ZDE

Komentáře

Transkript

ZDE
EXCLUZIVNÍ ČLENSTVÍ
Program:
09:30 Prezentace o budově a společnosti
10:00 Exkurze
11:00 Diskuze & občerstvení & networking
11:30 Ukončení akce
Prezentující:
• Karel Taschner, PR Manager Czech Republic, Amazon
• Janka Rabl, Head of CZ Real Estate, Amazon
• Lenka Matějíčková, Head of Sustainability Europe, Arcadis
Naše mise a vize
MISE AMAZONU
Největší výběr na Zemi
„Místo, kde každý najde a objeví cokoliv, co chce koupit
online.“
VIZE AMAZONU
Stát se společností s největším zaměřením na zákazníka
na Zemi
„Procesy nastavuj směrem od zákazníka do firmy, ne
naopak.“
Jeff Bezos – zakladatel a CEO Amazonu
Z garáže v Seattlu po světového lídra v oblasti e-commerce
1994
• Založen v roce 1994 v Seattlu, USA
• 1995 – Jeff Bezos a 5 zaměstnanců
• 1996 – 100 zaměstnanců (příjmy 15,7 milionu
USD)
2015
• Příjmy 107 miliard USD (FY2015)
• Celosvětově 230 800 zaměstnanců (FY 2015)
• Celosvětově > 300 millionů aktivních
uživatelských účtů
• > 2 milliony aktivních prodejců
• Celosvětově 123 distribučních center, z toho 29
v Evropě
Nárůst počtu našich distribučních center ve světě
123
109
96
89
69
52
39
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Propojená dodavatelská síť po celé Evropě
• …nabízí dodavatelské služby na
světové úrovni.
• …umožňuje dodávat zboží do
všech zemí a navíc flexibilně,
takže je schopna uspokojit
vzrůstající poptávku ze strany
zákazníků.
• …pomáhá nám překonat obtíže
způsobené špatným počasím a
pomáhá i v době zvýšené
poptávky.
Proč Amazon investuje v České republice a na Slovensku?
• Rostoucí poptávka zákazníků ve všech stávajících
evropských trzích vyvolala potřebu expandovat a
investovat i v České republice a na Slovensku.
• Proč ČR a SR: Výborná poloha v centru Evropy, dosah
na evropské trhy a vzdělaní, flexibilní a motivovaní
zaměstnanci.
• Seller Support Center otevřeno v Bratislavě v roce 2011
• Evropské centrum vráceného zboží funguje v Dobrovízi již
od Q3 2013.
• Korporátní kancelář v Praze 6 – Dejvicích otevřena v
červnu 2015
• Nové distribuční centrum Amazonu ve středočeské
Dobrovízi otevřeno v září 2015.
12 měsíců od zahájení stavby po zahájení provozu
20. srpna 2015
20. srpna 2014
• 12. září 2014 – slavnostní zahájení výstavby
• 35 společností budovu stavělo
• 250 – 300 specialistů se denně podílelo na
stavbě
• 12 měsíců trvala výstavba
•
•
•
•
Duben 2015 – zahájení náboru
Vedoucí pracovníci se účastnili školení v
USA a EU
20. srpna – do Dobrovíze dorazilo první
zboží: dětský plastový traktůrek
8. září – slavnostní zahájení provozu
Vytváříme dlouhodobá pracovní místa s řadou benefitů
» Amazon má v úmyslu vytvořit až 2 000 stálých a 3 000 sezonních
pracovních míst do tří let od zahájení provozu distribučního centra
» Konkurenceschopné mzdy s automatických zvýšením po každých 12
měsících
» Měsíční bonus (až 10 %), speciální sezonní bonus
» Dotovaná teplá jídla v jídelně s vlastní kuchyní (kompletní menu jen
za 25 Kč)
» Doprava do práce a zpět zdarma (využívá přes 97 % zaměstnanců)
» 5 týdnů placené dovolené
» Penzijní spoření
» Životní pojištění včetně pojištění invalidity
» Program Career Choice (95 % nákladů na studium, 30 000 Kč ročně,
4 roky – celkem až 120 000 Kč)
Nabídka zaměstnání pro sluchově postižené
» Vytvořili jsme přes 40 pozic pro
sluchově postižené
» Pracují v oddělení balení zásilek
» Jejich zaškolení a pracovní schůzky
je jsou tlumočeny do znakové řeči
Amazon v komunitě
» Chceme být dobrými sousedy a
podporujeme
obyvatel
aktivity
místních
» V
okolních obcích (Dobrovízi,
Hostouň, Kněževes, Středokluky)
podporujeme například kulturní,
sportovní a vzdělávací aktivity
» V základních školách v Kněževsi,
Hostouni a Středoklukách jsme
vybavili celé třídy nejnovějšími
čtečkami Amazon Kindle Paperwhite
» Noc s Andersenem v ZŠ Dobrovíz,
Středokluky, Hostouň a MŠ Dobrovíz
Bezplatná svozová doprava
• Jeden z nejpopulárnějších benefitů
• Více než 97 % zaměstnanců tohoto benefitu
využívá
• 14 svozových tras - 70 zastávek - 110 autobusů
• Nejdelší trasa: Teplice – Ústí nad Labem (120
minut) – autobusy s WC a Free Wi-Fi
• Pracujeme na zřízení vlakové zastávky přímo před
naším distribučním centrem – v příštím roce
budeme více používat vlakovou dopravu
• Zvýhodněná parkovací místa pro sdílenou
dopravu osobními vozy
• Minimalizace dopadu dopravy zaměstnanců na
okolní obce – namísto tisíců osobních automobilů
pouze 110 autobusů a několik desítek osobních
vozů
Červen 2016 - otevíráme se veřejnosti i v ČR
» Amazon zahájil své pravidelné Dny otevřených dveří
ve Spojených státech v květnu 2014
» Nyní tuto možnost nabízí ve Spojených státech,
Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Velké Británii a
Polsku
» V červnu 2016 zahajujeme pravidelné Dny otevřených
dveří i v České republice
» Konají se vždy jednou měsíčně
» Online registrace – www.amazontours.cz
Dobrovízské distribuční centrum v číslech
» 95 000 metrů čtverečních (13 fotbalových hřišť)
» Největší volně stojící průmyslová budova, která
byla v České republice vybudována od roku
1989
» Nejmodernější technické vybavení -
automatické ovládání kontrolních systémů,
komfortní zázemí pro zaměstnance, např. plná
klimatizace všech pracovních míst
» Vlastní plně vybavená závodní kuchyně, jídelna
a relaxační zóny včetně venkovní terasy
» 5,7 km pásových dopravníků, 324 km polic
» 1 800 tun váží ocelová konstrukce příjmové
haly
» 27,8 km napájecích a kontrolních kabelů pro
systém pásových dopravníků
Nejlepší stavba šetrná k životnímu prostředí v regionu CEE
» Budova distribučního centra v Dobrovízi získala ocenění
„Best Warehouse/Industrial Development of the Year“ na
CEE Investment & Green Building Awards v roce 2015
» Pohybová čidla snižují spotřebu– po 2 min zhasíná světla
» LED osvětlení v celé budově i na venkovních parkovištích
» Venkovní světelný senzor – dle intenzity přirozeného světla
snižuje intenzitu vnitřního osvětlení
» Automatické vypínání a zapínání pásových dopravníků dle
potřeby
» Rekuperace tepla a chladu ve všech vzduchotechnických
jednotkách
» Noční prochlazování budovy (mezi směnami) v letních
měsících venkovním chladným vzduchem
Kvalitní stavba – Přínos BREEAM certifikace
» Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. Použitá měřítka
reprezentují širokou škálu kritérií a kategorií od energie po ekologii.
» Zpětné využívání přírodních zdrojů i zdravá součinnost ekologického vlivu na životní prostředí 22,5 %
» Ekonomicky zvýhodněná spotřeba zdrojů vůči standardním budovám 22,5 %
» Použití moderních technologií s plně automatizovanými systémy 22,5 %
» Sociálně uznaná zvýšená hodnota objektu (added value) jako kvalitní referenční pracovní místo 22,5
%
» Maximálně optimalizované procesy 10 %
» Zvýšený potenciál znovuvyužití (life cycle circle/recirculation), garance prestiže pro investory
» Garantovaná vysoka kvalita, která je součástí povinných auditorských kontrol
BREEAM certifikace pro Amazon
BREEAM Assessor & BREEAM AP
Ing. Lenka Matějíčková
Head of Sustainability Europe
ARCADIS CZ a.s
Olivova 6/948
110 00 Praha 1
Mobile: +420 602 707 457
[email protected]
BREEAM certifikace
Vydána v roce 1990 jako Building Research Establishment Environmental
Assessment Method
Více než 549.000 certifikovaných budov na světě a přes 2 miliony
registrovaných budov v 77 zemích světa.






BREEAM International New Construction 2016
BREEAM International Refurbishment & FitOut
BREEAM International Infrastructure
BREEAM International Bespoke
BREEAM Communities
BREEAM In-Use
Porovnání vydaných certifikátů v EU před certifikací PRG2
BREEAM klasifikace
Maximum 131 bodů v 10 kategoriích:










Management 12%
Zdraví a kvalita životního prostředí 14,5%
Energie 18,5%
Doprava 5%
Hospodaření s vodou 6%
Použité materiály 12,5%
Nakládání s odpady 10%
Využití území a ekologie 9,5%
Zátěž životního prostředí 12%
Inovace 10%
Získatelné úrovně certifikace
Vlastní proces certifikace
PreAssessment
Stage
Design
Stage
PostConstruction
Stage
BREEAM International New Construction 2013
Amazon Design stage certificate
Very Good - 12. srpen 2015, dosaženo 60,7%
Amazon Final certificate
Excellent - 10. listopad 2015, dosaženo 76,8%
Final
certificate
Management / Management
Man 01 – Sustainable procurement
Skvělá spolupráce mezi:
• Investorem
• Developerem
• Vlastníkem
• Property managementem
• Generálním dodavatelem
• Stavebním dozorem.
• Zodpovednými místními úřady
Management / Management
Man 02 – Responsible construction practices
Zodpovědná koordinace stavby generálním dodavatelem
Man 03 – Construction Site Impacts
Podrobné a důkladné měření všech spotřeb během výstavby, certifikované stavební dřevo - pod dozorem
BREEAM teamu
Man 04 – Stakeholder participation
Perfektní spolupráce celého teamu, kvalitní Commisioning (zprovoznění všech systémů v budově)
Nejlepší identifikační štítky.
Speciální editační program na štítky.
Health and Wellbeing / Zdraví a kvalita životního prostředí
Hea 01 – Visual comfort
Komfortní umělé osvětlení zajištěné úspornými zdroji
Vnitřní osvětlení řídí čidla přítomnosti osob
Podrobné zónování kancelářský prostor a školících místností
Zónování osvětlení po 4 - 6ti pracovních
místech v kancelářských prostorách.
Oddělený světelný okruh
přednášejícího v přednášecích sálech.
Health and Wellbeing / Zdraví a kvalita životního prostředí
Hea 02 – Indoor air quality
IAQ plan = Indoor Air quality plan – dodržování stavebních postupů a opatření vedoucích ke snížení
prašnosti z probíhajících stavebních činností. Ochrana připraveného instalačního materiálu před
znečištěním během výstavby.
VOC limity – instalované materiály s nízkým obsahem VOC a nízkou následnou produkcí těkavých
organických látek do čistého pracovního prostředí.
Opatření proti prašnosti a znečištění materiálu během výstavby.
Health and Wellbeing / Zdraví a kvalita životního prostředí
Hea 03 – Thermal comfort
Arcadis vypracoval studii Tepelné pohody
Hea 04 – Water quality
Opatření proti legionele (izolace studené vody,
ohřev TUV s možností přehřátí, parní vlhčení)
Automaty na vodu z vodovodu
Automaty na vodu.
Pro letní i zimní provoz – tepelná
pohoda je na požadované úrovni.
Obrázek je pro letní provoz.
Energy / Energie
Ene 1 – Energy Efficiency
Arcadis vypracoval energetický model
Ene 2 – Energy monitoring
Podrobné podružné měření
Ene 3 – External Lighting
Energeticky úsporné venkovní LED osvětlení řízené stmívacím čidlem
Ene 4 – Low and zero carbon technologies ̶
Energeticky úsporné venkovní osvětlení.
Arcadis vypracoval studie použitelnosti OZE
MaR.
Energy / Energie
Ene 5 – Energy efficient cold storage
Energeticky kvalitní průmyslové chlazení pro gastroprovoz
Ene 6 – Energy efficient transportation systems
Optimalizované výtahy
Ene 8 – Energy efficient equipment
Energeticky úsporné vybavení. Gastro provoz splňuje CIBSE TM 50
Energeticky úsporné výtahy.
Kvalitní gasto technologie a technologie
průmyslového chlazení.
Transport / Doprava
Tra 1 – Public transport accessibility
Optimální využití MHD, doplněno vlastní svozovou dopravou
Tra 3 – Alternative modes of transport
Podpora všech nízko a bezemisních dopravních prostředků: kola, motorky, spolujízda
Tra 4 – Zabezpečené kapacity na parkovaní což přispívá ke nezatěžovaní okolí
Tra 5 – Travel Plan přispívá k optimálnímu řízení dopravní špičky
Vyhrazeno pro spolujízdu.
Dopravení značení pro
svozový autobus.
Vyhrazeno pro motorky.
Water / Voda
Wat 1 – Water Consumption
Zařizovací předměty s velmi nízkou spotřebou vody
Wat 2 – Water meter
Všechny funkční celky mají podružné měření spotřeby vody
Úsporné vodovodní baterie.
Gastro myčka nádobí s
nízkou spotřebou elektrické
energie a vody.
Podružné měření vody
napojené na MaR.
Water / Voda
Wat 3 – Water leak detection system
Automatická detekce úniku vody v budově a na pozemku
Wat 4 – Water efficient equipment
Vysazená zeleň bez potřeby zálivky
Program na detekci úniku vody.
Zeleň bez závlahy.
Materials / Materiály
Mat 4 – Insulation
Použitá izolace z odpovědně vybraných zdrojů (ISO 14001)
Mat 5 – Designing For Robustness
Kvalitní provedení materiálů pro potřebnou odolnost proti opotřebení užíváním
Opatření pro venkovní prostory.
Opatření pro vnitřní prostory.
Waste / Odpady
Wst 1 – Construction Waste Management
Kladen příkladný důraz na veškeré třídění odpadů v průběhu provádění stavebních prací a následné
předání odpovědné firmě pro recyklaci nebo znovu použití materiálu
Wst 2 – Recycled aggregates
V maximální míře byl využit místní materiál podloží, který po potřebných úpravách vyhovoval požadavků
statiků
Třídění odpadů z výstavby.
Waste / Odpady
Wst 3 – Operational waste
Zavedený důsledný systém na třídění odpadů z provozu a jejich následnou recyklaci (kompaktory,
kontejnery na tříděný odpad)
Oddělené prostory pro skladování gastroodpadu
Třídění odpadů v provozu.
Kompaktor.
Land use & Ecology
Le 2 – Ecological Value of the Site and Protection of Ecological Features
Kvůli výstavbě se nekácely vzrostlé stromy
Le 4 – Enhancing site ecology
Zeleň použitá pro výsadbu byla v maximální míře původní
Le 6 – Long term impact on biodiversity
Školení na potřebu ochrany přírody během výstavby a nebezpečí
invazivních rostlin
p. Morávkovou z Kajimy jsme jmenovali Biodiversity Managerem roku
Školení na invazivní rostliny.
Nový habitat – zídka pro ještěrky.
Záchrana Kalouse ušatého.
Pollution / Zátěž životního prostředí
Pol 1 – Impact of refrigerants
Nízký dopad použitých chladiv na životní prostředí
Pol 2 – NOx Emissions
Instalovaná zařízení s nízkými NOx emisemi
Pol 3 – Surface water run-off
Odvodnění pojezdných ploch šetrné k životnímu prostředí přes odlučovač ropných látek
Pol 4 – Reduction of Night Time Light Pollution
Minimální dopad venkovního osvětlení na světelný smog
Ekonomické venkovní osvětlení.
Odvodnění přes ORL.
Materials / Materiály
Mat 1 – Life cycle impact
Mat 3 – Responsible Sourcing of Materials
Použitý materiál z odpovědně vybraných zdrojů (ISO 14001)
Výsledek
Děkujeme za pozornost

Podobné dokumenty

kolik je hodin VY_12_INOVACE_AJ. 11.notebook

kolik je hodin VY_12_INOVACE_AJ. 11.notebook Je deset hodin. Je osm hodin. jsou tři hodiny. Je jedna hodina. Jsou čtyři hodiny. Je devět hodin. Je dvanáct hodin. Jsou dvě hodiny.

Více

Stabilní katastr 1840

Stabilní katastr 1840 Výběr daně podle nového patentu měl být založen na zjištění výměry pozemků podle map sestavených vědecky vzdělanými a prakticky zaměřenými zeměměřiči pro každou (katastrální) obec. Při oceňování vý...

Více

ARCADIS EC HARRIS 2015

ARCADIS EC HARRIS 2015 Healthcare, Multi-residental, Offices, Retail, Prisons, Others) – BREEAM

Více

TREI HECTARE

TREI HECTARE VÍNA MURFATLAR Nabízíme vám kvalitní vína od firmy Murfatlar Romania, která se nachází ve stejnojmenné oblasti. První historické dokumenty zmiňující murfatlarský vinohrad jsou více než 1700 let sta...

Více

Euled Czech version 2012

Euled Czech version 2012 s téměř nepřetržitým provozem, výši instalace osvětlení v rozmezí 12 - 15 m jsme zvolili instalaci průmyslových LED Svítidel EuledK100 HS (120 W) s možností upgradu výkonu svítidla, což přináší inv...

Více

E HVAC (TZB) *

E HVAC (TZB) * ENERGETICKÝ KONZULTANT Energy consultant

Více