BRAZ Í LIE - GISSERVER

Komentáře

Transkript

BRAZ Í LIE - GISSERVER
!
E
R
6720
!
!
6600
N
75°
Sídla
o
N
více nez 5 000 000 obyv.
1 000 000 - 5 000 000 obyv.
2884
!
500 000 - 1 000 000 obyv.
$
+ BRASÍLIA
hlavní město státu
Vodstvo
Výškopis
!
(
!
MANUS
vodní plocha
bažina
vodní tok
Komunikace
silnice
železnice
hlavní město admin. jedn.
!
#
výšková kóta
činná sopka
Hranice
státní hranice
hranice admin. jedn.
hranice nár. parku
s
is
Xingu
To c a
nt
i sc o
G e ra is
u
10°
D OR
quista
15°
!
Campo
!
(
2038
Mato Gra
E s p ir it o
nde BELO HORIZONTE !
Gros so (
! Pico da S a n to
(
!
Bandeira
Ribeirão Prêto
! Vitó
R
do Sul
ria
2890
!
(
NOVA Jiuz
S ão P au lo
de Fora
!
!
CAMPINAS IGUAÇU (
Sã
N
!
!
!
(
!$(
(
! o Gonçalo
Osasco (
AY
!
Á
+
R
!
!
(
$
+
! GAUAR IO DE JANEIRO
(
E
UL HO S
Asunción Pa r an á SÃO PAULO Santo
André
C
N. P.
(N. P. Río
!
Iguaçú
!
O
!
(
Pilcomayo
CURITIBA
á
774
!
Sa n ta
Ca t ar in a
! Florianó
R
Posadas
polis
N. P. 1808
Rio
São Joaquim
Gra nd e do
Sul
! PÔRTO AL
!
(
EGRE
P a ran
A
(
!
!
Patos
Y
UA
100 000 - 500 000 obyv.
Marabá
Cruzeiro do Sul méně než 100 000 obyv.
ba
a n i Ube
rlândia
UG
! CAMPINAS
(
!
( Jiuz de Fora
!
(
!
TI
ay
r
Pa
UR
$
+ SÃO PAULO
R
!
om
Emas
ria da Co
n
N. P.
Monte
Pascal
536
!
aceiló
!
GU
Par
!
lc
!
e
50°
Výškové a hloubkové stupně [m]
0
250
500
A
45°
T
L
A
N
T
S
K
30°
40°
1 000
20°
Ý
30°
35°
1 500
00
G
Nev.
Cachi
Pi
! S
!
(
LAVA
1850
!
(
RECIF
E
!M
(
s
60
5603
Pico de
Almas
! Vitó
R
Natal
a
! Arajac
(
00
#
6154
RA
167 8
S e rg ip
40
!
!
6440
N. P.
Defensores
Chaco
5950
Di s tr ito
Fe d e ra l
!
A la g o a
00
500
I E
G oi ás
!
5°
! João
(
Pe
a m b u c o(
!! ssoa
B a h ía
! BR
!
(
ASÍLIA
GOIÂNIA !
!
(
1005
v y s o č i n
a M in a s
N. P.
N. P. Pantanal
Matogrossense
00
Vol. San
Pedro
!
R
SANTA CRUZ
PA
C H I L E
N. P.
Isluga
!
(
Sucre
ay
!
Y
25°
D
#6542
6060
!
A
T
I
C CH
E Ý
Á
N
!
!
CUIABÁ
!
!
(
!
N. P.
Chapada 870
Veadeiros
00
é
O
Vol.
Guallatiri
!4051
(
1150
679
!
ZA
R io G ra
nde
de N. R
!
Jabotão
o F r a nP e rn
Sobradinh
o
700
B r a z i l s
k á
Sã
FORTA
LE
P a ra í b
20
!
Palmas
!
R
To ca nt in s
10
IE
700
P ia u i
!
0
or
!
669
00
ré
agu
!
na
Mato
Gros so
plošina Mato Grosso
Novos
PAZ
! LA
!
#Puho6380 (
!
Cochabamba
Arequipa (
582 1 N
642 6
Í L
N. P.
Araguaia
naíba
!
Teresina 980
!
(
Marabá
C
e
!
(
ará
M a ra n h ã o
678
!
-4
0
V
898
639
00
po
e s832
0°
!
!
!
a
!
R
!
R
!
-8
0
Vol. !
R
! Ancohuma
Fl Misti R
LÍ
Ma m
N. P.
Siboro
Secure
!
Gua
uai
i
en
!
(
Pir
Á
o
rim
Cuzco 6384
Titicaca
A Juliaca Nev. de
Z
s
Rond ôniaJi Paraná
!N. P.
R
Riberalta Pacaás
BO
N. P.
Nev.
Manú
! Auzangate
R
ae
A
!
(
E
sc
Ap u
RU
Ta
C
ci
Rio
Ac re R!Branco
B
i
PE
Pôrto
Velho
Pa r a
jó
le
al
N. P. Serra
do Divisor
!
! 788
R
B R
pa
O
SÃO LUIS N
!
!
(
Para
!
!
(
BELÉM
n
i
ž
í
Te
ca y
Cruzeiro
l
! do Su
(
á
ag
Ju ru
Ma
N. P.
Amazônia
(Tapajós)
r ue
A
a
k
de
P ar
m
s
n
o
z
Santarém
!
R
-6
0
Ama zon a s
n
á
Ý
!
R
Fr
MANUS
!
!
s (
Amaz on a
a
N. P.
Amacayacu
K
5°
S.
N. P.
Rio Jaú
TS
0
B
LU
O
K
J a pu r á
ón
Negro
R i o Ne gro
N
Am a pá
Macapá
!
!
N. P. Pico
da Neblino
LA
0
IE
r
O
M
a
N. P.
Macarena
!
40°
45°
A
al e n
!
. YN
FR U A
G
in
!
AT
!
R
M
NA
a v ia r e
!
!
NA
Gu
1838
Mt.
u a
N. P. 2950
Roraima
y n Canaima
SU
2286
2739
sk
RI
N. P.
Co.
Apacana
á
Juliana Top
Maraguaca
Boa Vista
1230
2579
!
R
N. P. Serrínia
vy
de la Neblina
Rora ima
so
či
1009
na
Nebli
da
Pico
N. P.
n a
3014
Rio
YA
$
+
G
-2
0
o
!
00
549 3
Albersovo ekvivalentní kuželové zobrazení
Georgetown
!
R
Paramarimo
!
-2
0
c
k
Nev. del Cocuy
ZUELA
GU
!
(
á
!
(
!
ao
í ž i n
O r in o c !
( Cd. Guyana
V E N nE
!
an c
Barquisimeto
P. Bolivar
N. P.
500 7
Simon Bolivar
BRAZÍLIE
of Spain
! Port
(
!
50
S
MARACAIBO IA CA! RACA
VALENC ! (
re
!
(
Peta
!
(
!
!
(
!!
! (
(
Maracay 2596
50°
55°
Ju
577 5
!
ir
Cr istóbol
Cotón
!
(
60°
0
65°St. George's
!
(
70°
Bridgetown
!
(
20
Kingstown
2 000 km
1 : 23 000 000
Vypracoval Michal HODEK v roce 2012 v rámci předmětu 153YPDM
na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Podkladová data: SHOCart, spol. s r. o.

Podobné dokumenty