Asertivní tým – první zkušenosti Mgr. Petra Černá Helena Talandová

Komentáře

Transkript

Asertivní tým – první zkušenosti Mgr. Petra Černá Helena Talandová
Asertivní tým – první
zkušenosti
Mgr. Petra Černá
Helena Talandová, DiS.
Cílová skupina
 Dospělí lidé se závažným duševním
onemocněním
 Obtížně kontaktují zdravotnická a
sociální zařízení
Asertivní tým
 Psychiatr
 Terénní psychiatrická sestra
 Sociální pracovnice
 Práce v terénu
Získávání kontaktů





Rodina klienta
Ambulantní psychiatr klienta
Léčebné zařízení
Okolí klienta
Sociální pracovnice ÚMČ
Navazování vztahu
 Mapování situace klienta
 Příprava na první schůzku
 Setkání v bezpečném prostředí klienta za
přítomnosti známé osoby
 Vzájemné seznámení – rozhovor o
tématech, která jsou pro klienta důležitá
 Řešení aktuálního problému
Asertivní práce





Pravidelné kontaktování
Dopisy
Telefonáty
Spolupráce s rodinou
Spolupráce s ambulantním psychiatrem
Příklady z praxe
 Podpora při návštěvě ambulantního psychiatra
a užívání medikace, aplikace medikace
 Doprovody
 Podpora fungování domácnosti
 Nácvik dovedností
 Sebepéče
 Podpora při jednání s úřady
 Volnočasové aktivity
Konkrétní příklad z praxe






Muž, 55 let, F 20.0
Postupné navazování vztahu
Doprovody k ambulantnímu psychiatrovi
Podpora v užívání medikace
Účast na resocializačním pobytu
Cíl rehabilitace: „Zůstat doma (nebýt
hospitalizován)“
Děkujeme za pozornost.

Podobné dokumenty

5. PoteRmÍnoVá GRAVIDItA – DoPoRUČenÝ PoStUP

5. PoteRmÍnoVá GRAVIDItA – DoPoRUČenÝ PoStUP Ukončený 42. týden těhotenství (294 dní).

Více

Na ortopedické ambulanci pracují dva odborní lékaři: MUDr. Radek

Na ortopedické ambulanci pracují dva odborní lékaři: MUDr. Radek ošetření na chirurgických ambulancích polikliniky. V případě potřeby akutního ortopedického vyšetření informujeme Dr. Černý je odborným zaměřením specialistou na korekční pacienty v tom smyslu, že ...

Více

šablonu

šablonu Tvorba vize pro rok 2016 dle 6 pilířů Šťastné mámy 1. Sebeláska a sebedůvěra: - Čeho jsem dosáhla v loňském roce? - Čeho bych chtěla dosáhnout v roce příštím: 3 konkrétní krůčky, jak to udělám, jak...

Více

Priority České lékárnické komory pro období 2014 – 2017

Priority České lékárnické komory pro období 2014 – 2017 Rozárčina 1422/9 |140 02 Praha 42 tel.: 241090661 | fax: 241090672 IČO: 40763021 | DIČ: CZ40763021 www.lekarnici.cz | [email protected]

Více

Excize, exstirpace - Chrudimská nemocnice

Excize, exstirpace - Chrudimská nemocnice komplikacích a následcích. Tento materiál by Vám měl podat základní informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu a dále by měl být návodem k případným dotazům na ošetřujícího ...

Více

Teorie ošetřovatelství 2

Teorie ošetřovatelství 2 Kvalita je měřítko shody mezi vytyčenými cíly a poskytovanou péčí (WHO). Pojetí kvality je ovlivněnou řadou determinant jako např. kulturní a sociální prostředí, hodnotami společnost atd. Mezi zákl...

Více