A7 Plus - Anthos

Komentáře

Transkript

A7 Plus - Anthos
A7 Plus
rev.004
03/2016
SMART TOUCH
97050644
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
OBSAH
1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. Všeobecná upozornění.............................................. 4
Symboly....................................................................... 4
Předpokládané použití a způsob použití...................... 4
Klasifikace a referenční předpisy................................. 4
Okolní prostředí........................................................... 5
Podmínky přepravy a balení........................................ 5
Záruka.......................................................................... 5
Likvidace na konci životnosti........................................ 5
Bezpečnostní upozornění............................................ 6
Čištění a dezinfekce..................................................... 7
2. 2.1. 2.2. 2.3. Popis přístrojů............................................................ 8
Identifikační štítky ....................................................... 8
Sestavy........................................................................ 8
Zubařské křeslo........................................................... 9
3. Spuštění operační jednotky...................................... 9
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Používání zubařského křesla.................................. 10
Bezpečnostní prvky.................................................... 10
Nouzová zařízení....................................................... 10
Nastavitelná opěrka hlavy...........................................11
Pohyblivá opěrka rukou (volitelná)..............................11
5.
5.1.
5.1.1. 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.1.2.1. 5.1.1.2.1.1.
5.1.1.2.1.2.
5.1.1.2.1.3.
5.1.1.2.2. 5.1.1.2.2.1. 5.1.1.2.2.2. 5.1.1.2.2.3. 5.1.1.2.3. 5.1.1.2.4. 5.1.1.2.5.
5.1.1.2.6.
5.1.1.2.7.
5.1.1.2.8.
5.1.1.2.9.
5.1.1.2.10. 5.1.1.2.11. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5.
5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 5.4. Používání lékařského stolku................................... 12
Řídící panel lékařského stolku................................... 14
Rozhraní uživatele..................................................... 16
Výběr pracovníka....................................................... 17
Obecná nastavení...................................................... 17
Nastavení hygienických systémů............................... 18
Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER.................. 18
Nastavení cyklu Flushing........................................... 19
Vyprázdnění nádrže systému W.H.E. ....................... 19
Nastavení vodní jednotky........................................... 20
Nastavení vody do plivátka........................................ 20
Nastavení vody do pohárku....................................... 21
Nastavení automatického pohybování plivátka.......... 21
Nastavení nožního spínače....................................... 22
Nastavení operační lampy......................................... 22
Další nastavení ......................................................... 23
Seřízení času a data ................................................. 23
Časomíra .................................................................. 24
Osobní nastavení oblíbených tlačítek........................ 24
Zadání údajů o pracovníkovi ..................................... 25
Výběr jazyka.............................................................. 25
Nastavení APEX LOKÁTORU.................................... 25
Programování „Polohy opláchnutí“ a „Výchozí polohy“
křesla......................................................................... 26
Programování poloh křesla A, B, C a D..................... 26
Nouzové tlačítko........................................................ 26
Tlačítko zablokování obrazovky SMART TOUCH...... 26
Nožní spínač.............................................................. 27
„Multifunkční“ nožní spínač........................................ 27
„Tlakový“ nožní spínač............................................... 28
Nožní spínač „Power Pedal“...................................... 30
Nožního spínače verze WIRELESS........................... 32
Stříkačka ................................................................... 34
Turbína....................................................................... 35
5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. Elektrický mikromotor................................................. 37
Provozní režim RESTORATIVE................................. 40
Provozní režim ENDODONTIC.................................. 40
Provozní režim IMPLANT.......................................... 42
Menu nastavení převodového poměru...................... 43
Odstraňovač zubního kamene................................... 44
Polymerační lampa T-LED......................................... 47
Intraorální kamera C-U2............................................ 50
Integrovaný senzor ZEN-Xi ....................................... 54
Peristaltické čerpadlo ................................................ 55
Elektronický lokátor apexu (APEX LOKÁTOR).......... 56
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Používání stolku asistenta...................................... 57
Řídící panel stolku asistenta...................................... 57
Stříkačka na stolku asistenta..................................... 58
Polymerační lampa na stolku asistenta..................... 58
Intraorální kamera na stolku asistenta....................... 58
Odsávací hadice ....................................................... 59
Podnos na stolku asistenta........................................ 60
Hydraulický odsliňovač.............................................. 60
7. Provoz vodní jednotky.............................................. 61
7.1. Plivátko a plnění pohárku........................................... 61
7.2. Systém S.H.S............................................................. 63
7.3. Systém W.H.E. (Water Hygienisation Equipment).... 64
7.4. Automatický dezinfekční systém BIOSTER............... 65
7.5. Automatický cyklus mytí nástrojů (Flushing) ............. 67
7.6. Systém A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum
Sistem) ...................................................................... 68
7.7. Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky.......... 69
8. 8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Příslušenství............................................................. 70
Operační lampa ........................................................ 70
Monitor na rameně lampy.......................................... 70
Negatoskop pro panoramatické snímky..................... 70
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V......................... 70
9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. Údržba ...................................................................... 71
Údržba nástrojů.......................................................... 71
Vypuštění kondenzátu................................................ 71
Čištění filtrů chirurgického odsávání.......................... 71
Chirurgické odsávání................................................. 72
Chirurgický separátor CATTANI................................. 73
Čištění návratového vzduchového filtru turbíny......... 74
Gravitační separátor amalgámu CATTANI................. 74
Separátor amalgámu METASYS .............................. 74
Separátor amalgámu DÜRR...................................... 74
Zubařské křeslo......................................................... 74
10. Varovná hlášení........................................................ 75
11. 11.1. 11.2. Technické údaje....................................................... 76
Rozměrové charakteristiky modelu A7 Plus
CONTINENTAL.......................................................... 77
Rozměrové charakteristiky modelu A7 Plus
INTERNATIONAL....................................................... 78
12. Všeobecné schéma údržby zubařskésestavy............... 79
CZ
3
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1. Všeobecná upozornění
• Tyto pokyny popisují, jak správně používat zubařská zařízení řady A7 PLUS.
Před použitím přístrojového vybavení si pozorně přečtěte tento návod.
• Tento návod popisuje všechny verze operační jednotky se veškerým možným příslušenstvím, a proto ne všechny odstavce bude možné aplikovat
na zakoupený přístroj.
• Je zakázána reprodukce, ukládání do paměti a přenos v jakékoli formě (elektronické, mechanické, za pomoci fotokopií, překladů nebo jinými
prostředky) této publikace bez písemného schválení společností CEFLA s.c.
• Informace, technické specifikace či obrázky obsažené v této publikaci nejsou zavazující.
CEFLA s.c. si vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění změny a technická vylepšení, aniž by změnila tento návod k použití.
• Výrobce sleduje politiku neustálého vylepšování svých výrobků, proto je možné, že se některé pokyny, specifikace a obrázky obsažené v tomto
návodu k použití mohou odlišovat od zakoupeného výrobku. Výrobce si dále vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění jakékoli změny
tohoto návodu k použití.
• Originální text tohoto návodu k použití je v jazyce italském.
• Toto přístrojového vybavení je vybaveno zařízením k zabránění návratu tekutin.
1.1. Symboly
Význam použitých symbolů:
1) Typ ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Třída I.
Stupeň ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Typ B.
2) POZOR!
Označuje situaci, během které nedodržení pokynů může mít za
následek selhání přístroje nebo poškození uživatele a/nebo pacienta.
3) „Viz návod k obsluze“
Označuje, že je doporučeno konzultovat návod k obsluze před použitím
dané části přístrojového vybavení.
4) POZNÁMKA:
Označuje důležité informace pro uživatele, a/nebo pro personál
technické asistenční služby.
5) Kontakt ochranného uzemnění.
6) Střídavý proud.
7) Části, které lze sterilizovat v parním autoklávu při teplotě do 135°C.
8) Ovladač ON / OFF.
9)„Viz návod k obsluze“
Upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů je nutné před použitím
přístrojového vybavení konzultovat návod k obsluze.
10) Zapnuté (část přístrojového vybavení).
11) Vypnuté (část přístrojového vybavení).
12) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Lékařské zařízení ve třídě IIa).
13) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Lékařské zařízení ve třídě I).
14) Symbol pro likvidaci v souladu se Směrnicí 2012/19/ES.
15) „Pozor biologické nebezpečí“.
Poskytuje indikaci možného rizika kontaminace při kontaktu s
tekutinami, s infikovanými biologickými usazeninami.
16) Výrobce.
17) Měsíc a rok výroby přístrojového vybavení.
18)Sériové číslo přístrojového vybavení.
19) Značka DVGW (Značka kvality pro dodávky pitné vody).
20) Identifikační kód výrobku/přístrojového vybavení.
21) Je zakázáno strkat.
22) Nebezpečí rozdrcení chodidla.
23) Přístrojové vybavení ekvivalentní ke světelnému zdroji 2. třídy.
1.2. Předpokládané použití a způsob použití
•Zubařské sestavy řady A7 PLUSpopsané v tomto návodu jsou zdravotnické prostředky určené k ošetření zubů.
•Lékařský stolek může být vybaven maximálně 6 nástroji.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 3 nástroji.
•Toto přístrojové vybavení může být používáno pouze vhodně vyškoleným lékařským a zdravotním personálem.
•Přístroj určený pro přerušovaný provoz (viz doby jednotlivých částí v příslušných sekcích).
•Přístroj, kterému je přiřazena úroveň znečištění 2
•Kategorie přepětí: II
1.2.1. Klasifikace a referenční předpisy
•Klasifikace ZUBAŘSKÉ SESTAVY: klasifikace zubařské sestavy podle pravidel stanovených v příloze IX směrnice 93/42/ES ve znění jejích
následných změn: Třída IIa.
•Klasifikace ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ: Klasifikace přístrojového vybavení v souladu s normou IEC 60601-1,
bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů: Třída I - Typ B.
•Referenční normy: operační jednotky řady A7 PLUS jsou přístrojovým vybavením projektovaným v souladu s normami IEC 60601-1 3. vyd. 2007, IEC 60601-1-6 3. vyd. - 2010, IEC 62366 1. vyd. - 2007, IEC 80601-2-60 1. vyd. - 2012, IEC 60601-1-2 3. vyd., ISO 6875 3. vyd. - 2011,
ISO 7494-1 2. vyd. - 2011 a EN 1717 (AA a AB), ohledně zařízení pro bezpečnost vodní sítě.
•Klasifikace RADIO ZAŘÍZENÍ A KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ (pouze v přítomnosti nožního spínače verze WIRELESS)
Klasifikace přístrojového vybavení v souladu se směrnicí 99/05/ES, čl.12: Třída I.
4
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1.2.2. Okolní prostředí
Přístrojové vybavení musí být instalováno v místech s následujícími podmínkami:
•teplota od 10 do 40°C;
•vztahující se vlhkost od 30 do 75 %;
•atmosférický tlak od 700 do 1060 hPa;
•nadmořská výška ≤ 3000 m;
•tlak vzduchu na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 6-8 bary;
•tvrdost vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 60 mg/l;
•tvrdosti vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°f (francouzské stupně) nebo 14°d (německé stupně) pro neupravenou
pitnou vodu, pro vodu s tvrdostí vyšší se doporučuje změknutí mezi 15 a 25°f (francouzské stupně) nebo mezi 8,4 a 14°d (německé stupně);
•tlak vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 3-5 bary;
•teplota vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°C.
1.2.2.1. Podmínky přepravy a balení
•Teplota: od -10 do 70°C
•Relativní vlhkost: od 10 do 90 %
•Atmosférický tlak: od 500 do 1060 hPa
1.2.3. Záruka
CEFLA s.c. ručí za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístrojů.
Záruka je podmíněna dodržováním následujících požadavků:
•Dodržení podmínek stanovených v záručním listě.
•Přístrojové vybavení musí být používáno pouze v souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu.
•Elektrický systém prostředí, ve kterém je přístrojové vybavení nainstalováno, musí být v souladu s I.E.C. 60364-7-710 (Normy vztahující se na
elektrický systém prostorů, používaných pro lékařské účely).
•Přístroj musí být napájen vedením 3x1,5 mm2 chráněným bipolárním magnetotermickým jističem kompatibilním s příslušnými předpisy (10 A, 250
V, vzdálenost mezi kontakty alespoň 3 mm).
POZOR!
Barva tří vodičů (VEDENÍ, NULA A UZEMNĚNÍ) musí odpovídat předepsaným normám.
•Montáž, opravy, rozšíření přístroje, kalibrace a všeobecně všechny operace, které vyžadují otevření skříně přístrojového vybavení, musí provádět
výhradně autorizovaní technici společnosti ANTHOS.
1.2.4. Likvidace na konci životnosti
Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích, jakož
i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazovat tento odpad jako netříděný odpad, ale provést jeho třídění. V okamžiku nákupu nového přístroje
podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem
jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklaci a dalším formám zpracování shora uvedeného odpadu plní Výrobce funkce stanovené v
právních předpisech jednotlivých států. Vhodné třídění odpadu, které slouží k následnému odeslání vyřazeného přístroje k recyklaci, zpracování a
likvidaci slučitelné s ochranou životního prostředí, přispívá k zamezení možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje
recyklaci materiálů, ze kterých je přístroj složen. Označení přeškrtnutého kontejneru umístěné na přístroji znamená, že musí být přístroj po ukončení
své životnosti odevzdán odděleně od ostatního odpadu.
POZOR!
Nelegální likvidace výrobku má za následek aplikaci pokut stanovených jednotlivými vnitrostátními právními předpisy.
CZ
5
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1.3. Bezpečnostní upozornění
POZOR!
•Instalace všech přístrojů je vždy trvalá.
V závislosti na typu křesla, ke kterému je sestava přiřazena, se odkazuje na příslušný Návod k instalaci a údržbě, na odstavec „Technické údaje“.
CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržená uvedená ustanovení.
•Stav podlahy.
Stav podlahy (kontinuálního typu), musí být v souladu s normami podle DIN 1055 list 3.
Hmotnost zubařského zařízení včetně pacienta o hmotnosti 190 kg je přibližně 350 kg/m2.
Pro více informací ohledně charakteristik upevnění viz Návod k instalaci.
•Bez povolení výrobce nesmí být provedena žádná změna tohoto přístroje.
V případě změn provedených na přístroji je nutné provést zkoušky a vhodné testy, aby bylo zajištěno jeho další bezpečné použití.
CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržena uvedená ustanovení.
•Křeslo.
Maximální povolené zatížení křesla je 190 kg. Tato hodnota nesmí být překročena.
• Odkládací plochy podnosů.
Nepřekračujte maximální povolené zatížení uvedené níže:
-držák podnosu na lékařském stolku, maximální přípustné rozložené zatížení na stolku 2 kg.
-držák podnosu na stolku asistenta, maximální přípustné rozložené zatížení na stolku 1 kg.
•Připojení k externím nástrojům.
Přístroj může být elektricky připojen pouze k jiným nástrojům s označením CE.
•Elektromagnetické interference.
Použití v ordinaci nebo v bezprostřední blízkosti elektrických přístrojů, které nejsou v souladu s IEC 60601-1 3. vyd. - 2007 může způsobit
elektromagnetické nebo jiné interference, což vede k poruše zubařské sestavy.
V těchto případech se doporučuje před použitím takového přístrojového vybavení odpojit napájení zubařské sestavy.
•Výměna fréz.
Pomocí zařízení pro uvolnění turbín a kolénkových násadců pouze tehdy, když je fréza zcela zastavená. V opačném případě se systém zablokování
zhorší a frézy se mohou uvolnit a způsobit zranění.
Používejte pouze kvalitní frézy, s dříkem s připojením kalibrovaného průměru. Chcete-li
zkontrolovat stav blokovacího zařízení, zkontrolujte každý den, na počátku provozu, že je fréza bezpečně zajištěna k nástroji. Vady blokovacího
zařízení v důsledku nesprávného použití lze snadno rozeznat a nevztahuje se na ně záruka.
•Pacienti s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky.
Při léčbě pacientů s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky je nutné vzít v úvahu pravděpodobné účinky použitých nástrojů na kardiostimulátor
a/nebo na naslouchátka. Za tímto účelem vás odkazujeme na četbu technické a vědecké literatury na toto téma.
•Implantologie.
V případě, že zubařská sestava je použita pro dentální implantologii pomocí autonomního přístrojového vybavení určeného k tomuto zásahu,
doporučuje se odpojit napájení křesla, aby se zabránilo možným nechtěným pohybům, způsobenými vadami, a/nebo náhodné aktivaci ovladačů
pohybování.
•Před opuštěním ordinace odpojte přívod vody do ordinace a odpojte hlavní vypínač přístrojového vybavení.
•Přístroj není chráněn proti vniknutí tekutin (IPX 0).
-Přístroj není vhodný pro použití v přítomnosti směsi hořlavého anestetického plynu s kyslíkem nebo oxidem dusným.
•Přístrojové vybavení musí být udržováno a uchováno v bezvadném stavu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost (občanskoprávní a trestní), za
jakékoli zneužívání, neopatrné zacházení nebo nevhodné použití přístrojového vybavení.
Přístroj musí být používán výhradně autorizovaným vhodně vyškoleným personálem (lékařským a zdravotnickým).
•Přístrojové vybavení musí být vždy pod dohledem, je-li zapnuté nebo připravené ke spuštění, zejména nesmí být nikdy ponecháno bez dozoru v
přítomnosti nezletilých / neschopných nebo obecně neoprávněných osob.
Jakýkoliv osobní doprovod musí zůstat mimo oblast ošetření, v každém případě za něj nese odpovědnost pracovník. Oblastí, kde se provádí léčba,
se rozumí prostor obklopující zubařskou sestavu a 1,5 m kolem něj.
•Kvalita dodávané vody ze zubařské sestavy.
Uživatel je odpovědný za kvalitu vody dodávané ze zubařské sestavy a musí přijmout opatření pro její údržbu.
Chcete-li zajistit kvalitu dodávané vody, CEFLA s.c. doporučuje vybavit zubařskou sestavu interním nebo externím dezinfekčním systémem.
Zubařská sestava je po instalaci vystavena případným nečistotám přicházejícím z vodovodu, proto se doporučuje nainstalovat ji a uvést do provozu
až na začátku jejího skutečného každodenního používání a již od prvního dne provádět dekontaminaci způsobem uvedeným v návodu v příslušných
kapitolách.
Pokud je sestava vybavena zařízením pro separaci vzduchu od přívodu vody (EN 1717), ujistěte se o plánovaném neustálém dávkování dezinfekčního
prostředku a zkontrolujte, že ho je v příslušné nádrži dostatečné množství (viz příslušný odstavec).
POZNÁMKA: obraťte se na svého prodejce nebo vaší Zubní asociaci, kde Vám poskytnou informace o národních předpisech a opatřeních.
•Používané části.
Části přístrojového vybavení, které při běžném použití přijdou do kontaktu s pacientem, aby přístroj plnil své funkce, jsou následující: čalounění
křesla, opěrka rukou, optické vlákno polymerační lampy, konec stříkačky, jednorázová ochrana kamery, hroty scaleru, frézy násadce, terminály
odsávání kanyl.
Nepoužívané části, které mohou přijít do styku s pacientem, jsou: držák podpěrky rukou křesla, spodní skříň křesla, skříň vodní jednotky na straně
pacienta, přívod vody do pohárku, plivátko, odsávací hadice, tělo násadců.
•
POZOR! Pohybování s křeslem.
Ujistěte se, že pacient spolupracuje: vyzvěte jej, aby přiblížil ruce a nohy
a vyhnul se nevyrovnaným polohám.
Zkontrolujte, zda je pacient při pohybování ve správné poloze (viz
obrázek).
6
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1.4. Čištění a dezinfekce
Prvním nezbytným krokem pro každý proces dezinfekce je čištění.
Fyzickým otíráním čisticími prostředky a povrchově aktivními látkami a opláchnutím vodou se odstraní velké množství mikroorganismů. Nebyl-li
povrch nejdříve vyčištěn, dezinfekční proces nemůže být úspěšný.
V případě, že plochu nelze dostatečně vyčistit, měla by být chráněna bariérami.
Vnější části přístrojového vybavení musí být vyčištěny a dezinfikovány s použitím produktu pro nemocniční použití s indikací
​​
pro HIV, HBV a tuberkulózu
(středně silným dezinfekčním prostředkem), specifickým pro malé plochy.
Různé léky a chemikálie používané v zubní ordinaci mohou poškodit lakované povrchy a plastové díly. Provedené testy a výzkumy ukázaly, že povrchy
nemohou být zcela chráněny před agresí všech produktů dostupných na trhu. Proto se doporučuje používat bariérovou ochranu, kdykoli je to možné.
Agresivních účinky chemických produktů závisí také na době setrvání na plochách.
Je proto důležité nenechávat zvolený produkt na povrchu přístroje po dobu delší než je doba předepsaná výrobcem.
Doporučujeme použití konkrétní středně silný dezinfekční prostředek, STER 1 PLUS (CEFLA s.c.), který je kompatibilní s:
•Lakovanými povrchy a plastovými díly.
•Čalouněním.
POZOR!
Kyselina používaná k leptání skloviny zanechává na čalounění MEMORY FOAM skvrny. V případě poskvrnění kyselinou doporučujeme
okamžitě opláchnout velkým množstvím vody.
•Kovovými povrchy nelakovanými.
Pokud nechcete používat produkt STER 1 PLUS, doporučujeme použít výrobky obsahující nejvýše:
•Etanol 96%. Koncentrace: maximálně 30 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
-1-Propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propylalkohol). Koncentrace: maximálně 20 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
-Kombinaci etanolu a propanolu. Koncentrace: kombinace obou musí být maximálně 40 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
POZOR!
•Nepoužívejte výrobky obsahující izopropylalkohol (2-propanol, izopropanol).
•Nepoužívejte výrobky obsahující chlornan sodný (chlorové bělidlo).
•Nepoužívejte výrobky obsahující fenoly.
•Nestříkejte vybraný výrobek přímo na povrch přístroje.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce.
•Nekombinujte dezinfekční prostředek STER 1 PLUS s jinými výrobky.
Pokyny pro čištění a dezinfekci.
K čištění a dezinfekci používejte měkký jednorázový papír, nebrusný (nepoužívejte recyklovaný papír), nebo sterilní gázu.
Nedoporučujeme používat savé hadry a nebo z jakéhokoli materiálu pro opětné použití.
POZOR!
•Před čištěním a dezinfekcí vnějších částí doporučujeme vždy vypnout zubařskou sestavu.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití vyhozeno.
CZ
7
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
2. Popis přístrojů
2.1. Identifikační štítky
Zubařské sestavy model:
A7 Plus CONTINENTAL,
A7 Plus INTERNATIONAL.
Štítek se nachází na ramenu spojujícím křeslo s vodní jednotkou.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Měsíc a rok výroby
2.2. Sestavy
Zubařské sestavy řady A7 Plus jsou předvídané u následujících modelů:
Model A7 Plus CONTINENTAL.
Lékařský stolek ve verzi CONTINENTAL (nástroje jsou zachycovány pomocí
systému pružinových ramínek) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna
část je kloubová a samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelné příslušenství).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.7.
Model A7 Plus INTERNATIONAL.
Lékařský stolek ve verzi INTERNATIONAL (nástroje jsou vloženy svisle
do držáků) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna část je kloubová a
samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos (volitelný).
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelné příslušenství).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.7.
CZ
8
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
2.3. Zubařské křeslo
Popis jednotlivých částí.
a Opěrka hlavy.
b Opěrka zad
c Pevná opěrka rukou.
d Pohyblivá opěrka rukou ( volitelná ).
e Bezpečnostní plošina.
Doby provozu.
Předepsané doby provozu a klidu jsou následující:
provoz 25 s - klid 10 min.
Maximální přípustné zatížení.
Maximální povolené zatížení křesla je 190 kg.
POZOR!
Tato hodnota nesmí být překročena.
Upozornění k použití.
POZOR, NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ CHODIDLA.
Dejte pozor na pacienta a obsluhu během sestupu křesla.
3. Spuštění operační jednotky
Zubařské sestavy model:
A7 Plus CONTINENTAL,
A7 Plus INTERNATIONAL.
Stiskněte hlavní spínač (f1) na skříni a zkontrolujte připojení na řídícím
panelu:
•Displej ( g ) osvětlený:
-přístroj je zapnutý;
-elektrický rozvod napájený;
- vodní a pneumatický systém zapojené.
•Displej ( g ) zhasnutý:
- přístroj je vypnutý;
- elektrický rozvod není napájený;
- vodní ani pneumatický systém není zapojený.
POZOR!
Hlavní spínač musí být stisknut rukou.
CZ
9
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
4. Používání zubařského křesla
Křeslo provádí následující pohyby:
•Vzestup/sestup sedadla
•Vzestup/sestup opěrky zad s nakloněním sedadla (Trendelenburgova
poloha)
Křeslo lze ovládat z následujících bodů:
•Lékařský stolek ( a ) (viz odst. 5.).
•Multifunkční nožní spínač ( b ) (viz odst. 5.2.).
•Stolek asistenta ( c ) (viz odst. 6.).
Zablokování pohybů křesla.
S nástroji v klidovém stavu lze deaktivovat pohyby křesla (viz odstavec
5.1.1.2.5.).
Provedená deaktivace je zvýrazněna na displeji řídícího panelu speciální
ikonou ( A ).
4.1. Bezpečnostní prvky
Zubařské sestavy řady A7 Plus.
•Plošina křesla je vybavena zařízením ( I ), které v případě překážky
okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky ho vyzvedne, aby se
překážka uvolnila.
•Opěrka zad křesla je vybavena zařízením ( m ), které v případě překážky
okamžitě zablokuje sestup opěrky zad a automaticky ji vyzvedne, aby se
překážka uvolnila.
•Ramena stolku asistenta jsou vybavena bezpečnostním zařízením ( n ),
které v případě překážky okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky
ho vyzvedne, aby se překážka uvolnila.
4.2. Nouzová zařízení
POZOR!
V případě, že je nutné zablokovat pohyb přístrojového vybavení,
použijte následující zařízení:
•Tlačítka pohybování křesla ( a ) nebo ( c ).
Stisknutím libovolného tlačítka pro pohybování křeslem bude zablokován
jakýkoli pohyb přístroje.
•Nožní spínač ( b ).
Stisknutím nožního spínače, jakýkoliv typ pohybu přístrojového vybavení
bude zablokován.
•Plošina křesla ( i ).
Použitím plošiny křesla: jakýkoliv typ pohybu přístrojového vybavení bude
zablokován.
10
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
4.3. Nastavitelná opěrka hlavy
Existují 2 typy opěrky hlavy:
s blokováním polštáře ručního typu
s blokováním polštáře pneumatického typu
Nastavení výšky opěrky hlavy.
•s blokováním ručního typu ( 1 ):
Umístění tyče opěrky hlavy je dosaženo pomocí magnetické spojky.
Pracovník musí zvednout a/nebo zatlačit opěrku hlavy směrem dolů, až
se dosáhne požadovaná poloha.
•s blokováním pneumatického typu ( 2 ):
Stiskněte blokovací tlačítko ( u ) a zatímco ho držíte, umístěte opěrku hlavy
podle potřeby. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit tlačítko ( u )
k opětnému zablokování opěrky hlavy.
Nastavení orientace polštáře.
•s blokováním ručního typu ( 1 ):
Otočte proti směru hodinových ručiček zajišťovací tlačítko ( k ), umístěte
polštář do požadované polohy a poté znovu utáhněte zajišťovací tlačítko.
•s blokováním pneumatického typu ( 2 ):
Stiskněte blokovací tlačítko ( u ) a zatímco ho držíte, umístěte polštář
do požadované polohy. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit
tlačítko ( u ) k opětnému zablokování polštáře.
Správné umístění opěrky hlavy.
POZOR!
Pro správné použití opěrky hlavy umístěte hlavu pacienta, jak je znázorněno
na obrázku.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Maximální zatížení opěrky hlavy: 30 kg
•Nikdy nepřesouvejte opěrku hlavy, pokud je pacient opřený.
•Neměňte orientaci polštáře bez deaktivace blokovacího zařízení.
•Blokovací zařízení pneumatického typu je aktivní pouze tehdy, když
je vzduchový okruh natlakovaný a zubařská sestava zapnutá.
4.4. Pohyblivá opěrka rukou (volitelná)
Překlopení pohyblivé opěrky rukou.
Otočte pohyblivou opěrku rukou ve směru hodinových ručiček, dokud jí
nepřesunete až dolů, aby se usnadnil vstup a výstup pacienta.
Odstranění pohyblivé opěrky rukou.
Uveďte opěrku rukou do svislé polohy a vyjměte ji ze sedadla.
POZOR!
Maximální zatížení opěrky rukou křesla: 68 kg
CZ
11
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5. Používání lékařského stolku
Uspořádání nástrojů.
Uspořádání nástrojů na stolku je definované zákazníkem při objednání.
Aktivace nástrojů.
•Stříkačka je vždy aktivní (viz odstavec 5.3.).
•Polymerační lampa se aktivuje příslušným tlačítkem na vyjmutém nástroji
(viz odstavec 5.7.).
•Intraorální kamera se zaktivuje, je-li nástroj vyjmut (viz odstavec 5.8.).
•Integrovaný senzor ZEN-Xi, je-li připojen k externímu PC, je vždy aktivní
(viz odstavec 5.9.).
•Všechny ostatní nástroje, po vyjmutí, jsou uvedeny do pohybu nožním
spínačem (viz odstavec 5.2.).
Strukturální vazba nástrojů.
Současné použití nástrojů je zabráněno zařízením vzájemné závislosti.
První vyjmutý nástroj je aktivní, zatímco nástroje vytažené následně jsou
deaktivované zařízením vzájemné závislosti.
Zařízení vzájemné závislosti umožňuje nahradit frézu na nástroji, zatímco
je druhý používán na pacientovi.
Umístění lékařského stolku.
Lékařský stolek je pohyblivý ve všech směrech.
Pro nastavení výšky stolku a/nebo jeho orientaci v horizontální poloze
postačí uchopit rukojeť ( a ).
POZNÁMKA verze CONTINENTAL:k uvolnění pneumatické brzdy
na pantografovém rameni je nutné uchopit rukojeť a položit palec na bod
( A ).
POZNÁMKA verze INTERNATIONAL: k nastavení výšky je
nutné nejdříve stisknout příslušné tlačítko pro odblokování (viz odstavec
5.1.).
Zařízení pro zastavení ramínek pro vyvolání nástrojů (pouze stolky
verze CONTINENTAL).
Je-li k dispozici toto zařízení, je možné zablokovat ramínko pro vyvolání
nástroje v poloze vytaženého nástroje.
Aktivace zařízení je signalizována mechanickým kliknutím, ke kterému
dojde ve 2/3 běhu ramínka.
Chcete-li obnovit původní stav, stačí posunout ramínko až na doraz ( B ).
Podnos pro stolek verze CONTINENTAL.
Podnos ( f ) je vyroben z nerezové oceli a lze jej snadno vyjmout z držáku.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu ( f ): Rozložené zatížení 2 kg.
Podnos pro stolek verze INTERNATIONAL.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu ( e ): Rozložené zatížení 2 kg.
12
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Čištění lékařského stolku.
Očistěte lékařský stolek pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA pro stolky verze CONTINENTAL:držák nástrojů
(x) lze odstranit k usnadnění operací čištění, k jeho odstranění jej stačí
vytáhnout z jeho umístění, jelikož je upevněn pomocí magnetů.
Silikonový držák nástrojů ( u ) lze také sterilizovat v autoklávu při teplotě
121° (cyklus gumy).
Odnímatelné kabely nástroje.
Všechny přístroje jsou vybaveny odnímatelnými kabely, aby se usnadnilo
jejich čištění.
POZNÁMKA pro stolky verze CONTINENTAL: chcete-li odstranit
kabely, musíte nejprve odstranit držák nástrojů a poté odšroubovat příslušné
plastové upevňovací objímky.
POZNÁMKA pro stolky verze INTERNATIONAL: chcete-li
odstranit kabely, stačí odšroubovat příslušné upevňovací plastové objímky
umístěné pod stolkem.
POZOR!
•Před odstraněním kabelů nástroje vypněte operační jednotku.
•Po vypnutí operační jednotky vyprázdněte potrubí stříkačky
stisknutím příslušných tlačítek vzduchu a vody přímo na plivátku,
dokud nevyteče voda postřiku.
•Kabely nástrojů TURBÍNY, MIKROMOTORU a ODSTRAŇOVAČE
ZUBNÍHO KAMENE obsahují vodu, a proto se doporučuje při
provádění demontáže kabelu držet konec násadce nad plivátkem.
•Při zpětné montáži kabelu se ujistěte, že elektrické kontakty jsou
suché a plastová pojistná objímka je dobře utažená.
•Každý kabel musí být znovu namontován pouze a výhradně na místo
příslušného nástroje.
Očistěte kabel nástroje pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZOR!
Kabely nástrojů NEJSOU vhodné pro umístění do autoklávu nebo ke
sterilizaci ponořením za studena.
CZ
13
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.
Řídící panel lékařského stolku
Zubařské sestavy řady A7 Plus jsou vybaveny „hybridním“ řídícím panelem lékařského stolku SMART TOUCH složeným z tlačítkové klávesnice
s membránovými tlačítky a z odporové dotykové obrazovky. 4,3-palcový
barevný displej TFT „Wide“ s led podsvícením s rozlišením 480x272 pixelů
a s obrazem 262.000 barev.
Tlačítkový panel pro následující modely:
A7 Plus CONTINENTAL
Tlačítkový panel pro následující modely:
A7 Plus INTERNATIONAL Popis tlačítek:
Tlačítko odblokování brzdy lékařského stolku
(modely INTERNATIONAL)
Tlačítko zablokování obrazovky SMART TOUCH
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Tlačítko pro pomocné funkce (volné).
Tlačítko ovládající pohybování plivátka proti směru hodinových
ručiček.
(aktivní pouze, je-li plivátko poháněné motorem)
Tlačítko ovládající pohybování plivátka ve směru hodinových
ručiček.
(aktivní pouze, je-li plivátko poháněné motorem)
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Tlačítko pro uložení poloh křesla.
Tlačítko pro vyvolání nouzové polohy.
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko vyzvednutí sedadla a vyvolání naprogramované polohy A.
Tlačítko vyzvednutí opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy B.
Tlačítko sestoupení sedadla a vyvolání naprogramované polohy C.
Tlačítko sestoupení opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy D.
POZNÁMKA: fungování tlačítek k polohování křesla:
•Krátké stisknutí: aktivace automatického pohybu při vyvolání naprogramované polohy.
•Dlouhé stisknutí: aktivace pohybu při ručním umístění.
14
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Signalizační ikony.
Stisknutím ikony
na dotykové obrazovce je možné kdykoli zobrazit
signalizační ikony, které zobrazují stav fungování zubařské sestavy.
Viditelné signalizační ikony jsou následující:
Systém W.H.E. v provozu.
Dodávání destilované vody aktivní.
Dodávání vody ze sítě aktivní.
Peristaltické čerpadlo zapojeno s dodávaným množstvím
fyziologického roztoku o hodnotě 1.
Nádrž s destilovanou vodou v rezervě.
Nádrž s dezinfekční tekutinou v rezervě.
Probíhá cyklus BIOSTER
Probíhá mytí kanyl.
Odsávání přerušeno z důvodu plné nádoby.
Zelená barva: akumulátor nožního spínače wireless nabitý.
Oranžová barva: akumulátor nožního spínače wireless nabitý na
50 %.
Červená barva: akumulátor nožního spínače wireless vybitý.
Zelená barva: nožní spínač wireless připojený a aktivní.
Oranžová barva: nožní spínač wireless připojený, ale neaktivní.
Poloha křesla automatický program C.
Červená barva: vyhledávání spojení s nožním spínačem wireless.
Poloha křesla automatický program D.
Brzda pantografového ramene zablokovaná.
Pohyb křesla zablokovaný.
Modrá barva: voda do pohárku STUDENÁ.
Poloha křesla automatický program opláchnutí.
Oranžová barva: voda do pohárku VLAŽNÁ.
Poloha křesla automatický program výchozí poloha.
Červená barva: voda do pohárku TEPLÁ.
Poloha křesla automatický program nouzový stav.
Poloha křesla automatický program A.
Ukládání křesla do paměti aktivováno.
Poloha křesla automatický program B.
Poloha křesla nastavená ručně.
CZ
15
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1. Rozhraní uživatele
Při zapnutí zubařské sestavy se provede krátký autotest, který skončí, když
se na displeji zobrazí hlavní obrazovka s názvem posledního nastaveného
pracovníka.
Od tohoto okamžiku je možné změnit některá nastavení pracovní jednotky
pomocí jednoduchého systému menu (viz postranní zobrazení).
Ovládání navigace.
•Chcete-li vstoupit do menu nastavení, stiskněte ikonu
.
•Pro vstup do podnabídek se stačí dotknout příslušné ikony.
•Chcete-li změnit nastavení uvnitř menu, stačí se dotknout příslušné ikony.
•Chcete-li změnit nastavitelnou hodnotu uvnitř menu, stačí stisknout ikonu
nebo
.
•Chcete-li opustit menu, stačí se dotknout ikony
.
Struktura menu rozhraní uživatele.
Menu rozhraní uživatele je strukturováno jako na postranním zobrazení a
skládá se z následujících menu:
5.1.1.1.
Výběr pracovníka.
5.1.1.2.
OBECNÁ NASTAVENÍ.
5.1.1.2.1. NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ.
5.1.1.2.1.1.Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER.
5.1.1.2.1.2.Nastavení cyklu FLUSHING.
5.1.1.2.1.3.Vyprázdnění nádrže systému W.H.E.
5.1.1.2.2. NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY.
5.1.1.2.2.1.Nastavení dodávání vody do plivátka.
5.1.1.2.2.2.Nastavení dodávání vody do pohárku.
5.1.1.2.2.3.Správa pohybů plivátka.
5.1.1.2.3. NASTAVENÍ NOŽNÍHO SPÍNAČE.
5.1.1.2.4. NASTAVENÍ OPERAČNÍ LAMPY.
5.1.1.2.5. DALŠÍ NASTAVENÍ.
5.1.1.2.6. SEŘÍZENÍ ČASU A DATA.
5.1.1.2.7. ČASOMÍRA.
5.1.1.2.8. OSOBNÍ NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH TLAČÍTEK.
5.1.1.2.9. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O PRACOVNÍKU.
5.1.1.2.10. VÝBĚR JAZYKA.
5.1.1.2.11. NASTAVENÍ APEX LOKÁTORU.
Chybová hlášení.
Během počáteční fáze autotestu by zubařská sestava mohla detektovat
poruchy vnitřního systému.
V tomto případě se na displeji zobrazí chybové hlášení (viz odstavec 10),
které zůstane viditelné, dokud se pracovník nedotkne dotykové obrazovky.
Pokud porucha není nebezpečná, zubařská sestava zůstane funkční.
Stav stand-by.
Přibližně po 10 minutách nepoužívání se zubařská sestava uvede do
režimu úspory energie (stand-by); tento stav je signalizován zobrazením
loga ANTHOS na displeji řídícího panelu.
Provedení jakékoli operace uvede přístroj do provozního stavu.
16
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.1. Výběr pracovníka
Řídící panel SMART TOUCH zubařských sestav řady A7 Plus umožňuje
spravovat 3 různé pracovníky.
Údaje, které lze nastavit pro každého pracovníka, jsou následující:
•Jméno pracovníka.
•Nastavení výkonu turbíny a odstraňovače zubního kamene.
•3 provozní režimy elektrického mikromotoru.
•4 provozní režimy odstraňovače zubního kamene.
•Spuštění a nastavení optických vláken každého nástroje.
•Přírůstková kontrola nebo ON/OFF výkonu turbíny a odstraňovače
zubního kamene.
•Automatické programy pohybování křesla.
•Konfigurační parametry vodní jednotky.
Výběr pracovníka.
Na hlavní obrazovce opakovaně tiskněte ikonu
požadovaného pracovníka.
až po dosažení
POZNÁMKA: změna pracovníka probíhá cyklickým způsobem.
5.1.1.2. Obecná nastavení
Na hlavní obrazovce proveďte následující operace:
•Stiskněte ikonu
pro vstup do podnabídky OBECNÁ NASTAVENÍ,
kde najdete následující ikony:
NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ
(pouze, je-li k dispozici alespoň jeden hygienický systém)
NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY
NASTAVENÍ NOŽNÍHO SPÍNAČE
NASTAVENÍ OPERAČNÍ LAMPY
DALŠÍ NASTAVENÍ
SEŘÍZENÍ ČASU A DATA
ČASOMÍRA
OSOBNÍ NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH TLAČÍTEK
ZADÁNÍ ÚDAJŮ O PRACOVNÍKU
VÝBĚR JAZYKA
NASTAVENÍ APEX LOKÁTORU
(pouze, je-li k dispozici APEX LOKÁTOR)
Vstup do servisního menu
(pouze pro Technickou asistenční službu)
CZ
17
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.1. Nastavení hygienických systémů
POZNÁMKA: menu k dispozici pouze, je-li přítomný alespoň jeden
hygienický systém.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ, kde najdete
následující ikony:
Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER
(pouze, je-li k dispozici systém BIOSTER)
Nastavení cyklu FLUSHING
(pouze, je-li k dispozici systém FLUSHING)
Vyprázdnění nádrže systému W.H.E.
(pouze, je-li k dispozici systém W.H.E.)
5.1.1.2.1.1. Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ proveďte následující
operace:
•Stiskněte ikonu
pro vstup do podnabídky „Nastavení dezinfekčního
cyklu BIOSTER“.
POZNÁMKA: je možné vstoupit do této podnabídky i tisknutím
tlačítka BIO umístěného na stolku asistenta po dobu alespoň 2 sekund.
POZNÁMKA: Není možné vstoupit do této podnabídky, je-li nádrž
s dezinfekční tekutinou v rezervě (viz odstavec 7.4.), pokud je nástroj
vyjmutý, nebo v případě, že je systém W.H.E. v chybovém stavu. Zvukový
signál (PÍPNUTÍ) signalizuje, že není možné vstoupit do podnabídky.
•Nastavte dobu setrvání dezinfekční tekutiny stisknutím ikony
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná doba se pohybuje od minimálně 5
minut do maximálně 30 minut, v intervalech 30 sekund.
POZOR!
Doporučená doba setrvání PEROXY Ag +: 10 minut.
Doporučená doba setrvání 3% peroxidu vodíku (10 dílů): 10 minut.
Zásadně nedoporučujeme ponechat peroxid vodíku v potrubí po
dobu kontaktu převyšující 30 minut.
•Vyjměte nástroje, které chcete ošetřit (na obrazovce se zobrazí příslušná
ikona):
S1: stříkačka na lékařském stolku.
A: nástroj v poloze A
B: nástroj v poloze B
C: nástroj v poloze C
D: nástroj v poloze D
S2: stříkačka na stolku asistenta.
F: nástroj na stolku asistenta.
CA: odsávací kanyly.
BC: potrubí vody pohárku.
POZNÁMKA: stiskem tlačítka DODÁVÁNÍ VODY DO POHÁRKU
je možné vybrat/zrušit výběr dezinfekce potrubí vody pohárku.
POZNÁMKA: máte-li k dispozici systém mytí odsávacích kanyl,
můžete vybrat jejich mytí jednoduše jejich vložením do příslušných
přípojek (viz odstavec 7.5.).
•Chcete-li spustit dezinfekční cyklus, stiskněte ikonu
(viz odstavec
7.4.).
POZNÁMKA: dezinfekční cyklus lze spustit krátkým stisknutím
tlačítka BIO umístěného na stolku asistenta.
18
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.1.2. Nastavení cyklu Flushing
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ proveďte následující
operace:
•Stiskněte ikonu
pro vstup do podnabídky „Nastavení cyklu
FLUSHING“.
POZNÁMKA: do této podnabídky není možné vstoupit, je-li nádrž
s destilovanou vodou v rezervě (viz odstavec 7.2.). Hlášení na displeji
řídícího panelu spolu se zvukovým signálem (PÍPNUTÍ) signalizuje, že
není možné vstoupit do podnabídky.
•Nastavte dobu trvání mytí stisknutím ikony
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná doba se pohybuje od minimálně 1
minuty do maximálně 5 minut, v intervalech 1 minuty.
POZNÁMKA: u nádrže s destilovanou vodou nedoporučujeme
nastavovat dobu na více než 2 minuty.
•Vyjměte nástroje, které chcete ošetřit (na obrazovce se zobrazí příslušná
ikona):
S1: stříkačka na lékařském stolku.
A: nástroj v poloze A
B: nástroj v poloze B
C: nástroj v poloze C
D: nástroj v poloze D
S2: stříkačka na stolku asistenta.
F: nástroj na stolku asistenta.
POZNÁMKA: cyklus FLUSHING se nespustí, pokud není vybrán
alespoň jeden nástroj.
•Chcete-li spustit cyklus FLUSHING, stiskněte ikonu
(viz odstavec
7.6.).
5.1.1.2.1.3. Vyprázdnění nádrže systému W.H.E.
Tato funkce umožní vypustit vodní obvod systému W.H.E. (viz odstavec
7.3) v případě, že zubařská sestava musí zůstat vypnutá po dobu několika
dnů, nebo pokud chcete vypustit vodu nacházející se v samotném systému.
V menu NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ proveďte následující
operace:
•Stiskněte ikonu
pro vstup do podnabídky „Vyprazdňování systému
W.H.E.“.
•Pod fontánku vložte speciální pohárek ( e ), který je součástí dodávky.
•Stiskněte ikonu
pro spuštění cyklu vyprazdňování.
POZNÁMKA: cyklus vyprazdňování se nespustí, pokud je aktivní
systém S.H.S., nebo pokud se systém W.H.E. nachází v chybovém stavu.
•Po ukončení cyklu vyprazdňování je možné vypnout zubařskou sestavu
nebo obnovit systém, pokud se chcete pokračovat v práci.
CZ
19
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.2. Nastavení vodní jednotky
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY, kde najdete následující ikony:
Nastavení vody do plivátka
Nastavení vody do pohárku
Nastavení automatického pohybování plivátka
(pouze, je-li plivátko poháněné motorem)
5.1.1.2.2.1. Nastavení vody do plivátka
V menu NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY stiskněte ikonu
pro vstup
do podnabídky „Nastavení vody do plivátka“, kde najdete následující ikony:
Automatické mytí plivátka
s vyvoláním polohy opláchnutí křesla
Automatické mytí plivátka
s vyvoláním výchozí polohy křesla
Automatické mytí plivátka
s návratem křesla z polohy opláchnutí
Automatické mytí plivátka
s vyvoláním pohárku
Nastavení mytí plivátka časované nebo s provozem ON/OFF
Doba mytí plivátka
(vyjádřená v sekundách)
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr jedné funkce, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li změnit dobu mytí plivátka, stiskněte ikonu
nebo
.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
20
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.2.2. Nastavení vody do pohárku
V menu NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY stiskněte ikonu
pro vstup
do podnabídky „Nastavení vody do plivátka“, kde najdete následující
tlačítka ikony:
Výběr STUDENÉ vody do pohárku
Výběr VLAŽNÉ vody do pohárku
Výběr TEPLÉ vody do pohárku
Doba dodávání vody do pohárku
(vyjádřená v sekundách)
Automatické dodávání vody do pohárku
s vyvoláním polohy opláchnutí.
Aktivace/ deaktivace senzoru přítomnosti pohárku
Automatické odtlakování nádrže s destilovanou vodou
s vyvoláním výchozí polohy křesla
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr jedné funkce, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li změnit čas dodávání vody do pohárku, stiskněte ikonu
nebo
.
POZNÁMKA: doba plnění pohárku je nastavena od minimálně
1 sekundy do maximálně 10 sekund, v intervalech 0,1 sekundy.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.1.2.2.3. Nastavení automatického pohybování plivátka
V menu NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY stiskněte ikonu
pro vstup
do podnabídky „Nastavení automatického pohybování plivátka“, kde najdete
následující ikony:
Automatické otáčení plivátka
s vyvoláním polohy opláchnutí křesla
Automatické otáčení plivátka
s vyvoláním výchozí polohy křesla
Automatické otáčení plivátka
s vyvoláním automatického programu křesla
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr jedné funkce, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
CZ
21
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.3. Nastavení nožního spínače
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ NOŽNÍHO SPÍNAČE, kde najdete následující
ikony:
Ikona signalizace připojení přes kabel
(pouze s nožním spínačem wireless)
Ikona signalizace stavu připojení wireless
(pouze s nožním spínačem wireless)
Procento nabití baterie
(pouze s nožním spínačem wireless)
Nastavení fungování joysticku nožního spínače
s vyjmutým nástrojem
POZNÁMKA: první 3 ikony jsou pouze signalizační, zatímco čtvrtá
umožňuje vybrat/zrušit výběr typu fungování horního joysticku nožního
spínače.
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr typu fungování joysticku nožního spínače,
stačí stisknout odpovídající ikonu
:
Joystick pohání manuální pohyby křesla (výchozí
nastavení).
Joystick ovládá následující funkce:
příkaz ON/OFF obrácení směru otáčení mikromotoru,
aktivace funkce ENDO odstraňovače zubního
kamene, aktivace funkce MIRROR kamery.
příkaz ON/OFF aktivace peristaltického čerpadla.
příkaz ON/OFF spuštění operační lampy.
výměna paměti nástroje.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.1.2.4. Nastavení operační lampy
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ OPERAČNÍ LAMPY, kde najdete následující ikony:
Automatické zhasnutí lampy
s vyvoláním polohy opláchnutí křesla
Automatické zhasnutí lampy
s vyvoláním výchozí polohy křesla
Automatické snížení světelné intenzity lampy
s vyjmutím nástroje polymerační lampa
(pouze s lampou led VENUS PLUS -L)
POZNÁMKA: pokud je aktivní automatické vypínání, stačí pro
opětné rozsvícení operační lampy vyvolat jakýkoli pohyb křesla.
POZNÁMKA: pokud je aktivní automatické snížení intenzity světla,
stačí pro opětnou aktivaci nastavené intenzity uložit nástroj polymerační
lampa.
•Chcete-li vybrat/zrušit automatickou funkci, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
22
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.5. Další nastavení
Tato nastavení jsou společná pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky DALŠÍ NASTAVENÍ, kde najdete následující ikony:
Aktivace/deaktivace uvolnění brzdy pantografového ramene
Aktivace/deaktivace zvukového signálu dotyku displeje
Aktivace/deaktivace pohybů křesla
Nastavení citlivosti brzdy
Nastavení jasu displeje
•Pro aktivaci nebo deaktivaci odbrzdění pantografového ramene, stiskněte
příslušnou ikonu.
POZNÁMKA: nemožnost uvolnit brzdu signalizuje příslušná ikona
na dotykové obrazovce (viz odstavec 5.1.).
POZOR!
Pro lepší bezpečnost při práci je tento krok nutný, pokud budete
používat externí elektrický skalpel.
•Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat zvukový signál při každém dotyku
dotykové obrazovky.
•Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat pohybování křesla, stiskněte
příslušnou ikonu.
POZNÁMKA: zabrzdění křesla je signalizováno příslušnou ikonou
na dotykové obrazovce (viz odstavec 5.1.).
POZOR!
Pro lepší bezpečnost při práci je tento krok nutný, pokud budete
používat externí elektrický skalpel.
•Chcete-li nastavit citlivost aktivace brzdy, stiskněte příslušnou ikonu
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 5.
•Chcete-li nastavit jas displeje, stiskněte příslušné ikony
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 10.
•Chcete-li potvrdit zvolené nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.1.2.6. Seřízení času a data
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky SEŘÍZENÍ ČASU A DATA.
•Chcete-li změnit viditelné údaje, stiskněte příslušné ikony
nebo
.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
CZ
23
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.7. Časomíra
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky ČASOMÍRA.
•Chcete-li změnit různé viditelné údaje, stiskněte příslušné ikony
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelný čas se pohybuje od 00:00:00 do
10:59:59.
•Po nastavení času stiskněte ikonu
pro spuštění odpočítávání.
POZNÁMKA: nyní je možné odejít z tohoto menu stisknutím ikony
, aniž by bylo odpočítávání přerušeno.
•Chcete-li přerušit odpočítávání, stiskněte ikonu
.
POZNÁMKA: nyní je možné po stisknutí ikony
vrátit
časomíru na poslední nastavený čas.
•Po uplynutí nastaveného času zubařská sestava vydá přerušovaný signál
a na dotykové obrazovce se znovu zobrazí menu ČASOMÍRA.
Chcete-li zrušit přerušovaný signál, stiskněte ikonu
nebo jakékoli
tlačítko na řídícím panelu.
POZNÁMKA: poslední nastavený čas zůstane uložený.
5.1.1.2.8. Osobní nastavení oblíbených tlačítek
Tato podnabídka umožní zvolit funkce přiřazené 3 spodním ikonám
viditelným na hlavní obrazovce.
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podmenu OSOBNÍ NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH TLAČÍTEK, kde můžete
vidět 3 změnitelné polohy s ikonami funkcí, které jsou v současné době
nastaveny.
•Chcete-li změnit funkci v závislosti na určité poloze, stačí stisknout
příslušné ikony
nebo
.
•Funkce, které lze nastavit, jsou následující:
Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER
(pouze pozice P1)
Nastavení cyklu FLUSHING
(pouze pozice P1)
Vyprázdnění nádrže systému W.H.E.
(pouze pozice P1)
Nastavení vodní jednotky
Nastavení nožního spínače
Nastavení operační lampy
Další nastavení
Seřízení času a data
Časomíra
Výběr jazyka
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
24
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.9. Zadání údajů o pracovníkovi
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
podnabídky ZADÁNÍ ÚDAJŮ O PRACOVNÍKOVI.
pro vstup do
POZNÁMKA: změněné údaje se vždy vztahují na pracovníka
nastaveného na hlavní obrazovce.
•Chcete-li zadat požadovaný text, stiskněte ikony různých písmen (max.
20 znaků).
•Chcete-li zadat velká písmena stiskněte ikonu
.
•Chcete-li zadat čísla nebo speciální znaky, stiskněte ikonu
.
•Chcete-li odstranit případné chyby, stiskněte ikonu
a mažte zleva
doprava.
•Po zadání textu stiskněte ikonu
pro opuštění podnabídky, dojde
k automatickému uložení.
5.1.1.2.10. Výběr jazyka
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky VÝBĚR JAZYKA.
•Chcete-li změnit jazyk, stiskněte ikonu příslušné vlajky.
•Chcete-li potvrdit zvolené nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.1.2.11. Nastavení APEX LOKÁTORU
Tato podnabídka umožní nastavit prahovou hodnotu alarmu elektronického
APEX LOKÁTORU (viz odstavec 5.11.).
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
podnabídky NASTAVENÍ APEX LOKÁTORU.
pro vstup do
•Nastavte prahovou hodnotu alarmu pomocí ikon
nebo
.
Oranžová pomlčka umístěná na sloupcovém grafu vlevo zobrazí zvolenou
hodnotu.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 0 do +2.
•Stisknutím ikony
lze aktivovat/deaktivovat signál alarmu při dosažení
nastavené prahové hodnoty:
alarm aktivní
alarm neaktivní
•Chcete-li potvrdit vybranou hodnotu, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
CZ
25
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.2. Programování „Polohy opláchnutí“ a „Výchozí polohy“ křesla
Toto nastavení je specifické pro každého pracovníka.
Na hlavní obrazovce proveďte následující operace:
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
POZNÁMKA: je-li plivátko poháněné motorem, je možné uložit
do paměti jeho polohu.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
Úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým
signálem (PÍPNUTÍ) a příslušnou ikonou ( A ) na dotykové obrazovce.
POZNÁMKA: pro opuštění režimu ukládání bez provedení změn
postačí tisknout znovu tlačítko MEMORIA po dobu alespoň 2 sekund.
•Stiskněte tlačítka AUTOMATICKÝ NÁVRAT nebo POLOHA OPLÁCHNUTÍ
pro přiřazení polohy k tlačítku.
Zobrazení na dotykové obrazovce ikony ( B ), která se vztahuje k
vybranému programu, potvrdí provedené uložení.
POZNÁMKA: v POLOZE OPLÁCHNUTÍ nelze měnit výšku sedadla.
POZNÁMKA: tlačítko POLOHA OPLÁCHNUTÍ uvede opěrku zad
a sedadlo do polohy opláchnutí.
Opětovným stisknutím tlačítka POLOHA OPLÁCHNUTÍ se opěrka zad a
sedadlo vrátí do předchozí polohy.
5.1.3. Programování poloh křesla A, B, C a D
Toto nastavení je specifické pro každého pracovníka.
Na hlavní obrazovce proveďte následující operace:
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
POZNÁMKA: do paměti je možné uložit i polohu plivátka, je-li
poháněné motorem.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
POZNÁMKA: úspěšná aktivace režimu pro ukládání je
signalizována krátkým zvukovým signálem (PÍPNUTÍ) a příslušnou ikonou
( A ) na dotykové obrazovce.
•Stiskněte tlačítka A nebo B nebo C nebo D k přiřazení polohy k tlačítku
(např. C).
POZNÁMKA: zobrazení na dotykové obrazovce ikony ( B ), která
se vztahuje k vybranému programu (např. C), potvrdí provedené uložení.
POZNÁMKA: k vyvolání naprogramované pozice stačí lehce
stisknout tlačítko, do kterého byla dříve tato poloha uložena.
5.1.4. Nouzové tlačítko
Toto tlačítko lze použít v případě nouze, k uvedení pacienta do
Trendelenburgové polohy.
POZNÁMKA: Trendelenburgova poloha je již nastavena a nelze
ji změnit.
5.1.5.
Tlačítko zablokování obrazovky SMART TOUCH
Toto tlačítko umožňuje zapnout/vypnout dotykovou obrazovku k usnadnění
čištění řídícího panelu.
POZNÁMKA: o zablokování obrazovky informuje hlášení na
dotykové obrazovce.
26
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2. Nožní spínač
Nožní spínač může být 3 typů:
„Multifunkční“ nožní spínač.
„Tlakový“ nožní spínač.
Nožní spínač „Power Pedal“.
POZNÁMKA: „multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat
i ve verzi WIRELESS.
5.2.1. „Multifunkční“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 LED (není aktivní).
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Fungování Joysticku pohybů křesla ( 3 ).
S vyjmutým nástrojem
•Spusťte nástroj.
•Nastavení počtu otáček rotujících nástrojů.
•Doprava: provoz s postřikem (pokud je jím vybaven vybraný nástroj).
POZNÁMKA: po ukončení provozu dojde k automatickému
profouknutí vzduchem, aby se odstranily případné zbylé kapky tekutiny
z potrubí postřikovačů.
•Doleva: fungování bez postřiku.
S nástrojem v klidovém stavu
•Koncový bod vpravo: automatický návrat křesla.
•Koncový bod vlevo: vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
POZNÁMKA: druhé umístění páčky do levého koncového bodu
uvede křeslo do pracovní polohy.
POZOR!
Tyto funkce křesla jsou aktivovány, pokud se poloha v koncovém
bodu udrží po dobu alespoň 2 sekund.
Joystick ovládání pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovládací joystick.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou
zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je
v provozu.
POZNÁMKA: lze změnit fungování joysticku s vyjmutým nástrojem
(viz odstavec 5.1.1.2.3).
CZ
27
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
polohy.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka; po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházejících se v potrubí postřiku.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástroji v klidovém stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1.
Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí suchého hadříku.
5.2.2. „Tlakový“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 Signalizační LED provozu s postřikem.
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Ovládací páka ( 2 ).
Fungování:
•Vyjměte nástroj.
•Spusťte nástroj sešlápnutím pedálu ( a ).
•Nastavte počet otáček/výkon nástroje působením na ovládací páky:
- doprava: zvýšíte;
- doleva: snížíte.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje z
pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
•Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál ( a ).
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
POZOR!
Aktivace a deaktivace postřiku nástrojů stisknutím tlačítek ( 4 ) nebo
( 5 ).
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem.
28
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování Joysticku pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovládací joystick.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou
zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je
v provozu.
POZNÁMKA: lze změnit fungování joysticku s vyjmutým nástrojem
(viz odstavec 5.1.1.2.3.).
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
polohy.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
POZNÁMKA: ovladač pracuje pouze, pokud jsou turbína a
mikromotor v pracovní poloze.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem.
Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka ( 4 ); po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházející se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1.
Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
CZ
29
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2.3. Nožní spínač „Power Pedal“
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací pedál.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku nástrojů.
5 Ovladač Water Clean System nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku
nástrojů.
6 Aktivace polohy opláchnutí pacienta nebo vyvolání programu „B“.
7 Aktivace automatického návratu křesla nebo vyvolání programu „A“.
8 Signalizační LED provozu s postřikem.
Fungování ovládacího pedálu ( 2 ).
•S vytaženým nástrojem
-Sešlápnutím pedálu ( a ) se spustí nástroj.
Je možné nastavit počet otáček (nebo výkon) nástroje modulací tlaku
na pedál.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje
z pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
-Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál.
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
•S nástroji v klidovém stavu
Sešlápnutím ovládacího pedálu se okamžitě zablokuje jakýkoliv
automatický pohyb křesla.
Fungování Joysticku pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače polohování křesla jsou zablokovány,
pokud je některý nástroj aktivní nebo je v provozu systém BIOSTER.
POZNÁMKA: lze změnit fungování joysticku s vyjmutým nástrojem
(viz odstavec 5.1.1.2.3.).
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 8 ) indikuje provoz s postřikem.
Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako
turbína, mikromotor a odstraňovač zubního kamene, pro vypláchnutí
potrubí postřiku. Voda je dodávaná stisknutím tlačítka ( 5 ); po uvolnění
tlačítka se proud vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání
vzduchu k odstranění případných kapek zbývající tekutiny nacházející
se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 8 ) indikuje provoz s postřikem.
30
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování pravé páky ( 6 ).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „B“ křesla“.
Fungování levé páky ( 7 ).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
POZNÁMKA: druhé použití páky uvede křeslo znovu do pracovní
polohy.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „A“ křesla“.
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1.
Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
CZ
31
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2.4. Nožního spínače verze WIRELESS
„Multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat i ve verzi WIRELESS.
Nožní spínač verze WIRELESS obsahuje vysílací modul ZIGBEE (certifikovaný modul pro Evropu, Kanadu a USA).
Upozornění k použití.
POZOR!
•Neuchovávejte nožní spínač verze WIRELESS v blízkosti jiných zdrojů RF, jako jsou wireless LAN, jiná rádiová zařízení a zařízení Home
RF, mikrovlnné trouby. Doporučená vzdálenost je minimálně 2 metry v případě mikrovlnné trouby a 1 m ve všech ostatních případech.
•I přestože je irelevantní elektromagnetické pole vyzařované nožním spínačem, NENÍ vhodné jej používat v blízkosti přístrojového vybavení
pro podporu života (např. kardiostimulátor) a naslouchátek. Ve zdravotnických zařízeních je před použitím jakéhokoli elektronického
zařízení třeba ověřit, že je kompatibilní s dalším již existujícím přístrojovým vybavením.
•Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS používejte pouze zubařskou sestavu.
•Vnitřní akumulátor může být vyměněn pouze kvalifikovaným technikem.
Upozornění před prvním použitím.
Před prvním použitím nožního spínače doporučujeme provést plné nabití akumulátoru.
Fungování nožního spínače verze WIRELESS.
Fungování nožního spínače WIRELESS je identické s verzí s kabelem, přečtěte si tedy předchozí odstavce a věnujte pozornost konkrétně používanému
modelu.
Nožní spínač verze WIRELESS je dále vybaven specifickou diodou LED ( 7 ), která signalizuje nabití akumulátoru a stav komunikace se zubařskou
sestavou.
Signalizace LED ( 7 ).
Barva LED indikuje nabíjení akumulátoru, zatímco typ blikání indikuje stav
komunikace se zubařskou sestavou.
Stav nebití akumulátoru:
barva
popis
(odpojený kabel)
popis
(připojený kabel)
ZELENÁ
Akumulátor nabitý (> 75 %) Akumulátor nabitý
ORANŽOVÁ
Akumulátor nabitý (< 50 %) Akumulátor se nabíjí
ČERVENÁ
Akumulátor je nutné nabít
(< 25 %)
Chyba
nabíjení
akumulátoru
Vypnutý
Baterie vybitá
Vypnutá zubařská sestava
nebo porouchaný nožní
spínač
Stav komunikací:
blikání
popis
Pomalé
Připojení aktivní v režimu wireless
Rychlé
Připojení aktivní s vloženým napájecím kabelem
Dvojité
Vyhledávání připojení
Nepřerušované Chyba komunikace
POZNÁMKA: tyto informace mohou také být zobrazené na dotykové
obrazovce pomocí příslušných ikon ( A ) nebo ( B ) (viz odstavec 5.1.) nebo
v příslušném menu ovládání nožního spínače (viz odstavec 5.1.1.2.3).
Vlastnosti akumulátoru.
Verze nožního spínače WIRELESS je vybavena dobíjecím lithium-polymerovým akumulátorem (Li-Poly, 3.7V, 5200 mAh typ Guangzhou Markyn
Battery Co. Model 9051109).
Kapacita akumulátoru umožňuje autonomii přibližně 2 měsíce (odhad při 8 po sobě jdoucích hodinách denního provozu). Této autonomie je dosaženo
se zcela nabitým akumulátorem v plně provozuschopném stavu. Účinnost akumulátorů se snižuje stárnutím. Odhaduje se, že po 500 cyklech
plného nabití se účinnost sníží na 60 %. I v tomto stavu by měl akumulátor zaručit autonomii přibližně 1 měsíc.
POZNÁMKA:když se účinnost akumulátoru sníží tak, že nebude postačující pro každodenní použití, vyžádejte si jeho výměnu kvalifikovaným
technikem (originální náhradní díl kód 97901336).
POZOR!
Nepokoušejte se akumulátor vyměnit sami.
Omezení záruky na akumulátor.
Na akumulátor uvnitř nožního spínače se vztahuje záruka 6 měsíců od data instalace.
32
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Dobití akumulátoru.
Je-li to nutné, je třeba dobít akumulátor nožního spínače WIRELESS.
Proveďte následující postup:
•Otevřete ochranný kryt konektoru na zadní straně nožního spínače a
připojte napájecí kabel.
•Připojte druhý konec nabíjecího kabelu k zubařské sestavě (viz obrázek).
Nyní se akumulátor nožního spínače nabíjí (signalizační LED nabíjení
akumulátoru svítí), zatímco zůstane plně funkční.
POZNÁMKA: akumulátor se plně nabije přibližně po 6 hodinách.
POZOR!
Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS
používejte pouze zubařskou sestavu.
Přirozené vybití akumulátoru.
Není-li používán po delší dobu, může se akumulátor pomalu vybít.
Po delší době užívání je vždy před použitím vhodné provést kompletní nabití
Údržba a likvidace
Nožní spínač verze WIRELESS neobsahuje žádné díly, které lze opravit
přímo uživatelem.
V případě poruchy se nesnažte provádět sami opravu, ale obraťte se
přímo na výrobce nebo na jeho místního distributora, jehož kontaktní čísla
jsou uvedená v záručním listě.
Vnitřní baterie musí být po ukončení životnosti vyměněná odborným
technikem v servisu.
CZ
33
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.3. Stříkačka
Popis nástroje.
[ a ] Tryska.
[ b ] Rukojeť.
[ c ] Tlačítko demontáže stříkačky.
[ d ] Tlačítko vzduch.
[ e ] Tlačítko voda.
[ f ] Přepínač teplý/studený.
[ g ] LED signalizace teplý studený.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Doporučuje se použití jednorázových ochran a trysek.
Technické vlastnosti.
•Doba provozu:
- stříkačka 3F: neustálý provoz,
- stříkačka 6F: provoz 5 s, klid 10 s,
- stříkačka 6F-L (s optickými vlákny): provoz 5 s, klid 10 s
•Napájení:
- stříkačka 6F a 6F-L (modely CEFLA): 24 Vac; 50/60 Hz; 2 A; 50 W.
•Klasifikace v souladu s normou EN 60601-1:
- stříkačka 6F a 6F-L (modely CEFLA): TŘÍDA II, typ B
•Instalační schéma: nahlédněte do Technického návodu pro instalaci (viz
odstavec 11.).
Použití.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Tlačítko [ e ] = voda;
Tlačítko [ d ] = vzduch;
Tlačítko [ e + d ] = postřik.
•Stříkačka 6F, provoz s teplou vodou, vzduchem a postřikem: otočte
přepínačem [ f ] ve směru hodinových ručiček (LED g rozsvícená).
•Stříkačka 6F, provoz se studenou vodou, vzduchem a postřikem: otočte
přepínačem [ f ] proti směru hodinových ručiček (LED g zhasnutá).
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující tlačítka ikony:
Spuštění/vypnutí optických vláken
(pouze se stříkačkou 6F-L)
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
(pouze se systémem S.H.S.)
Zobrazení řádku s obecnými funkčními ikonami
(viz odstavec 5.1.)
Nastavení intenzity jasu optického vlákna.
•K regulaci intenzity jasu optického vlákna je nutné tisknout po delší dobu
(alespoň 2 sekundy) ikonu
.
•Nastavte intenzitu jasu stisknutím ikon
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 16.
•Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku
stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: po 30 sekundách se optická vlákna automaticky
vypnou.
Demontáž rukojeti.
•Tryska [ a ] je namontovaná zacvaknutím na rukojeti [ b ].
Chcete-li vytáhnout rukojeť ze stříkačky, otočte přepínačem proti směru hodinových ručiček (LED g zhasnutá) a stiskněte tlačítko [ c ].
Odnímatelný kabel stříkačky.
Stříkačka je vybavena odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění.
Jednorázový měkký papír navlhčený čisticím/dezinfekčním prostředkem.
POZOR!
•Neponořujte stříkačku do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
Rukojeť a tryska stříkačky: parní autokláv při teplotě na 135 °C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZNÁMKA: před sterilizací vložte do sáčku.
34
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.4. Turbína
Připojení násadce a výměna frézy.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Použití.
POZOR!
Dodržujte návody k obsluze pro jednotlivé turbíny.
•Doba provozu:. provoz 5 min, klid 5 min.
•Kohoutek [ f ] reguluje množství vody postřiku.
•Kohoutek [ e ] reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující tlačítka ikony:
Zvýšení nastavitelných hodnot
Snížení nastavitelných hodnot
Výběr režimu otáčení turbíny
Spuštění/vypnutí optických vláken
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
(pouze se systémem S.H.S.)
Povolení a výběr typu postřiku dodávaného
nástrojem
Zobrazení řádku s obecnými funkčními ikonami
(viz odstavec 5.1.)
Rychlý
turbíny
výběr 1 % maximálního režimu otáčení
Rychlý výběr 50 % maximálního režimu otáčení
turbíny
Rychlý výběr 100% maximálního režimu otáčení turbíny
Aktivace/deaktivace peristaltického čerpadla
(pouze je-li k dispozici)
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
POZNÁMKA: ke kabelu turbíny je rovněž možné připojit vzduchové
mikromotory s 4-cestným konektorem, které jsou v souladu s normou ISO
13294 - Dental Air Motor.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Nastavení intenzity jasu optického vlákna.
•K regulaci intenzity jasu optického vlákna je nutné tisknout po delší dobu
(alespoň 2 sekundy) ikonu
.
•Nastavte intenzitu jasu stisknutím ikon
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 16.
•Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku
stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání nástroje (páka nožního
spínače deaktivovaná) se optické vlákno vypne.
CZ
35
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Změna režimu otáčení turbíny.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte způsob změny režimu otáčení
stisknutím následujících ikon:
Lineární změna, přiměřená přesunu páky
nožního spínače
Změna ON/OFF, která má za následek dodání maximálního výkonu
nastaveného při aktivaci páky nožního spínače
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Ovládací tlačítko postřiku nástroje.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte typ postřiku dodávaného nástrojem
stisknutím následujících ikon:
Povoz s postřikem voda + vzduch
Provoz s postřikem pouze voda
Provoz bez postřiku
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Aktivace/deaktivace peristaltického čerpadla (pouze, je-li k dispozici).
Pro aktivaci/deaktivaci peristaltického čerpadla stačí stisknout příslušnou
ikonu:
Peristaltické čerpadlo není aktivní
Peristaltické čerpadlo je aktivní
POZNÁMKA: úspěšná aktivace je potvrzena zobrazením hodnoty
dodávaného fyziologického roztoku v poli vedle.
Odnímatelný kabel.
Turbína je vybavena odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
Sterilizace.
Parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k násadci.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Turbína nesmí být uvedena do provozu bez vložení frézy nebo fiktivní frézy.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
36
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.5. Elektrický mikromotor
Spárování násadců a výměna frézy.
Viz specifické návody přiložené k mikromotoru a různým násadcům.
Použití.
POZOR!
Respektujte rovněž návody k obsluze týkající se různých motorů.
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
•Doba provozu:. provoz 5 min, klid 5 min.
•Kohoutek [ f ] v blízkosti nástroje reguluje množství vody v postřiku.
•Kohoutek [ e ] reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující hlavní tlačítka ikony:
Zvýšení nastavitelných hodnot
Snížení nastavitelných hodnot
Výběr převodového poměru
Výběr převodového poměru
Výběr způsobu změny rychlosti
Výběr směru otáčení mikromotoru
Aktivace/deaktivace signálu alarmu
Nastavení převodového poměru
(viz odstavec 5.5.4.)
Spuštění/vypnutí optických vláken
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
(pouze se systémem S.H.S.)
Zobrazení řádku s obecnými funkčními ikonami
(viz odstavec 5.1.)
Zjednodušené zobrazení menu
Aktivace/deaktivace peristaltického čerpadla
(pouze je-li k dispozici)
Výběr provozního režimu
mikromotoru
Výběr pracovního programu
mikromotoru
Povolení a výběr typu postřiku dodávaného
nástrojem
POZNÁMKA: vysvětlení fungování dalších viditelných ikon najdete v odstavcích věnujících se různým provozním režimům.
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
Nastavení intenzity jasu optického vlákna.
•K regulaci intenzity jasu optického vlákna je nutné tisknout po delší dobu
(alespoň 2 sekundy) ikonu
.
•Nastavte intenzitu jasu stisknutím ikon
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 16.
•Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku
stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání nástroje (páka nožního
spínače deaktivovaná) se optické vlákno vypne.
CZ
37
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Ovládací tlačítko postřiku nástroje.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte typ postřiku dodávaného nástrojem
stisknutím následujících ikon:
Povoz s postřikem voda + vzduch
Provoz s postřikem pouze voda
Provoz bez postřiku
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Výběr způsobu změny rychlosti otáčení.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte režim změny rychlosti otáčení stisknutí
následujících ikon:
Lineární změna, přiměřená přesunu páky
nožního spínače
Změna ON/OFF, která má za následek dodání maximálního výkonu
nastaveného při aktivaci páky nožního spínače
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení je automatické.
Změna směru otáčení mikromotoru.
Zvolte směr otáčení mikromotoru stisknutím příslušné ikony:
Normální směr otáčení
Obrácený směr otáčení
Obráceny směr otáčení je indikován zvukovým signálem (3 PÍPNUTÍ).
POZOR!
Při vytahování mikromotoru zvukový signál (3 PÍPNUTÍ) oznámí, že
směr otáčení je obrácený.
POZNÁMKA: se stlačenou pákou reostatu je ovladač pro změnu
směru otáčení mikromotoru vypnutý.
Výběr provozního režimu mikromotoru.
Mikromotor má 3 různé provozní režimy, které lze vybrat stisknutím
příslušné ikony:
Provoz RESTORATIVE
(viz odstavec 5.5.1.)
Provoz ENDODONTIC
(viz odstavec 5.5.2.)
Provoz IMPLANT
(viz odstavec 5.5.3.)
POZNÁMKA: změna probíhá cyklickým způsobem.
Výběr provozních programů mikromotoru.
Mikromotor má 5 provozních programů označených P1, P2, P3, P4, P5,
které lze vybrat stisknutím příslušné ikony.
Každý pracovní program uloží následující údaje:
-provozní režim,
-maximální rychlost otáčení / točivý moment,
-on/off optického vlákna,
-intenzita jasu optického vlákna,
-on/off změna směru otáčení,
-typ dodávaného postřiku,
-on/off peristaltického čerpadla (je-li k dispozici),
-převodový poměr násadce.
POZNÁMKA: změna probíhá cyklickým způsobem.
38
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Výběr převodového poměru.
S použitím ikon
nebo
je možné vybrat mezi uloženými požadovaný
převodový poměr.
Hodnota točivého momentu (nastavená nebo aktuální) je vyjádřena v %
nebo v Ncm pro certifikované převodovky.
POZOR!
Hodnota točivého je nebo není znázorněna v závislosti na toleranci
načtení zobrazené hodnoty:
tolerance ± 10 %
tolerance ± 20 %.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Aktivace/deaktivace signálu alarmu.
Chcete-li aktivovat/deaktivovat výstražný signál při dosažení maximálního
točivého momentu, stačí stisknout odpovídající ikonu:
alarm aktivní
alarm neaktivní
POZNÁMKA: uložení je automatické.
Aktivace/deaktivace peristaltického čerpadla (pouze, je-li k dispozici).
Pro aktivaci/deaktivaci peristaltického čerpadla stačí stisknout příslušnou
ikonu:
Peristaltické čerpadlo není aktivní
Peristaltické čerpadlo je aktivní
POZNÁMKA: úspěšná aktivace je potvrzena zobrazením hodnoty
dodávaného fyziologického roztoku v poli vedle.
Nastavení množství fyziologického roztoku dodávaného peristaltickým
čerpadlem.
Tato hodnota je viditelná pouze s aktivním peristaltickým čerpadlem.
Stisknutím ikon
nebo
změníte množství fyziologického roztoku
dodávaného peristaltickým čerpadlem.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 5. Množství
dodávaného roztoku spojené s nastavitelnými hodnotami je následující:
-hodnota 1: přibližně 35 ml/min,
-hodnota 2: přibližně 50 ml/min,
-hodnota 3: přibližně 70 ml/min,
-hodnota 4: přibližně 90 ml/min,
-hodnota 5: přibližně 100 ml/min.
POZNÁMKA: můžete změnit množství fyziologického roztoku
dodávaného peristaltickým čerpadlem i s aktivním nástrojem.
Odnímatelný kabel.
Mikromotor je vybaven odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
POZOR!
•Neponořujte nástroj do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
Pouze násadce: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
CZ
39
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Nikdy nemontujte kolénkový násadec na mikromotor v provozu.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
5.5.1. Provozní režim RESTORATIVE
Charakteristiky provozu RESTORATIVE.
-nastavitelná rychlost od 100 do 40000 ot./min (násadec 1:1),
-nastavitelný točivý moment od 1 do 100 %,
-přizpůsobitelný seznam převodových poměrů,
-režim změny režimu otáčení nastavitelný z variabilního na pevný a
naopak,
-poplašný signál při dosažení maximálního točivého momentu,
-rychlé zachycení maximální rychlosti v průběhu otáčení motoru.
Menu s vyjmutým, ale neaktivním mikromotorem.
Všechny ikony jsou aktivní a každou přístupnou funkci lze změnit (viz
odstavec 5.5.).
POZNÁMKA: každé nastavení nebo změněná hodnota se
automaticky uloží do zvoleného pracovního programu (např. P1).
Menu s vytaženým a aktivním mikromotorem.
Funkce, které lze změnit, jsou následující:
•maximální rychlost otáčení frézy pomocí ikony
nebo
•zmrazení aktuální rychlosti pomocí následující ikony:
,
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost
•režim změny páky nožního spínače pomocí následující ikony:
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost a současně aktivuje režim změny ON/
OFF páky nožního spínače
Uvede zpět režim změny páky nožního spínače
z ON/OFF na lineární
5.5.2. Provozní režim ENDODONTIC
Charakteristiky provozu ENDODONTIC.
-nastavitelná rychlost od 100 do 600 ot./min, hodnota se vždy vztahuje k
fréze, bez ohledu na převodový poměr,
-točivý moment nastavitelný od 0,1 do 5,0 Ncm, s výjimkou převodovky
1:1 (4,5 Ncm),
-přizpůsobitelný seznam převodových poměrů,
-režim změny režimu otáčení motoru nastavitelný z variabilního na pevný
a naopak,
-progresivní poplašný signál při dosažení 60 % maximálního točivého
momentu,
-tlačítko kalibrace během otáčení motoru.
40
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Menu s vyjmutým, ale neaktivním mikromotorem.
Všechny ikony jsou aktivní a každou přístupnou funkci lze změnit (viz
odstavec 5.5.).
Kromě standardního nastavení je v režimu ENDODONTIC možné nastavit i
„Provoz při maximálním dosaženém točivém momentu“ stisknutím příslušné ikony:
zablokování otáčení
zablokování otáčení a následná reverze směru otáčení
zablokování otáčení, reverze běžného směru otáčení a následné
obnovení běžného směru otáčení
POZNÁMKA: každé nastavení nebo změněná hodnota se
automaticky uloží do zvoleného pracovního programu (např. P1).
Níže je uveden seznam zkratek souvisejících s typy certifikovaných
kolénkových násadců, které jsou uvedeny na dotykové obrazovce:
Text na
displeji
Poměr
točivého
momentu
na displeji
128:1
128:1
100%
± 20 %
Všechny značky
120:1
120:1
100%
± 20 %
Všechny značky
64:1
64:1
100%
± 20 %
Všechny značky
40:1
40:1
100%
± 20 %
Všechny značky
18:1
18:1
100%
± 20 %
Všechny značky
16:1
16:1
5 Ncm
± 20 %
Všechny značky
E16
16:1
5 Ncm
± 10 %
Castellini E16®
EVO
E16
16:1
5 Ncm
± 10 %
Goldspeed EVO E16®
10:1
10:1
5 Ncm
ER10
10:1
5 Ncm
9,5:1
9,5:1
5 Ncm
S6:1
6:1
5 Ncm
± 10 %
Sirona Endo 6:1
K5,4:1
5,4:1
5 Ncm
± 10 %
Kavo IntraC 0767 LHC®
4:1
4:1
5 Ncm
ER4
4:1
5 Ncm
± 10 %
NSK ER4®
K2,7:1
2,7:1
5 Ncm
± 10 %
Kavo LUX 7LP®
Kavo IntraC 0768 LHC®
WD-79M
2:1
5 Ncm
± 10 %
W&H WD-79M®
W&H EB-79M®
1:1
1:1
4,5 Ncm
± 10 %
Všechny značky
Tolerance
točivého
momentu frézy
± 20 %
± 10 %
± 20 %
± 20 %
Referenční kolénkové
násadce
Všechny značky
NSK ER10®
Všechny značky
Všechny značky
Menu s vytaženým a aktivním mikromotorem.
Funkce, které lze změnit, jsou následující:
•maximální rychlost otáčení frézy pomocí ikony
•kalibrace násadce pomocí následující ikony:
nebo
,
nastaví hodnotu aktuálního točivého momentu na 0
POZNÁMKA: doporučujeme provést tuto operaci při násadci
spuštěném na maximum a na prázdno.
•režim změny páky nožního spínače pomocí následující ikony:
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost a současně aktivuje režim změny ON/
OFF páky nožního spínače
Uvede zpět režim změny páky nožního spínače
z ON/OFF na lineární
CZ
41
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.5.3. Provozní režim IMPLANT
Charakteristiky provozu IMPLANT.
-nastavitelná rychlost od 5 do 2500 ot./min, hodnot se vždy vztahuje k
fréze, bez ohledu na převodový poměr (převodovky od 20:1 do 1000:1),
-točivý moment nastavitelný od 0,5 do 55,0 Ncm pro certifikované
převodovky, nebo od 1 do 100 %,
-přizpůsobitelný seznam převodových poměrů,
-poplašný signál při dosažení maximálního točivého momentu,
-tlačítko kalibrace během otáčení motoru.
Menu s vyjmutým, ale neaktivním mikromotorem.
Všechny ikony jsou aktivní a každou přístupnou funkci lze změnit (viz
odstavec 5.5.).
POZNÁMKA: každé nastavení nebo změněná hodnota se
automaticky uloží do zvoleného pracovního programu (např. P1).
Níže je uveden seznam zkratek souvisejících s typy certifikovaných
kolénkových násadců, které jsou uvedeny na dotykové obrazovce:
Text na
displeji
Poměr
točivého
momentu
na displeji
1000:1
1000:1
50 Ncm
± 20 %
Všechny značky
256:1
256:1
50 Ncm
± 20 %
Všechny značky
120:1
120:1
50 Ncm
± 20 %
Všechny značky
ATR80I
80:1
70 Ncm
± 10 %
ATR ATR80I®
ER64
64:1
55 Ncm
± 10 %
NSK SGM-ER64i®
ER32
32:1
55 Ncm
± 10 %
NSK SGM-ER32i®
K27:1
27:1
55 Ncm
± 10 %
Kavo IntraLux CL09®
+ Hlava CL3®
20:1
20:1
50 Ncm
75EKM
20:1
55 Ncm
Tolerance
točivého
momentu frézy
± 20 %
Referenční kolénkové
násadce
Všechny značky
± 10 %
W&H WI-75E/KM®
W&H WS-75E/KM®
R20L
20:1
55 Ncm
± 10 %
Castellini R20L®
NSK X-SG20L®
NSK S-Max SG20®
NSK SGM-ER20i®
ATR20I
20:1
70 Ncm
± 10 %
ATR ATR20I®
WS75
20:1
70 Ncm
± 10 %
W&H WS-75®
W&H WI-75E/KM®
CA20L
20:1
55 Ncm
± 10 %
Bien-Air CA20:1L®
16:1
16:1
K12:1
12:1
Všechny značky
40 Ncm
± 10 %
Kavo IntraLux CL04®
+ Hlava CL3®
Menu s vytaženým a aktivním mikromotorem.
Funkce, které lze změnit, jsou následující:
•maximální rychlost otáčení frézy pomocí ikony
•kalibrace násadce pomocí následující ikony:
nebo
,
nastaví hodnotu aktuálního točivého momentu na 0
POZNÁMKA: doporučujeme provést tuto operaci při násadci
spuštěném na maximum a na prázdno.
•režim změny páky nožního spínače pomocí následující ikony:
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost a současně aktivuje režim změny ON/
OFF páky nožního spínače
Uvede zpět režim změny páky nožního spínače
z ON/OFF na lineární
42
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.5.4. Menu nastavení převodového poměru
V menu pro vyjmutý, ale neaktivní mikromotor stiskněte ikonu
pro vstup
do podnabídky NASTAVENÍ PŘEVODOVÉHO POMĚRU, kde najdete
následující ikony:
Výběr uložených převodových poměrů
Opuštění menu s uložením vybraného poměru
Vytvoření vlastního převodového poměru
Změna vlastního převodového poměru
POZNÁMKA: ikona Rpm (ot./min) není upravitelným polem, protože
pouze zobrazuje maximální rychlost, které lze dosáhnout s vybraným
převodovým poměrem.
Jak vytvořit vlastní převodové poměry.
Chcete-li vytvořit a uložit vlastní převodové poměry, stačí stisknout ikonu
pro vstup do podnabídky, kde se nacházejí následující ikony:
Zvýšení/snížení v desetinách nebo jednotkách
Uložení vytvořeného/upraveného poměru
Vyvolání výchozího nastavení převodového poměru
Smazání vlastního převodového poměru
Jak změnit a/nebo smazat vlastní převodové poměry.
POZNÁMKA: pouze vlastní převodové poměry mohou být měněny
a/nebo mazány.
•Stiskněte ikony
nebo
pro procházení uloženými převodovými
poměry.
•Po zvolení převodového poměru stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky pro změny.
•Fungování podnabídky změny je stejné jako u podnabídky vytváření.
CZ
43
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.6. Odstraňovač zubního kamene
Připojení násadce a vložky.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
POZOR!
Před připojením násadec zkontrolujte, že kontakty jsou naprosto suché. Pokud je to nutné, osušte je pomocí vzduchu stříkačky.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Ujistěte se, že závitové části vložky a násadce jsou naprosto čisté.
•Neměňte tvar vložky.
•Pravidelně kontrolujte opotřebení vložky a v následujících případech ji nahraďte:
- evidentní opotřebení,
- snížený výkon,
- deformace nebo náraz.
•Poznámky pro odstraňovače zubního kamene U-PZ7:
- přístroj LED třídy 1;
- v případě čištění a údržby se vyhněte přímému nasměrování světla do očí (doporučeno vypnout optická vlákna).
Použití.
•Doby provozu:
- odstraňovače zubního kamene U-PZ6: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene U-PZ7: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene SATELEC: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene SATELEC LED: nepřetržitý provoz,
- odstraňovače zubního kamene EMS: nepřetržitý provoz.
•Kohoutek [ f ] v blízkosti nástroje reguluje množství chladicí vody.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující ikony:
Zvýšení výkonu odstraňovače zubního kamene
Snížení výkonu odstraňovače zubního kamene
Výběr režimu změny výkonu odstraňovače zubního kamene
Spuštění/vypnutí optických vláken
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
(pouze se systémem S.H.S.)
Aktivace chladicí vody
Zobrazení řádku s obecnými funkčními ikonami
(viz odstavec 5.1.)
Výběr provozního režimu
odstraňovače zubního kamene
Výběr pracovního programu
odstraňovače zubního kamene
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Nastavení intenzity jasu optického vlákna.
•K regulaci intenzity jasu optického vlákna je nutné tisknout po delší dobu
(alespoň 2 sekundy) ikonu
.
•Nastavte intenzitu jasu stisknutím ikon
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 16.
•Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání nástroje (páka nožního
spínače deaktivovaná) se optické vlákno vypne.
44
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Výběr režimu změny výkonu odstraňovače zubního kamene.
S nástrojem v provozní poloze zvolte režim změny výkonu odstraňovače
zubního kamene stisknutím následujících ikon:
Lineární změna, přiměřená přesunu páky nožního spínače
Změna ON/OFF, která má za následek dodání maximálního výkonu
nastaveného při aktivaci páky nožního spínače
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Aktivace chladicí vody.
S nástrojem v provozní poloze zvolte, zda dodávat vodu z nástroje či nikoliv,
a to stisknutím následujících ikon:
Provoz s vodou
Provoz bez vody
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: během provozu bez vody je maximální výkon roven
50 % maximálního nastavitelného výkonu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Výběr provozního režimu odstraňovače zubního kamene.
S nástrojem v provozní poloze zvolte provozní režim odstraňovače zubního
kamene stisknutím následujících ikon:
Normální provoz
Provoz ENDO
Provoz PARO
(ENDO s výkonem sníženým o 40 %)
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu.
režim.
POZNÁMKA: se sešlápnutou nožní pákou nelze změnit provozní
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Výběr pracovního programu odstraňovače zubního kamene.
Odstraňovač zubního kamene má 4 pracovní programy označené P1, P2,
P3, P4, které lze vybrat stisknutím příslušné ikony.
Každý pracovní program uloží následující údaje:
-maximální výkon,
-on/off optického vlákna,
-intenzita jasu optického vlákna,
-typ dodávaného postřiku,
-režim změny výkonu.
POZNÁMKA: změna probíhá cyklickým způsobem.
CZ
45
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Odnímatelný kabel.
Odstraňovač zubního kamene je vybaven odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
POZOR!
•Neponořujte násadec do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
Sterilizace.
•Momentový klíč, hroty odstraňovače zubního kamene a násadec odstraňovače zubního kamene: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v
souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Aby nedošlo k nebezpečným situacím nebo k poškození, při připojení stolku neměňte polohy kabelů, vztahujících se na odstraňovače
zubního kamene různých značek.
•Vložky na násadci musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
46
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.7. Polymerační lampa T-LED
Technické vlastnosti.
Napájecí napětí
: 24-36 V DC
Max spotřeba elektrické energie : 6 VA
Světelný zdroj
: 1 Led 5 W
Vlnová délka
: 430-490 nm
Zvukové signály
: na začátku, každých 5 sekund a na konci
cyklu
Typ fungování
: přerušované
(práce 3 po sobě jdoucí cykly - klid 60 s).
Programy
: 6 (přednastavených).
Obecný popis lampy.
a Rukojeť lampy.
b Koncová otočná část.
c Optické vlákno.
d Ochrana očí.
e Napájecí kabel.
f Ovládací tlačítkový panel.
POZNÁMKA: polymerační lampa může být použita v různých
konfiguracích (hůlka, pistole, nebo libovolné mezipolohy) pro usnadnění
činnosti uživatele.
POZNÁMKA: polymerační lampa je dodávaná v původním obalu,
který je vhodné uchovat pro eventuální budoucí přepravy.
Popis ovládacího tlačítkového panelu.
[ 1 ] LED 1 (cyklus STANDARD):
Emise 1000 mW/cm2 po dobu 20 sekund (tento cyklus je výchozí v
okamžiku prodeje).
[ 2 ] LED 2 (cyklus FAST):
Emise 1600 mW/cm2 po dobu 15 sekund.
[ 3 ] LED 3 (cyklus STRONG):
Emise 1800 mW/cm2 po dobu 20 sekund.
[ 4 ] LED S:
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a
zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L:
[ LED S + LED 1 ] náběhový cyklus B (BONDING):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 1000 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1000 mW/cm2 po dobu 5
sekund, po celkovou dobu 15 sekund.
[ LED S + LED 2 ] náběhový cyklus R (RAPID RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 2200 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 2200 mW/cm2 po dobu 5
sekund, po celkovou dobu 15 sekund.
[ LED S + LED 3 ] náběhový cyklus L (LONG RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 1800 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1800 mW/cm2 po dobu
10 sekund, po celkovou dobu 20 sekund.
[ 5 ] LED indikátor poruchy:
Tato červená dioda LED se rozsvítí pouze v případě poruchy provozu.
[ 6 ] Tlačítko START:
Tlačítko START spustí aktuálně vybraný cyklus (zvýrazněný
rozsvíceným LED indikátorem cyklu).
Je-li znovu stisknuté v jakékoliv okamžiku během cyklu, emise světla
se okamžitě přeruší.
[ 7 ] Tlačítko MODE:
Toto tlačítko slouží k výběru požadovaného cyklu. Umožní přejít z
cyklu, kde se právě nacházíte, do bezprostředně následujícího cyklu.
První tři cykly (1, 2 a 3) jsou s konstantním výkonem a LED diody se
rozsvítí individuálně.
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a
zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L.
Jakmile je rozsvícená LED cyklu, který budete používat, lampa je
připravena k použití. Stisknutím tlačítka START se aktivuje emise
světla v závislosti na zvoleném cyklu.
LED
Total
time
Ø8 mm
Total
energy
standard
1
20"
1.000 mW/cm2
20.000 mJ
fast
2
15"
1.600 mW/cm2
24.000 mJ
strong
3
20"
1.800 mW/cm2
36.000 mJ
bonding
S+1
15"
ramp cycle
11.250 mJ
rapid rest.
S+2
15"
ramp cycle
20.250 mJ
long rest.
S+3
20"
ramp cycle
26.250 mJ
Cycle
POZNÁMKA: výběr cyklu je možný a tlačítko je aktivní, pouze
pokud lampa nevysílá světlo. V případě, že tlačítko je náhodně
stisknuto při emisi světla, nemá to žádný vliv.
Provoz.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Před použitím dezinfikujte rukojeti lampy. Optické vlákno a ochrana
očí mohou být sterilizovány v autoklávu vodní parou při teplotě 135°C.
•Vložte optické vlákno ( c ) na dno svého umístění, dokud neuslyšíte
kliknutí.
•Vložte násadec polymerační lampy na konec příslušného napájecího
kabelu a utáhněte upevňovací objímku ( e ).
CZ
47
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
•Vyjměte lampu z jeho umístění na stolku asistenta nebo na lékařském
stolku.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Otočte přední část lampy a/nebo optické vlákno do nejpříznivější polohy
pro fotopolymerizaci (hůlky, pistole nebo mezipolohy).
•Vyberte cyklus, který si přejete použít, pomocí tlačítka MODE, jak je
popsáno výše (vybraný cyklus je vždy označen odpovídající osvětlenou
diodou LED).
POZNÁMKA: lampa je vybavena permanentní pamětí, proto je
při dalším použití vždy nabídnut poslední použitý cyklus.
•Umístěte optické vlákno do polohy vhodné pro polymeraci.
POZNÁMKA: optické vlákno musí být umístěné co nejblíže k
materiálu, který má být vytvrzen, aniž by se ho však dotýkalo.
•Spusťte cyklus pomocí tlačítka START.
POZOR!
Způsob použití: provoz 2 po sobě jdoucí cykly, klid 60 sekund.
POZNÁMKA: když je zaktivován naprogramovaný cyklus, diody
LED (1, 2, 3, B, R, L) signalizují (po 5 sekundách) plynutí času, každých
5 sekund práce zhasnou.
Lampa je také vybavena zvukovou signalizací, která vydá jedno PÍPNUTÍ
na začátku cyklu, jedno PÍPNUTÍ každých 5 sekund provozu a nakonec
2 PÍPNUTÍ na konci provozního cyklu.
•Počkejte, až se dodávání světla přeruší spontánně; nicméně, pokud
budete chtít, můžete jej zastavit kdykoliv opětovným stisknutím tlačítka
START.
POZOR!
•Lampa je vybavena signalizačním systémem, který prostřednictvím
rozsvícení diod LED ohlásí eventuální poruchu (viz následující
odstavec).
•Lampa je opatřena tepelnou ochranou.
Signalizace.
V případě poruchy polymerační lampy jsou k dispozici následující hlášení na ovládacím tlačítkovém panelu:
•LED 5 a LED 1 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Chybějící vyzařování světla lampy.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 2 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Porucha mikrokontrolní jednotky aktivace nástroje.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 3 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Nedostatečné napájení.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 4 současně blikají.
Zásah tepelné ochrany násadce. Tyto LED budou i nadále blikat, dokud lampa dostatečně nevychladne (přibližně 5 minut), aby jí bylo možné
znovu použít.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
Maximální vytvrditelná tloušťka.
Maximální vytvrditelná tloušťka jednotlivých cyklů je 3 mm (viz také pokyny použitého složení).
POZOR!
Tato tloušťka by neměla být překročena, aby se zabránilo možnému nedokončení vytvrzení vrstvy.
48
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Všeobecná upozornění k použití.
POZOR!
•
Světelný zdroj LED je zdrojem třídy 2 v souladu s normou IEC 62471. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
Vyzařované světla může poškodit vaše oči v případě přímé ozařování bez ochrany.
Vždy používejte lampu s ochranou očí a dejte pozor, aby nedošlo k přímému namíření světelného paprsku do očí.
Vyzařované světlo může poškodit měkké tkáně (sliznice dutiny ústní, dásně, kůži).
Dejte pozor, abyste přesně nasměrovali paprsek na materiál, který má být vytvrzen.
•Lidé s očními chorobami, jako jsou jednotlivci, kteří podstoupili operaci k odstranění šedého zákalu nebo onemocnění sítnice, musí být
chráněny během používání lampy, například s vhodnými ochrannými brýlemi.
•Koncová otočná část se může otáčet o 180° vzhledem k rukojeti proti směru hodinových ručiček a přejít z konfigurace hůlky na pistoli.
Pro návrat do konfigurace hůlka je otáčení ve směru hodinových ručiček.
Dosažení těchto dvou pozic je ohlášeno jedním kliknutím; po kliknutí dál neotáčejte.
Mezipolohy jsou také možné, i když nejsou vybavené kliknutím.
Po otočení koncové otočné části znovu správně umístěte zpět optické vlákno.
•Netahejte za napájecí šňůry.
•Nevystavujte násadec nadměrným vibracím.
•Buďte opatrní, abyste neupustili násadce, zejména optické vlákno.
Lampa může prasknout, v případě náhodného skusu nebo pádu.
Před použitím polymerační lampy po nárazu nebo pádu zkontrolujte integritu násadce.
Zkuste rozsvítit lampu a ověřit provoz bez použití na pacientovi.
V případě popraskání nebo rozbití nebo jakékoliv jiného poškození nepoužívejte lampu na pacientovi a kontaktujte Technickou asistenční
službu.
Optické vlákno je mimořádně křehké a v případě nárazu může prasknout nebo se rozbít, čímž je ohroženo konečné množství dodávaného světla.
V případě pádu doporučujeme pečlivě sledovat optické vlákno, abyste ověřili případná prasknutí nebo rozbití. V případě prasklin se objeví jasné
světlo v místě, kde vlákno prasklo. Ve všech těchto případech musí být optické vlákno vyměněno.
•Rukojeť polymerační lampy (případně prodávaná v samostatném balení) může být připojena výhradně k zubařským sestavám s připojením
pro tento násadec lampy.
Připojení k jinému přístrojovému vybavení může způsobit poškození vnitřních obvodů lampy a může způsobit vážné nebezpečí pro
bezpečnost provozovatele a pacienta.
•Násadec polymerační lampy není chráněn proti vniknutí tekutin (IP20).
•Násadec pro polymerační lampy není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsi plynů se vzduchem, kyslíkem nebo
oxidem dusným (N2O).
Čištění.
Polymerační lampa může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta.
Části, které jsou nejvíce kontaminované jsou optická vlákna a ochrana očí. Před jejich sterilizaci, zkontrolujte, že na nich nejsou žádné zbytky
polymeračních produktů: případně je odstraňte alkoholem nebo plastovou špachtlí.
Pro sterilizaci optického vlákna a ochranu očí používejte pouze autokláv se sterilizační teplotu alespoň 134°C.
POZOR!
•Optické vlákno je schopné snést 500 cyklů v autoklávu, po nich má tendenci se zakalit a mohlo by tedy vydávat menší množství světla.
•I ochrana očí musí být vyměněná po 500 cyklech.
•Doporučuje se kontaktovat výrobce ke koupi originálních náhradních dílů (optické vlákno + ochrana očí: objednací číslo 97660404).
Násadec nemůže být ponořen do autoklávu; doporučuje se jej externě dezinfikovat příslušnými produkty a případně jej zakrýt jednorázovou folií.
Pro dezinfekci násadce použijte měkký jednorázový papír a vyhněte se používání korozních látek a ponoření do tekutin.
POZOR!
•Násadec lampy NENÍ vhodný pro ponoření do autoklávu.
•Násadec lampy není chráněn proti průniku vody, takže NENÍ vhodný pro sterilizování ponořením za studena.
•Při dezinfekci vnější lampy, je vhodné provést tuto operaci s vloženým optickým vláknem.
Nepoužívejte žádný typ dezinfekčního prostředku na vystavené optické povrchy násadce, když je vlákno vytažené; kontakt dezinfekčního
prostředku s tímto povrchem jej nenávratně zkalí.
Údržba.
Pro toto přístrojové vybavení není vyžadovaná žádná speciální údržba.
Jakákoli výměna a/nebo oprava, a to jak na násadci, tak i na sestavě, musí provádět technici autorizovaní výrobcem.
Násadec byl úmyslně konstruován tak, aby byly vyžadované konkrétní nástroje pro otevření, a proto nesmí být rozebrán uživatelem.
Poškození násadce má automaticky za následek zánik záruky.
Řešení problémů.
•Po vyjmutí se lampa nerozsvítí (žádná led dioda není rozsvícená na tlačítkovém panelu).
Zkontrolujte, že připojení Midwest je správně připojeno k napájecímu kabelu.
Opatrně zašroubujte objímku, poté zkuste zasunout lampu a znovu jí vyjmout.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
•Vydávání sníženého množství světla.
- Zkontrolujte, zda optické vlákno není prasklé nebo jinak poškozené; pokud ano, musí být vyměněno.
Obraťte se na výrobce ke koupi originálních náhradní díly.
- Zkontrolujte, že se na hrotu optického vlákna nenachází vytvrzené zbytky; pokud ano, mechanicky je odstraňte třením alkoholem nebo plastovou
špachtlí.
Pokud je potřeba vrátit násadec, prosíme vás nejprve jej dezinfikovat.
Navíc doporučujeme odeslat jej v originálním balení.
Na závěr vás laskavě prosíme, abyste přiložili k dodacímu listu i popis poruchy.
Likvidace na konci životnosti.
•Nevyhazujte přístrojové vybavení do běžného odpadu.
•Dodržujte normy platné ve státu použití upravující správnou likvidaci přístrojového vybavení na konci životnosti.
•Vzhledem k možnosti přenosu křížových infekcí, doporučuje se přístrojové vybavení před likvidací vydezinfikovat.
CZ
49
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.8. Intraorální kamera C-U2
C-U2 je intraorální kamera speciálně navržená pro snadné použití při intraorálním zubním vyšetření, má velmi lehký násadec, automatickou kontrolu
expozice a pevné zaostření. Kamera Vám pomůže k efektní komunikaci s pacientem, kdy můžete pomocí obrázků vysvětlovat každý krok ošetření a
snadno motivovat pacienta k lepší spolupráci. Systém C-U2 umožňuje pořizovat požadované snímky ve vysokém rozlišení (1280x720) prostřednictvím
příslušné plochy citlivé na dotyk umístěné v násadci a zobrazuje intraorální snímky na speciálním monitoru nebo PC.
POZOR!
Kamera může být použita jako pomůcka pro diagnózu, ale výsledek by měl být porovnán s přímým pozorováním a/nebo dalšími diagnostickými
indikacemi. Řídit se pouze snímky z kamery by mohlo vést ke špatným hodnocením, protože elektronicky zpracované barvy nebo formy
nemusí odpovídat skutečnosti.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Externí PC a externí monitor musí být zdravotnického typu a musí mít osvědčení v souladu s IEC 60601-1 3. vyd., a být tedy schopné poskytnout
dvojitou izolační vrstvu pro pacienta (2 MOPP) a pro pracovníka (2 MOOP): - s ohledem na napájení; - pro všechny porty I/O (USB, LAN) napájené
napětím Safety Extra Low Voltage (SELV).
• I přesto, že je elektromagnetické pole vyzařované zařízením irelevantní, nedoporučuje se používat jej v blízkosti přístrojového vybavení pro podporu
života (např. kardiostimulátor), jak je uvedeno v uživatelské příručce těchto přístrojových vybavení.
•Je potřeba používat zařízení s vhodnou jednorázovou ochrannou, kterou je třeba vyměnit pro každého nového pacienta.
•Po umístění nové jednorázové ochrany ověřte před použitím kamery její integritu a zkontrolujte, zda není poškozená. V takovém případě ji odstraňte
a umístěte novou.
•Násadec nesmí být nikdy ponořen do tekutiny nebo umístěn do autoklávu, a to z žádného důvodu.
•Skladujte násadec na čistém a suchém místě.
•Neohýbejte nadměrnou silou spojovací kabel.
•Buďte opatrní, aby nedošlo k pádu násadce, a nevystavujte jej nadměrným vibracím.
•Nepoužívejte poškozený násadec; ujistěte se před použitím, že kamera je v dobrém stavu a nemá žádné ostré hrany. Máte-li pochybnosti, nepoužívejte
násadec, opatrně ho uložte a kontaktujte technickou asistenční službu.
•Před použitím zkontrolujte neporušenost ochranného skla objektivu.
•Během použití nemiřte zdroj světla přímo do očí provozovatele nebo pacienta.
•Při soustavném použití (např. více než 10 po sobě jdoucích minut) je normální, že se teplota výrazně zvýší; pokud to způsobuje nepohodlí, násadec
musí být odložen na dobu několika minut, aby se zchladil světelný zdroj. V případě delší doby použití by měla být intenzita světla snížena.
•Ponecháte-li jej v provozu po delší dobu, zkontrolujte před použitím, že je špička na přijatelné teplotě, a to krátkým dotykem části z průhledného
plastu prstem. Dejte pozor, abyste se nedotkli objektivu umístěného ve středu.
•Nepokoušejte se v žádném případě ohýbat, vytahovat nebo demontovat násadec.
Připojení násadce.
Vložte kameru C-U2 ( a ) na konec kabelu a utáhněte objímku ( b ).
POZOR!
Ujistěte se, že je kabel pevně našroubován na násadci.
Používání kamery.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
Nyní je kamera zapnutá a je buď ve stavu LIVE (na monitoru se zobrazí
snímky „v pohybu“), nebo ve stavu FREEZE (na monitoru se zobrazí
poslední „zmrazené“ snímky), přesněji:
1- stav LIVE v režimu více snímků,
2 - stav FREEZE v režimu více snímků,
3- stav LIVE v režimu jednoho snímku,
4- stav FREEZE v režimu jednoho snímku.
POZNÁMKA: pokud je kamera ve stavu LIVE, po uložení nástroje
dojde k návratu na hlavní obrazovku.
Pokud je kamera ve stavu FREEZE, po uložení nástroje zůstane
zobrazené příslušné menu.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující hlavní tlačítka ikony:
Zapnutí/vypnutí led kamery
Aktivace/deaktivace funkce MIRROR
Výběr provozního režimu jednoho snímku nebo
více snímků
Vstup do ovládacího panelu OSD
Výběr strany pro ukládání snímků
(pouze v provozu více snímků)
POZNÁMKA: vysvětlení fungování dalších viditelných ikon najdete
v odstavcích věnujících se různým provozním režimům.
50
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
•Krátkým stisknutím nožního spínače je možné zastavit na monitoru od 1
do 16 snímků rozdělených do 4 stránek.
POZNÁMKA: snímky kamery zastavené na monitoru jsou uložené
pouze dočasně. Pokud chcete trvale uložit snímky, je nutné připojit kameru
k PC, který je v souladu s normou IEC 60950, s portem USB 2.0 HIGH
SPEED a softwarovým programem pro správu snímků.
Spuštění led kamery.
Stisknutím ikony
je možné zapnout/vypnout osvětlení led kamery.
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu:
Led nesvítí
Led svítí
Pokud je to nutné, nastavte intenzitu jasu delším stisknutím (alespoň po
dobu 2 sekund) ikony
a poté nastavte intenzitu pomocí ikon
nebo
.
Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku
stisknutím ikony
.
Funkce MIRROR.
Stisknutím ikony
je možné přejít ze zobrazení skutečných snímků na
zrcadlové zobrazení snímků.
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu:
Skutečný snímek
Zrcadlový snímek
POZNÁMKA: tato funkce je přístupná pouze v režimu LIVE.
Nastavení provozního režimu jednoho snímku nebo více snímků.
Se zapnutou kamerou ve stavu LIVE je stisknutím ikony
možné přejít
z režimu jednoho snímku do režimu více snímků.
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu:
Režim jednoho snímku aktivní
Režim více snímků aktivní
POZNÁMKA: aktivace režimu jednoho snímku je indikována i na
monitoru příslušnou ikonou umístěnou v pravém horním rohu.
Funkce FREEZE (statický snímek).
S touto kamerou můžete zastavit (zmrazit) snímek na monitoru.
Tato funkce může být zaktivována různými způsoby:
•Pomocí nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Stisknutím dotykového tlačítka [ g ] na násadci kamery.
znovu tlačítko nebo znovu použijte nožní spínač.
Následně je možné tyto snímky zobrazit dvěma způsoby: jeden snímek
nebo více snímků.
V režimu více snímků je obrazovka rozdělená na čtyři části a jsou současně
zobrazeny 4 zmrazené snímky.
CZ
51
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Provozní režim jednoho snímku.
Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu jednoho snímku se na monitoru
zobrazí obraz „v pohybu“:
•stisknutím dotykového tlačítka [ g ] na násadci (nebo použitím nožního
spínače) se obraz zmrazí a ihned se zobrazí na monitoru, přitom se
vymaže případný předchozí snímek.
•stisknutím ikony
se zobrazí poslední zmrazený snímek.
POZNÁMKA: poslední zmrazený snímek zůstane viditelný na
monitoru i při uložení kamery.
Provozní režim více snímků.
Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu více snímků se na monitoru
zobrazí obraz „v pohybu“ a v pravém horním rohu se objeví ikona s číslem
aktivní stránky pro ukládání (př. 1):
•stisknutím ikony
se změní stránka pro ukládání otáčením 4 stránek,
které jsou k dispozici,
•stisknutím ikony
se zobrazí případné 4 snímky, které se již nacházejí
na zvolené stránce pro ukládání.
POZNÁMKA: uprostřed monitoru se zobrazí číslo zvolené stránky.
•uložení snímku: stisknutím dotykového tlačítka [ g ] na násadci kamery
(nebo použitím nožního spínače) se zmrazí snímek, který je ihned
zobrazen na monitoru a je umístěn do volného pole (př. A) stránky, která
je v daném okamžiku aktivní.
Každý následující zmrazený snímek je umístěn v následujícím poli ve
směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: po zaplnění 4 dostupných polí nahradí každý
následující zmrazený snímek jeden stávající snímek, vždy ve směru
hodinových ručiček.
POZNÁMKA: pro uložení dalších snímků bez vymazání
předchozích postačí stisknout ikonu
a změnit aktivní stránku pro
ukládání.
•ve fázi zobrazování (stav FREEZE):
-stisknutím ikony
se postupně zobrazí 4 stránky, které jsou k dispozici,
-stisknutím ikony
nebo
je možné zvolit jeden ze 4 snímků
nacházejících se na zobrazované stránce,
-stisknutím ikony
se zobrazí zvolený snímek na celé obrazovce.
POZNÁMKA: opětným stisknutím ikony se navrátíte ke
zobrazení se 4 snímky.
-stisknutím ikony
se vymaže zvolený snímek.
POZNÁMKA: tisknutím ikony
po dobu 3 sekund se vymažou
všechny 4 snímky nacházející se na zobrazované stránce.
52
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Stav násadce.
V oblasti příkazového tlačítka (h) se nachází optický ukazatel osvětlený
vícebarevnými kontrolkami LED, který zobrazuje stav násadce během
použití dle následující tabulky:
Barva
Situace
Krátké velmi pomalé modré
Násadec v režimu standby
impulzy
Nepřerušovaná světle modrá
Násadec aktivní, zobrazení live video
snímků
Blikající modrá/světle modrá
Násadec ve statickém snímku
Krátké červené impulzy
Chyba vnitřní diagnostiky:
kontaktujte Technickou asistenční
službu
MyRay iCapture.
Tento program umožňuje nastavit kameru C-U2 při připojení k PC/
WORKSTATION.
Pro úplný popis provozu programu MyRay iCapture odkazujeme na specifické pokyny dodané v elektronické podobě společně s násadcem C-U2.
Jednorázové hygienické ochrany.
Kamera může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta.
Proto se doporučuje používat vždy jednorázové ochrany (kód 97901590)
a dezinfikovat ji externě každý den po použití.
Ochrana (s bílým jazýčkem) je uzavřena mezi dvěma ochrannými fóliemi:
přední, průhledné, s modrým jazýčkem, a zadní, papírové.
Chcete-li správně vložit jednorázovou ochranu, postupujte následovně:
1. Vložte distální konec rukojeti mezi fólii s bílým jazýčkem a zadní papírovou fólii. Objektiv, který je obklopen diodami LED, musí směřovat
dolů, směrem k zadní papírové fólii. Opatrně vložte násadec až úplně
dolů.
2. Odstraňte ochrannou fólii zatažením za modrý jazýček.
3. Kamera je nyní chráněna a připravena k použití.
POZOR!
•Vždy se ujistěte, že je násadec správně vložen do ochrany.
•Pro zajištění hygieny uživatelů a pacientů je třeba připomenout, že
jednorázová ochrana se musí vyměnit po každém použití.
•Likvidace: s jednorázovými hygienickými ochranami by se mělo zacházet jako se speciálním odpadem (například jako s chirurgickými
rukavicemi).
Čištění a dezinfekce.
Po každém použití vyčistěte násadec pomocí vhodného produktu: viz odstavec 1.4.
POZOR!
•Kamera není určena pro sterilizaci ponořením za studena, například do roztoků jako je glutaraldehyd, nebo roztoků peroxidu vodíku.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití vyhozeno.
Údržba a opravy.
Kamera C-U2 nevyžaduje žádnou speciální údržbu. V případě poruchy prosím odešlete kompletní násadec.
POZOR!
Neexistují díly opravitelné na místě. Pokud dojde k funkční závadě, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Vrácení výrobků.
•Prosíme o navrácení případných vadných zařízení v jejich originálním balení. Nepoužívejte poškozené obaly.
•Vzhledem k riziku přenosu infekce je nezbytné dezinfikovat zařízení před jeho odesláním. Nesprávně očištěné a dezinfikované násadce nebudou
akceptovány.
POZOR!
Odesílatel je zodpovědný za škody na přístroji způsobené dopravou, a to jak pro zařízení v rámci záruky, tak i mimo ni.
CZ
53
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.9. Integrovaný senzor ZEN-Xi
Integrovaný senzor ZEN-Xi je zdravotnický prostředek pro pořizování
elektronických intraorálních rentgenových snímků pomocí propojení s PC.
V kombinaci s řídícím programem zubní ordinace bude možné ukládat
rentgenové snímky do složky pacienta a pak je zobrazit na monitoru
počítače.
POZOR!
Nepoužívejte systém pro jiné účely, než na pořízení intraorálních
rentgenových snímků, a nepoužívejte jej, pokud nemáte potřebné
znalosti v zubním lékařství a radiologii.
Použití.
Pokyny pro použití a údržbu integrovaného senzoru ZEN-Xi jsou přiloženy
k přístrojovému vybavení.
POZNÁMKA: Integrovaný senzor ZEN-Xi nemá žádnou elektrickou
interakci se zubařskou sestavou.
54
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.10. Peristaltické čerpadlo
Tento nástroj umožňuje rozvod fyziologického roztoku bezkontaktním
jednorázovým drenážním vedením.
Tento nástroj je určen pouze k použití v kombinaci s mikromotorem.
POZNÁMKA: Pro použití s mikromotorem
​​
je nutné použít kolénkový
násadec s vnějším chlazením nebo pro duté frézy (typ R20-L).
Popis symbolů nacházejících se na zařízení.
1) Materiál v souladu s požadavky směrnice 93/42/EHS ve znění
následujících změn.
2) POZOR: Nebezpečí sevření.
Nevkládejte prsty do otáčejících se částí.
3) Materiál sterilizovaný ethylenoxidem.
4) Trvanlivost (rrrr-mm).
5) Materiál na jedno použití.
6) Identifikační kód materiálu.
Uvedení do provozu.
•Nastavte a vložte tyč s držákem kapačky [ a ] do příslušného umístění a
zavěste flakón nebo láhev [ b ] s fyziologickým roztokem.
•Otevřete balení sterilního drenážního vedení [ c ] a vyjměte jeho obsah.
POZOR!
Používejte sterilní jednorázové rukavice.
Zkontrolujte neporušenost obalu, jakož i trvanlivost drenážního
vedení. Pouze drenážní sady CEFLA s.c. zaručují bezporuchový
provoz. Tato vedení jsou sterilní a na jedno použití, opětovné použití
může mít za následek mikrobiologickou kontaminaci pacienta.
•Otevřete víko [ d ] peristaltického čerpadla jeho otočením směrem nahoru.
•Vložte ohebnou hadici a dejte pozor, abyste umístili část s větším
průměrem dovnitř umístění v čerpadle ve tvaru V. Otáčení čerpadla je
ve směru hodinových ručiček, umístěte hadici tak, aby část vycházející
ze sáčku vstoupila levou stranou čerpadla (viz obrázek).
•Zavřete víko [ d ]. Pokud nejde zavřít, znovu otevřete kryt a zkontrolujte
polohu hadice.
POZOR!
Nenechávejte čerpadlo v provozu s otevřeným víkem [ d ], nebezpečí
sevření prstů.
•Do víčka flakonu [ b ] s fyziologickým roztokem udělejte otvor špičatým
koncem drenážního vedení [ c ].
•Připevněte hadičku drenážního vedení ke kabelu nástroje pomocí
příslušných plastových spon dodaných ve sterilní sadě.
POZNÁMKA: použijte typ A pro kabel odstraňovače zubního
kamene a typ B pro kabel mikromotoru.
Provoz.
Chcete-li aktivovat/deaktivovat provoz peristaltického čerpadla, je nutné
vyjmout mikromotor a stisknout příslušnou ikonu:
Peristaltické čerpadlo není aktivní
Peristaltické čerpadlo je aktivní
POZNÁMKA: úspěšná aktivace je potvrzena PÍPNUTÍM a
zobrazením hodnoty dodávaného fyziologického roztoku ve vedlejším poli
POZNÁMKA: úspěšná aktivace peristaltického čerpadla je na
dotykové obrazovce signalizována i speciální signalizační ikonou (viz
odstavec 5.1.), která uvádí i hodnotu množství dodávaného fyziologického
roztoku.
Je-li to nutné, stisknutím ikony
nebo
změníte množství fyziologického
roztoku dodávaného peristaltickým čerpadlem.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 5. Množství
dodávaného roztoku spojené s nastavitelnými hodnotami je následující:
-hodnota 1: přibližně 35 ml/min,
-hodnota 2: přibližně 50 ml/min,
-hodnota 3: přibližně 70 ml/min,
-hodnota 4: přibližně 90 ml/min,
-hodnota 5: přibližně 100 ml/min.
POZNÁMKA: můžete změnit množství fyziologického roztoku
dodávaného peristaltickým čerpadlem i s aktivním nástrojem.
CZ
55
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.11. Elektronický lokátor apexu (APEX LOKÁTOR)
APEX LOKÁTOR dokáže prostřednictvím analýzy změn zvláštních
elektrických signálů usnadnit lokalizaci kořenového hrotu. Při použití ve
spojení s „file“ (není součástí dodávky) pro manuální ošetření je důležitým
pomocníkem při měření délky kanálku.
Kromě normálního manuálního použití lze u této zubařské sestavy použít
lokátor apexu i ve spojení s režimem „ENDO“ mikromotorů a scaleru. Lze
sledovat polohu nástrojů používaných na násadcích, protože prostřednictvím kabelů nástrojů jsou signály APEX LOKÁTORU předávány přímo do
file, což umožňuje sledovat polohu v kanálku během ošetření.
Popis složek.
[ 1 ] Vnější kabeláž APEX LOKÁTORU.
[ 1.1 ] Vnější kabeláž APEX LOKÁTORU - neutrální pól.
[ 1.2 ] Vnější kabeláž APEX LOKÁTORU - aktivní pól.
[ 2 ] Háková elektroda.
[ 3 ] Sonda.
[ 4 ] Pinzeta klipového připojení APEX LOKÁTORU.
[ 5 ] Zapojení pro vnější kabeláž APEX LOKÁTORU.
Provoz.
•U této zubařské sestavy se APEX LOKÁTOR automaticky aktivuje při
zapojení vnější kabeláže [ 1 ] do příslušné zásuvky [ 5 ] umístěné pod
lékařským stolkem.
Při aktivaci se na displeji zobrazí menu týkající se nastavení prahu alarmu
(viz odstavec 5.1.1.2.11.).
•Aplikace elektrod:
-Připojte k neutrálnímu pólu [ 1.1 ] hákovou elektrodu [ 2 ] a umístěte ji
na rty pacienta.
-Připojte aktivní pól [ 1.2 ] k file (není součástí dodávky) vloženého do
kořenového kanálku; připojení k file může být pomocí sondy [ 3 ] nebo
prostřednictvím vhodné pinzety [ 4 ] nebo prostřednictvím příprav násadců.
POZOR!
Elektrody nejsou poskytovány ve sterilním stavu.
Indikace na displeji.
•Sloupcový graf na levé straně displeje zobrazuje umístění file vzhledem
k apexu. Číselná označení „1, 2, 3“ představují relativní vzdálenost mezi
nástrojem a apexem.
•ikona APEX zobrazuje vzdálenost nástroje od apexu.
POZNÁMKA: označení „> 4“ označuje, že je file příliš daleko od
apexu, proto vzdálenost nemůže být změřená.
•ikona ALARM zobrazuje nastavenou prahovou hodnotu alarmu.
Prahová hodnota alarmu označuje vzdálenost mezi nástrojem a apexem,
nad kterou bude vydán zvukový signál, který se s přibližováním k apexu
postupně zvyšuje.
Pro nastavení prahové hodnoty alarmu viz odstavec 5.1.1.2.11.
Při zavádění file do kanálku jsou jak grafické, tak číselné indikace neustále
aktualizovány.
APEX LOKÁTOR v kombinaci s elektrickým mikromotorem.
APEX LOKÁTOR lze použít také v kombinaci s elektrickým mikromotorem,
pokud se nachází v režimu ENDO.
Když je APEX LOKÁTOR aktivní, jakmile se vyjme elektrický mikromotor v
režimu ENDO, na displeji se zobrazí současně informace o mikromotoru i
informace týkající se APEX LOKÁTORU (sloupcový graf a hodnota APEX).
Při provozu elektrického mikromotoru jsou tlačítka přiřazena k funkcím nástroje, a proto nelze změnit prahovou hodnotu alarmu APEX LOKÁTORU,
jen pokud by se přemístil samotný nástroj.
Detekce délky kořenového kanálku.
•Použití manuálního file má zásadní význam pro detekci kanálku. Správný postup je vložit file do kanálku a posunout jej, dokud se nedosáhne
indikace 0,5.
•Posuňte znovu file pomalým otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete na nástroji indikace APEX.
•Po dosažení indikace APEX posuňte dozadu file jeho otočením proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete opět hodnoty 0,5. Umístěte
gumovou zarážku na okluzní povrch jako referenční bod pro stanovení pracovní délky uvnitř kořenového kanálku.
•Proveďte rentgen, abyste zkontrolovali správnou pozici file.
•Vytáhněte file z kanálku a pravítkem změřte pracovní délku. Odečtěte od naměřené hodnoty bezpečností kótu 0,5-1 mm.
POZOR!
Použijte APEX LOKÁTOR vždy v kombinaci s rentgenovým vyšetřením, aby se určila poloha apexu s maximální přesností. Různé morfologické situace, ne vždy předvídatelné, by mohly vést k nepřesným informacím.
Například:
-kořenový kanálek příliš široký;
-opětovná ošetření;
-roztříštěné kořeny;
-přítomnost kovových korunek.
56
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
6. Používání stolku asistenta
Hlavní vlastnosti.
•Stolek ( a ) je spojený s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím dvou
kloubových ramen, která umožňují jeho umístění do oblasti nejvhodnější
pro pracovníka.
Pevné rameno ( c ) se může otáčet kolem plivátka o 120°.
Pantografové rameno ( e ) umožňuje vertikální vychýlení stolku asistenta
o 335 mm přes 6 pracovních poloh.
POZNÁMKA: k uvedení stolku asistenta do nejnižší polohy ho
stačí zvednout do nejvyšší polohy a poté snížit.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 3 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
Čištění posuvných válců.
Vytáhněte posuvné válce ( f ) stisknutím směrem dolů.
Vyčistěte posuvné válce pomocí vhodného produktu: viz odstavec 1.4.
6.1. Řídící panel stolku asistenta
Popis tlačítek:
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí
Tlačítko pro vyzvednutí sedadla a vyvolání naprogramované
polohy A
Tlačítko pro vyzvednutí opěrky zad a vyvolání naprogramované
polohy B
Tlačítko pro sestoupení sedadla a vyvolání naprogramované
polohy C
Tlačítko pro sestoupení opěrky zad a vyvolání naprogramované
polohy C
Tlačítko pro rychlou aktivaci cyklu BIOSTER
(s příslušnou kontrolkou LED)
Tlačítko vložení/vyloučení systému S.H.S.
(s příslušnou kontrolkou LED)
POZNÁMKA: fungování tlačítek k polohování křesla:
•Krátké stisknutí: aktivace automatického pohybu při vyvolání naprogramované polohy.
•Dlouhé stisknutí: aktivace pohybu při ručním umístění.
CZ
57
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
6.2. Stříkačka na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.3.
6.3. Polymerační lampa na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.7.
6.4. Intraorální kamera na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.8.
58
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
6.5. Odsávací hadice
Odsávač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Odsávací výkon změníte pomocí kurzoru ( a ) umístěného na rukojeti
terminálu držáku kanyly.
POZNÁMKA: po vložení hadice do držáku se odsávač zastaví se
zpožděním přibližně 2 sekundy. Toto zpoždění je plánované, aby umožnilo
vysušení odsávacích hadic.
Mytí kanyl.
Vzhledem k tomu, že na zubařské sestavy lze namontovat různé odsávací
systémy (okruh tekutý či vlhký, vzduchový), chcete-li dezinfikovat odsávací
zařízení, doporučujeme vám striktně dodržovat pokyny výrobce odsávacího
systému, a to jak ohledně výrobku k použití, tak i ohledně dob a způsobu
použití.
POZOR!
Při čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml produktu
v 1 litru vody).
Demontáž odsávacích hadic.
POZOR!
Při demontáži kanyl použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Vyjměte odsávací hadice z příslušných spojů podavače, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
Oddělte odsávací hadice od terminálů držících kanyly, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
POZOR!
Při provádění této operace nikdy nechytejte přímo za odsávací potrubí.
Sterilizace.
•Terminály držící kanyly: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v
souladu s návodem přístrojového vybavení.
•Odsávací hadice: sterilizace ponořením za studena.
POZOR!
Nevystavujte hadice postupům, které vyžadují teploty vyšší než
55°C.
Údržba.
Pravidelně namažte těsnění O-Ring terminálů držících kanyly (viz odstavec
9.4.) pomocí maziva S1-Ochranné pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Poznámky o biokompatibilitě.
Musí být použity pouze kanyly, které jsou dodávány s přístrojem, a následně
pouze originální náhradní kanyly.
Odsávací kanyly musí být v souladu s normou ISO 10993-1 o
biokompatibilitě.
CZ
59
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
6.6. Podnos na stolku asistenta
Podnos ( a ) je vyroben z nerezové oceli a lze jej snadno vyjmout z držáku.
Držák podnosu se může otáčet jak ve směru hodinových ručiček, tak
i proti směru hodinových ručiček, aby bylo možné jeho umístění do co
nejvhodnější oblasti pro pracovníka.
Chcete-li zablokovat/odblokovat držák podnosu, stačí otočit knoflíkem
spojky ( b ).
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu: Rozložené zatížení 1 kg.
6.7. Hydraulický odsliňovač
Hydraulický odsliňovač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Čištění po každém použití.
Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS (CEFLA s.c) zředěného
v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
Čištění filtru odsliňovače.
Tuto operaci je nutné provádět denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Před prováděním této operace si navlékněte rukavice!
•Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS zředěného v roztoku
na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
•Aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin a sekretů z filtru ( b ),
který bude vyňat, nasávejte po dobu přibližně 5 sekund pouze vzduch.
•Vyjměte terminál ( a ), za tím účelem jím zároveň otáčejte a táhněte.
•Vyjměte filtr ( b ).
•Vyčistěte/vyměňte filtr (kód 97290060).
•Znovu namontujte filtr a terminál.
Pravidelná údržba.
Těsnění O-Ring ( c ) namažte mazivem S1-Ochranný pro O-Ring.
60
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7. Provoz vodní jednotky
7.1. Plivátko a plnění pohárku
Plivátko se může volně otáčet na vodní jednotce o 305° ručně nebo
motorizovaně (volitelné).
Plivátko a fontánka s vodou pro pohárek mohou být vyjmuty pro snadné
čištění.
Ovládací tlačítka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Senzor pohárku.
Na základně fontánky k plnění pohárku se nachází optický senzor, který
zjišťuje přítomnost pohárku a automaticky aktivuje jeho naplnění.
Provoz senzoru je následující:
•umístěte sklenici pod fontánku, po 2 sekundách se spustí dodávání vody
po dobu 2 sekund (tento čas nemůže být změněn),
•po odstranění pohárku může být plnicí cyklus zopakován až po 3
sekundách,
•jestliže během plnicího cyklu odstraníte pohárek a/nebo stisknete tlačítko
DODÁVÁNÍ VODY DO POHÁRKU, dodávání vody se okamžitě vypne.
POZNÁMKA: pro vypnutí senzoru pohárku viz odstavec 5.1.1.2.2.2.
Nastavení hladiny vody v pohárku.
Viz odstavec 5.1.1.2.2.2.
Nastavení teploty vody v pohárku.
Viz odstavec 5.1.1.2.2.2.
Nastavení mytí plivátka.
Dodání vody do plivátka může probíhat časovaným způsobem nebo
manuálně (dodání ON/OFF krátkým stisknutím příslušného ovládacího
tlačítka).
Pro nastavení požadovaného provozu a dobu dávkování vody viz odstavec
5.1.1.2.2.1.
Nastavení automatického provozu mytí plivátka.
Mytí plivátka se spustí automaticky v následujících případech:
•stisknutím tlačítka „Dodávání vody do pohárku”,
•stisknutím tlačítka „Výchozí poloha křesla”,
•stisknutím tlačítka „Poloha opláchnutí křesla”.
Pro změnu tohoto provozu viz odstavec 5.1.1.2.2.1.
Pohybování motorizovaného plivátka.
Tlačítko ovládající pohybování plivátka proti směru hodinových
ručiček.
Tlačítko ovládající pohybování plivátka ve směru hodinových
ručiček.
POZNÁMKA: plivátkem lze pohybovat ručně přímo jeho
přemístěním.
Automatické pohyby plivátka (pouze s motorizovaným plivátkem).
Plivátko se pohybuje automaticky v následujících případech:
•stisknete-li tlačítko „Poloha opláchnutí pro křeslo”,
POZNÁMKA: v tomto případě lze také nastavit polohu plivátka
(viz odstavec 5.1.2.).
•stisknutím tlačítka „Výchozí poloha křesla”.
Pro změnu tohoto provozu viz odstavec 5.1.1.2.2.3.
CZ
61
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Demontáž fontánky, plivátka a filtru plivátka.
•Vyjměte fontánku ( l ) tak, že ji vytáhnete směrem nahoru.
•Vyjměte filtr ( q ) a jeho kryt ( p ) z plivátka tak, že je vytáhnete směrem
nahoru.
•Odstraňte plivátko ( m ) tak, že jej vytáhnete směrem nahoru po jeho
uvolnění otočením proti směru hodinových ručiček.
Dezinfekce a čištění.
POZOR!
Při čištění plivátka a filtru plivátka použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Čistící operace se musí provádět denně, na konci pracovního dne.
•Fontánka a plivátko: důkladně omyjte specifickým odvápňovacím
prostředkem (např. MD 550 Orotol DÜRR).
•Filtr plivátka: očistěte pod tekoucí vodou a očistěte komerčními čistícími
prostředky.
POZOR!
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo kyseliny.
62
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.2. Systém S.H.S.
Popis systému.
Systém S.H.S. je vybaven nádrží ( a ) vhodnou pro destilovanou vodu.
Nádrž má celkovou kapacitu 1,8 litru.
Destilovaná voda je dodávaná do:
•postřiků všech nástrojů na lékařském stolku a stolku asistenta,
•stříkačky umístěné na stolku asistenta,
•plnění pohárku,
•rychlokonektoru vody (pokud je k dispozici).
Ikona
na dotykové obrazovce (viz odstavec 5.1.1.2.8.) nebo tlačítko
na tlačítkovém panelu stolku asistenta umožňuje zapojit/vyloučit
napájení destilovanou vodou.
POZNÁMKA: stav napájení destilovanou vodou je signalizován
ikonou (A) na displeji řídícího panelu.
Signalizace rezervy nádrže.
Když tekutina v nádrži klesne pod rezervní hladinu, na řídícím panelu
lékařského stolku se objeví příslušná signalizační ikona (B).
Naplnění nádrže.
Při dosažení minimální úrovně zásobníku (přibližně 500 ml) je nutné jej
doplnit, a to následovně:
•Vylučte systém S.H.S. stisknutím ikony
nebo stisknutím tlačítka
.
Zkontrolujte, že z displeje řídícího panelu zmizí ikona (B).
POZNÁMKA: během této operace se stlačený vzduch obsažený
v nádrži automaticky vypustí ven.
•Vyjměte nádrž ( a ) jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
•Nalijte do nádrže destilovanou vodu až po dosažení maximální hladiny.
POZOR!
Použijte pouze destilovanou vodu, aby byla zajištěna větší hygiena,
můžete do ní přidat 600 dílů peroxidu vodíku na milion dílů (ppm),
použijte 20 ml Peroxy Ag+ na litr destilované vody nebo peroxid
vodíku (20 ml 3% peroxidu vodíku na 1 litr destilované vody).
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
POZOR!
Ujistěte se, že je nádrž řádně zavřená.
•Stiskněte ikonu
nebo tlačítko
pro opětovné zapojení systému
S.H.S. a potvrzení, že systém byl doplněn.
Zkontrolujte přítomnost ikony (A) na displeji řídícího panelu.
POZOR!
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a )
Čištění nádrže.
Doporučuje se periodicky sterilizovat (alespoň 1-krát za měsíc) za
studena pouze nádrž pomocí prostředku na bázi kyseliny peroctové,
postupujte následujícím způsobem:
•vyjměte nádrž ze sestavy a úplně ji vyprázdněte,
•připravte roztok prostředku na bázi kyseliny peroctové v souladu s pokyny
výrobce,
•roztokem kyseliny peroctové naplňte až po okraj,
•roztok kyseliny peroctové ponechte v nádrži po dobu stanovenou
výrobcem,
•vylijte roztok kyseliny peroctové z nádrže,
•opláchněte nádrž destilovanou vodou,
•naplňte nádrž destilovanou vodou případně s přísadou, jak je uvedeno
výše,
•vraťte nádrž do příslušného umístění v sestavě.
CZ
63
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.3. Systém W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)
Systém W.H.E. zaručuje bezpečné oddělení, fyzickým způsobem, vodního
systému zubařské sestavy od veřejné vodovodní sítě, a to díky části s
volným pádem vody (v souladu s EN 1717).
Kromě toho systém neustále dodává do vodního okruhu peroxid vodíku s
konečnou koncentrací v potrubích rovnající se 0,06 % (600 ppm), který je
dostačující pro dosažení bakteriostáze.
Za tím účelem doporučujeme používat PEROXY Ag+ (CEFLA s.c.); je však
také možné použít 3% roztok peroxidu vodíku.
Popis systému.
Systém WHE je umístěn uvnitř skříně připojení a je stále aktivní.
Systém je navíc vybaven nádrží ( a ) umístěnou uvnitř vodní jednotky s
objemem přibližně 590 ml peroxidu vodíku.
Specifická ikona (G) označuje na dotykové obrazovce, že je systém WHE
v provozu.
POZNÁMKA: systém W.H.E. se automaticky vypne při zapnutí
systému S.H.S. (je-li k dispozici).
Hlášení o blížícím se spotřebování dezinfekční tekutiny.
Když je dezinfekční tekutina v nádrži ( a ) skoro vyčerpaná,
na dotykové obrazovce se zobrazí specifická signalizační ikona (H), na
displeji se zobrazí chybové hlášení a jsou vydaná 3 varovná PÍPNUTÍ,
která se zopakují při každém spuštění zubařské sestavy.
POZOR!
V případě spotřebování dezinfekční tekutiny zůstane operační
jednotka i přesto funkční, ale bude používat vodu z vodovodu, která
NENÍ upravená.
Doporučuje se rychle zasáhnout a doplnit nádrž dezinfekčního
prostředku v co nejkratším možném čase.
Plnění nádrže s dezinfekční tekutinou.
Je-li dezinfekční tekutina spotřebovaná, postupujte následovně:
Zubařské sestavy řady A7 Plus
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.7.).
•Otočte nádrží ( a ) peroxidu vodíku.
•Odstraňte víčko jeho otočením proti směru hodinových ručiček a naplňte
kompletně nádrž peroxidem vodíku.
•Umístěte zpět víčko a nádrž.
•Nakonec zavřete boční kryt vodní jednotky.
POZOR!
K doplnění používejte pouze čistý, neředěný PEROXY Ag+ nebo 3%
peroxid vodíku (10 objemů).
Vypouštění vodního okruhu systému W.H.E.
Tato funkce umožňuje vypustit vodní obvod systému W.H.E. pokud má být zubařská sestava vypnutá po dobu více dnů.
Informace o postupu při vypouštění naleznete v odstavci 5.1.1.2.1.3.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení na displeji (viz odstavec 10).
Je-li zjištěná chyba nepodstatná, zubařská sestava zůstane i přesto funkční, ale pokud je zjištěna chyba závažná, zubařská sestava je zablokovaná
a je třeba kontaktovat Technickou asistenční službu.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži ( a ) PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a ).
POZNÁMKA: k vyprázdnění zásobníku doporučujeme používat odsávací kanylu.
64
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.4. Automatický dezinfekční systém BIOSTER
Popis systému.
Tento systém umožní provést automatický dezinfekční cyklus vodních
okruhů následujících nástrojů:
•všech nástrojů na lékařském stolku,
•stříkačky umístěné na stolku asistenta,
•odsávacích kanyl (je-li k dispozici systém pro mytí odsávacích kanyl),
•vodního potrubí k pohárku.
Systém je navíc vybaven nádrží ( a ) umístěnou uvnitř vodní jednotky s
objemem přibližně 590 ml peroxidu vodíku.
Dezinfekční cyklus je nastavitelný a má elektronický zabezpečovací systém
v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS ve znění
pozdějších změn.
POZOR!
Proveďte dezinfekční cyklus na konci každého pracovního dne.
Hlášení o blížícím se spotřebování dezinfekční tekutiny.
Když je dezinfekční tekutina v nádrži ( a ) skoro vyčerpaná,
na dotykové obrazovce se zobrazí specifická signalizační ikona (H), na
displeji se zobrazí chybové hlášení a jsou vydaná 3 varovná PÍPNUTÍ,
která se zopakují při každém spuštění zubařské sestavy.
Plnění nádrže s dezinfekční tekutinou.
Je-li dezinfekční tekutina spotřebovaná, postupujte následovně:
Zubařské sestavy řady A7 Plus
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.7.).
•Otočte nádrží ( a ) peroxidu vodíku.
•Odstraňte víčko jeho otočením proti směru hodinových ručiček a naplňte
kompletně nádrž peroxidem vodíku.
•Umístěte zpět víčko a nádrž.
•Nakonec zavřete boční kryt vodní jednotky.
POZOR!
K doplnění používejte pouze čistý, neředěný PEROXY Ag+ nebo 3%
peroxid vodíku (10 objemů).
Nastavení dezinfekčního cyklu.
•Zkontrolujte hladinu dezinfekční tekutiny v nádrži a pokud je to nutné,
dolijte ji.
POZNÁMKA: dezinfekční cyklus není aktivován v případě, že je
hladina roztoku přítomného v nádrži pod rezervou.
•Pomocí dotykové obrazovky nebo dlouhým stisknutím (po dobu alespoň
2 sekund) tlačítka BIO umístěného na stolku asistenta vstupte do menu
„Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER“ a nastavte dobu setrvání
dezinfekční tekutiny uvnitř vodního potrubí nástrojů (viz bod 5.1.1.2.1.1.).
•Umístěte nad plivátko příslušnou nádobu ( d ) s nástroji, které mají být
dezinfikovány.
•Vložte do nádoby kabely nástrojů, které mají být dezinfikované.
POZOR!
Pro stříkačku je nutné používat příslušný adaptér ( f ) a topný systém
musí být vypnutý.
Kabel mikromotoru musí být vložen spolu s motorovou jednotkou.
Kabel turbíny a scaleru musí být vložen bez násadce.
•Chcete-li dezinfikovat odsávací hadice, vložte terminály kanyl do
příslušných připojení umístěných pod odvodním potrubím (viz odstavec
7.5.).
POZNÁMKA: zkontrolujte, zda jsou terminály kanyl otevřené.
•Pokud je zvolená dezinfekce vodního potrubí pohárku, vložte pod fontánku
pohárku příslušnou nádobu ( e ), která je součástí dodávky.
•Ujistěte se, že jsou kohoutky postřiků ( g ) umístěné v dolní části stolku
otevřené.
CZ
65
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Provedení dezinfekčního cyklu.
•Spusťte automatický dezinfekční cyklus stisknutím ikony
(viz
odstavec 5.1.1.2.1.1.) na dotykové obrazovce nebo stisknutím tlačítka
BIO na stolku asistenta.
•Systém v tomto okamžiku provede automaticky následující fáze:
-vzduchem vyprázdní vodní potrubí nástrojů,
-vpustí dezinfekční tekutinu a začne odpočítávat příslušnou předem
nastavenou dobu setrvání,
-po uplynutí této doby spustí novou fázi vyprazdňování potrubí vzduchem,
-umyje potrubí vodou z vodovodu nebo destilovanou vodou (pouze s
přítomným a aktivním systémem pro přívod destilované vody).
•Na konci dezinfekčního cyklu (na dotykové obrazovce se zobrazí nápis
„Konec cyklu: uložit nástroje“) postačí pro návrat do pracovního stavu
uložit vyjmuté nástroje.
Přerušení dezinfekční cyklu.
•Stisknutím ikony
je možné v jakémkoli okamžiku přerušit
dezinfekční cyklus.
•Na displeji řídícího panelu se objeví potvrzovací zpráva:
-stisknutím ikony
odmítnete zablokování dezinfekce a navrátíte
se do zobrazení menu cyklu.
-stisknutím ikony
se dezinfekční cyklus přeruší a na displeji se
zobrazí průběžné menu zobrazující nastavenou dobu a vyjmuté nástroje.
POZNÁMKA: v tomto okamžiku se zubařská sestava nachází v
zablokovaném stavu.
•Nyní máte následující možnosti:
-stisknutím ikony
se navrátíte do počátečního menu pro nastavení
dob, kde lze znovu spustit dezinfekční cyklus a změnit dobu setrvání
dezinfekční tekutiny a/nebo přidat nástroje, které mají být dezinfikovány,
pokud si to přejete,
-stisknutím ikony
vstoupíte do menu „Mytí nástrojů“ pro spuštění
mytí potrubí vyjmutých nástrojů,
-stisknutím ikony
budete pokračovat v dezinfekčním cyklu od
okamžiku, ve kterém byl přerušen.
•V menu „Mytí nástrojů“:
-stisknutím ikony
se aktivuje cyklus vyprazdňování a čištění
potrubí vyjmutých nástrojů vodou z vodovodu nebo destilovanou vodu
(pokud je k dispozici systém S.H.S.),
-stisknutím ikony
se navrátíte do předchozího menu.
POZNÁMKA: na konci cyklu mytí se na displeji zobrazí nápis
„Konec cyklu: uložit nástroje“, v tom okamžiku postačí pro návrat do
pracovního stavu uložit vyjmuté nástroje.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené
na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném
místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži ( a ) PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku
po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a ).
POZNÁMKA: k vyprázdnění zásobníku se doporučuje používat
odsávací kanylu.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení
na displeji (viz odstavec 10).
POZOR!
V případě abnormálního ukončení dezinfekčního cyklu zůstane přístroj
v zablokovaném stavu, dokud nebude znovu spuštěn dezinfekční
cyklus nebo cyklus mytí.
66
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.5. Automatický cyklus mytí nástrojů (Flushing)
Popis systému.
Automatický cyklus FLUSHING umožňuje provést automatický cyklus mytí
k obnovení vody nacházející se v potrubí vody nástrojů na lékařském stolku
a na stolku asistenta.
Mytí může být provedeno vodou z vodovodu, ošetřenou vodou (je-li k
dispozici systém W.H.E.) nebo destilovanou vodou (je-li k dispozici systém
S.H.S.)
Dobu trvání cyklu je možné nastavit od 1 do 5 minut.
POZOR!
Doporučujeme provést cyklus FLUSHING před zahájením pracovního
dne a mezi jednotlivými pacienty.
Nastavení cyklu FLUSHING.
•Je-li přítomný systém S.H.S. a přejete-li si provést cyklus mytí destilovanou
vodou, zkontrolujte, zda je na displeji řídícího panelu rozsvícená příslušná
ikona (A) (viz odstavec 7.2.).
POZNÁMKA: doporučujeme provést cyklus mytí se zcela plnou
nádrží s destilovanou vodou.
•Pomocí dotykové obrazovky vstupte do menu „Nastavení cyklu
FLUSHING“ a nastavte délku cyklu (viz odstavec 5.1.1.2.1.2.).
•Umístěte nad plivátko příslušnou nádobu ( d ) s nástroji, které mají být
dezinfikovány.
•Vložte do nádoby kabely nástrojů, které mají být dezinfikované.
POZOR!
Pro stříkačku je nutné používat příslušný adaptér ( f ) a topný systém
musí být vypnutý.
Kabel mikromotoru musí být vložen spolu s motorovou jednotkou.
Kabel turbíny a scaleru musí být vložen bez násadce.
•Ujistěte se, že jsou kohoutky postřiků ( g ) umístěné v dolní části stolku
otevřené.
Spuštění cyklu FLUSHING.
•Spusťte cyklus mytí stisknutím ikony
na dotykové obrazovce (viz
odstavec 5.1.1.2.1.2).
•Na konci cyklu mytí (na dotykové obrazovce se zobrazí nápis „Konec
cyklu: uložit nástroje“) postačí pro návrat do pracovního stavu uložit
vyjmuté nástroje.
Přerušení cyklu FLUSHING.
Stisknutím ikony
lze v jakémkoli okamžiku přerušit cyklus mytí a
vrátit se do počátečního menu nastavení cyklu.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení
na displeji (viz odstavec 10).
CZ
67
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.6. Systém A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum Sistem)
Popis systému.
Tento systém umožňuje čistit chirurgické odsávání.
Systém je vybaven nádrží ( c ), která obsahuje čistící tekutinu, a dvěma
přípojkami ( d ), které se používají k mytí odsávacích kanyl.
Nádrž obsahující čisticí tekutinu má celkovou kapacitu 500 ml.
Cyklus mytí je automatický a za normálních okolností by měl být proveden
jako poslední na konci každého mytí a dezinfekce operační jednotky.
POZOR!
Doporučujeme používat čistící tekutinu STER 3 PLUS (CEFLA s.c.)
zředěnou na 6% roztok (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
Jak spustit cyklus mytí.
Chcete-li spustit cyklus mytí, postupujte následovně:
•Zkontrolujte, zda je v nádrži ( c ) čisticí tekutina.
•Vyjměte obě terminály kanyl z držáku stolku asistenta a zkontrolujte, že
motor odsávání se spustí.
•Otevřete mechanické uzávěry terminálů kanyl.
•Vložte terminály kanyl do příslušných přípojek ( d ) umístěných pod
odvodním potrubím.
Podtlak vznikající v měřičích Venturiho trubice spustí začátek cyklu mytí.
•Provozní fáze cyklu mytí:
-dodání vody ze sítě po dobu 50 sekund s přerušovaným provozem (2
s ON - 1 s OFF),
-blokování průtoku vody a vpuštění 10 ml dezinfekční tekutiny,
-přerušení přívodu dezinfekční tekutiny a pokračování s odsáváním po
dobu 10 s.
•Přerušení odsávání s relativním zastavením motoru má za následek
konec cyklu mytí.
Na displeji se zobrazí nápis „Uložte odsávací kanyly“.
•Nyní postačí pro návrat do pracovního režimu uložit zpět terminály kanyl
do příslušných držáků na stolku asistenta.
Naplnění nádrže.
Zubařské sestavy řady A7 Plus:
Je-li čisticí tekutina v nádrži ( c ) pod minimální úrovní, postupuje
následovně:
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Vyjměte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Do nádrže nalijte čistící tekutinu až do jejího úplného naplnění.
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
Blokování cyklu mytí.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení
na displeji (viz odstavec 10).
POZNÁMKA: po odstranění příčin zablokování se cyklus mytí
automaticky restartuje.
68
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.7. Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky
Zubařské sestavy řady A7 Plus:
Otevření krytu:
•uvolněte boční kryt vodní jednotky ( a ) pomocí příslušné rukojeti ( h ),
•posuňte kryt směrem doleva (viz obrázek) a otočte jím, dokud se zcela neotevře.
Zavření krytu:
•při zavírání bočního krytu vodní jednotky jej držte jako na obrázku,
•zablokujte kryt jeho posunutím směrem doprava, až nadoraz.
CZ
69
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
8. Příslušenství
8.1. Operační lampa
Existují 2 modely operační lampy:
Lampa s halogenovým světelným zdrojem model VENUS PLUS.
Lampa se světelným zdrojem LED model VENUS PLUS-L.
Návody k použití a údržbě lamp jsou k dispozici ve formátu PDF ke stažení
na webových stránkách www.anthos.com.
POZNÁMKA: během automatického pohybu křesla se lampa
automaticky vypne, aby se zabránilo oslnění pacienta.
8.2. Monitor na rameně lampy
Pokyny pro použití a údržbu monitoru jsou přiloženy k zubařské sestavě.
8.3. Negatoskop pro panoramatické snímky
Na všechny lékařské stolky verze INTERNATIONAL může být připevněn
negatoskop pro panoramatické snímky.
Rozměry obrazovky jsou následující: H = 210 mm, L = 300 mm.
Chcete-li zapnout negatoskop, postačí stisknout příslušný spínač ( a ):
= Negatoskop zapnutý.
= Negatoskop vypnutý.
8.4. Rychlokonektory vzduch/voda/230 V
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V- jsou umístěné na boku na skříňce
připojení.
POZOR!
Před připojením nebo odpojením sacího hrdla vzduchu/vody vypněte
přístrojové vybavení.
Technické údaje.
•Zásuvka: 230 Vac 2 A v souladu s normou IEC/EN 60320-2-2/F (pouze
v případě lékařských sestav s napájením 230 Vac).
•Tlak rychlokonektoru vzduchu: 6 barů
•Tlak rychlokonektoru vody:
-s vodou z vodovodu 2,5 baru;
-se systémem S.H.S. 1,8 baru;
-se systémem W.H.E. 3 bary.
•Průtok rychlokonektoru vody:
-s vodou z vodovodu 1800 ml/min;
-se systémem S.H.S. 950 ml/min;
-se systémem W.H.E. 400 ml/min.
POZNÁMKA: se systémem S.H.S. je pro použití rychlokonektoru
s vodou z vodovodní sítě nutné vyloučit nádrž s destilovanou vodou (viz
odstavec 7.2.).
70
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
9. Údržba
Preventivní údržba
CEFLA s.c., jako výrobce zubařských sestav, v souladu s oborovými předpisy IEC 60601-1 3. vyd. - 2007, IEC 62353 a 93/42 ES ve znění pozdějších
předpisů, zdravotnické elektrické přístroje, požaduje, aby kontroly preventivní údržby uvedené v Technickém návodu k obsluze a v Dokumentu o
záruce a údržbě, které jsou přiložené k zubařské sestavě, byly prováděné oprávněnou osobou alespoň jednou za 12 měsíců.
POZOR!
Případné opravy, změny nebo zásahy provedené v období záruky osobami neautorizovanými společností Cefla s.c. mají za následek zánik
záruky.
Bezpečnostní kontroly.
V souladu s normou IEC 62353 musí být bezpečnostní kontroly uvedené v Technickém návodu k obsluze a v Dokumentu o záruce a údržbě, které
jsou přiložené k zubařské sestavě, prováděné v intervalech předepsaných platnými místními předpisy; v případě chybějících specifických pokynů
doporučuje Cefla s.c., jako výrobce zubařských zařízení, kontrolu nejméně každých 24 měsíců po instalaci a po každé opravě/aktualizaci elektrických
částí, ke kterým je připojené elektrické napětí.
POZOR!
Nedodržení těchto požadavků může vést ke ztrátě odpovědnosti výrobce za jakékoli poškození nebo selhání přístrojového vybavení.
9.1. Údržba nástrojů
Pokyny pro údržbu nástrojů jsou přiloženy ke každému nástroji.
POZOR!
Doporučuje se provést údržbu nástrojů s vypnutým přístrojovým
vybavením.
9.2. Vypuštění kondenzátu
Tato operace musí být provedená denně před započetím práce.
Zubařské sestavy řady A7 Plus:
•pod kohoutek ( a ) umístěný pod vodní jednotkou vložte nádobu,
•uvolněte kohoutek,
•po vyprázdnění nádrže kohoutek pevně utáhněte až na doraz.
9.3. Čištění filtrů chirurgického odsávání
Tuto operaci je nutné provádět denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Při čištění odsávacích filtrů použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infekčním materiálem.
Postupujte následovně:
•Vyjměte dva filtry ( d ).
•Vyčistěte/vyměňte každý z filtrů (kód 97461845).
•Oba filtry nasaďte zpět, přitom pečlivě odstraňte případné zbytky
amalgámu z nástavce umístění každého filtru.
POZNÁMKA: aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin
a sekretů z filtru, který je vyjímán, proveďte shora uvedené operace s
kanylou v provozu.
CZ
71
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
9.4. Chirurgické odsávání
Systém chirurgického odsávání musí být dezinfikován vhodným
prostředkem.
POZOR!
K čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný na 6% roztok (odpovídá 60 ml přípravku v 1
litru vody).
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Proveďte automatický cyklus mytí nebo odsajte každou z použitých kanyl
přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
•Sterilizujte terminály držící kanyly: v parním autoklávu při teplotě vody
do 135 °C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po dokončení propláchnutí vodou proveďte automatický cyklus mytí nebo
odsajte každou z použitých kanyl přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
POZOR!
Při používání jakéhokoliv dezinfekčního prostředku je třeba
dodržovat pokyny stanovené výrobcem.
POZNÁMKA: po ukončení těchto operací je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Jednou týdně.
Vytáhněte tělo kanyly z jejího spoje ke kabelu a namažte těsnění O-Ring
( o ) pomocí S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Jednou za rok.
Vyměňte odsávací hadice a terminály držící kanyly.
72
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
9.5. Chirurgický separátor CATTANI
Na začátku každého pracovního dne.
Vložte dovnitř filtru ( d ) jednu tabletu (v) VF CONTROL PLUS (CEFLA s.c.).
POZOR!
Při této operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Proveďte automatický cyklus mytí nebo odsajte každou z použitých kanyl
přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
•Sterilizujte terminály držáku kanyly v parním autoklávu při teplotě vody
do 135°C (2 bary), minimální doba 15 minut.
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po dokončení propláchnutí vodou proveďte automatický cyklus mytí nebo
odsajte každou z použitých kanyl přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
POZNÁMKA: po ukončení těchto operací je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Každých 15 dnů.
•Vyčistěte nádobu separátoru a sondy pomocí měkké houby a neutrálního
čistícího prostředku.
•Vyčistěte vypouštěcí ventil nádoby separátoru pomocí příslušného
kartáčku.
Jednou za rok.
•Technikem: kontrola sifonů a výpustí, kontrola všech vnitřních hadic,
plastů a pryží podléhajících stárnutí.
Před opuštěním ordinace na dobu několika dní.
•Uveďte do provozu odsavač na 20-30 minut bez odsávání tekutin.
Odsávací jednotka se zcela vysuší. Tím se zabrání tvorbě solí, způsobené
vlhkostí a zásaditými látkami, které mohou zadřít ventilátor a tím i
zablokovat motor.
Jak demontovat nádobu separátoru.
POZOR!
Při následující operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se
zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
Zubařské sestavy řady A7 Plus:
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.7.).
•Otočte elektrickou skříň ( b ) a nádrž ( a ) na peroxid vodíku, je-li přítomná.
•Zcela vyprázdněte nádobu separátoru stisknutím příslušného časovaného
tlačítka ( c ) umístěného na víku.
•Je-li přítomný, vyjměte ventil ( s ) pro centralizované systémy.
•Otočte a vyzvedněte nádobu až do jejího oddělení od vypouštěcího
čerpadla ( k ).
•Vyhákněte nádobu ( d ) z víka ( f ) vytažením dvou postranních gumiček
( e ).
•Po vyčištění namontujte zpět nádobu ( d ) a preventivně namažte těsnění
O-Ring S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.).
•Nakonec vraťte na místo elektrickou skříň, nádrž a boční kryt vodní
jednotky.
Signalizace zablokovaného vypouštěcího čerpadla.
Příslušná ikona (A) na dotykové obrazovce signalizuje, že se zablokovalo
vypouštěcí čerpadlo pod nádobou separátoru.
V tomto případě vám doporučujeme vypnout přístroj a manuálně vyprázdnit
nádobu separátoru.
Objeví-li se ikona znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
CZ
73
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
9.6. Čištění návratového vzduchového filtru turbíny
Každý měsíc zkontrolujte filtr ( g ) sběrné nádoby oleje, který se nachází
ve vzduchu vracejícího se z turbíny.
V případě potřeby vyměňte filtrační vložku (objednací číslo 97290014).
9.7. Gravitační separátor amalgámu CATTANI
Vyprázdnění separační nádoby.
•Křeslo zdvihněte až nahoru, aby bylo možné co nejvíce vyprázdnit nádobu
s odpadními tekutinami.
•Vyjměte nádobu ( a ) jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
POZOR!
Při této operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
•Nádobu vyprázdněte do příslušné jednorázové nádoby (kód výrobku
97290027), řiďte se příslušnými pokyny CATTANI přiloženými k přístroji.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
9.8. Separátor amalgámu METASYS
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu METASYS jsou přiloženy k přístroji, pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte místní a národní předpisy.
9.9. Separátor amalgámu DÜRR
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu DÜRR jsou přiloženy k přístroji, pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte místní a národní předpisy.
9.10. Zubařské křeslo
Na zubařském křesle není zapotřebí provádět údržbu.
Doporučujeme však provést každý rok všeobecnou provozní kontrolu autorizovaným technikem společnosti ANTHOS.
74
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
10. Varovná hlášení
M = Hlášení na displeji řídícího panelu
C = Příčina
R = Řešení
M: „Rezerva H2O, doplňte nádrž”
C: Hladina tekutiny v nádrži pro nezávislé zásobování vodou klesla pod
minimální úroveň.
R: Doplňte nádrž (viz odstavec 7.2.).
M: „Uložte nástroje”
C: Při nastavování dezinfekčního cyklu systém zjistil jeden již vytažený
nástroj.
R: Ujistěte se, že všechny nástroje jsou řádně uložené, a zopakujte
nastavení cyklu. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Zkontrolujte nástroje, zopakujte cyklus”
C: Během dezinfekčního cyklu nebo cyklu mytí systém zjistil, že byly
změněny vyjmuté nástroje.
R: Zkontrolujte vybrané nástroje a zopakujte dezinfekční cyklus (viz
odstavec 7.4.) nebo cyklu mytí (viz odstavec 7.5.).
M: „Rezerva H2O2, doplňte nádrž”
C: Hladina peroxidu vodíku nacházejícího se v nádrži klesla pod
minimální úroveň.
R: Doplňte nádrž peroxidu vodíku (viz odstavec 7.4.).
M: „Otevřete kohoutky postřiku H2O“
C: Během dezinfekčního cyklu není systém schopný naplnit potrubí
peroxidem vodíku.
R: Otevřete kohoutky postřiku vodou a zopakujte dezinfekční cyklus
(viz odstavec 7.4.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Vyjměte všechny nástroje“
C: Během dezinfekčního cyklu systém zjistil vnitřní poruchu.
R: Zopakujte dezinfekční cyklus, ke kterému vyberete všechny
nástroje. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou
asistenční službu.
M: „Vyprázdněte W.H.E.“
C: Porucha systému W.H.E.
R: Vyprázdněte nádrž uvnitř W.H.E. a obnovte systém (viz odstavec
5.1.1.2.1.3.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Zvolte W.H.E.“
C: Systém se pokouší provést funkci, která vyžaduje aktivní systém WHE.
R: Aktivujte systém W.H.E. (viz odstavec 7.3.).
M: „Nouzový stav vodní nádrže aktivován“
C: Během automatického pohybu stolek asistenta narazil na překážku.
R: Odstraňte překážku a stiskněte tlačítko požadovaného programu.
M: „Snižte křeslo“
C: Plivátko se nepohybuje, protože křeslo je v oblasti interference.
R: Snižte křeslo, dokud neopustí oblast interference.
M: „Zkontrolujte pojistky lampy“
C: Operační lampa se nerozsvítí, protože chybí přívodní napětí.
R: Kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: „Proveďte pravidelnou údržbu“
C: Systém vyžaduje pravidelnou údržbu.
R: Volejte Technickou asistenční službu k naplánování údržby.
M: „Nouzový stav podstavce aktivován“
C: Křeslo narazilo na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla“ a překážku odstraňte.
M: „Nouzový stav opěrky zad aktivován“
C: Opěrka zad narazila na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla“ a překážku odstraňte.
M: „Přesuňte plivátko“
C: Křeslo se nepohybuje, protože plivátko je v oblasti interference.
R: Přesuňte plivátko, dokud neopustí oblast interference.
M: „Nouzový stav sedadla aktivován“
C: Křeslo narazilo na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla“ a překážku odstraňte.
M: „Nouzový stav delivery aktivován“
C: Stolek Side Delivery narazil na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla “ křesla a překážku odstraňte.
M: „Zablokování křesla, uložte nástroj“
C: Byl vyžádán pohyb křesla, zatímco jeden nástroj je vyjmut.
R: Uložte nástroj a zopakujte pohyb křesla.
M: „Blokování křesla aktivováno“
C: Byl vyžádán pohyb křesla, zatímco je ve stavu zablokování.
R: Odstraňte zablokování křesla (viz odstavec 4.).
POZOR!
M: „XXXX, kontaktujte Technickou asistenční službu“ (kde XXXX
je číselný kód).
C: Tento typ hlášení označuje vážnou vnitřní chybu.
R: Kontaktujte Technickou asistenční službu a sdělte číslo chyby.
M: “Zkontrolujte kanyly, zopakujte cyklus”
C: Během dezinfekčního cyklu nebo cyklu mytí systém zjistil, že kanyly
nejsou připojené k příslušným přípojkám.
R: Zkontrolujte, zda jsou kanyly správně připojené, a zopakujte
dezinfekční cyklus (viz odstavec 7.4.) nebo cyklus mytí (viz odstavec
7.5.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou
asistenční službu.
M: „Vyjměte alespoň jeden nástroj“
C: Byl proveden pokus o spuštění dezinfekčního cyklu bez výběru
nástroje nebo pohárku.
R: Zopakujte dezinfekční cyklus po výběru alespoň jednoho nástroje
nebo pohárku. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Nástroj nakonfigurován“
C: Nástroj v této pozici stolku byl automaticky nakonfigurován s údaji
z výroby.
R:Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou
asistenční službu.
M: „Uložte kanyly“
C: Odsávací kanyly jsou při zapnutí zubařské sestavy vyjmuté.
R: Zkontrolujte, zda jsou odsávací kanyly správně umístěné ve
svých umístěních. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: “Uložte nástroj”
C: Jeden z nástrojů je při zapnutí zubařské sestavy vyjmutý.
R: Zkontrolujte, zda jsou všechny nástroje správně umístěné ve
svých umístěních. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Zkontrolujte kanyly, filtr, odsávání“
C: Porucha cyklu mytí kanyl.
R: Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté, zda nejsou kanyly zavřené nebo
zda odsávací jednotka funguje správně, poté zopakujte cyklus
mytí. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou
asistenční službu.
CZ
75
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11. Technické údaje
Instalační schéma:
97042086
Průtok přívodu vody:
10 l/min
Technický návod:
97071156
Spotřeba vody:
2 l/min
Katalog náhradních dílů operační
jednotky:
97023117
Tvrdost vody:
< 25 °f (14 °d)
Katalog náhradních dílů křesla:
97023117
Připojení výpusti:
ø 40 mm
Maximální hmotnost operační
jednotky:
90 kg
Průtok odpadu:
10 l/min
Maximální hmotnost zubařského
křesla:
115 kg
Naklonění odpadového potrubí:
10 mm/m
Maximální nosnost zubařského
křesla:
190 kg
Připojení odsávání:
ø 40 mm
Jmenovité napětí:
230 V~
Podtlak odsávání
(minimální):
65 mbarů
Jmenovitá frekvence:
50/60 Hz
Průtok odsávání:
450 l/min
Spotřeba energie:
1500 W
Označení schválení:
CE 0051
Připojení vzduchu:
1/2 Gas
Elektrická instalace v souladu s:
IEC 60364-7-710
Tlak přívodu vzduchu:
6-8 barů
Rozměry balení sestavy:
1570 x 780 x 1325 (h)
Průtok přívodu vzduchu:
82 l/min
Rozměry balení křesla:
1510 x 730 x 1000 (h)
Připojení vody:
1/2 Gas
Hmotnost balení sestavy:
145 kg
Tlak přívodu vody:
3-5 barů
Hmotnost balení křesla:
150 kg
POJISTKY
Označení
Hodnota
Ochrana
Poloha
Sestava.
Pojistka F2
Pojistka F4
Pojistka F5
Pojistka F6
T 12,5 A
T 6,3 A
T 6,3 A
T 6,3 A
230 V~: Přívodní vedení soustavy
Ochrana sekundárního obvodu: Vodní jednotka.
Ochrana sekundárního obvodu: Sestava.
Ochrana sekundárního obvodu: Operační lampa.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Křeslo.
Pojistka F1
T 6,3 A
230 V~: Přívodní vedení křesla.
Karta křesla.
Rychlokonektory.
Pojistka
T2A
230 V~: Přívodní vedení elektrické zásuvky.
Skříň připojení.
Napájecí zařízení
MONITOR.Pojistka
T4A
21 V~: Přívodní vedení MONITOR.
Oblast karty křesla.
76
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11.1. Rozměrové charakteristiky modelu A7 Plus CONTINENTAL
CZ
77
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11.2. Rozměrové charakteristiky modelu A7 Plus INTERNATIONAL
78
CZ
A7 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
12. Všeobecné schéma údržby zubařské sestavy
KDY
Před zahájením
pracovního dne.
Po každém
ošetření.
CO
Vypuštění kondenzátu.
/
Kolénkový násadec.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz dokumentace přiložená k
násadci.
Turbína.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.4.
Mikromotor.
Dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.5.
Scaler.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.6.
Stříkačka.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.3.
Polymerační lampa.
Sterilizovat optické vlákno, dezinfikovat vnější
část.
Viz odstavec 5.7.
Plivátko.
Dezinfikovat vnější část.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo Viz odstavec 5.8.
kyseliny.
Odsajte s každou kanylou přibližně 1/2 litru
dezinfekčního roztoku.
Viz odstavec 9.4.
Sterilizujte terminály držící kanyly.
Očistěte čisticími prostředky pro keramické
materiály.
Viz odstavec 7.1.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Chirurgický separátor
METASYS.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Chirurgický separátor DÜRR.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Operační lampa.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Monitor na rameně lampy.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
v souladu s pokyny výrobce.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
v souladu s pokyny výrobce.
Lakované povrchy a potah Nastříkejte prostředek na měkký jednorázový
křesla.
papír.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Odnímatelné kabely nástroje.
Každý týden.
Viz odstavec 9.2.
Vložte dovnitř filtru kanyly jednu tabletu VF
Viz odstavec 9.5.
CONTROL PLUS
Hadice chirurgického odsávání.
Na konci
pracovního dne.
VIZ ODSTAVEC
Chirurgický separátor
CATTANI.
Kamera C-U2.
V případě potřeby
JAK
Viz odstavec 5.
Viz odstavec 1.4.
Filtr plivátka.
Filtr očistěte pod tekoucí vodou.
Obsah musí být zlikvidován odděleně.
Viz odstavec 7.1.
Filtr chirurgického odsávání.
Zkontrolujte filtr a v případě snížení průtoku
odsávání jej vyměňte (kód 97461845).
Viz odstavec 9.3.
Hadice chirurgického odsávání.
Filtr terminálu odsliňovače vyčistěte.
Viz odstavec 9.4.
Hydraulický odsliňovač.
Filtr terminálu odsliňovače vyčistěte.
Viz odstavec 6.6.
Chirurgický separátor
CATTANI.
Vyčistěte nádobu separátoru, vypouštěcí
ventil a sondy.
Viz odstavec 9.5.
Terminály držící kanyly.
Namažte těsnění O-Ring.
Viz odstavec 9.4.
Každý měsíc.
Návratový vzduchový filtr Zkontrolujte filtr a pokud je to nutné, vyměňte
turbíny.
jej (kód 97290014).
Každý rok.
Zubařské křeslo.
Kontaktujte Technickou asistenční službu pro
obecnou provozní kontrolu.
Viz odstavec 9.6.
/
CZ
79
CEFLA s.c.
Stabilimento / Plant
Via Bicocca 14/c – 40026 Imola (BO) Italy
Tel. (+39) 0542 653441 – Fax (+39) 0542 653555
www.cefladentale.it - [email protected]
Via Selice Prov.le 23/a – 40026 Imola (BO) Italy
P. Iva/Vat It 00499791200 – C.F. 00293150371
Reg. Imprese n. 5089/BO – R.E.A. n.36186/BO
www.cefla.it – [email protected]
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ “CE / EU” / “CE / EU” CONFORMITY DECLARATION
DECLARATION DE CONFORMITÉ “CE / EU” / ERKLÄRUNG VON “CE / EU” ZUSTIMMUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD “CE / EU”
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE “CE / EU“ /  ΙΤΟΤΤΑ “CE / EU” / ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ “CE / EU”
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE “CE / EU” / ‘’CE / EU’’ UYGUNLUK BELGESİ
Prodotto tipo/ Product type :
Incollare in questo spazio l'etichetta del complesso
odontoiatrico o di altra apparecchiatura o indicare
modello e numero di matricola
Stick the label of the dental equipment or other device
into this space or write model and serial number
Matr./ Serial N°:
I
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi
1) ai requisiti essenziali (Allegato I) presenti nella direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici (D.Lgs.46/97) e successive modifiche ed integrazioni (dispositivo
medico di Classe IIa)
2) alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Rohs 2)
GB
We declare, on our sole responsibility, that the products referred to herein are in compliance with
1) the essential requirements (Annexe I) of Directive 93/42/EEC Medical devices (Leg. Decree 46/97) and subsequent amendments and integrations
(Class IIa medical device)
2) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment (Rohs 2)
F
Nous déclarons, sous notre complète responsabilité, que les produits auxquels la présente déclaration fait référence sont conformes
1) aux exigences essentielles (Annexe I) présentes dans la directive 93/42/CEE "Dispositifs médicaux" (Décr.L. 46/97) et modifications successives et
intégrations (dispositif médical de Classe IIa)
2) à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques (Rohs 2)
D
Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, konform sind mit
1) den grundlegenden Anforderungen (Anhang I) der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte (Gesetzesverordnung 46/97) und nachfolgenden
Änderungen und Ergänzungen (medizinisches Gerät der Klasse IIa)
2) der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Rohs 2)
E
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que esta declaración se refiere, están conformes con
1) los requisitos esenciales (Anexo I) presentes en la directiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (D. Leg. 46/97) y sucesivas modificaciones e integraciones
(dispositivo médico de Clase IIa)
2) la directiva 2011/65/UE del Parlamento europeo y del Consejo del día 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias
peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos (Rohs 2)
P
Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração se refere estão em conformidade
1) com os requisitos essenciais (Anexo I) presentes na diretiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (em Itália, transposta pelo Decreto Legislativo 46/97) e
posteriores alterações e aditamentos (dispositivo médico de Classe IIa)
2) com a diretiva 2011/65/UE do Parlamento europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Rohs 2)
GR
Δηλώνουμε με την αποκλειστική ευθύνη μας ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα
1) με τις βασικές απαιτήσεις (Προσάρτημα I) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ν. Διάτ.46/97) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις (ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας IIa)
2) με την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8 Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Rohs 2)
PY
Под нашу исключительную ответственность заявляем, что изделия, к которым относится данная декларация, соответствуют
1) основным требованиям (Приложение I) директивы 93/42/ЕЭС Медицинские устройства (Законодательный указ № 46/97) и последующим
изменениям и дополнениям (медицинское устройство Класса IIa)
2) директиве 2011/65/ЕС Европарламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года по ограничению использования определенных опасных веществ
в электрическом и электронном оборудовании (Rohs 2)
PL
Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty objęte niniejszym oświadczeniem są zgodne:
1) z zasadniczymi wymaganiami (Załącznik I) przewidzianymi dyrektywą 93/42/EWG Wyroby Medyczne (D. z mocą ustawy 46/97) wraz z późniejszymi
zmianami i uzupełnieniami (wyrób medyczny Klasa IIa)
2) z dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określonych niebezpiecznych substancji (Rohs 2)
TR
Bu beyannamede bahsi geçen ürünlerin aşağıda belirtilenlere uygun olduğunu kendi münhasır sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
1) (Kanun hükmünde Kararname 46/97) Medikal Aygıtlar 93/42/CEE direktifinde mevcut (Ek 1) ana gereklilikler ve sonraki değişiklikler ve eklemelerde
belirtilenler (IIa sınıf medikal aygıt)
2) 8 Haziran 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin “Elektrikli ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar”
2011/65/UE direktifi (Rohs 2)
Imola, lì____________________________
Bussolari Paolo
Managing Director
Mod. 97010019 - Rev.5 30/07/2015

Podobné dokumenty

PLUS 2013

PLUS 2013 Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojů, jakož i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazovat ...

Více

SMART T OUCH

SMART T OUCH podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklac...

Více

A5 - A6 Plus

A5 - A6 Plus Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích, jakož i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazova...

Více

Závěry projektu E-STANDARD

Závěry projektu E-STANDARD nabíjení či dobíjení, protože připojením se dá provádět více úkonů, než pouze nabíjet trakční baterie, např. vytápět vozidlo. Pojem „nabíjení“ či „dobíjení“ ve spojení s dalšími přívlastky, napříkl...

Více

X - stomaobchod.cz

X - stomaobchod.cz NSK SURGIC PRO je kombinací výkonu, přesnosti a snadné manipulace. Uživatelé se s přístrojem SURGIC PRO naučí velmi rychle pracovat díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání. NSK SURGIC PRO je již ...

Více

referenze Media Media dal 2005 al 2010.xlsx - EL

referenze Media Media dal 2005 al 2010.xlsx - EL Balfour Beatty Rail S.p.A. ASM Voghera S.p.A. RINGIMILL S.p.A. RINGIMILL S.p.A. ABB S.p.A. Fenice S.p.A. Enel Produzione S.p.A. Elettrolumen S.r.l. Cefla S.c.r.l. Cefla S.c.r.l. Bridi Marino

Více