2 - 3. oddíl Blesk

Komentáře

Transkript

2 - 3. oddíl Blesk
Šifrování
8
Morseova abeceda
•
-
-•••
-•-•
-••
•
••-•
--•
••••
---••
•---••-••
--•
--•--•
--••-•
•••
8
A
B
C
D
E
F
G
H
Ch
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
••••••--••-•--- ••
•---••--•••-•••••••••
- ••••
-- •••
--- ••
----•
-----
© Blesk 2005
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Vlčácké
Šifrování
Sestavili členové 3. oddílu Blesk
2
Šifrování
Šifrování
7
Psaní pozpátku
1) RADZAN ATAČLV A YKŠULTĚVS
Na úvod...
Šifry byly vždy hojně využívány různými
zpravodajskými
a
špionážními
službami
především jako prostředek k dorozumívání a
předávání informací. Sehrály tak významnou roli
v mnohých
válkách,
kde
rozluštění
či
nerozluštění
nepřátelské
šifry
mnohdy
znamenalo výhru nebo prohru.
V poslední době se také stále častěji využívá
„šifrování“ v oblasti počítačů a informačních
technologií – např. při tzv. elektronickém (nebo
internetovém) bankovnictví.
Ve skautských oddílech se však většinou
používají při nejrůznějších hrách, závodech atd.,
což výborně bystří smysly.
Obecně lze říct, že šifer je takřka nekonečně
mnoho a není velký problém vymyslet si svou
vlastní. Zde naleznete několik skauty (vlčaty a
světluškami) nejpoužívanějších, které se vám
mohou hodit například i v závodu „O totem
náčelníka“.
2
© Blesk 2005
2) YKŠULTĚVS A ATAČLV RADZAN
(= světlušky a vlčata nazdar)
Ob jedno písmeno
BSHVTĚJTJLDUWŠHKEY OA XVKLRČSADTSA
BNHACZHDFAFR
(= světlušky a vlčata nazdar)
Začáteční písmena slov
Naďa a Zuzka daly Anně raketu
.
(= nazdar)
Neviditelné písmo
1) Mléko nebo citrónová (pomerančová)
šťáva – vyvolává se teplem ( nad
plamenem, na rozpálených kamnech,
žehličkou...).
2) Různé chemikálie – vyvolává se speciálními
vývojkami nebo je vidět pod UV lampou
(písmo může po čase opět zmizet).
© Blesk 2005
7
Šifrování
6
Šifrování
2)
S Ě L Š Y V Č T
V T U K A L A A
Šifrovací tabulka
H E S L O
(= světlušky a vlčata)
H A B C D E
3)
Č
A
T
A
L
V
A
Y
L
U
Š
K
3
E F G H
T
Ě
V
S
I
J
S K L M N O
L P Q R S T
např.:
HH = A
ES = H
LO = T
SHSEOHHESO
OESLHH
= KLUBOVNA
(= světlušky a vlčata)
O U V X Y Z
4)
Jakákoli skupina 5-ti různých písmen (musí ji
znát ten kdo chce šifru rozluštit)
A
D
Z
A
N
R
Š
U
L
A
!
K
S
T
T
!
Y
V
Ě
A
!
A
V
L
Č
Zednářská šifra
(= světlušky a vlčata nazdar)
5)
S
A
L
K
T
L
N
!
D
T
Y
A
!
!
V
Č
A
R
Z
Š
V
U
A
A
Ě
(= světlušky a vlčata nazdar)
6
© Blesk 2005
1
5
9 13 2
16 17 21 18 6
12 24 25 22 10
8 20 23 19 14
4 15 11 7
3
ABC
IJK
RST
D E F G H Ch
LMN OPQ
UVW XYZ
např.:
A = A M = M V=V P = P
KLUBOVNA
= KLUBOVNA
© Blesk 2005
3
4
A B C
D E F
G H I
Šifrování
Šifrování
Šifrovací kříž
Zlomkové a mocninné šifry
J K L
M N O
P Q R
V
S
U
T
Z
W
X
Y
5
ABC
DEF
1
2
3
IJK
LMN
OPQ
4
5
6
RST
UVW
XYZ
7
8
9
G H Ch
např.:
A = A N= N T = T Y = Y
KLUBOVNA
= KLUBOVNA
např.:
2/1 = 12 = B
Šifrovací kříž (jiná varianta)
2/8 = 82 = V
1/9 = 91 = X
3/4+1/5+1/8+2/1+1/6+2/8+3/5+1/1
3
1
1
2
1
2
3
1
= 4 +5 +8 +1 +6 +8 +5 +1
= KLUBOVNA
A D G
B E H
C F I
J M P
K N Q
L O R
T
S
U
V
X
W
Y
Z
Jednoduché maticové šifry
1)
S T Ě Č L V Š Y
A V A T L U A K
(= světlušky a vlčata)
4
© Blesk 2005
© Blesk 2005
5

Podobné dokumenty