Kurzy španělštiny v Ostravě

Komentáře

Transkript

Kurzy španělštiny v Ostravě
Kurzy španělštiny v Ostravě
Corrida, tapas, flamenco – poznejte hlouběji španělskou kulturu
Španělština je třetím nejrozšířenějším jazykem na světě, mluví jí přibližně 500 milionů lidí,
z toho je přibližně 350 milionů rodilých mluvčích (což je více než u angličtiny). Španělsky se
mluví na čtyřech kontinentech: ve Střední a Jižní Americe, ve Španělsku a v Rovníkové
Guineji. Je jedním z oficiálních jazyků OSN. V současné době obliba španělského jazyka
stále roste.
Poznejte jinou kulturu, jiné smýšlení, naučte se porozumět textům španělských písní,
obohaťte se četbou španělských novin či knih. Nemějte strach cestovat do španělsky
mluvících zemí a odstraňte jazykovou bariéru, nebojte se zajít do restaurace či baru, objednat
si typické tapas a pohovořit si s místními lidmi.
Španělština, na rozdíl od angličtiny, má jasně daná pravidla pro výslovnost, což napomáhá
snadnějšímu a rychlejšímu učení. Základ španělštiny se nachází v latině, proto najdeme
spoustu podobných slov i ve francouzštině, italštině a dalších románských jazycích, a dokonce
i v angličtině, což může usnadnit učení dalších jazyků.
Začátečníci:
- učebnice Nuevo Ven 1 + vlastní materiály (Učebnice současné španělštiny 1,
Španělština pro samouky, španělské noviny a články)
- naučí se mluvit o tématech: představování, rodina, denní režim, orientace ve městě,
bydlení, restaurace, nakupování
- z gramatiky se probere přítomný čas, zvratná slovesa, ukazovací zájmena, určité a
neurčité členy, číslovky, kladný rozkaz, rozdíly mezi slovesy ser – estar - haber
- absolventi kurzu si osvojí slovní zásobu hodící se pro cestování a trávení dovolené
ve španělsky mluvících zemích
Mírně pokročilí:
- učebnice Nuevo Ven 1 + vlastní materiály (Učebnice současné španělštiny 1,
Španělština pro samouky, španělské noviny a články)
- konverzace na téma: volný čas, sport, kultura, cestování, letiště, počasí, zdraví, životní
styl
- z gramatiky se probere gerundium, blízký budoucí čas, jednoduchý minulý čas
(Indefinido), Imperfecto, rozdíly v užívání minulých časů, přímý a nepřímý předmět,
stupňování přídavných jmen
- absolventi kurzu si osvojí slovní zásobu hodící se pro cestování a trávení dovolené ve
španělsky mluvících zemích
Typ
Španělština pro začátečníky
Intenzita
Cena
1x2 hodiny týdně 2900 Kč/semestr
4800 Kč/rok – ušetříte 1000 Kč
Španělština pro mírně pokročilé 1x2 hodiny týdně 2900 Kč/semestr
4800 Kč/rok – ušetříte 1000 Kč

Podobné dokumenty