6 m.
- plastové PE potrubí DN 25; PN 10 (ø 32x1,9) - 8 m.
- PVC hacice DN 20 - 10 m.
- plastové PE koleno 90°; DN 40 - 5 ks.
- plastové PE koleno 90°; DN 32 - 4 ks.
- plastové PE koleno 90°; DN 25 - 3 ks.
- plastový PE T-kus 90°; DN 40 - 2 ks.
- plastová PE redukce centrická; DN 40/32 - 2 ks.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky a šroubení - 1 soubor.
- tepelná izolace PE potrubí DN 32; vč. opláštění - 6 m.
- tepelná izolace PE potrubí DN 25; vč. opláštění - 4 m.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
kpl
1
95 361
95 361
1
95 361
kpl
1
17 455
17 455
1
17 455
Strana 16/17
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
03.16.4
Potrubí hydrosměsi voda-písek (jímka na zachycení písku u DZ); zahrnující:
- nerezové potrubí DN 100 (ø 106x3,0) - 11 m.
- nerezové koleno 90°; DN 100 - 2 ks.
- přírubový spoj DN 100; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 2 kpl.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky a nátrubky - 1 soubor.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce, kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
EKOEKO s.r.o.
kpl
1
19 705
19 705
m2
36
937
33 723
1
19 705
0
0
36
33 723
03.16.5
03.17
Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu
nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11.
(nátěrový systém pro určené prostředí a požadovanou životnost).
Včetně očištění; odmaštění a aplikace.
Účel: ochrana před korozí; estetický vzhled.
Poznámka: nové.
03.18
Stavební výpomocné práce.
hod.
14
312
4 372
14
4 372
03.19
Individuální tlakové a provozní zkoušky.
hod.
16
325
5 196
16
5 196
03.20
Pomocné a přípravné práce a konstrukce.
kpl
1
20 675
20 675
1
20 675
kg
2700
15
40 468
2 700
40 468
kpl
1
37 144
37 144
1
37 144
03.21
03.22
03.22.1
Demontáže stávajícího vystrojení v PS 03:
Demontáž stávajícího mechanického čištění; zahrnující:
- náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot z UN (2 kpl).
- náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot z DZ (1 kpl).
- norná stěna (nátokový deflektor) na přítoku do UN (2 kpl).
- odtokový žlab přelivu z dešťové zdrže.
- armatury.
- trubní a hadicové rozvody; včetně uložení.
- zámečnické prvky.
03.22.2
03.23
03.23.1
Provizorní opatření v PS 03:
Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 4 m; včetně
výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.
Účel: montáž strojního zařízení ze dna nádrží.
Poznámka: zajišťuje zhotovitel.
03.24
PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ CELKEM:
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
4 155 513
190 329
202 746
4 167 930
Strana 17/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
Soupis připojovaných strojů a zařízení
14.2.1
Stávající rozvaděč stavební elektroinstalace česlovny.
Celkový příkon 18kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
stávající zařízení
ks
1
144
144
1
144
144
14.2.2
Stávající zařízení na těžení štěrku, původní označení MT01-12, 3,2kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
stávající zařízení
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.3
Stávající zařízení na těžení písku, původní označení MT01-20, 3,2kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
stávající zařízení
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.4
Nový rozvaděč stavební elektroinstalace strojovny kogenerace.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel elektro
ks
1
18 480
18 480
1
18 480
18 480
14.2.5
Nový rozvaděč pojezdového mostu dvoukomorového lapáku písku. Ovládání
dvojice pojezdových pohonů a dvojice dmychadel pro mamutí čerpadla.
Celkový příkon 11kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel elektro
ks
1
48 267
48 267
1
48 267
48 267
14.2.6
Nový rozvaděč pojezdového mostu dešťové zdrže. Ovládání dvojice pojezdových
pohonů a dvojice pohonů hrabla.
Celkový příkon 2,2kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel elektro
ks
1
26 890
26 890
1
26 890
26 890
14.2.7
Stanice pro příjem dovezených kalů; včetně ovládacího rozvaděče s 15-ti
identifikačními klíči; uzavíracího šoupěte DN 100 s el. pohonem; indukčního
průtokoměru a ostatního příslušenství. 2kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.8
Elektrický rozvaděč – rozšířený; vč. ovládacího panelu; instalační konzoly
a ostatního příslušenství pro ovládání automatického chodu 3 kpl strojně stíraných
česlí; šnekového dopravníku a lisu na shrabky.
Celkový příkon 5,7kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.9
Elektrický rozvaděč – vč. ovládacího panelu; instalační konzoly
a ostatního příslušenství pro ovládání automatického chodu separátoru písku.
Celkový příkon 4,2kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.10
Automatický odběr vzorků. 16A / 230V.
1MT4
11MT3
dodavatel ASŘTP
ks
2
64
127
2
64
127
14.2.11
Stávající stanice pro dávkování síranu železitého. 2kW / 400V.
1MT5
stávající zařízení
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.12
Automatická tlaková stanice; se dvěma horizontálními vysokotlakými
čerpadly; včetně el. rozvaděče; tlakového spínače; ochrany proti chodu
na sucho; integrovaných zpětných klapek; základového rámu a ostatního
příslušenství. El. krytí IP 44.
Celkový příkon 11kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel
technologie
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.13
Rozvaděč ASŘTP. 25A / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel ASŘTP
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.14
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,55kW / 400V.
Servopohon
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.15
Rotační dmychadlové soustrojí; vč. protihlukového krytu do vnitřního
prostředí; jednootáčkového el. motoru s úpravou pro řízení
výkonu frekvenčním měničem a ostatního příslušenství.
Celkový příkon 7,5kW / 400V.
Dmychadlo
dodavatel
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.16
Přenosné kalové čerpadlo; vč. plovákového spínače; 10 m el. přívodního kabelu.
Čerpadlo průsakové vody.
Celkový příkon 1,1kW; 230V.
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
1
64
64
1
64
64
14.2.17
Náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot s elektropohonem; vč. snímače
polohy a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 0,37 kW; 400 V.
Náklopný žlab
dodávka
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 1/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
14.2.18
Odtahový axiální ventilátor pro montáž do stěny; včetně elektromotoru;
ochranné mřížky; samotížné žaluzie; instalační sady a ostatního
příslušenství.
Příkon el. pohonu: 0,5 kW; 400 V.
Poznámka: NEVÝBUŠNÉ PROVEDENÍ (min. zóna 2).
14.2.19
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
Ventilátor
dodávka
technologie
ks
3
118
355
3
118
355
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,55kW / 400V.
Servopohon
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.20
Stabilní kompresorová stanice; sestávající z: dvoustupňového
dvouválcového kompresoru s nuceným chlazením vzduchem;
elektromotoru; pohonu s krytem a tlakové horizontální nádoby
s příslušenstvím.
Příkon el. pohonu: 7,5 kW; 400 V.
Kompresor.
stanice
dodávka
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.21
Stávající šnekové čerpadlo na nátoku na ČOV. Čerpadlo řízené frekvenčním
měničem.
Příkon el. pohonu: 30 kW; 400 V.
Čerpadlo
stávající zařízení
ks
2
169
337
2
169
337
14.2.22
Stávající šnekové čerpadlo na nátoku na ČOV. Čerpadlo řízené frekvenčním
měničem.
Příkon el. pohonu: 45 kW; 400 V.
Čerpadlo
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.23
Mazací lis; včetně zásobní nádoby; elektropohonu; elektroinstalace a ostatního
příslušenství.
Příkon el. pohonu: 230 V; 0,13 A
Mazací lis
dodávka
technologie
ks
4
64
255
4
64
255
14.2.24
Ventil kulový závitový se servopohonem; DN 32; PN 10; včetně ostatního
příslušenství; průchozí médium – provozní voda.
Příkon el. pohonu: 0,03 kW; 230 V.
Servopohon
dodávka
technologie
ks
2
64
127
2
64
127
14.2.25
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,55kW / 400V.
Servopohon
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.26
Stávající rozvaděč stavební elektroinstalace biologických linek.
Celkový příkon 15kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
stávající zařízení
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.27
Stávající rozvaděč stavební elektroinstalace energobloku a veřejného osvětlení.
Celkový příkon 20kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
stávající zařízení
ks
1
144
144
1
144
144
14.2.28
l. rozvaděč pro automatické ovládání chodu jednotky pro stírání
biologické pěny; včetně propojovací kabeláže a ostatního
příslušenství. Rozvaděč je společný pro obě linky.
Celkový příkon 0,86kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodávka
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.29
Nový rozvaděč pojezdového mostu usazovací nádrže. Ovládání dvojice
pojezdových pohonů a dvojice pohonů hrabla.
Celkový příkon 4kW / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel elektro
ks
2
26 890
53 780
2
26 890
53 780
14.2.30
Rozvaděč ASŘTP. 25A / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel ASŘTP
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.31
Náklopný žlab s reverzací usazovací nádrže s elektropohonem; vč. snímače
polohy a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 0,37 kW; 400 V.
Náklopný žlab
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.32
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,55kW / 400V.
Servopohon
stávající zařízení
ks
4
118
474
4
118
474
14.2.33
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,55kW / 400V.
Servopohon
stávající zařízení
ks
4
118
474
4
118
474
14.2.34
Ponorné axiální vrtulové míchadlo; včetně tepelných čidel ve vinutí statoru
(bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro
všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 5,6kW; 400V.
Ponorné míchadlo
dodávka
technologie
ks
4
118
474
4
118
474
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 2/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.35
Ponorné vrtulové recirkulační čerpadlo; včetně tepelnélné ochrany ve vinutí statoru;
čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovací jednotky; 10 m el.
Ponorné čerpadlo
přívodního kabelu vč. závěsu a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 5,6kW; 400V.
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.36
Horizontální jednovřetenové kalové čerpadlo; včetně elektromotoru;
převodovky; základového rámu; ochrany proti chodu na sucho;
ochrany proti zvýšenému přetlaku a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 0,8 kW; 400 V.
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.37
Ventil kulový závitový se servopohonem; DN 25; PN 10; včetně ostatního
příslušenství; průchozí médium – provozní voda.
Příkon el. pohonu: 0,03 kW; 230 V.
Servopohon
dodávka
technologie
ks
2
64
127
2
64
127
14.2.38
Servopohon s reverzací a vysílačem polohy
Příkon el. pohonu: 0,37kW / 400V.
Servopohon
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.39
Horizontální jednovřetenové kalové čerpadlo; včetně elektromotoru
v úpravě pro řízení výkonu pomocí frekvenčního měniče; ochrany proti chodu na
sucho; ochrany proti zvýšenému přetlaku a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 4 kW; 400 V.
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.40
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,37kW / 400V.
Servopohon
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.41
Ponorné kalové čerpadlo v úpravě pro vertikální instalaci do suché jímky;
včetně tepelných čidel ve vinutí statoru; čidla průsaku mechanickou ucpávkou; el.
přívodního kabelu a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 6,5 kW; 400 V; 50 Hz
Čerpadlo
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.42
Ponorné kalové čerpadlo v úpravě pro vertikální instalaci do suché jímky;
včetně tepelných čidel ve vinutí statoru; čidla průsaku mechanickou ucpávkou; el.
přívodního kabelu a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 6,5 kW; 400 V; 50 Hz
Čerpadlo
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.43
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,55kW / 400V.
Servopohon
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.44
Horizontální jednovřetenové kalové čerpadlo; včetně elektromotoru
v úpravě pro řízení výkonu pomocí frekvenčního měniče; ochrany proti chodu na
sucho; ochrany proti zvýšenému přetlaku a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 2,5 kW; 400 V.
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.45
Přenosné kalové čerpadlo; vč. plovákového spínače; 10 m el. přívodního kabelu.
Čerpadlo průsakové vody.
Příkon el. pohonu: 0,83kW; 230V.
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
1
64
64
1
64
64
14.2.46
Kalové čerpadlo průsakových vod, stávající.
Příkon el. pohonu: 3kW; 400V
Čerpadlo
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.47
Stávající rozvaděč stavební elektroinstalace biologických linek.
Celkový příkon 15kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
stávající zařízení
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.48
Turbokompresor; včetně vysokootáčkového elektromotoru s oběžným kolem v
úpravě pro řízení výkonu pomocí frekvenčního měniče s vlastním rozvaděčem a
řízením.
Příkon el. pohonu: 150 kW; 400 V; 50 Hz.
Turbokompresor
dodávka
technologie
ks
3
1 038
3 115
3
1 038
3 115
14.2.49
Stávající rozvaděč pro stávající záložní turbodmychadlo.
Celkový příkon 90kW; 400V.
Turbokompresor
stávající zařízení
ks
1
723
723
1
723
723
Samostatný
rozvaděč
dodavatel ASŘTP
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.50
Rozvaděč ASŘTP. 25A / 400V.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 3/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
14.2.51
Hlavní el. rozvaděč souboru zařízení pro zahušťování kalu; včetně
frekvenčního měniče pro ovládání plnícího vřetenového čerpadla kalu;
frekvenčního měniče pro ovládání vřetenového čerpadla zahuštěného kalu;
propojovací elektroinstalace všech zařízení zahušťovací linky a ostatního
příslušenství.
Celkový příkon 22kW; 400V.
14.2.52
Ponorné axiální vrtulové míchadlo; včetně tepelných čidel ve vinutí statoru
(bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro
všechna čidla; 15 m el. přívodního kabelu a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 5,6kW; 400V.
14.2.53
Podpůrný radiální ventilátor; včetně elektromotoru; spojky; základového
rámu; el. přívodního kabelu a ostatního příslušenství. V úpravě pro instalaci
do vnějšího prostředí; EEx provedení.
Příkon el. pohonu: 2,2 kW; 400 V.
14.2.54
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
Samostatný
rozvaděč
dodávka
technologie
ks
1
144
144
1
144
144
Ponorné míchadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
Ventilátor
dodávka
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,25kW / 400V.
Poznámka: NEVÝBUŠNÉ PROVEDENÍ.
Servopohon
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.55
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: 0,4kW / 400V.
Poznámka: NEVÝBUŠNÉ PROVEDENÍ.
Servopohon
dodávka
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.56
Kalové čerpadlo průsakových vod, stávající.
Příkon el. pohonu: 1,7kW; 230V
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
1
64
64
1
64
64
14.2.57
Odtahový axiální ventilátor pro montáž do stěny; včetně elektromotoru; ochranné
mřížky; samotížné žaluzie; instalační sady a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 0,5 kW; 400 V; 50 Hz
Ventilátor
dodávka
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.58
Nový rozvaděč stavební elektroinstalace strojovny plynojemu.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel elektro
ks
1
18 480
18 480
1
18 480
18 480
14.2.59
Rozvaděč ASŘTP. 25A / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel ASŘTP
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.60
Podružný rozvaděč technologické elektroinstalace
Celkový příkon 3kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel elektro
ks
1
16 252
16 252
1
16 252
16 252
14.2.61
Rozvaděč stavební elektroinstalace CS vratného kalu a měrného objektu.
Celkový příkon 5kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel elektro
ks
1
16 352
16 352
1
16 352
16 352
14.2.62
Samostatný rozvaděč pro napájení a ovládání dvojice pojezdových mostů na
dosazovacích nádržích. Rozvaděč je společný pro obě nádrže.
Celkový příkon 4,5kW; 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodávka
technologie
ks
1
118
118
1
118
118
14.2.63
Ponorné kalové čerpadlo v úpravě pro instalaci do suché jímky; včetně
tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou;
vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; chladícího pláště; 10 m el. přívodního
kabelu; kotevního a instalačního materiálu.
Příkon el. pohonu: 10,01 kW; 400 V; 50 Hz
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.64
Ponorné kalové čerpadlo v úpravě pro instalaci do suché jímky; včetně
tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou;
vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; chladícího pláště; 10 m el. přívodního
kabelu; kotevního a instalačního materiálu.
Příkon el. pohonu: 10,01 kW; 400 V; 50 Hz
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.65
Kalové čerpadlo průsakových vod, stávající.
Příkon el. pohonu: 0,8kW; 230V
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
1
64
64
1
64
64
Samostatný
rozvaděč
dodavatel ASŘTP
ks
1
127
127
1
127
127
14.2.66
Rozvaděč ASŘTP. 25A / 400V.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 4/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.67
Ponorné kalové čerpadlo v úpravě pro instalaci do suché jímky; včetně
tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou;
vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; chladícího pláště; 10 m el. přívodního
kabelu; kotevního a instalačního materiálu.
Příkon el. pohonu: 9 kW; 400 V; 50 Hz
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.68
Horizontální kalové čerpadlo; včetně elektromotoru pro instalaci do suché
jímky;včtně tepelných čidel ve vinití statoru a ostatního příslušenství.
Příkon el. pohonu: 7,5 kW; 400 V.
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.69
Plynový lamelový komresor s elektropohonem včetně teplotních čidel ve vinutí
statoru.
Příkon el. pohonu: 11kW; 400V; 50Hz
Plynový kompresor
dodávka
technologie
ks
2
127
254
2
127
254
14.2.70
Servopohon s reverzací.
Příkon el. pohonu: do 1kW / 400V.
Servopohon
stávající zařízení
ks
4
118
474
4
118
474
14.2.71
Stávající ventilátor pro větrání a vytápění plynové kompresorovny.
Příkon el. pohonu: do 2,5kW / 400V.
Ventilátor
stávající zařízení
ks
2
118
237
2
118
237
14.2.72
Oběhové čerpadlo topné vody.
Příkon: do 0,5kW / 230V
Čerpadlo
dodávka
technologie
ks
10
64
637
10
64
637
14.2.73
Připojení napájení a signalizačních kontaktů z automatické doplňovací stanice.
Příkon: do 0,75kW / 230V
Automatická
doplňovací stanice
dodávka
technologie
ks
1
64
64
1
64
64
14.2.74
Připojení napájení a signalizačních kontaktů z automatické změkčovací stanice.
Příkon: do 0,75kW / 230V
Změkčovací
stanice
dodávka
technologie
ks
1
64
64
1
64
64
14.2.75
Připojení napájení a ovládacích signálů proautomatiku kotle a kotlový hořák.
Příkon hořáku: 1kW / 400V
Kotlový hořák
dodávka
technologie
kpl
3
118
355
3
118
355
14.2.76
Rozvaděč ASŘTP. 25A / 400V.
Samostatný
rozvaděč
dodavatel ASŘTP
ks
1
127
127
1
127
127
XAL-D05
+XB5-AD33
+XB5-AA31
+XB5-AA42
+XB5-AVM3
+XB5-AVM4
Schneider Elekric
ks
43
1 649
70 904
43
1 649
70 904
XAL-D05
+XB5-AD33
+ 2x XB5-AA21
+2x XB5-AVM1
Schneider Elekric
ks
34
1 623
55 196
34
1 623
55 196
XAL-K174
dodavatel elektro
ks
17
1 011
17 181
17
1 011
17 181
14.2.77
14.2.78
Ovládací a deblokační skříňky
14.2.79
Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadel; míchadel a přepínání režimů v
sestavě: 1xplastová skříňka s pěti otvory; 1x třípolohový přepínač s dvěma kusy
spínacích jednotek, 1x spínací tlačítko, 1xrozpínací tlačítko; 2x signálka.
14.2.80
Plastová ovládací skříňka pro ovládání servopohonů a přepínání režimů v sestavě:
1xplastová skříňka s pěti otvory; 1x třípolohový přepínač s dvěma kusy spínacích
jednotek, 2x spínací tlačítko, 2x signálka.
14.2.81
Hřibové tlačítko C-STOP v plastové skříňce
14.2.82
14.2.83
Rozvaděč RM01
14.2.84
Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 4000x2200x600 (š x v
x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TNC-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
dodavatel elektro
kpl
1
168 913
168 913
1
168 913
168 913
14.2.85
Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-400VA, zdroj 24VDC-8A,
pomocná relé, jistič 1f/3f, svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s
kulovým jiskřištěm, nucené vnější přetlakove větrání s venti., termostat, měření
elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), pojistky nožové - válcové
včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.
dodavatel elektro
kpl
1
63 971
63 971
1
63 971
63 971
14.2.86
Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře,
napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=630A,
Ir=380A, Ic=64kA.
dodavatel elektro
kpl
1
28 156
28 156
1
28 156
28 156
14.2.87
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 20kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
3
1 295
3 884
3
1 295
3 884
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 5/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Méněpráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.88
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 4kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
5
676
3 378
5
676
3 378
14.2.89
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 7kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
3
732
2 196
3
732
2 196
14.2.90
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 3kW; 230V; sestava: - 1x
jednofázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
676
1 351
2
676
1 351
14.2.91
Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu do 1kW; 400V - sestava: 1x
trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 6xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
8
3 086
24 689
8
3 086
24 689
14.2.92
Silový vývod pro dmychadlo řízené frekvenčním měničem do 10kW; 400V v
sestavě: - 1x pojistky pro jištění polovodičů včetně odpojovače; 6x relé pro
signalizaci stavu; silové svorky a montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
1 689
3 379
2
1 689
3 379
14.2.93
Vývod pro jednootáčkový motor do 2kW; 230V - sestava: motorový spouštěč
včetně jednotky pomocných kontaktů, stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 4x
relé pro signalizaci stavu; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
5
2 084
10 420
5
2 084
10 420
14.2.94
Vývod pro jednootáčkový motor do 1,5kW; 400V - sestava: trojfázový motorový
spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, stykač+ jednotka pomocných
kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavu; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
2 084
8 336
4
2 084
8 336
14.2.95
Silový vývod pro kompresorovou stanici; příkon do 7,5kW; 400V; sestava: - 1x
motorový spouštěč s pom. kontakty; 3x relé; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
2 129
2 129
1
2 129
2 129
14.2.96
Silový vývod pro čerpadlo řízené frekvenčním měničem do 30kW; 400V v sestavě: 1x pojistky pro jištění polovodičů včetně odpojovače; 6x relé pro signalizaci stavu;
silové svorky a montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
2 421
4 843
2
2 421
4 843
14.2.97
Silový vývod pro čerpadlo řízené frekvenčním měničem do 45kW; 400V v sestavě: 1x pojistky pro jištění polovodičů včetně odpojovače; 6x relé pro signalizaci stavu;
silové svorky a montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
2 421
4 843
2
2 421
4 843
14.2.98
Výroba rozvaděče
dodavatel elektro
kpl
1
111 702
111 702
1
111 702
111 702
1
26 150
26 150
14.2.99
doplnění frekvenčního měniče pro řízení otáček dmychadlového soustrojí 1M10,
bude instalován v rozvaděči RM01, elektrické připojení
1
26 150
26 150
14.2.100
Rozvaděč RM02
14.2.101
Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 4800x2200x600 (š x v
x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TNC-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
dodavatel elektro
kpl
1
205 383
205 383
1
205 383
205 383
14.2.102
Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-400VA, zdroj 24VDC-8A,
pomocná relé, jistič 1f/3f, svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s
kulovým jiskřištěm, nucené vnější přetlakove větrání s venti., termostat, měření
elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), pojistky nožové - válcové
včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.
dodavatel elektro
kpl
1
64 868
64 868
1
64 868
64 868
14.2.103
Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře,
napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=630A,
Ir=200A, Ic=64kA.
dodavatel elektro
kpl
1
28 551
28 551
1
28 551
28 551
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 6/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
14.2.104
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 20kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
dodavatel elektro
ks
2
1 314
2 628
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
2
1 314
2 628
Strana 7/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.105
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 5kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
685
2 740
4
685
2 740
14.2.106
Vývod pro jednootáčkový motor náklopného žlabu do 1kW; 400V - sestava: 1x
trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 6xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
3 084
6 168
2
3 084
6 168
14.2.107
Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu do 1kW; 400V - sestava: 1x
trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 6xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
16
3 084
49 345
16
3 084
49 345
14.2.108
Vývod pro jednootáčkový motor míchadla do 6kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
2 398
9 591
4
2 398
9 591
14.2.109
Vývod pro jednootáčkový motor míchadla do 6kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
2 398
9 591
4
2 398
9 591
14.2.110
Vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 6kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
2 398
4 796
2
2 398
4 796
14.2.111
Vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 1kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
2 284
4 568
2
2 284
4 568
14.2.112
Silový vývod pro čerpadlo řízené frekvenčním měničem do 5kW; 400V v sestavě: 1x pojistky pro jištění polovodičů včetně odpojovače; 6x relé pro signalizaci stavu;
silové svorky a montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
1 713
3 426
2
1 713
3 426
14.2.113
Vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 7kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; relé vyhodnocení průsaku,
svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
7 423
29 694
4
7 423
29 694
14.2.114
Vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 3kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; relé vyhodnocení průsaku,
svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
5 539
22 157
4
5 539
22 157
14.2.115
Vývod pro jednootáčkový motor do 1kW; 230V - sestava: motorový spouštěč
včetně jednotky pomocných kontaktů, stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 4x
relé pro signalizaci stavu; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
2 113
2 113
1
2 113
2 113
14.2.116
Výroba rozvaděče
dodavatel elektro
kpl
1
134 043
134 043
1
134 043
134 043
dodavatel elektro
kpl
1
218 857
218 857
1
218 857
218 857
14.2.117
14.2.118
Rozvaděč RM03
14.2.119
Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 4800x2200x600 (š x v
x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TNC-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 8/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.120
Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-400VA, zdroj 24VDC-8A,
pomocná relé, jistič 1f/3f, svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s
kulovým jiskřištěm, nucené vnější přetlakove větrání s venti., termostat, měření
elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), pojistky nožové - válcové
včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.
dodavatel elektro
kpl
1
69 363
69 363
1
69 363
69 363
14.2.121
Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře,
napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=630A,
Ir=560A, Ic=64kA.
dodavatel elektro
kpl
1
30 530
30 530
1
30 530
30 530
14.2.122
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 20kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
1 404
1 404
1
1 404
1 404
14.2.123
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon 150kW; 400V; sestava: - 1x pojistky
s odpojovačem; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
3
10 014
30 041
3
10 014
30 041
14.2.124
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon 90kW; 400V; sestava: - 1x pojistky s
odpojovačem; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
9 159
9 159
1
9 159
9 159
14.2.125
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 4kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
733
733
1
733
733
14.2.126
Výroba rozvaděče
dodavatel elektro
kpl
1
134 043
134 043
1
134 043
134 043
14.2.127
14.2.128
Rozvaděč RM04-9 - úprava
14.2.129
Vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 10kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; relé vyhodnocení průsaku,
svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
4 345
8 689
2
4 345
8 689
14.2.130
Vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 7,5kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; relé vyhodnocení průsaku,
svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
4 344
8 687
2
4 344
8 687
14.2.131
14.2.132
Rozvaděč RM04 - úprava a doplnění
14.2.133
Demontáž výzbore pole 3 rozvaděče RM04.
dodavatel elektro
kpl
1
1 277
1 277
1
1 277
1 277
14.2.134
Úprava vnitřku rozvaděčové skříně. Osazení montážního panelu pro rozvaděčovou
skříň o rozměrech 800x2000.
dodavatel elektro
kpl
1
8 966
8 966
1
8 966
8 966
14.2.135
Vývod pro jednootáčkový motor kompresoru do 11kW; 400V - sestava: 1x
trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 3x stykač+
jednotka pomocných kontaktů (Y/D); 4x relé pro signalizaci stavů; svorky;
montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
3
8 955
26 866
3
8 955
26 866
14.2.136
Vývod pro jednootáčkový motor ventilátoru do 2kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
4 534
9 068
2
4 534
9 068
14.2.137
14.2.138
Rozvaděč RM05
14.2.139
Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 800x2200x600 (š x v x
h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-CS, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
dodavatel elektro
kpl
1
32 705
32 705
1
32 705
32 705
14.2.140
Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-400VA, zdroj 24VDC-8A,
pomocná relé, jistič 1f/3f, svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s
kulovým jiskřištěm, nucené vnější přetlakove větrání s venti., termostat, měření
elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), pojistky nožové - válcové
včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.
dodavatel elektro
kpl
1
61 820
61 820
1
61 820
61 820
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 9/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.141
Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře,
napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A,
Ir=80A, Ic=64kA.
dodavatel elektro
kpl
1
9 197
9 197
1
9 197
9 197
14.2.142
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 2kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
3
653
1 960
3
653
1 960
14.2.143
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 1kW; 230V; sestava: - 1x
jednofázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
653
1 306
2
653
1 306
14.2.144
Vývod pro jednootáčkový motor oběhového čerpadla topné vody do 1,5kW; 230V sestava: 1x motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+
jednotka pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
10
2 014
20 138
10
2 014
20 138
14.2.145
Vývod pro tříbodové ovládání servopohonu 0,05kW; 230V - sestava: 1x jistič
včetně jednotky pomocných kontaktů; 6x relé pro ovládání a signalizaci stavů;
svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
6
1 796
10 774
6
1 796
10 774
14.2.146
Vývod pro vládání solenoidového ventilu; 230V - sestava: 1x jistič včetně jednotky
pomocných kontaktů; 5x relé pro ovládání a signalizaci stavů; svorky; montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
1 687
3 374
2
1 687
3 374
14.2.147
Výroba rozvaděče
dodavatel elektro
kpl
1
22 340
22 340
1
22 340
22 340
14.2.148
14.2.149
Rozvaděč RM10
14.2.150
Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 3200x2200x600 (š x v
x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TNC-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
dodavatel elektro
kpl
1
131 688
131 688
1
131 688
131 688
14.2.151
Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-400VA, zdroj 24VDC-8A,
pomocná relé, jistič 1f/3f, svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s
kulovým jiskřištěm, nucené vnější přetlakove větrání s venti., termostat, měření
elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), pojistky nožové - válcové
včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.
dodavatel elektro
kpl
1
62 248
62 248
1
62 248
62 248
14.2.152
Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře,
napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=250A,
Ir=160A, Ic=64kA.
dodavatel elektro
kpl
1
10 904
10 904
1
10 904
10 904
14.2.153
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 25kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
1 753
1 753
1
1 753
1 753
14.2.154
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 10kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
1 261
1 261
1
1 261
1 261
14.2.155
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 4kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
657
657
1
657
657
14.2.156
Vývod pro jednootáčkový motor míchadla do 6kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
2 466
4 932
2
2 466
4 932
14.2.157
Vývod pro jednootáčkový motor do 2kW; 400V - sestava: trojfázový motorový
spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, stykač+ jednotka pomocných
kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavu; svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
3
2 028
6 083
3
2 028
6 083
14.2.158
Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu do 1kW; 400V - sestava: 1x
trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 6xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
3
2 356
7 069
3
2 356
7 069
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 10/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
14.2.159
Výroba rozvaděče
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
dodavatel elektro
kpl
1
89 362
89 362
1
89 362
89 362
14.2.160
14.2.161
Rozvaděč RM11
14.2.162
Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 1600x2200x600 (š x v
x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TNC-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
dodavatel elektro
kpl
1
56 621
56 621
1
56 621
56 621
14.2.163
Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-400VA, zdroj 24VDC-8A,
pomocná relé, jistič 1f/3f, svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s
kulovým jiskřištěm, nucené vnější přetlakove větrání s venti., termostat, měření
elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), pojistky nožové - válcové
včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.
dodavatel elektro
kpl
1
53 013
53 013
1
53 013
53 013
14.2.164
Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře,
napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=250A,
Ir=160A, Ic=64kA.
dodavatel elektro
kpl
1
9 286
9 286
1
9 286
9 286
14.2.165
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 5kW; 400V; sestava: - 1x
trojfázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
560
2 238
4
560
2 238
14.2.166
Silový vývod pro čerpadlo řízené frekvenčním měničem do 11kW; 400V v sestavě: 1x pojistky pro jištění polovodičů včetně odpojovače; 6x relé pro signalizaci stavu;
silové svorky a montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
1 494
5 974
4
1 494
5 974
14.2.167
Výroba rozvaděče
dodavatel elektro
kpl
1
44 681
44 681
1
44 681
44 681
14.2.168
14.2.169
Rozvaděč RM11.1
14.2.170
Rozvaděč složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 800x2200x600 (š x v x
h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-CS, barva RAL 7032, včetně podstavce 200mm a veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
dodavatel elektro
kpl
1
25 393
25 393
1
25 393
25 393
14.2.171
Další příslušenství RM: bezp. trafo 230/230VAC-400VA, zdroj 24VDC-8A,
pomocná relé, jistič 1f/3f, svorky, kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s
kulovým jiskřištěm, nucené vnější přetlakove větrání s venti., termostat, měření
elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), pojistky nožové - válcové
včetně pojistkových odpojovačů, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.
dodavatel elektro
kpl
1
47 174
47 174
1
47 174
47 174
14.2.172
Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře,
napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=30A.
dodavatel elektro
kpl
1
6 603
6 603
1
6 603
6 603
14.2.173
Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu do 2kW; 400V - sestava: 1x
trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+
jednotka pomocných kontaktů, 6xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
1 786
1 786
1
1 786
1 786
14.2.174
Silový vývod pro samostatný rozvaděč; příkon do 3kW; 230V; sestava: - 1x
jednofázový jistič s pom. Kontakty; silové svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
498
498
1
498
498
14.2.175
Vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 3kW; 400V - sestava: 1x trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka
pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; relé vyhodnocení průsaku,
svorky; montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
1
4 028
4 028
1
4 028
4 028
14.2.176
Výroba rozvaděče
dodavatel elektro
kpl
1
22 340
22 340
1
22 340
22 340
14.2.177
14.2.178
Rozvaděč pojezdového mostu 1MT7
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 11/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
14.2.179
Samostatná nástěný rpzvaděč oceloplechový, krytí IP 54/20, rozměry
1200x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením
vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
dodavatel elektro
kpl
1
8 944
8 944
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
1
8 944
8 944
14.2.180
Hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře.
dodavatel elektro
ks
1
787
787
1
787
787
14.2.181
Drobný popisný a instalační materiál
dodavatel elektro
kpl
1
2 099
2 099
1
2 099
2 099
14.2.182
Další příslušenství: bezp. trafo 230/230VAC-100VA, zdroj 24VDC-3A, pomocná
relé, jističe 1f/3f, svorky, termostat-hygrostat, topné těleso; 3f proudový chránič.
dodavatel elektro
kpl
1
17 054
17 054
1
17 054
17 054
14.2.183
Vývod pro jednootáčkový motor do 3 kW / 400V - sestava: trojfázový motorový
spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 1xstykač+ jednotka pomocných
kontaktů, termokontakt, 4x pomocné relé, svorky, montážní příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
2 256
4 513
2
2 256
4 513
14.2.184
Vývod pro jednootáčkový motor do 2 kW / 400V s reverzací - sestava: trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+ jednotka
pomocných kontaktů, termokontakt, 4x pomocné relé, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
2
2 466
4 932
2
2 466
4 932
14.2.185
Přislušenství na dveře rozvaděče pro ruční ovládání mostu: 1x třípolohový přepínač
AUT-0-MÍST s příslušenstvím; 1x dvoupolohový přepínač 7x tlačítko s
příslušenstvím, 3x signálka s příslušenstvím.
dodavatel elektro
kpl
1
2 571
2 571
1
2 571
2 571
14.2.186
Výroba rozváděče
dodavatel elektro
kpl
1
12 766
12 766
1
12 766
12 766
dodavatel elektro
kpl
1
8 860
8 860
1
8 860
8 860
14.2.187
14.2.188
Rozvaděč pojezdového mostu 1MT10
14.2.189
Samostatná nástěný rpzvaděč oceloplechový, krytí IP 54/20, rozměry
1200x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením
vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
14.2.190
Hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře.
dodavatel elektro
ks
1
779
779
1
779
779
14.2.191
Drobný popisný a instalační materiál
dodavatel elektro
kpl
1
2 078
2 078
1
2 078
2 078
14.2.192
Další příslušenství: bezp. trafo 230/230VAC-100VA, zdroj 24VDC-3A, pomocná
relé, jističe 1f/3f, svorky, termostat-hygrostat, topné těleso; 3f proudový chránič.
dodavatel elektro
kpl
1
16 878
16 878
1
16 878
16 878
14.2.193
Vývod pro jednootáčkový motor do 2 kW / 400V s reverzací - sestava: trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+ jednotka
pomocných kontaktů, termokontakt, 4x pomocné relé, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
2 440
9 762
4
2 440
9 762
14.2.194
Přislušenství na dveře rozvaděče pro ruční ovládání mostu: 1x třípolohový přepínač
AUT-0-MÍST s příslušenstvím; 1x dvoupolohový přepínač 7x tlačítko s
příslušenstvím, 3x signálka s příslušenstvím.
dodavatel elektro
kpl
1
2 545
2 545
1
2 545
2 545
14.2.195
Výroba rozváděče
dodavatel elektro
kpl
1
12 766
12 766
1
12 766
12 766
dodavatel elektro
kpl
1
8 860
8 860
1
8 860
8 860
14.2.196
14.2.197
Rozvaděč pojezdového mostu 2MT3
14.2.198
Samostatná nástěný rpzvaděč oceloplechový, krytí IP 54/20, rozměry
1200x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením
vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
14.2.199
Hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře.
dodavatel elektro
ks
1
779
779
1
779
779
14.2.200
Drobný popisný a instalační materiál
dodavatel elektro
kpl
1
2 078
2 078
1
2 078
2 078
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 12/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.201
Další příslušenství: bezp. trafo 230/230VAC-100VA, zdroj 24VDC-3A, pomocná
relé, jističe 1f/3f, svorky, termostat-hygrostat, topné těleso; 3f proudový chránič.
dodavatel elektro
kpl
1
16 878
16 878
1
16 878
16 878
14.2.202
Vývod pro jednootáčkový motor do 2 kW / 400V s reverzací - sestava: trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+ jednotka
pomocných kontaktů, termokontakt, 4x pomocné relé, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
2 440
9 762
4
2 440
9 762
14.2.203
Přislušenství na dveře rozvaděče pro ruční ovládání mostu: 1x třípolohový přepínač
AUT-0-MÍST s příslušenstvím; 1x dvoupolohový přepínač 7x tlačítko s
příslušenstvím, 3x signálka s příslušenstvím.
dodavatel elektro
kpl
1
2 545
2 545
1
2 545
2 545
14.2.204
Výroba rozváděče
dodavatel elektro
kpl
1
12 766
12 766
1
12 766
12 766
dodavatel elektro
kpl
1
8 860
8 860
1
8 860
8 860
14.2.205
14.2.206
Rozvaděč pojezdového mostu 2MT4
14.2.207
Samostatná nástěný rpzvaděč oceloplechový, krytí IP 54/20, rozměry
1200x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením
vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně veškerého příslušenství, přívod
dole, vývody dole.
14.2.208
Hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře.
dodavatel elektro
ks
1
779
779
1
779
779
14.2.209
Drobný popisný a instalační materiál
dodavatel elektro
kpl
1
2 078
2 078
1
2 078
2 078
14.2.210
Další příslušenství: bezp. trafo 230/230VAC-100VA, zdroj 24VDC-3A, pomocná
relé, jističe 1f/3f, svorky, termostat-hygrostat, topné těleso; 3f proudový chránič.
dodavatel elektro
kpl
1
16 878
16 878
1
16 878
16 878
14.2.211
Vývod pro jednootáčkový motor do 2 kW / 400V s reverzací - sestava: trojfázový
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+ jednotka
pomocných kontaktů, termokontakt, 4x pomocné relé, svorky, montážní
příslušenství.
dodavatel elektro
ks
4
2 440
9 762
4
2 440
9 762
14.2.212
Přislušenství na dveře rozvaděče pro ruční ovládání mostu: 1x třípolohový přepínač
AUT-0-MÍST s příslušenstvím; 1x dvoupolohový přepínač 7x tlačítko s
příslušenstvím, 3x signálka s příslušenstvím.
dodavatel elektro
kpl
1
2 545
2 545
1
2 545
2 545
14.2.213
Výroba rozváděče
dodavatel elektro
kpl
1
12 766
12 766
1
12 766
12 766
14.2.214
14.2.215
Kabely
14.2.216
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3x185+95
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
165
1 547
255 216
165
1 547
255 216
14.2.217
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3x70+50
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
45
633
28 488
45
633
28 488
14.2.218
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země,
stíněný s měděným opletem.
4Jx25 - S
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
125
532
66 513
125
532
66 513
14.2.219
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země,
stíněný s měděným opletem.
4Jx6 - S
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
610
172
105 154
610
172
105 154
14.2.220
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3x150+70
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
150
1 221
183 217
150
1 221
183 217
14.2.221
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3x95+50
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
20
797
15 943
20
797
15 943
14.2.222
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3x120+50
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
120
1 020
122 340
120
1 020
122 340
m
130
255
33 085
130
255
33 085
m
140
332
46 502
140
332
46 502
14.2.223
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
4x25
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
14.2.224
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3x35+25
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 13/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
14.2.225
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
3x70+50
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
330
633
208 915
330
633
208 915
m
90
105
9 461
90
105
9 461
14.2.226
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
4Jx10
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
14.2.227
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx10
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
105
130
13 668
105
130
13 668
m
1290
54
70 264
1290
54
70 264
14.2.228
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
4Jx4
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
14.2.229
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx4
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
440
60
26 522
440
60
26 522
m
460
75
34 446
460
75
34 446
14.2.230
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
4Jx6
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
14.2.231
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx6
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
190
80
15 168
190
80
15 168
m
1880
40
75 640
1880
40
75 640
14.2.232
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
4Jx2,5
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
14.2.233
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx2,5
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
1050
43
45 105
1050
43
45 105
m
790
33
25 952
790
33
25 952
14.2.234
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
5Jx1,5
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
14.2.235
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
7Jx1,5
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
680
42
28 220
680
42
28 220
14.2.236
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3Jx2,5
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
1130
32
36 617
1130
32
36 617
14.2.237
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
3Jx1,5
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
750
26
19 500
750
26
19 500
14.2.238
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země
12Jx1,5
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
5515
63
346 976
5515
63
346 976
14.2.239
Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země,
stíněný s měděným opletem.
7Jx1,5 - S
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
1670
110
184 091
1670
110
184 091
14.2.240
Vodič pro pospojení
CY6
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
576
46
26 373
576
46
26 373
CY16
Prakab Pražská
kabelovna a.s.
m
360
80
28 846
360
80
28 846
m
250
282
70 553
250
282
70 553
m
300
363
108 970
300
363
108 970
m
290
530
153 614
290
530
153 614
m
180
636
114 403
180
636
114 403
m
62
727
45 104
62
727
45 104
14.2.241
Vodič pro pospojení
14.2.242
14.2.243
Elektroinstalační materiál
14.2.244
Drátěný kabelový žlab 50x54; žárový pozink; včetně příslušenství
14.2.245
Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství
14.2.246
Drátěný kabelový žlab 150x100; žárový pozink; včetně příslušenství
14.2.247
Drátěný kabelový žlab 250x100; žárový pozink; včetně příslušenství
14.2.248
Drátěný kabelový žlab 300x100; žárový pozink; včetně příslušenství
14.2.249
Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství.
UNIVOLT
m
350
66
23 100
350
66
23 100
14.2.250
Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství.
UNIVOLT
m
480
81
38 931
480
81
38 931
14.2.251
Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 63/52mm vč.
protahovacích drátů.
KOPOS KOLÍN
a.s.
m
80
76
6 077
80
76
6 077
14.2.252
Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 120/100mm vč.
protahovacích drátů.
KOPOS KOLÍN
a.s.
m
120
124
14 931
120
124
14 931
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
TOP servis spol. s
r.o.
TOP servis spol. s
r.o.
TOP servis spol. s
r.o.
TOP servis spol. s
r.o.
TOP servis spol. s
r.o.
Strana 14/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
14.2.253
Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 110/94mm vč.
protahovacích drátů.
14.2.254
Kabelový multikanál šestiotvorový pro uložení do země včetně příslušenství.
Materiál HDPE; provozní podmínky -30…+60°C; rozměry dílu 265x372x1118mm.
Zemní výkopy jsou dodávkou stavby.
14.2.255
Adaptér pro trubky PE k šestiotvorovému multikanálu
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
KOPOS KOLÍN
a.s.
6W - 42
Množství
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
m
80
97
7 732
80
97
7 732
ks
11
2 818
31 001
11
2 818
31 001
ks
6
1 652
9 911
6
1 652
9 911
ks
4
50 922
203 687
4
50 922
203 687
SITEL spol. s r.o.
6W - SDA
SITEL spol. s r.o.
2424 POLYVAULT
SITEL spol. s r.o.
14.2.256
Kabelová komora k multikanálům; rozměry dxšxh 975x675x920; včetně víka;
utěsnění prostupů a veškerého příslušenství.
14.2.257
Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice.
dodavatel elektro
ks
80
297
23 758
80
297
23 758
14.2.258
Plastová krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice pro silové připojení
ponorných čerpadel a míchadel s vlastním kabelem
dodavatel elektro
ks
55
328
18 028
55
328
18 028
14.2.259
Nosná konstrukce pro deblokační skříně, žárový pozink
dodavatel elektro
ks
71
307
21 770
71
307
21 770
14.2.260
Vrtané prostupy včetně konečného začištění a protipožárních ucpávek.
dodavatel elektro
kpl
1
21 277
21 277
1
21 277
21 277
14.2.261
Uzemňovací pásek FeZn 4x30mm
dodavatel elektro
m
320
58
18 679
320
58
18 679
14.2.262
Ekvipotenciální svorkovnice s krytem
dodavatel elektro
ks
10
579
5 787
10
579
5 787
14.2.263
Podpěra pásových vedení, 55mm
dodavatel elektro
ks
150
12
1 834
150
12
1 834
14.2.264
Tyčový zemnič délky 1m
dodavatel elektro
ks
10
706
7 055
10
706
7 055
14.2.265
Zemnící drát FeZn d=10mm, FeZn
dodavatel elektro
m
50
62
3 114
50
62
3 114
14.2.266
Demontáže stávajících elektroinstalací
dodavatel elektro
kpl
1
148 723
148 723
1
148 723
148 723
dodavatel elektro
ks
5
5 287
26 433
5
5 287
26 433
14.2.267
14.2.268
Stavební elektroinstalace
14.2.269
Zásuvková skříň
14.2.270
Zásuvka 230V / 16A pro instalaci na stěnu, IP54.
dodavatel elektro
ks
5
665
3 327
5
665
3 327
14.2.271
Zásuvka 400V / 32A pro instalaci na stěnu, IP54.
dodavatel elektro
ks
5
470
2 350
5
470
2 350
14.2.272
Zářivková svítidla
dodavatel elektro
ks
30
1 176
35 269
30
1 176
35 269
14.2.273
Elektrické přímotopy 2,5kW
dodavatel elektro
ks
6
2 609
15 652
6
2 609
15 652
14.2.274
Sloupy venkovního osvětlení 6m, včetně výbojek 150W
dodavatel elektro
ks
4
13 108
52 431
4
13 108
52 431
14.2.275
Halogenová světla na fasádu nebo na sloup
dodavatel elektro
ks
6
2 774
16 644
6
2 774
16 644
14.2.276
Instalační spínač/přepínač IP44, jednoduchý / sériový / střídavý, pro povrchovou
montáž, četně vývodky, strojku a říslušenství.
dodavatel elektro
ks
8
204
1 628
8
204
1 628
14.2.277
Nástěnná rozvodnice celoplastová s průhlednými dveřmi min. IP54 pro osazení
modulárních přístrojů v soustavě TN-S, max. šířka do 800mm, označená RS01.1 s
výzbrojí (včetně potřebných svorek, svorkovnic, lišt, záslepek a popisovacích
štítků):
- 1x hlavní jistič 3x40A/B,
- 6x jištěný vývod jednopólový,
- 3x jištěný vývod třípólový,
- 1x proudový chránič čtyřpólový, In=25A/I n = 30mA
rezerva prostoru na přístrojových lištách min. 25%.
dodavatel elektro
kpl
1
11 866
11 866
1
11 866
11 866
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 15/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.278
Nástěnná rozvodnice celoplastová s průhlednými dveřmi min. IP54 pro osazení
modulárních přístrojů v soustavě TN-S, max. šířka do 800mm, označená RS11.2 s
výzbrojí (včetně potřebných svorek, svorkovnic, lišt, záslepek a popisovacích
štítků):
- 1x hlavní jistič 3x32A/B,
- 4x jištěný vývod jednopólový,
- 2x jištěný vývod třípólový,
- 1x proudový chránič čtyřpólový, In=25A/I n = 30mA
rezerva prostoru na přístrojových lištách min. 25%.
dodavatel elektro
kpl
1
11 653
11 653
1
11 653
11 653
14.2.279
Kabel silový 3Jx1,5 - stavební elektroinstalace
dodavatel elektro
ks
416
41
17 047
416
41
17 047
14.2.280
Kabel silový 3Jx2,5 - stavební elektroinstalace
dodavatel elektro
m
296
47
14 025
296
47
14 025
14.2.281
Kabel silový 5Jx2,5 - stavební elektroinstalace
dodavatel elektro
ks
176
58
10 197
176
58
10 197
14.2.282
Kabel silový 5Jx4 - stavební elektroinstalace
dodavatel elektro
ks
128
75
9 633
128
75
9 633
14.2.283
Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství
dodavatel elektro
m
60
363
21 794
60
363
21 794
14.2.284
Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice.
dodavatel elektro
ks
60
297
17 819
60
297
17 819
14.2.285
Oprava stávajícího osvětlení česlovny, zahušťování kalu, dmychárny, velína
dodavatel elektro
kpl
1
37 234
37 234
1
37 234
37 234
14.2.286
Repase nefunkčních zásuvkových skříní stávajících rekonstruovaných objektů
dodavatel elektro
kpl
1
13 298
13 298
1
13 298
13 298
14.2.287
výměna havarijní kabeláže stávající stavební EI dotčených objektů
dodavatel elektro
kpl
1
28 723
28 723
1
28 723
28 723
14.2.288
Demontáže stávajících elektroinstalací
dodavatel elektro
kpl
1
23 085
23 085
1
23 085
23 085
dodavatel elektro
kpl
1
25 000
25 000
1
25 000
25 000
14.2.289
14.2.290
Provizorní provoz
14.2.291
Zajištění provizorního provozu ČOV během výstavby.
- koordinace na stavbě, provizorní kabeláže, montážní a pomocný matariál.
14.2.292
14.2.293
Služby
14.2.294
Zpracování, výrobní a realizační dokumentace
dodavatel elektro
kpl
1
15 000
15 000
1
15 000
15 000
14.2.295
Koordinace s ASŘTP a ostatní technologie
dodavatel elektro
kpl
1
10 638
10 638
1
10 638
10 638
14.2.296
Oživení a odzkoušení jednotlivých zařízení. Všechna zařízení musí být funkční a
připravena pro ovládání z ŘS.
dodavatel elektro
kpl
1
21 277
21 277
1
21 277
21 277
14.2.297
Oživení a odzkoušení všech poruchových a provozních hlášení z rozvaděčů EI do
rozvaděčů ASŘTP.
dodavatel elektro
kpl
1
15 957
15 957
1
15 957
15 957
14.2.298
Výchozí revize elektrických zařízení
dodavatel elektro
kpl
1
51 064
51 064
1
51 064
51 064
14.2.299
Funkční zkoušky, uvedení do provozu
dodavatel elektro
kpl
1
15 000
15 000
1
15 000
15 000
14.2.300
Zajištění provizorního provozu
dodavatel elektro
kpl
1
25 000
25 000
1
25 000
25 000
14.2.301
Komplexní zkoušky
dodavatel elektro
kpl
1
20 000
20 000
1
20 000
20 000
14.2.302
Zkušební provoz
dodavatel elektro
kpl
1
10 000
10 000
1
10 000
10 000
14.2.303
Zaškolení personálu obsluhy a údržby
dodavatel elektro
kpl
1
1 200
1 200
1
1 200
1 200
14.2.304
Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro
provozní řád
dodavatel elektro
kpl
1
8 000
8 000
1
8 000
8 000
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 16/17
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Méněpráce
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.2.305
Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... )
dodavatel elektro
kpl
1
31 915
31 915
1
31 915
31 915
14.2.306
Zařízení staveniště
dodavatel elektro
kpl
1
60 000
60 000
1
60 000
60 000
14.2.307
Likvidace odpadu
dodavatel elektro
kpl
1
21 277
21 277
1
21 277
21 277
14.2.308
Geodetické zaměření kabelových tras
dodavatel elektro
kpl
1
26 596
26 596
1
26 596
26 596
14.2.309
Vedlejší náklady - ztížené podmínky provozovatele
dodavatel elektro
kpl
1
80 000
80 000
1
80 000
80 000
-38
PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ EI CELKEM:
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
6 870 738
0
26 150
6 896 850
Strana 17/17
Změnový list č. 2 - PS 10, PS 14.1 a SO 02.4, 08.3
Rekapitulace
SO 02.4, 08.3
PS 10
PS 14.1
původní cena bez DPH
nová cena dle ZL bez DPH
rozdíl
1 205 703 Kč
963 467 Kč 9 851 600 Kč
10 354 476 Kč
939 500 Kč
1 328 807 Kč
11 996 802 Kč
12 646 750 Kč
242 236 Kč
502 876 Kč
389 308 Kč
649 948 Kč
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 02.4, 08.3 - Česlovna, Energetické využití bioplynu
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
1
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D
0
POZNAMKA
PK
.
Rozhodujici pro oceneni vykazu vymer je popis-text
nikoliv cislo polozky ceniku!
K
D
1
konstrukce a praci -
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
K
PK
0
-
.00
3
K
PK
11510-1201.00
4
K
PK
Méněpráce
množství
9
množství
Upravená cena
celkem (Kč)
množství
celkem (Kč)
714 703,45
-60 846,31
78 918,70
732 775,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,80
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
64,26
23 133,60
360,000
23 133,60
47,52
712,80
82 380,21
ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT PROVEDENA DLE PLATNYCH PREDPISU
Vícepráce
celkem (Kč)
0,000
ZEMNI PRACE
2
Cena celkem
ČERPÁNÍ VODY V=10M PŘÍTOK DO 500L
HOD
360,000
11510-1301.00
POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPR.V10M 500L
DEN
15,000
121101103
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
m3
83,80
4,000
335,20
82 951,01
15,000
712,80
4,000
335,20
35 098,00
5
K
PK
13220-2201.00
HLOUBENI RYH 200CM RUCNE, HOR.3
M3
46,000
763,00
35 098,00
46,000
6
K
PK
15110-1102.00
PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽNÉ HLOUBKY DO 4M
M2
66,640
31,80
2 119,15
66,640
2 119,15
7
K
PK
15110-1112.00
ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽ. HL.4M
M2
66,640
17,48
1 164,87
66,640
1 164,87
8
K
PK
16110-1102.00
SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4
M3
46,000
112,50
5 175,00
46,000
5 175,00
DO 4M
9
K
PK
16230-1101.00
VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 500M (PRO ZASYPY - DOVOZ Z SO 04.2)
M3
5,000
49,59
247,95
5,000
247,95
10
K
PK
16270-1105.00
VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM
M3
46,000
159,04
7 315,84
46,000
7 315,84
11
K
PK
16710-1101.00
NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 DO 100M3 (PRO ZASYPY)
M3
5,000
147,60
738,00
5,000
738,00
12
K
PK
17410-1102.00
ZÁSYP V UZAVŘ.PROSTORU SE ZHUTNĚNÍM (ENERGOKANAL+ZAKLAD.PASY)
M3
5,000
277,00
1 385,00
5,000
1 385,00
13
K
PK
97999-9990.00
POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY
M3
46,000
115,00
5 290,00
46,000
5 290,00
P.C.
UPRAVA ZAKLADOVE SPARY (UROVNANI, PREHUTNENI, OCISTENI)
M2
12,40
0,00
3
SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUKCE
D
14
K
PK
D
31123-3125.00
ZDIVO NOSNE Z KERAMICKYCH TVAROVEK TL.30CM
38
KOMPLETNI KONSTRUKCE
19,000
44 056,25
M3
12,500
3 524,50
235,60
0,00
0,00
-60 846,31
0,00
44 056,25
19,000
12,500
253 128,74
235,60
44 056,25
44 056,25
192 282,43
15
K
PK
38032-6232.00
KOMPL.KCE BZV C30/37 XC4-XF3-XA2 (VENEC,PREKLAD,KANAL)
M3
6,000
3 350,00
20 100,00
6,000
20 100,00
16
K
PK
38032-6232.00.1
KOMPL.KCE BZV C30/37 XC4-XF3-XA2 (STROP)
M3
3,000
3 350,00
10 050,00
3,000
10 050,00
17
K
PK
38032-6232.00.2
KOMPL.KCE BZV C30/37 XC4-XF3-XA2 (ZAKLAD.PASY)
M3
13,000
3 350,00
43 550,00
13,000
43 550,00
18
K
PK
38035-6211.00
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ZRIZ (VENEC,PREKLAD,KANAL)
M2
35,000
736,40
25 774,00
35,000
25 774,00
54 081,22
19
K
PK
38035-6211.00.1
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ZRIZ (ZAKLAD.PASY)
M2
73,440
736,40
54 081,22
73,440
20
K
PK
38035-6212.00
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ODBED
M2
35,000
188,00
6 580,00
35,000
6 580,00
21
K
PK
38035-6212.00
BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ODBED
M2
73,440
188,00
13 806,72
73,440
13 806,72
22
K
PK
38036-1005.00
VYZT KOMPL KCE OCEL 10 505 (VENEC,PREKLAD,KANAL)
T
0,840
25 710,00
21 596,40
-0,316
-8 130,53
0,524
13 465,87
23
K
PK
38036-1005.00.1
VYZT KOMPL KCE OCEL 10 505 (STROP)
T
0,420
25 710,00
10 798,20
-0,230
-5 923,58
0,190
4 874,62
24
K
PK
38036-1005.00.2
VYZT KOMPL KCE OCEL 10 505 (ZAKLAD.PASY)
T
1,820
25 710,00
46 792,20
-1,820
-46 792,20
0,000
61
UPRAVY POVRCHU VNITRNI
D
38 287,03
0,00
0,00
0,00
38 287,03
25
K
PK
61242-1331.00
OPRAVA VÁP.OMÍTEK STĚN ŠTUKOV. 30%
M2
68,650
138,50
9 508,03
68,650
9 508,03
26
K
PK
61242-1637.00
OMÍTKA ZDIVA VÁPENNÁ
M2
106,000
271,50
28 779,00
106,000
28 779,00
1 832,50
5,000
1 832,50
D
ŠTUKOVÁ
62
UPRAVY POVRCHU VNEJSI
27
K
PK
62242-1143.00
OMÍTKA STĚN ŠTUKOVÁ SLOŽITOST 1,2ST
M2
5,000
366,50
28
K
PK
P.C.
NATER FASADNI BARVOU AKRYLATOVOU SE SCHOPNOSTI DIFUZE
(DODAVKA+MONTAZ)
M2
5,000
170,30
63
PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE
D
2 684,00
0,00
0,00
851,50
80 016,01
2 684,00
5,000
0,00
0,00
851,50
80 016,01
29
K
PK
63131-2811.00
BETON.MAZANINA TL.5-8CM C30/37-XC3- CI
M3
8,000
3 470,00
27 760,00
8,000
27 760,00
30
K
PK
63131-3511.00
BETON.MAZANINA tl.8-12cm BP C12/15 (podkladni mazananina kanal)
M3
1,000
2 890,00
2 890,00
1,000
2 890,00
31
K
PK
63135-1101.00
BEDNĚNÍ PODLAH
-ZŘÍZENÍ
M2
3,480
254,00
883,92
3,480
883,92
32
K
PK
63135-1102.00
BEDNĚNÍ PODLAH
-ODSTRAN.
M2
3,480
63,10
219,59
3,480
219,59
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 02.4, 08.3 - Česlovna, Energetické využití bioplynu
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
1
2
3
4
33
K
PK
P.C..1
64
VYPLNE OTVORU
PK
P.C..2
DVERE VSTUPNI PROTIPOZARNI EW15min 2200/2500mm, OCELOVE
OBOUSTRANNE HLADKE, OTEVIRAVE, ZAKLADNI POVRCHOVA UPRAVA,
VC.UHELNIKOVE ZARUBNE (DODAVKA+MONTAZ)
94
LESENI
PK
94195-5001.00
LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ,H PODLAHY 1,2M
95
OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE
PK
95290-1411.00
564731111
D
34
K
D
35
K
D
36
K
D
37
K
PK
Popis
5
PROTISKLUZOVY PODLAHOVY SYSTEM 3VRSTVY (PRIMER SE
VSYPEM+STERKA+KRYCI NATER) HYGIENICKY NEZAVADNY,
OTERUVZDORNY, CHEM.A MECHAN. ODOLNY, BARVA SEDA
(DODAVKA+MONTAZ)
MJ
6
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
Cena celkem
Méněpráce
množství
9
M2
54,000
893,75
48 262,50
KS
1,000
50 347,50
50 347,50
M2
40,000
77,60
3 104,00
VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ
M2
100,000
32,40
3 240,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm
m2
50 347,50
3 104,00
3 240,00
Vícepráce
celkem (Kč)
množství
0,00
Upravená cena
celkem (Kč)
množství
54,000
48 262,50
1,000
50 347,50
40,000
3 104,00
0,00
0,00
50 347,50
0,00
0,00
3 104,00
65 099,59
85,62
15,000
celkem (Kč)
68 339,59
100,000
3 240,00
1 284,30
15,000
1 284,30
564731121
VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA 0-8mm, HUTNĚNÉ, TL. 50mm
M2
45,62
15,000
684,30
15,000
684,30
916991121
LOŽE ZE SUCHÉHO PROSTÉHO BETONU C8/10, TL. 40mm
M2
1 762,50
0,600
1 057,50
0,600
1 057,50
596811111
Kladení dlaždic kom.pro pěší
m2
128,50
15,000
1 927,50
15,000
1 927,50
P.C.3
BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/60mm
M2
396,00
15,000
5 940,00
15,000
5 940,00
916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
592173011
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x25 cm
m
131,00
24,000
3 144,00
24,000
3 144,00
kus
85,00
24,000
2 040,00
24,000
2 040,00
916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
M3
1 762,50
1,440
2 538,00
1,440
2 538,00
P.C.4
Demontáž a zpětná montáž stávajícího okapového chodníku vč. provedení lože
M2
360,00
6,000
2 160,00
6,000
2 160,00
kus
4 305,00
725100001
Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
4 305,00
1,000
4 305,00
1,000
721200001
Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm
m
160,00
1,500
240,00
1,500
240,00
P.C.5
Demontáž potrubí v rušeném energokanálu
kpl
936,00
1,000
936,00
1,000
936,00
P.C.6
Vybourání žaluziové klapky 1000/1000 mm
kpl
2 254,59
1,000
2 254,59
1,000
2 254,59
P.C.7
Zakrytí strojů a zařízení ochranou folií
kpl
1 600,00
1,000
1 600,00
1,000
1 600,00
974031666
Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm
m
196,00
2,000
392,00
2,000
392,00
317168130
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm
kus
261,00
4,000
1 044,00
4,000
1 044,00
971033541
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC
m3
1 060,00
0,300
318,00
0,300
318,00
349231811
Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 15 cm
m2
770,00
2,000
1 540,00
2,000
1 540,00
26 020,00
P.C.8
Požární stěnový uzávěr PSUM-90 600x815 TPM 006/99 .01 - dodávka + montáž
kpl
13 010,00
2,000
26 020,00
2,000
612409991
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
m
55,90
16,000
894,40
16,000
894,40
612401391
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
m2
430,00
3,900
1 677,00
3,900
1 677,00
P.C.9
Oprava vnitřní malby
m2
78,30
10,000
783,00
10,000
783,00
P.C.10
Závěrečný úklid po provedení stavebních a dokončovacích prací
kpl
2 320,00
1,000
2 320,00
1,000
2 320,00
96
BOURANI KONSTRUKCI
96104-4111.00
BOURÁNÍ ZÁKLADŮ Z BETONU PROSTÉHO
38
K
PK
97103-3351.00
VYB.OTVORŮ 0,09M2,ZDI CIH.MVC 45CM (VENTILATOR VETRANI
KOGENERACE, PROSTUPY POTRUBÍ) VC.DOTESNENI POTRUBI
(DODAVKA+MONTAZ)
39
K
PK
97103-3351.00.1
VYB.OTVORŮ 0,09M2,ZDI CIH.MVC 45CM (VENTILATOR VETRANI ROZVODNY)
VC.DOTESNENI POTRUBI (DODAVKA+MONTAZ)
40
K
PK
97103-3651.00
VYB.OTVORŮ 1-4M2,ZDI CIH.MVC 60CM
41
K
PK
97105-2341.00
VYB.OTVORŮ 0,09M2,ZDI ŽELBET. 30CM (KABELOVY PROSTUP-KABELOVY
KANAL) VC.DOTESNENI POTRUBI (DODAVKA+MONTAZ)
42
K
PK
97801-3141.00
OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘ.STĚN MVC 30%
43
K
PK
P.C..3
VYBOURANI ZABRADLI, RAMU A ZAKRYTI ENERGOKANALU A POLOVINY
OKNA VC.ODVOZU SUTI 15km A POPLATKU ZA SKLADKU SUTI
125 133,39
0,00
13 248,31
138 381,71
M3
8,800
2 530,00
22 264,00
KUS
1,000
1 168,00
1 168,00
KUS
1,000
1 168,00
1 168,00
1,000
1 168,00
M3
10,000
934,00
9 340,00
10,000
9 340,00
KUS
3,000
7 996,50
23 989,50
3,000
23 989,50
M2
68,650
17,50
1 201,38
68,650
1 201,38
1,000
18 620,00
18 620,00
1,000
18 620,00
KOMPL.
11,000
12 848,00
8,800
22 264,00
12,000
14 016,00
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Tábor - intenzifikace technologické linky a ČOV
SO 02.4, 08.3 - Česlovna, Energetické využití bioplynu
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
8.12.2010
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
1
2
3
4
Popis
44
K
PK
P.C..4
45
K
PK
97908-1111.00
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
46
K
PK
97908-1121.00
PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM
5
VRTANI PROSTUPU PRUMER 200mm VC.DOTESNENI POTRUBI
(DODAVKA+MONTAZ)
DO 1KM
MJ
6
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
Cena celkem
Méněpráce
množství
9
Vícepráce
celkem (Kč)
množství
Upravená cena
celkem (Kč)
množství
4,000
celkem (Kč)
KS
4,000
5 060,65
20 242,60
T
36,610
153,30
5 612,31
0,540
82,78
37,150
20 242,60
5 695,10
T
512,560
8,88
4 551,53
7,560
67,13
520,120
4 618,67
47
K
PK
97908-2111.00
VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M
T
36,610
123,60
4 525,00
0,540
66,74
37,150
4 591,74
48
K
PK
97908-2121.00
VNITR.PŘESUN SUTI
T
73,220
13,80
1 010,44
1,080
14,90
74,300
1 025,34
K
PK
97999-0001.00
POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI
T
36,610
312,50
0,540
168,75
37,150
99
PRESUN HMOT
49
D
50
51
52
K
99801-2021.00
PRESUN HMOT MONOL.BUDOVY DO 6M
PSV
Práce a dodávky PSV
D
711
IZOLACE PROTI VODE
P.C..5
HYDROIZOLACNI A ELASTOMEROVA STERKA NA BETON-CHEM.ODOLNA
PROTI ODPADNI VODE, CHUZI A MRAZU, BARVA SEDA (DODAVKA+MONTAZ)
M2
711111001RZ1
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky
penetračního laku ALP
m2
K
PK
PK
D
53
K
PK
T
711141559RY1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu
m2
99871-1201.00
PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ 6m
%
767
KONSTRUKCE ZAMECNICKE
766 -
.00
103,610
18,000
27 090,01
230 691,01
9 070,00
0,00
21 136,02
30 206,02
23,24
251,45
7 560,000
0,000
382,000
71,50
M
11,300
P.C.02
OCELOVY PROFILOVANY PLECH TL.1,3mm VYSKA 60mm
56
K
PK
P.C.03
OCELOVE ZABRADLI VYSKY 1,1m ZAROVE POZINKOVANO, JEDNA
ZABRADELNI VYPLN, OKOPOVY PLECH V.100mm, MADLA-SLOUPKY-VYPLN
TRUBKA 51/3,2mm, VC.KOTVENI POUINKOVANYMI VTRTANYMI KOTVAMI A
VESKEREHO PRISLUSENSTVI
57
K
PK
P.C.04
ZAKRYTI ENERGOKANALU OCELOVYM POZINKOVANYM RYHOVANYM
PLECHEM TL.4mm, VC.RAMU Z L50/50/5mm A KOTVENI
KG
175,000
58
K
PK
99876-7201.00
PŘESUN HMOT PRO ZAMECNICKE KCE 6m
%
0,000
783
NÁTĚRY
8 775,00
76,945
1 788,20
76,945
1 788,20
76,945
19 347,82
76,945
19 347,82
295,00
-287 398,30
0,00
180 855,90
0,00
KG
PK
32 326,32
18,000
295,00
387 073,40
K
32 326,32
103,610
8 775,00
105,70
55
PK
-287 398,30
32 326,32
3 662,000
P.C.01
K
490 999,30
KG
PK
59
487,50
0,00
OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE ZASTROPENI VCETNE KOTVENI, ZAROVE
POZINKOVANO IPN18...... 11,0m IPN360..... 39,0m kotveni ocelovymi vrtanymi
kotvami..... 1komplet Montazni material..... 1komplet
K
D
312,00
11 609,38
0,00
468 254,20
VESKERE VYROBKY OCENIT VC.MONTAZE A OSAZENI A VC.VSECH
PRISLUSNYCH DOPLNKU
54
D
11 440,63
32 326,32
D
K
PK
PŘÍPL.ZA KD 5M
-2 719,000
-287 398,30
943,000
99 675,10
27 313,00
382,000
27 313,00
2 340,00
26 442,00
11,300
26 442,00
112,00
19 600,00
175,000
19 600,00
7 825,80
7 825,80
0,00
5 953,99
5 953,99
78322-5400.00
NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK 2+1EMAIL S TM.
M2
187,88
24,500
4 603,06
24,500
4 603,06
78322-6100.00
NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK ZÁKLADNÍ
M2
55,14
24,500
1 350,93
24,500
1 350,93
784
MALBY
P.C..6
MALBA VNITRNI BILA (ANTIBAKTERIALNI, OTERUVZDORNA,
PAROPROPUSTNA, FUNGICIDNI, HYGIENICKY NEZAVADNA)
(DODAVKA+MONTAZ)
Celkem
13 675,10
M2
174,650
78,30
0,00
0,00
13 675,10
1 205 702,75
13 675,10
174,650
-348 244,61
106 008,71
13 675,10
963 466,86
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
STRATOS
MGM 180,
komunikační
rozhraní profibus
PD, v ceně
zahrnuta revize a
zkouška
plynotěsnosti
napojení plynových
rozvodů,
prokabelování el.
rozvaděče s
jednotlivými
zařízeními
kogenerační
jednotky
MOTORGAS
s.r.o.;
Praha
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU
10.1
Kogenerační jednotka; včetně základového rámu; protihlukové kapoty;
nouzového chlazení; montáže; prvotní náplně; uvedení a seřízení do
provozu; kompletní plynové trati; 3x snímače PT 100 + snímače otáček;
kompletního elektronického otáčkového regulátoru; synchronního
generátoru 400 V / 50 Hz; čelně umístěný elektrický rozvaděč KJ s řídícím
systémem a silovou částí; výměníku pro chlazení
vložek válců; plně nerezový spalinový výměník (nerezový plášť i
trubkovnice) se svislou osou proudění spalin, s možností čištění úsad
bez nutnosti demontáže výměníku z rámu; integrovaný nerezový tlumič
hluku výfuku přímo v rámu KJ; integrovaný trojcestný regulační ventil
a čerpadlo sekundárního topného okruhu, oběhových čerpadel;
regulačních a pojistných ventilů; měřících čidlel a ostatního příslušenství.
Pro instalaci ve vnitřním prostředí. Jazykově plně lokalizovaný řídící
systém v češtině, včetně všech varovných a chbových hlášek a popisu
ovládacích prvků KJ. Dálkový monitorovací systém prostřednictvím
GPRS přístupný přes webové rozhraní.
Výkonnové parametry:
Otáčky: 1500ot./min.
Teplota vody v mezichladiči: 80 °C
Max. teplota vody pláště: 88 °C
Nominální elektrický výkon: 175 kWel; 400 V; 50 Hz
Nominální tepelný výkon: 215 kWt
Maximální tlak v topném okruhu: 0,6 MPa
Tlak plynu: 2 ÷ 5 kPa
Druh plynu - výhřevnost: 23 MJ / m3; bioplyn.
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: výroba elektrické energie z bioplynu + zbytkovým teplem ohřev
výměníku voda-kal.
Poznámka: elektroinstalace (prokabelování el. rozvaděče s jednotlivými
zařízeními kogenerační jednotky) je zahrnuto do strojní dodávky.
Poznámka: součástí strojní dodávky je také komunikační rozhraní
Profibus DP pro připojení do nadřazeného řídícího systému AČOV.
Poznámka: součástí dodávky kogenerační jednotky (po namontování) je
také revize a zkouška plynotěsnosti napojení plynových rozvodů.
Poznámka: nové zařízení.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
méněpráce
Množství
kpl
2
4 193 837
8 387 675
Jedn. cena
CZK/m.j.
vícepráce
Jedn. cena
CZK/m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
nová cena
Jedn. cena
CZK/m.j.
Množství
2
Jedn. cena
CZK/m.j.
4 193 837
Jedn. cena
CZK/m.j.
8 387 675
Strana 1/6
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
10.2
10.3
10.4
10.5
Odtahový axiální ventilátor pro montáž do stěny; včetně elektromotoru;
ochranné mřížky; samotížné žaluzie; instalační sady a ostatního
příslušenství.
Výkonové parametry: Qvzd = 8000 m3/h; p = 60 Pa
Příkon el. pohonu: 0,5 kW; 400 V; 50 Hz
Otáčky el. motoru: 810 ot/min.
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: nucené větrání prostoru strojovny kogenerace SO 08.3.
Poznámka: NEVÝBUŠNÉ PROVEDENÍ (min. zóna 2).
Poznámka: nové zařízení.
Katalytické čidlo nebezpečné koncentrace CH4; včetně příslušenství.
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: indikace úniku plynu ve strojovně kogenerace SO 08.3.
Poznámka: čidlo je zahrnuto do dodávky ASŘTP.
Poznámka: nové zařízení.
Ruční pojízdný kladkostroj; včetně pojezdové dráhy a ostatního
příslušenství.
Nosnost: 1,6 t
Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17; ocel tř. 11 + nátěr.
Účel: manipulace s jednotlivými díly kogeneračních jednotek poz.10.1
ve strojovně kogenerace SO 08.3.
Poznámka: jeden kladkostroj bude společný pro obě kogenerační jednotky.
Dle potřeby se přehodí.
Poznámka: nad každou KJ bude v podélné ose jedna pojezdová dráha.
Poznámka: pojezdové dráhy jsou zahrnuty do stavební dodávky.
Poznámka: nové zařízení.
Kompletní revize a zkoušky plynotěsnosti v hale energetického využití
bioplynu - kogenerace (SO 08.3) po dokončení montáže vystrojení.
EKOEKO s.r.o.
nevýbušné
provedení
kpl
3
44 232
132 695
kpl
1
0
0
kpl
1
17 650
17 650
hod.
14
991
13 876
????
1
17 650
17 650
3
44 232
1
0
1
14
0
132 695
0
0
991
13 876
10.5.1
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 2/6
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
10.5.2
10.6
10.6.1
10.6.2
10.6.3
EKOEKO s.r.o.
Zámečnické výrobky a ostatní pomocné ocelové konstrukce.
Materiálové provedení: ocel tř.11; 17 240 (DIN 1.4301).
Poznámka: nové zařízení.
Trubní rozvody; plynu; topné a pitné vody; včetně armatur;
směrových a výškových lomů; přírub; přírubových spojů;
potrubních spojek; šroubení; uložení potrubí; tepelné izolace
potrubí ve venkovním prostředí a doplňkových konstrukcí.
Materiálové provedení: ocel jak. mat. tř.11; 17 240; DIN 1.4301.
Účel: rozvod jednotlivých médií v PS 10.
Poznámka: nové zařízení.
Potrubí přívodu plynu do haly kogenerace; zahrnující:
- mezipřírubová uzavírací klapka DN 100; PN 10; s ruční pákou
(na plyn - provedení ATEX; vč. zemnícího šroubu) - 2 ks.
- kulový kohout závitový DN 50; PN 40; s ruční pákou (na plyn) - 2 ks.
- kulový kohout závitový DN 25; PN 40; s ruční pákou (na plyn) - 2 ks.
- potrubní spojka pro axiálně pevné spojení DN 100; PN 10 (na plyn) - 2 ks.
- vlnovcový kompenzátor přírubový DN 100; PN 10 - 2 ks.
- nerezové potrubí DN 100 (ø 104x2,0) - 36 m.
- nerezové potrubí DN 50 (ø 54x2,0) - 4 m.
- nerezové potrubí DN 25 (ø 28x1,5) - 5 m.
- nerezové koleno 90°; DN 100 - 8 ks.
- nerezové koleno 90°; DN 50 - 4 ks.
- nerezové koleno 90°; DN 25 - 4 ks.
- přírubový spoj DN 100; PN 10 (dlouhé šrouby) - 2 kpl.
- přírubový spoj DN 100; PN 10 (krátké šrouby) - 4 kpl.
- přírubový spoj DN 100; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 4 kpl.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky; návarky a šroubení - 1 soubor.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
Potrubí rozvodů topné vody; zahrnující:
- přírubové klínové šoupě DN 100; PN 10; s ručním kolem (na teplou
vodu) - 4 ks.
- kulový kohout závitový DN 25; PN 40; s ruční pákou - 2 ks.
- zpětný ventil přírubový DN 100; PN 10 (na teplou vodu) - 4 ks.
- vlnovcový kompenzátor přírubový DN 100; PN 10 - 4 ks.
- nerezové potrubí DN 100 (ø 106x3,0) - 70 m.
- nerezové potrubí DN 50 (ø 54x2,0) - 60 m.
- nerezové potrubí DN 32 (ø 33x1,5) - 65 m.
- nerezové koleno 90°; DN 100 - 9 ks.
- nerezové koleno 90°; DN 50 - 16 ks.
- nerezové koleno 90°; DN 32 - 18 ks.
- přírubový spoj DN 100; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 24 kpl.
- přírubový spoj DN 50; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 8 kpl.
- přírubový spoj DN 32; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 8 kpl.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky; návarky a šroubení - 1 soubor.
- tepelná izolace pro nerezové potrubí DN 100; vč. opláštění - 66 m.
- tepelná izolace pro nerezové potrubí DN 50; vč. opláštění - 57 m.
- tepelná izolace pro nerezové potrubí DN 32; vč. opláštění - 63 m.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
Potrubí pitné vody (v rámci kogenerace); zahrnující:
- kulový kohout závitový DN 25; PN 40; s ruční pákou - 1 ks.
- plastové PE potrubí DN 25; PN 10 (ø 32x1,9) - 12 m.
- plastové PE koleno 90°; DN 25 - 8 ks.
- ostatní drobné tvarovky; vsuvky a šroubení - 1 soubor.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
kg
110
225
24 730
110
kpl
225
24 730
1
238 635
238 635
1
238 635
238 635
kpl
1
639 648
639 648
1
639 648
639 648
kpl
1
12 633
12 633
1
12 633
12 633
u trubních
rozvodů plynu
budou provedeny
rentgeny svarů
(zahrnuto v ceně)
Strana 3/6
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
10.6.4
10.6.5
10.6.6
EKOEKO s.r.o.
Potrubí odtahu spalin z kogenerace; zahrnující:
- vlnovcový kompenzátor přírubový DN 150; PN 10 - 2 ks.
- nerezové potrubí DN 150 (ø 156x3,0) - 28 m.
- nerezové koleno 90°; DN 150 - 6 ks.
- přírubový spoj DN 150; PN 10 (krátké šrouby) - 2 kpl.
- přírubový spoj DN 150; PN 10 (krátké šrouby; pouze 1 příruba) - 6 kpl.
- tepelná izolace pro nerezové potrubí DN 150; vč. opláštění - 24 m.
- uložení potrubí; doplňkové konstrukce; kotevní a instalační
materiál - 1 soubor.
Poznámka: zpracováno dle dostupných podkladů. Bude zpřesněno
v realizační projektové dokumentaci.
Poznámka: nové.
kpl
1
254 399
254 399
1
254 399
254 399
Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150 PN 16 pro bioplyn; s osazeným a
seřízeným čtvrtotáčkovým elektropohonem; uzavírací čas 22 sec.;
El. parametry: P= 0,05; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; třída izolace F; 3
termospínače; pracovní režim krátký S2 - 15 minut;
2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); signalizační
spínače; elektronický ukazatel polohy 4-20 mA;
Temperace: U= 230 V;
Příslušenství el. pohonu: blikač pro signalizaci chodu; topení; ruční kolo pro
manuální ovládání; mechanický ukazatel polohy
Materiálové provedení armatury: těleso - litina; disk, čepy - nerezová ocel; těsnění
- EPDM
Médium: bioplyn do 45°C
Účel: Havarijní uzavírání přívodu bioplynu do kotelny
Pozn.: Přesunuto z provozního souboru PS 11 Plynová kotelna (Pol. 11.32) z
důvodu přednostního uvedení PS 10 do provozu oproti původnímu
harmonogramu.
VAG
CEREX300-W
+
SG 05.1
Jihomoravská
armaturka s.r.o.;
Hodonín
kpl.
1
1
32 804
32 804
1
32 804
32 804
Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150 PN 16 pro bioplyn; s osazeným a
seřízeným čtvrtotáčkovým elektropohonem; uzavírací čas 22 sec.;
El. parametry: P= 0,05; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; třída izolace F; 3
termospínače; pracovní režim krátký S2 - 15 minut;
2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); signalizační
spínače; elektronický ukazatel polohy 4-20 mA;
Temperace: U= 230 V;
Příslušenství el. pohonu: blikač pro signalizaci chodu; topení; ruční kolo pro
manuální ovládání; mechanický ukazatel polohy
Materiálové provedení armatury: těleso - litina; disk, čepy - nerezová ocel; těsnění
- EPDM
Médium: bioplyn do 45°C
Účel: Havarijní uzavírání přívodu bioplynu do kogenerace
VAG
CEREX300-W
+
SG 05.1
Jihomoravská
armaturka s.r.o.;
Hodonín
kpl.
1
1
32 804
32 804
1
32 804
32 804
kpl.
3
3
4 320
12 960
3
4 320
12 960
ks
1
1
3 091
3 091
1
3 091
3 091
10.6.7
10.6.8
10.6.9
Nerezová svařovaná stříška z profilů TR 4HR 30x30x3; krycí plech poplastovaný s
okapničkou a ohybem pro napojení na fasádu; 2kpl. chemická kotva M12;
nerezový kotevní a spojovací materiál
Doplnění potrubí rozvodu plynu měřením průtoku bioplynu
(doplněno dle požadavku zákona 165/2012 Sb.a jeho prováděcí vyhlášky
478/2012 Sb.)
10.6.9.1
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 s ovládáním pákou;
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v
tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn
proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na
vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky;
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly
opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem;
Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel;
Médium: bioplyn do 45°C
10.6.9.2
Redukce centrická, podélně svařovaná, mořená Ø104/54x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
ks
2
2
451
901
2
451
901
10.6.9.3
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160
typ 01
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
ks
4
4
1 502
6 009
4
1 502
6 009
m
1,5
2
401
601
2
401
601
m
0,5
1
924
462
1
924
462
ks
1
1
231
231
1
231
231
10.6.9.4
10.6.9.5
10.6.9.6
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2,0mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
Trubka ocelová Ø 108x4mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375
Koleno ocelové 90° Ø 108x4mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 4/6
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
10.6.9.7
EKOEKO s.r.o.
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160
typ 01
Napojované potrubí: Ø 108x4mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373
ks
1
1
630
630
1
630
630
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 s ovládáním pákou;
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v
tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn
proti "vyfouknutí" při demontáži; navulkanizovaná pryžová manžeta na
vyměnitelném ocelovém kroužku zalisovaném do tělesa klapky;
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly
opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem;
Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk - nerezová ocel;
Médium: bioplyn do 45°C
ks
1
1
3 091
3 091
1
3 091
3 091
10.6.9.9
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160
typ 01
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
ks
3
3
1 502
4 507
3
1 502
4 507
10.6.9.10
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2,0mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 104x2mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
10.6.9.8
10.6.9.11
10.6.9.12
10.6.9.13
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10; ČSN 13 1160
typ 01
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
m
2,0
2
676
1 352
2
676
1 352
ks
2
2
514
1 028
2
514
1 028
ks
2
2
977
1 953
2
977
1 953
Přírubový ultrazvukový průtokoměr DN 50 PN 10 pro měření objemového průtoku
bioplynu; čidlo pro měření obsahu metanu; kompaktní provedení s vyhodnocovací
9B2B50jednotkou s displejem
BJCCCA2S211+A
Parametry zařízení: nepřesnost měření max. ±3% z naměřené hodnoty
R
El. parametry zařízení: provedení ATEX II2G Ex ia; výstup 4-20 mA HART + 4-20
+
mA; displej - čtyřřádkový; ovládací tlačítka; funkce zálohování dat;
5500059
Připojovací rozměry: příruby DN 50 PN 10 volné lisované
+
Materiálové provedení: hlavice - lakovaný hliník; příruby - nerez
XS22ABPříslušenství: přípravné práce, uvedení do provozu,
A1AA3+N2T4
Účel: měření proteklého množství a okamžitého průtoku bioplynu do 45°C a
měření obsahu metanu v bioplynu
Nabídka č. 10104377 z 10.07.2013
Endress
+
Hauser Czech
s.r.o.
Praha 4
kpl.
1
1
143 100
143 100
1
143 100
143 100
Zvyšovací ventilátor VRVP 500-A – L0° nebo P0°, provedení na přímo,
materiálové provedení tř. 11, plynotěsný, do prostředí s možností nebezpečí
výbuchu, atest ze státní zkušebny do Zony 1 vně i uvnitř
Q = 140 m3/hod. (0,04 m3/s)
p = 3 500 Pa
ro = 1,05 kg/m3
VRVP 500-A – L0°
teplota plynu max: 60°C
nebo P0°
El. parametry zařízení: Siemens, 1MA7, P= 2,5 kW; n= 2900 ot./min.; U=
3x400V; f= 50Hz; termistory ve vinutí motoru; není určen pro fr. měnič; venkovní
provedení
Příslušenství: kompenzátor DN 100 - 2 ks; ocelový základ pod ventilátor výšky
100 mm, dílenská výroba vč. nátěru, kotevního a spojovacího materiálu;
Dle nabídky číslo: 2-1307-173
ARET B.W.
Prachatice
ks
1
1
167 400
167 400
1
167 400
167 400
10.6.9.14
10.6.9.15
10.6.9.16
10.6.9.20
10.6.9.21
10.6.9.22
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 6
Médium: bioplyn do 45°C
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 125 PN 6
Médium: bioplyn do 45°C
Trubka ocelová Ø 89x3,6mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375
Trubka ocelová Ø 108x4,0mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375
Trubka ocelová Ø 133x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375
10.6.9.23
Tlaková a dilatační zkouška pro hladké potrubí
10.6.9.24
Redukce centrická ocelová DN 150/100 mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375
Redukce centrická ocelová DN 100/80 mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375
ks
2
2
3 149
6 298
2
3 149
6 298
ks
1
1
3 300
3 300
1
3 300
3 300
m
0,5
1
1 040
520
1
1 040
520
m
5
5
607
3 033
5
607
3 033
m
3
3
971
2 912
3
971
2 912
m
5,5
6
630
3 467
6
630
3 467
1 052
ks
2
2
526
1 052
2
526
ks
2
2
289
578
2
289
578
Zhotovení přípojky DN 125
ks
2
2
578
1 156
2
578
1 156
10.6.9.27
Tlakoměr průměr 160mm; 0-6 kPa; 3-cest. kohout
kpl.
1
1
2 080
2 080
1
2 080
2 080
10.6.9.28
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160
typ 01
Napojované potrubí: Ø 89x3,6mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373
ks
2
2
538
1 075
2
538
1 075
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160
typ 01
Napojované potrubí: Ø 108x4,0mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373
ks
4
4
630
2 519
4
630
2 519
10.6.9.25
10.6.9.26
10.6.9.29
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
Strana 5/6
G.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
10.6.9.30
Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160
typ 01
Napojované potrubí: Ø 133x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373
10.6.9.31
Nátěr doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní
10.6.9.32
Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 125 synt. na vzduchuschonoucí,
dvojnásobné + základní
Doplňková konstrukce pro uložení potrubí L50x50x5mm (4,8 kg/m) vč. kotevního
a spojovacího materiálu
Doplňková konstrukce pro uložení potrubí U 80 vč. kotevního a spojovacího
materiálu
Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu
nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11
(nátěrový systém pro určení prostředí a požadovanou životnost)
Včetně očištění; odmaštění a aplikace.
Účel: ochrana před korozí; estetický vzhled.
Poznámka: nové.
10.6.9.33
10.6.9.34
10.7
EKOEKO s.r.o.
ks
2
2
670
1 340
2
670
1 340
m2
1
1
439
439
1
439
439
m2
3
3
780
2 340
3
780
2 340
kpl.
1
1
4 622
4 622
1
4 622
4 622
kpl.
1
1
3 467
3 467
1
3 467
3 467
m2
10
937
9 368
10.8
Stavební výpomocné práce.
hod.
8
312
2 498
10.9
Individuální tlakové a provozní zkoušky.
hod.
24
325
7 794
10.10
Pomocné a přípravné práce a konstrukce.
kpl
1
56 091
56 091
kg
3600
14,98
53 910
kpl
1
10
1
16 800
16 800
1
937
19 298
24
1
6 809
6 809
1
9 368
19 298
325
62 900
7 794
62 900
10.11
10.12
10.12.1
Demontáže stávajícího vystrojení v PS 10:
Demontáž stávajícího zařízení strojovny kogenerace; zahrnující:
- kogenerační jednotky - 3 kpl.
- ventilátory.
- čerpadla (část).
- armatury (část).
- trubní rozvody; včetně uložení (část).
- zámečnické prvky.
3 600
14,98
53 910
10.12.2
Nový propoj kalové vody a výtlak úkapového čerpadla v místě zahuštění kalu
(suteren) - práce související se zrušením zaústění odsazené vody do nátokového
žlabu v česlovně
10.13
10.13.1
10.13.2
10.13.3
10.13.4
10.13.5
10.13.6
10.13.7
10.13.8
1
43 795
43 795
1
43 795
43 795
Zpevněná plocha chladičů kogeneračních jednotek
Sejmutí úrodné vrstvy – do hl. 200 mm, celk. plocha 19m2
SEJMUTÍ+ULOŽENÍ V AREÁLU ČOV PRO POZDĚJŠÍ VYUŽÍTÍ
m3
4
doplní stavba
4
0
4
0
0
Podsyp hutněnou štěrkodrtí 16/32 tl. 100mm; DOD+ULOŽENÍ+DOPRAVA
m3
1,5
doplní stavba
2
0
2
0
0
Podsyp hutněnou štěrkodrtí 0/8 tl. 50mm; DOD+ULOŽENÍ+DOPRAVA
m3
1
doplní stavba
1
0
1
0
0
Betonové lože – beton C 8/10, tl.40mm; DOD+BETONÁŽ
m3
1
doplní stavba
1
0
1
0
0
Obetonování obrubníků – beton C 12/15, tl. 250x200mm; DOD+BETONÁŽ
m3
1,5
doplní stavba
2
0
2
0
0
Obrubník zahradní betonový 250x50x1000; DOD+ULOŽENÍ+DOPRAVA
m
24
doplní stavba
24
0
24
0
0
Betonová dlažba 500x500x60mm; DOD+ULOŽENÍ+DOPRAVA
m2
15
doplní stavba
15
0
15
0
0
Demontáž a zpětná montáž stávajícího okapového chodníku vč. provedení lože
m2
6
doplní stavba
6
0
6
0
0
PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU CELKEM:
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
9 851 600
17 650
520 526
10 354 476
Strana 6/6
G.3 - Technologická část elektro
Pol.
EKOEKO s.r.o.
Popis položky
Typ
Výrobce
m.j.
Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.
Celková cena
CZK (bez DPH)
PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE
Množství
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Méněpráce
Celková cena
CZK (bez DPH)
Množství
Vícepráce
Celková cena
CZK (bez DPH)
Upravená cena
14.1.1
Skříňový rozvaděč RKG sestavený ze 2.polí
š.á 800mm, v. 200mm, hl. 400mm, přívody a vývod spodem
soustava 3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C
rozvaděč obsahuje jištění přívodů a vývodů a měření vyrobené el.energie z obou
kogenerací, vč.přípojnic, svorek, ranžíru
- 2ks 3.pólový pojistkový odpínač 400A vč.pojistkových patron, - 1ks 3.pólový jistič
800A, - 6ks měřící trafo proudu 400/5A, tř.přesnosti 0,5%, úřední cejchování, zátěž
15VA, - 2ks 3.fázový elektroměr pro převod 400/5A
SAREL
Schneider Elekric
kpl
1
189 211
189 211
1,00
189 211
14.1.2
Silový kabel CYKY 3x185+95
(z části uložený na stáv.ocelových konstrukcích)
CYKY
Prakab
m
320
1 583
506 512
320,00
506 512
14.1.3
Sdělovací kabel tíněný NCYKFY 19x1.5
(uložení na nové nosné konstrukci)
NCYKFY
Prakab
m
160
253
40 497
160,00
40 497
14.1.4
Silový kabel CYKY 3x185+95
(propojení rozvaděčů RG1, RG2 s RKG - volné uložení v kabel.kanálu)
CYKY
Prakab
m
15
1 547
23 201
15,00
23 201
14.1.5
Kabelový ocelový rošt do š.150mm vč.příslušenství
m
150
466
69 957
150,00
69 957
14.1.6
Kabelový ocelový rošt do š.400mm vč.příslušenství
m
80
546
43 683
80,00
43 683
14.1.7
Elektroinstalační trubka tuhá vč.příchytek
m
20
66
1 320
20,00
1 320
14.1.8
Připojení nových kogenerací a rozvaděče RKG na společnou uzemňovací síť
AČOV (pásek FeZn 30/4 vč.svorek)
kpl
1
1 660
1 660
1,00
1 660
14.1.9
Demontáž stávajících rozvaděčů v kogeneraci
(3x rozvaděč jednotek, 1x rozvaděč NN pro vyvedení výkonu do stáv.RMO1, 1x
rozvaděč měření vyrobené el.energie)
vč.kabel.rozvodů
kpl
1
6 809
6 809
1,00
6 809
14.1.10
Nové protipožární pružné ucpávky s požární odolností El 60min
při vstupu kabelů do podzemního kolektoru
m2
4
12 766
51 064
4,00
51 064
Výchozí revize elektro
hod
15
372
5 585
15,00
5 585
14.1.11
Ventilátor bioplynu
Provizorní připojení elmotoru ventilátoru
a obsloužení jeho funkce ve spojitosti s KGJ (D+M)
7 280
1
7 280
1,00
7 280
Dozbrojení el.vývodu v rozváděči RM a DT, dodávka instalace místního ovládání
ventilátoru, kabeláž (D+M)
7 168
1
7 168
1,00
7 168
Související úpravy software v PLC, OP a OIP, zprovoznění,
doplnění realizační PD
8 400
1
8 400
1,00
8 400
Měření průtoku bioplynu
Připojení, související úpravy v rozváděči řídícím systému DT (D+M)
Související úpravy software v PLC, OP a OIP, asistence při zprovoznění, doplnění
realizační PD
Uzavírací armatura na přívodu bioplynu
Dozbrojení el.vývodu v rozváděči RM 1 a DT1, dodávka instalace místního ovládání
el.pohonu, kabeláž (D+M)
Související úpravy software v PLC, OP a OIP, zprovoznění,
doplnění realizační PD
9 184
1
9 184
1,00
9 184
7 056
1
7 056
1,00
7 056
7 202
1
7 202
1,00
7 202
5 712
1
5 712
1,00
5 712
Energetické dispečerské řízení KGJ
Sada MTP a MTN pro fakturaci
Rozváděč s řídícím systémem pro řízení výkonu a signalizací do RTU s měřením
„přetoku“ do DS
79 370
1
79 370
1,00
79 370
140 000
1
140 000
1,00
140 000
Dodávka a instalace rozváděče AXY - přenos na E.ON
Uvedení do provozu AXY a RP
Doplnění realizační PD
32 816
23 520
25 536
1
1
1
32 816
23 520
25 536
1,00
1,00
1,00
32 816
23 520
25 536
Propojení na ASŘTP ČOV, softwarové obsloužení v procesní stanici, OP a OIP,
Zprovoznění
36 064
1
36 064
1,00
36 064
PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE CELKEM:
TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV (TDW)
Zakázkové číslo: 1361-51
939 500
0
389 308
1 328 807
Strana 1/1

Podobné dokumenty

SoD RVS - Komplet PDF - Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

SoD RVS - Komplet PDF - Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze ...

Více

Akce Rojek,Šimek

Akce Rojek,Šimek Cena zahrnuje: výsuv stolu přestavitelný šroubem, frézovací kryt s číselníky a odsávací hubicí průměru 120 mm, spodní odsávací hubice průměru 120 mm, bezvůlové uložení vřetena na párovaných ložiská...

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže 46.24.12.3 Hráze ochranné 46.24.12.3 Hráze hospodářských nádrží 46.24.12.3 Ostatní

Více

Dodávky elektro a řídících systémů technologií

Dodávky elektro a řídících systémů technologií ŘS sekundární sedimentace ČOV L.Mikuláš Elektro a ŘS dopravy a skladování kalu v ÚČOV Praha Elektro a ŘS rekonstrukce ČOV Pelhřimov Elektro a ŘS intenzifikace ČOV Hodonín Elektro a ŘS primární sedi...

Více

Zpráva ze zahraniční cesty - Asociace knihoven vysokých škol

Zpráva ze zahraniční cesty - Asociace knihoven vysokých škol podporu rybářského výzkumu na celém světě. Již samotné porovnání přístupů, úrovní a podmínek v jednotlivých zemích je zajímavým zjištěním. Zaujalo mě, jak kolegové ze Spojených států lpí na odlišov...

Více