Profil vychovatelky: Iveta Hasenöhrlová

Komentáře

Transkript

Profil vychovatelky: Iveta Hasenöhrlová
Profil vychovatelky:
Iveta Hasenöhrlová
Studium:
Ausbildung:
 Všeobecné gymnázium Kadaň
 VOŠ sociální – obor sociální práce
 VŠ – bakalářské studium, obor Speciální
pedagogika
 Gymnasium in Kadaň
 Fachhochschule – Fach Sozialarbeit
 Hochschule – Fach Sonderpädagogik
Zaměstnání:
2011 – 2012
Koordinátorka asistentů
1/2013 – 7/2013 pedagog v MŠ Hovorčovice
9/2013 – nyní
vychovatelka v 0. ročníku na
této škole
Cizí jazyky:
Pasivně anglicky a francouzsky, německý jazyk
je na řadě .
Kurzy:
 Kurz znakované češtiny
 Certifikát „Jak se podílet na rozvoji své
organizace“
 Certifikát „Datové schránky a použití internetu“
Co mě baví:
Tvoření s dětmi, můj pes a procházky s ním,
canyoning, rafting, občas vaření .
Beruflicher Werdegang:
2011 – 2012
Assistentenkoordinatorin
1/2013 – 7/2013 Pädagogin im Kindergarten
Hovorčovice
seit 9/2013
Erzieherin in der ZŠNČP
Fremdsprachenkenntnisse:
Passiv Englisch und Französisch, jetzt ist
Deutsch an der Reihe .
Fortbildungskurse:
 Kurs „Gebärdensprache Tschechisch“
 Zertifikat „Beteiligung an Firmenentwicklung“
 Zertifikat „Datenbox und Internet-Anwendung“
Hobbys:
Kreatives Gestalten mit Kindern, mein Hund und
Spaziergänge mit ihm, Canyoning, ab und zu
Kochen .