Jarní Paříž

Komentáře

Transkript

Jarní Paříž
Jarní Paříž a zámky na Loiře s dotekem vědy a techniky
1. den – odjezd z Prahy kolem 17:00 hod. a přejezd přes Německo do Paříže.
2. den – v ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE, okružní jízda: Sportovní stadion v Bercy, náměstí Bastily, Notre Dame,
Radnice, Louvre, nám. Concorde, Champs Elysées s Vítězným obloukem. Návštěva Eiffelovy věže. Odpoledne
návštěva Latinské čtvrti: Lucemburské zahrady s palácem, Sorbona, bulvár Saint-Michel, Pantheon, ostrov Cité s
katedrálou Notre Dame a bývalým královským palácem a vězením Conciergerie, Pont Neuf. Ubytování v oblasti Orléans.
3. den – po snídani ZÁMKY NA LOIŘE: Clos Lucé – sídlo, kde Leonardo da Vinci strávil poslední léta svého života.
V zámečku a v přilehlém parku je vystaveno na 40 maket mechanismů, zhotovených dle návrhů tohoto génia. Odpoledne
návštěva zámku Chenonceaux, druhého nejnavštěvovanějšího zámku ve Francii, jež byl sídlem královny Kateřiny
Medicejské. Večer prohlídka Villandry – nejskvostnější italské renesanční zahrady na světě. Ubytování v oblasti Orléans.
4. den – po dojezdu do Paříže Cité des Sciences et de l’Industrie (pařížská Techmania) muzeum vědy a techniky,
interaktivně zaměřené na dvacet vědních disciplín. Odpoledne Montmartre - prohlídka: basilika Sacré-Coeur,
kabaret Moulin Rouge, Náměstí malířů. V podvečer nejslavnější třída Champs-Élysées s Vítězným obloukem. Na
závěr programu v Paříži plavba lodí po Seině a odjezd do ČR kolem 23:00 hod.
5. den – kolem 12:00 hod. příjezd do Prahy.
Cena: 5 790 Kč
Termín zájezdu: 15. – 19. 6. 2015
Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole
- 2x ubytování v hotelu 2** se snídaní (vlastní sociální zařízení na pokoji)
- služby průvodce CK
- informační materiály a plánky
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK,
- pojištění léčebných výloh, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a asistenční služby
od ERV Evropské pojišťovny, produkt Sbaleno k Moři Evropa (bez spoluúčasti) + pojištění storna zájezdu
Cena nezahrnuje:
- vstupné do objektů a muzeí a jízdné metrem cca 70€
- příplatek za pojištění osoby od 18 let 140 Kč/zájezd/osoba (pojištění pro osoby od 18 let je dražší)