Těsnicí hmota zesílená vlákny (balení v kartuši)

Komentáře

Transkript

Těsnicí hmota zesílená vlákny (balení v kartuši)
W 211
Těsnicí hmota zesílená vlákny
(balení v kartuši)
TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Zesílená vlákny a vysoce flexibilní
- Okamžitě vodotěsná
- Do exteriéru
POPIS VÝROBKU
Bostik W 211 310 ml je těsnicí hmota v kartuši, určená
speciálně na propojení, menší netěsná místa a důležitá
místa napojení.
Bostik W 211 310 ml je vysoce pružný a okamžitě
vodotěsný. Bostik W 211 310 ml přilne i na vlhké, mokré
podklady.
Bostik W 211 310 ml je těsnicí hmota zesílená vlákny,
přemosťující trhliny, připravená k použití a okamžitě
vodotěsná.
OBLASTI POUŽITÍ
Bostik W 211 310 ml přilne na všechny běžné podklady jako
střešní lepenka, svařované pásy, stavební materiály z
vláknitého cementu, tér, hliník, měď, zinek, olovo, kámen,
cihly, hlína, břidlice, beton, jezírková fólie, plasty, dřevo,
nepřilne na Styropor® a PE.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Plochu očistěte od nečistot, mechu, tuku a oleje. Kovové
plochy zdrsněte, resp. vyčistěte nitroředidlem.
Vyhněte se tloušťce vrstvy do hloubky větší než 8 mm
(použijte výplňový materiál).
ZPRACOVÁNÍ
Bostik W 211 310 ml lze velmi dobře vyhladit vodou do
hladkého a celistvého povrchu. Přitlačením a vyhlazením je
zaručeno optimální přilnutí zejména na vlhkém povrchu.
Hluboké trhliny je třeba vyplnit pěnou nebo přípravkem
Bostik W 251.
V závislosti na počasí lze plochu zpracovávat po 8–12
hodinách a lze ji přetírat např. akrylovou barvou nebo
barvou na bázi rozpouštědel.
SKLADOVÁNÍ
Bostik W 211 310 ml je nutno skladovat v suchu a bez
přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál uchovávejte v
uzavřených originálních obalech.
Bostik W 211 310 ml má v uzavřeném originálním obalu při
správném skladování trvanlivost cca 48 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
310 ml, číslo zboží 500230-31
GISCODE
-
TECHNICKÁ DATA
Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich
pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého
počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv,
nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnicích hmot vystavených UV záření je možné
lehké zabarvení.
Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost
barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a
obchodní poradenství je Vám k dispozici.
S vydáním
Vydání: 01.16
tohoto
datového
listu
pozbývají
Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de
platnosti
všechna
dřívější
vydání.
Technická podpora ČR:
+420 725 182 003
Materiálová báze
Těsnicí hmota s obsahem
rozpouštědel
Barva
Šedá
Podmínky zpracování
Použitelné od - 5 °C do 40°C
Spotřeba
Jedna kartuše vystačí na cca
12 bm při velikosti spáry 5
mm x 5 mm
Čištění nářadí
Pracovní přístroje vyčistěte
nitroředidlem
BOSTIK HOTLINE
[email protected]
+49 (0) 180 5 005 160
(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)
W 211
Těsnicí hmota zesílená vlákny
(těsnicí hmota k natírání)
TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Zesílená vlákny a vysoce flexibilní.
- Okamžitě vodotěsná
- Do exteriéru
POPIS VÝROBKU
Bostik W 211 je vhodný k utěsnění netěsností a menších
průsaků, velmi dobře se hodí pro řešení problémů na
střechách/plochých střechách.
Bostik W 211 přemosťuje trhliny až do 10 mm, je odolný
proti UV záření, neobsahuje bitumen, tér a azbest a je
přilnavý i na vlhkých/mokrých podkladech.
Bostik W 211 je těsnicí hmota na bázi kvalitních, přírodních
a syntetických pryskyřic, připravená k použití. Bostik W 211
je zesílený dralonem a karbonovými vlákny.
Bostik W 211 vytváří po nanesení ihned vodotěsnou
ochrannou vrstvu, která vytvrdne i při teplotách do –5 °C a
při mlze.
OBLASTI POUŽITÍ
Bostik W 211 přilne na všechny běžné podklady jako střešní
lepenka, svařované pásy, stavební materiály z vláknitého
cementu, tér, hliník, měď, zinek, olovo, kámen, cihly, hlína,
břidlice, beton, jezírková fólie, plasty, dřevo, nepřilne na
Styropor® a PE.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Plochu očistěte od nečistot, mechu, tuku a oleje. Hladké
plochy zdrsněte.
ZPRACOVÁNÍ
Bostik W 211 před použitím dobře promíchejte.
Nenaředěné nanášejte v silné vrstvě širokým štětcem
nebo stěrkou.
Po zaschnutí (cca 2 hodiny) lze v kritických případech
nanést druhou vrstvu.
Otevřené trhliny je třeba vyplnit pěnou nebo přípravkem
Bostik W 251, v případě větších trhlin zapracujte Bostik W
251.
V závislosti na počasí lze plochu dále zpracovávat po 12–24
hodinách a lze ji např. přetřít akrylovou barvou nebo
nanášet betonový nebo maltový potěr nebo lepidlo na
dlažbu.
Má-li být plocha pochozí, doporučujeme posypání poslední
vrstvy křemenným pískem apod., plocha je v závislosti na
počasí pochozí po 1–2 dnech.
SKLADOVÁNÍ
Bostik W 211 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu
mrazu,
nespotřebovaný
materiál
uchovávejte
v
uzavřených originálních obalech.
Bostik W 211 má v uzavřeném originálním obalu při
správném skladování trvanlivost cca 48 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
375 ml, číslo zboží 500220-67
750 ml, číslo zboží 500221-67
4 litry, číslo zboží 500222-67
GISCODE
-
TECHNICKÁ DATA
Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich
pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého
počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv,
nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnicích hmot vystavených UV záření je možné
lehké zabarvení.
Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost
barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a
obchodní poradenství je Vám k dispozici.
S vydáním
Vydání: 01.16
tohoto
datového
listu
pozbývají
Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de
platnosti
všechna
dřívější
vydání.
Technická podpora ČR:
+420 725 182 003
Materiálová báze
Těsnicí hmota skládající se z
roztoku pryskyřice a
anorganických plnidel.
Barva
Šedá
Pochozí
Po 1–2 dnech pro další použití
Podmínky zpracování
Použitelné
od - 5 °C do +38 °C
Spotřeba
Cca 2 kg/m², v závislosti na
savosti podkladu
Čištění nářadí
Pracovní přístroje vyčistěte
nitroředidlem
Přetíratelné
Po 12–24 hodinách
BOSTIK HOTLINE
[email protected]
+49 (0) 180 5 005 160
(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

Podobné dokumenty

Silnovrstvý asfaltový nátěr

Silnovrstvý asfaltový nátěr pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, ne...

Více

Bitumenové lepidlo

Bitumenové lepidlo pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, ne...

Více

Bitumenový izolační nátěr

Bitumenový izolační nátěr pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, ne...

Více

Technický list - BKP GROUP, as

Technický list - BKP GROUP, as Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

Více