design interiérů

Komentáře

Transkript

design interiérů
KRITÉRIA PRO TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DESIGN INTERIÉRŮ
Otevíráme 1 třídu – 25 studentů
Uchazeči si přinesou
občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií, tuto pozvánku, psací potřeby.
K talentové zkoušce si přineste výtvarné potřeby pro jednotlivá zadání: měkká tužka, plastická
guma, ořezávátko, sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík, lepidlo, izolepa, nůžky,
řezák, pravítko, sešívačka – škola poskytuje pouze papír a zapůjčí pevnou podložku po dobu
trvání přijímacího řízení.
K pohovoru si přineste esej a strukturovaný životopis.
1. TALENTOVÁ ZKOUŠKA
zjišťuje dosavadní úroveň výtvarných dovedností, představivost a invenci uchazeče
prostřednictvím:
1. Domácí práce (až 50 bodů)
zájemci o studium předloží minimálně 15 domácích prací v pevných deskách (soubor
by měl obsahovat: kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy, malby, ilustrace,
komiks, fotografie, eventuálně ukázky grafických návrhů). Desky i jednotlivé práce
musí být opatřeny podpisem.
2. Studie tužkou – zátiší (až 20 bodů) – 90 min.
studijní kresba zátiší (perspektivní zobrazení v prostoru, proporce, struktura materiálu),
formát A3
pomůcky: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko
3. A) Volná kompozice na zadané téma – 90 min.
technika: barevná tempera, formát A3
pomůcky: sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík
B) Prostorové cvičení s materiálem – 90 min.
cvičení na dané téma, formát A4
pomůcky: lepidlo, izolepa, nůžky, řezák, pravítko, sešívačka.
(za obě části až 30 bodů)
Pokud uchazeč úspěšně vykoná talentovou zkoušku, pokračuje v přijímacím řízení:
2. ÚSTNÍ POHOVOR,
při kterém se ověřují předpoklady a zájem o vybraný obor (až 20 bodů).
K ústnímu pohovoru si přineste:
1. strukturovaný životopis
2. vytištěnou esej v rozsahu jedné strany A4 na jedno ze zvolených témat:
a) můj oblíbený umělec / designér
b) reklamní kampaň, která mě v poslední době zaujala
VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlížíme k prospěchu na základní škole, studenti budou seřazeni sestupně podle dosažených
výsledků ze 7. a 8. třídy a dále budou řazeni podle výsledků u talentové zkoušky a ústního
pohovoru.
Bodové hodnocení:
talentová zkouška
100 bodů
ústní pohovor
20 bodů
celkem
120 bodů
(nejméně 60 bodů)
(nejméně 10 bodů)
(pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)
O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených
v přijímacím řízení. Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí
doporučeným dopisem. Přehled výsledků bude také vyvěšen ve škole a na našich
webových stránkách

Podobné dokumenty

Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky Grafický design 82-41-M/05

Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky Grafický design 82-41-M/05 Ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor (až 20 bodů). K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis a vytištěnou esej v rozsahu jedné strany A4 na jedno ze zvolených témat:  můj obl...

Více