Srpen 2012 - Letiště Praha

Komentáře

Transkript

Srpen 2012 - Letiště Praha
spolu
srpen | 2012
zpravodaj pro obyvatele okolí pražského letiště
Ekologie hrou — Do výukového programu
Letiště Praha se přihlásily stovky školáků
ny s dravými ptáky a experti na měření hluku.
Na závěr pořadatel Letiště Praha vyhlásil vítěze
soutěží, do nichž se školáci během lekcí zapojili.
Ekologická výuka je součástí širšího projektu
zaměřeného na odpovědný přístup k životnímu
prostředí a informovanost o řešení ekologických témat na Letišti Praha. Vše nasvědčuje
tomu, že program vzdělávání našich nejmenších bude pokračovat i v příštím roce.
Vážení sousedé,
prázdniny jsou v plném proudu a já doufám, že si letošní léto užíváte naplno, ať už
odpočinkem doma nebo někde na cestách.
Ráda bych se s vámi podělila o zážitky
z předprázdninových akcí, které jsme připravili pro žáky základních škol z našeho
okolí. Vyvrcholil jimi atraktivní vzdělávací
program zaměřený na ekologickou výchovu, v němž se děti dozvěděly mimo jiné to,
jak chránit vodu a čistý vzduch nebo jak
správně nakládat s odpadem.
Velice nás potěšily nadšené reakce ze
strany učitelů i žáků, které nám přišly
po ukončení letošního prvního ročníku. Pedagogové hodnotili akci jako „velmi dobře
připravenou a zorganizovanou“. I proto
počítáme s tím, že s ekologickou výchovou
budeme v příštím školním roce pokračovat.
Ale zpět k letošnímu létu. Pokud zrovna
nevyrážíte někam na dovolenou a hledáte
zajímavý program, nemusíte za ním daleko. Kromě již oblíbených prohlídek zázemí
letiště je pro milovníky letadel a letectví
vůbec nově připraveno několik míst, odkud
mohou „lovit“ ty nejneobyčejnější snímky
letounů, jako je třeba legendární Dakota,
jež přiletěla nedávno.
V neposlední řadě bych vás chtěla upozornit na akce, které pro vás se začátkem
školního roku chystáme nebo které jsme
se v rámci sousedských vztahů rozhodli
podpořit. Jejich ochutnávku najdete v právě obdrženém čísle našeho zpravodaje.
S přáním příjemného zbytku prázdnin
Eva Krejčí
ředitelka Komunikace a tisková mluvčí
Blahopřejeme
vítězům!
Děti s výukovými pomůckami
Jak hlučné je letadlo ve výšce 500 metrů nad zemí? Jak letiště snižuje
objem emisí CO2 ze svého provozu? Anebo jakým způsobem funguje čistička
vod v areálu letiště? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek se dozvěděli
žáci základních škol obcí a městských částí v okolí Letiště Praha v rámci
projektu ekologické výchovy.
Speciální projekt Letiště Praha byl určen žákům
čtvrtých a pátých tříd. Výuka v oblasti ekologie byla rozdělena do lekcí věnovaných tématům životního prostředí, které přímo souvisejí
s provozem na letišti — odpadům, hluku, emisím
a čištění a ochraně vod. O zdárný průběh lekcí
se postarali odborníci, kteří mají s ekologickými tématy nemalé zkušenosti. Výuku doplnili
o názorné pomůcky, audio- a videoukázky i interaktivní hry, jež žákům přiblížily problematiku
škodlivých vlivů na životní prostředí a způsoby
jeho ochrany.
Celkově se v letošním prvním ročníku do programu ekologické výchovy přihlásilo více než
1300 žáků. Kromě 17 oslovených škol projevila
zájem i další vzdělávací zařízení. „Žáci byli velmi vnímaví a nad tématy opravdu přemýšleli,“
hodnotí zájem školáků lektorka Klára Martínková a dodává: „Svědčí o tom i otázky typu: Která
spalovna odpadů je na světě největší? Nebo
Když na letišti nemají přistávat hlučná letadla,
tak co uděláte, když nějaké takové potřebuje
nouzově přistát?“
Vyvrcholením programu se stala zábavně-vzdělávací akce, která se uskutečnila ve dvou
termínech, a to 21. a 25. června. Opět se tu sešli
žáci jednotlivých škol, aby si připomněli, co se
v průběhu roku o ochraně životního prostředí
naučili. Na akci zavítali také odborníci, kteří různé ekologické postupy používají v praxi. Úspěch
sklidili zejména hasiči, zástupci biologické ochra-
Zapojené třídy základních škol během
celého
půlroku
porovnávaly
své
vědomosti a dovednosti prostřednictvím
připravených soutěží. Vítězné třídy byly
následně vyhlášeny a odměněny v rámci
závěrečného programu, který se pořádal
na letišti ve dnech 21. a 25. června
2012. V kategorii hluk obsadila první
místo ZŠ Hostouň, v kategorii ochrana
vod vyhrála 5. třída ZŠ Komenského,
třídění odpadu šlo nejlépe žákům 4.B ze
ZŠ generála poručíka Františka Peřiny
a nejvíce vědomostí o emisích a ochraně
ovzduší prokázala 5. třída ZŠ Nebušice.
Vyhlídková terasa Letiště
Praha v obležení dětí
Letiště se bude od října jmenovat po Václavu Havlovi
Letiště v Praze Ruzyni se už na podzim přejmenuje na Letiště Václava Havla Praha, v anglické
verzi se bude používat název Václav Havel Airport Prague. Slavnostní akt se uskuteční 5. října — tedy v den, kdy by Václav Havel slavil své
narozeniny.
V praxi to znamená, že budovy letiště budou nově označeny anglickým názvem Václav
Havel Airport Prague. Český název, na kterém
se shodli odborníci z Ústavu pro jazyk český
Akademie věd ČR, poslouží ke komunikaci
s veřejností na území ČR, například v textech
o letišti nebo v hlášeních na letišti a v dopravních prostředcích.
O přejmenování našeho největšího mezinárodního vzdušného přístavu rozhodla letos
na jaře vláda, podpořila jej i paní Dagmar Havlová a další.
Vizualizace nového názvu
www.prg.aero
srpen | 2012
Noční lety
a letiště
v Evropě
Zatímco některá letiště a zodpovědné
úřady v Evropě jsou
zatím benevolentní,
pokud jde o přílety a odlety letadel
v nočních hodinách,
na některých letištích naopak dochází
doslova k revoluci.
Letos na jaře jsme
byli například svědky toho, jak německý soud
zakázal noční lety na třetím nejrušnějším letišti v Evropě — ve Frankfurtu. A ačkoliv se to nelíbí Lufthanse, která zde má domovské letiště,
a ani provozovateli Fraportu, budou se muset
smířit s tím, že zde provoz v nočních hodinách,
tedy mezi 23 a 5 hodinou, utichne. Jenom
doprava carga tak utrpí podle odhadu ztrátu
40 milionů eur.
Soudu se ale nelíbí ani vcelku velké množství startů a přistání mezi desátou a jedenáctou hodinou v noci a pátou a šestou hodinou
ranní — je to okolo 130 letadel – a žádá místní úřady, aby se zabývaly snížením provozu
i v těchto hodinách.
S podobně striktním omezením se potýká
také letiště v Curychu. I zde platí, že mezi půl
dvanáctou večer a šestou hodinou ráno nesmí
na drahách přistát ani z nich odstartovat žádný letoun. A to ani přesto, že se letiště snaží
udržet svoji pozici mezi důležitými evropskými
huby. Navíc mezi jedenáctou a půl dvanáctou
večerní je letiště otevřené pouze zpožděným
letům. Poněkud vstřícnější postoj mají úřady
k nočnímu provozu na Heathrow — vůbec nejrušnějším evropském letišti, které navíc leží
v těsné blízkosti hustě obydlených předměstí
Londýna. I proto se úřady rozhodly, že omezí noční provoz na 16 vzletů či přistání mezi
23.30 a 6.00. Přitom v tomto časovém rozmezí nejsou naplánovány žádné vzlety a většina
příletů se uskuteční mezi čtvrt na pět a šestou
hodinou ráno.
S jistým omezením počtu letů se v nočních
hodinách potýkají také další významná evropská letiště — Amsterodam, Paříž, Kodaň, Madrid, Brusel či Vídeň. U některých úřady stanovily počty, u jiných jde o omezení na základě
stanovení hlukové kvóty.
Také provoz na našem největším letišti je
v nočních hodinách regulován. Letiště Praha,
které se snaží o nejlepší vztahy s veřejností
a výrazné omezování škodlivého vlivu letecké dopravy na životní prostředí, se zavázalo,
že v době od 24.00 do 6.00 nebude pro provoz používat tzv. vedlejší dráhu, kdy letadla
přelétávají buď části Prahy, nebo Kladensko.
Na hlavní dráze, jež právě prochází generální
opravou, je noční provoz stanoven povoleným
počtem příletů a odletů. Do budoucna, kdy se
počítá s vybudováním nové tzv. paralelní dráhy, by pak na této dráze měl v noci nastat naprostý klid.
Teprve čas ukáže, jaký trend nakonec v Evropě převládne a zda se nedočkáme případně
ještě dalších, přísnějších omezení nočního létání. Při rozhodování však musí vždy převládnout rozum nad vášněmi.
Jak se opravuje hlavní ranvej?
První etapa generální opravy hlavní dráhy,
která probíhala od května na Letišti Praha,
spočívala ve vybourání stávající vozovky
v plné šířce 45 metrů a v délce cca 900 metrů. Původní vozovka byla nahrazena novým
betonovým povrchem, který musel následně
přibližně jeden měsíc zrát. V tomto mezičase
letiště přistoupilo k opravě části přilehlé pojezdové dráhy F, postranních pásů hlavní drá-
hy, kabelovodů, dešťové kanalizace a dalších
přilehlých konstrukcí.
Po vyzrání betonu proběhly dokončovací
práce spočívající v instalaci světel, provedení
zálivek spár mezi betonovými deskami, značení
dráhy a terénních úprav kolem nového úseku
ranveje. Důvodem pro výběr termínu generální
opravy byly vhodné meteorologické podmínky
pro příslušné stavební práce.
1. týden
Trhání první betonové desky
Hlavní dráha je v provozu už od roku 1963,
tedy 49 let. Jen pro srovnání: Tato ranvej je
o devět let starší než dálnice D1. Její stav je takový, že již nestačí pravidelné jarní a podzimní
údržby a opravy. Ty by naopak mohla generální
oprava zkrátit. Letiště odhaduje, že po její kompletní realizaci by pravidelné jarní a podzimní
údržby mohly trvat pouze tři až pět dnů místo
dosavadních dvou až tří týdnů.
7. týden
Betonárka v plném provozu
Dilatační spára betonové desky
4. týden
8. týden
Stroj Kutter rozřezává betonovou desku na díly
Hutnění
Pokládka konečného betonu finišuje
2. týden
5. týden
9. týden
Odtěžování hrubých nečistot z dolní desky
Finišer v akci pro pokládku mezerovitého betonu
Montáž zálivek dilatačních spár
3. týden
6. týden
10. týden
Drcením vybouraného betonu vzniká recyklát
k dalšímu využití ve stavebnictví
Finišer pokládá finální beton rychlostí půl metru
za minutu
Úprava okolního terénu po ukončení prací
Ing. Jan Lajka
letecký specialista
2
srpen | 2012
Střípky
z letiště Praha
Na Ruzyni přistál legendární
letoun Dakota
Jde o vůbec nejstarší Dakotu, která doposud
v Evropě létá. Ve světě pak tento stroj patří ke
čtyřem nejstarším. Byla vyrobena pro potřeby
amerického vojenského letectva a účastnila se
operace Market Garden — největšího vzdušného
výsadku druhé světové války v Evropě. V některých zemích Latinské Ameriky lze letadla tohoto typu ještě spatřit na pravidelných linkách. Je
tomu tak například v Bolívii, v Paraguayi nebo
v Brazílii, kde je používají menší letečtí dopravci.
Pilotování téměř sedmdesát let starého stroje
není jen tak, i když naopak některé úkony při létání zůstávají jednodušší než u moderních letadel. „Třeba přistání s Dakotou je náročnější, protože tu chybí celá řada moderních navigačních
přístrojů, které současné stroje mají,“ upozornil
pilot Rudolf Schuhmakers.
V kokpitu
Pamětníci i fanoušci letadel si v polovině května jistě přišli na své, když
Xxxxx
se na letišti v Praze Ruzyni objevilo historické letadlo Douglas DC-3. Tedy
stroj, který přepravoval cestující už před 68 lety!
Tyto americké, přesněji kalifornské letouny
(název Dakota získaly až díky britské armádě)
představovaly ve třicátých a čtyřicátých letech
minulého století hotovou revoluci v letecké dopravě. Dokázaly uletět až tisíc mil za méně než
šest hodin. Osvědčily se také ve druhé světové
válce, kdy sloužily k přepravě. Z této doby pochází jejich označení Dakota. Důležitou roli sehrály i při zajištění leteckého mostu při blokádě
Berlína v letech 1948 až 1949.
Příběh leteckého stroje, který se letos objevil
na pražském letišti, začal už v roce 1944 „kariérou“ v armádě. O dva roky později si jej koupil
nizozemský princ Bernard a udělal si z něj své
soukromé letadlo. Později Dakotu využívala nizozemská vláda, a to až do roku 1975. Na konci
devadesátých let se letoun dočkal rekonstrukce
a dnes létá pod jménem „Princezna Amálie“ podle nejmladší dcery nizozemského prince Willema-Alexandra.
Vedlejší dráha
označení
získala
nové
V rámci jarní údržby, která proběhla
letos na přelomu dubna a května, se
vedlejší dráha označovaná jako RWY
13/31 přepsala na RWY 12/30.
Každá vzletová a přistávací dráha
na letišti má své poznávací značení.
To vychází z mezinárodních předpisů
a skládá se z dvoumístného čísla, které vyjadřuje nejbližší desítku magnetického severu ze směru přiblížení
letadla. Tím, že se změnil magnetický směr dráhy na 124°, resp. 304°,
se muselo také přizpůsobit označení
RWY 13/31 na RWY 12/30. Společně s přejmenováním bylo upraveno
poznávací a informační značení, informační znaky podél dráhy i letištní
systémy a letecké publikace.
Letiště Praha láká na výstavu
FIGURAMA12
Až do konce září mohou návštěvníci
a cestující na Letišti Praha v odletové
hale Terminálu 2 navštívit výstavu
FIGURAMA12. Fakulta architektury
ČVUT zde v rámci mezinárodního
projektu připravila přehlídku figurální
tvorby, jejímiž autory jsou studenti
vysokých
výtvarných
škol.
Ti
prostřednictvím kresby, malby a soch
ukazují, jak lze ztvárnit lidské tělo.
Kromě velkoformátových kreseb
jsou k vidění také další umělecká
díla, jako například sádrový odlitek
alegorie „Náboženství“ z Braunovy
světoznámé
sochařské
galerie
„Ctností a neřestí“ či socha svatého
Kryštofa, patrona řidičů a poutníků,
od Maria Kotrby.
Dakota na Letišti Praha
Letadla ze všech úhlů
Letiště Praha přichystalo ve spolupráci s portálem planes.cz řadu
novinek pro fanoušky letadel. Láká je třeba na speciální prohlídky
letiště, které umožňují focení přímo u ranveje.
Letos v dubnu byla u příležitosti 75. výročí
letiště slavnostně zahájena činnost Klubu
přátel letecké fotografie při Letišti Praha
neboli LKPR Spotters. Ten sdružuje nadšence, které zajímá letectví a provoz na letišti,
ať už se jen rádi chodí dívat na letadla, či
k jejich zájmům patří fotografování nebo
filmování provozu na letišti. Letiště Praha
poskytuje členům Klubu řadu výhod, jako je
i možnost fotografování v neveřejném prostoru letiště.
V oplocení neveřejného prostoru letiště
přibyly otvory pro objektivy fotoaparátů.
I díky nim mohou letečtí fanoušci snadněji
získávat své „úlovky“. Otvory jsou na nejoblíbenějších místech, jež veřejnost při focení
letadel využívá.
Pro amatérské fotografy, kteří nejsou členy Klubu, letiště připravilo pravidelné fotoex-
kurze pro skupiny o maximálně dvaceti lidech.
Ty se konají dvakrát měsíčně a na rozdíl od klasických prohlídek umožňují svým účastníkům
Jeden z „úlovků“
Otvor pro objektiv
vystoupit z autobusu a „chytat“ ty nejzajímavější snímky přímo u ranveje.
Méně zběhlým zájemcům o letadla jsou k dispozici vyhlídkové terasy v Terminálech 1 a 2.
V jejich prostorách naleznou i informační panely s přehledným srovnáním běžných typů
letadel a s plánem letiště, který upozorňuje
na nejzajímavější místa v areálu.
www.prg.aero
srpen | 2012
„Bez pomoci by to nešlo“
Opravená historická budova v Kněževsi
Soubor Musica e Danza ze ZŠ Dědina
Dobrou zprávou pro nejbližší sousedy je, že dozorčí rada Letiště Praha
schválila pro letošní rok stejnou částku, jíž přispěje na projekty spojené
s životním prostředím, jako v loňském roce.
Obce a městské části ze Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha
si tak i letos mezi sebe v rámci programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ rozdělí přes 24 milionů
korun. Některé obce už mají jasno — například Hostivice chtějí peníze použít na výstavbu splaškové kanalizace, tentokrát v Olivové ulici. Jeneč se zase chystá na zateplení
a odhlučnění své mateřské školy. Na Zličíně
chtějí z daru od Letiště Praha upravit park
Na Prameništi.
Vedle téměř 200 milionů korun, které doposud Letiště Praha věnovalo na zlepšení životního prostředí ve svém okolí, už pátým rokem
přispívá na projekty související s každodenním
životem místních obyvatel. Program DOBRÉ
SOUSEDSTVÍ v loňském roce například umožnil
uměleckému souboru Musica e Danza při Základní škole Dědina, aby se zúčastnil světového
hudebního festivalu Venezia in Musica v Itálii.
„Máme velkou radost, že jsme mohli na tomto
prestižním setkání reprezentovat Prahu i celou
Léto ještě nekončí!
Již brzy dostanou obyvatelé nejbližšího okolí letiště do svých schránek
pozvánku na tradiční odpoledne plné zábavy, které se uskuteční
v sobotu 8. září na dráze 22 v areálu Letiště Praha Ruzyně.
Českou republiku. A o tom, že se nám dařilo,
svědčí ocenění, které jsme si z Itálie i díky Letišti Praha přivezli — zlatý diplom v naší kategorii,
a navíc mimořádnou cenu za nejlepší scénické
a choreografické ztvárnění,“ pochlubila se vedoucí souboru Helena Séquardtová.
O příspěvky z programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ
se mohou kromě obcí a městských částí přihlásit také občanská sdružení, sportovní kluby,
dobrovolnické spolky nebo jiné neziskové organizace. Přidělení peněz po projednání se zástupcem Hl. města Prahy a Středočeského kraje
nakonec schvaluje dozorčí rada Letiště Praha
s přihlédnutím k přínosu projektu pro danou
lokalitu.
Pomáháme i jinde
Zaměstnanci Letiště Praha i Českého
aeroholdingu v rámci svých benefitů
již podruhé podpořili humanitární
organizaci Člověk v tísni. Společnost
jejich ochotu pomáhat ocenila a zdvojnásobila vybranou částku. Celkem tak
na školní pomůcky a vyškolení učitelů
pro dvě nové školy v Kongu putovalo
na konto Člověka v tísni přes 115 tisíc
korun.
Slavit se bude na obou
stranách Vltavy
Nabitý sportovní a kulturní program je připraven na pátek a sobotu 14. a 15. září pro
návštěvníky oslav Pravého a levého břehu.
Druhý ročník slavností se uskuteční u vltavského přívozu mezi obcemi Klecany a Roztoky u Prahy.
Po velkém úspěchu akce, která vloni dokázala propojit zdánlivě „oddělené“ obce
prostřednictvím divadla, hudby, tance a řeky
Vltavy, se letos obyvatelé obcí i všichni návštěvníci mohou těšit na druhý ročník oslav.
Pravý a levý břeh tak opět spojí proplouvající lodě, díky nimž si účastníci užijí připravenou zábavu na obou stranách řeky.
Program startuje závodem do vrchu úderem
desáté hodiny v pátek 14. září. Oficiální zahájení pak proběhne ve 13 hodin. Kromě
umělců žijících a působících v regionu se
představí Ivan Hlas, Radim Hladík s kapelou
Blue Effect či Fast Food Orchestra.
Hlavními pořadateli jsou obce Klecany
a Roztoky u Prahy, přičemž Letiště Praha je
opět partnerem této akce.
Oslavy v roce 2011
Kam vyrazit
Za starověkými památkami
a sluncem do Atén
Od 14 hodin tu bude připravena prohlídka letištní techniky, ukázka hasičské
a záchranářské práce, psovodi a sokolníci
Dále se můžete těšit na exhibici na U-rampě anebo třeba jízdu na segwayi
a miničtyřkolkách. Milovníci adrenalinu si mohou dopřát jízdu na velkém
rodeo býkovi
Na své si přijdou také děti. Kromě koncertu Kašpárka v rohlíku nebo tradičního
dětského koutku jsou pro ně přichystány trampolíny, kašpárkova výtvarná
dílna i různé soutěže a překvapení
Vyroste zde také informační stan, v němž se zájemci dozví novinky k projektu
paralelní dráhy, opravě hlavní dráhy či projektu ekologické výchovy
Na místo akce se dostanete autobusovými linkami 119 a 225 nebo kyvadlovou
dopravou s logem Letiště Praha, která je zajištěna od 13.15 do 17.00 hodin.
Vstup je možný pouze s platnou pozvánkou.
Ilustrační foto
Pokud byste si chtěli prodloužit léto a i v podzimních měsících si užít
teplého, slunečného počasí, pak vhodnou destinací je bezpochyby řecká
metropole — Atény.
Díky svému středomořskému podnebí patří k nejslunečnějším městům v Evropě. A když se k tomu
přidá bohatá historie reprezentovaná celou řadou
především antických památek či pohostinnost
místních obyvatel, tak je těžké této starověké
kolébce civilizace a demokracie odolat.
Město leží na poloostrově Attika nedaleko Sarónského zálivu. Z jedné strany jej lemuje moře,
z druhé hory. Samotný vznik Atén se datuje již
do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Město
vzkvétalo v době vlády Perikla, která je označována za tzv. zlaté období. Po Periklově smrti však
nastal úpadek Atén, který nezastavil ani pozdější
nástup křesťanství a naopak jej prohloubil vpád
Turků. K obratu došlo až v 19. století, kdy se Atény
staly hlavním městem novodobého řeckého státu.
Po příletu do Atén první kroky většiny návštěvníků nedočkavě směřují k symbolu a dominantě
města — Akropoli. Tato jedinečná památka, která sloužila jako náboženské a kulturní centrum
4
SPOLU 2/2012, čtvrtletní zpravodaj pro obyvatele Prahy a obcí v okolí pražského letiště, náklad 119 000 výtisků; NEPRODEJNÉ.
Pro Letiště Praha, a. s., vydává Bison & Rose, Ovenecká 9, 170 00 Praha 7, IČ 2566004, DIČ CZ2566004,
[email protected], datum vydání: srpen 2012, evidenční číslo MK ČR 18027.
starověkých Atén, je nyní na Seznamu památek
světového kulturního dědictví UNESCO. Svoji roli
sehrála také jako pevnost, zbytky jejíhož mohutného opevnění mohou turisté vidět ještě dnes.
Skutečné centrum antických Atén pak tvořila
Aténská agora neboli tržiště. Kromě obchodních
záležitostí se zde ale odehrávaly i důležité politické rozpravy a občané města se zde potkávali,
aby si vyměnili poslední novinky. Premiéry antických dramat autorů Sofokla, Aischyla či Euripida ještě pamatuje nejstarší divadlo na světě — Dionýsovo divadlo. Tancem a zpěvem zde
Řekové uctívali boha plodnosti, vína a veselí.
Pokud vás tato malá aténská „ochutnávka“
oslovila, tak vězte, že do Atén je možné se pohodlně dostat letecky pravidelnými linkami největšího řeckého dopravce AEGEAN. Navíc je možné
z mezinárodního letiště Atény dále pokračovat
do více než 10 oblíbených destinací v celém
Řecku. Více informací na www.prg.aero.

Podobné dokumenty