Pořad bohoslužeb - mariánské poutní místo křtiny u brna

Komentáře

Transkript

Pořad bohoslužeb - mariánské poutní místo křtiny u brna
Pořad bohoslužeb
Farnost Křtiny: farní kostel a Březina a Bukovinka od 24.8. do 31.8. 2014
Neděle 21. v mezidobí - 24.8. - sv. Bartoloměje
7:30 za farníky místo 7/9 - o Jan
9:00 slavná mše sv. za P. Tomáše Prnku a všechny, kteří se podíleli na vzniku křtinské Radostné
cesty, požehnané před 10 roky - o Jan
10:30 za manžele Kratochvílovy, rodiče, syna, dceru a živou rodinu - o Jiří
9:00 Bukovinka - za manžele Hlouškovy, rodiče Grecovy a sourozence - o Jiří
14:00 RADOSTNÁ CESTA - VŠICHNI VDĚČNÍ POUTNÍCI A FARNÍCI I ZÁJEMCI
Pondělí 25.8. - sv. Ludvíka
7:30 za poutníky - o Jiří
18:15 modlitby matek, modlitby otců
Úterý 26.8. - ct. Martina Středy
7:30 za poutníky - o Jan
Středa 27.8. - sv. Moniky,
7:30 za poutníky - o Jiří
10:00 Domov Santini - o Jan
18.00 Březina - o Jan
Čtvrtek 28.8. - sv. Augustina
7:30 za poutníky - o Jan
18:00 Bukovinka za .................... - o Jan
Pátek 29.8. - Umučení sv. Jana Křtitele
7:30 za poutníky - o Jan
12:30 svatba: Lukáš Hrda a Alena Sedláčková, oba z Vyškova - o Jan
18:00 za poutníky - o Jiří
Sobota 30.8. - sv. Fiakra - ve Žďáře pouť rodin - naše farnost ve 20:30 růženec na Proglase
7:30 za poutníky - o Jan, o Jiří
11:00 křest Charlotty Pánské - o Jiří
12:00 svatba: Jaroslav Foukal a Libuše Špačková,oba z Vyškova - o Jan
13:00 křest Hany Marie Zouharové z Rudice - o Jan
14:00 svatba: Jan Koskan a Ľudmila Rohaľová, oba z Brna - o Jan
15:00 svatba: Jakub Tulek z Brna a Anna Baršayová, původem z Bukovinky - jáhen Jan
18:00 mše sv. v kapli u sv. Lazara (ossarium-kostnice)
Neděle 22. v mezidobí - 31.8. - sv. Rajmunda - V. korunovační pouť
7:30 za novomanžele Foukalovy a živou a + rodinu Foukalovu, Špačkovu a Doupovcovu - o Jan
9:00 za všechny živé a zemřelé a zdraví a duše v očistci - o Jindřich Zdík Charouz ze Želivi
10:30 na poděkování za prázdniny a za Boží pomoc a požehnání pro všechny učitele, profesory,mistry
a žáky, studenty a učně - o Jindřich Zdík Charouz ze Želivi
9:00 Bukovinka - za Josefa Ondráčka a zemřelou rodinu - o Jiří
Farní oznámení:
1. Pán Bůh zaplať všem, kdo pomohli velehradským poutníkům, kteří se u nás zastavili už po čtrnácté.
2. Dnes ve 2 hodiny vyjdeme na Radostnou cestu, je to kvůli poutníkům, kteří zde budou dopoledne
na mši svaté. Zvu všechny, aby tím vyjádřili svou vděčnost Panně Marii a také všem živým
i zemřelým dobrodincům, bez nichž by to nebylo.
3. Svátky v týdnu: ve středu sv. Moniky, ve čtvrtek sv. Augustiny, v pátek Stětí sv. Jana Křtitele.
4. Mše svaté jsou jako vždy, v sobotu navíc v 18 hodin v kapli sv. Lazara - tedy v kostnici, protože
chceme, aby zůstala místem modlitby.
5. V sobotu má naše farnost modlitbu růžence na Radiu Proglas, odjíždíme od fary o půl osmé večer.
Přidejte se.
6. Příští neděli bude u nás už pátá korunovační pouť, hlavní mši svatou v 10:30 slouží pan profesor,
otec Jindřich Zdík Charouz, premonstrát ze Želivi na poděkování za prázdniny a za Boží pomoc
a požehnání pro všechny učitele, profesory, mistry a žáky, studenty a učně. Zvu je všechny i jejich
rodiče a prarodiče Ostatní mše svaté jsou na úmysl dárce.
7. Od letošního července je možné i u nás sledovat televizi Noe na každém přístroji bez pomoci
satelitu a bez kabelovky, na DVB - T . Poproste mladé, ať vám to vyladí.
8. Za úrodu poděkujeme při hodech těsně po svátku Jména Panny Marie, tedy 14. září, prosím
o věnce z klásků, které je potřeba nasbírat už teď před výmlatem.
9. Budou u nás 4 svatby: v pátek Lukáš Hrda a Alena Sedláčková, oba z Vyškova, v sobotu Jaroslav
Foukal a Libuše Špačková, oba z Vyškova, Jan Koskan a Ľudmila Rohaľová, oba z Brna a Jakub
Tulek z Brna a Anna Baršayová, původem z Bukovinky. Modleme se za ně i doma, ale i za ostatní
rodiny, zvláště za rodiny v těžkostech.

Podobné dokumenty

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb 20:00 školení lektorů v Babicích pro obě farnosti Sobota 13.2. - sv. Kateřiny Ricci, Věnceslav; pěší pouť Levý Hradec 9:30 - Hloubětín 23 km - o Jan 7:30 za poutníky - o Michal Neděle - 14.2. - 1. ...

Více

Magazín 1 / 2014

Magazín 1 / 2014 se jí nezdravě, ležíme u televize a děti hodiny vysedávají u počítačů, protože na ně nikdo nemá čas. Prostě po mnoha novoročních předsevzetích je příliš často a příliš brzy veta a následuje rychlý ...

Více

Ladislav Vycpálek hudební kritik Abstract: The final

Ladislav Vycpálek hudební kritik Abstract: The final Charakteristika obou časopisů a složení redakcí viz Československý slovník osob a institucí I a II. Praha : SHV 1963 a 1965. Dále budou jejich ročníky označovány jen pořadovými čísly. Ročníky Hudeb...

Více

Bojiště z prusko-rakouské války a Komitét pro udržování

Bojiště z prusko-rakouské války a Komitét pro udržování nového tisíciletí se spolek začal aktivněji zapojovat do oblasti turistického ruchu, o čemž nejlépe svědčí v současnosti již kompletně vybudovaná síť naučných stezek po bojištích z války r. 1866 ve...

Více