Prosinec 2012 - Letiště Praha

Komentáře

Transkript

Prosinec 2012 - Letiště Praha
spolu
prosinec | 2012
zpravodaj pro obyvatele okolí pražského letiště
VÍTEJTE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA!
Vážení sousedé,
stalo se již milou
tradicí, že vám
tento zpravodaj
posíláme na konci
roku, který je ve znamení vánočních svátků
a novoročních oslav. Pokud by vám v tomto
většinou hektickém období vyšel čas, velice rádi vás uvítáme na letišti na některé
z plánovaných či již probíhajících akcích.
Více se o nich dozvíte na následujících
stránkách.
Za sebe bych vám ráda doporučila prohlídku nového díla, které vzniklo u příležitosti přejmenování letiště po posledním
československém a prvním českém prezidentovi – Václavu Havlovi. Jde o Forum
Havlum, které pro letiště navrhl a realizoval
přítel Václava Havla a známý architekt Bořek
Šípek. Bývalého prezidenta připomíná také
výstava fotografií, která se koná na již
tradičním místě v odletové hale Terminálu 2.
Pro všechny milovníky zimních dovolených na slunečných plážích mám také dobrou zprávu. Z Prahy se bude v zimě létat
do mnoha exotických lokalit. Vedle tradičních letovisek v Egyptě a na Kanárských
ostrovech se bude létat i do vzdálenějších
míst, jakými jsou např. Punta Cana v Dominikánské republice, Sal na Kapverdách,
Zanzibar v Tanzánii, Mombasa v Keni, kubánské Varadero, mexický Cancún, venezuelský Porlamar nebo Bangkok v Thajsku.
K největšímu nárůstu nabídky pak došlo
u egyptských destinací Hurghada a Marsa
Alam a u linek do Punta Cana a Varadera.
Ať už si na konec roku zvolíte jakýkoliv
program, přeji vám, abyste prožili klidné
vánoční svátky a aby vás v novém roce
2013 čekala jen samá příjemná překvapení.
Eva Krejčí
ředitelka Komunikace a tisková mluvčí
Slavnostní přestřižení pásky
Snad jen málokomu mohlo uniknout, že letiště Praha/Ruzyně nese nově název po prvním polistopadovém
prezidentovi Československé a následně i České republiky. Slavnostní přejmenování na Letiště Václava Havla
Praha se uskutečnilo v pátek 5. října právě u příležitosti nedožitých 76. narozenin bývalého prezidenta.
„Dámy a pánové, právě jsme přistáli na Letišti Václava Havla v Praze,“ hlásí nově posádky letadel
po dosednutí na pražskou ranvej. Nový název
provází veřejnost také v prostorách letiště,
v hlášení autobusů směřujících na letiště či
v korporátních materiálech letiště.
S nápadem přejmenovat letiště po našem
prvním polistopadovém prezidentovi přišel
režisér Fero Fenič. Návrh si získal příznivce
mezi politiky i mnoha dalšími významnými
osobnostmi a po necelém roce se dočkal své
realizace. Na slavnostní ceremoniál, který začal v pravé poledne, zavítalo na 700 hostů.
Na pódiu vystoupil generální ředitel a předseda
představenstva Českého aeroholdingu Miroslav
Dvořák, za Vládu České republiky hovořil její
místopředseda Karel Schwarzenberg, za vlastníka Českého aeroholdingu pronesl proslov ministr financí Miroslav Kalousek, následoval projev primátora hlavního města Prahy Bohuslava
Svobody a závěrečné slovo patřilo paní Dagmar
Havlové. Kromě již zmíněných řečníků pozvání
na ceremoniál přijali předseda Senátu ČR Milan
Štěch, 1. místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, místopředsedkyně Senátu ČR Alena Palečková, ministr dopravy Pavel Dobeš, ministr
obrany Alexandr Vondra, kardinál Dominik Duka
a další zástupci obou komor Parlamentu České
republiky, velvyslanci působící v České republice, osobnosti blízké prezidentu Václavu Havlovi
a obchodní partneři Letiště Praha.
Součástí ceremoniálu se stalo také odhalení díla Forum Havlum, které speciálně pro letiště navrhl a zrealizoval mezinárodně uznávaný architekt Bořek Šípek.
Forum Havlum se nachází na konci spojovacího objektu mezi Terminály 1 a 2
a cestujícím a návštěvníkům letiště nabízí
pohled na osobnost a dílo Václava Havla.
Do konce roku jej na letišti bude připomínat
také výstava fotografií „Prezident“, které v letech 1988–2011 pořídili fotoreportéři ČTK.
Unikátní gobelín věnovaný památce Václava Havla bude na letišti
V neděli 9. prosince v 15 hodin bude na Letišti Václava Havla Praha odhalen originální gobelín navržený významným českým
umělcem Petrem Sísem a utkaný mistry
svého oboru ve francouzském Aubussonu.
Tento artefakt je věnován památce a odkazu Václava Havla, jeho vznik iniciovala
organizace Art for Amnesty International
a na jeho zhotovení přispělo pět světových
umělců – Bono a Edge ze skupiny U2, Peter
Gabriel, Sting a Yoko Ono. Tapisérie úctyhodných rozměrů 5 x 4,25 metru, kterou
Art for Amnesty International věnuje Nada-
ci Václava a Dagmar Havlových, bude slavnostně odhalena v předvečer Dne lidských
práv.
Iniciátorem celého projektu je zakladatel
organizace Art for Amnesty International
Bill Shipsey, který uvedl: „Smyslem vzniku
této tapisérie je trvalé umělecké připomenutí toho, jak důležitou roli sehrál Václav
Havel v obnově, prosazování a ochraně lidských práv v Evropě i v celém světě. Prezident Václav Havel byl organizací Amnesty
International několikrát označen za ,vězně
svědomí’, když byl v sedmdesátých a osm-
desátých letech vězněn, a stal se prvním
držitelem prestižního ocenění ,velvyslanec
svědomí’ v roce 2003.“
Představitelé světové hudební scény
– Bono a Edge z U2, Peter Gabriel, Sting
a Yoko Ono, kteří jsou dlouhodobí příznivci Amnesty International a byli přáteli
Václava Havla – přispěli částkou 1,5 milionu korun na zhotovení gobelínu. Jeho prostřednictvím chtějí vzdát čest Václavu Havlovi a poděkovat české vládě za nadčasové
rozhodnutí přejmenovat ruzyňské letiště
na Letiště Václava Havla Praha.
Slavnostní přestřižení pásky
Tkaní nového gobelínu
www.prg.aero
prosinec | 2012
Sestupový maják (neboli glideslope či glidepath – GS/GP)
je stožár umístěný po straně dráhy na úrovni bodu dotyku.
Vysílá šikmo vzhůru signál tzv. sestupové roviny
OD VIZUÁLNÍHO PO PŘESNÉ PŘÍSTROJOVÉ PŘIBLÍŽENÍ
ANEB TECHNIKA VE SLUŽBÁCH LETECKÉ DOPRAVY
V počátcích letecká přeprava využívala pouze vizuální přiblížení. Přistání se prováděla bez použití radionavigačních pomůcek a za dodržení správného
postupu plně zodpovídala posádka. Ta se orientovala podle předletových informací o cílovém letišti a meteorologické předpovědi. Během přistání mohl
pilot sledovat situaci pod sebou jen vlastním zrakem.
Na letištích to byly praporky, informační nápisy,
větrný rukáv, značky na letištní ploše, při zhoršené viditelnosti světelné rakety, signalizace
světlometkou, výstražná světla, světlomety a
letištní otočné majáky. V roce 1930 byla dokonce celá hlavní letecká trasa mezi Prahou,
Brnem a Bratislavou vyznačena světelnými traťovými majáky.
Ve 30. letech se v Praze budovaly i pozemní
radiové zaměřovače – goniostanice. Síť zaměřovačů umožnila zjišťovat polohu letadel, vést je
po trasách a navádět je při přiblížení na přistání, a to i za zhoršených meteorologických podmínek a v noci. Goniostanice posádkám letadel
nenařizovaly směr a výšku a veškerá odpovědnost za dosažení cíle a bezpečný let ležela tedy
nadále na posádkách letadel.
V době otevření letiště v Ruzyni se zdokonalovalo zabezpečovací vybavení. Kromě
rámových zaměřovačů byly vybudovány i dálkové dlouhovlnné zaměřovače odolné proti
polarizačním chybám. Pro zkvalitnění přistání
letadel byl zaváděn přibližovací systém SBA.
Princip tohoto systému byl založen na tom,
že pilot sledoval vodící paprsek, vytvořený
jako průnik teček a čárek, ze kterých vznikl
v prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy
plynulý tón.
Druhá světová válka přinesla v oblasti letecké techniky význačné změny. Bylo vyvinuto několik významných radionavigačních
systémů. Směrové vedení na přiblížení nabídla soustava dvou nesměrových radiomajáků
NDB (Non-directional Beacon) umístěných
za sebou v ose dráhy anebo jeden směrový
radiomaják VOR (VHF Omnidirectional Range).
Nejvýznamnější novinkou však byl systém pro
přesné přístrojové přiblížení Instrument Landing System (ILS). To je elektronický systém
dvou pozemních radiomajáků, který posádce
poskytuje přesné informace o okamžité poloze vzhledem ke kurzu ranveje a sestupové
rovině. Umožňuje přesné přiblížení a patřičně
vybaveným letadlům i automatické přistání.
Na Letišti Václava Havla Praha je systém
ILS jedním z pilířů bezpečného provozu. Je in-
Forum Havlum:
kousek Havlova světa, ve kterém žijeme
Bořek Šípek patřil mezi blízké přátele Václava Havla a už v minulosti s ním
spolupracoval na řadě projektů. Není tedy divu, že právě on stojí za realizací
uměleckého objektu Forum Havlum, jenž má návštěvníkům letiště přiblížit
osobnost našeho bývalého prezidenta.
Jak vás při tvorbě díla ovlivnil váš vztah
k Václavu Havlovi?
Snažil jsem se prezentovat Václava Havla způsobem, za kterým by si i on sám stál. Naštěstí
jsme už spolu na podobném projektu pracovali
při příležitosti otevírání Knihovny Václava Havla, kde jsme ztvárňovali výstavu jeho života
a díla. Tenkrát jsem měl příležitost s ním často o této koncepci hovořit. Václav Havel vždy
kladl důraz na skromnost, ale také na veselost,
a hlavně se chtěl vyhnout patetickým výjevům.
Forum Havlum
2
Co vás inspirovalo k danému ztvárnění?
Havlův život byl velmi intenzivně propojen
s divadlem, a proto mi připadalo logické dát
objektu, který ho má připomenout, formu divadelního prostoru, v němž jsou hlavními aktéry
jeho myšlenky v podobě textu. Divadelní lóže,
které jsem mohl díky dané dvoupodlažní situaci
umístit v různých výškách, jsou záměrně úzké
a víceméně jen pro jednu osobu. Tak, aby se
každý mohl nerušeně věnovat Havlovu světu.
Snažil jsem se ten přechod udělat natolik výrazný, aby se návštěvníci letiště na moment
ocitli v jiném světě. Chtěl jsem, aby vnější obal
prostoru připomínal divadelní oponu, která se
otvírá v momentě vstupu do fóra.
Co by si podle vás o instalaci pomyslel samotný Václav Havel?
Název tohoto objektu „Forum Havlum“ odpovídá
původnímu záměru vytvořit kousek Havlova světa, ve kterém díky jeho zásluhám stále žijeme. Přiznávám se, že jsem si v procesu navrhování často
představoval, jak by on reagoval, a snažil jsem se to
do díla zapracovat. Doufám, že mou ruku vedl dobře.
Kurzový maják (tzv.
localizer – LLZ) je anténa
umístěná za koncem dráhy,
která vysílá ve směru
osy přistávací dráhy.
Anténní systém může
být konstruován tak, že
vyzařuje i dozadu, pro
opačný směr přistání
stalován jak na hlavní dráze 06/24, tak na vedlejší 12/30, a to v obou směrech. V provozu jsou zde tedy 4 soupravy ILS. V letošním
roce došlo při generální opravě hlavní dráhy
06/24 k výměně předchozího zařízení ILS 24
za nové. Hlavní provozní směr 24 na hlavní
dráze má tedy od letoška nejmodernější radionavigační zařízení.
Budoucnost letecké navigace je spojena
s rozvojem satelitní navigace a s provozem
satelitního systému GALILEO. Nový rozměr
navigace by měl nahradit a překonat stávající radionavigační systémy, a konečné přiblížení by tak v budoucnu mohlo probíhat bez
využívání pozemní navigační struktury. I přes
velký technologický rozvoj radionavigačních
zařízení a systémů pro automatické přistání
je však důležité zachovat možnost vizuálního přiblížení. Za hezkého počasí jej posádky
z výcvikových důvodů provádějí, aby si tak
trénovaly a zachovávaly dovednost přistát
s letadlem i v případě výpadku radionavigačních zařízení.
PRIM V NEJTIŠŠÍM LÉTÁNÍ DRŽÍ
HOLIDAYS CZECH AIRLINES
Konec listopadu byl ve znamení slavnostního vyhlášení vítězů soutěže
Nejtišší dopravce. První příčku v kategorii proudových letadel obsadily Holidays Czech Airlines a v kategorii turbovrtulových strojů pak
Austrian Airlines.
Již šestý ročník soutěže pořádala společnost Letiště Praha ve spolupráci s Městskou částí
Praha 6. Do soutěže se zapojily letecké společnosti, jež na Letiště Václava Havla Praha
létají nejčastěji. V roce 2012 se hodnotilo 10 společností v kategorii proudových letadel
a dvě aerolinky v kategorii vrtulových letadel.
Smyslem akce je pozitivně motivovat letecké společnosti, aby se chovaly zodpovědně
k životnímu prostředí a byly ohleduplné k obcím a městským částem v okolí letiště. Podle
pořadatelů soutěže nastává v tomto směru viditelný obrat k lepšímu: „Letošní výsledky
měření, stejně tak jako vývoj hodnot za posledních pár let, ukazují na snahu dopravců zdokonalovat letadla tak, aby svým provozem zasahovaly co nejméně do kvality životního prostředí,“ hodnotí výsledky soutěže ředitel letiště Jiří Pos.
Stejně jako v předchozích letech se soutěž konala v období letní sezóny, tedy od června
do října, kdy je letecký provoz na letišti nejintenzivnější. Kromě hluku se sledovalo i efektivní využití sedačkové kapacity letadel. Pro účely vyhodnocení soutěže posloužily také
výsledky z monitorovacího systému leteckého hluku a letových tratí ANOMS8, který patří
ke světové špičce.
prosinec | 2012
STŘÍPKY
Z LETIŠTĚ PRAHA
Bezplatně od parkoviště k terminálům
LETIŠTĚ ZAPOJILO VČELY DO
HLÍDÁNÍ ČISTOTY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Letiště Václava Havla Praha už není jen největším vzdušným přístavem v Čechách. Podobně jako některá významná
letiště v Evropě začalo „včelařit“. Cílem této na první pohled pro letiště nezvyklé aktivity je získat informace
o čistotě prostředí v okolí areálu.
Dlouhodobé výzkumy ukazují, že včela je
dobrým bioindikátorem kvality životního prostředí. Na cestě za potravou totiž obletí až
několikakilometrový okruh, během kterého
nasbírá pestrou škálu „vzorků“. Rozborem
materiálu pak odborníci získají údaje o nejrůznějších látkách v okolí, a tedy i případném
zdroji znečištění.
Pražské letiště založilo vlastní chov včel
v listopadu 2011. Po konzultaci s odborníky se
rozhodlo pro včely klidné a méně rojivé. Dnes
se už může pochlubit celkem pěti včelstvy
v areálu Jih, a letos poprvé i padesáti kilogramy
medu, jenž byl oceněn certifikátem Český med.
V praxi to znamená, že produkt splňuje nejen
požadavky potravinářské legislativy, ale vyhovuje i normě jakosti Českého svazu včelařů.
Hodnocením medu Letiště Praha pověřilo
Výzkumný ústav včelařský a Vysokou školu
chemicko-technologickou. Obě instituce potvr-
zují, že jeho kvalita, která přímo souvisí s kvalitou ovzduší v okolí letiště, se výrazně neliší
od jiných oblastí bez těžké průmyslové aktivity.
Med neobsahuje těžké kovy, aromatické uhlovodíky ani jiné látky typické pro taková místa.
Chov včel má tak vlastně dva přínosy: jednak kontrolu kvality životního prostředí a pak
samotný med. Nicméně letiště neplánuje
s medem obchodovat – sladkou pochoutku
chce použít spíše pro marketingové účely.
K ochraně životního prostředí slouží i další iniciativa, do níž se Letiště Václava Havla Praha
zapojilo již v roce 2009 – Airport Carbon Accreditation, s cílem co nejvíce snížit svou uhlíkovou
stopu. Letos se pražskému letišti podařilo právě díky snížení své uhlíkové stopy o 2 % postoupit
do 2. úrovně iniciativy společně s dalšími 17 evropskými letišti, jako jsou Paříž Orly, Paříž Charles
de Gaulle, Brusel, Atény či Hamburk. Množství vypouštěných skleníkových plynů přepočtených
na oxid uhličitý letiště snížilo především v souvislosti se zlepšeným nakládáním s energiemi.
Do konce roku 2017 má Letiště Václava Havla Praha cíl tyto hodnoty celkově snížit o 9 %.
Tématu životního prostředí se věnovaly také dvě odborné konference komisí ACI, které
Xxxxx
Letiště Praha hostilo ve dnech 23.–26. října. Nejprve to byla světová konference, jež se
zaměřila na téma evropského trhu s emisními povolenkami či systému měření emisí. Navazující
evropská konference se věnovala programu na snížení emisí Airport Carbon Accreditation
a legislativě v rámci EU.
Výstava napoví, jak
na snížení emisí CO2
Vernisáž výstavy v Suchdole
Cestující, kteří zaparkují své vozidlo v Parkingu D,
mají od letošního podzimu odvoz k letištní hale
zdarma. Přímo pro tyto účely slouží prostorný
klimatizovaný mikrobus, který jezdí mezi třemi
zastávkami na trase Parking D – Terminál 1 –
Terminál 2 v pravidelných patnáctiminutových
intervalech, každý den od 5 do 22 hodin. V noci
se cestující mohou nechat odvézt menším
mikrobusem, který si telefonicky vyžádají
na jednu ze zastávek. Parking D je cenově
nejvýhodnějším řešením – týdenní parkovné je
již od 750 Kč. Toto kryté a hlídané parkoviště tak
využívají zejména rodiny s dětmi a turisté, kteří
létají na delší cestu do zahraničí.
Jak si zpestřit čekání na letadlo? V kině!
Ať už plánujete cestu do zahraničí nebo se
jen chystáte navštívit Letiště Václava Havla
Praha, nezapomeňte se podívat do kina Cinema
Time. Až do konce roku tu poběží filmy, které
osloví diváky nejrůznějších věkových kategorií.
Nabídce českých snímků vévodí komedie Perfekt
Days – I ženy mají své dny. Pro rodiny s dětmi je
připraveno americké zpracování pohádky Kocour
v botách či rodinná komedie Lorax. Na programu
jsou dále válečný film Bitevní loď, krimi thriller
Nepřítel pod ochranou a drama Miláček. Promítá
se denně od desíti hodin až do půlnoci a vstup
je zdarma.
Fotografie připomínají bývalého prezidenta
Odletovou halu Terminálu 2 zdobí výstava
fotografií Václava Havla, které v letech 1988–
2011 pořídili fotoreportéři ČTK. K vidění je na 60
velkoformátových
snímků
dokumentujících
osobní i pracovní život bývalého prezidenta.
Smyslem výstavy není sledovat historické
události, ale spíše vzdát poctu Václavu Havlovi
jako osobnosti, která byla v hledáčku fotoaparátů
takřka každý den. Svou premiéru výstava zažila
v létě na pražské Staroměstské radnici, kam
během několika málo týdnů zavítalo kolem
tří tisíc lidí. Autoři věří, že zrovna tak osloví
i cestující a návštěvníky letiště. Fotografie zde
budou k vidění až do 21. prosince 2012.
Ředitel Letiště Praha Jiří Pos se zúčastnil vernisáže výstavy zaměřené na dopravu, na řešení mobility a na snižování ekologické zátěže z dopravy na území hlavního města Prahy a pražského regionu. Výstava se konala v týdnu od
5. do 12. listopadu na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity
v pražském Suchdole. Součástí výstavy jsou tři projekty, z nichž na jednom se
podílí i Letiště Praha – projektu D-AIR zaměřeném na snižování emisí.
Na letišti se prodávají
dárky z Namibie
I letos mají návštěvníci Letiště Václava Havla Praha šanci pořídit si originální dárky a zároveň pomoci ženám z Namibie.
Od 1. do 7. prosince mohou ve spojovacím objektu mezi Terminály
1 a 2 navštívit stánek Člověka v tísni, kde zakoupením ručně vyráběných předmětů podpoří chráněnou dílnu v Namibii a tamější
ženy. Ve stánku nebudou chybět oblíbené dekorační předměty,
hračky či originální šperky. Veškerý zisk z prodeje půjde na podporu dílny Karas Huisen Crafts, odkud prodávané předměty pocházejí.
Rukodělná dílna Karas Huisen Craft nabízí pracovní příležitosti
lidem trpícím extrémní chudobou, HIV pozitivním a jejich rodinným příslušníkům. V současnosti zaměstnává zhruba padesát lidí,
z nichž naprostou většinu tvoří ženy. Tyto často svobodné matky
či ženy pečující o sirotky jsou obvykle jedinými živitelkami svých
rodin. Dílna jim ale nedává jen možnost uživit vlastní rodinu – díky
svému zaměstnání získávají základní pracovní návyky a zároveň
možnost pracovat v bezpečném a motivujícím prostředí.
Výstava fotografií Václava Havla
V zimě můžete přímou
linkou vyrazit do Zanzibaru
či na Kapverdy
Namibie
Co možná
nevíte…
Podle údajů Světové banky žijí v Namibii až
dvě třetiny lidí pod hranicí chudoby.
Každý pátý Namibijec je HIV pozitivní a na
jednoho lékaře připadá téměř 9 tisíc obyvatel.
Polovina lidí nemá zaměstnání a v regionu
Karas, kde se dílna nachází, vládne alkohol.
Namibijci se dožívají v průměru sotva padesáti
let a zanechávají po sobě statisíce sirotků.
Letiště Václava Havla Praha už zahájilo provoz podle zimního letového řádu, který potrvá
do konce března 2013. Praha je spojena přímou
linkou s 92 destinacemi ve 42 zemích světa, nově
nabízí třeba přímé lety do Orenburgu. Nejčastějším cílem v zimní sezoně je Rusko, kam směřuje
12 pravidelných linek, přičemž na moskevské
Šeremetěvo je naplánováno 60 letů týdně.
V rámci charterové dopravy se vedle již tradičních letovisek v Egyptě a na Kanárských
ostrovech bude létat i do vzdálenějších míst,
jako jsou Punta Cana v Dominikánské republice,
Sal na Kapverdách či Zanzibar v Tanzánii.
www.prg.aero
prosinec | 2012
O PŘÍSPĚVKY Z DOBRÉHO SOUSEDSTVÍ
Kašpárek na letišti
SE LETOS UCHÁZÍ 82 ŽADATELŮ
Koncem září 2012 byl vyhlášen další ročník
programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Celková výše
příspěvku, který je určen na veřejně prospěšné účely v obcích a městských částech
v okolí Letiště Václava Havla Praha, činí pro
tento ročník 9 milionů korun. Peníze může
čerpat nejen 5 městských částí a 12 obcí, jež
jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha, ale i občanská
sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči
a jiné neziskové organizace působící na jejich
území. Do konce října, kdy končil termín pro
zaslání žádostí o příspěvek, se na Letišti Praha sešlo na 82 požadavků od celkem 61 subjektů. Přidělení financí schvaluje dozorčí rada
Letiště Praha, která posuzuje zejména přínos
projektu pro danou lokalitu.
Letos se již potřetí obyvatelé nejbližšího okolí letiště mohli pobavit na tradiční akci, která na jednu z ranvejí každoročně přiláká tisíce malých i velkých návštěvníků. První zářijovou sobotu se
o zábavu všech starala oblíbená baby punková kapela Kašpárek v rohlíku. Děti se mohly vyřádit
na nafukovacích atrakcích, na čtyřkolkách či segvejích, mohly si dát pomalovat obličej a starší
si nechat vytvořit zajímavý účes. Své neuvěřitelné schopnosti jim na U-rampě předvedli přední
čeští jezdci na kole, koloběžce, skateboardu či in-line bruslích. K vidění byli také strážci vzdušného přístavu – draví ptáci a služební psi – nebo speciální letištní technika včetně nejmodernějších
hasičských speciálů. Velké pozornosti návštěvníků se těšilo také letadlo Českých aerolinií nebo
policejní helikoptéra. Nově pak Letiště Václava Havla Praha připravilo ochutnávku medu, který
letos poprvé získalo z vlastního chovu včel.
Příkladem spolupráce Letiště Praha s okolními
obcemi a městskými částmi je nově upravená
zahrada mateřské školy v Nebušicích. Letiště
na ni přispělo 400 tisíci korunami, za něž
obec dětem pořídila do zahrady i herní prvky.
Slavnostní předání se v Nebušicích uskutečnilo
letos 30. října.
Zábava na letecké dráze
dárek
500
Kč
Vánoční nadílka od HOLIDAYS Czech Airlines
Potěšte sebe i své blízké jedinečnou dovolenou s HOLIDAYS Czech Airlines.
Poleťte s námi za teplem. Poznejte krásy českých zámků nebo si užijte prodloužený
víkend v některé z evropských metropolí. Využijte naši širokou nabídku.
Exotika | Hory a Lyže | Wellness & SPA | Eurovíkendy
Zámecké pobyty | Plavby | Pobyty u moře | On-line služby
Speciální nabídka platí při objednání jakýchkoliv služeb z naší
široké nabídky do 31. 1. 2013 v celkové hodnotě nad 10 000 Kč.
Kód pro objednání pobytu: SPOLU2012
Poptávky a objednávky na www.holidayscsa.cz, [email protected], tel.: +420 220 104 704
4
SPOLU 3/2012, čtvrtletní zpravodaj pro obyvatele Prahy a obcí v okolí pražského letiště, náklad 119 000 výtisků; NEPRODEJNÉ.
Pro Letiště Praha, a. s., vydává Bison & Rose, Ovenecká 9, 170 00 Praha 7, IČ 2566004, DIČ CZ2566004,
[email protected], datum vydání: srpen 2012, evidenční číslo MK ČR 18027.

Podobné dokumenty

Historie rychty Svatá Kateřina

Historie rychty Svatá Kateřina Ucelené dílo, které by se věnovalo zaniklým obcím na Šumavě zatím chybí. Existují ale studie úžeji vymezené lokálně. Jde především o knihu Viléma Kudrličky,7 který se podrobně věnuje obcím Starý a ...

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Letiště Praha v roce 2004 zahájilo program „ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ“, jehož prostřednictvím poskytuje obcím a městským částem Prahy dotčeným provozem Letiště Václava Havla Praha finanční prostředky na ...

Více

Zpravodaj obce Lipno nad Vltavou

Zpravodaj obce Lipno nad Vltavou večerní překvapení závodu na běžkách. Pořadatelé a sponzoři akce věří, že si závodníci odvezou opět řadu příjemných vzpomínek. Tentokrát si všichni opět nejen zazávodí, ale využijí i kompletní služ...

Více

článek 4, PDF, 2262 KB

článek 4, PDF, 2262 KB A na co se mohou těšit návštěvníci veletrhu Amper na stánku OEZ v roce 2012? „Určitě ukážeme průřez naším produktovým portfoliem, představíme novinky, seznámíme zájemce se softwarovou podporou i  s...

Více

tisková kvalita, 20 MB

tisková kvalita, 20 MB správné názory nebo nahradit slovník základních mediálních pojmů. Naším přáním je povzbudit ve vás pozorovatele a ukázat vám, že v oboru, kde neexistuje uklidňující „dobře“ nebo „špatně“, budete po...

Více

Březen 2010 - Letiště Praha

Březen 2010 - Letiště Praha nové turisty či obchodní cestující. Na letišti Praha/Ruzyně je takto vyzdobený Boeing 737 k vidění od letošního února. Propagovat Prahu bude především ve vzdálenějších koutech Evropy, Středomoří či...

Více

Květen 2011 - Letiště Praha

Květen 2011 - Letiště Praha zavazadlo, zkontroluje doklady a provede bezpečnostní prohlídku, ale jiný personál se ve stejnou dobu musí postarat o letadlo. Letadla na letištích mezi příletem a odletem stráví odlišnou dobu. Ta ...

Více