Širokopásmový předzesilovač 35 - 2000 MHz

Komentáře

Transkript

Širokopásmový předzesilovač 35 - 2000 MHz
Širokopásmový předzesilovač 35 - 2000 MHz
Použití
Tento širokopásmový zesilovač je navržen pro spojení se širokopásmovými anténami typu např.
Discone, logaritmicko-periodická nebo pro anténu typu "hůl" či podobných antén. Předzesilovač zesiluje v
širokém pásmu kmitočtů od 30 MHz do minimálně 2000 MHz, má nízké šumové číslo a vysokou
vybuditelnost. Zesilovač se tedy při běžnýchúrovních signálů nestává zdrojem intermodulačních
produktů. Jeho zařazením za kvalitní širokopásmovou anténu se stane z této antény tzv. aktivní anténa.
Tento předzesilovač ve spojení s dobrou anténou svými vlastnostmi překoná většinu aktivních antén pro
VKV vyráběných zahraničními firmami, které se prodávají za vysoké ceny.
Při zařazení zesilovače před skener vždy hrozí zahlcení vstupu skeneru silnými signály. Jak se ale
ukázalo, při použití odolného stolního skeneru nedochází k zahlcení ani ve velkých městech. V místech,
kde nejsou silné signály, je možné použít i ruční, obvykle méně odolný skener. I u citlivých skenerů tento
předzesilovač znatelně zlepší slabé signály díky svému nízkému šumovému číslu.
Předzesilovač je osazen nejmodernějším Si-Ge tranzistorem, který má vysoký mezní kmitočet 45
GHz a další výhodné vlastnosti, což zaručuje solidní zisk i na vysokých kmitočtech a vysokou
vybuditelnost a nízké šumové číslo. Je vyroben moderní technologií SMD na kvalitním plošném spoji.
Jak se v praxi ukázalo, ve městech bývají problémy se silnými signály od základnových stanic
GSM v pásmu 900 MHz. Tyto signály zahlcují skenery a tím snižují využitelnou citlivost, přitom je toto
rušení ve formě šumu, takže bývá nenápadné, ale o to záludnější. Tento zesilovač má na 900 MHz ještě
zisk okolo 20 dB, proto obsahuje odlaďovač pro kmitočty GSM 935 - 955 MHz, zesilovač má tedy v
tomto úseku nižší zisk. Dalším problémem bývají signály od silných rozhlasových stanic ze středních a
krátkých vln, které se směšují se silnými signály na VKV. Proto je předzesilovač vybaven přímo na
vstupu účinnou horní propustí, která nepropouští kmitočty pod 30 MHz. V úseku pásma 25 – 30 MHz je
útlum horní propusti ještě nízký, takže je předzesilovač možné používat s mírně vyšším šum. číslem již od
25 MHz, což je kmitočet, od kterého již dobře fungují antény typu Discone.
Antény typu Discone nemají galvanicky spojen vnitřní vodič se zemí, takže dochází za určitého
počasí (sněžení, vítr, před za bouřkou) k nabití izolátoru v anténě a pak ke zničení tranzistoru v
předzesilovači. Aby k tomu nemohlo dojít, byl předzesilovač navržen tak, že má na vstupu galvanický
zkrat, proto je velmi odolný vůči případnému zničení statickou elektřinou (nikoliv vůči přímému nebo
blízkému úderu blesku!) a je tedy v tomto ohledu téměř nezničitelný. Při umístění do vodotěsné krabičky
přímo na střeše je určen pro trvalý celoroční provoz za každého počasí.
Připojení předzesilovače k anténě
V posledních letech se u zesilovačů a rozvodů pro TV/R příjem nejvíce používají konektory typu
F, mnohem více než dříve výhradně používané IEC konektory. F konektory se začaly nejdříve používat u
satelitního příjmu - jsou totiž levné, spolehlivé, snadno se montují i na střeše bez nutnosti letování a mají
vyhovující vlastnosti i na vyšších kmitočtech. Pro tyto výhody jsou použity F konektory i u tohoto
zesilovače. Nejlépe se do nich montuje tzv. satelitní koaxiál prům. 7 mm, který mívá bílou barvu. Ten je
levný a přitom má vyhovující vlastnosti i na vyšších kmitočtech. V zásadě platí, že můžeme použít
libovolný koaxiální kabel s impedancí 50 až 75 Ohmů. Konektory F se vyrábějí ve velikostech 4, 5, 6 a 7
mm - což značí vnější průměr koaxiálního kabelu, nejpoužívanějším je prům. 7 mm.
Nejvýhodnější je zesilovač umístit co nejblíže k anténě. Jen pokud bude zesilovač u antény,
přinese nejlepší výsledky a využije se jeho nízké šumové číslo. Zesilovač také nahradí ztráty ve svodu
mezi jím a přijímačem. Od antény použijeme propojku z koaxiálního kabelu délky např. 1 - 1,5 metr a na
její konec připojíme zesilovač. Ten umístíme do vodotěsné krabičky. Z výstupu zesilovače vede koaxiál
až dolů k přijímači a na konci tohoto kabelu musí být ještě napájecí výhybka.
Pro F konektory existují různé přechody a redukce na konektory jiných typů, např. typu N, UHF
(=PL259), BNC a IEC (používané u TV/R). Tyto redukce lze s výhodou použít tehdy, jestliže použijeme
tzv. satelitní koaxiální kabel, který lze montovat jen do F konektorů a my potřebujeme kabel připojit k
jinému typu konektoru. Např. u antén Discone bývají konektory UHF (SO239) nebo N a u napájecích
výhybek může být IEC konektor.
Napájení předzesilovače
Předzesilovač vyžaduje napájení 12 V. Napájí se po kabelu přes výstup, jak je to obvyklé i u
zesilovačů pro televizi. Pro napájení je nutný stabilizovaný zdroj 12 V s plus pólem na vnitřním vodiči.
Zdroj stačí pro proud 100 mA a musí být vybaven obvyklou napájecí výhybkou. Takovéto zdroje s
výhybkou se běžně používají pro napájení zesilovačů na televizní příjem.
Bez napájení není možné předzesilovač používat, neboť není průchozí pro signál, v tomto stavu
má velký průchozí útlum.
Napájení pro zesilovač není nutné vypínat v době, když je vypnutý přijímač/skener, zesilovač
může být napájen trvale, má nízkou spotřebu a proto se téměř neohřívá a bez problémů snáší letní horka i
zimní mrazy.
Použití rozbočovačů
Zesílený signál z antény je možné před skenerem rozbočit pro další přijímače - skenery. V tomto
případě musí být rozbočovač (splitter) zapojen až za napájecí výhybku směrem ke skeneru. Kdo potřebuje
signál rozbočit na cestě mezi zesilovačem a napájecí výhybkou, musí použít rozbočovač, který je v jedné
větvi propustný pro napájecí napětí, aby prošlo napájení 12 V od napájecí výhybky k zesilovači.
Přesto, že má tento předzesilovač široký kmitočtový rozsah, je ho možné používat i s anténami
pro užší kmitočtové pásmo, např.s některými logaritmicko-periodickými anténami, Yagi anténami a pod.
Zesilovač nemá relé, je určen jen na příjem a není ho tedy možné použít k anténám, do kterých se
také bude vysílat.
Technické parametry:
Kmitočtový rozsah (minimálně)
Potlačení GSM pásma 935 - 955 MHz
Zisk na 500 MHz
Zisk na 2000 MHz
Šumové číslo na 500 MHz
Šumové číslo na 2000 MHz
Napájecí napětí
Spotřeba
Vstupní/výstupní impedance
Vstupní/výstupní konektor
Rozměry
Hmotnost
35 - 2000 MHz
25 dB typ.
23 dB typ.
17 dB typ.
2,0 dB typ.
2,5 dB typ.
11 - 14 V ss
25 mA typ.
50 až 75 Ohm
typu F (zásuvka)
72 x 34 x 23 mm
39 g

Podobné dokumenty