File

Komentáře

Transkript

File
OSNOVY
Studijní program je rozdělen do tří oblastí a několika předmětů. Studium probíhá v souladu s
učením A.Č. Bhaktivédánty Swamiho Prabhupády, jak je podáno ve Šrímad-Bhágavatamu,
Bhagavad-gítě a dalších jeho knihách a pokynech.
1. Védánta a Pančarátra – transcendentální poznání (parä vidyä)
•
•
Filozofie Bhagavad-gíty, Šrímad-Bhágavatamu, Šrí Íšópanišady, atd.
Pančarátra zahrnuje teorie a praktiky uctívání božstev, sádhany, dodržování festivalů
2. Véda a Védánga – šest védských věd (aparä vidyä)
•
•
•
•
•
•
çikñä – správná výslovnost
kalpa – dodržování předepsaných rituálů
vyäkaraëa – gramatika
nirukta – významy sanskritských a bengálských slov
jyotiña – astronomie, astrologie a matematika
chanda – rytmika
3. Upánga – praktické vědy a umění
•
•
•
•
•
•
nyäya – logika
mémäàsä – standartní techniky interpretace písem
deça-bhäñä – princip jazyka;, vyuka jazyků – čeština, angličtina
puräëa – historie, zeměpis, přírodní vědy
néti a artha – občanská nauka, etika, morálka, varnášrama, administrace, ekonomie
64 kalä – 64 umění zahrnující vástu (architekturu), lékařství, zpěv, přednášení, hraní na
nástroje, malování, tanec, bojové umění, numerologie a další
Studenti jsou trénování vyvíjet charakter a vlastnosti jako jsou pokora, prostota, čestnost a úcta k
autoritě. Pro to, aby vyvinuli duchovní bystrost, se studentti zaměstnávají standartní sádhanou a
vaišnavskou etiketou podlle pokynů Šríly Prabhupády, předcházejících áčárjů a Védské literatury.
Dále jsou učeni vznešenému kulinářskému vaišnavskému umění, které zavedl Šríla Prabhupáda.
Trénování zahrnuje základní standarty čistotnosti při vaření, uctívání Božstev, v každodenním žití a
osobní hygieně.
Hodnocení
Studenti jsou pravidelně hodnoceni po vzdělávací i akademické stránce. Berou se do úvahy jejich
charakter, sklony, zvyky, dovednosti, získané poznání, schopnosti, etika, sádhana a služebnický
postoj. Rodiče studentů dostávají o jejich pokroku report jednou měsíčně.
Stupně hodnocení pokročilé úrovně
Prvořadé hodnocení:
Çästra-cakñuù
Bhakti-çästri
Bhakti-vaibhava
Bhaktivedänta
Bhakti-särvabhauma
Çästra-cakñuù – historie a filozofie náboženství, základy Gaudíja-vaišnavské filozofie
•
•
•
•
•
•
vastu-traya – sambandha, abhidheya & prayojana
Çrémad-Bhägavatam – esence védské literatury
daça-müla-tattva – deset pravd Pána Čaitanji
Filozofie čtyř sampradájí
ñaò-darçana – šest škol védské filozofie
Světové náboženství a apasampradáje
Bhakti-çästri – znalost následujících knih: Bhagavad-gíta, Nektar oddanosti, Nektar pokynů,
Šrí Íšópanišad, Snadná cesta na jiné planety a všechny ostatní malé knihy a
Arčana-paddhati (Nitai Dasa), nebo Pančarátra-pradípa
Bhakti-vaibhava – všechny knihy jako v Bš plus prvních šest zpěvů Šrímad-Bhágavatamu
Bhaktivedänta – všechno před tímto plus Šrímad-Bhágavatam, zpěvy 7 až 12
Bhakti-särvabhauma – všechno před tímto plus celá Čaitanja-čaritámrita
Druhořadé hodnocení:
Upädhyäya – učitel, titul za hloubkové studium určitého védského odvětví
• saàskåta – fonetika, prozódie, gramatika a slovník
• nyäya a mémäàsä – standartní techniky interpretace písem
• kalpa – dodržování předepsaných rituálů
• vyäkaraëa – gramatika
• nirukta – významy sanskritských a bengálských slov
• jyotiña – astronomie, astrologie a matematika
• deça-bhäñä – princip jazyka;, vyuka jazyků – čeština, angličtina
• chanda – rytmika
• puräëa – historie, zeměpis, přírodní vědy
• néti a artha – občanská nauka, etika, morálka, varnášrama, administrace, ekonomie
• 64 kalä – 64 umění zahrnující vástu (architekturu), lékařství, zpěv, přednášení, hraní
na nástroje, malování, tanec, bojové umění, numerologie a další
Anucana – ten, kdo zná Védy a jejich jednotlivé přídavné části
• studium individuálních odvětví Véd
• porovnávací studie mezi jednotlivýcmi védskými disciplínami