BOSTIK 2637

Komentáře

Transkript

BOSTIK 2637
TECHNICKÝ LIST
BOSTIK 2637
Jednosložkový polyuretanový těsnící tmel – měkce elastický
OBLAST POUŽITÍ:
BOSTIK 2637 je vhodný pro utěsňování a vyplňování připojených a dilatačních spár ve vnitřním
Mimořádně vhodný pro spárování v pozemním stavitelství – spáry dle DIN 18540-F i v celém
stavebním sektoru, jako např. těsnění napojení okenních a dveřních konstrukcí atd. BOSTIK 2637
dále nachází uplatnění při těsnění spár v dřevařském průmyslu a strojírenství, stejně jako při
utěsňování v oblasti střech.
VLASTNOSTI:
BOSTIK 2637 je brzy zatížitelný vodou, přičemž reakcí se vzdušnou vlhkostí vyzrává do měkce
elastické formy podobné pryži. Po vyzrání je měkce elastický a mimořádně odolný povětrnostním
vlivům a chemikáliím. Třída hořlavosti tmelu je B 2. Bez použití přilnavost zvyšujícího nátěru BOSTIK
2637 přilne na glazované keramice, sklu a eloxovaném hliníku. Nasákavé a pórovité materiály, jako
např. beton, plynobeton, sádru atd., stejně jako vybrané kovy a plasty doporučujeme opatřit
základovým nátěrem BOSTIK 5075 (vyžádejte si technický list). Výrobek nepřilne na materiálech
obsahujících olej nebo bitumen, na polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a Teflonu. BOSTIK 2637
není vhodný pro sklenářské práce (zde doporučujeme použít BOSTIK BAU-SILICON). Těsnící tmel
nedoporučujeme přetírat. Po nanesení nátěru nelze, zejména u bílé barvy tmelu, vyloučit změnu
zabarvení vlivem teplotních změn, reakcí množství možných použitých barev, UV-záření apod. U
podobných změn se vymezujeme z možností přebírat záruky a nelze je tudíž reklamovat. Při
nepříznivých podmínkách během zrání tmelu (vlhkost, horko), stejně jako na porézních a/nebo
vlhkých podkladech nelze vyloučit tvorbu puchýřů – je potřeba předem provést vlastní zkoušku. Za
tvorbu puchýřů rovněž nelze přebírat jakékoliv záruky.. U vybraných plastů, jako např. PMMA a PC
můžou vznikat trhliny z pnutí. Pro spárování drahých dřevin (okna), pískovce a okenních parapetů na
bázi vláknitého cementu použijte neutrální silikon BOSTIK BAU-SILICON. Pro vyloučení možnosti
tvorby puchýřů použijte hybridní, rovněž měkce elastický těsnící tmel, BOSTIK 2720 MS
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:
- bez obsahu rozpouštědel
- pachově neutrální
- bez tvorby puchýřů
- nepatrné smrštění
- přilnavost na široké spektrum materiálů
- bez obsahu silikonu
- dobrá odolnost vůči UV-záření
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze
polyuretan tvrdnoucí za přístupu vlhkosti vzduchu
Barva
bílá, černá, šedá
Viskozita
stabilní – pastózní
3
Specifická hmotnost
1,2 g/cm
Teplota při zpracování
Způsob nanášení, vydatnost při aplikaci
Rychlost vytvrzování
+5 °C až +40 °C
ruční nebo mechanickou pistolí, >100 g/min.
(NK 23/50, průměr trysky: 6 mm)
cca 2 mm/den, při 23 °C/50% rel. vlhkosti
vzduchu
REGIO Czech s.r.o., Rochlická 283, 463 11 Liberec 30, tel.: 608 022 018, 482 733 013
www.regio-czech.cz
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Objemová změna
Teplotní odolnost
Elastické zotavení
Modul pružnost ve 100%
Maximální pohyb ve spáře
Odolnost vůči stárnutí
Rozpouštědla, příp. čistící prostředky
cca - 6%
-40°C až +80°C
cca 80% (DIN 52458)
cca 0,2 – 0,3 N/mm2 (DIN 52455)
25% (vzhledem k počáteční šířce spáry)
velmi dobrá
BOSTIK SOLVENT 250 nebo SOLVENT 270 pro
nezaschlý materiál
PŘÍPRAVA PODKLADU:
Povrchy tmelených materiálů musí být zbaveny mastnoty, prachu, špíny, vlhkosti a dalších prvků
způsobujících oddělování. Vhodné čistící prostředky: BOSTIK SOLVENT 250 nebo SOLVENT 270.
Podklady materiálů nesmějí obsahovat bitumen, dehet, olej, případně být z nesoudržných zbytků
starých barev a laků. Při tmelení je nutné zabránit třístrannému ulpění tmelu, například podložením
spáry vhodnou PE-výstelkou. Při aplikaci tmelu na podklady s nátěry doporučujeme provést předem
vlastní zkoušky, neboť nelze vyloučit migraci změkčovadel a ztrátu přilnavosti.
PŘÍPRAVA POVRCHŮ TMELENÝCH MATERIÁLŮ:
Přilnavost zvyšující základové nátěry BOSTIK 5075 – na beton, plynobeton, cement, sádru a jiné
nasákavé, pórovité stavební materiály, stejně jako na vybrané kovy a plasty. Na přírodním a umělém
kameni je potřeba provést předem vlastní zkoušky. Bez použití základového nátěru je možné tmel
aplikovat např. na keramiku, eloxovaný hliník a sklo. Kompletní informace o použití základových
nátěrů naleznete v technickém listu BOSTIK 5075. BOSTIK 5075 je film tvořící základový nátěr s
dobou odvětrání min. 15 minut a max. 4 hodiny.
ZPRACOVÁNÍ:
Špičku plastové dýzy seřízněte dle požadované šířky tmelu. Obsah tuby vytlačujte ruční nebo
mechanickou pistolí. BOSTIK 2637 aplikujeme rovnoměrně na povrch jednoho z tmelených materiálů.
Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu
(vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy
spojovaných materiálů. Spojované materiály musí být okamžitě přiloženy, bez odvětrání tmelu. Načaté
balení pokud možno okamžitě spotřebujte. Požadovaný tvar je nutné vytvořit okamžitě po aplikaci. Pro
dosažení požadovaného tvaru spáry doporučujeme používat například mýdlovou vodou zvlhčený
hladký kousek dřeva. Mýdlovou vodu nenanášejte přímo na tmel. Zamezte pronikání vody mezi
tmelený materiál a tmelící hmotu!
REGIO Czech s.r.o., Rochlická 283, 463 11 Liberec 30, tel.: 608 022 018, 482 733 013
www.regio-czech.cz

Podobné dokumenty

Ceresit CS 25

Ceresit CS 25 VLASTNOSTI u u u u u u

Více

zde lze uvést Doporučeně - Krajský úřad

zde lze uvést Doporučeně - Krajský úřad J edná se o rekonstrukci silnice I/14 (Tanvaldské ulice) v Liberci – Vratislavicích nad Nisou navazující na stavbu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem...

Více

TR 313 - TESLA BLATNÁ, as

TR 313 - TESLA BLATNÁ, as Sestavy rezistorů jsou určeny pro použití jako brzdné rezistory elektropohonů nebo pro další aplikace, při kterých dochází k pulznímu zatěžování rezistorů. Sestava rezistorů typu TR 319 nebo TR 355...

Více

Leták TSE CS

Leták TSE CS to platí i pro navíjecí hřídele. Každý přívěs a návěs má své vlastní řešení. Hliník je k dispozici v eloxované i přirozené verzi.

Více