Slovníček technik pro el. kytaru

Komentáře

Transkript

Slovníček technik pro el. kytaru
Slovníček technik pro el. kytaru
Napsal uživatel Jan Gajdica
sobota, 03 prosinec 2011 16:17 - Aktualizováno pátek, 03 únor 2012 16:28
Dobrý den, Vám všem. Reaguji na naše semináře a výstupy pro studijní zaměření: Hra na
elektrickou kytaru, a případně jejich varianty názvů. Jde mi o to, že námi používaná
terminologie není jednotná a určitě mi dáte za pravdu, že až jednotnost pojmu nám splní jeho
požadavek pregnantnosti a odbornosti. Jelikož v el. kytaře se používá anglická terminologie, a
ta je součástí veškerých cizojazyčných publikací a not, přikláním se k jejich používání. To nám
ale nebrání, přiřadit si a případně i použít (pro vysvětlení, přiblížení apod.) jeho český
ekvivalent. Apeluji tudíž na Vás, pokud znáte další české synonymum, tak ho přiřaďte do
vytvořeného slovníčku. Přeji hezkého dne a ať máte z práce a života radost.
alternate picking – střídavě (střídavý úhoz trsátkem nahoru, dolů)
Artificial harmonics – umělý flažolet, značí se AH
Bend up/down – vytáhnutí (jedna z nejčastěji používaný technik ohnutí noty směrem nahoru či
dolů,
značí se BU nebo BD)
distortion – zkreslení (silnějšího charakteru)
Doop – (technika hry s pákou – jde o sjezd tónu pomocí páky)
feed back – zpětná vazba
Gargle – (technika hry s pákou – jde o tzv. „kloktání“ tónu, či třepetání za pomocí úderu do
páky)
hammer on – příklep
1/3
Slovníček technik pro el. kytaru
Napsal uživatel Jan Gajdica
sobota, 03 prosinec 2011 16:17 - Aktualizováno pátek, 03 únor 2012 16:28
lick – trik, fráze (charakteristický úsek pro daný styl, či kytaristu)
Natural harmonics – přirozený flažolet, značí se HN
over drive – zkreslení (jemnějšího charakteru)
palm muting (P.M.) – tlumení (technika prováděna pravou rukou)
pick rake – perkusivní arpeggio (perkusivní noty hrané před znělou notou, hrané arpeggiem)
Pinched harmonics – (flažolet tvořený trsátkem)
power chord – kilo (většinou prima, kvinta a oktáva, hrané na basových strunách)
Pre-bend – (technika podobná BD, ale s tím, že bending nahoru je bez zvuku a znělé je pouze
ohnutí dolů – zvuk podobný steel guitar)
pull-off - odtrh
Scoop – (technika hry s pákou – jde o náběh tónu pomocí páky)
slides (glissando) – glissando, skluz, smyk portamento
sweep picking – (úhoz vedený jedním směrem a to buď nahoru, nebo dolů)
2/3
Slovníček technik pro el. kytaru
Napsal uživatel Jan Gajdica
sobota, 03 prosinec 2011 16:17 - Aktualizováno pátek, 03 únor 2012 16:28
Tapped harmonics – (flažolet hrán tappingem v oktávě)
tapping – tapping levé ruky, ten se značí rámečkem a right hand tappin – tapping pravé ruky,
značen kolečkem)
tapping – někdy také značeno (hamer-on), ťukání, kladívková technika, – (technika hraná za
pomocí
klepnutí, odtrhu a příklepu. Používá se Left hand tapping, značen
rámečkem a Right hand tapping, značen kolečkem)
trill – trylek
Vibrato – vibrato, kmitavě
Violing – houslové tóny (tvořené za pomocí potenciometru, či volume pedálu)
3/3

Podobné dokumenty