Datový okruh - Dial Telecom, as

Komentáře

Transkript

Datový okruh - Dial Telecom, as
Datový okruh
Propojení 2 bodů zákazníka garantovanou přenosovou kapacitou
DATOVÝ OKRUH je služba, která umožňuje propojit 2 body zákazníka datovým tokem o požadované rychlosti prostřednictvím datových sítí, které jsou v páteřní části zálohovány. Kapacity jsou poskytovány s rozhraními Ethernet nebo SDH o rychlostech od 64 Kbps do 1 Gbps. Vyšší kapacity lze
nabízet jako službu LAMBDA.
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba je určena pro firemní zákazníky, telekomunikační společnosti, poskytovatele internetu či obsahu.
SLUŽBA MŮŽE BÝT POSKYTNUTA JAKO:
1. KAPACITA ETHERNET
Dial Telecom provozuje unikátní a rozsáhlou síť na
bázi Ethernet s využitím Ethernet over Fibre, Ethernet
over WDM a Ethernet over MPLS. Síť je postavena
převážně na aktivních prvcích firmy CISCO. V páteřní
síti jsou všechny okruhy zálohovány. V přístupové síti
jsou využity technologie optického kabelu, rádiového
spoje nebo metalického vedení. Kapacitu Ethernet
je možné nabízet i v hvězdicové topologii, kdy jsou
jednotlivé přípojky předávány na jedné fyzické vysokokapacitní přípojce formou oddělených VLAN. Dial
Telecom je prostřednictvím spojů na vrstvě Ethernet
propojen s mnoha tuzemskými i mezinárodními operátory a může poskytovat služby přes více sítí.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ETHERNET
• garantovaná přenosová rychlost 64 Kbps až
1 Gbps
• topologie bod-bod
• rozhraní 10/100/1000 Ethernet
• dle požadavku nastavení transparentního nebo netransparentního přenosu rámců v síti Dial Telecom
• možnost podpory 802.1q, 802.1X tunneling, transport STP
2. KAPACITA SDH
Kombinace řešení WDM prvků s SDH řešením umožňuje poskytování okruhů na bázi SDH v rychlostech
E1 (2 Mbps), E3 (34 Mbps), STM-1 (155 Mbps), STM4
(622 Mbps). Dial Telecom, a.s. poskytuje službu na
vlastní SDH síti postavené s využitím technologie
společnosti Alcatel-Lucent s uzly v největších městech v ČR. Služby SDH je možné poskytovat rádiovou,
optickou nebo metalickou přístupovou technologií
v celé síti Dial Telecom. Kruhová topologie SDH infrastruktury umožňuje zálohovat v páteřní síti i okruhy
po SDH síti. Dial Telecom je členem Virtual Meet Me
Roomu v Ancotelu ve Frankfurtu a díky tomu se může
snadno a efektivně propojit s více než 150 operátory.
Jejich prostřednictvím může nabídnout kapacitu SDH
do celého světa.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE SDH
• rozhraní X.21, V.35, G.703, G.957
VÝHODY SLUŽBY DATOVÝ OKRUH
• zálohování služeb v páteřní síti
• možnost SLA – garance kvality a dostupnosti
služby
• dohled 24/7
• možnost zřídit služby i mezinárodně
• možnost předávat více služeb na jednom fyzickém
rozhraní (hvězdicová topologie)
SCHÉMA SLUŽBY
Lokalita A
CENTRÁLA
Lokalita B
POBOČKA
Páteřní síť
DIAL TELECOM
GIGABIT ETHERNET/SDH
Převodník
Převodník
Dial Telecom, a.s., Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, tel.:+420 226 204 111, fax:+420 226 204 197, e-mail: [email protected], [email protected]

Podobné dokumenty

DEMO přístroje Heidolph

DEMO přístroje Heidolph ƒ vakuová odparka Hei – VAP Precision ML se sadou skla G3 (vertikální chladič) ƒ vývěva Rotavac Vario Control s integrovanou regulací vakua ƒ kondenzační chladič ƒ čidlo Auto Accurate ƒ sada hadic ...

Více

FAQ – Často kladené otázky 1. První pomoc při

FAQ – Často kladené otázky 1. První pomoc při zkontrolovat veškerou kabeláž (zda doléhá a není přerušená nebo vypadená) zkontrolovat, zda je správně nastavený VSTUP na TV TV AV1/AV2/HDMI1/… (ovládá se ovladačem od TV) zkontrolovat zda na STB s...

Více

Televize Uživatelská příručka IPTV - TELEVIZE

Televize Uživatelská příručka IPTV - TELEVIZE vaše oblíbené pořady. Nahrávat si můžete aktuálně vysílaný pořad, nebo si můžete nahrávání naplánovat pomocí programového průvodce i 14 dní dopředu. Služba Videorekordér umožňuje až 200 hodin zázna...

Více

Důležitá čísla - Zlaté stránky

Důležitá čísla - Zlaté stránky E-mail .................................. [email protected]

Více

Kuba versus Jankovský

Kuba versus Jankovský Jeden významný advokát, který si nepřál být jmenován, je ale přesvědčeno opaku a se staví na stranu „reformátorů“. „Vypisování zakázek je zdlouhavé. Velké tendry schvaluje vláda, a musí tak projít ...

Více

IP tranzit - Dial Telecom, as

IP tranzit - Dial Telecom, as • připojení k Internetu zvolenou rychlostí garantovanou v každém okamžiku (full-duplex, 2Mbps až n x Gbps) • instalaci včetně technického vybavení až po předávací rozhraní služby u zákazníka • n...

Více