Naše Praha 3

Komentáře

Transkript

Naše Praha 3
NAŠE PRAHA 3
titul je součástí sítě
Ž i ž kov
z
www.nasepraha3.cz
3/2014
Vin ohrady
Kde si zdarma zacvičit
Klára Doležalová: Pomáhat
druhým je úplně normální
Praha 3 se zapojila do akce
Česko se hýbe a vy si můžete
ve dnech 25. až 27. září
bezplatně vyzkoušet různé
sporty. V Expresce na Jarově
můžete zkusit třeba kruhový
trénink.
Na Žižkově ve FitTopu si zase
můžete zatančit zumbu nebo
využít místní posilovnu.
viz strana 10
Přinášíme
seznam
podniků, ve
kterých si
můžete
v Praze 3
objednat vodu
z kohoutku.
viz strana 14
Ne
v c jčt
54 e l e n
vý 0 0 é P ějš
tý tis 00 ra í
d n ků
ze
ě
Kde vám dají
kohoutkovou vodu?
Rozhovor na stranách 8 a 9
Polská
kuchyně bude
na „Jiřáku“
350 miliónů
pro pražské
kluby
STRANA 5
STRANA 7
[email protected]
HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL
HUDBA/LIBRETO
KOLLER KODYM DVORÁK P. B. CH. / BELKO
Nedostali jste časopis
NAŠE PRAHA 3
do poštovní
schránky?
PODEJTE
SI SOUKROMÝ
INZERÁT DO TÝDENÍKU
byste
NAŠEChtěli
PRAHA
10 ho
dostávat pravidelně?
VETSÍ
NEZ MALÉ
MNOZSTVÍ
LÁSKY
Obraťte se na naše
distributory
a my to zařídíme!
Op
od 2. ět
říjn
2014 a
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd.
tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
SC 341297/9
Generální partner
tel.: 605 292 899
PLÁNUJETE V PRAZE 3
REKLAMNÍ KAMPAŇ?
INZERUJTE
V TÝDENÍKU
NAŠE PRAHA 3!
- náklad 31 000 výtisků
- distribuce zdarma
do poštovních schránek
- příští číslo vyjde 26. září
I
M
Á
N
S
E
T
Í
V
O
OSL OU
CEL 3!
U
H
A
R
P
pro informace o inzerci kontaktujte: Pavla Bendíka, tel: 777 956 858, [email protected];
nebo Filipa Staše, tel.: 602 344 916, fi[email protected]
2
Celkový náklad týdeníku
NAŠE PRAHA - 537 000 výtisků
SC 330430/65
inzerce
praha 3
Denní zpravodajství na www.nasepraha3.cz
U NÁS NA TROJCE
redaktorka:
Dagmar Dandová
dagmar.dandova
@ceskydomov.cz
Nyní máte jedinečnou
možnost zatrénovat si
s legendárním Stanislavem
Tišerem. Boxer ve váze do 54
kilogramů se rychle prosadil
do československé špičky
a závodně boxoval 25 let.
Vyhrával u nás i v zahraničí.
Dokonce měl jet v roce 1984
na olympiádu do Los Angeles,
ale tehdejší ČSSR to nakonec
bojkotovala. A je to škoda,
protože i tam mohl Standa
zazářit. A i když dnes už
sportovní kariéru Tišer ukončil, založil si vlastní boxerskou
školu, kde předává své zkušenosti dál. A i vy se můžete
stát jeho žákem. Více uvnitř
týdeníku.
Jiřák a Náplavka
mají klub přátel
Pokud rádi nakupujete
na farmářských tržištích,
můžete se bezplatně stát členem klubu, který podporuje
prodej českých autentických
kvalitních potravin většinou
z malých a středních farem.
Budete dostávat pozvánky
na různé slavnosti potravin
(jablko, med, bylinky), představí se vám zajímaví hosté
nejen z oblasti gastronomie
a můžete si s ostatními členy
předávat receptury a zkušenosti. Přihlásit se můžete
na stránkách
www.farmarsketrziste.cz.
Nekonvenční žižkovský podzim
připomene výročí Jiřího Šlitra
„ V letošním roce se na Praze 3
koná již 18. ročník mezinárodního
hudebního festivalu.
Dagmar Dandová
Praha 2 a 3 - Hned dvě kulatá
výročí připomene festival Nekonvenční žižkovský podzim,
jehož třetí ročník od 23. září
na osm týdnů zaplní hudbou
nejen Žižkov, ale i Vinohrady
a část Prahy 2.
„Kromě vážnějších témat,
jako jsou například Duchovní
hudba a Jaroslav Seifert či Missa elegans, přinese Nekonvenční žižkovský podzim také
koncert věnovaný nejslavnějším kabaretním písním a humoru staré Prahy,“ řekla nám
starostka městské části Praha 3 Vladimíra Hujová.
Organizátoři připomenou
i dvě výročí – jedním z nich
jsou nedožité 90. narozeniny Jiřího Šlitra, kterému
bude věnováno pásmo z jeho
písňové tvorby, a 50. výročí
založení Janáčkova komorního orchestru. Kulatiny tohoto
hudebního tělesa připomene
slavnostní koncert s díly
Antonia Vivaldiho, Leoše
Janáčka a Edvarda Griega.
NA FESTIVALU oslaví své kulaté jubileum i Janáčkův komorní orchestr.
„Část festivalu se bude letos
konat také na netradičních
místech. Kromě obvyklých
koncertních lokalit, jako
jsou Atrium na Žižkově či
kostel sv. Prokopa, zazní tóny
hudebních mistrů například
i v observatoři Žižkovské
věže,“ dodala starostka.
Program počítá také s uvedením písní, které vznikly
v divadle Semafor na texty Pavla Kopty, Miroslava
Horníčka a Jiřího Suchého.
Také se na festivalu připomenou písně Jiřího Šlitra v nové
interpretaci.
Festival Nekonvenční žižkovský podzim zahájí první
koncert v úterý 23. září od
16 hodin s názvem Duchovní
hudba a Jaroslav Seifert v kostele sv. Rocha na Olšanském
náměstí, Praha 3.
předprodej
Předprodej vstupenek
a programové brožury od 1. 7. 2014
v trafice Táboritská 26, Praha 3,
tel.: 734 478 438 (u stanice
tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské
náměstí).
Přijďte rozhodnout o budoucnosti Parukářky
Praha 3 - Ve dnech 10 a 11. října
se můžete zúčastnit referenda
o využití této pražské lokality.
Hlavní otázkou je míra zastavenosti Parukářky. Zda povolit
nové výstavby v této oblasti,
nebo to úplně zakazát. Druhá
referendová otázka se bude
týkat toho, zda má městská část
usilovat o zachování zeleně na
pozemku parku.
Kde hlasovat? Místnost pro
hlasování v referendu bude ve
stejném objektu, kde se budou
konat volby do Zastupitelstva
hlavního města Prahy a MČ
Praha 3. Jen ve vedlejší
místnosti.
Jak hlasovat? Právo hlasovat
v místním referendu má
každá osoba, která má právo
volit do zastupitelstva obce.
Hlasovací lístky obdržíte na
místě po předložení průkazu
totožnosti přímo od okrskové
komise. Na referendové
otázky se bude odpovídat jen
ano či ne.
SVÁTKY
19. 9. Zita, 20. 9. Oleg,
21. 9. Matouš, 22. 9. Darina,
23. 9. Berta, 24. 9. Jaromír,
25. 9. Zlata
chcete si přivydělat při volbách?
Pokud ano, stačí se přihlásit a poznat zákulisí volebního šrumu. Musí vám být více než 18 let a trvalé bydliště musíte mít
na Praze 3. Členovi okrskové komise náleží odměna 1000 Kč, předsedovi komise 1500 Kč. Přihlaste se na e-mail k paní
Ing. Pavle Fišerové [email protected]
3
praha 3
ČÍSLO TÝDNE
1922
Od tohoto roku jsou
Vinohrady městskou čtvrtí
v katastrálním území Prahy.
Pod názvem Viničné Hory
byly od roku 1788 samostatnou obcí, od roku 1867
přejmenovanou na Královské
Vinohrady. (dad)
Denní zpravodajství na www.nasepraha3.cz
Na trojce bude víc stromů
„ Do konce roku se budou vysazovat nové stromy v Jeseniově ulici a na náměstí Barikád.
Dagmar Dandová
Praha 3 - Stromy v ulicích
plní nejen estetickou funkci, ale snižují také prašnost
a hluk, zvlhčují vzduch
a zmírňují teplotní výkyvy.
V ulicích Žižkova a Vinohrad roste podle radnice
2796 stromů. Třetí městská
část pečuje o 663 z nich,
i když jí nepatří. Vlastníkem
všech stromořadí v metropoli
je totiž hlavní město Praha.
„Městská část Praha 3 si
z důvodu dlouhodobé nespokojenosti s tím, jak péče o stromořadí ze strany Technické
správy komunikací probíhá,
některá stromořadí se svolením
této organizace převzala do své
péče,“ řekl nám zástupce
starostky pro životní prostředí
Ondřej Rut. „Odvažuji se říct,
že Praha 3 péči o uliční stromo-
Zažádejte si o službu
tísňové péče
Senioři na Praze 3 budou mít
k dispozici prostředky, které
jim pomůžou v případě nouze.
V bytech zájemců budou nainstalovány termální stanice,
které jsou připojené k systému
tísňové péče 24 hodin denně.
Pokud se senior
či zdravotně
postižený ocitne
v nouzi, má
možnost se díky
tlačítku, které
nosí na krku nebo na ruce,
okamžitě spojit s nonstop
dispečinkem tísňové péče.
Instalace přístrojů v bytech důchodců a zdravotně
handicapovaných je zdarma.
Uživatel si ale musí hradit samotný provoz služby. Měsíčně
tato částka činí 400 korun
a k jejímu uhrazení se obvykle
používá příspěvek na péči. (dad)
Kontakty:
Zájemci o službu tísňové péče
se mohou obracet do konce roku
2014 na Oddělení sociální práce
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Bc.
Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451,
e-mail: [email protected]
právní poradenství
Odbor sociálních věcí Úřadu
městské části Praha 3
nabízí seniorům možnost
zprostředkovat bezplatné
právní poradenství
advokátky Daniely
Světlíkové, které probíhá
na adrese Seifertova
559/51. Kontaktní osobou
pro objednání je paní Irena
Koberová, telefon
222 116 438. (dad)
4
V ROCE 2013 se v ulicích Prahy 3 objevilo celkem 663 nových stromů.
řadí zajišťuje lépe už jenom
proto, že je místnímu životu
blíž,“ dodal. Hlavní problém
současné situace je v tom, že
rozpočet na péči a údržbu stromořadí není moc velký. V roce
2012 tak Praha 3 za údržbu,
péči a obnovu uličních alejí
včetně zpracování projektových dokumentací a znaleckých posudků zaplatila
930 tisíc korun. V loňském roce
pak tato částka přesáhla
1,8 miliónu.
ANKETA: Myslíte si, že péče radnice o rozvoj zeleně je dostatečná?
Lucie Beranová,
30 let, účetní,
Žižkov
Podle mě určitě
není. Žiji na Žižkově, kde jsou
skoro jen ulice, auta, paneláky… Stromy vidím v ulicích jen
minimálně a skoro nemám kam
chodit ani vyvenčit psa. Ulice
by měly být zvelebovány mnohem víc.
Dagmar Jandová,
49 let, učitelka,
Flora
Vadilo mi, že radnice
pokácela stromy na Parukářce,
ale jestli byly staré a nemocné,
tak to chápu. Doufám, že je brzy
nahradí nové kousky a bude
jich mnohem víc. Byla bych i pro
vysazení okrasných keřů, aby to
v naší čtvrti kvetlo a vonělo.
Rudolf Jihlavský,
68 let, klavírista,
Vinohrady
Chápu, že péče
o zeleň je náročná, ale je dobře,
že se o to radnice aspoň snaží.
Podle mě je důležitá hlavně
snaha zvelebit parky, aby si
měly děti kde hrát a dospělí si
tam mohli v klidu odpočinout.
Zaboxujte si s legendou Standou Tišerem
„Na kurz může přijít
kdokoliv. Nemusíte se
objednávat. Jen si vezměte sportovní oblečení
a dorazte na některou
z hodin. Pak se osobně
dohodneme, jak budete
chtít pokračovat,“ řekl
nám slavný boxer.
„Klub jsem založil
proto, že jsem viděl malé
kluky běhat jen tak po parcích, někteří z nich i fetovali,
tak jsem si řekl, že by bylo
dobré pro ně něco udělat. Tak
jsem si pronajal tělocvičnu
v Cimburkově ulici na Žižkově a řekl jsem všem klukům,
aby tam přišli,“ řekl nám
Tišer.
„Tím to začalo. Začínal jsem
jenom s Romy. První den
nás tam bylo asi padesát,
postupně to ubývalo, zůstávali
jen ti nejlepší. Pak začali chodit
bílí kluci, takže se to dalo
dohromady,“ dodal. Jeho snahu
podpořila i městská část Praha,
která by chtěla prostřednic-
tvím sportu pomáhat
mládeži ohrožené sociálně
patologickými jevy. Radnice proto schválila finanční
spoluúčast 240 000 korun
pro letošní rok, ze které
bude placen provoz
Sdružení pro mimoškolní
sportovní aktivity v Centru
kontaktních sportů na Havlíčkově náměstí.
„Vedení radnice schválilo
záštitu městské části Praha 3
nad aktivitami Centra kontaktních sportů, která zajišťuje, aby v něm mohl zdarma
trénovat vybraný okruh dětí
a mládeže,“ řekl nám zástupce
starostky Prahy 3 Matěj Stropnický. (dad)
praha 3
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Senioři poměří své síly na Pražačce
V úterý 30. 9. od 9 do 16 hodin
proběhne ve sportovním
a rekreačním areálu Pražačka
seniorské sportovní klání. Mezi
9. - 10. hodinou bude probíhat
registrace sportovců či sportovních družstev. Jednotlivci
a skupiny si pak budou moci
poměřit své sportovní výkony
v rámci několika disciplín.
Bude probíhat turnaj v pétanque, běžeckých disciplínách
s nordic walking nebo velký
turnaj v kuželkách. Kromě
hlavního sportovního programu je pro všechny návštěvníky
CHCETE HO?
připraven také doprovodný
program. Připraveny budou
ukázky fitness pro seniory, jóga
a v neposlední řadě zde bude
i možnost měření tuku, tlaku
a celkového stavu lidského organismu. Akce probíhá v rámci
Dne zdraví. (dad)
Vyberte si zvíře
z útulku
program dne seniorů
9.00-10.00
10.00-14.00
14.00-15.00
15.00
15.00- 6.00
Registrace závodníků
Soutěžení v připravených disciplínách
1. část doprovodného programu
Vyhlášení výsledků
2. část doprovodného programu
Polský den na „Jiřáku“ uvádí Maděrič
Nenechte si ujít Dny polské
kultury a kuchyně v pátek
26. 9. od 14 do 22 hodin
a v sobotu 27. 9. od 10 do
17 hodin na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Na třetím ročníku
oblíbené akce uvidíte bohatý
hudební program. Na pódiu se
vystřídají polské kapely Dagadana a Buraky. Ochutnáte
zde polské speciality a mů-
žete zhlédnout i kulinářskou
show šéfkuchaře Zbygniewa
Kozlika. Budou se zde prezentovat města Gdaňsk, Tarnov
a další turisticky zajímavá
místa z celého Polska. Získáte
zde i řadu tipů na zimní i letní
dovolenou. Průvodcem bude
herec, hudebník a moderátor
Mojmír Maděrič.
Vstup na akci je zdarma. (dad)
KEVIN
Devítiletý dobrman je velmi
přátelský vůči lidem i ostatním psům. Miluje lidi a je rád
v jejich společnosti. Zasloužil
by si páníčka, který mu zajistí
klidné stáří v teplém a láskyplném prostředí. Kevin
má potíže s klouby zadních
nohou, bere chondroitika
a protizánětlivé léky, kratší
procházky ale zvládá dobře.
Azyl opuštěných zvířat v Libni
Jeřábová 1, Praha 9 – Libeň
Simona Vlčková: 605 256 960
Hanka Tesařová: 724 526 537
Otevírací doba: Po–Ne 10–17 hod.
[email protected]
SC 330148/31
INZERCE
www.MestskaDivadlaPrazska.cz
HUDBA
LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL
Režie a choreografi e:
BEE GEES
Ján Ďurovčík
Adam Novák Scéna: Martin Černý
Zuzana Straková Pěvecké nastudování: Ľubomír Dolný
Překlad a české texty:
Kostýmy:
V DIVADLE KALICH!
Předprodej vstupenek: WWW.TICKET-ART.CZ
SC 340976/85
SC 341213/03
PREMIÉRA 30. ZÁŘÍ 2014
NAŠE PRAHA
týdeník všech Pražanů
www.nasepraha.cz
5
velká Praha
CO NOVÉHO V ZOO
Supí mláďata
roztáhla křídla
Mláďata supů mrchožravých
opustila po necelých třech
měsících hnízdo ve Voliéře
velkých dravců a začínají se
učit vzlétání, dosedání a další
letecké akrobacii. Návštěvníci
je tak mohou spatřit nejen při
tréninku letových dovedností,
ale i při interakcích s rodiči a se
zástupci dalších ptačích druhů,
kteří voliéru obývají - supy
hnědými a luňáky červenými.
„Trojčata nejohroženějšího
evropského supa vyrostla pod adoptivními rodiči.
Mláďata odchoval zkušený
pražský pár, kterému se letos
nevylíhla vlastní mláďata,“
řekla Jana Ptačinská Jirátová,
tisková mluvčí pražské zoo.
(vrs) Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Nové zóny placeného stání
budou oranžové a fialové
Ačkoliv spuštění nových zón
placeného stání (ZPS) v Praze
se posunulo na začátek příštího roku (psali jsme o tom
v minulém čísle Naší Prahy),
již nyní je jasné, jak budou
barevně označené.
Stejně jako dnes půjde o tři
základní typy parkovacích
zón, které se budou barevně
odlišovat. Modrá bude znamenat rezidentní, fialová smíšený
(rezidentně-návštěvnický)
a oranžová návštěvnický
režim.
„Maximální doba stání
bude stanovena pouze pro
návštěvníky, pro rezidenty
žádná časová omezení nebudou,“ zdůraznil náměstek
primátora Jiří Nouza.
parkování podle barev
modrá (rezidentní režim): neomezené parkování rezidentů/abonentů,
návštěvníci po zaplacení max. 3
hodiny.
fialová (smíšený režim): neomezené
parkování rezidentů a max. 24 hodin
placeného stání návštěvníků.
oranžová (návštěvnický režim):
návštěvníci po zaplacení max. 3 hodiny.
Nové světelné tabule: Ukáží,
za jak dlouho metro přijede
Pro stávající oblasti ZPS
v Praze 1, 2 , 3 a 7 zůstane
v platnosti původní barevnost
(modrá, zelená, oranžová).
Změna nastane, až skončí
platnost Mandátní smlouvy
na správu zón placeného stání, tj. koncem roku 2017 (Praha 1, Praha 2), resp. na jaře
2018 (Praha 3 a Praha 7). Platnost jednorázových stíracích
parkovacích karet (návštěvnických) bude ukončována
postupně.
(vrs)
DOPRAVA
Kde „zaparkují“
vybrané peníze?
Pražští radní již schválili jak
ceník nových parkovacích
zón, tak i způsob, jak se
peníze budou dělit.
Rezidenty bude parkovací
karta stát ročně 400 korun. Podnikatelé, kteří mají
v daném území svou firmu,
zaplatí za svůj první vůz
6900 korun ročně.
Peníze z provozu zón mají
připadnout hlavnímu městu,
které rozhodne, jak s nimi
naložit. Praha ještě předtím
uzavře s jednotlivými radnicemi smlouvu, podle které
budou výnosy děleny.
Městské části zato budou automaticky inkasovat peníze
vybrané z pokut za neoprávněné parkování v zónách.
Rovněž budou vydávat
parkovací karty.
Nově vznikne také centrální
registr parkovacích karet.
Znevýhodněným občanům
Praha usnadní uplatnění
V pořadí sedmou výzvu Operačního programu Adaptabilita, která je zaměřena na
podporu vstupu na trh práce,
vyhlásil v minulých dnech
pražský magistrát. Na tuto
podporu je vyčleněno
150 milionů korun. Žádat
mohou nestátní neziskové
organizace, veřejné instituce
a podnikatelské subjekty pa-
třící mezi tzv. mikropodniky
či malé a střední podniky.
„Projektové žádosti mohou
žadatelé předkládat pouze
osobně, a to do 9. října 2014 do
14.00 hodin na Odboru evropských fondů pražského magistrátu,“ vysvětlila radní Eva
Vorlíčková s tím, že o jednotlivých projektech by mělo být
rozhodnuto v lednu 2015. (vrs)
co Adaptabilita podpoří
NOVÉ světelné tabule nad nástupišti v metru jsou zatím jen ve zkušebním provozu, proto
často nezobrazují nic. Foto: Vladimír Slabý
Především čas zbývající do
příjezdu další soupravy budou
ukazovat nové světelné informační tabule, které se v posledních dnech začaly objevovat
na nástupištích v některých
stanicích metra.
Panely budou ukazovat ještě
aktuální čas a budou schopny
zobrazit i aktuální provozní
informace pro cestující. „Nyní
probíhá testování panelů, po
jeho skončení by se měly objevit
6
od počátku podzimu ve všech
stanicích na lince A,“ řekla
mluvčí dopravního podniku
Aneta Řehková.
Takže místo nepotěšující
informace, že vám to před pár
vteřinami odjelo (která je navíc
dnes pouze na jediné obrazovce
před očima strojvůdce), se obdobně jako na některých tramvajových zastávkách dozvíte
mnohem pozitivnější sdělení,
kdy vám to pojede.
(vrs)
- hledání a udržení práce
- tréninky pracovních dovedností
- rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života
- různé podpůrné a vzdělávací
aktivity pro rodiče na mateřské či
rodičovské dovolené
- rozvoj firemních školek a služeb
mateřských center
mnoho dalších činností vstřícných
k rodinám s dětmi.
Kdo jsou znevýhodněné osoby:
- se zdravotním postižením, včetně
duševně nemocných
- závislé a ohrožené závislostmi
- nezaměstnaní starší 50 let
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního
prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti
domácího násilí, osoby komerčně
zneužívané, oběti obchodu s lidmi
a osoby poskytující sexuální služby
za úplatu
- do 26 let věku opouštějící ústavní
zařízení nebo vyrůstající bez rodin
- osoby po (ve) výkonu trestu.
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
Do pražských sportovních klubů
město rozděluje 350 miliónů
„ Sport je nedílnou součástí městského života a musí být zahrnut i do
rozpočtu jakéhokoliv města.
Vladimír Slabý
„Český sport seděl od roku
2008 kvůli Sazce na trestné
lavici a teď je nejdůležitější úkol
ho vrátit zpět do hry“ říká Petr
Bříza, bývalý vynikající hokejový brankář Sparty a nyní
pražský zastupitel, který má
v gesci právě sport. Jeho dětmi
jsou například současná podoba projektu Praha sportovní
nebo Systémové a rozvojové
projekty pro sportovní svazy.
Projekt Praha sportovní
běží už třetím rokem a dá se
říct, že stál na začátku debaty
o financování sportu, která
vyústila do změny celého
systému. „Praha podporovala
sport dlouhodobě, peníze šly
ale na provoz. Chyběl mi tam
rozvoj jednotlivých odvětví
a hlavně cílený projekt na
kvalitnější výchovu mládeže,“ vysvětluje Bříza.
MALÍ hokejisté mají díky podpoře města
nízké členské příspěvky. Foto Vladimír Vronka
Ale hlavně. Sportovní
prostředí potřebuje od města
dlouhodobě jediné: jistotu objemu financí. Proto bylo nutné
po změně loterijního zákona
naladit finanční toky tak, aby
všichni věděli, s jakou částkou mohou na sezónu počítat.
Odpověď je: Od roku 2012 jde
ročně 350 miliónů od magis-
trátu a dalších 150 miliónů od
jednotlivých městských částí.
Důraz je při tom kladen na
mládež, aby pro ni kluby mohly
koupit sportovní vybavení, zajistit zdravotní zabezpečení, zaplatit kvalitní trenéry i rozhodčí. Další prostředky přinášejí
granty na jednotlivé projekty.
Díky tomu třeba všechny hokejové kluby v Praze mohly snížit
členský příspěvek u prvňáčků
na 500 korun měsíčně.
Klíčem, podle kterého
dostanou jednotlivé svazy peníze, je význam sportu, počet
klubů, šíře členské základny
a úroveň soutěží.
„Podstatou všeho musí být
průhlednost, jednoduchost
a předvídatelnost,“ uzavírá
Bříza s tím, že jeho vizí do
budoucna je prosadit, aby na
sport šlo jedno procento z magistrátního rozpočtu, tedy více
než 500 miliónů korun ročně.
velká Praha
Petr Bříza: „Sport
není jen závodění“
Jaké možnosti
má Pražan,
který se chce
hýbat, ale nechce soutěžit?
Odpovídá Petr
Bříza, pražský
zastupitel.
„Praha je ideální z hlediska geografického rozložení
odpočinkových zón, teď jde
o to, je smysluplně naplnit.
Aby byla prioritní funkčnost,
ne bombastičnost. Optimální
by bylo, aby v Praze bylo čtyři
až pět velkých outdoorových
volnočasových lokalit, kde
lidé najdou vše, co potřebují –
a informace o nich zase najdou
na internetu. Příkladem může
být Ladronka v Praze 6. Tyto
„městské parky“ by měly mít
širokou nabídku služeb a jednoduchou orientaci a plánování aktivit. Takže když vás po
páteční noci s kamarády bude
v sobotu budit manželka se
slovy, že je třeba někam vyrazit s dětmi, budete hned vědět,
kde vše najdete, a bude už jen
na vás, jakou trasu či aktivitu
zvolíte.“
(vrs)
INZERCE
STAŇTE SE REDAKTOREM WEBU NAŠEPRAHA3.CZ
ZAJÍMÁTE SE O ŽIVOT
V PRAZE 3?
POŘÁDÁTE NĚJAKOU AKCI? FOTÍTE?
VAŠE PŘÍSPĚVKY ZVEŘEJNÍME NA NAŠICH STRÁNKÁCH
stačí se zaregistrovat nebo přihlásit
přes váš facebookový profil
www.facebook.com/nasepraha3
www.nasepraha3.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha3.cz
Klára Doležalová: Pomáhat
„Pohledná. Sebevědomá.
Příjemná. Optimistická.
Cílevědomá. Úspěšná.
A pořád v jednom kole.
Moderátorka a podnikatelka Klára Doležalová.
Vladimír Slabý
Cítíte se bohatá?
Zvláštní otázka na úvod…
Ano. Vždyť mám dvě zdravé
děti a muže, který nás miluje!
A taky mne naplňuje všechno, co dělám. Práce i naše
soukromé projekty.
Právě o tom všem bych si
s vámi rád popovídal. Dcera Mia oslavila pět let, starší
Natálka nastoupila do primy na
osmileté gymnázium.
Chtějí třeba ještě poslouchat
pohádky?
Ony už jsou ta generace, která
si hledá pohádky na internetu, Natálka je pak sleduje
i v jiných jazycích. Teď už ji
baví i pohádky sestavovat, má
takový program, kde jí skáčou obrázky a ona podle nich
píše příběh v angličtině. Je
to velmi kreativní a zároveň
edukativní. Taky hodně čte,
ve škole ji k tomu vedou, ale
teď už spíš dobrodružné příběhy. A Mia? Ta pohádky miluje. Já jsem před lety natočila
cedéčko Říkadla a písničky
PLAVÁNÍ v moři si Klára Doležalová užívá každé léto na chorvatském ostrově Šolta. Foto: Archiv Kláry Doležalové
nější. Jenže je tu jeden zvláštní
fenomén. Zatímco v psané
formě jsou současné pohádky laskavé, ty filmové jsou
plné násilí. Až se tomu někdy
divím, že to vůbec může být
určeno dětskému divákovi.
Proč myslíte, že to tak je?
Těžko říct. Tvůrci se snaží
vizuálně zaujmout, ohromit.
Ale neuvědomují si, že na
to třeba se svými staršími
sourozenci koukají i malé
děti, a ty jsou potom vyděšené. Tady utrhnou ruku, tady
Dnešní filmové pohádky jsou plné
násilí. Až se divím, že to vůbec
může být určeno dětem.
pro nejmenší dětičky. Natálka
se na něm dokonce podílela,
bylo jí šest a na několika místech je tam slyšet, no a Mia
na něm vyrůstala. Slyšela
mámin hlas, a učila se tak se
mnou všechny písničky.
Váš manžel je Srb, čte dcerám
srbské pohádky?
Ne. On jim vypráví pohádky
vlastní. Jsou mnohem legračnější a pokaždé jiné. Holky sice
občas protestují, že to tak nebylo, ale smějí se na celé kolo.
Všimla jste si, jak jsou pohádky
někdy drastické?
Máte pravdu. Současné pohádky v knihách jsou učesa-
8
odpadne hlava… Ale nejde jen
o násilí, i masky postav jsou
děsivé. Zlatý Tom a Jerry, ti se
sice taky perou, ale je to pořád
takové laskavé.
Jenže bohužel život je někdy
opravdu dost krutý. Jak se vám
jako moderátorce oznamuje
zpráva, že někdo ublížil dítěti?
Velmi těžko. Jestliže jindy
se na příspěvek, který mám
uvést, dopředu podívám, tak
tady to nedokážu. Snažím se
zprávu rychle odprezentovat,
aby už byla za mnou. Když
někdo ubližuje dítěti, je to to
nejhorší, co může být. Svým
způsobem jsem ráda, že většinou všechny krimi případy
spadají pod blok Krimi zpráv.
Na druhou stranu chápu, že
i taková zpráva musí na veřejnost. Už proto, aby byli rodiče
stále opatrní.
Děti jsou vůbec takové vaše
hlavní téma…
Asi narážíte na moje patronství v programu 5P, sdružení
HESTIA. Víte, já tyhle věci
nedělám proto, aby mne
někdo poplácal po ramenou
a děkoval mi. Cítím už odedávna prostě potřebu někomu
pomáhat. Před několika lety
jsem přes kamarádku objevila
Hestii a právě jejich program
5P mě nadchnul. Pomáháme
dětem z opravdu otřesných
sociálních podmínek. Jsou to
zdravé děti, které se ale, kvůli
podmínkám, ve kterých žijí,
nemají možnost rozvíjet.
Jak ta pomoc vypadá?
Jde o dobrovolnický systém,
ve kterém jsou zapojeni mladí
lidé. Každý má na starost
jedno dítě a je pro něj velkým
přínosem. Takový dospělý
kamarád. Dítě si u něj může
postěžovat, poradit se, chodí
spolu do kina, do divadla,
třeba i zasportovat, nakoupit
nějaké potřebné věci, zdravotní pomůcky. Program je naprosto unikátní v tom, že má
vlastně dvojí účinek – pomáhá
dětem v těžké životní situaci
a zároveň podporuje mladé
lidi v myšlence, že pomáhat je
normální a patří to neodmyslitelně k našim životům.
Když o tom mluvíte, úplně jste
se rozsvítila!
Víte, je toho mnohem víc, ale
nechci s tím obtěžovat. Jen
kdyby to někoho oslovilo,
a chtěl by, byť drobně, pomoci, budeme moc rádi. Mne
osobně to naplňuje spokojeností a dobrým pocitem, že
jsem v životě uspěla a tudíž
mám dost sil pomáhat i jinde.
Navíc ihned vidím, jak je tahle cílená pomoc účinná.
Televize, moderování dalších
akcí, rodina, charita… Kde na
to všechno berete energii?
Dělám to z lásky a s chutí.
Dobíjím baterky, když jsem
s lidmi, kteří mne inspirují
nebo které miluji. A nebudu
zastírat, starám se i o tělo.
Jak?
Před několika lety jsme si
s manželem nechali udělat test
na potravinovou intoleranci,
čili jak tělo reaguje na určité
potraviny. Vyšla nám citlivost
RECEPT
Pomazánka z oliv
Zralé černé olivy ze slaného nálevu
rozmixujte a přidejte znovu olivový
olej, rozdrcený česnek a bylinky dle
chuti – třeba bazalku nebo směs
dalmatského koření, směs namažte
na upečený toast (klidně bezlepkový)
a zapíjejte vymačkanou pomerančovou šťávou nebo dobrým bílým vínem.
Denní zpravodajství na www.nasepraha3.cz
rozhovor
druhým je zcela normální
na lepek. Tak jsme najeli na
víceméně bezlepkovou stravu,
což dodržujeme už více než rok.
Musím říct, že mám opravdu
mnohem víc energie. Dřív jsem
padla do postele jako zabitá,
dnes stíhám daleko víc věcí
a s mnohem menší námahou.
a miluji všechny aktivity
kolem lodí, to je pro mne
ohromná relaxace.
Jste křtěná Vltavou…
Já jsem se narodila a prvních
pět let vyrůstala u Karlova
mostu. Máma mne po něm vozila v kočárku a mám fotograTo jste jak dobře trénovaný
fie, na kterých je vidět, jak byl
sportovec…
tehdy skoro liduprázdný. To už
(směje se) Víte, co je zajímavé? dnes asi není možné zažít.
Já jsem z hudební rodiny, táta
je sólista opery Národního di- Každý rok na celé léto odjíždíte
vadla, nyní již v důchodu, ale na jih Evropy, je něco, po čem
stále zpívá a máma je původse vám zasteskne?
ně houslistka. Náš život byl
Celé léto tam, díky práci v televždycky o divadle, koncervizi, už být nemohu, ale po delší
tech, hudbě, tanci a podobdobě mi chybí ten městský shon
ně. Sport byl u nás skoro na
a hodně lidí na ulicích. Zpočátku
černé listině. Ale postupem
je to hrozně fajn, odpočívám, ale
doby zjišťuji, že bez sportu se
protože to je malý ostrov, kde se
vlastně nedá žít. Takže i dcery spíš žije přírodně a v úzké symk pohybu vedeme.
bióze s přírodou, začne mi pak
už trochu chybět společenský
Vy sama teď sportujete?
život. Vytáhnout zase koktejlky
Můj největší problém je najít
a podpatky (směje se).
čas na cokoli pravidelného. Takže sportuji nejvíc asi
A co byste si odtud naopak
v létě, nejraději plavu v moři
ráda přenesla do Prahy?
Moře nepočítáme? (směje se) Tak
pak určitě jídlo. To je neskutečný
rozdíl! Nebudu zmiňovat zeleninu a ovoce, které tu v této kvalitě
neseženete, ale třeba i dáte telecí
na pánev – a ono neprská! Protože není napíchané vodou…
Moře si užíváte na chorvatském ostrově Šolta, na kterém
máte dům – a olivový háj.
To byl manželův nápad. Z oliv
lisujeme starou metodou extra
panenský olej, takové tekuté
zlato. Je to naše vášeň, nikoliv
byznys. Když si koupíte průmyslově vyrobený olej v supermarketu, moc oliv v něm
asi nebude. Není ani zčásti tak
voňavý a plný chuti jako ten
domácí.
Dá se nějak zužitkovat hmota,
která po lisování zbyde?
Je to taková suchá hnědá drť,
to už se jíst nedá, ale místní
lidé ji používají jako hnojivo.
Jestli máte ale rád olivy, tak si
můžete udělat jednu báječnou
a jednoduchou pomazánku.
profil
Klára Doležalová (*1973)
Původně herečka, od r. 1998 moderátorka, uvádí hlavní zpravodajskou
relaci na Primě.
S manželem Goranem Maksimovicem má dvě děti – dvanáctiletou
Natálii a pětiletou Miu (5).
celý rozhovor najdete na
www. nasepraha5.cz
INZERCE
Zahájili jsme
novou sezonu 2014/15
SC-340389/31
www.narodni-divadlo.cz
9
volný čas
Pozvánky a tipy na www.nasepraha3.cz
TIP NA VÍKEND
Tři dny cvičení zdarma
DEGUSTACE
Medové trhy
na „Jiřáku“
„ Doprojektu se zapojilo téměř 200 fitness center a sportovních
zařízení z celé České republiky a třetí městská část se nenechala
zahanbit.
Kvalitní francouzská
vína
Slavnost na náměstí Jiřího
z Poděbrad vám přiblíží
tuzemskou produkci medu.
Okolo dvaceti včelařů
a výrobců představí své
produkty na obvyklém farmářském trhu. Kromě toho si
budete moci koupit i medové
perníčky, medovník, plástečkový med, kosmetiku,
medovinu, medové pivo.
Na místě budou i poradny,
kde se můžete ptát na cokoliv
okolo medu, na jeho zpracování, léčivé účinky, a jak ho
používat.
Na slavnostech živě zahrají:
- Mario Bihari
- Urband
- Kytarové trio Pendl
- Basskid Jazzband
Pro děti je připraven
speciální program.
Pohádka Perníková chaloupka, na kterou se můžete
jen dívat, ale ti odvážní si
v ní můžou i sami zahrát.
Pohádka začíná v pátek 11.00
a v 15.00, v sobotu v 11.00
Výtvarná dílna Srdíčka z lásky
Namalujete si svoje dřevěné
srdíčko jako dárek tomu,
koho máte rádi (9–17 hod.
v pátek a od 10–14 hod.
v sobotu), dílnu vede výtvarnice Viola Benešová.
Na místě bude i skleněný úl,
ve kterém bude možné pozorovat život včelího roje.
V dílně si s dětmi vyrobíte
voňavou svíčku ze včelího
vosku.
Kde: Farmářské tržiště - Jiřák
náměstí Jiřího z Poděbrad
Praha 3, 130 00
Tel. 774 003 640
Kdy: 19. a 20. 9
10
DO AKCE SE ZAPOJILY velká fitness centra i menší kluby.
Můžete zdarma navštívit
FitTop wellness centrum nebo
Expresku na Jarově.
„Letos pořádáme už čtvrtý
ročník akce a jsme rádi, že se
do ní zapojilo tolik různorodých sportovních center, ať už
se jedná o velká fitness centra
nebo menší kluby na malých
městech. Naším cílem je rozpohybovat český národ a tyto
tři dny představují pro lidi
z celé republiky ideální příležitost si vyzkoušet, kde se
jim bude nejlépe cvičit a jaký
druh cvičení jim nejvíce
vyhovuje,“ říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku
a fitness, který akci pořádá
společně s Českou komorou
fitness.
Seznam zapojených sportovišť
a více informací o akci najdete
na www.ceskosehybe.cz.
kdy a kde
FitTop wellness centrum
EXPRESKA Praha Jarov
V rámci programu Česko se hýbe můžete bezplatně navštívit posilovnu, a navíc je každý den
připraven speciální program
Ve čtvrtek a v pátek
můžete vyzkoušet speciální kruhový trénink
od 7 h do 20 h a v sobotu
od 7 h do 12 h. Třicetiminutový kruhový trénink
určený hlavně pro ženy
přináší komplexní cvičební program, který
zahrnuje prvky kardiovaskulárního i silového
cvičení zároveň.
10.00 AE-BODYWORK / Renata Loukotová
11.00 Deep Work / Jana Konečná
12.00 Zumba / Jana Konečná
13.00 Total body workout / Radka Vandasová
14.00 Pilates / Michal Valdhans
15.00 Cardio Bosu / Monika Brodská
16.00 Břišní pekáč / Adéla Goldmannová
Navíc v sobotu 27. 9. od 9 h do 20 h můžete
zakoupit permanentky do sauny a solaria s 50%
slevou.
Adresa: Seifertova 49
130 00 Praha 3
tel 222 540 583
Adresa:
U Kněžské louky
32/2147
130 00 Praha 3
tel Tel.: 730 570 527
Rodinný podnik Labetových
z francouzské oblasti Jura
vám představí to nejlepší
ze svých sklepů. Ochutnáte
nejen tradiční oxidativní
jurská vína, ale i chardonnay,
vyrobené burgundskými
postupy. Labetovi obhospodaří na jihu zhruba 12 hektarů
vinic, přes
třetinu z nich
je ve stáři 60+
let, některé
ještě mnohem
starší. Rodina
si zakládá
na tom, že
nejde o klony,
ale vinice
udržované
pomocí „sélection massale“.
Od sedmdesátých let minulého století se
snaží vinice obhospodařovat
plně organicky, s přípravky
jen na přírodní bázi.
Degustací provází Antonín
Suchánek. Pro rezervaci je
nutné přihlásit se na
[email protected] Max. počet
účastníků je 35. (dad)
Kde: Veltlin.cz
Štítného 29
Praha 3, 130 00
Tel. 721 853 482
Kdy: úterý 23. 09. od 19.00 do 21.00
vína, která ochutnáte
DEJTE DĚTI NA KAJAKÁŘSKÝ KEMP
Třetí ročník kempu pro začínající
kajakáře je určený pro rodiče s dětmi.
V HG sportu je možnost zapůjčit si
loď. Občerstvení a sobotní grilování
zprostředkuje Boulder v síti. V sobotu
a v neděli na vás a vaše potomky čekají
dny plné pádlování, závodů a spousta
zajímavých informací. (dad)
Kde: Pirate-Production
Vodácká 8
Praha 7.
Tel. 775052754
Kdy: 20. a 21. 9.
Cena: 1 000 Kč
Crémant du Jura Brut
Crémant du Jura Rosé
Fleur de Chardonnay 2011
Fleur de Savagnin 2011
Fleur de Marne La Bardette 2011
Pinot noir Nature Les Varrons 2013
Pinot noir Nature Les Varrons
Vieilles Vignes 2013
Métis 2013
Cuvé du Hasard 2010
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
volný čas
Recept: sushi s lososem
ZAJÍMAVOST
Restaurace, kde se nevaří
V podniku Secret of Raw v Seifertově ulici vám dokáží, že jíst
syrovou stravu je nejenom zdravé, ale hlavně dobré a výživné.
„Stravování podle principů „raw“ je ve světě velkým fenoménem.
Také v České republice se o tento přístup zajímá stále více lidí.
„Živá“ gastronomie je založena na principu, že jídlo projde tepelnou
úpravou jen do 42 °C. Díky tomu jsou v pokrmech zachovány
v maximální míře všechny důležité živiny,“ dodala Tereza
Havrlandová, která spolupořádá každý rok festival RawFest.
„S raw food je spojena úcta k přírodě a ke všemu živému. Věříme,
že tato forma stravování si najde své příznivce.“ (red)
Kde: Secret of Raw, Seifertova 13, Praha 3, 130 00, Tel. 222 513 258
Žižkovské studio
vaření Ola Kala
pro vás připravilo
asijský tip. Šéfkuchař
Michal Nikodém vám
poradí, jak si připravit
výborné sushi
s uzeným lososem Sake maki.
(red)
jak na to
Budete potřebovat
· 1 hrnek sushi rýže
· 2 hrnky vody
· pár lžic ochuceného japonského
rýžového octa
· 45 g losos nakrájený na 1 cm silné
proužky
· 30 g okurka nakrájená na tenké
nudličky
· 5 g majonéza
· Wasabi (japonský zelený křen)
· Sojová omáčka
· Nakládaný růžový zázvor
Rýži několikrát propláchneme studenou vodou. Vsypeme do hrnce, zalijeme 2 hrnky vody. Přivedeme k varu
a vaříme za občasného míchání 5
minut na silném plameni (pozor, aby
se nepřipálila). Poté hrnec přikryjeme
poklicí, stáhneme z ohně a necháme
20 minut odstát. Do odstáté rýže
přimícháme ocet, lehce promícháme
a necháme vychladnout na pokojovou teplotu.
RAW FOOD se skládá hlavně z čerstvých šťáv a z hustých koktejlů
z mixovaného ovoce a zeleniny.
Postup: Na bambusovou podložku
položíme plátek mořské řasy lesklejší
stranou vespod, delším okrajem
k sobě. Na řasu rovnoměrně rozvrstvíme uvařenou rýži tak, že na vrchním okraji necháme 1 cm proužek bez
rýže. Rýži ve čtvrtině tence potřeme
tenkým páskem wasabi (pozor, je silnější než křen). Pak položíme lososa,
okurku a majonézu. Spodní část podložky zvedneme a překlopíme přes
náplň (vytvoříme tunel).
Na jednu rolku kromě rýže
potřebujete:
· 2/3 z plátku řasy NORI (15 x 21 cm)
INZERCE
Chcete změnit svou práci
a vydělávat víc?
NAŠE PRAHA
týdeník všech Pražanů
www.nasepraha.cz
HLEDÁME TALENTOVANÉ
MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 14 let.
V současné době startujeme nový ambiciózní projekt pro Prahu. Z tohoto důvodu
hledáme do našeho týmu pracovité a samostatné kolegy/kolegyně.
!"!"
#!$
%&'(
!!!""#!!!$#"#
%%&"'!!!(#"#
POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat.
Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti, minimálně středoškolské vzdělání.
Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL.
Uživatelskou znalost práce na PC.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na e-mail: [email protected]
)*+
,-.)/,
0-12#"
1)3410)5-67#
889
:;4<=
%
SC-321372/87
NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Průběžné doplňování obchodních
i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Kvalitní podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Kancelář na prestižní adrese v centru Prahy,
100m od Náměstí Republiky.
SC-321372/86
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej
reklamy v titulu s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů
a doporučení řešení jejich dalšího rozvoje pomocí našich medií.
Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.
divadelní komedie S PY
DLOU V ZÁDECH
!!!""#!!!$#"#
%%&"'!!!(#"#
11
kulturní tipy
Kulturní přehled je na www.nasepraha3.cz
TANEC
MŮJ TIP
DJ Gramod doporučuje
Pražský muzikant a lékařský záchranář v jednom se
specializuje hlavně na hudební produkci, ale také se velmi
dobře orientuje v pražské kulturní scéně. Přináší vám tipy toho
nejlepšího, co můžete v třetí městské části vidět či slyšet.
TANEČNÍ SHOW
La Loba
Nové představení souboru Lenka Vagnerová
& Company spojuje dva umělecké žánry a dvě
jevištní osobnosti tanečnici Andreu Opavskou a zpěvačku
Janu Vébrovou. Vychází z jejich nespoutané
energie, souhry a především síly projevu.
Stěžejní složkou představení je hudba Ivana
Achera vycházející v základu ze zvuku přírodních materií. Kosti, dřevo, struny a zvířecí
kůže jsou elementární esencí pro vystavění
rituálních nálad pojených naživo hlasem Jany
Vébrové.
Kde: Ponec - divadlo pro tanec
Husitská 24A/899
Praha 3, 130 00
Tel. +420 222 721 531
Kdy: 23. 9.
Cena 120 Kč
DIVADLO
KINO
Hra o nádraží
Informátoři Farmy v jeskyni
Soubor fyzického divadla Farma v jeskyni, který letos slaví 12 let své
existence, uvede své zatím poslední představení Informátoři.
Režisér a umělecký vedoucí souboru Viliam Dočolomanský zpracovává
se svými tanečníky téma nadnárodních koncernů a jejich vlivu. Inspirací
jim byla skutečná kauza s informátorkou nasazenou do malé skupiny
aktivistů a také rozhovory s lobbisty, které tvůrci navštívili v Bruselu. Informátoři jsou zneklidňující a hypnotickou sondou na pomezí fyzického
divadla, videa a divadla dokumentu.
Kdy: Neděle 21. 9., 20.00, Pondělí 22. 9., 20.00
Kde: Ponec - divadlo pro tanec
Husitská 24A/899, Praha 3, 130 00
Tel. +420 222 721 531
Cena od 120 Kč
DIVADLO
Výběr z nejlepších krátkých her,
které vzešly z autorské rezidence
Divadla Letí na téma „Nádraží –
Urbanismus – Veřejný prostor“.
Tento divadelní formát se setkal
s velmi vřelým přijetím veřejnosti
i odborného publika již ve své
Sto chutí, jedna vášeň
Film Láska na kari servíruje gurmánskou romanci
nabitou chutěmi a vůněmi.
Elegantní a vybraná francouzská gastronomie se zde
střetává s pikantní a vášnivou kuchyní v barvách Indie.
A to vše pod dohledem producentů Stevena Spielberga
a Oprah Winfrey a režiséra Lasse Hallströma. Helen
Mirren se jako Madame Mallory, majitelka vyhlášené
restaurace se třpytem Michelinských hvězd, nestačí divit, když se do jejího městečka přistěhuje indická rodina
a otevře si restauraci hned naproti přes ulici. Schyluje se
k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby
koření. „Od první chvíle, kdy jsem si přečetla scénář,
jsem věděla, že tenhle film chci produkovat,“ konstatuje
Oprah. „Jídlo pomáhá mísit různé kultury a dává nám
schopnost zasáhnout do života druhých.“
premiéře, která byla na Nákladovém
nádraží Žižkov uvedena v říjnu 2013,
a nyní se tvůrčí tým tento koncept
rozhodl ještě rozpracovat a znovu
uvést v září 2014. Scénář dramaturgyně Marie Novákové je napsán pro
konkrétní prostory nádraží.
Kde: Nákladové nádraží Žižkov,
Praha
Kdy: 24. 9. od 19.00
Vstup: Zdarma
FESTIVAL
České nebe
V Divadle Járy Cimrmana uvidíte oblíbenou divadelní hru o českém velikánovi s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft.
Stejně jako většina ostatních představení, je i České nebe složeno ze dvou
částí - série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana
a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla. Následuje
vlastní hra, která popisuje zasedání české nebeské komise v době první
světové války. Řídícím je svatý Václav, který se rozhodl komisi rozšířit ze tří
členů (Svatý Václav, Komenský, Praotec Čech) na šest.
Kde: Divadlo Járy Cimrmana
Štítného 5, 130 00 Praha 3
tel.: 222 781 860, 222 783 260
Kdy: 16. 9.
Cena od 250 Kč
12
Fresh Film Fest 2014
Již 11. ročník mezinárodního filmového festivalu proběhne od 17. do 21. září 2014 v Praze.
Fresh Film Fest se zaměřuje především na debutovou a studentskou tvorbu. V pěti dnech
představuje festival každoročně širokou přehlídku současné filmové produkce a hostí řadu
zajímavých hostů. Také se zde představí několik vzdělávacích programů. Soutěže celovečerních
debutů a studentských filmů doplní řada distribučních premiér a jedinečných uvedení snímků
renomovaných autorů.
Kde: Kubelíkova 1548/27
Kdy: od 17. do 21. 9
Praha 3, 130 00, Tel. 296330940
Cena od 50 Kč
Denní zpravodajství na www.nasepraha3.cz
Kytarová show
Richie Kotzen je jeden
z nejlepších kytaristů
na světě. Dokonce otvíral
koncerty legendární skupiny Rolling Stones na jejich
turné po Japonsku, hrál
s Kiss i Keanem Reevsem
a jeho skupinou Dogstar.
Kotzen vydal více než
22 alb. Nyní se chystá
do Prahy. (dad)
Kdy: 23. 9. od 20 hodin
Kde: Nová Chmelnice
Koněvova 2597/219
Praha 3, 13000
Cena: 450 Kč
Proč má ráda Prahu 3
Miluška Voborníková?
Hvězda 70. a 80. let Miluška
Voborníková (64) sice nyní
žije v Říčanech, ale
na třetí městkou část stále
vzpomíná.
„Praha 3 je čtvrtí mého
mládí. Vyrostla jsem ve Vršovicích, které s Prahou 3
sousedí, a na Žižkov jsem
často chodila za kamarády.
Také jsem tam od 6 do 15 let
trénovala balet,“ řekla nám
zpěvačka.
„Vedla nás paní Irma Szymberská–Remislavská, krásná
ženská s velkýma očima,
oslovovali jsme ji madam. Někdy nás učil i její manžel. Rus,
který byl strašně přísný. On
nějakou dobu působil jako šéf
baletu Národního divadla, kde
prosazoval ruskou metodiku.
Ale do baletu jsem chodila moc
ráda a obdivuji ho dodnes,“
vzpomínala Voborníková.
„A Praha 3 pro mě dnes
znamená především Žižkovské divadlo Járy Cimrmana,
na jehož představení se ráda
občas zajdu podívat. A to s celou rodinou.“
ZPĚVAČKA TANČILA na Žižkově balet.
A není divu, Miluška svou
kariéru začala právě v divadle,
a to v Semaforu. Po boku Jiřího
Suchého nazpívala spoustu hitů. Vystupovala s Jiřím
Grossmannem, Miloslavem
Šimkem, Jiřím Suchým, Jiřím
Šlitrem a pak se dala dohromady se skladatelem Petrem
Spáleném. Toho si vzala
za manžela a od té doby koncertuje hlavně s ním. (dad)
křížovka
POZVÁNKA
Kurz Origami pro děti
Kino Aero připravilo na každou neděli až do konce roku
speciální program pro rodiče
s dětmi. Vždy od 15 hodin
poběží pohádky a pak od 16
hodin pod dohledem zkušených lektorů přijdou na řadu
hry, soutěže, výtvarná či dramatická činnost, zpívání
i malování.
V neděli 21. září jsou připraveny Origami hrátky. Po pohádkách bude následovat
program, kdy se děti naučí
skládat papírové postavičky
a ozdoby. Budou si s papírem
hrát a vytvářet nejrůznější
tvary od loděk, žabek až
třeba po ptáky, kteří se vznášejí nad našimi hlavami. (red)
Kde: Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3, 130 00
Rezervace na telefonním čísle
608 33 00 88
Vstup: 80 Kč
KŘÍŽOVKA – V roce 1878 zde byla ustavena Čs. sociálně demokratická strana
13
servis
TIP MĚSÍCE
Dětské dopravní hřiště
V blízkosti areálu parku
Židovské pece mezi ulicemi
Malešická a Jilmová provozuje areál Pražačka Dětské
dopravní hřiště. Najdete
tam světelnou křižovatku,
simulaci železničního přejezdu, křižovatku ve tvaru
kruhového objezdu a mnoho
dalších dopravních značek.
V odpoledních hodinách
a o víkendech je areál v podzimních měsících otevřen
pro veřejnost.
Dopravní hřiště je pro děti
od 4 do 15 let (od 4 do 10 let
pouze v doprovodu dospělé
osoby). Děti mohou jezdit na
vlastním cyklo vybavení, ale
na hřišti je možno si i zapůjčit kola, koloběžky, odrážedla, ochranné přilby a šlapací
autíčka. (dad)
Užitečné informace na www.nasepraha3.cz
Tipy na restaurace, kde dostanete
kohoutkovou vodu
„ Chcete si dát k jídlu vodu z vodovodu a někde vám s tím dělají problémy?
V těchto podnicích vám vyjdou vstříc.
kde vám nalijí čerstvou vodu z kohoutku
Hotel Dorint Don Giovanni,
Vinohradská 157a
Praha 3 13020
Kavárna a cukr. SMIS,
Jana Želivského 27
Praha 3 13000
Carpe Diem, Jičínská 4
Praha 3 13000
rest. Centimetr, Čáslavská 5
Praha 3
bistro Empras, Sudoměřská 30
Praha 3 13000
Greenz s. r. o., Slezská 86
Praha 3 13000
Vinotéka Žižkov, Čajkovského 28
Praha 3 13000
Oblaca, Mahlerovy sady 1
Praha 3 13000
Vino Fermata, Ondříčkova 4
Praha 3 13000
El Toro restaurant, Kubelíkova 33
Praha 3 13000
U Tomáše Štítného, Štítného 15
Praha 3 13000
KOHOUTKOVOU VODU si můžete poručit i na Žižkovské věži.
kam s nepotřebným textilem a obuví?
Pokud máte doma oblečení, které už nebudete nosit, a chtěli byste ho
věnovat potřebným, můžete ho odložit do speciálních kontejnerů.
Najdete je:
- v Ondříčkově ulici (u vchodu do prodejny Albert),
- v Koněvově ulice 205 - na rozhraní Vinohradské a Velehradské ulice
Kde: Jilmová ul., Židovské pece,
Praha 3, tel.: 222 592 183
Tři kontejnery poskytla také Diakonie Broumov:
- ve vnitrobloku Roháčovy u jeslí
- v Malešické 74, před vjezdem do sběrného dvora
- na rohu ulic Osiková a Pod Lipami, pod prodejnou Albert
INZERCE
‡ Žaluzie. Akční ceny,zaměření a konzultace zdarma.www.interierservisgroup.cz.T: 603715285
Soirée Tomáše
Novotného
‡ Tvorba webu a počítačové kurzy.
Akční cena webu + administrace
7.000 Kč. Volejte 739879129
Exkluzivními hosty večera
jsou Eva Pilarová
a Jaromír Nosek.
‡ Vše na vyšívání, háčkování, paličkování a ostatní ruční práce,
www.nitka.cz
‡ Formulář pro podání inzerátu najdete
na www.nasepraha3.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 70 Kč.
14
1 VSTUP DO POSILOVNY
WWW.EUFORIE.CZ
S touto poukázkou získáte na pokladně druhou
vstupenku zdarma.
www.MestskaDivadlaPrazska.cz
SC-330148/28
‡ Mobilní pedikérské služby, masáže
nohou. Telefon: 774877972
1+1 zdarma
f/nasepraha3
SC-340948/04
řádková inzerce
Praktický servis na www.nasepraha3.cz
22. 9.
Americké drama (1974).
slavné mafiánské ságy, oceAl Pacino a Robert De Niro
něné šesti Oscary. Píše se rok
v hlavních rolích pokračování 1901 a ve městě Corleone na
KONCERT
PÁTEK
26. 9.
ČTVRTEK
25. 9.
STŘEDA
24. 9.
ÚTERÝ
23. 9.
PONDĚLÍ
Dvořákova Praha 2014
90%
Kmotr II
NOVA Cinema / 20.00
ZÁBAVA
Zajíc v pytli
Izraelská filharmonie, řízená Maestrem Zubinem Mehtou, v přímém přenosu závěrečného koncertu mezinárodního hudebního festivalu.
SERIÁL
Nebezpečná
identita (1/22): Pilot
ČT1 / 16:05
Hudebně-zábavné
představení Miloslava
Šimka a Luď ka Soboty z divadla Semafor
(1984). Spoluúčinkují:
P. Bobek, I. Záluská,
U. Kluková.
FANTASY
Hvězdný prach
ČT Art / 20.00
78%
NOVA Cinema / 20.00
Fantasy film VB/USA (2007).
Prosťáček Tristan udělá
pro svou milovanou dívku
Victorii cokoliv. Dokonce
se odvážně vypraví pro
spadlou hvězdu za zeď, která
obklopuje vesnici, a chrání ji
DOKUMENT
Letecké nehody:
Přísně tajné I (1)
Chyba pilota.
Sicílii se koná pohřeb Vitova
otce, který byl zavražděn za
urážku místního mafiánského bosse Dona Ciccia. Během
pohřebního průvodu je Vitův
starší bratr zavražděn, protože přísahal Donovi pomstu.
Vitovi se podaří utéct a dostat
se na loď do New Yorku. Po
přistání na Ellis Island imigrační agent zapíše chlapce
jako Vito Corleone. Hrají: R.
Duvall. Režie: F. F. Coppola.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
Cartouche
SO 20. 9. / ČT1 / 21:05
NOVA / 23:25
Krimiseriál USA (2011). Co
když je celý Váš život lží,
rozeznáte ještě pravdu?
Režie: Richard Shepard.
Hrají: Sarah M. Gellarová.
tak před paralelním světem.
Netuší ale, že hvězda po
svém dopadu získala podobu krásné dívky jménem
Yvaine a on nebude jediný,
kdo po ní začne toužit.
tv tipy
čují přiznání všech obžalovaných. Proti spořádaným
a ušlechtilým občanům
města se vynoří moc, která
pod rouškou očisty kraje od
čarodějnic sleduje jen a jen
vlastní obohacení a pro tento
cíl neváhá obětovat desítky
nevinných lidí...
Koupili jsme zoo
Bohatým bral, chudým dával. Lupič a král pařížského
podsvětí Jean-Paul Belmondo se zamiluje do krásné
cikánky Claudie Cardinale.
Ta obětovala vlastní život,
aby ho zachránila a Cartouche ji musí pomstít...
NE 21. 9. / Prima Cool / 10:30
Kladivo na čarodějnice
SO 20. 9. / ČT2 / 23:25
83%
obtížné a trvá dlouho,
než se odhalí. Jaké jsou
nejčastější důvody pádů
letadel a jak se jim dá
zabránit?
Český film (1969). Inkvizitor
povolaný do městečka Šumperk, aby vyšetřil přestupek
jedné žebračky, zkonstruuje
proces a jeho metody zaru-
Prima Zoom/ 15:45
Dokumentární seriál
USA (2010). Hledání
příčin leteckých havárií je mnohdy velmi
KRIMI
POHÁDKA
Zapomenutá vražda
Kouzla králů
ČT1 / 23:10
NOVA / 20:20
Pohádka ČR (2008).
Krimifilm Fr. (2011). Teprve
Kouzlo skryté ve vzácném
ve dvaceti letech se Saše
šperku, rubínovém srdci,
podařilo utéct z psychiatrické kliniky. S ostříhanými domě. Hned první den má
vlasy a v mužských šatech
halucinace. Vidí krvácese ukrývá v opuštěném
jící ženu, která leží mrtvá
zaručuje lidem v zemi
krále Dobromila život
jako v pohádce. A právě
o kouzelný šperk začne
usilovat královna ohně.
Aby přinutila krále vzdát
se rubínového srdce, začaruje jeho dceru Marianu
do ohnivého plamene.
Americký rodinný film
(2011). Matt Damon vychovává sám dvě děti. Jednoho
dne se rozhodne opustit práci novináře a příležitostného
spisovatele dobrodružných
příběhů a skutečné dobrodružství i prožít. Koupí starý
venkovský dům, k němuž
patří i zoologická zahrada. Podaří se mu ji spolu se
sympatickou chovatelkou
a jejím týmem dát znovu do
pořádku? Režie: C. Crowe.
Woreth. Hrají: A. Duléry, M.
Colucci, J. Deckerová, S. Le
Tellierová, P. Descamps, L.
Fernandez.
pod schodištěm... Epizoda
z detektivního cyklu podle
Agathy Christie. Režie: E.
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 t šéfredaktor Přemysl Souček, odpovědná redaktorka Dagmar Dandová, e-mail: [email protected] tManažeři inzerce: Pavel Bendík,
tel.: 777 956 858, e-mail: [email protected] tFilip Staš tel.: 602 344 916, e-mail: fi[email protected] t Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 816 821 t náklad 31 000 výtisků tFotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu tvychází každý týden
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu ČT, Primy a dalších televizí nebo z volně šiřitelných zdrojů.
15
15.10. PRAHA
TIPSPORT ARENA, 19:00
ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2014
www.luciebila2014.cz
29. 11. PRAHA
TIPSPORT ARENA, 20:00
PÍLE
TOUR 2014
TOUHA
SC-340976/77

Podobné dokumenty

Naše Praha 3

Naše Praha 3 Jeřábová 1, Praha 9 – Libeň Simona Vlčková: 605 256 960 Hanka Tesařová: 724 526 537 Otevírací doba: Po–Ne 10–17 hod.

Více

Festivalový program - Festival Evolution

Festivalový program - Festival Evolution Přijďte si vyzkoušet sílu Rekonektivního léčení, které znamená Znovunapojení s naším původním stavem rovnováhy a zdraví. Budete mít možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je, buď jen na chvi...

Více

Ž ABOV Ř ESK É KUK Á TKO - Salesiánské středisko mládeže Brno

Ž ABOV Ř ESK É KUK Á TKO - Salesiánské středisko mládeže Brno Je moc fajn, pro mě je to tu domov. V Brně jsem začínala aspirantát v 90. letech, pak jsem zde 3 roky působila a pak se sem po 9 letech strávených v dalších našich komunitách zase vrátila. Když tak...

Více

Květen 2014

Květen 2014 „Je hodně náročné vymýšlet pro Míšu aktivity, které by ho zaujaly. Na jakékoliv změny ho navíc musím dopředu hodně dlouho připravovat. Ani sport nepatří k jeho oblíbeným aktivitám. Je skvělé, že ch...

Více

Naše Praha 3

Naše Praha 3 NEJvětším a nejobjemnějším pražským rybníkem je Velký Počernický

Více